Tjenestepiken til Na amanå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestepiken til Na amanå"

Transkript

1 1 Tjenestepiken til Na amanå tjene Gud der man er satt. Tale på Genmix av Oddvar Søvik Nå har vi blitt kjent med selve historien om denne tjenestejenta som ble et redskap til at den store hærføreren Na aman ble helbredet fra sin hudsykdom. Denne jenta var blitt bortført hjemmefra, hun var tjenestepike hos Na amans kone, men selv om hun var liten og lavtstående ble hun brukt av Gud og det fikk store konsekvenser. Hva kan vi lære av denne fortellingen? Jo, også vi skal få tjene Gud der vi er, som vi er, med de erfaringer vi har, med de nådegaver vi har fått. Dermed har dere fått disposisjonens fire punkter. Først: 1. Vi skal få tjene Gud der vi er satt. Det var nok ikke en ønsket situasjon for denne jenta å være en tjenestepike langt hjemmefra. Men hun ble et Guds redskap likevel, for hun fikk vandre i gjerninger Gud hadde lagt ferdige for henne. I Ef 2 sier Paulus at vi er frelst av nåde, ikke på grunn av våre gjerninger, men vi er frelst til å gjøre gode gjerninger. Vi er skapt for å tjene Gud, både her i tiden og siden i all evighet. Det kan komme tider der vi kunne ønske vi var et helt annet sted og vi drømmer oss kanskje bort: Hvis jeg bare hadde vært der eller der, bodd der eller der, hatt den eller den jobben, da skulle jeg virkelig tjent Gud Men hvis bare er ofte en flukt bort fra det sted Gud har satt oss. Og uansett hvor vi er, kan Gud bruke oss. Ja, hvis han ikke får bruke deg der, hvem ellers? Og vitner er vi uansett: Sier vi ikke noe, er vi dårlige vitner. Da gir vi det inntrykk at Jesus ikke betyr noe for oss. Jeg husker ikke om jeg har fortalt om den gruppen jeg var med i da vi bodde i Oslo. Vel egentlig var det ikke akkurat 50-50, vi var tre kristne og syv ikke-kristne. Men vi sa at Faderen, Sønnen og Ånden var med oss, så da ble det ca En kveld ble det en helt spesiell åpenhet i gruppen. Vi tre fikk dele på en sterk og klar måte hva Jesus betød for oss og det gikk tydeligvis inn. Da vi gikk hjemover, naboen min og jeg, var han meget stille. Ved et veikryss skulle han gå til venstre og jeg litt lenger frem. Før våre veier skiltes sier han: - Han betyr visst mye for deg, han der Jesus. - Ja, jeg kan ikke tenke meg hvordan livet ville vært uten ham. - Jeg skjønte det i kveld, svarte han. Men si meg en ting: Jeg har arbeidet i 13 år sammen med to stykker som jeg har fått vite er kristne, men de har til dags dato ikke sagt et eneste ord til meg om Jesus. Betyr ikke Jesus noe for dem? Det var det inntrykket han fikk. Et negativt vitnesbyrd.

2 2 Vet de du bor i nærheten av, de du jobber sammen med hvem du tror på? Kanskje trenger noen av dem akkurat det du har å fortelle om din Herre og Gud. 2. Vi skal få tjene Gud som vi er Denne tjenestepiken var nok ganske ung, og hun stod ikke særlig høyt på den sosiale rangstige. Men hvem er det Gud bruker? Paulus sier i 1 Kor 1,26-29? Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. 27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Det er ikke de som er store og sterke i egen kraft, Gud bruker. Snarere tvert i mot. Jesus begynte sitt virke med en flokk fiskere, en toller, en opprører, en tyv De hadde aldri fått jobb i Normisjon om de hadde søkt. Men de brukte Gud til å forandre verden. Moderne verdensmisjon begynte med en skomaker, William Carey. Santalmisjonen begynte med en straff-fange, Lars Skrefsrud. Slik kunne vi fortsette. Han bruker barn og voksne, unge og eldre. Guds kraft fullendes i svakhet, sier Jesus til Paulus i 2 Kor 12,9. Jeg kom til å tenke på en historie jeg hørte fra en sommerleir for gutter i USA. Leirens ledere var bl.a tøffe basketballspillere som både kunne spille og tale. På denne leiren skulle også guttene få øve seg på å holde andakt. Leiren var delt opp i grupper, og hver gruppe fikk ansvar for å finne en som kunne ha ord for dagen. I en av gruppene var det en gutt som het Billy. Han hadde cerebral parese og hadde både vanskelig for å gå og for å snakke. De andre guttene mobbet ham ved å herme etter ham når han gikk. Nå fant gruppen hans ut at Billy skulle holde andakt. Det var ingen vei utenom. Dagen kom. Billy gikk frem mens alle guttene stod samlet rundt. Mange flirte da Billy strevet med å komme seg opp på kassen hvor han skulle holde sin andakt. Med mange ansikts- grimaser og stor anstrengelse fikk han stotret frem: "Jeg elsker Jesus, og Jesus elsker meg." Det var ingen som flirte lenger. Noen gutter begynte å gråte. Den dagen brøt det ut vekkelse på leiren og flere ble frelst. Det var Billys hjelpeløse andakt som utløste vekkelsen, ikke de velformulerte talene fra de tøffe lederne. Men at vi er svake, betyr ikke at vi ikke kan gjøre noe med de talenter Gud har gitt oss. Peter Halldorf sier det slik: "Våre talenter skal ikke utslettes eller graves ned. Men vi må få oppleve en virkelig erfaring av total svakhet og hjelpeløshet på de områder hvor vi har vår naturlige styrke, hvis det skal bli mulig for Gud å bruke nettopp de kvalitetene for sitt formål. - Ellers er det en risiko for at både jeg selv og

3 3 andre tror at Gud bruker meg på grunn av hva jeg kan, hvilket han aldri gjør. Korset i våre liv hjelper oss til å forstå at Gud ikke bruker oss fordi vi kan en masse ting, men fordi vi er avhengige av ham på tross av at vi kan mye.- Det avgjørende for Gud er ikke vår dyktighet, men vår lydighet. Den som ingenting er og som ingen regner med, kan få utføre helteinnsatser i Guds rike hvis han bar er villig til å gi Gud kontroll." Så langt Halldorf. Alle har vi visse ting som vi kan gjøre og utføre på en god måte. Noen er flinke med hendene, andre med hodet, noen kan synge og spille, andre er flinke til å lage mat, noen til å snekre, mekke, rydde, pynte, dikte, tegne, male osv. osv. Rick Warren nevner i sin bok Målrettet liv at følgende evner er nevnt i Skriften: Administrasjon, arkitektevner, baking, balsamering, brodering, båtbygging, debattering, designing, diktning, filosofering, fisking, hagearbeid, handel, håndverk, inngravering, jordbruk, komponering, kunstneriske evner, ledelse, læreryrke, maling, murerarbeid, oppfinnelser, planting, seiling, skredderarbeid, skrivevirksomhet, snekkerarbeid, styring, tekniske ferdigheter og våpenlaging. Alle er flinke til noe. Disse anleggene vil Gud vi skal bruke i hans rike. Vi er forvaltere av de evner Gud har gitt oss. For å oppdage hva Gud vil bruke deg til, bør du tenke gjennom hva du er god til. Det gir deg en sterk indikasjon på hva Gud vil med ditt liv. 3. Vi skal få tjene Gud med de erfaringer vi har. Denne jenta hadde trolig sett, ja kanskje også erfart at Gud virket gjennom profeten Elisja. Det var denne erfaringen hun nå delte med sin matmor. Kanskje hadde hun også fått erfare Guds nærhet og omsorg i den vanskelige situasjonene hun nå var i, langt hjemmefra. Det er nærliggende å tro det, selv om det ikke står direkte nevnt. Alt, absolutt alt, vi har gjort av erfaringer, vonde og smertefulle så vel som gode og behagelige, har dannet oss og kan brukes av Gud. De mest smertefulle erfaringer er oftest de mest verdifulle, viser det seg i ettertid. Du vil aldri få erfare at Gud er alt du behøver før du opplever at Gud er den eneste du har, sier John Baker. Uten at vi opplever problemer, kan vi heller ikke erfare at Gud er den store problemløseren. Det er gjennom motgang, vi søker Herren og erfarer hans hjelp og dermed lærer vi å stole på ham. Vi vil at dere skal vite, søsken, om den nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, men regnet oss alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde sier Paulus i 2. Kor 1,8-9. Motbakker fører oss oppover, nærmere Gud. Da vil vi også bli mer og mer preget av ham. Smerte, prøvelser, trengsel slår beina under alle våre falske støtter og lærer oss å stole på Gud alene. Dermed blir vi lutret og renset fra vårt eget. Peter sier:

4 4 1 Pet 1,7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Dere vet vel hvorfor muslingen lager perler? Når det kommer et skarpt sandkorn inn i den myke muskelen i skjellet, skaper det smerte. Men da kapsler muslingen sandkornet inn og danner en vakker perle. Uten smerte, ingen perle. Gud sløser aldri bort et sår, sier Rick Warren. Folk blir mer hjulpet når vi våger å dele vår svakhet og smerte, enn når vi roser oss av vår styrke. Smerten gjør oss faktisk ydmyke, sympatiske og følsomme for andres behov. Vi forstår bedre dem som lider og vi kan hjelpe med den hjelp vi selv har fått fra Herren. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud, sier Paulus i 2. Kor 1,4. Hvem kan bedre hjelpe en som er blitt såret enn den som har opplevd samme sår? Hvem kan bedre forstå den som har blitt utsatt for overgrep enn den som selv er et offer? Hvem kan bedre hjelpe en alkoholiker enn den som selv har vært bundet av alkohol, men som har opplevd seier? Jeg fikk en helt annen mulighet til å forstå den smerte det er å miste sin kjære, da jeg selv gjorde det. På den måten kan Gud vende det vonde til noe godt. Paulus som selv opplevde så mye smerte, sier frimodig i Rom 8,28: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Fortellingen om Josef i GT er en fantastisk illustrasjon på det. Han ble kastet i en brønn, han ble solgt av sine brødre som slave, han ble anklaget for voldtektforsøk, han ble fengslet og glemt. Men Gud vendte det vonde til det gode. Han endte opp som nestkommanderende i Egypt. Da brødrene kom til Egypt for å kjøpe korn, kjente de ikke igjen sin bror, men han kjente dem. Da faren var død, ble de redde for at han skulle hevne seg, men Josef svarte: 1 Mos 50,20 Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå er hendt, og berge mange menneskeliv. For det fjerde og siste 4. Vi skal få tjene Gud med de nådegaver han har gott oss Nå står det ingen ting om hva slags gaver denne tjenestejenta hadde. Men skal vi få tjene Gud der vi er satt er det viktig at vi blir klar over våre nådegaver. Nådegavene er åndelige fødselsgaver. Når vi blir født på ny gir Gud oss en utrustning han vil vi skal bruke i tjeneste for ham. Oftest gir Gud, som er både skaper og utruster, nådegaver i forlengelse av våre naturgaver. Det er jo mest praktisk. En som er flink til å administrere, får gjerne gaven til å styre, en som er flink til å

5 5 undervise får gjerne gaven til å lære, en som har god sangstemme får gjerne nådegave til å synge. Da kan man spørre: Hva er forskjellen på naturgave og nådegave? Når nådegaven er i funksjon, da er det primært Jesus som får æren for det vi gjør. For Åndens oppgave er å herliggjøre Jesus. Men Gud kan også gå på tvers av naturgrunnlaget. Tenk på Moses og Jeremias. Begge unnskyldte seg med at de ikke var særlig taleføre, da de ble kalt. Men Moses holder en tale mot slutten av sitt liv som fyller hele 5. Mosebok. Jeremias fikk løfte om at Gud ville legge sine ord i hans munn. Men det var ingen lett oppgave å være profet, så en dag bestemte han seg for å la være å tale. Hvordan gikk det da? Jer 20,9 Men når jeg tenkte: "Jeg vil glemme ham og ikke lenger tale i hans navn", da ble det som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke. Det fortelles at Jon Olav Larsen fikk det råd da han gikk på bibelskolen at han måtte ikke tenke på å bli predikant. Men han gikk med et kall, og Gud utrustet ham med en sterk evangelistgave. Han ble Norges Billy Graham. Jeg snakket med ham en gang og da fortalte han at han hadde navn på over 7000 som han hadde fått be med til frelse. I tillegg kom alle de som hans veiledere fikk lede til Gud. Alle har vi fått minst en gave som vi skal bruke der Gud vil for å bygge hans menighet. 1Pet 4,10 Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Har du funnet din nådegave? Det er viktig at vi vet om våre nådegaver. For det første: a. Det befrir oss fra mismot. Det er Den Hellige Ånd som har bestemt hva jeg skal ha, hvilket lem jeg skal være, 1Kor 12, 11 så da behøver jeg verken å være misunnelig på andre eller bli mismodig. Det er den motløse holdningen vi hører om i 1 Kor 12,15-16 Om nå foten sier: "Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen", så er den like fullt en del av kroppen. 16 Om øret sier: "Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen", så er det like fullt en del av kroppen. * Opplevelse fra en skolelagsleir b. Det befrir oss fra hovmod Den motsatte holdningen finner vi i 1 Kor 12,21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». Det er de som tror de kan klare alt selv. Dessuten sier Paulus i 1 Kor 4,7 Hvem gir deg rang framfor andre? Hva har du som du ikke har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du, som om du ikke hadde fått det? Det er giveren som skal æres ikke gavemottakeren.

6 6 c. Det gir oss hjelp til å prioritere rett. Når vi tjener i de oppgaver Gud har utrustet oss til arbeider vi mer i Åndens kraft enn i egen kraft. Da kan alminnelige mennesker oppnå ualminnelige resultater. Da oppleves tjenesten som en glede og ikke som en byrde. 1 Tim 1,12 Det er ikke tid til å gå noe mer inn på de enkelte nådegavene som er omtalt i Skriften. Jeg får henvise til min bok Strømmer av levende vann der 28 nådegaver er omtalt, og der det også er en nådegavetest som kan hjelpe til å finne sin gave eller gaver. Det er viktig å finne ut hva en er utrustet for. Men det er viktig å være klar over hva du ikke er utrustet for også. *Bill Hybels og presten som syntes det verste han visste var å preke Avslutning Gud har bruk for oss, der vi er, som vi er, med den bakgrunn vi har og med de nådegaver han har tiltenkt oss. Er du deg bevisst at du er et sendebud i Kristi sted der du er satt? Gud spør ikke først og fremst etter vår dyktighet, men etter vår villighet. Vår oppgave er å si: Ta meg Herre, bruk meg der du vil, som du vil når du vil. Da vil han gjøre det!

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE

FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE 1Kor 9,24-26: Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! Enhver som deltar i idrettstevling,

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer