NYTT FRA GAMVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA GAMVIK KOMMUNE"

Transkript

1 NYTT FRA GAMVIK KOMMUNE Ordførerens hjørne Tekst: Roger Hansen Gamvik kommune går spennende tider i møte. Jeg vil innledningsvis gi min vurdering av dagens situasjon for kommunen. Hvis vi starter i Gamvik, har man der, bortsett fra i den hardeste årstiden, klart å holde hjulene i gang ved hjørnesteinsbedriften, og det har vært stabil drift i krabbesesongen. Koking av krabbe har resultert i et kvalitetsmessig utmerket salgsprodukt, som vesentlig sendes til det amerikanske markedet. Utfordringene på stedet Gamvik er formidable, bl.a. jobbes det med et forprosjekt for en molo som skal gå på yttersiden av den eksisterende, med muligheter for liggeplass også mellom en eventuell ny molo og den som nå fører til kaianlegget. Det er satt i gang et arbeid for å få en ny rapport om kaias beskaffenhet, da den forrige utarbeidende rapporten er utført for noen år tilbake. Det har nylig vært folk fra Ørsta Stål og sett på forholdene for et nytt flytebrygge prosjekt som er finansiert og vil bli realisert til våren/sommeren. I den forbindelse ble det avholdt et folkemøte i Gamvik i regi av Nordkyn havneutvikling. En del spennende båtprosjekter er under planlegging, og i likhet med de andre stedene i kommunen, ligger det en voldsom utfordring i å lykkes med å finne finansieringsløsninger for disse prosjektene. Dette først og fremst grunnet skyhøye priser på kvoter som inntil nå blir solgt høystbydende, med det resultat at inngangsbilletten for eventuelle nye, unge fremtidige høvedsmenn, er uoverkommelig. Dette systemet burde vært avskaffet øyeblikkelig! Turismen er under utvikling på stedet. Gamvik Gjestehus er nyoppusset og klar til å ta imot gjester, Hildor Bechs anlegg i Elvevågen har hytter til utleie, Sletnes fyr er satt i stand til å ta imot overnattingsgjester i spennende omgivelser, osv. Dette er spennende, og samtidig en gedigen utfordring for å få turistene til å bli noen dager, med det resultat at butikken, med bensinstasjonen får øket sine inntekter, og bygda blir dermed trivelig, både for turistene selv og for lokalbefolkningen, som har sitt treffpunkt i sentrum rundt disse stedene. Her kan du treffe historiefortellere, og helt sikkert han Knut Kjeila med trekkspillet! I Mehamn starter Aker Seafood opp 7. mars, der også statsministeren er innbudt, og skal åpne anlegget. Det vil være en tråler som vil levere fast den kvoten som det er leveringsplikt på. Dette vil bety stadig større aktivitet. I første omgang vil 17 mennesker, 95% fra Gamvik og Mehamn, arbeide der. Dette åpner selvfølgelig også for et samarbeid mellom alle fiskeribedriftene i kommunen, forhåpentligvis til beste for alle. Isanlegget A/S og Nordkyn Seafood har hatt god tilgang på råstoff deler av året, men også her i Mehamn strever aktørene med å få nødvendig tilgang på råstoff, og av de samme årsaker som i Gamvik og de andre stedene. Finansieringen av en ny flytebrygge er ikke brakt i havn, men det er - Info nr. 2, 8. årg, mars side 2

2 håp om å få dette til, også realiseringen av en bølgebryter-molo på Varholmen jobbes det med å få finansiert. Det er ført opp et flott rorbuprosjekt på Varholmen, med utbygging av 5 rorbyer, gamlebrygga er pusset opp og benyttes til kurs og lignende, og oppe er det rom for overnattingsgjester, og ytterst ute har Kåre Karlstad ført opp et skipperhus han selv skal bo i. Alt dette bidrar til at folk ser på tilværelsen med nye øyne, og en av utfordringene nå, er å få snarlig løsning på å få til nye egnebuer for tilreisende fiskere. Dette gjelder også de andre stedene i kommunen. Selskapet Nordkyn havneutvikling kjøper dampskipskai i Mehamn, og overtar drifta. Med i kjøpet er også eiendommene rundt kaia, inklusiv Wilsgårdkaia og administrasjonsbygget. Kommunestyret skal realitetsbehandle saka i løpet av mars måned. Forhåpentligvis vil disse sakene, i tillegg til mange andre positive ting, bidra til et løft for kommunen I Skjånes råder det stor usikkerhet rundt lakseanleggene, pr. i dag er det stillstand, og flere har mistet sin arbeidsplass. Dette krever handling. Fraflytting er resultatet, men Sture Olsen har også nå vist seg som en handlingens mann! Nye fiskehjeller, med godt økonomisk utbytte i fjor, har tent nytt håp. Utfordringen også der er en ny flytebrygge for fremmedflåten, og finansiering av noen litt større kystflåte som kan gå lenger ut for å hente råstoffet. Her har kommunen sammen med Tana kommune, som i fellesskap arbeider med Tanafjordprosjektet maktet å komme i god dialog med fylkesråd Ellingsen, fylkesvaraordfører Sjåstad og fylkesordfører Saxi, om midler til nødvendig hjelp til bl.a. flytebrygge. Også Sametinget har uttalt seg positivt for den sjøsamiske bygda, men her haster det med å få gjort noe. Det tas også imot krabbe på Skjånes, i likhet med Gamvik Seafood, og Nordkyn Seafood. Bygda jobber også med henblikk på turisme, og vil nok stå han av, fordi man også her har frontfigurer som leder an. På Nervei drives det godt, både på sjø og land. Forbedringer i forhold til flytebrygga for å få denne mer funksjonsmessig, og med noen flere liggeplasser jobbes det mot, for ikke å snakke om vegprosjektet mot Nicolaisdalen på Nordkynvegen. Her har man også vekseldrift fiske/jordbruk, og et godt samarbeid mellom aktørene. Det borger godt for framtiden! Det er helt umulig å yte alle full rettferdighet i et slikt innlegg. Men jeg mener å konstatere en noe lettere sinnsstemning blant våre innbyggere. Det er selvfølgelig kommunens plikt å bakke opp prosjekter i den grad det er mulig, men også aktørenes pågangsmot og kreativitet vil være det aller største aktivum for å nå frem. Jeg ønsker beboerne, utflytterne og eventuelle innflyttere alt godt! Vennlig hilsen Roger Hansen Ordfører. - Info nr. 2, 8. årg, mars side 3

3 NYTT FRA RÅDHUSET Tekst: Svein Tønnessen KULTUR, FRITID OG NÆRMILJØ Tekst: Øyvind Berg Kunngjøringer: KUNNGJØRING OM IGANGSETTING AV RULLERING AV "HAVNEPLAN FOR GAMVIK KOMMUNE. I medhold av Plan- og bygningslovens 20-1 og Havne- og farvannslovens 27 kunngjøres igangsetting av rullering av " Havneplan for Gamvik kommune ". Havneplanen utarbeides som en kommunedelplan og omfatter hele kommunen. Planen vil særlig vektlegge tiltak og behov i forhold til fiskerinæringen, men også andre tiltak og behov for utvikling av kommunens havner vil tas med i planarbeidet. Planen skal også være et viktig verktøy i forhold til opprettelsen av Gamvik havnedistrikt. For øvrig vil vi opplyse om at vi i planprosessen legger opp til en bred medvirkning fra brukere, interesseorgan og fagmyndigheter. Før forslag til plan legges fram for politisk behandling, tar vi sikte på å sende ut planutkast til interesseorgan og fagmyndigheter. Selv om vi legger opp til en bred medvirkning i planarbeidet, ber vi adressatene om å komme med innspill til planen så snart som mulig. Frist for innspill settes til 31.mars Planarbeidet blir ledet av konsulent Tomas Sagen. Videre vil daglig leder i Nordkyn Havneutvikling, Kåre Karlstad samt rådmann Svein Tønnessen, delta i arbeidet. (se for øvrig oppslagstavla) Avholdte arrangementer: Februar. Datatreff og diskotek Fredag 17 og lørdag 18. februar til kl. 02.oo Datatreff på Mehamn samfunnshus og diskotek på klubben. Har du lyst å være med, kontakt kulturkontoret. KULTURNYTT komm. regi: Tekst: kulturkontoret Datatreff Fredag 20. og lørdag 21. januar, ble det arrangert datatreff og diskotek på Mehamn samfunnshus, og det var bra oppmøte. UKM Søndag 29. januar ble UKM 2006 arrangert på Mehamn samfunnshus. Bra deltagelse og mange flotte innslag. Det ble lagt ut på Gamvik kommunes hjemmeside hvem som gikk videre til mønstringa i Hammerfest. Datatreff Fredag 17 og lørdag 18. februar arrangerte vi datatreff /diskotek på Mehamn samfunnshus. Bra oppmøte. Diskotek Skolen hadde vinterferie 27 og 28. februar, vi holdt åpent i klubben disse to dagene. Bra oppmøte også her. - Info nr. 2, 8. årg, mars side 4

4 Filmen Oljeberget med Jens Stoltenberg, vises på Mehamn Samfunnshus, tirsdag 7.3 kl. 19.3o. Vi minner om at en stor del av filmen er innspilt i Mehamn. Aldersgrense 12 år. Barn, til/o.m. 15 år, og pensjonsister kr Voksne kr KULTURNYTT, andre: Tekst: serv.ktr. Mehamn idrettslag har avholdt årsmøte den Ny leder ble Øyvind Berg. Det er innkalt til nytt ekstraordinært årsmøte den kl. 18.oo på Mehamn Arctic Hotel. Arrangementer i mars: 15.mars: Krokveld med Boknakaran, på Holmen, kl. 21.oo kr for inngang. HONNINGSVÅGREVYEN I KJØLLEFJORD KINO Onsdag 29.mars får Kjøllefjord besøk av Honningsvågrevyen med forestillinga Ild i tørt hår. Billetter à kr 290,- ved inngangen. Forhåndsbestilling: kulturkontoret tlf: I tillegg ønsker vi at dere sender oss informasjon om deres arrangementer slik at dette kan komme med i Infoskrivet og på Gamvik kommunes hjemmeside. Dette hjelper oss bl.a. til å holde oversikt over arrangementene slik at de ikke kolliderer med hverandre. NRK Finnmark har kommet med en forespørsel om oversikt over aktiviteter i kommunen (arrangement, kultur, underholdning m.v.), slik at de bedre kan følge opp med tanke på reportasjer og annen dekning av sakene. GAMVIK KOMMUNES KULTURPRIS 2005 Gamvik kommunes kulturpris kan tildeles enkeltpersoner/organisasjoner/lag og foreninger som over en lengre periode har utmerket seg med sitt engasjement for kulturlivet i kommunen. Prisen er på kr ,- og tildeles i forbindelse med 17.mai arrangementet 2006 Det skal også utdeles et kulturstipend på kr ,-. Dette skal gå til ungdom under 20 år som er hjemmehørende i Gamvik kommune. Stipendet skal brukes til videreutdanning for perfeksjonering i arbeidet. Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å komme med forslag på kandidater. Forslaget sendes til Gamvik kommunes servicekontor. Alle forslag vil bli behandlet i lukket møte i oppvekst og omsorgsutvalget etter forslagsfristens utløp 31. mars. NB! Vi på kulturkontoret oppfordrer alle lag og foreninger i kommunen om å ta kontakt med oss dersom dere har noen innspill eller ideer. Vi kan, hvis det er ønskelig, være behjelpelig med tilrettelegging for arrangementene deres. - Info nr. 2, 8. årg, mars side 5

5 Faste aktiviteter Ungdomsklubben i Mehamn Åpningstider: Tirsdager: 1 5 klasse Kl. 17.3o 20.oo Fredager: 6 7 klasse Kl. 20.oo 23.oo 8 10 klasse Kl. 22.oo 02.oo Velkommen! Bygdekinoen søker folk til kinoen, er du interessert, ta kontakt med kulturkontoret. Se for øvrig Gamvik museum Åpningstider: 5. jan 31.mai: mandag-fredag 10.oo 14.oo 1. juni 30. sept. alle dager 09.oo 16.3o Bill.priser: Voksne kr Pensjonister kr Barn 7-16 år kr Besøk utenom åpningstiden kan avtales. Tlf: Fax: e-post: Tlf; bestyrer: / Gudstjenester i Gamvik sokn, mars Mehamn kl. 11.oo Gamvik folkebibliotek Adresse: Gamvik folkebibliotek Hovedbiblioteket Boks Mehamn Tlf.: /Fax: E - mail: Web: Åpningstider: Mehamn folkebibliotek: Mandag 14.oo 19.oo Tirsdag 10.3o 15.oo Onsdag 14.oo 19.oo Torsdag 10.3o 15.oo Fredag stengt (bringedag) Gamvik filial: Tirsdag 18.oo 20.oo Onsdag 11.oo 13.oo Kontakt på tlf Skjånes filial: Mandag 17.oo 20.oo Kontakt på tlf Sjekk folkebibliotekets bokutvalg på internett; Her finner du alle nye bøker i samlingen. Folkebad i bassenget, Mehamn. Hver lørdag. Kl. 12.oo 13.oo Kl. 13.oo 14.oo Kl. 14.oo 15.oo 10 år og oppover Familiesvømming Dykkerklubben Priser: 0 15 år kr 25, år: kr 40,- varmebad 4. og 25. mars. - Info nr. 2, 8. årg, mars side 6

6 Bassenget i Gamvik Åpent for utleie, kr. 100 pr. time. Svømmetrening for skoleelever, alle klasser hver tirsdag 17.oo 18.oo Mehamn pensjonistforening Mandagskafè kl. 11.oo 13.oo Medlemsmøte hver første tirsdag i måneden. Ev. forespørsler kan rettes til Ragnar Mikkonen, tlf Treningstider Mehamn idrettshall Mehamn idrettshall er igjen åpnet, men en del av selve hallen er avsperret. Nærmiljøet, små historiske artikler. Tekst og foto: Gunn-Marie Fermann Kickboksing: man/onsdag 17.oo 18.3o fredag 17.oo 18.oo Badminton: mandag/onsdag:18.3o 21.oo fredag:18.oo 20.oo Nordkinn fotbkl.: tirsdag/torsdag: 17.oo 19.oo Innebandy: tirs/torsdag 19.oo 20.oo Oldboys: tirsdag/torsdag: 20.oo 21.oo Treningstider Mehamn samfunnshus Brytetrening: man/onsdag 17oo-183o Aetat Mehamn Følgende åpningstider: På tur fra Mehamn til Gamvik ligger Bispen De ytterste fjellformasjonene ligner en bispehatt, fra sjøsiden. I gamle dager, når fiskerne dro forbi her, tok de av seg lua og hilste ærbødig. Mandag-tirsdag 10.oo 14.oo Onsdag 10.oo Øvrige henvendelser: tlf: fax: Utenom kontortid tlf.: OPPSLAGSTAVLA Tekst: H. J. Pedersen Helsesektoren Vi har behov for støttekontakter i kommunen. Kontakt avdelingsleder tlf for nærmere opplysninger 1. Festivaluka (program kommer senere) - Info nr. 2, 8. årg, mars side 7

7 LEDIGE STILLINGER Tekst: M. Andersen Gamvik kommune er landets nordligste fastlandskommune (Ultima Thule), og ligger på Nordkynhalvøya. Kommunen er på 1432 km2, og har ca innbyggere. Kommunesenteret Mehamn er det største tettstedet i kommunen med ca. 800 innbyggere. Her ligger sentrale servicetilbud og andre servicebedrifter. Mehamn har flyplass og anløp av hurtigruta. Gamvik kommune har også livskraftige lokalsamfunn i Gamvik samt Skjånes og Fjorddistriktet. Nordkyn har mye vær og natur, og kan by på unike naturopplevelser. INGEN LEDIGE STILLINGER, FOR ØYEBLIKKET. Gamvik kommune har nylig vedtatt å premiere barnefødsler i 2006 og Alle som er bosatt og folkeregistrert i Gamvik kommune vil få et tilskudd på kr 6.666,- pr. fødte barn i løpet av disse 2 årene. Personer med framtidstro,pågangsmot og ståpå vilje oppfordres hervedtil å søke stillingene. For øvrig har Finnmark: Nedskriving av studielån Spesiell skattelette Ekstra barnetrygd. LETT BLANDING Tekst: H. J. Pedersen Månedens sitat: Det er så lite forskjell på ektemenn at man like gjerne kan beholde den første. (Adela Rogers St. Johns) kategori: Kvinner/Menn Hvis han vet å verdsette kvinnelige former og frekt undertøy, så er han pervers. Hvis han ikke gjør det, så er han ufølsom for hennes behov. Hvis hun har vondt i hodet så er hun trøtt. Hvis han har det, så elskar han henne ikke lenger. Når en kvinne tier, er det fordi hun vil si noe (Ellinor Glyn) Det er med mannfolk som med biler - har man dem, bruker man dem, ellers går det fint uten. (Svensk ordtak) Det finnes bare to slags menn: de som har sine penger takket være sine koner, og de som har sine koner takket være sine penger. (Elizabeth Taylor) Norske sportskommentarer: Jo, ballen var i mål den, men ikke så lenge. Kai Kristiansen etter kvartfinalen i 1989 mot RBK...og det er jo stadig nesten 20 minutter igjen... Kjell Kristian Rike For mye fotball på TV?? Jeg sier som Sølve Grotmol: Det er for mange bøker på biblioteket også. Arne Scheie - Info nr. 2, 8. årg, mars side 8

8 Cup er cup og stafett er stafett, og nå har også sannelig min hatt hopp blitt hopp! Arne Scheie De er superkvinner, alle mann. Rune Brynhildsen Her gjør Kaasa alt selv, med god hjelp fra Pascal Simpson. Ivar Hoff Barns forklaringer på ord og uttrykk: Overgangsalderen: Min farmor ble vrien i overgangsalderen, men hun kom seg igjen, en uke før hun døde. (Siri, 9 år) Om svigermor: En svigermor er straffen man må ta når man gifter seg med en person man ikke kjenner. (Pål, 7 år) Om gamle jomfruer: Gamle jomfruer vet ikke helt hvordan menn skal brukes. (Marte, 8 år) Om bestemødre: Bestemødre har veldig store behåer. De er så store at jeg får hele rumpa og to knær i den ene rundingen. I den andre kan broren min sitte. (Kaja, 7 år) Gullkorn fra norske skademeldinger En lyktestolpe fòr mot bilen og skadet seg på to steder. En fotgjenger kolliderte med meg og fòr under bilen. Salig er den som ikke har noe å si, men likevel holder kjeft. Selv hypokondere kan bli syke. Ikke utsett til i morgen det du kan unngå i dag. Jeg har aldri vært overtroisk. Bank i bordet! Dagens ungdom?? Ungkarer burde beskattes hardt. Det er ikke rettferdig at noen menn skal være lykkeligere enn andre. Oscar Wilde Unge menn er tilbøyelige til å tro at de er kloke nok. Akkurat som berusede menn er tilbøyelige til å tro at dem er edru nok. Lord Philip Chesterfield Jeg elsker å diskutere problemer med de unge, fordi problemene deres er så enkle at de kan løses med noen få dollar. William Feather Ingen er så arrogant som en ungdom som akkurat har oppdaget en gammel idé og tror det er hans egen. Sydney J. Harris Bevares så mange lovende unge menn jeg har truffet. Men hvor er det blitt av dem? Arthur Wing Pinero Den største oppgaven i en ung pikes liv er å overbevise den unge mannen om at han har ærlige hensikter. Helen Rowland Gullkorn fra ukjente Hvorfor er det alltid den som snorker, som sovner først? - Info nr. 2, 8. årg, mars side 9

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 2 3 På norsktoppen årets første utgave av På Norsktoppen, har vi valgt å fokusere på I omdømmebygging og det gode liv. Det viser

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012

Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012 Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012 ANDAKTSTELEFONEN 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. LANDSTADDAGEN 2011 17. juni arrangeres Landstad- Dagen for første gang i Måsøy kommune.

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 2 3 «På Norsktoppen» Mai har vært en fantastisk måned i år. Skulle nesten tro at det er sommeren som er framskyndet, ettersom

Detaljer

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER Grenseland AVISA NR. 5 SEPTEMBER 2015 VALG- SPESIAL Viktig valg i Marker Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 13. og 14. september. I Marker har 16 17-åringene stemmerett. Ungdommene

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 1-2009

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 1-2009 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 1-2009 2 3 På norsktoppen årets første nummer har vi satt fokus I på trim og velvære. Idretten har nemlig spart trygdevesenet for betydelige

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

VÆRØYPOSTEN VÅREN 2014

VÆRØYPOSTEN VÅREN 2014 VÆRØYPOSTEN VÅREN 2014 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

Gatelangs GJENVISITT. Tema: PÅ PATRULJE. Forebygging. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang NACHTWANDERER GJESTET OSLO

Gatelangs GJENVISITT. Tema: PÅ PATRULJE. Forebygging. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang NACHTWANDERER GJESTET OSLO Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang Tema: Forebygging GJENVISITT NACHTWANDERER GJESTET OSLO PÅ PATRULJE EN FREDAGSKVELD MED POLITIET 1 Gatelangs ISSN 1893-899x

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\03\03\161195...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\03\03\161195... Page 1 of 1 Fra: Grete Rolland[greter@getmail.no] Dato: 02.03.2014 17:34:29 Til: POSTMOTTAK Tittel: Søknad fra De norske Lenker Oslo 89 Hei! Vedlagt følger søknadsskjema, søknad med beskrivelse av oss,

Detaljer

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter 4.-14. juli 2013 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Åpning av Sørø Det

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008 2 3 På norsktoppen Så har sola kommet tilbake og de fleste er vel kommet ut av vinterdvalen nå. «Han e lang vinteren, men ikke

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008 2 3 På norsktoppen Så var høsten endelig kommet! Det gleder vi oss over, i hvert fall været tatt i betraktning. I høstnummeret

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer