Arenaer og partnerskap for bærekraftige. og helhetlige areal- og transportløsninger. Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arenaer og partnerskap for bærekraftige. og helhetlige areal- og transportløsninger. Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og"

Transkript

1 Arenaer og partnerskap for bærekraftige og helhetlige areal- og transportløsninger Innlegg strategisamling Arendal for Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen Lars Wang, insam as

2 Mål Bidra til mest mulig hensiktmessig organisering av arbeidet som skal gjøres framover i de fire byregionene Interimsfasen Forprosjektet Hovedprosjektet Partnerskapsavtaler Gjennomføring Utvikling og læring Organisering som både utvikler strategier og sikre gjennomføring.

3 Innhold 1. Hva er bærekraftig utvikling i areal og transportperspektiv? 2. Hvordan ligger vi an hvor bærekraftig er areal og transport i norske byregioner? 3. Det regionale Norge konteksten 4. Hvordan kan byregionene utvikle en tilpasset organisering? Hva slags organisasjon? Hva slags ledelse? Hva kreves for øvrig (kompetanse, ressurser, strukturer mv)? 5. Hvor bruke det i praksis de fire byregionene i de ulike fasene?

4 Økologisk bærekraft Transport og arealbruk med netto forbruk av ressurser som gjør at v r at vårt livsmiljø kan opprettholdes. 1. Reduksjon av utslipp/påvirkninger fra transport/utbygging (kompenserende strategier). 2. Arealbruk/transportsystem som gir minst mulig økologisk fotavtrykk pr. person eller ift. verdiskaping (systemendrende strategier). 3. Løsninger som i utgangspunktet reduserer behov/etterspørsel etter arealbruk og transport (forebyggende strategier)

5

6 Økonomisk bærekraftig byutvikling Areal og transport er sentralt for økonomisk aktivitet. Ineffektive løsninger med tidstap og andre ulemper reduserer verdiskapingen næringslivet.

7 Sosialt bærekraftig b byutvikling Byer og tettsteder er steder hvor mennesker ønsker å være. S s s Å være (dvs. ikke reise vekk) eller ikke være (dvs. å reise vekk) er da spørsmålet vi står overfor. Spørsmålet blir da: Hvorfor skal vi være? Rekreasjon Trygghet Mening Sosialt samvær Mangfold Utfordringer

8 Hva er resultatene så langt? (jfr. notat TØI, okt. 2007) Positiv utvikling innenfor arealeffektivitet de siste tiårene (RPR/satsning + urbanisering) Stor sprik mellom uttalte mål og den politikk og resultater på transportpolitikken Realiserer ikke målet om endringer i transportmengden (selv om økt kvalitet) Også målet om økte kollektivandeler er svært langt unna realisering Veikapasitet og parkeringskapasitet har betydning.

9 Hvorfor negativ utvikling? (iht. TØI) Et samfunn i endring Politikk for de få er vanskelig å få prioritert Organisasjonsproblemet de oppsplittede ansvarsforholdene

10 Hva kreves i endringsprosser? 1. Analyse og klarhet i behovet for endring 2. Et felles bilde av visjonen/retningen 3. Skape et brudd med fortiden 4. En følelse av at endring er presserende 5. Sterkt lederskap 6. Politisk støtte 7. Gjennomføringsplan 8. Strukturer /organisering 9. Ærlig involvering og kommunikasjon 10. Forsterke og institusjonalisere endringene.

11

12

13

14 Bolman and Deal, Reframing Organizations (2003)

15

16 Makt og rasjonalitet Makt og rasjonalitet Makt gir rasjonalitet Rasjonelle løsninger (les: fornuftige og helhetlig skapes best uten konfrontasjoner) Makt = Relasjoner (= organisasjoner?) Makt er nøytralt og kreves for å skape resultater. Verdirasjonalitet (pronesis) er en viktig kompetanse som bør utvikles og utnyttes.

17 Et effektivt og attraktivt kollektivtilbud basert på p bussmetro/bybane bybane/jernbane som grunnstammen i byregionenes transportsystem Felles NTP-innspill

18 Stat A Fylkeskommune Kommune B Innbygger og utviklere

19 Vegvesenet??? Utbyggingsaktører Fylkes kommune 2 Miljøvern Partnerskap areal og transport Kommune A Samferdsel Fylkeskommune 1 Kommune C Kommune B

20 Det regionale Norge Administrative regioner (fylker) Økonomiske regioner Fellesskapsregioner Samarbeidsregioner/funksjonelle regioner Strategi for de fire byregionene: fokus på oppgavene, målrette prosessene, tilpasse prosess til endringer som gjøres.

21 Hva er en regional arena? Møteplass Et sted å bli kjent med hverandre Et sted å utvikle tillit En gruppe personer med en spesiell rolle eller oppgave Et sted å få fram ideer og drøfte løsninger Sted for forhandlinger Sted for beslutninger Møteplass for å håndtere konflikter Et sted for å ha det hyggelig Men, kanskje primært planlagte prosesser som henger sammen, rettet mot å utvikle og vedlikeholde regionalt partnerskap og resultater (dvs. en organisasjon med arbeidsdeling og koordinering).

22 Fylkeskommune(r) Kommuner Areal- og tranport prosess i byregionen Stat Andre aktører

23 Kommuner Fylkeskommune(r) Partnerskap areal og transport Stat Andre aktører Prosjektteam Faslitering og analyse Adm. ledelse Politisk forankring Spesielle interessegr. Innb. og næringsliv

24 Måloppnåelse for part A Kreativitet og konflikthåndtering Det kreative rom! Kompromisset Måloppnåelse for part B

25 Prosesser tilpasses situasjonene Grad av usikkerhet Analyser utredninger Kaos sammenbrudd Åpne og kreative prosessformer Kalkyler Forhandlinger Grad av uenighet

26 Strategiske virkemidler for byregionene Internasjonalt samarbeid Planer (iht PBL) Avtaler (pakker) PP(P)P Areal- og transportstrategi Prosesser i byregionen Andre strategiske elementer Piloter og forsøk Piloter og forsøk Kompetanseutvikling Utviklingskontrakter

27 Hva vil være ledelse framover? Ledelse som å skape mening med integritet Fra det generelle og til det å håndtere prosesser der og da (ledelse som handling) Nyskaping skjer på nye og mer effektive måter mellom organisasjoner og mellom ulike mind-sets Ledelse er å binde sammen og skape helhet. Prosesser med stor båndbredde eller bredbåndsprosesser. Aristoteles igjen aktuell (hva er det gode liv, hva er kompetanse og hva er en idiot) og spillet blir er av flere perspektiv. Solomon (1995), Ethics and Excellence, Cooperation and Integrity in Business. Powell og Grodal (2005), Networks of Innovations.

28 Hvem er lederne? Odberg Tor Atle; 'Økland Lise Fylkesmannen i Buskerud'; 'Ahnstrøm Anne Gro'; 'Aust-Agder fylkeskommune'; 'Backe Gry Fylkesmannen i Vestfold'; 'Brunes Arne Kjell Fylkesmannen i Vest-Agder'; 'Buskerud fylkeskommune'; 'Fjeld Torstein, Telemark fylkeskommune'; 'Fylkesmannen i Aust-Agder'; 'Fylkesmannen i Buskerud'; 'Fylkesmannen i Telemark'; 'Fylkesmannen i Vest-Agder'; 'Fylkesmannen i Vestfold'; 'Guttormsen Kari miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Aust-Agder'; 'Hansen Pål Otto Fylkesmannen i Vestfold'; ' Herfindal Bjørg Hilde Telemark Fylkeskommune'; 'Herheim Gro Vestfold Fylkeskommune'; 'Kippersund Rune, Vestfold Fylkeskommune'; 'Malme Arne Fylkesmannen i Telemark'; 'Olsbu Ola Aust-Agder Fylkeskommune'; 'Storsve Leif Vest-Agder Fylkeskommune'; 'Stustad Runar Buskerud Fylkeskommune'; 'Telemark fylkeskommune'; 'Utne Espen Buskerud Fylkeskommune'; 'Vest-Agder fylkeskommune'; 'Vestfold fylkeskommune'; 'Vindvad Kristin Fylkesmannen i Telemark'; 'Wallace John Fredrik, Buskerud Fylkeskommune'; 'Øvre Eiker kommune'; 'Abrahamsen Jan Kragerø kommune'; 'Anvik Anne Therese, Larvik kommune'; 'Arendal kommune'; 'Arne Sørland, Nedre-Eiker kommune'; 'Bamble kommune'; 'Bing-Jacobsen Per Ole Nøtterøy kommune'; 'Bø kommune'; 'Carlsen Liv Marit Drammen kommune'; 'Dahl Christian, Nedre-Eiker kommune'; 'Danielsen Harald Arendal kommune'; 'Drammen kommune'; 'Eek Arild Drammen kommune'; 'Eick Hege Larvik kommune'; 'Engeseth Per Tønsberg kommune'; 'Evensen Ragnar Kristiansand kommune'; 'Farsund kommune'; 'Flekkefjord kommune'; 'Fløystad Kristin, Arendal kommune'; 'Fossum Jon Arvid Lier kommune'; 'Graff Frode Drammen kommune'; 'Grane Svend Bergan, Tønsberg kommune'; 'Grimstad kommune'; 'Gulbrandsen Hilde Kristiansand kommune'; 'Hallsteinsen Gunnar Ringerike kommune'; 'Hansen Asbjørn Dag, Sandefjord kommune'; 'Holm Jan Skien kommune'; 'Holmen Hanne rådmannsfunskj. Larvik kommune'; 'Holmestrand kommune'; 'Holt Ivar, Sandefjord kommune'; 'Holvik Øystein, Kristiansand kommune'; 'Horten kommune'; 'Jørundland Sveinung Risør kommune'; 'Kildal Tore Porsgrunn kommune'; 'Kongsberg kommune'; 'Kragerø kommune'; 'Kristiansand kommune'; 'Kristiansen Are, Kristiansand kommune'; 'Kristoffersen Tore Steinar Kongsberg kommune'; 'Krokeide Jarle Tønsberg kommune'; 'Langeland Jomar Lygre, Drammen kommune'; 'Larvik kommune'; 'Lien Steinar Stokke kommune'; 'Lier kommune'; 'Lillesand kommune'; 'Lindseth Marit Synnes, Horten kommune'; 'Lindaas Ingvild Møgster plan og miljø Lillesand kommune'; 'Mandal kommune'; 'Nedre-Eiker kommune'; 'Notodden kommune'; 'Nøtterøy kommune'; 'Olsen Lars Ringerike kommune'; 'Orre Kurt Nøtterøy kommune'; 'Porsgrunn kommune'; 'Refsahl Tone Sandefjord kommune'; 'Ringerike kommune'; 'Risør kommune'; 'Rogn Kjell Sverre, Bamble kommune'; 'Rolfsrud Vidar Nedre-Eiker kommune'; 'Rustad Dagfinn, Holmestrand kommune'; 'Rørby Sindre Lillesand kommune'; 'Rådmannen i Øvre Eiker kommune'; 'Sandefjord kommune'; 'Sandvik Harald Notodden kommune'; 'Skien kommune'; 'Skjæveland Geir Arendal kommune'; 'Stokke kommune'; 'Søgne kommune'; 'Thorsen Leiv Egil Grimstad kommune'; 'Tinn kommune'; 'Trandum Ingebjørg Kongsberg kommune'; 'Tronrud Arne Øvre-Eiker kommune'; 'Tvedestrand kommune'; 'Tønsberg kommune'; 'Vennesla kommune'; 'Vaaje Kirsten, Drammen kommune'; 'Wisløff Nils Fredrik Drammen kommune'; Thorvik Svein Olav; Gärtner Roar; Holter Trude; Hustvedt Bjørn Cato; Håkonsen Hans Jan; Jørgensen Finn Ole; Kaurin Tore; Lien Gunnar; Lindeberg Kirsten; Mjaaland Johan; Setsaa Andreas; Solheim Kjell; 'Tvedt Kjetil Transportbrukernes Fellesorganisasjon'; 'Berget Trond Syklistenes Landsforening'; 'Erlandsen Pawel regional utvikling Jernbaneverket'; 'Fosso Randi Vestviken Kollektivtrafikk AS'; 'Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon'; 'Grønn hverdag'; 'Holth Ingvild Nybø NHO'; 'Klasson Olav Vefald NLF'; 'Kommunenes Sentralforbund'; 'Lindvig Bjørn Norges Naturvernforbund'; 'Myckland Henning NSB Plan'; 'Myhre Trond Vestviken Kollektivtrafikk AS'; 'Nicolaysen Sabine Kystverket Sør Øst'; 'Norborg Per Morten Vestviken Kollektivtrafikk AS'; 'Osfoss Line Lillebø samfunnskontakt NAF Region Sør'; 'Rørdam Toril, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Region sør'; 'Salomonsen Oddvar Kystverket Sør Øst'; 'Schüller Erik Jernbaneverket'

29

30 Carpe diem!

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER CITISENSE09 SANDEFJORD 22 23 JUNI Transformasjon er hovedstikkord for Citisense09, hvordan vi håndterer store omveltninger på positive og konstruktive måter. Dette gjør Citisense09 til årets viktigste

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 05-006 Prosjekt nr: O-04037 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje Nedland, Aquateam Medarbeidere:

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 BULL NETTVERK FOR BYUTVIKLINGENS LANGE LINJER 2014 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer