Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom."

Transkript

1 Nytt prosjekt i Kina Julehilsen fra Japan 1 Aslaug Brustad på slottet Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Fra arkivet Velsignelsen ved å gi Jul i Shanxi, 1939 Roald Føreland Informasjonleder EOM E n av våre legendariske misjonærer heter Aslaug Brustad. Hun fyller 100 år denne måneden, men er fremdeles aktivt med på møter og holder vitnesbyrd. Aslaug er ett av de rikeste mennesker jeg har møtt. Ikke rik på denne verdens gods og gull, men rik på opplevelser, livserfaring, livsglede og alt som gjør livet verd å leve. Hun har alltid en morsom For noen uker siden kom det ut nyhet kommentar og glimt i øye. Hvorfor er om at ved hjelp av ny teknologi vil man Aslaug så rik? Jeg tror det er fordi at kunne utvinne mye mer olje enn tidligere hun har brukt hele sitt liv på å gi. Gi antatt fra oljebrønnene i Nordsjøen. av seg selv til andre. Dele det som er Dette innebærer verdier for ca 7000 viktigst for henne med andre mennesker. milliarder kroner. Oljefondet er I Bibelen står det at allerede på over det er saligere å gi Lykke er mer en gave enn en 3000 milliarder enn å få, den som kroner. Vi lever i et oppkvikker andre blir prestasjon. Lykke er en frukt av de aller rikeste selv oppkvikket. Det av å gi og motta velsignelser" land i verden. er noe guddommelig Christopher Jamison Men er vi blant de over det å få være lykkeligste folk i med å gi. Det er godt for oss selv å bli verden? Det viser seg at lykke ikke alltid mindre egoistisk. Å gi er selve medisinen er proporsjonalt med rikdom. Lykke hanmot selvopptatthelt og havesyke. I disse dler om å dele med andre. Jeg opplever dager kommer boken om Aslaug ut. en glede ved å gi en bibel til en kineser Hennes liv er et strekt vitnesbyrd om at som ikke hadde en fra før. Jeg opplever det nytter å gjøre noe for andre menlykke ved å hjelpe foreldreløse barn. nesker. Lykke oppleves ikke ved å kreve bare 2 Peter Torjesen døde kort tid etter denne artikkelen ble skrevet. Han var misjonær for Den Norske Kinamisjon fra ved å gi. La oss den julen gi sjenerøst til mennesker i nød. I dette bladet vil du lese om barn i Kina som er satt bort av foreldrene sine. Vi kan dele av vår overflod slik at noen av dem kan få hjelp! Derfor er Aslaug en inspirasjon for oss alle. Vi ønsker å la den ånd som preger Aslaug, får prege vår misjon i årene som ligger foran! Julens budskap handler om verdens aller største gave. Gud gir oss evig liv gjennom Jesus. La oss være med å gi denne gaven videre til andre! Takk til alle våre trofaste støttespillere og forbedere. God jul og godt nytt år!! Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Kontor Styret Evangelisk Orientmisjon (EOM)- Organ for Evangelisk Orientmisjon Slemdalsveien 1 Styreformann: Trygve Jordan tidligere Den Norske Kinamisjon, Årgang 94 Postboks 5369 Majorstua Margot Sjøen er en felleskristen misjonsorganisasjon Utkommer: 6 nummer i året 0304 Oslo Helge Flå grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Tlf: Arild Nordlie Jesu misjonsbefaling har som epost: Ivan Wiik oppgave å uttbre Guds rike blant Informasjonsleder: Roald Føreland Bankgiro: Øyvind Dovland Østens folkeslag og andre områder epost: Org.nr: Svein Løvdal (vara) Gud måtte lede til. Tlf: Forsidebilde: To kinesiske barn med cerebral parese fra et barnehjem i nordøst Kina. Trykk: Birkeland Trykkeri Layout: Eirik Larsen Doris Brekkå (vara) 3

3 Kina Guds ord til Kinas millioner forsendinger utenfra. Gleden var overveldende da han fikk en studiebibel. På samme turen fikk vi en rekke adresser å sende bibler til. Problemet er bare at vi alltid har mer forespørsler enn vi har bibler eller kapasitet til å få dem sendt. En broder bad nylig om 450 bibler. Jeg spurte en venn som skal til byen der han bor, om han og de han reiser med, kunne ta med seg disse biblene. Det skulle vi så gjerne, svarte han, men jeg har allerede blitt spurt av tre andre om å ta med bibler til dem. Alt han kunne love var å ta med noen til hver av de fire kontaktene. En broder jeg kjenner skrev nylig i en artikkel om sin kinesiske venn, Chang. Chang ble født og vokste opp på landsbygda, men han ble en kristen mens han studerte på et universitet. Han begynte straks å evangelisere, og en rekke menigheter ble dannet i urbane strøk. Det var ikke noe problem å skaffe bibler. Chang konkluderte derfor med at bibelbehovet var dekket i hele landet. Etter kort tid ble Chang spurt om å være med å skaffe til veie en studiebibel for pastorer. Dette arbeidet førte ham i kontakt med menigheter over hele Kina, og Chang sin forbauselse var stor da han i tillegg til studiebiblene også fikk forespørsler om vanlige bibler. Ja, han ble sjokkert over å oppdage at menigheter utover landet bare hadde svært begrenset tilgang til offisielle bibler. Snart var kan konfrontert med forespørsler om hundretusener av bibler, og til dags dato har disse forespørslene bare økt. Til tross for restriksjoner og vanskeligheter har vi i dag muligheter som aldri før til å skaffe Guds ord til de mange som venter på det i Kina. Vi har muligheter til å gi våre kinesiske søstre og brødre noe som har evighetsverdi og noe de ber om og trenger mer enn noe annet. Behovet er ufattelig stort, men hver enkelt bibel er høyst verdifull og kjærkommen. Sammen kan vi være med om noe så stort og viktig at det knapt kan tenkes noe større. Vi kan skaffe ny ved til vekkelsens flammer. Ennå er det minst 1,2 milliarder kinesere som ikke kjenner Jesus. Selv kan vi ikke evangelisere blant dem, men vi kan gi våre søsken det viktigste redskapet i deres utrettelige arbeid med å nå de mange som ennå ikke har hørt. Det er ikke tvil om at Kina i vår tid har opplevd den største vekkelse i kristenhetens historie. Før kommunistene overtok makten i 1949 var det mindre enn en million kristne i landet. I dag er det sannsynligvis langt over 100 millioner troende. Roald Lidal Direktør for Nytt Livs Lys Bibeltrykkeri En bibel i Kina varer ikke vanligvis mer 4 Ingen vet nøyaktig hvor mange kristne som finnes i Kina. Paul Hattaway som leder Asia Harvest, har gjort et grundigere og mer utførlig granskingsarbeid enn noen andre på dette området. Han kom fram til et antall av mer enn 103 mill. troende, men er den første til å enn 7-8 år. Den blir nemlig flitting brukt, ja, ofte lest i filler. Av det totale antall kinesiske bibler som er trykt de siste 23 åra, er det derfor bare et mindretall som finnes i dag. Det er ellers et faktum at både bibelproduksjon og distribusjon er kontrollert og strekt begrenset. I Utover landet er imidlertid situasjonen en helt annen. Ikke bare går vekkelsen fortsatt fram slik at mange nye troende trenger bibler, men det finnes fortsatt mange som har ventet i årevis. 5 innrømme at i dagens situasjon er det umulig å vite nøyaktig hvor mange der er. Sannsynligvis er det reelle tallet enda høyere enn det han kom fram til. På samme måten kan ingen si med sikkerhet hvor mange kristne som fremdeles er uten sin egen bibel. Myndighetene hevder jo at bibelbehovet er dekket. De slår opp hvor mange bibler som er trykt totalt siden trykking ble tillatt i 1987 og sammenlikner med et grovt undervurdert antall kristne. verdens mest folkerike land er det kun et trykkeri som har tillatelse til å produsere kinesiske bibler. De har heller ikke lov å trykke hvor mye de vil, men kun det antall myndighetene bestemmer. Distribusjonen er også underlagt streng kontroll. Ingen bokforretninger har lov å selge bibler. De kan kun kjøpes i registrerte menigheter, og selv der kan en bare få kjøpe svært begrensa antall. Etter mange års innsats av mange, både gjennom offisielle og uoffisielle kanaler, er situasjonen betydelig bedre i de store byene. Der er det som regel mulig for troende å kunne skaffe seg en bibel. Under en tur til Kinas indre, møtte jeg en eldre pastor. Jeg og de som reiste sammen med meg, hadde brukt ca. 12 timer med tog fra Beijing. Den eldre pastoren hadde reist minst like langt fra motsatt kant av landet i håp om å få bibler for seg og sin flokk. Han fortalte om stor bibelmangel og at de aldri hadde fått

4 Kina Baksiden av medaljen i Kina Paul var den første gutten som var heldig og ble tatt inn på barnehjemmet. De minste barna. Alle her er foreldreløse. alisme. De aller fleste foreldreløse barn havner ikke på slike barnehjem. Hvordan skal man reagere når man blir konfrontert med denne type menneskelig lidelse? Jeg føler et klart ansvar for å gjøre noe. Mange kristne menigheter har gode diakonale prosjekter for å hjelpe de mest vanskeligstilte i Kina, selv om myndighetene i stor grad ignorerer dem. Menneskerettighetsbrudd Behandling av de aller mest sårbare i samfunnet føyer seg inn i en lang rekke menneskerettighetsbrudd i Kina i dag. Andre som kan nevnes er undertrykkelse av minoritetsgrupper, forfølgelse av annerledes tenkende, mangel på ytringsfrihet og rekordmange henrettelser og klare begrensninger i trosfriheten. Alle jeg snakket med i Kina var fornøgd med fredsprisen. I alle fall de som visste om den, men det var mange som, av en eller annen grunn, ikke hadde hørt hvem som fikk fredsprisen i år. I mange år har vi hørt om den enorme økonomiske veksten i verdens mest folkerike land. Flere hundre millioner er blitt løftet ut av fattigdom. Gjennom Nobels fredspris fikk vi imidlertid en påminnelse om graverende brudd på menneskerettighetene. Noen her hjemme synes det var feil at Liu Xiaobo fikk fredsprisen; Det kan skade norske handelsinteresser, var hovedargumentet. Roald Føreland Informasjonsleder EOM Jeg har nettopp kommet tilbake fra en det er svært lite fokus på. seg godt av henne. Hun måtte imidlertid 6 tur til flere provinser i Kina. Jeg har fått se noe av baksiden av medaljen i Kina. For første gang i mitt liv har jeg besøkt barnehjem og leirer for spedalske. innom det offentlige barnehjemmet for 7 Barnehjem På grunn av den strenge ettbarnspolitikken er det mange barn som blir satt bort av foreldrene. De havner, som regel i overfylte barnehjem. De som er funksjonshemmede blir underprioritert og mange av dem dør. Man har dying rooms, lukkede rom, der de dårligste barna, rett og slett, ligger og dør. Dette er et av de mest alvorlige brudd på menneskerettighetene i Kina i dag, som Et av barnehjemmene jeg besøkte tar i mot barn med funksjonshemninger. Det er privat og drives av kristne. Vi kan gi barna kjærlighet, det får de svært lite av på de offentlige barnehjemmene, forteller daglig leder. Hun har holdt på med dette arbeidet i 8 år og har 30 medarbeidere. Ingen av medarbeiderne har helsefaglig utdanning. - Vi får besøk av en fysioterapeut to ganger i året, som gir råd og veiledning. Alle barna her er blitt forlatt av sine foreldre. Eva var ca to måneder da noen fant henne foran en menighet. Foreldrene hadde kanskje en fornemmelse av at de kristne ville ta å få fødselsnummer og navn. Fødselsnummer inneholder jo en fødselsdato og da må man ofte bare gjette. Det hender at foreldrene har skrevet fødselsdato og navn på en lapp. Dette er en stor mennesklig tragedie, men på vårt barnehjem har de det godt, sier en smilende leder for en av Kinas mange barnehjem som er drevet ut fra ren kjærlighet og ide- En pandabjørn har større rettsikkerthet enn et barn i Kina. Dersom man tar livet av en pandabjørn får man dødstraff. Setter man bort et barn risikerer man liten straff.

5 Norge Aslaug på slottet Ny daglig leder i Orientmisjonen Fra og med 1. januar overtar Roald Føreland som daglig leder i Orientmisjonen. Han har fem års fartstid som informasjons leder og mange av Asias Millioners lesere kjenner nok Føreland fra bladet og fra møtevirksomhet. Eirik Larsen Andreas Håvik Daglig leder EOM Torsdag 4. november var en stor dag i Aslaug Brustads snart hundre årige liv hun skulle møte kongen! til Slottet for å takke for tildelingen. De ansatte ved Slottet tok imot alle med en ekte varme og interesse, og passet hele tiden på at Aslaug fikk en plass å sitte på de forskjellige stedene vi stoppet under en interessant omvisning på Slottet. Men Aslaug foretrakk helst å stå! Etter omvisningen, kom et av høydepunktene, da en etter en fikk hilse på Hans Majestet. Det var satt av god tid til spising, og som det seg hør og bør en slik plass, var serveringen helt spesiell. Adjutantene samlet de tilstedeværende i grupper, og alle som hadde mottatt medalje, fikk god tid til å fortelle sin historie til Kongen, dette gjaldt også Aslaug, og Hans Majestet lyttet med interesse, spurte og kommenterte. Det var i det hele en avslappet og fin stemning de vel to timene besøket varte. La oss gjøre som Aslaug; velsigne Kongen og hans familie! Målsetning - Min målsetning er å øke misjonsengasjementet i menigheter og hos enkeltpersoner. Det er jo veldig meningsfylt å være med å gjøre noe for mennesker i nød. Det kan være enten materiell eller åndelig nød. Jeg har også som mål å redusere administrasjonsutgifter til det minimale Biografien om misjonær Alaug Brustad som var fire år i Kina og førti år i Japan. I år mottok hun Kongens fortjenestemedalje i sølv. 21. desember blir hun 100 år. Les denne facinerende livshistorien og bli inspirert! Boken kan bestilles ved å sende epost til eller ringe har også arbeidserfaring fra bank og et byggefirma. Han er bosatt i Kristiansand, men kommer til å oppholde seg en del i Oslo. Hvordan skapes misjonsengasjement? - Først og fremst gjennom informasjon. Vi trenger å vite om behovene for å gjøre noe med dem. Dernest har jeg tro på at flere vil reise ut å delta i misjonstjenesten å formulere målsetninger og konkrete Som de fleste av bladets lesere er - Det har vært stor velsignelse å være på korttids-oppdrag og misjonsturer. prosjekter og vi håper å ha disse på plass kjent med, fikk Aslaug H M Kongens med i Orientmisjonen disse årene. innen årsmøte i april. Det er imidlertid fortjenestemedalje i sommer, og nå var Spesielt har det vært flott å bli kjent med Stor opptrapping i Kina stort at EOMs misjonærer har vært med hun, sammen med mange andre, invitert de gamle misjonærene som har lagt ned - Vi har de siste årene satset stort på på å etablere 11 menigheter, som alle et trofast arbeid gjennom et helt liv. Det nye prosjekter i Kina. Dette har vært er selvstendiggjort og lever videre. Vi ber har også vært fint å bli kjent med de inspirerende å jobbe med. Vi har ingen til Gud om nye visjoner for virksomheten trofaste giverne til Orientmisjonen. norske misjonærer i Kina for øyeblikket, i Japan og om økonomiske midler til å Føreland er utdannet journalist fra men vi lønner 8 nasjonale medarbeidere. drive der. Gimlekollen Mediehøyskole, Han har Gjennomsnittelig lønn for disse er under Årets misjonsbok! 8 tidligere jobbet 16 år i Åpne Dører og kr pr år. Og det er høyt kvalifi- 9 serte medarbeidere. Vi driver arbeidet i nært samarbeid med tre organisasjoner som er operative inne i Kina. Prosjektene er både diakonale og evangeliserende. Japan - I de siste årene har arbeidet i Japan stoppet opp noe i mangel på visjoner og konkrete målsetninger. Det jobbes med Optimist -Jeg er veldig optimistisk med tanke på fremtiden for Orientmisjonen. Vi har fått på plass veldig engasjerende prosjekter, vi har tredoblet gaveinntektene og vi har fått mange nye abonnenter på bladet. Vi har imidlertid langt igjen før vi har et solid fundament å bygge på for fremtiden.

6 Norge 125 år siden Norges første misjonærer reiste til Kina utlendinger ble tvunget på flukt og mange drept, tok det norsk/kinesiske ekteparet Cheng, sammen med andre utenlandske misjonærer, fatt på en strabasiøs flukt til kysten. Flere av misjonærene døde under flukten, men Anna og Cheng, med sin datter Mary, kom til slutt fram til Shanghai, i live men sterkt medtatt. Underveis hadde de hatt god hjelp av kinesere som selv risikerte livet for sin innsats. De to pionermisjonærene het Anna Sofie Jacobsen og Sofie Reuter. Den første var hushjelp og den andre guvernante hos det velstående grosserer-ekteparet Theodor og Elisabeth Rasmussen i Kristiansand. Rasmussen var for øvrig med å stifte Kristiansand Frikirke i Provinsen som i dag heter Shanxi, ble misjonsfeltet de første årene. Misjonærene gikk på husbesøk, holdt møter og forsøkte så godt de kunne å hjelpe syke og døende kinesere. De ble møtt av mye nød og elendighet. Spesielt inntrykk gjorde den kinesiske skikken med fotbinding av pikebarn. Kvinnene skulle ha føtter på størrelse med hundepoter, og dette ble oppnådd ved at spedbarna fikk brettet tærne inn under fotsålen, som ble oppvarmet og mørnet i dampen fra kokende vann. Behandlingen varte i månedsvis. advokat ved navn Reginald organisasjon. Etter et års studieopphold Radcliff var med å bringe misjonskallet til i England, reiste de 17. november 1885 De utenlandske misjonærene ble stort sett Kåre Melhus de to kvinnene som arbeidet hos med båt til Kina. Sofie Reuter hadde møtt med hat, og ble kalt utenlandske førstelektor v/gimlekollen Mediehøyskole kallet direkte. Han talte i Arbeiderfore- utmerket engelsk. med at misjonærene ble assosiert med Denne artikkelen er gjengitt med positiv Rasmussen. Spesielt Radcliff formidlet bodd i England som barn og snakket djevler. Helt urimelig var dette ikke, i og ningen, siden ingen menighet i byen ville opiumshandelen som England påtvang velvilje fra Frikirkeaktuelt (Organ for kineserne. Kina var lenge et lukket land, Kristiansand Frikirke) Grosserer Rasmussen bodde og drev sin la ham slippe til. Radcliff talte sterkt om De første år i Kina forretningsvirksomhet i en stor trebygning kvinneundertrykkingen i Kina: Det er I Shanghai ble de to norske kvinnene i og det var dødsstraff for å lære utlendinger kinesisk. Den kinesiske keiseren de sang på møtene var Til Kamp til 10 dere søstre som må våkne, for om vi januar 1886 møtt av både utenlandske 11 på hjørne av Markens og Dronningens, der McDonalds holder til nå. Spesielt Elisabeth Rasmussen var meget aktiv i kristent arbeid og startet flere misjonsforeninger. Internasjonale misjonsledere som besøkte Kristiansand bodde hos Rasmussen. En av dem var den svensk/amerikanske evangelisten Fredrik Franson, som fikk stor betydning for Det Norske Misjonsforbund. Franson og en engelsk hadde tusen menn å sende ut i dag, så ville kvinnene aldri få anledning til å høre om Guds kjærlighet, sa Londonadvokaten som arbeidet tett sammen med grunnleggeren av China Inland Mission,(CIM) James Hudson Taylor. De to Kristiansands-kvinnene Anna Sofie Jacobsen og Sofie Reuter, dro til Kina som utsendinger fra Hudson Taylors Biskop Olav Skjevesland taler ved avdukingen av minneplakett for Sofie Reuter og Anna Jakobsen misjonærer og kinesiske medarbeidere. I mars var de på plass på sin første misjonsstasjon i byen Chefoo, der CIM hadde misjonsstasjon med sykehus, sanatorium og gutte- og pikeskole. Skolene var for misjonærbarn, der Sofie underviste. Ellers brukte de mye tid på å lære seg kinesisk. Sofie Reuter og Anna Jakobsen forbød import av engelsk opium, og England svarte med å gå til krig. Kina tapte og måtte i 1842 underskrive en handelstraktat med England, og den innebar at fem byer ble åpnet for vestlig handel. Misjonærene kom deretter inn i disse byene sammen med handelsmennene. Misjonærene så på traktaten som en velsignelse, mens kineserne Plakett til minne om Sofie Reuter og Anna Jacobsen betraktet den som en voldstraktat, som tvang de tapende kineserne til å betale 15 millioner dollar i krigsskaderstatning og 6 millioner dollar for ødelagt opium! Dessuten ankom ofte misjonærene om bord i skip som nå fraktet opium til de fem åpne byene. Sofie Reuter giftet seg med den engelske misjonæren Stanley Smith, og de fikk en sønn som ble kalt Algy. Han mistet sin mor svært tidlig, da Sofie døde av kolera i Hunan Etter Sofies død ble Anna sendt alene til den lukkede provinsen Hunan. Her greide hun å opprette en misjonsstasjon i byen Charlin, der tidligere forsøk hadde mislykkes. Utlendinger hadde på den tiden lov til å reise gjennom Hunan, men ikke å bosette seg der. Men Anna og andre misjonærer arbeidet med stor frimodighet og sterk tro. En av sangene kamp for Jesus. Samtidig kjempet Anna en annen kamp, for sin kjærlighet til den kinesiske evangelisten Hsiu-chi Cheng. Blandingsekteskap ble ikke godtatt verken i Kina, England eller Norge. De to giftet seg likevel, og måtte forlate CIM. De stiftet senere sitt eget misjonsselskap, Anna Chengs Misjon. Som en følge av Boxer-opprøret i , der Norgesbesøk Den lille norsk/kinesiske familien reiste til Norge og kom til Kristiansand. De ble godt mottatt, men det lå hele tiden under at mange mislikte blandingsekteskapet. Elisabeth Rasmussen var også mot giftemålet, men tok likevel imot familien Cheng i sitt hjem. Norgesoppholdet ble kort. Familien reiste tilbake til Kina der Anna døde i Lille Mary ble tatt hånd om av skotske misjonærkolleger, og studerte senere medisin i Edinburgh. Annas siste ord fra sykesengen var Lailiao, Jie wo lailiao Nå har han kommet. Han har kommet for å hente meg! På gravsteinen står det på norsk: Vi møtes hos Jesus. Kilder: Intervju med misjonshistoriker Ingrid Eskilt, Ansgarskolen Harald Stene Dehlin: Pionerer i skjørt, Norsk Luthersk Forlag, 1985

7 Japan Norge Julebrev fra Familien Mori 2010 Den Evangeliske Forsamling er 100 år Det folk som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle, Esaias 9: desember 1910 kom 12 menn sammen hos trelasthandler Gundersen med det formål å danne en forening. Takk igjen, kjære misjonsvenner for enda et år med forbønn og økonomisk støtte! Det er i sannhet dere som har båret oss igjennom dette året med større arbeidspress, mere motstand og sterkere utfordringer enn noen gang! Mer tid enn noen gang har vi også vært på kne for Gud, og Han har svart så underfullt og sterkt at det er umulig å få fortalt alt. Mange nye medarbeidere I april sendte Gud oss evangelist Ikarashi (32) og hans familie. Han har alt blitt en av lederne i et firma som sliter, og har siden september fått en times gratis sendetid for sitt gospelprogram hver lørdag på Iwakis lokal radio Sea- Wave! Hans kone, Nagisa (33) er egentlig fra Tairamenigheten og nå på vei med no 3. Hun er leder for søndagsskolen og med i mor og barn møter. I sommer kom en ung kvinne og en ung mann i 20 årene, Seiko, konditor, og Daiki, pastorutdannet, flyttende til oss Taira-menigheten og bygget med kall fra Gud til å virke for Jesus her. I tillegg til de ovennevnte har vi minst 20 Kinesisk pairskjæring er en gammel tradisjonell kunstgenre, som er brakt videre gjennom generasjoner. Disse spesielle kortene er 12 De har begge fått seg jobber på spisest- i menigheten nå som Herren tydelig leger mange hundre i Tokyo! Vi takker Gud for laget i Shanxi, en av de fattigste provinsene i Kina. Ved å kjøpe disse kortene støtter du svært fattige mennesker, samtidig som du får et lite kunstverk som du kan gi videre til noen du er glad i. 13 eder i byen og virker med i arbeidet foran stasjonen, søndagsskolen med mer. Snart kommer også 100m løperen Eliya, en utpreget evangelist. Alle disse tre synger godt og er frimodige. Tameriya (34, amerikanerinne) og Naomi (25, Singapore-kineser) har begge kommet til Japan som engelsklærere og var overlykkelige over å finne vår menighet i høst. De brenner for å gjøre Jesus kjent blant unge japanere som de opplever som følelsesløse, uten håp... Tameriya sist søndag til meg: Vil du be med meg jevnlig? Jeg trenger en å stå til regnskap for så ikke latskap og stolthet skal få rom i livet mitt Naomi: Når er kafeen klar?. Jeg kan være der hver dag etter kl 16 og jobbe der, og gir gjerne gratisunder-visning i engelsk for unge! Gud har sendt oss utsøkte gullklumper! Han må ha noen mektige planer! og danner til å ta ansvar i misjonssenteret de nå blir en del av. Forbedere, praktiske arbeidere, evangelister og til og med åndelige mødre og fedre! (Torsdag morgen er vi gjerne 10 som gjør rent med liv og lyst!) I disse dager tar menigheten opp et lån på ca 3.3 mill.kr for å betale siste tredjedel av bygget og ombygge førsteetasjen til møtelokale, kafe og bokhandel. Kanskje blir det åpning i februar en gang. Mori-barna Paul Mondo (23) studerer andre året ved St. Olaf College i Minnesota. Hovedfaget er en kombinasjon av politikk og økonomi med tanke på u-hjelpsarbeid. 4 kor og fotball i fritiden. David (20) arbeider med vedlikehold av bygg og parker i Bergen for å tjene til studier. Fjellturer og lovsangsband hører også med. Hanna (18) står på som før i Tokyo, nå siste året i videregående. Hun går nå i en menighet med utenlandsk pastor-par (foreldre til en klassekamerat) som samler hans nådige hånd over barna våre som alle kommer hjem til jul, og ønsker dere alle en velsignet julefeiring med glede og håp fra Hovedpersonen selv! Anniken og Akira De var noen av de mange tusen som var berørt av vekkelsen i Christiania i under møtene til Albert Lunde. Den Evangeliske Forening, senere Forsamling, var dermed dannet - og kan i år feire 100 år. Dette markeres søndag 5. desember i en jubileumsgudstjeneste med mottoet "På skuldrene av fedrene vil vi leve for neste generasjon". Det blir historiske tilbakeblikk, blikk mot framtiden, sang og musikk, tale og enkel servering. Vel møtt! Albert Lunde var styreformann i Den Norske Kinamisjon (Nåværende EOM) i en årrekke. Det har alltid vært et nært forhold mellom menigheten og misjonen. Vi i Orientmisjonen vil takke for støtte og godt samarbeid. Vi gratulerer med 100 års jubileet og oppfordrer Møllergaten 20 før ombyggingen alle være lesere i Oslo-regionen til å støtte opp om jubileumsgudstjenesten, som finner sted i forsamlingens nåværende lokaler i Slemdalsveien 1. Bestill julekortene nå! Ring eller mail til Kortene koster 100 kroner pr pakke Pakken inneholder 4 kort og 4 konvolutter Albert Lunde 1929

8 Bønn Støttepartnere Bønn og takk Japan Kina Norge Be for de nye kristne i Onahama som ble døpt for noen uker siden. Be for Anniken og Akira Mori. At de må oppleve en fredfull jul og få nye krefter og visjoner for neste år. Be for mange tusen foreldreløse barn i Kina. At de må få omsorg og kjærlighet. Og at vårt nye prosjekt skal kunne hjelpe mange foreldreløse barn. Be for bibelprosjektene. At mange skal få en bibel, spesielt blant minoritetsgruppene. Be for ny daglig leder Roald Føreland, at han må få gå i ferdiglagte gjerninger og at får kraft til å fylle denne stillingen på en god måte. Be for Misjonskirken på Majorstua. At de skal oppleve stor tilstrømning når de nå passerer 100 år. Misjonsgruppen Betel på Karmøy Gruppen starta i Det var sju stykker fra starten, men har vert opp i tolv. Vi er nå sju blide damer som samlast en gong kvar måned. Alder fra førtifem til nitti. Kitty og Irene fra høyre siden på bilde, har vert med fra starten. Når misjonsgruppa samlast, har me andakt og bønnestund og sang. Leser opp hilsener fra Anniken og Akira Mori i Japan, og takkebrev fra misjonen. Me har 14 selvfølgelig en god kopp kaffi og litt attåt. 15 Hilsen Betel, Karmøy Vi på kontoret er veldig takknemlig for den store misjonsinnsatsen fra Betel på Karmøy. Ta kontakt om du kan tenke deg å starte en misjonsgruppe! Fra venstre: Bente Tangjerd. Kari Langåker, Doris Brekkå, Jorunn Marit Langåker, Irene Langåker og Kitty MacKinnon.

9 Prosjekt Mei Ming Vi støtter barnehjem som gir barna et hjem Disse barnehjemmene drives av kristne som har det som sitt kall og formidle omsorg og kjærlighet til disse forlatte barna. Mei Ming er kinesisk og betyr intet navn. Det er ofte det eneste navnet mange tusen foreldreløse barn får i Kina. På grunn av den strenge ettbarns-politikken er det mange barn som blir satt bort av foreldrene. Det kan være funksjonshemmede barn eller ganske enkelt feil kjønn. Noen av disse barna dør, noetn havner i menneskehandel, mens mange vokser opp i overfylte barnehjem. Her er det et varierende tilbud, men i mange tilfeller er det veldig lite omsorg og mange dør av ren omsorgssvikt. Det koster 1000 kr pr måned å lønne en fulltids medarbeider på et barnehjem. To barns historier Eva var ca to måneder gammel da hun ble forlatt av sin mor på trappen til en kirke. Foreldrene hadde åpenbart tro på at de kristne kunne gi henne god oppvekst. Eva har cerebral parese og er delvis lam. Liu var 4 år da han ble forlatt av sin mor på et kjøpesenter. Han var så stor at han husker sin mor. Bare sitt her, så kommer jeg snart og henter deg, sa moren. Hun kom aldri. Liu er nå 13 år og hver dag sier han at mamma kommer snart å henter meg. Det er uendelig mange tragiske sjebner, men vi kan gjøre noe! 16 Bruk gavekonto Merk gaven Mei Ming eller Barnehjem. Gaven går uavkortet til formålet. Det koster ca 1500 kr pr måned å ha et barn på barnehjem. Dette inkluderer mat og pleie.

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012 96. årgang Besøk på barnehjem Årsmelding 2011 Leder La de små barn komme til Jesus! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Styrets årsmelding

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN leder SE! JEG GJØR NOE NYTT Vi er vell inne i et nytt og spennende år for vår

Detaljer

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder asias millioner Veksten av kristendommen i Kina er en fortelling om stort mot og troen på at de evige sannheter ikke kan bli redefinert av politikere. Julehilsener Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

Guds ord den beste investering i kristetider

Guds ord den beste investering i kristetider Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Minneord Guds Ord

Detaljer

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan Magasin for Evangelisk Orientmisjon ekstra/2011 95. årgang Rapport fra Japan På rett sted til rett tid 1 2 Visjon Evangelisk Orientmisjon (EOM), tidligere kjent som Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 1-2015 Godt nytt år!

Nr. 1-2015 Godt nytt år! Nr. 1-2015 Godt nytt år! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte FRA MOTEKLÆR TIL SØPPELFYLLING AV BIRGIT NERSTEN LOPACKI, AGENDA 3:16 Hun er lavmælt og trenger seg ikke på. Likevel fyller hun rommet.

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1 påske misjon s tidende nr. 4-2014 169. årgang Nytt liv God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med 4 12 misjonstidende 4-2014 1 Kjære leser Det er nesten håpløst. Hvordan skal vi klare å formidle det vi

Detaljer

Den dødsdømte forkynneren

Den dødsdømte forkynneren Pris. kr. 50,- De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Julen 2008 Årgang 104 Den dødsdømte forkynneren Pavel Kalinitjenko ventet bare dommen for alt det gale han hadde gjort. Han forventet dødsstraff,

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2011 Årgang 107 DFEFs Sommerstevne blir arrangert på Karmøy 5. 10. juli 2011. LES MER SIDE 10-11 Sangevangelist Arne Gundersen fyller 70 år. Les om

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer