FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 Furuset Allidrett IF, stiftet 28. august 200, har som mål å tilrettelegge for og organisere allsidige og varierte idrettsog kulturaktiviteter for barn, ungdom og voksne. Furuset Allidrett IF er opptatt av å sette i gang aktiviteter og prosjekter for beboere i Bydel Alna som er lite aktive, eller som ikke nyttiggjør seg av de tilbudene som eksisterer. FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011 Foreningen er en selvstendig idrettsforening, opptatt som allianseforening i Furuset IF og organisert i Norges Idrettsforbund gjennom Oslo ldrettskrets og Norges Friidrettsforbund. I tillegg er foreningen medlem i Norges Turmarsjforbund. Furuset Allidrett IF har et nært samarbeid med andre lokale idrettslag, organisasjoner, skoler og mange av Bydel Alnas tjenestesteder. Vi ønsker å gi et aktivt og allsidig tilbud til barn, unge og voksne gjennom idrettsglede, lek, moro og et godt fellesskap. Pr har Furuset Allidrett IF 104 medlemmer.

2 Moro med idrett Gjennom 9 år har Furuset Allidrett IF hatt et bredt samarbeid med Aktivitetsskoler fra bydelene Alna og Stovner. Fire dager i uken mellom kl og har det i Furuset Forum blitt tilrettelagt for allsidige idrettstilbud og kulturaktiviteter. I 2011 er 58 barn fra 11 Aktivitetsskoler registrert som medlemmer. Mål Målet er at alle barn i Bydel Alnas skolefritidsordninger skal delta i godt organisert og variert fysisk aktivitet 0 minutter eller mer, hver dag året rundt. Aktivitetsskolene er en arena som gir barn mange erfaringer knyttet til varierte fysiske, kulturelle og estetiske aktiviteter. Gjennom å gjøre barna rike på felles opplevelser, lek og samhandling utvikles vennskap og sosiale nettverk. Varierte aktiviteter I et samarbeid mellom fagansvarlig Bjørnar Holsæter fra Jeriko Skole og idrettskoordinator Kent-Rune Grande i Furuset Allidrett IF innpasses aktivitetene i Aktivitetsskolenes årskalender. Barna får i løpet av skoleåret prøve seg i ulike aktiviteter; skøytelek, ulike ballspill, tennis, gymnastikk, trampoline, Medlemskap i Furuset Allidrett koster 100 kroner pr. år. dans og rytmikk og sangleker. Aktiviteter preget av lek settes i fokus, der barna lærer å ta hensyn til hverandre. Lokale instruktører fra Alnaskolen for unge ledere Aktivitetene ledes av lokale instruktører fra Furuset Allidrett IF og Alnaskolen for unge ledere. Vi i Furuset Forum bruker både håndballhall, ishall, fellesrom, kafè, kjøkken, og utearealer i aktivitetene. Barn med ulik kulturell bakgrunn og idrettsmessige ferdigheter får gode og varierte tilbud. Medlemskap i Furuset Allidrett IF koster kr. 100,- pr år og gir fordeler som gratis lån av hjelm og skøyter, og fri gåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum. 2

3 Ser vi nærmere på våre 58 Aktivitetsskolemedlemmer er 294 jenter og 289 gutter. Av 46 barn med minoritetsbakgrunn, er 165 jenter og 181 gutter. Tilsvarende for de 27 med etnisk norsk bakgrunn, er 129 jenter og 108 gutter. Vi bidrar til glade unger, som får prøvd seg i forskjellige aktiviteter og det på en tid der mange idrettsanlegg står tomme. I tillegg har vi gjennomført følgende arrangementer: Ridderturnering Ca. 400 barn fra 11 Aktivitetsskoler deltok. Det var ridderleker, stafetter, orientering, sekkeløp, tautrekking, ridning på hester og riddere, var fordelt rundt på poster der barna fikk delta. Fotballturneringer Ble gjennomført på to steder, der 1. og 2. klasse var sammen og. og 4. klasse var sammen et annet sted. 62 kamper ble gjennomført. Skogdagihøstferien 11 Aktivitetsskoler fordelte seg på 2 steder. Vedkasting, pinnebrødsteking, klinkekulekasting, samarbeidsspill og 60-leken (spørsmål og tall). Nissefest Ble gjennomført 2 fredager i desember. Nærmere 400 barn deltok. Stafetter, dans og teater. Vinteraktivitetsdag 10 Aktivitetsskoler samarbeidet om aktivitetsdag. Skilek, slalåm/snowboard, aking og skitur var aktivitetene. Aktivitetene i Jerikobakken på Lindeberg blir stadig mer og mer populære. Stjernerisikte Aktivitetsskolene sin egen talentiade innen dans, sang m.m. I år var det 18 innslag. Tennisogridekurs Alle Aktivitetsskolene som er med i Allidretten har fått tilbud om tenniskurs og ridekurs for barna i ukene Her har over 170 barn deltatt i Alle fikk delta minimum ganger, slik at de fikk en opplevelse av hva ridning og tennis er. Vi bidrar til mange aktive og glade barn.

4 # %" % % 1G G (%(& 'G G! G&! % & "' %G " G."& %G) #!! " %'(%" % " G ' GC %DG % 1& # G G " $ % "=G'#%&F G<G ( (&'G422< %% "! "' 'G &' %' %G <G2<52<! fremvisnsinkgoleeåret r Allidrett og kulturårshjul % film rum i o if! %'(%" % " =G" '(%&' G# %G G " $ % "G % 1& <: 54 % '(%" % " G$+G " #' %( # G '( G " &G *&) " % " G# G *&! %& :<: 55 7<; 5: 5; 4;<; $$ ) & & 8<2!#" G G G& # G (%(& 'G $%<G %"G# G " %G&#!G #% &!'G % ' &G && &#" "G G " " %G G+% ' % 1G G #&' %G22G %#" G' G#) "" )"' = ( % %=G G'!= G % ' &G +"G )G&.*' %G# G %G&." ) G " + " G' G % (%(& 'G #%(!< ( 62 'G %G % " G $. & %<G 'G %G) 'G %" G' %G! # 'G! G % ) ' G& < %G#$$G' G'% G /! %!) &" " %G G (%(& 'G #%(!<G G %G 'GG G' ) "' % &' ) =G" && F! %& G# G" && &'GF G! "&'G # FG %" G +%G& )G&'+G $+G& " "G# G) & G & G %!G G) % %' (1%* & #%! %< : ' ) ' '&.*$ ' ) ' '&.*$! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! 6< #' #' & ' & ' (%" (%" 4<4 &&! %& G# G$+. " && &'G G #%(! " ;<4 &&! %& G# G$+. " && &'G G #%(! " 6; "&G# G%*'! "&G# G%*'! "" "" 8 9 % % " * " * 2F 2F4 7F; 42< 2<4 % 1 % 1 "' % : 44<4 46<4 ')' ' % F #' '(%" % " "" & (%& (%& <G& " & +! <G& " & +! <G& " & +! 52! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! Økt kompetanse I løpet av skoleåret 2011/2012 har det / vil det bli avholdt seks kurs for ca. 0 aktivitetsskoleansatte innen områder som; Aktiviteter i sal og på is Friluftsliv om høsten Skilek Friluftsliv på våren Aktiviteter ute i lokalmiljøet Barneidrettens mål og verdigrunnlag Samarbeid med NIF og Oslo kommune Norges idrettsforbund og olympiskeog paralympiske komitè har siden 2008 utpekt Furuset Allidrett IF en av 10 idrettsforeninger i Norge, som i samarbeid med lokale SFOer/Aktivitetsskoler skal utvikle modeller for å øke fysisk aktivitet blant barn. Økt kompetanse blant trenere og ansatte ved Aktivitetsskolene. % 1G 'G (%(& 'G G.%G#$$! % &#!G$+G #%G #" (%% "F G& G ' G G"# "G #%!G G ""#!G & # %G& % &$ =G#% " & %'G & %G % 1& % '&< G #%'& 1 G!! %G "G& ). +% G! G ' ) ' ' %G G " % +G % ) G! G#% " & %' % 1& <! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! " "' % &' ) G G % # ' %" %G G ' "' ' ) ' '&& # " &G "G' # %G G! G & #G % 1& % '&G G&! % G ' ) ' '&& # " G ) G (%&G #%G "& 1 G) % (%&G G %" % 1D=G GD ' ) ' '& ( G%( G G %" F D ' ) ' ' %G G& DG# GD & ' ) ' ' %< % 1 "D=G! G # (&G$+G 48<8 1 C #!! %F DG G % % 'G #%(! G ' ) ' '&$ % "G)E (%(& A! 4 "' %G %G % ' &=G G0 &' G ( '(% %% "! ' '&& # < &G )G ) %G " 'G ' ) %G 72 G #% # G#!G " % " G "& 1 G %G "G % G #!$ ' "& G "'G & G ' ) ' 'G ) %G #%('& '" " G #%G! %G *& # "< G #%G %" G G ' ) ' '&& %B Både NIF og Oslo kommune v/utdanningsetaten støttet aktivitetene med kr ,- i Midlene har gått til utdanning av Aktivitetsskoleansatte, instruksjon og prosjektledelse. Vi mener dette har ført til økt kompetanse både blant trenerne og de ansatte ved Aktivitetsskolene og til ennå mer idrettsglede og aktivitet i Furuset Forum og i nærområdene. Allidrettsleker Allidrettslekene/idrettskolen foregår på onsdager kl i Furuset Forum for barn i alderen -6 år, og kl for barn i alderen 7-1 år. Våre unge, lokale idrettsledere legger opp til varierte aktiviteter og konkurranser, der leken er det sentrale. Balleker og stafetter Hoppematte og balansetrening Sangleker Gymnastikk og dans Tilbudet benyttes av over 90 barn, og oppleves som meget positivt. Både foreldre og besteforeldre er med på aktivitetene. Dette er en form som kan utvikles videre. Barna får medlemskort, noe gir fordeler som fri adgang til frigåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum.

5 Parkour I 2009 gikk 15 ungdommer sammen og startet en egen Parkourgruppe i Furuset Allidrett IF. I løpet av 2011 har gruppa vokst seg større, og rekruttert ungdom fra hele Oslo. Parkour dreier seg rett og slett om kunsten å bevege seg. Vi snakker om å ta seg fra A-Å over og gjennom diverse hindringer med kun sin egen kropp til hjelp. Forseringen av hindrene skal skje på kortest mulig tid. Hindrene kan være alt mulig, som gjerder, vegger, tak og trær. Målet om å flytte seg så raskt som mulig fra sted til sted gjør stuntene naturlige. Det går fortere å hoppe ned en trapp enn å gå og så videre. Det er i liten grad konkurranse som er drivkraften for utøverne. De fleste i miljøet er imot å konkurrere og er mer interessert i det å ha det gøy sammen med venner. Ungdommene trener to ganger i uka inne i Furuset Forum. Nytt parkouranlegg i Verdensparken i 2012! Gransdalen, Furusetfestivalen m.m. Mange av medlemmene er dyktige også når det gjelder å dokumentere fra andre aktiviteter gjennom film og bilder. Gruppa har også blitt flittig benyttet av Oslo kommune v/ Plan- og Bygningsetaten og Bymiljøetaten ved planlegging av den nye Parkourparken i Verdensparken i Gransdalen på Furuset. Furuset Allidrett IF har også hatt stor nytte av ungdommenes interesse og deres lyst til å skaffe seg mer kompetanse innenfor foto, film, musikk og lys. Parkourgruppa har hatt ansvaret for musikk og lys på ulike bydelsarrangement og bistår aktivt i forbindelse med helsearrangement, lysvandring langs Alnalva, Vinteraktivitetsdagen i 5

6 6 Dansegrupper I Iøpet av 2011 har vi etablert flere dansegrupper. Vi benytter oss av treningsvektrommet i Furuset Forum. Speil er satt opp på veggene og aktivitetene som først og fremst er for jenter, har blitt veldig populære. Trim- og stavgangsgrupper og 60-pluss På mandager og onsdager har Furuset Allidrett IF tilbud om stavgang på gangveier og stier i nærområdene og innetrening med sirkel- og styrketrening på Furuset Skole og Furuset Forum. Aktivitetene passer for voksne som ikke har trent på lenge, eller som ikke har trent noe særlig før. 42 personer deltok i aktivitetene i 2011, de fleste godt voksne kvinner. I denne sammenheng satser vi på å ha godt skolerte trenere. Vi har i høstsemesteret også avholdt et kostholdskurs med ernæringsfysiolog. I tillegg har vi et nært samarbeid med Marthe Bullie, er Bydel Alnas Folkehelsekoordinator. Tilbudene er populære og flere av deltakerne har vært med siden starten i 200. Yngve Andersen, kjent fra Puls på NRK åpnet i mai 2011 en ny utendørs treningsarena i Aktivitetsparken ved Furuset Forum i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag. Det var Turmarsj ved Østmarka marsjklubb og Bydel Alnas gågrupper, og Zumba ved Actic. I 2011 har vi hatt et samarbeid med Oslo Idrettskrets og 60-pluss. Tilbudet har også blitt støttet økonomisk fra Oslo kommune v/helse- og velferdsetaten noe vi er meget takknemlige for. Sprett og Sprell Sprett og Sprell er et tilbud om lettere fysisk aktivitet til Regnbuen Arbeidsog Aktivitetsforums deltakere og ledere. Tilbudet er åpent for beboere fra ulike Bofellesskap i bydelen, om hver tirsdag å drive med ballspill, leker, koordinasjonstrening, uttøyning og avspenning. Gjennom arbeidet og aktivitetstilbudet på dagtid kommer deltakerne i kontakt med medlemmer i Furuset IF's allianseforeninger. For noen blir det derved naturlig å gå på andre arrangement i Furuset Forum. Aktive foreldre og barn i Furuset Forum Sammen med SMART-barnehagene, Bakås, Skjønnhaug, Ulsholt, Furuhuset og Miljøhus 15, som er familiesentre for beboere i Bydel Alna, arrangerer vi trim for små barn og foreldre to timer hver onsdag formiddag i håndballhallen i Furuset Forum.

7 I løpet av 2011 har også en del av de ordinære barnehagene i Bydel Alna begynt å bruke tilbudet. Furuset Allidrett IF tilrettelegger aktivitetene med nødvendig utstyr og stiller med instruktører. Bydel Alnas representanter står for det pedagogiske opplegget. Drøyt 10 barn og voksne deltar i snitt pr. gang - de fleste med minoritetsbakgrunn. Godt utviklede motoriske ferdigheter er med på å utvikle barns kreativitet og bevegelse. Barnas foreldre deltar også i aktivitetene. Kl samles alle i kafeen og spiser nistepakke eller en deilig varmrett som Regnbuen Arbeidsog Aktivitetsforum har laget. Skøyte- og ishockeyaktiviteter for barn Fire formiddager i uken har barn fra åtte barnehager og barn fra Furuset og Gran skole, i alt over 00 barn, fått en forsmak på skøytelek og ishockey. Hovedmålet er at ungene skal ha det gøy. Det innøves ulike ferdigheter og balanse gjennom lek og stafetter. De som ønsker det får prøve seg med puck og kølle. I romjulen 2011 ble det også åpnet en utendørs kunstisbane utenfor Furuset Forum, noe som antakelig vil føre til økt skøyteaktivitet. ldrett mot rus I samarbeid med Civitan og RIO arrangerte vi lørdag 17. september 2011 Idrett mot rus i Furuset Forum og i Aktivitetsparken. Det var 90 deltakere fra 12 institusjoner. Deltakerne ble delt inn i lag som roterte mellom øvelsene volleyball, fotball og frisbee. Ved arrangementets slutt var det servering i Furuset Forum med premieutdeling. Sommeridrett og sommercamp I samarbeid med Bydel Alna, Oslo Idrettskrets, Gran Åpen skole og S.T.0.L.T.- prosjektet ble det også i sommer arrangert varierte aktiviteter for aldersgruppen 8-18 år. Dette omfattet, hoppematte, fotball, basketball, volleyball, slåball, tegning, sjakk og brettspill m.m. Aktivitetene foregikk i Furuset Forum og i nærområdene over en periode på tre uker med ca deltakere pr. dag. Tilbudet ble tilrettelagt og ledet av yngre ungdom som har gjennomført Alnaskolen for unge ledere. Aktivitetene ble støttet økonomisk av Oslo Idrettskrets og Bydel Alna. Det ble daglig servert gratis frukt. I tillegg har vi i samarbeid med Bydel Alna hatt utvidet virksomhet i skolenes høst-, jul-, vinter- og påskeferie. 7

8 8 Ung i Forum Idrett og kulturaktiviter for barn og ungdom. Forum Fair Play I håndballhallen i Furuset Forum er det to partier med Forum Fair Play hver lørdag mellom kl og for aldersgruppene 10-1 år og år. Her har vi i flere år samarbeidet godt med Oslo Idrettskrets v/storbyavdelingen. Håndballhallen deles inn i tre soner og vi har aktiviteter som hoppemadrass, basketball, bordtennis, innebandy, dans, fotball og mye musikk. Både ungdomsklubben og Forum Fair Play representerer noe stabilt for mange av ungdommene. I snitt er det 15 besøkende pr. gang. Ungdomsklubb Ungdomsklubben i Furuset Forum foregår på fredager mellom kl Foruten et godt diskotek med et avansert lysanlegg, er det biljard, bordtennis, dansematte, internettkafe, fotballspill, playstation og masse spillaktiviteter. Hvembenyttersegavaktivitetene? Ser vi på ungdomstiltakene i Furuset Forum samlet er det 22 medlemmer i gutter og 78 jenter. 92,6% av guttene og 95,6% av jentene har minoritetsbakgrunn. Minoritetsandelen har hatt en kraftig økning de senere årene. Fokus må nå være å få flere etnisk norske til å benytte deg av disse tilbudene. Samtidig gjenspeiler deltakelsen godt befolkningssammensetningen i området så det blir ikke lett. En undersøkelse viser at 297 av ungdommene går på skole fordelt på 57 forskjellige ungdoms- og videregående skoler. 8 er i arbeid, 7 uten arbeid og 10 har ikke svart. Tilbud for jenter På fredagskveldene har vi et åpent jentetilbud med ulike idretts- og kulturaktiviteter. Mange av jentene, særlig de med minoritetsbakgrunn finner seg bedre til rette her enn på ungdomsklubbtilbudet. Furuset United Hver fredag kveld samles ca. 0 gutter i alderen 18-0 år for å spille fotball i Forum. Mange er dyktige, og de elsker leken med ball. Flere av deltakerne er - eller har på ulike måter vært på kant med loven, men viser stort ansvar og god oppførsel i Forum.

9 Åpen hall Åpen hall har foregått i Furuset Forum på mandager og onsdager i tilknytning til Åpen skole. I snitt er det 0-40 deltakere pr. gang. Alnaskolen for unge ledere Interessen for tradisjonelt frivillig arbeid er synkende i Bydel Alna som i resten av Oslo. Ønsket om å snu denne trenden gjennom å engasjere og motivere lokal ungdom, var utgangspunktet for at Furuset Idrettsforening i samarbeid med Groruddalssatsingen våren 2008 tok initiativ til å etablere Alnaskolen et opplæringsprogram for unge, lokale ledere og ledertalenter. Opplæringstilbudet er både praktisk og teoretisk, og er rettet mot ungdom som er interessert i å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Prosjektet skal gi de unge nødvendig kompetanse og trygghet til å ivareta aktuelle funksjoner og roller på en god måte. Ungdommene gir uttrykk for at Alnaskolen har vært nyttig. Mange mener det er lettere å gå inn i rollen som ledere og instruktører etter å ha vært gjennom viktige temaer knyttet til det å jobbe med barn. I 2011 har Alnaskolen også hatt et fruktbart kurssamarbeid med Oslo Idrettskrets. Deltakerne mente det var spesielt nyttig at kurset var både teoretisk og praktisk. Siden 2008 har over 80 ungdommer deltatt på trinn 1, trinn 2 og trinn + kurs for sosiale entreprenører. Disse påtar seg stadig større oppgaver i lokalsamfunnet; De var med og rigget og sjauet under Furusetfestivalen, sammen med annen lokal ungdom. Samtidig arrangerte de et idrettsopplegg for barn i samme festival. Forum Fair Play fotballturnering med 24 lag under Furusetfestivalen og to turneringer for uorganisert ungdom høsten Sommercamp i uker sommeren 2011, for ca 60 barn. Deltatt meget aktivt i bydelens Ruskenaksjoner. Drevet Idrett og kulturkveld for jenter (i håndballhallen) på fredager. Tre ungdommer var med på å arrangere julaftenarrangement i Furuset Forum Deltar som trenere i Moro med Idrett for bydelens Aktivitetsskoler, fire ettermiddager i uken. 6 deltar som trenere i allidrettsleker for barn på onsdager. 6 bistår som hjelpeledere i Forum Fair Play på lørdagene. Mange av ungdommene deltar aktivt på ulike måter i lokalmiljøet, en sitter i bydelens ungdomsråd og en i Bydelsutvalget. Alnaskolen et opplæringsprogram for unge, lokale ledere og ledertalenter. 9

10 10 På 10 år har det blitt 60 prosent mindre kriminalitet på Furuset. Lokalt samarbeid og forebyggende arbeid nytter! Det at mange av våre unge ledere selv kommer fra bydelen og er svært synlige i dagliglivet på Furuset gjør at ungdommene kjenner lederne fra mange arenaer. Dette virker konfliktdempende og gir trygghet. I tillegg gir det mange kontaktpunkter. Dette gir lederne mulighet til å følge opp hendelser som oppstår i ungdomsmiljøet, samtidig som de framstår som gode rollemodeller. I et intervju med lokalavisen Akers Avis uttaler Roy Cato Einarsen, politiførstebetjent ved forebyggende avdeling på Stovner politistasjon: Vi ser at kriminalstatistikken i hele Groruddalen er på vei nedover, men ingen steder er nedgangen så markant som på Furuset. Tallene er slående: På 10 år har det blitt 60 prosent mindre kriminalitet på Furuset. Bilkriminaliteten har gått ned med utrolige 90 prosent, mens antall voldssaker har gått ned med 76 prosent. Men de gode statistikkene kommer ikke uten videre. Det ligger veldig mye forebyggende arbeid bak resultatene og ingen blir verdensmester i forebyggende arbeid alene. Bydel Alna har de siste årene styrket barne- og ungdomsarbeidet vesentlig. Det er blant annet etablert gode samarbeidsarenaer mellom Enhet for Ungdom og Kultur, Furuset Forum, Gran Åpen skole, Ungdomssenteret, Feltarbeiderteamet, Barnevernet, Ungdomsprosjektet S.T.O.L.T, Idrettskretsen, NAV, Politiet, mfl. Et felles mål med samarbeidet er å skape identitet og tilhørighet, ansvar og innflytelse. Bydelens politikere og administrasjon har også vist stor klokskap ved å styrke ulike aktiviteter for uorganisert ungdom. Ikke minst ved den rause tildelingen av frivillighetsmidler. På Furuset er det fortsatt utfordringer. Vi har en stor og sammensatt ungdomsgruppe fra mange forskjellige land og kulturer, med mange forskjellige interesser, adferdsmønstre og kunnskapsnivå. Med et stort innslag av ungdom med minoritetsbakgrunn er det viktig at tilbudene ikke blir en øy på Furuset, men bidrar til inkludering. Vi ønsker å bidra til at våre unge tar riktige veivalg. Ved å gi ungdom gradvis større ansvar og oppgaver som er meningsfulle for dem, har vi tro på at dette er mulig! Samarbeidet med Regnbuen Furuset Allidrett IF har et nært samarbeid med Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum, som er et kvalifiserings- og sysselsettingsprosjekt i regi av Furuset Idrettsforening og Bydel Alna. Regnbuens deltakere er med på å tilrettelegge aktiviteter og sørger for at nødvendig utstyr er på plass og er en viktig motor for aktivitetene.

11 Takk til OlK for inspirerende kurs og godt samarbeid. Mange skal takkes! I forbindelse med våre aktiviteter har Furuset IF og Furuset Allidrett IF etablert samarbeid med etater, organisasjoner og institusjoner som; Bydel Alna v/enhet for Ungdom og Kultur og SALTO-koordinator, S.T.0.L.T.-prosjektet, Ungdomsrådet, bydelens fritidsklubber og ikke minst bydelens politikere Enhet for Mangfold og Integrering, OXLO Groruddalssatsingen Barnevernet, Bydel Alna Furuhuset og Miljøhus 15, Bydel Alna Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Oslo Idrettskrets v/storbyprosjektet (planarbeid, kurs og instruktører) og Oslo Skøiteklubb. Furuset Vel (Bruk av lokaler, samt ryddeog Ruskenaksjoner) Politiet kommer innom på fredagsog lørdagskveldene og slår av en prat. Gran og Furuset skole (god kontakt med rektor, lærere og ansatte) En stor takk for faglig og økonomisk støtte Utdanningsetaten Helse- og Velferdsetaten Etter årsmøte 2. mars 2011 har styret følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Kontrollkomite Kontrollkomite Revisor Revisor Valgkomite Valgkomite Valgkomite Ungdomsutvalg Sahra Jaber Esma Pamuk Dilek Belgic Fatima Eltujeva Najieh Faryabi Imen Bouazatti Said-Shafi Faryabi Jr. Ungdomsutvalg Vidar Waaden Berit Larsen Anders Høgmoen Said-Shafi Faryabi Anne Malin Maurstad Esma Pamuk Sakan Aref Servet Suluk Imen Bouazatti Sahra Jaber Mirwais Ghairat Kent-Rune Grande Shahana Hafez Harald Lindvik Villy Bendiksen Mirwais Ghairat Ilknur Arslan Øzkan Uymaz Noman Afzal Anne Malin Maurstad Petter Brynildsen Shahana Hafeez Mohammed El-Messaouri Nadir El-Edrissi Hamza Ansari Abu Ansari Derya Omer Helin Guzel Walid Yaszidi Redwan Hajji Usman Jaber Mohammed Abdulla Lara Aref Shamshad Ghairat Cacide Gunay Anas Ben Ali Administrativt utvalg Vidar H. Noreng Berit Larsen Vidar Waaden Furuset Allidrett IF's leder Vidar Waaden er leder av Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydel Alna, der også Kent-Rune Grande er medlem. Kent-Rune har deltatt på daglig lederseminar i regi av Oslo Idrettskrets og seminar i regi av NIF. Han deltok også sammen med representanter fra NIF på EU-seminar i Graz i Østerike om Inkludering av minoriteter i idrettslag. 11

12 Postboks 9 Furuset 1001 Oslo Tlf Org. nr Bankgiro

Alnaskolen har i 2010 hatt totalt 80 deltakere.

Alnaskolen har i 2010 hatt totalt 80 deltakere. Rapport 2010 Alnaskolen Alnaskolen er en lederopplæring og frivillighetsskole for ungdom i Bydel Alna i Oslo. Alnaskolen administreres av Furuset idrettsforening med faglig og økonomisk støtte fra Bydel

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2.etg. Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere.

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. Årsrapport Oslo/Akershus 2015/16. NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. I Røa IL ble det gjennomført 8 nybegynnerkurs. 5 i innebandy

Detaljer

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016 Halvårsplan for Trasop AKS Høst og vinter 2015/2016 Vi har i denne planen tatt utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, og de fem målområdene den er delt inn i. I tillegg har vi imøtekommet Oslostandaren

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lokal plan: Aktivitetsskolen Ljan 2015/2016

Lokal plan: Aktivitetsskolen Ljan 2015/2016 Lokal plan: Aktivitetsskolen Ljan 2015/2016 Målområder 1: Natur, teknikk og miljø Mål: Gjennom aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

NIFs FLYKTNINGFOND 2015 Radineh C. Omrani

NIFs FLYKTNINGFOND 2015 Radineh C. Omrani NIFs FLYKTNINGFOND 2015 Radineh C. Omrani Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Side 0 INNHOLD 1. Innledning s. 2 2. Målgruppe s. 2 2.1 Aktivitet på mottak s. 3 2.2 Inkludering i idrettslag

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

Dette gjorde vi i 2013. KOLSTAD IL : 40 ÅR i 2012

Dette gjorde vi i 2013. KOLSTAD IL : 40 ÅR i 2012 Dette gjorde vi i 2013 KOLSTAD IL : 40 ÅR i 2012 FORANKRING AV VERDIER EN EVIG JOBB Vi skal utvikle lokalsamfunnet vårt og sørge for at flest mulig mennesker har det bra sammen vi arbeider altså med fotballen

Detaljer

PÅMELDING: WWW.IDRETTSLEIREN.NO

PÅMELDING: WWW.IDRETTSLEIREN.NO PÅMELDING: Pris: 2050,- pr. deltager - NB: Søskenmoderasjon for barn 2, 3 på kr 400,-. (Ledsager: 1000,-) Påmeldingsfrist: 20. mai Nyttig info på Facebook: Idrettsleiren Meld deg på via vår hjemmeside!

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Moro med svømming?? 3 Glad i vann? 12 85 Glad i vann Ikke glad i vann Svømmere Hvor gode er vi på å

Detaljer

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Velkommen til våre idrettsskoler i uke 26 og 33 (27.juni til 1.juli) for barn født 2003 til 2010. Vi tilbyr: Fotballskole Håndballskole Innebandyskole

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Sprek, sunn og spenstig!

Sprek, sunn og spenstig! Sprek, sunn og spenstig! Rusforebygging i breddeidretten - fokus på barn og unge i breddefotballen Paul Gabor Rådgiver KoRus Trondheim 18. okt. 2012 1 2 Sprek, sunn og spenstig! Trondheim 18. okt. 2012

Detaljer

PROGRAM Festivaluka 2016

PROGRAM Festivaluka 2016 PROGRAM Festivaluka 2016 Fredag 3. juni: Ungdomskveld på Ammerudklubben Shuffleboard, bordtennis, biljard, dans, playstation med mer. Salg av mat. Tid: Kl 18.00 22.30 Alder: 8. trinn til 18 år (for deg

Detaljer

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar VÅREN 2006 Sesongstart 9. januar Sesongslutt 11. mai Vårmønstring 12. mai Påmelding ved oppmøte Sesongavgift barn/ungdom: 3-5 år en gang pr. uke: kr.400,- fri trening kr.600,- 6-9 år en gang pr. uke: kr.500,-fri

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 Idrettsaktivitet: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: -Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer

Detaljer

www.ungskedsmo.origo.no

www.ungskedsmo.origo.no www.ungskedsmo.origo.no Kultursektoren Sommerferietilbud 2013 Tusenfryd Bø Sommarland Grilling på Nebbursvollen Fotokurs Fotballskole Dans Håndballskole Kreativ uke Hele sommeren Nebbursvollen og Biblioteket

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no Søknadsfrist 21.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Leif Kjetil Tviberg (SV) observatør. Rolf Wermundsen (SV) observatør

Leif Kjetil Tviberg (SV) observatør. Rolf Wermundsen (SV) observatør Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2.etg. Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Møteinnkalling 2/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. april 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014

Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014 Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014 Barneidretten skal gi barn mellom 5 og 12 år et bredt og allsidig aktivitetstilbud basert på NIF sine retningslinjer for Barneidrett. Aktivitetstilbudet

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 5. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 5. trinn 2013/14 Obj101 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 5. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 35 Ballspill Pasninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

PROGRAM GIMLETROLL SOMMERIDRETTSSKOLE 2015

PROGRAM GIMLETROLL SOMMERIDRETTSSKOLE 2015 PROGRAM GIMLETROLL SOMMERIDRETTSSKOLE 2015 Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag Gruppe 5 12 Gruppe 1 4 Gruppe 5 12 Gruppe 1 4 Gruppe 5 12 Gruppe 1 4 Gruppe 5 12 Gruppe

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Aktiviteter 2008 2009

Aktiviteter 2008 2009 Aktiviteter 2008 2009 www.fagerstrand.no Glede Gode holdninger Utvikling Langsiktiget Fagerstrand Idrettsforening, postboks 47, 1454 Fagerstramd Velkommen til et nytt idrettsår Heldigvis har vi på Fagerstrand

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Vinterferien i Eidsvoll

Vinterferien i Eidsvoll Vinterferien i Eidsvoll Tilbudene til barn og unge i skolenes vinterferie Biljard Konkurranser Playstation Fotballspill Mekkeverksted Svømming Bordtennis Husflid Filmverksted Air hockey Skattejakt Tur

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

Detaljer

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets Hordaland Fotballkrets - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Integrering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn Mål med inkluderingsarbeidet Delmål Øke deltakelse i organisert idrettsaktivitet

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord

Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Årsplan i kroppsøving for 3. klasse 2014-2015 Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Uke Innhold og fagmomenter Læringsmål:

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

JUNI 2016 For deg mellom 10-16 år. Alle aktivitetene er i år gratis!

JUNI 2016 For deg mellom 10-16 år. Alle aktivitetene er i år gratis! JUNI 2016 For deg mellom 10-16 år. Alle aktivitetene er i år gratis! S MMER AKTIVITETER DANS - FRILUFTSAKTIVITETER SYKLING - BADEMORO - IDRETT KLATRING - KUNST - HÅNDARBEID HIPHOP - UKULELE - GOLF - TEATER

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

17. og 18. august 2013 i Bergen

17. og 18. august 2013 i Bergen Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Utdanningsutvalget, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker: Velkommen til kurshelg 17. og 18. august 2013 i Bergen STED: Haukelandshallen, sal 2 og 3. TIDSPUNKT:

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Nordstrand, Kastellet, Munkerud og Bekkelaget

Nordstrand, Kastellet, Munkerud og Bekkelaget Introduksjon Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og vi på Aktivitetsskolen gleder oss over å presentere vårt nye prosjekt. Nordstrand, Kastellet, Munkerud og Bekkelaget har gått sammen og tilbyr ulike

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer