Årgang 66 - mars Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 66 - mars 2014. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria"

Transkript

1 Årgang 66 - mars 2014 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

2 2 Redaktørens side Et nytt år med nye utfordringer Stiftelsen Beit Betania, Org. Nr , Boks 70, 1416 Oppega rd Sjibbolet utkommer fire ganger pr. a r - og er gratis til alle Redaktør: Torolf Karlsen, mobil: E-post: Websider: Bestilling og adresseendring: Evangeliesalen-Berøa Postboks 179 Sentrum 0102 Oslo. Tel E-post: Redaksjonen Sjibbolet Torolf Karlsen Evelyn Frøyshov Rolf Svellingen Jon Erling Henriksen Tekst og korrektur: Åda Lislegaard, Halden Rolf Svellingen, Bergen Innhold: S. 2-3 Leder S. 4 Israel-stevnet 2014 S. 5 Informasjon fra NPÅI S. 6-8 Fordypning/bibelstoff S. 9 Program Israel-stevnet S. 10 Innsikt og lære S. 11 Korte nyheter S NPÅI i Israel S Pa tur i Israel S Intervjuet S Bibelstudium S Israel og Messias S Ånalyse Midtøsten S. 24 Hilsen fra formannen Trykk: BODONI, Bergen Vi har allerede for lengst gått inn i året De fleste er vel ferdig med å se tilbake på året som gikk og planer og visjoner for det nye året er vel allerede lagt. Selv om jeg er litt sein med denne betraktningen, velger jeg likevel a se litt tilbake. Jeg ønsker ikke a bli personlig eller tale om meg selv, men heller se pa hva vi i fellesskap har fa tt til med va rt arbeid i Israel. Na skal vi være forsiktige med a rose oss av va re gjerninger. Vi har bare e n ting a rose oss av, at vi kjenner Jesus og hans frelse, at han har kommet inn i va rt liv og forvandlet det, gitt oss fremtid og ha p. Na r vi sier det, ma vi huske at Jesus var jøde. Han kom fra det folket som vi elsker. De gav oss frelseren og som han selv sa: frelsen kommer fra jødene. Jødene gav oss Bibelen De gav oss ogsa boken fremfor alle bøker, Bibelen. I den boken finner vi Guds a penbaring, ikke bare til meg, men til hele verden. Det var de jødiske profetene som fikk denne a penbaringen. De hellige Guds menn talte drevet av den hellige Å nd. Profetene var alle jøder og de skrev ned sine a penbaringer og syner i hellige bøker. I boken Bibelen finner vi Guds plan for Israel og det jødiske folket. Helt siden Herren utvalgte Åbraham og tok ham ut fra byen Ur i Kaldea, ble det bestemt at han skulle bli til velsignelse for alle folk. Ikke bare det. En ætt skulle komme og i han (entall) skulle alle jordens folk velsignes. Folkeslagenes velsignelse Vi ser her at verdens og folkeslagenes fremtid i velsignelse og fred, er knyttet til Israel og til hennes ætt. Men Israel hadde og har en fiende. Det er han som kalles for denne verdens fyrste og denne verdens gud. Djevelen hadde ogsa en plan: Han ville ødelegge Israel og dermed løftet om ætten som skulle knuse hans hode og gjøre ende pa hans makt. Ser vi tilbake pa historien legger vi merke til sporet fra Edens hage og til na og merker oss at kampen om Israels eksistens har pa ga tt helt til na. Denne kampen om Israels eksistens fortsetter inntil denne dag. Liv eller død ved Israel Hvis Israel utslettes vil ikke Guds rike komme og velsignelsen fra Åbraham vil bli tilintetgjort. Pa den andre siden, hvis Israel besta r, vil Guds planer med verden bli en realitet og Åbrahams velsignelse vil komme til alle jordens familier. Uten at vi er klar over det, er vi en del av denne kampen. Vi tilhører den leiren som kjemper for at Israel skal besta og na frem til det Gud Herren har bestemt med dem. Det gjør vi fordi vi er bibeltroende og holder for sant at Guds løfter vil oppfylles. Uansett om man er det bevisst eller ubevist, har vi med va r holdning ogsa blitt fiender. Vi er deres fiender som ønsker død over jødene. Vi utsettes for fiendskap Hver gang vi profilerer oss som israelvenner eller sta r opp til forsvar for Israel, blir vi sett pa som antagonister og blir stemplet som fiender av progressive krefter som sta r opp for den andre siden. Men dette fa r oss ikke til a forlate va rt standpunkt: La Israel leve og na frem til den plan Gud har for dem i fremtiden. Samtidig som vi opplever denne kampen og ma møte fiendens argumenter og deres aggresjoner, ma vi ogsa huske at vi kommer inn under Forsidebilde: Fra alle jordens kanter kommer mennesker til Jerusalem for å tilbe Jesus Kristus. Her ser vi en gruppe troende fra Nigeria i gravhagen, Gordons Golgata. Foto: Torolf Karlsen

3 Redaktørens side 3 Guds velsignelse. Han sa til Åbraham at den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Salmisten sier at det skal ga dem vell som elsker Jerusalem. Ålle venner av Israel opplever glede i sitt hjerte ved at de velsigner Israel og daglig ber for jødefolket og deres hellige stad Jerusalem. Dette a ret vil ikke være sa annerledes enn det forega ende bortsett fra at vi alle har blitt ett a r eldre. Men likevel skjer der endringer i verden omkring oss. Ikke minst vil vi se en rivende utvikling knyttet opp til hendelsene i Midtøsten. Hele verdens oppmerksomhet er vendt mot de dramatiske endringer som skjer der na. Ålt hender i henhold til Guds plan med Israel og verdens fremtid. Vær rede - ta utfordringen Vi skylder oss selv a være rede. Vi trenger a ta pa Guds fulle rustning som Paulus taler om i Efeserne 6. For vi har ogsa en motstander som ga r omkring som en brølende løve, eller kanskje han kommer som en lysets engel? Va r utfordring er a holde oss selv i Guds kjærlighet og samtidig ha øye for hvordan vi kan fremme Israels sak. La oss ikke frykte men hvile trygt i Guds omsorg. I vissheten om at han er med. Det er ingen tvil om at det viktigste vi gjør for det jødiske folket, er a holde forbønnens flamme brennende. Det er ikke for ingen ting det sta r skrevet: Be for Jerusalem. Som Daniel ba for sitt folk for de vendte tilbake til Judea, slik kan vi ogsa ga i forbønn for det samme folket og de vil oppleve at Guds løfter til dem blir oppfylt. Han beskytter Israel og han verner om oss. Guds plan vil fullbyrdes i hans egen tid. Torolf Karlsen, red Ny redaksjonskomité for Sjibbolet NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL - NPAI LU for Israel under PYM: Evangeliesalen-Berøa, Oslo Filadelfia, Hamar Betania, Haukanes Betania, Mjøndalen Tabernaklet, Haugesund Filadelfia, Hønefoss Tabernaklet, Skien Filadelfia, Drammen Pinsekjerka Elim, Eikenosva g Leder LU Israel: Birger Ha vik e-post: tlf / Reisesekretær NPAI Jon Erling Henriksen Tel , E-post: Komiteen for frivillige tjenester - KomFrit: Per Nilsen Ka re Warud Ålle gaver kan sendes til NPÅI v/ Reidun Warud Postboks 250, 3054 Krokstadelva Gironr.: Rolf Svellingen Evelyn Frøyshov Det er opprettet en redaksjonskomite for bladet Sjibbolet. Denne komiteen besta r av fire personer: Evelyn Frøyshov, Hamar, Rolf Svellingen, Bergen, Jon Erling Henriksen, Bryne, Torolf Karlsen, Bergen. Redaksjonskomiteen ønsker a gjøre bladet til et av de beste blad i Norge med fokus pa Israel og det jødiske folket. Gode medarbeidere Vi takker va re medarbeidere og skribenter som leverer stoff til bladet og ber om forbønn sa vi kan gjøre bladet enda bedre og yte va rt beste. Jon E. Henriksen Torolf Karlsen Flere abonnenter Det vil være svært gledelig om vi fikk flere abonnenter til bladet. Her ma vi appellere til de allerede eksisterende abonnentene. Hvorfor ikke anbefale blodet til venner eller familie eller kollega pa arbeidsplassen? Det finns mange i va rt langstrakte land som er interessert i Israel, mange med negativt fortegn men ogsa andre som ser pa Israel med positive øyne. Det er hele tiden spørsma l om a holde seg oppdatert pa hendelser i og med Israel likesa hele Midtøsten-regionen. Be ogsa for redaksjonskomiteen at vi ma være ledet av Den Hellige Å nd. NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold: 1. Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. 2. Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. 3. NPAI støtter ikke opprettelsen av såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene. 4. Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. 5. Det har aldri i historien vært et palestinskarabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. 6. NPAI vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet, enten det gjelder mot jøder eller arabere. 7. NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias.

4 4 Israel-stevnet Israel-stevnet på Gvarv Israel-stevnet har lang tradisjon og mange Israel-venner har vært til stede og opplevet velsignelse. Ogsa i a r skal venner av Israel og jødene komme sammen for a oppleve fellesskapet, høre Ordet og be for Israel. Som i tidligere stevner, har vi ogsa i a r med oss dyktige forkynnere med dyp innsikt i Bibelens profetier og med gaver til a formidle denne kunnskapen. Dan Johansson Dan Johansson har flere ganger vært hovedtaler pa va re konferanser. Han har ogsa besøkt mange menigheter i Norge med tema om Israel og jødefolket. Vi kjenner Dan Johansson og ønsker ham velkommen igjen som en av hovedtalerne i stevnet. Dan Johansson var med i Jehovas Vitne i 20 a r før han brøt med bevegelsen. Sa fulgte ti a r med søkning etter sannheten i Guds ord. Dan og hans kone opplevde et a n- delig gjennombrudd og et nytt liv i Kristus. Spesielt ble sannheten om Israel og det profetiske ordet. Ved reiser til Israel, Tyrkia, Hellas og Malta, ble Bibelens ord bekreftet. I mange a r fikk Dan Johansson dele sine bibelstudier gjennom nærradioen i Malmo. Jesu gjenkomst ble det store tema i hans undervisning. Dan Johansson har ogsa skrevet flere store bøker. Dan er i dag 76 a r. Jack Tommy Ardenfors Jack Tommy Årdenfors er ny for oss og har aldri før vært med i va re konferanser. Årdenfors har vært forstander i den svenske pinsebevegelsen i mange a r, helt fra 1960, blant annet i Norrko ping, Jo nko ping, i Elim -forsamlingen i Malmo ( ) og i Menigheten Smyrna i Go teborg ( ). Jack - Tommy Årdenfors har utgitt flere bøker helt siden den første boken kom ut i Hans siste bok 10+1 kom ut i Årdenfors er 71 a r. Vi tror at disse forkynnerne skal gi oss mye godt fra Guds ord og vi ber om at det skal være stor na de over dem. Programmet Hele programmet med detaljer vil du finne pa side 9. Det dekker dagene fra torsdag 12. til søndag 15. juni. Sa blir det sang og musikk av dyktige musikere og sangere. Møteledere vil være Birger Ha vik, Jon Erling Henriksen, Torolf Karlsen og Jon Brammer. Det blir et spesielt temamøte med panel-debatt ledet av Torolf Karlsen. Vi glemmer heller ikke det alltid like populære festsamvær lørdag ettermiddag, ledet av Evelyn Frøyshov, med god mat og høy stemning. Dan Johansson, Sverige, bibellærer med fokus på Israel Jack-Tommy Ardenfors, menighetsleder og bibellærer Sanggruppen GUTTANE Denne friske sanggruppen fra Vennesla med dette spesielle navnet, blir med oss i stevnet. Det er første gang de er med pa va r konferanse og vi gleder oss til a høre deres sang og musikk. Guttane har holdt mange konserter rundt omkring og har besøkt menigheter over store deler av landet. Stilen er country som de bruker for a forherlige Jesu navn. Etter hvert har det blitt flere innspillinger pa DVD, som du kan kjøpe pa stevnet. Sanggruppen GUTTANE fra Vennesla blir med og synger i stevnet

5 Informasjon fra NPAI Denne varen er det atte volontører i Israel. Årbeidet bestar i bygging av ballbinge pa barneavdelingen. Dette arbeidet er allerede i gang. Likesa foregar det forskjellig vedlikehold pa øvre og nedre Eitanim Mental Hospital. Plassjef (bestyrerpar) søkes for engasjement fra og med høsten 2014 Ansvarsoppgaver: Oppsyn og ansvar med volontører som er engasjert i NPAI s prosjekter i Israel. Kontakt med samarbeidspartnere i Israel og i hjemmeapparatet. Engasjementet er flerårig og bør helst vare i tre år. Lønn og ansettelsesvilkår etter PYM s rammer. Birger Håvik: tlf , e-post: Kåre Warud: tlf , e-post: Per Nilsen: tlf , epost: Jon Brammer: tlf , epost: For mer informasjon om NPAI: for å gi noe tilbake... Volontørarbeidet i Israel og NPAI Her er en liten hilsen fra KomFrit og det vi arbeider med. KomFrit er en liten komite under Landutvalget for Norske Pinsevenners Arbeid i Israel. I tillegg til alt dette er det ogsa volontørarbeid pa Blomstein Eldre -senter hvor vi betjener og hjelper de eldre i kommunen Mevasseret Ziyyon. Her er det behov for to volontører til. Sa har vi volontører pa Kfar Shaul, hovedsykehuset, som ligger like ved Jerusalem. Her disponerer vi to hus inne pa sykehusomradet. Kfar Shaul kan ha opp til ti volontører. Det star mye i Bibelen om a trøste og hjelpe Guds utvalgte folk. Det gir velsignelse tilbake. Fra høsten haper vi a fa pa plass et nytt bestyrerpar i huset vi har i Mevasseret Ziyyon, Kalanitt Street 26. Sa ta kontakt i løpet av sommeren hvis hjertet banker for løfteslandet Israel. Per Enok Nilsen tlf E-post: Barna ved denne avdelingen fikk oppleve at medisinforbruket gikk ned til det halve da de fikk utfolde seg i badebassenget. I denne komiteen er det tre personer: Kare Warud, Jon Brammer og Per Enok Nilsen. Per Enok Nilsen har vært kontaktperson noen ar. Han synes arbeidet som kontaktmann gar greit og føles meningsfylt. Det er ikke fa skjemaer og papirer som skal tilrettelegges før volontørene sendes til Israel. Per Enok har vært aktiv i NPÅI i 13 ar og det er ikke fa volontører som har blitt sendt ut for a gjøre et praktisk arbeid for det jødiske folket, i tallet ca. 300 personer. Per Enok Nilsen har selv vært i Israel som volontør varen 2009, hvor han var med pa a ferdigstille badeanlegget pa Eitanims barneavdeling. 5 Her er den vaktbua ved Eitanim som ble oppført av volontører fra NPAI

6 6 Bibelstoff og fordypning Tostatsløsningen - en usikker fremtid Av Dan Johansson I flere år har jeg både i skrift, radio- og TV-program forsøkt å forklare at en tostatsløsning mellom Israel og palestinerne ikke har noen framtid. Iblant har jeg kjent det som å være en som roper i ørkenen. Men na begynner det gradvis a skje en forandring i spørsma let. Jeg husker for cirka et a r siden hvordan jeg i programmet Nyheter fra n Israel leste at et av medlemmene i Knesset i Jerusalem hadde foresla tt at Israel skulle annektere Vestbredden. Ånnektere betyr a innlemme omra det med det eksisterende Israel. Forslagsstilleren blev jo naturligvis oppfattet som idiot. Men jeg opplevde at na begynner det a føles som om et viktig skritt har blitt tatt mot oppfyllelsen av løfteslandet. Senere i denne boken kommer jeg til a vise hvordan det jeg da opplevde som idioti, annekteringen, nu har begynt a snakkes om i videre kretser. Tostatsløsningens mantra Tostatsløsningen, som en tid holdt pa a bli en trestatsløsning, (Hamas, Fatah og Israel), har ingen framtid. Den er framdrevet av den makten som ønsker a sabotere Guds plan med det jødiske folket. Den har ingen framtid ettersom den strider mot Guds plan for omra det. Dens egentlige underliggende hensikt er a fa mennesker til a hate det jødiske folket. Tostatsløsningen har beruset verdens nasjoner og deres ledere som et slags mantra. Gjennom at de daglig uttaler det i alle tenkelige sammenhenger, sa tror de fleste mennesker i dag at mantraet er sant. Mantraet har ogsa gjennomsyret tankegangen hos mange av verdens kristne. Ja, til og med det jødiske lederskapet streber i dag mot en tostatsløsning. Man tror at om man bare gir bort deler av løftelandet, sa kommer det til a bli fred i Midtøsten. Jødiske kommentatorer over hele verden, ogsa i Sverige/Norge, hyller mantraet som den eneste løsningen. Man tenker i menneskelige baner og ser bort fra hva Guds ord sier. Men araberne kommer ikke til a nøye seg med en tostatsløsning. Det er hele Israel man er ute etter. Vestbredden er bare et utgangspunkt for at man senere skal kunne ta resten av hele det som vi i dag kaller Israel. Det er viktig a kjenne til at den palestinske ledelsen ikke selv tror pa en tostatsløsning. Jibril Rajoub som er medlem av Fatahs Sentralkomite, sier: HELE Israel fra havet til elven er okkupert omra de. Det betyr at han anser at staten Israel ikke har noen rett til a eksistere i det hele tatt. I hans framtidsversjon skal Tel Åviv, Haifa, Jerusalem, Tiberias, Safed, Beer Sheba og alle de øvrige israelske byene ligge under den palestinske myndighetens kontroll, pa samme ma te som Gaza-stripen, Jenin og Ramallah. Den palestinske myndighetens minister for Religious Åffairs, Mahmud Ål Habbash, ga r ytterligere et steg na r han sier at jødene har ingen som helst rettigheter til Klagemuren. Ved et tidligere tilfelle sa Jibril Rajoub, at han skulle foresla for den palestinske myndigheten at hver gang de hadde sine møter pa den jordanske siden, skulle de ikke kjøre bil tilbake til de palestinske omra dene pa Vestbredden, men i stedet skulle de fly helikopter slik at va re medlemmer slipper a se jøder, Satan, sionister og horunger. Samme mann var det som uttrykte sin frustrasjon over at palestinerne ikke hadde noen atombomber som de kunne slippe over Israel. Du kan prøve a sette deg inn i hvordan det er for den israelske regjeringen na r de sitter sammen med denne type mennesker pa den andre siden av forhandlingsbordet for a forsøke finne en løsning pa hvordan man skal ha ndtere Vestbredden. Man vil gjøre Jerusalem til sin ho- Dan Johansson, Malmø Dan Johansson, bibellærer med Israel som spesialfelt vedstad og Vestbredden skal ikke fa ha en eneste israeler boende innenfor dets grenser. Herren har gjort Jerusalem til en berusningens kalk. Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Sak. 12:2-3. En tostatsløsning skulle bety at Israel ma tte levere Vestbredden tilbake till arabersiden. Da Israel ble angrepet 1967 av arabernes armeer og bare noen døgn senere stod som vinnere, sa er det jo dypt umoralsk at Israel na skal tvinges til a levere tilbake det inntatte omra det til den fienden som hadde som uttalt ma l i krigen a utslette Israel. En palestinsk stat beliggende pa omra det mellom Israel og Jordan ville antagelig fa den konsekvensen at hundretusentalls palestinske flyktninger strømmet inn i omra det fra Syria, Libanon og Jordan, pluss alle andre land man hadde flyttet til. En slik stat ville bli en samlingsplass for ekstremisme og

7 Bibelstoff og fordypning 7 utgangspunkt for terror. Hvordan kan verdens makthavere som styrer beslutninger, tenke at dette er en bra løsning? Dessverre ma jeg i den flokken ogsa regne en del av Ordets forkynnere som fra talerstolen fremfører sine tanker om en tostatsløsning. Resultatet kunne veldig lett bli at Israel igjen skulle tvinges til a besette omra det for og beskytte sin befolkning. Det er tydelig uttalt fra den palestinske ledelse at det ikke kommer til a finnes plass for en eneste jøde pa Vestbredden (det tenkte Palestina). Åpartheid og etnisk rensing er nødvendig for at deres tanke bak planen skal fungere. Man sier at det er best om va re folk holdes atskilte. Mange ser ikke at dette er den endelige løsningen, fordi det er Israels og det jødiske folks utslettelse som er disse menneskers virkelige ma l. Na bor det cirka jøder i Judea og Samaria og da er ikke de cirka jøder som bor i de nyere delene av Jerusalem medregnet. Tenk hva som kunne skje med alle disse om de skulle tvinges til a forlate sine hjem. Sammenlign sa med tragedien da man tvang jødene til a overgi sine hjem pa Gazastripen. Hva de internasjonale politikerne burde gjøre, var pa alle ma ter forbedre vilka rene for alle dem, ba de jøder og arabere, som bor i Judea og Samaria. Sammen kunne de hjelpes til a bygge opp sine samfunn og fa økonomien til a blomstre i stedet for at de for en hver pris skal fa i stand en tostatsløsning som bare skaper fortsatt splittelse. Bosettingene i Judea og Samaria er ikke problemet, de er i stedet en del av løsningen. Å ga imot Guds plan for omra det Gud har allerede fastlagt løsningen for løfteslandet og det jødiske folket inklusive deres naboland, samt andre av verdens nasjoner som i dag planlegger a tilintetgjøre Guds plan for folket og landet. Det har vist seg at alle de land, organisasjoner og privatpersoner som prøver a bryne seg pa Israel, selv har blitt rammet av det som man ønsket at Israel og det jødiske folket skulle rammes av. Historien er fylt av bevis pa at det har ga tt akkurat slik. Men selv i dag skjer den samme type bakslag for dem som prøver a løfte steinen, ifølge profeten Sakarja. Her har erstatningsteologien hatt en veldig sterk negativ pa virkning pa mange i kristenheten. Na r man hører en av Sveriges største matvarekjeder stadig snakke om a boikotte israelske varer og det sa kommer som et brev i posten deres katastrofale tapstall i bokføringen, har en annen kjede som stadig markedsfører israelske produkter som en følge økende gevinster. Det Gud har sagt i sitt ord, det sla r ogsa gjennom i hverdagen. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. 1 Mos. 12:3. Na r FN 1947 foreslo en deling av det sa kalte palestinamandatet i en jødisk og en arabisk del, sa takket araberlandene (11 muslimske land samt Hellas og Cuba) nei til forslaget. Man hevdet at det inngikk i Kalifatet og dermed var muslimsk omra de for all evighet. Skulle avstemmingen ga igjennom sa skulle man i stedet ta omra det gjennom krig. Åvstemmingen gikk igjennom med 33 stemmer for, (Sverige stemte for), 10 stemte blankt og 13 mot. Et a r senere, dagen etter at staten Israel ble proklamert, 14. mai 1948, gikk nabolandene til angrep for a ta det man sa seg a ha rett pa. Etter omkring ett a rs strid inngikk man va penhvileavtale. Om lag det omra det som araberne takket nei til, hadde Israel da inntatt gjennom krig. Vestbredden hadde vært okkupert av Jordan og Gaza av Egypt i nærmere 20 a r, (dette glemmer vi ofte). Dette blir status fram til krigen 1967 da Israel, etter at de igjen hadde blitt angrepet av sine naboer, tok kontroll over Gaza og Vestbredden. Ba de Gaza og Vestbredden innga r i det lovede løfteslandet fra Gud til jødene. Forts. side 8 KomFrit Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI) Komiteen for de Frivillige Tjenester Vil du være med å velsigne Israel med praktisk arbeid? Vi trenger frivillige til sosialt arbeid blant barn, syke og gamle eller til byggearbeider og vedlikehold. Vi har også behov for folk som kan russisk / hebraisk. Vi trenger også fagfolk som murere, snekkere, rørleggere m. flere. Kan du gi tre måneder eller mer av din tid for å hjelpe mine minste? Du får en kjempefin mulighet til å bli kjent med folket og landet. Hjelper du oss, hjelper vi deg med det økonomiske (reise, forsikring og opphold). Ta kontakt med: Per Enok Nilsen, Furuly Aspedammen, 1766 Halden Tlf Mobil E-post:

8 8 Bibelstoff og fordypning Vestbredden er det som Bibelen kaller Judea og Samaria. Opinionen har dreid, vil annektere Vestbredden Flere og flere innen den jødiske ledelsen begynner na a pent a snakke om a annektere Judea og Samaria. La oss begynne med de sa kalte C-omra dene, sier man. I neste avsnitt kan du lese mer i detalj om dette. Pa trykket pa Benjamin Netanyahu er sterkt. Med henvisning til den nylig avgitte rapporten om Vestbreddens status, burde annekteringen kunne gjennomføres. Naturligvis kommer det til a innebære en politisk proteststorm over hele verden. Her er det viktig at de kristne som har forsta tt det profetiske ordet, sta r faste i sin støtte til Israel, men framfor alt i sin fortrøstning til Guds ords gjennomslagskraft. Det gjelder for oss at vi ikke er enøyde i denne konflikten. Ba de arabere og palestinere innga r ogsa i Guds plan. Evangeliets kraft kommer til a være det som løser opp den helt la ste situasjonen i dag. Arabere for Israel Det er gledelig a se hvordan det vokser fram en grasrotbevegelse som vil ha fredelige relasjoner mellom jøder og arabere. Man samtaler om forbedret samarbeid innen kommunale virksomheter, samarbeide som gjelder vannressurser, samarbeide som gjelder a eksportere varer sammen. Vi ser hvordan handelsutbyttet, import/ eksport, mellom Israel og palestinerne vokser veldig sterkt. Her hjemme snakker vi i stedet om boikott. Årabiske partier i Knesset har stor innflytelse i ulike statlige komiteer. Vi ser hvordan flere karismatiske jødiske og arabiske pastorer møtes i kjærlighet. I undersøkelse etter undersøkelse sier araberne i Israel at de vil heller ha jødisk styre enn arabisk styre der de bor. Vi ser hvordan store byer som Tel Åviv og Haifa i dag har blandet jødisk/arabisk befolkning, likesa byen Nazareth. I Netanya møter jeg arabiske kvinner og barn ba de pa gatene og pa stranden. Dessverre lytter verden bare pa den militante høytropende gruppen som hele tiden snakker om Israels utslettelse. Det fins lederskap som først og fremst tenker pa sine egne interesser i stedet for pa folkets beste. Her fins alle de som stapper bistandspengene i egne lommer og prøver a skjule ba de millioner og milliarder i formue de er i besittelse av. Den stille massen tier og ønsker en forandring. Politikernes feil: De har delt mitt land Det ville være ønskelig, ja, det er livsviktig, at va rt lands politikk harmoniseres med Guds plan for omra det. Åt vi via politikken ga r imot den planen, blir ødeleggende for hele va rt land. For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land og kastet lodd om mitt folk, Joel 3:6-8. Vi ser her hvordan tostatsløsningens representanter kommer til a fa sin dom, og jeg anser at tidspunktet for det er nært foresta ende. Profeten Sakarja beskriver den nærmeste framtiden for oss: Så sa engelen som talte med meg: Rop ut: Så sier Herren over hærskarene: Jeg er full av lidenskap for Jerusalem og Sion, stor er min harme mot de selvgode folkeslagene. For jeg var bare litt harm, men de hjalp ulykken fram. Derfor sier Herren: Jeg vender tilbake til Jerusalem med barmhjertighet. Der skal mitt hus bygges, sier Herren over hærskarene, og målesnor strekkes ut over Jerusalem. Rop ut enda en gang: Så sier Herren over hærskarene: Enda en gang skal byene mine flyte over av det som godt er, enda en gang skal Herren trøste Sion, velge ut Jerusalem enda en gang. Sak. 1: Guds vei for hvordan det skal bli fred i omra det er forutsagt av profeten Sakarja. Han beskriver hvordan det skal skje. Jeg skal fjerne blodet de har i munnen, det motbydelige de tygger på. Men de som blir igjen, skal tilhøre vår Gud og være som en slekt i Juda. Med Ekron skal det gå som med jebusittene. Jeg skal slå leir omkring mitt hus til vern mot dem som rykker fram og tilbake. Aldri mer skal en undertrykker rykke fram mot dem. For nå har jeg sett det med egne øyne. Sak. 9:7-8. Det er mitt land, sier Gud Guds gjenoppbygningsplan har allerede begynt. I Jesaja-bokens 35. kapittel, versene 1-10 forekommer ordet skal 24 ganger. Det er som om Gud skal sette i gang og gjenopprette freden i Midtøsten. I profeten Esekiels bok kapittel 36 og versene kan du se den 14- punkters plan for restaureringen av landet som Gud handler etter. Pa nyhetssendingene i Rapport og Åktuelt kan du se hvordan det ga r i oppfyllelse. Selv pa Kanal 10, den kristne TV-kanalen, kan du i Nyheter fra n Israel hver uke nøye følge med i utviklingen. Guds fasit ligger fast, han gjennomfører sin plan Guds plan for fred i Midtøsten er akkurat na under utvikling pa den ma ten som han lot sine tjenere, profetene vitne om. Den gjelder for Åssyria, Egypt og Israel. Den dagen skal Israel, den tredje sammen med Egypt og Assur, være en velsignelse for hele jorden. Herren over hærskarene skal velsigne dem og si: Velsignet er Egypt, mitt folk, Assur, et verk av min hånd, og Israel, min eiendom! Jes. 19:24-25 Da har Gud, trofast mot sine løfter, fullført det som all verdens politikere forgjeves har kjempet for a oppna. Midtøsten blir da det sentrum for velsignelser som det var ment a bli. Jerusalem blir Den Store Kongens by. Du som var med og bad og arbeidet for dette, fa r da oppleve Bibelordets sannhet: Den som velsigner Israel blir selv velsignet. Dan Johansson blir en av hovedtalerne i Israel-konferansen pa Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv.

9 Israel-stevnet Programmet for Israel-stevnet juni 2014 TORSDAG KL Ånkomst /innkvartering/kvelds Kl Møte/møteleder Birger Ha vik Taler: Sang: Jack-Tommy Årdenfors Berit og Øystein Rambekk FREDAG KL Flaggheising, andakt/frokost Harald Mela s Kl Bibeltime Taler: Møteleder: Sang: Dan Johansson Birger Ha vik Gudmund Rambæk Kl Lunsj Kjøkkenet Kl Kl Kl Informasjonsmøte Møteleder: Medvirkende: Sang: Middag Vekkelsesmøte Taler: Sang: Piano: Jon Brammer Ninni og David Nilsen, David Batut Gudmund Rambæk Jack-Tommy Årdenfors Svein og Sven Harald Haugland Olav Soltun LØRDAG KL Flaggheising, andakt/frokost Harald Mela s Kl Kl Kl Kl SØNDAG KL Kl Bibeltime Taler: Møteleder: Sang: Lunsj Panelmøte Møteleder: Sang: Festsamvær Taler: Møteleder: Sang: Flaggheising, andakt/frokost Høytidsmøte med nattverd Taler: Møteleder: Dan Johansson Jon Erling Henriksen Finn Røine og Rein O. Soltun Torolf Karlsen Finn Røine Evelyn Frøyshov Gutane fra Vennesla Finn Røyne Birger Ha vik Torhild Sandnes Karlsen skriver: Det er na fullt pa skolen. Sa det oppfordres til at de som har meldt seg pa og allikevel ikke har anledning til a komme, melder avbud sa fort som mulig. Jeg har noen plasser igjen pa Vandrerhjemmet. De som fa r rom her ma gi beskjed innen 5. juni hvis man allikevel ikke har anledning til a komme. Hvis man ikke dukker opp er det NPÅI som ma betale for ubrukte rom. Ellers har vi booket inn Bø Vertshus, men her ma man selv bestille pa tlf eller Her ma man da spesifisere at dette gjelder avtalen med Israelstevnet eller nevne Torhild Sandnes Karlsen. Prisen er her pr. pers. i dobbelt/eller flersengsrom kr. 495,- og for pr. pers. i enkelt rom kr.695,-. For a oppna denne prisen ma man ta med seg sengeklær og ha ndklær og rommet er uten frokost. Betalingen skjer pa hotellet. HER MÅ MÅN HÅ EN BEKREFTET BE- STILLING FØR 15. mai og man ma selv avbestille hos Bø Hotell hvis dette blir aktuelt. Dette vil si at vi pa Israelstevnet ikke har ansvaret for disse rommene. Da vil jeg minne om at alle ma ta med seg sengeklær og ha ndklær ellers ma man betale ekstra for dette. For de som har mulighet for a benytte seg av bobil eller campingvogn istedenfor a oppta et rom pa skolen, sa er dette a foretrekke. Bestilling og avbestilling kan sendes pa epost: eller pa tlf mandag-onsdag kl For de som ønsker a komme pa dagsbesøk og ønsker a ta seg en middag eller lunsj bestilles dette pa samme sted. Ogsa for de som skal ha med campingvogn eller bobil. Da ønsker vi dere alle hjertelig velkommen. Det tas forbehold om endringer i programmet.

10 10 Innsikt og lærdom Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse Av Gordon Tobiassen Islam er etter alt a dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret antikrist vil opptre i Ållahs navn. Da vil templet fungere som en moske, større enn ba de Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de arabiske nasjoner rundt Israel. I gammel tid kom flere av de arabiske nabofolkene under Herrens dom. Åmmon, Moab, Edom, Tyrus, Sidon, Syria, Egypt og filistrene var noen av Israels argeste fiender ba de pa Saul og Davids tid. Ingen av disse folkene eksisterer i dag. De er ga tt opp i det store panarabiske folkehav som na omgir Israel. Det handler om Irak, Libanon, Syria, Jordan og Saudi-Årabia. Herren har selv uttalt harde dommer over disse folkene. Salme 83:2-9. I Esekiel kp. 35 og 36 ser vi det hat og fiendskap den arabiske verden bærer pa mot Israel. Det gir seg utsalg i de veldige terrorbølgene som na r Israel og jødene i dag. Kreftsvulst Islam betrakter Israel som en kreftsvulst. De fleste arabiske land ønsker med alle midler a fjerne denne svulsten. De bruker terror, løgn, svik, bedrag og vold for a lykkes. De sa kalte Palestinaarabere har, som alle seriøse bibelgranskere vet, ingen arverett til noen del av Israel. Åntisemittismen og antisionismen er pa fremmarsj over hele verden i takt med islams ekspansjon. Verdens statsmenn lar seg bedra og gjør felles sak med Israels fiender. De verdsetter arabiske olje høyere enn jødisk blod. Antikrist Åntikrist kommer med tegn og under for a skape en falsk fred. Det er den hvite rytter som som stormer frem og som Johannes sa i Å penbaringen kapitel 6. I den 70. a rsuke vil den falske fredsfyrsten undertegne en pakt med jødene. Jesus Kristus, Guds sønn, var en inkarnasjon av Faderen, sa vil dyret som stiger opp av havet, Åntikrist, være en djevelsk inkarnasjon av Satan og han vil opptre i Ållahs navn og pa hans vegne. Om det blir slik sa vil templet fra da av igjen fungere som en muhammedansk moske, ja, som Islams aller helligste gudshus, større enn ba de Mekka og Medina. Åntikrist vil forlange at alle skal tilbe ham, han hater jødene og vil bryte pakten med dem, etter velkjent muslimsk praksis. Midt i denne a rsuke pa sju a r vil han forby jødene a tilbe sin Gud. Islam - en demonisk religion Overalt hvor islam ra der, eksisterer ikke toleranse og trosfrihet. Det oppfordres til a drepe de vantro i Ållahs navn. I flere av de arabiske land i dag betraktes konvertering som blasfemi og gudsbespottelse. Straffen er som regel døden ved offentlig henrettelse etter fredags-bønnen i moske en. Slike henrettelser forega r ved steining, halshogging, henging eller korsfestelse og er til offentlig forlystelse og overføres pa TV. Islams vesen og ideologi stemmer godt med Dyrets djevelske virksomhet i endens tid, som Å penbaringsboken beskriver det. Antikrist skal stå frem Jesus vendte hjem til sin far. Salme 110:1 Han skal komme tilbake, først for a hente brudeskaren, og senere som konge, da han setter føttene pa Oljeberget. Åntikrist skal ogsa sta frem. - Da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Å p. 11:7 - Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, de skal undre seg når de ser at dyret var, og Gordon Tobiassen ikke er, og skal komme igjen. Å p 17:8 Vil Åntikrist bli endetidens suverene muslimske leder? Islams ma lsetting er a underlegge seg hele verden under islams herredømme og da innføre totale underkastelse under islam. Vi ser at tiden nærmer seg raskt da denne endetidens onde fyrste skal tre frem pa den politisk/religiøse arena. Vi ser at plattformen er lagt og klar ved det antikristelige rike representert ved EU. Det ligger klart ba de religiøst og politisk. Pakten Åntikrist vil innga en syva rig fredspakt med Israel (Dan.9.27). Israel vil da i likhet med alle de andre Middelhavslandene, være innlemmet i Eurabia. Na r Åntikrist sta r frem, vil det være som den falske fredsfyrsten. Det første han vil gjøre er a innga en 7-a rs pakt med jødene. Dette vil markere begynnelsen pa den 70. profetiske a r- suke som Daniel talte om. (Daniel 9.27) De israelske ledere som tar imot ham og innga r pakten med Åntikrist, vil være sekulære jøder som ikke regner med Israels Gud og er a ndelig blinde. Dette er vel forklaringen pa at de lar seg forføre av denne kommende onde og falske fyrste.

11 Nyheter fra Israel 11 Korte nyheter fra Israels land Netanyahus sønn har en norsk kjæreste Yair Netanyahu er hans navn og har funnet seg en norsk kjæreste. Det kom frem da statsminister Netanyahu møtte Erna Solberg i Davos i Sveits. Hennes navn er Sandra Leikanger (25)og kommer fra Grimstad i Åust-Ågder. De to hadde kommet tilbake fra en ferietur i Nord-Norge. Sandra er student ved Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya i Israel hvor hun studerer visuell kommunikasjon. Det er avisen Dagen som snappet opp historien og hadde i alle fall to bilder av dem begge. Men saken er ikke helt uten problemer for Israels statsminister. Hans familie er et av de største terrorma l for radikale elementer Motstand mot John Kerrys fredsinitiativ Israel Det skal ikke vær enkelt. Utenriksminister John Kerrys fredsinitiativ møter stadig større motstand blant politikere og medlemmer av Israels regjering. Det er spesielt to ministre som uttaler seg kritisk til John Kerry og hans skytteldiplomati for fred mellom Israel og PÅ. Det er forsvarsminister Moshe Ya alon som ga r sterkest ut og direkte kritiserer Kerry for a være messias-lik og ute etter en fredspris for sitt arbeid. Disse uttalelsene ble ikke godt mottatt i den amerikanske administrasjonen og ble ogsa sterkt kritisert av flere ledende politikere og ministre i Knesset. Likevel er det tydelig at Ya alon rører ved en nerve og sier høyt hva mange andre tenker men ikke tør si. Ya alon er i tra d med utenriksminister Lieberman som lenge har sagt at fredssamtalene er spill av tid og vil ikke føre til virkelig Yair Netanyahu og Israel har mange fiender. Noen av disse nyhetene ble publisert pa Facebook. Men da saken ble kjent ble ogsa informasjonen pa Facebook slettet. Da PST ble spurt i saken, ville de ikke kommentere den. Nyheten ble ikke godt mottatt av de ortodokse i Israel og de og flere andre synes det var beklagelig at statsministerens sønn hadde funnet seg en ikke-jødisk jente. fred. Men Moshe Ya alon har sagt mere ganske nylig da han uttalte seg som forsvarsminister at selv om Israel ha per a na frem til Moshe Ya alon en fredsavtale, vil landet klare seg godt uten. Dette er et nytt spark til John Kerry som uttaler at Israel ikke vil ha noen fremtid uten en fredsavtale med palestinerne. En ser forsvarsministerens uttalelser som et direkte svar pa John Kerrys tidligere ord i Mu nchen hvor han hevder at Israel vil komme i store vanskeligheter uten en fredsavtale. Slike uttalelser fra Kerry er bare med pa a styrke palestinernes krav i fredsforhandlingene og blir oppfattet som en støtte til deres sak. Vi forsta r at her ma alle veie sine ord pa gullska l før de ga r ut i offentligheten. Naftali Bennet er statsra d for industri og handel, sa vel som for Jerusalem og religiøse spørsma l. Han er ogsa leder av det høyreorienterte partiet Va rt Jødiske Hjem. Bennett er født i Haifa og har bakgrunn fra det israelske forsvaret hvor han tjente som elitesoldat. Han er ogsa velsta ende og synes a ha god greie pa finanser. I tillegg til dette er han i favør av de jødiske bosettingene i Judea og Naftali Bennet Samaria og er sterkt kritisk til tanken om a oppgi land for fred. Han sier i en uttalelse nylig at det har enna ikke vært noen nasjon i verden som har gitt opp sitt land fordi de ble truet økonomisk, ikke vi heller. Bare sikkerhet vil gi oss økonomisk stabilitet. Vi forventer at va re venner rundt omkring i verden sta r med oss pa tross av antisemittisk boikott mot Israel.. Men regjeringen og statsministeren ønsker ikke a uttale seg kritisk til John Kerrys fredsinitiativ. De raketter raketter truer Israel. Dette sier general Åviv Kochavi og legger til at disse rakettene har blitt mere nøyaktige og kraftigere. Disse rakettene befinner seg pa flere steder, for det meste i Libanon hvor terrororganisasjonen Hezbollah har lagret tusenvis av raketter i private hus langs grensen mot Israel. Men Iran er ogsa interessert a utslette Israel og utvikler nye og langtrekkende raketter innstilt mot israelske byer og industrianlegg. Men Israel besitter ogsa kraftige forsvarsva pen og vil bruke disse i tilfelle en ny krig.

12 12 NPAI i Israel Opplevingar frå ein volontør i Jerusalem Av Marie Kvistad Eikum Ungane er uta lmodige og masar om na r dei kan ta den i bruk. Fire litt trøtte og forventningsfulle sogningar, Helga og Olav, Marie og Magne, landar i Tel Aviv etter nesten eit døgn på reise. David er på plass og tek imot oss og køyrer oss trygt til Jerusalem og Kfar Shaul. Vi skal bo i Bet Oren som huset heiter, - det betyr visst Furuhuset. Der er det varmt og godt og sengene venter pa oss, ferdig oppreidde. Kjøleskapet er velfylt med masse god mat og frukt. Huset var ganske støvete etter a ha sta tt lenge tomt og alle fire gjekk i gang med vask og puss. Utanfor var det heller ikkje sa fint; masse greiner og rusk og leidningar som hang og slang. Israel hadde ogsa hatt sin "Dagmarstorm" med sterkt snøfall. Men ting kom pa plass etterkvart og vi fekk det kjempekoselig ba de inne og ute. Etter ei veke vart vi fem i huset idet Åina ankom. Mannfolka skulle eigentleg lage ballbinge pa barneavdelinga, men brukte dei første dagane til a rydde velta tre og avbrotne greiner etter vinterherjingane. Men snart var dei i gang med bingen og etter tre vekers arbeid er den no snart ferdig. Den blir verkeleg flott, den vart inspisert av damene i dag! Vi damene byrja pa avdelinga her pa Kfar Shaul. Start kl. 7 om morgonen, men vi har kort veg til jobb. Der hjelper vi til med a rydde senger og rom etter natta, dusjar og hjelper med frukost og lunsj, ordnar med vasking av kle og tøyet som kjem fra vaskeriet. Elles deltek vi med litt spill og aktivitetar ilag med pasientane. Ei tid etter lunsj, er det kviletid for pasientane og da fa r vi ofte tidleg fri. Første februar kom det folk i huset Beit Shalom, nemlig Oddvar, Leif og Steinar. Steinar ma tte dessverre reise heim etter kort tid. Sa da var vi sju volontørar i alt. Pa kveldane og i helgene fa r vi god tid til a sja oss om og besøke dei gamle og kjende plassane. Sa vi har vore pa Holocaust-museet, først og fremst, og vi har vore pa Herzel-høgda og sett gravene til Israels pionerar og statsmenn. Og kvinner! Vi har besøkt Oljeberget og kryssa Kedrondalen, og vi har vore i Davids by og sett pa utgravingane. Det er skjedd ein del der sidan sist. Mens Magne vassa barbeint gjennom den lange og mørke Hiskia-tunellen ned til Siloa-dammen, heldt vi andre oss til den tørre! Eit besøk til Vestmuren er ogsa noko vi ma Magne Eikum i arbeid ha med, Betesta-dammen og Ånnakyrka med den flotte akustikken. Golgata og Gordons Golgata er ogsa plasser vi ma besøke. Elles blir det litt handling og pruting og moro i basarane i Gamlebyen. Ein av oss har spesielle evner i faget pruting! Vi har ogsa hatt ein volontørtur med rutebuss til Eilat som bydde pa ba de soling, bading og varme. Det siste har stort sett vore mangelvare her i Jerusalem. Ein morgon var det berre fire grader! Og kald vind. Men David tok oss med pa ein dagstur til Minerale Beach der vi riktig fekk kline oss til med gjørme, flyte i Dødehavet og nyte kildevatn som heldt 39 grader. Magne, Leif. David, Oddvar og Olav - alle volontørar i Israel Vi var ogsa ein snartur til marknaden i Åshdod der vi kjøpe seks flotte fotballar for pengar gitt av ein nabo i Sogn! Flott! Dryppsteingrottene i Bet Shemesh har vi ogsa besøkt. Vi fa r maksimalt ut av opphaldet ba de i jobb og fritid. Eit høgdepunkt i veka er ma ndagsmøta pa Beit Norwegia. Der fa r vi møte andre nordmenn, fa r nyte gode heimebakte kaker og fa r god undervisning i Guds Ord og profetiane. Elles har vi bibeltime oss

13 NPAI i Israel 13 volontørar imellom kvar onsdagskveld. Jerusalem er ein fantastisk by a vere i. Tenkjer pa alt som har skjedd i denne byen gjennom dei tre tusen a r den har besta tt. Om det ikkje er heilt einigheit om plassen der det skjedde, er det iallfall verdens største og viktigaste hending som har funne stad her, nemlig at Jesus døde pa korset for all verdens synd! Og byen og folket er utvalt av Gud sjølv. Det gjer ein ganske audmjuk na r ein ga r i gatene eller sta r i trengselen mellom jødar pa bybanen. Vi er veldig takknemlige at vi enno ein gong fa r lov a komme til denne byen og pa va r ringe ma te prøve a vere til velsigning for dette folket som sjølv er til velsigning for verden. Og na r det gjeld framtida og det profetiske er det berre heilt fantastisk og spennande det som er forutsagt i Guds ord for denne byen og dette folket. Helsing med Jeremias Hvorfor det frivillige arbeidet? Fra NPAI s arbeid i Israel Av Oddvar Leganger NPAI eier hus i Mevasseret kommune, 12 minutters reise fra busstasjonen i Jerusalem. På Mevasseret bor Ninni og David Nilsen fra Alta som er ledere for arbeidet. Der bor ogsa helse- og omsorgsvolontører. Årbeidet besta r vekselvis i helse- og besøkstjenester, samt bruktbutikk med div. klær etc. En liten tidligere arabisk landsby som kom pa jødenes hender i 1948, er na omgjort til sykehus for psykiatriske pasienter. Den ligger i Vest-Jerusalem og omra det heter Givat Shaul. Byen har tidligere hett Jasin, den heter na Kfar Shaul Mental Hospital. Her er to hus som NPÅI disponerer. Her kan det bo ca. 12 volontører, hvis nødvendig. Årbeidsomra - dene va re heter Eitanim og ligger ca. 17 km utenfor Jerusalem. Her er barne- og ungdomsavdeling pa Nedre Eitanim, pa Øvre Eitanim er de mer voksne pasientene og noen unge. Den 31. januar reiste tre volontører fra Norge, det var Oddvar, Leif og Steinar. Vi arbeider fem dagers uke og har fri til sabbaten fredag og lørdag. Vi skal na arbeide i hagen pa Øvre Eitanim. Gartneren her heter Rafi. Vi skal hakke rundt rosebuskene, rake sammen kvister og furuna ler og bearbeide jorden sa alt ser pent ut. Det er et stort omra de a fare over. Snøen og vinteren har knekt tre og grener, sa her gjensta r mye opprydningsarbeid. Men tross alt er det en glede a være her i løftenes land og se at va ren er i anmarsj, blomstene er kommet til syne og fuglene kvitrer. Hilsen med Salme 73. Ja, Herren er god mot Israel, mot de rene av hjertet. Det kan være noen stiller seg nettopp dette spørsma let. Hva er vitsen med a sende volontører til Israel na r landet i praksis kan klare seg selv med alle ting? Israel er selvforsynt pa de fleste omra der og klarer seg godt uten støtte utenfra. De er økonomisk sterke og kan forsvare seg selv, da de sannsynligvis har den best trente hæren i verden. Men det betyr ikke at alle jøder har det sa utmerket. Det finns mye nød i Israel og mange som lever under fattigdomsgrensen. Svært mange jøder har alvorlige traumer etter a r med krig og undertrykkelse under andre regimer i verden. De kommer til Israel som et siste tilfluktsted. Men de tar med seg sine traumer og mange av dem blir alvorlig psykisk syke. Mange av dem er gamle Ballbingen under bygging på Eitanim Mentalsykehus og selv om det finns et velferdssystem kan det nok ikke sammenlignes med det norske. Vi kan rekke ut va r ha nd til det jødiske folket for a hjelpe der vi kan. I mange a r har vi gjort en formidabel innsats i frivillig arbeid pa Kfar Shaul og mentalsykehuset Eitanim. Dette arbeidet gir oss en mulighet til a betale noe tilbake til det jødiske folket som har gitt oss og verden sa mye. De gav oss Bibelen, Guds ord. De gav oss fremfor alt personen og jøden Jesus Kristus, han vi tror er Messias, ba de for jøder og for greker. Å hjelpe Israel gir oss stor glede og tilfredstillelse og viser at vi som er hedninger elsker dette folket. TK

14 14 På tur i Israel På tur med Jon Brammer i Israel Av Jon Brammer Søndag den 6. oktober 2013 dro vi, Finn Røine og Jon Brammer, til Israel med en gruppe på 24 personer som med forventning la i vei. Vi ankom Ben Gurion flyplassen sent på kvelden. Buss og guide sto klar og ventet på oss og kjørte oss til hotellet vårt i Tiberias. Vi ankom hotellet kl natt til mandag. Neste morgen startet vi kl Flere var slitne etter en lang dag dagen før, men forventningene gjorde at man ikke følte trettheten. Første stopp etter en kort busstur var Saligprisningens berg. Her leste vi fra Guds ord i Matt 5. Det er en stor opplevelse a være i landet hvor Bibelen og hendelsene utspant seg. Inne i kirken sang vi: O Store Gud og flere andre turister deltok hver pa sitt spra k. Bibelen fa r en helt annen betydning na r vi er der hvor alt skjedde. En by som ligger pa et høyt fjell kan ikke skjules. Vi skimter byen Safed høyt oppe i horisonten. Pa en dagstur med bussen rundt Genesaretsjøen, opplever vi mange kjente steder: Brødunderet hvor Jesus mettet 5000, møteplassen etter oppstandelsen, stedet hvor svineflokken fo r ut i vannet og Jesu hjemby Kapernaum. I dette omra - det ble ogsa tolleren Matteus og alle de andre apostlene utvalgt. Genesaretsjøen hvor Jesus kom ga ende pa vannet og hvor Peter fikk sitt livs opplevelse og hvor Jesus stilnet stormen. Golan Vi tok en liten tur til Golan-høyden hvor vi fikk se inn i Jordan og hvor vi uforvarende tok i grensegjerdet. Vi fant da fort ut hvor effektivt det israelske forsvaret er. Etter et par minutter var militærjeepen der og to hyggelige soldater kunne konstatere at det bare var noen turister som uforvarende tok i grensegjerdet. Vi skuet Goghopens dal som skal fylles med lik etter det store slaget pa Harmageddon sletten. Israelsletten som den heter i dag er stor og det er vanskelig a forestille seg de bibelske profetier om det store slaget som skal finne sted der i fremtiden. Jerusalem Dag 2 satte vi kursen mot Jerusalem. Vi kjørte forbi Beit Shean hvor likene av Kong Saul og hans sønner ble hengt opp pa byporten etter at de ble drept pa Gilboa-fjellet. Vi badet i de varme kildene. Rett ved var den kalde kilden hvor Gideon tok ut sine 300 soldater like ved foten av Gilboa-fjellet. Jordandalen Sa gikk turen langs Jordandalen og ned til stedet hvor Jesus ble døpt av Johannes. I dag er stedet a pnet for turisme og mange mennesker ønsker a bli døpt nettopp pa dette stedet. Jeriko er bare et steinkast unna. Pa den andre siden av Jordan-elven kan vi sa vidt skimte Pisgas topp hvor Moses fikk se det lovede landet. For første gang pa turen fa r vi ogsa se salthavet (Dødehavet) og Qumran hvor dødehavsrullene ble funnet. Masada Turen gikk videre til Masada, borgen hvor en store hendelse i jødenes historie utspant seg i a r 72. Omlag 1000 jøder begikk selvmord fordi de ikke kunne fa seg til a kjempe mot sine egne. Disse var jøder som romerne brukte som levende skjold for a innta denne borgen (festningen). Nye elitesoldater i Israel i dag, avlegger sitt troskapsløfte nettopp her og samtidig bekrefter de Åldri mer Masada! Etter a ha tatt taubanen ned igjen gikk ferden til Jerusalem og hotellet va rt. De neste dagene besøkte vi Betesda-dammen, Oljeberget, Gra - tekirken, Getsemane, Golgata og Gordons Golgata, Yad Vashem (Holocaust-museet), modellen av Jerusalem og museet for dødehavsrullene, den øvre salen og Hanegalkirken. Hanegalkirken Hanegalkirken og ypperstepresten Kaifas hus er stedet hvor Peter fornektet Jesus. Her ble ogsa Jesus holdt fanget den siste natten før veien gikk videre til retterstedet og dommen. I fangehullet ble det lest fra salme 88 pa tre spra k og vi sang Navnet Jesus ma jeg elske. Båttur på Genesaret-sjøen Søndag gikk turen først til et treplantingssenter ca. 20 minutters kjøring pa vei mot Tel Åviv. For mange er dette en spesiell opplevelse. Vi blir knyttet til landet og

15 På tur i Israel 15 Ypperstepresten i Israel samtidig viser vi ved treplanting at vi ogsa tror pa de neste generasjoner jøder. Jødisk Nasjonalfond setter stor pris pa at vi legger dette inn i programmet va rt. Beit Betania og Eitanim Neste post pa programmet var besøk i huset til Norske Pinsevenners Årbeid i Israel, Beit Betania. Her tok Ninni Nilsen imot oss og viste oss rundt i huset og haven. Besøket ble avsluttet med deilige forfriskninger i hagen. Sykehuset Eitanim er ogsa med i programmet. Norske pinsevenner har arbeidet ved dette sykehuset siden Fra 1997 har vi hatt ca. 250 frivillige til a arbeide med forskjellig oppgaver her. Nybygg og rehabilitering for det meste. Eilat Dagene ga r fort i dette landet. Vi forlater Jerusalem og setter kursen mot Eilat. Va rt første stopp blir Dødehavet og Ein Bokek hvor deltagerne fikk anledning til a bade. Saltinnholdet pa over 30 % gjør at man ikke behøver a kunne svømme, men bare sette seg stille ned, sa flyter man bort i solnedgangen. Timna-parken En hovedattraksjon sto igjen denne dagen. I Timna Park er det oppført en tro kopi av Tabernaklet i ørkenen. Plassert ute i ørkenlandskapet gir det oss et inntrykk av hvordan livet i ørkenen kan være. Guiden, en messiansk jøde, forklarte oss med innlevelse hvordan de forskjellige symboler og gjenstan- der har sin funksjon. Tabernaklet Inngangen til forga rden med dets forskjellige farger, stolpene med kobberføtter, offeralteret og vaskefatet. De forskjellige skinn som dekker Tabernaklet. Plankene med festeanordninger og stenger som holder veggene sammen. Symbolikken og fargene er fantastiske. Inne i det hellige sta r den syvarmede lysestaken i gull, skuebrødene og oljen, røkofferalteret, og ypperstepresten i sin fantastiske kledning, med bjeller og granatepler rundt nedre kanten av kledningen. Brystplaten med steiner representerer Israels tolv stammer, med skulder-plater, urim og tummim. (2 Mos ) Det aller helligste Inne i det aller helligste finner vi paktens ark med na destolen og de to kjerubene i gull. Nede i arken finner vi de ti bud, krukken med manna og Årons stav som blomstret. Det hele avsluttes ved at guiden lyser den aronittiske velsignelsen over oss pa hebraisk. Na r vi ser det hele i fugleperspektiv, ser vi korset, offeralteret, vaskefatet, lysestaken, brødene og oljen, røkofferalteret og til slutt paktens ark. En blir sla tt av undring og ydmykhet na r en fa r se Guds storhet. Vi forsta r at det nye testamentet og korset ligger skjult i det gamle testamentet. Frelsen er fantastisk! Fra Timna Park gikk turen videre til hotellet va rt i Eilat. Avslutning I de siste dagene av turen satte vi pris pa a nyte den siste rest av sommeren ved Middelhavet. Det finnes mange bade- og dykkemuligheter blant flotte korallrev. Eller man kan svømme med delfiner. Koselige samlinger og bibeltimer er ogsa viktig. Bibeltimene blir annerledes na r man er i Israel og opplever Israels Gud og dette folkets historie pa nært hold. Finn Røine var fantastisk a lytte til. Vi anbefaler alle som ikke har vært i Israel a bli med pa en gruppetur hvor bibeltimer er en del av opplegget. Bibellesningen fa r her en helt annen betydning. Israel i endens tid Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter. Sa vil jeg kalle pa kornet og gjøre grøden rik, hungersnød skal ikke komme over dere. Jeg vil øke trærnes frukt og markens grøde, sa dere ikke mer skal lide ha n blant hedningefolkene pa grunn av sult. Da skal dere minnes deres onde ferd og deres gjerninger som ikke var gode. Og dere skal vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og for deres avskyelige gjerninger. Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier Herren Herren, det skal dere vite! Dere skulle skjemmes og skamme dere over deres ferd, Israels hus! Sa sier Herren Herren: Den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. Det landet som var lagt øde, skal bli dyrket, det som la der som en ørken for øynene pa hver mann som gikk forbi. Da skal de si: Dette landet som var lagt øde, er blitt som Edens hage. Og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fa tt murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Sa sier Herren Herren: Ogsa i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, sa jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det sa rikt pa folk som en saueflokk. Esek 36:28-37 NB

16 16 Intervjuet Forstander Osvald Instebø: - Det er viktig med forkynnelsen om Jesu gjenkomst Osvald Instebø er en av veteranene i Pinsebevegelsen. Han har vært forkynner og forstander i over 50 år, - og i en alder av 73 år, etter noen år som pensjonist, er han tilbake igjen som forstander i Pinsekirken Tabernaklet, Bergen, for tredje gang. Sjibbolet har stilt noen spørsma l til Osvald Instebø. Lever vi i de siste tider, - og svaret er klart fra Instebø: - Det tror jeg! Jeg skal ikke ramse opp en liste av tegn i tiden, men jeg vil bare si med Paulus at det skal komme en tid da de ikke skal ta le den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret pa dem. Forkynnelsen om de siste tider og Jesu gjenkomst har stått sentralt i din forkynnelse gjennom alle år. Hvordan opplever dere at det blir tatt i mot i dag? - Jeg tror det er viktig med forkynnelsen om Jesu gjenkomst. Den har nok blitt tonet noe ned, har jeg inntrykk av. Hvordan den blir tatt imot, er vanskelig a si, men jeg tror det har noe a si med ma ten det forkynnes pa. Jeg tror det er viktig og fa frem ha pet og gleden over at Jesus skal komme igjen til frelse for dem som venter pa han. Den enkle troen på Bibelens klare ord om Jesu gjenkomst og de siste tider blir gjerne sterkt kritisert i dagens moderne samfunn. Hva vil dere si til dette? - Kritiske røster vil alltid protestere mot Bibelens budskap. Det blir umulig a forkynne noe som helst om vi hele tiden skal være pa vakt for ikke a bli kritisert. Bibelen er Guds ord og det ma vi forkynne slik vi forsta r det. Når det gjelder Bibelens undervisning og tilnærming til disse emnene, så er det forskjellige tolkninger i ulike kristne miljøer i Norge i dag. Hva er ditt ståsted? - Pinsebevegelsen har i alle a r hatt en klar forkynnelse om Jesus som skal komme pa himmelens skyer for a hente menigheten. Vi støtter oss pa det Jesus forkynte i Matt og andre steder. Og likesa 2 Tess 4 hvor det sta r at Jesus skal komme igjen og de døde i Kristus skal først oppsta, og at de som lever i troen pa han skal forvandles og rykkes i skyer opp i luften for a møte Herren. Åt andre har andre tolkninger fa r sa være, men jeg er nok der hvor de gamle pinseforkynnerne var i forsta elsen av dette. Det er vel ikke til å stikke under en stol, at forkynnelsen om de siste tider var mye mer framtredende for flere tiår tilbake i Pinsebevegelsen, hvor du har dine røtter. Hvorfor har denne type forkynnelse blitt så sterkt nedtonet? Er den ikke aktuell lenger? - Jeg tror denne forkynnelsen er aktuell i dag ogsa og Jesus sier tydelig. Våk derfor for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Matt 24:42 Har dagens forkynnere for lite innsikt i det profetiske ord eller er dette noe som kun er framme i sterke vekkelsestider? - Na varierer det nok blant pinsepredikanter om innsikt i profetordet og forsta elsen av det. Det er mulig at det var mer bibellesning tidligere, og mange gransket gjerne det profetiske ord grundigere. Det ble ogsa mer fokusert pa i forkynnelsen og i de gamle bibelukene som var rundt i landet var det ofte bibeltimer om de siste tider. Åt det hørte til vekkelsesforkynnelsen i sterkere grad tidligere, tror jeg er riktig. Men vi ma ikke unnlate a holde det frem i dag ogsa som en ha pets stjerne for Guds menighet. Som en av veteranene i Pinsebevegelsen, hvilken utfordring har Mange gir i dag uttrykk for at denne forkynnelsen tidligere var skremmende på barn og ungdom, og at til og med noen kan ha tatt skade av dette. Kommentar? - Det kan jeg være enig i. Selv var jeg nok noe engstelig na r jeg i min tena ringstid hørte alvorsfylte predikanter snakke om a være rede. I noen tilfeller ble det mer fokusert pa hva vi skulle gjøre for a være rede enn det Jesus hadde gjort for oss, og at vi i han har den fullkomne frelse. Jeg ser ikke bort fra at noen ble skremt av en sterk betoning av den forkynnelsen, men samtidig er det vanskelig for meg a dømme tidligere forkynnere. For dem var det alvorlig og de mente at det ma tte forkynnes klart og tydelig. Forstander Osvald Instebø, Pinsekirken Tabernaklet

17 Intervjuet 17 du til dagens unge ledere når det gjelder tilnærmingen og forkynnelsen av det profetiske ord? - Profetordet er viktig og da særlig med tanke pa at Jesus kommer. Her tror jeg ba de unge og eldre forkynnere ma gjøre som Å penb.1:3 sier leser og hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet for tiden er nær. Lever vi i de siste tider? Og hva kjennetegner de siste tider. - Det tror jeg. Na kan man innvende og si at det har blitt sagt og skrevet helt fra Bibelen ble til, og det er riktig. Men na r Jesus sa det og apostlene forkynte det, sa er det klart vi er nærmere i dag. Jeg skal ikke ramse opp en liste av tegn i tiden, men jeg vil bare sitere 2Tim 4:3: For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. Hvordan forkynne Jesu gjenkomst uten å bli ytterliggående eller spekulativ? - Vi ma forkynne om Jesu gjenkomst med kjærlighet til Han og de vi forkynner for. Vi kan ikke datofeste noe. Ingen kjenner dagen eller timen. Vi kan forkynne uten a dramatisere, men heller la gleden over at Jesus kommer være toneangivende. Hva skal vi mene om Israel som tidens tegn? - Det at Israel 14. mai 1948 fikk sitt eget land tilbake, tross protester fra mange land i Midtøsten og andre stater, er et av de største tegn pa de siste tider. Gud har holdt sin ha nd over dette folket og deres historie er utrolig. Jesus sier i Luk 21:24 at Jerusalem skal være nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Jerusalem er i dag pa jødenes hender og det er ogsa et tydelig tegn i va r tid. Dere har gjort flere reiser til Israel som reiseleder. Hva har besøkene i Israel gjort med dere personlig? - Na er det noen a r siden vi var der, men det var utrolig interessant. Det var som a ga, bokstavelig talt, i søndagsskolefortellingene og selvfølgelig va r egen bibellesning etter hvert som vi vokste til. Bare a se at ørkenen blomstret som en Edens hage som vi hadde lest, var stort. Og selvfølgelig a være pa de hellige steder, gjorde at Bibelhistoriene ble enda mer levende og kjærligheten til folket og landet ble sterkere. Hvilke tanker gjør dere dere om å reise som en kristen til Israel? Statsminister Golda Meir uttalte ved en stats-middag i 1973 følgende: La meg fortelle deg hva vi israelere har imot Moses. Han tok oss gjennom ørkenen i 40 år for å bringe oss til det eneste stedet i Midtøsten hvor det ikke finns olje. Men der tok hun feil. For i 2010 ble det foretatt geologiske undersøkelser av US Geological Survey som viste at Levant Basin som dekker omra det fra Sinai og til den Syria, kunne inneholde minst 1,7 milliarder fat olje og minst 3,5 milliarder kubikkmeter naturgass. Ålt dette kunne bli tilgjengelig for den israelske staten. Denne nyheten var overveldende og ble begynnelsen pa det israelske oljeeventyret. Hvis dette estimatet stemmer, vil det gi Israel plass blant de 25 største inne olje og gass i verden. Uavhengighet Funnet av olje og gass med pa følgende utvinning av begge deler, vil gjøre staten Israel totalt uavhengig av import fra andre oljeland. Det vil ogsa gjøre Israel til en oljeeksporterende nasjon og gi staten enorme inntekter i lang tid. Det betyr ogsa større uavhengighet av USÅ og det ma være en fordel for jødestaten, som etter manges mening, er for tett knyttet til USÅs interesser i Midtøsten. Gass til havs Men det finns gass til havs ogsa. Sa mye som 40 % av Israel ligger til havs og i disse havomra dene i Middelhavet, er der funnet store gassreserver. Dette ble først oppdaget - Det var der det begynte. Der ble Jesus, verdens frelser, født. Der ble evangeliet forkynt og derfra kom det til oss. Å reise til landet hvor det hele startet, ma vel være et privilegium for alle frelste mennesker, og na r man er der bør man ma fa med seg møter i de Messiastroende menighetene, - det er en opplevelse. Tekst: Rolf Svellingen Det israelske oljeeventyret Oljeplattform. (Illustrasjon) sa tidlig som i 1999 men de funn som ble gjort den gangen, var ikke drivverdige. Men i 2009 ble det store Tamar-feltet oppdaget. Gassreservene var sa store at det ville forsyne Israel med gass i 15 a r. Men disse beregningene ble oppjustert i 2010 da et nytt felt ble oppdaget, Leviathan-feltet, med 470 milliarder kubikkmeter gass. Ilandføring Dette er enorme ressurser. Flere land er interessert i a kjøpe ba de olje og gass fra Israel og man er i ferd med a installere undersjøiske rørledninger for ilandføring. Kypros var tidlig ute og skal fa gass i løpet av Store investorer satser penger og blant annet Åustralia forhandler om kjøp av 25 % andel i feltet. Flere oljeselskap viser interesse for a bidra med sin kunnskap og ekspertise men trues av araberstatene med straffetiltak dersom de investerer i Israel. Israelerne ma derfor ogsa her, klare seg mest mulig selv. Fordelen med det er at man slipper a komme i takknemlighetsgjeld til noen. TK

18 18 Bibelstudium Folkeelven Nilen og flyten av Informasjon. Del II B Jon Erling Henriksen En annen og viktig kamp som finner sted i relasjon til elven Nilen, er informasjon! Vi skal i denne artikkel se litt nærmere på det. Informasjon var viktig i forhold til det som elven var i sitt vesen. Elven bar nyheter med seg, ba de gode og da rlige nyheter. Det er viktig a pa peke at enhver elv har til tider mye slam og urenheter i sitt løp. Og med bakgrunn i denne kjensgjerning blir bildet forsterket na r vi benytter dette i overført betydning. Du har den informasjon som Hapi, kanalisert gjennom Farao, ønsket a være hersker over, og den informasjon som Moses ønsket a være formidler av. Den ene sprer sannhet. Den andre forvrenger sannheten! Som sa dan flyter egentlig Nilen gjennom hele verden. Tar vi pa oss de historiske briller blir vi minnet om denne sannheten igjen og igjen. Drivkraften bak det hele var jo a eliminere en folkeætt som var uttatt av Gud! Det begynte med hebreernes vekst som folkegruppe i Egypt. Farao mislikte at folket tok slike dimensjoner og satte i gang folkemord ved at alle nyfødte guttebarn skulle avlives. Sa bestialsk var avretningsmetoden at han beordret jordmødrene i hebreernes leir til a drepe guttebarnene som ble født. Men jordmødrene svarte: De hebraiske kvinnene er ikke som de egyptiske. De er sterkere, og før jordmoren kommer til dem, har de født. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. Da ga farao hele sitt folk dette påbudet: Hver sønn som blir født hos Israel, skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. (2.Mos.1:19-22) Hva legger vi merke til her? Nilens gud vil sluke guttebarna til hebreerne! Igjen a ndskamp! Det var viktig for hebreernes fiender a utrydde hvert guttebarn ettersom det var det som etter hvert skulle føre den jødiske ætten videre. Men selv om elven forsøker a sluke guttebarna opp av elven stiger utfrieren! Moses blir berget av sin søster og den vennligsinnede datter til farao. Når denne strategi ikke virker endrer elveguden Hapi strategi og ikler seg en annen kappe for å beskytte sine territorier. Den strategien ble hardere arbeid med mindre mat. Hensikten er utryddelse! Samme adferdsmønster møter vi igjen i dagens a ndskamp. I overført betydning ser vi elveguden Hapi er i kamphumør. Utryddelse av jødene mislyktes. Men vi forsøker en annen strategi!, tenker de. Vi gjør oss bruk av elvens kraft (les løgnpropaganda). Kraften som elven har i seg til a spre informasjon! Men hvilken informasjon? Svaret er sa dramatisk og destruktivt løgn! Hvis vi kan spre løgn om jødene kan vi pa sikt sørge for at de avtar i tall, tenker elveguden. Tenk at den opplyste tid er villig til a ga pa slike løgner for løgnene er store ogsa i va re dager. Her vil jeg nevne noen eksempler: 1) Israel er ondskapens stat, stod det a lese i Fredrikstad Blad 8. juni i Og artikkelforfatteren sier bl.a.: Israel støtter tilintetgjøring av palestinerne som befolkningsgruppe og bruker samme taktikk overfor palestinerne som Nazi- Tyskland gjorde overfor jødene. 2) Og de som har vært, og fremdeles er landets ledere i kraft av sin pa virkning som tidligere regjeringssjefer synger unisont med na r de sier: Israel dyrker frem ekstremisme (Ka re Willoch i Åftenposten mai 2004) Jon Erling Henriksen, reisesekretær NPAI 3) Kulturen ønsker ogsa a blande sin røst med Nilens grums og sier: Israel har massakrert sin egen legitimitet (Jostein Gaarder i Åftenposten 5. august 2006). Vi ser at pa standene er brutale og uten forankring i virkeligheten. - En annen sak som jeg ønsker a komme inn pa i forbindelse med usannheter kontra virkeligheten, gjelder den na sa kjente Gazakrigen som fant sted i Ba de under og etter denne krigen var det mye som ble skrevet og sagt i ufordelaktige ordelag overfor Israel. Men jeg vil at du skal legge merke til følgende fakta i forbindelse med denne krigen: Usannheten gikk ut pa følgende: Israel ble beskyldt for a mure palestinerne inne i en slags konsentrasjonsleir, og at de drev med en sa kalt teppebombing. Sannheten er imidlertid følgende: De slapp mengdevis av flygeblad med informasjon om na r og hvor angrepet skulle skje. Førstesekretæren i den israelske ambassaden i Norge ble sa spurt av en journalist fra NRK: -Hvor skal sivilbefolkningen gjemme seg? Gaza er jo sa lite omra de hvor skal de gjemme seg? Sekretæren svarte da: De kan ga til neste kvartal. Dette medførte at nevnte journalist bare stod og ma pte. Og sannheten var den - sa nøyaktige var de israelske rakettsystemer. De ble nemlig styrt av

19 Bibelstudium 19 moderne GPS-systemer, og traff ma let som de skulle treffe. Moderne høyteknologi. Det hører ogsa med til historien a si: Israels etterretningskilder hadde nøyaktig kjennskap til de aktuelle ma lene, slik at man visste konkret hvor en skulle sette angrepet inn. Og for a spare sivile liv, hadde man opprettet telefonsentraler som ringte opp de husene hvor det ble aktuelt. De ble informert om angrepet og gjort kjent med at det under deres hus var tunneler som skulle ødelegges. De fikk sa og sa mange minutter pa a rømme huset. Åt Israel førte en human krig, ble bekreftet av flere uavhengige forskningsinstitutter. Her kan vi sitere Senter for strategiske internasjonale studier som kom til følgende konklusjon: Israel planla sin Gaza-aksjon pa en ma te som klart skiller militære og sivile ma l. Kun militære ma l ble angrepet, og hensikten var klart a redusere sivile skader. Det ble gjort bruk av moderne teknologi slik som GPS-systemer for a gjøre treffsikkerheten sa god som mulig, og ma leksperter var pa forha nd grundig brifet i internasjonale lover og konvensjoner. Fakta fra krigen Som en del av utdanningen blir israelske soldater lært opp til a vite hva som er lovlig i en krig, og hva er ikke lovlig, og hvordan Folkeretten fungerer. Hvordan var det sa med den humanitære krisen som alltid vil følge i kjølvannet av en krig? Det fantes ingen humanitær katastrofe under Gaza-krigen. Under hele krigen strømmet det inn med drivstoff og mat. Eksempelvis sendte Israel inn tonn med humanitær hjelp i 1503 lastebiler i løpet av de 22 dagene krigen varte. Det ble levert store mengder diesel til elektrisitetsverket i Gaza og til FN kjøretøy. I flere dager før krigen, begynte ble det sluppet inn store mengder med hjelp. Det ble sluppet inn 20 ambulanser som var hjelp fra Tyrkia og Jordan. Og 10 ambulanser i tillegg. Da krigen startet fikk 68 kronisk syke palestinere sluppet gjennom grensepasseringene til Israel for a fa hjelp pa israelske sykehus. 449 utlendinger ble evakuert. 37 internasjonale hjelpearbeidere fikk slippe inn. Hva skjedde etter krigen? I løpet av en uke hadde israelerne reist et topp moderne sykehus pa grensen til Gaza. Dette sykehuset hadde en hensikt a hjelpe folk fra Gaza som hadde blitt skadet under krigen. Det viste seg imidlertid at det var relativt fa personer som gjorde seg bruk av sykehuset, fordi det var sa a si tomt for sa rede. En italiensk journalist som reiste rundt fra sykehus til sykehus - kom fram til den samme konklusjonen det var nesten tomt for sa rede. Sa antall sa rede og drepte var jo vesentlig overdrevet i massemedia. Den israelske hæren gransket ogsa hva som hadde skjedd. Det er vanlig i alle kriger i ettertid at en foretar en evaluering for a finne ut om man gjorde noe galt. Det ble pa - sta tt at syv helsearbeidere ble drept! Den israelske hæren undersøkte og fant ut at fem av disse helsearbeiderne var terrorister tilknyttet Hamas, men det var egentlig bare to helsearbeidere som kom i skuddlinjen og ble drept av israelske soldater. Det er selvfølgelig beklagelig, men slikt skjer i alle kriger. Den krigen startet med brudd pa folkeretten. Rakettene som ble sendt fra Hamas var et brudd pa Folkeretten na r de blir sendt mot sivile. Og selv om disse rakettene var blitt sendt mot militære ma l, sa ville de, fordi disse rakettene var av sa da rlig kvalitet, at de rett og slett kunne lande hvor som helst. Å anvende slike typer va pen er brudd pa Folkeretten, sies det. Jeg vil understreke følgende: Dette er bare noen fa eksempler av beviser pa den a nd som fremdeles er virksom for a utslette og lamme det jødiske folk og den jødiske stat. Å ndsmakten forandrer gjerne utseende etter som tidene forandrer seg. Men karakteren og intensjonen er absolutt gjenkjennelig. Men midt i all kamp merker vi sannheten av salmistens ord i Salme 121:14 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Reisesekretærens tidsplanlegger 6. mars kl.1900: NPÅI-møte i Evangeliehuset Egersund 14. mars kl.1800: Taler pa møte i Sjømannskirken pa Bygdøy 15. mars kl.1900: Møte Evangeliesalen Berøa 16. mars kl.1100: Møte Evangeliesalen Berøa 16. mars kl.1800: Møte Filadelfia Hamar april besøk pa Sunnmøre. Se lokal annonsering april: Møter hver kveld i Zion Fevik. Tema: "Jesu gjenkomst - Israels samling". 9. og 10. mai: Møter Vennesla 11. mai kl.1500 og 1800: Sion, Fevik juni: Deltar pa weekend pa Gavlestad Gjestega rd juni: Israelstevne pa Gvarv Forkynn Guds ord! Jon Erling Henriksen i aktivitet

20 20 Kronikk Israel og forventningen om Messias Av Torolf Karlsen Israel har alltid ventet på Messias. Helt siden Gud Herren talte til patriarken Abraham og gav ham de største og dyreste løfter med velsigner i overflod. I disse løftene var en hovedsak velsignelsen til alle jordens familier i ætten som skulle komme. Åbraham levde i en spesiell tidsalder som kalles patriarkenes tidsalder. Loven var ikke gitt og det ra - det helt andre forhold i relasjonen mot Gud enn den vi finner senere under lovens tidsalder. Pa Åbrahams tid var det troen og na den som gjaldt. Løftene Åbraham fikk var derfor ubetingede løfter og hvilte helt ut pa Guds vilje. Han gjentok flere ganger at han ville velsigne Åbraham og gjøre hans navn stort og gjøre ham til et stort folk, ja, far til mange folk. - Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1Mos 12:1-3 Dette var starten pa jødefolkets eksistens og utvikling i verden. Vi kjenner de andre patriarkene, Isak og Jakob, hans tolv sønner som ble til Israels tolv stammer. Israel vokste seg stor i Egypt og drog derfra gjennom ørkenen til det lovede landet, Kanaan, under Moses ledelse. Josva tok folket inn i Kanaan og fordrev alle de syv folkeslagene som levde der. Ålt dette er nedskrevet i de historiske bøkene i Bibelen. Det første løftet Men vi ma ikke glemme at løftet om Messias og grunnlaget for troen pa ham i GT stammer fra 1. Mos 3:15. Den første synd hadde blitt bega tt av de første menneskene og for første gang i historien oppsto et skille mellom Gud og mennesket. Det var tid for et oppgjør og en dom hvor Gud Herren avgjør ba de menneskets og satans skjebne. Han sier: - Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15 Det er ikke mer enn e n setning med fa ord, men i dette verset ligger ha pet om en befrier som skal reversere fallet og fallets følger. Det ser ut til at ba de Eva og Ådam gjorde seg rede til a oppleve den spesielle ætten allerede i sin tid for vi leser: - Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. 1Mos 4:1 Men dette var langt fra sannheten. Sønnen hun fikk var ikke ved Herren, men var en Ådams sønn, Kain, som senere ble den første morderen pa jorden da han slo i hjel sin bror Åbel. Nei, løftet som ogsa var en profeti, pekte fremover mot en tid da en ætt (entall) skulle komme som var sterk nok til a knuse slangens hode og med det beseire hele menneskehetens hovedfiende, djevelen. Paulus bekrefter dette i Galaterbrevet. - Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus. Gal 3:16 For at noen skal fødes trengs det en kvinne og i dette verset tales det om kvinnen som skal bringe frem Messias. Her varierer tolkningen men jeg er ikke i tvil om at kvinnen er Israel. Vi minnes at Jesus sa til den samaritanske kvinnen: - Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Joh 4:22 Israel er flere ganger i GT fremstilt under bildet av en kvinne. Hun var Torolf Karlsen trolovet med Herren men gikk etter fremmede elskere (avgudene). - For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Og Israels Hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. For Herren kaller deg som en forlatt kvinne med sorg i hjertet. En ungdomshustru skulle hun forkastes? sier din Gud. Jes 54:5-6 Vil man ha flere bevis, kan en ga til Å penbaringsboken der vi finner disse versene: - Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Og et annet tegn ble sett i himmelen og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Å p 12:1-5 Her ser vi Israel fremstilt som solkvinnen med ma nen under føttene og 12 stjerner pa sitt hode. Hun føder guttebarnet som djevelen alltid har vært interessert i a sluke. Det er han som alene skal styre hedningene med sin jernstav. Denne personen er Kristus.

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 3) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP TIL JØDENES HISTORIE 2) Å KJENNE TIL OG HA

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

MEN vi må gå til HISTORIEBOKA for disse landområder,- og det er BIBELEN, Guds eget inspirerte ord for EVIG OG ALLTID. Vi kan bl.a. lese i Romerbrevet

MEN vi må gå til HISTORIEBOKA for disse landområder,- og det er BIBELEN, Guds eget inspirerte ord for EVIG OG ALLTID. Vi kan bl.a. lese i Romerbrevet Israel Araberne OG Historien. Vi må alltid huske på og gå til de Bibelske historiske fakta når det gjelder dette viktige tema vi nå er inne i. Det er alt for mange som tar mannen istedenfor ballen, og

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer