Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr Utgitt 1. februar 2007

2 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift om jakt etter hjort, Naustdal (Nr. 1944) Juni 16. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Steigen (Nr. 1920) Sept. 16. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Meløy (Nr. 1921) Juni 7. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Fauske (Nr. 1922) Mars 23. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rendalen (Nr. 1923) Des. 15. Forskrift for slamtømming (slamforskrift), Ringebu (Nr. 1818) Juni 29. Forskrift om hundehold, Ringerike (Nr. 1819) Feb. 25. Renovasjonsforskrift, Trysil (Nr. 1820) Juni 13. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ullensaker (Nr. 1821) Feb. 6. Forskrift om hald og bandtvang for hund, Sveio (Nr. 1270) Mars 28. Forskrift om tilsyn med boliger tilrettelagt for pleie- og omsorgstrengende, Vestvågøy (Nr. 1271) Sept. 28. Forskrift om utvida hjortejakt for 2006, Molde (Nr. 1272) Nov. 6. Forskrift om piggtrådforbud, Rana (Nr. 1273) Nov. 10. Forskrift om hundehold, Beiarn (Nr. 1275) Nov. 15. Forskrift om utvidelse av jakttiden på hjort 2006, Åfjord (Nr. 1276) Nov. 16. Forskrift om jakttid på hjort, Vågsøy (Nr. 1277) Nov. 17. Forskrift om politivedtekt, Fjell (Nr. 1278) Nov. 20. Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim (Nr. 1279) Nov. 20. Forskrift om utvida hjortejakt for 2006, Norddal (Nr. 1280) Nov. 21. Forskrift om politivedtekt, Sør-Odal (Nr. 1281) Nov. 21. Forskrift om utvidet jakttid på elg og hjort i 2006, Averøy (Nr. 1282) Nov. 21. Forskrift etter konsesjonslova 7 om nedsett konsesjonsgrense for Vågå (Nr. 1283) Okt. 26. Forskrift om båndtvang for hund, Rennebu (Nr. 1284) Nov. 23. Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Lunner (Nr. 1301) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 1. Vern av Reinheimen nasjonalpark, Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja (Nr. 1302) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 2. Vern av Romsdalen landskapsvernområde, Norddal og Rauma (Nr. 1303) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 3. Vern av Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde, Norddal (Nr. 1304) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 4. Vern av Trollstigen landskapsvernområde, Rauma og Norddal (Nr. 1305) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 5. Vern av Ottadalen landskapsvernområde, Vågå, Lom og Skjåk (Nr. 1306) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 6. Vern av Finndalen landskapsvernområde, Vågå og Lom (Nr. 1307) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 7. Vern av Lordalen landskapsvernområde, Lesja (Nr. 1308) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 8. Vern av Brettingsmoen naturreservat, Lom (Nr. 1309) Nov. 24. Forskrift om verneplan for Rondane sør, vedlegg 1. Fredning av Hemmeldalen naturreservat, Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker (Nr. 1310) Sept. 26. Forskrift for husholdningsavfall, Frei (Nr. 1311) Sept. 26. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Frei (Nr. 1312) Sept. 26. Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker, Frei (Nr. 1313) Sept. 26. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Frei (Nr. 1314)...517

3 Des. 1. Forskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark/dieváidvuovddi álbmotmeahcci, Målselv (Nr. 1315) Des. 1. Forskrift om vern av Dividalen landskapsvernområde/dieváidvuovddi suodjemeahcci med plante- og dyrelivsfredning, Målselv (Nr. 1316) Juni 14. Forskrift om hundehold, Odda (Nr. 1349) Aug. 30. Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Lesja (Nr. 1350) Nov. 28. Forskrift om åpnings- og skjenketid på serveringssteder og om tid for salg av alkoholholdig drikk, Hurum (Nr. 1351) Nov. 30. Forskrift om utvida jakttid etter hjort i 2006, Surnadal (Nr. 1352) Des. 6. Forskrift om utvidet tid for jakt på elg i 2006, Brønnøy (Nr. 1353) Sept. 14. Forskrift om hundehold, Kongsberg (Nr. 1363) Des. 8. Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark, Alta, Hammerfest og Kvalsund (Nr. 1364) Nov. 30. Forskrift om hushaldsavfall, Ålesund (Nr. 1380) Des. 5. Forskrift om vedtekt om krav til minste uteoppholdsarealer, leikeplasser, parkering m.m., Kongsberg (Nr. 1381) Des. 6. Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Skedsmo (Nr. 1382) Des. 6. Forskrift om tilsyn i byggverk, områder, virksomheter m.m., Skedsmo (Nr. 1383) Des. 8. Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 1. Vern av Varangerhalvøya nasjonalpark/várnjárgga álbmotmeahcci, Båtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø (Nr. 1384) Des. 8. Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 2. Fredning av Syltefjorddalen naturreservat/oarddu luondumeahcci, Båtsfjord (Nr. 1385) Des. 8. Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 3. Vern av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci, Båtsfjord og Vardø (Nr. 1386) Des. 11. Forskrift om etablering av fire midlertidige restriksjonsområder EN R179, EN R180, EN R181 og EN R182 i forbindelse med VM runde i Rally 2007, Hedmark (Nr. 1387) Des. 11. Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R203 over oljeraffineriet på Mongstad, Hordaland (Nr. 1388) Juni 29. Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal (Nr. 1480) Juni 29. Forskrift for husholdningsavfall og slam, Engerdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen (Nr. 1481) Nov. 2. Forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag, Alvdal (Nr. 1482) Des. 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Oppland), Oppland (Nr. 1483) Des. 4. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Aurskog- Høland (Nr. 1484) Des. 4. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aurskog-Høland (Nr. 1485) Des. 11. Forskrift om hundehold, Enebakk (Nr. 1486) Des. 11. Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Vestby (Nr. 1487) Des. 12. Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Lier (Nr. 1488) Des. 14. Forskrift om fiske etter rognkjeks i 2007 i Nordland, Troms og Finnmark (Nr. 1489) Des. 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag (Nr. 1491) Nov. 30. Forskrift om havneavgifter 2007, Oslo havnedistrikt, Oslo (Nr. 1539) Nov. 30. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningslova 69 nr. 3 og 4, Ulstein (Nr. 1540) Des. 14. Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Fedje (Nr. 1541) Des. 14. Forskrift om utvida bandtvang, Bykle (Nr. 1542) Des. 15. Forskrift om hundehold, Modum (Nr. 1543) Des. 22. Forskrift om Verneplan for Hallingskarvet. Vedlegg 1. Vern av Hallingskarvet nasjonalpark, Hol, Ulvik og Aurland (Nr. 1545) Des. 22. Forskrift om Verneplan for Hallingskarvet. Vedlegg 2. Vern av Finse biotopvernområde, Ulvik (Nr. 1546) Okt. 13. Forskrift om forbud mot piggtråd som gjerdemateriale, Lyngen (Nr. 1619) Nov. 29. Forskrift om hundehold, Ski (Nr. 1620) Des. 4. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn (Nr. 1621) Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 1, Strengivatnet naturreservat, Brønnøy (Nr. 1622) Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 2, Øverengmoen naturreservat, Hemnes (Nr. 1623) Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 3, Fuglen naturreservat, Halden (Nr. 1624)

4 Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg, 4, Sotnakkvatnet naturreservat, Nesset og Molde (Nr. 1625) Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 5, Grytdalen naturreservat, Orkdal (Nr. 1626) Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 6, Flensmarka naturreservat, Røros og Engerdal (Nr. 1627) Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 7, Kolknuten naturreservat, Kongsberg (Nr. 1628) Des. 22. Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 8, Veikulåsen naturreservat, Gol (Nr. 1629) Mars 21. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet, Sandnes (Nr. 1650) Des. 12. Forskrift om gebyrregulativ for regulering, byggesak, delingssaker, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn mv. for 2007, Re (Nr. 1653) Des. 13. Forskrift om betalingsregulativ for gebyrer, Nord-Odal (Nr. 1654) Des. 13. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nord-Odal (Nr. 1655) Des. 13. Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Nord-Odal (Nr. 1656) Des. 14. Forskrift og hamneregulativ for Hareid hamnedistrikt, Hareid (Nr. 1657) Des. 20. Forskrift om landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag, Porsanger (Nr. 1658) Des. 20. Føresegn om bandtvang, Valle (Nr. 1659) Des. 21. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eidskog (Nr. 1660) Endringsforskrifter 2006 Nov. 8. Endr. i forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane (Nr. 1274) Des. 11. Endr. i forskrift om snøskuterløyper, Vardø (Nr. 1389) Des. 12. Endr. i forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Eidsfjorden, Lebesby (Nr. 1390) Des. 15. Endr. i forskrift om høsting av tare i Rogaland (Nr. 1490) Des. 21. Endr. i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland (Nr. 1544) Sept. 25. Endr. i forskrift for åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland (Nr. 1651) Okt. 17. Endr. i forskrift om felles renovasjon for kommunene tilsluttet Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap A/S, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei (Nr. 1652) Des. 22. Endr. i forskrift om høsting av tare i Hordaland (Nr. 1661) Rettelser Nr. 3/2006 s. 222 (i forskrift 15. mai 2006 nr. 607 om bruk og orden i Hvaler havnedistrikt, Hvaler kommune, Østfold) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

5 16. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 1. februar 2007 Nr april Nr Forskrift om jakt etter hjort, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane. Fastsett av Rådmannen i Naustdal kommune 24. april 2003 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og 5. Kunngjort 7. desember Det er lov til å jakte hjort i Naustdal kommune. II Minstearealet for godkjenning av vald, fellingsløyver og grunnlag for fordeling av fellingskvote er: 500 dekar for heile Naustdal kommune. I III Denne forskrifta trer i kraft straks og samstundes vert minsteareal for Naustdal kommune i forskrift 10. desember 2001 nr om jakt etter hjort og elg, Sogn og Fjordane oppheva. 16. juni Nr Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Steigen kommune, Nordland. Fastsatt av Steigen kommune 16. juni 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr Kunngjort 14. desember Virkeområdet Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Steigen kommune. 2. Plikt til å betale gebyr Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet. 3. Gebyr for tilsyn utført av kommunen For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 700, ekskl. mva. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang tilkjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derav lavest mulig for den enkelte bedrift. Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år. Gebyret reguleres årlig. 4. Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr Gebyrene skal samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser. 5. Innkreving av gebyr, renter mv. I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

6 7. juni Nr Unntak Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer. 7. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli sept. Nr Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Meløy kommune, Nordland. Fastsatt av Meløy kommunestyre 16. september 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr Kunngjort 14. desember Virkeområdet Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Meløy kommune. 2. Plikt til å betale gebyr Besitter av næringsavfall, som ikke av den art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndteringen av dette avfallet. 3. Gebyr for tilsyn utført av kommunen For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 700, ekskl. mva. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang kjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derav lavest mulig for den enkelte bedrift. Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år. Gebyret reguleres årlig. 4. Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser. 5. Innkreving av gebyr, renter mv. I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling. 6. Unntak Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer. 7. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i. 7. juni Nr Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Fauske kommune, Nordland. Fastsatt av Fauske kommunestyre 7. juni 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr Kunngjort 28. desember Virkeområdet Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Fauske kommune. 2. Plikt til å betale gebyr Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet. 3. Gebyr for tilsyn utført av kommunen For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 700, ekskl. mva. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang tilkjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derav lavest mulig for den enkelte bedrift. Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år. Gebyret reguleres årlig. 4. Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

7 23. mars Nr Innkreving av gebyr, renter mv. I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling. 6. Unntak Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer. 7. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli mars Nr Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rendalen kommune, Hedmark. Fastsatt av Rendalen kommunestyre 23. mars 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Kunngjort 11. januar I. Generelle bestemmelser Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Rendalen kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: Gebyrregulativ Leveringsvilkår Drikkevann/Avløpstjenester Bestemmelser om vannmålere Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Administrative og Tekniske bestemmelser, i den grad de ikke strider mot ovenfor nevnte bestemmelser). 1. Forskriftens formål Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i Definisjoner Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer eller eget festenummer, seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vannog/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning, eller enhet som har egen hovedvannmåler. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke en andel av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Boenhet: Bolig med ett eller flere rom, eget bad/wc og kjøkkendel, og med separat inngang. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

8 23. mars Nr Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte eller bolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning. Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. (Gardsdrift regnes som næringsvirksomhet dersom driftsbygning er tilkoblet vann og/eller avløpsledning). Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune, kommune eller interkommunalt selskap. Stipulert forbruk Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal eller siste 3 års forbruk. Leveringsvilkår Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. II. Vann- og avløpsgebyrer 4. Gebyrtyper Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for nytt abonnement/tilknytning Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) Gebyr for midlertidig abonnement/tilknytning. 5. Engangsgebyr for tilknytning Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret skal betales ved opprettelse av nytt abonnement/tilknytning. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader. 6. Årsgebyr Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler: abonnementsgebyr forbruksgebyr. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en andel av kommunens faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Årsgebyret skal beregnes fra og med den dato eiendommen blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Abonnementsgebyr Abonnementsgebyret fremkommer av Gebyrregulativet. Forbruksgebyr Som hovedregel skal alle abonnenter betale forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris pr. m 3. Forbruket måles med installert vannmåler. For bolig- og fritidsbebyggelse tilknyttet før 1. januar 2004 og som ikke har installert vannmåler og ellers spesielle forhold tilsier det, kan forbruket beregnes etter stipulert forbruk som går fram gebyrregulativet. Forbruksgebyr beregnes da etter stipulert forbruk, basert på beregnet bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m 3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet.

9 23. mars Nr For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 8. For eiendommer der forbruksgebyr beregnes etter stipulert forbruk, kan likevel både kommunen og abonnenten kreve at det installeres vannmåler og at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. 7. Vannmåler For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. Kostnader for innkjøp, installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. 8. Avvik i årsgebyret Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). Abonnenten kan installere egen måler for hagevanning i tillegg til eksisterende hovedvannmåler. For registrert forbruk over hagevanningsmåler betales ikke forbruksgebyr for avløp. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Restriksjoner på vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens leveringsvilkår. 9. Midlertidig tilknytning Med midlertidig tilknytning menes arbeidsbrakker og annen, midlertidig bebyggelse med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet. Det betales engangsgebyr for nytt abonnement i henhold til Gebyrregulativet. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser. 10. Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven 7. Iht. forurensningsloven 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven 74. Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket. 11. Oppsigelse av abonnement Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Abonnementet opphører da når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ved ny tilknytning av eiendommen senere kreves ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. 12. Innbetaling av gebyrer Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp. III. Avsluttende bestemmelser 13. Innkreving av gebyrer Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant 6 1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 14. Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen.

10 15. des. Nr Klage Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII. 16. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar des. Nr Forskrift for slamtømming (slamforskrift), Ringebu kommune, Oppland. Fastsatt av Ringebu kommunestyre 15. desember 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 26, 30, 34, 79 og 83. Kunngjort 23. november Virkeområde Forskriften gjelder for hele kommunen og omhandler oppsamling og tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere (septiktanker) og andre samlekummer for avslammet sanitært avløpsvann, samt for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløp (privét, tette tanker). Forskriften omhandler også fordelingskum og pumpekum som inneholder avslammet sanitært avløpsslam. 2. Definisjoner Som abonnent forstås eier av eiendom som omfattes av denne forskrift. Dersom eiendommen er bortfestet for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn 30 år. Som slamavskiller (septiktank) forstås tank inndelt i ett til flere kammer for avslamming av avløpsvann, før avløpsvannet går til infiltrasjon eller annen form for resipient. Slamavskiller kan også bestå av et system av kummer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet. Som fordelingskum forstås kum som fordeler avløpsvannet fra slamavskilleren ut i flere fordelingsgrøfter. For enkelte anlegg har pumpekum med pumpe den samme funksjonen. Med oppsamlingsenhet forstås septiktank, privét, tett tank eller annen oppsamlingstank for avslammet sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært avløpsslam. Med oppsamling menes at innholdet i oppsamlingsenhet hentes med oppsamlingsutstyr (septikbil). Med septikrenovatør forstås det firma som kommunen har gitt i oppdrag å besørge oppsamling fra oppsamlingsenhetene. 3. Abonnentens plikter Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsenheten som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming. Snø, is, jord og lignende som dekker over kumlokk eller adkomsten til oppsamlingsenheten, skal fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Ekstra omkostninger som påføres septikrenovatøren ved oppsamling pga. vanskelig tilgjengelighet, mangler ved oppsamlingsenhet, overdekket kumlokk, etc., faktureres abonnenten. Septikrenovatøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført sitt arbeid. Abonnenten plikter å utføre egenkontroll av eget anlegg, og påse at dette fungerer i samsvar med forutsetningene i utslippstillatelsen. Feil eller mangler ved oppsamlingsenheten eller avløpsanlegget som kan føre til forurensning eller vanskeliggjøre oppsamling, plikter abonnenten å utbedre raskest mulig. 4. Tømming Varsel om når oppsamling vil finne sted vil bli gjort kjent gjennom pressen, eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Den rutinemessige oppsamling foretas slik: For eiendom med fast bosetting foretas oppsamling 1 gang pr. år. For fritidseiendommer foretas oppsamling hvert 4. år. For tette tanker foretas oppsamling 1 gang pr. år. Ved behov for oppsamling ut over det som er angitt ovenfor, bestiller abonnenten oppsamling direkte av septikrenovatør. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet. Alle oppsamlingsenheter skal ved den rutinemessige oppsamling tømmes helt for slam, og oppsamlingen skal alltid utføres på en slik måte at beboere ikke sjeneres unødig av støy og lukt. Oppsamlingsenheten skal etter utført tømming forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Abonnenten skal varsles om feil eller mangler ved oppsamlingsenheten eller avløpsanlegget, som oppdages av septikrenovatøren under oppsamlingen.

11 29. juni Nr Tilsyn og kontroll Kommunen eller den kommunen bemyndiger har rett til å utføre tilsyn og kontroll av abonnentens oppsamlingsenhet og tilhørende renseløsning. Herunder funksjonaliteten til tekniske komponenter. 6. Levering Alt oppsamlet slam og sanitært avløpsvann skal leveres ved behandlingsanlegg godkjent av kommunen, eller til tømmeplass godkjent av forurensningsmyndighet. 7. Gebyrer For oppsamling etter 4 skal abonnenten betale et årlig gebyr til kommunen. For oppsamling ut over den rutinemessige oppsamlingen, fastsettes et gebyr for levering direkte til kloakkrenseanlegg eller annet godkjent mottak, mens selve oppsamlingen faktureres abonnenten direkte av septikrenovatøren. Kommunen har anledning til å fastsette differensierte gebyrsatser. Gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret. 8. Innkreving, renter, m.m. Gebyr med påløpte renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyret gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen 26 og 27 tilsvarende. 9. Forandring i abonnementsforhold Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, fraflytting, rivning, brann, etc. meldes skriftlig til kommunen. Gebyrplikt gjelder for allerede utført tømming, og løper inntil melding er mottatt. Beregningstidspunktet for gebyrendringer trer i kraft fra første påfølgende måned. 10. Fritak og endret krav om tømming Kommunen kan i spesielle tilfeller frita en oppsamlingsenhet jf. 1 for tømming, eller bestemme annen tømmehyppighet enn det som er fastsatt i Klage Vedtak som er fattet av kommunen eller den kommunen har delegert myndighet til i medhold av denne forskrift, kan påklages iht. forvaltningslovens Ikrafttreden Forskriften trer i kraft fra 1. januar Fra samme dato oppheves kommunestyrets vedtak i K.sak 177/ desember juni Nr Forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud. Fastsatt av Ringerike kommunestyre 29. juni 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), 6, 9, 11 og 12. Kunngjort 30. november Virkeområde, definisjon Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Ringerike kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74. Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. 2. Allmenn båndtvang I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august er det iflg. hundelovens 6, 1. ledd, båndtvang i hele Ringerike kommune, men med de unntak som framgår av 8 i denne forskrift. 3. Båndtvang av hensyn til bufe Innenfor følgende områder er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september: Hele Ringerikes del av Krokskogen/Nordmarka, med vestgrense: Åsaveien fra Holedelet til Nordbyveien, deretter Nordbyveien nord til Hols-ledningen, Hols-ledningen vestover til Rv 241 ved Klekken, og Rv 241 nord til Jevnakerdelet. Hele Ringerikes del av Holleia, med østgrense Tyrifjorden, deretter grense nordover Sogna elv og Eidselva, fram til grense mot Krødsherad. Bergsjøområdet, Brekkebygda og vestre del av Strømsoddbygda, dvs. nord for Eidselva og vest for Sogna, Strømsoddelva og Sandvasselva. Et område øst for Strømsoddelva og Sandvannselva som ligger innenfor en linje: Langebru Ø. Kolsjø Eidvannet Kjølbekkdammen.

12 29. juni Nr Et område i Østre Ådal som ligger innenfor en linje: Nygård Grandalen N. Vælsvann fylkesgrensa nordover til Tretjerna Haugerudsetra Vesle Samsjøen Fjøsvikfjellet Somdalskollen Somma skytebane E 16 fram til veikryss til Nygård. Kart som viser disse områder kan fås fra Miljø- og arealforvaltningen, Ringerike kommune, og er også lagt ut på kommunens internettsider. 4. Båndtvang av hensyn til friluftsliv Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere. 5. Båndtvang i områder med mange mennesker Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, parker inkl. St. Hanshaugen, Schjongslunden og den del av Petersøya som ikke er treningsområde for hund, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon. 6. Steder hvor hunder ikke har adgang Hunder har ikke adgang til skolegårder, barnehager, kirkegårder og grav- og urnelunder. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage. Unntak gjelder også førerhund for blinde. 7. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt Ringerike viltnemnd er delegert myndighet til å fastsette og oppheve særskilt forskrift om båndtvang utifra snøforholdene eller andre ekstraordinære forhold, med hjemmel i hundelovens 6, annet ledd, bokstav f, jf. også samme paragrafs tredje ledd. 8. Unntak fra båndtvang a. I følge hundelovens 9 er følgende hunder unntatt fra båndtvangbestemmelsene: Hund som vokter bufe, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, eller redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste, og hund i aktiv bruk som ettersøkshund. Unntak gjelder også for hund som brukes til lovlig jakt eller jakttrening i perioden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. mars, samt for ettersøkshund under trening og prøving, forutsatt at det ikke i området er fastsatt ekstraordinær båndtvang eller det er i strid med viltloven. Bruk av hund under jakt og jakttrening krever likevel grunneiers tillatelse, jf. hundelovens 8. b. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er delegert myndighet til å fastsette at nærmere beskrevne områder skal ha helt eller delvis fritak fra båndtvangbestemmelsene. Dette er kun mulig i områder uten bufe på beite, og det skal være relativt viltfattige områder. Områdene må driftes av ansvarlig instans, etter nærmere avtale med berørt(e) grunneier(e). Opplysninger om slike områder fås fra Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune. c. Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune er delegert myndighet til å gi tidsavgrensede unntak fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med særskilte arrangementer, for eksempel brukshundprøver. 9. Bestemmelser av hensyn til hygiene og ro og orden Hundeholder plikter å fjerne avføring som hund legger igjen langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser og parkmessige områder utenom tettbygd strøk. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted. Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende bjeffing, hyling eller lignende. Mellom kl og kl skal bjeffing, hyling eller lignende av hund utendørs ikke forekomme, på lokaliteter der noen kan bli forstyrret. For å ivareta folks og dyrs sikkerhet og ro og orden, kan Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune sette vilkår for å holde flere enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom, jf. også nasjonal forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern, Endringer i forskriften Forslag om endringer i denne forskrift må være framsatt innen 31. desember et år, for å kunne behandles i løpet av det påfølgende år. Behandlingen av forslagene skal være avsluttet innen 1. juli det påfølgende år. 11. Straff Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. juli 1973 nr. 1 om båndtvang for hund, Ringerike kommune, Buskerud.

13 25. feb. Nr feb. Nr Renovasjonsforskrift, Trysil kommune, Hedmark. Fastsatt av Trysil kommunestyre 25. februar 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30 tredje ledd og 34. Kunngjort 21. desember Kap. 1. Generelle bestemmelser I 1. Definisjoner Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus osv. Kommunen avgjør i samarbeid med SØIR til enhver tid hva som regnes som husholdningsavfall. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Innsamling og håndtering av næringsavfall er ikke regulert av denne forskriften. Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnenten holder atskilt nærmere bestemte fraksjoner i avfallet og behandler eller leverer disse etter nærmere fastsatte regler. 2. Virkeområde Denne forskriften gjelder: for hele kommunen husholdninger hvor det oppstår husholdningsavfall abonnentenes ansvar for sortering og oppbevaring av avfall kommunenes ansvar for innsamling og transport av husholdningsavfall fastsettelse av avfallsgebyr for abonnenter i renovasjonsordningen. Det interkommunale selskapet SØIR er av eierkommunene tildelt ansvaret for inntransport, bearbeiding og gjenvinning av avfallet. 3. Unntak Kommunen kan: Unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra disse forskriftene. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltakelse i renovasjonsordningen skal sendes til SØIR. Gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidshus og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis. Unnta bestemte avfallsstoffer i husholdningsavfallet fra forskriften eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer. 4. Abonnementsordninger Eier eller fester, jf. 1 av eiendom er abonnent. Abonnement tegnes etter følgende retningslinjer: Eneboliger/rekkehus Et abonnement pr. husstand. Med husstand forstås i denne forskrift boenhet med eget kjøkken. Ved utleie av 3 hybler eller flere, må det tegnes ett ekstra abonnement. Hybelhus Et abonnement pr. kjøkken, med tilhørende hybler. Leilighetsbygg Et abonnement pr. leilighet. Generelt Kommunen kan bestemme type og antall oppsamlingsenheter for de ulike abonnement. Kap. 2. Oppsamling og innsamling av husholdningsavfall 5. Abonnentens/brukerens plikter Abonnent som omfattes av den kommunale innsamlingsordning for husholdningsavfall skal sørge for å ha de oppsamlingsenheter som kommunen bestemmer. Kommunen/SØIR besørger utlevering av oppsamlingsenhetene. Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten er ansvarlig for skader på oppsamlingsenhetene som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l.

14 25. feb. Nr Enhver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter for oppsamling av avfallet. Kommunen/SØIR kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom de ikke tilfredsstiller kommunens krav. Abonnentens plikter etter første ledd gjelder ikke dersom kommunen har satt opp egne oppsamlingsenheter hos abonnenten eller til felles bruk for flere abonnenter i området. Kommunen kan da henvise abonnentene til disse oppsamlingsenhetene. Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge oppsamlingsenhetene rengjort og sende regning i henhold til utført arbeide. Avfallsfraksjoner skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt. Ved utilstrekkelig sortering kan kommunen besørge ettersortering eller annet nødvendig arbeid utført for abonnentens regning. Ved ekstra behov for levering av restavfall bestemmer kommunen til enhver tid hvordan dette skal skje. Annet husholdningsavfall ut over det som legges i oppsamlingsenhetene eller det som blir samlet inn gjennom andre kommunale ordninger, plikter eieren selv å bringe frem til godkjente mottak f.eks. ministasjoner eller gjenvinningsstasjon. 6. Kommunens plikter Kommunen skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har et miljømessig, hygienisk forsvarlig og effektivt tilbud for å få levert sitt husholdningsavfall herunder muligheter for kildesortering av husholdningsavfallet. Kommunen avgjør når en oppsamlingsenhet må repareres eller fornyes, og skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med denne forskriften. 7. Krav til oppsamlingsenhetene Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen kan bestemme hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes, hvor store de skal være, og det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha. Kommunen kan ved innføring av nye innsamlingsordninger sørge for felles innkjøp og utplassering av utstyr og oppsamlingsenheter. 8. Plassering av oppsamlingsenheter Oppsamlingsutstyret må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre, hverken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. Oppsamlingsutstyret skal på tømmedag stå maks. 3 meter fra offentlig vei. Tømming etter privat kjørbar vei skjer dersom det bor minimum 3 abonnenter langs vegen. Veglengden må være minimum 100 m til 3 eller flere abonnenter. Som kjørbar veg regnes veg som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Kjøreveg skal ha en fri høyde på minst 3,5 meter. Langs vegen må det ikke være grener eller annet som kan hindre renovasjonsbilen. Dersom kommunens anmodning om beskjæring av trær innen en bestemt frist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring på abonnentens bekostning. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig sandstrødd. Ved tvist om hvor vidt en privat veg er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende. Plasseringen av utstyret på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha annen plassering av beholderne som skal tømmes enn resten av året. På tømmedagen må utstyret være klart for tømming senest kl Tømmingen vil normalt skje i tidsrommet kl til kl på hverdager. I de tilfeller hvor utstyret ikke settes tilbake etter tømming, skal abonnenten tidligst mulig hente utstyret inn på egen eiendom. Mot ekstra gebyr kan det tilbys tjenester utover det som er nevnt i denne forskriften. Abonnentene skal rette seg etter renovatørens anvisning vedrørende korrekt plassering av oppsamlingsenheter som skal tømmes. Avfall i flerfamiliehus (leiegårder, blokker o.l.) skal leveres utvendig, til beholder. 9. Bruk av oppsamlingsenheter Oppsamlingsenhetene må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften. Enheter hvor kildesortert avfall legges skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer. Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med forskriftene. 10. Innsamling av husholdningsavfall Den som samler inn avfall, er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten eller pakket inn på en slik måte som kommunen har bestemt. Avfallet hentes rutinemessig etter den tømmerutine som kommunen bestemmer. Kommunen kan bestemme en annen tømmehyppighet, eller at innsamlingen bare skal foretas visse deler av året. Ved endringer i tømmerutiner skal abonnenten varsles i god tid på en hensiktsmessig måte. Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende henting for bevegelige fri- og helligdager.

15 25. feb. Nr Innsamlingen skal foretas slik at beboerne og andre ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller veg. 11. Spesielle innsamlingsordninger Slakteriavfall, matavfall (skyller) m.m. fra kafeer, hoteller, felleshusholdning m.m. som det er fast organisert gjenvinningsordning for, skal leveres via gjenvinningsordningen, og ikke legges i den vanlige oppsamlingsenheten. Kommunen kan bestemme hvorledes dette avfallet skal håndteres. Helseinstitusjoner, lege- og tannlegekontorer og lignende virksomheter plikter å foreta en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring av risikoavfall, herunder også smittefarlig avfall, samt levere dette avfallet til godkjente innsamlingsordninger. For helseinstitusjoner gjelder foruten disse forskrifter også bestemmelser gitt av helsesjefen. Kap. 3. Renovasjonsgebyrer 12. Hvem skal betale gebyr Abonnent skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyr kan også kreves ved levering av avfall direkte til mottaks- og behandlingsanlegg. 13. Differensiering av gebyrene Kommunen har anledning til å fastsette differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning. 14. Innkreving, renter m.m. Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen 26 og 27 tilsvarende. Kap. 4. Renovasjon for hytter og fritidshus 15. Omfang av renovasjonsordningen for hytter og fritidshus o.l. Renovasjonsordningen omfatter hytter og fritidshus og andre bygg som nyttes som fritidshus i hele kommunen. Renovasjonsordningen gjelder hele året. Abonnenten plikter å sortere de typer avfall som kommunen etablerer innsamlings- og gjenvinningsordninger for. Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 16. Oppbevaring Abonnenten må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte, slik at ikke hygieniske ulemper og fare for dyrelivet oppstår. 17. Transport og anbringelse Den enkelte abonnent må selv bringe sitt avfall til en av de utplasserte kommunale oppsamlingsenheter (container/beholder) som er beregnet for avfall fra hytter og fritidshus. 18. Avfall som kan legges i oppsamlingsenhetene I oppsamlingsenheten for avfall fra hytter og fritidshus kan legges alt vanlig forekommende husholdningsavfall. Fuktig avfall og skarpe gjenstander må være forsvarlig innpakket. På de plasser det er satt ut oppsamlingsenheter for kildesortert avfall skal disse benyttes. 19. Avfall som ikke kan legges i oppsamlingsenheter for hytteavfall Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til avfallsplass eller godkjent oppsamlingsplass. Dersom det oppstår skader for renovatøren eller materiellet, og disse skader beviselig kan tilbakeføres til misbruk av renovasjonsordningen fra abonnentens side, kan abonnenten bli erstatningspliktig. Større gjenstander fra husholdningen skal ikke kastes i oppsamlingsenhetene, men leveres til kommunens egne mottaksordninger for slikt avfall. 20. Avfallsgebyr Hver enkelt abonnent betaler et gebyr, som tilsvarer de utgifter kommunen har til innsamling, transport, behandling og deponering av avfallet. Kommunen kan differensiere gebyrene. Som abonnent regnes eier av eiendom med hytte eller fritidshus. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. Avfallsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret. Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen 26 og 27 tilsvarende.

16 13. juni Nr Abonnementsordninger: a) Eiendom med hytte/fritidshus med tilhørende anneks betaler ett avfallsgebyr. b) Eiendom med utleiehytter/utleieenheter betaler ett gebyr pr. hytte/enhet. Gebyrets størrelse fastsettes i forhold til antall sengeplasser. c) To eller flere hytter plassert på hver sin utskilte eiendom betaler hvert sitt gebyr, selv om de eies av samme eier. Kap. 5. Avsluttende bestemmelser 21. Klage Vedtak som er fattet av kommunen i medhold av denne forskriften, kan påklages i henhold til forvaltningslovens Straff Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningsloven 79, annet ledd. 23. Forhold til helseforskrifter Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den kommunale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles. Helsemyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. 24. Forandringer i abonnementsforhold Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, fraflytting, nedriving, brann etc. meldes skriftlig til kommunen. Gebyrplikt løper til melding er mottatt. II Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i. 13. juni Nr Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ullensaker kommune, Akershus. Fastsatt av Ullensaker Herredsstyre 13. juni 2005 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 3 7, 4 4 og 1 12 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 15. Kunngjort 21. desember Salgstid for salgssteder Hverdager fra Dager før søn- og helligdager fra Salg av alkoholholdig drikk på søn- og helligdager er forbudt. 1.1 Det tillates ikke salg fra kiosk, storkiosk, bensinstasjon og lignende. 2. Serveringssteder 2.1 Skjenketider generelt Øl og vin For brennevin Skjenking utendørs skal opphøre Åpnings-/lukningstider generelt Serveringssteder kan holde åpent fra Uteservering skal lukke Det gis ikke skjenkebevilling for utøvelse ved kiosk, storkiosk, bensinstasjon og lignende. 2.2 For serveringssteder innenfor sikkerhetssonen på Oslo Lufthavn Gardermoen Skjenketider For øl og vin For brennevin Åpnings-/lukningstider. 2.3 Åpningstider fastsatt etter pkt. 2.1 gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester. 3. Dispensasjon Hver enkelt bevilling gis innenfor disse rammer. HOP som formannskap kan i særlige tilfeller og etter søknad gi dispensasjon fra åpnings- og skjenketidene for uteservering for serveringssteder som ligger utenfor sentrum, dog innenfor rammen i pkt Det gis også mulighet, etter søknad å gi dispensasjon for åpningstid før kl. 0800, iht. serveringsloven 15.

17 6. feb. Nr Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft etter endelig vedtak i Herredsstyre. Fra samme dato oppheves forskrift 15. desember 1997 nr om åpningstider for serveringssteder, Ullensaker kommune, Akershus. 6. feb. Nr Forskrift om hald og bandtvang for hund, Sveio kommune, Hordaland. Fastsett av Sveio kommunestyre 6. februar 2006 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). Kunngjort 23. november Føremål Sveio kommune vil leggja til rette for eit hundehald som legg vekt på tryggleik, ro og orden. Gjera konfliktnivået minst mogleg mellom hundeeigar og ålmenta. Medverka til at born får eit trygt og godt tilhøve til hund. Medverka til at hund ikkje jagar bufe på beite. Vern om viltet. 2. Virkeområde Forskrifta gjeld for hundehald i Sveio kommune. 3. Føresegner om sikring av hund a) Eigar eller innehavar av hund i Sveio kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda i tida frå 1. april til og med 15. oktober slik at den ikkje kan jaga eller skada bufe, fjørfe, hest eller vilt, herunder viltet sitt egg, reir og bu. b) Hundar skal haldast i band heile året i bustadområde, og ved offentlege byggområde. c) Hundar skal haldast i band heile året i parkområde og anlegg for leik, idrett, sport eller rekreasjon. d) Hundar skal haldast i band heile året i og ved dei offentlege friluftsområda i kommunen. e) Hund skal haldast i band på inngjerda områder kor det beitar bufe. f) Det er forbode å ta hund med inn på areal til kyrkjene og på kyrkjegardane. g) Det er forbode å ta hund med inn i dei verna våtmarksområda i kommunen. h) Det er forbode å ta hund med inn til barnehagar og skuleområder. i) Ved ekstraordinære tilhøve for å ta vare på viltet kan viltnemnda gjera vedtak om at det skal vera bandtvang i ei lengre tid enn kva som er gjeve etter punkt a. Unnateke frå denne paragraf, punkt e, f, g, h og i er førarhundar for blinde og svaksynte. Andre hundar har berre tilgjenge om det er i undervisningssamanheng og er etter avtale med ansvarleg skule eller barnehage, gjeld etter punkt g. Hundeeigar pliktar å gjera seg kjent med anna lovverk knytta til hund. 4. Unnateke frå bandtvangsreglane a) For dressert bufehund når den blir bruka til å vakta/samla bufe. b) Hund som blir nytta som politi-, toll-, militær- og redningsvesen eller er under trening eller prøving for slik teneste. c) Hundar som blir nytta som ettersøkshund etter skada eller sjukt vilt. d) Særlege bruksføremål, avgrensa område eller nærare gjevne hunderasar eller hundetypar eller for hund som har særskilt trening, når dette er fastsatt ved enkelt vedtak av rådmannen. e) Hund når den blir brukt til jakt, jakthundtrening og jaktprøve mellom 1. april og 15. oktober. 5. Ekstraordinær bandtvang Sveio kommune kan fastsette ekstraordinær bandtvang, denne har rådmannen fullmakt til å gjera vedtak om. 6. Forsøpling Langs offentlege vegar og på område som er tilgjengeleg for ålmenta skal eigar/brukar av hund sørga for at hundeavføring blir fjerna. Det same gjeld dei offentlege badeområda og liknande. 7. Straff Brot på denne forskrifta kan straffast. 8. Ikraftsetjing Denne forskrifta trer i kraft 1. april Frå same tid vert forskrift 14. juni 1977 nr. 1 om båndtvang for hund, Sveio kommune, Hordaland opphevd.

18 6. nov. Nr mars Nr Forskrift om tilsyn med boliger tilrettelagt for pleie- og omsorgstrengende, Vestvågøy kommune, Nordland. Fastsatt av Vestvågøy kommunestyre 28. mars 2006 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 13 fjerde ledd. Kunngjort 23. november Formål Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter. 2. Virkeområde Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger eller områder i kommunen: 1. Omsorgsboliger 2. Leknes bo- og servicesenter 3. Boliger tilrettelagt for pleie- og omsorgstrengende. 3. Gjennomføring av tilsyn Tilsyn med bygninger, områder som følger av 2, pkt. 1 og 2 skal gjennomføres hvert år. Tilsyn med boliger etter 2, pkt. 3 kan utføres ved behov. Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis. 4. Myndighet Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til leder av brannvesenet. 5. Pålegg Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven Klage Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. april sept. Nr Forskrift om utvida hjortejakt for 2006, Molde kommune, Møre og Romsdal. Fastsatt av Molde kommune 28. september 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 23. november I Det åpnes for utvidet hjortejakt i perioden fra og med 25. november til og med 8. desember i II Alle vald i kommunen som er godkjent for jakt på hjort omfattes av denne forskrifta. Denne forskrifta trer i kraft straks. III 6. nov. Nr Forskrift om piggtrådforbud, Rana kommune, Nordland. Fastsatt av Rana kommunestyre 3. oktober 2006 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29 tredje ledd og lov 5. mai 1961 om grannegjerder 18. Stadfestet av Mattilsynet 6. november Kunngjort 23. november Formål Formålet med forskriften er å unngå piggtrådskader på mennesker, husdyr og vilt. 2. Forbud mot piggtråd Med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29 tredje ledd og lov 5. mai 1961 om grannegjerder 18, innføres det forbud mot bruk av piggtrådgjerde både på innmark og i utmark og mellom naboer i Rana kommune.

19 8. nov. Nr Unntak Forbudet gjelder ikke områder regulert til industri eller annen næringsvirksomhet, eller ved sikring av farlige anlegg, såfremt piggtråden benyttes i kombinasjon med annet gjerdemateriell og ikke settes lavere enn 2,5 m over bakkenivå. 4. Dispensasjon Der det beiter storfe i utmark, og der det ikke er mulig å erstatte piggtråd på tilfredsstillende måte, kan MPRutvalget dispensere fra forbudet mot bruk av piggtråd. 5. Spesielle bestemmelser Eksisterende piggtrådgjerder av god kvalitet kan bestå fram til utgangen av Alle nedfalne gjerder og gjerderester (også nettinggjerde m.m.) skal være fjernet innen 31. desember Piggtråden skal deretter innleveres til metallgjenvinning, slik at den ikke gjør skade. 6. Straff Brudd på forskriften kan straffes med bot eller fengsel inntil et halvt år (jf. dyrevernloven 31). 7. Ikrafttreden Forskriften trer i kraft 6. november nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke. Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. november 2006 med hjemmel i forskrift 1. september 2006 nr om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke 6, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare, jf. lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster 2 og i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4 bokstav l. Kunngjort 23. november I I forskrift 1. september 2006 nr om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke gjøres følgende endringer: 3 skal lyde: Uten hinder av 2 er det likevel forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap innenfor følgende områder: Områder Felt Kart Håsteingrunnen 12A 8 Ryggsteinen naturreservat 19A 8 Årsholmen 35A 8 Bunesholmane naturreservat 35A 8 Delen av Kvalsteinane naturreservat som omfatter 1 km rundt Værholmane 71A 8 Ytterøyane naturreservat, vestre del 71A 9 Sverslingane område NV for Ytterøyane 74A 9 Nærøyane (med unntak av Tollaksøyna) 75B 9 Sektor rundt Aralden, 1 km radius 78A 9 Gåsøy 78A 9 Klovningen naturreservat 94A 10 Stallbrekka naturreservat// 96A 10 Sektor rundt Stallbrekka 10 Sildekruna naturreservat 99A 10 Høgfjellet naturreservat 107A 10 Tungevåg naturreservat 107A 10 Svarteskjeret naturreservat 10B 8 Moldvær naturreservat 17B 8 Sakrisøy våtmarksreservat 34B 8 Ytterøyane naturreservat, vestre del 72B 9 Førdspollen naturreservat 88B 9 Klovningen naturreservat 93B 10 Einevarden naturreservat 98B 10 Lysholmen naturreservat 98B 10 Sørværet våtmarkreservat 7C 8

20 8. nov. Nr Områder Felt Kart Håsteingrunnen 11C 8 Raudøy naturreservat 33C 8 Krokholmen 33C 8 Skardholmen naturreservat 33C 8 Storsvalene 47C 7 Sogneoksen 51C 7 Sverslingane 73C 9 Nærøyane 77C 9 Gåsøy 77C 9 Veststeinen naturreservat 92C 10 Einevarden naturreservat 97C 10 Lysholmen 97C 10 Sørværet våtmarksreservat 8D 8 Moldvær naturreservat 15D 8 Utvær naturreservat 42D 7 Vassøyane våtmarksreservat 52D 7 Den delen av Kvalsteinane naturreservat som omfatter 1 km rundt Værholmane 70D 9 naturreservat Nærøyane 76D 9 Sektor Aralden naturreservat 79D 9 Veststeinen naturreservat 91D 10 Høgfjellet naturreservat 106D 10 Tungevåg naturreservat 108D 10 Sørværet våtmarksreservat 9E 8 Moldvær naturreservat 16E 8 Senholmen naturreservat 32E 8 Førdspollen naturreservat 86E 9 Hovdefjell naturreservat 80E 9 Rognane naturreservat 80E 9 4 skal lyde: Uten hinder av 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder: Område Felt Kart Smelvær naturreservat 29A 8 Myrbærskjæra naturreservat 35A 8 Ramsholmen naturreservat 35A 8 Gåsvær naturreservat 38A 8 Indrevær naturreservat 46A 7 Kvernøya naturreservat 50A 7 Ramsbarden naturreservat 50A 7 Kvalsteinane naturreservat, unntatt 1 km radius rundt Værholmane som er stengt 71A 9 permanent Indre Ånnøy naturreservat 74A 9 Frøyskjera naturreservat 83A 9 Smelvær naturreservat 26B 8 Indrevær naturreservat 43B 7 Oddeholmane naturreservat 48B 7 Trefotskjera naturreservat 66B 8 Ytterøyane, del av 72B 9 Frøyskjera naturreservat 84B 9 Smelvær naturreservat 27C 8 Kvitingane naturreservat 33C 8 Gåsvær naturreservat 37C 8 Mågøyane naturreservat 41C 7 Gulholmen naturreservat 67C 9

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. juni 2009 Innhold Side Forskrifter 2006 Nov. 2007 Mars Mars 23. Forskrift om kommunal renovasjon for

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 3. mai 2012 Innhold Side Forskrifter 2010 Des. 14. Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning,

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 2. september 2010 Innhold Side Forskrifter 2007 Juni 18. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer