Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 29102012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter Invitasjon til høringskonferanse vedr. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet. Saksansv: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg Saksbeh: Viseadministrerende direktør 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool Foretaksmøter i Akershus universitetssykehus Innkalling til foretaksmøte i Ahus Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool Foretaksmøter i Akershus universitetssykehus Protokoll fra foretaksmøte i Ahus Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Kreftavdelingen - Ivar Thor Jonsson Kvalitetsindikatorer og kliniske kvalitetsregistre i sykehus Validering av kvalitetsindikatorer som måler tid fra henvisning til første behandling av kreft, forespørsel. Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kreftavdelingen / Ivar Thor Jonsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, nattstilling i tiden Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Stian Wessel Johnsen AMU Rutiner og ruspolitikk for AKAN ved Ahus Politikk for rusmiddelbruk og spillavhengighet, AMU-sak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Side2

4 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding for 62,40% stilling med siste dag Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, fortsatt arbeid hver 2. helg i tiden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, kompensasjon for gruppeleder fag - etterbetaling fra Saksansv: HR-drift / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side3

5 04/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om fast 100% stilling som psykiatrisk sykepleier ved mottaksseksjonen fom Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Divisjon for psykisk helsevern - Sjur Seim Lov om psykisk helsevern Endringer i psykisk helsevernloven vedr. varsling av fornærmede og etterlatte og nattelåsing av pasientrom, høring. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Sjur Seim 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, innregistrert som tilkallingshjelp Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side4

6 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av arbeid hver 2. helg til Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, arbeid på natt og hver 2. helg i perioden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, etterbetaling av fagstigen fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side5

7 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Rus og avhengighet (ARA) - Sabine Wigers Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) LAR i helseforetakene - statusrapport 2011, SERAF rapport 1/2012. Saksansv: Rus og avhengighet (ARA) / Sabine Wigers Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) / Sabine Wigers 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, innregistrert i PP med fast stilling fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, arbeid hver 2. helg i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side6

8 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av arbeid hver 2. helg til Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Kongsvinger Hjertemedisinsk avdeling - Pål Smith Registrering i dødsårsaksregisteret, Statistisk sentralbyrå Kvalitetssikring av dødsårsaksregisteret og innhenting av tilleggsopplysninger om dødsårsak for dødsfall i 2012 for - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling / Pål Smith 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Kongsvinger Kirurgisk divisjon Registrering i dødsårsaksregisteret, Statistisk sentralbyrå Kvalitetssikring av dødsårsaksregisteret og innhenting av tilleggsopplysninger om dødsårsak for dødsfall i 2012 for - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kirurgisk divisjon Side7

9 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer Forebygging og behandling av overvekt og fedme Henvisning av pasienter med sykelig overvekt, orientering. Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, arbeid hver 2.helg i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Monica Kjelvik Kristiansen Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer - Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Monica Kjelvik Kristiansen Side8

10 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Ventetider i Helse Sør-Øst Ventetidssituasjonen i Helse Sør-Øst, plan og statusrapportering Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Viseadministrerende direktør 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Ventetider i Helse Sør-Øst Fristbrudd og ventetidssituasjonen i Helse Sør-Øst, oversendelse av rapporteringsmal. Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Viseadministrerende direktør 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Administrerende direktør - Hulda Gunnlaugsdottir Helse Sør-Øst RHF Ventetider i Helse Sør-Øst Fristbrudd og ventetidssituasjonen, forespørsel vedr. oversendelse. Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i 100% stilling som sykepleier ved Klosteret fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av stilling som praksiskonsulent til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, nattavtale i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side11

13 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Norges Handikapforbund Skedsmo (NHF) Avdeling for drift og vedlikehold - Alf Christian Jørgensen Parkeringsforhold ved Ahus Parkeringssituasjonen ved Ahus hovedinngangen, forespørsel. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Alf Christian Jørgensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, korrigering av stillingskode og lønn Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, redusert til 50% stilling fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, tilbake fra overlegepermisjon Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, endring på 5 års-stilling, ny dato Saksansv: HR-drift / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Foreningen for distriktsmedisinsk senter Øvre Romerike Viseadministrerende direktør - Stein Vaaler Drift og organisering av Stensby sykehus Dialogmøte med Ahus vedr. interkommunal poliklinisk spesialisthelsetjeneste for Øvre Romerike, forespørsel. Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Viseadministrerende direktør / Stein Vaaler Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, endring av lønn i henhold til lønnsoppgjøret 2012 Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om fast 100% stilling som spesialrådgiver ved fag- og forskningsavdelingen fom Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, retting av lønn fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side14

16 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Viseadministrerende direktør Ansettelse, 100% fast stilling som spesialrådgiver ved juridisk enhet, fag- og forskningsavdelingen fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: Viseadministrerende direktør 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Lønn, korrigering av lønn fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Sikkerhet og beredskap - Petter Arlo Ansettelse, 100% fast stilling som portør ved portørtjenesten fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Sikkerhet og beredskap / Petter Arlo Side15

17 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NorgesGruppen Eiendom AS Juridisk enhet - Beate Tønjum Hengy Leie av lokaler for Grorud DPS og BUP i Bergensveien, Oslo Tilbakelevering av lokaler i Bergensveien 4, Oslo. Saksansv: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Saksbeh: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i 100% vikariat som LIS-A ved barn leger felles fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, arbeid på natt og hver 2.helg til Saksansv: HR-drift / Merethe Byman Andersen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, LIS-C fra Saksansv: HR-drift / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, tilbake fra foreldrepermisjon Saksansv: HR-drift / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, ny personlig lønn fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, 10% vikariat og 90% fast stilling fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, forlengelse av 2. hver helg fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering som intensivsykepleier ved intensiv A fra Saksansv: HR-drift / Hanna Moxness Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, arbeid på natt og hver 2.helg til Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av arbeid hver 2. helg til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i 18,3% stilling ved Klosteret fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, oppsigelse av arbeidsforhold ved dialysen S401 fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for psykisk helsevern - Grete Hovd Helsedirektoratet Tilskudd/prosjektmidler fra Helsedirektoratet (tidl. Sosial- og helsedirektoratet) Bekreftelse på tilskudd til Ahus, Haukeland universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Nittedal og Nesodden kommune for utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell innen psykisk helsefeltet (SAMSA) for Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Grete Hovd 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 100% vikariat som konstituert overlege ved hematologisk avdeling i perioden Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Hanna Moxness Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tilbake til vikariat som LIS-C i perioden Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert i fast stilling fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side21

23 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, korrigering av sluttdato, siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, korrigering av lønn fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, ny lønn fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side22

24 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert som tilkallingshjelp fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, fortsatt nattstilling i tiden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av arbeid på natt til Saksansv: HR-drift / Gunnel Holte Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side23

25 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Avtale, kompensasjon for nattarbeid i tiden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, korrigering av stillingskode til vernepleier med spesialutdanning Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av arbeid på natt og hver 2. helg fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side24

26 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, kompensasjon for fast arbeid på natt forlenget til Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Sterilforsyningsavdelingen Ansettelse, 100% fast stilling som operasjonssykepleier ved sterilforsyningen fra etter avtale Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Sterilforsyningsavdelingen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Statens helsetilsyn Divisjon for service og teknikk (DST) - Maj-Britt Hvammen Donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev (beinbanker), forskrift og drift ved Ahus Varsel om tilsyn med bestemmelse av biologiske markører ved donasjon av humane celler og vev Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen Side25

27 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, 60% stilling fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Ewa Klemmetsrud Ansettelse, tilkallingshjelp som jordmor ved kvinneklinikken i perioden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Kvinneklinikken / Ewa Klemmetsrud Side26

28 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Nina Merethe Carlsen Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved kvinneklinikken, barsel, i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Kvinneklinikken / Nina Merethe Carlsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, forlengelse av fast kompensasjon for arbeid hver 2. helg til Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av arbeid på natt til Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side27

29 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, redusert til 90% stilling fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, økt til 30% stilling som sykepleier fra , 80% stilling totalt Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse som tilkallingshjelp til Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, redusert til 80% stilling fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, korrigering av stillingskode til miljøarbeider Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side29

31 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, ny ansiennitetsberegning og endring av lønn fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i 20% vikariat som spesialsykepleier ved nevrologisk avdeling i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tilbake til stilling som seksjonsleder fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side30

32 06/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Kirsti Paulsen AMU Endring og etablering av generelle verneområder ved Ahus Endring av verneområde HR, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Kirsti Paulsen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste - Trude-Lise Fjellstad Ansettelse, fast 50% stilling som sekretær ved medisinsk kontortjeneste, akuttområdet fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste / Trude-Lise Fjellstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, innregistrert i PP med fast 50% stilling fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side31

33 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste Ansettelse, 50% vikariat som sekretær ved medisinsk kontortjeneste, akuttområdet, i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om 100% fast stilling som intensivsykepleier ved hjerteovervåkning fom Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling Ansettelse, 100% fast stilling som intensivsykepleier ved hjerteovervåkning B-403B fra Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling Side32

34 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om fast 100% stilling som intensivsykepleier ved hjerteovervåkning fom Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding fra DPS Follo med siste dag Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, arbeid på natt til Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side33

35 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, arbeid hver 2.helg i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, LIS-A fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, forlengelse av kompensasjon for fast arbeid på natt og hver 2. helg til Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side34

36 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, opprykk til LIS-C fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, doktorgradstillegg fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side35

37 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Avtale, hver 2. helg i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, 100% fast stilling som enhetsleder ved kvinneklinikken, avdeling for føde og barsel, føde B/observasjon gravide, fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Forskningssenter Ansettelse, 100% fast stilling som forsker/seniorforsker ved FOU forskningssenteret fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: Forskningssenter Side36

38 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon for arbeid annen hver helg. Saksansv: HR-drift / Linda Jacobsen Harsem Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, endret til fast stilling som enhetsleder Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side37

39 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, tilbake fra overlegepermisjon Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side38

40 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, innregistrert i PP med 60% vikariat fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Personalia Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Kjersti Linneà Heberg Ansettelse, 100% fast stilling som sekretær ved kvinneklinikken, kontortjenesten fra Saksansv: HR-drift / Kjersti Ristebråten Saksbeh: Kvinneklinikken / Kjersti Linneà Heberg Side39

41 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert som sekretær ved kvinneklinikken fra Saksansv: HR-drift / Kjersti Ristebråten Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, fortsatt arbeid på natt og hver 2. helg til og med Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side40

42 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, B-gren stilling i tiden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Lønn, endring av personlig tillegg som koordinerende overlege ved kirurgisk divisjon fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer - Ingrid Nermoen Nasjonal strategi og retningslinjer for diabetesområdet i Helse Sør-Øst RHF HbA1c som diagnostikum for diabetes, orientering. Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer / Ingrid Nermoen Side41

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26032012 -

Offentlig journal Periode: 26032012 - 03042012 Offentlig journal Periode: 26032012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-27 I Dok.dato: 27032012 Jour.dato: 30032012 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011 -

Offentlig journal Periode: 28112011 - 06122011 Offentlig journal Periode: 28112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00042-17 U Dok.dato: 28112011 Jour.dato: 28112011 Tilg. kode: U Par.: E-helse og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29062015 -

Offentlig journal Periode: 29062015 - 07072015 Offentlig journal Periode: 29062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00635-27 I Dok.dato: 23062015 Jour.dato: 02072015 Tilg. kode: U Par.: Statsministerens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer