Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 01112010 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Heidi Lisbeth Ebbestad Regionsenter for barn og unges psykisk helse (RBUP) Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri (RBUP) Helseregion øst og sør Overføring av midler fra 2010 til 2011, forespørsel. Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Heidi Lisbeth Ebbestad 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool Lederforum i Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Invitasjon til Nasjonal direktørsamling Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 04/ S Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Eva Moxness Røyking på Ahus Røyking og ansatte - kampanjestart, ledergruppesak. Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: HR-enhet / Eva Moxness Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Lørenskog kommune Mat og drikke - Arne Øverlien Skjenkebevilling for Akershus universitetssykehus HF Fastsettelse av gebyr 2010 for kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, orientering. Saksansv: Senter for service og teknikk / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Mat og drikke / Arne Øverlien 04/ I Dok.dato: Jour.dato: EDB Business Partner AS HR-enhet - Stian Bøe Drift og vedlikehold av Norsk lønns- og personalsystem NLP Signert tillegg til avtale om drift og vedlikehold av NLP 2000 og STING Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: HR-enhet / Stian Bøe 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Sissel Steffensen Samarbeidsutvalg for helse- og sosialsaker på Romerike Oversendelse av presentasjoner fra møte i samarbeidsutvalget for helse- og sosialsaker på Romerike Saksansv: Enhet for helsefag / Tone Kjefsøy Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Side2

4 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Økonomi Medisinsk registrering/koding i helseforetakene - ISF/DRG systemet Registrering og rapportering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten fra , orientering. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Divisjon for Psykisk helsevern - Inger Johanne Hortemo Håndtering av taushetsplikt og personvern ved Ahus Håndtering av taushetsplikt og konfidensialitet ved hospitering Saksansv: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Saksbeh: Divisjon for Psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Inven2 AS Medisinsk divisjon Innovasjonsarbeid og samarbeid med Inven2 (tidligere Medinnova) Mottatt melding om oppfinnelse (Disclosure of invention/dofi). Saksansv: Forskningssenter / Nina Viksløkken Ødegård Saksbeh: Medisinsk divisjon Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: SINTEF Teknologi og samfunn Sekretariat/Rådgiverpool - Maj-Britt Hvammen Felles digitalt nødnett - Nødnettprosjektet (helseradionettet) Utarbeiding av estimat for kostnadene ved nytt nødnett, forespørsel. Saksansv: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr / Kjell Borthne Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Maj-Britt Hvammen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Ansettelse av administrerende direktør i statlige foretak og selskaper Spørsmål fra Stortinget vedr. lederes sluttpakker og bibehold av lønn, konsulentbruk og andre spesielle forhold, presiseringer. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Helse Sør-Øst RHF Ansettelse av administrerende direktør i statlige foretak og selskaper Svar på spørsmål fra Stortinget vedr. lederes sluttpakker og bibehold av lønn, konsulentbruk og andre spesielle forhold. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Side4

6 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Kirurgisk divisjon - Pål Wiik Generelle møter, kurs, konferanser m.m. i Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Forhåndsmelding om erfaringskonferanse helhetlige områdeplaner for utvikling av pasienttilbudet i det enkelte sykehusområdet i Helse Sør-Øst Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Juridisk enhet - Marianne Blair Berg Helse Sør-Øst RHF Generelle møter, kurs, konferanser m.m. i Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Invitasjon til erfaringskonferanse for kliniske etikkomiteer, tilbakemelding Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Kvalitetsenheten Kvalitetsindikatorer og kliniske kvalitetsregistre i sykehus Etablering av prosjektgruppe for utarbeidelse av prosjektplan for et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler, oppnevning av personer. Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kvalitetsenheten Side5

7 04/ I Dok.dato: Jour.dato: MENiN ME nettverket i Norge Laboratoriemedisinsk senter Medisinsk behandling av ME (Myalgisk Encephalomylitt), kronisk utmattelsessyndrom pasienter i Helse Sør-Øst Laboratorieprøver ved testing av ME (Myalgisk Encephalomylitt), kronisk utmattelsessyndrom, forespørsel. Saksansv: Medisinsk divisjon / Stein Vaaler Saksbeh: Laboratoriemedisinsk senter 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Enhet for helsefag Bestilling av syketransport for pasienter - feilsituasjoner Tilbakemelding på klage på pasientreiser - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Enhet for helsefag 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Enhet for helsefag Bestilling av syketransport for pasienter - feilsituasjoner Tilbakemelding på klage på pasientreiser - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Enhet for helsefag Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Ansettelse, vikariat i 100% stilling som sykepleier ved Asp, A fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Personalia Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, regulering av stillingsprosent til 46,85% i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side7

9 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF, Aker Sentralvaskeriet - Merete Gimse Samarbeid med Aker universitetssykehus HF om vaskeritjenester Oppsigelse av avtale vedr. tøyvask ved Avdeling avgiftning alkohol, enheten Storgata - kundenr Saksansv: Sentralvaskeriet / Merete Gimse Saksbeh: Sentralvaskeriet / Merete Gimse 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool - Beate Tønjum Hengy Endring og evaluering av barnevernloven, sosialtjenesteloven og smittevernloven Styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet (forslag til forskriftsendringer), høring. Saksansv: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Beate Tønjum Hengy 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Tone Joranger Helse Sør-Øst RHF Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Overføring av budsjettansvar for TSB og LAR Saksansv: Rus og avhengighet (ARA) / Harald Aasen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger Side8

10 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, overføres fra PPOL til TIRe fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Hilde Alstad Styret Ahus Statlig eierskap og foretaksorganisering - arbeidsgivertilknytning for spesialisthelsetjenesten etter sykehusreformen Retningslinjer for statlig eierskap - holdninger til lønn, styresak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Renåfjellet Velforening HMS-avdelingen - Anne Berit Benum Avtaler og drift av velferdshytter og leiligheter Grusing av veier og vedlikehold av infrastruktur i Renåfjellet hyttefelt - anmodning vedr. innbetaling av årlig avgift til Renåfjellet AS. Saksansv: HMS-avdelingen / Elisabeth Evensen Saksbeh: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Side9

11 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Merete Tiseth Pasientsak - Svar på forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Akuttpsykiatri / Merete Tiseth 05/ N Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri Kvalitetsenheten - Hilde Jordal Pasientsak - Intern uttalelse i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Akuttpsykiatri 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Lønn, fast tillegg fra lederavtale Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Torgeir Bøhn Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, funksjonstillegg som enhetsleder ved Jessheim DPS med virkning fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Janne Gren Fylkesmannen i Oslo og Akershus Delegering av vedtakskompetanse. Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Janne Gren 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Janne Gren Delegering av vedtakskompetanse. Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Janne Gren Side11

13 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens pensjonskasse Dokumentasjonssenteret - Lillian Solberg Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Dokumentasjonssenteret / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Lillian Solberg 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Lillian Solberg Statens pensjonskasse Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Dokumentasjonssenteret / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Lillian Solberg 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Anne Lindgaard Behandling og tilbud til personer med diagnosene autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Samarbeidsavtale for utprøving av behandlingsgruppe for voksne med ADHD mellom Lillestrøm DPS og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Saksansv: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HMS-avdelingen - Anne Berit Benum Bedriftshelsetjeneste ved Ahus HF Avtale om utlån av datautstyr mellom HMS-avdelingen og bedriftshelsetjenesten. Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum 05/ I Dok.dato: Jour.dato: HELFO Helseøkonomiforvaltningen Regnskapsavdelingen - Åse Ebersten Henriksen Koding ved oppgjør - refusjon for poliklinikker fra HELFO (tidl. Regional oppgjørsenhet øst) Vedtak om utbetaling Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Regnskapsavdelingen / Åse Ebersten Henriksen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadsted fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side13

15 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Oslo Controlling - Bjørn Wiland Innrapportering av regnskapsdata og lønnsstatistikk til Statistisk sentralbyrå Rapportering av data fra spesialisthelsetjenesten 2010, informasjon Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Controlling / Bjørn Wiland 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Senter for service og teknikk - Birte Haldrup Parkeringsforhold ved Ahus Tilbakemelding vedrørende fall i parkeringshus - Saksansv: Senter for service og teknikk / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Senter for service og teknikk / Birte Haldrup 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Susanna Jeanett Aschehoug Pasientsak - Forespørsel om intern uttalelse i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Susanna Jeanett Aschehoug Side14

16 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Susanna Jeanett Aschehoug Generelle tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende Tilbakemelding på service ved legemiddelsentralen. Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten / Susanna Jeanett Aschehoug 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for samhandling - Anne Marie Lervik Øvre Romerike Utvikling (ØRU) Drift og organisering av Stensby sykehus Forprosjekt for lokalmedisinsk senter på Stensby, medlem til prosjektgruppe. Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: Avdeling for samhandling / Anne Marie Lervik 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Marit Lea Sivertsen Organisering og drift av kvinneklinikken Drøftingsnotat til HTV og HVO - organisering av kvinneklinikken Saksansv: Kvinneklinikken / Arne Urnes Saksbeh: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Marit Lea Sivertsen Organisering og drift av kvinneklinikken Drøftingsprotokoll lokale drøftinger- organisering av kvinneklinikken Saksansv: Kvinneklinikken / Arne Urnes Saksbeh: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding for hjelpepleier i 80% stilling ved Alderspsykiatri-siste dag med lønn Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens strålevern Bildediagnostisk senter Etablering av mammografiscreeningsenter/brystdiagnostisk senter ved Ahus Statuskontroll ved mammografilaboratoriene ved Akershus universitetssykehus, kopi av brev Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Bildediagnostisk senter Side16

18 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Økern Modul System AS Innkjøps- og forsyningsavdelingen - Dag Erik Danielsen Tilbygg til eksisterende brakkerigg - Ole Brumm Pristilbud på brakkemoduler. Saksansv: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Dag Erik Danielsen Saksbeh: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Dag Erik Danielsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Dokumentasjonssenteret - Monica Kjelvik Kristiansen Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer - Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Monica Kjelvik Kristiansen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Aa-registeret Økonomi Kvalitetssikring og registrering i Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) Avvikslister vedrørende statuskontroll Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, korrigering av dokument 11, skal fortsatt være LIS Kat C, nå i stillingnr Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Avtale, ny UTA, vaktlønn og individuelle tillegg gjeldende fom Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Merethe Byman Andersen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding. konstituert overlege i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side18

20 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Ansettelse, tilbud om 20% vikariat som anestesisykepleier fra ved anestesiavdelingen Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlenger vikariat i perioden ved nevroklinikken Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Lønn, ny årslønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Lønn, ny årslønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Lønn, beregnet ansiennitet - ny lønn Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Avtale, doktorgradstillegg og individuelt tillegg fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlenger 50% vikariat i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Utgård bedrifts- og organisasjonsrådgivning Sekretariat/Rådgiverpool - Hilde Alstad Konsulenttjenester i forbindelse med organisasjonsutvikling (OU) Avtale for rådgivningsoppdrag mellom Ahus og Utgård bedrifts- og organisasjonsrådgivning, signert avtale. Saksansv: Utviklingsenheten / Stig Grydeland Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HMS-avdelingen - Anne Berit Benum Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS arbeid og opplæring ved Ahus, generelt HMS opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg - varsel og vedtak om pålegg, tilbakemelding. Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Side21

23 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, 20% AFP og 80% i arbeid ved Lillestrøm BUP fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Elisabeth Bjørge Melding, lønnsendring Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Elisabeth Bjørge 06/ X Dok.dato: Udatert Jour.dato: SEIM, Tjenestestyring - Jon Sandum Rammeavtale for service og vedlikehold av telefonsentraler i Helse Øst Anskaffelsesprotokoll utvidelse av telefonsentral, psykatri Jessheim. Saksansv: Senter for service og teknikk / Thorun Lundring Saksbeh: SEIM, Tjenestestyring / Jon Sandum Side22

24 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Umoe IKT AS SEIM, Tjenestestyring - Jon Sandum Rammeavtale for service og vedlikehold av telefonsentraler i Helse Øst Løsningsforslag for utvidelse av telefonsentral, psykatri Jessheim. Saksansv: Senter for service og teknikk / Thorun Lundring Saksbeh: SEIM, Tjenestestyring / Jon Sandum 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, funksjonstillegg for merarbeid ved Jessheim DPS fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 06/ S Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Sissel Steffensen AMU Endring og etablering av verneområder ved Ahus Endring av verneområder for sekretariatet, juridisk enhet, enhet for kommunikasjon, enhet for utvikling og enhet for samhandling, AMU-sak Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Side23

25 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Avtale, vaktlønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, tilbake i 100% stilling som psykolog ved Grorud BUP fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Halvor Bjørnsrud Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Side24

26 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Barne- og ungdomsklinikken Retningslinjer ved uventet sped- og småbarnsdød i helsetjenesten Dødsstedsundersøkelse ved plutselig og uventet dødsfall hos barn i alderen 0 til og med 3 år, orientering fra Folkehelseinstituttet. Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken / Jan Petter Odden Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Avtale, forlengelse av nattavtale ved ASP, B fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Inger-Johanne Sande Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Side25

27 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, utvider fast stilling fra 70% til 79,8% ved ASP, seksjon C fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Enhet for helsefag Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren, informasjon Utviklingstrekkrapport 2010: Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle, IS Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Saksbeh: Enhet for helsefag 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlenger vikariat ved nevroklinikken i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side26

28 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Melding, tilbake fra ulønnet permisjon i 80% stilling fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Melding, forlengelse av vikariat 100% som LIS-A ved Kvinneklinikken fra tom St.nr Utl Dnlf 17/2010 Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Side27

29 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Rus og avhengighet (ARA) - Linda Legland NAV Skedsmo Sykefravær - Tilbakemelding vedr. oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker - Saksansv: Rus og avhengighet (ARA) / Sabine Wigers Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) / Linda Legland 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, registrering med 80% fast stilling fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, tilbake fra svangerskapspermisjon i 100% stilling ved Skytta utdanningspermisjon fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Heidi Thorkildsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Side28

30 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Barnehagene - Grete Stobbe Manglende betaling av barnehageplass - Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Barnehagene / Grete Stobbe 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Dokumentasjonssenteret - Monica Kjelvik Kristiansen Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer - Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Monica Kjelvik Kristiansen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, redusert stilling i 60% fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side29

31 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK HØKH - Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning - Hilde Lurås Melding, forlengelse av engasjement som doktorgradsstipendiat tom Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Anja Nilsen Saksbeh: HØKH - Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning / Hilde Lurås 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Økonomi - Jørn Arthur Limi Helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte - sykefraværsprosjektet "Raskere tilbake" Utbetaling av aktivitetsbasert refusjon i "Raskere tilbake" 2. tertial Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Økonomi / Jørn Arthur Limi 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Susanna Jeanett Aschehoug Tilbakemeldinger til og fra fastleger/legesentre/kommuner/psykologer Internt notat i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten / Susanna Jeanett Aschehoug Side30

32 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Maj-Britt Hvammen Helse Sør-Øst RHF Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) Påmelding til møte om IHR-reglementet - beredskapsplaner for mottak av pasienter til Gardermoen. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Maj-Britt Hvammen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlengelse av 100% vikariat som LIS B, utlyst Dnlf. nr 1/09, fra ved Nevroklinikken Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Juridisk enhet - Beate Tønjum Hengy Diverse, tilgang til å melde endringer m.v. for Mattilsynet på Altinn for - Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Side31

33 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadsted fra avdelingskjøkken buffet Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Ansettelse, fast 100% stilling som overlege ved Lillestrøm DPS fra stnr ikke utlyst Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Avtale, individuelle tillegg ved Lillestrøm DPS fra og nytt tillegg fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Side32

34 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlenger 100% vikariat i perioden ved kardiologi Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 07/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Hege Martinsen Eiendom - Elvira Maric Utleie av arealer til kommersiell drift i Glassgaten, Nye Ahus Tilbud om tjenester som fotterapeut Saksansv: Eiendom / Elvira Maric Saksbeh: Eiendom / Elvira Maric 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, individuelt tillegg som postleder ved UK i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Side33

35 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK HØKH - Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning - Hilde Lurås Melding, ulønnet permisjon i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: HØKH - Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning / Hilde Lurås 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Kreftregisteret Sekretariat/Rådgiverpool - Sissel Steffensen Kreftregisteret - elektroniske meldinger og utveksling av datafiler Tilgang til kreftregisterets nettportal for utveksling av datafiler Saksansv: SEIM, Prosjektleveranse / Kari Jørgensen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Lønn, rykker opp fra LIS kategori a til LIS kategori b fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side34

36 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Anne Wenche Lindboe Advokatfirmaet Winther Christensen AS Pasientsak - Tilbakemelding i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 24 Offl Juridisk enhet - Beate Tønjum Hengy Stovner politikammer Anmeldelser ved Ahus hvor gjerningsmann er kjent Anmeldelse av trusler - Saksansv: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg Saksbeh: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 24 Offl Oslo politidistrikt Juridisk enhet - Beate Tønjum Hengy Anmeldelser ved Ahus hvor gjerningsmann er kjent Bekreftelse på anmeldt forhold - Saksansv: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg Saksbeh: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Side35

37 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Skedsmo kommune Eiendom Drift og vedlikehold av lokalene ved avdeling spesialpsykiatri (Lurud) Melding om tiltak - ny terrasse og rømningstrapp gnr 56 bnr 7 - Lurudveien 13 Saksansv: Byggteknisk, drift og vedlikehold / Stein Evensen Saksbeh: Eiendom 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Ansettelse, fast 100% stilling som assistent ved Sentralvaskeriet fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadsted fra , kantine Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Side36

38 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Pasientskadenemnda Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Pasientskadenemndas vedtak i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Kommunikasjonsavdelingen - Geir Boye Lindhjem Møter med tillitsvalgte fra år Referat fra informasjonsmøte mellom administrerende direktør og HTV/HVO Saksansv: Kommunikasjonsavdelingen / Geir Boye Lindhjem Saksbeh: Kommunikasjonsavdelingen / Geir Boye Lindhjem 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Kommunikasjonsavdelingen - Geir Boye Lindhjem Møter med tillitsvalgte fra år Referat fra møte med tillitsvalgte, hovedverneombud og administrerende direktør Saksansv: Kommunikasjonsavdelingen / Geir Boye Lindhjem Saksbeh: Kommunikasjonsavdelingen / Geir Boye Lindhjem Side37

39 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Bente Hennie Bakke BHM pasientsak - Søknad om hjemmerespirator i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Bente Hennie Bakke 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Nannestad kommune, Barneverntjenesten Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Mari-Ann Ødegård Barnevernsak - Beslutning om henleggelse av barnevernsak - Saksansv: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Mari-Ann Ødegård 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Divisjon for Psykisk helsevern - Inger Johanne Hortemo Helse Sør-Øst RHF Utdanningsvirksomheten ved Divisjon for psykisk helsevern fra år 2007 Søknad om godkjenning for 1-års intermediærtjeneste i psykiatri for Ahus HF, Jessheim DPS. Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo Saksbeh: Divisjon for Psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo Side38

40 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for samhandling - Sonja Brugman Elektronisk kommunikasjon/samhandling/meldingsutveksling i Helse Sør-Øst - "Nasjonalt meldingsløft" Referat fra styringsgruppemøte i Prosjekt Lokalt Meldingsløft ved Ahus. Saksansv: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr / Kjell Borthne Saksbeh: Avdeling for samhandling / Sonja Brugman 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for samhandling - Sonja Brugman Elektronisk kommunikasjon/samhandling/meldingsutveksling i Helse Sør-Øst - "Nasjonalt meldingsløft" Innkalling til styringsgruppemøte i Prosjekt lokalt Meldingsløft Saksansv: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr / Kjell Borthne Saksbeh: Avdeling for samhandling / Sonja Brugman 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling BHM pasientsak - Søknad om oksygenbriller i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling Side39

41 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Klage på vedtak i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, endring av årslønn ved Jessheim DPS fra etterbetales Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for helsefag - Manuela Ramin-Osmundsen Medisinsk fag- og forskningsbibliotek - Ingeborg Teigland Likeverdige helsetjenester til befolkningen Litteratur om minoritetshelse, migrasjon og helse på biblioteket - i NN, på intranett og internett Saksansv: Enhet for helsefag / Manuela Ramin-Osmundsen Saksbeh: Enhet for helsefag / Manuela Ramin-Osmundsen Side40

42 08/ U Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Elisabeth Fahlstrøm Glittreklinikken BHM pasientsak - Retur av søknad om bærbar konsentrator i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Ingunn Elisabeth Janbu Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Medisinsk divisjon Regionalt legemiddelforum og legemiddelkoordinatorer i Helse Sør-Øst Påminnelse om tilbakemelding om lokale legemiddelkoordinatorer. Saksansv: Medisinsk divisjon / Stein Vaaler Saksbeh: Medisinsk divisjon 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Heidi Kvandal BHM pasientsak - Søknad om resmed maske i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Heidi Kvandal Side41

43 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, tilkallingshjelp som med.student m/lisens i perioden ved generell indremedisin Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Pasientskadenemnda Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Spesialistuttalelse i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Astrid Østbye Sørensen Pasientsak - Tilbakemelding vedr. utlevering av journaldokumentasjon - Saksansv: Kvalitetsenheten / Astrid Østbye Sørensen Saksbeh: Kvalitetsenheten / Astrid Østbye Sørensen Side42

44 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Ansettelse, tilbud om vikariat i 100% stilling som miljøterapeut ved UK fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 08/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Heidi Kvandal BHM pasientsak - Søknad om maske i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Heidi Kvandal 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Heidi Kvandal BHM pasientsak - Bytte/årlig service av oksygenkonsentrator i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Heidi Kvandal Side43

45 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Liv Sylvi Tordal BHM pasientsak - Søknad om VPAP i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Liv Sylvi Tordal 08/ S Dok.dato: Jour.dato: Utviklingsenheten - Marit Folkestad Styret Ahus Status og rapportering i forbindelse med flytting til nytt bygg Gjennomgang og vurdering av styringsdokumentasjon, styresak Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Folkestad 08/ X Dok.dato: Udatert Jour.dato: Kirurgisk divisjon - Pål Wiik Registrering i Nasjonalt Hoftebruddregister, Nasjonalt Register for Leddproteser Sykehusrapport - hoftebrudd ved Ahus i perioden Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Side44

46 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Senthil Thurairajah BHM pasientsak - Søknad om swift i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Senthil Thurairajah 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling BHM pasientsak - Søknad om cpap i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Pasientsak - Oversendelse av dokumentasjon i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Side45

47 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Medisinsk vurdering i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 08/ S Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Marit Lea Sivertsen Organisering og bemanning ved senter for kliniske fellesfunksjoner Omorganisering av senter for kliniske fellesfunksjoner, ledergruppesak Saksansv: Senter for kliniske fellesfunksjoner / Cecilie Aronsen Holtan Saksbeh: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Personalia Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Side46

48 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Utbetaling i erstatningssak, kopi av brev - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Vedtak i erstatningssak, kopi - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Anne Lindgaard Helsedirektoratet Aktivt oppsøkende behandlingsteam for mennesker med psykiske lidelser (ACT) - utvikling av samhandlingsmodeller med kommunene Prosjekt "Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike" - kapittel i statsbudsjettet for 2010, oversendelse av vedtatt prosjektmandat. Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Grete Hovd Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard Side47

49 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Mikkel Christensen Melding, forlenger 75% vikariat som sykepleier ved Stensby fra til Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Innkjøps- og forsyningsavdelingen - Dag Erik Danielsen Floriss Drift AS Anskaffelse av blomstertjenester Anskaffelse av blomstertjenester - brudd på avtale. Saksansv: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Dag Erik Danielsen Saksbeh: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Dag Erik Danielsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Klage på vedtak i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Side48

50 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Forskningssenter - Karin Anne Vassbakk Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift nr om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og medisinske kompetansesenterfunksjoner og om forslag til endringer i lov nr. 61 om spesialisthelsetjenesten, tilbakemelding Saksansv: Enhet for helsefag / Kristin Bang Saksbeh: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør-Øst-Norge Forskningssenter Konsesjoner i forskningsprosjekter ved Ahus - registrert fom Tilbakemelding på søknad om godkjenning av prosjekt "Toxoplasmosestudiens biobank", kopi av brev. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Forskningssenter 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør-Øst-Norge Forskningssenter Konsesjoner i forskningsprosjekter ved Ahus - registrert fom Søknad om forhåndsgodkjenning av prosjekt "Nytte av analyse nøytrofil CD64 og procalcitonin ved påvisning av postoperative bakterielle infeksjoner", tilbakemelding Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Forskningssenter Side49

51 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør-Øst-Norge Forskningssenter Konsesjoner i forskningsprosjekter ved Ahus - registrert fom Søknad om forhåndsgodkjenning av prosjektet "utenlandske leger i norske sykehus", tilbakemelding Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Forskningssenter 09/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Senthil Thurairajah BHM pasientsak - Søknad om pumpe i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Senthil Thurairajah 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling BHM pasientsak - Søknad om utstyr i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling Side50

52 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PERSARK Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Diverse, jobbe i pappapermisjon Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Liv Sylvi Tordal BHM pasientsak - Søknad om maske i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Liv Sylvi Tordal 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Rælingen kommune, Barneverntjenesten Barne- og ungdomsklinikken - Cathrine Elona Elisenberg Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken / Cathrine Elona Elisenberg Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken / Cathrine Elona Elisenberg Side51

53 09/ I Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling - Heidi Kvandal BHM pasientsak - Søknad om utstyr i BHM pasientsak - Saksansv: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: SEIM, Medisinsk teknisk avdeling / Heidi Kvandal 09/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Utbetaling i erstatningssak, kopi av brev - Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Divisjon for Psykisk helsevern - Lennart Lomell Jensen Regional enhet for koordinering, analyse og rådgivning innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) ved Oslo universitetssykehus, Aker Opphør av særskilt oppdrag til Oslo universitetssykehus om styring av pasientstrømmen innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk fra videreføring av analyse- og rådgiverfunksjonen, orientering. Saksansv: Rus og avhengighet (ARA) / Sabine Wigers Saksbeh: Divisjon for Psykisk helsevern / Lennart Lomell Jensen Side52

Offentlig journal Periode: 30082010 -

Offentlig journal Periode: 30082010 - 07092010 Offentlig journal Periode: 30082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-35 I Dok.dato: 24082010 Jour.dato: 01092010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16082010 -

Offentlig journal Periode: 16082010 - 25082010 Offentlig journal Periode: 16082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00100-9 U Dok.dato: 24062010 Jour.dato: 16082010 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22032010 -

Offentlig journal Periode: 22032010 - 30032010 Offentlig journal Periode: 22032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-83 I Dok.dato: 23032010 Jour.dato: 23032010 Helse Sør-Øst RHF HR-enhet - Lone

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26072010 -

Offentlig journal Periode: 26072010 - 03082010 Offentlig journal Periode: 26072010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00129-17 U Dok.dato: 12072010 Jour.dato: 30072010 Tilg. kode: U Par.: Innkjøps- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15032010 -

Offentlig journal Periode: 15032010 - 23032010 Offentlig journal Periode: 15032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-82 I Dok.dato: 16032010 Jour.dato: 16032010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011 -

Offentlig journal Periode: 17012011 - 25012011 Offentlig journal Periode: 17012011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00100-11 I Dok.dato: 18012011 Jour.dato: 18012011 Sofie Martinsson og Susanne Svensson

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010 -

Offentlig journal Periode: 06122010 - 15122010 Offentlig journal Periode: 06122010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00100-10 I Dok.dato: 08122010 Jour.dato: 09122010 Tilg. kode: U Par.: Anita Müller

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01032010 -

Offentlig journal Periode: 01032010 - 09032010 Offentlig journal Periode: 01032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-68 I Dok.dato: 26022010 Jour.dato: 01032010 Tilg. kode: U Par.: Kreftregisteret

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15112010 -

Offentlig journal Periode: 15112010 - 24112010 Offentlig journal Periode: 15112010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-88 I Dok.dato: 10112010 Jour.dato: 17112010 Tilg. kode: U Par.: Kreftregisteret

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05042010 -

Offentlig journal Periode: 05042010 - 13042010 Offentlig journal Periode: 05042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-84 U Dok.dato: 25032010 Jour.dato: 08042010 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28062010 -

Offentlig journal Periode: 28062010 - 06072010 Offentlig journal Periode: 28062010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-27 I Dok.dato: 04062010 Jour.dato: 01072010 Tilg. kode: U Par.: Landsorganisasjonen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26042010 -

Offentlig journal Periode: 26042010 - 04052010 Offentlig journal Periode: 26042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-17 X Dok.dato: 07092009 Jour.dato: 26042010 Tilg. kode: U Par.: HMS-avdelingen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22112010 -

Offentlig journal Periode: 22112010 - 30112010 Offentlig journal Periode: 22112010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00312-193 I Dok.dato: 23112010 Jour.dato: 25112010 Tilg. kode: UO Par.: 24 Offl Romerike

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010 -

Offentlig journal Periode: 27122010 - 04012011 Offentlig journal Periode: 27122010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-89 I Dok.dato: 22122010 Jour.dato: 27122010 Kreftregisteret Patologisk anatomi

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20092010 -

Offentlig journal Periode: 20092010 - 28092010 Offentlig journal Periode: 20092010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-84 I Dok.dato: 15092010 Jour.dato: 20092010 Kreftregisteret Patologisk anatomi

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31102011 -

Offentlig journal Periode: 31102011 - 09112011 Offentlig journal Periode: 31102011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00285-86 I Dok.dato: 25102011 Jour.dato: 31102011 Tilg. kode: U Par.: Romerike politidistrikt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23082010 -

Offentlig journal Periode: 23082010 - 01092010 Offentlig journal Periode: 23082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-29 I Dok.dato: 25082010 Jour.dato: 27082010 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13122010 -

Offentlig journal Periode: 13122010 - 21122010 Offentlig journal Periode: 13122010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00108-78 I Dok.dato: 14122010 Jour.dato: 14122010 Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01022010 -

Offentlig journal Periode: 01022010 - 09022010 Offentlig journal Periode: 01022010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00032-56 I Dok.dato: 26012010 Jour.dato: 01022010 Tilg. kode: U Par.: KLP Kommunal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19042010 -

Offentlig journal Periode: 19042010 - 27042010 Offentlig journal Periode: 19042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-88 I Dok.dato: 16042010 Jour.dato: 20042010 Helse Sør-Øst RHF Juridisk enhet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05072010 -

Offentlig journal Periode: 05072010 - 13072010 Offentlig journal Periode: 05072010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-32 I Dok.dato: 05072010 Jour.dato: 06072010 Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26122011 -

Offentlig journal Periode: 26122011 - 03012012 Offentlig journal Periode: 26122011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00466-103 I Dok.dato: 22122011 Jour.dato: 27122011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21022011 -

Offentlig journal Periode: 21022011 - 02032011 Offentlig journal Periode: 21022011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-37 S Dok.dato: 17092010 Jour.dato: 24022011 Tilg. kode: U Par.: HR-enhet -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18102010 -

Offentlig journal Periode: 18102010 - 27102010 Offentlig journal Periode: 18102010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-98 U Dok.dato: 06102010 Jour.dato: 18102010 Sekretariat/Rådgiverpool - Hilde

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11012010 -

Offentlig journal Periode: 11012010 - 20012010 Offentlig journal Periode: 11012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-30 I Dok.dato: 17062009 Jour.dato: 11012010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01082011 -

Offentlig journal Periode: 01082011 - 09082011 Offentlig journal Periode: 01082011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-97 I Dok.dato: 01082011 Jour.dato: 04082011 Tilg. kode: U Par.: Kreftregisteret

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011 -

Offentlig journal Periode: 09052011 - 19052011 Offentlig journal Periode: 09052011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-20 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: 13052011 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28022011 -

Offentlig journal Periode: 28022011 - 08032011 Offentlig journal Periode: 28022011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00158-18 U Dok.dato: 01032011 Jour.dato: 02032011 Kvinneklinikken - Kjersti Linneà

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03052010 -

Offentlig journal Periode: 03052010 - 11052010 Offentlig journal Periode: 03052010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-92 I Dok.dato: 04052010 Jour.dato: 04052010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25012010 -

Offentlig journal Periode: 25012010 - 02022010 Offentlig journal Periode: 25012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00108-71 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 27012010 Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18042011 -

Offentlig journal Periode: 18042011 - 26042011 Offentlig journal Periode: 18042011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-109 X Dok.dato: 15042011 Jour.dato: 20042011 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07112011 -

Offentlig journal Periode: 07112011 - 15112011 Offentlig journal Periode: 07112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-43 U Dok.dato: 04112011 Jour.dato: 07112011 Tilg. kode: U Par.: Kommunikasjonsavdelingen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07062010 -

Offentlig journal Periode: 07062010 - 15062010 Offentlig journal Periode: 07062010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00107-40 X Dok.dato: 24052010 Jour.dato: 11062010 Tilg. kode: U Par.: HR-enhet -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12082013 -

Offentlig journal Periode: 12082013 - 20082013 Offentlig journal Periode: 12082013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00621-8 I Dok.dato: 14082013 Jour.dato: 14082013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012 -

Offentlig journal Periode: 13082012 - 22082012 Offentlig journal Periode: 13082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-34 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 16082012 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 16112010 Offentlig journal Periode: 08112010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-103 I Dok.dato: 09112010 Jour.dato: 09112010 Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012 -

Offentlig journal Periode: 01102012 - 10102012 Offentlig journal Periode: 01102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-161 I Dok.dato: 26092012 Jour.dato: 02102012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21062010 -

Offentlig journal Periode: 21062010 - 29062010 Offentlig journal Periode: 21062010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-78 I Dok.dato: 22062010 Jour.dato: 24062010 Kreftregisteret Laboratoriemedisinsk

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 23022010 Offentlig journal Periode: 15022010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-34 X Dok.dato: 19022010 Jour.dato: 19022010 Kvalitetsenheten - Lena Bjerknes

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012 -

Offentlig journal Periode: 15102012 - 23102012 Offentlig journal Periode: 15102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-166 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 15102012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31012011 -

Offentlig journal Periode: 31012011 - 08022011 Offentlig journal Periode: 31012011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-34 I Dok.dato: 27012011 Jour.dato: 03022011 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011 -

Offentlig journal Periode: 11042011 - 19042011 Offentlig journal Periode: 11042011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00114-5 S Dok.dato: 05112010 Jour.dato: 17042011 Tilg. kode: U Par.: Laboratoriet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09092013 -

Offentlig journal Periode: 09092013 - 17092013 Offentlig journal Periode: 09092013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00184-70 U Dok.dato: 05092013 Jour.dato: 13092013 Tilg. kode: U Par.: HR-enhet -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24012011 -

Offentlig journal Periode: 24012011 - 02022011 Offentlig journal Periode: 24012011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00108-79 I Dok.dato: 26012011 Jour.dato: 27012011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19122011 -

Offentlig journal Periode: 19122011 - 27122011 Offentlig journal Periode: 19122011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-101 I Dok.dato: 20122011 Jour.dato: 22122011 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20062011 -

Offentlig journal Periode: 20062011 - 30062011 Offentlig journal Periode: 20062011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-115 I Dok.dato: 21062011 Jour.dato: 21062011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18012010 -

Offentlig journal Periode: 18012010 - 26012010 Offentlig journal Periode: 18012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-10 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: 21012010 Statistisk sentralbyrå Kongsvinger

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11072011 -

Offentlig journal Periode: 11072011 - 19072011 Offentlig journal Periode: 11072011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00162-36 S Dok.dato: 11032011 Jour.dato: 13072011 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28052012 -

Offentlig journal Periode: 28052012 - 05062012 Offentlig journal Periode: 28052012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00034-73 U Dok.dato: 25052012 Jour.dato: 01062012 Tilg. kode: U Par.: Juridisk enhet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10092012 -

Offentlig journal Periode: 10092012 - 18092012 Offentlig journal Periode: 10092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-158 I Dok.dato: 12092012 Jour.dato: 12092012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05122011 -

Offentlig journal Periode: 05122011 - 14122011 Offentlig journal Periode: 05122011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-24 I Dok.dato: 02122011 Jour.dato: 08122011 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00012-1 - Blodsykdommer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00055-3 - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17092012 -

Offentlig journal Periode: 17092012 - 26092012 Offentlig journal Periode: 17092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-159 I Dok.dato: 17092012 Jour.dato: 19092012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23042012 -

Offentlig journal Periode: 23042012 - 02052012 Offentlig journal Periode: 23042012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-12 I Dok.dato: 19042012 Jour.dato: 25042012 Statistisk sentralbyrå Oslo Divisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012 -

Offentlig journal Periode: 23012012 - 01022012 Offentlig journal Periode: 23012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-131 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24102011 -

Offentlig journal Periode: 24102011 - 02112011 Offentlig journal Periode: 24102011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00034-70 I Dok.dato: 27102011 Jour.dato: 27102011 Nevroklinikken - Mia L. Christensen

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 12102010 Offentlig journal Periode: 04102010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-97 I Dok.dato: 28092010 Jour.dato: 04102010 Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20122010 -

Offentlig journal Periode: 20122010 - 28122010 Offentlig journal Periode: 20122010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-37 I Dok.dato: 20122010 Jour.dato: 20122010 Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012011 -

Offentlig journal Periode: 01012011 - 11012011 Offentlig journal Periode: 01012011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00148-40 I Dok.dato: 05012011 Jour.dato: 07012011 Helse Sør-Øst RHF HR-enhet - Jan

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13092010 -

Offentlig journal Periode: 13092010 - 21092010 Offentlig journal Periode: 13092010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-30 S Dok.dato: 05072010 Jour.dato: 13092010 HR-enhet - Lone Bakken AMU Inkluderende

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 02032010 Offentlig journal Periode: 22022010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-25 S Dok.dato: 13012010 Jour.dato: 22022010 HR-enhet - Lone Bakken AMU Inkluderende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09012012 -

Offentlig journal Periode: 09012012 - 17012012 Offentlig journal Periode: 09012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-43 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 09012012 Tilg. kode: UO Par.: 24 Offl Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02072012 -

Offentlig journal Periode: 02072012 - 10072012 Offentlig journal Periode: 02072012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-32 U Dok.dato: 26062012 Jour.dato: 03072012 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04042011 -

Offentlig journal Periode: 04042011 - 12042011 Offentlig journal Periode: 04042011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-105 I Dok.dato: 25032011 Jour.dato: 04042011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22042013 -

Offentlig journal Periode: 22042013 - 30042013 Offentlig journal Periode: 22042013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-51 I Dok.dato: 23042013 Jour.dato: 23042013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 01062010 Offentlig journal Periode: 24052010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00167-69 I Dok.dato: 27052010 Jour.dato: 28052010 Hartsang Advokatfirma DA - MNA

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 15032010 Offentlig journal Periode: 08032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-81 I Dok.dato: 11032010 Jour.dato: 11032010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 18052010 Offentlig journal Periode: 10052010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00148-35 I Dok.dato: 06052010 Jour.dato: 10052010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26032012 -

Offentlig journal Periode: 26032012 - 03042012 Offentlig journal Periode: 26032012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-27 I Dok.dato: 27032012 Jour.dato: 30032012 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03102011 -

Offentlig journal Periode: 03102011 - 12102011 Offentlig journal Periode: 03102011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-119 I Dok.dato: 07102011 Jour.dato: 07102011 Helse Sør-Øst RHF HR-enhet - Lone

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26092011 -

Offentlig journal Periode: 26092011 - 05102011 Offentlig journal Periode: 26092011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00168-38 U Dok.dato: 28092011 Jour.dato: 30092011 Tilg. kode: U Par.: Bildediagnostisk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18012016 -

Offentlig journal Periode: 18012016 - 26012016 Offentlig journal Periode: 18012016 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 05/01587-109 U Dok.dato: 01112015 Jour.dato: 21012016 Eidsvoll kommune Drift og organisering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07012013 -

Offentlig journal Periode: 07012013 - 15012013 Offentlig journal Periode: 07012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-48 I Dok.dato: 04012013 Jour.dato: 07012013 Helse Sør-Øst RHF Kirurgisk divisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03092012 -

Offentlig journal Periode: 03092012 - 11092012 Offentlig journal Periode: 03092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-157 I Dok.dato: 04092012 Jour.dato: 07092012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22102012 -

Offentlig journal Periode: 22102012 - 30102012 Offentlig journal Periode: 22102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-169 U Dok.dato: 22102012 Jour.dato: 23102012 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04022013 -

Offentlig journal Periode: 04022013 - 12022013 Offentlig journal Periode: 04022013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00171-34 I Dok.dato: 04022013 Jour.dato: 05022013 Tilg. kode: U Par.: Statens helsetilsyn

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 15022011 Offentlig journal Periode: 07022011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00159-26 I Dok.dato: 09022011 Jour.dato: 09022011 Helse Sør-Øst RHF Teknisk fagavdeling

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00017-1 - Dok. dato: 04.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00054-2 - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00089-2

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07032011 -

Offentlig journal Periode: 07032011 - 16032011 Offentlig journal Periode: 07032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00168-36 I Dok.dato: 03032011 Jour.dato: 08032011 Kreftregisteret Bildediagnostisk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08102012 -

Offentlig journal Periode: 08102012 - 16102012 Offentlig journal Periode: 08102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-163 I Dok.dato: 09102012 Jour.dato: 09102012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011 -

Offentlig journal Periode: 28112011 - 06122011 Offentlig journal Periode: 28112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00042-17 U Dok.dato: 28112011 Jour.dato: 28112011 Tilg. kode: U Par.: E-helse og

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00075-3 - Personalmappe - HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk Dok. dato: 08.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00075-5

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 02022016 Offentlig journal Periode: 25012016 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00474-34 X Dok.dato: 17022015 Jour.dato: 26012016 Tilg. kode: UO Par.: 23 Offl Mikrobiologisk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10102011 -

Offentlig journal Periode: 10102011 - 19102011 Offentlig journal Periode: 10102011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-120 I Dok.dato: 10102011 Jour.dato: 10102011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07052012 -

Offentlig journal Periode: 07052012 - 15052012 Offentlig journal Periode: 07052012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-144 I Dok.dato: 08052012 Jour.dato: 08052012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29032010 -

Offentlig journal Periode: 29032010 - 06042010 Offentlig journal Periode: 29032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-85 U Dok.dato: 26032010 Jour.dato: 29032010 HR-enhet - Eva Moxness Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 16022010 Offentlig journal Periode: 08022010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00108-72 I Dok.dato: 08022010 Jour.dato: 08022010 Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012 -

Offentlig journal Periode: 05112012 - 13112012 Offentlig journal Periode: 05112012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00108-99 S Dok.dato: 21102012 Jour.dato: 08112012 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10122012 -

Offentlig journal Periode: 10122012 - 18122012 Offentlig journal Periode: 10122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-47 U Dok.dato: 14112012 Jour.dato: 15122012 Tilg. kode: UO Par.: 15 Offl Divisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: 20092011 Offentlig journal Periode: 12092011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-42 I Dok.dato: 07092011 Jour.dato: 12092011 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23062014 -

Offentlig journal Periode: 23062014 - 02072014 Offentlig journal Periode: 23062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00286-27 I Dok.dato: 19062014 Jour.dato: 23062014 Helse Sør-Øst RHF Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23112015 -

Offentlig journal Periode: 23112015 - 01122015 Offentlig journal Periode: 23112015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 09/00975-27 X Dok.dato: Udatert Jour.dato: 24112015 Rus og avhengighet (ARA) - Mette

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04062012 -

Offentlig journal Periode: 04062012 - 12062012 Offentlig journal Periode: 04062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00034-74 I Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 06062012 Tilg. kode: U Par.: Datatilsynet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer