Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 29032010 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Eva Moxness Helse Sør-Øst RHF Lederforum i Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Invitasjon til program for lederutviklere/prosessveiledere, kull 4, oversendelse av innstilling til kandidater. Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: HR-enhet / Eva Moxness 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Kreftregisteret Laboratoriemedisinsk senter Rapportering om krefttilfeller Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - purring på manglende opplysninger i cytologiregisteret, forsendelse 222. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Laboratoriemedisinsk senter 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kreftregisteret Patologisk anatomi - Grethe Berg Pedersen Rapportering om krefttilfeller Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - registrering av opplysninger i histologiregisteret, forsendelse 83. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Patologisk anatomi / Grethe Berg Pedersen Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kreftregisteret Medisinsk mikrobiologi - Merete Holth Rapportering om krefttilfeller Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - registrering av HPV-resultater, forsendelse 54. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Medisinsk mikrobiologi / Merete Holth 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Tollregion Oslo og Akershus Økonomi Innbetaling av tollavgifter Etterlysning av varer sendt på transitteringsdeklarasjon. Varsel om eventuell etterberegning og tilleggsberegning av toll og avgifter. Saksansv: Regnskapsavdelingen / Anne Berit Hoem Saksbeh: Økonomi 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen Side2

4 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, ulønnet permisjon fra Anestesi fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, redusering av stilling til 80% som intensivsykepleier ved Intensivavdelingen fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Høgskolen i Akershus Divisjon for sykepleie - Kjersti Linneà Heberg Samarbeid med Høgskolen i Akershus Gjennomføring av SPH2500 Kunnskapsbasert praksis (emne 6) ved Ahus, forespørsel. Saksansv: Enhet for helsefag / Kristin Bang Saksbeh: Divisjon for sykepleie / Kjersti Linneà Heberg Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Mycoteam AS HR-enhet HMS arbeid ved Kirurgisk divisjon Støv i lukket hjørne av kontormiljø ved kirurgisk divisjon B203, analyserapport. Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: HR-enhet 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vakt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side4

6 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake til fast 4 års stilling på Gastrokirurgi fra , stillingsnummer Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Tove Elisabeth Kjellberg Ros fra pasienter/pårørende Tilbakemelding til pasient vedr. behandling - Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kvalitetsenheten / Tove Elisabeth Kjellberg 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vakt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen Side5

7 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, jobber 37,5 t/u i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 13,17% ulønnet permisjon fra Sentraloperasjon fra , har fra før 40% permisjon samme sted, tilsammen 53,17% permisjon i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, vikariat 31,92% ved DKS operasjon som operasjonssykepleier fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, endring av stillingstittel til fagutviklingssykepleier med spesialutdannelse Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vakt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side7

9 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Juridisk enhet - Beate Tønjum Hengy Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Valg av ansattes representanter til styret i Ahus, felles kunngjøring nr. 2. Saksansv: HR-enhet / Eva Moxness Saksbeh: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen Side8

10 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon , opprykk til LIS-C Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune Teknisk fagavdeling - Alf Christian Jørgensen Vann- og avløp ved Ahus Rapport vedr. påslipp 2009, orientering. Saksansv: Senter for service og teknikk / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Teknisk fagavdeling / Alf Christian Jørgensen Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, nattavtale 50% ved Sentraloperasjon i tidsrommet fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Forskningssenter - Nina Viksløkken Ødegård Nasjonalt folkehelseinstitutt Overvåking av postoperative sårinfeksjoner (NOIS) Tillatelse til å kontakte aktører i helseforetaket i forhold til kobling av NOIS-data, tilbakemelding. Saksansv: Forskningssenter / Stein Vaaler Saksbeh: Forskningssenter / Nina Viksløkken Ødegård 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsetilsynet i Oslo og Akershus Kvalitetsenheten Pasientsak - Helsetilsynets vurdering av melding 486/09 - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten Side11

13 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kreftforeningen Forskningssenter Forskningsmidler/fond fra Kreftforeningen Utlysning av Rosa sløyfe-midler til klinisk utprøving av legemidler til behandling av brystkreft. Saksansv: Forskningssenter / Stein Vaaler Saksbeh: Forskningssenter 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nina Lund Mogensen Utviklingsenheten Besøk ved/av andre sykehus m.m. Forespørsel om besøk vedr. studier innenfor behandlingsarkitektur. Saksansv: Utviklingsenheten / Øyvind Ruud Saksbeh: Utviklingsenheten 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Jessheim Storsenter AS Økonomi Leie av lokaler i Meierigården, Storgata 20 for Jessheim BUP MVA-erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler Storgata 20, Jessheim, purring Saksansv: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Saksbeh: Økonomi Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, norsk og engelsk tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Diakonhjemmet Høgskole Kompetanseutvikling - Vibeke Kristiansen Praksisplasser og veiledning for sykepleierstudenter Praksisplasser for sykepleierstudenter i 3. studieenhet ved Diakonhjemmet Høgskole, skoleåret 2009/2010 ved S304 gastro kir/uro. Saksansv: Kompetanseutvikling / Ragnhild Mathisen Voldhuset Saksbeh: Kompetanseutvikling / Vibeke Kristiansen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Diakonhjemmet Høgskole Kompetanseutvikling - Vibeke Kristiansen Praksisplasser og veiledning for sykepleierstudenter Praksisplasser for sykepleierstudenter i 3. studieenhet ved Diakonhjemmet Høgskole, skoleåret 2009/2010 ved Ungdomspsykiatrisk klinikk, post A. Saksansv: Kompetanseutvikling / Ragnhild Mathisen Voldhuset Saksbeh: Kompetanseutvikling / Vibeke Kristiansen Side13

15 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Diakonhjemmet Høgskole Kompetanseutvikling - Vibeke Kristiansen Praksisplasser og veiledning for sykepleierstudenter Praksisplasser for sykepleierstudenter i 3. studieenhet ved Diakonhjemmet Høgskole, skoleåret 2009/2010 ved Ungdomspsykiatrisk klinikk, post B. Saksansv: Kompetanseutvikling / Ragnhild Mathisen Voldhuset Saksbeh: Kompetanseutvikling / Vibeke Kristiansen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av redusert stilling ved Sentraloperasjon, nå i 81,47% fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny årslønn for stilling som førstekonsulent ved Kvinneklinikken fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side14

16 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av redusert stilling til 80% ved Nyfødt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Side15

17 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Sekretariat/Rådgiverpool Likestillingsarbeid ved Ahus Undersøkelse om mangfold og likestilling - informasjon til arbeidsgivere og tillitsvalgte. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av 80% nattavtale fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake til 100% stilling fra , 50% nattavtale tom Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Side17

19 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved Intensiv/intermediær fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Høgskolen i Oslo Kompetanseutvikling - Vibeke Kristiansen Praksisplasser for radiografstudenter Praksis for 2. års radiografstudenter (Kull -08), radiografutdanningen, Høgskolen i Oslo Saksansv: Bildediagnostisk senter / Elisabeth Jarsve Saksbeh: Kompetanseutvikling / Vibeke Kristiansen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av konstituering som overlege ved Kar/thorax fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari Side18

20 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av avtale om arbeid hver 2. helg fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Forskningssenter Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven) Oppnevning av nye medlemmer til Bioreferansegruppe for perioden , forespørsel. Saksansv: Forskningssenter / Pål Gulbrandsen Saksbeh: Forskningssenter 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side19

21 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Senter for service og teknikk - Birte Haldrup Vox Tilskudd fra Program for basiskompetanse i arbeidslivet (Vox) Bekreftelse på tilsagn om tilskudd fra program for basiskompetanse i arbeidslivet. Saksansv: Forskningssenter / Stein Vaaler Saksbeh: Senter for service og teknikk / Birte Haldrup 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon , 100% stilling med 70% nattavtale Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Side20

22 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat 80% som sykepleier ved Stensby legevakt fra , avtale om hver 2. helg og nattavtale 50% i samme periode Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side21

23 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, oppretting av UTA og vaktlønn, foreløpig fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, 5-års utdanningsstilling som LIS-C ved Anestesiavdelingen fra , stillingsnummer utlyst DNLF nr. 09/2010 Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat 13% som helsesekretær ved Stensby legevakt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side22

24 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat 13% som hjelpepleier ved Stensby legevakt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, historikk 512-bildet Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens helsetilsyn HR-enhet Autorisasjoner for helsepersonell Liste over personer som har fått suspendert, tilbakekalt eller gitt frivillig avkall på autorisasjon som helsepersonell pr Saksansv: HR-enhet / Eva Moxness Saksbeh: HR-enhet Side23

25 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding for stilling som tilkallingshjelp, operasjonssykepleier ved Sterilforsyningen, siste arbeidsdag Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, vikariat 20% som sykepleier ved Akuttmottaket Stensby fra , har fast 50% stilling samme sted Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Side24

26 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool Samarbeid mellom sykehusmottakene og AMK Opprinnelsesmarkering - informasjon om feilmottak. Saksansv: Akuttmedisinsk avdeling / Mona Budahl Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, endring av listeførertillegg fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, endring av listeførertillegg fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side25

27 06/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Inghild Solveig Schulstad Pasientsak - Utbetaling i erstatningssak, kopi - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten / Inghild Solveig Schulstad 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, tilbud om fast 80% stilling som intensivsykepleier per tiden ved Intensiv/intermediær fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Romerike Politidistrikt Akuttpsykiatri - Mette Garvoll Værøy Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Akuttpsykiatri / Mette Garvoll Værøy Side26

28 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenget konstituering som assisterende divisjonsdirektør ved Kirurgisk divisjon fra , nytt ksted Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, ulønnet permisjon fra Kvinneklinikken i tidsrommet fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side27

29 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Dalan advokatfirma DA Kvalitetsenheten - Anne Wenche Lindboe Pasientsak - Oversendelse av prosesskriv i pasientsak, kopi - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, redusert stilling 80% i turnus med 35,5 timers uke ved Stentraloperasjon i perioden fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side28

30 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, ulønnet permisjon fra DKS Pre/postoperativ i tidsrommet fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool Tilsyn ved Akuttmottaket, Avdeling for akuttmedisin Invitasjon til erfaringskonferanse for akuttmottak, , Oslo Saksansv: Enhet for medisinske fag og strategi / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, utvidet svangerskapspermisjon fra Intensivavdelingen i tidsrommet fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari Side29

31 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, korrigert - tilbake fra permisjon i 100% stilling tom , redusert til 80% stilling i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, standardattest Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Side30

32 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune, Pleie- og omsorgstjenesten Medisinsk divisjon - Stein Vaaler Etablering og drift av spesialisert korttidsenhet Drift av spesialisert korttidsenhet, krav om innbetaling av andel til drift av virksomheten i Saksansv: Avdeling for samhandling / Anne Marie Lervik Saksbeh: Medisinsk divisjon / Stein Vaaler 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Ansettelse, tilkallingshjelp som bioingeniør ved Blodgiving fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for medisinske fag og strategi - Grethe Kolloen Tannhelsetjenesten i Akershus Prosjekt samarbeid sykehusodontologi Avtale om kjøp av tannhelsefaglig kompetanse, oversendelse av avtale til signering. Saksansv: Enhet for medisinske fag og strategi / Grethe Kolloen Saksbeh: Enhet for medisinske fag og strategi / Grethe Kolloen Side31

33 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, endring av sluttdato på vikariatet ved DKS Operasjon til Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for arbeidsgiversaker - Per Eidholm Hjemmevaktavtaler på Ahus Avtale om hjemmevakt for Senter for E-helse, IKT og medisinsk teknikk (SEIM). Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Per Eidholm 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, 5-års utdanningsstilling som LIS-B ved Anestesiavdelingen fra , stillingsnummer utlyst DNLF nr. 04/2010 Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side32

34 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, tilbud om sommervikariat 100% som turnuskandidat ved Lillestrøm legevakt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vakt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Side33

35 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, ulønnet permisjon fra Anestesiseksjonen i tidsrommet fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for medisinske fag og strategi - Grethe Kolloen Helse Sør-Øst RHF Legestillinger år 2008 Opprydding i ulegitimerte legestillinger ved Ahus - status og plan, tilbakemelding. Saksansv: Enhet for medisinske fag og strategi / Grethe Kolloen Saksbeh: Enhet for medisinske fag og strategi / Grethe Kolloen Side34

36 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, redusert stilling til 80% ved DKS Operasjon fra , medfører forlengelse av bindingstiden og ny sluttdato på vikariatet til Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Diverse, informasjon om vikariat ved DKS Operasjon fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Side35

37 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av ulønnet permisjon fra Ortopedisk i tidsrommet fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Lørenskog kommune Tiltak og sosiale tjenester, Barneverntjenesten Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Cecilie Ekblom Barnevernsak - Forespørsel om uttalelse i barnevernsak - Saksansv: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Cecilie Ekblom 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Lørenskog kommune Tiltak og sosiale tjenester, Barneverntjenesten Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Vigdis Husvik Barnevernsak - Forespørsel om uttalelse i barnevernsak - Saksansv: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Vigdis Husvik Side36

38 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Inghild Solveig Schulstad Pasientsak - Rettelse i vedtak , kopi av brev - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Inghild Solveig Schulstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Inghild Solveig Schulstad Pasientsak - Vedtak i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Inghild Solveig Schulstad 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, endring i listeførertillegget fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side37

39 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, endring i listeførertillegget fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 08/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling BHM pasientsak - Søknad om rmt maske i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Ingunn Elisabeth Janbu Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Liv Kjærstad BHM pasientsak - Søknad om forstøverapparat i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Ingunn Elisabeth Janbu Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Liv Kjærstad Side38

40 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, ny tittel som administrativ leder ved Bekkensenteret fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Fet SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Sykefravær - Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker - Saksansv: SEIM, Tjenestestyring / Kjell Skaug Saksbeh: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, UTA og vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side39

41 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, tilbud om 100% fast stilling som intensivsykepleier ved Intensiv/intermediær fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat 60% som sykepleier ved BUK Barnemottak fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Forskningssenter Professorstillinger - vurderinger fra sakkyndig komite, Universitetet i Oslo fra år 2008 Stilling som professor II/førsteamanuensis (20%) i medisin (indremedisin) ved institutt for klinisk medisin kombinert med stilling som overlege i nevrologi Saksansv: Forskningssenter / Stein Vaaler Saksbeh: Forskningssenter Side40

42 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved Intensiv/intermediær fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat 25% som sykepleier ved Nyfødt fra , har 50% fast stilling samme sted Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet Klager på ansettelser ved Ahus Klage vedr. avslag på søknad til stilling som 1. amanuensis/professor II - Saksansv: HR-enhet / Eva Moxness Saksbeh: HR-enhet Side41

43 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Ansettelse, 5-års utdanningsstilling som LIS-C ved Anestesiavdelingen fra , stillingsnummer utlyst DNLF nr. 09/10 Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding i stilling som sykepleier ved Nyfødt, sluttdato , intern overgang Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsetilsynet i Oslo og Akershus Kvalitetsenheten Pasientsak - Bekreftelse på tilbakemelding vedr. melding 369/09 - Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kvalitetsenheten Side42

Offentlig journal Periode: 21062010 -

Offentlig journal Periode: 21062010 - 29062010 Offentlig journal Periode: 21062010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-78 I Dok.dato: 22062010 Jour.dato: 24062010 Kreftregisteret Laboratoriemedisinsk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11012010 -

Offentlig journal Periode: 11012010 - 20012010 Offentlig journal Periode: 11012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-30 I Dok.dato: 17062009 Jour.dato: 11012010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011 -

Offentlig journal Periode: 28112011 - 06122011 Offentlig journal Periode: 28112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00042-17 U Dok.dato: 28112011 Jour.dato: 28112011 Tilg. kode: U Par.: E-helse og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11072011 -

Offentlig journal Periode: 11072011 - 19072011 Offentlig journal Periode: 11072011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00162-36 S Dok.dato: 11032011 Jour.dato: 13072011 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18102010 -

Offentlig journal Periode: 18102010 - 27102010 Offentlig journal Periode: 18102010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-98 U Dok.dato: 06102010 Jour.dato: 18102010 Sekretariat/Rådgiverpool - Hilde

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26032012 -

Offentlig journal Periode: 26032012 - 03042012 Offentlig journal Periode: 26032012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-27 I Dok.dato: 27032012 Jour.dato: 30032012 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21102013 -

Offentlig journal Periode: 21102013 - 30102013 Offentlig journal Periode: 21102013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-59 I Dok.dato: 21102013 Jour.dato: 21102013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012 -

Offentlig journal Periode: 29102012 - 06112012 Offentlig journal Periode: 29102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00106-47 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato: 01112012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04052015 -

Offentlig journal Periode: 04052015 - 12052015 Offentlig journal Periode: 04052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00096-25 U Dok.dato: 24042015 Jour.dato: 05052015 Tilg. kode: U Par.: Drift og vedlikehold

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25052015 -

Offentlig journal Periode: 25052015 - 04062015 Offentlig journal Periode: 25052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00282-32 U Dok.dato: 15052015 Jour.dato: 25052015 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer