Årgang 66 - mars Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 66 - mars 2014. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria"

Transkript

1 Årgang 66 - mars 2014 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

2 2 Redaktørens side Et nytt år med nye utfordringer Stiftelsen Beit Betania, Org. Nr , Boks 70, 1416 Oppega rd Sjibbolet utkommer fire ganger pr. a r - og er gratis til alle Redaktør: Torolf Karlsen, mobil: E-post: Websider: Bestilling og adresseendring: Evangeliesalen-Berøa Postboks 179 Sentrum 0102 Oslo. Tel E-post: Redaksjonen Sjibbolet Torolf Karlsen Evelyn Frøyshov Rolf Svellingen Jon Erling Henriksen Tekst og korrektur: Åda Lislegaard, Halden Rolf Svellingen, Bergen Innhold: S. 2-3 Leder S. 4 Israel-stevnet 2014 S. 5 Informasjon fra NPÅI S. 6-8 Fordypning/bibelstoff S. 9 Program Israel-stevnet S. 10 Innsikt og lære S. 11 Korte nyheter S NPÅI i Israel S Pa tur i Israel S Intervjuet S Bibelstudium S Israel og Messias S Ånalyse Midtøsten S. 24 Hilsen fra formannen Trykk: BODONI, Bergen Vi har allerede for lengst gått inn i året De fleste er vel ferdig med å se tilbake på året som gikk og planer og visjoner for det nye året er vel allerede lagt. Selv om jeg er litt sein med denne betraktningen, velger jeg likevel a se litt tilbake. Jeg ønsker ikke a bli personlig eller tale om meg selv, men heller se pa hva vi i fellesskap har fa tt til med va rt arbeid i Israel. Na skal vi være forsiktige med a rose oss av va re gjerninger. Vi har bare e n ting a rose oss av, at vi kjenner Jesus og hans frelse, at han har kommet inn i va rt liv og forvandlet det, gitt oss fremtid og ha p. Na r vi sier det, ma vi huske at Jesus var jøde. Han kom fra det folket som vi elsker. De gav oss frelseren og som han selv sa: frelsen kommer fra jødene. Jødene gav oss Bibelen De gav oss ogsa boken fremfor alle bøker, Bibelen. I den boken finner vi Guds a penbaring, ikke bare til meg, men til hele verden. Det var de jødiske profetene som fikk denne a penbaringen. De hellige Guds menn talte drevet av den hellige Å nd. Profetene var alle jøder og de skrev ned sine a penbaringer og syner i hellige bøker. I boken Bibelen finner vi Guds plan for Israel og det jødiske folket. Helt siden Herren utvalgte Åbraham og tok ham ut fra byen Ur i Kaldea, ble det bestemt at han skulle bli til velsignelse for alle folk. Ikke bare det. En ætt skulle komme og i han (entall) skulle alle jordens folk velsignes. Folkeslagenes velsignelse Vi ser her at verdens og folkeslagenes fremtid i velsignelse og fred, er knyttet til Israel og til hennes ætt. Men Israel hadde og har en fiende. Det er han som kalles for denne verdens fyrste og denne verdens gud. Djevelen hadde ogsa en plan: Han ville ødelegge Israel og dermed løftet om ætten som skulle knuse hans hode og gjøre ende pa hans makt. Ser vi tilbake pa historien legger vi merke til sporet fra Edens hage og til na og merker oss at kampen om Israels eksistens har pa ga tt helt til na. Denne kampen om Israels eksistens fortsetter inntil denne dag. Liv eller død ved Israel Hvis Israel utslettes vil ikke Guds rike komme og velsignelsen fra Åbraham vil bli tilintetgjort. Pa den andre siden, hvis Israel besta r, vil Guds planer med verden bli en realitet og Åbrahams velsignelse vil komme til alle jordens familier. Uten at vi er klar over det, er vi en del av denne kampen. Vi tilhører den leiren som kjemper for at Israel skal besta og na frem til det Gud Herren har bestemt med dem. Det gjør vi fordi vi er bibeltroende og holder for sant at Guds løfter vil oppfylles. Uansett om man er det bevisst eller ubevist, har vi med va r holdning ogsa blitt fiender. Vi er deres fiender som ønsker død over jødene. Vi utsettes for fiendskap Hver gang vi profilerer oss som israelvenner eller sta r opp til forsvar for Israel, blir vi sett pa som antagonister og blir stemplet som fiender av progressive krefter som sta r opp for den andre siden. Men dette fa r oss ikke til a forlate va rt standpunkt: La Israel leve og na frem til den plan Gud har for dem i fremtiden. Samtidig som vi opplever denne kampen og ma møte fiendens argumenter og deres aggresjoner, ma vi ogsa huske at vi kommer inn under Forsidebilde: Fra alle jordens kanter kommer mennesker til Jerusalem for å tilbe Jesus Kristus. Her ser vi en gruppe troende fra Nigeria i gravhagen, Gordons Golgata. Foto: Torolf Karlsen

3 Redaktørens side 3 Guds velsignelse. Han sa til Åbraham at den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Salmisten sier at det skal ga dem vell som elsker Jerusalem. Ålle venner av Israel opplever glede i sitt hjerte ved at de velsigner Israel og daglig ber for jødefolket og deres hellige stad Jerusalem. Dette a ret vil ikke være sa annerledes enn det forega ende bortsett fra at vi alle har blitt ett a r eldre. Men likevel skjer der endringer i verden omkring oss. Ikke minst vil vi se en rivende utvikling knyttet opp til hendelsene i Midtøsten. Hele verdens oppmerksomhet er vendt mot de dramatiske endringer som skjer der na. Ålt hender i henhold til Guds plan med Israel og verdens fremtid. Vær rede - ta utfordringen Vi skylder oss selv a være rede. Vi trenger a ta pa Guds fulle rustning som Paulus taler om i Efeserne 6. For vi har ogsa en motstander som ga r omkring som en brølende løve, eller kanskje han kommer som en lysets engel? Va r utfordring er a holde oss selv i Guds kjærlighet og samtidig ha øye for hvordan vi kan fremme Israels sak. La oss ikke frykte men hvile trygt i Guds omsorg. I vissheten om at han er med. Det er ingen tvil om at det viktigste vi gjør for det jødiske folket, er a holde forbønnens flamme brennende. Det er ikke for ingen ting det sta r skrevet: Be for Jerusalem. Som Daniel ba for sitt folk for de vendte tilbake til Judea, slik kan vi ogsa ga i forbønn for det samme folket og de vil oppleve at Guds løfter til dem blir oppfylt. Han beskytter Israel og han verner om oss. Guds plan vil fullbyrdes i hans egen tid. Torolf Karlsen, red Ny redaksjonskomité for Sjibbolet NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL - NPAI LU for Israel under PYM: Evangeliesalen-Berøa, Oslo Filadelfia, Hamar Betania, Haukanes Betania, Mjøndalen Tabernaklet, Haugesund Filadelfia, Hønefoss Tabernaklet, Skien Filadelfia, Drammen Pinsekjerka Elim, Eikenosva g Leder LU Israel: Birger Ha vik e-post: tlf / Reisesekretær NPAI Jon Erling Henriksen Tel , E-post: Komiteen for frivillige tjenester - KomFrit: Per Nilsen Ka re Warud Ålle gaver kan sendes til NPÅI v/ Reidun Warud Postboks 250, 3054 Krokstadelva Gironr.: Rolf Svellingen Evelyn Frøyshov Det er opprettet en redaksjonskomite for bladet Sjibbolet. Denne komiteen besta r av fire personer: Evelyn Frøyshov, Hamar, Rolf Svellingen, Bergen, Jon Erling Henriksen, Bryne, Torolf Karlsen, Bergen. Redaksjonskomiteen ønsker a gjøre bladet til et av de beste blad i Norge med fokus pa Israel og det jødiske folket. Gode medarbeidere Vi takker va re medarbeidere og skribenter som leverer stoff til bladet og ber om forbønn sa vi kan gjøre bladet enda bedre og yte va rt beste. Jon E. Henriksen Torolf Karlsen Flere abonnenter Det vil være svært gledelig om vi fikk flere abonnenter til bladet. Her ma vi appellere til de allerede eksisterende abonnentene. Hvorfor ikke anbefale blodet til venner eller familie eller kollega pa arbeidsplassen? Det finns mange i va rt langstrakte land som er interessert i Israel, mange med negativt fortegn men ogsa andre som ser pa Israel med positive øyne. Det er hele tiden spørsma l om a holde seg oppdatert pa hendelser i og med Israel likesa hele Midtøsten-regionen. Be ogsa for redaksjonskomiteen at vi ma være ledet av Den Hellige Å nd. NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold: 1. Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. 2. Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. 3. NPAI støtter ikke opprettelsen av såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene. 4. Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. 5. Det har aldri i historien vært et palestinskarabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. 6. NPAI vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet, enten det gjelder mot jøder eller arabere. 7. NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias.

4 4 Israel-stevnet Israel-stevnet på Gvarv Israel-stevnet har lang tradisjon og mange Israel-venner har vært til stede og opplevet velsignelse. Ogsa i a r skal venner av Israel og jødene komme sammen for a oppleve fellesskapet, høre Ordet og be for Israel. Som i tidligere stevner, har vi ogsa i a r med oss dyktige forkynnere med dyp innsikt i Bibelens profetier og med gaver til a formidle denne kunnskapen. Dan Johansson Dan Johansson har flere ganger vært hovedtaler pa va re konferanser. Han har ogsa besøkt mange menigheter i Norge med tema om Israel og jødefolket. Vi kjenner Dan Johansson og ønsker ham velkommen igjen som en av hovedtalerne i stevnet. Dan Johansson var med i Jehovas Vitne i 20 a r før han brøt med bevegelsen. Sa fulgte ti a r med søkning etter sannheten i Guds ord. Dan og hans kone opplevde et a n- delig gjennombrudd og et nytt liv i Kristus. Spesielt ble sannheten om Israel og det profetiske ordet. Ved reiser til Israel, Tyrkia, Hellas og Malta, ble Bibelens ord bekreftet. I mange a r fikk Dan Johansson dele sine bibelstudier gjennom nærradioen i Malmo. Jesu gjenkomst ble det store tema i hans undervisning. Dan Johansson har ogsa skrevet flere store bøker. Dan er i dag 76 a r. Jack Tommy Ardenfors Jack Tommy Årdenfors er ny for oss og har aldri før vært med i va re konferanser. Årdenfors har vært forstander i den svenske pinsebevegelsen i mange a r, helt fra 1960, blant annet i Norrko ping, Jo nko ping, i Elim -forsamlingen i Malmo ( ) og i Menigheten Smyrna i Go teborg ( ). Jack - Tommy Årdenfors har utgitt flere bøker helt siden den første boken kom ut i Hans siste bok 10+1 kom ut i Årdenfors er 71 a r. Vi tror at disse forkynnerne skal gi oss mye godt fra Guds ord og vi ber om at det skal være stor na de over dem. Programmet Hele programmet med detaljer vil du finne pa side 9. Det dekker dagene fra torsdag 12. til søndag 15. juni. Sa blir det sang og musikk av dyktige musikere og sangere. Møteledere vil være Birger Ha vik, Jon Erling Henriksen, Torolf Karlsen og Jon Brammer. Det blir et spesielt temamøte med panel-debatt ledet av Torolf Karlsen. Vi glemmer heller ikke det alltid like populære festsamvær lørdag ettermiddag, ledet av Evelyn Frøyshov, med god mat og høy stemning. Dan Johansson, Sverige, bibellærer med fokus på Israel Jack-Tommy Ardenfors, menighetsleder og bibellærer Sanggruppen GUTTANE Denne friske sanggruppen fra Vennesla med dette spesielle navnet, blir med oss i stevnet. Det er første gang de er med pa va r konferanse og vi gleder oss til a høre deres sang og musikk. Guttane har holdt mange konserter rundt omkring og har besøkt menigheter over store deler av landet. Stilen er country som de bruker for a forherlige Jesu navn. Etter hvert har det blitt flere innspillinger pa DVD, som du kan kjøpe pa stevnet. Sanggruppen GUTTANE fra Vennesla blir med og synger i stevnet

5 Informasjon fra NPAI Denne varen er det atte volontører i Israel. Årbeidet bestar i bygging av ballbinge pa barneavdelingen. Dette arbeidet er allerede i gang. Likesa foregar det forskjellig vedlikehold pa øvre og nedre Eitanim Mental Hospital. Plassjef (bestyrerpar) søkes for engasjement fra og med høsten 2014 Ansvarsoppgaver: Oppsyn og ansvar med volontører som er engasjert i NPAI s prosjekter i Israel. Kontakt med samarbeidspartnere i Israel og i hjemmeapparatet. Engasjementet er flerårig og bør helst vare i tre år. Lønn og ansettelsesvilkår etter PYM s rammer. Birger Håvik: tlf , e-post: Kåre Warud: tlf , e-post: Per Nilsen: tlf , epost: Jon Brammer: tlf , epost: For mer informasjon om NPAI: for å gi noe tilbake... Volontørarbeidet i Israel og NPAI Her er en liten hilsen fra KomFrit og det vi arbeider med. KomFrit er en liten komite under Landutvalget for Norske Pinsevenners Arbeid i Israel. I tillegg til alt dette er det ogsa volontørarbeid pa Blomstein Eldre -senter hvor vi betjener og hjelper de eldre i kommunen Mevasseret Ziyyon. Her er det behov for to volontører til. Sa har vi volontører pa Kfar Shaul, hovedsykehuset, som ligger like ved Jerusalem. Her disponerer vi to hus inne pa sykehusomradet. Kfar Shaul kan ha opp til ti volontører. Det star mye i Bibelen om a trøste og hjelpe Guds utvalgte folk. Det gir velsignelse tilbake. Fra høsten haper vi a fa pa plass et nytt bestyrerpar i huset vi har i Mevasseret Ziyyon, Kalanitt Street 26. Sa ta kontakt i løpet av sommeren hvis hjertet banker for løfteslandet Israel. Per Enok Nilsen tlf E-post: Barna ved denne avdelingen fikk oppleve at medisinforbruket gikk ned til det halve da de fikk utfolde seg i badebassenget. I denne komiteen er det tre personer: Kare Warud, Jon Brammer og Per Enok Nilsen. Per Enok Nilsen har vært kontaktperson noen ar. Han synes arbeidet som kontaktmann gar greit og føles meningsfylt. Det er ikke fa skjemaer og papirer som skal tilrettelegges før volontørene sendes til Israel. Per Enok har vært aktiv i NPÅI i 13 ar og det er ikke fa volontører som har blitt sendt ut for a gjøre et praktisk arbeid for det jødiske folket, i tallet ca. 300 personer. Per Enok Nilsen har selv vært i Israel som volontør varen 2009, hvor han var med pa a ferdigstille badeanlegget pa Eitanims barneavdeling. 5 Her er den vaktbua ved Eitanim som ble oppført av volontører fra NPAI

6 6 Bibelstoff og fordypning Tostatsløsningen - en usikker fremtid Av Dan Johansson I flere år har jeg både i skrift, radio- og TV-program forsøkt å forklare at en tostatsløsning mellom Israel og palestinerne ikke har noen framtid. Iblant har jeg kjent det som å være en som roper i ørkenen. Men na begynner det gradvis a skje en forandring i spørsma let. Jeg husker for cirka et a r siden hvordan jeg i programmet Nyheter fra n Israel leste at et av medlemmene i Knesset i Jerusalem hadde foresla tt at Israel skulle annektere Vestbredden. Ånnektere betyr a innlemme omra det med det eksisterende Israel. Forslagsstilleren blev jo naturligvis oppfattet som idiot. Men jeg opplevde at na begynner det a føles som om et viktig skritt har blitt tatt mot oppfyllelsen av løfteslandet. Senere i denne boken kommer jeg til a vise hvordan det jeg da opplevde som idioti, annekteringen, nu har begynt a snakkes om i videre kretser. Tostatsløsningens mantra Tostatsløsningen, som en tid holdt pa a bli en trestatsløsning, (Hamas, Fatah og Israel), har ingen framtid. Den er framdrevet av den makten som ønsker a sabotere Guds plan med det jødiske folket. Den har ingen framtid ettersom den strider mot Guds plan for omra det. Dens egentlige underliggende hensikt er a fa mennesker til a hate det jødiske folket. Tostatsløsningen har beruset verdens nasjoner og deres ledere som et slags mantra. Gjennom at de daglig uttaler det i alle tenkelige sammenhenger, sa tror de fleste mennesker i dag at mantraet er sant. Mantraet har ogsa gjennomsyret tankegangen hos mange av verdens kristne. Ja, til og med det jødiske lederskapet streber i dag mot en tostatsløsning. Man tror at om man bare gir bort deler av løftelandet, sa kommer det til a bli fred i Midtøsten. Jødiske kommentatorer over hele verden, ogsa i Sverige/Norge, hyller mantraet som den eneste løsningen. Man tenker i menneskelige baner og ser bort fra hva Guds ord sier. Men araberne kommer ikke til a nøye seg med en tostatsløsning. Det er hele Israel man er ute etter. Vestbredden er bare et utgangspunkt for at man senere skal kunne ta resten av hele det som vi i dag kaller Israel. Det er viktig a kjenne til at den palestinske ledelsen ikke selv tror pa en tostatsløsning. Jibril Rajoub som er medlem av Fatahs Sentralkomite, sier: HELE Israel fra havet til elven er okkupert omra de. Det betyr at han anser at staten Israel ikke har noen rett til a eksistere i det hele tatt. I hans framtidsversjon skal Tel Åviv, Haifa, Jerusalem, Tiberias, Safed, Beer Sheba og alle de øvrige israelske byene ligge under den palestinske myndighetens kontroll, pa samme ma te som Gaza-stripen, Jenin og Ramallah. Den palestinske myndighetens minister for Religious Åffairs, Mahmud Ål Habbash, ga r ytterligere et steg na r han sier at jødene har ingen som helst rettigheter til Klagemuren. Ved et tidligere tilfelle sa Jibril Rajoub, at han skulle foresla for den palestinske myndigheten at hver gang de hadde sine møter pa den jordanske siden, skulle de ikke kjøre bil tilbake til de palestinske omra dene pa Vestbredden, men i stedet skulle de fly helikopter slik at va re medlemmer slipper a se jøder, Satan, sionister og horunger. Samme mann var det som uttrykte sin frustrasjon over at palestinerne ikke hadde noen atombomber som de kunne slippe over Israel. Du kan prøve a sette deg inn i hvordan det er for den israelske regjeringen na r de sitter sammen med denne type mennesker pa den andre siden av forhandlingsbordet for a forsøke finne en løsning pa hvordan man skal ha ndtere Vestbredden. Man vil gjøre Jerusalem til sin ho- Dan Johansson, Malmø Dan Johansson, bibellærer med Israel som spesialfelt vedstad og Vestbredden skal ikke fa ha en eneste israeler boende innenfor dets grenser. Herren har gjort Jerusalem til en berusningens kalk. Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Sak. 12:2-3. En tostatsløsning skulle bety at Israel ma tte levere Vestbredden tilbake till arabersiden. Da Israel ble angrepet 1967 av arabernes armeer og bare noen døgn senere stod som vinnere, sa er det jo dypt umoralsk at Israel na skal tvinges til a levere tilbake det inntatte omra det til den fienden som hadde som uttalt ma l i krigen a utslette Israel. En palestinsk stat beliggende pa omra det mellom Israel og Jordan ville antagelig fa den konsekvensen at hundretusentalls palestinske flyktninger strømmet inn i omra det fra Syria, Libanon og Jordan, pluss alle andre land man hadde flyttet til. En slik stat ville bli en samlingsplass for ekstremisme og

7 Bibelstoff og fordypning 7 utgangspunkt for terror. Hvordan kan verdens makthavere som styrer beslutninger, tenke at dette er en bra løsning? Dessverre ma jeg i den flokken ogsa regne en del av Ordets forkynnere som fra talerstolen fremfører sine tanker om en tostatsløsning. Resultatet kunne veldig lett bli at Israel igjen skulle tvinges til a besette omra det for og beskytte sin befolkning. Det er tydelig uttalt fra den palestinske ledelse at det ikke kommer til a finnes plass for en eneste jøde pa Vestbredden (det tenkte Palestina). Åpartheid og etnisk rensing er nødvendig for at deres tanke bak planen skal fungere. Man sier at det er best om va re folk holdes atskilte. Mange ser ikke at dette er den endelige løsningen, fordi det er Israels og det jødiske folks utslettelse som er disse menneskers virkelige ma l. Na bor det cirka jøder i Judea og Samaria og da er ikke de cirka jøder som bor i de nyere delene av Jerusalem medregnet. Tenk hva som kunne skje med alle disse om de skulle tvinges til a forlate sine hjem. Sammenlign sa med tragedien da man tvang jødene til a overgi sine hjem pa Gazastripen. Hva de internasjonale politikerne burde gjøre, var pa alle ma ter forbedre vilka rene for alle dem, ba de jøder og arabere, som bor i Judea og Samaria. Sammen kunne de hjelpes til a bygge opp sine samfunn og fa økonomien til a blomstre i stedet for at de for en hver pris skal fa i stand en tostatsløsning som bare skaper fortsatt splittelse. Bosettingene i Judea og Samaria er ikke problemet, de er i stedet en del av løsningen. Å ga imot Guds plan for omra det Gud har allerede fastlagt løsningen for løfteslandet og det jødiske folket inklusive deres naboland, samt andre av verdens nasjoner som i dag planlegger a tilintetgjøre Guds plan for folket og landet. Det har vist seg at alle de land, organisasjoner og privatpersoner som prøver a bryne seg pa Israel, selv har blitt rammet av det som man ønsket at Israel og det jødiske folket skulle rammes av. Historien er fylt av bevis pa at det har ga tt akkurat slik. Men selv i dag skjer den samme type bakslag for dem som prøver a løfte steinen, ifølge profeten Sakarja. Her har erstatningsteologien hatt en veldig sterk negativ pa virkning pa mange i kristenheten. Na r man hører en av Sveriges største matvarekjeder stadig snakke om a boikotte israelske varer og det sa kommer som et brev i posten deres katastrofale tapstall i bokføringen, har en annen kjede som stadig markedsfører israelske produkter som en følge økende gevinster. Det Gud har sagt i sitt ord, det sla r ogsa gjennom i hverdagen. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. 1 Mos. 12:3. Na r FN 1947 foreslo en deling av det sa kalte palestinamandatet i en jødisk og en arabisk del, sa takket araberlandene (11 muslimske land samt Hellas og Cuba) nei til forslaget. Man hevdet at det inngikk i Kalifatet og dermed var muslimsk omra de for all evighet. Skulle avstemmingen ga igjennom sa skulle man i stedet ta omra det gjennom krig. Åvstemmingen gikk igjennom med 33 stemmer for, (Sverige stemte for), 10 stemte blankt og 13 mot. Et a r senere, dagen etter at staten Israel ble proklamert, 14. mai 1948, gikk nabolandene til angrep for a ta det man sa seg a ha rett pa. Etter omkring ett a rs strid inngikk man va penhvileavtale. Om lag det omra det som araberne takket nei til, hadde Israel da inntatt gjennom krig. Vestbredden hadde vært okkupert av Jordan og Gaza av Egypt i nærmere 20 a r, (dette glemmer vi ofte). Dette blir status fram til krigen 1967 da Israel, etter at de igjen hadde blitt angrepet av sine naboer, tok kontroll over Gaza og Vestbredden. Ba de Gaza og Vestbredden innga r i det lovede løfteslandet fra Gud til jødene. Forts. side 8 KomFrit Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI) Komiteen for de Frivillige Tjenester Vil du være med å velsigne Israel med praktisk arbeid? Vi trenger frivillige til sosialt arbeid blant barn, syke og gamle eller til byggearbeider og vedlikehold. Vi har også behov for folk som kan russisk / hebraisk. Vi trenger også fagfolk som murere, snekkere, rørleggere m. flere. Kan du gi tre måneder eller mer av din tid for å hjelpe mine minste? Du får en kjempefin mulighet til å bli kjent med folket og landet. Hjelper du oss, hjelper vi deg med det økonomiske (reise, forsikring og opphold). Ta kontakt med: Per Enok Nilsen, Furuly Aspedammen, 1766 Halden Tlf Mobil E-post:

8 8 Bibelstoff og fordypning Vestbredden er det som Bibelen kaller Judea og Samaria. Opinionen har dreid, vil annektere Vestbredden Flere og flere innen den jødiske ledelsen begynner na a pent a snakke om a annektere Judea og Samaria. La oss begynne med de sa kalte C-omra dene, sier man. I neste avsnitt kan du lese mer i detalj om dette. Pa trykket pa Benjamin Netanyahu er sterkt. Med henvisning til den nylig avgitte rapporten om Vestbreddens status, burde annekteringen kunne gjennomføres. Naturligvis kommer det til a innebære en politisk proteststorm over hele verden. Her er det viktig at de kristne som har forsta tt det profetiske ordet, sta r faste i sin støtte til Israel, men framfor alt i sin fortrøstning til Guds ords gjennomslagskraft. Det gjelder for oss at vi ikke er enøyde i denne konflikten. Ba de arabere og palestinere innga r ogsa i Guds plan. Evangeliets kraft kommer til a være det som løser opp den helt la ste situasjonen i dag. Arabere for Israel Det er gledelig a se hvordan det vokser fram en grasrotbevegelse som vil ha fredelige relasjoner mellom jøder og arabere. Man samtaler om forbedret samarbeid innen kommunale virksomheter, samarbeide som gjelder vannressurser, samarbeide som gjelder a eksportere varer sammen. Vi ser hvordan handelsutbyttet, import/ eksport, mellom Israel og palestinerne vokser veldig sterkt. Her hjemme snakker vi i stedet om boikott. Årabiske partier i Knesset har stor innflytelse i ulike statlige komiteer. Vi ser hvordan flere karismatiske jødiske og arabiske pastorer møtes i kjærlighet. I undersøkelse etter undersøkelse sier araberne i Israel at de vil heller ha jødisk styre enn arabisk styre der de bor. Vi ser hvordan store byer som Tel Åviv og Haifa i dag har blandet jødisk/arabisk befolkning, likesa byen Nazareth. I Netanya møter jeg arabiske kvinner og barn ba de pa gatene og pa stranden. Dessverre lytter verden bare pa den militante høytropende gruppen som hele tiden snakker om Israels utslettelse. Det fins lederskap som først og fremst tenker pa sine egne interesser i stedet for pa folkets beste. Her fins alle de som stapper bistandspengene i egne lommer og prøver a skjule ba de millioner og milliarder i formue de er i besittelse av. Den stille massen tier og ønsker en forandring. Politikernes feil: De har delt mitt land Det ville være ønskelig, ja, det er livsviktig, at va rt lands politikk harmoniseres med Guds plan for omra det. Åt vi via politikken ga r imot den planen, blir ødeleggende for hele va rt land. For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land og kastet lodd om mitt folk, Joel 3:6-8. Vi ser her hvordan tostatsløsningens representanter kommer til a fa sin dom, og jeg anser at tidspunktet for det er nært foresta ende. Profeten Sakarja beskriver den nærmeste framtiden for oss: Så sa engelen som talte med meg: Rop ut: Så sier Herren over hærskarene: Jeg er full av lidenskap for Jerusalem og Sion, stor er min harme mot de selvgode folkeslagene. For jeg var bare litt harm, men de hjalp ulykken fram. Derfor sier Herren: Jeg vender tilbake til Jerusalem med barmhjertighet. Der skal mitt hus bygges, sier Herren over hærskarene, og målesnor strekkes ut over Jerusalem. Rop ut enda en gang: Så sier Herren over hærskarene: Enda en gang skal byene mine flyte over av det som godt er, enda en gang skal Herren trøste Sion, velge ut Jerusalem enda en gang. Sak. 1: Guds vei for hvordan det skal bli fred i omra det er forutsagt av profeten Sakarja. Han beskriver hvordan det skal skje. Jeg skal fjerne blodet de har i munnen, det motbydelige de tygger på. Men de som blir igjen, skal tilhøre vår Gud og være som en slekt i Juda. Med Ekron skal det gå som med jebusittene. Jeg skal slå leir omkring mitt hus til vern mot dem som rykker fram og tilbake. Aldri mer skal en undertrykker rykke fram mot dem. For nå har jeg sett det med egne øyne. Sak. 9:7-8. Det er mitt land, sier Gud Guds gjenoppbygningsplan har allerede begynt. I Jesaja-bokens 35. kapittel, versene 1-10 forekommer ordet skal 24 ganger. Det er som om Gud skal sette i gang og gjenopprette freden i Midtøsten. I profeten Esekiels bok kapittel 36 og versene kan du se den 14- punkters plan for restaureringen av landet som Gud handler etter. Pa nyhetssendingene i Rapport og Åktuelt kan du se hvordan det ga r i oppfyllelse. Selv pa Kanal 10, den kristne TV-kanalen, kan du i Nyheter fra n Israel hver uke nøye følge med i utviklingen. Guds fasit ligger fast, han gjennomfører sin plan Guds plan for fred i Midtøsten er akkurat na under utvikling pa den ma ten som han lot sine tjenere, profetene vitne om. Den gjelder for Åssyria, Egypt og Israel. Den dagen skal Israel, den tredje sammen med Egypt og Assur, være en velsignelse for hele jorden. Herren over hærskarene skal velsigne dem og si: Velsignet er Egypt, mitt folk, Assur, et verk av min hånd, og Israel, min eiendom! Jes. 19:24-25 Da har Gud, trofast mot sine løfter, fullført det som all verdens politikere forgjeves har kjempet for a oppna. Midtøsten blir da det sentrum for velsignelser som det var ment a bli. Jerusalem blir Den Store Kongens by. Du som var med og bad og arbeidet for dette, fa r da oppleve Bibelordets sannhet: Den som velsigner Israel blir selv velsignet. Dan Johansson blir en av hovedtalerne i Israel-konferansen pa Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv.

9 Israel-stevnet Programmet for Israel-stevnet juni 2014 TORSDAG KL Ånkomst /innkvartering/kvelds Kl Møte/møteleder Birger Ha vik Taler: Sang: Jack-Tommy Årdenfors Berit og Øystein Rambekk FREDAG KL Flaggheising, andakt/frokost Harald Mela s Kl Bibeltime Taler: Møteleder: Sang: Dan Johansson Birger Ha vik Gudmund Rambæk Kl Lunsj Kjøkkenet Kl Kl Kl Informasjonsmøte Møteleder: Medvirkende: Sang: Middag Vekkelsesmøte Taler: Sang: Piano: Jon Brammer Ninni og David Nilsen, David Batut Gudmund Rambæk Jack-Tommy Årdenfors Svein og Sven Harald Haugland Olav Soltun LØRDAG KL Flaggheising, andakt/frokost Harald Mela s Kl Kl Kl Kl SØNDAG KL Kl Bibeltime Taler: Møteleder: Sang: Lunsj Panelmøte Møteleder: Sang: Festsamvær Taler: Møteleder: Sang: Flaggheising, andakt/frokost Høytidsmøte med nattverd Taler: Møteleder: Dan Johansson Jon Erling Henriksen Finn Røine og Rein O. Soltun Torolf Karlsen Finn Røine Evelyn Frøyshov Gutane fra Vennesla Finn Røyne Birger Ha vik Torhild Sandnes Karlsen skriver: Det er na fullt pa skolen. Sa det oppfordres til at de som har meldt seg pa og allikevel ikke har anledning til a komme, melder avbud sa fort som mulig. Jeg har noen plasser igjen pa Vandrerhjemmet. De som fa r rom her ma gi beskjed innen 5. juni hvis man allikevel ikke har anledning til a komme. Hvis man ikke dukker opp er det NPÅI som ma betale for ubrukte rom. Ellers har vi booket inn Bø Vertshus, men her ma man selv bestille pa tlf eller Her ma man da spesifisere at dette gjelder avtalen med Israelstevnet eller nevne Torhild Sandnes Karlsen. Prisen er her pr. pers. i dobbelt/eller flersengsrom kr. 495,- og for pr. pers. i enkelt rom kr.695,-. For a oppna denne prisen ma man ta med seg sengeklær og ha ndklær og rommet er uten frokost. Betalingen skjer pa hotellet. HER MÅ MÅN HÅ EN BEKREFTET BE- STILLING FØR 15. mai og man ma selv avbestille hos Bø Hotell hvis dette blir aktuelt. Dette vil si at vi pa Israelstevnet ikke har ansvaret for disse rommene. Da vil jeg minne om at alle ma ta med seg sengeklær og ha ndklær ellers ma man betale ekstra for dette. For de som har mulighet for a benytte seg av bobil eller campingvogn istedenfor a oppta et rom pa skolen, sa er dette a foretrekke. Bestilling og avbestilling kan sendes pa epost: eller pa tlf mandag-onsdag kl For de som ønsker a komme pa dagsbesøk og ønsker a ta seg en middag eller lunsj bestilles dette pa samme sted. Ogsa for de som skal ha med campingvogn eller bobil. Da ønsker vi dere alle hjertelig velkommen. Det tas forbehold om endringer i programmet.

10 10 Innsikt og lærdom Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse Av Gordon Tobiassen Islam er etter alt a dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret antikrist vil opptre i Ållahs navn. Da vil templet fungere som en moske, større enn ba de Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de arabiske nasjoner rundt Israel. I gammel tid kom flere av de arabiske nabofolkene under Herrens dom. Åmmon, Moab, Edom, Tyrus, Sidon, Syria, Egypt og filistrene var noen av Israels argeste fiender ba de pa Saul og Davids tid. Ingen av disse folkene eksisterer i dag. De er ga tt opp i det store panarabiske folkehav som na omgir Israel. Det handler om Irak, Libanon, Syria, Jordan og Saudi-Årabia. Herren har selv uttalt harde dommer over disse folkene. Salme 83:2-9. I Esekiel kp. 35 og 36 ser vi det hat og fiendskap den arabiske verden bærer pa mot Israel. Det gir seg utsalg i de veldige terrorbølgene som na r Israel og jødene i dag. Kreftsvulst Islam betrakter Israel som en kreftsvulst. De fleste arabiske land ønsker med alle midler a fjerne denne svulsten. De bruker terror, løgn, svik, bedrag og vold for a lykkes. De sa kalte Palestinaarabere har, som alle seriøse bibelgranskere vet, ingen arverett til noen del av Israel. Åntisemittismen og antisionismen er pa fremmarsj over hele verden i takt med islams ekspansjon. Verdens statsmenn lar seg bedra og gjør felles sak med Israels fiender. De verdsetter arabiske olje høyere enn jødisk blod. Antikrist Åntikrist kommer med tegn og under for a skape en falsk fred. Det er den hvite rytter som som stormer frem og som Johannes sa i Å penbaringen kapitel 6. I den 70. a rsuke vil den falske fredsfyrsten undertegne en pakt med jødene. Jesus Kristus, Guds sønn, var en inkarnasjon av Faderen, sa vil dyret som stiger opp av havet, Åntikrist, være en djevelsk inkarnasjon av Satan og han vil opptre i Ållahs navn og pa hans vegne. Om det blir slik sa vil templet fra da av igjen fungere som en muhammedansk moske, ja, som Islams aller helligste gudshus, større enn ba de Mekka og Medina. Åntikrist vil forlange at alle skal tilbe ham, han hater jødene og vil bryte pakten med dem, etter velkjent muslimsk praksis. Midt i denne a rsuke pa sju a r vil han forby jødene a tilbe sin Gud. Islam - en demonisk religion Overalt hvor islam ra der, eksisterer ikke toleranse og trosfrihet. Det oppfordres til a drepe de vantro i Ållahs navn. I flere av de arabiske land i dag betraktes konvertering som blasfemi og gudsbespottelse. Straffen er som regel døden ved offentlig henrettelse etter fredags-bønnen i moske en. Slike henrettelser forega r ved steining, halshogging, henging eller korsfestelse og er til offentlig forlystelse og overføres pa TV. Islams vesen og ideologi stemmer godt med Dyrets djevelske virksomhet i endens tid, som Å penbaringsboken beskriver det. Antikrist skal stå frem Jesus vendte hjem til sin far. Salme 110:1 Han skal komme tilbake, først for a hente brudeskaren, og senere som konge, da han setter føttene pa Oljeberget. Åntikrist skal ogsa sta frem. - Da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Å p. 11:7 - Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, de skal undre seg når de ser at dyret var, og Gordon Tobiassen ikke er, og skal komme igjen. Å p 17:8 Vil Åntikrist bli endetidens suverene muslimske leder? Islams ma lsetting er a underlegge seg hele verden under islams herredømme og da innføre totale underkastelse under islam. Vi ser at tiden nærmer seg raskt da denne endetidens onde fyrste skal tre frem pa den politisk/religiøse arena. Vi ser at plattformen er lagt og klar ved det antikristelige rike representert ved EU. Det ligger klart ba de religiøst og politisk. Pakten Åntikrist vil innga en syva rig fredspakt med Israel (Dan.9.27). Israel vil da i likhet med alle de andre Middelhavslandene, være innlemmet i Eurabia. Na r Åntikrist sta r frem, vil det være som den falske fredsfyrsten. Det første han vil gjøre er a innga en 7-a rs pakt med jødene. Dette vil markere begynnelsen pa den 70. profetiske a r- suke som Daniel talte om. (Daniel 9.27) De israelske ledere som tar imot ham og innga r pakten med Åntikrist, vil være sekulære jøder som ikke regner med Israels Gud og er a ndelig blinde. Dette er vel forklaringen pa at de lar seg forføre av denne kommende onde og falske fyrste.

11 Nyheter fra Israel 11 Korte nyheter fra Israels land Netanyahus sønn har en norsk kjæreste Yair Netanyahu er hans navn og har funnet seg en norsk kjæreste. Det kom frem da statsminister Netanyahu møtte Erna Solberg i Davos i Sveits. Hennes navn er Sandra Leikanger (25)og kommer fra Grimstad i Åust-Ågder. De to hadde kommet tilbake fra en ferietur i Nord-Norge. Sandra er student ved Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya i Israel hvor hun studerer visuell kommunikasjon. Det er avisen Dagen som snappet opp historien og hadde i alle fall to bilder av dem begge. Men saken er ikke helt uten problemer for Israels statsminister. Hans familie er et av de største terrorma l for radikale elementer Motstand mot John Kerrys fredsinitiativ Israel Det skal ikke vær enkelt. Utenriksminister John Kerrys fredsinitiativ møter stadig større motstand blant politikere og medlemmer av Israels regjering. Det er spesielt to ministre som uttaler seg kritisk til John Kerry og hans skytteldiplomati for fred mellom Israel og PÅ. Det er forsvarsminister Moshe Ya alon som ga r sterkest ut og direkte kritiserer Kerry for a være messias-lik og ute etter en fredspris for sitt arbeid. Disse uttalelsene ble ikke godt mottatt i den amerikanske administrasjonen og ble ogsa sterkt kritisert av flere ledende politikere og ministre i Knesset. Likevel er det tydelig at Ya alon rører ved en nerve og sier høyt hva mange andre tenker men ikke tør si. Ya alon er i tra d med utenriksminister Lieberman som lenge har sagt at fredssamtalene er spill av tid og vil ikke føre til virkelig Yair Netanyahu og Israel har mange fiender. Noen av disse nyhetene ble publisert pa Facebook. Men da saken ble kjent ble ogsa informasjonen pa Facebook slettet. Da PST ble spurt i saken, ville de ikke kommentere den. Nyheten ble ikke godt mottatt av de ortodokse i Israel og de og flere andre synes det var beklagelig at statsministerens sønn hadde funnet seg en ikke-jødisk jente. fred. Men Moshe Ya alon har sagt mere ganske nylig da han uttalte seg som forsvarsminister at selv om Israel ha per a na frem til Moshe Ya alon en fredsavtale, vil landet klare seg godt uten. Dette er et nytt spark til John Kerry som uttaler at Israel ikke vil ha noen fremtid uten en fredsavtale med palestinerne. En ser forsvarsministerens uttalelser som et direkte svar pa John Kerrys tidligere ord i Mu nchen hvor han hevder at Israel vil komme i store vanskeligheter uten en fredsavtale. Slike uttalelser fra Kerry er bare med pa a styrke palestinernes krav i fredsforhandlingene og blir oppfattet som en støtte til deres sak. Vi forsta r at her ma alle veie sine ord pa gullska l før de ga r ut i offentligheten. Naftali Bennet er statsra d for industri og handel, sa vel som for Jerusalem og religiøse spørsma l. Han er ogsa leder av det høyreorienterte partiet Va rt Jødiske Hjem. Bennett er født i Haifa og har bakgrunn fra det israelske forsvaret hvor han tjente som elitesoldat. Han er ogsa velsta ende og synes a ha god greie pa finanser. I tillegg til dette er han i favør av de jødiske bosettingene i Judea og Naftali Bennet Samaria og er sterkt kritisk til tanken om a oppgi land for fred. Han sier i en uttalelse nylig at det har enna ikke vært noen nasjon i verden som har gitt opp sitt land fordi de ble truet økonomisk, ikke vi heller. Bare sikkerhet vil gi oss økonomisk stabilitet. Vi forventer at va re venner rundt omkring i verden sta r med oss pa tross av antisemittisk boikott mot Israel.. Men regjeringen og statsministeren ønsker ikke a uttale seg kritisk til John Kerrys fredsinitiativ. De raketter raketter truer Israel. Dette sier general Åviv Kochavi og legger til at disse rakettene har blitt mere nøyaktige og kraftigere. Disse rakettene befinner seg pa flere steder, for det meste i Libanon hvor terrororganisasjonen Hezbollah har lagret tusenvis av raketter i private hus langs grensen mot Israel. Men Iran er ogsa interessert a utslette Israel og utvikler nye og langtrekkende raketter innstilt mot israelske byer og industrianlegg. Men Israel besitter ogsa kraftige forsvarsva pen og vil bruke disse i tilfelle en ny krig.

12 12 NPAI i Israel Opplevingar frå ein volontør i Jerusalem Av Marie Kvistad Eikum Ungane er uta lmodige og masar om na r dei kan ta den i bruk. Fire litt trøtte og forventningsfulle sogningar, Helga og Olav, Marie og Magne, landar i Tel Aviv etter nesten eit døgn på reise. David er på plass og tek imot oss og køyrer oss trygt til Jerusalem og Kfar Shaul. Vi skal bo i Bet Oren som huset heiter, - det betyr visst Furuhuset. Der er det varmt og godt og sengene venter pa oss, ferdig oppreidde. Kjøleskapet er velfylt med masse god mat og frukt. Huset var ganske støvete etter a ha sta tt lenge tomt og alle fire gjekk i gang med vask og puss. Utanfor var det heller ikkje sa fint; masse greiner og rusk og leidningar som hang og slang. Israel hadde ogsa hatt sin "Dagmarstorm" med sterkt snøfall. Men ting kom pa plass etterkvart og vi fekk det kjempekoselig ba de inne og ute. Etter ei veke vart vi fem i huset idet Åina ankom. Mannfolka skulle eigentleg lage ballbinge pa barneavdelinga, men brukte dei første dagane til a rydde velta tre og avbrotne greiner etter vinterherjingane. Men snart var dei i gang med bingen og etter tre vekers arbeid er den no snart ferdig. Den blir verkeleg flott, den vart inspisert av damene i dag! Vi damene byrja pa avdelinga her pa Kfar Shaul. Start kl. 7 om morgonen, men vi har kort veg til jobb. Der hjelper vi til med a rydde senger og rom etter natta, dusjar og hjelper med frukost og lunsj, ordnar med vasking av kle og tøyet som kjem fra vaskeriet. Elles deltek vi med litt spill og aktivitetar ilag med pasientane. Ei tid etter lunsj, er det kviletid for pasientane og da fa r vi ofte tidleg fri. Første februar kom det folk i huset Beit Shalom, nemlig Oddvar, Leif og Steinar. Steinar ma tte dessverre reise heim etter kort tid. Sa da var vi sju volontørar i alt. Pa kveldane og i helgene fa r vi god tid til a sja oss om og besøke dei gamle og kjende plassane. Sa vi har vore pa Holocaust-museet, først og fremst, og vi har vore pa Herzel-høgda og sett gravene til Israels pionerar og statsmenn. Og kvinner! Vi har besøkt Oljeberget og kryssa Kedrondalen, og vi har vore i Davids by og sett pa utgravingane. Det er skjedd ein del der sidan sist. Mens Magne vassa barbeint gjennom den lange og mørke Hiskia-tunellen ned til Siloa-dammen, heldt vi andre oss til den tørre! Eit besøk til Vestmuren er ogsa noko vi ma Magne Eikum i arbeid ha med, Betesta-dammen og Ånnakyrka med den flotte akustikken. Golgata og Gordons Golgata er ogsa plasser vi ma besøke. Elles blir det litt handling og pruting og moro i basarane i Gamlebyen. Ein av oss har spesielle evner i faget pruting! Vi har ogsa hatt ein volontørtur med rutebuss til Eilat som bydde pa ba de soling, bading og varme. Det siste har stort sett vore mangelvare her i Jerusalem. Ein morgon var det berre fire grader! Og kald vind. Men David tok oss med pa ein dagstur til Minerale Beach der vi riktig fekk kline oss til med gjørme, flyte i Dødehavet og nyte kildevatn som heldt 39 grader. Magne, Leif. David, Oddvar og Olav - alle volontørar i Israel Vi var ogsa ein snartur til marknaden i Åshdod der vi kjøpe seks flotte fotballar for pengar gitt av ein nabo i Sogn! Flott! Dryppsteingrottene i Bet Shemesh har vi ogsa besøkt. Vi fa r maksimalt ut av opphaldet ba de i jobb og fritid. Eit høgdepunkt i veka er ma ndagsmøta pa Beit Norwegia. Der fa r vi møte andre nordmenn, fa r nyte gode heimebakte kaker og fa r god undervisning i Guds Ord og profetiane. Elles har vi bibeltime oss

13 NPAI i Israel 13 volontørar imellom kvar onsdagskveld. Jerusalem er ein fantastisk by a vere i. Tenkjer pa alt som har skjedd i denne byen gjennom dei tre tusen a r den har besta tt. Om det ikkje er heilt einigheit om plassen der det skjedde, er det iallfall verdens største og viktigaste hending som har funne stad her, nemlig at Jesus døde pa korset for all verdens synd! Og byen og folket er utvalt av Gud sjølv. Det gjer ein ganske audmjuk na r ein ga r i gatene eller sta r i trengselen mellom jødar pa bybanen. Vi er veldig takknemlige at vi enno ein gong fa r lov a komme til denne byen og pa va r ringe ma te prøve a vere til velsigning for dette folket som sjølv er til velsigning for verden. Og na r det gjeld framtida og det profetiske er det berre heilt fantastisk og spennande det som er forutsagt i Guds ord for denne byen og dette folket. Helsing med Jeremias Hvorfor det frivillige arbeidet? Fra NPAI s arbeid i Israel Av Oddvar Leganger NPAI eier hus i Mevasseret kommune, 12 minutters reise fra busstasjonen i Jerusalem. På Mevasseret bor Ninni og David Nilsen fra Alta som er ledere for arbeidet. Der bor ogsa helse- og omsorgsvolontører. Årbeidet besta r vekselvis i helse- og besøkstjenester, samt bruktbutikk med div. klær etc. En liten tidligere arabisk landsby som kom pa jødenes hender i 1948, er na omgjort til sykehus for psykiatriske pasienter. Den ligger i Vest-Jerusalem og omra det heter Givat Shaul. Byen har tidligere hett Jasin, den heter na Kfar Shaul Mental Hospital. Her er to hus som NPÅI disponerer. Her kan det bo ca. 12 volontører, hvis nødvendig. Årbeidsomra - dene va re heter Eitanim og ligger ca. 17 km utenfor Jerusalem. Her er barne- og ungdomsavdeling pa Nedre Eitanim, pa Øvre Eitanim er de mer voksne pasientene og noen unge. Den 31. januar reiste tre volontører fra Norge, det var Oddvar, Leif og Steinar. Vi arbeider fem dagers uke og har fri til sabbaten fredag og lørdag. Vi skal na arbeide i hagen pa Øvre Eitanim. Gartneren her heter Rafi. Vi skal hakke rundt rosebuskene, rake sammen kvister og furuna ler og bearbeide jorden sa alt ser pent ut. Det er et stort omra de a fare over. Snøen og vinteren har knekt tre og grener, sa her gjensta r mye opprydningsarbeid. Men tross alt er det en glede a være her i løftenes land og se at va ren er i anmarsj, blomstene er kommet til syne og fuglene kvitrer. Hilsen med Salme 73. Ja, Herren er god mot Israel, mot de rene av hjertet. Det kan være noen stiller seg nettopp dette spørsma let. Hva er vitsen med a sende volontører til Israel na r landet i praksis kan klare seg selv med alle ting? Israel er selvforsynt pa de fleste omra der og klarer seg godt uten støtte utenfra. De er økonomisk sterke og kan forsvare seg selv, da de sannsynligvis har den best trente hæren i verden. Men det betyr ikke at alle jøder har det sa utmerket. Det finns mye nød i Israel og mange som lever under fattigdomsgrensen. Svært mange jøder har alvorlige traumer etter a r med krig og undertrykkelse under andre regimer i verden. De kommer til Israel som et siste tilfluktsted. Men de tar med seg sine traumer og mange av dem blir alvorlig psykisk syke. Mange av dem er gamle Ballbingen under bygging på Eitanim Mentalsykehus og selv om det finns et velferdssystem kan det nok ikke sammenlignes med det norske. Vi kan rekke ut va r ha nd til det jødiske folket for a hjelpe der vi kan. I mange a r har vi gjort en formidabel innsats i frivillig arbeid pa Kfar Shaul og mentalsykehuset Eitanim. Dette arbeidet gir oss en mulighet til a betale noe tilbake til det jødiske folket som har gitt oss og verden sa mye. De gav oss Bibelen, Guds ord. De gav oss fremfor alt personen og jøden Jesus Kristus, han vi tror er Messias, ba de for jøder og for greker. Å hjelpe Israel gir oss stor glede og tilfredstillelse og viser at vi som er hedninger elsker dette folket. TK

14 14 På tur i Israel På tur med Jon Brammer i Israel Av Jon Brammer Søndag den 6. oktober 2013 dro vi, Finn Røine og Jon Brammer, til Israel med en gruppe på 24 personer som med forventning la i vei. Vi ankom Ben Gurion flyplassen sent på kvelden. Buss og guide sto klar og ventet på oss og kjørte oss til hotellet vårt i Tiberias. Vi ankom hotellet kl natt til mandag. Neste morgen startet vi kl Flere var slitne etter en lang dag dagen før, men forventningene gjorde at man ikke følte trettheten. Første stopp etter en kort busstur var Saligprisningens berg. Her leste vi fra Guds ord i Matt 5. Det er en stor opplevelse a være i landet hvor Bibelen og hendelsene utspant seg. Inne i kirken sang vi: O Store Gud og flere andre turister deltok hver pa sitt spra k. Bibelen fa r en helt annen betydning na r vi er der hvor alt skjedde. En by som ligger pa et høyt fjell kan ikke skjules. Vi skimter byen Safed høyt oppe i horisonten. Pa en dagstur med bussen rundt Genesaretsjøen, opplever vi mange kjente steder: Brødunderet hvor Jesus mettet 5000, møteplassen etter oppstandelsen, stedet hvor svineflokken fo r ut i vannet og Jesu hjemby Kapernaum. I dette omra - det ble ogsa tolleren Matteus og alle de andre apostlene utvalgt. Genesaretsjøen hvor Jesus kom ga ende pa vannet og hvor Peter fikk sitt livs opplevelse og hvor Jesus stilnet stormen. Golan Vi tok en liten tur til Golan-høyden hvor vi fikk se inn i Jordan og hvor vi uforvarende tok i grensegjerdet. Vi fant da fort ut hvor effektivt det israelske forsvaret er. Etter et par minutter var militærjeepen der og to hyggelige soldater kunne konstatere at det bare var noen turister som uforvarende tok i grensegjerdet. Vi skuet Goghopens dal som skal fylles med lik etter det store slaget pa Harmageddon sletten. Israelsletten som den heter i dag er stor og det er vanskelig a forestille seg de bibelske profetier om det store slaget som skal finne sted der i fremtiden. Jerusalem Dag 2 satte vi kursen mot Jerusalem. Vi kjørte forbi Beit Shean hvor likene av Kong Saul og hans sønner ble hengt opp pa byporten etter at de ble drept pa Gilboa-fjellet. Vi badet i de varme kildene. Rett ved var den kalde kilden hvor Gideon tok ut sine 300 soldater like ved foten av Gilboa-fjellet. Jordandalen Sa gikk turen langs Jordandalen og ned til stedet hvor Jesus ble døpt av Johannes. I dag er stedet a pnet for turisme og mange mennesker ønsker a bli døpt nettopp pa dette stedet. Jeriko er bare et steinkast unna. Pa den andre siden av Jordan-elven kan vi sa vidt skimte Pisgas topp hvor Moses fikk se det lovede landet. For første gang pa turen fa r vi ogsa se salthavet (Dødehavet) og Qumran hvor dødehavsrullene ble funnet. Masada Turen gikk videre til Masada, borgen hvor en store hendelse i jødenes historie utspant seg i a r 72. Omlag 1000 jøder begikk selvmord fordi de ikke kunne fa seg til a kjempe mot sine egne. Disse var jøder som romerne brukte som levende skjold for a innta denne borgen (festningen). Nye elitesoldater i Israel i dag, avlegger sitt troskapsløfte nettopp her og samtidig bekrefter de Åldri mer Masada! Etter a ha tatt taubanen ned igjen gikk ferden til Jerusalem og hotellet va rt. De neste dagene besøkte vi Betesda-dammen, Oljeberget, Gra - tekirken, Getsemane, Golgata og Gordons Golgata, Yad Vashem (Holocaust-museet), modellen av Jerusalem og museet for dødehavsrullene, den øvre salen og Hanegalkirken. Hanegalkirken Hanegalkirken og ypperstepresten Kaifas hus er stedet hvor Peter fornektet Jesus. Her ble ogsa Jesus holdt fanget den siste natten før veien gikk videre til retterstedet og dommen. I fangehullet ble det lest fra salme 88 pa tre spra k og vi sang Navnet Jesus ma jeg elske. Båttur på Genesaret-sjøen Søndag gikk turen først til et treplantingssenter ca. 20 minutters kjøring pa vei mot Tel Åviv. For mange er dette en spesiell opplevelse. Vi blir knyttet til landet og

15 På tur i Israel 15 Ypperstepresten i Israel samtidig viser vi ved treplanting at vi ogsa tror pa de neste generasjoner jøder. Jødisk Nasjonalfond setter stor pris pa at vi legger dette inn i programmet va rt. Beit Betania og Eitanim Neste post pa programmet var besøk i huset til Norske Pinsevenners Årbeid i Israel, Beit Betania. Her tok Ninni Nilsen imot oss og viste oss rundt i huset og haven. Besøket ble avsluttet med deilige forfriskninger i hagen. Sykehuset Eitanim er ogsa med i programmet. Norske pinsevenner har arbeidet ved dette sykehuset siden Fra 1997 har vi hatt ca. 250 frivillige til a arbeide med forskjellig oppgaver her. Nybygg og rehabilitering for det meste. Eilat Dagene ga r fort i dette landet. Vi forlater Jerusalem og setter kursen mot Eilat. Va rt første stopp blir Dødehavet og Ein Bokek hvor deltagerne fikk anledning til a bade. Saltinnholdet pa over 30 % gjør at man ikke behøver a kunne svømme, men bare sette seg stille ned, sa flyter man bort i solnedgangen. Timna-parken En hovedattraksjon sto igjen denne dagen. I Timna Park er det oppført en tro kopi av Tabernaklet i ørkenen. Plassert ute i ørkenlandskapet gir det oss et inntrykk av hvordan livet i ørkenen kan være. Guiden, en messiansk jøde, forklarte oss med innlevelse hvordan de forskjellige symboler og gjenstan- der har sin funksjon. Tabernaklet Inngangen til forga rden med dets forskjellige farger, stolpene med kobberføtter, offeralteret og vaskefatet. De forskjellige skinn som dekker Tabernaklet. Plankene med festeanordninger og stenger som holder veggene sammen. Symbolikken og fargene er fantastiske. Inne i det hellige sta r den syvarmede lysestaken i gull, skuebrødene og oljen, røkofferalteret, og ypperstepresten i sin fantastiske kledning, med bjeller og granatepler rundt nedre kanten av kledningen. Brystplaten med steiner representerer Israels tolv stammer, med skulder-plater, urim og tummim. (2 Mos ) Det aller helligste Inne i det aller helligste finner vi paktens ark med na destolen og de to kjerubene i gull. Nede i arken finner vi de ti bud, krukken med manna og Årons stav som blomstret. Det hele avsluttes ved at guiden lyser den aronittiske velsignelsen over oss pa hebraisk. Na r vi ser det hele i fugleperspektiv, ser vi korset, offeralteret, vaskefatet, lysestaken, brødene og oljen, røkofferalteret og til slutt paktens ark. En blir sla tt av undring og ydmykhet na r en fa r se Guds storhet. Vi forsta r at det nye testamentet og korset ligger skjult i det gamle testamentet. Frelsen er fantastisk! Fra Timna Park gikk turen videre til hotellet va rt i Eilat. Avslutning I de siste dagene av turen satte vi pris pa a nyte den siste rest av sommeren ved Middelhavet. Det finnes mange bade- og dykkemuligheter blant flotte korallrev. Eller man kan svømme med delfiner. Koselige samlinger og bibeltimer er ogsa viktig. Bibeltimene blir annerledes na r man er i Israel og opplever Israels Gud og dette folkets historie pa nært hold. Finn Røine var fantastisk a lytte til. Vi anbefaler alle som ikke har vært i Israel a bli med pa en gruppetur hvor bibeltimer er en del av opplegget. Bibellesningen fa r her en helt annen betydning. Israel i endens tid Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter. Sa vil jeg kalle pa kornet og gjøre grøden rik, hungersnød skal ikke komme over dere. Jeg vil øke trærnes frukt og markens grøde, sa dere ikke mer skal lide ha n blant hedningefolkene pa grunn av sult. Da skal dere minnes deres onde ferd og deres gjerninger som ikke var gode. Og dere skal vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og for deres avskyelige gjerninger. Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier Herren Herren, det skal dere vite! Dere skulle skjemmes og skamme dere over deres ferd, Israels hus! Sa sier Herren Herren: Den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. Det landet som var lagt øde, skal bli dyrket, det som la der som en ørken for øynene pa hver mann som gikk forbi. Da skal de si: Dette landet som var lagt øde, er blitt som Edens hage. Og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fa tt murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Sa sier Herren Herren: Ogsa i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, sa jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det sa rikt pa folk som en saueflokk. Esek 36:28-37 NB

16 16 Intervjuet Forstander Osvald Instebø: - Det er viktig med forkynnelsen om Jesu gjenkomst Osvald Instebø er en av veteranene i Pinsebevegelsen. Han har vært forkynner og forstander i over 50 år, - og i en alder av 73 år, etter noen år som pensjonist, er han tilbake igjen som forstander i Pinsekirken Tabernaklet, Bergen, for tredje gang. Sjibbolet har stilt noen spørsma l til Osvald Instebø. Lever vi i de siste tider, - og svaret er klart fra Instebø: - Det tror jeg! Jeg skal ikke ramse opp en liste av tegn i tiden, men jeg vil bare si med Paulus at det skal komme en tid da de ikke skal ta le den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret pa dem. Forkynnelsen om de siste tider og Jesu gjenkomst har stått sentralt i din forkynnelse gjennom alle år. Hvordan opplever dere at det blir tatt i mot i dag? - Jeg tror det er viktig med forkynnelsen om Jesu gjenkomst. Den har nok blitt tonet noe ned, har jeg inntrykk av. Hvordan den blir tatt imot, er vanskelig a si, men jeg tror det har noe a si med ma ten det forkynnes pa. Jeg tror det er viktig og fa frem ha pet og gleden over at Jesus skal komme igjen til frelse for dem som venter pa han. Den enkle troen på Bibelens klare ord om Jesu gjenkomst og de siste tider blir gjerne sterkt kritisert i dagens moderne samfunn. Hva vil dere si til dette? - Kritiske røster vil alltid protestere mot Bibelens budskap. Det blir umulig a forkynne noe som helst om vi hele tiden skal være pa vakt for ikke a bli kritisert. Bibelen er Guds ord og det ma vi forkynne slik vi forsta r det. Når det gjelder Bibelens undervisning og tilnærming til disse emnene, så er det forskjellige tolkninger i ulike kristne miljøer i Norge i dag. Hva er ditt ståsted? - Pinsebevegelsen har i alle a r hatt en klar forkynnelse om Jesus som skal komme pa himmelens skyer for a hente menigheten. Vi støtter oss pa det Jesus forkynte i Matt og andre steder. Og likesa 2 Tess 4 hvor det sta r at Jesus skal komme igjen og de døde i Kristus skal først oppsta, og at de som lever i troen pa han skal forvandles og rykkes i skyer opp i luften for a møte Herren. Åt andre har andre tolkninger fa r sa være, men jeg er nok der hvor de gamle pinseforkynnerne var i forsta elsen av dette. Det er vel ikke til å stikke under en stol, at forkynnelsen om de siste tider var mye mer framtredende for flere tiår tilbake i Pinsebevegelsen, hvor du har dine røtter. Hvorfor har denne type forkynnelse blitt så sterkt nedtonet? Er den ikke aktuell lenger? - Jeg tror denne forkynnelsen er aktuell i dag ogsa og Jesus sier tydelig. Våk derfor for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Matt 24:42 Har dagens forkynnere for lite innsikt i det profetiske ord eller er dette noe som kun er framme i sterke vekkelsestider? - Na varierer det nok blant pinsepredikanter om innsikt i profetordet og forsta elsen av det. Det er mulig at det var mer bibellesning tidligere, og mange gransket gjerne det profetiske ord grundigere. Det ble ogsa mer fokusert pa i forkynnelsen og i de gamle bibelukene som var rundt i landet var det ofte bibeltimer om de siste tider. Åt det hørte til vekkelsesforkynnelsen i sterkere grad tidligere, tror jeg er riktig. Men vi ma ikke unnlate a holde det frem i dag ogsa som en ha pets stjerne for Guds menighet. Som en av veteranene i Pinsebevegelsen, hvilken utfordring har Mange gir i dag uttrykk for at denne forkynnelsen tidligere var skremmende på barn og ungdom, og at til og med noen kan ha tatt skade av dette. Kommentar? - Det kan jeg være enig i. Selv var jeg nok noe engstelig na r jeg i min tena ringstid hørte alvorsfylte predikanter snakke om a være rede. I noen tilfeller ble det mer fokusert pa hva vi skulle gjøre for a være rede enn det Jesus hadde gjort for oss, og at vi i han har den fullkomne frelse. Jeg ser ikke bort fra at noen ble skremt av en sterk betoning av den forkynnelsen, men samtidig er det vanskelig for meg a dømme tidligere forkynnere. For dem var det alvorlig og de mente at det ma tte forkynnes klart og tydelig. Forstander Osvald Instebø, Pinsekirken Tabernaklet

17 Intervjuet 17 du til dagens unge ledere når det gjelder tilnærmingen og forkynnelsen av det profetiske ord? - Profetordet er viktig og da særlig med tanke pa at Jesus kommer. Her tror jeg ba de unge og eldre forkynnere ma gjøre som Å penb.1:3 sier leser og hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet for tiden er nær. Lever vi i de siste tider? Og hva kjennetegner de siste tider. - Det tror jeg. Na kan man innvende og si at det har blitt sagt og skrevet helt fra Bibelen ble til, og det er riktig. Men na r Jesus sa det og apostlene forkynte det, sa er det klart vi er nærmere i dag. Jeg skal ikke ramse opp en liste av tegn i tiden, men jeg vil bare sitere 2Tim 4:3: For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. Hvordan forkynne Jesu gjenkomst uten å bli ytterliggående eller spekulativ? - Vi ma forkynne om Jesu gjenkomst med kjærlighet til Han og de vi forkynner for. Vi kan ikke datofeste noe. Ingen kjenner dagen eller timen. Vi kan forkynne uten a dramatisere, men heller la gleden over at Jesus kommer være toneangivende. Hva skal vi mene om Israel som tidens tegn? - Det at Israel 14. mai 1948 fikk sitt eget land tilbake, tross protester fra mange land i Midtøsten og andre stater, er et av de største tegn pa de siste tider. Gud har holdt sin ha nd over dette folket og deres historie er utrolig. Jesus sier i Luk 21:24 at Jerusalem skal være nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Jerusalem er i dag pa jødenes hender og det er ogsa et tydelig tegn i va r tid. Dere har gjort flere reiser til Israel som reiseleder. Hva har besøkene i Israel gjort med dere personlig? - Na er det noen a r siden vi var der, men det var utrolig interessant. Det var som a ga, bokstavelig talt, i søndagsskolefortellingene og selvfølgelig va r egen bibellesning etter hvert som vi vokste til. Bare a se at ørkenen blomstret som en Edens hage som vi hadde lest, var stort. Og selvfølgelig a være pa de hellige steder, gjorde at Bibelhistoriene ble enda mer levende og kjærligheten til folket og landet ble sterkere. Hvilke tanker gjør dere dere om å reise som en kristen til Israel? Statsminister Golda Meir uttalte ved en stats-middag i 1973 følgende: La meg fortelle deg hva vi israelere har imot Moses. Han tok oss gjennom ørkenen i 40 år for å bringe oss til det eneste stedet i Midtøsten hvor det ikke finns olje. Men der tok hun feil. For i 2010 ble det foretatt geologiske undersøkelser av US Geological Survey som viste at Levant Basin som dekker omra det fra Sinai og til den Syria, kunne inneholde minst 1,7 milliarder fat olje og minst 3,5 milliarder kubikkmeter naturgass. Ålt dette kunne bli tilgjengelig for den israelske staten. Denne nyheten var overveldende og ble begynnelsen pa det israelske oljeeventyret. Hvis dette estimatet stemmer, vil det gi Israel plass blant de 25 største inne olje og gass i verden. Uavhengighet Funnet av olje og gass med pa følgende utvinning av begge deler, vil gjøre staten Israel totalt uavhengig av import fra andre oljeland. Det vil ogsa gjøre Israel til en oljeeksporterende nasjon og gi staten enorme inntekter i lang tid. Det betyr ogsa større uavhengighet av USÅ og det ma være en fordel for jødestaten, som etter manges mening, er for tett knyttet til USÅs interesser i Midtøsten. Gass til havs Men det finns gass til havs ogsa. Sa mye som 40 % av Israel ligger til havs og i disse havomra dene i Middelhavet, er der funnet store gassreserver. Dette ble først oppdaget - Det var der det begynte. Der ble Jesus, verdens frelser, født. Der ble evangeliet forkynt og derfra kom det til oss. Å reise til landet hvor det hele startet, ma vel være et privilegium for alle frelste mennesker, og na r man er der bør man ma fa med seg møter i de Messiastroende menighetene, - det er en opplevelse. Tekst: Rolf Svellingen Det israelske oljeeventyret Oljeplattform. (Illustrasjon) sa tidlig som i 1999 men de funn som ble gjort den gangen, var ikke drivverdige. Men i 2009 ble det store Tamar-feltet oppdaget. Gassreservene var sa store at det ville forsyne Israel med gass i 15 a r. Men disse beregningene ble oppjustert i 2010 da et nytt felt ble oppdaget, Leviathan-feltet, med 470 milliarder kubikkmeter gass. Ilandføring Dette er enorme ressurser. Flere land er interessert i a kjøpe ba de olje og gass fra Israel og man er i ferd med a installere undersjøiske rørledninger for ilandføring. Kypros var tidlig ute og skal fa gass i løpet av Store investorer satser penger og blant annet Åustralia forhandler om kjøp av 25 % andel i feltet. Flere oljeselskap viser interesse for a bidra med sin kunnskap og ekspertise men trues av araberstatene med straffetiltak dersom de investerer i Israel. Israelerne ma derfor ogsa her, klare seg mest mulig selv. Fordelen med det er at man slipper a komme i takknemlighetsgjeld til noen. TK

18 18 Bibelstudium Folkeelven Nilen og flyten av Informasjon. Del II B Jon Erling Henriksen En annen og viktig kamp som finner sted i relasjon til elven Nilen, er informasjon! Vi skal i denne artikkel se litt nærmere på det. Informasjon var viktig i forhold til det som elven var i sitt vesen. Elven bar nyheter med seg, ba de gode og da rlige nyheter. Det er viktig a pa peke at enhver elv har til tider mye slam og urenheter i sitt løp. Og med bakgrunn i denne kjensgjerning blir bildet forsterket na r vi benytter dette i overført betydning. Du har den informasjon som Hapi, kanalisert gjennom Farao, ønsket a være hersker over, og den informasjon som Moses ønsket a være formidler av. Den ene sprer sannhet. Den andre forvrenger sannheten! Som sa dan flyter egentlig Nilen gjennom hele verden. Tar vi pa oss de historiske briller blir vi minnet om denne sannheten igjen og igjen. Drivkraften bak det hele var jo a eliminere en folkeætt som var uttatt av Gud! Det begynte med hebreernes vekst som folkegruppe i Egypt. Farao mislikte at folket tok slike dimensjoner og satte i gang folkemord ved at alle nyfødte guttebarn skulle avlives. Sa bestialsk var avretningsmetoden at han beordret jordmødrene i hebreernes leir til a drepe guttebarnene som ble født. Men jordmødrene svarte: De hebraiske kvinnene er ikke som de egyptiske. De er sterkere, og før jordmoren kommer til dem, har de født. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. Da ga farao hele sitt folk dette påbudet: Hver sønn som blir født hos Israel, skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. (2.Mos.1:19-22) Hva legger vi merke til her? Nilens gud vil sluke guttebarna til hebreerne! Igjen a ndskamp! Det var viktig for hebreernes fiender a utrydde hvert guttebarn ettersom det var det som etter hvert skulle føre den jødiske ætten videre. Men selv om elven forsøker a sluke guttebarna opp av elven stiger utfrieren! Moses blir berget av sin søster og den vennligsinnede datter til farao. Når denne strategi ikke virker endrer elveguden Hapi strategi og ikler seg en annen kappe for å beskytte sine territorier. Den strategien ble hardere arbeid med mindre mat. Hensikten er utryddelse! Samme adferdsmønster møter vi igjen i dagens a ndskamp. I overført betydning ser vi elveguden Hapi er i kamphumør. Utryddelse av jødene mislyktes. Men vi forsøker en annen strategi!, tenker de. Vi gjør oss bruk av elvens kraft (les løgnpropaganda). Kraften som elven har i seg til a spre informasjon! Men hvilken informasjon? Svaret er sa dramatisk og destruktivt løgn! Hvis vi kan spre løgn om jødene kan vi pa sikt sørge for at de avtar i tall, tenker elveguden. Tenk at den opplyste tid er villig til a ga pa slike løgner for løgnene er store ogsa i va re dager. Her vil jeg nevne noen eksempler: 1) Israel er ondskapens stat, stod det a lese i Fredrikstad Blad 8. juni i Og artikkelforfatteren sier bl.a.: Israel støtter tilintetgjøring av palestinerne som befolkningsgruppe og bruker samme taktikk overfor palestinerne som Nazi- Tyskland gjorde overfor jødene. 2) Og de som har vært, og fremdeles er landets ledere i kraft av sin pa virkning som tidligere regjeringssjefer synger unisont med na r de sier: Israel dyrker frem ekstremisme (Ka re Willoch i Åftenposten mai 2004) Jon Erling Henriksen, reisesekretær NPAI 3) Kulturen ønsker ogsa a blande sin røst med Nilens grums og sier: Israel har massakrert sin egen legitimitet (Jostein Gaarder i Åftenposten 5. august 2006). Vi ser at pa standene er brutale og uten forankring i virkeligheten. - En annen sak som jeg ønsker a komme inn pa i forbindelse med usannheter kontra virkeligheten, gjelder den na sa kjente Gazakrigen som fant sted i Ba de under og etter denne krigen var det mye som ble skrevet og sagt i ufordelaktige ordelag overfor Israel. Men jeg vil at du skal legge merke til følgende fakta i forbindelse med denne krigen: Usannheten gikk ut pa følgende: Israel ble beskyldt for a mure palestinerne inne i en slags konsentrasjonsleir, og at de drev med en sa kalt teppebombing. Sannheten er imidlertid følgende: De slapp mengdevis av flygeblad med informasjon om na r og hvor angrepet skulle skje. Førstesekretæren i den israelske ambassaden i Norge ble sa spurt av en journalist fra NRK: -Hvor skal sivilbefolkningen gjemme seg? Gaza er jo sa lite omra de hvor skal de gjemme seg? Sekretæren svarte da: De kan ga til neste kvartal. Dette medførte at nevnte journalist bare stod og ma pte. Og sannheten var den - sa nøyaktige var de israelske rakettsystemer. De ble nemlig styrt av

19 Bibelstudium 19 moderne GPS-systemer, og traff ma let som de skulle treffe. Moderne høyteknologi. Det hører ogsa med til historien a si: Israels etterretningskilder hadde nøyaktig kjennskap til de aktuelle ma lene, slik at man visste konkret hvor en skulle sette angrepet inn. Og for a spare sivile liv, hadde man opprettet telefonsentraler som ringte opp de husene hvor det ble aktuelt. De ble informert om angrepet og gjort kjent med at det under deres hus var tunneler som skulle ødelegges. De fikk sa og sa mange minutter pa a rømme huset. Åt Israel førte en human krig, ble bekreftet av flere uavhengige forskningsinstitutter. Her kan vi sitere Senter for strategiske internasjonale studier som kom til følgende konklusjon: Israel planla sin Gaza-aksjon pa en ma te som klart skiller militære og sivile ma l. Kun militære ma l ble angrepet, og hensikten var klart a redusere sivile skader. Det ble gjort bruk av moderne teknologi slik som GPS-systemer for a gjøre treffsikkerheten sa god som mulig, og ma leksperter var pa forha nd grundig brifet i internasjonale lover og konvensjoner. Fakta fra krigen Som en del av utdanningen blir israelske soldater lært opp til a vite hva som er lovlig i en krig, og hva er ikke lovlig, og hvordan Folkeretten fungerer. Hvordan var det sa med den humanitære krisen som alltid vil følge i kjølvannet av en krig? Det fantes ingen humanitær katastrofe under Gaza-krigen. Under hele krigen strømmet det inn med drivstoff og mat. Eksempelvis sendte Israel inn tonn med humanitær hjelp i 1503 lastebiler i løpet av de 22 dagene krigen varte. Det ble levert store mengder diesel til elektrisitetsverket i Gaza og til FN kjøretøy. I flere dager før krigen, begynte ble det sluppet inn store mengder med hjelp. Det ble sluppet inn 20 ambulanser som var hjelp fra Tyrkia og Jordan. Og 10 ambulanser i tillegg. Da krigen startet fikk 68 kronisk syke palestinere sluppet gjennom grensepasseringene til Israel for a fa hjelp pa israelske sykehus. 449 utlendinger ble evakuert. 37 internasjonale hjelpearbeidere fikk slippe inn. Hva skjedde etter krigen? I løpet av en uke hadde israelerne reist et topp moderne sykehus pa grensen til Gaza. Dette sykehuset hadde en hensikt a hjelpe folk fra Gaza som hadde blitt skadet under krigen. Det viste seg imidlertid at det var relativt fa personer som gjorde seg bruk av sykehuset, fordi det var sa a si tomt for sa rede. En italiensk journalist som reiste rundt fra sykehus til sykehus - kom fram til den samme konklusjonen det var nesten tomt for sa rede. Sa antall sa rede og drepte var jo vesentlig overdrevet i massemedia. Den israelske hæren gransket ogsa hva som hadde skjedd. Det er vanlig i alle kriger i ettertid at en foretar en evaluering for a finne ut om man gjorde noe galt. Det ble pa - sta tt at syv helsearbeidere ble drept! Den israelske hæren undersøkte og fant ut at fem av disse helsearbeiderne var terrorister tilknyttet Hamas, men det var egentlig bare to helsearbeidere som kom i skuddlinjen og ble drept av israelske soldater. Det er selvfølgelig beklagelig, men slikt skjer i alle kriger. Den krigen startet med brudd pa folkeretten. Rakettene som ble sendt fra Hamas var et brudd pa Folkeretten na r de blir sendt mot sivile. Og selv om disse rakettene var blitt sendt mot militære ma l, sa ville de, fordi disse rakettene var av sa da rlig kvalitet, at de rett og slett kunne lande hvor som helst. Å anvende slike typer va pen er brudd pa Folkeretten, sies det. Jeg vil understreke følgende: Dette er bare noen fa eksempler av beviser pa den a nd som fremdeles er virksom for a utslette og lamme det jødiske folk og den jødiske stat. Å ndsmakten forandrer gjerne utseende etter som tidene forandrer seg. Men karakteren og intensjonen er absolutt gjenkjennelig. Men midt i all kamp merker vi sannheten av salmistens ord i Salme 121:14 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Reisesekretærens tidsplanlegger 6. mars kl.1900: NPÅI-møte i Evangeliehuset Egersund 14. mars kl.1800: Taler pa møte i Sjømannskirken pa Bygdøy 15. mars kl.1900: Møte Evangeliesalen Berøa 16. mars kl.1100: Møte Evangeliesalen Berøa 16. mars kl.1800: Møte Filadelfia Hamar april besøk pa Sunnmøre. Se lokal annonsering april: Møter hver kveld i Zion Fevik. Tema: "Jesu gjenkomst - Israels samling". 9. og 10. mai: Møter Vennesla 11. mai kl.1500 og 1800: Sion, Fevik juni: Deltar pa weekend pa Gavlestad Gjestega rd juni: Israelstevne pa Gvarv Forkynn Guds ord! Jon Erling Henriksen i aktivitet

20 20 Kronikk Israel og forventningen om Messias Av Torolf Karlsen Israel har alltid ventet på Messias. Helt siden Gud Herren talte til patriarken Abraham og gav ham de største og dyreste løfter med velsigner i overflod. I disse løftene var en hovedsak velsignelsen til alle jordens familier i ætten som skulle komme. Åbraham levde i en spesiell tidsalder som kalles patriarkenes tidsalder. Loven var ikke gitt og det ra - det helt andre forhold i relasjonen mot Gud enn den vi finner senere under lovens tidsalder. Pa Åbrahams tid var det troen og na den som gjaldt. Løftene Åbraham fikk var derfor ubetingede løfter og hvilte helt ut pa Guds vilje. Han gjentok flere ganger at han ville velsigne Åbraham og gjøre hans navn stort og gjøre ham til et stort folk, ja, far til mange folk. - Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1Mos 12:1-3 Dette var starten pa jødefolkets eksistens og utvikling i verden. Vi kjenner de andre patriarkene, Isak og Jakob, hans tolv sønner som ble til Israels tolv stammer. Israel vokste seg stor i Egypt og drog derfra gjennom ørkenen til det lovede landet, Kanaan, under Moses ledelse. Josva tok folket inn i Kanaan og fordrev alle de syv folkeslagene som levde der. Ålt dette er nedskrevet i de historiske bøkene i Bibelen. Det første løftet Men vi ma ikke glemme at løftet om Messias og grunnlaget for troen pa ham i GT stammer fra 1. Mos 3:15. Den første synd hadde blitt bega tt av de første menneskene og for første gang i historien oppsto et skille mellom Gud og mennesket. Det var tid for et oppgjør og en dom hvor Gud Herren avgjør ba de menneskets og satans skjebne. Han sier: - Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15 Det er ikke mer enn e n setning med fa ord, men i dette verset ligger ha pet om en befrier som skal reversere fallet og fallets følger. Det ser ut til at ba de Eva og Ådam gjorde seg rede til a oppleve den spesielle ætten allerede i sin tid for vi leser: - Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. 1Mos 4:1 Men dette var langt fra sannheten. Sønnen hun fikk var ikke ved Herren, men var en Ådams sønn, Kain, som senere ble den første morderen pa jorden da han slo i hjel sin bror Åbel. Nei, løftet som ogsa var en profeti, pekte fremover mot en tid da en ætt (entall) skulle komme som var sterk nok til a knuse slangens hode og med det beseire hele menneskehetens hovedfiende, djevelen. Paulus bekrefter dette i Galaterbrevet. - Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus. Gal 3:16 For at noen skal fødes trengs det en kvinne og i dette verset tales det om kvinnen som skal bringe frem Messias. Her varierer tolkningen men jeg er ikke i tvil om at kvinnen er Israel. Vi minnes at Jesus sa til den samaritanske kvinnen: - Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Joh 4:22 Israel er flere ganger i GT fremstilt under bildet av en kvinne. Hun var Torolf Karlsen trolovet med Herren men gikk etter fremmede elskere (avgudene). - For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Og Israels Hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. For Herren kaller deg som en forlatt kvinne med sorg i hjertet. En ungdomshustru skulle hun forkastes? sier din Gud. Jes 54:5-6 Vil man ha flere bevis, kan en ga til Å penbaringsboken der vi finner disse versene: - Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Og et annet tegn ble sett i himmelen og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Å p 12:1-5 Her ser vi Israel fremstilt som solkvinnen med ma nen under føttene og 12 stjerner pa sitt hode. Hun føder guttebarnet som djevelen alltid har vært interessert i a sluke. Det er han som alene skal styre hedningene med sin jernstav. Denne personen er Kristus.

Årgang 65 - mars 2013. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Årgang 65 - mars 2013. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria Årgang 65 - mars 2013 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side AUF, Det norske Arbeiderparti og Israel Stiftelsen Beit

Detaljer

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Boikott av varer fra Israel- den nye formen for antisemittisme Stiftelsen Beit Betania, Org. Nr. 885825702, Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Aktuell leder Stiftelsen Beit Betania Org. Nr. 885825702, Boks 70, 1416 Oppegård Sjibbolet utkommer fire ganger pr. år - og er gratis til alle

Detaljer

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Årgang 60 Januar/Februar 2007 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Israel, nasjonene. Harald Eckert. Israel, nasjonene og. Dommens dal. Israel, nasjonene og

Israel, nasjonene. Harald Eckert. Israel, nasjonene og. Dommens dal. Israel, nasjonene og Våren 2015 70 år etter slutten på Holocaust og 2. verdenskrig (i Europa) vil Holocaust bli minnet i mange land: Nazi-Tyskland og dets alliertes mål om å utslette de jødiske samfunn i Europa vil enda en

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter årgang 109 6 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge JXP ledertreningskurs for ungdom Betel, Ørsta en av fire nye menigheter tilsluttet DFEF Dette er budet vi har fra Ham: Den som elsker Gud, må

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

«En slik Gud er det vi har å gjøre med»

«En slik Gud er det vi har å gjøre med» lys 42006 p å v e g e n «En slik Gud er det vi har å gjøre med» Innhold Startvansker 3 Hvem er en Gud som du? 4 Heltidskristendom 9 Ebed-Melek 16 Frelsens grammatikk 22 Av nåde alt jeg får 24 Utgiverne

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa Reportasje av Brølende lams besøk i USA Ekstra STORT! ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.4/2005

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer