ÅRSRAPPORT Årsmøte. 04 mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Årsmøte. 04 mars 2015 Se også

2 innhold innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken Stavangers årsrapport 2014 har som mål å gi et bilde av menighetens arbeid i Selve årsrapporten holder du i hånden. Årsregnskapet er i et eget hefte - «Årsregnskap 2014». Alle henvisninger til noter ifm økonomi finnes i det heftet. Rapporter fra de forskjellige avdelinger, tjenester og komiteer finnes i heftet «Avdelingsrapporter 2014». - menighetsrådet - 2

3 ett er nødvendig luk 10,38-42 av frode øvergaard, hovedpastor 2014 har vært et spennende år, men også et krevende år, for meg. Det er mange ting jeg kunne snakket om i året som har vært krevende, men det er mindre viktig. Grunnen ble ganske klar for meg helt på slutten av året, rett før jul. Jeg har delt med stab, menighetsråd og eldsteråd at særlig i høst har jeg kjent på lite energi og en lavere bæreevne ift arbeidet, - kjedelig følelse etter en deilig sommer. Dette har preget meg mye og dessverre, men kanskje naturlig, smittet over på stab noe. Heldige meg som har en stab hvor vi har sagt at vi ønsker å gjøre hverandre gode. Klare tilbakemeldinger med kjærlighet og heia-rop fikk meg til å jobbe mer aktivt og konfronterende med meg selv. To ganger i året møter jeg med fem andre pastorer med utgangspunkt i at vi har mye felles, en viss størrelse menighet, flere ansatte, åndelig og administrativt ansvar, mm. Og vi er alle fra Misjonsforbundet. Her deler vi utfordringer med hverandre. En legger frem en sak, vi andre diskuterer saken uten hans aktive deltagelse (lytter, noterer, osv). Etter ca 15 min inviteres han inn i samtalen. Veldig spennende. Alle slipper til. Utfordringen min var MEG. Det kommer til et punkt hvor vi lett blir fanget opp i alt som skal gjøres og når andre ikke gjør det vi mener må gjøres, så anklager vi de andre. Fortellingen om Marta og Maria beskriver dette. En av de andre pastorene sa «Jeg hører en sliten Frode, som mangler fokus i ledelsen sin og som projiserer sin frustrasjon over på menigheten». Jeg har savnet en større grad av eierskap. Nå ble jeg utfordret på å ta det selv. Ett er nødvendig, å komme til Gud og leve ut fra ham. Derfor starter jeg et nytt år med 4 uker studiepermisjon, - fordi ett er nødvendig. 3

4 dagsorden Sak 1: Konstituering! Godkjenning av dagsorden! Valg av ordstyrer. Forslag: Jarl Endre Pedersen! Valg av to referenter:! Valg av to personer til protokollkomité.! Valg av tellekorps. Forslag: Valgkomiteen som suppleres ved behov! Referent til Misjonsbladet. Sak 2: Årsrapport for 2014 Sak 3: Årsregnskap eget hefte Sak 4: Rammeplan 2015 Sak 5: Rapport fra valgkomiteen med ordet fritt vedrørende kandidatene Sak 6: Budsjettforslag eget hefte Sak 7: Valg a: Valg av menighetsrådsmedlemmer (2 for 3 år). Forslag: b: Valg av varamedlemmer (2 for 1 år): Forslag: c: Valg av menighetsrådets leder (1 år): Forslag: d: Valg av revisor (1 for 1 år): Forslag: (hovedregnskap), e: Valg av medlem til Misjonsflammens styre: Forslag: f: Valg av varamedlem til Misjonsflammens styre: Forslag: g: Valg av medlemmer til valgkomite: (2 for 2 år) Forslag: h: Valg av varamedlem til valgkomite: 1 for 1 år Sak 8: Eiendomsutvikling Kirkebygget vårt trenger etterhvert store kostnader for å holde tritt med tiden. Menighetsrådet har fått en henvendelse fra «Knud Holmsgt utbygging AS» som ønsker å utvikle tomten vår mot kostnadsfritt vederlag som del av nytt bygg på kirkens tomt. Vedtaksforslag: «Menighetsrådet ber Årsmøtet om mandat til å gå i forhandlinger med «Knud Holmsgt utbygging AS». Resultatet vil bli behandlet i Menighetsrådet og fremlagt for endelig behandling og vedtak i et ekstraordinært årsmøte. 4

5 menighetsrådets rapport 2014 er historie og vi kan igjen se tilbake på et innholdsrikt år. At Thomas Aas Pedersen valgte å slutte hos oss, at Aktiv Kirke avviklet og fusjonerte med oss og at tomten på Jåsund kanskje blir solgt til Sola kommune fremfor at vi utvikler den selv, er hendelser vi hadde håpet ikke skjedde, men når de først skjedde så ble de behandlet på en god og konstruktiv måte av alle parter. All forandring gir muligheter og det var det som opptok oss da vi søkte løsninger. Vi har nå fått ansatt en arvtaker etter Thomas. Aleksander Gundersen er allerede ansatt i en mindre stilling og begynner for fullt hos oss i juni. Menighetsrådet er veldig glad for at Aleksander valgte oss og ønsker han velkommen, og vi gleder oss til å arbeidet sammen med han. Han er et spennende valg som vil gjøre en forskjell i menigheten. Mulighetene som de andre hendelsene vil gi, har vi ikke sett helt ennå, men vi er overbevist om at de kommer, og da skal vi være klare til handle. Det er nå viktig for oss å rette blikket fremover og utvikle Misjonskirken Stavanger i henhold til handlingsplanen. Staben vi har gjør en utrolig innsats for å få dette til skje og samarbeidet mellom stab og menighetsråd fungerer veldig bra. Dette sammen med en fantastisk menighet gjør at målene vil bli nådd. Menighetsrådet har i 2014 avholdt 11 ordinære rådsmøter og behandlet 71 saker av forskjellig størrelse og karakter. Samspillet med eldsterådet gjør at menighetsrådet kan fokusere på «forretningsmessige» saker mens saker av «åndelig» karakter behandles av eldsterådet. Dette er en god arbeidsfordeling som gjør at begge råd har en god effektivitet. Menighetsrådsmøtet i mai var felles med Jåttå og hovedsak her var praktisk gjennomføring av fusjonen. På tross av at dette var en vanskelig sak har menighetsrådet på Jåttå gjort et raskt og grundig arbeid og organisert denne på en god måte. Tusen takk for det arbeidet dere har lagt ned gjennom arbeidet i menighetsrådet på Jåttå. Det var ikke denne utviklingen vi så for oss når vi startet opp for 5

6 noen år siden. Jeg er overbevist at det som menigheten gjorde den gangen var riktig da, slik som vedtaket vi tok i ekstraordinært årsmøte i år om å fusjonere Jåttå inn i Stavanger Misjonsmenighet var riktig nå. Dører åpner seg og dører lukkes. Vi må aldri stoppe å søke Guds veiledning og strekke oss etter det som ligger foran. Det arbeidet som har vært gjort på Jåttå har vært rikt og menigheten har vært i kontakt med mange, både kirke-vante og kirkefremmede. Det som er viktig nå er å ivareta arbeidet som fortsettes på Jåttå og utvikle det videre. På årets siste rådsmøte i desember inviterte vi i år som i fjor lederskapet i Bryne Misjonsmenighet til en sosial samling med formål å vise samhold, omsorg og støtte for hverandre. Dette regner vi med blir en tradisjon og håper det kan lede til et nærmere samarbeid juni samlet vi hele lederskapet på Ådneram, menighetsrådene, stab og eldste. Fredag kveld ble brukt til sosial samling, lovsang og bønn. Lørdagen sto handlingsplanen på agendaen Hva nå «Stavanger 2020». Disse samlingene er veldig nyttige og knytter hele lederskapet sammen, og vi får gått igjennom problemstillinger og løsninger på en god måte. Menighetsrådet har i 2014 arrangert medarbeiderfest 29 august og «Vi over 60» adventsfest 6 desember. Begge festene var godt besøkt og gjennomført i samarbeid med stab. Menighetsrådet har også ansvaret for utdelingen av nattverd i menighetens gudstjenester. Vi drømmer om en «relevant» menighet både for de som går i kirken til vanlig, de som ikke er der så ofte, eller de som er der for første gang. Vi har en klar målsetting om å gjøre kirkebesøket til god opplevelse for alle som kommer til kirken og er samtidig klar over at det gir oss noen utfordringer, men de løser vi. Utover dette er saksomfanget stort og vi søker hele tiden effektive måter å jobbe på som gjør at vi kan behandle sakene på en god og sikker måte. Vi har en menighet vi kan være stolte av og som har kimen i seg til å nå målet vi har satt oss i Stavanger 2020 og vi har 6

7 en leder i vår hovedpastor og daglige leder Frode Øvergaard som er virkelig dedikert til å få dette til å skje. Ellers har handlingsplanen stått sentralt gjennom året. Handlings-planen har to fokus, Stavanger 2020 og Misjonsforbundet Sør-Rogaland (MSR). Stavanger 2020 handler om å bygge og utvikle menigheten og dens medlemmer/tilhørende. MSR handler om å etablere og bygge nye menigheter i vår region. MSR har i første omgang handlet om to prosjekter, 1) den plantede menigheten Aktiv Kirke på Jåttå og 2) 4 mål tomt på Jåsund i Sola kommune hvor planen er en kirke/menighet. Som nevnt har status på disse endret såpass i innhold at de får helt nye rammer. Jåsund er ikke avsluttet, men såpass usikkert at vi har valgt å sette den i dvale. På Jåttå har vi valgt å bevare barne- og ungdomsarbeidet og har en 3 års periode hvor vi vil være på utkikk etter muligheter for en form for reetablering. Det vil i såfall skje på andre premisser enn tidligere. Handlingsplan Misjonskirken Stavanger 2020 a) Menighetsplanting b) Satsing på barn og ungdom c) Menighetsvekst-og utvikling d) Lederutvikling 2. Misjonsforbundet Sør-Rogaland (MSR) a) Menighetsplanting Jåsund b) Ansettelse av pastor Aktiv Kirke / prosjektleder i MSR 1. Stavanger 2020 er vår lokale variant av Misjonsforbundets Vekst «Et tre kjennes på frukten» sier Jesus i Luk 6,44, god og mye frukt bekrefter vekst. Derfor jobber vi for at treet skal få best mulig kår for vekst, slik at også ny frukt kan vokse frem. Målet for Stavanger 2020 er å doble tallene vi hadde ved oppstart Derfor teller vi. Menighetsplanting er noe vi ønsker som menighet og ideelt sett tror jeg vi lærer at dette skjer best på grunnlag av en vekst i 7

8 modermenigheten. Intensjonen har vært svanger i menigheten i flere tiår og vi bærer den med oss videre som en del av vårt dna har vært et spennende og utfordrende år for menighetens barne og ungdomsarbeid. Søndagsskolen har fått malt gangen i en barnevennlig nedre del som gjør det kjekkere for barna å komme og gå og viser foreldrene at vi satser på barna. Tigrene har vi måttet handle inn bibler til i 2 omganger for at de skal ha nok når de samles. Barnekoret Popcorn viser at de er ved muligheten til å vokse, dersom en todeling lar seg gjøre ift ledere og dirigent. Her trenger vi noen som kan muliggjøre det. Quell har gode samlinger på Jåttå og får veldig gode tilbakemeldinger fra foreldre og barn. Quellsmøtet (Q) har vært igjennom et utfordrende år i Deltagelsen på Q synkende de siste årene og kom til et punkt hvor vi var nødt til å tenke annerledes. Det krever mye ressurser for å drive gudstjenester hver søndag. Målet ble derfor å se om vi kunne finne en alternativ måte å samle studentmuiljøet. Her startet en prosess hvor studentene ble invitert med. At Thomas Aas Pedersen i denne prosessen kom fram til at Gud kalte han videre til en annen tjeneste i annen menighet. Resultatet ble ikke det vi håpet på. Da høsten startet hadde vi verken eller. Men en del av studentene har funnet sin plass på gudstjenestene på formiddagen, mens andre har forhåpentligvis funnet seg andre alternativer. Menigheten opplever en positiv vekst og den kommer av en en hovedgrunn; invitasjon. De aller fleste nye i menigheten er her fordi de er blitt invitert. Og for de av dem som velger å bli i menigheten, så er hovedgrunnen til det; inkludering. Derfor har vi begynt såvidt i 2014 med å promotere 3i. Vi tror at gjennom et bevisst forhold til menigheten vår og menneskene i livet vårt, så kan vi få utgjøre en forskjell for mange. Det handler om at vi investerer i mennesker rundt oss, begynn med én og har du kapasitet tar du flere. Når anledningen byr seg inviterer du dem til kirken, gjerne en gudstjeneste, men det du tror passer best. Da gjenstår det inkludering. Har du investert og invitert er det ditt ansvar å presentere og alle andres ansvar å inkludere. Dette er et viktig og avgjørende element for vekst som vi håper alle skal ta del i. Tenk vi 8

9 skal få elske mennesker til himmelen, ett menneske av gangen. Sammen blir det bra. I 2013 la vi til rette for «Tjenestesamtalen» hvor fokuset er å hjelpe alle inn i en best mulig tjeneste for den enkelte. Vi tar utgansgpunkt i dine tanker og gaver, ikke våre behov. Det er ikke mange som ber om en slik samtale, noe vi oppmuntrer til, men vi har fått noen samtaler og ser frukter av det. 2. MSR har hatt et travelt år. Som sagt kom Aktiv Kirkes Årsmøte til den konklusjon at de ville arbeide for en fusjon med Misjonskirken. Kjernen på Jåttå har ofret mye og fått mye igjen, men på selve gudstjeneste og voksendelen av kirken, så ble det bare mange kontakter og positive mennesker, svært liten tilvekst. Barne- og ungdomsarbeidet har vært et samarbeid mellom våre to menigheter og i hovedsak drevet av Misjonskirkens ressurser på det frivillige. Fusjonen ble gjennomført før sommeren og Aktiv kirkes medlemmer og ansatte ble overført til Misjonskirken og verdier satt til side med klausul om prioritert bruk i retning av et videre arbeid eller en reetablering på Jåttå. Barne- og ungdomsarbeidet har vi valgt å fortsette med på Jåttå, blant annet fordi en del av deltagerne har lokal forankring. Da de eksisterende lokalitetene ikke har mye framtid i seg grunnet forfall og skal rives i tråd med ny reguleringsplan, speider vi etter nye lokaliteter lokalt for å ivareta forankringen i dette området. Jåsund tok også et steg i annen retning enn det vi opprinnelig hadde ønsket. Da vi ikke har hatt noen pådrivere annet enn de som har gjort en jobb i egenskap av å sitte i Menighetsrådet, så ble det vanskelig å ikke gi etter for presset fra Sola kommune for å få en avklaring på hva vårt bridrag skulle bli på Jåsund. Årsmøtet vedtok å gi menighetsrådet mandat for å kunne selge, men da ønskelig med en inkluderingsavtale om vår eventuelle deltagelse når utvikling av tomten starter. Jåsund ligger således i dvale på sakskartet, men bønn kan utrette mye og ingenting er umulig for Gud. Be for Jåsund! 9

10 statistikker JA Barnevelsignelser Konfirmanter Vielser Barnedåp Troende dåp Begravelser Nye medlemmer Utmeldte / overførte * Døde Medlemmer pr av disse i trossamf Trossamf pr * I 2014 ble det gjort en henvendelse til medlemmer som hadde vært inaktive i flere år om 1) hva menigheten kunne gjøre for de, og 2) om de ønsket å beholde sitt medlemsskap i Misjonskirken. Dette er årsaken til høye utmeldingstall. For mer info se Aveldingsrapporter - Eldsterådet NYE MEDLEMMER 1.Elisabeth Ravndal Talgø 2. Rolf Arne Talgø 3. Bernt Kaarigstad 4. Johnny Bergstrøm 5. Kathrine Helliesen 6. Jørgen Helliesen DØDE 1. Esther Henriksen 2. Ingrid Sofie Aadland 3. Alis Knudsen 4. Rudolf Pedersen Vi lyser fred over deres minne! 10

11 UTMELDTE 1. Richard Roaldsøy 2. David Alf Igland 3. Jane Hess 4. Else Marie K Vangestad 5. Harald Arne Nygaard 6. Torbjørn Nedrebø 7. Annasara Yderstedt 8. Solveig Egeland Thompson 9. Hilde Lea Skjelbred 10. Hanne Birte Furenes 11. Margrethe Dahl 12. Mette Kvaløy Rullestad 13. Brit Heidi L Dagsland 14. Inger Hellem 15. Regina Gardarsdottir Stampe 16. Inger Alice Naley Ås 17. Lars Håkon Løland 18. Margrethe Østebø Nilsen 19. Cathrin Blitzner Møller 20. Line Møinichen Sundqvist 21. Thomas Aas Pedersen 22. Torill Marie Nårstad 23. Ola Nygaard 24. Leif Tore Lindø 25. Therese Daniela Lindø Gudstjenestene Formiddag Quellsmøte Opptalte besøkende antall Gudstj antall talte Gudstj snitt snitt snitt endring fra ,3 % 20,4 % Mål (-20) 53 (-18) Mål Stavanger mål Gudstj.besøkende i snitt Barn & Unge* 213 / / & 30 Personer i gruppefellessk Frivillige JA

12 Podcaster taler på nett Antall Avspilt x Snitt pr tale økonomi Menigheten har i 2014 hatt en fin utvikling på det økonomiske området. Totalt sett har menigheten i år, hatt både høyere inntekter og lavere kostnader enn i Økningen i inntekter skyldes i størst grad økning i posten tilskudd, som i 2014 hadde høyere inntekt på de generelle kommunale tilskuddene og MVA- kompensasjonen. Her var det en økning på 17 % for kommunale tilskudd, og en økning på MVAkompensasjon på 29%. I tillegg vil jeg også trekke frem at julemessa og høstbasar/ vårbasar klarte å få inn hele kr ved deres arrangementer. Innsamlede midler har også hatt en positiv utvikling i forhold til 2013 med kr mer i For nærmere sammensetning av innsamlede midler vises det til regnskapets note 2. 12

13 For 2014 er kostnadene totalt sett relativt uforandret i forhold til Lønnskostnadene ligger noe høyere enn tidligere år, men er fortsatt under budsjettet for I forbindelse med Aktiv Kirke fusjon tok menigheten over ansvaret for lønn som tidligere hadde ligget under Aktiv Kirke, og derfor blir lønnskostnadene noe høyere. I sammenheng med dette var bidrag til Aktiv Kirke naturlig nok lavere enn i Posten andre kostnader er kraftig redusert i forhold til Det kommer som følge at av det i 2013 ble arrangert flere turer til Eagle Brook Church, og samarbeidskurs for staben. Totalt sett betyr dette at menighetens kostnader er kr lavere enn budsjettert for Fondsavsetninger for 2014 ble kr og det vises til note 9 og 10 i regnskapet for nærmere opplysninger om bevegelser i Ordinært aktivitetsresultat for 2014 viser et overskudd for menighetens økonomi med kr, mot et budsjett på 0 kr. Når det justeres for bevegelsen i fondene og andre poster som ikke resultatføres, fremkommer det at menighetens formålskapital totalt øker med kr. Her er det verdt å merke seg fusjonen med Aktiv Kirke der det ble overført kr. Note 4 og 6 dekker nevnte temaer nærmere. 13 Budsjett 2015 For 2015 er det valgt å budsjettere for innsamlede midler stort sett uendret på samme nivå som i For Quellsmøte er det valgte å budsjettere en god del mindre med tanke på at det er usikkerhet om hvordan opplegget blir fremover. De ordinære gaveinntektene for menigheten er valgt å holde på samme nivå som i fjor, Og at vi i år har stor tro på at vi skal nå målet med kr i ordinære gaver. Budsjettet for lønn er i år noe høyere enn det tidligere har vært. Det skyldes blant annet at vi har fått økte lønnskostnader i forhold til

14 renhold. I tillegg vil det bli en noe høyere kostnad for lønn i overgangen til ny ungdomspastor. Fra ble det foretatt lønnsjustering for kirkens ansatte i henhold til Misjonsforbundets satser. Samlet sett budsjetteres det med en noe lavere inntekt og kostnad grunnet aktivitetene til Quellsmøte og Aktiv Kirke ikke budsjetteres med Inntekter/kostnader i særlig grad. Fondsavsetningene holdes på samme nivå som i 2014, med totalt kr. Dette vil gi ett ordinært aktivitetsresultat på 0 kr. Menighetens økonomiteam Det daglige ansvaret for menighetens økonomi ledes av undertegnede, med spesielt regnskap, bokføring og bank som ansvarsområde. Halldis Hagir holder meget god kontroll på lønnsområdet. I tillegg bistår Ole Marius Kaarigstad med god faglig veiledning, og avlasting ved behov. Dette gjør at vi mener at vi har god kvalitetskontroll over regnskapet. Ved siden av dette står også Ken Nygaard, menighetens revisor. Jeg benytter anledningen til å takke alle for god innsats i året som har gått. 14

15 15

16 Menighetsrådet takker En stor takk til alle våre ansatte som stiller opp både sent og tidlig for at alle skal få en god opplevelse når vi er i kirken og at menighetens oppgaver blir håndtert på en god og trygg måte. Vi er heldige som har slik en flott stab som går i front for at menigheten skal utføre oppdraget sitt. Tusen takk for den jobben dere gjør, og måtte Gud velsigne dere rikelig. Sammen med stab har vi mange frivillige og nevner spesielt Morten Eliassen. Han er der sent og tidlig og er en uvurderlig hjelp til å løse praktiske oppgaver. Tusen takk til deg og alle de andre. Takk til Roy Elling Foss som har vært vår rådgiver gjennom Misjonsforbundet sentralt i Det er svært nyttig for oss som lokal menighet å ha dette sentrale ankeret. Når Roy Elling nå forlater denne stillingen ved årsskiftet ønsker vi han Guds rikes velsignelse over liv og tjeneste på veien videre. Videre takker vi alle våre ledere for trofasthet og utholdenhet. Vi vil takke de av dere som har avsluttet lederverv. Vi håper dere finner nye områder å engasjere dere i. En stor takk til hver og en av menighetens medlemmer for givertjeneste, bønn og deltagelse i møter og sammenkomster. Vi har mange å takke og noen skiller seg ut. Det er med stor takk at vi ser tilbake på Rudolf Pedersens liv og tjeneste for menigheten og byen vår. Rudolf gikk hjem til Herren i september. Siden stiftelsen i 1937 har han vært en sentral leder i nesten alle deler av arbeidet vårt helt til helsen ikke klarte mer. Takk til følgende talere som har deltatt i våre gudstjenester utover forkynnerteamet: Gunn Elin Waage, Eli Stølsvik Jim Foss (pastor i Lyngdal Misjonsmenighet), Viggo Klausen (evangelist i Misjonsforbundet UNG) og Bjørn Øyvind Fjeld (førstelektor ved Ansgar Teologiske Høyskole).

17 Menighetens ansatte/stab 2014 Frode Øvergaard, hovedpastor, ansatt 100% Inger H. Kittilsen, barne-, familie- og eldrepastor, ansatt 100% Thomas Aas Pedersen Ungdomspastor ansatt 75%, tom Øyvind Bøylestad, lovsangs- og musikkmedarbeider 60% (10% utleid til Aktiv Kirke tom juni). Tove Pedersen, administrasjonssekretær, ansatt 40% Lise Lalid, barne og ungdomsarbeider 25% fra Ingebjørg Dypedal, barne- og ungdomsarbeider 15% fra (permisjon fra ) Leif Roger Helmersen, ungdomsarbeider 40% fra Ingrid Kjosavik, personlig assistent til Inger K, 20% fra Aleksander Gundersen, tenårings- og studentpastor 15% fra Morten Eliassen, frivillig stab, ansatt som renholdskonsulent fra Representasjon Reid Nygaard: leder av College of Prayer Norge og CoP Stavanger Frode Øvergaard: medlem College of Prayer Norge, Forum for menighetsledere i Stavanger, Valgkomiteen Misjonsforbundet. Thomas Aas Pedersen: Nasjonalt Råd i Misjonsforbundet, Studenter for Jesus (UiS), Øyvind Bøylestad, Nasjonalt Råd i Misjonsforbundet fra Menighetsrådet 2014 Jarl Endre Pedersen - Leder Karl Dag Kjosavik - Nestleder Randi Grindland - Sekretær Daniel Samuelsen - Kasserer Knut Nordahl Larsen - medlem Øyvind Tjelta - medlem Torfinn Eide-Olufsen - medlem Ingvild Kongsbakk - 1. varamedl Varamedlem Siri E. Lærdal Bryn, leder for Aktiv Kirkes Menighetsråd, har vært observatør etter fusjon med Aktiv Kirke

18 rammeplan Stavanger 2020 a) Menighetsplanting b) Satsing på barn og ungdom c) Menighetsvekst-og utvikling d) Lederutvikling 2. Misjonsforbundet Sør-Rogaland a) Menighetsplanting Jåsund b) Menighetsplanting/reetablering på Jåttå 3. Utvikling kirkebygg

19 AvtaleGiro Jeg vil gjerne støtte Misjonskirkens arbeid med kr pr måned Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er Jeg ønsker å benytte Iht Personopplysningsloven av 14. april, informerer vi om følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare informasjon (om at) du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra menigheten. Menigheten vil ikke utlevere informasjon om dette til andre, med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, feks Skatteetaten ved evnt skattefradrag. Mottaker: Misjonskirken Stavanger - med konto: Beløpet trekkes fra min konto nr: Beløpet trekkes den 20.nde i hver måned Beløpsgrense pr måned kr (likt eller høyere enn gavebeløp) Jeg ønsker ikke å motta månedlig varsel i forkant av trekk (menigheten sparer bankgebyr på å ikke sende varsel) Navn: Adresse: Postnr/sted: Sted/dato: Underskrift: KID (fylles ut av menigheten) Avtalen sendes/leveres til : Misjonskirken, Knud Holmsgate 8, 4005 Stavanger

20

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå!

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! Hvem er lik Deg Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Arkiv Resesjon - menighetens mulighet Vi ser at vi som menighet rekker vår hånd ut

Detaljer

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsrapport 2012 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsmøte 3. mars 2013 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 2 Innhold 1 FORSLAG TIL DAGSORDEN 3 2 FORRETNINGSORDEN: 4 3 ÅRSBERETNING 2012 4 3.1 LEDERSKAPETS ÅRSRAPPORT 4

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer