Lely ASTRONAUT A4 Melkerobot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Melkerobot"

Transkript

1 Lely ASTRONAUT A4 Melkerobot Sikkerhets- og garantiinformasjon Oversatt fra engelsk originaltekst Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TOM MED HENSIKT ii

3 Innholdsfortegnelse Informasjon om garanti og opphavsrett 1 Liste over inkluderte endringer 1 Varemerker, opphavsrett og ansvarsfraskrivelse 1 Garantibegrensninger 2 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Signalord 3 Generell sikkerhet 3 Elektrisk sikkerhet 4 Kjemisk sikkerhet 4 Driftssikkerhet 4 Installasjonssikkerhet 5 Vedlikeholdssikkerhet A4 6 Plassering av sikkerhetsmerker 7 Sikkerhetsskilter 8 Kjemisk fare (svelging/etsing) 8 Instruksjoner for bytte av kjemikalier 8 Fare for elektrisk støt 9 Farlig laserlys 9 Adgang forbudt for uvedkommende 10 Ingen væske i vakuumpumpen 10 Klemfare 11 Roterende deler - Fare for sammenvikling 11 Fare i forbindelse med temperatur 12 Vedlikehold av sikkerhetsskiltene 12 Nødstoppknapper 13 Grunnleggende driftsinstruksjoner 14 Sett robotenheten i drift med E-Link 14 Ta en melkerobot ut at drift med E-Link 14 Sett alle melkeroboter i en gruppe ut av drift ved hjelp av CRS+ 14 Sett hovedenheten ut av drift 15 Nullstill robotenheten 15 Kalibrer robotarmen 15 Flytt robotarmen til utgangsstillingen 16 Flytt robotarmen til servicestilling 16 Slå PÅ robotenheten 16 Slå AV robotenheten 18 Slå PÅ hovedenheten 19 iii

4 Slå AV hovedenheten 19 Avbryt et besøk 20 Avbrutt forbehandling 20 Gjennomfør en spyling med E-Link 20 Bekrefte alarmer 21 Vis aktive alarmer 21 Vis alarmhistorikken 21 Nullstill aktive alarmer 22 Undertrykk aktive alarmer 22 Vis hendelseshistorikken 22 iv

5 INFORMASJON OM GARANTI OG OPPHAVSRETT Liste over inkluderte endringer Nr: Utgivelsesdato (åå/mm) Kapittel/kapitler Merknader 10/11 Innledende punkter Varemerker, opphavsrett og ansvarsfraskrivelse Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway og Welger er registrerte varemerker for Lely Group. Den eksklusive retten til disse varemerkene tilhører bedriftene i Lelygruppen. Forbeholdt alle rettigheter. Informasjonen som gis i denne publikasjonen er kun for informasjon og utgjør ikke et salgstilbud. Visse produkter er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte land, og produkter som leveres kan avvike fra de viste produktene. Ingen del av denne publikasjonen kan kopieres eller publiseres gjennom utskrift, fotokopiering, mikrofilm eller på noen annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Lely Holding S.à r.l. Selv om innholdet i denne publikasjonen er satt sammen med størst mulig fokus på nøyaktighet kan ikke Lely ta på seg ansvar for skader som kan oppstå på grunn av feil eller utelatelser i denne publikasjonen. Den engelskspråklige håndboken er den originale håndboken. Oversettelser til andre språk bruker den engelskspråklige håndboken som kildedokument. Lely aksepterer ikke ansvar for avvik mellom den originale engelskspråklige håndboken og versjoner på andre språk. Hvis det er en konflikt om innholdet og nøyaktigheten av en oversatt håndbok, er den engelskspråklige håndboken det autoriserte dokumentet. Opphavsrett 2010 Lely Industries N.V. Alle rettigheter forbeholdt Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Faks: +31 (0) Nettside: Informasjon om garanti og opphavsrett 1

6 Garantibegrensninger I denne garantien inngår ikke kostnader eller utgifter grunnet: Unormalt bruk av utstyret som ikke er i henhold til det som er beskrevet i brukerveiledningen eller som er tatt med i sertifiseringsprogrammet for service og vedlikehold for operatører (Operators Service and Maintenance Certification program). Alt som skyldes at teknikere, som ikke er serviceteknikere fra Lely eller som har godkjenning fra Lely til å utføre spesielle oppgaver, har utført. Hendelser som frysing, is, brann, oversvømmelse eller på annen måte for mye vann, lyn. Feil på det elektriske anlegget eller på jordingen. Bruk av klorerte kjemikalier for å rense, rengjøre eller vaskeroboten kan skade roboten. Alle deler som er skadet på grunn av at klorerte kjemikalier er brukt dekkes ikke av garantien, og vil heller ikke dekkes av vår totalansvarskontrakt (Total Responsibility Contract). Bruk av trykkluft som ikke er i henhold til kvalitetsstandarden angitt av Lely Industries. Hacking-aktiviteter, virus eller lignende. Skade på det elektriske anlegget som følge av skadedyr eller lignende. For brukere som har gjennomført Sertifiseringsprogrammet for service og vedlikehold for operatører (Operators Service and Maintenance Certification program): Enhver skade som skyldes unormalt bruk av utstyret som ikke er i henhold til det som er beskrevet i teknisk treningsveiledning for operatører (Operator Technical Training Manual) er heller ikke dekket av garantien. Garantien gjelder ikke følgeskader som ikke berører selve maskinen. Alle systemene er testet. Likevel kan ikke Lely holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader dersom det skulle oppstå en feil. 2 Informasjon om garanti og opphavsrett

7 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Signalord Merk deg bruken av signalorene FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG med sikkerhetsmeldingene. Signalordene for hver melding bruker følgende retningslinjer: FARE Indikerer en øyeblikkelig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig skade. ADVARSEL Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade, og inkluderer farer som er oppstår når beskyttelser fjernes. FORSIKTIG Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate skader eller skade på produkt eller eiendom. Merk: Dette viser en ekstra informasjon som kan hjelpe leseren. Generell sikkerhet Les og forstå håndboken og alle sikkerhetssymboler før strømforsyningen tilkoples for å betjene, vedlikeholde eller justere melkeroboten. Kun opplærte personer har tillatelse til å betjene melkeroboten. Melkeroboten skal kun brukes til å melke kyr. Ikke bruk roboten til andre formål, som medisinsk behandling. Et førstehjelpssett må være tilgjengelig nær hovedenheten og robotenheten(e). Oppbevar dette på et godt synlig sted. Et brannslukkingsapparat (karbondioksid eller skum) må være tilgjengelig i nærheten av hovedenheten og melkeroboten(e). Oppbevar dette på et godt synlig sted. Installer alle beskyttelsesdeksler og vern før du betjener melkeroboten. Bruk riktige verneklær og verneutstyr. SLÅ AV melkeroboten, frakople og isoler strømforsyningen, slipp ut pneumatisk trykk og vent til alle bevegende deler står stille før du rengjør eller vedlikeholder melkeroboten. Lær deg nødtelefonnumrene for ditt område. Kontakt nærmeste Lely-servicesenter ved eventuelle spørsmål. Gå gjennom sikkerhetsforskriftene med alle brukere med jevne mellomrom (årlig). Elektronisk utstyr for industrielt bruk kan forstyrre elektronisk utstyr beregnet for hjemmebruk. Berørt utstyr må i slike tilfeller fjernes. Sikkerhetsinstruksjoner 3

8 Elektrisk sikkerhet Kun autoriserte elektrikere kan installere strømforsyningen til melkeroboten. Forsikre deg om at jordingen på det elektriske systemet og at alle deler av melkeroboten tilfredsstiller lokale regler og forskrifter. Forsikre deg om at alle elektriske brytere er slått AV før du slår på strømtilførselen. Erstatt alle skadede elektriske ledninger, ledningsrør, brytere og komponenter øyeblikkelig. Slå av den elektriske strømforsyningen på hovedpanelet, før du åpner det elektriske panelet for å arbeide på det elektriske systemet. Kjemisk sikkerhet ASTRONAUT A4 bruker kjemikalier for rengjøring og desinfisering. En boks med kjemikaliene Astri-Cid, Astri-Lin og Astri-L er lagret i hovedenheten. Kjemikaliet Astri-UC er lagret i en boks nærmere enn 5 m (16,4 fot) fra robotenheten(e) eller hovedenheten. Lageret av hvert kjemikalie må lagres utenfor melkeroboten slik lokalt regelverk og lokale forskrifter tilsier. Kontakt din lokale Lelyserviceleverandør for mer informasjon. For å hindre at Astri-produkter byttes må du påse at riktig slange er koblet til riktig Astri-boks. Det kan føre til store skader på besetningen dersom Astri-produkter byttes om. Hvert Astri-produkt har en fargekode. Hver sugeslange har en farge som tilsvarer fargen til Astri-produktet. Hver sugeslange har en plate med navnet på Astri-produktet på. Les sikkerhetsinstruksjonene på boksene. Bruk alltid vernehansker og vernebriller når du jobber med deler som gjennomstrømmes av et Astri-produkt. IKKE bruk klorbaserte produkter i rengjøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for, og dekker ikke under garantien, skader på grunn av bruk av andre rengjøringsmidler enn Astri-produkter i rengjøringssystemet. IKKE bland Astri-produkter når du skifter beholderne. Driftssikkerhet Les og forstå den aktuelle håndboken og alle sikkerhetssymboler før strømforsyningen tilkoples for å betjene, vedlikeholde eller justere melkeroboten Kun opplærte personer har tillatelse til å betjene melkeroboten IKKE bruk klorbaserte produkter i rengjøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for, og dekker ikke under garantien, skader på grunn av bruk av andre rengjøringsmidler enn Astri-produkter i rengjøringssystemet. IKKE bland Astri-produkter når du skifter beholderne. SLÅ AV melkeroboten, frakople og isoler strømforsyningen, slipp ut pneumatisk trykk og vent til alle bevegende deler står stille før du rengjør eller vedlikeholder melkeroboten Installer alle deksler og vern før du betjener melkeroboten 4 Sikkerhetsinstruksjoner

9 Ikke la hender, føtter, hår og løstsittende klær komme i kontakt med bevegelige deler. Hold uvedkommende, særlig små barn, borte fra melkeroboten til enhver tid Før melkeroboten tilføres trykkluft, må man påse at alle deler er strammet og at alle slanger og koplinger er i god stand Pass på at kudeteksjonskameraet er rent. Ikke gå inn i robotarmens driftsområde Ikke blokker robotarmen. Den beveger seg med tilstrekkelig kraft til at den kan skade deg og/eller kua. Du må ikke hjelpe melkeroboten fra kontrollområdet når spenekoppene settes på kua. Vær alltid forberedt på uventede bevegelser fra kua. En ku kan forårsake store krefter på deler av maskinen Ikke se direkte på laserstrålen til stds-en Hold arbeidsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt nærmeste Lely-servicesenter ved eventuelle spørsmål Gå gjennom sikkerhetsforskriftene med alle brukere med jevne mellomrom (årlig). Installasjonssikkerhet Ikke installer rørgjerdet på kusiden av melkeroboten før etter at roboten er i riktig stilling. Roboten veier omtrent 650 kg (1433 pund) og hovedenheten veier omtrent 320 kg (705 pund). Bruk alltid riktig løfteutstyr når du flytter roboten eller hovedenheten. Les og forstå instruksjonene i Monteringsspesifikasjonene og Installasjonshåndbøkene. Bruk løfterammen dersom du bruker en gaffeltruck for å transportere robotenheten. Et spesielt hjulsett kan brukes til å flytte robotenheten på flate gulv (også spaltegulv). Roboten er ikke stabil før den er installert på riktig måte; sørg for at den er alltid er forsvarlig støttet under flytting og installasjon. Kontroller at robotenheten og hovedenheten er riktig installert i fjøset. Robotenheten må installeres horisontalt. Om nødvendig monteres mellomstykker for å sikre at gulvet til roboten er horisontalt. Kontroller at strømforsyningen er riktig før du kobler til robotenheten eller hovedenheten. Kun autoriserte elektrikere skal installere strømforsyning til robotenheten eller til hovedenheten. Påse at den elektriske jordingen av det elektriske systemet og alle deler av robotenheten eller hovedenheten oppfyller lokale regler og forskrifter. Ikke klatre på ASTRONAUT A4. Bruk alltid et stillas eller en dobbeltsidig stige når du installerer ASTRONAUT A4. Sikkerhetsinstruksjoner 5

10 Vedlikeholdssikkerhet A4 Les og forstå den aktuelle håndboken og alle sikkerhetssymboler før strømforsyningen tilkoples for å betjene, vedlikeholde eller justere melkeroboten. Kun opplærte personer har tillatelse til å vedlikeholde melkeroboten Teknikere som skal jobbe med melkeroboten må være sertifisert av Lely Industries N.V. Nivåkravet er minst Servicenivå 1. SLÅ AV melkeroboten, koble fra og isoler strømforsyningen, slipp ut lufttrykk og vent til alle bevegelige deler står stille før du utfører arbeid på melkeroboten. Vær ekstremt forsiktig når du arbeider i nærheten av eller med pneumatikksystemer under høytrykk. Om mulig bør du slippe trykket ut av systemet før du arbeider på det Bruk verneklær og vernebriller når du arbeider på trykkluftsystemet Bruk vernehansker og vernebriller når du jobber med deler som gjennomstrømmes av desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler. Påse at alle deksler og vern blir montert når vedlikeholdsarbeidet er ferdig. Overflaten på noen deler (vakuumpumpe, deler der rensevæsker strømmer gjennom) kan være varm. Pass på at de er avkjølt før du utfører vedlikehold Ikke klatre på ASTRONAUT A4 Bruk alltid et stillas eller en dobbeltsidig stige når du foretar vedlikehold på ASTRONAUT A4 Steng for ku-trafikk til robotenheten mens du foretar vedlikehold på ku-siden av robotenheten 6 Sikkerhetsinstruksjoner

11 innovators in agriculture PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER Hovedenhet Figur 1. NUMMER: 1. Fare for elektrisk støt (side 9) - 2. Farlig temperatur (side 12) - 3. Ingen væske i vakuumpumpen (side 10) - 4. Kjemisk fare (side 8) - 5. Instruksjoner for bytte av kjemikalier (side 8) Robotenhet Figur 2. Plassering av sikkerhetsmerker 7

12 SIKKERHETSSKILTER NUMMER: 1. Klemfare (side 11) - 2. Fare for elektrisk støt (side 9) - 3. Roterende deler, fare for sammenvikling (side 11) - 4. Farlig laserlys (side 9) - 5. Kjemisk fare (side 8) - 6. Farlig temperatur (side 12) Kjemisk fare (svelging/etsing) Figur 3. Kjemisk faresymbol (unntatt Canada og USA) Figur 4. Kjemisk faresymbol (Canada og USA) ADVARSEL Kan forårsake forårsake alvorlige sår på fingre og hender. Følg alle relevante helse- og sikkerhetsregler. Unngå å få rengjøringsmiddelet på huden eller i øynene. Bruk hansker, vernebriller og verneklær. Dersom rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med øyne: skyll straks med vann og oppsøk lege. Instruksjoner for bytte av kjemikalier Figur 5. Instruksjoner for bytte av kjemikalier-merke 8 Sikkerhetsskilter

13 Fare for elektrisk støt Figur 6. Symbol for fare for elektrisk støt (unntatt Canada og USA) Figur 7. Symbol for fare for elektrisk støt (Canada og USA) ADVARSEL Stopp melkeroboten, slå av strømmen ved hovedpanelet og vent til alle bevegende deler står stille før du du utfører vedlikehold, justeringer eller reparasjoner. Koble fra og slå av hovedstrømbryteren. Farlig laserlys Figur 8. Faresymbol for type én laserlys (unntatt Canada og USA) Figur 9. Faresymbol for type to laserlys (unntatt Canada og USA) Sikkerhetsskilter 9

14 Figur 10. Symbol for farlig laserlys (Canada og USA) FORSIKTIG Laserprodukt i klasse 2. Laserstråling. Ikke se på laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende ADVARSEL Figur 11. Adgang forbudt for uvedkommende-symbol Kun personer som har lest og forstått alle relevante sikkerhetsinstruksjoner har adgang til området. Ingen væske i vakuumpumpen Figur 12. Symbol for ingen væske i vakuumpumpen ADVARSEL Bruk kun foreskrevet vakuumpumpeolje. 10 Sikkerhetsskilter

15 Klemfare Figur 13. Symbol for klemfare (unntatt Canada og USA) Figur 14. Symbol for klemfare (Canada og USA) ADVARSEL Fare for å bli klemt av bevegende deler. Hold avstand fra alle bevegende deler under betjening av ASTRONAUT A4. Roterende deler - Fare for sammenvikling Figur 15. Roterende deler - Symbol for fare for sammenvikling ADVARSEL Fare for å bli dratt inn i roterende deler. Hold hendene, løse klær og langt hår borte fra bevegelige deler mens ASTRONAUT A4 er i bruk. Sikkerhetsskilter 11

16 Fare i forbindelse med temperatur Figur 16. Faresymbol for type én temperatur (unntatt Canada og USA) Figur 17. Faresymbol for type to temperatur (unntatt Canada og USA) Figur 18. Symbol for fare i forbindelse med temperatur (Canada og USA) FORSIKTIG Ikke rør delene til rengjøringssystemet før de er avkjølte. Høye temperaturer kan forårsake brannskader. Bruk vernehansker. VEDLIKEHOLD AV SIKKERHETSSKILTENE Sikkerhetsmerker på Astronaut melkerobot viser viktig og nyttig informasjon som vil hjelpe deg med sikker drift og vedlikehold på melkeroboten. Følg instruksjonene under for å sikre at alle merker er på riktig plass og tillstand. Hold alltid sikkerhetsmerkene rene og leselige. Rengjør sikkerhetsmerkene med såpe og vann. Ikke bruk mineralsprit, rengjøringsmiddel med slipemiddel eller andre lignende middler som kan skade sikkerhetsmerkene. Erstatt sikkerhetsmerkene som mangler eller er uleselige Sikkerhetsmerkene kan kjøes av din lokale serviceperson. 12 Vedlikehold av sikkerhetsskiltene

17 NØDSTOPPKNAPPER Hovedenhet Fjern støpselet for strømtilførsel fra vegguttaket dersom det oppstår en nødssituasjon. Robotenhet Det er installert to nødstoppknapper på robotenheten: Bak på robotarmen På siden av kontrollromdekselet for roboten. Hvis en av disse knappene trykkes inn, stopper roboten umiddelbart og robotarmen blir stående stille. Strømforsyningen på robotenheten blir slått av. ADVARSEL Hvis en av nødstoppknappene trykkes inn, vil melkeroboten fremdeles delvis få tilført strøm og trykkluft. Pass på å slå av strømforsyningen og trykkluften på hovedenheten umiddelbart etter at en nødstoppbryter er trykket inn. For å nullstille nødstoppknappen, vri knappen med urviseren og dra i den til den låser seg. Roboten må nullstilles og robotarmen må kalibreres på nytt før den kan startes igjen. Figur 19. Nødstoppknapper 13

18 GRUNNLEGGENDE DRIFTSINSTRUKSJONER Merk: Denne delen inneholder kun de driftsinstruksjonene for å sikkert bruke og vedlikeholde ASTRONAUT A4. Alle driftsinstruksjonene finnes i brukerveiledningen. Sett robotenheten i drift med E-Link 1. På E-Link, velg: -knappen vil åpne hurtigtastlinjen. -knappen 2. -knappen vises under oppstart. 3. Når melkeroboten er i drift vises -knappen (stopp). Ta en melkerobot ut at drift med E-Link 1. På E-Link, velg: -knappen vil åpne hurtigtastlinjen. -knappen. 2. Når den pågående melkingen eller rengjøringsprosessen er avsluttet stopper ASTRONAUT A4, mens -knappen vises. 3. Når melkeroboten er ute av drift vises -knappen (start). Sett alle melkeroboter i en gruppe ut av drift ved hjelp av CRS+ 1. På CRS+, trykk knappen [ENTER]. 2. Velg 'Vaskesystem' > 'Roboter ute av drift' > 'Yes'. 3. Trykk på knappen [ENTER]. 14 Grunnleggende driftsinstruksjoner

19 Sett hovedenheten ut av drift 4. Sett roboten(e) som er koblet til hovedenheten ut av drift ved hjelp av E-Link. Nullstill robotenheten ADVARSEL 1. Ta melkeroboten ut av drift med E-Link. 2. På E-Link, velg: Kategori [System] Knapp [Endre utseende] Knapp [Utkopling]. 3. Vent til status for alle tjenester ikke er lik Kjører. Statusen til tjenestene «AGS» og «ECS» forblir «Kjører». 4. Velg [Tilbakestill alle]-knappen. 5. Vent til: Statusen til AGS er ikke 'Kjører' Statusen til ECS er ikke 'Kjører' Statusen til de andre tjenestene er 'Klargjør'. 6. Velg [Start]-knappen. 7. Vinduet for kalibreringsprosedyren vises. Robotarmen vil bevege seg. Sørg for at det ikke er noen hindringer i området til robotarmen. 8. Velg [Start]-knappen. 9. Pass på at sylindrene og Y-driftmotoren som driver tannbeltet er i maksimalposisjon når kalibreringen av robotarmen er ferdig 10. Hvis sylindrene eller Y-driftmotoren IKKE står i enden, utfør kalibreringen igjen. For å gjøre dette: 1. Velg [Stop]-knappen. 2. Velg [Start]-knappen. 11. Velg [Godta] når sylindrene og Y-drivmotoren er i maksimalstilling. 12. Hvis aktuelt, Sett melkeroboten i drift med E-Link. Kalibrer robotarmen 1. På E-Link, velg: Fane [Test] [Oppgaver] [Kalibrering robotarm]-knapp. 2. Velg [Start]-knappen. 3. Sørg for at robotarmen beveger seg opp, ut, opp igjen og deretter framover til maksimal posisjon for alle sylindrene og for Y- driftmotoren. Grunnleggende driftsinstruksjoner 15

20 4. Sørg for at robotarmen stopper i fullt fremover posisjon. 5. Hvis sylindrene og Y-driftmotorene beveger seg til deres grenser, velg [Godta]-knappen og sikre at robotarmen beveger seg til utgangsposisjon. 6. Hvis en av sylindrene eller Y-driftmotorene ikke flytter seg til maksimal posisjon, velg [Stop]-knappen og gjenta de foregående fire trinnene. Flytt robotarmen til utgangsstillingen ADVARSEL Vent til robotarmen stopper i utgangsposisjon før du vedlikeholder melkeroboten. 1. På E-Link, velg: Fane [Test] [Robotarm] [Hjem] [Flytt robotarm]. 2. Vent til robotarmen er i utgangsstilling. 3. Hvis det er relevant, sett melkeroboten i drift med E-Link. Flytt robotarmen til servicestilling 4. Om nødvendig, ta melkeroboten ut av drift med X-Link. ADVARSEL Vent til robotarmen stopper i servicestilling før du vedlikeholder melkeroboten. 5. På E-Link, velg: Fane [Test] [Robotarm] 6. Velg relevant servicestilling, se, med knapp [Service-1], [Service-2], [Service-3] eller [Service-4]. 7. Velg [Flytt robotarm]-knappen. 8. Vent til robotarmen stopper i servicestilling. Slå PÅ robotenheten På hovedenheten 1. Åpne hovedenheten. 2. I hovedenheten, kontroller at: Hovedstrømtilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Hovedvanntilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Trykklufttilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Melkeroboten er korrekt koblet til T4C-nettverket. 16 Grunnleggende driftsinstruksjoner

21 3. Åpne hovedstyringsboksen. 4. Sett PÅ-/AV-bryteren (fig. 21, side 20) i PÅ-stilling. 5. Sett sikkerhetsbryteren (2) i PÅ-stilling. 6. Sett automatsikringer i PÅ-stilling, en etter en fra venstre (3) til høyre (6). 7. Lukk hovedstyringsboksen. 8. Lukk hovedenheten. På robotenheten 1. Åpne døren på robotenheten. 2. Åpne robotstyringsboksen. 3. Sett bryteren for strømforsyningen i PÅ-stilling. 4. Sett automatsikringene (fig. 20, side 18) i PÅ-stilling, en etter en fra venstre (1) til høyre (2) (bare med Pura). 5. Vent til E-Link viser [System]-fanen. Dette tar omtrent 30 sekunder. 6. Velg [Endre utseende]-knappen og sørg for at: statusen til AGS = 'Kjører'. statusen til ECS er tom statusen til de andre tjenestene er 'Klargjør'. 7. Hvis statusene ikke er som ovenfor: 1. Velg [Utkopling]-knappen 2. Vent i omtrent 5 sekunder. 3. Velg [Tilbakestill alle]-knappen 4. Vent til statusen til de andre tjenestene er 'Klargjør'. 8. Velg [Start]-knappen. ADVARSEL Robotarmen vil bevege seg. Sørg for at det ikke er noen hindringer i området til robotarmen. 9. Vent til vinduet for robotarmkalibrering vises. 10. Velg [Start]-knappen. 11. Sørg for at robotarmen beveger seg opp, ut, opp igjen og deretter framover til maksimal posisjon for alle sylindrene og for Y- driftmotoren. 12. Sørg for at robotarmen stopper i fullt fremover posisjon. 13. Hvis sylindrene og Y-driftmotorene beveger seg til deres grenser, velg [Godta]-knappen og sikre at robotarmen beveger seg til utgangsposisjon. 14. Hvis en av sylindrene eller Y-driftmotorene ikke flytter seg til maksimal posisjon, velg [Stop]-knappen og gjenta de foregående fire trinnene. 15. Lukk robotstyringsboksen. Grunnleggende driftsinstruksjoner 17

22 16. Lukk døren til robotenheten. 17. Sett melkeroboten i drift med E-Link. 18. Dersom en annen robot også er koblet til hovedenheten må du gjenta prosedyren for denne roboten. Slå AV robotenheten 1. Ta melkeroboten ut av drift med E-Link. 2. På E-Link, velg: Kategori [System] Knapp [Endre utseende] Knapp [Utkopling]. 3. Vent til status for alle tjenester ikke er lik Kjører. Statusen til tjenestene «AGS» og «ECS» forblir «Kjører». 4. Åpne robotstyringsboksen. ADVARSEL Lufttrykket forblir i roboten til du slipper det ut. 5. Angi automatsikringer (fig. 20, side 18) i AV-stilling, en etter en fra høyre (2) til venstre (1). 6. Sett bryteren for strømforsyningen i AV-stilling. Figur 20. NUMMER: 1. Automatsikring for robotenhet - 2. Automatsikring for Pura 18 Grunnleggende driftsinstruksjoner

23 Slå PÅ hovedenheten 1. Åpne hovedenheten. 2. I hovedenheten, kontroller at: Hovedstrømtilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Hovedvanntilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Trykklufttilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Melkeroboten er korrekt koblet til T4C-nettverket. 3. Åpne hovedstyringsboksen. 4. Sett PÅ-/AV-bryteren (fig. 21, side 20) i PÅ-stilling. 5. Sett sikkerhetsbryteren (2) i PÅ-stilling. 6. Sett automatsikringer i PÅ-stilling, en etter en fra venstre (3) til høyre (6). 7. Lukk hovedstyringsboksen. 8. Lukk hovedenheten. Slå AV hovedenheten ADVARSEL 1. Slå av alle robotene som er koblet til hovedenheten (side 18). 2. Åpne hovedstyringsboksen. Lufttrykket forblir i hovedenheten og i robotene til du slipper det ut. 3. Angi automatsikringer i AV-stilling, en etter en fra høyre (6) til venstre (3). 4. Angi sikkerhetsbryteren (2) i AV-stilling. 5. Sett på-/av-bryteren (fig. 21, side 20) i AV-stilling. Grunnleggende driftsinstruksjoner 19

24 Figur 21. Avbryt et besøk 1. VelgFane [Prosess]. 2. I feltet Fremdrift, velg [Avbryt besøk]. Popup-vinduet Confirm user interruption of this visit vises: 1. Hvis besøket var vellykket, velg [Lyktes]. 2. Hvis besøket ikke var vellykket, velg [Mislykket]. 3. I feltet Besøk vil:, velg [Stop]. Avbrutt forbehandling 1. Velg Fane [Prosess]. 2. I feltet Påsettingssystem, velg [Avbryt forbehandling]. 3. Når pop-up vinduet Confirm user interruption of this visit kommer til syne, velg [Stop]. Gjennomfør en spyling med E-Link 1. Velg fane [Prosess]. 2. I feltet «Vasker», velg knapp [Avbryt skylling]. 20 Grunnleggende driftsinstruksjoner

25 Bekrefte alarmer På E-Link: 1. Bekreft alarmen på popup-vinduet. 2. Fjern årsaken til alarmen. 3. Hvis knappen [ ] vises. 1. Trykk på [ ]. 2. Gjenta trinnene 1 til 3. Vis aktive alarmer På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Liste med aktive alarmer Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Trykk på tastekombinasjonene [1], [1] Vis alarmhistorikken På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Alarmhistorikk Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Trykk på tastekombinasjonene [1], [2] Grunnleggende driftsinstruksjoner 21

26 Nullstill aktive alarmer På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Slett alarmliste Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Merk: Hvis årsaken til alarmen er fjernet, vil en reset på melkeroboten også nullstille alarmen på CRS+. Hvis en alarm ikke blir bekreftet på melkeroboten vil den dukke opp igjen på CRS+. Trykk på tastekombinasjonene [1], [3] Undertrykk aktive alarmer På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Ignorer alarm neste 60 min Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Trykk på tastekombinasjonene [1], [4] Vis hendelseshistorikken På CRS+ 1. Velg: > Hendelseshistorie 2. Trykk [Godkjenn]. 22 Grunnleggende driftsinstruksjoner

27 TOM MED HENSIKT

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Lely astronaut Robotmelkesystem

Lely astronaut Robotmelkesystem Lely astronaut Robotmelkesystem Framtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vårt mål er å hjelpe deg med å skape fremtidens melkeproduksjon Helt siden Lely ble grunnlagt,

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer