Drifts/Monteringsinnstruks Åpne stempelkompressorer. Typene.2T.2(Y).. 6F.2(Y).W2TA.. W6FA (L)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts/Monteringsinnstruks Åpne stempelkompressorer. Typene.2T.2(Y).. 6F.2(Y).W2TA.. W6FA (L)"

Transkript

1 Drifts/Monteringsinnstruks Åpne stempelkompressorer Typene.2T.2(Y).. 6F.2(Y).W2TA.. W6FA (L)

2 Innhold 1. Sikkerhet 2. Anvendelsesområde 3. Montering 4. Elektriske tilslutninger 5. Igangsetting 1. Sikkerhet: Disse kuldekompressorene er beregnet for installasjon i maskiner som følger EC Maskindirektivet 98/37/EC. De skal kun settes i drift dersom de er installert i maskiner i samsvar med gjeldende instrukser, og at de som en helhet følger lovverkets forskrifter på området (Anvendt standard: Se Produsenterklæring). Autorisert personell Alt arbeid på kompressorer og kjøleutstyr skal kun foretas av kvalifisert og autorisert kuldeteknisk personell. Kompressorene er konstruert ifølge aktuell teknologi og gjeldende forskrifter. Det er lagt stor vekt på brukers sikkerhet. Følg driftsinstruksene gjennom hele kompressorens levetid. Resterende fare Å eliminere alle farer ved kompressorene er ikke mulig. Alt personell som jobber med disse enheter må derfor lese gjeldende driftsinstrukser nøye! Følgende gjelder: - Spesifikke sikkerhetsregler (f.eks. EN 378, EN og EN 60355) - Generelle sikkerhetsregler. - EU direktiver - Norsk lovverk Sikkerhetsreferanser: Er instrukser for å unngå farer. Tegnene må kjennes og legges merke til. Instruksjoner for å hindre/forebygge mulig skade på utstyret. Forsiktig! Instruksjoner for å hindre/forebygge mindre fare/risiko for personer. Advarsel! Instruksjoner for å hindre/forebygge større fare/risiko for personer. Fare! Instruksjoner for å hindre/forebygge overhengende fare/risiko for personer. 2

3 Generelle sikkerhetsreferanser: Advarsel! Kompressoren er under trykk med beskyttelsesgass (Overtrykk ca. 0,5-1bar). Ukorrekt bruk kan føre til skader på hud og øyne. Bruk vernebriller under arbeid med kompressoren. Tilslutninger må ikke åpnes før trykket er utjevnet. Forsiktig! Under drift kan overflatetemperaturer overstige 100 o C eller komme under 0 o C. Alvorlige forbrenninger og/eller frostskader kan oppstå. Dekk til og marker alle tilgjengelige områder. Før arbeid på kompressoren: Stopp kompressoren og la den kjøles ned. For arbeid på kompressoren etter at anlegget er satt i drift: Advarsel! Kompressoren kan være under trykk! Ved ukorrekt behandling er det fare for alvorlige skader. Bring kompressoren i trykkløs tilstand! Bruk vernebriller! Fare! Hår, hender eller klær kan bli trukket inn i kilereimer eller kopling! Dette kan medføre store skader. Området for koplingen må sikres med et beskyttelsesdeksel (rem eller koblingsbeskyttelse)! 2. Anvendelsesområder Tillatte (H) FCKW/(H)CFC HFKW/HFC 3 4 NH 3 kuldemedier 1 R22 - (R12 - R502) R134a - R404A - R407A/B/C - R507A Oljefylling BITZER B5.2 2 t c <55 o C: R134a/t c >55 o C: Clavus G68 5, 6 BITZER BSE 32 2 BITZER BSE 55 2 Driftsområde Se brosjyre KP-520 og Bitzer programvare 1 Andre kuldemedier på forespørsel 2 For alternative oljer; se Teknisk Informasjon KT-500 og KT Krever Ester olje og modifisert pakkboks 4 Spesialkompressorutførelser for NH 3 5 Alternative oljer: KA oljer viskositetsklasse ISO VG 68 (se KT-500) 6 Bruk av NH 3 løselige oljer krever en spesialtilpasning av kompressoren fra type W4HA (W4HAL). Kun oljer som er godkjent av Bitzer skal brukes i dette tilfelle. Forøvrig vises til anbefalinger i Teknisk informasjon KT

4 3. MONTASJE 3.1 Installasjon - Ved montasje i ekstreme omgivelser (f.eks. aggressive / korrosive atmosfærer, lave omgivelses temperaturer osv.), må det tas forholdsregler. Konsultasjon med leverandøren anbefales. - Kompressor og motor må monteres horisontalt og fast på en solid ramme eller på skinne (kun ved bruk av koblingshus). - Rammen må være plassert på fast fundament. Fleksibel installasjon for å redusere struktur overført støy er også mulig (flytende underlag eller vibrasjonsdempere). Hvis man bruker vibrasjonsdempere med enkle støttepunkt, kan det være nødvendig med en forsterket ramme konstruksjon. - Kompressorer/motorer for direkte drift (med mellomflens), (se også avsnitt 3.3.2), kan monteres direkte på dempeelementer dersom man bruker sammenkoblingskinner. For vannkjølte kondensatorer: Innstaller ikke kompressoren direkte på kondensatoren. Kondensatoren må heller ikke benyttes som et bæreelement! Skade på kondensatoren er mulig (tretthetsbrudd). 3.2 Montering av avløpsrør fra 4H.2/4HA og oppover Olje samler seg i bøyingen av oljeavløpsrøret. Dette forhindrer luft i å strømme inn i de ytre delene av akseltetningen og hindrer dermed O-ringene i å bli tidlig sprøe. * Fjern pluggen 1 og skru på avløpsrøret 2 (se Fig.1). Obs Under innkjøringsperioden av den nye akseltetningen (omtrent 250 timer) kan det oppstå en økt olje lekkasje. 1 2 Fig. 1 - Montering av avløpsrør på akseltetningen (fra kompressor 4H.2(Y) /4HA) 4

5 Fare! Hår, hender og klær kan bli trukket inn kilereimen eller koplingen! Fare for alvorlige skader! Området rundt koplingen skal sikres med et separat skilledeksel (rem eller koplingsbeskyttelse) For vedlikeholdsarbeid på drivreimen: Fare! Slå av motor og fjern motorsikringene! V-kileremsdrift Drift med motorer fra 30 kw effektforbruk, er kun tillatt for drift med kopling. - V-kileremsdrift krever en solid fundamentramme. - Kileremskivene må være solid festet. De må være aksialt rettet inn. - Bruk kun V-kileremmer - av samme lengde: kalibrert riktig eller i et sett, - av normert kvalitet og - med normerte dimensjoner. - For lengde og profil, se prospekter KP-520, KP-620 og KP Stramming på kileremmene skal være slik at ved en belastning på 5 kg ved senteret av den øvre rem seksjonen blir følgende dybde av defleksjon opprettholdt (ca. verdier basert på standard remlengder): 2-sylinder mm 4-sylinder opp til 4N mm 4-sylinder opp til 4G mm 6-sylinder mm Strammingen på kileremmene må sjekkes igjen etter innkjøringsperiode. Stramm ikke kileremmen mer enn oppgitte verdier! Det vil i så fall være risiko for at lager- og akselskade påføres kompressor og motor. Fig. 2 - Aksialinretting av remhjulene Fig. 3 - kontroll av kileremsstrammingen 5

6 3.3.2 Direkte drift ved kobling Tillatte koblinger Det er kun tillatt å bruke koblinger som er designet med fleksible overgangselementer, som kan kompensere for små aksiale forskyvninger uten selv å utøve noen form for aksial kraft. For nærmere informasjon, se også teknisk informasjon KT-160. Direkte montering av motor ved hjelp av koblingshuset I følgende beskrivelse, er koblingene KK211, KK411, KK420, KK620 og KK630 angitt som Type I. KK215, KK415, KK425 og KK625 er angitt som Type II. 1) Gjør nøye rent tilpasningflatene på kompressor, motor og koblingshus. 2) Innfesting av koblingshus på kompressoren (Fig. 4) Kompressorer 2T.2.. 4N.2 (2TA.. 4NA): Tilpass koblingshuset (med monteringsåpningen til siden) og fest med fire heksagon skruer M12 i de forhånds borede hullene. Kompressorer 4H.2.. 6F.2 (4HA.. 6FA): Utjevn trykket i kompressoren og fjern heksagon skruene vist i Fig. 4 og erstatt disse med anviste pinneskruer. Pinneskruene må skrues helt inn i gjengene og festes med heksagon muttere. Plasser deretter koblingshuset (med åpningen til siden og fordypningen til sugestoppventilen på toppen) og stram det jevnt til med heksagon muttere. 3) Montering av koblingen Type I: Fest koblingshalvdelen for kompressoren fast på akselen. Skyv elementet på motorsiden (inkl. krysskile) løst inn motorakselen. Type II: Fest begge koblingshalvdelene fast på kompressor og motoraksler (Installasjonsinformasjon ligger sammen med koblingen). 4) Festing av motoren Type I og II: Fest motoren, inkludert den forutmonterte koblingshalvdelen, på koblingshuset. Observer posisjonen til koblingen og skru sammen. Ved type I: Sett deretter koblingshalvdelen på motorsiden i rett posisjon (åpning mellom koblingshalvdelene mm) og skru fast til akselen. Festeelementene på begge koblingshalvdelene må være strammet godt til for å hindre at de løsner under drift. Fig. 4 - Festeposisjoner for koblingshus Fig. 5 - Motor/kompressor sett med koblingshus (type I) 6

7 Kompressor og motor på grunnramme - Dette design krever en solid ramme med sterke støtteflater skikkelig festet til fundamentet. - Motoren og kompressoren må være avrettet nøyaktig på linje i forhold til hverandre. Kun stabile elementer egner seg for høydekompensasjon (f.eks. stålbjelker, mellomlegg eller skinner). - For Bitzerkoblinger er tillatt aksielforskyvning på akslene og variasjoner i luftspalten mellom koblingshalvdelene (målt på minst 4 punkter i den ytre omkrets): Akselforskyvelse..max mm Luftrom..max mm Feil oppstilling medfører for tidlig svikt i koblingen. Videre påføres skader på lager og akseltetning. Motor- / og kompressoraksling må nøye avrettes! Festeelementene på begge koblingshalvdelene må være strammet godt til for å hindre at de løsner under drift! max 0,25 mm Stabil grunnramme Shims (dersom dette er påkrevet). Fig. 6 - Motor/kompressor sett montert på ramme. 7

8 3.4 Rørtilslutninger Advarsel! Kompressoren leveres med overtrykk (beskyttelsesgass). Skade på hud og øyne kan oppstå Bruk vernebriller under arbeid på kompressoren! Ingen tilslutninger må åpnes før trykket er utliknet. Unngå all tilgang av luft! Stengeventilene skal holdes lukket inntil vakuumering finner sted. Rørtilslutninger Rørtilslutningene er designet for rør med normale millimeter- eller tommedimensjoner. Loddestussene har varierende diametre. Avhengig av størrelse kan røret presses mer eller mindre inn i tilslutningen. Om nødvendig kan enden med den største diameter kuttes av. Unngå overheting av ventilene! Kjøl ned ventilkroppen under og etter lodding! Max loddetemperatur 700 o C Rørledninger Bruk kun rør og komponenter som er - rene og tørre innvendig (fri for slagg, rust og fosfatbelegg) - levert med luftforsegling! Fjern platen på Rotalockventilen før tilslutning! Fig. 7 - Stoppventil med Rotalock adapter 8

9 3.5 Startavlastning (SU) og Kapasitetskontroll (CR) Den øvre delen av ventilene leveres separat pakket for å unngå transportskader. Disse ventildelene må byttes ut med flensen før vakuumering. For å forhindre forvekslinger er både sylinderhodene og ventilflensene påført en kode (SU resp. CR). En styrepinne i flensens overflate sørger for riktig plassering. (Se Fig. 8.) Startavlastning SU - tilleggsutstyr for alle typer - ettermontering krever bytte av sylinderhodet Ved levering er trykkgasstemperatur beskyttelse inkludert. For installasjon se avsnitt 4.2. Ved startavlastning er det påkrevet med tilbakeslagsventil i trykkledning. Kapasitetskontroll (CR) - Mulig for: 4T.2/W4TA.. 4G.2/W4GA: 50% 6H.2/W6HA.. 6F.2/W6FA: 1x:66%, 2x:33/66% resterende kapasitet - Ettermontering krever bytte av sylinderhodet. For nærmere informasjon, se teknisk informasjon KT-100 og KT-110 "SU" SU "CR" CR CR SU Fig. 8 - Startavlastning / Kapasitetskontroll 9

10 Tilslutninger 2T.2(Y) / 2N.2(Y) W2TA / W2NA 5 / 8 1/4"-18 DL 11 SL 1 (HP) 2 (HP) HP 1 (HP) 12 LP 10 3/8"-18 6 / 7 10 M22x1,5 3/8"-18 3 (LP) 4T.2(Y).. 4N.2(Y) W4TA.. W4NA DL SL (HP) HP LP 10 3/8"-18 5 / 8 1/4" /2" /8"-18 6 / 7 M22x1,5 2 (HP) 3 (LP) 4H.2(Y).. 4G.2(Y) W4HA(L).. W4GA(L) DL SL 1 (HP) /4"-14 1/2"-14 5 / 8 * 1/4" /4" /8" /8"-18 M26x1,5 2 (LP) 3 (LP) 10

11 Tilslutninger (forts.) 6H.2(Y).. 6F.2(Y) W6HA(L).. W6FA(L) SL DL 11 2 (HP) 3 (LP) /8"-18 5 / 8 1/4"-18* 9 3/4"-14 1/2" /4"-18 3/8"-18 3/8"-18 M26x1,5 1 (HP) 1 Høytrykkspressostat (HP) 2 Trykkgasstemperatur-beskyttelse (HP) 3 Lavtrykkspressostat (LP) 4-5 Oljepåfyllingsplugg 6 Oljedreneringsplugg 7 Oljefilter / magnetisk plugg 8 Oljeretur (oljeutskiller) * Oljeretur ved NH 3 og uløselige oljer 9 Olje- og gassutlikning (parallelldrift) 10 Veivhusvarmer 11 Oljetrykktilknytning + 12 Oljetrykktilknytning - Tilknytning for oljetrykksvakt: Se beskrivelse i vedlegg. 11

12 4 Elektrisk Tilslutning 4.1 Generelle anbefalinger Det elektriske tilbehør er i henhold til EC lavspenningsdirektiv 93/68/EC (CE96). Den elektriske installasjonen skal utføres i henhold til det elektriske koblingsskjema. Sikkerhetsstandarder EN 60204, EN og nasjonale forskrifter skal tas hensyn til. For dimensjonering av motor kontaktorer, kabler og sikringer: Maks. arbeidsstrøm respektive maks. effektforbruk skal være utgangspunkt. Driftskategori AC3. - Spenning og frekvens data på navnskilt skal sammenlignes med spenning og frekvens for strømnettet. Motoren skal kun tilkobles når dette stemmer overens. - Tilkobling til klemmebrettet må utføres i overensstemmelse med de anvisninger som finnes på lokket i koblingsboksen. Terminalene 1-2/3-4/B1-B2 på kompressoren og motor beskyttelsen må under ingen omstendigheter komme i kontakt med hoved- eller styrespenningen. Fare for motorhavari! Feilkobling fører ved Y / Ä motor til kortslutning og ved PW motor til blokkert rotorforhold. Monter tilslutningene korrekt! 1. Sensor 2. SU-sylinder hodet 3. skjermet eller tvinnet parkabel Fig. 9 Trykkgasstemperatur overvåking med startsavlastning 12

13 4.2 Beskyttelsesinnretninger Motor beskyttelsesinnretning Må utføres i henhold til motorprodusentens spesifikasjoner og retningslinjene for beskyttelse av driftsmotor. Overvåking av trykkgasstemperatur Spesialutstyr kan ettermonteres. - Beskyttelsesinnretningen består av et sensorelement med kabeltilslutning koblet til den elektriske beskyttelsesinnretningen INT69VS (pakket separat). - Sensorelementet bør monteres til HP-tilslutning 2 (se side 11 og 12). For kompressorer med inne bygd startavlastning, må sensoren monteres i det korresponderende sylinderhodet (Fig. 9, pos. 1). - Beskyttelsesinnretningen INT69VS, bør helst installeres i koblingstavlen. Maskinsvikt eller skade på beskyttelsesinnretning ved induksjon kan oppstå! Kun skjermet eller tvinnet parkabler må benyttes for tilslutning mellom INT innretning (terminal 1 og 2) og sensoren. Fare for havari av beskyttelsesinnretning! Terminalene 1/2 og B1/B2 på INT innretningen og sensorkablene må under ingen omstendigheter komme i kontakt med styre- eller tilføringsstrømmer! Sikkerhetsbryter for oljetrykk. For elektriske tilkoblinger og anbefalinger angående funksjonstesting, se koblingsskjemaet og vedlagte beskrivelse. Ved bruk av elektronsik OMS-System skal koblingene gjøres i samsvar med Teknisk informasjon KT-170. Pressostater (HP og LP) Er nødvendig med hensikt å begrense kompressorens driftområde for å unngå uhensiktsmessige driftsbetingelser. For plassering av pressostatene, se sidene 11 og 12. Veivhusvarmer Opprettholder oljens smøreevne ved lange stillstandsperioder. Forhindrer anriking av kuldemedium i oljen med dertil reduksjon av viskositet. Veivhusvarmeren må brukes ved stillstand for: - utendørsinstallasjon av kompressoren - lange perioder med stillstand - stor kuldemediefylling. - fare for kondensering av kuldemediet inne i kompressoren. Den elektriske tilslutningen må være via en NC kontakt av motor kontaktoren, for å sikre at oppvarmingen kun fungerer når kompressoren er slått av. Henviser til koblingsdiagram. Tilslutningsposisjoner; se sidene 11/12. 13

14 5 Igangkjøring 5.1 Lekkasjetesting Test for lekkasje ved å sette hele rørsystemet under trykk med tørr nitrogen. Fare! Test trykket må ikke overskride drifts overtrykket angitt på navnplaten. Sikkerhetsregler skal absolutt observeres (f.eks. pren 378 og lignende) Ved lekkasjetesting med tørr luft: Kompressoren må ikke settes under trykk med luft! Hold service ventilene lukket. Kompressoren er allerede grundig dehydrert, testet for lekkasje, og er under trykk med beskyttelsesgass (N 2 ) Ved NH 3 systemer Tilsett ikke (H)CFC eller HFC medier til test gassen som lekkasje indikator. Kjemiske reaksjoner med NH 3 er mulig. 5.2 Vakuumering Skru på veivhusvarmeren Åpne alle stenge-ventiler og magnet-ventiler. Vakuumer hele systemet inkludert kompressoren ved hjelp av en vakuumpumpe som kobles til høy- og lavtrykkssiden. Når pumpen skrus av, må et stående vakuum på mindre enn 1,5 mbar opprettholdes. Om nødvendig, skal dette repeteres flere ganger. Start ikke kompressoren under vakuum. Mekaniske skader kan oppstå. Fyll systemet med kuldemedium først! Fare for ompressor skade! Ikke tilfør noen spenning, ikke engang for testformål. 14

15 5.3 Påfylling av kuldemedium - Før påfylling av kuldemedium o Sett på veivhusvarmeren o kontroller oljenivået i kompressoren o Slå ikke på kompressoren - Fyll kuldemediet direkte på kondensatoren eller i væsketanken. For fylte systemer kan kuldemediet tilsettes i fordamperen. - Etter driftsstart kan det være nødvendig med etterfylling av kuldemedium. Tilsett fra sugesiden mens kompressoren er i drift og da fortrinnsvis til fordamperens innløp. Blandinger må alltid fylles i væskefase. Om væske fylles på: Fare for fuktig driftstilstand! Tilsett små mengder om gangen Hold oljetemperaturen over 40 o C 5.4 Kontroll før start - Oljenivå (innenfor angitt område i seglass). Ved utskiftning av en kompressor: Olje finnes allerede i systemet. Det kan derfor være nødvendig å tømme ut en del av oljefyllingen. Er det store mengder olje i systemet (f. eks fra tidligere kompressor skade), er det også risiko for oljeslag ved start. Juster oljenivået innen seglassets område! - Oljetemperatur (ca K over omgivelsestemperatur i resp. metningstemperatur på innsugningssiden). - Innstilling og funksjon til sikkerhet og beskyttelsesinnretninger. - Innstilling av tidsrelé. - Tidsforsinkelse for oljetrykkspressostat. - Utkoblingspunktet til høy- og lavtrykks pressostater. 15

16 5.5 Oppstartsprosedyre Smøring / oljekontroll Smøringen til kompressoren bør sjekkes umiddelbart etter start. Oljenivå bør ligge mellom ¼ til ¾ av seglasset (Gjenta sjekk i løpet av de første driftstimene). Oljetrykket kan sjekkes med en trykkmåler tilsluttet Schrader ventilene på oljepumpen. Differansetrykk (tillatte verdier): 1,4 til 3.5 bar. Minste tillatte innløpstrykk (pumpens sugeside): 0,4 bar - Automatisk overvåking ved hjelp av oljetrykkspressostat (differansetrykk 0,7 bar, tidsforsinkelse 90 s). Om pressostaten løser ut, må anlegget umiddelbart undersøkes for feil. Se instruksjonene på oljevaktens deksel. Diagnose for OMS system, er beskrevet i Teknisk informasjon KT-170. Om større mengder olje må fylles på: Fare for oljeslag! Kontroller oljereturen Det er nødvendig å regelmessig kontrollere oljen på NH 3 kompressor med uoppløselige oljer. Om nødvendig, må olje etterfylles. (unngå overfylling av systemet) Vibrasjoner Hele anlegget og spesielt rørledninger og kapillarrør må sjekkes for unormale vibrasjoner. Om nødvendig må ytterligere beskyttelse tilføres anlegget. Rørbrudd og lekkasje ved kompressoren og andre komponenter i anlegget er mulig! Unngå sterke vibrasjoner! Startfrekvens Kompressoren skal ikke startes mer enn 8 ganger per time. Derfor skal en minimums driftstid garanteres: Min. driftstid Til 5,5 kw 2 minutter Til 15 kw 3 minutter Over 15 kw 5 minutter Sjekk driftsdata. - Fordampingstemperatur - Sugegasstemperatur - Kondenseringstemperatur - Trykkgasstemperatur - Oljetemperatur - Startfrekvens Det anbefales å føre alle data i en protokoll 16

17 5.6 Oljeskift For fabrikkmonterte anlegg er det i utgangspunktet ikke nødvendig med oljeskift. For andre feltinstallasjoner og for anvendelse nær ytterpunktene av driftsbetingelsene, anbefales første oljebytte etter maks. 100 timers driftstid, deretter hver driftstimer. Ved høye trykkrørstemperaturer og evt. høyt vanninnhold, vil smøreegenskaper forringes med større hastighet slik at oljebytte med fordel kan utføres oftere. Rengjør også olje filter og magnetventil. Oljetype: Se avsnitt 2. Esteroljer er meget hygroskopiske. Fuktighet bindes kjemisk i disse oljene. De kan derfor ikke, eller i liten grad tørkes ved hjelp av vakuumering. Behandle oljene forsiktig! Unngå lufttilførsel inn i systemet og oljetanken! Avfallsoljen skal behandles riktig! Klorholdig olje er miljøskadelig! 5.7 Vedlikehold Arbeidsventiler Er designet for vedlikeholdsfri drift - ved bruk av (H)CFC og HFC medier. Det anbefales allikevel at inspeksjoner gjøres etter driftsfeil og i sammenheng med oljeskift (omtrent hver driftstimer). NH 3 -drift fører til større slitasje av ventiler på grunn av den lave mengden olje som transporteres gjennom ventilene. En regelmessig inspeksjon er anbefalt etter hver 5000 timer med drift. - Ved inspeksjon, skal nye pakninger (ventilplate, sylinderhodet) monteres, da eksisterende tetninger ofte skades under demontering. - Det er nødvendig å skifte ut komplette ventilplate ved o høy slitasje o sammentrekning av portene p.g.a. forkoksing eller o skade på ventilsetene. - Ved tilpassing av ventilplatene o rene tetningsflater, o korrekt plassering av pakninger og ventilpiper og o uniform stramming av sylinderhodeskruer - Etterstramming av sylinderhode skruer etter omtrent 100 driftstimer. For tetnings moment, se vedlikeholdsinstruks KW-100. Pakkboks Det er ikke nødvendig å foreta regelmessig rutineinspeksjoner av pakkboksen. Med tanke på å øke driftssikkerheten, er det allikevel anbefalt å undersøke tetningen i sammenheng med oljeskift eller etter feil i smørekretsen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot - Herding og sprekkdannelse av O-ring - Slitasje, - Rivning, - Material avsetninger, - Olje forkoksing og - Kobber plettering Oljelekkasje på opp til 0.05 cm 3 per time er innen tillatt toleranseområde. Enhver mulig olje lekkasje kan dreneres ved hjelp av en dreneringspipe i ytterflens (se fig. 1). Under innkjøringsperioden av en ny akseltetning, (Ca. 250 timer), kan det oppstå en økt grad av oljelekkasje. Detaljerte instruksjoner angående erstatning av akseltetning finnes i vedlikeholdsinstruksen KW-150 og KW

18 Hovedkontoret i Oslo Avdeling Bergen Avdeling Trondheim Ole Deviks vei 18, Conr. Mohrsvei 9C, Haakon VII gt. 19B, Pb. 65 Bryn, 0611 Oslo Pb. 43 Kristianborg, 5822 Bergen Pb Lade, 7440 Trondheim Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax:

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Sikkerhet / forholdsregler Kun opplærte operatører med kunnskap om grunnleggende kjøling, kjølekretser, kuldemedier og den potensielle faren

Detaljer

KAC - luftkjølte aggregat

KAC - luftkjølte aggregat KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe INSTRUKSJONSBOK CombiBloc Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe CB/NO (1501) 6.6 Oversettelse av de originale instruksjonene Les og forstå denne manualen før bruk og vedlikehold av dette produktet. EU-samsvarserklæring

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Eksempel Revisjon 0 12.04.2007 Innhold Bruksanvisning, oppvaskarrangement 1. Materialer 2. Funksjon 3. Transport/lagring 4. Sikker bruk 5. Vanntilkobling 6.

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual 1ZSC000563-AAD no, rev. 4 Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual Opphavsrettslig beskyttet dokument Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Drifts- og vedlikeholdsinstruks Drifts- og vedlikeholdsinstruks Produktlinje: Varmevekslerblokk Beskrivelse av byggeserier: Lamellvarmevekslerblokk med eller uten dråpeutskiller Byggeserie: Oppvarmer og avkjøler Güntner AG & Co. KG 2/20

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen -

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Utgitt august 2010 ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Alle brukere av vinsjen skal lese denne håndboken nøye og signere skjemaet på baksiden

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer