NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! BARSELTREFF kl på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet flyttet til onsdag, for da er vi så heldige å få besøk av helsesøster Asbjørg, og hun kommer for å prate om barn og kosthold. Håper flest mulig har anledning til å komme. Hilsen Trine Onsdagsklubben har møte i ungdoms- og eldresenteret Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i ungdoms- og eldresenteret på samfunnshuset Kl Underholdning av Tøtdal Musikklag. Ring for skyss: VEL MØTT! Styret mai 2005 NAMDALSEID (Se plakater for nærmere informasjon) 09.30: Korpset spiller på Helsetunet : Oppstilling ved Samfunnshuset, togavgang, kaffesalg fra kl : Gudstjeneste i kirka : Feiring av dagen ved Namdalseid Samfunnshus: Sang og musikk, tale, bevertning til barna, aktiviteter og leik. Middagssalg, kaffesalg : Familiekveld i Samfunnshuset. Diskotek i Nåva kl Billetter kr 20,-/60,- 17. mai-komiteen Dugnad på Helsetunet kl Ta med høvelige redskaper. Kaffe i kantina. Hageselskapet Namdalseid NB! Fra og med mandag 2. mai er ekspedisjonstida i Namdalseid kommune endret til: kl til AKTIVITETER PÅ DAGSENTERET I MAI: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: Mandager Felles frokost Trim Tirsdager Småtjoning, kaffe Ca Vi prøver å gå en tur! Onsdager Bingo Kveldsmat kl Avreise fra dagsenteret til SPAR-KJØP. Vi spiser middag på Verdal kro på tur heim. Påmelding innen kl Trimgruppa feirer 20-årsjubileum. Det blir servert en varmrett + kaffe og kaker. Musikk og underholdning. Onsdag 18. og er dagsenteret ubemannet! ******************************************************************************** Frist for innlevering av stoff til juni-nummeret er 15. mai.

2 KOMMUNENS SENTRALBORD Tlf og kommunale kontorer for øvrig har åpent hver dag mellom kl og LEGEKONTORET Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (med påmelding fra kl ) NB! Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og Hver dag! Bruk legevakt tlf , om nødvendig! HELSESØSTER NB! midlertidig endring: Helsesøster er for tiden å treffe slik: hver mandag og fredag, onsdag i oddetallsuker. Henvendelser for øvrig kan gjøres til servicekontoret FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. BIBLIOTEKET OG SERVICEKONTORET mandag onsdag fredag tirsdag torsdag Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: TANNLEGEN (tlf ) Ingen tannlege, men tannpleier til stede enkelte dager. Åpent for telefoner mandag, tirsdag og onsdag. NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR tlf OBS! OBS! Nytt nummer! Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET tlf Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Onsdager STENGT! Timeavtaler kan avtales utenom åpningstiden. DEN RSKE KIRKE Soknediakon Magne Fossum tlf Kirkeverge Bodil Silset Kontortid: tirsdag, torsdag og fredag kl Halle Anzjøn mobil ÅPNINGSTIDER PÅ TRYGDEKONTORET 0$1'$*ÃÃÃÃà 7,56'$*ÃÃÃÃÃà 7256'$* )5('$* ² òà ² ² 216'$*(5'(767(1*7 3JDUHGXVHUWEHPDQQLQJIUDVnNDQNRQWRUHWY UHVWHQJWDQGUHGDJHUSJDNXUVRJP WHU'HWEOLU GDRSSVODJSnNRQWRUG UD 'HWHUHW QVNHDWGHUHVRP QVNHUWLPHIRUVDPWDOHULQJHURJDYWDOHUGHWSnIRUKnQG 'HVRP QVNHUGHWNDQOHJJHLJMHQEHVNMHGYHG6HUYLFHNRQWRUHWVnWDUMHJNRQWDNWVnVQDUWMHJHUWLOEDNH 9HG QVNHRPUDVNDYDULQJNDQ6WHLQNMHUWU\JGHNRQWRUNRQWDNWHVSUWOI )RUJHQHUHOOHVS UVPnONDQWU\JGHHWDWHQVVHUYLFHWHOHIRQULQJHVHOOHUJnLQQSnwww.trygdeetaten.no

3 Vangstunet barnehage barnehagen som gir det beste til det enkelte barnet og foreldre Vangstunet barnehage, logoped og helsestasjonen samarbeider om å gi et tilbud om åpen barnehage i forbindelse med kommunens tverrfaglige prosjekt i språkstimulering ÅPEN BARNEHAGE E FOR DEG OG DITT BARN? Åpen barnehage i Vangstunet barnehage hver onsdag i perioden 4.mai 15. juni i år. Åpningstiden er kl Vi vil ha tilholdssted på avd. Bure. HVA ER ÅPEN BARNEHAGE?! Et barnehagetilbud til barn som ikke har fast barnehageplass! Mor, far, dagmamma eller en annen voksenperson som er heime med små barn, kan ta med barnet (barna) i åpen barnehage! Barna får muligheter til å treffe leikekamerater! Barna får nye sosiale og språklige erfaringer og utfordringer! De voksne møter andre som har omsorg for små barn! Tilbudet er for barn i alderen 0-5 år i følge med omsorgspersoner! Dere kan komme og gå når dere vil, ingen påmeldingsplikt! Dere mister ikke kontantstøtten med å bruke åpen barnehage MÅ VI MØTE OPP HVER GANG?! Det er ingen forpliktelser på å møte opp hver gang! Dere kan bruke åpen barnehage de gangene det passer dere NÅR ER DET ÅPEN BARNEHAGE?! 4. mai, 11. mai, 18. mai, 25. mai, 1. juni, 8. juni og 15. juni HVA KOSTER DET?! Barnehagetilbudet er gratis! Kostpenger på kr 15 pr person som dekker smøremåltid, drikke til barna og kaffe/the for de voksne. Betales ved oppmøte. HVEM HAR ANSVAR FOR BARNA?! Den voksne som følger barnet har ansvar for å passe barnet når de er i barnehagen! Styrer i barnehagen har hovedansvar for tilrettelegging og aktiviteter, og vil være tilstede når det er åpen barnehage HVA SKJER I ÅPEN BARNEHAGE? I tilbudet om åpen barnehage vil språkstimulering vektlegges, gjennom samtale med barna, lese bok sammen, sang, rim og regler. Samtidig ser vi også at det er betydningsfullt for barna å delta i språklige miljø og knytte kontakter med nye barn og voksne Ankomst til barnehagen Frileik inne med dukker, biler, lego, bøker mm Samlingsstund hvor vi leser bok, synger og lærer rim og regler Vi spiser lunsj sammen / smøremåltid i bhg Uteleik Barna i åpen barnehage drar hjem HVA MÅ DU HA MED TIL ÅPEN BARNEHAGE?! Uteklær til både små og stor! Bytteklær og bleieskift! Vogn for å sove / hvile i KONTAKTPERSONER?! Styrer Marit Størvold Damås tlf /,0(5,&.WLOc3(1%$51(+$*( 9nUVSUHWWRJV OHS\WW 6SUnNVSUHOORJP\HQ\WW )RUVWRUHRJVPn

4 .RPWLOEDUQHKDJHQGHUHn Kulturkontoret: tlf.: , Mobil: e-post: Hvordan finne fram i jungelen av tilskuddsordninger? Kulturkontoret sammenfatter nå en oversikt over en rekke tilskuddsordninger, offentlige og private, der lag og foreninger og enkeltpersoner kan søke støtte til sine ideer, aktiviteter og prosjekter. Denne listen legges etterhvert ut på nettstedet til kommunen: Ved kulturkontoret finner du også heftet tilskuddsordninger i Nord-Trøndelag, som er en kortfattet oversikt over offentlige tilskuddsordninger rettet mot utviklingsarbeid og aktivitet på kulturområdet. Heftet kan også bestilles hos Nord-Trøndelag fylkeskommune tlf eller e-post til Se også: og Mange ordninger finner du dessuten på: Spillemidler til nærmiljøanlegg Minner her om muligheten til å søke spillemidler bl.a. til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Dette er en statlig tilskuddsordning med en øvre stønadsgrense på ,-, som kan gå til anlegg og områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Det er ingen søknadsfrist på ordningen og behandlingstiden er kort. Ta kontakt med kulturkontoret for å få søknadsskjema. Oversikt over faste kulturaktiviteter? Flere har etterlyst en oversikt over faste kulturaktiviteter/lagsaktviteter gjennom uken og året. Dette for å kunne planlegge bedre og unngå at større arrangement krasjer. Lagene oppfordres med dette til å melde fra om sine faste aktiviteter og arrangementer til kulturkontoret eller servicekontoret så snart som mulig. Vi kan slik sammenfatte og lage en oversikt som trykkes i Melkrampa. Tlf: eller Hvilke kulturaktiviteter og opplevelser skjer på Namdalseid i sommer? Flere har etterlyst en samlet oversikt over planlagte kulturaktiviteter i sommer. For å være oppdaterte på dette og få inn nødvendig informasjon til sommeraviser/reiselivsblad etc., så oppfordres alle aktuelle aktører til å melde fra om sine planlagte sommeraktiviteter til kulturkontoret eller servicekontoret så snart som mulig. Vi kan med dette ha en samlet oversikt over aktiviteter/arrangementer her. Tlf: eller Lisbeth Lein kultursjef 9(/.200(17,/c3(1%$51(+$*( Velkommen til Namdalseid legekontor på internet Lei av å sitte i telefonkø for å bestille time? Prøve vår nye, sikre internet-tjeneste! Bestill time, resept og attest via vår nettside: Nytt fra Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR. Vi oppfordrer alle skogeiere med nye hogstfelt om å plante dem til så snart som mulig. Vi oppfordrer også skogeierne til å sjekke plantefelt som er 1 5 år gamle for smågnagerskader og eventuell annen avgang. Hilsen Miljø- og landbruksforvaltningen v. Geir og Ragnar.

5 )<6$.Ã1$0'$/6(,' SPREK IDÈ-DUGNAD Prosjektet FYSAK ble presentert på et møte med lag og foreninger i mars. Om lag 40 personer deltok i en bra og humørfylt idèdugnad som resulterte i mange gode forslag for å oppnå økt fysisk aktivitet for folk flest! Her var det idèer om alt fra friluftskonsert, rideturer og låvedans til allidrett, isbading, storfamilieutflukt og friluftsgruppe for ungdom. Videre ble det også sett på hvordan en kan skape glede, humor og trivsel i fysisk aktivitet og hvordan vi kan skape et godt samarbeidsklima. Idèbanken fra dette møtet legges nå ut på nettstedet til kommunen, og kan brukes som inspirasjon for alle som ønsker å sette i gang slike aktiviteter. Mere info. finner du på: AKTIVITETSMIDLER TIL FYSAK-TILTAK Som FYSAK-kommune mottar Namdalseid kommunen et tilskudd på kr ,- i 2005 og kr ,- i 2006 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Disse skal benyttes til å fremme fysisk aktivitet. En prosjektgruppe har utarbeidet kriterier for tildeling, og det blir tildelt økonomisk støtte til disse tiltakene i denne omgang: Swing/linedanskurs Namdalseid ungdomslag Fisketurer/utflukter Namdalseid Jæger- og fiskarlag Sandvolleyballturnering Namdalseid Volleyball Step-kasser Statland Idrettslag Hjelmer og sikkerhetsvester til hest Eide og omegn Helsesportslag Hagevandringer, beplantn./hagearb. Hageselskapet Namdalseid Turmarsjer Tøtdal velforening Volleyballnett/stenger, lavvo Sisu 4H Barneidrettsleir 1-7 kl. Barnegruppa NIL + SIL Turutstyr til friluftsgruppe Psyk.sykepleie-tjenesten Våtdrakter Flatanger Dykkeklubb/Statland Helgeturer i fjellet Namdalseid Røde Kors Utflukter Luthersk misjonsforbund En andel av FYSAKmidlene blir avsatt til nye gode ideer for FYSAK-tiltak som måtte komme seinere på året. Her vil en prioritere samarbeidsprosjekter mellom flere lag og foreninger, og søknadene vil bli behandlet fortløpende. Med ordføreren på bygdevandring! Ordfører Steinar Lyngstad går i front for FYSAK-kommunen Namdalseid og inviterer små og store til å bli med på trimturer rundt om i kommunen. Flere har slått følge på turene i mars/april og denne bygdevandringen planlegges i mai: Tirsdag 3. mai kl Sjøåsen hotel Åsnesset Mastermelen t/r Onsdag 11. mai kl Kommunehuset Stavenberget t/r Onsdag 18. mai kl Tøttdal v/solberg bedehus Valsetvika t/r Tirsdag 24. mai kl Brørs Mo Kaldal Lie - Brørs På disse turene vil det også bli med en person som kjenner området godt og kan gi litt informasjon om stedet, - mens vi nyter turen og frisklufta. Benytt anledningen til en trivelig vårtur og bli kjent med ulike steder i kommunen! Lisbeth Lein FYSAK-koordinator Tlf.: Mobil: e-post:

6 SOMMERJOBB Kommunen har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom under utdanning som er bosatt i kommunen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være som renholdsvikarer og maling av bygg. Interesserte bes henvende seg til bygningssjef Robin Buvarp på tlf innen Årets innsamlingsrunde for hvitevarer og elektrisk utstyr. Mandag 23. mai kjøres den årlige innsamlingsrunden. Alle som har noe som skal leveres må ringe og melde på. Kommunal mottaksstasjon for kuldemøbler og EE-avfall v/ Knut Tanem Tlf HÅP - TRO og SAMARBEID Det er rart med det, med våren og lyset kommer HÅPET om en snarlig vår, TROA på en lang sommerog ikke minst - SAMARBEID over kommunegrensene. Og er det noe jeg tror på så er det SAMARBEID - grensesprengende SAMARBEID. Gjennom mobiliseringsprosjektet har jeg sett viktigheten av å viske ut grenser. For meg som tenker næringsutvikling, er grenser uvesentlig. Tenker jeg turisme, så ser jeg for meg Statland og Utvorda som en enhet. Jeg er fullstendig klar over at skal du være turist ei uke på Statland,- og fiske i Namsen-fjorden,- så kan det være spennende å komme utover mot havet. Det frisker opp med en skikkelig sjøsprøyt. På Utvorda på Sjøbua vet de å foredle maten fra havet. Skjærgården utenfor Lauvsnes,- en varm sommernatt- med svartkjel på en holme - har du opplevd det, så glemmer du det ikke!! Det jeg tror er viktig, er at vi sammen byr på det beste vi har, for gjesten vår bryr seg i alle fall ikke om kommunegrensen- de jakter på gode opplevelser! Samspill, samarbeid, samhandling- nydelige ord som jeg ser er i ferd med å bli en virkelighet. 15. april startet Etablererkurs på Namdalseid. 18 etablerere skal gjennom 5 helgesamlinger få være sammen og der tema bla er Motivasjon - Kommunikasjon - Holdinger - Tillit.- i tillegg til alt annet vi må ha med for å kunne gå ut i verden med hodet høyt hevet, med sikkerhet og trygghet som ballast. Eierne av Etablererkurset er Front og Innovasjon Norge. Vi gleder oss til å sette igang, med mange spennende foredragsholdere og heftige debatter. Deltagerne kommer fra 3 Frontkommuner. Har du hørt om Nettverksbank? Vil du vite hva det er? Da kan du komme til Statland 25 april, ring meg på tlf / og meld deg på. På det første møte vi hadde på Namdalseid, møtte det opp 13 jenter, så bli med du også. Samarbeid - jeg kommer stadig tilbake til det, og det er jo også et satsingsområde for Namdalseid, Osen, Roan og Flatanger. FRONT er et bevis på det. Jeg har vært til stede på noen samlinger, der Front samler innbyggere i kommunen til bla. idédugnad. Kjemperespons! Og hva er tema nr.1 i gruppearbeidet? Jo, SAMARBEID - SAMSPILL- SAMHANDLING! Vi er på rett vei, målet vårt er det samme, vi drar i samme retning. Dette må bare munne ut i SAMARBEID! Ha en fantastisk god vår! Med hilsen Unni fra utkanten = sentrum for det gode liv.

7 KRONERULLING TIL INNTEKT FOR IDRETTSANLEGGET TIL NAMDALSEID IDRETTSLAG Som et ledd i nedbetalingen av resterende byggelån for idrettsanlegget, gjennomføres det kronerulling i april og mai med et minstebeløp på kr 100,- men ingen begrensninger oppad. Lister og bankgiroer er lagt ut på Sentrum Auto, COOP sentrum og på Servicekontoret. En person betaler og utfordrer to andre personer. Listene vil bli ajourført hver fredag og Leif Petersen er ansvarlig på vegne av Namdalseid Idrettslag. Namdalseid idrettslag håper at så mange som mulig vil bidra. Ajourført liste over de som har betalt og de som har blitt utfordret: BETALER Tore Petersen Thore-J. Gustavsen Leif Petersen Odd Harald Aas Birger Elden UTFORDERT Svein Olav Dahl Torbjørn Helbostad Aage Westerhus Bjarne Elden Jon H. Sæther Odd Modell Tor Arild Hansen Odd Jarle Aune Bjørnar Roel Jan Solum Radio Midt-Trøndelag og Budstikka Radio Trøndelag har vært på lufta noen år, og store deler av Nord Trøndelag har hatt mulighet til å få inn programmene. På mange måter har Namdalseid falt mellom to stoler. Omformeren på Spillumsfjellet 105,5 mhz og omformeren på Byafjellet ved Steinkjer 104,4 har ikke dekket Namdalseid skikkelig. I det siste har vi fått en ny og sterkere omformer på Geitfjellet som dekker noe bedre i enkelte områder. En kan faktisk få inn radioen på veistrekningen Sjøåsen Fløan uten for mye forstyrrelser. Denne omformeren sender på 106,4 mhz. NÅR DETTE LESES HÅPER VI AT OMFORMEREN PÅ HEMNAFJELLET 107,2 MHZ ER PÅ PLASS OG GIR GOD DEKNING FOR DET MESTE AV FLATANGER OG NAMDALSEID. Radio Midt-Trøndelag står for allmenradioprogrammene og sender mellom kl og og mandag onsdag - torsdag og fredag. BUDSTIKKA RADIO TRØNDELAG har sendinger mandag, onsdag, torsdag og fredag mellom kl og og en del av sendetiden på lørdag formiddag samt nattradio fra kl natt til søndag. Musikkteppet natt til søndag er for det meste kristen sang og musikk. Søndagen er for det meste viet Budstikka fram til kl RADIO MIDT TRØNDELAG overtar altså kl Annenhver søndagskveld er to Namsosinger: JON HILDRUM OG FINN TANGEN på lufta med DIKTFORUM. Jeg tror vi kan si at dette er et annerledes lokalradioprogram. KRISTINE STEEN er for tiden eneansvarlig for programmet BORT I NATTA, som nå sendes hver fjerde fredagskveld fra kl For ordens skyld vil vi også nevne at Radioadressa også er å finne på samme frekvensene fra kl og fram til kl , avbrutt av sendingene fra Radio Midt Trøndelag mellom kl Budstikka Radio og Radio Midt-Trøndelag Avd. Namdal v/olav Johan Mork

8 BEITSTADEN HISTORIELAG - Nytt fra lokalhistorien Oppgaver nå Vi skal først og fremst fortsette med igangsatte prosjekter. Det gjelder innsamling av stoff om seterlivet og fjellslåttene, materiale om fjellgårdene i østre del av vårt område og delvis Kvam. Likeledes fortsetter vi med bildeinnsamlinga i Beitstad. Det er nå i hovedsak Vellamelen og Dalbygda som det gjenstår en del av. Men det dukker nok stadig vekk opp gamle bilder på mørkloft og andre bortgjemte steder. Erik Stenvik er i ferd med å legge inn på data de bildene som er ferdig avfotografert og originalene tilbakelevert til eierene. Namdalseidboka Bygd, gard, ætt er utsolgt, så vi har derfor starta på med forundersøkelse med tanke på et nytt bygdebokprosjekt for Namdalseid. Det antas at ei ny bygdebok for Namdalseid blir på to bind. Å gi ut bøker er ikke noen billig sak, så en må nok regne med at dugnadsprinsippet må benyttes også til et slikt prosjekt. Det vil nok føre til et noe lengre tidsperspektiv, men vi får det igjen på mindre pengeutlegg. Skoleprosjektet Historie og kulturlandskap, dette er et prosjekt der historielaga i nedslagsfeltet for Steinkjer videregående skole skal bidra med lokalt historisk stoff elektronisk. Så langt er det utarbeidet noe stoff med bakgrunn i det som Lars Waggen skrev for om lag 100 år siden. Så langt har vi levert en epistel om Gammel husbygging og en om Gamle tiders levekår for bondefolk i Inntrøndelag fra Den første artikkelen er lagt ut på nettet og er å finne på under Historie og kulturlandskap, og den er tilgjengelig for alle interesserte. Den sistnevnte artikkelen er nettopp innsendt, slik at det vil ta noe tid før den blir å finne på nettet. Videre skal Erik Stenvik lage artikler om gamle stier, ferdselsveier og kommunikasjon, samt om varder. Vi har også levert noen artikler fra lokale hendelser under siste verdenskrig. Vi har vedtatt å bringe Lars Waggen fram i lyset. Hvordan er ikke helt klart i skrivende stund, men det blir nok en komite som skal stå for å finne ut hvordan. I forbindelse med 150-årsjubileet for Steinkjer som by i 2007 har historielaga i kommunen gått sammen om å lage ei bildebok med bilder fra hele kommunen. I komiteen er det nå Halvar Morten Klæth som representerer vårt lag. Det er meningen at boka skal være klar til salg neste høst. Turkomiteen er i gang med planlegging av tur også i sommer, men hvor og når med videre får vi komme tilbake til senere. Ellers er det meningen å få til et par turer i nærmiljøet i løpet av sommeren. Seterturer, en til Heitømtet ved Finnvoldvatnet og en til Klunglisetran i Beitstad. Vi skal starte med registrering av gamle veier og stier og kulturminnene langs disse i første omgang i Beitstad. Til det skal vi oppnevne en komité, sannsynligvis med en representant fra hver av de gamle skolekretsene. Noen gamle ferdselsveier er allerede bra dokumentert, bl. a. har Gunnar Vada gjort et godt arbeide med rydding av gamle kongevei og rideveien fra Nord-Fosnes og over Hjellan. Vi vil komme med noen artikler i bygdeblada når vi synes vi har noe å meddele. Vi samler også stoff til årsskriftet for Noe stoff har vi fra før, men det er godt å ha litt forskjellig å velge i, slik at det blir mest mulig variasjon. Et utklippsarkiv, altså en samling av utklipp fra aviser med videre er en viktig informasjonskilde for lokalhistorien på flere vis. Det kan gi informasjon om hendelser som har skjedd, bedrifter, slektsopplysninger m. v. som kan være interessante i forskjellige sammenhenger. Derfor har vi startet med å lage et slikt utklippsarkiv. Namdalseid har et slikt system allerede, så vi konsentrerer oss om Malm og Beitstad. Arbeidsoppgaver på noe lenger sikt I 2007 skal historielaget markere sitt 40-årsjubileum. Det har vi tanker om skal skje ved å minnes lokale spillemenn og lokal slåttemusikk. I 2008 er Velle skole 200 år. Det er ikke mange fastskoler i fylket som er eldre enn det, men noen finnes, bl. a. Levanger skole. Der blir det imidlertid etter hvert lite med feiring. Rektor ved Beitstad skole har allerede antydet at de ønsker et samarbeid med historielaget i forbindelse med jubileet. Vi har intensjon om å samle stoff og få oversikt over håndverkere som har virket og fortsatt virker i vårt område. Det gjelder skomakere, skreddere, bakere, slaktere, smeder inklusive gull- og sølvsmeder, snekkere, salmakere, skinnfellmakere/fellmakere, gjørtlere, bøkkere/laggere, klokkmakere/urmakere, garvere, vevere, musikkinstrumentmakere, hattemakere, kammakere, hovslagere, malere, murere, treskjærere, pottemakere, møbeltapetserere, sponklyvere, jekt- og båtbyggere, fotografer, preparanter, frisører. En annen gruppe vi har tenkt å samle opplysninger om er kunstmalere, musikere og forfattere. Vi skal samle inn stoff og skaffe oss oversikt over kulturhus og kulturanlegg. Det gjelder forsamlingshus, badstuer, bedehus, idrettshus og idrettsanlegg og travbaner. Skaffe oss oversikt og samle inn stoff om alle lag og foreninger. Ungdomslag, samtalelag, skytterlag, sanitetslag, idrettslag, losjer, sangkor, musikkforeninger, politiske lag, fagforeninger, kristne foreninger, speiderlag, 4H, Røde Kors. Et stort arbeidsoppgaveområde vil bli innsamling av stoff om industriforetak m. v.. Så som sagbruk/høvlerier, kverner/møller, stamper, torvstrøfabrikker, teglverk betongindustri, byggmestere/tømmermestere, snekkerfabrikker/møbelfabrikker, bensinstasjoner/serviceanlegg/bilverksted, landbruksverksted/mekanisk verksted, elektrisitetsverk, maskinentreprenører, ferie- og fritidsbedrifter/reiseliv, fiskeoppdrett, frisører, glassverk, plastfabrikker, pelsberederi, overnattingssteder/pensjonat/hotell, pukkverk/grustak, steinindustri, skogbruks- og jordbruksentreprenører, motorsykkel-/moped- /sykkelverksted, bergverk/gruvedrift. Vi skal også samle inn stoff om handelsforetak m. v.. Dagligvarer/kolonial/landhandel, dataforhandlere, gatekjøkken/kafeer/restauranter, gårdsbutikk/gårdsutsalg, elektriske forretninger. Oversikt og innsamling av stoff om transportforetak. Så som drosjer, buss, lastebil, båt. Som det går fram av denne oppramsinga så er det mye å ta fatt på. Derfor er vi interessert i at de som sitter inne med informasjon om noe av det som her er nevnt eller annet i tilknytning til dette vil meddele dette til historielaget. Det være seg enten muntlig, skriftlig eller fotografier, tegninger, skisser eller lignende. Alt er av interesse. Beitstaden Historielag v/jan Haraldsen

9 9nUDNWLYLWHWHUY+DJHVHOVNDSHW WLGO1DPGDOVHLGKDJHODJ +DQGOHGDJHUPUDEDWWIRUPHGOHPPHUY/DQJ UHQJDUWQHULRJMXQL,VWHGHWIRU*ODCGDJ 3ODQWHVDOJRJKDJHNDIqY&RRS1DPGDOVHLGO UGDJMXQLIUD 2%6 2JVnLnUHUYLDYKHQJLJHDYYHOYLOOLJHJLYHUHDYSODQWHUWLOVDOJHW3ODQWHUSDNNHWRJPHUNHWPHG QDYQOHYHUHVYHGSDYLOMRQJHQYnUIUD'HWWHHUHQRUGQLQJVRPKDUIXQJHUWKYHUWnUQRH VRPODJHWHUVY UWWDNNQHPOLJHIRU1 UPHUHNXQQJM ULQJL0HONUDPSDVMXQLQU Styret AKTIVITET OG TRIVSEL! Prosjektet Paviljongen v/helsetunet: Etter initiativ fra Sentrum velforening jobbes det nå med å gi paviljongen en vakker og trivelig ramme i form av beplantning rundt. Bildet viser anlegget i miniatyr: arbeidslyst og tid til overs, Her har alle mulighet til å være med og yte, enten en har arbeidslyst og tid til overs, eller har noen kroner å bidra med. Bli med på å forskjønne den flotte paviljongen ved helsetunet, slik at den blir en perle i området! Organisering: Prosjektet er en kobling mellom velforeninga og Hageselskapet Namdalseid, og har form av et studieopplegg. Ringen utgjør 6 medlemmer fra området og 2 fra hageselskapet. Den skal gå over 21 timer fordelt på 7 samlinger. I tillegg må det brukes et betydelig antall dugnadstimer. Planlegginga er godt i gang, og ringen har kontaktet anleggsgartner Anita Letnes, Steinkjer for faglig bistand. Plantemateriale: Beboerne på helsetunet har ytret ønske om å benytte lokale planter med tradisjon i bygda. Det vil i hovedsak bety stauder. For å gi beplantningen mer ro og karakter er det i tillegg foreslått innslag av vintergrønt og noen busker. Økonomi: Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til kr ,-. For å makte dette trengs en aldri så liten tigge-runde, dette starter allerede i dette nr. av Melkrampa!! Velvillige bidragsytere, lag, foreninger så vel som private, kan betale inn på Paviljongens kontonr mrk. Paviljongen. Studieringen Paviljongen Sollaug Kolstad, ringleder

10 1DPGDOVHLG)RONHDNDGHPLHUVWDUWDRSSSnQ\WW Folkeakademiet er en ideell organisasjon som driver kulturformidling og folkeopplysning over hele landet. En av målsettingene er å bidra til enkeltindividets vekst og trivsel bl.a. gjennom å formidle kunnskap- og kulturopplevelser. Lokale lag og foreninger har nå mulighet til å bli medlemmer i Namdalseid Folkeakademi og vil kunne søke om å få økonomisk støtte til lokale arrangementer som f.eks. kveldsseminar, foredrag eller en forestilling. Årskontingenten er på kr. 100,- og hvert arrangement kan støttes med dekning av utgifter (honorar og reise) på inntil kr ,- pr. arrangement. Styret i Namdalseid Folkeakademi består av Sollaug Kolstad (leder), Åsveig Meldal (sekr.) og Siri Vannebo (kass.). Nærmere informasjon kan du få å henvende deg til Åsveig Meldal på Tlf.: NAMDALSEID JÆGER- OG FISKARLAG byr på følgende fisketurer: oppmøte kl Lissvatnet, Furudalen fiske med stang i vatn og elv. Ingen påmelding oppmøte kl Gården til Arnstein Berg, Namdalseid Gratis laksefiske i Øyensåa for ungdom under 18 år. Ingen påmelding oppmøte kl Fisketur til Straumen v/finnvollvatnet. Fiske fra land og båter med stang og oter. Etterfølgende premieutdeling. Ingen påmelding. SKUDDPREMIE-ORDNINGEN! Med bakgrunn i at Namdalseid kommune i brev datert , har trukket seg fra samarbeidet om finansieringen av skuddpremieordningen, ser vi oss nødt til å la ordningen opphøre med øyeblikkelig virkning i hvertfall inntil ny finansieringsordning er på plass. Namdalseid Jæger- og fiskarlag Namdalseid Jæger- og fiskarlag, leirdueutvalget: Starter leirdueskyting på Lyngen skytebane, Sjøåsen i mai: 3.5, 10.5, og kl hver kveld. Vi prøver med at kvinner får prøve seg som leirdueskyttere med instruktør og veiledere med oppstart kl på leirduebanen, Sjøåsen. Det er mulighet for leie av våpen. FLUEFISKEKURS - Namdalseid JFF arrangerer: Praktisk Fluefiskekurs/fluekastekurs: oppstart mandag 9/5-05 kl.18.00, hos Erling Moen. + 1 kveld senere i mai, og 1 kveld med fisking i Østerelva i løpet av juni. Ta med egen fluestang. Instruktør: Ivar Lund, L.Johansen, Namsos, han vil også ha med seg en del fiskeutstyr for demonstrasjon, eventuelt også salg. Kurset er gratis for alle under 18 år, 100,- for de over 18 år. Fiskeutvalget vil sørge for bål og kaffe. Maks. 10 deltakere. Påmelding: Tore Sundvik, , Fiskeutvalget.

11 TREKNING LOTTERI PÅ SOLHAUG Bilpleiesaker fra Sentrum Auto A.S. Vugge gitt av Steinar Høgden Snekkerøks fra Berg og Feragen Glasskunst fra Hege`s Glass Gavekort 150,- fra Nordic Garden Turstol fra Hundseth Mølle Sjampo og balsam fra Frisørkjellarn Refleksvest fra Korsen Bil og Båt Dreid kopp fra Steinar Derås Solrun Kolstad Torstein Silseth Karstein Derås Nina E. Damås Halvdan Holien Kirsti Åslaug Sæther Vigdis Gystad Olav Brevik Tore Skjerve Gavekort på 1 døgn fra Namdalseid Fjellstyre Saueskinn fra Nye Pelsberederiet Middag for 2 fra Sjøåsen Hotell Glasskunst fra Aasnæs Glassværk Gavekort 150,- fra Nordic Garden Turstol fra Hundseth Mølle Kasserollesett fra Coop Namdalseid Dreid fat fra Kåre Aune Dreid kopp fra Steinar Derås Bjørn Slørdahl Asbjørn Slørdahl Sigurd Solli Espen Gystad Gipling Palmy Elden Geir Even Solum Jostein Sæther Inger Eldnes Karin Hamnes Trekurv fra Fredrik Moe Hansen Dukke m/garderobe Robin Buvarp Arvid Stjern Juleservice Randi Østerholm Termos m/kopper Randi Petersen Elektrisk drill Inger E. Elden Termos Morten Elden Strikka genser Christina Landsem Strikka jakke Bodil Westerhus Strikka Mariusdrakt Morten Elden Dukke m/klær Nina E. Damås )5$)27%$//*5833$+HUHUODJHQHVNDPSHUIRUVHVRQJHQ 6(1,25+(55(5KMHPPHNDPSHUKRYHGEDQHQ -(17(5c5²',9KMHPPHNDPSHU 1DPGDOVHLG²(JJH KRYHGEDQHQ 1DPGDOVHLG².YDPVNDP 1HLG²1HVVHJXWWHQ 1DPGDOVHLG²6 WHUYLN 1HLG²(JJH 1DPGDOVHLG²5 UD.O 1HLG²6WHLQNMHU 1DPGDOVHLG²0DUNDE\JGD 1HLG²(NQH0DUNDE6NRJQ 1DPGDOVHLG²/HYDQJHU 1DPGDOVHLG²9HUGDO)N 1DPGDOVHLG²6SDUEX 1DPGDOVHLG²*URQJ 6SLOOHUIRURSSU\NNWLO'LYLVMRQK VWHQ 1DPGDOVHLG²%RJHQ 0 WRSSRJKHLSnODJHWIRURSSU\NNWLO'LY *877(5c5',9VDPDUEHLGVODJ P%(,767$'KRYHGEDQHQ 1HLG%HLWVWDG²(JJH 1HLG%HLWVWDG²9HUUDQ)E 1HLG%HLWVWDG²6WRG 6SLOOHURPRSSU\NNWLO'LYLVMRQK VWHQ -(17(5c5HUIHOWHW 1DPGDOVHLG²6SDUEX 1DPGDOVHLG².YDPVNDP 1DPGDOVHLG²0RVYLN 1DPGDOVHLG²6DQGYROODQ 1DPGDOVHLG²9HUUDQ)E 1DPGDOVHLG)ODWDQJHU 1DPGDOVHLG²5 UD *877(5c5HUIHOWHW 1DPGDOVHLG²<WWHU \ 1DPGDOVHLG²9HUUDQ)RWEDOO 1DPGDOVHLG².YDP,/ 1DPGDOVHLG²%HLWVWDG *XWWHUnUIRUWV,/ 1DPGDOVHLG²6SDUEX 1DPGDOVHLG²0RVYLN,/ 1DPGDOVHLG²6WHLQVGDOHQ 1DPGDOVHLG²2JQGDOHQ

12 0 WRSSWLOK\JJHOLJVDPY UPHGDQGUHVRPVW WWHURSSRPEDUQHXQJGRPVIRWEDOO 9LQQHUHDYDYGHOLQJHUHUJnUWLOVOXWWVSLOORPNUHWVPHVWHUVNDSK VWHQ 9LKDURJVnNDPSHUL²nUVDVVHQHPDQGHVSLOOHULNNHRPDYGHOLQJHQVPHVWHU HOOHUNUHWVPHVWHUVNDSGDGHWLNNHHUSUHPLHULQJLEDUQHIRWEDOOIUDnURJ\QJUH 'HUHVKMHPPHNDPSHUHU -(17(5c5 *877(5c5'LVVHKDUODJ1DPGDOVHLGRJ./ 1DPGDOVHLG²6NRJQ 1DPGDOVHLG²6WHLQNMHU 1DPGDOVHLG²6WLHVWDG 1DPGDOVHLG²6YHUUH 1DPGDOVHLG²9HUGDO 1DPGDOVHLG²9XNX 1DPGDOVHLG²(JJH 1DPGDOVHLG²6 UOLD 1DPGDOVHLG²6WRG 1DPGDOVHLG²%\DIRVVHQ 1DPGDOVHLG²%HLWVWDG 1DPGDOVHLG²1DPGDOVHLG 1DPGDOVHLG²6WHLQNMHU 1DPGDOVHLG²6SDUEX 1DPGDOVHLG²6WRG 1DPGDOVHLG²6WHLQNMHU 1DPGDOVHLG²%HLWVWDG 1DPGDOVHLG²6 UOLD 1DPGDOVHLG²(JJH 1DPGDOVHLG²%\DIRVVHQ 1DPGDOVHLG²1DPGDOVHLG 1DPGDOVHLG6SDUEX 1$0'$/(16%(67(879$/*$9),6.(8767<5 'HQPDLÃQHGHQIRU6M nvhq+rwhooyloghweol GHPRQVWUDVMRQSU YHNDVWLQJPHGHQUHNNHVWHQJHURJVQHOOHUIRUIHUVNYDQQ ODNVRJVM ILVNH'HWYLOEOLVHUYHUWNDIIHRJHQNHOJULOOPDW 9LNM SHUQnGHWPHVWHDYYnUHYDUHUGLUHNWHIUDSURGXVHQWQRHVRPI UHUWLOHQGDEHGUH 3ULVHUWLOGHJVRPIRUEUXNHU 0<(1<772*63(11(1'(87<67<5 Hos oss får du kjøpt det meste innen fiskeutstyr og annet maritimt utstyr til meget hyggelige priser 9LKDURJVnVSHVLHOWJRGHSULVHUSnIOXHELQGHUXWVW\U 7OI)D[

13 Trekningsliste for Solbergbasaren 31 mars Suppeterine: Borgny og Audun Hågensen 2. Blomstervase : Målfrid og Jan Fjell. 3. Gulvteppe: Steinar Alte. 4. Kasserolle 3.liter: Beate og Nils Myren. m/fam 5. Bilde Røsslyng : Bjørn Tore Aune.m/fam 6. Bilde Lofoten 1: Ida Alte. 7. Bilde Lofoten : Bjørnar Aune 8. Bilde Lofoten 3: Fam Odd Lauvsnes 9. Gavekort Fridas Flora: Fam Øystein Rørmark. 10. Strikka duk: Åshild Alte. 11. Sengsett: Odd Arve Trefjord. 12. Farget løper:åse og Torbjørn Altin. 13. Toastjern: Åsta Sund. 14. Stort kakedeksel: Elbjørg Holthe. 15. Knivsett: Jorun og Ivar Aune. 16.Tv-kanne: Elias og Maria Aglen 17. Kleshenger for bil: Elbjørg Holthe. 18. Kleshenger for bil:ida Alte 19. Kasserolle 1 liter: Sofie og Ragnar Trefjord. 20. Bok, Duen over Jordan: Janne og Ragnar Finanger. 21. Duk: David Kristensen. 22. Hekla løper: Åshild Alte. 23. Duksett : Kristian Myren 24. Koffert med ryggsekk: Dagrunn og Toralf Finanger 25. Tøfler: Ida og Løvemann. 26. Spill: Åse og Torbjørn Altin 27. Herreskjorte: Ingrid Kjerstina Berre. 28.Fleecesett:Åshild Alte. 29.Fleecegenser: Fam Håkon Kaldahl. 30. Barne jumper: Mary Kjølstad. 31. Ryggsekk: Kari Aleksandersen. 32. Brodert bilde( jul): Håvard Mork. 33. Brodert bilde (17mai): Johannes Bjørkås. 34. Bok, Marit og Irene: Elbjørg Holthe. 35. Brodert bilde: Målfrid og Jan Fjell. 36. Bog av Yri: David Kristensen. 37. Vakum flaske: Ida Alte. 38. Løper: Fam Stig Einar Mork. 39. Fruktkorg: Margrethe Klokkerhaug. Vi fikk inn kr på basaren våres. HJERTELIG TAKK TIL GEVINSTGIVERE OG LODDKJØPERE. Hilsen Solbergforeningen Tøtdal Trening av ettersøkshund. Namdalseid Ettersøksring starter trening av ettersøkshund lørdag 4.juni kl Børre Aasbø fra Midt-Norsk Hundesenter kommer for å snakke om trening av ettersøkshund. Vi treffes 8-10 mandagskvelder framover, hvor det blir anledning til å trene hundene på blodspor av forskjellig vanskelighetsgrad. Oppmøte ved skogastu hos Knut Inge Westerhus. Velkommen til sportrening, kaffekoking og hundeprat. Ettersøksringen 3(16-21,67/$*(76Ã6200(5785 går til Valdres, Nythun Høyfjellstue. 4 dager med avreise 27. juni. Pris pr. person: kr 3 540,- (inkl. 3 frokoster, 4 luncher, 3 middager). Inngang/omvisn. på Valdres Folkemuseum. Utflukt Panoramaveien m/guide og servering. Kaffeutflukt med vertskapet og kaffe og kaker på Spidsbergseter dag 4. Opplysninger og påmelding før 26. mai til Steinkjerbuss, , Eldbjørg Bøgseth, eller Kåre Sæther, tlf Månedens bilde i biblioteket for mai og juni er Utflukt av Petite Werenskiold Skaugen

14 TØMRERARBEID: Nybygg, påbygg, restaurering og innredning av alle typer bygg. SALG AV BYGGEVARER OG LANDBRUKSARTIKLER Leverer hver tirsdag og fredag ved bestilling. Eget utsalg på Korsen. NYÅPNING AV BUTIKK MANDAG VI HAR I ANLEDNINGEN AV OMGJØRING OG OPPUSSING AV BUTIKKEN PÅ KORSEN, GLEDEN AV Å INVITERE TIL NYÅPNING MED FLERE GODE TILBUD VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN!

15 .256(1%,/2*%c73/(,( 1$0'$/6(,' 7OIRJ VELKOMMEN TIL OSS - OG VÅRE TILBUD: " 5HNYLVLWDVOLWHGHOHUDOOHW\SHUNM UHW \ " 2OMHDYDOOHW\SHUVP UHPLGOHU " 'HNNWLO0&ELOWUDNWRURJODVW " 6HUYLFHDYDOOHW\SHUNM UHW \VHUYLFHELOµUXOOHQGHODQGEUXNVYHUNVWHGµ " +\GUDXOLNNSUHVVH²IRUVODQJHURJNRSOLQJHUK\GUDXOLNNSUHVVH IRUUHWWLQJDYDNVOLQJHUWRQQ " 0RWRUVDJPLOM EHQVLQ²GLYHUVHVNRJVXWVW\U " %nwhu²0dulqhusnkhqjvprwru " +HQJHUH²WLOODVWRJEnW " 0FPRSHGVFRRWHUIUDFFPKMXOLQJHU²FURVV " 3OHQLSSHUH²SOHQWUDNWRUHURJVnEUXNWH " 3URSDQJDVVK\WWHRJIULWLGVDUWLHU " 9HUNW \MHUQYDUH " 6WU PDJJUHJDW " 9DVNHKDOOIRUDOOHNM UHW \µ*m UGHWVHOYKDOOµ²XWOHLH " %LOSOHLHLQQRJXWYHQGLJ )/(;,c31,1*67,'²' *19$.77(/()21

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer