menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11"

Transkript

1 STANGE OG menighetsblad Nr årgang TANGEN Hvem av oss er den største? Side 3 Menighetsrådsvalg Side 4 og 5 Årets 50-årskonfirmanter Side 6 Vedlikehold av kirker Side 8 og 9 Strandlykkja kapell 90 år Side 10 Stange kirke musikknytt Side 11 Årets konfirmantbilder Side 13 og 14 Barnehagen på Tangen i gang! Siste side

2 2 Stange kirkekor Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for alle, kvinner og menn, som ønsker å synge i kor. Dirigent Martin Lennox tlf.: Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening Møte 3. tirsdag i måneden kl Kontakt. Astrid Arstad. Stange Santalforening/Normisjon møte 2. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Manese Løken. Sørholte menighetspleie Møte 1. tirsdag i måneden. Kontakt: Astrid Arstad Tangen menighetspleie Leder: Anne Lise Myhre, tlf Skogen - siste uke i måneden kontaktp:a.l.myhre Tangen nordre - siste tirsdag i måneden kontaktp: Bodil Granli tlf.: Ullsaker - siste torsdag i måneden kontaktp: Mai Liss Johnsrud, tlf.: Vardeberg - siste onsdag i måneden - kontaktp: Bitte Dons Haug, tlf.: Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Et tilbud for barn fra 4 8 år eller mer. Ledere Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. Hver klubbkveld har vi flanellograf med bibelfortelling, synger noen sanger, og alle får stjernekort! Send barna dine på menighetens klubbkvelder! Et godt sted å være! SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Magnus Lundby, Tommy Finstad, Are Mäkinen. SMUK starter opp igjen til høsten i september Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus. Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s. hver fredag fra Kontaktperson Lene Haug, tlf.: eller mobil: Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Jernbanegt. 1, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 3 Hvem av oss er den største? Kanskje har noen av dere vært i selskaper hvor det har blitt kranglet? Det gjør sjelden godt. De fleste av oss blir nok litt upass og tenker at det er både pinlig å upassende. Hos evangelisten Lukas' gjengivelse av Jesu siste måltid sammen med disiplene sine kommer det fram en del spesielle detaljer som kanskje snur opp ned på våre tilvante forestillinger. For du forestiller deg muligens at dette måltidet var preget av sorg og oppbrudd, en gryende følelse av at en epoke i Jesu liv nærmet seg slutten. Uansett hvilke forestillinger vi måtte ha, her kommer Lukas egne ord: Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. Da sa han til dem: «Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem, kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som sitter til bords eller den som varter opp? Er det ikke den som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere.» Vennene hans er opptatt av de viktige tingene her i livet akkurat som mange av oss. «Hvem er størst?» rett før hadde de diskutert hvem som skulle forråde Jesus altså er det to STORE spørsmål som de strides om. Forræderi og storhet. Det er de opptatt av alle sammen og ute av stand til å ense av Jesu liv nærmer seg slutten. Av og til sies det av mennesker er i stand til å ane når de står foran endringer og handle deretter. Et slags øyeblikkets klokskap og vett. En innsikt som skaper en rett handlig til riktig tid. Kanskje er det naivt å tro å at det er slik kanskje vi like ofte fortaper oss i detaljene og glemmer det store perspektivet. I hvert fall er det slik for Jesu nærmeste venner, de er opptatt av seg selv. Ikke hva Jesus har gitt dem, måltidet med innstiftelsen av nattverden. Mennesker synes å være opptatt av storhet, og religiøse mennesker som måler sin egen storhet er det aller verste. Hvordan i all verden skal Jesus dømme om hvem som er størst? Skal han ta for seg hver enkelt av dem og spørre hvor mye de tror? Om tro overhodet kan måles og veies så gjøres det i hvert fall ikke slik vi gjerne liker å forestille oss. De fleste barn vil ganske sikkert bli spurt om hva de skal bli når de blir store, og kanskje har både foreldre og besteforeldre forventninger! Og om de ikke har det vil i hvert fall samfunnet fortelle dem at det er om å gjøre å bli til noe stort bare den som er stor er verdt vår oppmerksomhet. Slik sett er fortellingen om nattverden slik den er gjengitt hos Lukas ganske upassende og dårlig nytt for den som vil opp og fram. Jesus introduserer en annen retning ned og bort. «Lederen skal være som en tjener..:» Omvendte ambisjoner kan det kalles. En veg ned over. Men vel og merke, en veg hvor man må kjenne seg selv og vite hvem man er. Vegen nedover krever ikke mindre besluttsomhet og kamp enn vegen opp. Snarere tvert om. Alle vil vi bli store, lykkes, kunne vise til noe. For det kreves mer mot og kjennskap til seg selv for å velge den andre retningen. Slik sett er Jesu ord en sterk korrigering til vår måte å organisere samfunnet på. Men sterkere enda vil han korrigere og utfordre vårt eget og andres selvbilde. Hva er de dypeste motiver og beveggrunner for at jeg lever slik jeg gjør, ser på meg selv slik jeg gjør? Jesus vet at rett tjenerskap krever selvinnsikt og et stort «jeg» det er ikke snakk om en type tjeneste for andre hvor min dypeste identitet viskes ut raderes ut i selvfornedrelse. Men jeg er som en tjener blant dere». Det urovekkende med Jesus er at han viser oss en Gud som går ned over. Ikke opp og fram. Jesus er Gud kledd naken. Avslørt. Med ingen andre hensikter enn å bøye seg med mot de dypeste punkt i menneskelig nød og fornedrelse. Jesus stopper ikke på halvvegen han går ut av anstendigheten. Han går så langt at alle hans venner i første omgang må la ham være ensom og forlatt. De klarer ikke å følge ham etter. Og slik må det være. For tjeneste begynner der hvor vi er. Det handler om å velge den andre veien der vi er nå. Morten Erik Stensberg

4 4 Stange Normisjon møteplan høsten 2005 Formiddagstreff på Haraset følgende dager: Tirsdag kl : Ivar Gjerdi forteller om Asbjørn Kloster og norsk avholdsbevegelse. Han holder også andakt. Tirsdag kl : Daglig leder for Egedeinstitutet, Rolv Olsen, orienterer om kirken i Kina. Andakt ved samme. Tirsdag kl : Kapellan Hogne Midgard viser lysbilder og forteller fra sin tur til Assam i India, tidligere norsk misjonsfelt, og om gjenvisitt av prest derfra. Andakt ved samme. På alle møter: Bevertning. Kollekt. Sang og spill. Alle velkomne. Søndag kl : Sangkveld for store og små på Stange menighetssenter. Søndagsskolekonsulenten i Hedmark, Marit Mælum Nordal, leder sangen. Andakt. Bevertning. Lørdag fra kl til har Haraset leirsted julemesse: Kaffe- og kakesalg. Basar med mange gevinster. Salg av bakervarer, handarbeider m. m. Menighetsrådsvalget 11. og 12. september i Stange sokn Det skal velges nytt menighetsråd for Stange menighet for perioden Menighetsrådsvalget er lagt til eget lokale i Stange bibliotek og foregår samtidig med stortingsvalget. Det kirkelige valglokalet i Stange bibliotek er åpent søndag 11. september kl og mandag 12. september kl Fordi stemmelokalene for stortingsvalg og menighetsrådsvalg ligger ved siden av hverandre, kan du altså lett avgi stemme samtidig for begge valgene. Vi oppfordrer derfor alle kirkemedlemmer til å avgi stemme også på kandidater til nytt menighetsråd i Stange. Det er viktig at også de som er med og styrer den lokale kirke får et solid votum. Forhåndsstemming Fra 22. august 2. september kan de som er forhindret fra å stemme på de oppsatte valgdager, avgi sin stemme på Stange kirkekontor, Vollasvingen 1, Stange. Hvem kan stemme? Alle som har stemmerett ved andre offentlige valg og som er medlemmer av Den norske kirke, har stemmerett ved menighetsrådsvalget. Medlemsskap i Den norske kirke kan kontrolleres i det kirkelige manntallet som ligger til gjennomsyn på Stange kirkekontor. Kandidatliste til menighetsrådsvalget i Stange menighet 11. og 12. september Forslagsstillere: Per Westjordet, Marit Nordsveen, Arne Andreassen, Inger Marie Bye, Marit A.M. Cress, Agnes Solberg, Knut Ola Emilsen, Eleonora Eikemo Hagen, Vegard Fikke, Sigmund Rye Berg, Kandidater: 1. Vegard Fikke, Vassbotn 26, 2335 Stange 2. Marit Jensen Nordsveen, Storgt. 7, 2335 Stange 3. Inger Marie Bye, Såstad, 2335 Stange 4. Ove Hoel, Gilbo, 2335 Stange 5. Inge Beate Austlid, Såstad S, 2335 Stange 6. Kjell Sørum, Sannerv. 21, 2335 Stange 7. Bjørg Solveig Langsethagen, Heide, 2335 Stange 8. Olav Nordlien, Borgheim, 2335 Stange ' 9. Aasa Gjestvang, Vestbygdv. 4, 2335 Stange 10. Nils-Kristian Møller, Almhaug, 2335 Stange 11. Aud Elin Engeskaug Løvås, Grindvollv. 1, 2335 Stange 12. Anne Mælum, Vestbygdv. 180, 2335 Stange 13. Elisabeth Børresen, Kolstadjordet 21, 2335 Stange 14. Arne Svenskerud, Nødsle, 2335 Stange 15. Anne Bækkedal, Ljøstadv. 29, 2335 Stange Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer til Stange menighetsråd.

5 Menighetsrådsvalget 9. og 16. oktober i Tangen sokn Valg avholdes på Tangen menighetshus 9. oktober 2005 mellom kl , og på Strandlykkja 16. oktober 2005 etter gudstjenesten kl I tillegg vil det være mulig å gi forhåndsstemmer etter gudstjenesten i Tangen kirke den 2. oktober 2005, og for øvrig på hos kirkevergen i Stange, Vollasvingen 1, Stange, i kirkekontorets åpningstid. Nominasjonskomiteen for valget i Tangen har følgende kandidater til valglista: 1. Liv Berit Westby, Moen Søndre, 2337 Tangen, 44 år 2. Lisbeth Antonsen Skogsrud, Hovshagan 54, 2337 Tangen, 46 år 3. Torbjørn Kjølhamar, Lundgård Nedre, 2337 Tangen, 55 år 4. Nils Ringnes, Helsetvn, 2337 Tangen, 53 år 5. Irmelin Sander, Tangenvn 44, 2337 Tangen, 43 år 6. Gunvor Berit Jensen, 2338 Espa, 55 år 7. Dagfinn Hommerstad, Skogstad, 2338 Espa, 59 år 8. Mai-Lis Johnsrud, Helsetvn 95, 2337 Tangen, 62 år 9. John Arne Arvesen, Opgård, 2337 Tangen, 44 år 10. Marianne Svenskerud, Refsahl, 2337 Tangen, 44 år 11. Arne Dahlen, Gruslinna 36, 2337 Tangen, 53 år 12. Monica Myhre, 2337 Tangen, 22 år 13. Kari Kristin Ulvin, Furuheim, 2337 Tangen, 38 år 14. Alis Dillerud, Fredrikstad, 2337 Tangen, 46 år 15. Kåre Magne Nilsen, Bergly, 2337 Tangen, 58 år 16. Else Karin Nordnes, Sollia, 2338 Espa, 56 år 17. Tomine (Bitte) Dons Haug, Bergheim, 2337 Tangen, 68 år Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. NB! Det er bare de 13 første plassene (numrene) på listen som telles med ved opptellingen. Vil du endre på stemmeseddelen, kan du: 1. Gi kandidaten en tilleggsstemme (kumulere). Det gjør du ved å sette «X» ved siden av navnet til kandidaten, skrive «KUM» ved navnet eller skrive navnet en gang til. Du kan gi en tilleggsstemme til så mange kandidater du vil. 2. Tilføye navn på listen og tydelig angi hvor på listen navnet skal stå. 3. Stryke kandidater. Det gjør du ved å sette strek over navnet til kandidaten. Du kan stryke så mange kandidater du vil. 4. Endre rekkefølgen på navn. Det gjør du ved å endre nummer foran navnene eller endre plassen på stemmeseddelen. Du må endre stemmeseddelen som forklart over. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant. Kirkelig/kristen konfirmasjon Konfirmantleiren er gjennomført, men du har fortsatt mulighet til å melde seg på konfirmasjonsåret i din egen menighet! Som døpt og kirkemedlem er det naturlig å følge opp dette med deltakelse i konfirmantåret. Slik blir du bedre kjent både med hva kristen tro og livsforståelse går ut på, og du får mer kontakt med sin egen menighet Tangen eller Stange. Det er klokt å holde seg til den tros- og livssynsmessige sammenheng du tilhører og som du senere i livet også har kontakt med. Så ta kontakt med kirkekontoret dersom du ennå ikke har meldt deg på konfirmantåret! Også de som ikke er døpt, kan delta på konfirmantåret. Dersom en ungdom ønsker å bli døpt, skjer det i god tid før de avsluttende konfirmasjonsgudstjenestene. For de som ikke har deltatt på konfirmantleir, består konfirmantåret av samlinger i høsthalvåret. Dessuten deltar alle konfirmantene på Tomasmesse og på lysmesse i adventstida. I vårhalvåret blir det felles undervisningssamlinger, deltakelse i fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp, pilegrimsvandring og tre gudstjenester foruten avslutningen med samtalegudstjeneste i mai og konfirmasjonsgudstjeneste i Tangen kirke søndag 28. mai og i Stange kirke søndag 4. juni Hilsen prestene i Stange og Tangen 5

6 6 Kort og godt fra Tangen sokn Det er nye leietakere på Menighetshuset fra august i år og fram til jul. De fleste vet sikkert at Menighetsbarnehagen bygger ut, og i den forbindelse vil den eldste gruppa (4 5 åringer) være å finne på Menighetshuset. Nå er møterommet forandret til spiserom, så nå er det unge naboer til prestekontoret. I den forbindelse vil prestekontoret som regel være betjent tirsdag, torsdag og fredag fra kl I den perioden er nemlig 4 5 åringene som regel ute. Ellers går det selvsagt an å avtale utenom dette også, presten kommer gjerne hjem til folk også. 4. september er det gudstjeneste i Tangen kirke kl 18.00, da er 4-åringene spesielt innbudt, er du nyinnflyttet til Tangen og vil ha invitasjon, gi beskjed til kirkekontoret eller møt opp direkte i kirka. 10. september vil menighetsrådet delta på Tangendagene. 25. september er det konfirmantpresentasjon i Tangen kirke kl Har du lyst til å se hvem som er konfirmanter i Tangen våren-06 er du hjertelig velkommen til å være med. Enkel kaffe/brus i kirka etter gudstjenesten. 2. oktober er konfirmantene fra 1955 spesielt innbudt, også i år har Tangen Blandede Selskap takke ja til å være med på både gudstjeneste og kaffe. Årets 50-årskonfirmanter Konfirmanter i Stange den 21. august 1955 Gutter Bjørn Willy Dahlen Tore Valdemar Evensen Tor Anton Finstad Per Erik Haug Sven Erik Holthe Jan Kasper Jensen Morten Johnsen Knut Johnsrud Einar Nybak Kåre Moen Trond Peder Engebakken Hans Sørholte Jan Ragnar Haugen Knut Dagfin Jakobsen Bjørn Stensrud Thor Oscar Ruud Olsen Tore Oddmund Berg Gunnar Enger Alf Willy Nordal Alf Andersen Eilert Aasen Per Nordvold Evald Johansen Steinar Glesåen Harald Hansen Henry Jensen Åge Johansen Knut Melvin Olstad Håkon Olav Vesterhaug Per Westjordet Olav Emilsen Piker Olaug Enersen Anne Grete Gjerlaug Ragnhild Skramstad Inger Johanne Kristiansen Bjørg Julie Stabell Grethe Solberg Randi Nilsen Inger Vold Grete Anni Kaspersen Edel Jorun Lien Aud Kristiansen Nancy Gunda Enger Gerd Inger Vold Astrid Nyhus Edel Synnøve Sveum Synnøve Sveen Grethe Aasen Ruth Johanne Mork Jorun Hansen Gerda Marie Lien Solveig Kristiansen Inger Pedersen Berit Kristoffersen Astrid Torunn Molstad Konfirmanter i Tangen den 21. august 1955 Gutter Arild Hansen Ove Henriksen Thor Henriksen Hans Hommerstad Gunnar Oddmund Karlsen John Larsen Egil Moe Helgesen Kåre Martin Moen Jørn Edvard Mostue Nils Petter Saxrud Ole Sletli Per Sønsterud Even Åsgård Piker Karin Elisabet Andreassen Laila Synøve Bækkelund Grete Dahlen Karin Olaug Dillerud Ågot Synøve Engevold Eli Marie Habberstad Randi Sonja Sveen Kristiansen Gerd Anny Petlund Lillian Skjelle Marie Rønnaug Temmen Nora Julie Vardeberg Kari Berit Vitberg Gunvor Østli Randi Østli Sigrun Røise

7 fikk også delta. Det var spesielt å synge sammen i en fullsatt Nidarosdom! Vi fikk et glimt av himmel! (CD kan fås kjøpt) Jeg fikk også en tur til Stiklestad, med en liten bit av Stiklestad-spelet og kveldsbønn i den gamle Stiklestad-kirken. Det var historisk sus over stedet, men det var også noe hellig. Hele uka ble vi velsignet med sol og varme, Trondheim fikk virkelig vise seg fram, og det er en fin by. Kari 7 Det ble ei flott uke i Trondheim i begynnelsen av juli. Jeg fikk enda en gang være med på generalforsamling for Det Norske Misjonsselskap, der møtet med forskjellige mennesker fra alle deler av landet og fra samarbeidskirker fra hele verden, var en opplevelse. Vi traff kjente og ukjente, alle med den samme glede over å få være med i dette verdensvide fellesskapet. Khampeng Nitpasa fra Laos som er prest i den evangeliske kirken og ansvarlig for kirkens oppfølging av vannprosjektene som NMS støtter i Laos. Vi delte mange opplevelser med over 2000 andre, barn, unge og voksne i alle aldrer. Mottoet var «Et glimt av himmel», noe som vi opplevde gjennomgående i alle arrangementer. Tradisjonelt er det Madagaskar og land i Afrika vi tenker på når et gjelder misjonsengasjement, men her fikk vi møte en prest fra Laos! Verden kom litt nærmere. Sterkt var møtet med Rita Younes fra Libanon. Hun jobber i den arabiske satelittkanalen SAT-7, hvor hun leder kristne barneprogram. Hun får mange tilbakemeldinger på programmet, de vil høre mer om Jesus! I Trøndelag må det lages Trønder-kveld, her fikk vi skikkelig høre dialekten! Vi forstod det meste. En positiv opplevelse var møtet med Nils Arne Eggen, som snakket om godfoten. Vi skal gjøre hverandre gode! Nidarosdomen er Trondheim, og i domen fikk vi flere opplevelser. En av dem var «Fulani-messen», som var noe annerledes. Denne messen er laget for å feire at fulanerne har fått Det nye testamentet på sitt eget språk. Messen har utgangspunkt i liturgien som brukes i gudstjenester blant fulanerne i Mali. Kor, orkester og solister formidlet budskapet, og vi andre

8 8 Vedlikehold av kirker De siste dagene har det kommet fram tall som sier at det trengs rundt regnet 16 milliarder kroner for å vedlikeholde kirker og kirkelige bygninger i Norge. Gjennom mange år har det vært minimalt ved vedlikehold og utbedringer. Avisa Vårt Land skriver følgende i en artikkel nå i begynnelsen av august: Innen fem ti år vil en del kirker være klare til å kondemneres. Til slutt må en bytte så mye at en kan like godt bygge nytt, seier administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening (BNL). Kirkebyggene har størst etterslep per kvadratmeter. Fra 1990 til 2005 har etterslepet blitt på 16 milliarder kroner. Årlige investeringer dekker bare 70 prosent av det som trengs til helt nødvendig vedlikehold, ifølge rapporten som er utarbeidet av Prognosesenteret. Summen dekker ikke bare selve kirkene, men også menighetshus, kirkekontor og andre kirkelige bygninger», så langt Vårt Land. Basert på tall fra Riksantikvaren har Byggenæringens Landsforening regnet ut at det trengs rundt fem milliarder kroner for å sette i stand kirkene. I tillegg regner de om lag tre milliarder kroner til å oppgradere dem. Tas «øvrig bygningsmasse» også med, må en legge til en til to milliarder kroner. I 1997 var Stange kirke 750 år, slik som kirka ser ut nå er det lite som tyder på at den vil stå til år Fortsatt ser den godt ut, men ved nærmere øyesyn er det mye sprekkdannelser og manglende kalking. Det skal ikke mange vintre til med vekslende mildvær og kulde før skadene blir Øverst: Vinduet i nykirka mot nord. Under: Sprekkdannelser i grunnmuren.

9 9 langt større enn de er i dag. Rundt vinduene i «nykirka» er det i ferd med å løsne flere steiner. Våpenhuset har storsprekkdannelser over døra mot sør. Og det er en begynnende sprekkdannelse utvendig mellom skip og kor. Det sier seg selv at Stange kommune ikke kan utbedre og vedlikeholde perlen i Stange Vestbygd, men det haster med å få gjort noe. Innen kort tid vil flere av skadene være uopprettelige. Det er ikke unikt at Stange kirke trenger vedlikehold, også de andre kirkene i kommunen er det sterkt behov for vedlikehold. Neste gang du er på kirkegården ta deg tid til å ta en nærmere kikk på kirka også, det trengs flere oppmerksomme øyne som kan gi tilbakemeling om hva som er i ferd med å skje. Til høyre: Manglende kalking. Under: Tårnflis som har løsnet og falt ned. Under til høyre: Våpenhuset har storsprekkdannelser over døra mot sør.

10 10 Strandlykkja kapell 90 år søndag 28. august Søndag 28. august innbyr Strandl - ykkja Vel og Tangen menighetsråd til jubileumsfeiring helt sør i Stange. Det hele starter med kaffe på Mostue skole kl 17.00, servert av Strand - lykkja Vel Kirkekaffen avsluttes med felles prosesjon ned til kapellet rundt kl Det er meningen at store og små skal kle seg så tidsriktig som mulig, i gamle klær altså. Gudstjenesten og salmene blir av det gamle, og for noen, velkjente slaget. Med på gudstjenesten blir Martin Lennox, organist i Stange prestegjeld, domprost Ole Elias Holck, kapellan Morten Erik Stensberg, forsangergruppe og Strandlykkja Blandede Kor. I forbindelse med kaffen er det hyggelig dersom noen vil fortelle om sine opplevelser eller historier knyttet til kapellet. Spesielt spennende ville det være om noen tar med bilder, forskjellige gjenstander eller musikk og/eller tekster som kan knyttes til de 90 årene som er gått siden kapellet ble reist i Møt opp for å ferie kapellets 90 år, vi feirer fortida for å kunne møte framtida sør i Stange. Strandlykkja Vel og Tangen menighetsråd.

11 Orgelet i Stange kirke Stange kirke musikknytt Martin Lennox Ikke pent! Fra innsiden av spillepulten. Orgelfondet forsetter å vokse! Pr er det kommet inn ca. kr ,. I sommer har det vært avholdt to orgelkonserter hvor inntekten gikk til orgelfondet. Vi takker for alle bidragene. På vegne av orgelfondet vil jeg takke Sparebanken Hedmark for bankens sjenerøse gave på kr ,. Kontonummer er som før: Kirkekoret Bli med i Stange kirkekor! Stange kirkekor begynner etter ferien, onsdag 7.september kl i Stange menighetssenter. Både tidligere og nye medlemmer ønskes velkommen. Nye medlemmer henstilles om å møte kl Konserter i kirken Vel møtt til Salmekveld i Stange kirke søndag 18. september. Vi skal gjøre oss bedre kjent med innholdet i den «nye» salmebok, Salmer I Stange kirke, søndag 2. oktober får vi besøk av Elverumskoret Cantate Domino. Mange vil huske dette korets allehelgenskonsert i fjor. Hovedverket vil være «Gloria» av John Rutter. Dette verket er skrevet for kor, 9 messingblåsere, 2 slagverkere og orgel. Blåserne er hentet blant de beste vi har i vårt lokalmiljø. Dirigent blir Trond Våge og ved orgelet sitter Nils Troe Enget. John Rutter er født i 1945 i England og feirer slik sin 60-årsdag i år. Han er en meget aktiv musiker som deler sin tid mellom å komponere, hovedsaklig kormusikk, og å dirigere. Han har sitt eget profesjonelle kor, «The Cambridge Singers», som har utgitt en rekke innspillinger både med Rutters egne verk og med musikk av andre komponister. Hans Gloria er et spennende og utfordrende verk. Musikken er preget av stor rytmisk intensitet, noe som setter utøverne på store utfordringer. Men verket er også et melodiøst og vakkert verk der temaer er hentet fragregoriansk sang. I det hele tatt er musikken spennende for både utøvere og tilhørere. I tillegg vil programmet bestå av mindre korsanger av John Rutter samt a cappella musikk av bl.a. Kverno og Verdi. Koret «Cantate Domino» gjester Stange 2.oktober. Liturgiøvelse Det arrangeres liturgiøvelse for prester / forsangere / andre interesserte i Stange kirke, fredag 2. september kl Vi vil gjennomgå, allmenne, fastetidens & festtidens serier, fredslitaniet (952), fadervår (0166) m.m. SALMEKVELD Salmer97 Stange kirke Søndag 18. september 2005 kl Vi skal gjøre oss bedre kjent med innholdet i Salmer97 Medvirkende: Stange kirkekor & Ottestad familiekor Håkon Dahl Martin Lennox Elisabeth Schmiedeke Stange kirke Søndag, 2. oktober 2005 Kl Gloria av John Rutter Cantate Domino 9 messingblåsere 2 slagverkere og orgel Dirigent: Trond Våge Organist: Nils Troe Enget Programbilletter kr. 150, ved inngangen. Arr: Stange kirkes musikkutvalg med støtte fra Stange kommune.

12 12 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

13 13 Konfirmantene i Tangen kirke 29.mai Første rekke fra venstre: Eli-Mina Kristoffersen Antonsen, Gina Strand Hougsrud, Benjamin Hagen, Jeanette Molteberg og Rakel Kippersund. Andre rekke: Hege Østli, Ida Ellinor Syverinsen, Meta Kristine Schei Kayser, Oda Antonsen og Inga Krattebøl. Tredje rekke: Tine Cecilie Simensen Lundquist, Camilla Johansen, Are Johannessen og Hans Martin Lønbekken. Fjerde rekke: Sindre Skjellet Bråthen, Jon Nordhaug, Anders Svenskerud Bækkedal, Ole Anders Bredesen og Atle Midtsveen. (Fotosentret Stange)

14 14 Konfirmantene i Stange kirke 5. juni Første rekke fra venstre: Ingvild Brenna, Line Nøkleholm Engen, Tonje Gjenga, Line Charlotte Nylund, Silje Holt Larsen, Silje Mikalsen Kjernli, Anita Aas Kristiansen, Ida Wikan Ringnes. Andre rekke: Ragnhild Hjermstad, Mari Johanne Vasaasen, Simen Birkelund, Einar Kjensmo Fuglerud, Kristian Sørum, Anders Såstad, Tor André Jevnaker Strandby, Hans Eimund Hoel, Malin Ripsrud Kristiansen. Tredje rekke: Ann Kristin Helseth, Siv Therese Holmen Wilson, Joakim Sveen, Kristian Lars David Blomén, Mads Andreas Aasen, Kim André Reinhartsen, Tommy Wæhler Hoel. (Fotosentret Stange)

15 15 Tlf Tlf Minnelund på Tangen kirkegård Også på Tangen kirkegård har det vært en minnelund med en minnestein en tid nå. Denne minnelunden befinner seg på kirkegårdens nederste del mot vest. Her kan de som av forskjellige grunner ønsker seg en anonym gravplass få det. En anonym gravplass er ment for fortidlig fødte barn, (og eventuelt barn under ett år), der foreldre ønsker å ha en plass å gå til uten at de kjenner nøyaktig til stedet hvor båren er satt ned. I bestemmelsen om anonym grav sies det at dette er en grav hvor det ikke er noen ansvarlige for graven og hvor plassering kun er kjent for kirkegårdsmyndighetene (dvs kirketjener/graver og kirkeverge). Men det er også slik at pårørende som ønsker å sette ned urne etter voksne mennesker kan gjøre det. Det skjer faktisk noen ganger at mennesker ønsker det. En minnelund er ment som et alternativ for den som ikke ønsker et eget gravsted. Man kan selvsagt ha med avskårne blomster å sette ned ved minnesteinen. Kirketjeneren på Tangen, Odvar Støen, kan gjerne kontaktes dersom noen har spørsmål eller ønsker å vite mer. Tlf.: HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN

16 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Jernbanetorget Stange Tlf Storgata 12, 2335 Stange Telefon: E-post: Web: Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

17 17 Stange Døpte Mathias Skåret Josefine Madsen Dina Elisabeth Brodshaug Røberg Emil Paulsen Ine Bækkedal Mie Hemli Jacobsen Anine Fosserud Vigde Hanne Fjeldstad Andersen og Magnar Hommerstad Elisabeth Olstad Kristiansen og Thomas Mickelson Døde Arne Iversen f Eva Sofie Berg f Evald Sveum f Martinus Kristiansen f Randi Nyhagen f Egil Hermann Nordhagen f Harald Otto Hagen f Jenny Olaug Glorud f Aage Nordstrand f Tangen Vigde Gunn Hege Hansen og Kai Rune Myhre Hilde Enger og Bjørn Johan Haugen Wenche Iren Solvang og Hans Petter Johansen Solveig Laland Mohn og Gunleik Groven Inger Olaug Westgaard og Geir Anders Simensen (viet i Strandlykkja kapell) Døde Bjarne Brenne f Helga Rasen f Ola Engen f Kåre Haug f Kristian Kristiansen f åringene kommer! Søndag 4. september kl i Stange kirke og i Tangen kirke kl er det familiemesse sammen med 4- års dåpsbarna som ble døpt 2. halvår Dere foreldre får tilsendt eget invitasjonsbrev til denne gudstjenesten. Sett av søndagen og la barna få oppleve sin egen kirke! Presentasjonsgudstjeneste Alle konfirmantene i Stange deltar på presentasjonsgudstjenesten i Stange kirke søndag 18. september kl I Tangen kirke presenteres alle konfirmantene søndag 25.september kl Etter gudstjenestene blir det enkel kirkekaffe og informasjon til konfirmanter og foreldre. Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post: (Tangen prestekontor kan også kontaktes)

18 18 Gudstjenestene et sted for alle Velkommen! 28. august - 15.s.e. pinse Lukas 17, STRANDLYKKJA KAPELL kl Jubileumsgudstjeneste. Holck, Stensberg og Lennox. Offer til kapellet. Kirkekaffe på Mostu skole kl september - 16.s.e. pinse 1. Kongebok 17,8 16. STANGE KIRKE kl Familiemesse. Rye Berg og Lennox. 4-års dåpsbarna er innbudt og får sin kirkebok. Offer til dåpsopplæringsarbeidet. Kaffe og brus i nordskipet. TANGEN KIRKE kl Familiemesse. Stensberg og Lennox. 4-års dåpsbarna er innbudt og får sin kirkebok. Offer til IKO. 11. september - 17.s.e. pinse Joh. 11, STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Høymesse. Rye Berg og Bjørgen. Offer til Menighetssenteret. Menighetsrådsvalg. TANGEN KIRKE kl Kari Bjørgen og Morten Stensberg. Offer til dåpsopplæringen i Tangen menighet. 18. september - 18.s.e. pinse Markus 2, STANGE KIRKE kl Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Rye Berg og Lennox. Offer til ungdomsarbeidet. Kirkekaffe/brus og informasjonsmøte. Åpent for alle. STANGE KIRKE kl Salmekveld med våre kirkemusikere, Håkon Dahl, Martin Lennox og Elisabeth Schmiedecke, Stange kirkekor, Ottestad korgruppe. Vi synger nye salmer. 25. september - 19.s.e. pinse Markus 12, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg og Lennox. 50-årskonfirmantene er innbudt. Offer til kirkens orgelfond. Jubileumssamvær i Menighetssenteret. TANGEN KIRKE kl Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Stensberg og Lennox. Offer til konfirmantarbeidet. 28. september - Onsdag TANGEN KIRKE kl Høsttakkefest. Stensberg og Bjørgen. Barnehagene deltar. 2. oktober - 20.s.e. pinse Lukas 12, STANGE KIRKE kl Høsttakkefest-Familiemesse. Rye Berg, Lennox og Kirkekoret. Bygdekvinnelaget serverer kirkekaffe. TANGEN KIRKE kl Familiemesse. Stensberg og Bjørgen. 50-årskonfirmantene er innbudt. Offer til diakoniarbeidet. STANGE KIRKE kl Konsert med koret Cantate Domino. Se egen omtale. 9. oktober - 21.s.e. pinse Markus 10,2 9. STANGE MENIGHETSSENTER kl Høymesse Stensberg og Bjørgen. Offer til Menighetssenteret.

19 Kontaktsted for kirke og menighet Telefoner og kontortider Stange kirkelige fellesråd kontortid hver dag mellom kl :30 Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange. Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Konsulent Randi Lier Hov Kirkeverge Ivar Manum Stange kirkekontor kontortid hver dag mellom kl Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange. Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg [kontor] [privat] Kantor Martin Lennox [mobil] Stange kirke Kirketjener Knut Kjeverud [kontor] [mobil] Stange Menighetsrådet Bidrag til menighetsarb. kontonummer: Leder Per Westjordet [privat] Tangen menighetskontor kontortid tirsdag, torsdag, & fredag kl Besøksadresse: Tangen menighetshus 2337 Tangen Telefaks: Sekretær Gunnhild Slåtten Kapellan Morten Erik Stensberg [kontor] [privat] Organist Kari Bjørgen [privat] Tangen kirke Kirketjener Oddvar Støen [kontor] [privat] [mobil] Tangen Menighetsråd Bidrag til menighetsarb. kontonummer: Leder Liv Berit Westby [privat] Som regel har både prestene, kirketjenere og kantor fri på mandager. 19 STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Bli med på gudstjeneste! Ønsker du kirkeskyss? Ring Stange kirkekontor senest fredag før søndagen du ønsker skyss, tlf Eller du ringer Per Westjordet tlf , Stein Rusdal tlf , Marit Nordsveen tlf

20 20 Nå er vi i gang! Det kryr av unger på Tangen, og utvidelsen av Tangen menighets barnehage er godt i gang. Menighetsrådet har helt siden første byggetrinn i 1983 ønsket å utvide barnehagen etter behovet i bygda, og dette blir det fjerde byggetrinnet. Nybygget på 170 kvadratmeter skal romme småbarnsavdeling, fellesrom og Nye barn er tatt inn og vi har utvidet personalstaben slik at det nå er arbeidsplass for 16 personer en ganske stor arbeidsplass på Tangen! Det blir en spesiell høst for alle i barnehagen. Mye spennende byggevirksomhet tett innpå. Bra at ungene kan få oppleve å være med på prosessen. Alle avdelingene må flytte på seg i denne perioden. Barna på den nye avdelingen skal være på Sørstua, Sørstubarna skal være på Nordstua og Nordstubarna skal opp på menighetshuset. Dette skal gå fint og alle er opptatt av å lage en trygg og god ramme rundt barna. Så kan alle bare glede seg til at vi får nye flotte lokaler når vi starter opp igjen etter juleferien. Menighetshuset kan brukes til mangt! I byggeperioden til barnehagen skal altså en barnegruppe ha tilholdsted på menighetshuset. Vi er jo så heldige at menigheten har et flott hus midt i sentrum som kan romme mange forskjellige aktiviteter. Nå er det 4 5åringene som skal få gleden av å ta lokalene i bruk, på en litt annen måte enn tidligere. Vi er nå i ferd med å innrede grupperommet med våre ting. Her vil vi tilbringe mye av tiden, men salen er jo også et kjempefint rom for våre aktiviteter. Nå kommer det ikke til å mangle plass hvis noen vil bygge en kjempestor togbane, bygge med klosser eller kanskje invitere til sirkusforestilling. Barna på Nordstua er vant til å være mye ute på tur både sommer og vinter. I denne perioden på menighetshuset vil vi være på tur hver dag hele uka. Ja, for selv om vi ikke har noe lekeplass rett utenfor døra er det ikke langt å gå til naturens egen lekeplass. Steder som de fleste stortrives i. Vi har personalgarderobe. Barnehagen får nå tre avdelinger og 50 plasser fordelt på en småbarnsavdeling for barn fra 0 til 2år, og to avdelinger for 3 5 åringer.nå har vi nådd målet med full barnehagedekning!!! Etter planen skal bygget stå ferdig i midten av desember. jo Gjeldberget, Moberget, Mjøsstranda og området rundt dammen helt nære oss. Menighetshuset vil derfor bare være i bruk en periode om morgenen, før tur og om ettermiddagen når vi kommer tilbake. Huset skal fortsatt brukes til de vanlige aktivitetene som minnesamvær, konfirmantundervisning, møter, fester m.m. Alt blir som tidligere. Vi har stor tro på at dette blir et fint halvår og vi gleder oss til utfordringene med å skape et flott, men litt annerledes tilbud til barn og foreldre. Kate Andersen Langberg

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

50-års konfirmantene jubilerer

50-års konfirmantene jubilerer STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2004 57. årgang TANGEN 50-års konfirmantene jubilerer Både for Stange og Tangen blir det jubileumsgudstjenester for 50-års konfirmantene: Søndag 12. september kl. 11.00 i

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Kvennstuguløpet 2016

Kvennstuguløpet 2016 Gutter 13 år og yngre 11,5 km 1 Markus Løken Vallset IL 3 1:08:51 00:00 Menn 19-30 år 11,5 km 1 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion 8 51:41 00:00 Menn 31-50 år 11,5 km 1 Tormod Strand NOTEAM 12 54:39 00:00

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer? STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2005 58. årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus Nr. 6 2001 54. årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen Resultater 2. runde Bygdakampen 08.06.17 arrangert av IL Nansen 6km 1 Jan Jacob Verdenius Tolga/Vingelen 40.38 4 2 Jon Arve Engebakken Tolga/Vingelen 41.07 3 Anders Tingstad Nansen 45.13 3 4 Vegard Haugseggen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5.

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5. Nr. 3 2002 55. årgang Nye menighetsråd i aksjon side 5 Å bli sett... side 3 Sagt av konfirmantene side 7 Konfirmantene side 9 og 16 Glimt fra 17.maifeiringen i Stangebyen side 10 og 11 2 Stange kirkes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side Nr. 4 2002 55. årgang Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3 Glimt fra sommerens gudsjenester finner du på sidene 6 og 7 se siste side Misjonsvinduet side 5 Gudstjenestene som kommer side 10 2 Stange

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer