Drifts/Monteringsinnstruks Åpne stempelkompressorer. Typene.2T.2(Y).. 6F.2(Y).W2TA.. W6FA (L)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts/Monteringsinnstruks Åpne stempelkompressorer. Typene.2T.2(Y).. 6F.2(Y).W2TA.. W6FA (L)"

Transkript

1 Drifts/Monteringsinnstruks Åpne stempelkompressorer Typene.2T.2(Y).. 6F.2(Y).W2TA.. W6FA (L)

2 Innhold 1. Sikkerhet 2. Anvendelsesområde 3. Montering 4. Elektriske tilslutninger 5. Igangsetting 1. Sikkerhet: Disse kuldekompressorene er beregnet for installasjon i maskiner som følger EC Maskindirektivet 98/37/EC. De skal kun settes i drift dersom de er installert i maskiner i samsvar med gjeldende instrukser, og at de som en helhet følger lovverkets forskrifter på området (Anvendt standard: Se Produsenterklæring). Autorisert personell Alt arbeid på kompressorer og kjøleutstyr skal kun foretas av kvalifisert og autorisert kuldeteknisk personell. Kompressorene er konstruert ifølge aktuell teknologi og gjeldende forskrifter. Det er lagt stor vekt på brukers sikkerhet. Følg driftsinstruksene gjennom hele kompressorens levetid. Resterende fare Å eliminere alle farer ved kompressorene er ikke mulig. Alt personell som jobber med disse enheter må derfor lese gjeldende driftsinstrukser nøye! Følgende gjelder: - Spesifikke sikkerhetsregler (f.eks. EN 378, EN og EN 60355) - Generelle sikkerhetsregler. - EU direktiver - Norsk lovverk Sikkerhetsreferanser: Er instrukser for å unngå farer. Tegnene må kjennes og legges merke til. Instruksjoner for å hindre/forebygge mulig skade på utstyret. Forsiktig! Instruksjoner for å hindre/forebygge mindre fare/risiko for personer. Advarsel! Instruksjoner for å hindre/forebygge større fare/risiko for personer. Fare! Instruksjoner for å hindre/forebygge overhengende fare/risiko for personer. 2

3 Generelle sikkerhetsreferanser: Advarsel! Kompressoren er under trykk med beskyttelsesgass (Overtrykk ca. 0,5-1bar). Ukorrekt bruk kan føre til skader på hud og øyne. Bruk vernebriller under arbeid med kompressoren. Tilslutninger må ikke åpnes før trykket er utjevnet. Forsiktig! Under drift kan overflatetemperaturer overstige 100 o C eller komme under 0 o C. Alvorlige forbrenninger og/eller frostskader kan oppstå. Dekk til og marker alle tilgjengelige områder. Før arbeid på kompressoren: Stopp kompressoren og la den kjøles ned. For arbeid på kompressoren etter at anlegget er satt i drift: Advarsel! Kompressoren kan være under trykk! Ved ukorrekt behandling er det fare for alvorlige skader. Bring kompressoren i trykkløs tilstand! Bruk vernebriller! Fare! Hår, hender eller klær kan bli trukket inn i kilereimer eller kopling! Dette kan medføre store skader. Området for koplingen må sikres med et beskyttelsesdeksel (rem eller koblingsbeskyttelse)! 2. Anvendelsesområder Tillatte (H) FCKW/(H)CFC HFKW/HFC 3 4 NH 3 kuldemedier 1 R22 - (R12 - R502) R134a - R404A - R407A/B/C - R507A Oljefylling BITZER B5.2 2 t c <55 o C: R134a/t c >55 o C: Clavus G68 5, 6 BITZER BSE 32 2 BITZER BSE 55 2 Driftsområde Se brosjyre KP-520 og Bitzer programvare 1 Andre kuldemedier på forespørsel 2 For alternative oljer; se Teknisk Informasjon KT-500 og KT Krever Ester olje og modifisert pakkboks 4 Spesialkompressorutførelser for NH 3 5 Alternative oljer: KA oljer viskositetsklasse ISO VG 68 (se KT-500) 6 Bruk av NH 3 løselige oljer krever en spesialtilpasning av kompressoren fra type W4HA (W4HAL). Kun oljer som er godkjent av Bitzer skal brukes i dette tilfelle. Forøvrig vises til anbefalinger i Teknisk informasjon KT

4 3. MONTASJE 3.1 Installasjon - Ved montasje i ekstreme omgivelser (f.eks. aggressive / korrosive atmosfærer, lave omgivelses temperaturer osv.), må det tas forholdsregler. Konsultasjon med leverandøren anbefales. - Kompressor og motor må monteres horisontalt og fast på en solid ramme eller på skinne (kun ved bruk av koblingshus). - Rammen må være plassert på fast fundament. Fleksibel installasjon for å redusere struktur overført støy er også mulig (flytende underlag eller vibrasjonsdempere). Hvis man bruker vibrasjonsdempere med enkle støttepunkt, kan det være nødvendig med en forsterket ramme konstruksjon. - Kompressorer/motorer for direkte drift (med mellomflens), (se også avsnitt 3.3.2), kan monteres direkte på dempeelementer dersom man bruker sammenkoblingskinner. For vannkjølte kondensatorer: Innstaller ikke kompressoren direkte på kondensatoren. Kondensatoren må heller ikke benyttes som et bæreelement! Skade på kondensatoren er mulig (tretthetsbrudd). 3.2 Montering av avløpsrør fra 4H.2/4HA og oppover Olje samler seg i bøyingen av oljeavløpsrøret. Dette forhindrer luft i å strømme inn i de ytre delene av akseltetningen og hindrer dermed O-ringene i å bli tidlig sprøe. * Fjern pluggen 1 og skru på avløpsrøret 2 (se Fig.1). Obs Under innkjøringsperioden av den nye akseltetningen (omtrent 250 timer) kan det oppstå en økt olje lekkasje. 1 2 Fig. 1 - Montering av avløpsrør på akseltetningen (fra kompressor 4H.2(Y) /4HA) 4

5 Fare! Hår, hender og klær kan bli trukket inn kilereimen eller koplingen! Fare for alvorlige skader! Området rundt koplingen skal sikres med et separat skilledeksel (rem eller koplingsbeskyttelse) For vedlikeholdsarbeid på drivreimen: Fare! Slå av motor og fjern motorsikringene! V-kileremsdrift Drift med motorer fra 30 kw effektforbruk, er kun tillatt for drift med kopling. - V-kileremsdrift krever en solid fundamentramme. - Kileremskivene må være solid festet. De må være aksialt rettet inn. - Bruk kun V-kileremmer - av samme lengde: kalibrert riktig eller i et sett, - av normert kvalitet og - med normerte dimensjoner. - For lengde og profil, se prospekter KP-520, KP-620 og KP Stramming på kileremmene skal være slik at ved en belastning på 5 kg ved senteret av den øvre rem seksjonen blir følgende dybde av defleksjon opprettholdt (ca. verdier basert på standard remlengder): 2-sylinder mm 4-sylinder opp til 4N mm 4-sylinder opp til 4G mm 6-sylinder mm Strammingen på kileremmene må sjekkes igjen etter innkjøringsperiode. Stramm ikke kileremmen mer enn oppgitte verdier! Det vil i så fall være risiko for at lager- og akselskade påføres kompressor og motor. Fig. 2 - Aksialinretting av remhjulene Fig. 3 - kontroll av kileremsstrammingen 5

6 3.3.2 Direkte drift ved kobling Tillatte koblinger Det er kun tillatt å bruke koblinger som er designet med fleksible overgangselementer, som kan kompensere for små aksiale forskyvninger uten selv å utøve noen form for aksial kraft. For nærmere informasjon, se også teknisk informasjon KT-160. Direkte montering av motor ved hjelp av koblingshuset I følgende beskrivelse, er koblingene KK211, KK411, KK420, KK620 og KK630 angitt som Type I. KK215, KK415, KK425 og KK625 er angitt som Type II. 1) Gjør nøye rent tilpasningflatene på kompressor, motor og koblingshus. 2) Innfesting av koblingshus på kompressoren (Fig. 4) Kompressorer 2T.2.. 4N.2 (2TA.. 4NA): Tilpass koblingshuset (med monteringsåpningen til siden) og fest med fire heksagon skruer M12 i de forhånds borede hullene. Kompressorer 4H.2.. 6F.2 (4HA.. 6FA): Utjevn trykket i kompressoren og fjern heksagon skruene vist i Fig. 4 og erstatt disse med anviste pinneskruer. Pinneskruene må skrues helt inn i gjengene og festes med heksagon muttere. Plasser deretter koblingshuset (med åpningen til siden og fordypningen til sugestoppventilen på toppen) og stram det jevnt til med heksagon muttere. 3) Montering av koblingen Type I: Fest koblingshalvdelen for kompressoren fast på akselen. Skyv elementet på motorsiden (inkl. krysskile) løst inn motorakselen. Type II: Fest begge koblingshalvdelene fast på kompressor og motoraksler (Installasjonsinformasjon ligger sammen med koblingen). 4) Festing av motoren Type I og II: Fest motoren, inkludert den forutmonterte koblingshalvdelen, på koblingshuset. Observer posisjonen til koblingen og skru sammen. Ved type I: Sett deretter koblingshalvdelen på motorsiden i rett posisjon (åpning mellom koblingshalvdelene mm) og skru fast til akselen. Festeelementene på begge koblingshalvdelene må være strammet godt til for å hindre at de løsner under drift. Fig. 4 - Festeposisjoner for koblingshus Fig. 5 - Motor/kompressor sett med koblingshus (type I) 6

7 Kompressor og motor på grunnramme - Dette design krever en solid ramme med sterke støtteflater skikkelig festet til fundamentet. - Motoren og kompressoren må være avrettet nøyaktig på linje i forhold til hverandre. Kun stabile elementer egner seg for høydekompensasjon (f.eks. stålbjelker, mellomlegg eller skinner). - For Bitzerkoblinger er tillatt aksielforskyvning på akslene og variasjoner i luftspalten mellom koblingshalvdelene (målt på minst 4 punkter i den ytre omkrets): Akselforskyvelse..max mm Luftrom..max mm Feil oppstilling medfører for tidlig svikt i koblingen. Videre påføres skader på lager og akseltetning. Motor- / og kompressoraksling må nøye avrettes! Festeelementene på begge koblingshalvdelene må være strammet godt til for å hindre at de løsner under drift! max 0,25 mm Stabil grunnramme Shims (dersom dette er påkrevet). Fig. 6 - Motor/kompressor sett montert på ramme. 7

8 3.4 Rørtilslutninger Advarsel! Kompressoren leveres med overtrykk (beskyttelsesgass). Skade på hud og øyne kan oppstå Bruk vernebriller under arbeid på kompressoren! Ingen tilslutninger må åpnes før trykket er utliknet. Unngå all tilgang av luft! Stengeventilene skal holdes lukket inntil vakuumering finner sted. Rørtilslutninger Rørtilslutningene er designet for rør med normale millimeter- eller tommedimensjoner. Loddestussene har varierende diametre. Avhengig av størrelse kan røret presses mer eller mindre inn i tilslutningen. Om nødvendig kan enden med den største diameter kuttes av. Unngå overheting av ventilene! Kjøl ned ventilkroppen under og etter lodding! Max loddetemperatur 700 o C Rørledninger Bruk kun rør og komponenter som er - rene og tørre innvendig (fri for slagg, rust og fosfatbelegg) - levert med luftforsegling! Fjern platen på Rotalockventilen før tilslutning! Fig. 7 - Stoppventil med Rotalock adapter 8

9 3.5 Startavlastning (SU) og Kapasitetskontroll (CR) Den øvre delen av ventilene leveres separat pakket for å unngå transportskader. Disse ventildelene må byttes ut med flensen før vakuumering. For å forhindre forvekslinger er både sylinderhodene og ventilflensene påført en kode (SU resp. CR). En styrepinne i flensens overflate sørger for riktig plassering. (Se Fig. 8.) Startavlastning SU - tilleggsutstyr for alle typer - ettermontering krever bytte av sylinderhodet Ved levering er trykkgasstemperatur beskyttelse inkludert. For installasjon se avsnitt 4.2. Ved startavlastning er det påkrevet med tilbakeslagsventil i trykkledning. Kapasitetskontroll (CR) - Mulig for: 4T.2/W4TA.. 4G.2/W4GA: 50% 6H.2/W6HA.. 6F.2/W6FA: 1x:66%, 2x:33/66% resterende kapasitet - Ettermontering krever bytte av sylinderhodet. For nærmere informasjon, se teknisk informasjon KT-100 og KT-110 "SU" SU "CR" CR CR SU Fig. 8 - Startavlastning / Kapasitetskontroll 9

10 Tilslutninger 2T.2(Y) / 2N.2(Y) W2TA / W2NA 5 / 8 1/4"-18 DL 11 SL 1 (HP) 2 (HP) HP 1 (HP) 12 LP 10 3/8"-18 6 / 7 10 M22x1,5 3/8"-18 3 (LP) 4T.2(Y).. 4N.2(Y) W4TA.. W4NA DL SL (HP) HP LP 10 3/8"-18 5 / 8 1/4" /2" /8"-18 6 / 7 M22x1,5 2 (HP) 3 (LP) 4H.2(Y).. 4G.2(Y) W4HA(L).. W4GA(L) DL SL 1 (HP) /4"-14 1/2"-14 5 / 8 * 1/4" /4" /8" /8"-18 M26x1,5 2 (LP) 3 (LP) 10

11 Tilslutninger (forts.) 6H.2(Y).. 6F.2(Y) W6HA(L).. W6FA(L) SL DL 11 2 (HP) 3 (LP) /8"-18 5 / 8 1/4"-18* 9 3/4"-14 1/2" /4"-18 3/8"-18 3/8"-18 M26x1,5 1 (HP) 1 Høytrykkspressostat (HP) 2 Trykkgasstemperatur-beskyttelse (HP) 3 Lavtrykkspressostat (LP) 4-5 Oljepåfyllingsplugg 6 Oljedreneringsplugg 7 Oljefilter / magnetisk plugg 8 Oljeretur (oljeutskiller) * Oljeretur ved NH 3 og uløselige oljer 9 Olje- og gassutlikning (parallelldrift) 10 Veivhusvarmer 11 Oljetrykktilknytning + 12 Oljetrykktilknytning - Tilknytning for oljetrykksvakt: Se beskrivelse i vedlegg. 11

12 4 Elektrisk Tilslutning 4.1 Generelle anbefalinger Det elektriske tilbehør er i henhold til EC lavspenningsdirektiv 93/68/EC (CE96). Den elektriske installasjonen skal utføres i henhold til det elektriske koblingsskjema. Sikkerhetsstandarder EN 60204, EN og nasjonale forskrifter skal tas hensyn til. For dimensjonering av motor kontaktorer, kabler og sikringer: Maks. arbeidsstrøm respektive maks. effektforbruk skal være utgangspunkt. Driftskategori AC3. - Spenning og frekvens data på navnskilt skal sammenlignes med spenning og frekvens for strømnettet. Motoren skal kun tilkobles når dette stemmer overens. - Tilkobling til klemmebrettet må utføres i overensstemmelse med de anvisninger som finnes på lokket i koblingsboksen. Terminalene 1-2/3-4/B1-B2 på kompressoren og motor beskyttelsen må under ingen omstendigheter komme i kontakt med hoved- eller styrespenningen. Fare for motorhavari! Feilkobling fører ved Y / Ä motor til kortslutning og ved PW motor til blokkert rotorforhold. Monter tilslutningene korrekt! 1. Sensor 2. SU-sylinder hodet 3. skjermet eller tvinnet parkabel Fig. 9 Trykkgasstemperatur overvåking med startsavlastning 12

13 4.2 Beskyttelsesinnretninger Motor beskyttelsesinnretning Må utføres i henhold til motorprodusentens spesifikasjoner og retningslinjene for beskyttelse av driftsmotor. Overvåking av trykkgasstemperatur Spesialutstyr kan ettermonteres. - Beskyttelsesinnretningen består av et sensorelement med kabeltilslutning koblet til den elektriske beskyttelsesinnretningen INT69VS (pakket separat). - Sensorelementet bør monteres til HP-tilslutning 2 (se side 11 og 12). For kompressorer med inne bygd startavlastning, må sensoren monteres i det korresponderende sylinderhodet (Fig. 9, pos. 1). - Beskyttelsesinnretningen INT69VS, bør helst installeres i koblingstavlen. Maskinsvikt eller skade på beskyttelsesinnretning ved induksjon kan oppstå! Kun skjermet eller tvinnet parkabler må benyttes for tilslutning mellom INT innretning (terminal 1 og 2) og sensoren. Fare for havari av beskyttelsesinnretning! Terminalene 1/2 og B1/B2 på INT innretningen og sensorkablene må under ingen omstendigheter komme i kontakt med styre- eller tilføringsstrømmer! Sikkerhetsbryter for oljetrykk. For elektriske tilkoblinger og anbefalinger angående funksjonstesting, se koblingsskjemaet og vedlagte beskrivelse. Ved bruk av elektronsik OMS-System skal koblingene gjøres i samsvar med Teknisk informasjon KT-170. Pressostater (HP og LP) Er nødvendig med hensikt å begrense kompressorens driftområde for å unngå uhensiktsmessige driftsbetingelser. For plassering av pressostatene, se sidene 11 og 12. Veivhusvarmer Opprettholder oljens smøreevne ved lange stillstandsperioder. Forhindrer anriking av kuldemedium i oljen med dertil reduksjon av viskositet. Veivhusvarmeren må brukes ved stillstand for: - utendørsinstallasjon av kompressoren - lange perioder med stillstand - stor kuldemediefylling. - fare for kondensering av kuldemediet inne i kompressoren. Den elektriske tilslutningen må være via en NC kontakt av motor kontaktoren, for å sikre at oppvarmingen kun fungerer når kompressoren er slått av. Henviser til koblingsdiagram. Tilslutningsposisjoner; se sidene 11/12. 13

14 5 Igangkjøring 5.1 Lekkasjetesting Test for lekkasje ved å sette hele rørsystemet under trykk med tørr nitrogen. Fare! Test trykket må ikke overskride drifts overtrykket angitt på navnplaten. Sikkerhetsregler skal absolutt observeres (f.eks. pren 378 og lignende) Ved lekkasjetesting med tørr luft: Kompressoren må ikke settes under trykk med luft! Hold service ventilene lukket. Kompressoren er allerede grundig dehydrert, testet for lekkasje, og er under trykk med beskyttelsesgass (N 2 ) Ved NH 3 systemer Tilsett ikke (H)CFC eller HFC medier til test gassen som lekkasje indikator. Kjemiske reaksjoner med NH 3 er mulig. 5.2 Vakuumering Skru på veivhusvarmeren Åpne alle stenge-ventiler og magnet-ventiler. Vakuumer hele systemet inkludert kompressoren ved hjelp av en vakuumpumpe som kobles til høy- og lavtrykkssiden. Når pumpen skrus av, må et stående vakuum på mindre enn 1,5 mbar opprettholdes. Om nødvendig, skal dette repeteres flere ganger. Start ikke kompressoren under vakuum. Mekaniske skader kan oppstå. Fyll systemet med kuldemedium først! Fare for ompressor skade! Ikke tilfør noen spenning, ikke engang for testformål. 14

15 5.3 Påfylling av kuldemedium - Før påfylling av kuldemedium o Sett på veivhusvarmeren o kontroller oljenivået i kompressoren o Slå ikke på kompressoren - Fyll kuldemediet direkte på kondensatoren eller i væsketanken. For fylte systemer kan kuldemediet tilsettes i fordamperen. - Etter driftsstart kan det være nødvendig med etterfylling av kuldemedium. Tilsett fra sugesiden mens kompressoren er i drift og da fortrinnsvis til fordamperens innløp. Blandinger må alltid fylles i væskefase. Om væske fylles på: Fare for fuktig driftstilstand! Tilsett små mengder om gangen Hold oljetemperaturen over 40 o C 5.4 Kontroll før start - Oljenivå (innenfor angitt område i seglass). Ved utskiftning av en kompressor: Olje finnes allerede i systemet. Det kan derfor være nødvendig å tømme ut en del av oljefyllingen. Er det store mengder olje i systemet (f. eks fra tidligere kompressor skade), er det også risiko for oljeslag ved start. Juster oljenivået innen seglassets område! - Oljetemperatur (ca K over omgivelsestemperatur i resp. metningstemperatur på innsugningssiden). - Innstilling og funksjon til sikkerhet og beskyttelsesinnretninger. - Innstilling av tidsrelé. - Tidsforsinkelse for oljetrykkspressostat. - Utkoblingspunktet til høy- og lavtrykks pressostater. 15

16 5.5 Oppstartsprosedyre Smøring / oljekontroll Smøringen til kompressoren bør sjekkes umiddelbart etter start. Oljenivå bør ligge mellom ¼ til ¾ av seglasset (Gjenta sjekk i løpet av de første driftstimene). Oljetrykket kan sjekkes med en trykkmåler tilsluttet Schrader ventilene på oljepumpen. Differansetrykk (tillatte verdier): 1,4 til 3.5 bar. Minste tillatte innløpstrykk (pumpens sugeside): 0,4 bar - Automatisk overvåking ved hjelp av oljetrykkspressostat (differansetrykk 0,7 bar, tidsforsinkelse 90 s). Om pressostaten løser ut, må anlegget umiddelbart undersøkes for feil. Se instruksjonene på oljevaktens deksel. Diagnose for OMS system, er beskrevet i Teknisk informasjon KT-170. Om større mengder olje må fylles på: Fare for oljeslag! Kontroller oljereturen Det er nødvendig å regelmessig kontrollere oljen på NH 3 kompressor med uoppløselige oljer. Om nødvendig, må olje etterfylles. (unngå overfylling av systemet) Vibrasjoner Hele anlegget og spesielt rørledninger og kapillarrør må sjekkes for unormale vibrasjoner. Om nødvendig må ytterligere beskyttelse tilføres anlegget. Rørbrudd og lekkasje ved kompressoren og andre komponenter i anlegget er mulig! Unngå sterke vibrasjoner! Startfrekvens Kompressoren skal ikke startes mer enn 8 ganger per time. Derfor skal en minimums driftstid garanteres: Min. driftstid Til 5,5 kw 2 minutter Til 15 kw 3 minutter Over 15 kw 5 minutter Sjekk driftsdata. - Fordampingstemperatur - Sugegasstemperatur - Kondenseringstemperatur - Trykkgasstemperatur - Oljetemperatur - Startfrekvens Det anbefales å føre alle data i en protokoll 16

17 5.6 Oljeskift For fabrikkmonterte anlegg er det i utgangspunktet ikke nødvendig med oljeskift. For andre feltinstallasjoner og for anvendelse nær ytterpunktene av driftsbetingelsene, anbefales første oljebytte etter maks. 100 timers driftstid, deretter hver driftstimer. Ved høye trykkrørstemperaturer og evt. høyt vanninnhold, vil smøreegenskaper forringes med større hastighet slik at oljebytte med fordel kan utføres oftere. Rengjør også olje filter og magnetventil. Oljetype: Se avsnitt 2. Esteroljer er meget hygroskopiske. Fuktighet bindes kjemisk i disse oljene. De kan derfor ikke, eller i liten grad tørkes ved hjelp av vakuumering. Behandle oljene forsiktig! Unngå lufttilførsel inn i systemet og oljetanken! Avfallsoljen skal behandles riktig! Klorholdig olje er miljøskadelig! 5.7 Vedlikehold Arbeidsventiler Er designet for vedlikeholdsfri drift - ved bruk av (H)CFC og HFC medier. Det anbefales allikevel at inspeksjoner gjøres etter driftsfeil og i sammenheng med oljeskift (omtrent hver driftstimer). NH 3 -drift fører til større slitasje av ventiler på grunn av den lave mengden olje som transporteres gjennom ventilene. En regelmessig inspeksjon er anbefalt etter hver 5000 timer med drift. - Ved inspeksjon, skal nye pakninger (ventilplate, sylinderhodet) monteres, da eksisterende tetninger ofte skades under demontering. - Det er nødvendig å skifte ut komplette ventilplate ved o høy slitasje o sammentrekning av portene p.g.a. forkoksing eller o skade på ventilsetene. - Ved tilpassing av ventilplatene o rene tetningsflater, o korrekt plassering av pakninger og ventilpiper og o uniform stramming av sylinderhodeskruer - Etterstramming av sylinderhode skruer etter omtrent 100 driftstimer. For tetnings moment, se vedlikeholdsinstruks KW-100. Pakkboks Det er ikke nødvendig å foreta regelmessig rutineinspeksjoner av pakkboksen. Med tanke på å øke driftssikkerheten, er det allikevel anbefalt å undersøke tetningen i sammenheng med oljeskift eller etter feil i smørekretsen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot - Herding og sprekkdannelse av O-ring - Slitasje, - Rivning, - Material avsetninger, - Olje forkoksing og - Kobber plettering Oljelekkasje på opp til 0.05 cm 3 per time er innen tillatt toleranseområde. Enhver mulig olje lekkasje kan dreneres ved hjelp av en dreneringspipe i ytterflens (se fig. 1). Under innkjøringsperioden av en ny akseltetning, (Ca. 250 timer), kan det oppstå en økt grad av oljelekkasje. Detaljerte instruksjoner angående erstatning av akseltetning finnes i vedlikeholdsinstruksen KW-150 og KW

18 Hovedkontoret i Oslo Avdeling Bergen Avdeling Trondheim Ole Deviks vei 18, Conr. Mohrsvei 9C, Haakon VII gt. 19B, Pb. 65 Bryn, 0611 Oslo Pb. 43 Kristianborg, 5822 Bergen Pb Lade, 7440 Trondheim Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax:

Monteringsinnstruks Semihermetiske stempelkompressorer Octagon - serien. Typene. 2KC-05.2(Y).. 4CC-6.2(Y)

Monteringsinnstruks Semihermetiske stempelkompressorer Octagon - serien. Typene. 2KC-05.2(Y).. 4CC-6.2(Y) Monteringsinnstruks Semihermetiske stempelkompressorer Octagon - serien Typene. 2KC-05.2(Y).. 4CC-6.2(Y) Innhold 1. Sikkerhet 2. Anvendelsesområde 3. Montering 4. Elektriske tilslutninger 5. Igangsetting

Detaljer

Monteringsinnstruks Åpne skruekompressorer. Typene OS. 53, OS. 70, OS. 74

Monteringsinnstruks Åpne skruekompressorer. Typene OS. 53, OS. 70, OS. 74 Monteringsinnstruks Åpne skruekompressorer Typene OS. 53, OS. 70, OS. 74 Innhold 1. Sikkerhet 2. Anvendelsesområde 3. Montering 4. Elektriske tilslutninger 5. Igangsetting 6. Vedlikehold 1. Sikkerhet:

Detaljer

Monteringsinnstruks Semihermetiske stempelkompressorer. Typene - 2HL-1.2(Y).. 6F-50.2(Y) - 4Z-5.2(Y).. 8FC-70.2(Y) - 44H-30.2(Y).. 66F-100.

Monteringsinnstruks Semihermetiske stempelkompressorer. Typene - 2HL-1.2(Y).. 6F-50.2(Y) - 4Z-5.2(Y).. 8FC-70.2(Y) - 44H-30.2(Y).. 66F-100. Monteringsinnstruks Semihermetiske stempelkompressorer Typene - 2HL-1.2(Y).. 6F-50.2(Y) - 4Z-5.2(Y).. 8FC-70.2(Y) - 44H-30.2(Y).. 66F-100.2(Y) Innhold 1. Sikkerhet 2. Anvendelsesområde 3. Montering 4.

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Tømmeaggregat CR700 Spesifikasjoner CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S Kompressortype 1HP oljefri stempelkompressor Dimensjon 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Vekt 15,3 kg Driftsområde

Detaljer

Åpne skruekompressorer

Åpne skruekompressorer Åpne skruekompressorer Åpne skruekompressorer For HCFC/HFC medier volum R22 R404A/R507 m3/h -10/40 C 1) -35/+40 C 2) -10/40 C 1) -35/+35 C 2) OSK5341 84 48800 47600 OSN5341 84 - - OSK5351 100 58300 57100

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon COS Q-modeller Nye COS Q-modeller med startutstyr Schløsser Møller Kulde AS leverer nå også aggregater fra COS med startutstyr. Dette forenkler den elektriske installasjonen, og gjør leveransen av det

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

kjølesystemet. Dette for å forhindre skader på motoren.

kjølesystemet. Dette for å forhindre skader på motoren. KAC - luftkjølte aggregat Kjøleaggregat for utendørsplassering til luftkondisjonering, type KAC. Alle aggregater leveres internt elektrisk montert inkludert startutstyr. KAC finnes i seks modeller med

Detaljer

KAC - luftkjølte aggregat

KAC - luftkjølte aggregat KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SMK Tømmeaggregat CM2000

SMK Tømmeaggregat CM2000 SMK Tømmeaggregat CM2000 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55 27

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Sikkerhet / forholdsregler Kun opplærte operatører med kunnskap om grunnleggende kjøling, kjølekretser, kuldemedier og den potensielle faren

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent AS-18 / AS-25 / AS-30 / AS-44 / AS-67 / KB-109 Lutkjølt kompressoraggregat E-ASKB rev.1 Teknisk informasjon Disse luftkjølte kompressoraggregatene blir levert i seks forskjellige størrelser og

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER.

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS FOR WOODS AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. SIKKERHET Dette utstyret inneholder

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer