Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 21062010 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Kreftregisteret Laboratoriemedisinsk senter Rapportering om krefttilfeller Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - oppfølging av manglende histologi - Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Laboratoriemedisinsk senter 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Kreftregisteret Laboratoriemedisinsk senter Rapportering om krefttilfeller Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - oppfølging av manglende histologi - Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Laboratoriemedisinsk senter 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for medisinske fag og strategi - Grethe Kolloen Helse Sør-Øst RHF Avtalespesialister i Helse Sør-Øst Nye avtalehjemler for privat spesialistpraksis i 2010/ forslag til lokalisering og spesialitet, tilbakemelding. Saksansv: Enhet for medisinske fag og strategi / Grethe Kolloen Saksbeh: Enhet for medisinske fag og strategi / Grethe Kolloen Side1

3 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Divisjon for Psykisk helsevern - Inger Johanne Hortemo Hartsang Advokatfirma DA - MNA Samarbeid om psykisk helsearbeid for bydeler i Oslo kommune (bydel Stovner og bydel Grorud) Oversendelse av protokoll fra møte Saksansv: Spesialpsykiatri / Omar Ørn Jonasson Saksbeh: Divisjon for Psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Styret Ahus Representasjon i styret for Ahus HF Representasjon i styret for Ahus HF, signert bekreftelse på mottak av verv. Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: Styret Ahus 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: SEIM, Tjenestestyring - Tone Reinholdtsen Elektronisk pasientjournal - PAS/EPJ DIPS ved Ahus - avtaler Kjøp og vedlikehold av PAS/EPJ mellom Ahus og DIPS ASA, vedr. Panorama væskeregnskap. Saksansv: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr / Kjell Borthne Saksbeh: SEIM, Tjenestestyring / Tone Reinholdtsen Side2

4 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Astrid Østbye Sørensen Håndtering av taushetsplikt og personvern ved Ahus Avviksmelding vedr. feilsendelse av pasientopplysninger, tilbakemelding - Saksansv: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Saksbeh: Kvalitetsenheten / Astrid Østbye Sørensen 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool - Sissel Steffensen Brønnøysundregistrene Registrering av Ahus i Brønnøysundregistrene Endringer i styrets sammensetning, samordnet registermelding Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Medisinsk vurdering i erstatningssak, kopi av brev - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Medisinsk vurdering i erstatningssak, kopi av brev - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for helsefag - Kristin Bang Generelle møter, kurs, konferanser m.m. i Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Erfaringskonferanse om legemidler og eldre , invitasjon. Saksansv: Administrerende direktør / Øyvind Graadal Saksbeh: Enhet for helsefag / Kristin Bang 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Tollregion Oslo og Akershus Innkjøps- og forsyningsavdelingen - Espen Eilertsen Innbetaling av tollavgifter Vedtak om oppkreving av toll og avgifter, ileggelse av administrative tillegg og renter for varer som er midlertidig tollekspedert. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Espen Eilertsen Side4

6 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Sekretariat/Rådgiverpool Organisering av nødmeldetjenesten Opprinnelsesmarkering fra helseforetakenes telefonsystemer, krav til oppfyllelse av ekomloven. Saksansv: Enhet for medisinske fag og strategi / Bjørn Magne Eggen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Senter for service og teknikk - Birte Haldrup AMU Branntilsyn/-vern ved Ahus Risikoanalyse Brann og handlingsplan, orientering, AMU-sak Saksansv: Senter for service og teknikk / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Senter for service og teknikk / Birte Haldrup 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fysioterapiavdeling - Sidsel Homb Turnustjeneste for fysioterapeutkandidater Opprettelse av ekstra turnusplasser for fysioterapeut for perioden , tildeling av kandidat Saksansv: Senter for kliniske fellesfunksjoner / Cecilie Aronsen Holtan Saksbeh: Fysioterapiavdeling / Sidsel Homb Side5

7 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr - Sverre Knutsen Helse Sør-Øst RHF Tilknytning til Norsk helsenett AS (NHN), Helse Sør-Øst Strategidokument for Norsk Helsenett SF, tilbakemelding vedr. forespørsel om innspill. Saksansv: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr / Sverre Knutsen Saksbeh: SEIM, Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr / Sverre Knutsen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter Akershus Operasjon - Marilyn Walle HMS arbeid ved Operasjonsavdelingen Nordbyhagen Retur av søknad om refusjonskrav for tilretteleggingstilskudd. Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: Operasjon / Marilyn Walle 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Personalia Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Melding, attføring fra ved bildediagnostisk senter Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Avdeling for arbeidsgiversaker - Inger-Johanne Sande Ansettelse, 100% fast stilling som vernepleier ved Avdeling akuttpsykiatri fra og med Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Inger-Johanne Sande 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for Psykisk helsevern - Grete Hovd Fylkesmannen i Oslo og Akershus Midler til videreutdanning innen psykisk helsevern Rapportering vedr. midler til etterutdanning innen psykisk helse 2009, Nettverk og relasjonskompetanse ved Lillestrøm DPS, kap. 743 post 70. Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Grete Hovd Saksbeh: Divisjon for Psykisk helsevern / Grete Hovd Side7

9 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, forlenget avtale om 50% natt fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, ferievikariat 40% stilling ved Genteknologi fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding for miljøterapeut i 100% stilling ved Klosteret - siste dag med lønn Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Side8

10 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Janne Gren Delegering av vedtakskompetanse, orientering Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Janne Gren 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Oslo Kirurgisk divisjon - Kristin Furre Registrering i dødsårsaksregisteret, Statistisk sentralbyrå Kvalitetssikring av dødsårsaksregisteret og innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kirurgisk divisjon / Kristin Furre 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Melding, arbeider som timelønnet sommeren 2010 Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Ansettelse, sluttmelding levert - siste dag ved bildediagnostisk senter Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Melding, utvidet svangerskapspermisjon fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HMS-avdelingen AMU Bedriftshelsetjeneste ved Ahus HF Bedriftshelsetjeneste ved Ahus, AMU-sak Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: HMS-avdelingen Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Ansettelse, tilkallingshjelp fom Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, fast 100% stilling som rådgiver ved Kvalitet, IKT og Kundeservice fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Anja Nilsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Avtale, arbeid på natt fra ved gastro Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mehwish Bokhari Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Side11

13 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Statistisk sentralbyrå Kongsvinger Controlling - Bjørn Wiland Innrapportering av regnskapsdata og lønnsstatistikk til Statistisk sentralbyrå Kvartalsvis lønnsstatistikk per for helseforetakene, forespørsel. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Controlling / Bjørn Wiland 05/ X Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Prosjektleveranse Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer. Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: SEIM, Prosjektleveranse 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Divisjon for Psykisk helsevern - Grete Hovd Fengselspsykiatri / tjenester fra psykisk helsevern til fengselsinnsatte Avtale med Kriminalomsorgen og kommunene om tjenestetilbudet fra psykisk helsevern til innsatte, forespørsel. Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Divisjon for Psykisk helsevern / Grete Hovd Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Forskningssenter - Karin Anne Vassbakk Rapportering av doktorgrader og vitenskapelige artikler/publikasjoner Måling av forskningsresultater 2009 for Ahus, poengberegning Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune Enhet for helsefag - Kristin Bang Samarbeidsmøter med kommuner i opptaksområder til Ahus Invitasjon til Losbyseminaret samarbeid mellom kommuner og sykehus, program. Saksansv: Enhet for helsefag / Kristin Bang Saksbeh: Enhet for helsefag / Kristin Bang 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kreftforeningen Senter for helsefremmende arbeid - Else Karin Kogstad Forskningsmidler/fond fra Kreftforeningen Prosjekt "Barn og sorg-aktivitetshelg 2010", tilbakemelding vedr. søknad om tilskudd Saksansv: Forskningssenter / Stein Vaaler Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, reduksjon av individuell tilleggslønn fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Avtale, 70% på natt ved Akutt 24 fra tom Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, fast 90% stilling ved Kundesenter fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Kjersti Ristebråten Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Side14

16 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, tilbake i fast 100% stilling fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bodil Vigrestad Melding, permisjon uten lønn ved ASp-C i perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR-enhet - Lone Bakken AMU HR-strategi innen Ahus og Helse Sør-Øst Status - implenteringsplan for overordnet HR-handlingsplan , AMU-sak Saksansv: HR-enhet / Eva Moxness Saksbeh: HR-enhet / Lone Bakken Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Stine Karlsen Melding, ulønnet permisjon 100% fra Smertepoliklinikken fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Melding, levert autorisasjon som sykepleier fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Prosjektleveranse Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer. Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: SEIM, Prosjektleveranse Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Melding, 100% ferievikariat ved kardiologisk sengeområde fra tom Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Inger-Johanne Sande Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Lønn, ferdig sykepleier pr Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Diverse, tjenestebevis Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Ansettelse, tilkallingshjelp fom Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, fortsatt utlånt i 40% av stillingen som fysioterapeut til BUK fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, tilbake i 100% stilling ved Fysioterapiavdelingen fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Ansettelse, tilkallingshjelp som barnepleier fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, redusert 80% stilling fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, tilbake til fast stilling som overlege fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Melding, fortsatt 50% permisjon fra ved akuttmottaket Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, forlengelse av 80% vikariat ved BUK plan 3 fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HMS-avdelingen - Anne Berit Benum AMU HMS arbeid ved Ahus, generelt Utkast til HMS-opplæring høsten 2010, AMU-sak Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Side20

22 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR-enhet - Jan Inge Pettersen AMU HMS arbeid ved Ahus, generelt Systematisk HMS-arbeid - revisjon av systematikk og metode, AMU-sak Saksansv: HMS-avdelingen / Anne Berit Benum Saksbeh: HR-enhet / Jan Inge Pettersen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Berit Meyer Næsheim Veiledning og undervisning innen Divisjon for psykisk helsevern Avtale om veiledning/undervisning ved Lillestrøm BUP for 2. halvår 2009, forlenget 1. halvår 2010 og forlenget 2. halvår Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Morten Grøvli Veiledning og undervisning innen Divisjon for psykisk helsevern Veiledning av psykolog ved Lillestrøm barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, signert avtale - Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo Saksbeh: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Morten Grøvli Side21

23 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialpsykiatri - Anna-Marie Galambos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Søknad om forlengelse av dispensasjonen fra kompetansekravene i forskrift om den faglige ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet for perioden Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Spesialpsykiatri / Anna-Marie Galambos 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Spesialpsykiatri Søknad om forlengelse av dispensasjon fra kompetansekravene i forskrift om den faglige ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet, fylkesmannens avgjørelse. Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Spesialpsykiatri 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Medisinsk divisjon Felles legemiddelregister og sentral database for elektroniske resepter (eresept) og forskrivning av legemidler (FEST) Kandidater til nasjonal brukergruppe for utvikling og innføring av FEST (forskrivning og ekspedisjonsstøtte) til bruk i helseforetakene, forespørsel. Saksansv: Medisinsk divisjon / Stein Vaaler Saksbeh: Medisinsk divisjon Side22

24 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Ansettelse, sluttmelding levert - siste dag ved bildediagnostisk avdeling Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Prosjektleveranse Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer. Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: SEIM, Prosjektleveranse 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Brith Fremstad Ansettelse, oppsigelse fra lungemedisinsk avdeling, siste dag intern overgang Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Brith Fremstad Side23

25 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Ansettelse, 80% fast stilling ved onkologisk poliklinikk fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Lovisenberg diakonale høgskole Barne- og ungdomsklinikken - Marianne Bergan Studieplasser for videreutdanning i nyfødtsykepleie Søknad om studieplass i nyfødtsykepleie med studiestart høsten 2010, forespørsel. Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken / Jan Petter Odden Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken / Marianne Bergan 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Avdeling for arbeidsgiversaker - Inger-Johanne Sande Ansettelse, 100% ferievikariat som medisinstudent med lisens ved Avdeling akuttpsykiatri fra og med til og med Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Inger-Johanne Sande Side24

26 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Senter for service og teknikk - Thorun Lundring Vox Tilskudd fra Program for basiskompetanse i arbeidslivet (Vox) Kartleggingsrapport - basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) for prosjekt B404. Saksansv: Forskningssenter / Stein Vaaler Saksbeh: Senter for service og teknikk / Thorun Lundring 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Bjørg Halvorsen Ansettelse, 70% fast stilling ved onkologisk poliklinikk fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bjørg Halvorsen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sirius IT AS Økonomi Drift av økonomi- og forsyningssystem (NØFS) Avtale om konsulentbistand mellom Ahus og Sirius IT AS, signert endringsavtale 03 Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi Side25

27 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Regionsenter for barn og unges psykisk helse (RBUP) Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Vigdis Husvik Spesialistutdanning ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Kontrakt mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Lillestrøm BUP om spesialistutdanning for - Saksansv: Divisjon for Psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) / Vigdis Husvik 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Stine Karlsen Diverse, levert dokumentasjon på fullført videreutdanning i intensivsykepleie - ny stillingstittel som intensivsykepleier fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Stine Karlsen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Janne Gren Delegering av vedtakskompetanse, orientering Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Janne Gren Side26

28 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Avdeling for arbeidsgiversaker - Inger-Johanne Sande Ansettelse, 100% vikariat som miljøarbeider ved BUP, Ungdomspsykiatrisk klinikk fra og med til og med Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Inger-Johanne Sande 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 25 Offl Avdeling for arbeidsgiversaker - Inger-Johanne Sande Ansettelse, tilkallingshjelp som autorisert sykepleier ved Spesialpsykiatri, seksjon C fra og med Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Inger-Johanne Sande 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: GE Healthcare Innkjøps- og forsyningsavdelingen - Espen Eilertsen Anskaffelse av ultralydapparater Anskaffelsespakke 5240, ultralydapparater, utløsing av opsjon. Saksansv: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Espen Eilertsen Saksbeh: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Espen Eilertsen Side27

29 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, tilbake i 100% stilling fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 06/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsenheten / Kristin Biller Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Friskgården Romerike Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Anne Lindgaard Sykefravær - Rapport etter opphold på Friskgården - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Hilde Jansen Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Melding, fast 80% stilling som sykepleier ved BUK fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Mikkel Christensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Safia Hussain Ansettelse, fast 100% stilling som sykepleier ved Avdeling for nyfødte fra Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Merethe Byman Andersen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Safia Hussain 06/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: IBX Norway AS Innkjøps- og forsyningsavdelingen - Espen Eilertsen Ehandelsplattformen, avrop på Helse Øst rammeavtale om Ehandel. Abonnement av tjenester på Ehandelsplattformen, oversendelse av vedlegg 5, vederlag og betingelser for kjøper. Saksansv: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Espen Eilertsen Saksbeh: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Espen Eilertsen Side29

31 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for arbeidsgiversaker - Monica Solem Sørensen Diverse, leiekontrakt for leie av bolig Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for arbeidsgiversaker / Monica Solem Sørensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Høgskolen i Oslo Enhet for helsefag - Kristin Bang Samarbeid med Høgskolen i Oslo Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter knyttet til praksisstudiene i helse- og sosialfag. Saksansv: Enhet for helsefag / Kristin Bang Saksbeh: Enhet for helsefag / Kristin Bang 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Stovner Legesenter AS Kvalitetsenheten - Susanna Jeanett Aschehoug Tilbakemeldinger til og fra fastleger/legesentre/kommuner/psykologer Tilbakemelding vedr. innleggelse av pasient - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten / Susanna Jeanett Aschehoug Side30

32 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Kvalitetsenheten - Anne Wenche Lindboe Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) Presisering vedr. prøveordning med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn av alvorlige hendelser, informasjon Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Saksbeh: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe 07/ X Dok.dato: Jour.dato: SEIM, Prosjektleveranse Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer. Saksansv: Avdeling for arbeidsgiversaker / Bodil Vigrestad Saksbeh: SEIM, Prosjektleveranse 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Medisinsk divisjon Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp Ferdig veileder om legemiddelhåndtering for Helse Sør-Øst, oversendelse. Saksansv: Medisinsk divisjon / Stein Vaaler Saksbeh: Medisinsk divisjon Side31

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18102010 -

Offentlig journal Periode: 18102010 - 27102010 Offentlig journal Periode: 18102010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-98 U Dok.dato: 06102010 Jour.dato: 18102010 Sekretariat/Rådgiverpool - Hilde

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011 -

Offentlig journal Periode: 28112011 - 06122011 Offentlig journal Periode: 28112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00042-17 U Dok.dato: 28112011 Jour.dato: 28112011 Tilg. kode: U Par.: E-helse og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11072011 -

Offentlig journal Periode: 11072011 - 19072011 Offentlig journal Periode: 11072011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00162-36 S Dok.dato: 11032011 Jour.dato: 13072011 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11012010 -

Offentlig journal Periode: 11012010 - 20012010 Offentlig journal Periode: 11012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-30 I Dok.dato: 17062009 Jour.dato: 11012010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26032012 -

Offentlig journal Periode: 26032012 - 03042012 Offentlig journal Periode: 26032012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-27 I Dok.dato: 27032012 Jour.dato: 30032012 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012 -

Offentlig journal Periode: 29102012 - 06112012 Offentlig journal Periode: 29102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00106-47 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato: 01112012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04052015 -

Offentlig journal Periode: 04052015 - 12052015 Offentlig journal Periode: 04052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00096-25 U Dok.dato: 24042015 Jour.dato: 05052015 Tilg. kode: U Par.: Drift og vedlikehold

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21102013 -

Offentlig journal Periode: 21102013 - 30102013 Offentlig journal Periode: 21102013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-59 I Dok.dato: 21102013 Jour.dato: 21102013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25052015 -

Offentlig journal Periode: 25052015 - 04062015 Offentlig journal Periode: 25052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00282-32 U Dok.dato: 15052015 Jour.dato: 25052015 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012015 -

Offentlig journal Periode: 12012015 - 20012015 Offentlig journal Periode: 12012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00218-14 N Dok.dato: 08012015 Jour.dato: 13012015 Nevrologi - Laila Gullerud Jus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29062015 -

Offentlig journal Periode: 29062015 - 07072015 Offentlig journal Periode: 29062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00635-27 I Dok.dato: 23062015 Jour.dato: 02072015 Tilg. kode: U Par.: Statsministerens

Detaljer