Hannestad skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hannestad skole 2011-2012"

Transkript

1 Hannestad skole Adresse: E-post skole: E-post rektor: Sarpsborg kommune v/ Hannestad skole Postboks 237, 1702 Sarpsborg Telefon: Kontor Rektor / SFO SFO-leder Underv.insp /56 Personalrom

2 Kjære foreldre og foresatte. Velkommen til et nytt skoleår! Vi er nå godt i gang med et nytt skoleår. I år har vi tatt imot 40 nye 1. klassinger til skolen vår. Vi skal gjøre alt vi kan for at disse skolestarterne får en trygg og god start på sin skolegang og ønsker også spesielt nye foreldre/foresatte hjertelig velkommen til oss. Nye medarbeidere I personalet kan vi ønske 4 nye medarbeidere velkommen. Marit Pedersen Holmskau er nyutdannet fra Høgskolen og jobber som kontaktlærer i 1A. Ingunn Fjærvik kommer til oss fra Sandesundsveien skole. Hun er kontaktlærer for 3B. Maren Beate Ekrann er har tatt kontaktlærerjobben i 2B. Henriette Skinner Eliassen er ansatt som spesialpedagog for Heidi Moræus som har ett års permisjon. Vår teamleder på SFO, Anne-Hilde Warberg har nå returnert fra svangerskapspermisjon og er tilbake i full jobb igjen. Se for øvrig oversikt over hele personalet bak i heftet. Oppgradering av skolebygg Skolebygget har vært igjennom en omfattende rehabilitering i løpet av våren/sommeren og etter høstferien skal alt være ferdig. Da har vi fått nytt ventilasjonsanlegg, elektrisk anlegg, brannvarslingsanlegg, varmestyringsanlegg og nytt røstet tak. Det har vært en stor og omfattende jobb som har gått meget bra. Vi gleder oss nå til alt er ferdig. Bibliotek I løpet av forrige skoleår kom vi i mål med vår oppgradering av biblioteket. Hanne Ulland, kontaktlærer for 4B, er skolens biblioteksansvarlig. Hennes timeressurs for å drifte biblioteket er i år ytterligere styrket noe som vil komme alle elevene til gode. Nye møbler ble kjøpt inn i fjor, med kjærkomne midler fra FAU. De har også bidratt med kr 5000,- til bøker, som skolebibliotekaren er i full gang med å bruke opp! Alle bøker blir fortløpende registrert i Mikromarc. Mikromarc er et databasesystem som også innbefatter et interkommunalt samarbeid. Med andre ord vil det si at lånekortet du får her på skolen også kan benyttes på folkebibliotekene i Sarpsborg. Bruk kortet flittig! La barna bli glad i å lese. Det kan ikke understrekes godt nok.

3 Satsningsområder. Sang, dans og drama er et satsingsområde for skolen. Allerede fra førsteklasse får elevene være med på store forestillinger. Dette gir læring og glede som elevene våre får nytte av resten av livet. Videre bidrar det til trygghet og samhold, og elevene blir kjent med hverandre på tvers av klassetrinn. Skolen kommer tilbake med mer informasjon om forestillingene utover høsten. Klasseledelse er et viktig område for å skape gode læringsarenaer. Klasseledelse, eller ledelse av elevenes læring og utvikling, er identifisert som en av de mest betydningsfulle faktorene for å oppnå et godt læringsmiljø. Skolens personale får i løpet av dette skoleåret etterutdanning i klasseledelse fra Gyldendal kompetansesenter. Trivselsledere skaper liv og røre Hannestad skole er nå, som en av seks skoler i Sarpsborg, deltaker i et trivselslederprogram. Kort forklart er dette organisert lekaktivitet i friminuttene ledet av utvalgte elever fra trinn. Målet er å skape aktivitet og trivsel i friminuttene. Anne Helene Larsen, som også er sosiallærer, har ansvaret for prosjektet. Det er flott å se hvor flinke trivselslederne er til å organisere medelevene sine og samvær på tvers av kjønn og alder det resulterer i. Kom gjerne og ta en titt. Trivselslederne er i aksjon i 12-friminuttet alle dager bortsett fra mandag. Skolepatrulje I år har vi startet opp med skolepatrulje ved 3 overganger tilknyttet skolen. 7. trinn har fått oppdraget og vi håper at dette er med å trygge overgangene samt gjøre trafikkbildet rundt skolen mer trafikksikkert. Avslutningsvis håper jeg denne Hannestadposten kommer til nytte og bruk. Det er et godt stykke arbeid som ligger bak. Jeg ønsker dere et riktig godt skoleår! Vennlig hilsen Lars Henning Finstad Enhetsleder/rektor

4 Foreldrenes Arbeidsutvalg - VI BRYR OSS!! Vi i FAU på Hannestad skole bryr oss! Vi er opptatt av: å bidra til trivsel og trygghet i skolemiljøet å skape et trygt og godt nærmiljø rundt skolen å opprettholde et nært samarbeid med skolen å kjempe for våre barns rettigheter i skolen sikker skolevei for alle barn skolepolitikk og selvfølgelig mye, mye, mye mer.. Foreldre og FAU på Hannestad skole bidrar med arbeid og midler for å sikkerstille dette og opprettholde fokus på disse tingene i hverdagen. Vi gjør dette gjennom konkrete prosjekter som vi jobber med utover høsten og videre neste år. Noen av disse er kontinuerlige: Skolens uteområde Samarbeid med kommunen/fritidsklubben Ballbinge! Åpen skole Frimarked Juleverksted Aktivitetsdag i samarbeid med Yven IF 17. mai og mange, mange flere ting Vi er stolte av å kunne si at vi har et unikt godt samarbeid med skolen! Hvem er med? Foreløpig styre 11-12: De FAU medlemmer som blir med videre fra i fjor er: Per Hyberg (3.trinn) Christer Halvorsen (4.trinn) Just Erik Karlsen (6.trinn) Beathe Høegh (5.trinn) Cecilie K. Lyngaas (3.trinn) Kjell-Arne Schrøder (6.trinn) Linn-Catrin Foss (2.trinn) Eirik Tryggeseth (7.trinn) Kim Runar Bråthe (2.trinn) I tillegg har valgkomiteen jobbet frem 1 nytt medlem i år: Linda Tokle (1.trinn) Alle klassetrinn er dekket inn og det er en fin fordeling av menn og kvinner. Det nye styret vil ha sitt første møte i dette skoleåret rett i etterkant av årsmøtet den 7. september. Vil veldig gjerne ha innspill til saker dere ønsker vi skal ta opp i FAU, så hvis noen har noe på hjertet så vil vi gjerne vite om det! Hilsen oss i FAU på Hannestad skole

5 Samarbeid skole/hjem Alle klasser skal ha foreldremøter minimum to ganger pr. år. Klassekontaktene er med på planleggingen av disse møtene. Skolen legger opp til et samarbeid med hjemmene om det sosiale miljøet i hver enkelt klasse. Mange klasser gjennomfører familiegrupper og andre sosiale tiltak for å bygge nære relasjoner mellom elevene. Erfaring viser at slike tiltak fører til et bedre klassemiljø, bedre trivsel, mindre mobbing. Utviklingssamtaler gjennomføres to ganger årlig. Dette er en samtale mellom lærer, foresatte og elev - om hva som er oppnådd og hvilke utfordringer eleven står foran. Hver klasse har to valgte klassekontakter som fungerer som et bindeledd mellom skole og hjem. Klassekontakter Kl.: Navn: Telefon: Mail: 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A Thomas Arnesen Brede Hemma Ann karin Lund Geir Harald Bjørnstad Greta Raa Lill-Tove B. Steel Marianne D. Johansen Trine B. Bjørke Tone Andersen Hanne Andersen Raymon Rognli Hege Sletner Jan Erik Hetelebakke Jeanette Andersen Torill Haavin Lena Evensen Linda Krogstad Hanne Walter Frank Ulland Linda Pedersen Ole Harald Johnsen Aud Schrøder Kristin Gillund-Paulsen Tone Hamrebø Anne Cathrine Gjøs Tone Widlund B Safina Majothi

6 Elevrådet ved skolen består av 2 representanter fra hver av klasse. Elevrådet skal gi elevene praktisk erfaring med grunnleggende demokratiske regler. De skal oppleve at de kan påvirke arbeidet på skolen gjennom diskusjon og ved å komme med forslag i forskjellige saker, blant annet ved å være med i planarbeidet. Det er opp til alle elever å komme med saker. Skolens kontaktperson for elevrådet er Eva Riis. Vilde i 7B er leder, og nesteleder er Eli-Anne i 7A. KL Representanter Vararepresentanter 4A Ingvild og Marius Sarah og Adrian 4B Cathinka og Leon Nora og Eskil 5A Malin og Anders Michelle og Ola 5B Eline og Kasper Thea og Lars Robin 6A Ingrid og Sander Oda og Magnus 6B Milena og Fredrik Ajla og Vemund 7A Eli-Anne og Andreas Helene og Marius 7B Vilde og Emil Kristoffer Marte og Hauk Skolefritidsordningen gjelder barn i klasse. Hensikten med tilbudet er at barna skal ha et trygt sted å være, før og etter skoletid. De skal få leke med venner, hvile og ellers ha tilbud om forskjellige aktiviteter. Eget hefte med allsidig informasjon om skolefritidsordningen kan fås ved henvendelse til skolen. Søknad om skolefri Så langt råd er, avvikler dere selvfølgelig feriene innenfor skolens ferier/fridager. Dersom dere søker barna fritatt fra undervisning, har rektor myndighet til å innvilge dette inntil 2 uker. Søknad om permisjon i mer enn 3 dager: Søknaden blir registrert i kommunens saksbehandlingssystem. Skjema fås på skolens kontor evt. printes ut fra kommunens nettside: sarpsborg.com (søk på permisjon ). Søknad inntil 3 dager eller mindre: Bruk meldingsboka som før kontaktlærer kan innvilge dette.

7 Personalet på Hannestad Etternavn: Fornavn: Telefon Mobiltlf. Stilling Andersen Ole-Henrik Lærer Arnesen Camilla Assistent Asplund Maylen Lærer Barhemat Sakineh Assistent Danielsen Wenche Inspektør Darum Hild-Jeanett Assistent Eliassen Henriette S Lærer Engsmyr Rita Lærer Finstad Lars Henning Rektor Fjærvik Ingunn Lærer Frøid Mina Lærer Haglund Marianne Assistent Hansen Marianne Lærer Hansen Unni Lærer Hansen Thore H Lærer Heier Anita Lærer Holt David Lærer Hornskov Hanne Assistent Jakobsen Linda Assistent Johansen May-Britt Assistent Jonassen Anne Kristine Lærer Klemmetsrud Mari-Ann Lærer Langsholt Tove Assistent Larsen Anne Helene Lærer Larsen Gørill Assistent Litlebø Hilde Inspektør Meland Anita Assistent Miller Christine Sekretær Nome Marius Hospitant Nordli Else M Lærer Nylèn Jan Lærer Olsen Mona Brenne Assistent Pedersen Line Assistent Riis Eva Lærer Rivera Guillermo Assistent Solbakken Wenche Vikan Lærer Solberg Rune Lærer Thøgersen Frøydis Lærer Tønnesen Kjersti Wick Assstent Vatsend Heidi Lærer Ulland Hanne Lærer Warberg Anne-Hilde Leder sfo

8 Morsmålslærere ved Hannestad: Etternavn: Fornavn: Mobiltlf. Språk Bylykbashi Frikrije Albansk Munji Zina Arabisk Krieg Zarema Russisk Hadi Mikdad Kurdisk Mousa Adiba Badhina Meyer Marta Polsk David Viginica Rumensk Suleiman Mohamed Somali Aastrup Elena Tagalog Hjorth Chanokamol Thai Stenlund Darina Bulgarsk Andre tilsatte: Etternavn: Fornavn: Telefon Mobiltelefon Arb.oppg. Blom Aina Renholder Johannessen Solveig Renholder Sukkehagen Liv Helsesøster rg.com Thøgersen Jonny Vaktmester Elevundersøkelser Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel på skolen. Alle 7. klassinger i Norge skal svare på denne undersøkelsen. I Sarpsborg skal undersøkelsen i tillegg gjennomføres på 5. og 6. trinn. Skolen har også sin egen trivselsundersøkelse. Den gjelder for alle elevene på Hannestad og gjennomføres i løpet av oktober. Spørsmålene er utarbeidet av skolens elevråd og setter fokus på om elevene trives på skolen.

9 Aktivitetskalenderen Måned Dato Aktivitet August Ti 23. Samling i Storstua September Ma 12. Afrisah kulturelle skolesekken for trinn Fre 30. Høstsamling Oktober Ti 18. Felles høstdag Uke 42,43,44 Leselyst Ma 24. FN-dagen (Ansvar: 4.trinn) November Ti animinutter kulturelle skolesekken for trinn Ti. 15 Sparta Amfi for trinn Ti. 22 Sparta Amfi for trinn Desember To 1. Tenning av julegran kl v/ skolekoret Fre Adventstund: Karry Kalkun 5.-7.trinn (Spilles på kvelden 5. og 6.) Tor Adventstund Fre 9. Inspiria-besøk for 2.,4., 5., 7. Ti 13. Juleverksted Fre Adventstund Ti Adventstund- kirken Ons. 21 Sangsamling Januar Ons 18. Skidag Februar Uke 6 Kanonballturnering Ma 6. La Belle Dance kulturelle skolesekken for trinn Fr 17. Karneval/Talentiade Ons 28 Påskeverksted Mars Ma 26. Solbergtårnet og Inspiria kult. skole.sekken for trinn April Ma 23. Vårforestilling: Cirkus Tiur 1.-4.trinn (Spilles på kvelden 23. og 24.) Mai On mai-samling Ti 22. Kokkatastrofa kulturelle skolesekken for trinn Juni To 14. Balldag/ idrettsdag Grease? Fr 22 Sommeravslutning

10 Hannestad skolekor - skolens stolthet! Skolekoret består i dag av 116 jenter og gutter fra 6 til 12 år. Alle øvelsene er på skolen rett etter skoletid. Koret er aktivt med på ulike konserter og andre arrangement. Det kan være egne konserter, seminarer, sangerstevner, gudstjenester i Greåker kirke eller arrangement i skolens regi. Koret har et høyt aktivitetsnivå og har sunget på blant annet DDEs julekonsert og julekonsert med Phillip Kruse, Benny Borg og Kari Ann Grønsund og med Greåker musikkorps og sangkoret Cantare. Anne Helene Larsen har vært korets dirigent siden Hun er utdannet ved Barratt Dues musikkinstitutt og jobber også som musikklærer ved skolen. Dersom dere vil vite mer, ta kontakt med Anne Helene Larsen tlf , eller leder for koret Grete Kristiansen tlf Tider: klasse: onsdag kl , klasse: torsdag kl , klasse: torsdag kl Foreldre som ikke bor sammen Foreldre som ikke bor sammen, har oftest felles forelderansvar. Skolen forholder seg vanligvis til den barnet til daglig bor hos. Ønsker foreldrene at informasjon skal gis til begge, må skolen få beskjed om dette.

11 Taushetsplikt. Alle som arbeider på skolen har taushetsplikt. Dette gjelder også vikarer og andre som er innom for en kortere tid. Den samme taushetsplikten har foreldre/ andre som hjelper til på arrangement i skolens regi. Nasjonale prøver, 5. trinn, høst 2011 De nasjonale prøvene gjennomføres på 5. trinn og skal kartlegge i hvilken grad det er samsvar mellom elevenes ferdigheter og læreplanenes mål for lesing, engelsk og regning. Prøvene skal gi informasjon til elever, foresatte, lærere og skoleledere. De skal gi grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid. Prøvene er ikke diagnostiske - og vil derfor ikke gi detaljert informasjon om den enkelte elev. Lesing (papirprøver): Onsdag 14. september Engelsk (elektronisk prøve): Uke 38 Regning (elektronisk prøve): Uke 42 Kartleggingsprøver trinn, vår 2012 Til våren skal det gjennomføres obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn i leseferdighet, og for 2. trinn i tallforståelse og regneferdighet. I tillegg tilbys en frivillig kartleggingsprøve for 3. trinn i både i matematikk og i engelsk. Formålet med obligatoriske kartleggingsprøver er å avdekke behov for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå på et tidlig tidspunkt i opplæringen. Trinn Prøve Tidspunkt 1. trinn Leseferdighet Uke 15, 16, tr. Leseferdighet Uke 15, 16, tr. Tallforståelse og regneferdighet Uke 11, 12, tr. Leseferdighet Uke 15, 16, tr. 3. tr. 3. tr. Tallforståelse og regneferdighet (frivillig) Tallforståelse og regneferdighet (frivillig) Engelske lesing og lytting (frivillig) Uke Uke Januar, februar.

12 Matpakke og skolemelk Gode matvaner og riktig kosthold er et tema som skolen er opptatt av. Alle elever får tilbud om å kjøpe lettmelk. Elever f.o.m. 4. klasse kan også velge kakao-melk til skolematen sin. (TINE Ekstra Lett Melk Mild Kakaosmak er en smaksatt skolemelk som er spesielt utviklet for skoleelever. Melken inneholder svært lite tilsatt sukker (kun 1 prosent), 0,7 prosent fett og er beriket med vitamin D. TINE Ekstra Lett Melk Mild Kakaosmak er et sunt og godt alternativ til de elevene som velger bort vanlig skolemelk.) I tillegg kan elevene få kjøpt yoghurt som deles ut på fredager. Innbetaling til Hannestad skoles melkekonto: Priser: Lettmelk Kakaomelk Litago yoghurt Go` morgen yoghurt kr 390,- pr. halvår kr 510,- pr. halvår kr 85,- pr. halvår kr 170,- pr. halvår Trygge trafikkforhold ny droppsone I løpet av sommeren har vi fått utbedret gang- og veiforholdene ved skolen vår noe vi er svært fornøyde med. Det er nå avsatt egen droppsone til skolen som skal benyttes til korttidsparkering og av/påstigning. Skolens P-plass skal heretter ikke brukes til dette! Hensikten og bakgrunnen for tiltaket er gitt av kommuneområde teknisk og kan leses her: Hensikten med tiltakene er å sikre skolebarna ved å fjerne den kaotiske tilstanden som var tidligere, hvor det ble parkert og rygget på tvers over ferdselrutene til skolebarna. Hensikten med tiltakene var ikke for å legge til rette for å kjøre barna til skolen eller øke parkeringskapasiteten i området. Med bakgrunn i erkjennelsen av at noen barn vil bli kjørt er det innenfor tilgjengelig areal funnet plass til opparbeidelse av en droppsone, som er ca. 7 meter bred og ca. 40 m lang. Med vanlig parkeringsplass størrelse langs vei gir dette en mulighet for at ca biler kan stå korttidsparkert samtidig. Sykling til skolen. Elever i klasse kan sykle til skolen om de ønsker det. Det er viktig at alle som sykler bruker hjelm. Vi passer på syklene så godt vi kan, og som regel får de stå i fred. De bringes imidlertid til skolen på eget ansvar. Evt. hærverk eller skader på sykler dekkes ikke av vår forsikring.

13 Renhold og innesko Klasserommene rengjøres annen hver dag. Renholderene gjør alt de kan for å opprettholde en så god standard som mulig. Det er viktig at elevene bruker innesko. Når ting glemmes igjen... Klær og annet som blir gjenglemt på Hannestad blir lagt i kurver i hver fløy. Vi har også et glemmeskap ved hovedinngangen. Der plasseres småting som nøkler, smykker etc. Vi opplever at det ligger mye fine klær igjen som aldri blir hentet, og oppfordrer elever og foreldre til å sjekke med jevne mellomrom. Det kan være lurt å merke alt tøy med fornavn og etternavn. To ganger pr. år legges alt gjenglemt tøy ut i Storstua for gjennomsyn. Det som ikke hentes blir levert til veldedige formål. Skader og ulykker Ved skader eller ulykker vil eleven selvfølgelig få hjelp av en voksen. Dreier det seg om en liten sårskade e.l. ordner vi det selv, er det større skader som medfører at eleven føler seg uvel, vil foresatte bli kontaktet. Ved legebesøk skal fastlege benyttes. Skademeldingskjema til trygdekontoret blir fylt ut på skolens kontor. Skolebiblioteket takker! Dette er kun et lite utvalg av de bøkene som er gitt til skolebiblioteket siden jul i fjor. Enda kommer det poser med bøker av og til, og dette settes STOR pris på! Vi har fått mange både nye og gamle bøker som nå gleder alle elevene på skolen istedenfor å støve ned hjemme i bokhylla. Alt har vært kjærkomment, men vi har satt spesielt pris på lettlestbøkene og tegneseriebøkene. Dette er bøker som er hyppig utlånt, og som vi ønsker oss mer av. Vi håper at det fortsatt vil komme bøker av alle slag til skolebiblioteket. Vi tar imot fortløpende gjennom hele skoleåret. For skolebiblioteket, Hanne Ulland Skolebibliotekansvarlig

14 Skolehelsetjenesten ved Hannestad skole Helsesøster: Liv Sukkehagen. Kontortid på skolen: Onsdag kl Tlf (onsdager) Mob.: (alle dager) Skolelege: Tord Winsnes Torsdag kl på helsestasjonen. Kun etter avtale. Plan for skolehelsetjenesten: Før skolestart: Skolestartundersøkelse hos lege og helsesøster. 1.klasse: Skolestartundersøkelse av de som mangler denne. 2.klasse: Tilbud om vaksine mot difteri / stivkrampe / kikhoste / polio vaksine 3.klasse: Høydemåling. 5.klasse: Informasjon / helseopplysning i grupper jenter og gutter hver for seg. Tema: Kosthold, pubertetsutvikling, personlig hygiene, tobakk og rus. 6.klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger / kusma / røde hunder vaksine 7.klasse: Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft for jenter. Informasjon / helseopplysning i grupper jenter og gutter hver for seg. Tema: Pubertetsutvikling, forplantning, personlig hygiene. Høydemåling. Ved flytting vil elevens helsejournal automatisk bli sendt til skolehelsetjenesten på den nye skolen hvis ikke foresatte gir annen beskjed. Ta gjerne kontakt med helsesøster hvis du som elev eller foresatt har spørsmål vedr. helse og trivsel. Kanskje du ønsker en voksen å snakke med om ting du synes det er vanskelig å snakke med foreldre eller lærer om? Ikke vent til problemene blir for store! Helsesøster har taushetsplikt. Hvis det passer dårlig å komme i kontortiden på onsdager, kan det settes opp avtale andre dager.

15 Ulykkesforsikring for elevene Kommunal forsikring for elevene gjelder plutselig og uforutsett ulykke som gir varig mén: a) Innenfor skolens/barnehagens område under ordinær skole-/barnehagetid b) Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøvelser, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens, fritidsklubb, kulturskole eller ferieklubbens ledelse c) På direkte vei til og fra skole/barnehage Behandlingsutgifter: Utgifter i forbindelse med behandling etter en ulykke, f. eks. tannbehandling, fysikalsk behandling foreskrevet av lege eller reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining i sykehus kan dekkes helt eller delvis. Behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen begrenset til kr ,-. Fra disse erstatningene trekkes en egenandel på kr 500,-. Ta vare på alle kvitteringer!

16 Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskolen i Sarpsborg Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, er til å stole på og viser respekt for hverandre, vil skolen bli en trivelig og god arbeidsplass. Som elev har du rettigheter og plikter: 1. Du har blant annet krav på: - at alle behandler deg på en ordentlig måte - at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred - at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing - at du får et godt lærings- og skolemiljø 2. Du har blant annet plikt til å - behandle andre på en ordentlig måte - vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred - ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt - være med å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø 3. Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område, i skolens umiddelbare nærhet eller arrangementer i skolens regi. 4. På skolens område er det forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade andre. Bruk av kniv i undervisningsøyemed er tillatt. Spill om penger og verdier er ikke tillatt. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt i undervisningstiden. Skolen kan gi dispensasjon fra denne regelen. 5. Når det er skjellig grunn til mistanke om at straffbare forhold er begått eller er i ferd med å bli begått, bør skolen underrette politiet om forholdet. Dersom politiets undersøkelser berører enkeltelever eller grupper av elever, skal skolen gi skriftlig melding til elev og foresatte. For øvrig kan skolen be om politiets bistand for å opprettholde ro og orden på skolens område. 6. Skade eller hærverk på skolens eiendom og/eller utstyr kan medføre erstatningsansvar for eleven i henhold til skadeerstatningslovens 1-1. Foreldrene kan bli ansvarlige for barnas handlinger etter 1-2. Uavhengig av egen skyld kan

17 foreldre bli erstatningsansvarlige med inntil kr. 5000,- for hver skadevoldende handling. 7. Brudd på disse ordensforskrifter eller på skolens eget trivsels- og ordensreglement, kan medføre følgende reaksjoner : a. Muntlig irettesettelse. b. Muntlig melding til foreldre/foresatte. c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte. d. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid. e. Gjenstander som ikke er lov å ha med på skolen eller gjenstander som brukes provoserende, kan bli beslaglagt eller inndratt. f. Overføring til annen klasse/gruppe/skole. g. Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglene, kan elever på klassetrinn 8-10 vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinn 1-7 kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foresatte til elever på klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Foresatte til elever på klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for hele dager. h. Skolens ledelse kan, i spesielle tilfeller, utelukke elever fra skolens arrangementer. 8. Før tiltak iverksettes, har elevene krav på å få forklare seg muntlig. 9. Ordensreglementet gjelder i skoletiden, på skoleveien, på skolebussen, under alle skolens arrangementer og omfatter også SFO. 10. Den enkelte skole skal i tillegg utarbeide sitt eget trivsels- og ordensreglement som tar utgangspunkt i lokale forhold. Dette reglement må utformes innenfor rammen av Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskolen i Sarpsborg". Alle rådsorgan skal være deltakere i prosessen. Forskrift til ordensreglement og de lokale forskrifter (ordensreglementer) skal hvert år gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte.

18 Ordensregler for Hannestad skole Du er elev ved en koselig skole i vakre omgivelser. Vi ønsker at skolen skal være en god arbeidsplass, hvor alle kan trives. Vi må derfor ha regler for hvordan vi skal oppføre oss. Her er reglene: 1. Vi møter presis og går rolig inn og ut. 2. Vi steller pent med skolesakene våre. 3. Vi er hyggelige mot alle og viser hensyn og omsorg for hverandre 4. Vi må aldri leke så voldsomt at noen skader seg 5. Alt som vokser og gror, må få være i fred. Forsøpling og rabling på vegger er utrivelig, og derfor gjør vi ikke det. Dette tillater vi ikke: 1. Vi skal ikke sykle i skolegården. Rulleskøyter, sparkesykkel og skateboard benyttes kun på basketbanen iført hjelm. 2. Vi får ikke gå utenfor skolens område i friminuttene. 3. Vi er ikke inne i rom eller korridorer uten avtale. 4. Vi har ikke godteri med på skolen, uten ved spesielle anledninger. 5. Vi kaster snøball kun mot oppsatte blinker. 6. Røyking eller bruk av rusmidler er forbudt. Brudd på reglene kan føre til: 1. Tilsnakking 2. Melding med hjem. 3. Oppmøte før eller etter vanlig skoletid. 4. Bortvisning fra undervisning for enkelttime eller for resten av dagen. I helt spesielle tilfeller kan det være aktuelt med utelukkelse fra leirskole/skoletur/ekskursjon. Fronter Fronter er navnet på elevenes digitale læringsplattform. Hver elev fra klasse har anledning til å lagre elevarbeider på nettet. I tillegg vil elever og lærer kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av meldingstjenesten. Alle elever får tildelt eget brukernavn og passord. Adressen er FAU legger også ut kontaktinformasjon og referat på Fronter. Om det er tekniske problemer med fronter, så skal dette meldes til

19 Fint på nettet: Skolen anbefaler disse Internett-sidene. Noen er faktaorienterte, andre gir mulighet til å øve på det vi jobber med på skolen: Logg in på versjon 5.0. Passord og brukernavn: hannestad Redd Barnas nettvettregler for barn og unge 1. Du må aldri fortelle noen du ikke kjenner på Internett hva du heter, hvor du bor eller hvilken skole du går på. 2. Ikke send bilder av deg selv. 3. Bruk en anonym e-postadresse når du surfer på Internett og chatter med folk du ikke kjenner. 4. Hvis du skal møte en person du har chattet med på Internett, må du ta med en voksen du stoler på. 5. Husk at personer du snakker med i en chatgruppe ikke alltid snakker sant og lett kan lyve på alder. 6. Du skal ikke svare hvis du får skummel e-post eller blir redd når du chatter. Si fra til en voksen og bytt gjerne e-postadresse. 7. Når du skal laste ned spill eller lignende, gjør det sammen med en voksen. 8. Hvis du opplever noe skummelt eller ubehagelig, meld fra til en voksen du stoler på. Du kan også ta kontakt med Redd Barna eller tips politiet.

20 S K O L E R U T E for Hannestad skole/sfo Måneder UKE MA TI ON TO FR LØ SØ Feriedager August Planleggingsdag 17., 18. og 19. august Aug./Sept September Sept./Okt Oktober Høstferie Okt./Nov November Planleggingsdag 11. november Nov./Des Desember Juleferie, Planleggingsdag for SFO fra kl Des./Jan Juleferie Januar Juleferie, planleggingsdag Jan./Feb Februar Vinterferie Feb./Mars Mars Mars/April April Påskeferie April/Mai Mai Grunnlovsdagen og Kristi Himmelfartsdag Mai/Juni pinsedag Juni Siste skoledag 22. juni Til sammen (skoleåret): 190 skoledager

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Skoleåret er godt i gang, og vi har hatt gleden av å ta i mot 31 nye elever på 1. trinn og deres foreldre. Vi håper både de nye 1. trinnelevene - og nye elever på de andre trinnene

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole Utdanningsetaten Bøler skole Informasjon 2015/2016 Bøler skole https://boler.osloskolen.no Utmarkveien 4 Postboks 85 Bøler 0620 Oslo Tlf: 23 46 43 00 E-post: boler@ude.oslo.kommune.no https://boler.osloskolen.no

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 2012-2013 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer