BibelÍudier HELLIGDOMMEN. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2013 AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BibelÍudier HELLIGDOMMEN. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2013 AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING"

Transkript

1 BibelÍudier for sabbatsskolen 4. kvartal, 2013 Ω HELLIGDOMMEN AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING Norsk Bokforlag, Røyse

2 UTARBEIDELSE Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvartal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis forfatterens hensikter. HENVISNINGER Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse foreligger, er henvisningen til denne, men i parentes står også henvisningen til den engelske originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the Apostles. BIBELOVERSETTELSER Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er nevnt. Der det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) oversettelse, har vi brukt Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NBK). Originalens tittel: The Sanctuary Studieforfatter dette kvartal: Martin Pröbstle Redaktør: Clifford R. Goldstein Oversettelse: Egil Fredheim Illustrasjoner: Lars Justinen Sats: Kari Kittilsland, Norsk Bokforlag Grafisk, Røyse 2013 Trykk: AS United Press, Riga, Latvia Copyright Norsk Bokforlag AS BIBELSTUDIER utgis kvartalsvis, og kan abonneres på ved å ta kontakt med Norsk Bokforlag. Telefon: Faks: E-post: Internett:

3 Åtte faste Linnea Helgesen jobber som lærer på Tyrifjord Videregående Skole og er forstander i Tyrifjord menighet. Foto: ADAMS/Tor Tjeransen 1) Hva vil du at folk skal vite om deg? Minst mulig. 2) Hvilket forhold har du til bibelstudiegrupper? Jeg har gått i sabbatsskolen hele livet og synes det er fint. Bibelen er viktig for meg. Derfor er det interessant å delta i et forum hvor Bibelen blir diskutert. 3) På hvilken måte deltar du i studiegrupper: stiller du flest spørsmål eller gir du svar? Det kommer an på temaet for bibelstudiet og hvem som leder det. Hvis jeg blir veldig engasjert, blir jeg taletrengt. 4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken person i bibelhistorien er du mest betatt av? Debora, fordi hun var en sjef, hun var en sterk kvinne i en mannsdominert kultur. 5) Hva er etter din mening den viktigste boken i Bibelen? Jeg mener det er et feil spørsmål. Bibelen er den viktigste boken fordi den dekker mange sjangere og de fleste tema. 6) Identifiserer du deg med den bortkomne sønnen eller broren hans? På en riktig dårlig dag kan jeg identifisere meg med begge, men som oftest broren. 7) Hva er det beste du har opplevd i en bibelstudiegruppe? Det beste jeg har opplevd er å sitte ytterst på stolen med vidåpne øye fordi det var så spennende. 8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli politisk engasjert? Ja, det helt sikkert mulig, det kommer an på hvorfor og hvordan man leser Bibelen.

4 REDAKTØRENS FORORD Frelsen i bilder Korset var den største åpenbaringen av Guds kjærlighet og karakter. Der ofret han seg selv i Jesus Kristus, som et offer for verdens synd, en verden som ikke var nødt å synde. For å gi oss en bedre forståelse av hva dette store offeret betydde, innstiftet Gud den jordiske helligdommen. Den var en billedlig framstilling av frelsesplanen. Helligdommen i himmelen er sentrum for Guds nærvær og aktivitet i universet. Da Gud opprettet helligdommen på jorden, var det som et pedagogisk verktøy. Israels helligdom og tjenesten der avslører viktige sannheter om frelsen, om Guds karakter, og om hvordan synden til slutt skal bli fjernet. Helligdommen var bildet som skulle hjelpe oss å forstå Jesus som vårt offer og vår øversteprest. Da døperen Johannes fortalte disiplene sine at Jesus var «Guds lam, som bærer bort verdens synd» (Joh 1,29.36), skjønte de hva han mente, for de visste litt om helligdommen. Hebreerbrevet forutsetter kunnskap om det gamle israelittiske presteskapet, at de opprinnelige mottakerne av brevet forsto hva Jesus gjorde for dem i himmelen. Uttrykk fra helligdomstjenesten ble også brukt til å formidle sannheter om kristenlivet. Kjennskap til helligdomstjenesten ble grunnleggende for budskapet om frelsen i Kristus. Men i store deler av den kristne æra ble helligdomsbudskapet glemt. Ikke før i midten av det nittende århundret, da syvendedags-adventistene begynte å granske Guds frelsesplan på nytt, med budskapet om dommen før Jesu gjenkomst som fokus, ble helligdommen igjen vektlagt. «Emnet om helligdommen ble den nøkkelen som løste problemet omkring skuffelsen i Det åpenbarte et fullstendig, sammenhengende og harmonisk system av bibelske sannheter som viste at Gud hadde ledet den store adventbevegelsen, og hans folk ble klar over sin situasjon og sin oppgave.» Alfa og Omega, bind 7, side 356 [GC 423]. Som nøkkelen til å forstå sannheten ble helligdommen og Kristi prestetjeneste grunnlaget for Syvendedags Adventistsamfunnets tro og er det den dag i dag. Faktisk er budskapet om helligdommen adventistenes unike læresetning. Samtidig har ingen annen av våre læresetninger (med et mulig unntak for sabbaten) støtt på så mange motsigelser. Opp gjennom årene har vi heldigvis ikke bare stått imot disse utfordringene. De har utvidet vår forståelse av denne viktige undervisningen og befestet vår forståelse av frelsen. Ellen White ba oss feste oppmerksomheten ved helligdommen fordi «helligdommen i himmelen er midtpunktet i Kristi tjeneste for menneskene. Den angår oss. Den gir innblikk i frelsesplanen, fører oss ned til tidens slutt og åpenbarer det seierrike utfall av striden mellom rettferdighet og synd. Det er uhyre viktig at vi setter oss grundig inn i disse tingene.» Alfa og Omega, bind 7, side 408 [GC 488]. Dermed kan vi «øve den tro som er nødvendig i denne tiden» og «fylle den plassen Gud har bestemt for [oss].» Alfa og Omega, bind 7, side 408 [GC 488]

5 Helligdommen åpenbarer Guds hjertelag. Studiet av helligdommen fører oss tett inn på Den høyeste og Frelseren, og gir oss et dypere forhold til ham. Derfor skal vi dette kvartalet studere Guds helligdom, både den jordiske kopien og den himmelske originalen. Martin Pröbstle bor i Østerrike sammen med sin kone, Marianne, og deres to sønner, Max og Jonathan. Han er professor i Bibelen på hebraisk på Schloss Bogenhofen i Østerrike. Innhold LEKSE 1 5. OKTOBER Helligdommen i himmelen LEKSE OKTOBER Himmel på jord LEKSE OKTOBER Offer LEKSE OKTOBER Lærdommer fra helligdommen LEKSE 5 2. NOVEMBER Soning: Syndoffer LEKSE 6 9. NOVEMBER Den store soningsdagen LEKSE NOVEMBER Kristus, vårt offer LEKSE NOVEMBER Kristus, vår prest LEKSE NOVEMBER Dommen før Jesu annet komme LEKSE DESEMBER Den eskatologiske soningsdagen LEKSE DESEMBER Vårt profetiske budskap LEKSE DESEMBER Den kosmiske konflikt og Guds karakter LEKSE DESEMBER Formaninger fra helligdommen Solnedgangstabell

6 BOKTIPS Gud bryr seg C. Mervyn Maxwell C. Mervyn Maxwell tar leseren med på en fascinerende og øyeåpnende reise gjennom profeten Daniels liv. Med en høyt utdannet kirkehistor i k ers innsikt og en dyktig forfatters evne til å gjøre det uforståelige forståelig, viser han hvordan og hvorfor nettopp Daniels bok er en livsviktig nøkkel til å forstå Guds frelses plan for vår stadig sykere klode. Varenr ISBN sider Innbundet Pris 238,- BESTILLES DIREKTE FRA NORSK BOKFORLAG: Tlf / Faks: / E-post: Norsk Bokforlag AS, Postboks 103, 3529 RØYSE

7 Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følgende tilleggsmateriale som du kan få kjøpt på engelsk: Adult Teachers Quarterly Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan bruke i gjennomgåelsen. Bible Study Guide Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4. kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. E. G. White Notes Dette heftet kommer også ut kvartalsvis og er en samling med Ellen G. White-sitater og henvisninger som er av betydning for temaet. Companion Book Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibelstudiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et fint tillegg til det. Collegiate Quarterly Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universitetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. Andre interessante internettadresser: Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett: Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag, Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf , faks eller epost:

8 Lekse 1 5. oktober Helligdommen i himmelen Bakgrunnsstoff Jer 23,23.24; Sal 89,15; Åp 4.5; Sal 11,4 7; 5 Mos 25,1; Hebr 8,1.2. Minnevers «Da må du i himmelen der du troner, høre deres bønner og rop om nåde og hjelpe dem til deres rett» (1 Kong 8,49). «Hvor bor Gud?» Seksåringens spørsmål kunne være ganske forvirrende. Dette spørsmålet kan lett føre til noen som er enda vanskeligere, for eksempel: Hvis Gud bor ett sted, hvordan kan han da være overalt? Har Gud bruk for et sted å bo? Hvis han ikke trenger det, hvorfor har han det? Hvis han trenger det, hvorfor trenger han det? Gode spørsmål, og ut fra det lille vi vet, og mye vi ikke vet, er det ikke så lett å svare på dem. Likevel kan vi gi et svar ut fra det vi vet. Fra Bibelen vet vi at Gud bor i himmelen, at han arbeider på våre vegne «der oppe», og at midtpunktet for hans verk er i helligdommen i himmelen. Skriftens tale er klar: Helligdommen i himmelen er et virkelig sted og kan lære oss sannheter om Guds karakter og verk. Fokus for denne ukens studium er således helligdommen i himmelen og hva Gud gjør for oss der, for det han foretar seg i helligdommen, er faktisk for oss. 8 Bibelstudier oktober desember 2013

9 Lekse 1 / 5. oktober Søndag GUDS BOLIG Vi sier ofte at «Gud er overalt.» Eller at han er «allestedsnærværende», som betyr at han er til stede i hele universet. «Er jeg en gud som er nær, sier Herren, og ikke en gud langt borte?... Fyller ikke jeg både himmel og jord?» (Jer 23,23.24). David forsto også at ingen kan flykte fra Gud (Sal 139). Gud er faktisk nær alle, slik Paulus sier det, i hvert fall i åndelig forstand (Apg 17,27.28). Guds evige eksistens er en annen av hans egenskaper. Han har verken begynnelse eller slutt (Sal 90,2). Han har alltid vært og vil alltid være til (Jud 1,25). Les 1 Kong 8,49 og Sal 102,20. Hva lærer vi om stedet der Gud bor? Hvordan skal dette forstås? Kan vi forstå det? Skriften er full av uttalelser om at Guds bolig er i himmelen (1 Kong 8, ). Vil det si at Gud er mer til stede i himmelen enn andre steder? Gud bor åpenbart i himmelen på en særlig måte. Den største åpenbaringen av Guds nærvær finnes i himmelen. Men det er forskjell på Guds «generelle tilstedeværelse» og hans «spesielle tilstedeværelse». Gud er generelt til stede overalt, men likevel velger han å åpenbare seg på en særlig måte i himmelen og i helligdommen i himmelen. Selvfølgelig er vår forståelse av hans fysiske natur begrenset. Han er ånd (Joh 4,24) og lar seg ikke begrense av noen bygning eller dimensjon (1 Kong 8,27). Likevel omtaler Bibelen himmelen (Joh 14,1-3) og helligdommen i himmelen som virkelige steder (Hebr 8,2) hvor man kan se Gud (Apg 7,55.56; Åp 4,2.3). Vi må konkludere at himmelen og helligdommen i himmelen er steder hvor Gud møter sitt skaperverk. Det er mye som er vanskelig for oss å fatte og begripe, for eksempel Guds bolig. Likevel sier Bibelen at den finnes. Hvordan kan vi lære å ha tillit til alt Bibelen lærer oss, om det er aldri så vanskelig å forstå? Hvorfor er tillit viktig også når vi ikke forstår? Bibelstudier oktober desember

10 Mandag Lekse 1 / 5. oktober TRONSALEN Les Sal 47,7-10; 93,1.2; 103,19. Hva sies om Gud og hans trone? Bibelen forteller om flere åpenbaringer av tronen i himmelen. De fleste skildrer en slags himmelsk forsamling med Gud som konge. Interessant nok dreier de fleste av dem seg om menneskelige forhold og viser som regel at Gud handler eller taler på vegne av de rettferdige. Bibelen viser også at Gud er konge. For eksempel er Herrens kongedømme et tilbakevendende tema i Salmenes bok. Gud er ikke bare konge i himmelen, han er også «konge over hele jorden» (Sal 47,8), og ikke bare en gang i framtiden, men her og nå (Sal 93,2). Flere ting følger av at Guds trone er reist i himmelen. En av dem er at Gud er uavhengig av og står over resten av universet. Les Sal 89,15; 97,2. Hva lærer disse tekstene om Guds karakter og styremåte? Guds styre omfatter så vel rett og rettferdighet som kjærlighet og sannferdighet. Disse moralske egenskapene beskriver hvordan han opptrer i menneskenes verden og understreker hans stilling i universet. Hans egenskaper former han styresett og han vil at hans folk skal sette dem ut i livet (Mi 6,8, sammenlign Jes 59,14), og det er vår forrett å gjøre det. «På samme måte som lydighet mot Guds naturlover forandret hele landskapet og gav rike frukter, ville lydighet mot hans moralske lover forandre syndige mennesker, slik at de guddommelige karaktertrekk ble gjenspeilt i deres liv.» Det kristne hjem, side [AH 144]. Hvordan kan vi bli bedre til å vise godhet og rettferdighet i en verden som er full av ondskap og urett? Hvorfor må vi gjøre dette? 10 Bibelstudier oktober desember 2013

11 Lekse 1 / 5. oktober Tirsdag TILBEDELSE I HIMMELEN Les Åp 4 og 5. Hva lærer disse to kapitlene om Guds bolig i himmelen? På hvilken måte kommer frelsesplanen til uttrykk i disse tekstene? Synet om tronsalen i himmelen er et syn om helligdommen i himmelen. Dette går tydelig fram av språket som er hentet fra hebreernes religion. For eksempel forekommer ordene for dør og basun i Åp 4,1 ofte i Septuaginta (gammel gresk oversettelse av Det gamle testamentet) i forbindelse med helligdommen. De tre edelsteinene (Åp 4,3) er en del av øversteprestens bryststykke. De sju lysestakene minner om lysestakene i Salomos tempel. De tjuefire eldste minner om prestenes tjuefire avdelinger som gjorde tjeneste i templet, og deres bønneoffer i de gylne røkelseskarene (Sal 141,2). Alle disse versene peker tilbake til gudstjenesten i Det gamle testamentet, hvor den jordiske helligdommen var midtpunktet. Og i Åp 5 viser selvsagt Lammet som var slaktet, til Kristi offerdød. Kristus, Lammet, er den eneste som formidler Guds frelse og er verdig på grunn av sin seier (Åp 5,5), sitt offer (Åp 5,9.12) og sin guddom (Åp 5,13). «Kristus tok et menneskes skikkelse og ga sitt liv som et offer så mennesket kan få evig liv ved å få del i den guddommelige natur.» Selected Messages, 3. bok, side 141. Det vi ser i disse to kapitlene om Guds trone, er en skildring av hans innsats for å frelse menneskeheten. Vi ser også at dette arbeidet har foregått mens de andre intelligente vesener i himmelen har sett på, noe som er et sentralt tema i den store striden. Tenk på hva det vil si at Kristus, Gud selv, tok menneskelig natur og døde i vårt sted: At alt det gale du har gjort, og som du skulle vært straffet for, i stedet falt på ham. Hvorfor bør denne sannheten være drivkraften i alt du foretar deg? Bibelstudier oktober desember

12 Onsdag Lekse 1 / 5. oktober DOMSSAL Les Sal 11,4-7 og Hab 2,20. Hva annet foretar Gud seg i sitt himmelske tempel, og hvorfor er det viktig å vite dette? Mange salmer avslører at Herren ikke er likegyldig med de rettferdiges behov eller den urett de ofte blir utsatt for. Han vil ta stilling til de sakene som skriker etter oppreisning, og han skal «frikjenne den som har rett, og dømme den som er skyldig,» slik enhver god dommer ville gjort (5 Mos 25,1). Når Gud dømmer, blir tronsalen til rettssal, og tronen i himmelen blir domstol. Han som sitter på tronen er den som dømmer (se Sal 9,5-9), en tanke som er kjent fra Det nære østen i oldtiden, da kongene ofte også opptrådte som dommere. Guds dom gjelder både gudløse og rettferdige. Mens de gudløse får en straff som minner om straffen over Sodoma og Gomorra, skal de oppriktige få «se hans ansikt» (Sal 11,7.8). Det klassiske sammenfallet av tronsal og dom går fram av Dan 7,9-14 (et avsnitt vi skal studere senere). Der har dommen også to sider: en frifinnende dom for de hellige og en dødsdom over Guds fiender. I Habakkuks bok spør profeten om hvorfor Gud er taus om urettferdighet (Hab 1). Og Gud svarer at han nok skal dømme (Hab 2,1-5). Mens avguder mangler «pust» eller «ånd» (Hab 2,19), troner Skaperen i sitt tempel, helligdommen i himmelen, og han er klar til å dømme. Profeten ber alle: «Vær stille for ham, hele jorden» (Hab 2,20). Den riktige holdningen til Guds styresett og dom er taushet og ærbødighet. Det stedet hvor Gud åpenbarer seg på særlig vis, og hvor han tilbes av de himmelske vesener, er stedet hvor han avsier rettferdige dommer over alle mennesker: helligdommen i himmelen. Gud er rettferdig, og alle våre spørsmål om rettferdighet vil bli besvart når Guds tid er inne. Uansett hvor mye vi roper på rettferdighet, uteblir den ofte. Så hvorfor må vi stole på Guds rettferdighet? Har vi noe håp uten dette løftet? 12 Bibelstudier oktober desember 2013

13 Lekse 1 / 5. oktober Torsdag FRELSENS STED Les Hebr 8,1.2. Hva gjør Kristus på Guds trone? Hebreerbrevet lærer at Kristus gjør tjeneste som vår øversteprest i helligdommen i himmelen. Der arbeider han for vår frelse, for han trer fram «for Guds ansikt for vår skyld» (Hebr 9,24). Han har medfølelse med oss og forsikrer oss om at vi ikke blir avvist, men får barmhjertighet og nåde (Hebr 4,15.16) på grunn av det Jesus har gjort for oss. Som i den jordiske helligdommen er den himmelske stedet hvor det gjøres soning (eller forsoning ) for de troende (Hebr 2,17). Jesus døde for oss, og han gjør tjeneste i himmelen «for oss». Les Åp 1,12-20; 8,2-6; 11,19, og 15,5-8. Hvilke bilder fra helligdommen ser vi i disse tekstene? Versene i dagens studium er bare noen av tekstene i Åpenbaringen med bilder fra helligdommen. De fleste av bokens store avsnitt begynner med eller inneholder en scene fra helligdomstjenesten. Den første innledende scenen viser Kristus som øversteprest. Han går omkring blant de sju lysestakene (Åp 1,12-20). Den andre viser tronsalen i himmelen, og versene avslører et bredt utvalg av bilder hentet fra helligdommen: trone, lamper, sjø, slaktet Lam, blod, røkelseskar av gull (Åp 4 og 5). Den tredje scenen viser til den daglige forbønnstjenesten i den første avdelingen i helligdommen i himmelen (Åp 8,2-6). Den fjerde og sentrale scenen gir oss et glimt av paktskisten i den andre avdelingen (Åp 11,19). I femte scene kommer hele tabernaklet i himmelen til syne (Åp 15,5-8). Den sjette scenen er unik i den forstand at den ikke inneholder noen uttrykkelig henvisning til helligdommen, kanskje for å illustrere at Kristi verk der er avsluttet (Åp 19,1-10). Sluttscenen handler om Guds hellige by på jorden, som er beskrevet som møteteltet som stiger ned fra himmelen (Åp 21,1-8). Disse scenene er koblet sammen og viser en indre progresjon i Guds frelse: fra Kristus på jorden til hans tjeneste i første og annen avdeling av helligdommen i himmelen, til avslutningen av hans øversteprestelige tjeneste, og til slutt til helligdommen på den nye jord. Bibelstudier oktober desember

14 Fredag Lekse 1 / 5. oktober VIDERE STUDIUM «Paulus fikk se himmelen i et syn, og når han taler om herligheten der, kunne han ikke gjøre noe bedre enn å la være å prøve å skildre dem. Han sier at det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Så du kan tøye fantasien og gjøre ditt ytterste for å fatte den evige rikdom av herlighet. Likevel kommer dine sanser til kort, de blir svake og matte av anstrengelsen, for det er stadig en uendelighet å romme. Det tar hele evigheten å få overblikk over storheten og grave fram de dyrebare skattene i Guds ord.» SDA Bible Commentary, bind 6, side «Det mest praktfulle byggverket som mennesker noen gang har oppført, er bare en svak refleks av storheten og prakten i det tempel der kongenes konge bor. Det er fylt med herlighet fra Den eviges trone, der tusen på tusen tjener ham, og ti tusen, ja, titusener står for ham. Serafer, de skinnende vokterne, skjuler ansiktet i tilbedelse. Men helligdommen på jorden og tjenesten der har åpenbart viktige ting om helligdommen i himmelen og det som blir utført der til frelse for menneskene.» Alfa og Omega, bind 7, side [GC 414]. Spørsmål til drøftelse 1. Se på det siste sitatet i fredagens avsnitt. Hva mener hun når hun sier at mange viktige ting om vår frelse ble åpenbart i den jordiske helligdommen og tjenesten der? Hva er noen av disse sannhetene, og hvorfor er de viktige? 2. Hva betyr det at Gud bor i himmelen? Hvordan forstår du dette? 3. Ukens bibelstudium var innom tanken om at universet legger merke til det Gud gjør for menneskeheten. Hvorfor er dette en viktig tanke? Hvordan bidrar den til vår forståelse av den store konflikten og det den har å si for frelsesplanen? Hva sier det om Guds karakter at han lar vesener som han selv har skapt, få granske hans handlemåte? 14 Bibelstudier oktober desember 2013

15 M ISJONSFORTELLING 5. oktober MICHELS DRØM Hellas Michel er en universitetsutdannet kongoleser som dro til Europa for å lære mer engelsk. Han kom til Hellas, men der var det krise og vanskelig å få jobb. Han hadde verken penger, arbeid, familie eller venner hjemmefra, men han var ikke alene. Han fant et krypinn sammen med andre immigranter som også strever med å klare seg. Michel var i parken en times tid hver dag. Der traff han George, også fra Kongo. George snakket mye om Gud. Michel trodde på Gud og ba ofte, men George fortalte ham ting han ikke hadde hørt før. Han ba ham også med i Ca. 98 prosent av Hellas 10,7 mill. innbyggere tilhører den ortodokse kirke, iallfall i navnet. En del av offeret 13. sabbat går til å kjøpe en bygning med plass til den internasjonale menigheten og seminarrom til opplæring i misjonsarbeid. Du finner mer om prosjektet på DVDen for dette kvartalet, eller på www. AdventistMission.org. adventkirken. Michel hadde kjente i Kongo som var adventister og hadde lest noen adventistbøker, så han takket ja. På sabbaten talte pastoren om sabbaten, og Michel ba George fortelle mer. Da George ga ham et bibelstudium, ble Michel sikker på at han måtte holde Guds dag hellig. De møttes fremdeles i parken, og studerte Åpenbaringen sammen. Michel ble grepet av det han lærte og fortalte andre om det. Den dagen han ble døpt, ble også to andre som han hadde fått med seg i kirken, døpt. Michel og George forteller andre om evangeliet. Ja, de har så mange kontakter at pastoren og andre må hjelpe til. Michels iver har vakt en iver hos resten av menigheten. Jeg har fremdeles ikke lønnet arbeid, sier Michel, men Gud har gitt meg ting å gjøre. Hittil er seks av mine kontakter døpt, og to av dem jeg deler hus med, kommer i kirken. Jeg vil arbeide for Gud. Jeg prøver hele tiden å få kontakt med nye. Michel går i en internasjonal menighet der de hjelper innvandrere med mat og klær. Det var 50 medlemmer da jeg kom. Nå er vi over 100, fra 16 land. Vi taler mange språk, men alle søker Guds vei i livet, sier Michel. Menigheten vokser og trenger et større samlingssted. Men det er vanskelig å få leid store saler i byen på grunn av fordommer i andre menigheter. Formannen for adventistsamfunnet i Hellas, Apostolos Manglis, sier: Vi tenker oss denne menigheten som senteret for utadrettet arbeid i Aten. Senteret skal også drive opplæring av slike som Michel så de kan bli enda dyktigere misjonærer. En del av offeret 13. sabbat går til dette prosjektet, som får mye å si for Aten og Hellas. Takk for at dere hjelper oss å forkynne evangeliet. Bibelstudier oktober desember

16 Lekse oktober Himmel på jord Bakgrunnsstoff 1 Mos 1,31 2,3; 2 Mos 39,32.43; 25,9; Hebr 8,5; Joh 2,19 21; 1 Kor 3,16.17; Åp 21,1 22. Minnevers «Men de gjør tjeneste i en helligdom som bare er en etterligning og en skygge av den himmelske. Det ser vi av ordet Moses fikk fra Gud da han skulle reise telthelligdommen: Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.» (Hebr 8,5). Helligdommen i himmelen er den opprinnelige, hvor Gud selv gjør tjeneste for oss, men Herren har åpenbart sannheter om denne helligdommen på ulike måter her på jorden. Gud skapte Edens hage som et symbol på helligdommen. Helligdommen i himmelen og dens plass i frelsen ble framstilt i den jordiske telthelligdommen og i Israels templer. Og i Jesus kom helligdommen til syne i et menneske. Og til slutt skal helligdommen i himmelen komme ned til den nye jord. Gud har brukt begreper knyttet til helligdommen i himmelen for å åpenbare sannheter. Denne uken skal vi studere noen av disse begrepene. 16 Bibelstudier oktober desember 2013

17 Lekse 2 / 12. oktober Søndag DEN FØRSTE HELLIGDOMMEN PÅ JORDEN Mange trekk ved Edens hage tilsvarer de senere helligdommene i Israel, noe som tyder på at Eden var det første symbolske templet på jorden. Noen av parallellene mellom Eden og helligdommen er: 1. Både på slutten av skapelsesberetningen og i beretningen om byggingen av telthelligdommen i ørkenen finner vi de samme tre elementene tilfredshet, fullførelse og velsignelse uttrykt med de samme stikkordene (sammenlign alt, fullført, og velsigne i 1 Mos 1,31 2,3 med 2 Mos 39,32.43; 40,33). 2. Akkurat som Gud «vandret i hagen» (1 Mos 3,8), var han midt blant sitt folk i helligdommen (2 Sam 7,6.7). 3. Adam skulle dyrke og passe hagen (1 Mos 2,15). De samme to verbene brukes om levittenes tjeneste i møteteltet (4 Mos 3,7.8). 4. Hagelignende bilder går igjen i hele helligdommen (2 Mos 25,31-36; 1 Kong 6,18). 5. Kjeruber voktet hagen (1 Mos 3,24), to kjeruber sto i det aller helligste (2 Mos 25,18-22). 6. Akkurat som skapelsen tok seks dager hvor hver dag innledes med «Gud sa» og alle etterfølges av sabbaten, så er det seks «Herren talte til Moses»- avsnitt om telthelligdommen (2 Mos 25,1; 30, ; 31,1), etterfulgt av en syvende avdeling om sabbaten (2 Mos 31,12-17). 7. Helligdommen sto ferdig på den første dagen i den første måneden (2 Mos 40,17), hebreernes nyttårsdag, som minner om fullendelsen av verden da den ble skapt. 1 Mos 2 behøver ikke å tale i klartekst om disse parallellene, folk forsto dem. For eksempel hevder et jødisk skrift fra det andre århundret f.kr. at «Edens hage var Det aller helligste og Herrens bolig.» Edens hage kalles Guds hage (Jes 51,3; Esek 28,13; 31,9). Den var Guds bolig på jorden, stedet hvor våre første foreldre skulle tilbe ham og ha samfunn med ham. Derfor var det største tapet syndefallet påførte oss ikke at Adam og Eva ble vist bort fra hagen, men at de ikke lenger fikk være i Guds umiddelbare nærhet. Tenk over ordet helligdom. Hvilke tanker vekker det? På engelsk kan ordet bety fristed. Hva kan være et «fristed» for deg nå? Hvordan kan dette gi deg en bedre forståelse av hva Guds helligdom er for oss? Bibelstudier oktober desember

18 Mandag Lekse 2 / 12. oktober KOPI AV FORBILDET Les 2 Mos 25,9.40; Hebr 8,5; 9, Hva er sammenhengen mellom den jordiske og den himmelske helligdommen? Skriften lærer at Moses ikke oppfant møteteltet, men bygget det etter den veiledningen han fikk på fjellet (2 Mos 26,30; 27,8; 4 Mos 8,4). Den jordiske helligdommen skulle bygges etter modellen (2 Mos 25,9.40). Det hebraiske ordet for modell (tabnit) kan vi også gjengi som en kopi. Derfor kan man si at Moses så en slags miniatyr av helligdommen i himmelen, og at denne modellen var mønsteret for den jordiske. Derfor er helligdommen i himmelen originalen og modellen for Israels helligdommer. Selvfølgelig kan vi ikke sette likhetstegn mellom helligdommen i himmelen og selve himmelen. Helligdommen i himmelen er «i himmelen» (Åp 11,19; 14,17; 15,5), derfor er himmelen større enn den. Hebreerbrevet forklarer at helligdommen i himmelen er virkelig nok. Den kalles både «den sanne telthelligdommen» (Hebr 8,2), og «det teltet som er større og mer fullkomment» (Hebr 9,11), mens det jordiske er «en etterligning og en skygge» av det himmelske (Hebr 8,5). En skygge er alltid bare en framstilling av noe, og det en ufullkommen og svak framstilling. Slik er den jordiske helligdommen bare en framstilling av den himmelske. Men til tross for sine begrensninger avspeiler den jordiske helligdommen virkeligheten i den himmelske på viktige områder. Læren om forholdet mellom de to kalles typologi. Vi står overfor en guddommelig utformet, profetisk framstilling som angår to tilsvarende historiske realiteter, bilde (original) og motbilde (kopi). Siden sammenhengen går fra bilde (original) til motbilde (kopi), ser vi at Hebreerbrevet kaller den himmelske modellen, som Moses hadde sett, for forbilde (Hebr 8,5), og den jordiske helligdom kalles etterligning og skygge (Hebr 9,24). Denne sannheten er ytterligere bevis for at den himmelske fantes før den jordiske. Vi er på trygg bibelsk grunn når vi i understreker at helligdommen i himmelen er en fysisk realitet. 18 Bibelstudier oktober desember 2013

19 Lekse 2 / 12. oktober Tirsdag JESUS SOM HELLIGDOM Les Joh 2, Hvorfor sammenlignes Jesu legeme med templet? Se også Joh 1,14. Et av temaene i Johannesevangeliet er at med Jesus er et bedre tempel. Billedspråket fra helligdommen anvendes allerede i Joh 1,14. Jesus er Ordet som «tok bolig» blant menneskene, og de så hans herlighet. Det greske ordet for «å ta bolig» (skenoo) er verbformen av det greske substantivet for tabernakel (skene), så man kan oversette vers 14 som at Ordet «tabernaklet blant oss.» Her minner ordet herlighet oss om Guds herlighet som fylte både tabernaklet i ørkenen (2 Mos 40,34.35) og Salomos tempel da det ble innviet (2 Krøn 7,1-3). Da Kristus kom til jorden som menneske, oppfylte han altså Guds løfte om å bo blant sitt folk. Jesus sa at han var templet. Det jordiske templet skulle miste sin betydning etter hans død (Joh 2,19-21; Matt 27,51). Og da Jesus sa at han er livets brød (Joh 6,35) og verdens lys (Joh 8,12), kan han ha pekt utover mannaen på bordet der skuebrødene lå, og lysestaken, begge deler gjenstander i den jordiske helligdommen. Beskrivelsen av Jesus som offerlammet, Guds lam som skal bære verdens synd (Joh 1,29), er en klar henvisning til helligdommen. «Alle som tjenestegjorde ved helligdommen ble hele tiden undervist om at Kristus var offerlammet som skulle gi menneskene forløsning. Hensikten med denne tjenesten var at den i alles hjerter skulle skape kjærlighet til Guds lov, som er hans rikes grunnlov. Offersystemet skulle være en anskuelsesundervisning om Guds kjærlighet slik den blir åpenbart i Kristus i det lidende offer som måtte dø, han som tok den skyldige menneskehets synd på seg, den uskyldige som ble gjort til synd for oss.» På fast grunn, 1. bok, side 229 [1SM 233]. På grunn av vår syndige natur er det lett å tro at Gud er sint på oss. Hvordan kan åpenbaringen av Guds kjærlighet i Jesu liv og død hjelpe den enkelte av oss til å fatte at Gud elsker oss til tross for våre feil? Hvordan kan denne erkjennelsen oppmuntre oss til å vinne seier over selvet? Bibelstudier oktober desember

20 Onsdag Lekse 2 / 12. oktober MENIGHETEN SOM HELLIGDOMMEN Etter Kristi himmelfart og innsettelsen som øversteprest i helligdommen i himmelen hadde ikke templet på jorden lenger noen reell plass i frelsesplanen (se Matt 27,50.51). Men Gud vil fortsatt bo blant sitt folk på jorden. Det var mulig gjennom Den hellige ånd. Apostlene bruker bilder fra templet for å formidle denne sannheten. Les 1 Kor 3,16 17; 6,19.20; 2. Kor 6,16; Ef 2, Legg merke til helligdomssymbolikken i disse tekstene. Hvilken sannhet lærer Bibelen oss her? I 1 Kor 3,16.17 taler Paulus til kirken som en enhet, og han legger fram for dem tempeltemaene eierskap (1 Kor 3,16) og hellighet (1 Kor 3,17). I 1 Kor 6,19.20 anvender han de samme prinsippene på den enkelte troende. I likhet med et tempel er også den troende et hellig område, og som sådan er det hennes guddommelige plikt å leve i hellighet. Paulus bruker tempelsymbolikk for å understreke kallet om et rent og hellig liv, som han i denne sammenheng identifiserer som seksuell renhet framfor umoral (1 Kor 6,15-18). Hans siste henvisning til menigheten som en guddommelig helligdom passer inn i dette mønsteret. Troende og vantro har ikke noe felles (2 Kor 6,14 7,1), for menigheten er i et paktsforhold med Gud og hører bare ham til (2 Kor 6,18). Samtidig er ikke menigheten kun Guds tempel, men også et hellig presteskap (1 Pet 2,5.9). Dette medfører selvsagt viktige oppgaver. Det er avgjørende at vi i tro og lydighet overgir oss til Herren som har gitt oss så mye, og som derfor forventer mye av oss til gjengjeld. Selvfølgelig er vi frelst ved Kristi rettferdighet. Den dekker oss helt. Men hva ber Gud oss om til gjengjeld, på grunn av det vi har fått av nåde i Kristus? Og enda viktigere: Hvordan kan vi best gjøre det han ber oss om? 20 Bibelstudier oktober desember 2013

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kap. 13 Den rette ordningen

Kap. 13 Den rette ordningen Kap. 13 Den rette ordningen En stor del av Hebreerbrevet handler om den rette ordningen som helligdomstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene var et symbol på Guds

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Etter sin død og oppstandelse hadde Jesus tilbrakt 40 dager sammen med de menneskene som trodde Han var den lovede Messias (Apg. 1,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Kap. 35 Den store forsoningsdagen

Kap. 35 Den store forsoningsdagen Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 35 Den store forsoningsdagen Da disse ting var blitt forberedt på denne måten, gikk prestene alltid inn i det fremste rommet av tabernaklet og utførte tjenesten.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kap. 54 Løvhyttefesten

Kap. 54 Løvhyttefesten Kap. 54 Løvhyttefesten Avstå fra vrede, og la harmen fare! Bli ikke opprørt, så du ikke gjør det onde. For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Kap. 36 Helligdommen renses

Kap. 36 Helligdommen renses Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 36 Helligdommen renses Hele den levittiske prestetjenesten var en illustrasjon av de ulike handlinger Jesus ville utføre for å fullføre frelsesplanen. Forgården

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Kap. 7 Offerdyret. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom.

Kap. 7 Offerdyret. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom. Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 7 Offerdyret Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom. 3, 21) Både loven og profetene

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. 28

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. 28 Parasha 29 Brit Hadashah Romerne kapittel 3 Romerne kapittel 9. Korinterne kapittel 5 2. Korinterne kapittel 2 Galaterne kapittel 3 Hebreerne kapittel 7 Romerne Kapittel 3 9 Men vi vet at alt det loven

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kap. 29 Førstegrødens høytid

Kap. 29 Førstegrødens høytid Kap. 29 Førstegrødens høytid Da Jesus drog opp til Jerusalem, tok Han de tolv disiplene til side på veien og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste-prestene

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Kap. 19 Selve helliggjørelsesprosessen

Kap. 19 Selve helliggjørelsesprosessen Selve helliggjørelsesprosessen Kap. 19 Selve helliggjørelsesprosessen Fra forgården med brennofferalteret og renselseskaret går den troende symbolsk videre inn i helligdommen, til rommet som ble kalt Det

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Kap. 37 Timen da Han skal holde dom

Kap. 37 Timen da Han skal holde dom Kap. 37 Timen da Han skal holde dom Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. For Han har fastsatt en dag da Han skal

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1 LEKSJON 1: DEL 1 Bibelens røde tråd En sang og et maleri som beskriver noe viktig om bibelens røde tråd. youtube.com/ watch?v=4vtihkkbq18 Bibelen består av 66 ulike bøker, er skrevet av mange ulike forfattere

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer