FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 Furuset Allidrett IF, stiftet 28. august 200, har som mål å tilrettelegge for og organisere allsidige og varierte idrettsog kulturaktiviteter for barn, ungdom og voksne. Furuset Allidrett IF er opptatt av å sette i gang aktiviteter og prosjekter for beboere i Bydel Alna som er lite aktive, eller som ikke nyttiggjør seg av de tilbudene som eksisterer. FURUSET ALLIDRETT IF ÅRSRAPPORT 2011 Foreningen er en selvstendig idrettsforening, opptatt som allianseforening i Furuset IF og organisert i Norges Idrettsforbund gjennom Oslo ldrettskrets og Norges Friidrettsforbund. I tillegg er foreningen medlem i Norges Turmarsjforbund. Furuset Allidrett IF har et nært samarbeid med andre lokale idrettslag, organisasjoner, skoler og mange av Bydel Alnas tjenestesteder. Vi ønsker å gi et aktivt og allsidig tilbud til barn, unge og voksne gjennom idrettsglede, lek, moro og et godt fellesskap. Pr har Furuset Allidrett IF 104 medlemmer.

2 Moro med idrett Gjennom 9 år har Furuset Allidrett IF hatt et bredt samarbeid med Aktivitetsskoler fra bydelene Alna og Stovner. Fire dager i uken mellom kl og har det i Furuset Forum blitt tilrettelagt for allsidige idrettstilbud og kulturaktiviteter. I 2011 er 58 barn fra 11 Aktivitetsskoler registrert som medlemmer. Mål Målet er at alle barn i Bydel Alnas skolefritidsordninger skal delta i godt organisert og variert fysisk aktivitet 0 minutter eller mer, hver dag året rundt. Aktivitetsskolene er en arena som gir barn mange erfaringer knyttet til varierte fysiske, kulturelle og estetiske aktiviteter. Gjennom å gjøre barna rike på felles opplevelser, lek og samhandling utvikles vennskap og sosiale nettverk. Varierte aktiviteter I et samarbeid mellom fagansvarlig Bjørnar Holsæter fra Jeriko Skole og idrettskoordinator Kent-Rune Grande i Furuset Allidrett IF innpasses aktivitetene i Aktivitetsskolenes årskalender. Barna får i løpet av skoleåret prøve seg i ulike aktiviteter; skøytelek, ulike ballspill, tennis, gymnastikk, trampoline, Medlemskap i Furuset Allidrett koster 100 kroner pr. år. dans og rytmikk og sangleker. Aktiviteter preget av lek settes i fokus, der barna lærer å ta hensyn til hverandre. Lokale instruktører fra Alnaskolen for unge ledere Aktivitetene ledes av lokale instruktører fra Furuset Allidrett IF og Alnaskolen for unge ledere. Vi i Furuset Forum bruker både håndballhall, ishall, fellesrom, kafè, kjøkken, og utearealer i aktivitetene. Barn med ulik kulturell bakgrunn og idrettsmessige ferdigheter får gode og varierte tilbud. Medlemskap i Furuset Allidrett IF koster kr. 100,- pr år og gir fordeler som gratis lån av hjelm og skøyter, og fri gåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum. 2

3 Ser vi nærmere på våre 58 Aktivitetsskolemedlemmer er 294 jenter og 289 gutter. Av 46 barn med minoritetsbakgrunn, er 165 jenter og 181 gutter. Tilsvarende for de 27 med etnisk norsk bakgrunn, er 129 jenter og 108 gutter. Vi bidrar til glade unger, som får prøvd seg i forskjellige aktiviteter og det på en tid der mange idrettsanlegg står tomme. I tillegg har vi gjennomført følgende arrangementer: Ridderturnering Ca. 400 barn fra 11 Aktivitetsskoler deltok. Det var ridderleker, stafetter, orientering, sekkeløp, tautrekking, ridning på hester og riddere, var fordelt rundt på poster der barna fikk delta. Fotballturneringer Ble gjennomført på to steder, der 1. og 2. klasse var sammen og. og 4. klasse var sammen et annet sted. 62 kamper ble gjennomført. Skogdagihøstferien 11 Aktivitetsskoler fordelte seg på 2 steder. Vedkasting, pinnebrødsteking, klinkekulekasting, samarbeidsspill og 60-leken (spørsmål og tall). Nissefest Ble gjennomført 2 fredager i desember. Nærmere 400 barn deltok. Stafetter, dans og teater. Vinteraktivitetsdag 10 Aktivitetsskoler samarbeidet om aktivitetsdag. Skilek, slalåm/snowboard, aking og skitur var aktivitetene. Aktivitetene i Jerikobakken på Lindeberg blir stadig mer og mer populære. Stjernerisikte Aktivitetsskolene sin egen talentiade innen dans, sang m.m. I år var det 18 innslag. Tennisogridekurs Alle Aktivitetsskolene som er med i Allidretten har fått tilbud om tenniskurs og ridekurs for barna i ukene Her har over 170 barn deltatt i Alle fikk delta minimum ganger, slik at de fikk en opplevelse av hva ridning og tennis er. Vi bidrar til mange aktive og glade barn.

4 # %" % % 1G G (%(& 'G G! G&! % & "' %G " G."& %G) #!! " %'(%" % " G ' GC %DG % 1& # G G " $ % "=G'#%&F G<G ( (&'G422< %% "! "' 'G &' %' %G <G2<52<! fremvisnsinkgoleeåret r Allidrett og kulturårshjul % film rum i o if! %'(%" % " =G" '(%&' G# %G G " $ % "G % 1& <: 54 % '(%" % " G$+G " #' %( # G '( G " &G *&) " % " G# G *&! %& :<: 55 7<; 5: 5; 4;<; $$ ) & & 8<2!#" G G G& # G (%(& 'G $%<G %"G# G " %G&#!G #% &!'G % ' &G && &#" "G G " " %G G+% ' % 1G G #&' %G22G %#" G' G#) "" )"' = ( % %=G G'!= G % ' &G +"G )G&.*' %G# G %G&." ) G " + " G' G % (%(& 'G #%(!< ( 62 'G %G % " G $. & %<G 'G %G) 'G %" G' %G! # 'G! G % ) ' G& < %G#$$G' G'% G /! %!) &" " %G G (%(& 'G #%(!<G G %G 'GG G' ) "' % &' ) =G" && F! %& G# G" && &'GF G! "&'G # FG %" G +%G& )G&'+G $+G& " "G# G) & G & G %!G G) % %' (1%* & #%! %< : ' ) ' '&.*$ ' ) ' '&.*$! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! 6< #' #' & ' & ' (%" (%" 4<4 &&! %& G# G$+. " && &'G G #%(! " ;<4 &&! %& G# G$+. " && &'G G #%(! " 6; "&G# G%*'! "&G# G%*'! "" "" 8 9 % % " * " * 2F 2F4 7F; 42< 2<4 % 1 % 1 "' % : 44<4 46<4 ')' ' % F #' '(%" % " "" & (%& (%& <G& " & +! <G& " & +! <G& " & +! 52! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! Økt kompetanse I løpet av skoleåret 2011/2012 har det / vil det bli avholdt seks kurs for ca. 0 aktivitetsskoleansatte innen områder som; Aktiviteter i sal og på is Friluftsliv om høsten Skilek Friluftsliv på våren Aktiviteter ute i lokalmiljøet Barneidrettens mål og verdigrunnlag Samarbeid med NIF og Oslo kommune Norges idrettsforbund og olympiskeog paralympiske komitè har siden 2008 utpekt Furuset Allidrett IF en av 10 idrettsforeninger i Norge, som i samarbeid med lokale SFOer/Aktivitetsskoler skal utvikle modeller for å øke fysisk aktivitet blant barn. Økt kompetanse blant trenere og ansatte ved Aktivitetsskolene. % 1G 'G (%(& 'G G.%G#$$! % &#!G$+G #%G #" (%% "F G& G ' G G"# "G #%!G G ""#!G & # %G& % &$ =G#% " & %'G & %G % 1& % '&< G #%'& 1 G!! %G "G& ). +% G! G ' ) ' ' %G G " % +G % ) G! G#% " & %' % 1& <! %!) &" " G G (%(& 'G #%(! " "' % &' ) G G % # ' %" %G G ' "' ' ) ' '&& # " &G "G' # %G G! G & #G % 1& % '&G G&! % G ' ) ' '&& # " G ) G (%&G #%G "& 1 G) % (%&G G %" % 1D=G GD ' ) ' '& ( G%( G G %" F D ' ) ' ' %G G& DG# GD & ' ) ' ' %< % 1 "D=G! G # (&G$+G 48<8 1 C #!! %F DG G % % 'G #%(! G ' ) ' '&$ % "G)E (%(& A! 4 "' %G %G % ' &=G G0 &' G ( '(% %% "! ' '&& # < &G )G ) %G " 'G ' ) %G 72 G #% # G#!G " % " G "& 1 G %G "G % G #!$ ' "& G "'G & G ' ) ' 'G ) %G #%('& '" " G #%G! %G *& # "< G #%G %" G G ' ) ' '&& %B Både NIF og Oslo kommune v/utdanningsetaten støttet aktivitetene med kr ,- i Midlene har gått til utdanning av Aktivitetsskoleansatte, instruksjon og prosjektledelse. Vi mener dette har ført til økt kompetanse både blant trenerne og de ansatte ved Aktivitetsskolene og til ennå mer idrettsglede og aktivitet i Furuset Forum og i nærområdene. Allidrettsleker Allidrettslekene/idrettskolen foregår på onsdager kl i Furuset Forum for barn i alderen -6 år, og kl for barn i alderen 7-1 år. Våre unge, lokale idrettsledere legger opp til varierte aktiviteter og konkurranser, der leken er det sentrale. Balleker og stafetter Hoppematte og balansetrening Sangleker Gymnastikk og dans Tilbudet benyttes av over 90 barn, og oppleves som meget positivt. Både foreldre og besteforeldre er med på aktivitetene. Dette er en form som kan utvikles videre. Barna får medlemskort, noe gir fordeler som fri adgang til frigåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum.

5 Parkour I 2009 gikk 15 ungdommer sammen og startet en egen Parkourgruppe i Furuset Allidrett IF. I løpet av 2011 har gruppa vokst seg større, og rekruttert ungdom fra hele Oslo. Parkour dreier seg rett og slett om kunsten å bevege seg. Vi snakker om å ta seg fra A-Å over og gjennom diverse hindringer med kun sin egen kropp til hjelp. Forseringen av hindrene skal skje på kortest mulig tid. Hindrene kan være alt mulig, som gjerder, vegger, tak og trær. Målet om å flytte seg så raskt som mulig fra sted til sted gjør stuntene naturlige. Det går fortere å hoppe ned en trapp enn å gå og så videre. Det er i liten grad konkurranse som er drivkraften for utøverne. De fleste i miljøet er imot å konkurrere og er mer interessert i det å ha det gøy sammen med venner. Ungdommene trener to ganger i uka inne i Furuset Forum. Nytt parkouranlegg i Verdensparken i 2012! Gransdalen, Furusetfestivalen m.m. Mange av medlemmene er dyktige også når det gjelder å dokumentere fra andre aktiviteter gjennom film og bilder. Gruppa har også blitt flittig benyttet av Oslo kommune v/ Plan- og Bygningsetaten og Bymiljøetaten ved planlegging av den nye Parkourparken i Verdensparken i Gransdalen på Furuset. Furuset Allidrett IF har også hatt stor nytte av ungdommenes interesse og deres lyst til å skaffe seg mer kompetanse innenfor foto, film, musikk og lys. Parkourgruppa har hatt ansvaret for musikk og lys på ulike bydelsarrangement og bistår aktivt i forbindelse med helsearrangement, lysvandring langs Alnalva, Vinteraktivitetsdagen i 5

6 6 Dansegrupper I Iøpet av 2011 har vi etablert flere dansegrupper. Vi benytter oss av treningsvektrommet i Furuset Forum. Speil er satt opp på veggene og aktivitetene som først og fremst er for jenter, har blitt veldig populære. Trim- og stavgangsgrupper og 60-pluss På mandager og onsdager har Furuset Allidrett IF tilbud om stavgang på gangveier og stier i nærområdene og innetrening med sirkel- og styrketrening på Furuset Skole og Furuset Forum. Aktivitetene passer for voksne som ikke har trent på lenge, eller som ikke har trent noe særlig før. 42 personer deltok i aktivitetene i 2011, de fleste godt voksne kvinner. I denne sammenheng satser vi på å ha godt skolerte trenere. Vi har i høstsemesteret også avholdt et kostholdskurs med ernæringsfysiolog. I tillegg har vi et nært samarbeid med Marthe Bullie, er Bydel Alnas Folkehelsekoordinator. Tilbudene er populære og flere av deltakerne har vært med siden starten i 200. Yngve Andersen, kjent fra Puls på NRK åpnet i mai 2011 en ny utendørs treningsarena i Aktivitetsparken ved Furuset Forum i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag. Det var Turmarsj ved Østmarka marsjklubb og Bydel Alnas gågrupper, og Zumba ved Actic. I 2011 har vi hatt et samarbeid med Oslo Idrettskrets og 60-pluss. Tilbudet har også blitt støttet økonomisk fra Oslo kommune v/helse- og velferdsetaten noe vi er meget takknemlige for. Sprett og Sprell Sprett og Sprell er et tilbud om lettere fysisk aktivitet til Regnbuen Arbeidsog Aktivitetsforums deltakere og ledere. Tilbudet er åpent for beboere fra ulike Bofellesskap i bydelen, om hver tirsdag å drive med ballspill, leker, koordinasjonstrening, uttøyning og avspenning. Gjennom arbeidet og aktivitetstilbudet på dagtid kommer deltakerne i kontakt med medlemmer i Furuset IF's allianseforeninger. For noen blir det derved naturlig å gå på andre arrangement i Furuset Forum. Aktive foreldre og barn i Furuset Forum Sammen med SMART-barnehagene, Bakås, Skjønnhaug, Ulsholt, Furuhuset og Miljøhus 15, som er familiesentre for beboere i Bydel Alna, arrangerer vi trim for små barn og foreldre to timer hver onsdag formiddag i håndballhallen i Furuset Forum.

7 I løpet av 2011 har også en del av de ordinære barnehagene i Bydel Alna begynt å bruke tilbudet. Furuset Allidrett IF tilrettelegger aktivitetene med nødvendig utstyr og stiller med instruktører. Bydel Alnas representanter står for det pedagogiske opplegget. Drøyt 10 barn og voksne deltar i snitt pr. gang - de fleste med minoritetsbakgrunn. Godt utviklede motoriske ferdigheter er med på å utvikle barns kreativitet og bevegelse. Barnas foreldre deltar også i aktivitetene. Kl samles alle i kafeen og spiser nistepakke eller en deilig varmrett som Regnbuen Arbeidsog Aktivitetsforum har laget. Skøyte- og ishockeyaktiviteter for barn Fire formiddager i uken har barn fra åtte barnehager og barn fra Furuset og Gran skole, i alt over 00 barn, fått en forsmak på skøytelek og ishockey. Hovedmålet er at ungene skal ha det gøy. Det innøves ulike ferdigheter og balanse gjennom lek og stafetter. De som ønsker det får prøve seg med puck og kølle. I romjulen 2011 ble det også åpnet en utendørs kunstisbane utenfor Furuset Forum, noe som antakelig vil føre til økt skøyteaktivitet. ldrett mot rus I samarbeid med Civitan og RIO arrangerte vi lørdag 17. september 2011 Idrett mot rus i Furuset Forum og i Aktivitetsparken. Det var 90 deltakere fra 12 institusjoner. Deltakerne ble delt inn i lag som roterte mellom øvelsene volleyball, fotball og frisbee. Ved arrangementets slutt var det servering i Furuset Forum med premieutdeling. Sommeridrett og sommercamp I samarbeid med Bydel Alna, Oslo Idrettskrets, Gran Åpen skole og S.T.0.L.T.- prosjektet ble det også i sommer arrangert varierte aktiviteter for aldersgruppen 8-18 år. Dette omfattet, hoppematte, fotball, basketball, volleyball, slåball, tegning, sjakk og brettspill m.m. Aktivitetene foregikk i Furuset Forum og i nærområdene over en periode på tre uker med ca deltakere pr. dag. Tilbudet ble tilrettelagt og ledet av yngre ungdom som har gjennomført Alnaskolen for unge ledere. Aktivitetene ble støttet økonomisk av Oslo Idrettskrets og Bydel Alna. Det ble daglig servert gratis frukt. I tillegg har vi i samarbeid med Bydel Alna hatt utvidet virksomhet i skolenes høst-, jul-, vinter- og påskeferie. 7

8 8 Ung i Forum Idrett og kulturaktiviter for barn og ungdom. Forum Fair Play I håndballhallen i Furuset Forum er det to partier med Forum Fair Play hver lørdag mellom kl og for aldersgruppene 10-1 år og år. Her har vi i flere år samarbeidet godt med Oslo Idrettskrets v/storbyavdelingen. Håndballhallen deles inn i tre soner og vi har aktiviteter som hoppemadrass, basketball, bordtennis, innebandy, dans, fotball og mye musikk. Både ungdomsklubben og Forum Fair Play representerer noe stabilt for mange av ungdommene. I snitt er det 15 besøkende pr. gang. Ungdomsklubb Ungdomsklubben i Furuset Forum foregår på fredager mellom kl Foruten et godt diskotek med et avansert lysanlegg, er det biljard, bordtennis, dansematte, internettkafe, fotballspill, playstation og masse spillaktiviteter. Hvembenyttersegavaktivitetene? Ser vi på ungdomstiltakene i Furuset Forum samlet er det 22 medlemmer i gutter og 78 jenter. 92,6% av guttene og 95,6% av jentene har minoritetsbakgrunn. Minoritetsandelen har hatt en kraftig økning de senere årene. Fokus må nå være å få flere etnisk norske til å benytte deg av disse tilbudene. Samtidig gjenspeiler deltakelsen godt befolkningssammensetningen i området så det blir ikke lett. En undersøkelse viser at 297 av ungdommene går på skole fordelt på 57 forskjellige ungdoms- og videregående skoler. 8 er i arbeid, 7 uten arbeid og 10 har ikke svart. Tilbud for jenter På fredagskveldene har vi et åpent jentetilbud med ulike idretts- og kulturaktiviteter. Mange av jentene, særlig de med minoritetsbakgrunn finner seg bedre til rette her enn på ungdomsklubbtilbudet. Furuset United Hver fredag kveld samles ca. 0 gutter i alderen 18-0 år for å spille fotball i Forum. Mange er dyktige, og de elsker leken med ball. Flere av deltakerne er - eller har på ulike måter vært på kant med loven, men viser stort ansvar og god oppførsel i Forum.

9 Åpen hall Åpen hall har foregått i Furuset Forum på mandager og onsdager i tilknytning til Åpen skole. I snitt er det 0-40 deltakere pr. gang. Alnaskolen for unge ledere Interessen for tradisjonelt frivillig arbeid er synkende i Bydel Alna som i resten av Oslo. Ønsket om å snu denne trenden gjennom å engasjere og motivere lokal ungdom, var utgangspunktet for at Furuset Idrettsforening i samarbeid med Groruddalssatsingen våren 2008 tok initiativ til å etablere Alnaskolen et opplæringsprogram for unge, lokale ledere og ledertalenter. Opplæringstilbudet er både praktisk og teoretisk, og er rettet mot ungdom som er interessert i å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Prosjektet skal gi de unge nødvendig kompetanse og trygghet til å ivareta aktuelle funksjoner og roller på en god måte. Ungdommene gir uttrykk for at Alnaskolen har vært nyttig. Mange mener det er lettere å gå inn i rollen som ledere og instruktører etter å ha vært gjennom viktige temaer knyttet til det å jobbe med barn. I 2011 har Alnaskolen også hatt et fruktbart kurssamarbeid med Oslo Idrettskrets. Deltakerne mente det var spesielt nyttig at kurset var både teoretisk og praktisk. Siden 2008 har over 80 ungdommer deltatt på trinn 1, trinn 2 og trinn + kurs for sosiale entreprenører. Disse påtar seg stadig større oppgaver i lokalsamfunnet; De var med og rigget og sjauet under Furusetfestivalen, sammen med annen lokal ungdom. Samtidig arrangerte de et idrettsopplegg for barn i samme festival. Forum Fair Play fotballturnering med 24 lag under Furusetfestivalen og to turneringer for uorganisert ungdom høsten Sommercamp i uker sommeren 2011, for ca 60 barn. Deltatt meget aktivt i bydelens Ruskenaksjoner. Drevet Idrett og kulturkveld for jenter (i håndballhallen) på fredager. Tre ungdommer var med på å arrangere julaftenarrangement i Furuset Forum Deltar som trenere i Moro med Idrett for bydelens Aktivitetsskoler, fire ettermiddager i uken. 6 deltar som trenere i allidrettsleker for barn på onsdager. 6 bistår som hjelpeledere i Forum Fair Play på lørdagene. Mange av ungdommene deltar aktivt på ulike måter i lokalmiljøet, en sitter i bydelens ungdomsråd og en i Bydelsutvalget. Alnaskolen et opplæringsprogram for unge, lokale ledere og ledertalenter. 9

10 10 På 10 år har det blitt 60 prosent mindre kriminalitet på Furuset. Lokalt samarbeid og forebyggende arbeid nytter! Det at mange av våre unge ledere selv kommer fra bydelen og er svært synlige i dagliglivet på Furuset gjør at ungdommene kjenner lederne fra mange arenaer. Dette virker konfliktdempende og gir trygghet. I tillegg gir det mange kontaktpunkter. Dette gir lederne mulighet til å følge opp hendelser som oppstår i ungdomsmiljøet, samtidig som de framstår som gode rollemodeller. I et intervju med lokalavisen Akers Avis uttaler Roy Cato Einarsen, politiførstebetjent ved forebyggende avdeling på Stovner politistasjon: Vi ser at kriminalstatistikken i hele Groruddalen er på vei nedover, men ingen steder er nedgangen så markant som på Furuset. Tallene er slående: På 10 år har det blitt 60 prosent mindre kriminalitet på Furuset. Bilkriminaliteten har gått ned med utrolige 90 prosent, mens antall voldssaker har gått ned med 76 prosent. Men de gode statistikkene kommer ikke uten videre. Det ligger veldig mye forebyggende arbeid bak resultatene og ingen blir verdensmester i forebyggende arbeid alene. Bydel Alna har de siste årene styrket barne- og ungdomsarbeidet vesentlig. Det er blant annet etablert gode samarbeidsarenaer mellom Enhet for Ungdom og Kultur, Furuset Forum, Gran Åpen skole, Ungdomssenteret, Feltarbeiderteamet, Barnevernet, Ungdomsprosjektet S.T.O.L.T, Idrettskretsen, NAV, Politiet, mfl. Et felles mål med samarbeidet er å skape identitet og tilhørighet, ansvar og innflytelse. Bydelens politikere og administrasjon har også vist stor klokskap ved å styrke ulike aktiviteter for uorganisert ungdom. Ikke minst ved den rause tildelingen av frivillighetsmidler. På Furuset er det fortsatt utfordringer. Vi har en stor og sammensatt ungdomsgruppe fra mange forskjellige land og kulturer, med mange forskjellige interesser, adferdsmønstre og kunnskapsnivå. Med et stort innslag av ungdom med minoritetsbakgrunn er det viktig at tilbudene ikke blir en øy på Furuset, men bidrar til inkludering. Vi ønsker å bidra til at våre unge tar riktige veivalg. Ved å gi ungdom gradvis større ansvar og oppgaver som er meningsfulle for dem, har vi tro på at dette er mulig! Samarbeidet med Regnbuen Furuset Allidrett IF har et nært samarbeid med Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum, som er et kvalifiserings- og sysselsettingsprosjekt i regi av Furuset Idrettsforening og Bydel Alna. Regnbuens deltakere er med på å tilrettelegge aktiviteter og sørger for at nødvendig utstyr er på plass og er en viktig motor for aktivitetene.

11 Takk til OlK for inspirerende kurs og godt samarbeid. Mange skal takkes! I forbindelse med våre aktiviteter har Furuset IF og Furuset Allidrett IF etablert samarbeid med etater, organisasjoner og institusjoner som; Bydel Alna v/enhet for Ungdom og Kultur og SALTO-koordinator, S.T.0.L.T.-prosjektet, Ungdomsrådet, bydelens fritidsklubber og ikke minst bydelens politikere Enhet for Mangfold og Integrering, OXLO Groruddalssatsingen Barnevernet, Bydel Alna Furuhuset og Miljøhus 15, Bydel Alna Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Oslo Idrettskrets v/storbyprosjektet (planarbeid, kurs og instruktører) og Oslo Skøiteklubb. Furuset Vel (Bruk av lokaler, samt ryddeog Ruskenaksjoner) Politiet kommer innom på fredagsog lørdagskveldene og slår av en prat. Gran og Furuset skole (god kontakt med rektor, lærere og ansatte) En stor takk for faglig og økonomisk støtte Utdanningsetaten Helse- og Velferdsetaten Etter årsmøte 2. mars 2011 har styret følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Kontrollkomite Kontrollkomite Revisor Revisor Valgkomite Valgkomite Valgkomite Ungdomsutvalg Sahra Jaber Esma Pamuk Dilek Belgic Fatima Eltujeva Najieh Faryabi Imen Bouazatti Said-Shafi Faryabi Jr. Ungdomsutvalg Vidar Waaden Berit Larsen Anders Høgmoen Said-Shafi Faryabi Anne Malin Maurstad Esma Pamuk Sakan Aref Servet Suluk Imen Bouazatti Sahra Jaber Mirwais Ghairat Kent-Rune Grande Shahana Hafez Harald Lindvik Villy Bendiksen Mirwais Ghairat Ilknur Arslan Øzkan Uymaz Noman Afzal Anne Malin Maurstad Petter Brynildsen Shahana Hafeez Mohammed El-Messaouri Nadir El-Edrissi Hamza Ansari Abu Ansari Derya Omer Helin Guzel Walid Yaszidi Redwan Hajji Usman Jaber Mohammed Abdulla Lara Aref Shamshad Ghairat Cacide Gunay Anas Ben Ali Administrativt utvalg Vidar H. Noreng Berit Larsen Vidar Waaden Furuset Allidrett IF's leder Vidar Waaden er leder av Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydel Alna, der også Kent-Rune Grande er medlem. Kent-Rune har deltatt på daglig lederseminar i regi av Oslo Idrettskrets og seminar i regi av NIF. Han deltok også sammen med representanter fra NIF på EU-seminar i Graz i Østerike om Inkludering av minoriteter i idrettslag. 11

12 Postboks 9 Furuset 1001 Oslo Tlf Org. nr Bankgiro

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

FURUSET ALLlDRETT lf. Forum Fair Play Ung i Forum Lokalt samarbeid. Pr har Furuset Allidrett lf 915 medlemmer.

FURUSET ALLlDRETT lf. Forum Fair Play Ung i Forum Lokalt samarbeid. Pr har Furuset Allidrett lf 915 medlemmer. FURUSET ALLlDRETT lf Forum Fair Play Ung i Forum Lokalt samarbeid Full fart på Sletta! Årsrapport 2016 Furuset Allidrett lf, stiftet 28. august 2003, har som mål å tilrettelegge for, og organisere allsidige

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

Alnaskolen har i 2010 hatt totalt 80 deltakere.

Alnaskolen har i 2010 hatt totalt 80 deltakere. Rapport 2010 Alnaskolen Alnaskolen er en lederopplæring og frivillighetsskole for ungdom i Bydel Alna i Oslo. Alnaskolen administreres av Furuset idrettsforening med faglig og økonomisk støtte fra Bydel

Detaljer

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole Haugen AKS Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole HØSTEN 2016 Til alle barn, foreldre og foresatte! Sommerferien er over og vi har hatt en fin oppstart i august med fokus på barnas sosiale kompetanse.

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 4 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke aktiviteter det er mulig å melde seg på i

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2.etg. Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening

Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening 1 Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening 2016-2020 Utviklet gjennom tre framtidsverksteder høsten 2015 i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Temaer som er notert under prosessen, men som ikke er innarbeidet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN

IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN Planen bygger på erfaringer gjort i Gransherad IL gjennom skoleåret 2014/15, 15/16 og 16/17 Planen er styrebehandlet 13.02.-17 og Årsmøtebehandlet 06.03.-17 Innhold:

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2011 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets - et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets Bakgrunn for prosjektet - Det er stort frafall blant ungdom i norsk idrett - Ungdomsidretten i Nordland

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2012 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar VÅREN 2006 Sesongstart 9. januar Sesongslutt 11. mai Vårmønstring 12. mai Påmelding ved oppmøte Sesongavgift barn/ungdom: 3-5 år en gang pr. uke: kr.400,- fri trening kr.600,- 6-9 år en gang pr. uke: kr.500,-fri

Detaljer

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Alna Ungdomsråd Møtested: Møterom Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 93861147 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole #16079 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 16079 Innsendt av ARILD ÅGE HOVLAND Sist oppdatert 26.01.2017 Søker SPORTSKLUBBEN TRANE Utlysning Støtte til barne-

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017

Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017 Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 3 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke aktiviteter og kurs det er mulig å melde

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

trapport «Vålerenga Åpen Hall» prosjekt 2010/1/0400

trapport «Vålerenga Åpen Hall» prosjekt 2010/1/0400 Sluttrapport trapport «Vålerenga Åpen Hall» prosjekt 2010/1/0400 Forord Vålerenga Fotball har tatt mål av seg til å gjøre gjøre Oslo til en bedre by. Dette gjør vi blant annet gjennom å drive inkluderende

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Inkludering og idrettsglede

Inkludering og idrettsglede Inkludering og idrettsglede Inkludering i idretten på Idrettens hus Hvem er: Klubbutvikler Inkludering -> Elise Barsnes Stillingen er et samarbeid mellom Hordaland idrettskrets (HIK), NFF Hordaland (NFF

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0296 Prosjektnavn: UT Ungdom Trener Søkerorganisasjon: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING Dette foredrag handler om vår erfaring. Det er viktig å huske at disse erfaringer og

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere.

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. Årsrapport Oslo/Akershus 2015/16. NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. I Røa IL ble det gjennomført 8 nybegynnerkurs. 5 i innebandy

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

PROSJEKTNAVN IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb.

PROSJEKTNAVN IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb. Extrastiftelsen: Sluttrapport Prosjekt: 2013/FBM9230 SØKERORGANISASJON: Norges Idrettsforbund ORGANISASJONSLEDD Asker Skiklubb PROSJEKTNAVN IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb. 1 SLUTTRAPPORT IdrettsGlede

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS (YLiB) Et lederprogram for ungdom i Barentsidretten SAMMENDRAG Når Barents Summer Games går av stabelen i Nordlands fylkeshovedstad Bodø, 1.-3. september 2017, gjennomfører

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

Informasjon om kurs på AKS

Informasjon om kurs på AKS Informasjon om kurs på AKS I vårsemesteret tilbyr vi tre perioder med kurs på AKS for Blå base. Alle kusene på Berg AKS har tema innen Rammeplanens målområder; "Fysisk aktivitet og lek", "Kunst, kultur

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss

Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss Besv art: 108 Hoppet ov er: 0 Jente Gutt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sv arv alg Jente Gutt Sv ar 42,59% 46 57,41% 62 Totalt 108 1 / 34 Q2 Alder: Besv art: 108

Detaljer

Kurs for AKS base 1 våren 2017

Kurs for AKS base 1 våren 2017 Kurs for AKS base 1 våren 2017 Til alle barn, foreldre og foresatte på base 1 Vi kjører på med ny kurskatalog denne våren med spennende kurs og aktiviteter. Alle kan melde seg på, men pass på at de ikke

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA Velkommen til tredje trinn ved Korsvoll Aktivitetsskole. Basen vår heter Katta. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre. Kursene er gratis og

Detaljer

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016 Halvårsplan for Trasop AKS Høst og vinter 2015/2016 Vi har i denne planen tatt utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, og de fem målområdene den er delt inn i. I tillegg har vi imøtekommet Oslostandaren

Detaljer

Ballett/jazz, kor, fotballskole, kokkekurs og Haugen Allidrett. Påmelding gjøres ved å sende mail eller levere svarslippen til AKS.

Ballett/jazz, kor, fotballskole, kokkekurs og Haugen Allidrett. Påmelding gjøres ved å sende mail eller levere svarslippen til AKS. 1. Til alle barn, foreldre og foresatte! Denne høsten vil vi tilby 5 ulike kurs på Aks: Ballett/jazz, kor, fotballskole, kokkekurs og Haugen Allidrett. I tillegg til kursene har vi også læringsstøttene

Detaljer

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

PROGRAM Festivaluka 2016

PROGRAM Festivaluka 2016 PROGRAM Festivaluka 2016 Fredag 3. juni: Ungdomskveld på Ammerudklubben Shuffleboard, bordtennis, biljard, dans, playstation med mer. Salg av mat. Tid: Kl 18.00 22.30 Alder: 8. trinn til 18 år (for deg

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Kurs og akademi for AKS base 3 vår 2017

Kurs og akademi for AKS base 3 vår 2017 Kurs og akademi for AKS base 3 vår 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 3 Vi starter våren med denne kurskatalogen med spennende kurs og aktiviteter. Alle kan melde seg på, men pass på at

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Kjempeplask. Tungt på land..lett i vann. Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501

Kjempeplask. Tungt på land..lett i vann. Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501 Kjempeplask Tungt på land..lett i vann Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501 Forord: Kjempeplask er et prosjekt for å tilby trening i basseng for overvektige personer. Vi har

Detaljer

Dette gjorde vi i 2013. KOLSTAD IL : 40 ÅR i 2012

Dette gjorde vi i 2013. KOLSTAD IL : 40 ÅR i 2012 Dette gjorde vi i 2013 KOLSTAD IL : 40 ÅR i 2012 FORANKRING AV VERDIER EN EVIG JOBB Vi skal utvikle lokalsamfunnet vårt og sørge for at flest mulig mennesker har det bra sammen vi arbeider altså med fotballen

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

Tilrettelegging for lavterskel fysisk aktivitet - eksempler på tiltak. Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal Ingunn Fossmellem

Tilrettelegging for lavterskel fysisk aktivitet - eksempler på tiltak. Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal Ingunn Fossmellem Tilrettelegging for lavterskel fysisk aktivitet - eksempler på tiltak Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal Ingunn Fossmellem Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal Prosjekteiere: Glåmdal regionråd,

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Informasjon om kurs på AKS

Informasjon om kurs på AKS Informasjon om kurs på AKS I vårsemesteret tilbyr vi tre perioder med kurs på AKS for Grønn base. Alle kusene på Berg AKS har tema innen Rammeplanens målområder; "Fysisk aktivitet og lek", "Kunst, kultur

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Lokal plan: Aktivitetsskolen Ljan 2015/2016

Lokal plan: Aktivitetsskolen Ljan 2015/2016 Lokal plan: Aktivitetsskolen Ljan 2015/2016 Målområder 1: Natur, teknikk og miljø Mål: Gjennom aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets Hordaland Fotballkrets - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Integrering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn Mål med inkluderingsarbeidet Delmål Øke deltakelse i organisert idrettsaktivitet

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Sprek, sunn og spenstig!

Sprek, sunn og spenstig! Sprek, sunn og spenstig! Rusforebygging i breddeidretten - fokus på barn og unge i breddefotballen Paul Gabor Rådgiver KoRus Trondheim 18. okt. 2012 1 2 Sprek, sunn og spenstig! Trondheim 18. okt. 2012

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no Søknadsfrist 21.

Detaljer