menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?"

Transkript

1 STANGE OG menighetsblad Nr årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14 Konfirmantåret Siste side

2 2 Stange kirkekor Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for alle, kvinner og menn, som ønsker å synge i kor. Dirigent Martin Lennox tlf.: Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening Møte 3. tirsdag i måneden kl Kontakt. Astrid Arstad. Stange Santalforening/Normisjon møte 2. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Manese Løken. Sørholte menighetspleie Møte 1. tirsdag i måneden. Kontakt: Astrid Arstad Tangen menighetspleie Leder: Anne Lise Myhre, tlf Skogen - siste uke i måneden kontaktp:a.l.myhre Tangen nordre - siste tirsdag i måneden kontaktp: Bodil Granli tlf.: Ullsaker - siste torsdag i måneden kontaktp: Mai Liss Johnsrud, tlf.: Vardeberg - siste onsdag i måneden - kontaktp: Bitte Dons Haug, tlf.: Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Et tilbud for barn fra 4 8 år eller mer. Ledere Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. Hver klubbkveld har vi flanellograf med bibelfortelling, synger noen sanger, og alle får stjernekort! Send barna dine på menighetens klubbkvelder! Et godt sted å være! SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Magnus Lundby, Tommy Finstad, Are Mäkinen. SMUK starter opp igjen til høsten i september Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus. Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s. hver fredag fra Kontaktperson Lene Haug, tlf.: eller mobil: Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Jernbanegt. 1, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 3 Innbydelse til blomstertid, sommer, sol og varme! Konfirmantene i menigheten våre har avsluttet sitt konfirmantår med samtalegudstjenester og konfirmasjonsgudstjenester i ulike varianter. Alt har vært en god blanding av utfordringer, praktiske erfaringer og til slutt en festdag med familie og venner. Ungdom har drømmer og ønsker, mange gode og luftige, andre merket av usikkerhet blandet med forhåpninger for livet og framtida. Egentlig går vel de fleste av oss med noen drømmer og ønsker gjennom hele vårt liv. Ikke alt ble eller blir som vil ville, men visjonene bærer vi med oss, drømmene har vi noe igjen av alltid! INytestamentet finnes en lignelsesfortelling som Jesus fortalte da han var i et stort selskap hos en rådsherre sammen med mange fine og rike mennesker. Han la merke til at mange forsøkte å velge seg de øverste plassene ved bordet. Fortellingen har noe å si til oss alle når vi har våre selskapeligheter og fester. Vi har en tendens til å sortere hverandre, men da står vi i fare for glemme de som ikke er så veletablert, ikke har så mange venner, de som kjenner seg alene. Jesu fortelling handler om det himmelske gjestebudet. Der innbys også de travle, aktive, flinke, framgangsrike og kapitalsterke. Men svært mange av dem hadde unnskyldninger for ikke å si ja takk til innbydelsen. Da tiden for gjestebudet nærmet seg gikk invitasjonene på ny ut. Han som inviterte gikk ut på gater og streder, på veier og stier og innbød fattige, vanføre, blind og lamme. Alle slags mennesker skulle få like god mulighet til å komme. Det er tydelig at Gud ikke vil være alene ved sitt bord. Den kristne kirke skulle være et sted for alle. I vår kirke er det s\att i gang et stor og langsiktig arbeid som blant annet tar opp spørsmålet om hvorfor folk bruker kirken sin ofte eller sjelden. Begge deler er viktig å se på. Men det er et faktum at mange leter utenfor de miljøer som kirke og menighet innbyr til selv om de også er kirkemedlemmer. Kanskje må vi gjøre noe helt nytt med gudstjenestene våre. Mange kjenner seg hjemme i det faste og trygge. Men for andre er det stikk motsatt. De har spørsmål som ikke blir tatt nok på alvor i dagens gudstjenester. Kanskje skulle gudstjenestene våre tydeligere avspeile en duft av blomstertid, sommer, sol og varme? I åndelig forstand helt opplagt! Himmelrikets bankettdører står åpne for alle som vil komme inn. Men underveis sitter vi mennesker fast i så mange ting, så vi ser ikke veien og dørene. Og kirken som skulle være veiviser, blir ikke åpen nok for søkende mennesker, for de ensomme og for de fattige. For oss som er rike og bundet opp i tusen ting, tror jeg noe annet må til. Noe som livet selv må vise oss. Livet som er gaven fra Gud med muligheten for en i dypeste forstand sommer, sol og varme som møter oss og fyller vår tilværelse. Sommeren er her. Vi er innbudt til å være med i himmelrikets sommer! God og velsignet sommer! Sigmund Rye Berg

4 4 Kirkevergen takker av Denne våren har en erfaren og trofast kirkemann takket av som kirkeverge i Stange. Helt på tampen av Alf Bruun Edvard sens tjenestetid har Menig - hetsbladet hatt en liten prat med denne veteranen i det lokale kirkebildet. Vi vil gjerne høre hvordan det er å ha avsluttet års tjeneste som kirkeverge i Stange-menighetene. Han tenker seg om en god stund før svaret kommer. Jeg har lenge kjent på tanken om å slutte ved fylte 65 år. Men likevel har jeg merket en indre protest etter hvert som sluttfasen kom nærmere. Det er mange tanker som passerer revy etter et helt yrkesliv. Og det rart å vite at jeg nå er pensjonist, sier Alf. Du har har vært med på i initiere, gi skikkelse til og forme lokalkirkens daglige aktiviteter inn i en ny tid. Hvordan var den oppgave? Det gikk ganske langsomt til å begynne med, sier kirkevergen med et smil. Det tok lang tid å finne aksept for at kirken også lokalt måtte bygges opp og drives som en selvstendig virksomhet og med en daglig Alf Bruun Edvardsen takker av etter 16 år som kirkeverge og daglig leder for Stange kirkelige fellesråd. ledelse som ga struktur og sikret kvalitet. Den lokale kirke er som kjent en helt selvstendig virksomhet både kirkerettslig og etter sin egenart. Det tok tid før både menigheter og råd og kirkemedlemmene i sin alminnelighet oppfattet at slik var det. Men etter en tiårs periode falt alt på plass. For både ansatte og menigheter måtte modnes mot dette. Hva mener den avgåtte kirkevergen har vært det mest positive og givende i arbeidet? Jeg har alltid følt meg hjemme i kirke og menighet. Med oppvekst og bakgrunn i Østfold, nærmere bestemt Tune, har jeg funnet meg vel til rette på Hedemarken. Jeg kjenner identitet med det kirken står for. Det har vært interessant å lære kirkelandskapet og Stangemenighetene å kjenne gjennom disse årene. Og det har vært Tusenårskirken i Kamerun Jeg har tidligere skrevet om tusenårskirken Ngaoundere i Kamerun. Den er ennå ikke ferdig, det har tatt lengre tid enn forventet, og kostnadene har blitt større. Den har imidlertid allerede vært i bruk, både til jubileumskonsert og presteordinasjon. Ved presteordinasjonen var det 2000 til stede!

5 artig å jobbe med ulike yrkesgrupper. Vi har en flott stab av ansatte som gjør en førsteklasses jobb. Til sammen har disse yrkesmenneskene en stor faglig og praktisk kompetanse hvert på sitt område i menighetenes daglige virksomhet. Dette var en vakker honnør til arbeidskolleger. Vi kan trygt fortelle at Alf har en solid plass i sine medarbeideres bevissthet. Men vi har lyst til å høre hva han som kirkeverge tror blir den største utfordringen med i drive kirkens virksomhet i en ny tid? Kirkeloven av 1997 satte organiseringen av kirkens virksomhet på plass i hver kommune. Men kirkeøkonomien ble ikke godt nok sikret. Her må mye gjøres for å sikre en langt bedre økonomisk basis for forsvarlig daglig drift av kirker og kirkegård og ikke minst vedlikeholdet av våre verdifulle kirker. Kanskje må også den vanlige kirkemedlem være villig til en større innsats for kirke og menighet!? Og når det gjelder selve kirkebygningene må noe gjøres raskt, dersom ikke forfallet skal bli enda mer katastrofalt. Det kan virke som verken budsjettbehandlerne i kommunen eller kommunestyret selv ser seg i stand til å gå inn for de vedlikeholdsforslag som Kirkelig fellesråd legger fram. Alf forsvinner ikke ut av kirkebildet fordi om han pensjonerer seg. Hva gjør du nå? Jeg vil fortsatt være med i min lokale menighets virksomhet. Jeg har vært medlem i styret for Bjerkely folkehøgskole, og jeg er med i det kommunale forliksrådet. Men ellers er det kanskje slik kona mi, Live, sier: Du kommer til å gå rundt med 5 en malingskost! Ikke alltid har jeg hatt tid nok til familien. Nå får jeg tid til familien og ikke minst barnebarna! Vi takker Alf for mye godt fellesskap for en trofast og iherdig tjeneste i Den norske kirke med fokus på våre fem menigheter, medarbeidere, kirker og kirkeanlegg. Jeg håper at folk i økende grad må finne sin plass i kirke og menighet til velsignelse både for seg selv og for andre, sier Alf som et positivt ønske for Stangemenighetene. 26. juni markerte Fellesrådet i Stange, alle kirkens ansatte og menighetsrådene at Alf har avsluttet sin tjeneste som kirkeverge. Det var taler fra ordfører, kultursjef, fellesrådsansatte, menighetsrådene, prestene og fellesrådet. Her er det Jan Tyriberget som takker Alf for godt og langt samarbeid. og enda kom ikke alle inn. Kirken er beregnet til 1500 personer. Kirken brukes også til korøvelser og spesielle andakter nå. De bygger fremdeles, og fremdeles er mange med. De bærer enda hver sin stein hver søndag etter kirketid. Golvet og taket står igjen, deretter skal inventar og elektrisk anlegg på plass, samt utsmykking. Kirken i Kamerun ønsker at innsamlingen skal fortsette, derfor er vi med. Drømmen er å reise ned til innvielsen! I desember 2004 var det 70 år siden den første kirken ble innviet i Ngaoundere. Da var det tre døpte medlemmer. Nå fylles kirken to ganger hver søndag, og det er mange andre kirker i byen. I år er det 80 år siden de første misjonærene fra NMS kom til Kamerun. Nå er kirken en selvstendig og levende kirke, men de ønsker at vi fremdeles vil gå sammen med dem. Kari

6 6 Kirketjeneren og øvelse Iron Sword Fredag 10. juni var det varslet demonstrasjoner utenfor kirkegården ved Stange kirke. Sammenhengen var øvelsen Iron Sword, for utenfor kirkegården skulle det trenes på konfliktløsning. Scenarioet var som følger: En sivil demonstrant var blitt drept og skulle gravlegges. Gravferden ville bli et sted for protester og militære styrker skulle tilkalles for å holde situasjonen under kontroll. Litt før kl begynte det å samle seg mennesker på parkeringsplassen. Ganske tidlig kom «demonstrantene» med dem fulgte hissig agitasjon og krasse utfall mot dem som var skyldige i dødsfallet. Midt oppe i dette dramaet befant også kirketjeneren i Stange, Knut Kjeverud, seg. Han stod på utsiden av kirkegårdsmuren ikke langt unna porten, bak pressekorpset. De noen-og-tjue demonstrantene ble etter hvert møtt av en stor styrke med soldater som ankom stedet med pansrede kjøretøy, tanks og jeeper. Styrken hadde til hensikt å få tatt hånd om demonstrantene på en effektiv måte uten bruk av alt for mye makt. Likevel så hele «spillet» ganske dramatisk ut. For soldatene fòr ganske hardt fram mot motstanderne sine. I bataljen som fulgte Kirketjeneren trenger hjelp. Det er ikke lett å sette med kors i bakken med brukket ribben. var det plutselig 4 soldater som begynte å følge Knut med øynene, og oppfattet han som en «demonstrant» til tross for at antrekket hans var annerledes. Derfor prøvde Knut å trekke seg unna, i ly av muren. Men det var for sent. Han ble lagt i bakken foran porten, 4 soldater satte knærne sine opp på ham. Han fikk et slag i ansiktet og ble bakbundet med håndjern. Litt etter ble misforståelsen oppklart. Men kirketjeneren hadde fått en røff behandling. Resultatet: en forslått kropp, en kraftig blåveis i ansiktet og ribbeinsbrudd. Ikke noe særlig å starte sommerferien med akkurat. Etter at demonstrasjonen var avviklet fikk Knut en unnskyldning og et klistremerke av en engelsk offiser til minne om opptrinnet. I grunnen var nok dette en hendelse som Knut Kjeverud gjerne skulle vært foruten. Og dersom bakgrunnen var konflikthåndtering så tyder vel utfallet ved Stange kirke på at dette er noe som militæret bør øve mer på. Dersom øvelse Iron Sword skulle være realistisk så er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved måten man lærer konflikthåndtering på. Oppbudet av soldater og militære kjøretøy stod jo overhodet ikke i forhold til antallet demonstranter. Og det kan virke som om måten demonstrantene ble tatt hånd om på snarere er egnet til å øke konfliktnivået enn å senke det. Denne gangen var det «lek» la oss håpe at det løses bedre på «ordentlig», hvis meningen er at et militært nærvær skal virke konfliktnedbyggende. Morten Stensberg

7 Stange kirke musikknytt Martin Lennox 7 Orgelsaken er godt i gang. Pr er det kommet inn kr , til orgel fondet. Vi takker for bidragene! Kontonummer er Menighetsbladets lesere vil holdes oppdatert med fondets utvikling. To orgelkonserter er planlagt til inntekt for orgelfondet: Martin spiller fredag 1. juli kl og Arnfinn Tobiassen (elev av Martin i 11 år, nå orgelstudent på The Royal Academy of Music, London) spiller fredag 19. august kl (se plakaten). Mangelfullt orgelhus medfører tilførsel av støv og skitt (bl.a. sagflis fra taket ved sterk vind). Over tid er pipene umulig å holde stemt. Mange piper er nå helt stumme. Mange piper har etter hvert fått bulker og andre skader. Her ganske så synlig! Det elektriske anlegg fra 1954 er både avleggs, upålitelig og utslitt. Hadde du våget å ha noe slik hjem hos deg?

8 8 Tanker om Tangen kirke Tangen kirke er den andre kirken i prestegjeldet og det er ikke vanskelig å få øye på den der den ligger plassert oppe på det høyeste punktet i Tangen sentrum. Den ble innviet i 1861 og er en oktogon ( åttekantet) med kuppel sentralt plassert tårn. Våpenhus og kor ligger som tilbygg i hver ende mot henholdsvis vest og øst. Kirken er i laftet tømmer og den utvendige kuppel danner innvendig en takkrone som bæres oppe av åtte søyler og som får overlys av en vindusrekke. Kirken ble noen tiår etter innvielsen panelt både innvendig og utvendig. Slik kirken fremstår i dag har den vært siden En fagmann fra riksantikvaren fargesatte den i nyanser av bonderødt, grått og blått. Fargene ble nok valgt ut i fra personlig smak og ønske om å understreke de arkitektoniske bygningselementene mer enn med tanke på den tid og moteretning som kirken var en representant for. Tangen kirke er en kirke bygget ut i fra tanken om en sentralkirke. Dvs. en kirke hvor grunnplanen gjorde det mulig å ha benkene plassert rundt kirkens midtpunkt hvor prekestolen skulle stå. På denne måten skulle det ikke være forskjell på foran og bak i kirkerommet, alle skulle få samme nærhet og tilgang til det forkynte ord. Interiørmessig var Tangen kirke dårlig utstyrt fra starten av, men prekestolen er opprinnelig interiør. Fra starten av var den hvit, men til kirkens 75-årsjubileum ble den malt og dekorert med de fire evangelister i hvert sitt felt. Altertavlen kom i 1876 som en gave fra en person i lokalmiljøet. Den er en kopi utført av Christian Brun etter et dansk alterbilde laget av Carl Bloch. Korsfestelsesgruppen er også en gave. Den ble gitt kirken i innvielsesåret av Simen Olsen Hammerstad som også hadde laget den. Døpefonten i granitt er en avlagt døpefont fra Stange kirke hvor de anskaffet den i 1880 årene, men overlot den til Tangen kirke senere. Den opprinnelige tredøpefonten var rikt utskåret og i boken om Tangen kirke kan vi lese at «P.g.a. tidsnød da Strandlykkja kapell skulle innvies i 1915, ble den gamle døpefonten (også den laget av Hammerstad) pusset opp og tatt i bruk igjen der. Tangen var en av de første kirker herover som fikk elektrisitet og lysekrone og lampetter kom på plass (som gaver fra forskjellige mennesker) i Leser man boken om Tangen kirke som Tangen Menighetsråd kom med til 100-årsjubileumet, så går det tydelig frem at dette å få egen kirke har betydd mye for søndre del av Stange prestegjeld. Kirken er et felleseie for bygda og folket og mange har hatt ønske om å bidra i forbindelse med utsmykning og interiør. Så endelig er vi nå kommet så langt i denne artikkelserien om kirkebygg og muligheter at vi kan stille Morten Stensberg det spørsmålet som startet det hele: Hvorfor vil du kaste ut kirkebenkene i Tangen kirke? Morten: Slik det er nå er det benker som står fast og som er plassert som i en langskipet kirke. Du finner en midtgang som fører opp til alteret og samtidig er det laget en midtakse på denne som fører til at anlegget blir preget av en slags korsform. Siden Tangen kirke er åttekantet og er bygget på den tid da sentralkirkeløsningen var fremme i tiden synes jeg det er naturlig å tenke litt rundt dette med plassering av menighet og prest. Om vi ikke hadde hatt faste benker kunne vi i mye større grad tatt i bruk kirkerommet som en viktig del av selve liturgien. Vi bruker vandring som et bilde på vårt liv her på jorden og vårt ønske om å nærme oss Gud. Jeg tror vi også må kunne bruke vandringen som en konkret del av en gudstjeneste. Det er en gammel kristen tradisjon med korsvandring for eksempel. Man går i fellesskap fra mellom forskjellige stasjoner hvor man leser tekster som knytter an til de tingene og episodene vi vet fant sted under Jesu vandring med korset. Med løse stoler i kirken ville dette være enklere å gjennomføre enn med de fastskrudde benkeradene vi ville rett og slett fått større fleksibilitet. I de fleste nye kirker som bygges finner du ikke benker, men stoler. Et annet viktig poeng er at med løse stoler kan du sett opp stolra-

9 9 der i tilnærmet sirkel eller halvsirkel om det passer bedre, og du får en menighet som kan se hverandre og kanskje mer oppleve gudstjenesten som et fellesskap enn når de sitter og ser inn i bakhodene til de foran. Tidligere i denne artikkelserien har vi snakket litt om symbolikken om kirkerommet bærer i seg. Er du ikke redd for at noe av den kan forsvinne om du fjerner benkene i Tangen? Midtgangen er jo også et symbol på vår vandring mot det hellige og dette med å se hverandre under gudstjenesten, er det egentlig noe særlig for hedmarkingene tror du? Og hva med riksantikvar og myndigheter som gjerne vil ha noe å si når det gjelder kirkebygg? Morten: Jeg tror ikke vi trenger være redd for å bryte opp litt av det tilvante. Symbolikken vil jo fortsatt være der om vi setter stolene i samme posisjon som benkene står nå. Og totalt sett så tror jeg vi ville vinne mye på å kunne ha større fleksibilitet det gjelder både for riksantikvar og hedmarkinger Noe spesielt du tenker på? Morten: Ja. Nå er vi så heldige i Tangen at kirken ikke er fredet siden den er så ny. Alle kirker bygget før 1537 er automatisk fredet og dermed er det vanskeligere å gjøre tilpasninger til dagens behov. Nå er det ikke først og fremst benker jeg tenker på, men tilgjengeligheten til selve kirkerommet! Det er ikke lett for bevegelseshemmede å komme inn i Stange Kirke. En løsning er å bruke kordøren, men en er ikke bred nok alltid og da har vi et problem. Sånn det var så hadde de funnet en løsning som menighetsråd og øvrige involverte mente var tilfredstillende, men ikke riksantikvaren. Og da er vi så vidt jeg vet, foreløpig like langt. Men på Tangen har vi fått lagt en plate oppå trappetrinnene i den ene biinngangen og dermed kan stoler og vogner trilles rett inn. Det kom som et direkte resultat av at kirketjeneren var på seminar om kirkebygg! Noe du vil si tilslutt om kirkebyggene våre? Det er flotte bygg alle tre! (Strandlykkja må jo også regnes med selv om det ikke er sagt noe om den kirken her tidligere, vi kommer tilbake til den i forbindelse med 90-års jubileet i august) Og det er morsomt at de er så forskjellige. På den måten utfyller de hverandre og gir meg som prest en liten utfordring i å tilpasse meg rommene og det de krever.

10 10 Sør-Afrika turen: Gjester hos SCR Vi tilbrakte en uke i Johannesburg-området, der vi var gjester hos SCRTTI-bevegelsen. Dette er en paraplyorganisasjon for flere frikirker i Afrika (spiritual churches). De har fått kjøpt en farm utenfor Johannesburg, noe Kirkens Nødhjelp i Norge har bidratt til. Gjestfriheten var stor, omsorgen likeså. Erkebiskop Ndumiso Ngada og hans kone, biskop Kenosi Mofokeng var våre verter. De tok oss med i området rundt Johannesburg, og vi fikk se mye som ikke vanlige turister får se. SCRTTI- bevegelsen har flere prosjekter rundt om i området, der de hjelper enkeltmennesker, hjelp til selvhjelp. Vi besøkte tre kvinner som bodde i forskjellige township`er. De hadde fått hjelp til å kjøpe symaskiner, slik at de kunne sy klær for salg. De kunne sy! Det var flotte kvinner, og de var stolte over å vise fram det de hadde laget. Vi kunne se at hjelpen de hadde fått gjorde nytte. Områdene de bodde i hadde hus av forskjellig standard, fra skur til murhus. Alle steder ble vi møtt med stor gjestfrihet, og vi ble traktert. Det var flott å møte disse menneskene! Utenfor husene, også skurene, var det blomster og busker. Det var sensommer, men likevel frodig. BILDENE: Under: Sydamene. På neste side: Biskopen og lengst til høyre, erkebiskopen.

11 11 TTI-bevegelsen Det ble ganske lange kjøreturer, men vi fikk se mye, både av landskap og bebyggelse. Langs veiene og i gatekryss var det salg av mango, grillet mais, aviser og blomster, og på bensinstasjonen kom de ut for å fylle bensin, de kunne sysselsette flere da! Siste dagen på farmen var søndag. Det var gudstjeneste, og folk kom fra forskjellige steder, også «sydamene» våre. Det ble fint gjensyn! Gudstjenesten var noe helt annet enn vi er vant til, vi forstod ikke noe særlig, men sang og vitnesbyrd var viktig, og deltakelsen var stor og inderlig. Vi hadde et flott opphold, vi ble så godt ivaretatt, og vi fikk se et vakkert land! Mai Britt og Kari Barneklubben Dette året har det vært en fin gjeng som har møtt opp til klubbkvelder på menighetshuset. Vi har hørt bibelfortellinger, hatt forskjellige formings-aktiviteter, lekt, sunget i kirken og deltatt på julefest. Som vanlig avsluttet vi året med å synge på sykehjemmet, der vi også delte ut blomster til beboerne. Deretter gikk vi til Aslaug sin hage, der vi hørte en liten andakt, grillet pølser og gikk på skattejakt. Dessverre begynte det å regne og hagle, men Aslaug sin stue rommet alle sammen. Kakene og brusen (+ kaffe for de voksne) fortærte vi innendørs, og en glad flokk fikk et lite minne fra dette klubbåret. Vi ønsker alle klubb-barna en god sommer! Aslaug og Kari P.s. I forrige nummer var det en reportasje fra klubben vår, der var det en skrivefeil. Det skulle ikke stå «UTLODNINGSKVELD», men «UTKLEDNINGSKVELD» (vi hadde et lite karneval,)!

12 12 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

13 3. klasse på pilegrimsvandring 13 På Tangen har det gjennom mange år vært et enestående samarbeid mellom skole og kirke. Samarbeidet dekker alle klassetrinnene. Her følger noen glimt fra hva som skjedde i 3. klasse på Tangen i løpet av våren skoleåret 2005 som snart er slutt. I februar var det dåp i kirka, akkurat som på ordentlig. Dåpsbarn, foreldre, søsken, faddere og lignende var på plass. Selvsagt hadde alle dåpsbarna kjole og alle foreldrene visste hva dåpskjolen betyr og er symbol for. På forhånd hadde presten vært i klassa og hatt dåpssamtale og fortalt om hva dåpen er for noe. Akkurat som på ordentlig. Det ble en riktig spennende og flott samtale. Omtrent en uke etter var det dåp og forventningene til dagen var høye. Tre dåpsbarn ble døpt denne februar dagen, to av dem het i hvert fall Fiffi og Linda (hva heter læreren i 3. klasse tro?), 3. manns navn er gått i glemmeboka Dåpsdagen i 3.klasse var historisk, engasjementet og innlevelsen til ungene minner meg på hva handlingene i kirka dypest sett er for noe. Guds barns lek. Må vi alle bli flinkere til å leke og være som barn når vi er samlet til gudstjeneste i kirka. 2. juni var det pilegrimsvandring for 3. klasse fra Tangen til Stange kirke. På litt over 5 timer var den omtrent 15 kilometer lange turen unnagjort. Det var inspirerende å få være med på turen. Gleden og undringen var til stede hele tida. Og alle tok vare på hverandre og inspirerte hverandre slik at ingen mistet motet eller klagde over lite krefter. Ikke minst var pausa hos besteforeldrene til Sigrid Severinsen med på styrke humøret og gleden, for de hadde forberedt seg godt på besøk. Midtveis på Ekeberg ventet det boller, sjokoladekake, frukt og saft også kaffe til de voksne da. Ungene hadde egentlig med seg nok mat, for de hadde bakt hvert sitt pilegrimsbrød på skolen. Tanken var at de skulle gjennomføre turen på vann og brød, men ingen gjorde annet enn å glede seg stort over denne overraskelsen. Vel framme i Stange kirke fikk alle pilegrimene hvert sitt kamskjell i gave, kamskjellet er et symbol for apostelen Jakob som er den første pilegrim og alle pilegrimers skytshelgen. Så ble turen avsluttet med deilige bagetter. Det hersket liten tvil om at pilegrimene i 3. klasse hadde hatt en flott dag og blitt godt stelt med på alle måter.

14 14 Rettferdige bananer? Rettferdig kaffe? Rettferdig handel er et viktig budskap fra utviklingsministeren, hun jobber mye med dette og oppfordrer oss. Det kreves ikke så mye av oss, men vi kan bidra! Rettferdige bananer, hvordan ser de ut? De ser ut som bananer, er økologisk dyrket og er søte og gode. De koster litt mer, men da får produsentene nok betalt for jobben, slik at de kan overleve. Slik er det også med kaffe. Den er god, er økologisk dyrket, og koster en krone mer. Vi vil gjerne ha billige matvarer, men det går utover dem som lite og ingenting har. Jeg kjøper mine rettferdige bananer og kaffe, jeg vet da at produsentene som er organisert i Fairtrade» får en garantert minstepris som ligger over markedspris, og får i tillegg en fast bonus for hver kasse bananer eller kaffe. Denne bonusen investeres i nærmiljøet. Det har blitt bygget skoler og sykehus, kjøpt skoleuniformer og forbedret veier. Det nytter! Og vi merker svært lite i lommeboka. I tillegg til bananer og kaffe, finnes det mange flere rettferdige varer, som for eksempel juice og te. De rettferdige varene er merket med Max Havelaar. I Norge står Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Den norske kirke, Norges Bondelag og mange flere bak denne organisasjonen. Jeg oppfordrer til å handle disse varene, vi har mye, med lite kan vi hjelpe mange! Kari Bjørgen Hvorfor bør du satse på Max Havelaar? Bøndene er garantert en anstendig minstepris for varene sine, og inntil 60% forskuddsbetaling Bøndene er garantert direkte adgang til vestlige markeder Max Havelaar garanterer at barnearbeid ikke forekommer og at produktene er framstilt i henhold til lover om miljø, menneskerettigheter og sosiale rettigheter. Produktene holder gjennomgående høy kvalitet. Du som kunde får mulighet til å velge etter samvittigheten din.

15 15 Åpen barnehage Tlf Tlf i Stange Menighetssenter I vårhalvåret har det vært bortimot fullsatt i Åpen barnehage. For enn god del foreldre som er hjemme med små barn, er dette et godt tilbud. Etter litt færre brukere siste høst har Åpen barnehage stabilisert seg med mange brukere, noe styrer Elise Jevanor og assistent Anne Kathrine Vasaasen er godt fornøyd med. Barnehagen er åpen tirsdag og torsdag kl Det er aktiviteter med lekeaktiviteter, samlingsstund og voksne får kjøpt seg en kopp kaffe. BILDET: I mai var barna i Åpen barnhage i Menighetssenteret ute og øvet seg til 17. mai. Flaggene var med og barna kikket åpent mot fotografen. Tlf.: HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN

16 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Jernbanetorget Stange Tlf Storgata 12, 2335 Stange Telefon: E-post: Web: Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

17 17 Stange Døpte Alf Jacob Melbye Anders Elton Kaja Murud Johansen Markus Iversen (døpt i Furnes kirke) Thea Caroline Lundsbakken Olsen Mads Trønnes Risberg Emilie Søgård Sørensen Erik Haaland Elton Madelen Holmen Mosether (døpt i Vallset kirke) Vigde Hanne Margrethe Lien og Ivar Dahl Idun Evensen og Ole Martin Jansen Døde Grethe Dahl f Else Wilberg Johansen f Lorentz Enger f Olaf Kløvstad f Monica Mickelson f Bjørn Brovold f Oddbjørg Fanny Sollien f Tangen Døpte Martine Østby Øyvind Falldalen Lars Inge Syverinsen Andreas Midtskog Tale Solvang Vigde Hilde Løken og John Ove Heggerusten Ann Kristin Vestli og Knut Inge Bråthen Døde Eli Stensrud f Olav Nordby f Høstens menighetsrådsvalg i Stange sokn 11. og 12. september I Stange sokn er menighetsrådsvalget lagt samtidig og i tilknytning til stortingsvalget. Dette er et forsøk som menighetsrådene nå kan gå inn på. Hensikten er at flere kirkemedlemmer skal kunne praktisk gjennomføre to valg samtidig. Dette ble også forsøkt i en del menigheter for fire år siden. I år satser altså Stange menighetsråd på valg samtidig og på samme sted som stortingsvalget. Valgene for Stanges vedkommende er lagt til lokaler i Biblioteket. Det er eget lokale i biblioteket for menighetsrådsvalget. Kandidatlisten er ennå ikke klar, men blir kunngjort i menighetsbladet som kommer siste uke i august. Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post: (Tangen prestekontor kan også kontaktes)

18 18 Sommerens gudstjenester i kirker og friluft Vel møtt! 3. juli - 7. s.e. pinse Matteus 5, STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Høymesse. Rye Berg og Lennox. Offer til Normisjonen, Region Øst. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Bjørgen Offer til dåpsopplæringen. 10. juli - 8. s.e. pinse 1.Mosebok 1,1 10. STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg og Lennox. Offer til kirkeløper. 17. juli - 9. s.e. pinse Matteus 7,5 20. VEENSTRANDA kl Friluftsgudstjeneste. Rye Berg. Ola Nordsveen, fløyte. Ta med kirkekaffe. 24. juli s.e. pinse Matteus 25, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Rye Berg og Lennox. Offer til Misjonsselskapet. 31. juli s.e. pinse Rom. 9,1 5. STANGE KIRKE kl Olsokmesse. Stensberg og Bjørgen. Offer til Mesnali Ungdomssenter og Leirskole. 14. august s.e. pinse MESNALI KAPELL kl Avslutningsgudstjeneste for konfirmantleiren. 21. august s.e. pinse Lukas 10, STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Lennox. Offer til kirkeløper. 28. august s.e. pinse Lukas 17, STRANDLYKKJA KAPELL kl Jubileumsgudstjeneste. Domprosten, Stensberg og Lennox. Offer til kapellet. Kirkekaffe. 4. september s.e. pinse 1.Kongebok 7,8 16. STANGE KIRKE kl Familiegudstjeneste. Rye Berg og Lennox. 4-års dåpsbarna er innbudt og får sin kirkebok. Offer til dåpsopplæringsarbeidet. Kaffe og brus i nordskipet. TANGEN KIRKE kl Familiemesse. Stensberg og Bjørgen. 4-årsbarna er innbudt og får sin kirkebok. Offer til IKO. 7. august s.e. pinse Lukas 18,9 14. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Lennox. Offer til Menighetshuset.

19 Kontaktsted for kirke og menighet Telefoner og kontortider Stange kirkelige fellesråd kontortid hver dag mellom kl :30 Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange. Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Konsulent Randi Lier Hov Stange kirkekontor kontortid hver dag mellom kl Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange. Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg [kontor] [privat] Kantor Martin Lennox [mobil] Stange kirke Kirketjener Knut Kjeverud [kontor] [mobil] Stange Menighetsrådet Bidrag til menighetsarb. kontonummer: Leder Per Westjordet [privat] Tangen menighetskontor kontortid tirsdag, torsdag, & fredag kl Besøksadresse: Tangen menighetshus 2337 Tangen Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Kapellan Morten Erik Stensberg [kontor] [privat] Organist Kari Bjørgen [privat] Tangen kirke Kirketjener Oddvar Støen [kontor] [privat] [mobil] Tangen Menighetsråd Bidrag til menighetsarb. kontonummer: Leder Liv Berit Westby [privat] Som regel har både prestene, kirketjenere og kantor fri på mandager. 19 STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Bli med på gudstjeneste! Ønsker du kirkeskyss? Ring Stange kirkekontor senest fredag før søndagen du ønsker skyss, tlf Eller du ringer Per Westjordet tlf , Stein Rusdal tlf , Marit Nordsveen tlf

20 20 Konfirmantåret Fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp 15. mars BILDET ØVERST: Anita Aas Kristiansen, Mari Vasaasen, Line Charlotte Nylund, Silje M. Kjernli, Mads Andreas Aasen og Kristian Blomén var sammen med de andre konfirmantene flinke innsamlere på årets fasteaksjon 15. mars. Pilegrimsvandringen 30. april I MIDTEN: På Ramset var det bål og rasteplass med servering av drikke og baguetter. NEDERST: Målet Stange kirke er nådd. Konfirmantene la fra seg tyngende sten ved prosesjonskorset, håpskvisten i urnen og skjerfet på alterringen. Vandringsstaven ble satt ved kirkegårdsmuren og ungdommene slappet av før pilegrimsmessen avsluttet dagen.

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Ny kirketjener i Stange

Ny kirketjener i Stange Nr. 1 2003 56. årgang Ny kirketjener i Stange Misjonsvinduet side 4 Menighetslivet i bilder side 8 12 Årsmelding for Stange menighetsråd side 13 Regnskaper side 15 17 og 19 Knut Kjeverud heter den nytilsatte

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Adventstid i Stange og Tangen

Adventstid i Stange og Tangen Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl.18.00 arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl. 18.00 er det lysmesse i Stange kirke med

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetssenteret tar form!

Menighetssenteret tar form! Kråkerøy Menighetsblad Nr.2 Sommer 2008 Årgang 53 Menighetssenteret tar form! Av innholdet: Andakt ved Ole Hauglum... 3 Min salme ved Per Kr. Løkkevik... 4 Nepals venner 45... 6 Kirkebenk og plass... 7

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer