Forbederen. Nr // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere"

Transkript

1 Forbederen Nr // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere

2 leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det i forbindelse med at høsten er stor og arbeiderne få. Og dessverre ser ikke dette ut til å være noe bedre i dag enn den gang. Det er vel snarere slik at dette vil være et problem til alle tider fordi vi mennesker er mer opptatt av vårt eget enn av å gjøre Guds vilje. Vi velger for det meste det som ligger nærmest oss, og det som er synlig for det fysiske øyet. Den åndelige og himmelske verden er så langt borte og skjult for det naturlige mennesket. Men nettopp derfor trenger vi å be! Bønn er eneste veien til å få åpenbaring over ordet og erfare den kommende verden krefter. Den som mangler dette er blind for åndelige realiteter og bryr seg lite om Jesu befaling! Men for den som er våken og er i arbeid der hvor høsten befinner seg, ser det desperate behovet for arbeidere. I alle trossamfunn i dag er det mangel på lederskap. Veldig få er villige til å ta på seg ansvar. Dette må det bli en forandring på! Vi må innstedig bønnfalle høstens herre å ende arbeidere ut slik at høsten han hentes inn. På siden for takkeemner og bønnesvar vil du finne en del tilfeller av små vekkelser som pågår på forskjellige steder. ET sted er 80 mennesker frelst i løpet av en helg. Et annet sted er det 100. I forrige Forbederen kunne vi sette inn en lang liste av tilfeller der mange hadde blitt frelst på relativt kort tid. Det er ingen tvil om at profetiene om vekkelse over Norge begynner å oppfylles. Derfor er det tid for å våkne opp av søvne og ta fatt på det store arbeidet med å høste inn g få kornet i hus. Da tenker jeg på å få mennesker inn i Guds forsamling, menigheten. Hvis ikke det skjer, vil høsten spilles og kornet råtne uten at det kommer til nytte. Nyfrelste kan bare i få tilfeller klare seg uten en menighet og et fellesskap. Derfor er dette et stort tema i alle brevene til Paulus. Derfor trenger vi alle de tjenestegavene og den type arbeidere som er beskrevet i Ef.4,11 og 1.Kor. 12 og Rom. 12. Vi trenger apostler som grunnlegger menigheter overalt der det ikke finnes noen fra før. Vi trenger profeter som kan oppmuntre og veilede guds folk og advare når ting utvikler seg i gal retning. Vi trenger evangelister som kan bryte barrierene mellom menigheten og mennesker rundt oss i daglig livet. Vi trenger hyrder som tar ansvar for å fostre de nye og lærere som kan legge ut ordet slik at det blir til mat for de som hører. Alle disse gavene og arbeiderne er nødvendige for å ivareta Guds frelsesplan! Bønnfall derfor Høsten Herre om å drive arbeidere ut! Bønnetjenesten for Norge er en stiftelse med forankring i Pinsebevegelsen med tverrkirkelig engasjement. Vi har: Bønnenettverk, ca 4000 partnere Bønneskole over hele landet Bønnebladet Forbederen Bønnekorstog i byer og tettsteder ADRESSE: Myrsethveien Strømmen TELEFON: EPOST: INTERNETT: KONTONUMMER: BØNNEEMNER: Ring Karin på telefon kl. 10:00-15:00 og 18:00-21:00. (Ikke lørdag og søndag) STYRET: Ole Holmen, Skien Jan Berg, Sarpsborg Arne Borgersen, Oslo Astrid Nestvold, Friedhelm Lachmann REDAKTØR: Arne Borgersen UTFORMING: Mandag Media v/ Tormod Åsen TRYKK: Kristiansand Trykkeri

3 aktuelt Dag og natt «hellig samling» i 2 år TEKST: Tom Anders Olsen, Bønneleder i Ungdom i Oppdrag Det er krise i landet vårt! Abort, seksuell umoral og ekteskapsordningen som er under sterkt press, er uttrykk for det moralske frafallet i landet vårt. Gud blir mer og mer presset ut av vårt samfunn, landet vårt har kanskje aldri vært på en slik ustø grunn som i dag. Vi vil ta vårt ansvar som vektere på muren for land og folk og aldri være stille. Vi som minner Herren vil verken om dagen eller om natten unne oss ro. Derfor lette Jeg etter en mann/kvinne blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran Mitt åsyn til vern for landet, så Jeg ikke skulle ødelegge det. Esek. 22:30 Vår respons til den prekære tiden vi lever i er å etablere et bønn- og lovprisningsalter hvor ilden kan brenne kontinuerlig. Et senter som skal stimulere til nærhet til Gud, og se mennesker forløst inn i hva Gud har for hver enkelt. Slik kan vi bli en ild som brenner og setter andre i brann. Vi trenger å kjenne Gud, for vi lever i en tid hvor mye uventet skjer. Det nærmer seg Jesu gjenkomst og mye kommer til å skje før det. Gud har så mye mer for oss kristne, og nå er tiden for at vi lever i fylden av hva Gud har kalt oss til. Kall folket sammen og innvi forsamlingen. (Joel 2:15-16) Nå er tida for å samle folket. Vi må kjempe for Norge! Da Nehemja bygde opp igjen muren, kjempet de alle sammen til muren ble satt i stand. Så bosatte de seg i sine byer. (Neh 7:73). Har du hjerte for din by og vårt land, så er tida nå for å komme sammen for å bygge beskyttelses muren rundt landet vårt. Vi vil arbeide i team som lovsynger, leser Guds ord, ber og søker Gud sammen. La oss komme sammen for å bli trent og kjempe for dette landet, for så å innta Norge og Europa. Det er mørkest før daggry. Mitt hjerte er fullt av tro! For mange er Guds løfter til dette landet om vekkelse og transformasjon. Hvilket privilegium å leve i denne helt spesielle tiden i historien. Du kan være med å bety en forandring. Det er en alvorlig tid vi lever i, og du og jeg har nøkkelen til å se himmelen åpnet over landet vårt. 2 år for et forandret Norge, er det verdt det? Tida er kort, tida er nå. Fra høsten starter vi dag og natt lovsang og bønn for Norge. For mer informasjon, ta kontakt eller se: eller forbederen 3

4 Undervisning Høsten er stor. Arbeiderne er få. Be høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Matt.9,35-38 TEKST: Jan Berg Hva kan vi lære av Jesus? Vil vi lære av ham? Jesus er Mesteren. Vi er hans disipler. Mange kaller meg Herre, men gjør ikke det jeg sier! uttalte Jesus engang. I vår tid med mange planer og strategier kan vi i vår iver glemme Jesus metoder.. Han er den største strategen som noensinne har levd og hadde størst innflytelse på mennesker og samfunnet. Hans brennende nød for menneskene og viljen til å gjennomføre Guds plan drev ham fra sted til sted. Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft så han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Ap.gj.10,38. Har vi noe å lære? Vil vi lære? Jesus kom ikke med store teoretiske læresetninger og talekunst, men i åndelig kraft og salvelse. Etter bønn og faste møtte han mennesker i deres nød og satte dem fri fra alle plager. JESUS BESØKTE ALLE BYENE OG LANDSBYENE: Hvilken strateg! Jesus gikk dit folket var. Han samlet ikke til storsamling i den største byen i området. Selv om hans tjeneste var begrenset til tre år, brukte han tiden sammen med enkelte mennesker. Han møtte dem der de var, talte direkte inn i hjertene deres og satte dem fri fra satans undertrykkelse og plager. Jesus gikk ved sjøkanten, på markedsplassen, til tollerne, inn i den spedalskes hus og var sammen med syndere som ikke de skriftlærde og fariseerne spanderte tid på. Hva kan vi lære av Jesus? Alle byer og bygder i Norges land trenger evangeliet. Det er fortsatt Jesu strategi. Vi er sendebud i Kristi sted 2. Kor Den Hellige Ånd gir oss kraft til å vitne om ham Apgj.1,8. Menigheter tømmes! Bedehus står tomme og selges! Tragisk! Stengt på grunn av ran! står det noen ganger på butikkdører. Har raneren ranet menigheter og bedehus? Det er neppe Guds plan og vilje! Mange av sang - og musikkartistene som du ser i underholdning på TV er oppvokst i bedehus i bygde - Norge. De lærte sine første grep, fikk synge sine første sanger og utvikle seg. Flere kjente artister har evangeliets såkorn i seg. Vi trenger bedehuskulturen og den åndelige innflytelsen i bygdene våre. HVA GJORDE JESUS I BYENE OG I BYGDENE? 1) Han oppsøkte synagogene der folket var samlet og underviste dem. Ingen har undervist som denne mannen ble ryktet der Jesus var. 2) Han forkynte evangeliet om riket og ga menneskene håp for tid og evighet. 4 forbederen

5 3) Han helbredet all sykdom og alle plager hos alle mennesker han møtte. For en mann for en kjærlighet for et budskap for et håp! Hva kan vi lære av Jesus? Jesus levde i bønn og faste. Etter sin dåp i vann kom Ånden ned som en due over ham. Han ble av Ånden drevet avsides ut i ørkenen. I 40 døgn fastet han og seiret over djevelens angrep og fristelser. Han sto imot satan, fast i troen. Satan måtte vike og Jesus vendte i Åndens kraft tilbake til Galilea. I synagogen i Nasaret leste han høyt for alle hva profeten Jesaja 61 profeterte om ham: Luk. 4. Etter det startet Jesus sin forkynner og helbredelsesvirksomhet. Før det gjorde han ingen underverker. Tretti års innvielse for å utføre tre års tjeneste. Har vi noe å lære? Vil vi lære? Jesus ba tidlig om morgenen, midt på dagen og på natta. Vi trenger unge mennesker med brennende hjerter som vil hengi seg til Gud på småsteder så ikke åndslivet og bedehusmiljøet i bygdene våre forsvinner når stå på- generasjonen blir borte. Jesus sier Jeg har sendt dere for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet og dere er kommet inn i deres arbeid. En sår og en annen høster og dere skal glede dere sammen. Se, markene de er modne for høsten! Joh. 4,35-38 JESUS HADDE INDERLIG MEDLIDENHET MED FOLKET. HJERTET HANS BRANT AV KJÆRLIGHET TIL DEM Da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. Kan det sies noe bedre enn det Matteus her forteller? Det sier alt! Hva kan vi lære av Jesus? Hengivelsen til Gud og menneskene var grenseløs. Den sprengte alle grenser. Alt er mulig for Gud! Alt er mulig for den som tror! Han elsket sin far og mennesker. Ingen har talt som denne mannen! Slikt har vi aldri sett i Israel! lød det i Jesu fotspor. Gud leter i dag etter mennesker som hengir seg til Herren til menigheten og til menneskene! Hva kan vi lære av Jesus? Vil vi lære av Jesus? JESUS KONSTATERTE FAKTA: Høsten er stor! Arbeiderne er få! Norge er moden for innhøstning! Himmelen roper etter høstarbeidere som er villige til å høste inn det de selv ikke har sådd. Mennesker i alle generasjoner er som fullmodne kornbånd som venter på å bli høstet inn. Mange oppsøker healere, falske profeter og lærere for å mette sine åndelige behov. Gud har lagt evigheten ned i alle mennesker. Vi er født til å ha samfunn med Gud. Synden har skapt skillsmisse mellom Gud og mennesker. Men Jesus tok et oppgjør med synden på sitt eget kors og døde for oss, slik at hver den som tror på Jesus ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. JESUS GA DISIPLENE SINE ET BØNNEOPPDrag Be høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! La oss be flammende og intense hjertebønner at gud driver arbeidere ut til sin høst. Det er forskjell på å bestemme seg for en tjeneste og å bli drevet av en indre motor. Apostelen Paulus beskriver det slik: Kristi kjærlighet tvinger meg Den Hellige Ånd talte direkte til menigheten i Antiokia, da menigheten fastet og hadde gudstjeneste: Ta ut for meg Barnabas og Paulus til den gjerning jeg har kalt dem til. ( Ap.gj.13) De brøt opp fra trygge miljøer og reiste gjennom bygder og byer i Kypros og Tyrkia. Herren stadfestet budskapet med tegn og under. Jøder og hedninger kom til troen på Jesus. Hva kan vi lære av Jesus? Vil vi lære av ham? Det handler om å være en etterfølger av Jesus. Ikke bare en bekjenner. NOE SKJER NÅR DU BER! forbederen 5

6 sideheader bønnesvar Takk fra en mor En takk fra en mor med et barn på ca 5 år som har svulster i hodet og ryggen. Hun er svært takknemlig for forbønnen hun har fått. Les hennes vitnesbyrd: - Hei! Nu er vi på sykehuset i Tromsø, og Eva har vært til MR. Gud har svart på bønnene til alle som har vært i bønn for henne. Svulstene er kraftig redusert, og legene sier det er overraskende resultater. De hadde ikke forvente dette. Takk for all forbønn som du har deltatt i og formidlet videre. Hilsen Liss og Arne Helbredet i Filadelfia Edle Marie Johannsson ble smertefri søndag kveld, etter å ha vært i møte med den svenske evangelisten Christer Borg i Filadelfia i Tvedestrand. Jeg kjente en vidunderlig varme strømme gjennom meg, fortalte Edle Marie Johannsson etter at hun ble helbredet gjennom evangelisten Christer Borg på søndagens møte i Filadelfia. På møtet i Filadelfia søndag kveld gikk evangelist Christer Borg i forbønn for flere som slet med smerter. Blant dem var Edle Marie Johannsson. På flere meters avstand fra evangelisten ble Edle Marie så overveldet av kreftene at hun falt bakover. Begynte som 15-åring - Dette er ikke suggesjon; dette er Den hellige ånd! erklærte Christer Borg, som nå reiser rundt i Norge og holder møter med fokus på helbredelse og fornyelse. Borg er ordinert prest i den svenske kirken, men prioriterer for tiden møter over hele Skandinavia. Christer Borg var bare 15 år da han for første gang gikk i forbønn for et annet menneske, som ble smertefri gjennom ham. Denne personen var hans mor. Siden den gang skal tusenvis av mennesker ha opplevd å bli berørt av Guds kraft og blitt helbredet på hans møter. En vidunderlig varme Edle Marie Johannsson har slitt med store ryggsmerter siden hun fødte sitt yngste barn for 37 år siden. Hun har også vært plaget av smerter i skulderen etter et fall for 25 år siden. Ryggsmertene har kommet og gått, men ryggen var langt fra god da hun kom til møtet søndag kveld. - Det var bare nydelig! sa hun om det hun følte da Christer Borg ba Jesus ta smertene fra henne. - Hva kjente du da du falt? - Jeg vet ikke, for det husker jeg ikke, svarte hun, og erklærte seg helt smertefri. - Guds kraft blir så mektig at mange faller om, forklarte evangelisten. - Hvorfor er du en bedre kanal for Guds kraft enn andre? - Jeg tror Herren velger ut enkelte til å be for de som er syke, mente Christer Borg. Ove Valsgård i Filadelfiamenigheten i Tvedestrand, fortalte at flere er blitt helbredet på Borgs møter i løpet av helgen. Helbredet fra rennende øreverk Under en møteserie for REvital i Betesda Tverrelvdalen ba jeg for en dame med øreverk som rant ut av øret hele tiden. Dette hadde hun hatt siden hun var 14 år gammel. Hun måtte bruke vattdotter i øret for ikke å ødelegge klærne sine med verken som rant. Hun hadde hatt en operasjon i øret og de hadde skrapt bort noe av beinet bak øret. Men dette hadde ikke hjulpet. Når jeg ba for henne kjente hun at det var noe som slapp taket der hun var operert. Når jeg var der sist i mars måned kom hun gledesstrålende og fortalte at hun fremdeles var helt fin! All ære til Gud som grep inn!

7 undervisning Slik kan du be TEKST: Astrid Nestvold Be uten opphold Bønn er ikke bare noen ord vi uttaler til Herren. Det er en livsstil. 1Tess Be uten opphold. Det vil si at vi alltid skal be. Har du merket at vi kan være for opptatt med å gjøre noe, når Herren vil at vi skal be. Og for opptatt med å si fram våre bønner når Herren vil at vi skal gjøre noe. Når vi har bedt er det ofte vanskelig å komme i gang med å gjøre det vi har bedt om. Vi må gjøre det Gud vil vi skal gjøre slik at bønnesvaret kan bli vårt. Matt ber vi: Gi oss i dag vårt daglige brød. Når du har bedt bønnen setter du deg ikke godt til rette og venter på at brød skal regne ned fra himmelen. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Vi reiser oss fra bønnen og går ut og gjør et ærlig arbeid. Mange ber om at familiemedlemmer skal bli frelst, men de snakker aldri med de om Jesus. Handling kan aldri erstatte bønn, men bønn kan heller aldri erstatte handling. Det er mange ting du kan gjøre etter at du har bedt. Men du kan ikke gjøre noe før du har bedt. Når vi ber, gir Gud oss nøkler som låser opp for svaret. Bønn er en toveis kommunikasjon. Du lytter og du taler. Når du ber, skal du ikke bare be Gud gjøre noe. Men også lytte til hva han sier slik at du kan lære hva du skal gjøre. Den Hellige Ånd som bor i deg vil gi deg visdom og innsikt om hvordan du skal be og hva du skal gjøre etter at du har bedt. Han vil alltid lede deg i tråd med sitt ord. Be med et lyttende hjerte og en åpen Bibel. 2 Mos , Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Gud kom med sin overnaturlige kraft og delte Rødehavet. Han virket for Moses, han virket igjennom Moses og han gjorde Moses i stand til å handle. Moses lyttet til Guds instrukser og deretter handlet han på det. Gud vil også virke for deg, gjennom deg og utruste deg til å oppnå bønnesvaret. Når du ber samarbeider du med Den Hellige Ånd. Gud hører bønnene dine og utløser sin Ånd, som utruster deg til å oppleve svaret. forbederen 7

8 bønn Bønn for Finnmark TEKST: Edel Marit Andersen Jeg opplevde Guds tale til meg over lengre tid. En tiltale om å begynne og be for Finnmark fylket. Det viste seg at det var flere som hadde en lengsel etter å løfte fram landsdelen vår for Gud. Disse kom fra forkjellige kirkesamfunn, men hadde en felles brann i hjertet. I oktober 2008 samlet vi oss i pinsemenigheten Eben Esers lokale i Kautokeino. Der startet vi Bønn for Finnmark et nettverk som omslutter Finnmark i bønn. Sammen utarbeidet vi en liste over bønnebegjærene (se nedenfor), og er blitt enig om å be over disse hver mandag og onsdag formiddag. Hvis noen i nettverket får andre bønnebegjær inn, som ikke er på listen, tar vi det opp i nettverket, og begjæret blir sendt via sms til de andre som står på forbederlisten. Vi tror på kraften i bønn. Jesus har selv sagt, be så skal dere få, Matt. 7:7. Når vi velger å be for andre, kan vi identifisere oss med Jesus Kristus, Han som alltid lever for å gå i forbønn for oss, Heb. 7: 25. Slik kan vi også gå i forbønn for andre. Bønn er en handling som utløser åndelig kraft over situasjoner man ber for (Esek. 22: 30, Ef. 6:18, 2. Krøn.7:14). 8 forbederen

9 Bønnebegjær for Finnmark: Bønn for Finnmark var samlet en gang i 2009, og målet er å samles en gang i året. Slik kan vi dele hva vi har opplevd, og samtale om hva som skjer på de forskjellige stedene i Finnmark. Hvis du går å bærer på en brann i ditt hjerte, en brann om vekkelse i Finnmark, vår nordligste landsdel, så vil vi ønske deg velkommen i vårt bønnenettverk. Ønsker du også å få tilsendt bønnebegjær på mail eller sms, så ta gjerne kontakt med meg. Leder for nettverket: Edel Marit Andersen, på telefon: Be om: Enhet blant kristne, om kjærlighet, tilgivelse og aksept ovenfor hverandre. At Gud må berøre Finnmark med Hans Hellige Ånd, og stadfeste ordet med tegn og under. Åndelig oppvåkning, spesielt i de samiske områder, og at de som søker i det åndelige, må finne Jesus, som veien, sannheten og livet. At barn og ungdom skal bli frels. At Gud må bevare ekteskap og familier. At det blir reist opp flere forkynnere i Finnmark. At Gud må bevare prester, pastorer og deres familier. Et klar Jesus-fokus i kirker og menigheter. Vekkelse og befrielse for folk. At folket må bli kjent med den levende Gud. Om beskyttelse for barn og ungdom, så de ikke begynner med alkohol og narkotika. Evangelisering i Finnmark. At familier skal be- og leve Gudslivet sammen. forbederen 9

10 bønnebrev Vi ber for storting og regjering Jan Berg Regjering og storting: Be daglig for statsministeren og regjeringa at de får visdom og innsikt til å lede landet vårt på en sunn og god måte, som behager Gud og styrker nasjonen. Be for utenriksministeren som møter mange store og krevende utfordringer i Midt Østen og andre steder i verden. Kongen og hans familie: Vi takker Gud for kongefamilien og ber om daglig beskyttelse og Guds nåde over dem. Jeg var på gjenåpningen av Oslo Domkirke 18. april. Å se kongen og dronninga, kronprinsen og kronprinsessa med deres lille datter gå inn midtskipet, sette seg ved alteret og senere delta i nadverd, er mye å takke Gud for. De ønsker selv å ha Bibelen som grunnfjell for hele nasjonen. Be også for Martha Louise og hennes familie at hun i sin ivrige søking i engleverdenen, får møte Jesus som Frelser og Herre. Media: Be for redaktører og journalister at de får et vidsyn når de dekker konfliktfylte saker. Takk Gud for de som allerede preger media positivt. Be at han reiser opp unge, kristne journalister som vil prege nyhetene i radio, tv og aviser. Be også at blader, magasiner, tv-program og nærradiosendinger med Bibelens verdier får sunn innflytelse på mennesker. Be for den norske kirke: En av pinsebevegelsens pionerforkynnere sa engang: La oss be mye for den norske kirke. Den er den store nota når vi skal fange fisk! Be for biskoper, proster, prester og alle som jobber i DNK. De har en stor og viktig kontaktflate med mennesker i nesten alle livssituasjoner. Be for alle frimenighetene: Be om Guds salvelse og åndsåpenbaring over forkynnere som taler til barn og ungdom, så de møter Jesus. Be at menighetene må være det lyset i mørket og saltet mot forråtnelsen som Jesus talte om. 10 forbederen Bønn om å drive arbeidere ut: Gud! Driv ut arbeidere på dine høstmarker i norge! Driv ut barn junior og ungdomsarbeidere! Gud! Driv ut forkynnere som er døpt i den hellige ånd og ild og tenner ild i bygder og byer i hele landet! Reis opp sangere og musikere som kommuniserer budskapet med dagens mennesker! Gud! Tenn alle dine barn i brann for deg så vi alle kan tjene deg i kjærlighet og hengivenhet til gud og mennesker! Vi ber om det i jesu navn! Amen!

11 bønnebrev Vi ber for menigheter som får hjelp fra REvital Arne Borgersen Tvedestrand Her har det skjedd en del siden nyttår. Flere har sagt ja til Jesus, men de er vanskelig å få med til møter. Noen av dem går fast til undervisning med Tor Arne Rosland. En av dem har tatt med seg noen nye venninner. Vi har hatt tre kampanjer med forskjellige evangelister; Tom Roger Edvardsen, Christer Borg og Svein Nordvik. Men menigheten er liten og det er ikke mange som kan ta ansvar og hjelpe til. De fleste er gamle og sliter med helseproblemer. BE at menigheten får nye arbeidere som kan hjelpe til med både det utadrettede og oppfølging av nye. Lakselv I mars måned var Vera Adolfsen der og fikk masse kontakt ute i byen. De ønsker at hun kommer oppover igjen til høsten. Da vil de legge opp til masse evangelisering over hele Porsanger Kommune. Det bor ca 5000 mennesker i kommunen. Det er mye samer her og det preger nok kulturen her. BE for byen at Den Hellige Ånd skal ruge over alle mennesker her, og for menigheten at de er frimodige og får visdom til å gå fram på rett måte. Vadsø Jostein Risberg og Marius Andersen skal være der i mai og juni. Elisabeth Holm har gjort en flott innsats i byen og bedt med ca 20 ungdommer. De har ungdomskonferanse der nå i mai. Be for de som blir frelst under denne konferansen. Den har vært når bladet kommer ut. BE at de får masse kontakter i denne ungdomsflokken. BE at menigheten stiller opp så godt det lar seg gjøre. Kautokeino Har skal Arne Borgersen ha en felleskristelig konferanse i august. Det er håp om et gjennombrudd for vekkelse, først og fremst blant troens folk. BE for konferansen og for menighetene. Medarbeidere i REvital Forkynnere: Jostein Risberg. Marius Andersen, Judit og Dag Grande, Astrid Nestvold, Vera Gran Adolfsen, Trygve Bekkesletten Styret: Jan Berg, daglig leder BfN. Friedhelm Lachmann, kasserer. Astrid Nestvold, styremedlem. Ole Holmen, styreformann. Arne Borgersen, prosjektleder REvital. Strategiutvalget: Olgar Haugen, Pål Pedersen, Trygve Bekkesletten, Astrid Nestvold, Jostein Risberg forbederen 11

12 historie Noen ord om Likkledet i Torino TEKST: Jostein Andreassen, Søgne Del 1 av 2 Sa du at Likkledet i Torino er en svindelaffære? Da har du sannelig et forklaringsproblem! Da har jo en bedrager laget kledet på 1300-tallet, slik som noen påstår. I så fall må jammen fyren ha vært glup og har bl.a.: Oppfunnet fotograferingskunsten 530 år på forhånd personen på kledet er gjengitt som et fotografisk negativ. Oppfunnet røntgenfotograferingen 600 år før tiden en kan godt se mellomhånds- og fingerknoklene i hendene. Oppdaget blodomløpet 330 år før William Harvey vene- og arterieblod er plassert på helt riktige steder. Kunsthistorisk sett har han vært 300 år før sin tid nagler i håndleddene er unikt. Kom først med de flamske malerne Rubens og van Dyck på 1600-tallet, som en mener har sett Likkledet i Torino. Plassert ca. 120 slagmerker av en romersk pisk ( flagrum ) på kledet, så nøyaktig at en kan se av mønsteret at den ene som slo, har vært litt høyere av vekst enn den andre. Skapt et bilde på en pr aldeles ukjent teknisk måte det er retningsløst, kjemisk stabilt og kan kun oppfattes på minst fem meters avstand.utstyrt bildet med tredimensjonale proporsjoner, noe som kledet er alene om i verden. Framskaffet romerske leptoner fra år 29 og lagt dem i øynene deler av innskrift (TIBERIOU KAISAROS) og figur (hyrdestav) på myntene kan leses/ses. Utstyrt kledet med pollen fra blomster som fins i Jerusalem, Urfa i Tyrkia, Istanbul, Sør- Frankrike og Nord-Italia, helt i samsvar med kledets historie. Dette var 300 år før mikroskopet ble oppfunnet. Hvordan kunne en person på 1300-tallet vite at hver enkelt plantearts pollen har sitt meget spesielle utseende når en må mikroskopere dette flere tusen ganger for å kunne se det? Og hvordan kunne og hvorfor skulle han da farte rundt i hele Middelhavsområdet for å finne alle disse pollentypene og plassere dem i passe mengder og på de helt riktige stedene på Likkledet? Så hør nå her: Bare dette slår totalt beina under enhver form for påstått forfalskning. 12 forbederen

13 profeti Antikrist, den store trengsel og forfølgelsen av endetidens kristne TEKST: Bjørn Olav Hansen Del 2 av 2 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Han er forføreren og Antikristen. Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn. (2.Joh v.7-8) Det er han som kalles kjærlighetens apostel, som taler mest om Antikrist. Det burde påkalle ekstra oppmerksomhet. Jeg har nevnt at Antikrist fremstår med ulike titler, blant annet «syndens menneske» og «fortapelsens sønn.» Som renheten og helligheten er personifisert i Jesus, så vil Antikrist være preget av det motsatte. Mens Jesus kommer ovenfra, kommer Antikrist nedenfra. Derfor kalles han da også «den lovløse». Du finner disse benevnelsene på Antikrist: «syndens menneske» og «fortapelsens sønn» i 2.Tess 2, og der snakker han også om dette: «For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort. Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst.» (2.Tess 2,7-10) Denne hemmelighet som Paulus her taler om blir bare mer og mer åpenbar. De normer og morallover som har vært grunnleggende for folkene, for eksempel vårt kjære Norge, og som har sin rot i gudstroen og i den kristne tro, rives nå opp og smuldrer bort. Alt flyter og relativismen hylles nærmest som en gud. Men dette handler om mer enn det som skjer i samfunnet. Det som skjer i Kristi forsamling er også et slags speilbilde av det som skjer i samfunnet forøvrig. Her ser man nå gjennom fingrene med samboerskap, det er økt antall skilsmisser, til og med ledere har vært gift flere ganger. Man har avsatt Guds 10 bud, og sier vi er fri fra disse. Man dyrker sanselighet i forbindelse med gudstjenestene. Alt dette er med på å bane veien for forførelsen og det stor frafallet som skal komme, og dermed også for Antikrist. I 1.Joh 2,22 kalles Antikrist for løgneren. Som Jesus er sannheten, vil Antikrist være løgneren. Gjennom sin løgnaktighet vil han forføre menneskene. I Åp 13,3 leser vi følgende: «Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret.» Her ser vi et annet navn på Antikrist: Dyret. Kanskje den mest uhyggelige tittel på ham av alle. Det dyriske har da fått fullstendig makt i menneskeheten og i den personen som representerer denne. Dette vil først bli åpenbart i den andre fasen av Antikrists tid på jorden. forbederen 13

14 nyheter Nye medarbeidere i REvital Vera Gran Adolfsen Vera er evangelist og har allerede vært engasjert i Lakselv for REvital. Hun kommer fra Salem Lørenskog og har vært benyttet som forkynner i menigheten i lang tid. Hun har også vært aktiv i evangelisering ut fra menigheten. Hun har en frimodighet og en evne til å få kontakt som gjør at hun vinner tillit overalt. Hennes beretning fra Lakselv kan du lese annet sted i bladet. Vi er meget takknemlige for at hun vil være en del av teamet vårt. Til høsten skal hun fortsette å evangelisere i Lakselv og forkynne i menigheten. Menigheten har uttrykt et sterkt ønske om å ha henne der. Vær med å be for Vera at hun får gjennomslag for det arbeid hun skal gjøre i Lakselv. Astrid Nestvold Astrid har tidligere vært bønneleder i Aglow. Hun er en habil forkynner med spesiell vekt på tro, helbredelse og oppmuntring til å ta Gud på ordet! Hun har besøkt Betesda Tverrelvdalen og Filadelfia Vadsø og Vardø. Hennes forkynnelse fikk gjennomslag i disse menighetene, og folk ble oppmuntret og møtte Gud. Hun skal være i Vadsø en uke i sommer og ta menigheten med i bønn for byen. Til høsten skal hun være tilgjengelig både der og andre steder. Hun trenger våre forbønner og støtte i kampen for stedene vi arbeider. 14 forbederen

15 Jostein Risberg Jostein kommer fra Stjørdal og har vært menighetsleder i Misjonskirken der i flere år. Menigheten vokste fra 30 til 300 under hans virke. Han er en god forkynner med spesielt kall til å be for syke og ta seg av sjelesorgarbeid. I første halvdel av 2009 var han mye i Tvedestrand og hjalp til i forkynnelse og samtaler samt forbønn for syke der vi fikk se helbredelser. Han vil være med i Vadsø og andre steder vi går inn i et samarbeid med menigheter. Judit og Dag Grande De kommer fra Foursquare menigheten i Stathelle. Dag er en habil forkynner med undervisning som spesialfelt. Ellers er Dag og Judit som poteten, som de sier selv. De kan brukes til alt. I Tvedestrand har du vært tilstede etter kampanjene vi har hatt denne våren og fulgt opp nyfrelste og hjulpet menigheten på forskjellig vis. Dette har vært til stor glede og inspirasjon for menigheten. Be for dem at de kan gjøre sin tjeneste med glede og inspirasjon og smitte andre med sin positive holdning! Marius Andersen Marius er et nytt bekjentskap for oss. Han tilhører Betesda Tverrelvdalen og har vært der i 10 år. Har jobbet i Evangeliesenteret i 4 år og ellers hatt jobber i det private næringsliv. Han vil være stasjonert i Vadsø i mai og juni og utover høsten en stund. Det er særlig ungdommer han vil ta seg av. Vi er glad for å kunne engasjere Marius i det kallet han har båret på i lengre tid. Vi tror han blir en sentral person blant kommende evangelister. Be at han får gjennomslag i evangeliseringen i Vadsø og at han får god kontakt med ungdommene der. (Flere vil bli presentert etter hvert) forbederen 15

16 vitnesbyrd SION I RÅDE har hatt en menighetsvekst på 300 % i løpet av fire år. De var i underkant av tjue medlemmer. Fire gikk fast på møtene. Alt begynte i inderlig bønn. Hjertene ble knyttet sammen i kjærlighet til Jesus og hverandre. Gud ga planer, visjoner og strategier som først ble delt med de nærmeste medarbeiderne og så til hele menigheten. Bønnen er nøkkelen til alt som skjer i menigheten. Bibel - undervisning, seminarer, evangeliske møter, åpen kafe og diverse tilbud til mennesker i bygda. Omsorgen for enkeltmennesker er synlig og merkbar. Menigheten er preget av en naturlig og ekte frihet hvor de enkelte kan bruke sine medfødte og åndelige gaver. Menigheten har weekendturer til fjellet. Mange er allerede påmeldte til høstens Israeltur, der menighetens forstanderpar Gunn og Johan Juliussen er reiseledere. De har hatt ni turer til landet og sprer glød og entusiasme om landets betydning, historie og fremtid. Menigheten har også møter for persisktalende, med en persisk pastor som forkynner. Møtene blir tatt opp på DVD. Fra den lille menigheten i Råde toner budskapet om Jesus ut til millioner av persisktalende muslimer. Akkurat som Paulus sier om menigheten i Thessalonika: Fra dere har Herrens Ord lydt ut Mange har møtt ekte omsorg, godhet, nærhet og trygghet i menigheten. De roser forstanderparet og lederskapet. Ved nyttårstider 2008 ba de konkret at en blir frelst hver måned. Den konkrete bønnen førte til konkret bønnesvar. De ba med tolv i møtene og noen ble frelst på andre måter. Tjue mennesker ble frelst i fjor. Det beviser at det nytter på mindre steder også! WENCHE LISE HOVE gir oss et sterkt vitnesbyrd: Jeg ble minnet om å be bordbønn med min far. Han er ikke kristen. Det har jeg aldri våget selv om jeg har bedt mye for ham. Gud la det kraftig på meg. Spesielt en dag ble det som en tung byrde at jeg skulle gjøre det, men det ble en skikkelig åndelig kamp. Jeg kjente jeg var nødt til å gjøre det. Da jeg kjørte til ham, tenkte jeg: Håper han har spist. Men det kom kraftig over meg igjen: Nå har jeg minnet deg om det mange ganger og dette blir siste gangen. Dette gjelder videre for hele familien din. Jeg kom til ham og fikk kraft til å be bordbønnen. Han ble så rar og byrden falt av meg. Akkurat som Gud åpnet noe nytt for meg. Han førte meg ut på dypere vann og ga meg en ny dimensjon. Like før jeg sovnet om kvelden, sukket jeg: Er dette et kall Jesus? Dagen etter ringte en og ba meg med på møte i Sion, Råde. En misjonær som jeg ikke kjente, talte om det jeg opplevde på natta: Jeg vil føre deg ut på dypere vann. Så gikk han ned i salen, la hendene på enkelte og ba for dem. Han kom til meg og la hendene sine på meg: Kallet jeg legger i hjertet ditt gjelder dette stedet. Gå skritt for skritt For ett år siden ble dattera mi frelst. Hun var tidligere narkoman og nesten død ved et epilepsianfall. Hun ble kjørt til sykehuset med sykebil. En eldre mann kom med et budskap: Dette kommer til å gå bra To dager senere kom hun hjem fra sykehuset. Hun kom på møtet og ble frelst. Senere har flere i familien kommet til troen. Ikke alle har fått det store gjennombruddet enda, men de er med på møter av og til. Jeg har hatt trygghet i frelsen gjennom alle tider og situasjoner. Min bestefar var predikant og mamma ble frelst etter meg. Konklusjon: GUD ER UNDER OG GJØR UNDER! 16 forbederen

17 Vardø, Lakselv og Tverrelvdalen mars 2010 rapport Lakselv Den andre turen til Nord Norge ble spesiell på flere måter. Det var et forrykende uvær i Alta da flyet skulle lande der kl Vi måtte over til Kiruna og mellomlande etter å ha kretset over Alta i en time. Nytt forsøk over Alta endte med at vi måtte gå videre til Lakselv, noe som passet bra for en i reisefølget vårt, Vera Adolfsen, da det var dit hun skulle. Vi landet der først kl Vera er ansatt som evangelist for REvital, og har sitt første oppdrag i Lakselv. Hun har i skrivende stund vært der en uke og har allerede opparbeidet et bra kontaktnett i byen. Hun går på kafeer, i butikker og ellers overalt hvor hun treffer folk og tar kontakt for å vitne. Hun bruker spesielle og kreative metoder som gjør det enkelt å vitne. Hun føler seg hjemme allerede i menigheten og er blitt tatt godt i mot. Jeg var med på møte her i går og hadde en samtale med lederskapet i menigheten etter møtet om hva vi gjør videre. De er åpne for å gå videre med REvital, og noen planer er allerede lagt. Det skal jeg komme tilbake senere. Tverrelvdalen Mitt andre besøk i Betesda ble spesielt på flere måter. Det var uvanlig mye folk på møtene hele uka. Vi startet med bønn på onsdag og jeg underviste om disippelskap, samhold og om å være drevet av Dern Hellige Ånd. Det var en utrolig åpenhet for budskapet, og det var et sterkt ønske om at jeg skulle komme tilbake flere ganger. I tillegg har menigheten sagt seg villig til å være vår støtte menighet for Finnmark. De ønsker å være en ressurs for fylket i den grad de har anledning. Ny evangelist Marius Andersen er medlem i Betesda, men jobber på Evangeliesenteret i Karasjok. Han har lenge følt et kall til å reise som evangelist og jobbe ut fra menigheter som trenger hjelp og støtte. Jeg hadde en samtale med ledelsen i menigheten, hvor Marius var med, og det ble bestemt at vi går for ansettelse av ham i halv stilling. De gav ham den aller beste anbefaling. Han kommer til å starte opp i de menighetene vi har kontakt med, og han vil jobbe med å få kontakter i nærmiljøet i tillegg til å forkynne i møtene. Vardø På min siste tur nordover var jeg i Vardø og for å legge planer for hvordan vi kan støtte og hjelpe dem til vekst og fremgang. Her er det over 40 afrikanere, men bare noen få nordmenn som deltar aktivt i møtene. Det er et stort behov for å bryte isolasjonen og få kontakt med folket i byen. Derfor vil Marius, som vi ansetter, være der i mai og juni og antagelig utover høsten en stund. Elisabeth Holm som arbeider med ungdom i Finnmark har bedt med ca 20 ungdommer i byen. Disse vil Marius prøve å få kontakt med. Han skal være i byen sammen med Elisabeth fra Mai, og da håper de det kan legge seg til rette med et ungdomsmiljø på Filadelfia etter det. Astrid Nestvold og Jostein Risberg skal også besøke menigheten i løpet av mai og juni. Forbønn Vær med å be for Vera og Marius at de får stor frimodighet og kraft til å møte folk på en måte som trekker dem til Jesus. Be også for økonomien i dette. Det er alene i tro til Gud vi gjør dette. Det er i dag ikke økonomi til å dekke lønn og andre kostnader til dem. Men vi tror at dette er et kall og at det er Gud vilje. Derfor er det med stor frimodighet vi legger dette fram for Gud. forbederen 17

18 rapport Rapport fra Lakselv mars 2010 TEKST: Vera Gran Adolfsen Jeg reiste den 09. mars for å være med å virke i Porsanger pinsemenighet i Lakselv. Var veldig spent da jeg dro oppover, men kjente i mitt hjerte at dette var noe jeg skulle gjøre for Jesus. Det er vanskelig og veldig feil hvis du ikke går når Herren sier gå! Ble godt mottatt på flyplassen av pastor Terje Olsen og skjønte at her kunne jeg kjenne meg hjemme. Og slik ble det. Etter hvert fikk jeg møte menigheten, bare det å kjenne denne samhørigheten som Guds barn har når de kommer sammen må bare oppleves. Onsdag kveld og torsdag formiddag hadde vi Bønnemøter. Vi ble kjent med hverandre og jeg fikk del i menighetens visjon for Porsanger. Det er en visjon jeg vil ha del i. Vinne hele Porsanger for Gud. Her er det tent en brann, en ild, store drømmer for hva Herren skal gjøre i Porsanger og i hele Nord Norge. Denne kvelden ble det bestemt å gå ut på den første bønnevandringen. To og to gikk sammen og vi gikk ut på gater og offentlige steder og proklamerte Jesus. Nå er det gått ut et rop fra alle de hellige. Porsanger tilbake til Gud Det er en ting som er sikkert og det er at du er totalt avhengig av å være i nærkontakt med Mesteren når du skal arbeide i Herrens vingård. Første dag kjente jeg meg helt ubrukelig, men så begynte ting å skje. Mesteren begynte å undervise meg om hva jeg skulle gjøre. Jeg fulgte hans råd og gikk ut for å begynne på min første fisketur i Lakselv. Følte et sjokk hver gang noen fortalte meg at de ikke trodde på noen Gud. Etter hvert fikk jeg noen fine samtaler med mennesker, mens andre ville bli bedt for. Det var godt å bli tatt imot som en god kjenning på mine daglige vandringer. Det å arbeide for at min neste skal bli kjent med Jesus kan bli en langvarig jobb, ettersom hvem du treffer og hvem du får en mer personlig kontakt med. Men ett vet jeg, vi kan ikke utrette noe hvis vi ikke går i Jesu fotspor. Har lyst til å nevne to personer. Ina er en student på 22 år. Hun bodde på samme sted som meg og vi ble godt kjent. Hun hjalp meg litt med min pc og samtalte om mye og mangt. Hun fortalte meg at hun ikke trodde på Gud. Hun trodde bare på det hun kunne se. Jeg lagde et intervju med henne og ble mer og mer forundret. Hun fortalte meg om søndagskolen fra hun var barn, om læreren som kalte henne en blomst i Guds hage. Hun kjente til mer i Bibelen enn mange andre. Jeg spurte om hun trodde på Jesus og hvorfor han kom og hvorfor han måtte lide og om oppstandelsen. Joda hun trodde på at alt det var riktig. Vi var innom alle de vanskelige spørsmål og min mening om mange saker. Jeg fortalte henne at alt det som står i Bibelen er sant og sunt å leve etter. Da siterte hun Johannes 3:16 for meg. Hun hadde tre ting som hun ville jeg skulle be for. Jeg måtte notere alt. Hun virket veldig glad etter våre lange samtaler. Vi har kontakt med hverandre. Møtte flere unge som jeg hadde gode samtaler med. Ber om at Den Hellige Ånd er med og virker i deres liv. Ellers var jeg på hjemmebesøk. En takk til Arne Borgersen som har anbefalt meg og lagt ting til rette i min tjeneste. Han har vært i menighetene og sett hvem han kan sende til de forskjellige steder. Herren vil lønne han tilbake. Jeg gleder meg med ærefrykt i mitt hjerte til å reise tilbake til Lakselv. Herren har lagt sin kappe over menigheten. Dobbel velsignelse for Zion og hele Porsanger. Markene er hvite til innhøstning. Amen 18 forbederen

19 Nyheter fra besøket i Niewiadom Zygmunt må ha ny bil! Kan noen støtte med et beløp til dette? Han trenger ca ,- norske kroner. Da får han en veldig bra bil TEKST: Zygmunt, Dagmara, Julia, Natala, Martyna Kjære Arne! Ditt besøk i Polen har vært en stor velsignelse igjen. Selvfølgelig for oss og dem som bor i Niewiadom og var på møtene i kulturhuset. Torsdag ei uke senere kom folk til meg og fortalte om at de hadde blitt helbredet fra mange plager. Et menneske fikk veiledning angående livet sitt gjennom det du forkynte. Han sa at Gud hadde talt tydelig til ham og dette gjorde at han forandret seg. Det var et kort, men fruktbart besøk. For meg og Dagmara er du og Karin veldig viktige for oss. Vårt hjem er alltid åpent for dere. Det at du kom var en stor glede for oss og for folk fra Niewiadom. Når det gjelder evangelisering, er datoene 18.,19., 20. juni aktuelle. Jeg vil gjerne få vite hvor mange personer kommer sammen med deg og om dere har tolk. Jeg har søkt arbeid som vakt i flere firmaer. Har ikke fått noe svar foreløpig. Jeg ber deg og Karin om bønn. Jeg tror på at Gud vil hjelpe oss med forberedelsene til evangeliseringen i Niewiadom. Jeg vet ikke hva er dine forventninger når det gjelder antall dem som kommer. Vi skal gjøre vårt beste for å informere så mange personer som mulig, men jeg kan ikke garantere at det kommer 10, 100 eller 500 personer. Men jeg vet at hele himmelen gleder seg når en synder blir frelst. På skolebesøk Jeg har nettopp returnert fra skolen der jeg hadde møte med unge mennesker fra to klasser. Jeg fortalte om Jesus og hadde et veldig fint møte med dem. Elevene viste stor oppmerksomhet og interesse for budskapet. Takk til Gud! Du må hilse til Karin og medarbeiderne din. Vi er glad i dere forbederen 19

20 B-BLAD Husk å melde fra om adresseforandring Returadresse: BFN Myrsethveien Strømmen ANNONSE Gavelstad Gjestegård Gavelstad Hotell AS 3275 Svarstad, Tlf: Fax Epost: Gårds- og turisthotell Kurs og konferansehotell i Lågendalen Ypperlig til Alphakurs Menighetstur planleggingskurs eller bare koble av og hvile seg ut. Fin natur sommer som vinter En time til Oslo og en god halvtime til mange byer i Vestfold og Telemark Evangelisk Misjon, har noen helger i året egne møter og opplegg. Ellers kan alle som kommer i grupper ha egne opplegg og møter. Dere er velkommen til å kontakt oss for nærmere opplysninger Hilsen Anne Margrethe og Mangs Netskar.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

«Herre, lær oss å be»

«Herre, lær oss å be» 1 6. søndag i påsketiden i Hånes kirke Dato: 01.05.16 Tekst: Matt 6: 7-13 Gudstjeneste m dåp Tema: Bønn «Herre, lær oss å be» Dette hellige evangelium på står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5.

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer