ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter som har henvendt seg i 2007 Prioriterte områder Finansiering Samarbeid / kontakt med andre organisasjoner / instanser Spesiell innsats 2007 Tiltak og aktiviteter i 2008 II Statistikker III En vanlig dag på Selvhjelp Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim og Bergen Totalt antall henvendelser : Antall nasjonaliteter : 110 EN SPRÅKMEKTIG GRUPPE SEIF har medarbeidere fra hele verden. Vi sitter inne med en språkkompetanse som vi benytter oss av, kontorene i mellom, slik at vi sjelden trenger å benytte oss av eksterne tolketjenester. Her følger en oversikt over våre språkmektige medarbeidere i 2006 (ikke alle medarbeidere som her er nevnt har jobbet i samme tidsperiode): Oslo: Victorio: Spansk og norsk Jon Ole: Norsk og engelsk Gerd: Norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, noe portugisisk og italiensk Belinda: Spansk, engelsk, fransk og norsk Cecilie: Norsk og engelsk Djulja: Norsk, serbokroatisk, engelsk og romani Hassan: Arabisk, norsk, engelsk og spansk Georg: Norsk, engelsk, noe spansk og fransk. Sidsel: Norsk og engelsk Kristiansand: Lidia: Spansk, engelsk og norsk Javiera: Norsk, engelsk og spansk Ålesund: Iwona: Polsk, russisk og norsk Trondheim: Kanti: Hindi, urdu, engelsk, norsk, tamilsk og litt bengali Simon: Norsk, engelsk og litt tysk

2 Zozan: Norsk, engelsk og tyrkisk Kai Erik: Norsk og engelsk Bergen Jeyla: Aserbajdsjansk, russisk, persisk, dari, tyrkisk, engelsk, norsk Lisebeth: Norsk og engelsk Marit: Norsk og engelsk Nasjonaliteter som har henvendt seg i AFGHANISTAN 2. ALBANIA 3. ALGERIE 4. ANGOLA 5. ARGENTINA 6. ARMENIA 7. ASERBAJDSJAN 8. AUSTRALIA 9. BANGLADESH 10. BENIN 11. BOLIVIA 12. BOSNIA 13. BRASIL 14. BULGARIA 15. BURKINA FASO 16. BURUNDI 17. CANADA 18. CHILE 19. COLOMBIA 20. CONGO-BRAZZAVILLE 21. CUBA 22. COSTA RICA 23. DANMARK 24. DJIBOUTI 25. DEN DOMINIKANSKE REP. 26. ECUADOR 27. EGYPT 28. ELFENBENKYSTEN 29. ERITREA 30. ETIOPIA 31. ESTLAND 32. FILIPPINENE 33. FRANKRIKE 34. GAMBIA 35. GEORGIA 36. GHANA 37. GUATEMALA 38. GUINEA 39. HAITI 40. HONDURAS 41. INDIA

3 42. INDONESIA 43. IRAK 44. IRAN 45. ISRAEL 46. ITALIA 47. JAMAICA 48. JAPAN 49. JORDAN 50. JUGOSLAVIA 51. KAMBODSJA 52. KAMERUN 53. KAZAKSTHAN 54. KENYA 55. KINA 56. KONGO (DR) 57. KOSOVO-ALBANIA 58. KROATIA 59. KUWAIT 60. LATVIA 61. LIBANON 62. LIBERIA 63. LIBYA 64. LITAUEN 65. MAKEDONIA 66. MAROKKO 67. MEXICO 68. MYANMAR (BURMA) 69. NEDERLAND 70. NEPAL 71. NIGERIA 72. NORGE 73. PAKISTAN 74. PALESTINA 75. PERU 76. POLEN 77. PORTUGAL 78. ROM-FOLKET (SIGØYNERE) 79. ROMANIA 80. RUSSLAND 81. RWANDA 82. SERBIA-MONTENEGRO 83. SIERRA LEONE 84. SLOVAKIA 85. SOMALIA 86. SPANIA 87. SRI LANKA 88. STATSLØSE 89. SUDAN 90. SVERIGE

4 91. SYRIA 92. SØR-KOREA 93. TANZANIA 94. TCHAD 95. THAILAND 96. TOGO 97. TSJETSJENIA 98. TUNIS 99. TYRKIA 100. TYSKLAND 101 UGANDA 102. UKRAINA 103. URUGUAY 104. USA 105. USBEKISTAN 106. VENEZUELA 107. VIETNAM 108. YEMEN 109. ZAIRE 110. ZAMBIA SEIF - prioriterte områder. Målgrupper: Målsetting med tiltaket: Prioriterte områder : Ivaretakelse av asylsøkernes, flyktningers og innvandreres rettigheter. Særlig fokus på situasjonen for kvinner. Supplering til det offentlige tjenestetilbudet. Rådgiving og konkret bistand i enkeltsaker. Særlig satsing på ungdom Særlig satsing på Rombefolkning i Norge. (sigøynere) Fokus på å ivareta særskilte problemstilinger blant homofile med innvandrer/ flyktningbakgrunn. Ivaretakelse av asylsøkernes, flyktningers og innvandreres rettigheter: Særlig fokus på situasjonen for kvinner: Supplering til det offentlige tjenestetilbud: På den andre siden, blir SEIF i stor grad benyttet som kunnskapsbank av både offentlige instanser, advokater og andre frivillige organisasjoner. Offentlige kontorer, f.eks. sosialkontorer, barnevern, skoler, krisesentra, m.m. kontakter oss også for informasjon og råd i enkeltsaker, på områder hvor vi har opparbeidet spisskompetanse. Rådgivning og konkret bistand i enkeltsaker:

5 Særlig satsing på ungdom Denne bevisstgjøringen ser vi som avgjørende for en reell integrering og en reell følelse av trygghet og tilhørighet i det norske samfunnet. Etter 5-6 års systematisk arbeid med ungdom i krise, gjennomførte vi i 2003 en undersøkelse for å kartlegge hvordan det hadde gått med de unge etter brudd med familien, flytting til ny landsdel, ny identitet, osv. Ungdommen uttrykte et sterkt behov for oppfølging etter selve krisesituasjonen, og dette oppfølgingsarbeidet påbegynte vi systematisk i 2004 med prosjektet Veien Videre. Vårt omfattende arbeid blant de unge i 2007 blir utdypet i rapporten Mellom Barken og Veden og rapporten Veien Videre Oppfølging Etter 3 års arbeid med oppfølging av de unge ble dette arbeidet evaluert i 2008 av forsker ved UiO, Vi viser i den forbindelse til rapporten Ødeleggelse, skapelse, opprettholdelse av Ida Nafstad. De dreier seg her om pionerarbeid og rapporten er til nå unik i sitt slag. Det er de unge selv som evaluerer SEIF s arbeid. 19 ungdommer som alle har måtte bryte med sine familier og hvor flertallet har bodd i kriseboliger med sperret adresse og navnskifte kommer med sin evaluering av den hjelpen de har fått i måneder og år etter brudd med familien. Særlig satsing på Rombefolkning i Norge(sigøynere) Målsetningene i prosjektet: Bekjempelse av analfabetisme blant barn, ungdom og unge voksne, arbeid mot arrangerte ekteskap mellom mindreårige, arbeid mot at barn føder barn, arbeid for å bedre kvinnens livssituasjon og stilling i Rom-miljøet, arbeid mot diskriminering, arbeid for å opprette et kulturhus for Rom-folket, for å nevne de sentrale målsetningene. I rapporten En plass i samfunnet også for meg 2007 blir vårt arbeid blant Rom utdypet. Fokus på å ivareta særskilte problemstilinger blant homofile med innvandrer/ flyktningbakgrunn. I 2007 begynte vi å få henvendelser for bistand fra nok en gruppe: unge homofile, sønner og døtre av 1.generasjons innvandrere/flyktninger. Deres problemer var at familien ikke kunne akseptere deres seksuelle legning. De ble utsatt for press, vold og trakassering både av familien og miljøet og i noen av tilfellene var presset og truslene så alvorlig at de måtte flytte til nytt trygt bosted med nytt navn og sperret adresse. Med et økende antall henvendelser fra denne gruppen, vil SEIF i 2008 påbegynne prosjektet Likeverd, med finansiering fra Barne- og likestillingsdepartementet. Vi vil da også legge fram tallmaterialet over vår bistand til de homofile. Bemanning: Omfanget av den frivillige aktiviteten: Finansiering : I 2007 bevilget Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/ IMDI kroner ,- til driftsstøtte for alle våre kontorer.

6 Oslo kommune bevilget kr ,- til drift av vårt Oslo-kontor. Likeledes bevilget Kristiansand kommune kr ,- til vårt kontor der. Trondheim kommune bevilget ,- og Bergen kommune bevilget kroner ,- til de lokale SEIF-kontorene. Som støtte til videreføringen av vårt arbeid blant de unge, mottok vi kroner ,- fra Barne- og likestillingsdepartementet, i tillegg til kroner ,- for gjennomføring av prosjektet Veien Videre oppfølging.for arbeidet i prosjektet En Plass i Samfunnet - også for meg mottok vi kroner ,- fra Oslo Kommune. I tillegg mottok vi kroner ,- fra AID. Samarbeid med andre organisasjoner og instanser : Spesiell innsats i 2007: Familiegjenforening I mai 2003 ble reglene for familiegjenforening endret: de som har fått arbeidsog oppholdstillatelse på humanitært grunnlag var ikke lenger fritatt for underholdskravet. Dette medførte at svært mange mennesker kom i en fortvilt situasjon og hvor barn fikk avslag på å bli gjenforent med herboende foreldre og søsken. SEIF opplevde en markant økning av henvendelser av dypt fortvilte mennesker som med et pennestrøk ble fratatt retten til et familieliv i flere år fremover. I 2007 mottok vi hele 938 henvendelser for hjelp til familiegjenforening. Asylsøkere I 2007 mottok vi hele 1036 henvendelser for bistand og rådgivning i asylsaker. Arrangerte ekteskap under større eller mindre grad av tvang/æresrelatert vold På området arrangerte ekteskap under større eller mindre grad av tvang, æresrelatert vold og på området omskjæring, ble SEIF i 2007 i utstrakt grad kontaktet av presse og fjernsyn for bakgrunnsmateriale, direkte deltagelse i programmer og for å få kontakt med de ungdommene det gjelder. Når det gjelder krise-krisesaker (ungdom som bryter ut av tvangssituasjoner, flytter til ny landsdel med ny identitet og sperret adresse og en rekke sikkerhetstiltak) har økningen vært betydelig år for år, fra 15 krise-krisesaker i 1999 til 101 i Arbeidet med de unge i krise-krise situasjoner dreier seg om svært kompliserte og til dels farlige situasjoner, som krever spiss- og handlingskompetanse og et etablert nettverk på landsbasis med offentlige instanser, andre frivillige organisasjoner og engasjerte privatpersoner. I tillegg til de tunge krise-krisesakene mottok SEIF i 2007, 254 henvendelser fra ungdom og det offentlige hjelpeapparat for råd og veiledning rundt problematikken tvangsekteskap og æresrelatert vold. I årsrapporten Mellom Barken og Veden 2007 utdyper vi vårt arbeid med ungdommen. Oppfølgning av de unge på flukt

7 I 2006 nærmest eksploderte arbeidet med oppfølgning av de unge på flukt, med hele henvendelser, og i 2007 økte antallet ytterligere til Årsakene til disse økningen er flere, men vi kan fremheve at en av grunnene er det betydelige behovet blant de unge for en tett oppfølgning over måneder og år etter bruddet med familien. Denne tette oppfølgningen ser vi som helt avgjørende for at de unge skal klare seg bra på veien videre. Nok en grunn er at SEIF mottok midler fra BLD som gjorde det mulig å systematisere dette arbeidet. I årsrapporten Veien Videre Oppfølgning 2007 utdyper vi vårt arbeid med oppfølgning av de unge på flukt. Kjønnslemlestelse Sommeren 2007 opprettet SEIF, på anmodning fra Barnelikestillingsdepartementet, en krisetelefon mot kjønnslemlestelse som var døgnbemannet i perioden På 2 måneder mottok vi 12 henvendelser som gjaldt alvorlig bekymring for overgrep mot 15 barn. Arbeidet med krisetelefonen blir utdypet i rapporten Krisetelefonen mot kjønnslemlestelse på våre hjemmesider. For hele året 2007 mottok vi totalt 30 henvendelser som gjaldt alvorlig bekymring for nært forestående kjønnslemlesting. Henvendelsene gjaldt jenter i alderen 2 til 15 år. Rom-folket Prosjektet En plass i samfunnet også for meg er ambisiøst og favner vidt for å oppnå målsetningen om å heve levevilkårene til en etnisk minoritet i Norge. Da problemstillingene er sammensatte og tradisjoner og fordommer svært rotfestede, vil resultatene av arbeidet i prosjektet først kunne merkes etter flere års arbeid. Vi vil også arbeide for at myndighetene tar sitt ansvar på alvor ovenfor denne marginaliserte og diskriminerte minoriteten i Norge. Her er det fremdeles et langt lerret å bleke, før de offentlige instanser (f.eks. skole, barnevern) tar tak i problemstillingene ovenfor rom-folket i Norge. Prosjektet En plass i samfunnet også for meg er per i dag det eneste tiltaket i Norge spesielt rettet mot Rombefolkningen, for å forbedre denne minoritetens livssituasjon helhetlig. I 2007 mottok vi 347 henvendelser fra norsk Rom. I rapporten En plass i samfunnet også for meg 2007 utdyper vi vårt arbeid blant Rom-folket i Norge. Fokus på å ivareta særskilte problemstilinger blant homofile med innvandrer/ flyktningbakgrunn I 2007, som i foregående år har homofile henvendt seg til SEIF for råd, veiledning og praktisk bistand spesielt på området inngåelse av partnerskap og påfølgende familiegjenforeningsaker. Asylsøkere fra land hvor homofili er forbudt ved lov søker også bistand fra SEIF. I tillegg har homofil ungdom fra familien med innvandrer og flykningbakrunn begynt å henvende seg til SEIF på grunn av familiens og miljøenes mangel på aksept av deres seksuelle legning. I våre rapporter over arbeidet i 2008 vil vi tallfeste og utdype dette arbeidet.

8 Plan for tiltak og aktiviteter Ad kontinuitet Reelt landsdekkende tilbud Hjelp til selvhjulpenhet Vi vil fortsatt bruke størsteparten av vår kapasitet på hjelp til selvhjulpenhet i enkeltsaker. Dette fordi det er her behovet er størst og tilbudet minst. Kvinnepolitisk profil. Vi følger en kvinnepolitisk profil, både når det gjelder ansettelser av våre ledere i organisasjonen og ved rekruttering av medarbeidere ved de forskjellige avdelingene. Det kan her nevnes at samtlige avdelingskontorer er ledet av kvinner med innvandrer/flyktningbakgrunn. Vårt nyetablerte eksterne styre er også ledet av en kvinne. Vi vil videreføre denne kvinnepolitiske profilen i SEIF - en deltager i den offentlige debatt Ungdommen Vi vil fortsette arbeidet med å bistå ungdom til å unngå arrangerte ekteskap under større eller mindre grad av tvang, æresrelatert vold og omskjæring. Erfaringene viser også at ungdomsgenerasjonen ikke bare henvender seg til SEIF angående ekteskap, men har et stort behov for informasjon, råd og hjelp på en rekke områder. SEIF har derfor utvidet sin aktivitet blant ungdomsgenerasjonen, for å imøtekomme de særskilte behovene i denne gruppen. I denne forbindelse vil vi fortsette vårt informasjonsarbeid rettet mot de instanser som er i kontakt med ungdomsgenerasjonen, for slik å påse at de unge blir hørt og tatt på alvor, og får den hjelpen de har rettmessig krav på. Husbanken, i samarbeid med de enkelte kommuner, påbegynte høsten 2003 etablering av kriseboliger, og per juni 2008 disponerer vi 10 kriseboliger rundt om i landet. Denne satsningen fra det offentlige gjør det lettere for SEIF å hjelpe det stadige økende antall ungdommer som kommer til våre kontorer for hjelp i en krise-krise situasjon. I den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap ( ) blir det skissert en rekke tiltak i offentlig regi med en betydelig økning i økonomiske bevilgninger til dette arbeidet. SEIF vil som frivillig og uavhengig organisasjon fortsette sin bistand direkte til de unge. Vi vil i tillegg opprettholde vår funksjon som vaktbikkje ovenfor det offentlige. Rom-folket Fokus på å ivareta særskilte problemstilinger blant homofile med innvandrer/ flyktningbakgrunn Vi vil prioritere vårt arbeid blant homofile i Kjønnslemlestelse

9 II Statistikker SELVHJELP OSLO 2007 Totalt antall henvendelser : Antall nasjonaliteter :110 Status : Innvandrere / flyktninger: 42% Asylsøkere: 18% Andre ( studenter / turister / au pair, o.s.v. ) 5% Ungdom: 25% ROM 10% Derav var : Kvinner: 35% Familier: 3% Menn: 37% Barn/Ungdom: 25% Saksområder : Skjemaer / søknader, brev,purring / klage på vedtak/ megling/ timebestilling: 14% Økonomiske problemer: 3% Bolig / arbeid: 3% Annet (Lege, skole, barnevern etc.): 4% Fremmedmyndighetene(oppholdstillatelse, asylsaker, visum, statsborgerskap,etc.) 37% Familiegjenforening : 8% Innvandrerpolitisk arbeid :( Saker av prinsipiell karakter, kontakt med org., off. 8% instanser, politikere, presse, mobilisering ) : Arrangerte ekteskap under tvang: 8% Oppfølgning av de unge på flukt: 15% Henvendelser angående diskriminering: 1 personer NASJONALITETER SOM OPPSØKTE SELVHJELP OSLO 2007 AFGHANISTAN ALBANIA ALGERIE ANGOLA ARGENTINA ARMENIA ASERBAJDSJAN BANGLADESH BENIN BOLIVIA BOSNIA BRASIL BULGARIA BURKINA FASO

10 BURUNDI CHILE COLOMBIA COSTA RICA CUBA DANMARK DEN DOMINIKANSKE REP. DJIBOUTI ECUADOR EGYPT ELFENBENKYSTEN ERITREA ETIOPIA ESTLAND FILIPINENE FRANKRIKE GAMBIA GEORGIA GUATEMALA GUINEA HAITI HONDURAS INDIA IRAK IRAN ISRAEL ITALIA JAMAICA JAPAN JUGOSLAVIA JORDAN KAMERUN KENYA KONGO KOSOVO-ALBANIA KUWAIT LIBANON LIBERIA LIBYA LITAUEN MAKEDONIA MAROKKO MEXICO MYANMAR NEDERLAND NEPAL NIGERIA NORGE PAKISTAN

11 PALESTINA PERU POLEN PORTUGAL ROM-FOLKET (SIGØYNERE) ROMANIA RUSSLAND RWANDA SERBIA-MONTENEGRO SIERRA LEONE SOMALIA SPANIA SRI LANKA STATSLØSE SUDAN SVERIGE SYRIA SØR-KOREA TANZANIA THAILAND TOGO TSJETSJENIA h TUNIS TYRKIA UGANDA UKRAINA USA USBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM YEMEN SELVHJELP KRISTIANSAND 2007 Totalt antall henvendelser: 1007 Antall nasjonaliteter: 58 Status : Innvandrere / flyktninger: 89% Asylsøkere: 3% Ungdom 6% Andre (studenter/turister, etc.): 2% Derav var : Kvinner: 53% Familier: 3% Menn: 38% Ungdom: 6% Saksområder :

12 Offentlige kontorer (Skjemaer, søknader, brev, timebestilling, purring, klager,etc.): 32% Økonomisk rådgivning: 13% Bolig / arbeid: 7% Annet (Lege, skole, barnevern etc.): 16% Fremmedmyndighetene (Asylsaker, oppholds-arbeidstillatelse, statsborgerskap, 19% visum,etc): Familiegjenforening: 12% Innvandrerpolitisk arbeid: 1% Henvendelser angående diskriminering: 1 personer NASJONALITETER SOM OPPSØKTE SELVHJELP AVD. KRISTIANSAND AFGHANISTAN 2. ALGERIE 3. ANGOLA 4. ARMENIA 5. ASERBAJDSJAN 6. BOSNIA 7. BRASIL 8. CANADA 9. CHILE 10. COLOMBIA 11. CUBA 12. DEN DOMENIKANSKE REPUBLIKK 13. ELFENBENKYSTEN 14. ERITREA 15. ETIOPIA 16. FILIPPINENE 17. GHANA 18. GEORGIA 19. GUETEMALA 20. INDIA 21. IRAK 22. IRAN 23. ITALIA 24. KAMBODSJA 25. KAMERUN 26. KINA 27. KONGO 28. KOSOVO-ALBANIA 29. KROATIA 30. LIBANON 31. LIBERIA 32. MAROKKO 33. MYANMAR 34. NEPAL 35. NIGERIA 36. NORGE 37. PAKISTAN

13 38. PALESTINA 39. PERU 40. POLEN 41. PORTUGAL 42. ROMANIA 43. RUSSLAND 44. RWANDA 45. SOMALIA 46. SPANIA 47. SUDAN 48. SVERIGE 49. SYRIA 50. THAILAND 51. TSJETSJENIA 52. TYRKIA 53. TYSKLAND 54. UGANDA 55. UKRAINA 56. URUGUAY 57. VIETNAM 58. YEMEN SELVHJELP ÅLESUND 2007 Totalt antall henvendelser: 626 Antall nasjonaliteter: 24 Status : Innvandrere / flyktninger: 96% Andre: 2% Asylsøkere: 2% Derav var : Kvinner: 18% Familier: 3% Menn: 76% Ungdom: 3% Saksområder : Offentlige kontorer: 55% Annet (Lege, skole, barnevern etc.): 8% Bolig / arbeid: 15% Oppholdstillatelse, statsborgerskap, visum, etc.: 12% Familiegjenforening: 10% Nasjonaliteter som oppsøkte Selvhjelp, avd. Ålesund 2007: 1. AFGHANISTAN 2. ALGERIE 3. BULGARIA 4. CHILE 5. ESTLAND

14 6. FILIPPINENE 7. IRAK 8. IRAN 9.KAMERUN 10. LATVIA 11. LIBERIA 12. LITAUEN 13. MYANMAR 14. NORGE 15. PERU 16. POLEN 17. RUSSLAND 18. SLOVAKIA 19. SOMALIA 20. SVERIGE 21. THAILAND 22. TSJETSJENIA 23. UGANDA 24. VIETNAM SELVHJELP TRONDHEIM 2007 Totalt antall henvendelser: Antall nasjonaliteter: 48 Status : Innvandrere / flyktninger: 58% Asylsøkere: 10% Ungdom 24% Annet: 8% Derav var : Kvinner: 36% Menn: 35% Familier: 5% Ungdom: 24% Saksområder: Offentlige kontorer(skjemaer,søknader, brev timebestilling, purring, klager,etc.): 6% Økonomiske problemer: 5% Bolig/arbeid: 9% Annet(lege, skole, fam.probl, barnevern,etc: 10% Oppholdstillatelse,asylsaker, statsborgerskap, visum/pass, bosettingstillatelse,etc.: 17% Familiegjenforening: 35% Arrangerte ekteskap under tvang: 5% Oppfølgning av de unge på flukt: 10% innvandrerpolitisk arbeid: 3% NASJONALITETER SOM OPPSØKTE SELVHJELP AVD. TRONDHEIM AFGHANISTAN

15 2. ALGERIE 3. ANGOLA 4. AUSTRALIA 5. BANGLADESH 6. BOSNIA 7. BRASIL 8. BULGARIA 9. BURUNDI 10. DANMARK 11. ERITREA 12. ETIOPIA 13. FILIPPINENE 14. FRANKRIKE 15. GHANA 16. GUINEA 17. INDIA 18. INDONESIA 19. IRAK 20. IRAN 21. KENYA 22. KAMERUN 23. KONGO 24. KOSOVO 25. LIBANON 26. LIBERIA 27. MAROKKO 28. NEPAL 29. NORGE 30. PAKISTAN 31. PALESTINA 32. POLEN 33. ROMANIA 34. SIERRA LEONE 35. SOMALIA 36. SRI LANKA 37. SUDAN 38. SYRIA 39. TANZANIA 40. TCHAD 41. TYRKIA 42. UGANDA 43. UKRAINA 44. USBEKISTAN 45. VIETNAM 46. ZAIRE 47. ZAMBIA

16 SELVHJELP BERGEN 2007 Totalt antall henvendelser: Antall nasjonaliteter: 49 Status : Innvandrere / flyktninger: 55 % Asylsøkere: 7% Ungdom 37,5% Derav var : Kvinner: 33% Menn: 15% Familier: 14,5% Ungdom: 37,5% Saksområder: Bolig/arbeid: 15% Offentlige kontorer: 26% Annet(lege, skole, fam.probl., barnevern: 14% Oppfølgning av ungdom på flukt (leiligheter, Politi, advokater, skole,etc.): 25% Fremmedmyndighetene: 15% Innvandrerpolitisk arbeid: 2% Arrangerte ekteskap under tvang: 3% Henvendelser angående diskriminering: 2 personer NASJONALITETER SOM OPPSØKTE SELVHJELP AVD. BERGEN AFGHANISTAN 2. ALGERIE 3. ANGOLA 4. ARGENTINA 5. ASERBAJDSJAN 6. BANGLADESH 7. BRASIL 8. CHILE 9. COLOMBIA 10. CUBA 11. DANMARK 12. EGYPT 13. ERITREA 14. ETIOPIA 15. ESTLAND 16. FILIPPINENE 17. GAMBIA 18. GHANA 19. INDIA 20. IRAK 21. IRAN 22. JORDAN 23. KAMBODSJA 24. KAMERUN

17 25. KAZAKSTAN 26. KENYA 27. KONGO 28. KOSOVO-ALBANIA 29. KROATIA 30. LIBERIA 31. LITAUEN 32. MAROKKO 33. NIGERIA 34. NORGE 35. PAKISTAN 36. PALESTINA 37. POLEN 38. ROMANIA 39. RUSSLAND 40. RWANDA 41. SLOVAKIA 42. SOMALIA 43. SRI LANKA 44. SUDAN 45. SVERIGE 46. SYRIA 47. TANZANIA 48. THAILAND 49. TSJETSJENIA IV En vanlig dag på Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen En vanlig dag på SEIF ( ) Oslo - Ålesund - Kristiansand - Trondheim - Bergen En vanlig dag på SEIF: 37 mennesker med behov for bistand på forskjellige områder. Dette makter vi på SEIF, mye på grunn av opparbeidet kunnskap men mest av alt på grunn av engasjementet og troen på at det nytter å være der for hvert enkelt menneske! Oslo, juni 2008

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger SEIF - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2002 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT OVER ARBEIDET PÅ SELVHJELP 1998 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim. Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund og Trondheim

ÅRSRAPPORT OVER ARBEIDET PÅ SELVHJELP 1998 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim. Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund og Trondheim ÅRSRAPPORT OVER ARBEIDET PÅ SELVHJELP 1998 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Prioriterte områder

Detaljer

Mellom barken og Veden

Mellom barken og Veden Org.nr.: 971 272 600 Mellom barken og Veden En videreføring av arbeidet blant ungdom i 2013 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD Oslo: C. J. Hambros plass 7 Pb 6856 St. Olavsplass 0130 Oslo Tlf.: 22

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2012 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2014 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

"Mellom Barken og Veden"

Mellom Barken og Veden "Mellom Barken og Veden" MBV Rapport 1999 "Tenk at jeg lille jeg, som har kjent de fleste av disse problemene på kroppen, fikk anledning til å hjelpe andre unge i samme situasjon..." Saynab, 21 år Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

INNLEDNING MÅL OG VISJON

INNLEDNING MÅL OG VISJON Årsmelding 21 INNLEDNING Helsesenteret for papirløse migranter (heretter Helsesenteret) er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (heretter SKBO) og Norges Røde Kors/Oslo Røde Kors

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201

INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201 INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201 1. HALVÅRSRAPPORT 2005 av Prosjektleder Beth Maria Furrevik- Gomes Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 2. Ansatte 2 3. Målsetting 2 4. Målgruppe 2 5. Førstegangshenvendelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER FLYKTNING 2009 REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden dette ER FLYKTNINGREGNSKAPET, EN oversikt over FLYKTNINGER og INTERNT FoRdREvNE verden over, utgitt Av FLYKTNINGhjELPEN. I dag ER RuNdT

Detaljer

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola S NØDHJELPSGIVER 32014 Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola RØDE KORS NØDHJELPSGIVER 3 2014 EBOLA Smitteverndraktene desinfiseres ofte. Draktene er helt

Detaljer

1 - INNLEDNING. 1.1 Asyl i Norge - statistikk

1 - INNLEDNING. 1.1 Asyl i Norge - statistikk 1 - INNLEDNING 1.1 Asyl i Norge - statistikk Asylsøknader I løpet av 1999 søkte 10.160 mennesker om asyl i Norge, i henhold til endelige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det representerer en økning

Detaljer

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter:

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter: 2001 KORT FORTALT Viktigste begivenheter: Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet og tiltrådte Dublin-konvensjonen Reformer i behandlingen av asylsaker Det ble enklere å søke om arbeidstillatelse Trygve

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2014 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 3 51,2 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 6 Foto: UN Konflikten i Syria er den største fluktkrisen i vår generasjon. BLANT JORDENS FORDØMTE SIDE 34

Detaljer

Innhold. Årsrapport 2000

Innhold. Årsrapport 2000 2 Innhold Årsrapport 2000 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo www.udi.no E-post: udi@udi.no Ansvarlig: Informasjonsenheten Design: Ashley Booth Design AS Trykk: Løren Grafisk

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn Denne veilederen inneholder faktakunnskap om vold i nære relasjoner og gir oversikt over arbeidsmetoder, relevante hjelpetilbud, kulturforståelse og jus. Veilederen er ment å være en støtte i den praktiske

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2011 DAGLIG LEDER HAR ORDET Fungerer rettsreglene og praktiseringen av disse i samfunnet like bra for kvinner som for menn? JURK har siden 1974 holdt fast ved et kvinneperspektiv i vårt arbeid,

Detaljer

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 En oppsummering av perioden 2008-2011 Innhold 1. Innledning 4 2. Historikk og mandat for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og

Detaljer