ÅRSRAPPORT Årsmøte. 04 mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Årsmøte. 04 mars 2015 Se også

2 innhold innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken Stavangers årsrapport 2014 har som mål å gi et bilde av menighetens arbeid i Selve årsrapporten holder du i hånden. Årsregnskapet er i et eget hefte - «Årsregnskap 2014». Alle henvisninger til noter ifm økonomi finnes i det heftet. Rapporter fra de forskjellige avdelinger, tjenester og komiteer finnes i heftet «Avdelingsrapporter 2014». - menighetsrådet - 2

3 ett er nødvendig luk 10,38-42 av frode øvergaard, hovedpastor 2014 har vært et spennende år, men også et krevende år, for meg. Det er mange ting jeg kunne snakket om i året som har vært krevende, men det er mindre viktig. Grunnen ble ganske klar for meg helt på slutten av året, rett før jul. Jeg har delt med stab, menighetsråd og eldsteråd at særlig i høst har jeg kjent på lite energi og en lavere bæreevne ift arbeidet, - kjedelig følelse etter en deilig sommer. Dette har preget meg mye og dessverre, men kanskje naturlig, smittet over på stab noe. Heldige meg som har en stab hvor vi har sagt at vi ønsker å gjøre hverandre gode. Klare tilbakemeldinger med kjærlighet og heia-rop fikk meg til å jobbe mer aktivt og konfronterende med meg selv. To ganger i året møter jeg med fem andre pastorer med utgangspunkt i at vi har mye felles, en viss størrelse menighet, flere ansatte, åndelig og administrativt ansvar, mm. Og vi er alle fra Misjonsforbundet. Her deler vi utfordringer med hverandre. En legger frem en sak, vi andre diskuterer saken uten hans aktive deltagelse (lytter, noterer, osv). Etter ca 15 min inviteres han inn i samtalen. Veldig spennende. Alle slipper til. Utfordringen min var MEG. Det kommer til et punkt hvor vi lett blir fanget opp i alt som skal gjøres og når andre ikke gjør det vi mener må gjøres, så anklager vi de andre. Fortellingen om Marta og Maria beskriver dette. En av de andre pastorene sa «Jeg hører en sliten Frode, som mangler fokus i ledelsen sin og som projiserer sin frustrasjon over på menigheten». Jeg har savnet en større grad av eierskap. Nå ble jeg utfordret på å ta det selv. Ett er nødvendig, å komme til Gud og leve ut fra ham. Derfor starter jeg et nytt år med 4 uker studiepermisjon, - fordi ett er nødvendig. 3

4 dagsorden Sak 1: Konstituering! Godkjenning av dagsorden! Valg av ordstyrer. Forslag: Jarl Endre Pedersen! Valg av to referenter:! Valg av to personer til protokollkomité.! Valg av tellekorps. Forslag: Valgkomiteen som suppleres ved behov! Referent til Misjonsbladet. Sak 2: Årsrapport for 2014 Sak 3: Årsregnskap eget hefte Sak 4: Rammeplan 2015 Sak 5: Rapport fra valgkomiteen med ordet fritt vedrørende kandidatene Sak 6: Budsjettforslag eget hefte Sak 7: Valg a: Valg av menighetsrådsmedlemmer (2 for 3 år). Forslag: b: Valg av varamedlemmer (2 for 1 år): Forslag: c: Valg av menighetsrådets leder (1 år): Forslag: d: Valg av revisor (1 for 1 år): Forslag: (hovedregnskap), e: Valg av medlem til Misjonsflammens styre: Forslag: f: Valg av varamedlem til Misjonsflammens styre: Forslag: g: Valg av medlemmer til valgkomite: (2 for 2 år) Forslag: h: Valg av varamedlem til valgkomite: 1 for 1 år Sak 8: Eiendomsutvikling Kirkebygget vårt trenger etterhvert store kostnader for å holde tritt med tiden. Menighetsrådet har fått en henvendelse fra «Knud Holmsgt utbygging AS» som ønsker å utvikle tomten vår mot kostnadsfritt vederlag som del av nytt bygg på kirkens tomt. Vedtaksforslag: «Menighetsrådet ber Årsmøtet om mandat til å gå i forhandlinger med «Knud Holmsgt utbygging AS». Resultatet vil bli behandlet i Menighetsrådet og fremlagt for endelig behandling og vedtak i et ekstraordinært årsmøte. 4

5 menighetsrådets rapport 2014 er historie og vi kan igjen se tilbake på et innholdsrikt år. At Thomas Aas Pedersen valgte å slutte hos oss, at Aktiv Kirke avviklet og fusjonerte med oss og at tomten på Jåsund kanskje blir solgt til Sola kommune fremfor at vi utvikler den selv, er hendelser vi hadde håpet ikke skjedde, men når de først skjedde så ble de behandlet på en god og konstruktiv måte av alle parter. All forandring gir muligheter og det var det som opptok oss da vi søkte løsninger. Vi har nå fått ansatt en arvtaker etter Thomas. Aleksander Gundersen er allerede ansatt i en mindre stilling og begynner for fullt hos oss i juni. Menighetsrådet er veldig glad for at Aleksander valgte oss og ønsker han velkommen, og vi gleder oss til å arbeidet sammen med han. Han er et spennende valg som vil gjøre en forskjell i menigheten. Mulighetene som de andre hendelsene vil gi, har vi ikke sett helt ennå, men vi er overbevist om at de kommer, og da skal vi være klare til handle. Det er nå viktig for oss å rette blikket fremover og utvikle Misjonskirken Stavanger i henhold til handlingsplanen. Staben vi har gjør en utrolig innsats for å få dette til skje og samarbeidet mellom stab og menighetsråd fungerer veldig bra. Dette sammen med en fantastisk menighet gjør at målene vil bli nådd. Menighetsrådet har i 2014 avholdt 11 ordinære rådsmøter og behandlet 71 saker av forskjellig størrelse og karakter. Samspillet med eldsterådet gjør at menighetsrådet kan fokusere på «forretningsmessige» saker mens saker av «åndelig» karakter behandles av eldsterådet. Dette er en god arbeidsfordeling som gjør at begge råd har en god effektivitet. Menighetsrådsmøtet i mai var felles med Jåttå og hovedsak her var praktisk gjennomføring av fusjonen. På tross av at dette var en vanskelig sak har menighetsrådet på Jåttå gjort et raskt og grundig arbeid og organisert denne på en god måte. Tusen takk for det arbeidet dere har lagt ned gjennom arbeidet i menighetsrådet på Jåttå. Det var ikke denne utviklingen vi så for oss når vi startet opp for 5

6 noen år siden. Jeg er overbevist at det som menigheten gjorde den gangen var riktig da, slik som vedtaket vi tok i ekstraordinært årsmøte i år om å fusjonere Jåttå inn i Stavanger Misjonsmenighet var riktig nå. Dører åpner seg og dører lukkes. Vi må aldri stoppe å søke Guds veiledning og strekke oss etter det som ligger foran. Det arbeidet som har vært gjort på Jåttå har vært rikt og menigheten har vært i kontakt med mange, både kirke-vante og kirkefremmede. Det som er viktig nå er å ivareta arbeidet som fortsettes på Jåttå og utvikle det videre. På årets siste rådsmøte i desember inviterte vi i år som i fjor lederskapet i Bryne Misjonsmenighet til en sosial samling med formål å vise samhold, omsorg og støtte for hverandre. Dette regner vi med blir en tradisjon og håper det kan lede til et nærmere samarbeid juni samlet vi hele lederskapet på Ådneram, menighetsrådene, stab og eldste. Fredag kveld ble brukt til sosial samling, lovsang og bønn. Lørdagen sto handlingsplanen på agendaen Hva nå «Stavanger 2020». Disse samlingene er veldig nyttige og knytter hele lederskapet sammen, og vi får gått igjennom problemstillinger og løsninger på en god måte. Menighetsrådet har i 2014 arrangert medarbeiderfest 29 august og «Vi over 60» adventsfest 6 desember. Begge festene var godt besøkt og gjennomført i samarbeid med stab. Menighetsrådet har også ansvaret for utdelingen av nattverd i menighetens gudstjenester. Vi drømmer om en «relevant» menighet både for de som går i kirken til vanlig, de som ikke er der så ofte, eller de som er der for første gang. Vi har en klar målsetting om å gjøre kirkebesøket til god opplevelse for alle som kommer til kirken og er samtidig klar over at det gir oss noen utfordringer, men de løser vi. Utover dette er saksomfanget stort og vi søker hele tiden effektive måter å jobbe på som gjør at vi kan behandle sakene på en god og sikker måte. Vi har en menighet vi kan være stolte av og som har kimen i seg til å nå målet vi har satt oss i Stavanger 2020 og vi har 6

7 en leder i vår hovedpastor og daglige leder Frode Øvergaard som er virkelig dedikert til å få dette til å skje. Ellers har handlingsplanen stått sentralt gjennom året. Handlings-planen har to fokus, Stavanger 2020 og Misjonsforbundet Sør-Rogaland (MSR). Stavanger 2020 handler om å bygge og utvikle menigheten og dens medlemmer/tilhørende. MSR handler om å etablere og bygge nye menigheter i vår region. MSR har i første omgang handlet om to prosjekter, 1) den plantede menigheten Aktiv Kirke på Jåttå og 2) 4 mål tomt på Jåsund i Sola kommune hvor planen er en kirke/menighet. Som nevnt har status på disse endret såpass i innhold at de får helt nye rammer. Jåsund er ikke avsluttet, men såpass usikkert at vi har valgt å sette den i dvale. På Jåttå har vi valgt å bevare barne- og ungdomsarbeidet og har en 3 års periode hvor vi vil være på utkikk etter muligheter for en form for reetablering. Det vil i såfall skje på andre premisser enn tidligere. Handlingsplan Misjonskirken Stavanger 2020 a) Menighetsplanting b) Satsing på barn og ungdom c) Menighetsvekst-og utvikling d) Lederutvikling 2. Misjonsforbundet Sør-Rogaland (MSR) a) Menighetsplanting Jåsund b) Ansettelse av pastor Aktiv Kirke / prosjektleder i MSR 1. Stavanger 2020 er vår lokale variant av Misjonsforbundets Vekst «Et tre kjennes på frukten» sier Jesus i Luk 6,44, god og mye frukt bekrefter vekst. Derfor jobber vi for at treet skal få best mulig kår for vekst, slik at også ny frukt kan vokse frem. Målet for Stavanger 2020 er å doble tallene vi hadde ved oppstart Derfor teller vi. Menighetsplanting er noe vi ønsker som menighet og ideelt sett tror jeg vi lærer at dette skjer best på grunnlag av en vekst i 7

8 modermenigheten. Intensjonen har vært svanger i menigheten i flere tiår og vi bærer den med oss videre som en del av vårt dna har vært et spennende og utfordrende år for menighetens barne og ungdomsarbeid. Søndagsskolen har fått malt gangen i en barnevennlig nedre del som gjør det kjekkere for barna å komme og gå og viser foreldrene at vi satser på barna. Tigrene har vi måttet handle inn bibler til i 2 omganger for at de skal ha nok når de samles. Barnekoret Popcorn viser at de er ved muligheten til å vokse, dersom en todeling lar seg gjøre ift ledere og dirigent. Her trenger vi noen som kan muliggjøre det. Quell har gode samlinger på Jåttå og får veldig gode tilbakemeldinger fra foreldre og barn. Quellsmøtet (Q) har vært igjennom et utfordrende år i Deltagelsen på Q synkende de siste årene og kom til et punkt hvor vi var nødt til å tenke annerledes. Det krever mye ressurser for å drive gudstjenester hver søndag. Målet ble derfor å se om vi kunne finne en alternativ måte å samle studentmuiljøet. Her startet en prosess hvor studentene ble invitert med. At Thomas Aas Pedersen i denne prosessen kom fram til at Gud kalte han videre til en annen tjeneste i annen menighet. Resultatet ble ikke det vi håpet på. Da høsten startet hadde vi verken eller. Men en del av studentene har funnet sin plass på gudstjenestene på formiddagen, mens andre har forhåpentligvis funnet seg andre alternativer. Menigheten opplever en positiv vekst og den kommer av en en hovedgrunn; invitasjon. De aller fleste nye i menigheten er her fordi de er blitt invitert. Og for de av dem som velger å bli i menigheten, så er hovedgrunnen til det; inkludering. Derfor har vi begynt såvidt i 2014 med å promotere 3i. Vi tror at gjennom et bevisst forhold til menigheten vår og menneskene i livet vårt, så kan vi få utgjøre en forskjell for mange. Det handler om at vi investerer i mennesker rundt oss, begynn med én og har du kapasitet tar du flere. Når anledningen byr seg inviterer du dem til kirken, gjerne en gudstjeneste, men det du tror passer best. Da gjenstår det inkludering. Har du investert og invitert er det ditt ansvar å presentere og alle andres ansvar å inkludere. Dette er et viktig og avgjørende element for vekst som vi håper alle skal ta del i. Tenk vi 8

9 skal få elske mennesker til himmelen, ett menneske av gangen. Sammen blir det bra. I 2013 la vi til rette for «Tjenestesamtalen» hvor fokuset er å hjelpe alle inn i en best mulig tjeneste for den enkelte. Vi tar utgansgpunkt i dine tanker og gaver, ikke våre behov. Det er ikke mange som ber om en slik samtale, noe vi oppmuntrer til, men vi har fått noen samtaler og ser frukter av det. 2. MSR har hatt et travelt år. Som sagt kom Aktiv Kirkes Årsmøte til den konklusjon at de ville arbeide for en fusjon med Misjonskirken. Kjernen på Jåttå har ofret mye og fått mye igjen, men på selve gudstjeneste og voksendelen av kirken, så ble det bare mange kontakter og positive mennesker, svært liten tilvekst. Barne- og ungdomsarbeidet har vært et samarbeid mellom våre to menigheter og i hovedsak drevet av Misjonskirkens ressurser på det frivillige. Fusjonen ble gjennomført før sommeren og Aktiv kirkes medlemmer og ansatte ble overført til Misjonskirken og verdier satt til side med klausul om prioritert bruk i retning av et videre arbeid eller en reetablering på Jåttå. Barne- og ungdomsarbeidet har vi valgt å fortsette med på Jåttå, blant annet fordi en del av deltagerne har lokal forankring. Da de eksisterende lokalitetene ikke har mye framtid i seg grunnet forfall og skal rives i tråd med ny reguleringsplan, speider vi etter nye lokaliteter lokalt for å ivareta forankringen i dette området. Jåsund tok også et steg i annen retning enn det vi opprinnelig hadde ønsket. Da vi ikke har hatt noen pådrivere annet enn de som har gjort en jobb i egenskap av å sitte i Menighetsrådet, så ble det vanskelig å ikke gi etter for presset fra Sola kommune for å få en avklaring på hva vårt bridrag skulle bli på Jåsund. Årsmøtet vedtok å gi menighetsrådet mandat for å kunne selge, men da ønskelig med en inkluderingsavtale om vår eventuelle deltagelse når utvikling av tomten starter. Jåsund ligger således i dvale på sakskartet, men bønn kan utrette mye og ingenting er umulig for Gud. Be for Jåsund! 9

10 statistikker JA Barnevelsignelser Konfirmanter Vielser Barnedåp Troende dåp Begravelser Nye medlemmer Utmeldte / overførte * Døde Medlemmer pr av disse i trossamf Trossamf pr * I 2014 ble det gjort en henvendelse til medlemmer som hadde vært inaktive i flere år om 1) hva menigheten kunne gjøre for de, og 2) om de ønsket å beholde sitt medlemsskap i Misjonskirken. Dette er årsaken til høye utmeldingstall. For mer info se Aveldingsrapporter - Eldsterådet NYE MEDLEMMER 1.Elisabeth Ravndal Talgø 2. Rolf Arne Talgø 3. Bernt Kaarigstad 4. Johnny Bergstrøm 5. Kathrine Helliesen 6. Jørgen Helliesen DØDE 1. Esther Henriksen 2. Ingrid Sofie Aadland 3. Alis Knudsen 4. Rudolf Pedersen Vi lyser fred over deres minne! 10

11 UTMELDTE 1. Richard Roaldsøy 2. David Alf Igland 3. Jane Hess 4. Else Marie K Vangestad 5. Harald Arne Nygaard 6. Torbjørn Nedrebø 7. Annasara Yderstedt 8. Solveig Egeland Thompson 9. Hilde Lea Skjelbred 10. Hanne Birte Furenes 11. Margrethe Dahl 12. Mette Kvaløy Rullestad 13. Brit Heidi L Dagsland 14. Inger Hellem 15. Regina Gardarsdottir Stampe 16. Inger Alice Naley Ås 17. Lars Håkon Løland 18. Margrethe Østebø Nilsen 19. Cathrin Blitzner Møller 20. Line Møinichen Sundqvist 21. Thomas Aas Pedersen 22. Torill Marie Nårstad 23. Ola Nygaard 24. Leif Tore Lindø 25. Therese Daniela Lindø Gudstjenestene Formiddag Quellsmøte Opptalte besøkende antall Gudstj antall talte Gudstj snitt snitt snitt endring fra ,3 % 20,4 % Mål (-20) 53 (-18) Mål Stavanger mål Gudstj.besøkende i snitt Barn & Unge* 213 / / & 30 Personer i gruppefellessk Frivillige JA

12 Podcaster taler på nett Antall Avspilt x Snitt pr tale økonomi Menigheten har i 2014 hatt en fin utvikling på det økonomiske området. Totalt sett har menigheten i år, hatt både høyere inntekter og lavere kostnader enn i Økningen i inntekter skyldes i størst grad økning i posten tilskudd, som i 2014 hadde høyere inntekt på de generelle kommunale tilskuddene og MVA- kompensasjonen. Her var det en økning på 17 % for kommunale tilskudd, og en økning på MVAkompensasjon på 29%. I tillegg vil jeg også trekke frem at julemessa og høstbasar/ vårbasar klarte å få inn hele kr ved deres arrangementer. Innsamlede midler har også hatt en positiv utvikling i forhold til 2013 med kr mer i For nærmere sammensetning av innsamlede midler vises det til regnskapets note 2. 12

13 For 2014 er kostnadene totalt sett relativt uforandret i forhold til Lønnskostnadene ligger noe høyere enn tidligere år, men er fortsatt under budsjettet for I forbindelse med Aktiv Kirke fusjon tok menigheten over ansvaret for lønn som tidligere hadde ligget under Aktiv Kirke, og derfor blir lønnskostnadene noe høyere. I sammenheng med dette var bidrag til Aktiv Kirke naturlig nok lavere enn i Posten andre kostnader er kraftig redusert i forhold til Det kommer som følge at av det i 2013 ble arrangert flere turer til Eagle Brook Church, og samarbeidskurs for staben. Totalt sett betyr dette at menighetens kostnader er kr lavere enn budsjettert for Fondsavsetninger for 2014 ble kr og det vises til note 9 og 10 i regnskapet for nærmere opplysninger om bevegelser i Ordinært aktivitetsresultat for 2014 viser et overskudd for menighetens økonomi med kr, mot et budsjett på 0 kr. Når det justeres for bevegelsen i fondene og andre poster som ikke resultatføres, fremkommer det at menighetens formålskapital totalt øker med kr. Her er det verdt å merke seg fusjonen med Aktiv Kirke der det ble overført kr. Note 4 og 6 dekker nevnte temaer nærmere. 13 Budsjett 2015 For 2015 er det valgt å budsjettere for innsamlede midler stort sett uendret på samme nivå som i For Quellsmøte er det valgte å budsjettere en god del mindre med tanke på at det er usikkerhet om hvordan opplegget blir fremover. De ordinære gaveinntektene for menigheten er valgt å holde på samme nivå som i fjor, Og at vi i år har stor tro på at vi skal nå målet med kr i ordinære gaver. Budsjettet for lønn er i år noe høyere enn det tidligere har vært. Det skyldes blant annet at vi har fått økte lønnskostnader i forhold til

14 renhold. I tillegg vil det bli en noe høyere kostnad for lønn i overgangen til ny ungdomspastor. Fra ble det foretatt lønnsjustering for kirkens ansatte i henhold til Misjonsforbundets satser. Samlet sett budsjetteres det med en noe lavere inntekt og kostnad grunnet aktivitetene til Quellsmøte og Aktiv Kirke ikke budsjetteres med Inntekter/kostnader i særlig grad. Fondsavsetningene holdes på samme nivå som i 2014, med totalt kr. Dette vil gi ett ordinært aktivitetsresultat på 0 kr. Menighetens økonomiteam Det daglige ansvaret for menighetens økonomi ledes av undertegnede, med spesielt regnskap, bokføring og bank som ansvarsområde. Halldis Hagir holder meget god kontroll på lønnsområdet. I tillegg bistår Ole Marius Kaarigstad med god faglig veiledning, og avlasting ved behov. Dette gjør at vi mener at vi har god kvalitetskontroll over regnskapet. Ved siden av dette står også Ken Nygaard, menighetens revisor. Jeg benytter anledningen til å takke alle for god innsats i året som har gått. 14

15 15

16 Menighetsrådet takker En stor takk til alle våre ansatte som stiller opp både sent og tidlig for at alle skal få en god opplevelse når vi er i kirken og at menighetens oppgaver blir håndtert på en god og trygg måte. Vi er heldige som har slik en flott stab som går i front for at menigheten skal utføre oppdraget sitt. Tusen takk for den jobben dere gjør, og måtte Gud velsigne dere rikelig. Sammen med stab har vi mange frivillige og nevner spesielt Morten Eliassen. Han er der sent og tidlig og er en uvurderlig hjelp til å løse praktiske oppgaver. Tusen takk til deg og alle de andre. Takk til Roy Elling Foss som har vært vår rådgiver gjennom Misjonsforbundet sentralt i Det er svært nyttig for oss som lokal menighet å ha dette sentrale ankeret. Når Roy Elling nå forlater denne stillingen ved årsskiftet ønsker vi han Guds rikes velsignelse over liv og tjeneste på veien videre. Videre takker vi alle våre ledere for trofasthet og utholdenhet. Vi vil takke de av dere som har avsluttet lederverv. Vi håper dere finner nye områder å engasjere dere i. En stor takk til hver og en av menighetens medlemmer for givertjeneste, bønn og deltagelse i møter og sammenkomster. Vi har mange å takke og noen skiller seg ut. Det er med stor takk at vi ser tilbake på Rudolf Pedersens liv og tjeneste for menigheten og byen vår. Rudolf gikk hjem til Herren i september. Siden stiftelsen i 1937 har han vært en sentral leder i nesten alle deler av arbeidet vårt helt til helsen ikke klarte mer. Takk til følgende talere som har deltatt i våre gudstjenester utover forkynnerteamet: Gunn Elin Waage, Eli Stølsvik Jim Foss (pastor i Lyngdal Misjonsmenighet), Viggo Klausen (evangelist i Misjonsforbundet UNG) og Bjørn Øyvind Fjeld (førstelektor ved Ansgar Teologiske Høyskole).

17 Menighetens ansatte/stab 2014 Frode Øvergaard, hovedpastor, ansatt 100% Inger H. Kittilsen, barne-, familie- og eldrepastor, ansatt 100% Thomas Aas Pedersen Ungdomspastor ansatt 75%, tom Øyvind Bøylestad, lovsangs- og musikkmedarbeider 60% (10% utleid til Aktiv Kirke tom juni). Tove Pedersen, administrasjonssekretær, ansatt 40% Lise Lalid, barne og ungdomsarbeider 25% fra Ingebjørg Dypedal, barne- og ungdomsarbeider 15% fra (permisjon fra ) Leif Roger Helmersen, ungdomsarbeider 40% fra Ingrid Kjosavik, personlig assistent til Inger K, 20% fra Aleksander Gundersen, tenårings- og studentpastor 15% fra Morten Eliassen, frivillig stab, ansatt som renholdskonsulent fra Representasjon Reid Nygaard: leder av College of Prayer Norge og CoP Stavanger Frode Øvergaard: medlem College of Prayer Norge, Forum for menighetsledere i Stavanger, Valgkomiteen Misjonsforbundet. Thomas Aas Pedersen: Nasjonalt Råd i Misjonsforbundet, Studenter for Jesus (UiS), Øyvind Bøylestad, Nasjonalt Råd i Misjonsforbundet fra Menighetsrådet 2014 Jarl Endre Pedersen - Leder Karl Dag Kjosavik - Nestleder Randi Grindland - Sekretær Daniel Samuelsen - Kasserer Knut Nordahl Larsen - medlem Øyvind Tjelta - medlem Torfinn Eide-Olufsen - medlem Ingvild Kongsbakk - 1. varamedl Varamedlem Siri E. Lærdal Bryn, leder for Aktiv Kirkes Menighetsråd, har vært observatør etter fusjon med Aktiv Kirke

18 rammeplan Stavanger 2020 a) Menighetsplanting b) Satsing på barn og ungdom c) Menighetsvekst-og utvikling d) Lederutvikling 2. Misjonsforbundet Sør-Rogaland a) Menighetsplanting Jåsund b) Menighetsplanting/reetablering på Jåttå 3. Utvikling kirkebygg

19 AvtaleGiro Jeg vil gjerne støtte Misjonskirkens arbeid med kr pr måned Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er Jeg ønsker å benytte Iht Personopplysningsloven av 14. april, informerer vi om følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare informasjon (om at) du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra menigheten. Menigheten vil ikke utlevere informasjon om dette til andre, med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, feks Skatteetaten ved evnt skattefradrag. Mottaker: Misjonskirken Stavanger - med konto: Beløpet trekkes fra min konto nr: Beløpet trekkes den 20.nde i hver måned Beløpsgrense pr måned kr (likt eller høyere enn gavebeløp) Jeg ønsker ikke å motta månedlig varsel i forkant av trekk (menigheten sparer bankgebyr på å ikke sende varsel) Navn: Adresse: Postnr/sted: Sted/dato: Underskrift: KID (fylles ut av menigheten) Avtalen sendes/leveres til : Misjonskirken, Knud Holmsgate 8, 4005 Stavanger

20

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

ÅRSRAPPORT Årsmøte. 09 mars 2016

ÅRSRAPPORT Årsmøte. 09 mars 2016 ÅRSRAPPORT 2015 79. Årsmøte. 09 mars 2016 Se også innhold 2 3 4 5-19 11-13 13-17 17-19 19 innhold pastord dagsorden menighetsrådets årsrapport statistikker økonomi takk, representasjon, ansatte menighetsrådet,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

LISTA MISJONSMENIGHET. La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet

LISTA MISJONSMENIGHET. La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet LISTA MISJONSMENIGHET La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet DET NYE MISJONSHUSET med tro på fremtiden E tter årsmøtet i fjor satte styret ned en gruppe som skulle innhente og utarbeide forslag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017.

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Protokoll fra årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Ungdom & Medier Bønnespalten Ja, jeg vil bli mediepartner i Familie & Medier! NAVN: ADR: POSTNR./STED: TELEFON: E-POST: Kjære deg! Kan du tenke deg å bli fast giver til Familie & Medier? Vi ønsker å

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Industri Energi Odfjell

Industri Energi Odfjell Dagsorden Årsmøte Odfjell Drilling Fagforening 15.mars 2016 Møtet starter kl. 10:00 Sak 1 Åpning ved leder Tor-Bjarte Jakobsen - Navneopprop - Godkjenning dagsorden - Valg av dirigent. Sak 2 - Konstituering

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE Vedtektene har status som generalforsamlingens anbefalte vedtekter for menighetene i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen kan endre vedtektene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 Se også 2 3 4-6 7 8 9 9 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 Innhold Hovedpastor, Forkynnerteamet Eldsterådet Eldrepastor, Formiddagstreffet Besøkstjenesten

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer