FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 Furuset Allidrett IF, stiftet 28. august 200, har som mål å tilrettelegge for og organisere allsidige og varierte idrettsog kulturaktiviteter for barn, ungdom og voksne. Furuset Allidrett IF er opptatt av å sette i gang aktiviteter og prosjekter for beboere i Bydel Alna som er lite aktive, eller som ikke nyttiggjør seg av de tilbudene som eksisterer. FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011 Foreningen er en selvstendig idrettsforening, opptatt som allianseforening i Furuset IF og organisert i Norges Idrettsforbund gjennom Oslo ldrettskrets og Norges Friidrettsforbund. I tillegg er foreningen medlem i Norges Turmarsjforbund. Furuset Allidrett IF har et nært samarbeid med andre lokale idrettslag, organisasjoner, skoler og mange av Bydel Alnas tjenestesteder. Vi ønsker å gi et aktivt og allsidig tilbud til barn, unge og voksne gjennom idrettsglede, lek, moro og et godt fellesskap. Pr har Furuset Allidrett IF 104 medlemmer.

2 Moro med idrett Gjennom 9 år har Furuset Allidrett IF hatt et bredt samarbeid med Aktivitetsskoler fra bydelene Alna og Stovner. Fire dager i uken mellom kl og har det i Furuset Forum blitt tilrettelagt for allsidige idrettstilbud og kulturaktiviteter. I 2011 er 58 barn fra 11 Aktivitetsskoler registrert som medlemmer. Mål Målet er at alle barn i Bydel Alnas skolefritidsordninger skal delta i godt organisert og variert fysisk aktivitet 0 minutter eller mer, hver dag året rundt. Aktivitetsskolene er en arena som gir barn mange erfaringer knyttet til varierte fysiske, kulturelle og estetiske aktiviteter. Gjennom å gjøre barna rike på felles opplevelser, lek og samhandling utvikles vennskap og sosiale nettverk. Varierte aktiviteter I et samarbeid mellom fagansvarlig Bjørnar Holsæter fra Jeriko Skole og idrettskoordinator Kent-Rune Grande i Furuset Allidrett IF innpasses aktivitetene i Aktivitetsskolenes årskalender. Barna får i løpet av skoleåret prøve seg i ulike aktiviteter; skøytelek, ulike ballspill, tennis, gymnastikk, trampoline, Medlemskap i Furuset Allidrett koster 100 kroner pr. år. dans og rytmikk og sangleker. Aktiviteter preget av lek settes i fokus, der barna lærer å ta hensyn til hverandre. Lokale instruktører fra Alnaskolen for unge ledere Aktivitetene ledes av lokale instruktører fra Furuset Allidrett IF og Alnaskolen for unge ledere. Vi i Furuset Forum bruker både håndballhall, ishall, fellesrom, kafè, kjøkken, og utearealer i aktivitetene. Barn med ulik kulturell bakgrunn og idrettsmessige ferdigheter får gode og varierte tilbud. Medlemskap i Furuset Allidrett IF koster kr. 100,- pr år og gir fordeler som gratis lån av hjelm og skøyter, og fri gåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum. 2

3 Ser vi nærmere på våre 58 Aktivitetsskolemedlemmer er 294 jenter og 289 gutter. Av 46 barn med minoritetsbakgrunn, er 165 jenter og 181 gutter. Tilsvarende for de 27 med etnisk norsk bakgrunn, er 129 jenter og 108 gutter. Vi bidrar til glade unger, som får prøvd seg i forskjellige aktiviteter og det på en tid der mange idrettsanlegg står tomme. I tillegg har vi gjennomført følgende arrangementer: Ridderturnering Ca. 400 barn fra 11 Aktivitetsskoler deltok. Det var ridderleker, stafetter, orientering, sekkeløp, tautrekking, ridning på hester og riddere, var fordelt rundt på poster der barna fikk delta. Fotballturneringer Ble gjennomført på to steder, der 1. og 2. klasse var sammen og. og 4. klasse var sammen et annet sted. 62 kamper ble gjennomført. Skogdagihøstferien 11 Aktivitetsskoler fordelte seg på 2 steder. Vedkasting, pinnebrødsteking, klinkekulekasting, samarbeidsspill og 60-leken (spørsmål og tall). Nissefest Ble gjennomført 2 fredager i desember. Nærmere 400 barn deltok. Stafetter, dans og teater. Vinteraktivitetsdag 10 Aktivitetsskoler samarbeidet om aktivitetsdag. Skilek, slalåm/snowboard, aking og skitur var aktivitetene. Aktivitetene i Jerikobakken på Lindeberg blir stadig mer og mer populære. Stjernerisikte Aktivitetsskolene sin egen talentiade innen dans, sang m.m. I år var det 18 innslag. Tennisogridekurs Alle Aktivitetsskolene som er med i Allidretten har fått tilbud om tenniskurs og ridekurs for barna i ukene Her har over 170 barn deltatt i Alle fikk delta minimum ganger, slik at de fikk en opplevelse av hva ridning og tennis er. Vi bidrar til mange aktive og glade barn.

4 # %" % % 1G G (%(& 'G G! G&! % & "' %G " G."& %G) #!! " %'(%" % " G ' GC %DG % 1& # G G " $ % "=G'#%&F G<G ( (&'G422< %% "! "' 'G &' %' %G <G2<52<! fremvisnsinkgoleeåret r Allidrett og kulturårshjul % film rum i o if! %'(%" % " =G" '(%&' G# %G G " $ % "G % 1& <: 54 % '(%" % " G$+G " #' %( # G '( G " &G *&) " % " G# G *&! %& :<: 55 7<; 5: 5; 4;<; $$ ) & & 8<2!#" G G G& # G (%(& 'G $%<G %"G# G " %G&#!G #% &!'G % ' &G && &#" "G G " " %G G+% ' % 1G G #&' %G22G %#" G' G#) "" )"' = ( % %=G G'!= G % ' &G +"G )G&.*' %G# G %G&." ) G " + " G' G % (%(& 'G #%(!< ( 62 'G %G % " G $. & %<G 'G %G) 'G %" G' %G! # 'G! G % ) ' G& < %G#$$G' G'% G /! %!) &" " %G G (%(& 'G #%(!<G G %G 'GG G' ) "' % &' ) =G" && F! %& G# G" && &'GF G! "&'G # FG %" G +%G& )G&'+G $+G& " "G# G) & G & G %!G G) % %' (1%* & #%! %< : ' ) ' '&.*$ ' ) ' '&.*$! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! 6< #' #' & ' & ' (%" (%" 4<4 &&! %& G# G$+. " && &'G G #%(! " ;<4 &&! %& G# G$+. " && &'G G #%(! " 6; "&G# G%*'! "&G# G%*'! "" "" 8 9 % % " * " * 2F 2F4 7F; 42< 2<4 % 1 % 1 "' % : 44<4 46<4 ')' ' % F #' '(%" % " "" & (%& (%& <G& " & +! <G& " & +! <G& " & +! 52! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! Økt kompetanse I løpet av skoleåret 2011/2012 har det / vil det bli avholdt seks kurs for ca. 0 aktivitetsskoleansatte innen områder som; Aktiviteter i sal og på is Friluftsliv om høsten Skilek Friluftsliv på våren Aktiviteter ute i lokalmiljøet Barneidrettens mål og verdigrunnlag Samarbeid med NIF og Oslo kommune Norges idrettsforbund og olympiskeog paralympiske komitè har siden 2008 utpekt Furuset Allidrett IF en av 10 idrettsforeninger i Norge, som i samarbeid med lokale SFOer/Aktivitetsskoler skal utvikle modeller for å øke fysisk aktivitet blant barn. Økt kompetanse blant trenere og ansatte ved Aktivitetsskolene. % 1G 'G (%(& 'G G.%G#$$! % &#!G$+G #%G #" (%% "F G& G ' G G"# "G #%!G G ""#!G & # %G& % &$ =G#% " & %'G & %G % 1& % '&< G #%'& 1 G!! %G "G& ). +% G! G ' ) ' ' %G G " % +G % ) G! G#% " & %' % 1& <! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! " "' % &' ) G G % # ' %" %G G ' "' ' ) ' '&& # " &G "G' # %G G! G & #G % 1& % '&G G&! % G ' ) ' '&& # " G ) G (%&G #%G "& 1 G) % (%&G G %" % 1D=G GD ' ) ' '& ( G%( G G %" F D ' ) ' ' %G G& DG# GD & ' ) ' ' %< % 1 "D=G! G # (&G$+G 48<8 1 C #!! %F DG G % % 'G #%(! G ' ) ' '&$ % "G)E (%(& A! 4 "' %G %G % ' &=G G0 &' G ( '(% %% "! ' '&& # < &G )G ) %G " 'G ' ) %G 72 G #% # G#!G " % " G "& 1 G %G "G % G #!$ ' "& G "'G & G ' ) ' 'G ) %G #%('& '" " G #%G! %G *& # "< G #%G %" G G ' ) ' '&& %B Både NIF og Oslo kommune v/utdanningsetaten støttet aktivitetene med kr ,- i Midlene har gått til utdanning av Aktivitetsskoleansatte, instruksjon og prosjektledelse. Vi mener dette har ført til økt kompetanse både blant trenerne og de ansatte ved Aktivitetsskolene og til ennå mer idrettsglede og aktivitet i Furuset Forum og i nærområdene. Allidrettsleker Allidrettslekene/idrettskolen foregår på onsdager kl i Furuset Forum for barn i alderen -6 år, og kl for barn i alderen 7-1 år. Våre unge, lokale idrettsledere legger opp til varierte aktiviteter og konkurranser, der leken er det sentrale. Balleker og stafetter Hoppematte og balansetrening Sangleker Gymnastikk og dans Tilbudet benyttes av over 90 barn, og oppleves som meget positivt. Både foreldre og besteforeldre er med på aktivitetene. Dette er en form som kan utvikles videre. Barna får medlemskort, noe gir fordeler som fri adgang til frigåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum.

5 Parkour I 2009 gikk 15 ungdommer sammen og startet en egen Parkourgruppe i Furuset Allidrett IF. I løpet av 2011 har gruppa vokst seg større, og rekruttert ungdom fra hele Oslo. Parkour dreier seg rett og slett om kunsten å bevege seg. Vi snakker om å ta seg fra A-Å over og gjennom diverse hindringer med kun sin egen kropp til hjelp. Forseringen av hindrene skal skje på kortest mulig tid. Hindrene kan være alt mulig, som gjerder, vegger, tak og trær. Målet om å flytte seg så raskt som mulig fra sted til sted gjør stuntene naturlige. Det går fortere å hoppe ned en trapp enn å gå og så videre. Det er i liten grad konkurranse som er drivkraften for utøverne. De fleste i miljøet er imot å konkurrere og er mer interessert i det å ha det gøy sammen med venner. Ungdommene trener to ganger i uka inne i Furuset Forum. Nytt parkouranlegg i Verdensparken i 2012! Gransdalen, Furusetfestivalen m.m. Mange av medlemmene er dyktige også når det gjelder å dokumentere fra andre aktiviteter gjennom film og bilder. Gruppa har også blitt flittig benyttet av Oslo kommune v/ Plan- og Bygningsetaten og Bymiljøetaten ved planlegging av den nye Parkourparken i Verdensparken i Gransdalen på Furuset. Furuset Allidrett IF har også hatt stor nytte av ungdommenes interesse og deres lyst til å skaffe seg mer kompetanse innenfor foto, film, musikk og lys. Parkourgruppa har hatt ansvaret for musikk og lys på ulike bydelsarrangement og bistår aktivt i forbindelse med helsearrangement, lysvandring langs Alnalva, Vinteraktivitetsdagen i 5

6 6 Dansegrupper I Iøpet av 2011 har vi etablert flere dansegrupper. Vi benytter oss av treningsvektrommet i Furuset Forum. Speil er satt opp på veggene og aktivitetene som først og fremst er for jenter, har blitt veldig populære. Trim- og stavgangsgrupper og 60-pluss På mandager og onsdager har Furuset Allidrett IF tilbud om stavgang på gangveier og stier i nærområdene og innetrening med sirkel- og styrketrening på Furuset Skole og Furuset Forum. Aktivitetene passer for voksne som ikke har trent på lenge, eller som ikke har trent noe særlig før. 42 personer deltok i aktivitetene i 2011, de fleste godt voksne kvinner. I denne sammenheng satser vi på å ha godt skolerte trenere. Vi har i høstsemesteret også avholdt et kostholdskurs med ernæringsfysiolog. I tillegg har vi et nært samarbeid med Marthe Bullie, er Bydel Alnas Folkehelsekoordinator. Tilbudene er populære og flere av deltakerne har vært med siden starten i 200. Yngve Andersen, kjent fra Puls på NRK åpnet i mai 2011 en ny utendørs treningsarena i Aktivitetsparken ved Furuset Forum i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag. Det var Turmarsj ved Østmarka marsjklubb og Bydel Alnas gågrupper, og Zumba ved Actic. I 2011 har vi hatt et samarbeid med Oslo Idrettskrets og 60-pluss. Tilbudet har også blitt støttet økonomisk fra Oslo kommune v/helse- og velferdsetaten noe vi er meget takknemlige for. Sprett og Sprell Sprett og Sprell er et tilbud om lettere fysisk aktivitet til Regnbuen Arbeidsog Aktivitetsforums deltakere og ledere. Tilbudet er åpent for beboere fra ulike Bofellesskap i bydelen, om hver tirsdag å drive med ballspill, leker, koordinasjonstrening, uttøyning og avspenning. Gjennom arbeidet og aktivitetstilbudet på dagtid kommer deltakerne i kontakt med medlemmer i Furuset IF's allianseforeninger. For noen blir det derved naturlig å gå på andre arrangement i Furuset Forum. Aktive foreldre og barn i Furuset Forum Sammen med SMART-barnehagene, Bakås, Skjønnhaug, Ulsholt, Furuhuset og Miljøhus 15, som er familiesentre for beboere i Bydel Alna, arrangerer vi trim for små barn og foreldre to timer hver onsdag formiddag i håndballhallen i Furuset Forum.

7 I løpet av 2011 har også en del av de ordinære barnehagene i Bydel Alna begynt å bruke tilbudet. Furuset Allidrett IF tilrettelegger aktivitetene med nødvendig utstyr og stiller med instruktører. Bydel Alnas representanter står for det pedagogiske opplegget. Drøyt 10 barn og voksne deltar i snitt pr. gang - de fleste med minoritetsbakgrunn. Godt utviklede motoriske ferdigheter er med på å utvikle barns kreativitet og bevegelse. Barnas foreldre deltar også i aktivitetene. Kl samles alle i kafeen og spiser nistepakke eller en deilig varmrett som Regnbuen Arbeidsog Aktivitetsforum har laget. Skøyte- og ishockeyaktiviteter for barn Fire formiddager i uken har barn fra åtte barnehager og barn fra Furuset og Gran skole, i alt over 00 barn, fått en forsmak på skøytelek og ishockey. Hovedmålet er at ungene skal ha det gøy. Det innøves ulike ferdigheter og balanse gjennom lek og stafetter. De som ønsker det får prøve seg med puck og kølle. I romjulen 2011 ble det også åpnet en utendørs kunstisbane utenfor Furuset Forum, noe som antakelig vil føre til økt skøyteaktivitet. ldrett mot rus I samarbeid med Civitan og RIO arrangerte vi lørdag 17. september 2011 Idrett mot rus i Furuset Forum og i Aktivitetsparken. Det var 90 deltakere fra 12 institusjoner. Deltakerne ble delt inn i lag som roterte mellom øvelsene volleyball, fotball og frisbee. Ved arrangementets slutt var det servering i Furuset Forum med premieutdeling. Sommeridrett og sommercamp I samarbeid med Bydel Alna, Oslo Idrettskrets, Gran Åpen skole og S.T.0.L.T.- prosjektet ble det også i sommer arrangert varierte aktiviteter for aldersgruppen 8-18 år. Dette omfattet, hoppematte, fotball, basketball, volleyball, slåball, tegning, sjakk og brettspill m.m. Aktivitetene foregikk i Furuset Forum og i nærområdene over en periode på tre uker med ca deltakere pr. dag. Tilbudet ble tilrettelagt og ledet av yngre ungdom som har gjennomført Alnaskolen for unge ledere. Aktivitetene ble støttet økonomisk av Oslo Idrettskrets og Bydel Alna. Det ble daglig servert gratis frukt. I tillegg har vi i samarbeid med Bydel Alna hatt utvidet virksomhet i skolenes høst-, jul-, vinter- og påskeferie. 7

8 8 Ung i Forum Idrett og kulturaktiviter for barn og ungdom. Forum Fair Play I håndballhallen i Furuset Forum er det to partier med Forum Fair Play hver lørdag mellom kl og for aldersgruppene 10-1 år og år. Her har vi i flere år samarbeidet godt med Oslo Idrettskrets v/storbyavdelingen. Håndballhallen deles inn i tre soner og vi har aktiviteter som hoppemadrass, basketball, bordtennis, innebandy, dans, fotball og mye musikk. Både ungdomsklubben og Forum Fair Play representerer noe stabilt for mange av ungdommene. I snitt er det 15 besøkende pr. gang. Ungdomsklubb Ungdomsklubben i Furuset Forum foregår på fredager mellom kl Foruten et godt diskotek med et avansert lysanlegg, er det biljard, bordtennis, dansematte, internettkafe, fotballspill, playstation og masse spillaktiviteter. Hvembenyttersegavaktivitetene? Ser vi på ungdomstiltakene i Furuset Forum samlet er det 22 medlemmer i gutter og 78 jenter. 92,6% av guttene og 95,6% av jentene har minoritetsbakgrunn. Minoritetsandelen har hatt en kraftig økning de senere årene. Fokus må nå være å få flere etnisk norske til å benytte deg av disse tilbudene. Samtidig gjenspeiler deltakelsen godt befolkningssammensetningen i området så det blir ikke lett. En undersøkelse viser at 297 av ungdommene går på skole fordelt på 57 forskjellige ungdoms- og videregående skoler. 8 er i arbeid, 7 uten arbeid og 10 har ikke svart. Tilbud for jenter På fredagskveldene har vi et åpent jentetilbud med ulike idretts- og kulturaktiviteter. Mange av jentene, særlig de med minoritetsbakgrunn finner seg bedre til rette her enn på ungdomsklubbtilbudet. Furuset United Hver fredag kveld samles ca. 0 gutter i alderen 18-0 år for å spille fotball i Forum. Mange er dyktige, og de elsker leken med ball. Flere av deltakerne er - eller har på ulike måter vært på kant med loven, men viser stort ansvar og god oppførsel i Forum.

9 Åpen hall Åpen hall har foregått i Furuset Forum på mandager og onsdager i tilknytning til Åpen skole. I snitt er det 0-40 deltakere pr. gang. Alnaskolen for unge ledere Interessen for tradisjonelt frivillig arbeid er synkende i Bydel Alna som i resten av Oslo. Ønsket om å snu denne trenden gjennom å engasjere og motivere lokal ungdom, var utgangspunktet for at Furuset Idrettsforening i samarbeid med Groruddalssatsingen våren 2008 tok initiativ til å etablere Alnaskolen et opplæringsprogram for unge, lokale ledere og ledertalenter. Opplæringstilbudet er både praktisk og teoretisk, og er rettet mot ungdom som er interessert i å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Prosjektet skal gi de unge nødvendig kompetanse og trygghet til å ivareta aktuelle funksjoner og roller på en god måte. Ungdommene gir uttrykk for at Alnaskolen har vært nyttig. Mange mener det er lettere å gå inn i rollen som ledere og instruktører etter å ha vært gjennom viktige temaer knyttet til det å jobbe med barn. I 2011 har Alnaskolen også hatt et fruktbart kurssamarbeid med Oslo Idrettskrets. Deltakerne mente det var spesielt nyttig at kurset var både teoretisk og praktisk. Siden 2008 har over 80 ungdommer deltatt på trinn 1, trinn 2 og trinn + kurs for sosiale entreprenører. Disse påtar seg stadig større oppgaver i lokalsamfunnet; De var med og rigget og sjauet under Furusetfestivalen, sammen med annen lokal ungdom. Samtidig arrangerte de et idrettsopplegg for barn i samme festival. Forum Fair Play fotballturnering med 24 lag under Furusetfestivalen og to turneringer for uorganisert ungdom høsten Sommercamp i uker sommeren 2011, for ca 60 barn. Deltatt meget aktivt i bydelens Ruskenaksjoner. Drevet Idrett og kulturkveld for jenter (i håndballhallen) på fredager. Tre ungdommer var med på å arrangere julaftenarrangement i Furuset Forum Deltar som trenere i Moro med Idrett for bydelens Aktivitetsskoler, fire ettermiddager i uken. 6 deltar som trenere i allidrettsleker for barn på onsdager. 6 bistår som hjelpeledere i Forum Fair Play på lørdagene. Mange av ungdommene deltar aktivt på ulike måter i lokalmiljøet, en sitter i bydelens ungdomsråd og en i Bydelsutvalget. Alnaskolen et opplæringsprogram for unge, lokale ledere og ledertalenter. 9

10 10 På 10 år har det blitt 60 prosent mindre kriminalitet på Furuset. Lokalt samarbeid og forebyggende arbeid nytter! Det at mange av våre unge ledere selv kommer fra bydelen og er svært synlige i dagliglivet på Furuset gjør at ungdommene kjenner lederne fra mange arenaer. Dette virker konfliktdempende og gir trygghet. I tillegg gir det mange kontaktpunkter. Dette gir lederne mulighet til å følge opp hendelser som oppstår i ungdomsmiljøet, samtidig som de framstår som gode rollemodeller. I et intervju med lokalavisen Akers Avis uttaler Roy Cato Einarsen, politiførstebetjent ved forebyggende avdeling på Stovner politistasjon: Vi ser at kriminalstatistikken i hele Groruddalen er på vei nedover, men ingen steder er nedgangen så markant som på Furuset. Tallene er slående: På 10 år har det blitt 60 prosent mindre kriminalitet på Furuset. Bilkriminaliteten har gått ned med utrolige 90 prosent, mens antall voldssaker har gått ned med 76 prosent. Men de gode statistikkene kommer ikke uten videre. Det ligger veldig mye forebyggende arbeid bak resultatene og ingen blir verdensmester i forebyggende arbeid alene. Bydel Alna har de siste årene styrket barne- og ungdomsarbeidet vesentlig. Det er blant annet etablert gode samarbeidsarenaer mellom Enhet for Ungdom og Kultur, Furuset Forum, Gran Åpen skole, Ungdomssenteret, Feltarbeiderteamet, Barnevernet, Ungdomsprosjektet S.T.O.L.T, Idrettskretsen, NAV, Politiet, mfl. Et felles mål med samarbeidet er å skape identitet og tilhørighet, ansvar og innflytelse. Bydelens politikere og administrasjon har også vist stor klokskap ved å styrke ulike aktiviteter for uorganisert ungdom. Ikke minst ved den rause tildelingen av frivillighetsmidler. På Furuset er det fortsatt utfordringer. Vi har en stor og sammensatt ungdomsgruppe fra mange forskjellige land og kulturer, med mange forskjellige interesser, adferdsmønstre og kunnskapsnivå. Med et stort innslag av ungdom med minoritetsbakgrunn er det viktig at tilbudene ikke blir en øy på Furuset, men bidrar til inkludering. Vi ønsker å bidra til at våre unge tar riktige veivalg. Ved å gi ungdom gradvis større ansvar og oppgaver som er meningsfulle for dem, har vi tro på at dette er mulig! Samarbeidet med Regnbuen Furuset Allidrett IF har et nært samarbeid med Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum, som er et kvalifiserings- og sysselsettingsprosjekt i regi av Furuset Idrettsforening og Bydel Alna. Regnbuens deltakere er med på å tilrettelegge aktiviteter og sørger for at nødvendig utstyr er på plass og er en viktig motor for aktivitetene.

11 Takk til OlK for inspirerende kurs og godt samarbeid. Mange skal takkes! I forbindelse med våre aktiviteter har Furuset IF og Furuset Allidrett IF etablert samarbeid med etater, organisasjoner og institusjoner som; Bydel Alna v/enhet for Ungdom og Kultur og SALTO-koordinator, S.T.0.L.T.-prosjektet, Ungdomsrådet, bydelens fritidsklubber og ikke minst bydelens politikere Enhet for Mangfold og Integrering, OXLO Groruddalssatsingen Barnevernet, Bydel Alna Furuhuset og Miljøhus 15, Bydel Alna Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Oslo Idrettskrets v/storbyprosjektet (planarbeid, kurs og instruktører) og Oslo Skøiteklubb. Furuset Vel (Bruk av lokaler, samt ryddeog Ruskenaksjoner) Politiet kommer innom på fredagsog lørdagskveldene og slår av en prat. Gran og Furuset skole (god kontakt med rektor, lærere og ansatte) En stor takk for faglig og økonomisk støtte Utdanningsetaten Helse- og Velferdsetaten Etter årsmøte 2. mars 2011 har styret følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Kontrollkomite Kontrollkomite Revisor Revisor Valgkomite Valgkomite Valgkomite Ungdomsutvalg Sahra Jaber Esma Pamuk Dilek Belgic Fatima Eltujeva Najieh Faryabi Imen Bouazatti Said-Shafi Faryabi Jr. Ungdomsutvalg Vidar Waaden Berit Larsen Anders Høgmoen Said-Shafi Faryabi Anne Malin Maurstad Esma Pamuk Sakan Aref Servet Suluk Imen Bouazatti Sahra Jaber Mirwais Ghairat Kent-Rune Grande Shahana Hafez Harald Lindvik Villy Bendiksen Mirwais Ghairat Ilknur Arslan Øzkan Uymaz Noman Afzal Anne Malin Maurstad Petter Brynildsen Shahana Hafeez Mohammed El-Messaouri Nadir El-Edrissi Hamza Ansari Abu Ansari Derya Omer Helin Guzel Walid Yaszidi Redwan Hajji Usman Jaber Mohammed Abdulla Lara Aref Shamshad Ghairat Cacide Gunay Anas Ben Ali Administrativt utvalg Vidar H. Noreng Berit Larsen Vidar Waaden Furuset Allidrett IF's leder Vidar Waaden er leder av Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydel Alna, der også Kent-Rune Grande er medlem. Kent-Rune har deltatt på daglig lederseminar i regi av Oslo Idrettskrets og seminar i regi av NIF. Han deltok også sammen med representanter fra NIF på EU-seminar i Graz i Østerike om Inkludering av minoriteter i idrettslag. 11

12 Postboks 9 Furuset 1001 Oslo Tlf Org. nr Bankgiro

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010 Styret har i 2010 bestått av: Leder: Eva Rueslåtten Nestleder: Vidar H.Noreng Kasserer Harald Lindvik Medlem Bredo Hagberg Medlem Erik Hansen Medlem Freddie Lørendal Varamedlem Ruth Fraas Varamedlem Bjørn

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark Informasjonsavis Nr. 2 2014 Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Følg oss på www. siljanil.no Klatrejungel i Siljan idrettspark Siljan idrettspark

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

Furuset Vel Furusetveien 1, 1053 Oslo

Furuset Vel Furusetveien 1, 1053 Oslo Furuset Vel Furusetveien 1, 1053 Oslo Til medlemmer i Furuset Vel INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FURUSET VEL MANDAG 4. APRIL 2011 KL.18.00 PÅ FURUSETHEIMEN DAGSORDEN: 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 62 Høgskolen i Nesna 2005 Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Kolbjørn Hansen Pris kr. 125,-. ISBN 82-7569-118-4 ISSN 0805-3154 Evaluering AKTIV OPPVEKST

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer