Den Kulturelle. i akershus 12/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den Kulturelle. i akershus 12/13"

Transkript

1 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 12/13

2 UTGITT AV: Akershus Fylkeskommune kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4, telefon Design & layout: Camilla Skår Sletten Trykk: Kai Hansen trykkeri FORSIDE, foto: Øivind Möller Bakken / Fredrik Arff / Alex Holm / DNT, Marius E. Hauge / Bjørn H.S. Kristiansen / Studio Ghibli / Lene Tori Obel Bugge / Jannicke Lie / Lars Opstad Siri Natvik / Hedda Munthe / Lene Tori Obel Bugge / Lars Opstad / Marthe Skyberg / NFI / Svein Ove Kirkhorn / Ann-Cathrin Tessnes / Cesilie Tanderø / John Vedde / Anne Britt Meese foto, motstående side: Martin Skulstad / Cesilie Tanderø / Jakob Ingimundarson / Lene Tori Obel Bugge / Lars Opstad

3 Dks i Akershus inn i sitt andre ti-år! Den kulturelle skolesekken i Akershus feirer i år sitt 10 års-jubileum. Siden 2002 har elevene i grunnskolene fått en rekke kulturopplevelser innenfor ulike kunstuttrykk. Helt siden oppstarten i 2002 har vi hatt et godt og nært samarbeid med kommunene og skolene i Akershus, og vi har samarbeidet med mange kunstnere og formidlere og statlige og regionale samarbeidspartnere. Når vi nå går inn i et nytt ti-år med Dks gjør vi også en endring i strukturen i den regionale Dks-leveransen. Grunnpakken blir nå tilnærmet lik for alle elever i alle kommuner, og vil dermed gi alle elevene en lik anledning til levende møter med profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kvalitet og profesjonalitet står fortsatt i høysetet, og tilbudene skal også avspeile det mangfold som preger vår region, og ivareta de ulike kulturelle sidene ved dagens samfunn. I tillegg til grunnpakken gis det et utvidet tilbud av verksteder innen alle fagområder til de kommuner og skoler som ønsker det. Disse vil bli presentert på vårt kulturtorg 8. mars, og bestilles i løpet av mars måned. I den nye Dks-ordningen ønsker vi å sikre at alle elevene skal få en lik grunnpakke og samtidig etterkomme et ønske fra skolene om mer forutsigbarhet. Dks-besøkene på skolene kommer regelmessig og dette håper vi skal gi skolene bedre mulighet til å legge Dks inn i sine planer og bruke kunst og kulturopplevelsene direkte inn i sitt arbeid med å oppfylle Kunnskapsløftets mange utfordringer. Erik Vadholm Direktør for kultur.akershus Knut Sether Leder for Dks i Akershus

4 4 Innhold 5 Grunnpakke 51 Verksteder 59 turnéinfo Kontaktinfo TURNÉKONSULENTER Hege J. Emilsen (litteratur, kulturarv, visuell kunst og scenekunst) tlf: Elisabeth Aalmo (musikk og film) tlf: LEDER Knut Sether tlf: ADMINISTRASJONSKONSULENT Ida Friis tlf: PRODUSENTER Johannes Nome (musikk) tlf: Øystein Hvamen Rasmussen (musikk) tlf: Ann-Cathrin Tessnes (musikk) tlf: Vibeke Kirkebø Hegg (visuell kunst) tlf: Anne H. Ekenes (scenekunst) tlf: Katrine Kirsebom (scenekunst) tlf: Bjørn Kristiansen (kulturarv) tlf: Cesilie Tanderø (litteratur) tlf: Siri Natvik (film) tlf:

5 Grunnpakke Fra skoleåret innføres en ny ordning i samarbeidet mellom kommunene og fylket om kulturell skolesekk for grunnskolene i Akershus. En kalender for grunnpakken fordeler de ulike kunstområdene, trinn og distrikter i en struktur med faste turnéperioder. Hensikten med den nye ordningen er å unngå kollisjoner av Dks arrangement og bidra til å sikre forutsigbarhet for alle parter. Grunnpakken består av scenekunst og visuell kunst for alle trinn hvert andre skoleår og film, litteratur samt kulturarv for to faste trinn valgt av kommunen hvert skoleår. Musikkområdet er en del av Rikskonsertenes skolekonsertordning hvor hver kommune abonnerer på 2 skolekonserter i løpet av skoleåret. Her samarbeider Rikskonsertene og Dks Akershus om å fordele konsertprogram seg imellom. 5

6 Musikk kontaktinformasjon Johannes Nome produsent Ann-Cathrin Tessnes produsent Øystein Hvamen Rasmussen produsent Elisabeth Aalmo turnékonsulent grunnpakke 6 om SKOLEKONSERTENE Et nasjonalt samarbeid Skolekonsertordningen er en del av Den kulturelle skolesekken i Akershus og gjennomføres som et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Rikskonsertene. Rikskonsertene har det nasjonale ansvaret for skolekonsertordningen og legger de faglige rammene for virksomheten. Den kulturelle skolesekken i Akershus har ansvaret for 75% av konsertproduksjonene, og står for all logistikk og turnéplanlegging. RAGA BANSAL INDISKE RAGAER I NYE LYDLANDSKAP Hva er egentlig en raga og hva skjer når Raga Bansal eksperimenterer med den? Med utgangpunkt i ragaer fra Nord-India, tar Raga Bansal deg med gjennom flere årstider, ulike tider av døgnet og gjennom ild og vann. Andreas Bratlie har bakgrunn fra pop, folkemusikk og jazz, Vojtech Prochazka fra europeisk kunstmusikk og jazz og Harpreet Bansal fra nord-indisk klassisk musikk. Det er duket for et møte i krysningspunktet mellom nytt og gammelt, regler og improvisasjon og ikke minst musikk fra helt forskjellige kulturer framført av nysgjerrige og lekne musikere. Trinn: 1 7

7 grunnpakke 7 Raga Bansal Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene

8 grunnpakke 8 Bård & Bach Foto: Øivind Möller Bakken

9 BÅRD & BACH CELLOSPILL MED OG UTEN STRØM Bachs suiter for cello har berørt og begeistret oss gjennom århundrer og er selve klippen i cellistens repertoar. I møte med denne tidløse musikken lar cellisten seg forføre og inspirere. Bård Bosrup har spilt Bachs cellosuiter i kirker og konserthus over hele Europa. Han har lenge hatt en drøm om å legge notene til side og spille dem på sin måte. Med det tradisjonelle som utgangspunkt, lytter, leker og improviserer han seg gjennom musikken på ny. Han spiller på både vanlig cello og el-cello, og bruker loopmaskiner, lydeffekter mm. Bachs cellosuiter klinger som de aldri har gjort, verken i gymsal eller konserthus! JAZZÅ? Sjangersjonglører Jazzå? er en uhøytidelig konsert der musikerne Even og Knut blir inspirert til å prøve seg på mange ulike intrumenter etter hvert som de hører på forskjellige radiokanaler på radioen sin. Her får du høre alt fra kjærlighetssanger til rock og R&B. Vet du forresten hva R&B er? Eller går det virkelig an å spille rock på en trombone? Svarene får du i løpet av konserten og kanskje en anledning til å spille på en kaosilator... Utøvere er Even Kruse Skatrud (trombone og vokal) og Knut Lothe (trommer og vokal) Trinn: 1 7 Trinn: 1 7 FANT LEK MED MUSIKALSKE SKATTER FRA AKERSHUS FANT har snust rundt i Akershus på jakt etter musikk. De har funnet mange fine folkemelodier, og både kjente og mindre kjente barnesanger. De tre utøverne har lang erfaring som improviserende musikere, og finner stadig på nye musikalske krumspring med melodiene de har funnet. Utøvere er Unni Løvlid (sang), Vegar Vårdal (sang og fele) og Georg Reiss (sang og klarinett). SABRAMA MUSIKALSK MØTE MELLOM TRE KULTURER Samisk kultur møter brasiliansk og marokkansk musikk. Når disse erfarne musikerne utfordrer hverandre, får vi oppleve spennende fortellinger, dans og musikk. Utøvere er Laara Stinnerbom (joik, dans og fortelling), Celio De Carvalho (slagverk) og Aissa Tobi (fiolin, fløyter og sintir) Trinn: 1 7 grunnpakke 9 Trinn: 1 7

10 TRYMSKVIDA MUSIKALSK REISE I NORRØN MYTOLOGI Orfeus-kvartetten, med to akustiske gitarer og to sangstemmer, skaper en mystisk og mytisk atmosfære rundt en av de mest kjente historiene fra vår norrøne mytologi: Historien om da Tors hammer ble stjålet og hvordan den kom til rette igjen. Musikken som framføres er variert, men folkemusikken står sentralt både som en hørbar inspirasjon i de orginalskrevne verkene for gitar, og i bearbeidelsene av norske og spanske folkesanger mm. Utøvere er Birgit Gudim Søland (sang), Ann-Cathrin Tessnes (sang), Trond Davidsen (gitar) og Thomas Kjekstad (gitar). Trinn: 1 7 JOIK, UR OG DAME PÅ LUR SPENNENDE NY MUSIKK MED ROT I TRADISJONER Hildegunn og Frode lager helt ny musikk av gamle instrumenter og tradisjoner. Først og fremst tar de utgangspunkt i vår egen nærhet. Frode har arbeidet mye med sør-samisk musikk, og Hildegunn har hentet inspirasjon i både folkemusikk og jazz. Kanskje får du oppleve verdens eldste musikkinstrument, kanskje lærer du å joike, og hva er egentlig en lur? Både Hildegunn og Frode har spilt mange steder rundt om i verden, blant annet Pakistan, Sør-Afrika og Palestina. De har også med seg lydbilder fra disse landene. Dette er en særdeles spennende duo med et meditativt, vakkert og samtidig rått og direkte uttrykk. Utøvere er Hildegunn Øiseth (lur, bukkehorn, flygehorn) og Frode Fjellheim (keyboards, joik, runebomme). Trinn: 1 7 grunnpakke 10 JazzFigur I tråd med musikken Jazz og figurteater er ikke så forskjellige kunstformer som man skulle tro. Begge har sitt utgangspunkt i folkelige former, og begge bygger på improvisasjon. Dette er utgangspunktet for jazz-cabareten I tråd med musikken, hvor veteraner fra norsk jazzmiljø og norsk figurteater samarbeider om å gi publikum i alle aldersgrupper en stor musikk- og teateropplevelse. Dette møtet mellom to ulike kunstuttrykk, hvor både jazzmusikerne og dukkespilleren er opptatt av å leke med sitt medium, setter begge sjangere i relieff. Ved å forene eller utfordre et visuelt og et musikalsk utrykk, oppstår det nye opplevelsessituasjoner for publikum. Utøvere er Knut Alfsen (dukkespiller), Espen Rud (slagverk), Atle Nymo og Frode Nymo (alternerer på saksofon), Sigurd Hole og Ellen Brekken (alternerer på bass) Trinn: 1 7 LAUS LEVANDE Tradisjonsdans, fele og torader Halling eller lausdans - som dei seier i Hallingdal, er den eldste og mest kjende av alle norske dansar. Lausdansen som er ei god blanding av dans og akrobatikk, set store krav til dansaren og ber om full merksemd frå publikum! I denne nyproduksjonen vil elevane t.d. få oppleve Ulf-Arne Johannessen, ein verkeleg meister i faget, utføre «karstykkji» til vakkert og drivande felespel og med hatten som mål for velretta spark! Når Ulf-Arne tar ei pause i dansen, tar han kan hende toraderen fram for sjøl å spele opp til dans men kven skal danse da? Trinn: 1 7

11 grunnpakke 11 Joik, ur og dame på lur Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene

12 grunnpakke 12 Spoor Foto: Øystein Hvamen Rasmussen

13 SPOOR Kina-Norge; et mykt musikalsk møte Ordet spoor er engelsk og betyr, som sin norske navnebror spor, alt fra merkene potene til en katt setter i snø, via asken fra et nedbrent bål til øyenfargen et barn kan ha etter sin far. Ting som lager spor og ting som setter spor. Det gjenkjennbare. I konserten «Spoor» møter vi tre musikere med forskjellig bakgrunn musikalsk, men også geografisk. Liu Le, den kinesiske unge guzhengvirtuosen, den norske folkesangeren Kim André Rysstad og den norske jazztubaisten Lars Andreas Haug. Hver og en av musikerne har fulgt forskjellige spor i sine musikkvalg, men i denne produksjonen søker de sammen, viser hverandre og lærer av hverandre. Sammen lager de ny musikk og dermed setter de også nye spor. RUBINRØDE TREKKSPILL & BALKAN BLUESETTE HISTORIER, TONER OG RYTMER FRA ØST-EUROPA Solfrid Molland (trekkspill/sang) og Guro von Germeten (sang/trekkspill) er begge musikere og låtskrivere med stor kjærlighet til den østeuropeiske musikken, hvor trekkspill er mye brukt både innen romfolkets musikk, den jødiske musikktradisjonen klezmer og balkansk folkemusikk. Det slaviske tonespråket er hørbart til stede også i egne låter. Med seg i denne konserten har de tekster og historier om å klare seg gjennom utfordringer, om det å få lov til å være seg selv, om kjærlighet til land, familie, venner, kjæreste, musikk og ikke minst til et lite rubinrødt trekkspill som dukket opp på deres vei! Trinn: 1 7 Trinn: 1 7 Lydrommet Ut av mørket kommer lys magi Utgangspunktet for denne konserten er et mørkt rom. I dette mørke rommet finner vi den akustiske improvisajonstrioen Parallax og en lyskunstner. Tilsammen danner dette rammen for et nytt og magisk univers av lys og lyd. I mørket skjerpes nemlig sansene. Nye måter å høre på oppstår, og lyset henter frem detaljer for tilskueren man ikke trodde fantes. Utøvere er Stian Omenås (Trompet og div.), Ulrik Ibsen Thorsrud (Trommer og perkusjon), Are Lothe Kolbeinsen (gitar og div.) og Elisabeth Kjeldahl Nilsson (lys). Trinn: 1 7 THORBJØRN EGNER 100 ÅR! RIKSKONSERTENE OG FORSVARSKORPSENE FEIRER JUBILANTEN I anledning Thorbjørn Egners hundreårsjubileum vil alle de 5 forsvarskorpsene delta i feiringen sammen med Rikskonsertene utover høsten. Selveste Forsvarets Stabsmusikkorps fra Oslo med over 40 musikere kommer til et knippe heldige kommuner på Romerike og i Follo. Det vil både bli familiekonserter med hele korpset og skolekonserter med mindre grupper. Skolekonsertene vil i tillegg til Egner-sanger med medvirkning fra elever, presentere musikk for mindre ensembler. Her skal det feires! Trinn: 1 7 grunnpakke 13

14 grunnpakke 14 DE TRE TROMPETER INSTRUMENTER MED MANGE MULIGHETER Disse musikerne spiller med virtuositet og lekenhet både med hverandre og med elever som på forhånd har forberedt seg på ulike instrumenter. Resten av elevene får være med å synge. Her får vi oppleve både gammel og ny musikk, klassisk og jazz i en herlig blanding. Utøvere er Arne Kollandsrud (trompet), Petter Dillevig (trompet) og Trond Olav Ruistuen (trompet). Trinn: 1 7 UR DET SOM KOM FØRST Ur kan være en historisk by i det sydlige Mesopotamia. Ur kan være en klokke eller et instrument for å måle tid. Ur kan være en steinmasse som har forvitret fra en berggrunn en steinur. Ur kan være forstavelsen til noe som er veldig gammelt. Ur er det som kom først. UR er en konsert med slagverk og lyder fra naturen. Utøvere er Bjarne Kvinnsland (synth og samples), Eirik Raude (slagverk) og Markus Hernes (slagverk). Trinn: 1 7 DU og Fatty Stum film og ulydig musikk Bandet DU spiller sin egenkomponerte musikk til stumfilmkomedien The Cook fra Bandet, også kjent under navnet Det är jag som är döden, har fått med seg sin venn Center of the Universe, og sammen lager de lyder og eksplosiv electropopmusikk. Med flamberte gitarer og dampende synthesizere får vi sprøstekte rytmer og sprell levende lydeffekter til denne gamle filmen. The Cook er en av de klassiske slapstick-komediene til Roscoe Arbuckle, bedre kjent som kokken Fatty. I en annen sentral rolle finner vi også legenden Buster Keaton. Sammen prøver de å effektivisere driften av en restaurant. Kombinert med bandet DU sitt lydunivers oppstår et hysterisk mestermøte mellom gammel film, gøyal historiefortelling og ny musikk. Trinn: 1 7 HELE SKOLEN SYNGER GAMLE SANGER FOR NYE TIDER Tre sangglade jenter synger støvet av den gamle sangboka og oppfordrer alle skolens elever og lærere til å stemme i! Denne sangskatten var en gang allemannseie. Ved å bringe de gamle sangene fram i lyset og synge dem igjen, håper vi å gi dem nytt liv. Noen sanger vil låte som de alltid har gjort, mens andre vil bli framført i nye arrangementer, spesialskrevet for denne trioen av Jon Rørmark. Utøvere er Johanne K. Hagen (sang), Liv Anna Hagen (sang) og Anne Cecilie Røsjø Kvammen (sang) Trinn: 1 7

15 grunnpakke 15 DU og Fatty (fra filmen The Cook) Foto: Nasjonalbiblioteket

16 grunnpakke 16 Captain Credible Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene

17 CAPTAIN CREDIBLE SCI-FI-ACTION, STAND UP, ELECTRO OG HEKTISKE BEATS Liveshowene til Captain Credible har blitt omtalt som noe av det mest spesielle og interessante som skjer i musikk-norge om dagen. Daniel Lacey-McDermott har selv laget alt av instrumenter, og spiller rollefiguren Captain Credible, en usannsynlig og energisk type som fabulerer om verdensrommet. Med seg på scenen bringer Captain Credible diverse hjemmelagde bokser, en nintendo 8-bit, dukker som spiller på trommer med spisepinner, godt pakket inn i absurd humor. Captain Credible leverer et unikt og temmelig hysterisk liveshow der musikken er innovativ og umulig å sette i bås. Utøvere er Daniel Lacey-McDermott (Captain Credible) og Robin Arne Barstow (tekniker). Trinn: 8 10 MUSIKK PÅ TVERS Om sangen og sjangeren Tre sangere presenterer en forestilling som tar for seg det vanskelige sjangerbegrepet på en humoristisk og informativ måte. Med utgangspunkt i blant annet sangerens rolle, tydeliggjør de sjangrenes forskjeller og likheter. I denne konserten får elevene høre mer og mindre heldige eksempler på noe av det som kjennetegner de forskjellige musikksjangrene Slik blir f.eks låten «Hit Me Baby One More Time» forvandlet til både opera og folketone. Musikk på tvers er en innholdsrik forestilling, smekkfull av humor, energi og god musikk. Utøvere er Henrik Sand Dagfinrud (sang), Benedikte Kruse (sang) og Nina Elisabeth Mortvedt (sang) Trinn: 8 10 FRA BYGD TIL BEAT HIP HOP SOM IDENTITETSBYGGER Hvordan har det seg at en sjanger som startet som en svart subkultur på gaten i Brooklyn, New York, på 70-tallet, treffer en ung gutt fra Mandal på en måte som skal definere hele hans videre liv? I 1984 satt André Hadland på gutterommet i Mandal og ble trollbundet av filmen Beat Street. Han ble lidenskaplig opptatt av musikken, og gjorde alt for å finne ut mer om en sjanger ingen andre var opptatt av eller hadde hørt om på den tiden. Son of Light (Andrè Hadland) er i dag en av Norges mest erfarne og krediterte rappere. Konserten Fra bygd til Beat er en personlig og intim hip hop konsert med Øystein Bergsvik på trommer og André Viervold på Hammond-orgel, der Son of Light generøst og åpent deler sin kunnskap og sine erfaringer med publikum. STEMMEPRYD & TROMMEFRYD SLAGFERDIG VOKALLEK Denne konserten byr på et samspill av de sjeldne: Sang møter slagverk og ny musikk oppstår! Musikk fra slutten av 1920-tallet fram til i dag står i sentrum når Silje Marie Aker Johnsen (vokal) og Knut Aalefjær (slagverk) kommer på besøk. Uttrykksregisteret spenner fra det stilleste stille og vare til det rå og direkte. Elevene vil få høre musikk og tekster fra opphavsmenn som på ulikt vis har latt seg inspirere av andre stilarter og kunstuttrykk. Grenser tøyes og baner brytes i lekende og nysgjerrig søken etter noe nytt og eget. Trinn: 8 10 grunnpakke 17 Trinn: 8 10

18 TRANSJOIK OG SHER MIANDAD KHAN SAMISK VERDENSMUSIKK OG QAWWALISANG Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Sang, strupejoik, bønnerop, rap eller resitasjon? Transjoik er fire musikere som bruker stemmen på en måte du aldri har hørt maken til. Med utgangspunkt i gamle joikeopptak på voksrull bygger gruppen opp en moderne men samtidig tidløs, suggestiv stemning. Konserten er et møte mellom Transjoiks elektroniske verdensmusikk og den pakistanske qawwalisangeren Sher Miandad Khan. Han bærer arven etter Nusrat Fateh Ali Khan og regnes som en av de største sangerne innen denne tradisjonen i sitt hjemland. Utøvere er Frode Fjellheim (synth/vokal), Nils-Olav Johansen (bass-gitar/vokal), Snorre Bjerck (percussion/vokal), Mattis Kleppen (bass) og Sher Miandad Khan (vokal). NILS-OLAV JOHANSEN JAKTEN PÅ NYE LYDUNIVERS Med inspirasjon fra verdensmusikk, vestlig improvisasjonsmusikk og industrielle rytmer skaper Nils-Olav sitt eget lydunivers. Fascinasjonen for elektronikk, virtuositet og original stemmebruk danner fundamentet for hans musikk. I denne konserten bruker han blant annet ipad og lap-top som instrumenter, og diverse app-er han har funnet på nettet er utgangspunkt for improvisasjon. Nils-Olav søker å utfordre både seg selv og teknologien, slik at hver eneste konsert blir unik. Det er duket for en leken konsertopplevelse med en av Norges mest markante gitarister. Utøver er Nils-Olav Johansen (gitar, synthgitar, lap-top og vocoder). Trinn: 8 10 Trinn: 8 10 grunnpakke 18 4 PLAY Konsert med Akershus-kvartetten Gutta i 4 PLAY spiller sammen i strykekvartett Bjarne Magnus Jensen og Hans Petter Mæhle på fiolin, Anders Nilsson på bratsj, og Audun Sandvik på cello. De er blant Norges fremste, unge klassiske musikere, og kommer til skolen for å vise elevene hvor heftig det kan låte av klassisk musikk for strykekvartett. 4 PLAY skal spille musikk av Bartók, Beethoven, Dvorák og Ravel, fire av historiens viktigste komponister og strykekvartett-verker, og, ikke minst, noe av den musikken de liker å spille aller mest. Trinn: 8 10

19 grunnpakke 19 Nils Olav Johansen Foto: Lars Opstad

20 Visuell kunst kontaktinformasjon Vibeke Kirkebø Hegg produsent Liv Klakegg leder Pilotgalleriet Hege Emilsen turnékonsulent grunnpakke 20 Grønn tråd UTSTILLING MED ETISK NORSK MOTEDESIGN Hva med en kjole laget av gamle slips eller en topp laget av hamp eller bambus? Mange norske klesdesignere jobber for å produsere klærne sine mest mulig etisk og miljøvennlig. I denne utstillingen har vi med 10 forskjellige designere og produsenter som bestreber seg på dette. Noen av antrekkene er unike, andre er masseproduserte. Kvalitet står i sentrum slik at klærne kan brukes lenge. Designere og produsenter: Leila Hafzi, Armando Santos, 3rd. hand, Fretex Redesign, Johnny Love, Alpaca Society, Aloha Hemp, Ferdinand Diener og Fam Irvoll. Trinn: 1 10 Skulpturfigur SKULPTURUTSTILLING FOR DE MINSTE Utstillingen er laget spesielt med tanke på de minste barna i skolen. Vi har valgt ut skulpturer av mennesker og dyr, og et hus i en skog. Skulpturene er laget i et figurativt formspråk og er lette å fabulere og skape historier rundt. De er laget i mange forskjellige materialer, så det taktile er en viktig del av utstillingen. Kunstnere: Gisle Harr, Kjersti Goksøyr, Petter Hepsø, Fredrik Raddum og Elin Drougge Trinn: 1 4 Nice? UTSTILLING MED NYTT, NORSK KUNSTHÅNDVERK Åtte arbeider av syv forskjellige kunsthåndverkere. Arbeidenes fellesnevner er HUMOR, enten i form av tittel eller uttrykk. Her er gjenbruk og ready mades, men også kjente teknikker og materialer tatt videre til uvante og nye uttrykk. Flere av arbeidene beveger seg i grenselandet mellom det tradisjonelle kunsthåndverket og billedkunst. Utstillingen viser både unge og forholdsvis nyutdannete kunsthåndverkere, men også godt etablerte og internasjonalt kjente. Kunstnere: Anita Hofgaard, Siri Brekke, Felieke van der Leest, Gunn Tjensvold, Kjetil Aschim, Siri Berqvam og Tovelise Røkke-Olsen Trinn: 1 10 Broer ARKITEKTUR-UTSTILLING OM BROER Med utstillingen Broer ønsker vi å gi elevene en opplevelse av temaet arkitektur, gjennom en presentasjon av broen som bærende konstruksjon og som en del av våre bygde omgivelser. Utstillingen tar for seg tre grunnleggende strukturer som er mye brukt i broens bæresystem; nemlig bjelken, buen og trekanten. Elevene vil få være med på praktisk oppgaveløsning, lek og samtale i utstillingen. Trinn: 3 6

21 grunnpakke 21 Grønn Tråd Foto: Wegar Berg Gundersen

22 grunnpakke 22 Natrurligvis Foto: N.Howalt/T.Søndergaard

23 Naturligvis UTSTILLING MED UNGE SKANDINAVISKE FOTOKUNSTNERE En fotoutstilling med fellesnevner natur sett med syv unge skandinaviske kunstneres øyne. Utstillingen viser seks arbeider med ulike innfallsvinkler til temaet. Det er natur i vid forstand; menneskekroppen, ville dyr, landskap og trær. Kunstnernes forskjellige fotografiske tilnærminger til sjangeren avslører samtidig deres forhold til naturen. Av de som deltar er det både helt nyutdannede og godt etablerte kunstnere. Kunstnere: Katinka Goldberg, Linda Hofvander, Trine Søndegaard & Nicolai Howalt, Linn Pedersen og Ingvild Kaldal & Kim Westerstrøm. Galleribesøk FORMIDLING PÅ AKERSHUS KUNSTSENTER I Akershus Kunstsenter sitt galleri i Lillestrøm vil det bli formidling til alle 3. og 8. trinns elever fra Skedsmo. I perioden 9. februar til 10. mars 2013 vil alle 8. trinns elever besøke utstillingene til Jennie Bringaker og Sara Eliassen, som jobber med video og performance, samt Mai Hofstad Gunnes som jobber med objekter, skulptur og video. Alle 3. trinns elever vil besøke Østlandsutstillingen i perioden 23. mars til 28. april Trinn: 3 og 8 Trinn: 1 10 Muorrajurdagat UTSTILLING KNYTTET TIL SAMISK KUNST OG KULTUR Kunstnere med relasjon til samisk kunst og kultur er invitert til å lage en utstilling som har materialet tre som fellesnevner. Sammen tegner de opp et reelt og variert bilde av de sjangeroverskridende formatene samtidskunsten i dag uttrykker seg gjennom. Kunstnerne setter spørsmålstegn ved bærekraftig utvikling, tradisjon, tidsaspekt, materialitet ting som berører vår eksistens og vårt forhold til naturen. Kunstnere: Kristoffer Henriksson, Lars Skjelbreia, Yngve Ryds, kunstnerkollektivet Post-commodity og Katarina P. Sikku Trinn: 5 10 Blekksprut MØTE MED TEGNER OG ILLUSTRATØR Øyvind Torseter er illustratør og billedkunstner. Han har tegnet hele livet og vil fortelle om hvordan han jobber med ulike former for tegning. Elevene vil også få et innblikk i hvordan han bruker fantasien når han tegner. Han vil vise frem og prate om egne tegninger og ulike tegneredskaper. Elevene vil få tegne selv med kjente og kanskje ukjente tegneredskaper. Øyvind bruker ulike oppgaver for å få elevene til å sette i gang å tegne: En tegning kan «vokse» ifra en flekk på arket. De skal få oppleve at overraskelser og «tilfeldigheter» er en del av kreativt arbeid. Trinn: 1 4 grunnpakke 23

24 Salte kyss1 KUNSTNERMØTE FASER I ET LIV SOM FLYKTNING Shwan Dler Qaradaki er født i det irakiske Kurdistan og kom som flyktning til Norge i Han arbeider med tegning, maleri, foto, installasjon og video. Kunstvideoen Salte kyss 1, er en «digital billedfortelling» som gir sterke inntrykk fra faser i hans liv. På linje med hans tidligere verk er også dette verket preget av kunstnerens menneskelighet og ydmykhet. Med humor og et stort hjerte får vi et veldig personlig og unikt innblikk i et menneskes liv, og ikke minst den store smerten ved ikke å høre til. Etter visning av videoen vil Qaradaki samtale med elevene. Fra skjerm til perm MØTE MED EN ILLUSTRATØR Hilde Kramer har illustrert mange bøker. I møte med elevene vil det være fokus på boken «Det hjertet husker», som handler om en jentes møte med den store meksikanske kunstneren Frida Kahlo. I illustrasjonene til boken er mange elementer fra Frida Kahlos malerier tatt med. Elevene vil få et innblikk i hvordan Hilde Kramer har laget illustrasjonene på dataskjermen, ved å bygge dem opp lag på lag. Dessuten vil de få vite mer om kunsten og livet til Frida Kahlo. Trinn: 8 10 Trinn: 9 10 grunnpakke 24 Fra basketball til skateboards KUNSTNERMØTE MEN HVA ER EGENTLIG KUNST? I dag kan det være alt fra pissoarer til sydenferier. Man kan som kunstner lage hva man vil. Så hva skal man da lage? Kan minigolfbaner eller skateboards være en utvei? Dette er spørsmål Lars Kjemphol jobber med. Han lager alt fra vanlige malerier til store interaktive installasjoner i samarbeid med andre kunstnere. Hans arbeider består av hverdagsting som blandes sammen med gamle myter og en god dose humor. I dette kunstnermøtet vil Lars Kjemphol fortelle hvorfor han valgte å bli kunstner, og vise noen av prosjektene han har arbeidet med. Flyfly KUNSTNERMØTE Billedkunstner Morten Gran har hatt en fascinasjon for fly helt siden guttedagene. På utstillingen viser han bilder som han har laget etter en studiereise til Tucson i Arizona, USA. Der sto fly lagret i landskapet i hopetall og han kunne studere dem på nært hold. For å få til det uttrykket i bildene som han ønsket seg, har han benyttet malesprøyte og sjablonger. Denne teknikken har nærhet til street art. I formidlingen vil han både snakke om maleriet og de teknikkene han har brukt, om flyhistorie, krig og fred og menneskene som er involvert. Trinn: 5 10 Trinn: 8 10

25 grunnpakke 25 Salte kyss I Foto: Shwan Dler Qaradaki

26 grunnpakke 26 Skyggearbeid av Jannicke Lie Foto: Jannicke Lie

27 Lydkunst MØTE MED EN LYDKUNSTNER Lyd- og billedkunstner Siri Austeen vil gi elevene innblikk i hvordan en lydkunstner jobber, hva lydkunst er i relasjon til eget arbeid og andre kunstneriske uttrykksformer. Hun vil vise bredden av ulike praksiser innen feltet, gjennom flere lytteeksempler. Disse blir spilt på et surroundanlegg som kunstneren monterer i klasserommet. Hun vil også se på forholdet mellom lyd og bilde, og lyd og sted. I tillegg har hun med diverse elementer/instrumenter til illustrasjon og utprøving for elevene. Trinn: 5 7 Søke ly MØTE MED ARKITEKT Arkitekt og billedkunstner Mona Brekke vil fokusere på opplevelser og arkitektur. Hvilken forbindelse finnes mellom et sted og bygningene som står der? Hva kan et sted bety for mennesker og hvordan kan arkitektur forsterke stedets kvaliteter? Å søke ly er det grunnleggende utgangspunkt menneskene har for å bygge hus. Som en del av formidlingen har arkitekten med terrengmodeller, der elevene skal sette ord på og utforme en bygning som forteller noe om dette stedets identitet og kvaliteter. Trinn: 7 10 Skyggearbeid KUNSTNERMØTE Billedkunstner og scenograf Jannice Lie lar oss oppleve magiske rom med sine lysinstallasjoner. Hun har med en skulptur som dreier rundt, og i lyssettingen som omgir den oppstår skyggebilder og speilinger i stadig endring, på veggflater, i tak og på gulv. Hun har en fascinasjon for universet og planetenes bevegelsesmønster og innvirkning på hverandre, og dette er rammen rundt installasjonens utforming. I formidlingen får elevene være med å innvirke på og eksperimentere med skygger, farger, lys og refleksjon av lys. Trinn: 1 7 Kunstfilm + kortfilm HVA-HvORDAN-HVORFOR Dette er et kunstnermøte med billedkunstner Jorun Myklebust Syversen og filmskaper Marte Vold. De viser to filmer de har laget, en kunstvideo og en kortfilm. Med utgangspunkt i disse filmene vil elevene få en innføring i de ulike uttrykkene, metodene og virkemidlene kunstnere og filmskapere benytter seg av. Dette gir elevene en bevissthet rundt medievirkeligheten de lever i, og verktøy til å fortolke de ulike inntrykkene. Til slutt får elevene se en kort film på ca. ett minutt, som viser at det er mulig å lage film og kunst med enkle midler. grunnpakke 27 Trinn: 9 10

Den Kulturelle. i akershus 10/11

Den Kulturelle. i akershus 10/11 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 10/11 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en styrke i realiseringen av skolens læringsmål At kunnskap kan tilegnes på mange måter, er en kjent sak og en viktig forutsetning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten KI N O Den kulturelle skolesekken 2012/2013 Først og fremst, gratulerer! Den kulturelle skolesekken i Oslo fyller 10 år dette skoleåret. Vårt første elevkull noensinne har

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 2010/2011 Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 Det er en glede å introdusere neste års program i Den kulturelle skolesekken. Programmet har et rikholdig utvalg av tilbud innen teater, dans, musikk,

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 Kulturtilbud for og med barn og unge skoleåret 2010/2011 I dette heftet finner du: Den kulturelle skolesekken

Detaljer

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR 20 spørsmål 1. Hvilken dato ble Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) stiftet? a) 1. januar b) 21. juni c) 24. oktober 2. Hvor mange ansatte er det p.t. i Turnéorganisasjonen? a) 5 b) 12 c) 20 3. Hvor mange

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Innhold. Årsberetning 4. Styret 7. Ansatte 8. Oversikt turneer barneskolen 2014 9. Oversikt turneer ungdomsskolen 2014 10

Innhold. Årsberetning 4. Styret 7. Ansatte 8. Oversikt turneer barneskolen 2014 9. Oversikt turneer ungdomsskolen 2014 10 Årsmelding 2014 1 2 Innhold Årsberetning 4 Styret 7 Ansatte 8 Oversikt turneer barneskolen 2014 9 Oversikt turneer ungdomsskolen 2014 10 Oversikt turneer videregående skole 2014 11 Produksjoner Scenekunst

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

KULTUR I TROMS 07/08

KULTUR I TROMS 07/08 KULTUR I TROMS 07/08 Den kulturelle skolesekken Velkommen til et nytt skoleår! Den kulturelle skolesekken har vært virksom siden 2003, og vi kan gledelig fastslå at kunst og kulturaktivitetene tilknyttet

Detaljer

Kulturprogram www.lorenskoghus.no. høst/vinter 2012

Kulturprogram www.lorenskoghus.no. høst/vinter 2012 Kulturprogram www.lorenskoghus.no høst/vinter 2012 KULTURHUSET EN DEL AV DIN HVERDAG Nå er vi der. Etter åpningen i april 2011, og det viktige første året, har Lørenskog hus havnet i den delen av våre

Detaljer

EKSTRANUMMER et magasin for Nordland Teater. REIDAR på veien

EKSTRANUMMER et magasin for Nordland Teater. REIDAR på veien EKSTRANUMMER et magasin for Nordland Teater REIDAR på veien Program vår 2009 Reidar reiser snart Nei, slapp helt av. Teatersjef Reidar Sørensen reiser ikke bort. Han vil rett og slett besøke hele fylket

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

SCENE FOR FOLKEMUSIKK & FOLKEDANS

SCENE FOR FOLKEMUSIKK & FOLKEDANS BARNEFORESTILLINGER KONSERTER N o 9 SCHOUS KULTURBRYGGERI FORESTILLINGER & DANS SESONGPROGRAM VÅR 2015 SCENE FOR FOLKEMUSIKK & FOLKEDANS Følg oss på Facebook www.riksscenen.no Velkommen til ny sesong!

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillersenter Welhavens gt. 1 0166 Oslo Tlf: 22 20 65 60 post@skuespillersenter.no Stikkordet nr. 2-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G.

Detaljer

Alle muligheter i 01 / 2013

Alle muligheter i 01 / 2013 Alle muligheter i 01 / 2013 Ringeriksregionen Det aktive Ringerike Velkommen til kulturrike Ringerike Ringerike, med regionhovedstaden Hønefoss i sentrum, ligger vakkert plassert på det sentrale Østlandet.

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 2/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement

Detaljer

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Roy Søbstad [ U t g i t t a v L a n d s l a g e t f o r m e d i e u n d e r v i s n i n g ] w w w. l m u. n o Leiaren har ordet Kjære

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO

Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO Trondheim i Verden Verden i Trondheim TRONDHEIM FOLK MUSIC FESTIVAL 31. Oktober 2. November 2013 Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO Frode Fjellheims Dreamteam NO Hoven

Detaljer

VÅR/SOMMER 2011 WWW.LORENSKOGHUS.NO HØST/VINTER 2015

VÅR/SOMMER 2011 WWW.LORENSKOGHUS.NO HØST/VINTER 2015 1 SESONGPROGRAM KULTURPROGRAM VÅR/SOMMER 2011 WWW.LORENSKOGHUS.NO HØST/VINTER 2015 2 UTSTILLINGER, LIPPESTAD OG NORSKE TALENTER Folk i Lørenskog elsker musikk, og derfor blir det mange flotte konserter

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

EN RAPPORT. av Merete Nilssen og Helle Riis - 2011 -

EN RAPPORT. av Merete Nilssen og Helle Riis - 2011 - EN RAPPORT av Merete Nilssen og Helle Riis - 2011 - fredag 4. juni 2010 FOLK FLEST 27 Erik Andreas Dalvik fyller 2 år Verdens snilleste og beste storebror, Erik Andreas Dalvik, fyller 2 år i dag. Gratulerer

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010)

Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010) Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010) 1. Videreføring av DKB etter avsluttet 3 årig forsøksprosjekt Den Kulturelle Bæremeisen (DKB) vedtatt i Bystyret sak 307/05 avsluttet

Detaljer

Olsok i Tolga 2011 - i kunstens tegn

Olsok i Tolga 2011 - i kunstens tegn Olsok i Tolga 2011 1 Olsok i Tolga 2011 - i kunstens tegn 22. - 31. juli 2011 www.olsokitolga.no 22. 31. juli 2011 www.olsokitolga.no 2 Olsok i Tolga 2011 Velkommen til Olsok i Tolga! Og velkommen til

Detaljer