Fellesskap i troen - rom for livet. . Innskrivning nye konfirmanter 5. september kl Sommeråpent i Sandvikskirken på onsdager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesskap i troen - rom for livet. . Innskrivning nye konfirmanter 5. september kl. 18.00. Sommeråpent i Sandvikskirken på onsdager"

Transkript

1 SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 2, 96. ÅRGANG J UNI 2013 Takk for følget - velkommen til nye! En sommarpsalm? Hvordan er ditt forhold til salmer? De som kommer til kirke blir en del av salmesangen, lyttende eller deltakende. Mange slår på radioen søndag morgen, til Nils Abrahamsens Sangtime, på NRK - der det i en time tid deles sangglede og salmer mange har et forhold til og rett og slett liker! Foto: Øyvind Hjelmen. Innskrivning nye konfirmanter 5. september kl Sommeråpent i Sandvikskirken på onsdager I sommer vil Sandvikskirken være åpen på onsdager mellom og Tanken er å gi både fastboende og turister mulighet til å besøke den vakre kirken vår, være i kirkerommet i stillhet og bønn, tenne lys og lytte til musikk (orgelmusikk, klaverspill, og sang fra til ca 12.30). Velkommen! Sandviksdagene 2013 blir lørdag 31. august og søndag 1. september Sandviken menighet deltar også i år på arrangementet, med åpent menighetshus og kirke, konsert med Kantoriet i Gamle Bergen mm. Vi spør, for snart er det tid for ny salmeboken, og den kommer ikke i ny versjon så ofte at det blir trivielt. Det er rett og slett en begivenhet. Denne gang kanskje med større oppmerksomhet når den faktisk kommer. Hvor mange nymotens ting er blitt tatt med? Finner vi igjen de gode gamle, osv, osv. For mange menigheter vil det også bli et spørsmål om å synge fra bok eller fra skrift på vegg. Diskusjonen får vi nok i Sandviken også. I mellomtiden kan du kanskje tenke litt på om det er noen salmer som betyr noe ekstra for deg Den nye salmeboken som kommer i høst har 899 nummer. 659 er videreført fra de to salmebøkene vi har i dag, og 240 er splitter nye! Følg oss gjerne på Søk på Sandviken menighet

2 N R 2, 96. ÅRGANG Det livssynsåpne samfunn Hvilken plass skal religiøs tro ha i det norske samfunnet? Og hvilken plass skal Den norske kirke ha i det offentlige Norge når statskirken er avviklet? I januar la Stålsett-utvalget frem utredningen «Det livssynsåpne samfunn», NOU 2013:1. Utvalget har foretatt en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og kommet med forslag som skal skape en mest mulig helhetlig politikk på feltet. Utvalget foreslår tiltak på en rekke områder; tilskuddsordninger, lovgivning, vigsel, gravferd, tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner, religiøse plagg og symboler, m.m. Stålsett-utvalgets innstilling er ute på høring. Fellesråd og menighetsråd er invitert til å komme med høringssvar på innstillingen innen 30. august i år. Men denne viktige saken berører alle som bor i Norge. Det dreier seg ikke bare om hva som tjener kirken best, men hva som tjener det norske folk. Spørsmålet handler om vår nasjonale identitet. Det er ikke mange ukene siden vi viftet med det korsmerkede flagget og sang «Gud signe vårt dyre fedreland», «Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader» og «Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud». Som en kontrast til vår 17. maifeiring lyder Arnulf Øverlands kjente dikt, «Stryk kristenkorset av ditt flagg, og heis det rent og rødt». Vi er mange som er glad i Øverlands dikt, som ikke støtter ham i dette. Også i dag er det mange, med Humanetisk Forbund i spissen, som ønsker at det offentlige Norge skal fremstå religionsløst. Jeg tror at majoriteten i folket ønsker å beholdet korset i flagget, ikke bare som et tomt symbol, men som uttrykk for en nasjonal identitet som bærer i seg noen grunnleggende verdier. Det betyr ikke at noen skal pådyttes en religion, men det betyr at religiøs tro og praksis, og særskilt den kristne, som de fleste av oss tilhører, skal ha sin naturlige plass i det offentlige liv. Et par eksempler: 1. Mitt inntrykk etter å ha snakket med mange dåpsforeldre er at de fleste synes det er naturlig at skolen gir barna en grunnleggende opplæring i kristen tro. 2. Etter terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet ble kirkene samlingssteder for de sørgende. Oslo Domkirke ble brukt til flere offisielle samlinger. For flertallet av nordmenn kjennes dette naturlig, men også her er det røster som hevder at alle offentlige markeringer av sorg skal skje i livssynsnøytrale rom. Debatten om det livssynsåpne samfunn bør ikke domineres av et lite mindretall humanetikere, med sterke allianser i media og på Stortinget. Her bør alle som er glad i vårt land og folk engasjere seg. Det viktigste signalet fra Sandvikens sokneprest i dette spørsmålet er å si med Petter Dass: «Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde.» I Sandvikskirken lovpriser vi Gud hver søndag og takker for hans gode gaver. Vi ber for land og, for verdens fattige og for den som lider midt iblant oss. Når vi samles i kirke og menighetshus styrker vi hverandre i troen på Ham som bærer alt i sin hånd, og blir sendt av ham for å gjøre Sandviken, Norge og verden til et bedre sted. Det er særlig når troen praktiseres at dens iboende kraft er virksom, både i enkeltmenneskers liv, og i samfunnet for øvrig. Velkommen inn i dette troens fellesskap i Sandviken! Hilsen Sverre prest Sommerens Maria med Sandviken barnegospelkor Foto:Trude Renate Skjensvold Et par glimt fra Sandviken barnegospels store musikalprosjekt denne våren, Sommerens Maria. Finfint var det!

3 S ØNDAGSHILSEN S IDE 3 Velkommen til både gamle og nye... Nok en gang har Sandviken menighet fulgt en gruppe konfirmanter til deres store dag. En oppdagelsesreise i troens verden, det er i alle fall hva konfirmantpresten ønsker at konfirmanttiden skal være. På reisen har vi vært i kirken, feiret gudstjeneste med dåp, nattverd, bønn og sang. Vi har sittet sammen med åpne Ny-testamenter, vi har gått fra dør til dør for å samle inn penger til verdens fattige, vi har lekt sammen, vært på weekendtur både høst og vår. Og Sandviken-konfirmantene anno 2013 har vist seg som gode lagspillere ved å vinne høstens fotballcup! Konfirmantpresten har fått mange godord om konfirmantene både fra gruppelederne og fra vanlige kirkefolk. Så fint å bli møtt i kirkedøren av en hyggelig ungdom, så interessante svar på samtalegudstjenesten, og så bra sangkor! Ikke alt er fryd og gammen med å være konfirmant, konfirmantleder eller konfirmantprest, for den saks skyld. Det hender vi strever litt, på hver vår kant. Men vi har også opplevd noe verdifullt sammen. Jeg har verdifulle minner som jeg tar vare på, og jeg vet at mange, kanskje alle (?) konfirmantene og lederne også har noen slike «highlights» fra konfirmanttiden. Jeg håper at vi har maktet å snakke sant om livet og om Gud. Mest av alt håper jeg at konfirmanttiden har gjort bildet av vår frelser Jesus Kristus klarere og mer levende. Takk til konfirmant lederne, takk til menigheten som har bedt for konfirmantene våre, takk til konfirmanter og foreldre for følget så langt. Kanskje vi ses igjen i kirken snart? Ikke før årets konfirmanter er passert målstreken, så er nye klar på startstreken. I skrivende stund er det meste av Herlig tur til Herdla - for seniorene planlegging på plass. De fleste lederne våre fortsetter, og kanskje vi får med noen av årets konfirmanter som ledere? Vi kommer til å satse på noenlunde samme lest som sist. For å unngå kollisjon med fotballkampene blir det i høst samlinger på torsdager. Vi skal ha klubbhelger på menighetshuset, og vi skal på weekend både høst og vår. Konfirmasjonen våren 2014 blir søndag 11. mai. Alle døpte kirkemedlemmer født i 1999 vil få invitasjon i posten, men vi tar også imot udøpte som vurderer dåp og konfirmasjon. Så langt vi har kapasitet til tar vi også imot ungdommer fra andre sokn som ønsker konfirmasjon i Sandvikskirken. Innskrivning gjøres på hjemmesiden Innskrivningsmøte med informasjon til konfirmanter og foreldre blir i Sandvikskirken 5. september 2013 kl Hilsen Sverre prest Først ble det stopp på Herdla museum hvor Gunnar Furre orienterte oss entusiask om landskapet og dets tilblivelse. Vi fikk også høre om det rike fuglelivet i på Herdla, og betydningen området hadde under krigen. Det ble også tid til å besøke det lille krigsmuseet der bl.a. det tyske krigsflyet som ble tatt opp av sjøen i 2010 er stilt ut. Ingen tur uten god mat. Derfor ble turen lagt innom Herdla gjestehus, der også flere andre turgrupper hadde funnet veien denne fine junidagen. Hjemmelagde kjøttkaker av av kortreist storfe som hadde beitet og hatt gode dager i nærområdet smakte godt for sultne munner. Deretter var det tid for en åndelig desert om man så kan si, i vakre Herdla kirke, hvor Sverre prest holdt en fin andakt, kantor Jostein spilte så fint, mens administrasjonsleder Birgit (Paulsen) sang så vakkert. 5. juni - en vår eller sommerdag god som noen satte ca. 40 personer avgårde på tur til herlige Herdla, 23 fra Sandviken og 16 fra Eidsvåg, så kjekt å få til en fin tur sammen! Takk til alle som bidro til å få dette til! Da vi kom hjem var vi så fornøyde at vi rett og slett måtte si som i stilen på barneskolen: Alle var enige om at det hadde vært en fin tur!

4 S IDE 4 S IDE 4 N R 2, 96. ÅRGANG Ny kirketjener - med engasjement for mennesker I den siste tiden har de som ferdes i Sandvikskirken lagt merke til en mørk, smilende mann i arbeid med å legge til rette for gudstjenester og andre samvær i kirken. Sandviken menighet har fått ny kirketjener, og vi i Søndagshilsen har fått en liten prat med ham. Navnet er Kalaregy Drange, men til daglig vil han gjerne kalles Regy. Kirketjenerstillingen i Sandviken utgjør 50 % av en hel stilling. Fra før av har han halv stilling som kirketjener i Eidsvåg, og han kombinerer nå disse to stillingene. Onsdag og fredag har han arbeidsdag hos oss. Helgene fordeler han mellom de to kirkene. -Hvem er du, Regy? -Jeg er 50 år og 2-barnspappa. Opprinnelig kommer jeg fra Sri Lanka, men flyttet på grunn av krigen der. Over halve livet har jeg bodd i Norge. Her kjenner jeg meg hjemme, og her har jeg mine venner. For 20 år siden ble jeg kristen. Jeg ble døpt i Biskopshavn kirke, og bor fortsatt i samme menighet. Der har jeg også vært med i menighetsrådet i to perioder. -Hva liker du best med å være kirketjener? -Jeg liker best å møte mennesker, både gamle og unge, i glede og sorg. Jeg ønsker legge til rette for at kirken skal være et sted der mennesker kan oppleve Guds nærvær. Da er det viktig at kirken er ren og pen. Jeg drømte lenge om å gå på bibelskole for å lære mer om den kristne tro, men hadde ikke økonomi til det. Men arbeidet som kirketjener gir meg mulighet til å lære mer om troen min likevel! Hvor lenge har du arbeidet som kirketjener? -I fem år. Tidligere jobbet jeg i Kirkens bymisjon som miljøarbeider blant ungdom. Jeg har også arbeidet på Røde Kors sykehjem som kokk. I samtalen blir Regy ivrig, og vil gjerne fortelle om det han brenner for. - Da misjonærene kom til 3. verden begynte de med å hjelpe mennesker med grunnleggende behov for mat og klær. Så forkynte de evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus. Frelsesarmeens slagord, soup, soap and salvation er også godt fordi det møtte mennesker der behovet er. I vårt norske samfunn er det mange ensomme mennesker. Jeg brenner for at kirken kan skape gode fellesskap der mennesker kan møte Gud. Jeg har hørt at du er aktiv i frivillig organisasjonsarbeid. Kan du si litt om hva du gjør her og hvorfor? Jeg ønsker å tjene mennesker for å tjene Gud. Derfor har jeg engasjert meg i frivillig arbeid. For tiden har jeg 13 styreverv i frivillige organisasjoner. Jeg kan nevne Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Frivillighetssentralen Sesam på Nesttun, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, Røde kors, Bergen Internasjonale Kultursenter. - Jeg har hørt at du har fått utmerkelser for frivillig arbeid? -Ja, i år 2000 vant jeg den nasjonale frivillighetsprisen. - Hva har engasjementet i frivillig arbeid gitt deg? - Jeg har møtt mange mennesker som har beriket meg på forskjellige måter. - Så du vil anbefale andre å engasjere seg i frivillig arbeid? - Ja, du får mye mer enn du gir! - Har du noen tanker om hva Sandviken menighet bør prioritere i tiden framover? - Jeg drømmer om å ha åpen kirke, der folk kan komme, tenne lys, være stille. Vi kunne utvikle fellesskapet, med cellegrupper, og nye samvær for barn og ungdom -Takk for samtalen, Regy. Jeg skjønner at vi har mye å snakke om i tiden fremover. Velkommen som kirketjener, måtte du få mange gode venner og mange gode møter med folk her i Sandviken..

5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 Fra en hansaby til en annen - for å studere kveite... -Du kommer fra Tyskland - en liten by i nærheten av Bremen? Fortell litt om prosjektet ditt og hvorfor du er kommet til Norge og Bergen. - Heisan!:) Mitt navn er Aaron. Jeg er en biologistudent fra Tyskland og studerer i en by som heter Oldenburg. Oldenburg ligger i nordvest Tyskland, ca. en halv times togreise vest for Bremen, som kanskje er litt mer kjent. Jeg kommer fra Osnabrück, en gammel hanseatisk by, som ligger ca. 100km sør for Bremen. Jeg kom til Bergen for å skrive min masteroppgave på Havforskningsinstituttet. Vi prøver å kartlegge populasjonsstrukturen hos kveite langs Norskekysten. Derfor nytter vi genetisk og biologisk informasjon fra fiskene og sammenligner ulike områder. -Du har engasjert deg litt i Sandviken menighet. Hvorfor ble det akkurat Sandviken? -Så enkelt som det høres ut kanskje, men jeg bor hos en veldig hyggelig familie i Sandviken. Sandvikskirken er den nærmeste kirken i området. En dag spurte vertsmora mi om jeg ville være med på gudstjeneste. Jeg liker å treffe folk og se nye steder så derfor ble jeg med og trivdes rettfram veldig godt i menigheten. Menneskene der skaper en fantastisk hyggelig atmosfære! Det gjør det veldig enkelt å være med på ting og engasjere seg selv lite granne. -Hvordan er det å være student i Norge og Bergen? - Med hensyn til Havforskningsinstituttet og Bergen er det veldig flott alt sammen. Kanskje ikke et helt vanlig studentliv ettersom jeg ikke er på universitetet, men jeg lærer masse og Bergen har mange fine steder hvor man kan gå på tur eller fiske sammen med venner. Babysang og barnekor Babysang i Sandviken menighetshus skifter til tirsdager kl Stedet er som før i Sandviksveien 41. Første Studerer kveita: Aaron Jaeschke fra Osnabruck, nordvest i Tyskland har engasjert seg i Sandviken menighet mens han jobber med masteroppgaven. -Hva savner du hjemmefra? - Det høres kanskje litt rart ut, men jeg savner egentlig ingenting. Jeg tenker ofte på familien min hjemme, men liker heller å se fremover og gleder meg til å se alle sammen igjen! Så lenge jeg er i Bergen nyter jeg tiden min her og prøver å gjøre det best mulige ut av det. I tillegg er jeg så glad å bli omgitt av så mange kjekke mennesker i en kjekk by. Når jeg er blitt mottatt så vennlig her er det egentlig ingen tid til å lengte hjem. -Du er aktiv med både kor og dans? -Jeg er veldig glad i lage musikk og i å danse. Første gang da vertsmora mi og jeg har var sammen i Sandvikskirken sang Kantoriet der og det likte jeg veldig godt. Jeg hadde vært i kor i Tyskland før og visste derfor hvor gøy det er å synge i kor. Så spurte jeg Jostein Aarvik, dirigenten, et par uker senere om jeg kunne være med i koret... Og ja, jeg er veldig glad å være med i Kantoriet siden det! Som sagt liker jeg å lage musikk og gang er 27. august. Velkommen til alle babyer og deres mor eller far! Sandviken barnegospel begynner på igjen etter ferien torsdag 22. august. danse. En ting som kombinerer begge deler er irsk tapdans fordi du danser og lager en rytmisk lyd samtidig. Jeg har likt denne slags dans egentlig siden jeg var barn og har alltid vært fascinert av Michael Flatleys "Lord of the Dance". En dag nevnte to venninner fra instituttet at det fins et "Irish Dance Company" i Bergen, hvor man kan lære seg irsk dans. Så da fikk jeg sjansen å være med på trening der og har nå danset "irsk" i o måneder - det er veldig gøy! - Hva er planene for tiden framover? Hvor lenge vil du bli hos oss? - Først og fremst må jeg få avsluttet masteroppgaven min. Det blir i august i dette året. Masteroppgaven setter punktum for studiene mine. Så får vi se, hva som skjer etterpå. Jeg skal sikkert begynne å lete etter en jobb når jeg er ferdig - og med hensyn til det kunne jeg også tenke meg veldig godt til å bli i Bergen. Men før gleder jeg meg på en veldig flott tid her i Bergen og i Sandviken menighet! Søndagshilsen takker for praten ønsker lykke til og oppfordrer menigheten til å ta kontakt med denne kjekke karen! Tekst og foto: Bernt A. Tungodden

6 S ØND AGS HI LSE N S IDE 6 Ladegården sykehjem Åpent menighetshus hver onsdag kl Velkommen til hyggestund for pensjonister hver siste torsdag i måneden kl Menighetshuset i Sandviksveien 41 holder åpent hver onsdag for alle som har lyst til å ta turen innom for en kopp kaffe og en prat. Hyggestund hver 2. onsdag i måneden. Åpent hus de andre onsdagene. Kontakt for å tegne annonseplass i Søndagshilsen Din butikk i nærmiljøet MULEN MAT Telefon SANDVIKEN DAGLIGVARER Telefon Ring oss for avtale om varelevering

7 S IDE 7 Døpte: Eliam Gotteberg Michelle Fosse Gullaksen Hans Theodor Moe Lilly Margrethe Johannesen Willumsen Simon Skumsnes Eliam Gotteberg Ivan Cohen Sarah Bruno Emilie Wilhelmine Brandsdal Johannesen Elias Georg Brandsdal Johannesen Leah-Meral Bendiksen Filippa Brox Havre Ulrik Spjeld Refsahl Vigde: Helena Bratli og Henrik Kilvær Marianne Strømmen og Christian Aardal NAVN Døde: Herborg Aadland Thorstein Thomsen Ola Olsen Trygve Davidsen Borghild Maurstad Lilly Kaja Johannesen Nelly Marie Asphaug Per Christian Ravnå Målfrid Tellnes Olga Amanda Hansen Drude Riise Ragna Marie Bysheim Sigrid Dahle Erik Nordin Dagny Flæte Else Margrethe Aspelund Per Sivertsen Mary Lilly Haatuft John Birger Hellevik N R 2, 96. ÅRGANG Konfirmerte: Kristiane Hauge Bjønnes Bettine Sognnes Carlsen Karoline Gjelsvik Hanna Waage Hjelmeland Frida Mauseth Jakobsen Vilde Marie Jersin Mina Heitmann Johannessen Stine Rygg Kjørsvik Emilie Instebø Knudsen Benedikte Frid Langeland Kristin Lerøy Sigrid Listog Embla Else Karin Robertsson Synnøve Gustavsen Semmingsen Marikken Fjellbakk Solheim Constance Gaard Storvestre Sia Benedikte Strømsnes Gunhild Stuland Tysvær Ellen-Sofie Saue Bentseng Dåpsklubben Tripp Trapp Av Turid K. Vevatne barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen tre ganger i året. Den viktigste trosopplæringen, de beste samtalene og den ærligste undringen skjer i hjemmet. Midt mellom middagsrester, legoklosser og sofaputer. Hver gang pakken fra Tripp Trapp kommer, så er produktene med på å skape rom for tro, håp og undring hjemme hos oss, sier Karen Kilane, trosopplærer i Den norske kirke og mamma til to små jenter. Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere og andre voksne som ønsker at barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro. Klubben tilbyr tre pakker i året. Disse er varierte og inneholder bøker, CDer, DVD-er, tøyprodukter og andre produkter som passer for barnets alder og utviklingsnivå. Tro i hverdagen Jeg og barna mine er spesielt glad i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har blitt kjent med gjennom klubben, sier Karen. Vi har ledd og grått, pratet om det skumle og det gode sammen med disse gode figurene, sier hun. Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø sier at produktene i klubben, sammen med samtaler og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag. Sandviken kantori er tilknyttet Sandviken menighet og ble stiftet i Koret har ca 20 medlemmer. Repertoaret omfatter et bredt spekter av a cappella og akkompagnert klassisk kirkemusikk, både av eldre og nyere dato, i tillegg til folketoner og jazzinspirerte sanger. Koret medvirker regelmessig ved gudstjenester, har egne konserter, samarbeider med andre kor og gjennomfører turer i inn- og utland. Leve livet IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener disse fortellingene kan vise at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubber kan man velge å avbestille pakker eller å bestille ekstraprodukter til gode tilbudspriser. Sandviken kantori tar i mot nye sangere I 2010 ga Sandviken kantori ut sin første CD "En fest skal blive", med religiøse folketoner hentet hovedsakelig fra Sør- og Vestlandet. Planene for høsten 2013 omfatter fremførelser av Gabriel Faurés Requiem, deltakelse på Sandviksdagene og Kulturnatt 2013, jazz- og julekonserter samt deltakelse på gudstjenester. Vi tar imot nye sangere og ønsker særlig å styrke mannsstemmene. Ta kontakt med korets dirigent, kantor Jostein Aarvik, for prøvesang og mer informasjon. / tlf

8 Sandviken er en menighet der generasjonene trives godt side om side. Menigheten har satset spesielt på barnearbeid, og mange yngre familier føler seg hjemme der. I tillegg har menigheten et rikt kormiljø. FULL DISTRI BUSJON Returadresse: Søndagshilsen Sandvikskirken 5036 Bergen Sandviken menighetskontor, Sandviksveien 41, 5036 Bergen Tlf. : , e.post: Sogneprest: Sverre Langeland, Tlf.: , e.post: Sognepresten treffes på kontoret onsdager 10:00-11:30 og etter avtale. Kantor: Jostein Aarvik Telefon: E.post: Administrasjonsleder: Birgit Paulsen Telefon: E.post: Henvendelser angående dåp, vigsel og gravferd rettes til Kirketorget, tlf E.post: Redaktør Søndagshilsen: Bernt A. Tungodden Sandviken Menighetsråd Bank: Sandviken Menighetspleie: Bank: Søndagshilsen: Kirkens SOS: SOS-meldinger og SOS-chat: Søndagshilsen er merket med det offisielle nordiske miljømerket Svanen. A2G Grafisk AS, som trykker dette bladet, er godkjent som Svanemerket bedrift. Det betyr at bladet oppfyller strenge miljøkrav til papiret, trykkfargen og hele trykkprosessen. Svanemerket er beviset på at Søndagshilsen er produsert på en best mulig måte. Sandviken Prestegårdsforening for NMS har møter kl i Heien 26 følgende datoer: 2. sept., 23. sept, 14. okt, 4. nov., 18. nov., og 9 des. Hjertelig velkommen! Gaver og takkoffer 27.2 Bibelselskapet, Men. arbeid, Men. arbeid, Kalfarhuset, Men. arbeid, Men. arbeid, Kirk. Nødhj., Amathea, Nappane Omsorgssenter, SAT 7, Men. arbeid, Norsk Gideon, SAT 7, Kirkens SOS, Men. arbeid, juni kl : 5. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Matt 18, Offer til menighetens arbeid. Vikarprest Otto Odland 30. juni kl : 6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen. Høymesse. Mark 3, Offer til Stefanusalliansen. Vikarprest Victor Meyer. 7. juli kl : 7. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Mark 5, Offer til For Bibel og bekjennelse. Vikarprest Knut Alfsvåg. 14. juli: Messefall. Ingen gudstjeneste. 21. juli kl : 9. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Luk 6, Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland. 28. juli kl : 10. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Mark 11, Offer til Kirkens SOS. Sokneprest Sverre Langeland. 9.5 Kirkens bymisj., Men. arbeid, Men. arbeid, SAT 7, Nådehjemmet i Bangkok, Thailand, Men. arbeid, Takk for gavene! Menigheten vil etter utfordring fra biskopen oppfordre til fast givertjeneste. Bygg ut givertjenesten - så rekker dere lengre. Ta kontakt med kirkekontoret om du ønsker å bidra på denne måten. 4. august kl : 11. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Joh 8, Offer til menighetens arbeid. Vikarprest Otto Odland. 11. august kl 11.00: 12. søndag i treenighetstiden. Høymesse Joh 4, Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland. 18. august kl : 13. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Joh 15, Offer til SAT august kl søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndagen. Høymesse. Matt 19, Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland. 1. september kl søndag i treenighetstiden. Høymesse. Joh 15,9-12. Offer til Nådehjemmet i Thailand. Sokneprest Sverre Langeland 8. september kl : 16. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Matt 11, Offer til menighetens TAKK! Vi vil seie hjarteleg takk til alle dykk som var med oss og tok farvel med Gudrun Haugland på gravferdsdagen hennar den 8. november Takk til dykk som vitja henne på aldersheimen og sjukeheimen den tida ho var der. Ei ekstra stor og varm takk til deg Inger Moldestad for all hjelp og støtte som du gav tante gjennom mange år. «Hun er min engel. Hva skulle jeg ha gjort uten hennes hjelp,» sa tante ofte. Tusen takk! No er tante Gudrun borte, men minnet om henne vil leve lenge mellom oss. For slekta Leiv Horne Velkommen til gudstjenestene i Sandvikskirken! arbeid. Sokneprest Sverre Langeland. 15. september kl : 17. søndag i treenighetstiden. Høymesse. Mark 5, Offer til Nappaene omsorgssenter. 22. september kl : 18. sønd i treenighetstiden. Høymesse. Mark 1, Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland. Konfirmantpresentasjon kl 11:00: 19. søndag i treenighetstiden / Mikkelsmesse. Høymesse. Luk 9, Offer til Strømmestiftelsen Sokneprest Sverre Langeland, Høsttakkefest/Skaperverkets dag. Ved alle høymesser er det nattverd. Kun En glutenfritt varetralle brød fra en matbutikkgjør tjeneste som stativ Vel møtt for til lystenning. gudstjenestene! I den øverste

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget 3/15 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET NR 3 2015 ÅRGANG 98 Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget www.sandvikenmenighet.no

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM MÅNEDSBLADET NYTT FRA SJØMANNSKIRKEN I LONDON HØSTNUMMER 2/2013 ÅRGANG 76 TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

En prekestol utenom det vanlige s. 10-11

En prekestol utenom det vanlige s. 10-11 En prekestol utenom det vanlige s. 10-11 «Den gode strid» E randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no n skal ikke ha lest mye i Bibelen

Detaljer

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD 1 Informasjon / Fulldistribusjon SOFIENBERG MENIGHETSBLAD Høstnummer Nr. 2-2006 97. årg. Sofienbergsenteret 40 år Les også mer om: Konfirmant 2007 Å døpe et barn På den grønne vei Kronerulling til nytt

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Kick-off for årets konfirmanter

Kick-off for årets konfirmanter PORSGRUNN Nr. 5 - Oktober 2013 e.kr.f. Kick-off for konfirmantene våre på Oksøya leirsted ble gjennomført helgen 14. til 15. september. Våre 70 konfirmanter på øst og vest, fikk med seg 24 timers action

Detaljer