Den Kulturelle. i akershus 12/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den Kulturelle. i akershus 12/13"

Transkript

1 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 12/13

2 UTGITT AV: Akershus Fylkeskommune kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4, telefon Design & layout: Camilla Skår Sletten Trykk: Kai Hansen trykkeri FORSIDE, foto: Øivind Möller Bakken / Fredrik Arff / Alex Holm / DNT, Marius E. Hauge / Bjørn H.S. Kristiansen / Studio Ghibli / Lene Tori Obel Bugge / Jannicke Lie / Lars Opstad Siri Natvik / Hedda Munthe / Lene Tori Obel Bugge / Lars Opstad / Marthe Skyberg / NFI / Svein Ove Kirkhorn / Ann-Cathrin Tessnes / Cesilie Tanderø / John Vedde / Anne Britt Meese foto, motstående side: Martin Skulstad / Cesilie Tanderø / Jakob Ingimundarson / Lene Tori Obel Bugge / Lars Opstad

3 Dks i Akershus inn i sitt andre ti-år! Den kulturelle skolesekken i Akershus feirer i år sitt 10 års-jubileum. Siden 2002 har elevene i grunnskolene fått en rekke kulturopplevelser innenfor ulike kunstuttrykk. Helt siden oppstarten i 2002 har vi hatt et godt og nært samarbeid med kommunene og skolene i Akershus, og vi har samarbeidet med mange kunstnere og formidlere og statlige og regionale samarbeidspartnere. Når vi nå går inn i et nytt ti-år med Dks gjør vi også en endring i strukturen i den regionale Dks-leveransen. Grunnpakken blir nå tilnærmet lik for alle elever i alle kommuner, og vil dermed gi alle elevene en lik anledning til levende møter med profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kvalitet og profesjonalitet står fortsatt i høysetet, og tilbudene skal også avspeile det mangfold som preger vår region, og ivareta de ulike kulturelle sidene ved dagens samfunn. I tillegg til grunnpakken gis det et utvidet tilbud av verksteder innen alle fagområder til de kommuner og skoler som ønsker det. Disse vil bli presentert på vårt kulturtorg 8. mars, og bestilles i løpet av mars måned. I den nye Dks-ordningen ønsker vi å sikre at alle elevene skal få en lik grunnpakke og samtidig etterkomme et ønske fra skolene om mer forutsigbarhet. Dks-besøkene på skolene kommer regelmessig og dette håper vi skal gi skolene bedre mulighet til å legge Dks inn i sine planer og bruke kunst og kulturopplevelsene direkte inn i sitt arbeid med å oppfylle Kunnskapsløftets mange utfordringer. Erik Vadholm Direktør for kultur.akershus Knut Sether Leder for Dks i Akershus

4 4 Innhold 5 Grunnpakke 51 Verksteder 59 turnéinfo Kontaktinfo TURNÉKONSULENTER Hege J. Emilsen (litteratur, kulturarv, visuell kunst og scenekunst) tlf: Elisabeth Aalmo (musikk og film) tlf: LEDER Knut Sether tlf: ADMINISTRASJONSKONSULENT Ida Friis tlf: PRODUSENTER Johannes Nome (musikk) tlf: Øystein Hvamen Rasmussen (musikk) tlf: Ann-Cathrin Tessnes (musikk) tlf: Vibeke Kirkebø Hegg (visuell kunst) tlf: Anne H. Ekenes (scenekunst) tlf: Katrine Kirsebom (scenekunst) tlf: Bjørn Kristiansen (kulturarv) tlf: Cesilie Tanderø (litteratur) tlf: Siri Natvik (film) tlf:

5 Grunnpakke Fra skoleåret innføres en ny ordning i samarbeidet mellom kommunene og fylket om kulturell skolesekk for grunnskolene i Akershus. En kalender for grunnpakken fordeler de ulike kunstområdene, trinn og distrikter i en struktur med faste turnéperioder. Hensikten med den nye ordningen er å unngå kollisjoner av Dks arrangement og bidra til å sikre forutsigbarhet for alle parter. Grunnpakken består av scenekunst og visuell kunst for alle trinn hvert andre skoleår og film, litteratur samt kulturarv for to faste trinn valgt av kommunen hvert skoleår. Musikkområdet er en del av Rikskonsertenes skolekonsertordning hvor hver kommune abonnerer på 2 skolekonserter i løpet av skoleåret. Her samarbeider Rikskonsertene og Dks Akershus om å fordele konsertprogram seg imellom. 5

6 Musikk kontaktinformasjon Johannes Nome produsent Ann-Cathrin Tessnes produsent Øystein Hvamen Rasmussen produsent Elisabeth Aalmo turnékonsulent grunnpakke 6 om SKOLEKONSERTENE Et nasjonalt samarbeid Skolekonsertordningen er en del av Den kulturelle skolesekken i Akershus og gjennomføres som et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Rikskonsertene. Rikskonsertene har det nasjonale ansvaret for skolekonsertordningen og legger de faglige rammene for virksomheten. Den kulturelle skolesekken i Akershus har ansvaret for 75% av konsertproduksjonene, og står for all logistikk og turnéplanlegging. RAGA BANSAL INDISKE RAGAER I NYE LYDLANDSKAP Hva er egentlig en raga og hva skjer når Raga Bansal eksperimenterer med den? Med utgangpunkt i ragaer fra Nord-India, tar Raga Bansal deg med gjennom flere årstider, ulike tider av døgnet og gjennom ild og vann. Andreas Bratlie har bakgrunn fra pop, folkemusikk og jazz, Vojtech Prochazka fra europeisk kunstmusikk og jazz og Harpreet Bansal fra nord-indisk klassisk musikk. Det er duket for et møte i krysningspunktet mellom nytt og gammelt, regler og improvisasjon og ikke minst musikk fra helt forskjellige kulturer framført av nysgjerrige og lekne musikere. Trinn: 1 7

7 grunnpakke 7 Raga Bansal Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene

8 grunnpakke 8 Bård & Bach Foto: Øivind Möller Bakken

9 BÅRD & BACH CELLOSPILL MED OG UTEN STRØM Bachs suiter for cello har berørt og begeistret oss gjennom århundrer og er selve klippen i cellistens repertoar. I møte med denne tidløse musikken lar cellisten seg forføre og inspirere. Bård Bosrup har spilt Bachs cellosuiter i kirker og konserthus over hele Europa. Han har lenge hatt en drøm om å legge notene til side og spille dem på sin måte. Med det tradisjonelle som utgangspunkt, lytter, leker og improviserer han seg gjennom musikken på ny. Han spiller på både vanlig cello og el-cello, og bruker loopmaskiner, lydeffekter mm. Bachs cellosuiter klinger som de aldri har gjort, verken i gymsal eller konserthus! JAZZÅ? Sjangersjonglører Jazzå? er en uhøytidelig konsert der musikerne Even og Knut blir inspirert til å prøve seg på mange ulike intrumenter etter hvert som de hører på forskjellige radiokanaler på radioen sin. Her får du høre alt fra kjærlighetssanger til rock og R&B. Vet du forresten hva R&B er? Eller går det virkelig an å spille rock på en trombone? Svarene får du i løpet av konserten og kanskje en anledning til å spille på en kaosilator... Utøvere er Even Kruse Skatrud (trombone og vokal) og Knut Lothe (trommer og vokal) Trinn: 1 7 Trinn: 1 7 FANT LEK MED MUSIKALSKE SKATTER FRA AKERSHUS FANT har snust rundt i Akershus på jakt etter musikk. De har funnet mange fine folkemelodier, og både kjente og mindre kjente barnesanger. De tre utøverne har lang erfaring som improviserende musikere, og finner stadig på nye musikalske krumspring med melodiene de har funnet. Utøvere er Unni Løvlid (sang), Vegar Vårdal (sang og fele) og Georg Reiss (sang og klarinett). SABRAMA MUSIKALSK MØTE MELLOM TRE KULTURER Samisk kultur møter brasiliansk og marokkansk musikk. Når disse erfarne musikerne utfordrer hverandre, får vi oppleve spennende fortellinger, dans og musikk. Utøvere er Laara Stinnerbom (joik, dans og fortelling), Celio De Carvalho (slagverk) og Aissa Tobi (fiolin, fløyter og sintir) Trinn: 1 7 grunnpakke 9 Trinn: 1 7

10 TRYMSKVIDA MUSIKALSK REISE I NORRØN MYTOLOGI Orfeus-kvartetten, med to akustiske gitarer og to sangstemmer, skaper en mystisk og mytisk atmosfære rundt en av de mest kjente historiene fra vår norrøne mytologi: Historien om da Tors hammer ble stjålet og hvordan den kom til rette igjen. Musikken som framføres er variert, men folkemusikken står sentralt både som en hørbar inspirasjon i de orginalskrevne verkene for gitar, og i bearbeidelsene av norske og spanske folkesanger mm. Utøvere er Birgit Gudim Søland (sang), Ann-Cathrin Tessnes (sang), Trond Davidsen (gitar) og Thomas Kjekstad (gitar). Trinn: 1 7 JOIK, UR OG DAME PÅ LUR SPENNENDE NY MUSIKK MED ROT I TRADISJONER Hildegunn og Frode lager helt ny musikk av gamle instrumenter og tradisjoner. Først og fremst tar de utgangspunkt i vår egen nærhet. Frode har arbeidet mye med sør-samisk musikk, og Hildegunn har hentet inspirasjon i både folkemusikk og jazz. Kanskje får du oppleve verdens eldste musikkinstrument, kanskje lærer du å joike, og hva er egentlig en lur? Både Hildegunn og Frode har spilt mange steder rundt om i verden, blant annet Pakistan, Sør-Afrika og Palestina. De har også med seg lydbilder fra disse landene. Dette er en særdeles spennende duo med et meditativt, vakkert og samtidig rått og direkte uttrykk. Utøvere er Hildegunn Øiseth (lur, bukkehorn, flygehorn) og Frode Fjellheim (keyboards, joik, runebomme). Trinn: 1 7 grunnpakke 10 JazzFigur I tråd med musikken Jazz og figurteater er ikke så forskjellige kunstformer som man skulle tro. Begge har sitt utgangspunkt i folkelige former, og begge bygger på improvisasjon. Dette er utgangspunktet for jazz-cabareten I tråd med musikken, hvor veteraner fra norsk jazzmiljø og norsk figurteater samarbeider om å gi publikum i alle aldersgrupper en stor musikk- og teateropplevelse. Dette møtet mellom to ulike kunstuttrykk, hvor både jazzmusikerne og dukkespilleren er opptatt av å leke med sitt medium, setter begge sjangere i relieff. Ved å forene eller utfordre et visuelt og et musikalsk utrykk, oppstår det nye opplevelsessituasjoner for publikum. Utøvere er Knut Alfsen (dukkespiller), Espen Rud (slagverk), Atle Nymo og Frode Nymo (alternerer på saksofon), Sigurd Hole og Ellen Brekken (alternerer på bass) Trinn: 1 7 LAUS LEVANDE Tradisjonsdans, fele og torader Halling eller lausdans - som dei seier i Hallingdal, er den eldste og mest kjende av alle norske dansar. Lausdansen som er ei god blanding av dans og akrobatikk, set store krav til dansaren og ber om full merksemd frå publikum! I denne nyproduksjonen vil elevane t.d. få oppleve Ulf-Arne Johannessen, ein verkeleg meister i faget, utføre «karstykkji» til vakkert og drivande felespel og med hatten som mål for velretta spark! Når Ulf-Arne tar ei pause i dansen, tar han kan hende toraderen fram for sjøl å spele opp til dans men kven skal danse da? Trinn: 1 7

11 grunnpakke 11 Joik, ur og dame på lur Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene

12 grunnpakke 12 Spoor Foto: Øystein Hvamen Rasmussen

13 SPOOR Kina-Norge; et mykt musikalsk møte Ordet spoor er engelsk og betyr, som sin norske navnebror spor, alt fra merkene potene til en katt setter i snø, via asken fra et nedbrent bål til øyenfargen et barn kan ha etter sin far. Ting som lager spor og ting som setter spor. Det gjenkjennbare. I konserten «Spoor» møter vi tre musikere med forskjellig bakgrunn musikalsk, men også geografisk. Liu Le, den kinesiske unge guzhengvirtuosen, den norske folkesangeren Kim André Rysstad og den norske jazztubaisten Lars Andreas Haug. Hver og en av musikerne har fulgt forskjellige spor i sine musikkvalg, men i denne produksjonen søker de sammen, viser hverandre og lærer av hverandre. Sammen lager de ny musikk og dermed setter de også nye spor. RUBINRØDE TREKKSPILL & BALKAN BLUESETTE HISTORIER, TONER OG RYTMER FRA ØST-EUROPA Solfrid Molland (trekkspill/sang) og Guro von Germeten (sang/trekkspill) er begge musikere og låtskrivere med stor kjærlighet til den østeuropeiske musikken, hvor trekkspill er mye brukt både innen romfolkets musikk, den jødiske musikktradisjonen klezmer og balkansk folkemusikk. Det slaviske tonespråket er hørbart til stede også i egne låter. Med seg i denne konserten har de tekster og historier om å klare seg gjennom utfordringer, om det å få lov til å være seg selv, om kjærlighet til land, familie, venner, kjæreste, musikk og ikke minst til et lite rubinrødt trekkspill som dukket opp på deres vei! Trinn: 1 7 Trinn: 1 7 Lydrommet Ut av mørket kommer lys magi Utgangspunktet for denne konserten er et mørkt rom. I dette mørke rommet finner vi den akustiske improvisajonstrioen Parallax og en lyskunstner. Tilsammen danner dette rammen for et nytt og magisk univers av lys og lyd. I mørket skjerpes nemlig sansene. Nye måter å høre på oppstår, og lyset henter frem detaljer for tilskueren man ikke trodde fantes. Utøvere er Stian Omenås (Trompet og div.), Ulrik Ibsen Thorsrud (Trommer og perkusjon), Are Lothe Kolbeinsen (gitar og div.) og Elisabeth Kjeldahl Nilsson (lys). Trinn: 1 7 THORBJØRN EGNER 100 ÅR! RIKSKONSERTENE OG FORSVARSKORPSENE FEIRER JUBILANTEN I anledning Thorbjørn Egners hundreårsjubileum vil alle de 5 forsvarskorpsene delta i feiringen sammen med Rikskonsertene utover høsten. Selveste Forsvarets Stabsmusikkorps fra Oslo med over 40 musikere kommer til et knippe heldige kommuner på Romerike og i Follo. Det vil både bli familiekonserter med hele korpset og skolekonserter med mindre grupper. Skolekonsertene vil i tillegg til Egner-sanger med medvirkning fra elever, presentere musikk for mindre ensembler. Her skal det feires! Trinn: 1 7 grunnpakke 13

14 grunnpakke 14 DE TRE TROMPETER INSTRUMENTER MED MANGE MULIGHETER Disse musikerne spiller med virtuositet og lekenhet både med hverandre og med elever som på forhånd har forberedt seg på ulike instrumenter. Resten av elevene får være med å synge. Her får vi oppleve både gammel og ny musikk, klassisk og jazz i en herlig blanding. Utøvere er Arne Kollandsrud (trompet), Petter Dillevig (trompet) og Trond Olav Ruistuen (trompet). Trinn: 1 7 UR DET SOM KOM FØRST Ur kan være en historisk by i det sydlige Mesopotamia. Ur kan være en klokke eller et instrument for å måle tid. Ur kan være en steinmasse som har forvitret fra en berggrunn en steinur. Ur kan være forstavelsen til noe som er veldig gammelt. Ur er det som kom først. UR er en konsert med slagverk og lyder fra naturen. Utøvere er Bjarne Kvinnsland (synth og samples), Eirik Raude (slagverk) og Markus Hernes (slagverk). Trinn: 1 7 DU og Fatty Stum film og ulydig musikk Bandet DU spiller sin egenkomponerte musikk til stumfilmkomedien The Cook fra Bandet, også kjent under navnet Det är jag som är döden, har fått med seg sin venn Center of the Universe, og sammen lager de lyder og eksplosiv electropopmusikk. Med flamberte gitarer og dampende synthesizere får vi sprøstekte rytmer og sprell levende lydeffekter til denne gamle filmen. The Cook er en av de klassiske slapstick-komediene til Roscoe Arbuckle, bedre kjent som kokken Fatty. I en annen sentral rolle finner vi også legenden Buster Keaton. Sammen prøver de å effektivisere driften av en restaurant. Kombinert med bandet DU sitt lydunivers oppstår et hysterisk mestermøte mellom gammel film, gøyal historiefortelling og ny musikk. Trinn: 1 7 HELE SKOLEN SYNGER GAMLE SANGER FOR NYE TIDER Tre sangglade jenter synger støvet av den gamle sangboka og oppfordrer alle skolens elever og lærere til å stemme i! Denne sangskatten var en gang allemannseie. Ved å bringe de gamle sangene fram i lyset og synge dem igjen, håper vi å gi dem nytt liv. Noen sanger vil låte som de alltid har gjort, mens andre vil bli framført i nye arrangementer, spesialskrevet for denne trioen av Jon Rørmark. Utøvere er Johanne K. Hagen (sang), Liv Anna Hagen (sang) og Anne Cecilie Røsjø Kvammen (sang) Trinn: 1 7

15 grunnpakke 15 DU og Fatty (fra filmen The Cook) Foto: Nasjonalbiblioteket

16 grunnpakke 16 Captain Credible Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene

17 CAPTAIN CREDIBLE SCI-FI-ACTION, STAND UP, ELECTRO OG HEKTISKE BEATS Liveshowene til Captain Credible har blitt omtalt som noe av det mest spesielle og interessante som skjer i musikk-norge om dagen. Daniel Lacey-McDermott har selv laget alt av instrumenter, og spiller rollefiguren Captain Credible, en usannsynlig og energisk type som fabulerer om verdensrommet. Med seg på scenen bringer Captain Credible diverse hjemmelagde bokser, en nintendo 8-bit, dukker som spiller på trommer med spisepinner, godt pakket inn i absurd humor. Captain Credible leverer et unikt og temmelig hysterisk liveshow der musikken er innovativ og umulig å sette i bås. Utøvere er Daniel Lacey-McDermott (Captain Credible) og Robin Arne Barstow (tekniker). Trinn: 8 10 MUSIKK PÅ TVERS Om sangen og sjangeren Tre sangere presenterer en forestilling som tar for seg det vanskelige sjangerbegrepet på en humoristisk og informativ måte. Med utgangspunkt i blant annet sangerens rolle, tydeliggjør de sjangrenes forskjeller og likheter. I denne konserten får elevene høre mer og mindre heldige eksempler på noe av det som kjennetegner de forskjellige musikksjangrene Slik blir f.eks låten «Hit Me Baby One More Time» forvandlet til både opera og folketone. Musikk på tvers er en innholdsrik forestilling, smekkfull av humor, energi og god musikk. Utøvere er Henrik Sand Dagfinrud (sang), Benedikte Kruse (sang) og Nina Elisabeth Mortvedt (sang) Trinn: 8 10 FRA BYGD TIL BEAT HIP HOP SOM IDENTITETSBYGGER Hvordan har det seg at en sjanger som startet som en svart subkultur på gaten i Brooklyn, New York, på 70-tallet, treffer en ung gutt fra Mandal på en måte som skal definere hele hans videre liv? I 1984 satt André Hadland på gutterommet i Mandal og ble trollbundet av filmen Beat Street. Han ble lidenskaplig opptatt av musikken, og gjorde alt for å finne ut mer om en sjanger ingen andre var opptatt av eller hadde hørt om på den tiden. Son of Light (Andrè Hadland) er i dag en av Norges mest erfarne og krediterte rappere. Konserten Fra bygd til Beat er en personlig og intim hip hop konsert med Øystein Bergsvik på trommer og André Viervold på Hammond-orgel, der Son of Light generøst og åpent deler sin kunnskap og sine erfaringer med publikum. STEMMEPRYD & TROMMEFRYD SLAGFERDIG VOKALLEK Denne konserten byr på et samspill av de sjeldne: Sang møter slagverk og ny musikk oppstår! Musikk fra slutten av 1920-tallet fram til i dag står i sentrum når Silje Marie Aker Johnsen (vokal) og Knut Aalefjær (slagverk) kommer på besøk. Uttrykksregisteret spenner fra det stilleste stille og vare til det rå og direkte. Elevene vil få høre musikk og tekster fra opphavsmenn som på ulikt vis har latt seg inspirere av andre stilarter og kunstuttrykk. Grenser tøyes og baner brytes i lekende og nysgjerrig søken etter noe nytt og eget. Trinn: 8 10 grunnpakke 17 Trinn: 8 10

18 TRANSJOIK OG SHER MIANDAD KHAN SAMISK VERDENSMUSIKK OG QAWWALISANG Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Sang, strupejoik, bønnerop, rap eller resitasjon? Transjoik er fire musikere som bruker stemmen på en måte du aldri har hørt maken til. Med utgangspunkt i gamle joikeopptak på voksrull bygger gruppen opp en moderne men samtidig tidløs, suggestiv stemning. Konserten er et møte mellom Transjoiks elektroniske verdensmusikk og den pakistanske qawwalisangeren Sher Miandad Khan. Han bærer arven etter Nusrat Fateh Ali Khan og regnes som en av de største sangerne innen denne tradisjonen i sitt hjemland. Utøvere er Frode Fjellheim (synth/vokal), Nils-Olav Johansen (bass-gitar/vokal), Snorre Bjerck (percussion/vokal), Mattis Kleppen (bass) og Sher Miandad Khan (vokal). NILS-OLAV JOHANSEN JAKTEN PÅ NYE LYDUNIVERS Med inspirasjon fra verdensmusikk, vestlig improvisasjonsmusikk og industrielle rytmer skaper Nils-Olav sitt eget lydunivers. Fascinasjonen for elektronikk, virtuositet og original stemmebruk danner fundamentet for hans musikk. I denne konserten bruker han blant annet ipad og lap-top som instrumenter, og diverse app-er han har funnet på nettet er utgangspunkt for improvisasjon. Nils-Olav søker å utfordre både seg selv og teknologien, slik at hver eneste konsert blir unik. Det er duket for en leken konsertopplevelse med en av Norges mest markante gitarister. Utøver er Nils-Olav Johansen (gitar, synthgitar, lap-top og vocoder). Trinn: 8 10 Trinn: 8 10 grunnpakke 18 4 PLAY Konsert med Akershus-kvartetten Gutta i 4 PLAY spiller sammen i strykekvartett Bjarne Magnus Jensen og Hans Petter Mæhle på fiolin, Anders Nilsson på bratsj, og Audun Sandvik på cello. De er blant Norges fremste, unge klassiske musikere, og kommer til skolen for å vise elevene hvor heftig det kan låte av klassisk musikk for strykekvartett. 4 PLAY skal spille musikk av Bartók, Beethoven, Dvorák og Ravel, fire av historiens viktigste komponister og strykekvartett-verker, og, ikke minst, noe av den musikken de liker å spille aller mest. Trinn: 8 10

19 grunnpakke 19 Nils Olav Johansen Foto: Lars Opstad

20 Visuell kunst kontaktinformasjon Vibeke Kirkebø Hegg produsent Liv Klakegg leder Pilotgalleriet Hege Emilsen turnékonsulent grunnpakke 20 Grønn tråd UTSTILLING MED ETISK NORSK MOTEDESIGN Hva med en kjole laget av gamle slips eller en topp laget av hamp eller bambus? Mange norske klesdesignere jobber for å produsere klærne sine mest mulig etisk og miljøvennlig. I denne utstillingen har vi med 10 forskjellige designere og produsenter som bestreber seg på dette. Noen av antrekkene er unike, andre er masseproduserte. Kvalitet står i sentrum slik at klærne kan brukes lenge. Designere og produsenter: Leila Hafzi, Armando Santos, 3rd. hand, Fretex Redesign, Johnny Love, Alpaca Society, Aloha Hemp, Ferdinand Diener og Fam Irvoll. Trinn: 1 10 Skulpturfigur SKULPTURUTSTILLING FOR DE MINSTE Utstillingen er laget spesielt med tanke på de minste barna i skolen. Vi har valgt ut skulpturer av mennesker og dyr, og et hus i en skog. Skulpturene er laget i et figurativt formspråk og er lette å fabulere og skape historier rundt. De er laget i mange forskjellige materialer, så det taktile er en viktig del av utstillingen. Kunstnere: Gisle Harr, Kjersti Goksøyr, Petter Hepsø, Fredrik Raddum og Elin Drougge Trinn: 1 4 Nice? UTSTILLING MED NYTT, NORSK KUNSTHÅNDVERK Åtte arbeider av syv forskjellige kunsthåndverkere. Arbeidenes fellesnevner er HUMOR, enten i form av tittel eller uttrykk. Her er gjenbruk og ready mades, men også kjente teknikker og materialer tatt videre til uvante og nye uttrykk. Flere av arbeidene beveger seg i grenselandet mellom det tradisjonelle kunsthåndverket og billedkunst. Utstillingen viser både unge og forholdsvis nyutdannete kunsthåndverkere, men også godt etablerte og internasjonalt kjente. Kunstnere: Anita Hofgaard, Siri Brekke, Felieke van der Leest, Gunn Tjensvold, Kjetil Aschim, Siri Berqvam og Tovelise Røkke-Olsen Trinn: 1 10 Broer ARKITEKTUR-UTSTILLING OM BROER Med utstillingen Broer ønsker vi å gi elevene en opplevelse av temaet arkitektur, gjennom en presentasjon av broen som bærende konstruksjon og som en del av våre bygde omgivelser. Utstillingen tar for seg tre grunnleggende strukturer som er mye brukt i broens bæresystem; nemlig bjelken, buen og trekanten. Elevene vil få være med på praktisk oppgaveløsning, lek og samtale i utstillingen. Trinn: 3 6

21 grunnpakke 21 Grønn Tråd Foto: Wegar Berg Gundersen

22 grunnpakke 22 Natrurligvis Foto: N.Howalt/T.Søndergaard

23 Naturligvis UTSTILLING MED UNGE SKANDINAVISKE FOTOKUNSTNERE En fotoutstilling med fellesnevner natur sett med syv unge skandinaviske kunstneres øyne. Utstillingen viser seks arbeider med ulike innfallsvinkler til temaet. Det er natur i vid forstand; menneskekroppen, ville dyr, landskap og trær. Kunstnernes forskjellige fotografiske tilnærminger til sjangeren avslører samtidig deres forhold til naturen. Av de som deltar er det både helt nyutdannede og godt etablerte kunstnere. Kunstnere: Katinka Goldberg, Linda Hofvander, Trine Søndegaard & Nicolai Howalt, Linn Pedersen og Ingvild Kaldal & Kim Westerstrøm. Galleribesøk FORMIDLING PÅ AKERSHUS KUNSTSENTER I Akershus Kunstsenter sitt galleri i Lillestrøm vil det bli formidling til alle 3. og 8. trinns elever fra Skedsmo. I perioden 9. februar til 10. mars 2013 vil alle 8. trinns elever besøke utstillingene til Jennie Bringaker og Sara Eliassen, som jobber med video og performance, samt Mai Hofstad Gunnes som jobber med objekter, skulptur og video. Alle 3. trinns elever vil besøke Østlandsutstillingen i perioden 23. mars til 28. april Trinn: 3 og 8 Trinn: 1 10 Muorrajurdagat UTSTILLING KNYTTET TIL SAMISK KUNST OG KULTUR Kunstnere med relasjon til samisk kunst og kultur er invitert til å lage en utstilling som har materialet tre som fellesnevner. Sammen tegner de opp et reelt og variert bilde av de sjangeroverskridende formatene samtidskunsten i dag uttrykker seg gjennom. Kunstnerne setter spørsmålstegn ved bærekraftig utvikling, tradisjon, tidsaspekt, materialitet ting som berører vår eksistens og vårt forhold til naturen. Kunstnere: Kristoffer Henriksson, Lars Skjelbreia, Yngve Ryds, kunstnerkollektivet Post-commodity og Katarina P. Sikku Trinn: 5 10 Blekksprut MØTE MED TEGNER OG ILLUSTRATØR Øyvind Torseter er illustratør og billedkunstner. Han har tegnet hele livet og vil fortelle om hvordan han jobber med ulike former for tegning. Elevene vil også få et innblikk i hvordan han bruker fantasien når han tegner. Han vil vise frem og prate om egne tegninger og ulike tegneredskaper. Elevene vil få tegne selv med kjente og kanskje ukjente tegneredskaper. Øyvind bruker ulike oppgaver for å få elevene til å sette i gang å tegne: En tegning kan «vokse» ifra en flekk på arket. De skal få oppleve at overraskelser og «tilfeldigheter» er en del av kreativt arbeid. Trinn: 1 4 grunnpakke 23

24 Salte kyss1 KUNSTNERMØTE FASER I ET LIV SOM FLYKTNING Shwan Dler Qaradaki er født i det irakiske Kurdistan og kom som flyktning til Norge i Han arbeider med tegning, maleri, foto, installasjon og video. Kunstvideoen Salte kyss 1, er en «digital billedfortelling» som gir sterke inntrykk fra faser i hans liv. På linje med hans tidligere verk er også dette verket preget av kunstnerens menneskelighet og ydmykhet. Med humor og et stort hjerte får vi et veldig personlig og unikt innblikk i et menneskes liv, og ikke minst den store smerten ved ikke å høre til. Etter visning av videoen vil Qaradaki samtale med elevene. Fra skjerm til perm MØTE MED EN ILLUSTRATØR Hilde Kramer har illustrert mange bøker. I møte med elevene vil det være fokus på boken «Det hjertet husker», som handler om en jentes møte med den store meksikanske kunstneren Frida Kahlo. I illustrasjonene til boken er mange elementer fra Frida Kahlos malerier tatt med. Elevene vil få et innblikk i hvordan Hilde Kramer har laget illustrasjonene på dataskjermen, ved å bygge dem opp lag på lag. Dessuten vil de få vite mer om kunsten og livet til Frida Kahlo. Trinn: 8 10 Trinn: 9 10 grunnpakke 24 Fra basketball til skateboards KUNSTNERMØTE MEN HVA ER EGENTLIG KUNST? I dag kan det være alt fra pissoarer til sydenferier. Man kan som kunstner lage hva man vil. Så hva skal man da lage? Kan minigolfbaner eller skateboards være en utvei? Dette er spørsmål Lars Kjemphol jobber med. Han lager alt fra vanlige malerier til store interaktive installasjoner i samarbeid med andre kunstnere. Hans arbeider består av hverdagsting som blandes sammen med gamle myter og en god dose humor. I dette kunstnermøtet vil Lars Kjemphol fortelle hvorfor han valgte å bli kunstner, og vise noen av prosjektene han har arbeidet med. Flyfly KUNSTNERMØTE Billedkunstner Morten Gran har hatt en fascinasjon for fly helt siden guttedagene. På utstillingen viser han bilder som han har laget etter en studiereise til Tucson i Arizona, USA. Der sto fly lagret i landskapet i hopetall og han kunne studere dem på nært hold. For å få til det uttrykket i bildene som han ønsket seg, har han benyttet malesprøyte og sjablonger. Denne teknikken har nærhet til street art. I formidlingen vil han både snakke om maleriet og de teknikkene han har brukt, om flyhistorie, krig og fred og menneskene som er involvert. Trinn: 5 10 Trinn: 8 10

25 grunnpakke 25 Salte kyss I Foto: Shwan Dler Qaradaki

26 grunnpakke 26 Skyggearbeid av Jannicke Lie Foto: Jannicke Lie

27 Lydkunst MØTE MED EN LYDKUNSTNER Lyd- og billedkunstner Siri Austeen vil gi elevene innblikk i hvordan en lydkunstner jobber, hva lydkunst er i relasjon til eget arbeid og andre kunstneriske uttrykksformer. Hun vil vise bredden av ulike praksiser innen feltet, gjennom flere lytteeksempler. Disse blir spilt på et surroundanlegg som kunstneren monterer i klasserommet. Hun vil også se på forholdet mellom lyd og bilde, og lyd og sted. I tillegg har hun med diverse elementer/instrumenter til illustrasjon og utprøving for elevene. Trinn: 5 7 Søke ly MØTE MED ARKITEKT Arkitekt og billedkunstner Mona Brekke vil fokusere på opplevelser og arkitektur. Hvilken forbindelse finnes mellom et sted og bygningene som står der? Hva kan et sted bety for mennesker og hvordan kan arkitektur forsterke stedets kvaliteter? Å søke ly er det grunnleggende utgangspunkt menneskene har for å bygge hus. Som en del av formidlingen har arkitekten med terrengmodeller, der elevene skal sette ord på og utforme en bygning som forteller noe om dette stedets identitet og kvaliteter. Trinn: 7 10 Skyggearbeid KUNSTNERMØTE Billedkunstner og scenograf Jannice Lie lar oss oppleve magiske rom med sine lysinstallasjoner. Hun har med en skulptur som dreier rundt, og i lyssettingen som omgir den oppstår skyggebilder og speilinger i stadig endring, på veggflater, i tak og på gulv. Hun har en fascinasjon for universet og planetenes bevegelsesmønster og innvirkning på hverandre, og dette er rammen rundt installasjonens utforming. I formidlingen får elevene være med å innvirke på og eksperimentere med skygger, farger, lys og refleksjon av lys. Trinn: 1 7 Kunstfilm + kortfilm HVA-HvORDAN-HVORFOR Dette er et kunstnermøte med billedkunstner Jorun Myklebust Syversen og filmskaper Marte Vold. De viser to filmer de har laget, en kunstvideo og en kortfilm. Med utgangspunkt i disse filmene vil elevene få en innføring i de ulike uttrykkene, metodene og virkemidlene kunstnere og filmskapere benytter seg av. Dette gir elevene en bevissthet rundt medievirkeligheten de lever i, og verktøy til å fortolke de ulike inntrykkene. Til slutt får elevene se en kort film på ca. ett minutt, som viser at det er mulig å lage film og kunst med enkle midler. grunnpakke 27 Trinn: 9 10

Captain Credible. Daniel Lacey-McDermott - Captain Credible. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Captain Credible. Daniel Lacey-McDermott - Captain Credible. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2012 2013 Captain Credible Daniel Lacey-McDermott - Captain Credible Konsert for 8. - 10. årstrinn programmet Liveshowene til Captain Credible har blitt omtalt som noe av det mest spesielle og interessante

Detaljer

Transjoik og Sher Miandad Khan. Sápmi møter Pakistan. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Transjoik og Sher Miandad Khan. Sápmi møter Pakistan. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2012 2013 Transjoik og Sher Miandad Khan Sápmi møter Pakistan Konsert for 8. - 10. årstrinn programmet og utøverne Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Sang, strupejoik, bønnerop,

Detaljer

Transjoik og Sher Miandad Khan. Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn

Transjoik og Sher Miandad Khan. Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn 2011 2012 Transjoik og Sher Miandad Khan Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn PROGRAMMET OG UTØVERNE Transjoik lager musikk som er opphissende, vital

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Bergmund Waal Skaslien Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Konserten vil være et tett på møte med en elastisk musiker som beveger seg i ulike

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre ganger fnisete

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Livets dans, Edvard Munch Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Oslofjordmuseets Venner presenterer Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Program for JUNI JULI AUGUST alle søndager kl 14 Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen Tlf 474 71 980/66 93 66 30 Kontaktperson for programmet:

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

Fannaråken Blåsekvintett

Fannaråken Blåsekvintett Foto: Kyrre Lien Fannaråken Blåsekvintett En annerledes klassisk konsert! Konsert for 8. - 10. årstrinn : Fannaråken Blåsekvintett PROGRAMMET For to år siden var de fem blåserne på en tre ukers turné i

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene. Kouame møter barna

Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene. Kouame møter barna 2012 2013 Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene Kouame møter barna På språket mitt (Gban) i Elfenbenskysten finnes det ikke ett ord for å synge, spille eller danse. Bare Sah, som er alt på en gang samhold,

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie

CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie CELLO N MED DET RARE I! Målgruppe: aldersgruppen 3-6 år, men det er muligheter for å utvide konseptet også for andre aldersgrupper Cello n med det rare

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva får oss til å miste konsentrasjonen? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

FRA BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba

FRA BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba 2012 2013 FRA BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba Konsert for 1. - 7. årstrinn : Frå Buenos Aires til Rio PROGRAMMET Én brasiliansk og to norske musikere tar publikum med på en rytmisk reise fra

Detaljer

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA Kirkebakken barnehage LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA KORT OM PROSJEKTET Kirkebakken kulturbarnehage ønsker å gi barna innspill og opplevelser hentet fra deres nærmiljø slik at de blir bevisste sin egen

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock

Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock 2010 2011 Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock Klassetrinn 8.- 10. klasse Oslo kommune Utdanningsetaten : Forest & Crispian programmet og bandet For en stund siden møttes trommeslageren Adam og gitaristen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder.

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder. Januar 2013. Nytt år med kalde dager lokker alltid riksmediene til Tynset. På den kaldeste dagen hittil, tirsdag 15. januar, dukket både TV2 og Aftenposten opp. Se video fra Aftenposten her! Kunsten i

Detaljer

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto John Hughes/Rikskonsertene Ila Auto En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ila Auto Om programmet Elevene får en livekonsert med fem musikere som gir

Detaljer

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Musikk fra en blå dal Klassetrinn: 1.-7. Om programmet og musikerne Langt langt borte, dit du bare kan komme

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Sangseksjonen fra UiS og kulturskolene i Hå og Klepp, tar publikum med på en reise fra idéfase til ferdig opera.

Sangseksjonen fra UiS og kulturskolene i Hå og Klepp, tar publikum med på en reise fra idéfase til ferdig opera. 1 av 3 14.02.2014 13:07 Sangseksjonen fra UiS og kulturskolene i Hå og Klepp, tar publikum med på en reise fra idéfase til ferdig opera. Skrevet av: Charlotte Bøhm - Publisert: 07.02.2014 kl 17:00 - Endret:

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Den musikalske regnbuen

Den musikalske regnbuen Den musikalske regnbuen - Arcoiris musical - Musikk kan være som regnbuen,den kan ha mange ulike farger. Men det er ikke sikkert alle ser de samme fargene samtidig. Klassetrinn: 1. - 7. klasse OM PROGRAMMET

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Kunst og kulturopplevelser kan skape entusiasme, følelser og engasjement. Det kan begeistre, skape kreativitet og spontanitet. Kunst og kulturopplevelser

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

RAGA BANSAL Konsert for 1. - 7. årstrinn

RAGA BANSAL Konsert for 1. - 7. årstrinn RAGA BANSAL Konsert for 1. - 7. årstrinn 2011 2012 : RAGA BANSAL RAGA BANSAL Hva er egentlig en raga og hva skjer med ragaen når Raga Bansal eksperimenterer med den? Gjennom improvisasjonsbasert musikk,

Detaljer

JAZZINTRO. Konsert for 8. - 10. årstrinn

JAZZINTRO. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2011 2012 JAZZINTRO Konsert for 8. - 10. årstrinn : Jazzintro programmet Hvor kommer musikk fra? Hva inspirerer musikere til å skape nye melodier og klanger? Med denne forestillingen vil de tre musikerne

Detaljer

Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Klassetrinn: 1. - 7. klasse Foto: Jacob Martin Strid og forlaget Politisk revy Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 112VY12 PROGRAMMET Diktsamlingen "Mustafas kiosk" er er en samling elleville

Detaljer

La høsten være som den er. anita skorgan

La høsten være som den er. anita skorgan La høsten være som den er anita skorgan Tekstene på denne plata er skapt helt uten tanke på noe fellestema. Når jeg nå i ettertankens klare høstlys sitter og blar i dem, ser jeg at de handler om oppbrudd,

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015 Viktige datoer i mars: 10/3: Petter fyller 6 år!! 10/3: Barnehagedagen, tema er «Vi vil ut»! Vi feirer med natursti ute i skogen. 11/3: Ida fyller 4 år!! 24/3: Max fyller

Detaljer

Periodeplan for FSK Kunst, kultur og kreativitet

Periodeplan for FSK Kunst, kultur og kreativitet Litt informasjon Førskoleklubben vil ha base på kjøkkenavdelingen dette barnehage året. Her vil alle få hver sin fasteplass ved bordene. Her er det god plass til å gjøre oppgaver, spise og leke. Rutinen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Dirty Beasts er en tverrfaglig produksjon som smelter sammen musikk, scenekunst og litteratur i én skolekonsert.

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo.

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Kompendium Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Målet med opplegget er å gi økt innsikt i en filmproduksjon, gjennom

Detaljer

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen Helge Lien Sigurd Hole Lyden av Prøysen Helge Lien (f. 1975) Jazzpianist og komponist Helge Lien har vokst opp i Moelv, omtrent ei mjølke rute unna Alf Prøysens barndomshjem på Rudshødga. Lien startet

Detaljer

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Elsker - Elsker ikke Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe Konsert for 1. - 7. årstrinn : Elsker - Elsker ikke PROGRAMMET Kjærlighet har i lang tid vært et

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ET SJELDENT KLANGUNIVERS

ET SJELDENT KLANGUNIVERS ET SJELDENT KLANGUNIVERS Posted by kai on mar 30, 2016 in Konsertanmeldelser 0 comments Vakre toner fra instrumentene harpe og bandoneon fylte Elvesalen med stemningsfull musikk tirsdag kveld. Av Ingvild

Detaljer

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2010 2011 Radio Musical Frekvenser fra Bolivia og Peru Edgar Albitres (Peru) - sang, fløyte, strengeinstrumenter, perkusjon, radio Hector Meriles (Bolivia) - sang, gitar, perkusjon Konsert for 1. - 7.

Detaljer

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 1. ANIMASJON MED IPAD Lærer: Gitte Ous, animatør og kulturskolelærer Tlf/epost: 41 375 994 / gitte@mediev.no Innhold: Innføringen i animasjon med ulike optiske

Detaljer

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse Prosjekt Trollfjell Bakgrunn Norsk folketro, sagn og horror (f.eks; «Trolljegeren», «Død snø», kommende «Askeladden i Dovregubbens hall», vår egen Aleksander Nordaas "Thale" ) er i vinden for tiden. Vi

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere BOKANBEFALINGER Lettlest for ferske lesere VENNER Henry Bronken (2013) Løveunge serien Kåre, Kari og Kurr leker sammen. De spiller i band og Kurr er trommeslager. I dag spiller Kurr for fort, kanskje fordi

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Konsert for 1. - 7. årstrinn : Gode melodier PROGRAMMET Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling Hvordan er det å være ung

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Bård & Bach. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Bård & Bach. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Bård & Bach Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Johann Sebastian Bachs cellosuiter har berørt og begeistret oss gjennom århundrer. Musikken har stått fjellstøtt og er selve klippen i cellistens

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer