Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener. Børsa kirke 150 år. Børsa menighetsråd. Lansering av jubileumsboka for Børsa kirke år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener. Børsa kirke 150 år. Børsa menighetsråd. Lansering av jubileumsboka for Børsa kirke - 150 år"

Transkript

1 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 3 Juni 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener En sprell levende familiedag side 5 Børsa kirke 150 år Børsa menighetsråd Biskoper på besøk side 7 Tur/retur Kenya side 9 Lansering av jubileumsboka for Børsa kirke år Lansering av jubileumsboka vil skje på kirkekaffen søndag 22. juni. Jubileumsboka er siste ledd i Børsa menighetsråds vellykkede 150-årsfeiring av kirken. Boka kan forhåndbestilles gjennom prestekontoret. Forts. side 2 Årets konfirmanter: se side 6, 7 og 8

2 Tekst: Dagfinn Bjerkestrand Skeptiker eller overtroisk? SKAUN PRESTEGJELD SKAUN KIRKEKONTOR, Boks 26, 7358 Børsa Telefon: Telefax: E-post Kirkevergen: Prestene og prestekontoret: Kontortid: Mandag - torsdag kl Sokneprest Stein Ellinggard tlf Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand tlf Organist Jørgen Gustad tlf Kirkeverge Inger Berg tlf BØRSA MENIGHET Leder menighetsrådet: Aud Eikli Meistad BUVIK MENIGHET Leder menighetsrådet: Aslaug Jellum SKAUN MENIGHET Leder menighetsrådet: Jon B. Husby SKAUN KIRKELIGE FELLESRÅD Leder: Roar Danielsen MENIGHETSBLAD for Børsa, Buvik og Skaun Bankgiro Ekspedisjon: Anne Kristine Bakken Hovtun Redaksjon: Reidar Hovtun, Eilif Berge, Lars Syrstad, sogneprestene Trykk: Orkla Grafiske AS tlf E-post: Denne gang hadde jeg tenkt å skrive litt om alternative behandlingsformer. Jeg blir fascinert av alle disse forskjellige terapiene og behandlingsformene som det finnes kanskje tusenvis av. Jeg blir litt forvirret også, det er jo så mange forklaringsmodeller, men temaet er jo interessant. Som mange i vår tid, er jeg også litt skeptisk til den såkalte skolemedisinen, eller konvensjonell medisin. Ikke så mye, riktignok, men jeg ser begrensningen som denne har. Som den selv innrømmer, for øvrig. Mange av disse alternative metodene har jo noe fornuftig ved seg. Noen av dem snakker om et helhetlig syn på mennesket. Dette poenget er jo viktig: mennesket er en hel skapning. Psyken henger sammen med det fysiske legemet. Vi vet jo det av erfaring at sorg over ett eller annet kan sette seg som vondt i ryggen, eller at smerter kan gi depresjoner. Men når de begynner med chakra og aura, qi-energi og mye annet, da blir jeg en liten skeptiker. Én ting er å gå grundig gjennom kostholdet til pasienten for å få et balansert kosthold, noe helt annet å tro at denne balansen har noe med noen meridianer i kroppen, eller ubalanse i energifrekvenser eller hva det nå sies at det er. Hvordan skal vi kunne orientere oss i dette landskapet? Selv er jeg skeptisk til det meste. Både på den ene siden trollmenn med magiske ritualer og på den andre siden multinasjonale farmasøytiske selskaper som bare er ute etter å tjene penger. Hvordan skal man finne ut hva som er sunt eller usunt, hva som er fornuftig nytenkning eller hva som er bare tull? Klarer jeg å tenke nøytralt om disse tingene? Ingenting er jo aldeles nøytralt. Enkeltepisoder som folk kan fortelle om, gir jo ikke et helhetlig bilde. Folk kan jo også bli friskere av nesten hva det skal være. Slik er vi mennesker. Kroppen har en fantastisk evne til selvhelbredelse. Placeboeffekten er jo også vel dokumentert. Men når det gjelder alle disse alternative behandlingsformene, finnes det mer solid dokumentasjon på at det virker? Jeg har lett etter slikt. Ikke så grundig som en forsker, men jeg finner svært lite som kan dokumentere at de forskjellige behandlingsformene virker. Altså, det vil si, det virker visstnok mye av dette, men ikke mer enn det å spise sunt, mosjonere og tenke positivt gjør. Og få en god massasje innimellom. Hvor står da en prest hen i dette landskapet? Mellom barken og veden vil jeg si. For skeptikerne er jeg bare en av de overtroiske. For de alternative er jeg en skeptiker, altså en som ikke tror på noe som han ikke kan vitenskapelig bevise. Og det snodige er jo at begge har rett. Jeg er både overtroisk og skeptisk. Men det tror jeg at mange er. Vi vil gjerne at det vi setter vår lit til, kan bevises på en sannferdig måte. Samtidig som vi er åpne for nye tanker. Hva skal vi da gjøre, hvis vi lider av noe, og legene står fast? Jeg tror at det går an å be til Gud om hjelp, også til å bli friskere. Det koster i det minste ingenting, og har ingen bivirkninger. Ingen kan love at man blir frisk, men mange blir faktisk friskere, eller får det bedre. En prest har for øvrig total taushetsplikt og kan ta en lengre samtale om hva som helst. Det kan mange ganger være nok. Til å få det bedre. Jubileumsboka... forts. fra side 1 Boka er ei artikkelsamling fra flere bidragsytere, og bygger til dels på kjent historisk materiale som er fremstilt på nye måter, men også materiale fra kirkas og menighetens nyere historie. Det er skrevet faglige artikler og bidrag i form av minnestoff. I tillegg har redaksjonen tatt inn i boka deler av Klemet Riaunets jubileumsskrift for 100-årsjubileet. Fotograf Gøril Klemetsen har tatt eksteriørog interiørbilder av kirka. Mye av dette billedmaterialet er med på å illustrere boka, men vil også gå inn i kirkas arkiv som fotodokumentasjon av interiørdetaljer, inventar og gaver som er gitt til kirka. Børsa kirke er bærer av en del av historien til Børsa og Viggja. Boka er et bidrag til å ta vare på Skaun kommunes kirkehistorie og vil være av allmenn kulturell interesse. Til slutt vil jeg takke skrivegruppe og redaksjonsnemnd ved Arnold Bakken, Stein Ellinggard, Fridtjof Fredriksen og Gerd Søraa for godt samarbeid, engasjement og etterrettelighet i skrivearbeidet. En takk går også til alle de enkeltpersoner som har gitt fotografier og verdifulle opplysninger som har kommet boka til gode! Boka kan forhåndsbestilles gjennom prestekontoret. Elin Berge Redaktør for jubileumsboka Børsa kirke 150 år 2 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

3 Navn: Gerd Søraa Alder: 74 år Yrke: faglitterær forfatter og pensjonist 1. Hva gir livet ditt mening? Å ha et godt forhold til mine etterkommere og mine søsken og deres familier, mine venner og arbeidet mitt. Å ha fått lære mye, og å få dele kunnskapen med andre og kanskje av og til dytte den på dem er meningsfullt for meg. 2. Har Gud betydning for livet ditt? Barnelærdommen om at han har skapt meg og gitt meg en plass i en verden som er så grenseløs og mangfoldig at det ikke er til å fatte, Min tro betyr mye for meg. Da står det bare en ting igjen, å tro det ufattelige. 3. Hvilke tanker har du om Jesus? At han må ha hatt en ufattelig kraft. Han påvirket de menneskene som levde samtidig med ham, sterkt nok til at det han lærte dem er gitt videre fra generasjon til generasjon og over hele jorden. Men jeg har lurt mye på hva Sebedeus tenkte og eventuelt sa da det kom en fremmed gående som fikk sønnene hans til å kaste fra seg garnene for å følge ham, mens Sebedeus sto igjen med alt arbeidet. Foto: Per Snekvik 4. Hva tror du om et liv etter døden? Like ubegripelig som den lange arven som ble til akkurat meg. Jeg har problemer med å forstå hva legemets oppstandelse betyr. Men det var min største trøst da moren min døde fra meg og fire yngre søsken da jeg var åtte år. Fra Buvika til Mali via Helgeland av Lise Eikeland Fossli Som jentunge i Buvika på 60-tallet trillet jeg dukkevogna til og fra butikken til Magne Nilsen, jeg fanget krabber i fjæra og jeg skrev bilnummer. Når det en sjelden gang passerte biler med fremmedartede nummerskilt, lot jeg tankene fly. På skolen ledet Wikerøy an i sanger som En ekte hottentott og Dyrene i Afrika. Lite ante jeg den gang at jeg skulle få Afrika som bosted og arbeidsplass. Den 1.september kl 0620 tar flyet som skal føre meg til Bamako i Mali av fra Værnes. Etter et par dager i hovedstaden Bamako, reiser jeg videre med bil i 9 timer til bestemmelsesstedet Sèvarè hvor jeg skal jobbe som lærer på en liten norsk skole i ett eller to år. Elevene jeg skal undervise er barn av et norsk misjonærpar ansatt i Det Norske Misjonsselskap. Misjonsselskapet har jobbet i Mali i Vest-Afrika siden på 80-tallet. Deres satsningsområder er evangelisering og bistand. Mali er et av verdens fattigste land. Barnedødeligheten er stor, og det store flertallet av befolkningen er analfabeter. Over nitti prosent er muslimer. Min nye arbeidsgiver, Det Norske Misjonsselskap, gjør en stor innsats på flere felt, og jeg ser fram til å jobbe for dem. Jeg er utdannet lærer og har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv som lærer på Helgeland. 21 av disse årene var jeg lærer og rådgiver i grunnskolen på Trofors i Grane kommune. De siste 4 årene har jeg jobbet med voksenopplæring i Mosjøen. Mine første 9 leveår bodde jeg i Buvika. Foreldrene mine, Marith og Gunnar Eikeland, hadde også utferdstrang. Dette førte til at broren min, Morten, og jeg fikk bo og gå på skole flere steder både i Trøndelag og på Østlandet. I 1982 bygde mor og far hus på heimtomta til mor på Ilhaugen i Buvika. Ringen var sluttet. Ringen blir også på en måte sluttet for meg når jeg søndag den 29. juni stiller til forbønnshandling i Buvik kirke i forbindelse med min stilling som lærer med misjonærstatus i Det Norske Misjonsselskap. Den 26. desember 1958 ble jeg båret til dåpen i samme kirke. Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 3

4 Buvik kirke faller ikke ned - ennå! Tekst og foto: Dagfinn Bjerkestrand. Skaun rundt... Gjennom avisoppslag i vinter fikk man det inntrykk at Buvik kirke står i fare for å falle ned med det første. Mange har blitt engstelige når vi ringer med klokkene, for lysekronene svaier kraftig og det virker som om selve bygningen rister mer enn den gjorde tidligere. Dette måtte undersøkes nærmere. Vi fikk hjelp av to fagpersoner fra Sverresborg museum, som hadde kunnskap om nettopp eldre trebygninger. Disse to tok sammen med kirketjener og kirkeverge en grundig befaring i kirka, (soknepresten holdt stigen) og de fant ut at kirken kunne stå lenge ennå. Ganske sikkert like lenge som den allerede har stått. Både selve konstruksjonsmåten og tilstanden til bjelker og støttestag oppe i tårnet ble vurdert, og alt virket helt i orden. Men noen ting fant de likevel som må tas med det aller første, skal ikke kirken bli enda mer skadet og likevel falle ned. Dette gjaldt for det første de små vinduene øverst oppe i tårnet. Disse var feilkonstruert på en slik måte at de slapp inn regn, og vann hadde skadet en del av bjelkene nedenfor vinduene, på innsiden. I tillegg var det en del arbeid som må gjøres på kanten av taket, der den ytterste planken og takrennene trengte vedlikehold. Det er jo selvfølgelig også behov for omfattende restaurering av omtrent alle vinduene, og dette er et arbeid som må tas ganske raskt, skal man berge de verdier som ligger i et slikt gammelt bygg. Skaun kirkelige fellesråd, som har ansvaret for vedlikeholdet av kirkebyggene, får bevilgninger til sitt budsjett fra Skaun kommune. I dette budsjettet er det ikke penger til vedlikehold, derfor må man fra gang til gang be kommunen om ekstra bevilgninger til nødvendige arbeider ved kirkebyggene. I tillegg må man ofte gå ut til enkeltpersoner og andre som kan tenkes å være med på et spleiselag for å sette kirkene i stand, slik at de i alle fall ikke faller ned. Dette må vi nå altså nå gjøre med Buvik kirke, som har store skader som det må gjøres noe med ganske så raskt. Men den faller ikke ned med det første på grunn av den ristingen som mange har vært engstelige for. Det i seg selv er jo betryggende. 17.mai-feiring med tradisjoner i Skaun Tekst/foto: Lars Syrstad På kirkegården i Skaun er det 17.mai tradisjonell kranspålegging ved støtta til Eyvind Næve,som mista livet i kamp på Hegra festning i I år ble kranspåleggingen markert med sang av 5. klasse ved Venn skole og med toner av Skaun musikkorps. 4 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

5 En sprell levende familiedag! Tekst: Karina Hill Bjerkestrand Foto: Per Fedje Søndag 22. april ble det arrangert sprell levende dag i Børsa. Trøndelag krets av søndagsskoleforbundet avholdt sitt årsmøte denne dagen og mange frivillige fra Skaun deltok slik at det ble en flott familiedag. Det begynte med familiegudstjeneste i kirka, fortsatte med sporlek opp til samfunnshuset, der over 150 voksne og barn spiste middag. Ordfører Jon P Husby var Stort oppmøte ved dugnadene på kirkegårdene Tekst: Stein Ellinggard Foto: Anne Kristine Bakken Hovtun / Lars Syrstad Det har vært et meget godt oppmøte på dugnadene ved kirkegårdene i Skaun dette året. Mye folk og god stemning. Det ser ut som om alle ønsker å gjøre kirkegården til et vakkert sted før sommeren, og det er jo naturlig da det er knyttet mange minner og følelser til et slikt sted. Vi har tatt med noen glimt fra dugnadsgjengene. En stor takk til alle som deltar. også til stede under middagen, og kom med en hilsen til de mange frivillige. Etter middagen var det tid for inspirasjonssamling med en årsmøtedel for de voksne, mens barna ble hentet med til ulike uteaktiviteter av frivillige, jenkadansende voksne utkledd som seigmenn. Tilbake i kirka på ettermiddagen var det en flott familiekonsert med Melhus familiemusikk, Orkdal barnegospel og FISK familiekoret i Skaun. Børsa kirke var nesten helt fullsatt og det var flott stemning. Erling Ekroll, generalsekretær i søndagsskoleforbundet deltok hele dagen med andakt på gudstjenesten og appell på konserten. Tusen takk til alle som deltok på denne dagen, og spesielt takk til dere som var med på å ta i et tak. Sprell levende er navnet på søndagsskolens nye undervisningsopplegg. Dette nye opplegget har nok gjort sitt til at interessen for søndagskolen er stigende over hele landet. Også her i Skaun er det nå søndagsskole både i Børsa, Buvika, Eggkleiva og på Venn. De har nå tatt sommerferie, men starter opp igjen til høsten! Bli med! Medlemmer i menighetsrådet; fra venstre Ingrid Rekstad, Jan Arve Nilsen og Torill Syrstad. Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 5

6 Konfirmanter i Børsa 2008 Første rekke fra venstre: Lise Lillesand, Mari Berg Opland, Alina Linevskaya, Lena Onsøien, Marit Moen Andre rekke fra venstre: Sokneprest Stein Ellinggard, Karl Johan Person Willman, Arild Wollan, Andreas Rimol, Willy Røen, Stein-Are Flosand, Lena Ludvigsen Lofgren, Tredje rekke fra venstre: Sverre Hågensen Handegard, Vidar Elshaug, Sondre Kjøren Gjelstad, Mari Moen Syrstad, Øivind Seem Vikan, Jo- Arne Fosmo, Fjerde rekke fra venstre: Elisabeth Heim Hansen, Eline Dombu, Silje Belsås Esp, Arild Giseth Skaperverkets dag Kirkens oppgave er å bevare helligheten. Duft av hellighet beskytter jorden, ellers forvandles den til råvare. Når jorden og dens liv forvandles til råvare, reiser den seg mot menneskene i historiens største slaveopprør. Foto: Dahls fotografiske atelier Martin Lönnebo, biskop emeritus på Kirkemøtet 2007 Søndag 15. juni blir det igjen friluftsgudstjeneste for hele familien på Lisbetsæter kl. 11:00. Etter gudstjenesten blir det sporlek, fiskekonkurranse (ta med fiskestang), servering av kaffe fra svartkjel, grilling m.m. Denne gudstjenesten arrangeres av Buvik, Børsa og Skaun menighetsråd i samarbeid blant annet med Skaun Jeger og fiskeforening. 6 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

7 Foto: Dahls fotografiske atelier Konfirmanter i Buvik kirke 24. og 25. mai Første rekke fra venstre: Jonas Karim Helgetun Mian, Tom Christian Framnes, Edvard Nærvik Muhle, Line Elisabeth Karlsen, Kristin Linn Aunet, Synnøve Danielsen. Andre rekke: sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Rune Kvam Vingen, Petter Kvernberg Larsen, Even Onsøien, Fredrik Eggan Rimol, Monica Bakkebø Vigdal, Silje Lereggen Larsen, Hanne Wold. Tredje rekke: Thomas Hansen, Joakim Leraand Eggen, Eirin Haugen, Marit Eline Myren Onsøien, Hanne Løseth, Robin Johansen. Biskoper på pilegrimsbesøk i Skaun Tekst: Stein Ellinggard Foto: Liv Aastad Biskopene, pilegrimsprest og ordfører ved lunchen på Kleivan gård onsdag 7. mai Nederst fra venstre: Ole Christian Kvarme (Oslo), Solveig Fiske (Hamar), Helga Haugland Byfuglien (Borg), Tor Berger Jørgensen (Sør- Hologaland), Rolf Martin Synnes (pilegrimsprest i Nidaros), Jon P. Husby (ordfører i Skaun) Laila Riksaasen Dahl (Tunsberg), Finn Wagle (Nidaros), Ernst Baasland (Stavanger) var også med i følge, men var ikke til stede da bildet ble tatt) Skaun kirke er blitt vant til ulike pilegrimsbesøk, men en spesiell gruppe fikk vi ta imot den 7. mai. Da kom de fleste av landets biskoper innom vår kommune på sin vandring mot Nidaros. Pilegrimsvandringen startet i Oslo og gjennom uken hadde de gått flere deler av leia. Dette var Finn Wagles siste møte med sine kollegaer, og han ønsket å avslutte sin tjeneste på denne måten. Vandringen ble avsluttet i Trondheim med åpningen av den nye pilegrimsgården. Et sted som blant annet skal huse pilegrimene som kommer til byen. Under oppholdet i Skaun fikk biskopene være med på morgenbønn i kirken og en orientering. De ble så vist rundt på Husaby og fikk blant annet høre opplest fra Kristin Lavransdatter. De ble også orientert om Kristin på Husby-dagene, og ikke minst kommunens planer for et pilegrimsog kultursenter på Rena. Vandringen gikk så videre til Kleivan og Snøfugl gård, før de krysset Gula og overnattet på Sunde gård. Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 7

8 Foto: Dahls fotografiske atelier Konfirmanter i Skaun kirke 11. mai Første rekke fra venstre: Siv-Elin Angell, Malin Estenstad Knutsen, sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Heidi Christin Våge Campbell, Lene Bjerkenås. Andre rekke: Ingrid Johanne Moe, Trine Gaarden Magnussen, Marie Konstad, Trine Lofgren Røstum, Torunn Veien, John Morten Helgemo. Tredje rekke: Kristoffer Husby, Øystein By, Eskild Mo Rognes, Andreas Lilleberg, Karin Klefstad. Andakt v/steinar Kvidal Jesus og Sakkeus Fortellingen om Jesu møte med Sakkeus finner vi i Lukas Alle vi som har gått på søndagsskole og barnemøter husker sikkert denne historien som ofte var rikelig illustrert. Vi møter i dette avsnittet en av folket som var i et meget upopulært yrke. Tollerne hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Mange blant tollerne utnyttet også yrket sitt til stor personlig vinning. Mange steder i Bibelen møter vi uttrykket tollere og syndere. Ryktet om Jesus hadde også nådd Sakkeus og han ønsket å få se ham. På grunn av folkemengden var det vanskelig for lille Sakkeus å få se Jesus. Mannen var imidlertid praktisk og løp i forveien og klatret opp i et tre ved veien der Jesus ville komme forbi. Jesus var klar over Sakkeus sitt ønske om å få se ham og stoppet og ba Sakkeus stige ned. Jesus ville bli hos Sakkeus denne dagen. Jesus ble mottatt med glede i dette hus. Typisk er at folkemengden kritiserer Jesus for å gå inn som gjest til en syndig mann. Denne dagen skjer det store endringer i livet til Sakkeus. Han deler rundhåndet ut av sine midler og Jesus sier at i dag er frelse blitt dette hus til del. Jesus forkynner også sitt hovedoppdrag som er å søke og frelse det som var fortapt. Hva kan vi lære av denne beretning? Jesus ser våre ønsker og er alltid beredt til et møte med oss. Et møte med Jesus vil for de fleste få store følger. Hans søkelys på vårt liv gir oftest grunnlag for kursendringer i livet. Kanskje må vi endre på våre prioriteringer både av tid og midler. Et møte med Jesus er avgjørende for oss alle. Det gir oss nemlig en mulighet til å ta et valg angående vårt forhold til Jesus. Vi kan enten velge et varig forhold til ham eller bare være likegyldige og la han gå sin vei. Skal vi gjøre som Sakkeus og la Jesus komme inn til oss? Ingenting vil glede Jesus mer enn det. 8 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

9 Det forferdelige 20. århundre Tekst: Bjørn Nordheim Da Winston Churchill i de skjebnetunge maidagene i 1940 ble statsminister i Storbritannia, sa han bl.a.: Vi skal slåss for denne øya, vi skal slåss på strendene, vi skal slåss på markene, vi skal slåss på bakkene og i gatene. Vi skal aldri overgi oss. Vårt mål er å vinne, sa Churchill, vinne for enhver pris, vinne trass i alle redslene, vinne hvor lang og hard veien enn måtte bli. For vi må vinne for å overleve. Men: Jeg kan bare by dere blod og slit, tårer og svette. Da det fem år lange ragnaroket endelig tok slutt i mai 1945, lå store deler av Europa i ruiner. Millioner hadde omkommet til sjøs, i lufta, på slagmarkene, i konsentrasjonsleirene og andre steder, og utallige hadde fått varige skader på kropp og sjel. De store gravplassene, bl.a. i Normandie, forteller hva freden og friheten kostet. Churchill kalte århundret Det forferdelige 20. århundre. Hjemmefrontens leder uttalte: Aldri har mer stått på spill for oss. Selve vår eksistens som folk var truet alt som gjør livet verd å leve. Tur/retur Børsa - Kenya Tekst og foto: Elisabeth Elverum 14. oktober i fjor høst satte jeg meg på toget fra Trondheim til Oslo. Foran meg lå noen dager på Fjellhaug bibel-og misjonskole før vi vinket farvel til Norge og vente snuten mot 5 ukjente måneder i Afrika,rettere sagt Kenya. Kenya ligger i Øst-Afrika, grenser mot Uganda i vest, Tanzania i sør og Etiopia og Somalia i nord. Offentlige språk er (ki)swahili og engelsk. TeFT het bibelskolen jeg var med på, det er forkortelse for Tent For å Tjene. TeFT er en nyoppstartet skole igjennom Norsk Luthersk Misjonssamband(NLM), og vi var det første kullet som skulle til Kenya. Kan trygt sies at vi var ganske spente når vi satte våre ben på afrikansk jord, som for mange i gruppa var for første gang. Gruppa bestod av 12 ungdommer i en alder 18 til 23 år, hvor jeg var den eneste nord for Sognefjorden! RBK og trøndersk ble dypt savnet inn i mellom juni 1940 fikk folk ved Gaulosen oppleve krigen på nært hold. Eldre sambygdinger har fortalt at det var godvær den dagen. Åkrene brydda så fint i solskinnet, enga hadde fått tilbake den friske grønnfargen, det var lauv i liene, blomster og fuglesang. I slummen sammen med skolebarna Så med ett ble stillheten brutt av mitraljøser og drønn fra det tyske luftvernet. To fly styrtet i Gaulosen ett utenfor mølla i Buvik, det andre ved Steinshylla ved Byneset. To omkom i Buvik: George Robson fra Newcastle on Tyne, og John Craig fra Glasgow. Robson fulgte med flyet ned i dypet, Craig ble trolig skutt da han hang i fallskjerm over fjorden. Begge har sin grav i Gaulosen. Ingen omkom ved Byneset, men flygeren ble så hardt såret at han døde på Røde Korssykehuset i Trondheim. Han er gravlagt på Stavne. Skvadronen hadde 12 fly, og det var altså 10 igjen som vendte tilbake og landet på Sumburg kl 17:35 britisk tid den 11. juni. Tre timer senere fortsatte de til Wick i Skottland. To vart att da dei andre fór, dei falt i kampen for fred på jord. Vi takkar dei to - og signar minnet om striden god. Vi hadde "hovedbase" i Nairobi, Kenyas hovedstad, hvor Den norske Skole holder til samt har hovedkontor for misjonærene i Øst-Afrika. Tomta, som vi kalte eiendommen, er ca. 80 mål stor, inneholder basseng, et x antall bolighus, kontor, internat, utleiehus osv. Det var her vi oppholdt oss under urolighetene rundt juletider. Den første tiden i landet var vi plassert i Nord-vest Kenya, Pokot-distriket. Der var vi i 5 uker, og ukene gikk med til undervisning og evangelisering. Gudstjeneste på søndagene hvor vi fungerte som et kor og evangelister, og på hverdagene fikk vi undervisning fra misjonærene og fra de nasjonale som bodde i distriktet. Vi hadde pensum i løpet av året, men uten eksamen. Det var godt å få vitne om Jesus, men det gjorde godt å få påfyll også! I vest Kenya opplevde vi at personer reiste seg opp under møter og sa ja til å bli en kristen. Det var sterkt! Kan ikke si noen av oss nordmenn var særlig vant med det. forts. neste side Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 9

10 Desember måned ble tilbrakt i Nairobi og jula feira vi i kystbyen Mombasa. Der lå vi ved bassengkanten 24 des., nissen kom på kamel og vi norske, som var samlet på samme turisthotell, gikk rundt ei palme(juletre) og sang julesanger! Ved kysten til Kenya er det satsa mye på turistnæringen med blå sjø, blå himmel, noen kjøpesenter/suvenirshop og safari. 27 des. (valgdagen) dro jeg og tre andre fra gruppa ut fra hotelltomta for å oppleve snorkling. Vi måtte dra ca. 1 time, og på vei tilbake hadde de brent ned noen av kjøpesentrene og de små suvenirbutikkene hvor noen hadde sin lille inntekt fra. Det var et sterkt førstemøte med hva som kom til å komme, og lite visste vi hva dagene foran oss ville bringe. På kvelden dagen etter var gruppa samla på et hotellrom og vi ble informert om tilstanden. Vi var veldig beskytta inne på hotellet og det eneste vi fikk av nyheter(som skjedde ca. 3 km borte fra hotellet) var via BBC på TV og noen bekymringsmeldinger fra Børsa. I ettertid har det vist seg at de største opptøyene i landet var i samme region hvor vi feira jul. 30 des. tok noen i gruppa flyet hjem til Nairobi (bl.a jeg), mens de andre skulle ta toget, det som vi tok ned Evangelisering i Pokot til kysten, men den planen ble forandret fort, og de fikk skyss med en misjonærfamilie i en Toyota LandCruiser. 10 stk i bilen på en ca 8 timers biltur! Dagen etter ble de andre norske på hotellet evakuert til Nairobi, de kjørte en bilkonvoi oppover. Når vi kom til Nairobi med flyet var det som om vi kom rett inn i en spøkelsesby. Ingen biler eller lastebiler, ingen kvinner med vannbøttene på hodet, og ikke minst ingen overfylte biler. Fra den dagen og ca. 14 dager fram i januar var vi inne på Tomta hele tiden, og bare de innfødte som jobba der fikk dra for å kjøpe mat til oss. Misjonærene fra Pokot kom via fly til Tomta, de ble beordret til Nairobi av NLM, mens det var igjen to misjonærenheter på kysten som følte seg trygge, og hadde det bra. Nesten alle norske som befant seg i Kenya kom til Tomta. Det var rundt personer som var innom Den norske skole de påløpende dagene. Og hver tredje time i ca. ei uke hadde vi informasjonsmøter, hvor regionsleder Rune Mjølhus fortalte oss nyheter om tilstanden i Kenya. Der fikk vi også vite litt mer om hva norske medier sa om situasjonen. Ambassadøren var òg en tur innom. Rune fortalte oss at fluktruta til Tanzania var klar, og han påpekte at dette måtte vi fortelle de hjemme i Norge som tenkte på oss og var urolige. Fikk vite hvordan norske media framstilte saken og at det kanskje ikke var slikt over hele landet som det ble sagt der. Jeg følte meg aldri redd, og jeg visste jeg ble tatt godt vare på av menneskene rundt meg, og Han over oss. Og var det noe vi tenkte mye på så var det de innfødte vi hadde møtt før valget, de i slummen, i Pokot og andre plasser. 12. januar var vi i kirka vår i Kiberaslummen, hadde vært der tidligere, og da sto den nye klinikken ferdig, skole og barnehage hørte også til eiendommen. Når vi kom tilbake var kirka brent og ødelagt, klinikken var totalskadd samt skolen og barnehagen. Alt var brent, men heldigvis var det bygd av stein så veggene stod. Klinikken og skolen var robbet for all materiell, det samme for kirka. Det eneste de ikke ville ha med seg fra kirka var et fint veggteppe hvor det sto: Preach the Good News to all People, som kan oversettes til norsk: Forkynn Evangeliet til alle folkeslag. Det ville de ikke ha med seg! Vi holdt en gudstjeneste og en spontan innsamlingsaksjon til slummen på Tomta, hvor de Eldste i kirka vår i Kibera var tilstede på. Og de sa til oss at de følte ikke noen hevntanker om de som hadde gjort de så mye vondt, og opptøyene viste bare hvor mye vondt folk kan gjøre hverandre når de ikke har Jesus som sin frelser og ikke følger Guds ord om å elske sin neste. De påpekte også at en kirke trenger ikke å 10 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

11 være Guds tempel, det er sjela di som er Guds tempel. Det var noen sterke ord, og de kan gå fram for oss som et forbilde her i Vesten tenker jeg. I februar dro vi til kysten igjen, men denne gang som elever, vi fikk vært med misjonærene der, og vi dro på en liten Safari. Vi campa i friluft uten inngjerding i nasjonalparken Tsavo. En dag vi kom tilbake etter er sightseeing sto det en elefantflokk og titta dumt på oss ca. 10 meter fra teltene. Var på kysten i 3 uker og vi fikk sett mye av arbeidet der! Inn blant trollmenn og onde ånder. Like før hjemreisen dro vi til Arusha, misjonsstasjon i Tanzania. Der var vi og så på litteraturarbeidet(de selger Bibler i året på den stasjonen!!) og fikk møtt pilot Eivind Johannes Lindtjørn, som var med på Hverdagshelter på NRK1 i april. Fikk også prøvd oss på litt gebrokkent Swahili, siden de snakker veldig lite engelsk der. Kjørte gjennom nasjonalparken Serringeti og da var sangen Africa av Toto på full guffe! Etter Kenyaturen tenker jeg mer og mer på hvor fort 5 måneder gikk. Når jeg kom hjem til Børsa hadde lite forandret seg på disse månedene, men alt hva jeg hadde fått oppleve på den tiden! Bilen min var slik jeg forlot den, familien den samme, rommet akkurat likt, vennene de samme, dialekten den samme. Overraska meg selv da. Tenkte før jeg dro at jeg kom til å være der i mange år, selv om jeg visste jeg skulle være der i litt under et halvt år. De fleste vi møtte sa alltid at en dag, da, ja da skulle de også komme til Norge, for i Norge var alt så mye bedre enn i deres land. Hadde så lyst til å fortelle dem at det er ikke så bra i Norge som det høres ut som: i Norge er 30 % av befolkingen ensomme, vi er ufattelig gjerrige, vi aner ofte ikke hvem naboen er, eldre lider på sykehjemmet og hvor blir det av alle kristne? DØPTE Skaun Ask Opheim Andrea Løberg-Morken Tuva Husby Grandetrø Amalie Bredesen Næbb Ida Kjøren-Lefstad Børsa Fredrik Gullteig Lervåg Edvard Tjelle-Heen Filip Føll Øksenvåg Sander Føll Øksenvåg Buvik Sverre Ulrik Tingstad Ingrid Blekesaune Lina Eid Megård Niklas Kjelsberg Normann Christian Holter Witzøe Takk Hjertelig takk for all deltagelse ved vår kjære mor Ingrid Ryghs bortgang. Også en stor takk til Orkdal helsetun for omsorgsfull pleie. Kjellrun, Ingeborg, Unni, Rannveig og Liv med familier. Slekters gang DØDE Skaun Ingrid Rygh f Gyda Helene Syrstad f 1925 Børsa Mary Myren f Olav Skjennald f Trine Johanne Kjønsvik f 1926 VIET Skaun Kristin Øye Løkås og Lars-Atle Berntsen Berit Solem og Anders Jon Fjellheim Børsa Anne Margrethe Landsem og Tommy Bjerken Anne Elshaug og Geir Olav Raustein Ordner alt i forbindelse med dødsfall. Jostein Høivik Kontor: Dikesvn 1, 7320 Fannrem Om ønskelig hjemmebesøk Tlf Mob Døgnvakt Stor utstilling av Gravmonument på Grønøra (etter avtale) Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 11

12 Returadresse: Kirkekontoret Postboks 26, 7358 Børsa B-blad FULLDISTRIBUSJON 15. juni, 5. s. e. pinse Joh 8,2-11; Sak 7,8-12a; Rom 2,1-4 Lisbetsæter kl. 11:00 Friluftsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Tema: Skaperverket/ forvaltning Takkoffer til IKO Familievennlig opplegg med mulighet for grilling. Ta med turutstyr. 22. juni, 6. s. e. pinse (Aposteldagen), Matt 16,13-20; Jer 1,4-10; 1 Pet 2,4-10 Børsa kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/ Ellinggard. Takkoffer til menighetsarbeidet Kirkekaffe i prestegårdshagen Presentasjon av jubileumsboken for Børsa kirke 150 år 29. juni, 7. s. e. pinse, * T 1 Tess 4,2-9; Jos 24,19-24; Matt 16,24-27 Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/ Ellinggard. Forbønn for misjonær Lise Eikeland Fossli. Tale ved Lars Birger Aadland, medlem av landsstyre i NMS. I tillegg kommer Kitty Mæhre og Ellen Schjølberg Takkoffer til NMS Kirkekaffe 6. juli, 8. s. e. pinse, Matt 10,28-31; Jes 49,13-16; 2 Tess 3,6-12 Skaun kirke kl. 11:00 Høymesse v/ Ellinggard Takkoffer til Norges Samemisjon Kirkeskyss ring tlf juli, 9. s. e. pinse, Matt 7,21-29; Jer 23,16-24; 1 Joh 4,1-6 Børsa kirke kl. 11:00 Høymesse v/ Ellinggard Takkoffer til Familie og media Gudstjenester 20. juli, 10. s. e. pinse, Luk 12,42-48; Jes 10,1-3; Apg 20,17-24 Buvik kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/ Ellinggard 27. juli, 11. s. e. pinse, Joh 6,66-69; Jes 5,1-7; Rom 11,25-32 Børsa kirke kl.11:00 Gudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet Tirsdag 29. juli, Olsok Husaby kl. 19:00 Prekengudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til Blå Kors Kirkeskyss ring tlf august, 12. s. e. pinse, Matt 21,28-31; Sal 32,1-5; 1 Joh 1,8-2,2 Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/ Bjerkestrand 10. august, 13. s. e. pinse, * Sal 40,2-6; Jak 3,8-12; Matt 12,33-37 Børsa kirke 11:00 Høymesse v/ Bjerkestrand 17. august, 14. s. e. pinse, Matt 5,43-48; 5 Mos 10,17-21; Rom 13,8-10 Skaun kirke kl 12:30 Pilegrimsmesse v/ Bjerkestrand Takkoffer til Normisjon Kirkeskyss ring tlf august, 15. s. e. pinse, Joh 5,1-15; Sal 103,1-6; Ef 5,15-20 Buvik kirke kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Ellinggard. Presentasjon av konfirmanter Skaun kirke kl. 19:00 Gudstjeneste v/ Bjerkestrand Presentasjon av konfirmanter Kirkeskyss ring tlf august, 16. s. e. pinse, * T Matt 6,19-24; 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13 Ingen gudstjeneste 7. september, 17. s. e. pinse, Luk 7,11-17; Job 19,25-27; Rom 8,18-23 Børsa kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/ Bjerkestrand Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkeboka Buvik kirke kl. 17:00 Høsttakkegudstjeneste v/ Bjerkestrand Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkeboka 14. september, 18. s. e. pinse, Joh 8,31-36; Jer 6,16-20; Gal 5,1-6 Skaun kirke kl. 11:00 Sprell levende gudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til søndagsskolen i Trøndelag Bok til 4-åringer Kirkekaffe Kirkeskyss ring tlf Børsa kirke kl. 17:00 Kveldsgudstjeneste tilrettelagt for mennesker med redusert funksjonsevne v/ Ellinggard Gudstjeneste er åpen for alle! Kirkekaffe 21. september, 19. s. e. pinse * 2 Mos 20, ; Fil 1,20-26; Mark 10,17-27 Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/ Bjerkestrand 12 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 I dette nummer av bladet: Min tro side 3 LysVåken side 4 Nye vikarer side 6 Demokratireformen Stein Ellinggard Den 15. november 2008 vedtok kirkemøtet Særskilte

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv,

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, Nr 2 juni 2015 47. årgang Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt,

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg.

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. kjerkebla kjerkebla Foto: Torvastad barnehage For Torvastad menighet Nr 6-2008 - Årgang 52 Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. Julestjerne deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Les alt om bispevisitasen fra side 5

Les alt om bispevisitasen fra side 5 Årgang 70 September/oktober 2010 Våler kommune I mål med orgelet! Takk! side 8 Biskopen fikk være med på en historisk vandring. Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø ved Stanger gård. Les alt om

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst!

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! 2 Høsten 2007 Folkekirken - folkets kirke Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! Nr. 3-2003 - Årgang 47 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Vi holder oss til tradisjonen og lar årets konfirmanter prege forsiden av juninummeret av Kyrkjebladet. Sammen med Utsira-konfirmantene som vi

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! 2 Sommeren 2009 Leve knotten! Ja, du leste riktig, og jeg mener det: Leve knotten! Dette infernalske krypet som trenger seg inn i alle kroker og kriker på kroppen på varme

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer