Moflag kirke har fått nytt orgel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moflag kirke har fått nytt orgel"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS ÅRGANG Moflag kirke har fått nytt orgel Johan P. Olsen tar en første titt på nyorgelet etter at det er pakket ut av emballasjen. Nede til høyre sees skuffen som inneholder den omtalte lydmodulen. Tekniske data Orgelet er elektronisk og av typen Allen Protégé C-14c, og er levert fra ALLEN i Pennsylvania, USA via Norsk Musikkdistribusjon i Oslo. Fabrikanten er den største orgelbyggeren i verden. Instrumentet er ikke så stort i seg selv, men er innholdsrikt, forteller organist Chris Eva. I utgangspunktet har det 32 stemmer, men ved hjelp av en lydmodul kan vi utvide med 100 stemmer. Det gir oss mange valgmuligheter, slik at vi kan tilpasse akkompagnement til både solister, små og store sanggrupper. Både menighet og organister er så langt godt fornøyd med nyanskaffelsen. Tekst: Cato Rødsand Foto: Helge Oddøy Tidlig i 2003 informerte organist Christopher Eva Lurøy menighetsråd om orgelsituasjonen i Moflag kirke. Han beskrev denne som svært dårlig og utilfredsstillende. Han mente det burde gjøres noe ganske raskt, for å bedre situasjonen både for organistene og for menigheten, for dette var uholdbart for alle parter. Aktiv orgelgruppe I samråd med lokalutvalget ble det tatt initiativ til å starte arbeidet for å skaffe midler til nytt orgel i kirka. Ei gruppe ble nedsatt for å jobbe med dette og i oktober/november 2003 var vi i gang, opplyser Gunn Joakimsen. Aksjonen var svært vellykket, og det kom inn vel kroner på orgelkontoen. Arbeidsgruppa var kjempefornøyd med resultatet, og kunne tilby styret for Moflag kirke penger til nytt orgel. En stor takk for støtte fra mange givere! Nytt orgel på plass Chris var i Oslo i slutten av september 2004 og så på orgler av diverse slag. Etter det la han fram sine ønsker og konklusjoner. Orglet ble bestilt og kom fram til Sleneset i oktober. Monteringa ble gjort av Chris og Hermund Tronvik fra leverandøren. De brukte 3 timer på oppsett, innstillinger og justeringer. Men forut for det sørget en mannsterk gjeng for at orgelet ble fraktet fra kaiet og opp til kirka, og deretter dradd på planker opp på galleriet. Strøm- og trearbeid Det er Per Asle Pedersen som har ordnet med strømforsyning til orgelet og bedre belysning. Johan P. Olsen har arbeidet en flott fasade mellom søylene på galleriet, og bak fasaden er orgelets 4 store høytalere plassert. Det store bildet som hang der oppe er nå flyttet ned i inngangspartiet, slik at alle kan se det. De to karene har gjort dette til en fin arbeidsplass for oss organister, sier Chris, som kan fortelle at det var nok penger til dette også, ettersom vi får momsen igjen ved kjøpet. Orgelpresentasjon Nå i vår skal vi holde konsert i Moflag kirke, der vi presenterer orgelet med variert orgelmusikk. Da skal vi vise hva instrumentet er godt for, sier en glad Chris Eva til slutt. Johan Wilhelm Olsen, Roy Anders Oddøy og Johan P. Olsen gjør seg klar til det tunge løftet. Patenten med glideplanker viste seg å fungere godt. Tor Olsen, Dag Tore Oddøy, Geir Joakimsen og Helge Oddøy hjalp også til.

2 2 Ordførerens spalte Godt nytt år! Nå er vi i slutten av februar, og den hardeste vinteren er endelig over. Vi går mot lysere tider igjen. I år har vi forresten hatt en merkelig vinter. Unormal, med nesten fravær av kulde og mye vind, regn og gråvær. Stormsentrene sto ei tid i kø mot oss. Hårek traff verst. Foruten raseringa av moloen i Konsvikosen skjedde det heldigvis bare mindre skader. Vi var i grunnen heldige i vårt område av landet, da de sterkeste stormene rammet hardere både sør og nord for oss. Det er jo spådd urolig vær og mildere klima i årene framover. Får imidlertid håpe at det ikke inntreffer. Takker meg til vintervær når det skal være vinter, og vår til rett tid. Budsjett/økonomiplan I Lurøy har vi tradisjon for en brei prosess før budsjettvedtak fattes. Dette skjedde også i fjor. Framgangsmåten gir god informasjon og muligheter for mange konstruktive innspill. Dette er nok årsaken til at vi de senere årene har hatt lite støy hos oss vedrørende budsjettet. Selv om vi har vært tvunget til nokså store innsparinger, er det skapt forståelse for dette. Med budsjettvedtaket for i år, vil vi måtte merke følgene av en stram kommuneøkonomi. Men jeg både håper og tror at volumet og kvaliteten på de kommunale tjenestene ikke skal bli særlig forringet. Drift Ordinær drift til sammen på etatenes budsjett er redusert med 1,2 mill. kr. i forhold til revidert budsjett for Dette gir en total driftsramme for 2005 på 83,961 mill kr. I tillegg er følgende nye driftstiltak vedtatt: Stortingsvalg kr ,- Samarbeid Helgeland Museum kr ,- Felleshistorie, Bind 1¹ ) kr ,- Flere kommunestyremøter kr ,- Lovund gravgård kr ,- Klokketårn Sleneset kr ,- Parkeringsplass Aldersund kirke kr ,- Økt drift av svømmebasseng kr ,- Miljøtiltak, helse- og sosial kr ,- Utbedring Røytvik søppelplass kr ,- ¹ ) Felleshistorie er et samarbeidsprosjekt med Træna, Rødøy og Meløy med oppfølging av historieverket Disse tider disse skikker, som beskriver tidsrommet til 1800-tallet. Det nye verket er tenkt å beskrive vår historie fra de eldste tider fram til tallet. Investeringer Samlet investering er på 11,05 mill kr. Dette er ca. 9 mill. mindre enn i fjor, da vi hadde ekstra stor investering, hvor de største beløpene gikk til nytt administrasjonsbygg og svømmebasseng på Lovund. Investeringene blir finansiert ved bruk av handlefrihet, salg administrasjonsbygg på Lurøy og lån. Det er vedtatt følgende investeringer: Investering til energiøkonomisering kr ,- Asfaltprogram kr ,- Vannverk Aldersund kr ,- Vedlikehold Vannverk Sleneset kr ,- Kloakkprogram ² ) kr ,- Utbygging Lovund skole ³ ) kr ,- Omsorgsboliger 4) kr ,- Havneprosjekt kr ,- Kai Aldra 5) kr ,- Brannhenger kr ,- Omarbeiding vannledning Sleneset kr ,- Nødaggregat kr ,- Utstyr til landmåling kr ,- Vedlikeholdsbil Lovund kr ,- Steinar Joakimsen ²) Årets øking av kloakkutbedringa skyldes føring av kloakken ut av nyhavna i Lovund. ³) Lovund skole har for lite areal i forhold til elevantall. Utbygginga er budsjettert over to år med 2 mill. kr. hvert av årene 05 og 06. 4) Det har lenge vært bestemt at det skulle bygges 3 omsorgsleiligheter på Lovund og 2 på Sleneset. Av diverse årsaker har denne bygginga blitt forsinket. Nå er det imidlertid skrevet avtaler med entreprenører, slik at disse leilighetene skal være innflyttingsklare utpå sommeren i år. 5) Med planene om utvinning av kalk på Aldra må kaiterminal bygges. Det avsatte beløp er tenkt til prosjektering. Kalkutvinning på Aldra Vi har i flere år hatt forhåpninger om kalkutvinning på Aldra. Endelig ser det ut til at bedriften Hammerfall vil realisere sine planer, ved å ta ut et prøveparti kalk på tonn allerede i år. Kalken skal så bearbeides i en av Hydros fabrikker på Herøya ved Porsgrunn. Går utvinninga og prøveproduksjonen bra, er det Hammerfalls mål å sette i gang permanent drift så snart som mulig. En så stor prøveproduksjon forårsaker naturmessige inngrep som krever godkjenning og konsesjonsbehandling - éi behandling for tillatelse til prøvedrift og éi for permanent drift. Høringer mv. tar sin tid, slik at formannskapet som planmyndighet, først i møte i juni vil kunne gi en tillatelse til prøvedrift. For permanent drift er normal saksbehandling om lag ett år. Går alt bra vil det store prøvepartiet av kalk bli tatt ut i løpet av sommer og tidlig høst. Utpå høsten sendes kalken for bearbeiding på Herøya. Skipningsbåten vil være i størrelse av ca tonn. Det er regnet med 10 skipslaster i høst. Vi får håpe at prøvedriften tilsier en permanent drift. Dette innebærer en ny tidsdimensjon både for de som bor på Aldra, men også for

3 Ordførerens spalte oss andre i Lurøy. Det var vel ikke mange for ikke å si noen som trodde at det i en kystkommune som Lurøy skulle være muligheter for gruvedrift. Vi krysser fingrene for at dette skal bli en realitet. Lensmann/politi Det har i mange år vært kamp vedrørende eksistensen av lensmannskontoret vårt og bemanninga på dette. Heldigvis ser det nå ut som om vi framover får beholde Lurøy og Træna lensmannskontor. Bemanningen ved kontoret er imidlertid ikke tilfredsstillende. Selv om folketallet ikke er så stort, har vi et areal som tilsier ei stor reisebelastning. Fra å ha hatt 4 stillingshjemler, har vi nå bare 2,5. På grunn av arbeidsforholdene dette innebærer - vaktbelastning med mer -, medfører dette vansker med å rekruttere og å beholde polititjenestemenn. Det er mange år siden vi har hatt en lensmann som opprinnelig er fra Lurøy. Å kunne få tilbake vår ungdom ser jeg på som særdeles viktig. Dette må vi alle markedsføre. Derfor er det ekstra stas å ønske nylensmannen, Eva Sjøholt, hjertelig velkommen til heimkommunen. Jeg håper at hun vil trives og finne seg godt til rette. Et gammelt sitat sier at det er vanskelig å bli profet i sin egen heimby. Dette må vi alle være med på å gjøre til skamme. Vi er glade for Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m. at hun har valgt å flytte tilbake til sin heimkommune, og vårt ønske er at enda flere unge vil velge slik. Kommunestruktur Jeg har ved en tidligere anledning orientert om det pålagte arbeidet med å se på kommunegrenser, størrelse og antall kommuner. I Lurøy tør jeg si at vi har gjennomført en god prosess. Denne vil bli avsluttet med kommunestyrets vedtak den 9. mars i år. Håper at overordnet myndighet vil følge våre anbefalinger. Jeg benytter denne anledning til å takke for det gode oppmøtet i alle kretser i kommunen, og for innspill og engasjement undervegs! Jeg tror ikke det er mange kommuner i landet som har hatt så stor prosentvis andel av innbyggerne med i prosessen. Dette tilsier at dugnadsånden fortsatt er god i Lurøy. I tillegg viser dette bl.a. kvaliteten med å bo slik vi gjør. Det er viktig å bevare og få synliggjort. Sleneset, Steinar Joakimsen Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 3 Skogbruksog miljømidler for 2005 Kommunene har nå fått tildelt rammer til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og spesielle miljøtiltak i landbruket for Skogbruks- og miljømidlene er nå fordelt fra Fylkesmannen til den enkelte kommune ut fra en samlet bevilgning til fylket. Dette er økonomiske virkemidler til ordningene «Spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL), investeringsstøtte til organisert beitebruk, «Nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSK) og skogbruksplanlegging. Det er kommunen som står for den videre tilskuddsforvaltningen mot den enkelte bruker. Fylkesmannen har foretatt fordelingen bl.a. på bakgrunn av den enkelte kommunes tiltaksstrategi for landbruket. Landbruksforum Nordland og Kontaktutvalget for skogbruk i Nordland har vært involvert når gjelder prioriteringer og strategier. Lurøy kommune er tildelt kr for Takk fra Lurøy sykehjem Lurøy sykehjem takker for gaver og annen oppmerksomhet som beboere og personalet har fått i løpet av En spesiell takk til de som bidro med underholdning for oss i førjulstida: barnehagen, skolen, korpset, sangkoret og gruppa som spilte til julebordet. Velkommen tilbake! Og ikke minst takk til Helselaget som gjennom hele året bidro til å lyse opp hverdagen her på sykehjemmet med besøk, gaver og den årlige juletrefesten. Dere er en gjeng fabelaktige damer som vi setter pris på! Solrunn Thomassen Avd.leder

4 4 Pernille Birgitte Andersdatters 3. tippoldebarn heter også Pernille. Hun er født i 1993 akkurat 200 år etter gamle Pernille. Hun kjenner til Pernille i Solvær s liv fra historien om Legedynastiet i Nord- Solvær i Årbok for Helgeland 1998/99. Hennes oldemor het Astrid Kristofa Jensen, født i Solvær 1914, død i år Unge Pernille har stor omsorg for andre mennesker og mener i dag at hun skal jobbe innen helse/medisin når hun blir voksen. Under innsamlingen til flomofrene etter jul, hentet hun spontant 100 kroner fra egen sparebøsse og ga til de nødlidende. I 1995 besøkte Pernille oldemor Astrid i Bodø for første gang, og var da hos fotografen for å ta et 4-generasjons bilde. Astrid gledet seg over at Pernille i Solvær ble oppkalt, hun var Astrids oldemor. Pernille har et stort ønske om Pernille Birgitte Andersdatters etterslekt å få se stedene der Pernille bodde, Lovund og Solvær. Til jul fikk hun en koffert og et løfte fra sin mormor (undertegnede) om en slik tur. Med hilsen til andre etterkommere av Pernille Andersdatter på Helgeland fra Turid Andresen Nordbyvn Jessheim Pernille Andresen 12 år (etterkommer av Pernille Andersdatter) Fire generasjoner på ett brett. Pernilles slektstre

5 Lurøybilder på nett Lurøy bibliotek og kulturetaten har startet et prosjekt som går på digitalisering av gamle og nye bilder, for så å legge dem ut på Internett, tilgjengelig for publikum. Bildene vil bli skannet og lagt inn i en database, som alle interesserte kan søke i. Det vil bli mulig å søke etter stedsnavn, personnavn eller hendelse, i tillegg til mange flere søkebegreper. Arbeidet er nettopp startet, og det som nå skjer er kvalitetssikring av bildene og opplysningene som i første omgang skal legges ut. Videre informasjon om dette og inngang til databasen vil bli å finne på bibliotekets hjemmeside: Etter hvert vil den lokalhistoriske siden som ligger på bibliotekets hjemmeside bli utvidet til å omfatte mye mer historisk materiale. Lurøy Landbrukslag oppløst Tekst: Cato Rødsand Lurøy Landbrukslag (LL) hadde eksistert i over 70 år, før det i 2004 ble oppløst. Det sier lagets siste formann, Mette Staulvik, til Steinkjerringa. Den eldste protokollen vi har, viser møteutskrifter fra 7. januar LL har fungert som et innkjøpslag for Onøy/Lurøy krets, og det er i hovedsak bøndene som har vært medlemmer. Laget har hatt egen lagerbygning på Onøy, som Bjørn Jakobsen i en årrekke har hatt ansvaret for. Da laget ble oppløst, ble denne lagerbygningen solgt, og landbrukslaget hadde da kr ,- på bok. Av dette har det siste styret besluttet å donere kr ,- til Onøy/Lurøy lysforening (forvaltes av lokalutvalget) til nødvendig utstyr. Det resterende beløp på ca kr ,- skal fordeles som kjøpeutbytte på 18 medlemmer som har handlet for mer enn kroner de 10 siste årene. For noen år siden ble jeg så inspirert av våren at jeg måtte beskrive den i noen vers. La dette være vitne om ei lysere tid som kommer; med liv i fjøsen, vårpuss i fjæra, lauvsprett i skogen, bråtebrann, potetsetting, fugl på reir og mye mer. Vår i Lurøy Lauvet sprett og fuglan letter, våren kjem med de lyse netter. Yranes liv i skog og gras, måsen flørta og har det spas. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. Vi rydda langs vegan og brenn litt bråte, nyfødde lamman, sjå kor kåte. Lukta a havet som stilna sin vrede, tjelden ordna med våryr glede. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. Det gror i åkeren og båtan e kommen, Sevja stig, eg bli nesten nommen. Men lettar te beins, i fjor va det verre, Poteten settes vi lit på Vårherre. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. 5

6 6 Endelig svømming Skråtaket over bassenget gir ei flott romvirkning. Dette forsterkes av mye glassfasader og lyst panel. Assistent Eva F. Kroken sjekker bassenget før ei ny økt starter med elevene i ungdomsskolen som går til spille her, kan du tro. På sikt vil sannsynligvis dette anlegget vise seg å være mye billigere i drift enn de gamle anleggene kommunen har fra før. Den vanlige duken som skal holde på varmen i gamle svømmebasseng er ikke nødvendig her. Her går tapt varme inn i systemet og blir utnyttet maksimalt. Tekst og foto: Cato Rødsand Fredag 28. januar i år er en merkedag for Lovund-samfunnet. Da ble det flunkende nye og moderne svømmebassenget offisielt åpnet. Stor festivitas med innbudte gjester, og deretter en velfortjent dukkert i godt og varmt vatn. De aller minste får bade i eget plaskebasseng i enden av anlegget. Renseanlegg Dette er Rolls Roysen av slike anlegg, sier en godt fornøyd vedlikeholdsarbeider Tormod Johansen. Han viser velvillig rundt i det tre etasjes innholdsrike anlegget. Nede i kjelleren er renseanlegget og tilsetning av klor. Det hele er programmert, og mine daglige rutiner går ut på å sjekke om alt er som det skal være, sier Johansen. Det er også mulig å gå rundt bassenget fra kjellersiden for å foreta teknisk inspeksjon. Varmegjenvinning I tredje etasje er varmegjenvinningsanlegget. Det er ikke mye Åpningstider Svømmebassenget er åpent tirsdager, torsdager og annenhver lørdag. På dagtid er det barnehagen og skolen som disponerer bassenget. På kveldstid er tida mellom 1700 og 2200 delt på ulike grupper. Og det meldes om stor respons fra alle aldersgrupper. Bassenget blir åpent ut april måned dette skoleåret. Både medlemmer i Lovund Dykkerklubb og andre frivillige har fått og får opplæring i førstehjelp og praktisk livredning i basseng, slik at de kan veksle på å være vakter på ettermiddagstid. Vi er godt fornøyd med både bruk og vaktordning så langt, sier rektor Audhild M. Kroken.... det er vi som er kreative... Kirkegata 22, 8656 Mosjøen Telefon Telefaks Visittkort Brevark Faktura Timelister Brosjyrer Bøker/hefter Plakater Logo-design Webdesign Profileringsartikler Vedlikeholdsarbeider Tormod Johansen ser til at det tekniske er på plass til en hver tid. Her ved varmegjenvinningsanlegget i tredje etasje.

7 7 på Lovund Prislapp Svømmebassenget på Lovund har kostet i alt 13,2 millioner kroner. Prosjektet kom i mål sånn noenlunde etter rammen, opplyser bygningssjef Jan Brattland. Foruten offentlige midler, ligger det også private gaver i totalsummen. Gerd og Hans Petter Meland har gitt 1,5 millioner kroner, LUIL kroner og SFI/Nova Sea ved Steinar Olaisen har gitt kroner til prosjektet. Ivrige ungdomsskoleelever på bassengkanten.

8 8 Nye satser fra 1. august 2005 Fra og med blir forelderbetalingen for barnehager slik: Oppholdssatser 0 17,0 t/u kr 1.100,- pr. mnd. 17,5 25,5 t/u kr 1.650,- pr. mnd. 26,0 34,0 t/u kr 2.200,- pr. mnd. 34,5 42,5 t/u kr 2.750,- pr. mnd. Matpenger kr 9,00 for ett måltid kr 18,00 for to måltider Ekstratimer kr 30,- pr. time Søskenmoderasjon 30% reduksjon for søsken nr. 2 50% reduksjon for søsken nr. 3 (Som første barn regnes det eldste) Fra og med blir forelderbetalingen i SFO slik: Halv plass (til kl eller skoleslutt) kr 590,- pr. mnd. Hel plass (til kl ) kr 980,- pr. mnd. (inkl. daglig måltid) Fra og med blir egenandeler i musikkskolen slik: Egenandel grupper Egenandel grupper på 1-2 elever: på 3-6 elever: Kr 870,- time/elev/høst Kr 570,- time/elev/høst Kr 1.020,- time/elev/vår Kr 690,- time/elev/vår Egenandel kor og korps: Kr 3.450,- time/høst Kr 4.220,- time/vår Trekning av «Steinbiten» nr. 4/2004 Redaksjonen mottok 9 løsninger på Steinbiten 4/2004. Kryssordforfatteren beklager at det manglet et tall i ei rute, og dermed et ledeord. Til tross for dette, hadde nesten alle kommet fram til fasiten. Pytt, pytt, nå tar du fatt på 1. utgave av Steinbiten i 2005, og kanskje er det nettopp DU som drar av gårde med premie ved neste trekning! Premien denne gangen går til Bjørg Ervik, Øvre Fallet 6, 7100 Rissa. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2004 svidd inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland. Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil:

9 9 «Steinbiten» X-ord med sommer som tema VANNRETT: 1. Drar man på om sommeren 8. Dikt 9. Materiale 10. Var det mye av i sommer 12. Fugl 13. Sommerfenomen 17. Kallenavn 20. Like 21. Ø 22. Forfrisker sommerdrinken 27. Kommer på ettermiddagen 31. Tre 32. Tone 33. Artig matauk i juli 39. Smile 41. Forstavelse 42. Bleier 43. Alle har sin egen 47. Tokt 48. Smaker best som nydrien 49. På sommerhimmelen 50. Rekke 52. Monolog 54. Eksisterer 55. Norsk fenomen 57. Streng 59. Elv 60. Drikk 61. Melder LODDRETT: 1. Får man på kroken (dial.) 2. Doping 3. Røyken orienteringslag 4. Topp 5. Noe (omv.) 6. Vase 7. Pur 11. Mynt 13. Setter man sin lit til 14. Olje på engelsk (omv.) 15. Gubbens etternavn 16. Arveanlegg 17. Sommerfenomen 18. Besøkes gjerne av sommerturister 19. Rovfugl 23. Brukes spettet til 24. Like 25. Tord Sjursen 26. Like 28. På himmelen (omv.) 29. Spiser vi ofte om sommeren 30. Bandene 34. Kunstnere 25. Åsside 36. Hurtig 37. Keiser 38. Steker om sommeren 40. Tallord Navn: Adresse: 44. Skip 45. Inger Åsheim 46. Italiensk fotballklubb 49. Slag 51. Organ 53. Trøtt 56. Ikke inn 58. Smerte Det kom inn 9 løsninger til Steinbiten i julenummeret. På tross av at ei ruta manglet tall, fikk flere til å løse x-ordet. Denne gangen dreier om lag en fjerdedel av ordene seg om temaet SOMMER. Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten! Løsningen sendes innen 10. mai 2005 til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy. Har du riktig løsning, blir du med i trekningen av flott premie. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn.

10 10 Vårhilsen til kjenninger 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Ved Bjørghild Hjerpås (f. Ludvigsen) Nå står våren foran døren og da ønsker jeg å hilse til alle kjenninger uti øyan. Her inne i Grane har vi metervis med snø, og våren er enda langt unna. Mine tanker går da ut mot havet, og en vår for år siden uttrykte jeg mitt savn i et dikt som jeg deler med dere. Kjerringåga går vårflom, og Vasstinden med Dyrnakken i forkanten vitner om at her er det vår! (bildet er vel 50 år gammelt) er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Vårlengsel til Bratland Jeg sitter og undrer på våren - jeg ønsker den kommer i måren. Jeg ønsker å kjenne blodets brus storme sammen med vårens sus. Mine tanker drages i vinden som svaler den blussende kinden -. Jeg følger trekkfuglene på deres ferd -hjem til et fjell og et vann - -ja, til en verd -. Jeg ønsker å kunne stå oppe på Dyrnakken og skue utover vannet og havet det blå- -Se solen bryte gjennom tåken så grå- -Se sort sprikende bjørk i bratte lier bli grønne og luftige ved de bortgjemte stier. -Tenk å få kunne gå der en vår igjen og føle den barnslige gleden av å ha en levende flue til venn. Tegn av vår og varme i sinn legge en hvitveis mot mitt kinn- Hoppe og danse og - leve - igjen etter å ha ligget i dvale. Jeg ønsker og tenker og strider med mitt -stresser og jobber og føler meg slitt. -Men tankene og sinnet -de drar sammen med minnet -om et fjell og et vann - i nesten et helt annet land- Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

11 11 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Kontroll, service oppblåsbare redningsvester Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

12 12 Lurøy båthavn på plass Tekst: Cato Rødsand Foto: Rita Karlsen Lurøy båtforening har lagt et aktivt år bak seg, og står nå klar for sin første sesong med tilbud til både medlemmer og gjester, sier påtroppet leder Reidar Hågensen. Og stor folkevandring har det vært i dette området helt siden anleggsmaskinene rullet på land. For styret har dette året vært hektisk med styremøter, møter med kommune og entreprenør, samt planlegging og tilrettelegging av dugnader. Vi var heldige og trakk det lengste strået da Helgelandske solgte et mannskapshus på fergeleiet, og dermed kunne vi bare flytte klubbhuset 150 meter inn i havna. Det er anslagsvis nedlagt mellom 1000 og 1200 timer dugnad i løpet av året. Det har vært store dugnader som mottak av marinaanlegg, støyping av lodd, mon- tering av anlegg, flytting av hus, transport, montering av lysmastre, fortøyningsarbeid og dykking. Det er Leirfjord entreprenør som har stått for arbeidet med sprenging og fyllinger. Første byggetrinn er utlagt med 42 solgte plasser + 1 på venteliste. I tillegg har vi 6 gjesteplasser like ved klubbhuset. Her kan gjestene vaske og tørke klær, samt ta seg en dusj. Det skal legges en skrå mot skjæringa i fjellet og torvdekke LURØY HANDEL a.s oppå. Dette for å dempe fjellveggen litt. Asfaltering av havn blir til våren. Reguleringsplan er under utarbeiding, og tomter i havna vil vel bli annonsert på vårparten. På sikt ønsker vi å få leget sårene, med grønne lunger, lekeplass, grill og noen sittegrupper. Det må rettes en stor takk til Lurøy kommune som bygger ut havner i alle kretser. Likeledes vil vi takke alle som har bidratt under utbyggingen, sier Hågensen. Nå venter vi bare på nykaféen som kommer på fergeleiet, like ved havna. Vi ønsker å samarbeide så godt vi kan med dem, og ønsker lykke til med et spennende prosjekt. Havna legges inn i Båtmagasinet /Kystpatruljen med bilde og fasiliteter. Du kan også klikke deg inn på vår egen hjemmeside og finne det du ønsker om nyhavna vår, sier en fornøyd Reidar Hågensen, som også ønsker mange gjestebåter på besøk. Lørdag 11. juni 2005 blir det offisiell åpning av havna, med mange aktiviteter, grilling og dansefest til ut i de små timer! Lurøy Tlf Faks DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

13 13 LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Ingrid Walnum Banksjef Ellinor Johansen Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Nettside: Jan-Erik Paulsen Bente Fagerheim Rådgiver Rådgiver Pensjon - Ditt Ansvar La ikke økonomien sette grenser for dine muligheter som pensjonist! Spør oss - vit at vi kan pensjon Vi ønsker alle en fredelig jul og ett riktig godt nytt år. - et selskap i SpareBank 1

14 14 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

15 Åpner senter for yrkesog utdanningsveiledning i Sandnessjøen 15 Nå kan alle voksne yrkes- og utdanningssøkende få veiledning og hjelp til å finne frem i utdanningssystemet og til å ta de rette valgene i forbindelse med utdanning i voksen alder. Sammen med partene i arbeidslivet, fylkesmannen, kommunene på Ytre Helgeland, opplæringstilbydere, trygdeetaten og andre, er det nå satt i gang et pilotprosjekt, YOUprosjektet, som har som mål å tilby voksne yrkes- og utdanningssøkende en kvalitetsmessig bedre og mer samordnet veiledning. Senteret i Sandnessjøen er en av 5 ulike modeller som skal prøves ut i fylket over en tidsperiode på 2 år. Erfaringene med prosjektet vil danne grunnlag for det videre arbeidet med å innføre en slik tjeneste på nasjonalt nivå. RKK Ytre Helgeland står som prosjekteier for det lokale prosjektet, og i styringsgruppen sitter i tillegg representanter for Aetat, Nordland Fylkeskommune, Helgeland regionråd og vertskommunen Alstahaug. Senteret som nå er etablert i Sandnessjøen, skal betjene kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Lurøy og Træna, og er lokalisert i det gamle yrkesskolebygget ved fergeleiet i Sandnessjøen. Senteret har åpent 5 dager i uken, og her vil man kunne få hjelp til å finne veien videre i et utdanningsløp som kan avvike mye fra det som de fleste unge i dag følger. Mottoet er en åpen dør, og senteret har som utgangspunkt å være en selvstendig, nøytral og gratis tjeneste for alle voksne yrkes- og utdanningssøkende. I dag er det vanskelig å orientere seg i utdanningsjungelen, og det kan være flere veier frem til en utdanning eller et yrke. Senteret skal ha oversikt over de tilbud som finnes, og man skal kunne få hjelp til både å ta de riktige valgene og å etablere kontakt mot de utdanningstilbyderne som kan være aktuelle. Som voksen har du i dag også rettigheter i utdanningssystemet, blant annet har du muligheten til å få vurdert din realkompetanse. Dette er den samlede kunnskap som du har skaffet deg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skolegang, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeide. Denne kunnskapen skal kunne verdsettes opp mot utdanningssystemet, og kan gi grunnlag for et tilpasset tilbud gjennom voksenopplæring eller et spesielt tilpasset opplegg i det ordinære skolesystemet. Ved å melde interesse for utdanning i de enkelte yrkes-retninger, legges det et press på fylket for å få i gang tilpassede tilbud, rettet spesielt mot voksne. Det er derfor viktig at du melder interesse dersom du har slike ønsker. Dermed skapes tilbudene. Også de som har et ønske om å få tatt opp igjen grunnskolefag for å styrke sine kunnskaper før de eventuelt søker videregående skole, samt fremmedspråklige med manglende norsk grunnskoleutdanning, kan få hjelp og orientering i forbindelse med søknader og utdanningsvalg. Det er ikke nødvendig å bestille time eller å være henvist fra Aetat eller andre etater. Kom bare innom, eller ring for en uforpliktende samtale. Ketil Larssen Prosjektleder YOU-prosjektet Ytre Helgeland Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland

16 16 FULLDISTRIBUSJON Bjørn Hagen med gullmerke og diplom for lang og tro tjeneste. Gullmerke til Bjørn Hagen KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Tekst og foto: Cato Rødsand Fagforbundet i Lurøy holdt årsmøte 31. januar, og i den anledning fikk mangeårig tillitsvalgt Bjørn Hagen utdelt gullmerke med diplom for lang og tro tjeneste. Bjørn Hagen, Lurøy, har i over 25 år hatt ulike tillitsverv i tidligere Norsk Kommuneforbund (NKF), som nå heter Fagforbundet (FF). Det var leder Dagrunn Johansen som overrakte Hagen hedersbeviset gullmerke og diplom fra Fagforbundet sentralt. Bjørn har gjennom mange ulike verv vært en ildsjel og stilt opp for sine medlemmer, sa hun ved overrekkelsen. Det var en tydelig stolt og rørt tillitsmann som mottok heders beviset under åpningen av årsmøtet. Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Georg Eichsteller TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

UKEBLADET UKE

UKEBLADET UKE UKEBLADET UKE 37 2017 Ny Daglig leder er på plass! I skrivende stund har jeg nettopp startet min femte dag på jobb her på skolen. Denne første uken har vært en fantastisk opplevelse med blomster på kontoret

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025 Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Longyearbyen, 26.4.2017 Styresak 50-2017/4 Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 14 02.04 03.04 04.04 Gutt 2 ÅR BARNEHAGEN STENGER KL 1200. 05.04 BARNEHAGEN STENGT GOD PÅSKE 06.04 BARNEHAGEN STENGT 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 15 BARNEHAGEN

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro?

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro? Månedsbrev for mai kom mai du skjønne milde.ja det hadde vært godt om mai kom med finvær og varme. I april har vi hatt mye vær, det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær som de sier. Når man i løpet

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna.

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna. Forrige måned: Så var sommeren siste sommermåned over, litt vemodig men, vi vet at vi har et nytt innholdsrikt barnehageår foran oss, det gleder vi oss til både liten stor. For de barna som gikk her i

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Inne på avdelingen har vi holdt på med mye forskjellig. Vi har laget påskehemmeligheter, laget plastelina og har perlet en hel «utstilling» som

Inne på avdelingen har vi holdt på med mye forskjellig. Vi har laget påskehemmeligheter, laget plastelina og har perlet en hel «utstilling» som Månedsbrev for mars Denne måneden har vært preget av vårens brå svingninger fra snø, regn og vind til sol og mere sommerlige temperaturer. Nå håper vi snart at vi kan erstatte bobledresser og goretex med

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30 Barn eh på s agen ide t o 14. desember 2012 Kalenderen: Onsdag 19. des Julespill på kvelden, kl 18.30 for familie og venner, utendørs med varme Torsdag 20. des Kl 12.45 drar alle hjem til juleferie. Dette

Detaljer