menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?"

Transkript

1 STANGE OG menighetsblad Nr årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14 Konfirmantåret Siste side

2 2 Stange kirkekor Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for alle, kvinner og menn, som ønsker å synge i kor. Dirigent Martin Lennox tlf.: Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening Møte 3. tirsdag i måneden kl Kontakt. Astrid Arstad. Stange Santalforening/Normisjon møte 2. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Manese Løken. Sørholte menighetspleie Møte 1. tirsdag i måneden. Kontakt: Astrid Arstad Tangen menighetspleie Leder: Anne Lise Myhre, tlf Skogen - siste uke i måneden kontaktp:a.l.myhre Tangen nordre - siste tirsdag i måneden kontaktp: Bodil Granli tlf.: Ullsaker - siste torsdag i måneden kontaktp: Mai Liss Johnsrud, tlf.: Vardeberg - siste onsdag i måneden - kontaktp: Bitte Dons Haug, tlf.: Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Et tilbud for barn fra 4 8 år eller mer. Ledere Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. Hver klubbkveld har vi flanellograf med bibelfortelling, synger noen sanger, og alle får stjernekort! Send barna dine på menighetens klubbkvelder! Et godt sted å være! SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Magnus Lundby, Tommy Finstad, Are Mäkinen. SMUK starter opp igjen til høsten i september Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus. Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s. hver fredag fra Kontaktperson Lene Haug, tlf.: eller mobil: Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Jernbanegt. 1, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 3 Innbydelse til blomstertid, sommer, sol og varme! Konfirmantene i menigheten våre har avsluttet sitt konfirmantår med samtalegudstjenester og konfirmasjonsgudstjenester i ulike varianter. Alt har vært en god blanding av utfordringer, praktiske erfaringer og til slutt en festdag med familie og venner. Ungdom har drømmer og ønsker, mange gode og luftige, andre merket av usikkerhet blandet med forhåpninger for livet og framtida. Egentlig går vel de fleste av oss med noen drømmer og ønsker gjennom hele vårt liv. Ikke alt ble eller blir som vil ville, men visjonene bærer vi med oss, drømmene har vi noe igjen av alltid! INytestamentet finnes en lignelsesfortelling som Jesus fortalte da han var i et stort selskap hos en rådsherre sammen med mange fine og rike mennesker. Han la merke til at mange forsøkte å velge seg de øverste plassene ved bordet. Fortellingen har noe å si til oss alle når vi har våre selskapeligheter og fester. Vi har en tendens til å sortere hverandre, men da står vi i fare for glemme de som ikke er så veletablert, ikke har så mange venner, de som kjenner seg alene. Jesu fortelling handler om det himmelske gjestebudet. Der innbys også de travle, aktive, flinke, framgangsrike og kapitalsterke. Men svært mange av dem hadde unnskyldninger for ikke å si ja takk til innbydelsen. Da tiden for gjestebudet nærmet seg gikk invitasjonene på ny ut. Han som inviterte gikk ut på gater og streder, på veier og stier og innbød fattige, vanføre, blind og lamme. Alle slags mennesker skulle få like god mulighet til å komme. Det er tydelig at Gud ikke vil være alene ved sitt bord. Den kristne kirke skulle være et sted for alle. I vår kirke er det s\att i gang et stor og langsiktig arbeid som blant annet tar opp spørsmålet om hvorfor folk bruker kirken sin ofte eller sjelden. Begge deler er viktig å se på. Men det er et faktum at mange leter utenfor de miljøer som kirke og menighet innbyr til selv om de også er kirkemedlemmer. Kanskje må vi gjøre noe helt nytt med gudstjenestene våre. Mange kjenner seg hjemme i det faste og trygge. Men for andre er det stikk motsatt. De har spørsmål som ikke blir tatt nok på alvor i dagens gudstjenester. Kanskje skulle gudstjenestene våre tydeligere avspeile en duft av blomstertid, sommer, sol og varme? I åndelig forstand helt opplagt! Himmelrikets bankettdører står åpne for alle som vil komme inn. Men underveis sitter vi mennesker fast i så mange ting, så vi ser ikke veien og dørene. Og kirken som skulle være veiviser, blir ikke åpen nok for søkende mennesker, for de ensomme og for de fattige. For oss som er rike og bundet opp i tusen ting, tror jeg noe annet må til. Noe som livet selv må vise oss. Livet som er gaven fra Gud med muligheten for en i dypeste forstand sommer, sol og varme som møter oss og fyller vår tilværelse. Sommeren er her. Vi er innbudt til å være med i himmelrikets sommer! God og velsignet sommer! Sigmund Rye Berg

4 4 Kirkevergen takker av Denne våren har en erfaren og trofast kirkemann takket av som kirkeverge i Stange. Helt på tampen av Alf Bruun Edvard sens tjenestetid har Menig - hetsbladet hatt en liten prat med denne veteranen i det lokale kirkebildet. Vi vil gjerne høre hvordan det er å ha avsluttet års tjeneste som kirkeverge i Stange-menighetene. Han tenker seg om en god stund før svaret kommer. Jeg har lenge kjent på tanken om å slutte ved fylte 65 år. Men likevel har jeg merket en indre protest etter hvert som sluttfasen kom nærmere. Det er mange tanker som passerer revy etter et helt yrkesliv. Og det rart å vite at jeg nå er pensjonist, sier Alf. Du har har vært med på i initiere, gi skikkelse til og forme lokalkirkens daglige aktiviteter inn i en ny tid. Hvordan var den oppgave? Det gikk ganske langsomt til å begynne med, sier kirkevergen med et smil. Det tok lang tid å finne aksept for at kirken også lokalt måtte bygges opp og drives som en selvstendig virksomhet og med en daglig Alf Bruun Edvardsen takker av etter 16 år som kirkeverge og daglig leder for Stange kirkelige fellesråd. ledelse som ga struktur og sikret kvalitet. Den lokale kirke er som kjent en helt selvstendig virksomhet både kirkerettslig og etter sin egenart. Det tok tid før både menigheter og råd og kirkemedlemmene i sin alminnelighet oppfattet at slik var det. Men etter en tiårs periode falt alt på plass. For både ansatte og menigheter måtte modnes mot dette. Hva mener den avgåtte kirkevergen har vært det mest positive og givende i arbeidet? Jeg har alltid følt meg hjemme i kirke og menighet. Med oppvekst og bakgrunn i Østfold, nærmere bestemt Tune, har jeg funnet meg vel til rette på Hedemarken. Jeg kjenner identitet med det kirken står for. Det har vært interessant å lære kirkelandskapet og Stangemenighetene å kjenne gjennom disse årene. Og det har vært Tusenårskirken i Kamerun Jeg har tidligere skrevet om tusenårskirken Ngaoundere i Kamerun. Den er ennå ikke ferdig, det har tatt lengre tid enn forventet, og kostnadene har blitt større. Den har imidlertid allerede vært i bruk, både til jubileumskonsert og presteordinasjon. Ved presteordinasjonen var det 2000 til stede!

5 artig å jobbe med ulike yrkesgrupper. Vi har en flott stab av ansatte som gjør en førsteklasses jobb. Til sammen har disse yrkesmenneskene en stor faglig og praktisk kompetanse hvert på sitt område i menighetenes daglige virksomhet. Dette var en vakker honnør til arbeidskolleger. Vi kan trygt fortelle at Alf har en solid plass i sine medarbeideres bevissthet. Men vi har lyst til å høre hva han som kirkeverge tror blir den største utfordringen med i drive kirkens virksomhet i en ny tid? Kirkeloven av 1997 satte organiseringen av kirkens virksomhet på plass i hver kommune. Men kirkeøkonomien ble ikke godt nok sikret. Her må mye gjøres for å sikre en langt bedre økonomisk basis for forsvarlig daglig drift av kirker og kirkegård og ikke minst vedlikeholdet av våre verdifulle kirker. Kanskje må også den vanlige kirkemedlem være villig til en større innsats for kirke og menighet!? Og når det gjelder selve kirkebygningene må noe gjøres raskt, dersom ikke forfallet skal bli enda mer katastrofalt. Det kan virke som verken budsjettbehandlerne i kommunen eller kommunestyret selv ser seg i stand til å gå inn for de vedlikeholdsforslag som Kirkelig fellesråd legger fram. Alf forsvinner ikke ut av kirkebildet fordi om han pensjonerer seg. Hva gjør du nå? Jeg vil fortsatt være med i min lokale menighets virksomhet. Jeg har vært medlem i styret for Bjerkely folkehøgskole, og jeg er med i det kommunale forliksrådet. Men ellers er det kanskje slik kona mi, Live, sier: Du kommer til å gå rundt med 5 en malingskost! Ikke alltid har jeg hatt tid nok til familien. Nå får jeg tid til familien og ikke minst barnebarna! Vi takker Alf for mye godt fellesskap for en trofast og iherdig tjeneste i Den norske kirke med fokus på våre fem menigheter, medarbeidere, kirker og kirkeanlegg. Jeg håper at folk i økende grad må finne sin plass i kirke og menighet til velsignelse både for seg selv og for andre, sier Alf som et positivt ønske for Stangemenighetene. 26. juni markerte Fellesrådet i Stange, alle kirkens ansatte og menighetsrådene at Alf har avsluttet sin tjeneste som kirkeverge. Det var taler fra ordfører, kultursjef, fellesrådsansatte, menighetsrådene, prestene og fellesrådet. Her er det Jan Tyriberget som takker Alf for godt og langt samarbeid. og enda kom ikke alle inn. Kirken er beregnet til 1500 personer. Kirken brukes også til korøvelser og spesielle andakter nå. De bygger fremdeles, og fremdeles er mange med. De bærer enda hver sin stein hver søndag etter kirketid. Golvet og taket står igjen, deretter skal inventar og elektrisk anlegg på plass, samt utsmykking. Kirken i Kamerun ønsker at innsamlingen skal fortsette, derfor er vi med. Drømmen er å reise ned til innvielsen! I desember 2004 var det 70 år siden den første kirken ble innviet i Ngaoundere. Da var det tre døpte medlemmer. Nå fylles kirken to ganger hver søndag, og det er mange andre kirker i byen. I år er det 80 år siden de første misjonærene fra NMS kom til Kamerun. Nå er kirken en selvstendig og levende kirke, men de ønsker at vi fremdeles vil gå sammen med dem. Kari

6 6 Kirketjeneren og øvelse Iron Sword Fredag 10. juni var det varslet demonstrasjoner utenfor kirkegården ved Stange kirke. Sammenhengen var øvelsen Iron Sword, for utenfor kirkegården skulle det trenes på konfliktløsning. Scenarioet var som følger: En sivil demonstrant var blitt drept og skulle gravlegges. Gravferden ville bli et sted for protester og militære styrker skulle tilkalles for å holde situasjonen under kontroll. Litt før kl begynte det å samle seg mennesker på parkeringsplassen. Ganske tidlig kom «demonstrantene» med dem fulgte hissig agitasjon og krasse utfall mot dem som var skyldige i dødsfallet. Midt oppe i dette dramaet befant også kirketjeneren i Stange, Knut Kjeverud, seg. Han stod på utsiden av kirkegårdsmuren ikke langt unna porten, bak pressekorpset. De noen-og-tjue demonstrantene ble etter hvert møtt av en stor styrke med soldater som ankom stedet med pansrede kjøretøy, tanks og jeeper. Styrken hadde til hensikt å få tatt hånd om demonstrantene på en effektiv måte uten bruk av alt for mye makt. Likevel så hele «spillet» ganske dramatisk ut. For soldatene fòr ganske hardt fram mot motstanderne sine. I bataljen som fulgte Kirketjeneren trenger hjelp. Det er ikke lett å sette med kors i bakken med brukket ribben. var det plutselig 4 soldater som begynte å følge Knut med øynene, og oppfattet han som en «demonstrant» til tross for at antrekket hans var annerledes. Derfor prøvde Knut å trekke seg unna, i ly av muren. Men det var for sent. Han ble lagt i bakken foran porten, 4 soldater satte knærne sine opp på ham. Han fikk et slag i ansiktet og ble bakbundet med håndjern. Litt etter ble misforståelsen oppklart. Men kirketjeneren hadde fått en røff behandling. Resultatet: en forslått kropp, en kraftig blåveis i ansiktet og ribbeinsbrudd. Ikke noe særlig å starte sommerferien med akkurat. Etter at demonstrasjonen var avviklet fikk Knut en unnskyldning og et klistremerke av en engelsk offiser til minne om opptrinnet. I grunnen var nok dette en hendelse som Knut Kjeverud gjerne skulle vært foruten. Og dersom bakgrunnen var konflikthåndtering så tyder vel utfallet ved Stange kirke på at dette er noe som militæret bør øve mer på. Dersom øvelse Iron Sword skulle være realistisk så er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved måten man lærer konflikthåndtering på. Oppbudet av soldater og militære kjøretøy stod jo overhodet ikke i forhold til antallet demonstranter. Og det kan virke som om måten demonstrantene ble tatt hånd om på snarere er egnet til å øke konfliktnivået enn å senke det. Denne gangen var det «lek» la oss håpe at det løses bedre på «ordentlig», hvis meningen er at et militært nærvær skal virke konfliktnedbyggende. Morten Stensberg

7 Stange kirke musikknytt Martin Lennox 7 Orgelsaken er godt i gang. Pr er det kommet inn kr , til orgel fondet. Vi takker for bidragene! Kontonummer er Menighetsbladets lesere vil holdes oppdatert med fondets utvikling. To orgelkonserter er planlagt til inntekt for orgelfondet: Martin spiller fredag 1. juli kl og Arnfinn Tobiassen (elev av Martin i 11 år, nå orgelstudent på The Royal Academy of Music, London) spiller fredag 19. august kl (se plakaten). Mangelfullt orgelhus medfører tilførsel av støv og skitt (bl.a. sagflis fra taket ved sterk vind). Over tid er pipene umulig å holde stemt. Mange piper er nå helt stumme. Mange piper har etter hvert fått bulker og andre skader. Her ganske så synlig! Det elektriske anlegg fra 1954 er både avleggs, upålitelig og utslitt. Hadde du våget å ha noe slik hjem hos deg?

8 8 Tanker om Tangen kirke Tangen kirke er den andre kirken i prestegjeldet og det er ikke vanskelig å få øye på den der den ligger plassert oppe på det høyeste punktet i Tangen sentrum. Den ble innviet i 1861 og er en oktogon ( åttekantet) med kuppel sentralt plassert tårn. Våpenhus og kor ligger som tilbygg i hver ende mot henholdsvis vest og øst. Kirken er i laftet tømmer og den utvendige kuppel danner innvendig en takkrone som bæres oppe av åtte søyler og som får overlys av en vindusrekke. Kirken ble noen tiår etter innvielsen panelt både innvendig og utvendig. Slik kirken fremstår i dag har den vært siden En fagmann fra riksantikvaren fargesatte den i nyanser av bonderødt, grått og blått. Fargene ble nok valgt ut i fra personlig smak og ønske om å understreke de arkitektoniske bygningselementene mer enn med tanke på den tid og moteretning som kirken var en representant for. Tangen kirke er en kirke bygget ut i fra tanken om en sentralkirke. Dvs. en kirke hvor grunnplanen gjorde det mulig å ha benkene plassert rundt kirkens midtpunkt hvor prekestolen skulle stå. På denne måten skulle det ikke være forskjell på foran og bak i kirkerommet, alle skulle få samme nærhet og tilgang til det forkynte ord. Interiørmessig var Tangen kirke dårlig utstyrt fra starten av, men prekestolen er opprinnelig interiør. Fra starten av var den hvit, men til kirkens 75-årsjubileum ble den malt og dekorert med de fire evangelister i hvert sitt felt. Altertavlen kom i 1876 som en gave fra en person i lokalmiljøet. Den er en kopi utført av Christian Brun etter et dansk alterbilde laget av Carl Bloch. Korsfestelsesgruppen er også en gave. Den ble gitt kirken i innvielsesåret av Simen Olsen Hammerstad som også hadde laget den. Døpefonten i granitt er en avlagt døpefont fra Stange kirke hvor de anskaffet den i 1880 årene, men overlot den til Tangen kirke senere. Den opprinnelige tredøpefonten var rikt utskåret og i boken om Tangen kirke kan vi lese at «P.g.a. tidsnød da Strandlykkja kapell skulle innvies i 1915, ble den gamle døpefonten (også den laget av Hammerstad) pusset opp og tatt i bruk igjen der. Tangen var en av de første kirker herover som fikk elektrisitet og lysekrone og lampetter kom på plass (som gaver fra forskjellige mennesker) i Leser man boken om Tangen kirke som Tangen Menighetsråd kom med til 100-årsjubileumet, så går det tydelig frem at dette å få egen kirke har betydd mye for søndre del av Stange prestegjeld. Kirken er et felleseie for bygda og folket og mange har hatt ønske om å bidra i forbindelse med utsmykning og interiør. Så endelig er vi nå kommet så langt i denne artikkelserien om kirkebygg og muligheter at vi kan stille Morten Stensberg det spørsmålet som startet det hele: Hvorfor vil du kaste ut kirkebenkene i Tangen kirke? Morten: Slik det er nå er det benker som står fast og som er plassert som i en langskipet kirke. Du finner en midtgang som fører opp til alteret og samtidig er det laget en midtakse på denne som fører til at anlegget blir preget av en slags korsform. Siden Tangen kirke er åttekantet og er bygget på den tid da sentralkirkeløsningen var fremme i tiden synes jeg det er naturlig å tenke litt rundt dette med plassering av menighet og prest. Om vi ikke hadde hatt faste benker kunne vi i mye større grad tatt i bruk kirkerommet som en viktig del av selve liturgien. Vi bruker vandring som et bilde på vårt liv her på jorden og vårt ønske om å nærme oss Gud. Jeg tror vi også må kunne bruke vandringen som en konkret del av en gudstjeneste. Det er en gammel kristen tradisjon med korsvandring for eksempel. Man går i fellesskap fra mellom forskjellige stasjoner hvor man leser tekster som knytter an til de tingene og episodene vi vet fant sted under Jesu vandring med korset. Med løse stoler i kirken ville dette være enklere å gjennomføre enn med de fastskrudde benkeradene vi ville rett og slett fått større fleksibilitet. I de fleste nye kirker som bygges finner du ikke benker, men stoler. Et annet viktig poeng er at med løse stoler kan du sett opp stolra-

9 9 der i tilnærmet sirkel eller halvsirkel om det passer bedre, og du får en menighet som kan se hverandre og kanskje mer oppleve gudstjenesten som et fellesskap enn når de sitter og ser inn i bakhodene til de foran. Tidligere i denne artikkelserien har vi snakket litt om symbolikken om kirkerommet bærer i seg. Er du ikke redd for at noe av den kan forsvinne om du fjerner benkene i Tangen? Midtgangen er jo også et symbol på vår vandring mot det hellige og dette med å se hverandre under gudstjenesten, er det egentlig noe særlig for hedmarkingene tror du? Og hva med riksantikvar og myndigheter som gjerne vil ha noe å si når det gjelder kirkebygg? Morten: Jeg tror ikke vi trenger være redd for å bryte opp litt av det tilvante. Symbolikken vil jo fortsatt være der om vi setter stolene i samme posisjon som benkene står nå. Og totalt sett så tror jeg vi ville vinne mye på å kunne ha større fleksibilitet det gjelder både for riksantikvar og hedmarkinger Noe spesielt du tenker på? Morten: Ja. Nå er vi så heldige i Tangen at kirken ikke er fredet siden den er så ny. Alle kirker bygget før 1537 er automatisk fredet og dermed er det vanskeligere å gjøre tilpasninger til dagens behov. Nå er det ikke først og fremst benker jeg tenker på, men tilgjengeligheten til selve kirkerommet! Det er ikke lett for bevegelseshemmede å komme inn i Stange Kirke. En løsning er å bruke kordøren, men en er ikke bred nok alltid og da har vi et problem. Sånn det var så hadde de funnet en løsning som menighetsråd og øvrige involverte mente var tilfredstillende, men ikke riksantikvaren. Og da er vi så vidt jeg vet, foreløpig like langt. Men på Tangen har vi fått lagt en plate oppå trappetrinnene i den ene biinngangen og dermed kan stoler og vogner trilles rett inn. Det kom som et direkte resultat av at kirketjeneren var på seminar om kirkebygg! Noe du vil si tilslutt om kirkebyggene våre? Det er flotte bygg alle tre! (Strandlykkja må jo også regnes med selv om det ikke er sagt noe om den kirken her tidligere, vi kommer tilbake til den i forbindelse med 90-års jubileet i august) Og det er morsomt at de er så forskjellige. På den måten utfyller de hverandre og gir meg som prest en liten utfordring i å tilpasse meg rommene og det de krever.

10 10 Sør-Afrika turen: Gjester hos SCR Vi tilbrakte en uke i Johannesburg-området, der vi var gjester hos SCRTTI-bevegelsen. Dette er en paraplyorganisasjon for flere frikirker i Afrika (spiritual churches). De har fått kjøpt en farm utenfor Johannesburg, noe Kirkens Nødhjelp i Norge har bidratt til. Gjestfriheten var stor, omsorgen likeså. Erkebiskop Ndumiso Ngada og hans kone, biskop Kenosi Mofokeng var våre verter. De tok oss med i området rundt Johannesburg, og vi fikk se mye som ikke vanlige turister får se. SCRTTI- bevegelsen har flere prosjekter rundt om i området, der de hjelper enkeltmennesker, hjelp til selvhjelp. Vi besøkte tre kvinner som bodde i forskjellige township`er. De hadde fått hjelp til å kjøpe symaskiner, slik at de kunne sy klær for salg. De kunne sy! Det var flotte kvinner, og de var stolte over å vise fram det de hadde laget. Vi kunne se at hjelpen de hadde fått gjorde nytte. Områdene de bodde i hadde hus av forskjellig standard, fra skur til murhus. Alle steder ble vi møtt med stor gjestfrihet, og vi ble traktert. Det var flott å møte disse menneskene! Utenfor husene, også skurene, var det blomster og busker. Det var sensommer, men likevel frodig. BILDENE: Under: Sydamene. På neste side: Biskopen og lengst til høyre, erkebiskopen.

11 11 TTI-bevegelsen Det ble ganske lange kjøreturer, men vi fikk se mye, både av landskap og bebyggelse. Langs veiene og i gatekryss var det salg av mango, grillet mais, aviser og blomster, og på bensinstasjonen kom de ut for å fylle bensin, de kunne sysselsette flere da! Siste dagen på farmen var søndag. Det var gudstjeneste, og folk kom fra forskjellige steder, også «sydamene» våre. Det ble fint gjensyn! Gudstjenesten var noe helt annet enn vi er vant til, vi forstod ikke noe særlig, men sang og vitnesbyrd var viktig, og deltakelsen var stor og inderlig. Vi hadde et flott opphold, vi ble så godt ivaretatt, og vi fikk se et vakkert land! Mai Britt og Kari Barneklubben Dette året har det vært en fin gjeng som har møtt opp til klubbkvelder på menighetshuset. Vi har hørt bibelfortellinger, hatt forskjellige formings-aktiviteter, lekt, sunget i kirken og deltatt på julefest. Som vanlig avsluttet vi året med å synge på sykehjemmet, der vi også delte ut blomster til beboerne. Deretter gikk vi til Aslaug sin hage, der vi hørte en liten andakt, grillet pølser og gikk på skattejakt. Dessverre begynte det å regne og hagle, men Aslaug sin stue rommet alle sammen. Kakene og brusen (+ kaffe for de voksne) fortærte vi innendørs, og en glad flokk fikk et lite minne fra dette klubbåret. Vi ønsker alle klubb-barna en god sommer! Aslaug og Kari P.s. I forrige nummer var det en reportasje fra klubben vår, der var det en skrivefeil. Det skulle ikke stå «UTLODNINGSKVELD», men «UTKLEDNINGSKVELD» (vi hadde et lite karneval,)!

12 12 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

13 3. klasse på pilegrimsvandring 13 På Tangen har det gjennom mange år vært et enestående samarbeid mellom skole og kirke. Samarbeidet dekker alle klassetrinnene. Her følger noen glimt fra hva som skjedde i 3. klasse på Tangen i løpet av våren skoleåret 2005 som snart er slutt. I februar var det dåp i kirka, akkurat som på ordentlig. Dåpsbarn, foreldre, søsken, faddere og lignende var på plass. Selvsagt hadde alle dåpsbarna kjole og alle foreldrene visste hva dåpskjolen betyr og er symbol for. På forhånd hadde presten vært i klassa og hatt dåpssamtale og fortalt om hva dåpen er for noe. Akkurat som på ordentlig. Det ble en riktig spennende og flott samtale. Omtrent en uke etter var det dåp og forventningene til dagen var høye. Tre dåpsbarn ble døpt denne februar dagen, to av dem het i hvert fall Fiffi og Linda (hva heter læreren i 3. klasse tro?), 3. manns navn er gått i glemmeboka Dåpsdagen i 3.klasse var historisk, engasjementet og innlevelsen til ungene minner meg på hva handlingene i kirka dypest sett er for noe. Guds barns lek. Må vi alle bli flinkere til å leke og være som barn når vi er samlet til gudstjeneste i kirka. 2. juni var det pilegrimsvandring for 3. klasse fra Tangen til Stange kirke. På litt over 5 timer var den omtrent 15 kilometer lange turen unnagjort. Det var inspirerende å få være med på turen. Gleden og undringen var til stede hele tida. Og alle tok vare på hverandre og inspirerte hverandre slik at ingen mistet motet eller klagde over lite krefter. Ikke minst var pausa hos besteforeldrene til Sigrid Severinsen med på styrke humøret og gleden, for de hadde forberedt seg godt på besøk. Midtveis på Ekeberg ventet det boller, sjokoladekake, frukt og saft også kaffe til de voksne da. Ungene hadde egentlig med seg nok mat, for de hadde bakt hvert sitt pilegrimsbrød på skolen. Tanken var at de skulle gjennomføre turen på vann og brød, men ingen gjorde annet enn å glede seg stort over denne overraskelsen. Vel framme i Stange kirke fikk alle pilegrimene hvert sitt kamskjell i gave, kamskjellet er et symbol for apostelen Jakob som er den første pilegrim og alle pilegrimers skytshelgen. Så ble turen avsluttet med deilige bagetter. Det hersket liten tvil om at pilegrimene i 3. klasse hadde hatt en flott dag og blitt godt stelt med på alle måter.

14 14 Rettferdige bananer? Rettferdig kaffe? Rettferdig handel er et viktig budskap fra utviklingsministeren, hun jobber mye med dette og oppfordrer oss. Det kreves ikke så mye av oss, men vi kan bidra! Rettferdige bananer, hvordan ser de ut? De ser ut som bananer, er økologisk dyrket og er søte og gode. De koster litt mer, men da får produsentene nok betalt for jobben, slik at de kan overleve. Slik er det også med kaffe. Den er god, er økologisk dyrket, og koster en krone mer. Vi vil gjerne ha billige matvarer, men det går utover dem som lite og ingenting har. Jeg kjøper mine rettferdige bananer og kaffe, jeg vet da at produsentene som er organisert i Fairtrade» får en garantert minstepris som ligger over markedspris, og får i tillegg en fast bonus for hver kasse bananer eller kaffe. Denne bonusen investeres i nærmiljøet. Det har blitt bygget skoler og sykehus, kjøpt skoleuniformer og forbedret veier. Det nytter! Og vi merker svært lite i lommeboka. I tillegg til bananer og kaffe, finnes det mange flere rettferdige varer, som for eksempel juice og te. De rettferdige varene er merket med Max Havelaar. I Norge står Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Den norske kirke, Norges Bondelag og mange flere bak denne organisasjonen. Jeg oppfordrer til å handle disse varene, vi har mye, med lite kan vi hjelpe mange! Kari Bjørgen Hvorfor bør du satse på Max Havelaar? Bøndene er garantert en anstendig minstepris for varene sine, og inntil 60% forskuddsbetaling Bøndene er garantert direkte adgang til vestlige markeder Max Havelaar garanterer at barnearbeid ikke forekommer og at produktene er framstilt i henhold til lover om miljø, menneskerettigheter og sosiale rettigheter. Produktene holder gjennomgående høy kvalitet. Du som kunde får mulighet til å velge etter samvittigheten din.

15 15 Åpen barnehage Tlf Tlf i Stange Menighetssenter I vårhalvåret har det vært bortimot fullsatt i Åpen barnehage. For enn god del foreldre som er hjemme med små barn, er dette et godt tilbud. Etter litt færre brukere siste høst har Åpen barnehage stabilisert seg med mange brukere, noe styrer Elise Jevanor og assistent Anne Kathrine Vasaasen er godt fornøyd med. Barnehagen er åpen tirsdag og torsdag kl Det er aktiviteter med lekeaktiviteter, samlingsstund og voksne får kjøpt seg en kopp kaffe. BILDET: I mai var barna i Åpen barnhage i Menighetssenteret ute og øvet seg til 17. mai. Flaggene var med og barna kikket åpent mot fotografen. Tlf.: HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN

16 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Jernbanetorget Stange Tlf Storgata 12, 2335 Stange Telefon: E-post: Web: Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

17 17 Stange Døpte Alf Jacob Melbye Anders Elton Kaja Murud Johansen Markus Iversen (døpt i Furnes kirke) Thea Caroline Lundsbakken Olsen Mads Trønnes Risberg Emilie Søgård Sørensen Erik Haaland Elton Madelen Holmen Mosether (døpt i Vallset kirke) Vigde Hanne Margrethe Lien og Ivar Dahl Idun Evensen og Ole Martin Jansen Døde Grethe Dahl f Else Wilberg Johansen f Lorentz Enger f Olaf Kløvstad f Monica Mickelson f Bjørn Brovold f Oddbjørg Fanny Sollien f Tangen Døpte Martine Østby Øyvind Falldalen Lars Inge Syverinsen Andreas Midtskog Tale Solvang Vigde Hilde Løken og John Ove Heggerusten Ann Kristin Vestli og Knut Inge Bråthen Døde Eli Stensrud f Olav Nordby f Høstens menighetsrådsvalg i Stange sokn 11. og 12. september I Stange sokn er menighetsrådsvalget lagt samtidig og i tilknytning til stortingsvalget. Dette er et forsøk som menighetsrådene nå kan gå inn på. Hensikten er at flere kirkemedlemmer skal kunne praktisk gjennomføre to valg samtidig. Dette ble også forsøkt i en del menigheter for fire år siden. I år satser altså Stange menighetsråd på valg samtidig og på samme sted som stortingsvalget. Valgene for Stanges vedkommende er lagt til lokaler i Biblioteket. Det er eget lokale i biblioteket for menighetsrådsvalget. Kandidatlisten er ennå ikke klar, men blir kunngjort i menighetsbladet som kommer siste uke i august. Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post: (Tangen prestekontor kan også kontaktes)

18 18 Sommerens gudstjenester i kirker og friluft Vel møtt! 3. juli - 7. s.e. pinse Matteus 5, STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Høymesse. Rye Berg og Lennox. Offer til Normisjonen, Region Øst. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Bjørgen Offer til dåpsopplæringen. 10. juli - 8. s.e. pinse 1.Mosebok 1,1 10. STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg og Lennox. Offer til kirkeløper. 17. juli - 9. s.e. pinse Matteus 7,5 20. VEENSTRANDA kl Friluftsgudstjeneste. Rye Berg. Ola Nordsveen, fløyte. Ta med kirkekaffe. 24. juli s.e. pinse Matteus 25, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Rye Berg og Lennox. Offer til Misjonsselskapet. 31. juli s.e. pinse Rom. 9,1 5. STANGE KIRKE kl Olsokmesse. Stensberg og Bjørgen. Offer til Mesnali Ungdomssenter og Leirskole. 14. august s.e. pinse MESNALI KAPELL kl Avslutningsgudstjeneste for konfirmantleiren. 21. august s.e. pinse Lukas 10, STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Lennox. Offer til kirkeløper. 28. august s.e. pinse Lukas 17, STRANDLYKKJA KAPELL kl Jubileumsgudstjeneste. Domprosten, Stensberg og Lennox. Offer til kapellet. Kirkekaffe. 4. september s.e. pinse 1.Kongebok 7,8 16. STANGE KIRKE kl Familiegudstjeneste. Rye Berg og Lennox. 4-års dåpsbarna er innbudt og får sin kirkebok. Offer til dåpsopplæringsarbeidet. Kaffe og brus i nordskipet. TANGEN KIRKE kl Familiemesse. Stensberg og Bjørgen. 4-årsbarna er innbudt og får sin kirkebok. Offer til IKO. 7. august s.e. pinse Lukas 18,9 14. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Lennox. Offer til Menighetshuset.

19 Kontaktsted for kirke og menighet Telefoner og kontortider Stange kirkelige fellesråd kontortid hver dag mellom kl :30 Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange. Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Konsulent Randi Lier Hov Stange kirkekontor kontortid hver dag mellom kl Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange. Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg [kontor] [privat] Kantor Martin Lennox [mobil] Stange kirke Kirketjener Knut Kjeverud [kontor] [mobil] Stange Menighetsrådet Bidrag til menighetsarb. kontonummer: Leder Per Westjordet [privat] Tangen menighetskontor kontortid tirsdag, torsdag, & fredag kl Besøksadresse: Tangen menighetshus 2337 Tangen Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Kapellan Morten Erik Stensberg [kontor] [privat] Organist Kari Bjørgen [privat] Tangen kirke Kirketjener Oddvar Støen [kontor] [privat] [mobil] Tangen Menighetsråd Bidrag til menighetsarb. kontonummer: Leder Liv Berit Westby [privat] Som regel har både prestene, kirketjenere og kantor fri på mandager. 19 STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Bli med på gudstjeneste! Ønsker du kirkeskyss? Ring Stange kirkekontor senest fredag før søndagen du ønsker skyss, tlf Eller du ringer Per Westjordet tlf , Stein Rusdal tlf , Marit Nordsveen tlf

20 20 Konfirmantåret Fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp 15. mars BILDET ØVERST: Anita Aas Kristiansen, Mari Vasaasen, Line Charlotte Nylund, Silje M. Kjernli, Mads Andreas Aasen og Kristian Blomén var sammen med de andre konfirmantene flinke innsamlere på årets fasteaksjon 15. mars. Pilegrimsvandringen 30. april I MIDTEN: På Ramset var det bål og rasteplass med servering av drikke og baguetter. NEDERST: Målet Stange kirke er nådd. Konfirmantene la fra seg tyngende sten ved prosesjonskorset, håpskvisten i urnen og skjerfet på alterringen. Vandringsstaven ble satt ved kirkegårdsmuren og ungdommene slappet av før pilegrimsmessen avsluttet dagen.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11

menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11 STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2005 58. årgang TANGEN Hvem av oss er den største? Side 3 Menighetsrådsvalg Side 4 og 5 Årets 50-årskonfirmanter Side 6 Vedlikehold av kirker Side 8 og 9 Strandlykkja kapell

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

50-års konfirmantene jubilerer

50-års konfirmantene jubilerer STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2004 57. årgang TANGEN 50-års konfirmantene jubilerer Både for Stange og Tangen blir det jubileumsgudstjenester for 50-års konfirmantene: Søndag 12. september kl. 11.00 i

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktige telefon nr: Kontoret: 51 74 11 60 Avdelingen: 51 74 11 62 / 407 10 472 Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1.mai Arbeidernes dag. holder stengt. 2.mai Kor Lekegrupper

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016.

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 EVENTYR- PERIODE 31 Samlingsstund på skolen Kl 12.15 1 Åpning av eventyrperiode 9.30 3 7. far i huset 2 Heldag i gapahuken. Ta med mat som kan grilles. Vi leser

Detaljer

ÅS KOMMUNE. April- Juni2009

ÅS KOMMUNE. April- Juni2009 ÅS KOMMUNE April- Juni2009 Forrige Periode Så heldig vi var denne vinteren med så mye snø. Det var hver dag en stor glede å være ute. Vi lagde snømenn, kastet snøballer, akte, lagede snøengler eller bare

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Jul i Stange og Tangen

Jul i Stange og Tangen STANGE OG menighetsblad TANGEN Jul i Stange og Tangen To gudstjenester på juleaften i Stange kirke Familegudstjenesten i Stange kirke julaften kl. 14.30 er spesielt tilrettelagt for barn og barnefamilier.

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Hva har vi gjort i april og mai Det ble en annerledes vår dette året. Det kom gravemaskiner, som begynte å grave, for å lage grunnmur til tilbygget vi skal få i barnehagen.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015.

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. Mai er ved veis ende og vi kan se tilbake på en vårmåned der sola kanskje ikke har varmet aller mest, men i barnehagen har vi likevel kost

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER MORGENGRY POSTEN! Nr.3.November 2011. MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER Så kjekt at dere har klart å finne månedsbrev og månedsplan på hjemmesiden vår. Fremover blir månedsbrev og månedsplaner lagt ut på hjemmesidene

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus Nr. 6 2001 54. årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer