DRONE FJERNSTYRT MED HD-KAMERA 14+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRONE FJERNSTYRT MED HD-KAMERA 14+"

Transkript

1 FJERNSTYRT DRONE MED HD-KAMERA 14+ 4,5 kanals 2,4G (PA) kontroll med 6-akset design Superhastighet og lang rekkevidde Flyr 3 meter per sekund med en rekkevidde på 300 meter Effektlys og kamera Intelligent R/C-system Ny strømsparingsfunksjon og batteri som forlenger flytiden 6-akset design og mor som driver 4 rorer sørger for stabil flyvning og enkel manøvrering REKKEVIDDE: 200 METER 2,4 G FJERN- KONTROLL UTENDØRS EFFEKTLYS MINNEKORT KAMERA Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere referanse/gjennomlesing. 1

2 Spesifikasjoner NO.W G UFO: Lengde 56 cm Bredde: 45 cm Høyde: 17 cm Vekt flykropp: 260 g Rekkevidde: 200 meter Ladetid: ca 150 minutter Flyvetid: ca 5-7 minutter Batteri 1. Innebygd batteri: 7,4 V/650 mah Li-poly 2. Batteri til fjernkontroll: 4 x 1.5" AA" (LR6) (ikke inkludert) 2,4 G fjernkontroll spesifikasjoner 7,4 V/650m A h Li-poly Forover/bakover/ venstre/høyre Av/på-indikar Forover/bakover Kamera av/på Venstre/høyre sidelengs flyvning Hastighet Venstre/høyre finjustering Fort/sakte Forover/bakover finjustering Av/på-knapp Venstre/høyre sidelengs flyvning finjustering 2 Batteri AA (LR6)

3 Ror A Ror B Skifte rorblad: 1. Løsne de skruene under rorbladet og dra det forsiktig opp. Pass på at du erstatter med riktig blad (A eller B) i henhold til tegningen eller så vil du ikke klare å manøvrere dronen. Ror B Ror A 2. Ror A roterer mot klokken og ror B roterer med klokken. Sette inn batterier (1) (2) 1 Åpne batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen (1) 2 Sett inn 4 AA-batterier i henhold til tegningen (2) og sett på plass batteridekselet. Tips: Bytt batterier i fjernkontrollen dersom av/på-indikaren begynner å blinke eller lyse ustabilt. NB: Ta vare på bruksanvisningen for senere referanse/gjennomlesing I et statisk miljø kan produktet forårsake feil. Advarsel: 1. Ikke bruk nye og gamle batterier sammen 2. Ikkelad batteriet uten tilsyn 3. Ikke bruk andre typer batterier enn de som er beskrevet 4. Pass jevnlig på at ikke batteri, ladekabel og lader er skadet før du lader 5. Hold sikker avstand fra roterende rorblad 6. Kontroller jevnlig at Dronen ikke har skader før bruk 3

4 Lade batteriet 1. Skru av Dronen og plugg ladekabelen inn i laderen 2. Koble støpselet i veggen. Rød og grønn LED-diode lyser mens batteriet lades. Når batteriet er fulladet slukker den røde LED-dioden. Ladetiden er ca. 150 minutter. 2 Bemerk: 1. Ladetiden er ca 150 minutter og Dronens varighet er da ca 6 timer. 2. La Dronen stå i minutter før lading for å forsikre om at batteriet er helt avkjølt. 3. La moren avkjøle seg minutter innimellom ved kontinuerlig bruk. Advarsel: 1. Ikke kast batteriet over åpen flamme. 2. Hold batteriet unna varmeovner og andre varmekilder som kan føre til overoppheting. 3. Hold batteriet unna fuktighet og oppbevar det tørt og kjølig. 5. Bruk kun den medfølgende laderen. 6. Ikke tildekk batteriet 7. Ikke koble batteriet til en anne strømkrets. 8. Ikke prøv å reparere batteriet med skarpe gjenstander 9. Ikke demonter batteriet 11.Lad batteriet minst én gang hver sjette måned 12.Skru alltid av Dronen etter bruk Omgivelser for flyvning 1. Fly på en dag med fint vær og lite vind Ikke bruk Dronen ved temperaturer høyere enn 45 C eller lavere enn 10 C da dette kan påvirke ytelsen og skade Dronen Ikke fly i sterk vind da dette kan føre til skadet eller mistet Drone. 2.Fly på sre, åpne plasser uten hindringer. Ikke fly Dronen i nærheten av deg selv eller andre mennesker og dyr. BEMERK Dersom av/på-indikaren på fjernkontrollen blinker eller lyser ujevnt når hastighetsspaken skyves opp eller ned bør batteriene skiftes. Avstand: 3 m Avstand: 3 m Avstand: 2,5 m Avstand: 2 m Avstand: 3 m 4

5 Advarsel: Dette produktet skal kun brukes av personer over 14 år. Les bruksanvisningen nøye sammen med en voksen. Ikke plukk opp eller ta på Dronen når den er i gang. Hold god avstand. All form for egen modifisering gjør at garantien oppheves. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn under 3 år. 2.4G Instruksjoner 1.Skru på Dronen og deretter fjernkontrollen. Av/på-indikaren på fjernkontrollen vil blinke et par ganger og deretter lyse jevnt. Front LED-diodene på Dronen vil blinke 2-3 ganger og etterhvert vil alle LED-diodene blinke. Dronen har nå kontakt med fjernkontrollen. 2.Plasser Dronen på bakken og skyv begge spakene samtidig ned og til høyre. Diodene vil blinke og det er nå mulig å fly Dronen. Styring Bemerk: Vær forsiktig i begynnelsen og fly kun 1 meter over bakkenivå helt til du klarer å mestre hastigheten og fjernkontrollen. Beveg hastighetsspaken med små, jevne bevegelser og bruk trimmerne på fjernkontrollen for å få Dronen til å sveve stabilt i luften. Lær deg deretter styringensspaken venstre/høyre/forover/bakover. Bemerk: Ikke fest ting på Dronen da dette kan føre til overvekt eller feil balanse Lette Lande Retning Forover Ved å skyve hastighetsspaken opp vil rorene starte og Dronen lette Ved å skyve hastighetsspaken ned igjen vil rorene gå saktere og Dronen lande Ved å skyve hastighetsspaken til hhv. venstre/høyre vil Dronens front rotere mot hhv. venstre/høyre Ved å skyve styringsspaken opp vil Dronens front bevege seg ned og Dronen flyr fremover Bakover Ved å skyve styringsspaken ned vil Dronens front bevege seg opp og Dronen flyr bakover 5

6 Sidelengs Forlengs Baklengs Sidelengs venstre Sidelengs høyre BEMERK Ved å skyve styringsspaken til hhv. venstre/høyre vil Dronens venstre/høyre side bevege seg nedover og Dronen flyr sidelengs til hhv. venstre/høyre Ved å trykke på -knappen oppe til venstre på fjernkontrollen samtidig som man flyr forover vil få Dronen til å ta en forlengs Ved å trykke på -knappen oppe til venstre på fjernkontrollen samtidig som man flyr bakover vil få Dronen til å ta en baklengs Ved å trykke på -knappen oppe til venstre på fjernkontrollen samtidig som man flyr sidelengs vil få Dronen til å ta en sidelengs til venstre Ved å trykke på -knappen oppe til venstre på fjernkontrollen samtidig som man flyr sidelengs vil få Dronen til å ta en sidelengs til høyre Dersom Dronen begynner å falle skyv hastighetsspaken sakte helt opp. Ikke lim/kleb/fest klistremerker eller papir på dronen. Dette vil påvirke dronens flyveegenskaper. Trimming 1.Finjustering Dersom Dronen spinner rundt eller svever ustabilt i luften kan man bruke finjusteringsknappene på fjernkontrollen til å stabilisere Dronen. Hvis Dronen spinner mot klokken trykk finjusteringsknappen under hastighetsspaken mot høyre Hvis Dronen spinner med klokken trykk finjusteringsknappen under hastighetsspaken mot venstre turn right turn left Hvis Dronen svever mot venstre trykk finjusteringsknappen under styringsspaken mot høyre Hvis Dronen svever mot høyre trykk den vannrette finjusteringsknappen under styringsspaken mot venstre Hvis Dronen svever forover trykk den loddrette finjusteringsknappen under styringsspaken opp turn "R" turn "L" dowmward Hvis Dronen svever bakover trykk den loddrette finjusteringsknappen under styringsspaken ned upward BEMERK Hvis Dronen svever lavere enn 30 cm over bakken vil den påvirkes av lufttrykk og egne rorer og virke ustabil. Derfor lønner det seg å finjustere svevingen på høyere nivå. 6

7 Øvning Etter mestring av fjernkontrollen og finjustering av svevingen kan du øve deg på følgende: Vannrett rotering Sidelengs flyvning i en firkantbevegelse Landing på et avgrenset område 8-talls flyvning Advarsel: 1. Ikke ta på rorene når de går; 2. Hold 2 meters sikkerhetsavstand fra Dronen 3. Bruk Dronen i samsvar med en voksen Feil Sympm Mulige feil Løsning Fjernkontrollen virker ikke 1.Fjernkontrollen er ikke skrudd på. 2.Batteriene til fjernkontrollen er ikke satt riktig inn. 1.Sku på fjernkontrollen. 2.Sjekk at batteriene er satt inn riktig i henhold til instruksjonene inni batterirommet. Dronen virker ikke Dronen letter ikke Dronen lander for fort 2.Batteriene er dårlige 1.Dronen er ikke skrudd på. 2.Du har ikke sammenkoblet Dronen med fjernkontrollen 3.Du bruker Dronen i sterk vind 1.Main ror blades rotate o slowly. 2.Batteriet har ikke nok strøm Hastighetsspaken skyves ned for brått 3.Sett inn nye batterier. 1.Skru på Dronen. 2.Skru på Dronen før du skrur på fjernkontrollen. 3.Sterk vind kan forstyrre signalene. 1.Pull up the throttle stick. 2.Lad batteriet Beveg hastighetsspaken med små, jevne bevegelser BEMERK: 1.Dersom batteriene i Dronen eller fjernkontrollen begynner å bli dårlig vil dette påvirke flyveavstanden 2.Dersom i Dronen begynner å bli utladet kan det bli vanskelig å lette eller fly høyt 3.Dersom Dronen knekker eller får en sprekk i flykroppen påse at dette er ordentlig fikset før du flyr med den igjen. 5.Unngå å krasje for mye og hardt med Dronen da dette fort kan føre til at den blir ubrukelig. 6.Dronen har mange bevegelige deler. Ikke la barn leke med den uten tilsyn av en voksen Warning: Ikke stikk spisse gjenstander inn i flykroppen da dette kan ødelegge det innbygde batteriet. 7

8 Bruke kameraet 1.Start og spp filming ved å trykke på kameraknappen på fjernkontrollen. (Bilde 3). Kameraknapp 2.En LED-diode på kameraet vil lyse grønt når kameraet er i Stand-by modus og blinke rødt når det filmer. (Bilde 4). 3.LED-dioden på kameraet vil blinke rødt og grønt når SD-minnekortet er fullt. Pic.3 4.For å se på opptak, ta ut minnekortet av kameraet ved å trykke det forsiktig inn slik at det spretter ut igjen og løsner. (Bilde 5) Kameralinse 5.Sett minnekortet inn i en minnekortleser og koble den til datamaskinen 6.Filmene (avi-filer) ligger på disken NO NAME under mappene DCIM/100DSCIM Pic.4 Prøv flere forskjellige mediaspillere hvis du har problemer med å se på avi-filene Kameraet tar ikke opp lyd Minnekortet skal settes inn med koblingene opp (Bilde 5). Alle filene på minnekortet kan slettes om nødvendig og Dronen kan selv lage nye DCIM- og 100SCIM-mapper 9 Sett inn minnekortet med koblingene opp. Fittings CARD READER Pic.5 SD CARD

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 norsk 101 Norsk 101 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Bruksanvisning

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Bruksanvisning Støvsugerrobot 700-serien Bruksanvisning Kjære -eier, Takk for at du har valgt en ny generasjon irobot støvsugerrobot. Du slutter deg til et veldig spesielt samfunn av mennesker 5 millioner verden over,

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon

Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon Innholdsfortegnelse: Side: 1. Viktig 3 2. Instruksjoner for bruk 3 3. Bruk av dørtelefon, strømforsyning og annet tilbehør 3 4. Brennbare og eksplosive områder 3 5.

Detaljer

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk Bruksanvisning for Comfort Digisystem SecureStream Technology Sync DY10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon av Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Sync DY10 4 Funksjoner - Sync

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Røykvarsler Ei605 serien

Røykvarsler Ei605 serien B16477-R0-Ei605-U&C-NOR.QXD 6/11/08 12:49 PM Page 1 Røykvarsler Ei605 serien Model Nr. Utbyttbart batteri 10 års Lithium batteri (TY) Trådløs sammenkobling (RF) Kablet sammenkobling (C) Ei605 Ei605C Ei605CRF

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker blitsenheten, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer