Lely ASTRONAUT A4 Melkerobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Melkerobot"

Transkript

1 Lely ASTRONAUT A4 Melkerobot Sikkerhets- og garantiinformasjon Oversatt fra engelsk originaltekst Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TOM MED HENSIKT ii

3 Innholdsfortegnelse Informasjon om garanti og opphavsrett 1 Liste over inkluderte endringer 1 Varemerker, opphavsrett og ansvarsfraskrivelse 1 Garantibegrensninger 2 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Signalord 3 Generell sikkerhet 3 Elektrisk sikkerhet 4 Kjemisk sikkerhet 4 Driftssikkerhet 4 Installasjonssikkerhet 5 Vedlikeholdssikkerhet A4 6 Plassering av sikkerhetsmerker 7 Sikkerhetsskilter 8 Kjemisk fare (svelging/etsing) 8 Instruksjoner for bytte av kjemikalier 8 Fare for elektrisk støt 9 Farlig laserlys 9 Adgang forbudt for uvedkommende 10 Ingen væske i vakuumpumpen 10 Klemfare 11 Roterende deler - Fare for sammenvikling 11 Fare i forbindelse med temperatur 12 Vedlikehold av sikkerhetsskiltene 12 Nødstoppknapper 13 Grunnleggende driftsinstruksjoner 14 Sett robotenheten i drift med E-Link 14 Ta en melkerobot ut at drift med E-Link 14 Sett alle melkeroboter i en gruppe ut av drift ved hjelp av CRS+ 14 Sett hovedenheten ut av drift 15 Nullstill robotenheten 15 Kalibrer robotarmen 15 Flytt robotarmen til utgangsstillingen 16 Flytt robotarmen til servicestilling 16 Slå PÅ robotenheten 16 Slå AV robotenheten 18 Slå PÅ hovedenheten 19 iii

4 Slå AV hovedenheten 19 Avbryt et besøk 20 Avbrutt forbehandling 20 Gjennomfør en spyling med E-Link 20 Bekrefte alarmer 21 Vis aktive alarmer 21 Vis alarmhistorikken 21 Nullstill aktive alarmer 22 Undertrykk aktive alarmer 22 Vis hendelseshistorikken 22 iv

5 INFORMASJON OM GARANTI OG OPPHAVSRETT Liste over inkluderte endringer Nr: Utgivelsesdato (åå/mm) Kapittel/kapitler Merknader 10/11 Innledende punkter Varemerker, opphavsrett og ansvarsfraskrivelse Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway og Welger er registrerte varemerker for Lely Group. Den eksklusive retten til disse varemerkene tilhører bedriftene i Lelygruppen. Forbeholdt alle rettigheter. Informasjonen som gis i denne publikasjonen er kun for informasjon og utgjør ikke et salgstilbud. Visse produkter er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte land, og produkter som leveres kan avvike fra de viste produktene. Ingen del av denne publikasjonen kan kopieres eller publiseres gjennom utskrift, fotokopiering, mikrofilm eller på noen annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Lely Holding S.à r.l. Selv om innholdet i denne publikasjonen er satt sammen med størst mulig fokus på nøyaktighet kan ikke Lely ta på seg ansvar for skader som kan oppstå på grunn av feil eller utelatelser i denne publikasjonen. Den engelskspråklige håndboken er den originale håndboken. Oversettelser til andre språk bruker den engelskspråklige håndboken som kildedokument. Lely aksepterer ikke ansvar for avvik mellom den originale engelskspråklige håndboken og versjoner på andre språk. Hvis det er en konflikt om innholdet og nøyaktigheten av en oversatt håndbok, er den engelskspråklige håndboken det autoriserte dokumentet. Opphavsrett 2010 Lely Industries N.V. Alle rettigheter forbeholdt Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Faks: +31 (0) Nettside: Informasjon om garanti og opphavsrett 1

6 Garantibegrensninger I denne garantien inngår ikke kostnader eller utgifter grunnet: Unormalt bruk av utstyret som ikke er i henhold til det som er beskrevet i brukerveiledningen eller som er tatt med i sertifiseringsprogrammet for service og vedlikehold for operatører (Operators Service and Maintenance Certification program). Alt som skyldes at teknikere, som ikke er serviceteknikere fra Lely eller som har godkjenning fra Lely til å utføre spesielle oppgaver, har utført. Hendelser som frysing, is, brann, oversvømmelse eller på annen måte for mye vann, lyn. Feil på det elektriske anlegget eller på jordingen. Bruk av klorerte kjemikalier for å rense, rengjøre eller vaskeroboten kan skade roboten. Alle deler som er skadet på grunn av at klorerte kjemikalier er brukt dekkes ikke av garantien, og vil heller ikke dekkes av vår totalansvarskontrakt (Total Responsibility Contract). Bruk av trykkluft som ikke er i henhold til kvalitetsstandarden angitt av Lely Industries. Hacking-aktiviteter, virus eller lignende. Skade på det elektriske anlegget som følge av skadedyr eller lignende. For brukere som har gjennomført Sertifiseringsprogrammet for service og vedlikehold for operatører (Operators Service and Maintenance Certification program): Enhver skade som skyldes unormalt bruk av utstyret som ikke er i henhold til det som er beskrevet i teknisk treningsveiledning for operatører (Operator Technical Training Manual) er heller ikke dekket av garantien. Garantien gjelder ikke følgeskader som ikke berører selve maskinen. Alle systemene er testet. Likevel kan ikke Lely holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader dersom det skulle oppstå en feil. 2 Informasjon om garanti og opphavsrett

7 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Signalord Merk deg bruken av signalorene FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG med sikkerhetsmeldingene. Signalordene for hver melding bruker følgende retningslinjer: FARE Indikerer en øyeblikkelig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig skade. ADVARSEL Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade, og inkluderer farer som er oppstår når beskyttelser fjernes. FORSIKTIG Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate skader eller skade på produkt eller eiendom. Merk: Dette viser en ekstra informasjon som kan hjelpe leseren. Generell sikkerhet Les og forstå håndboken og alle sikkerhetssymboler før strømforsyningen tilkoples for å betjene, vedlikeholde eller justere melkeroboten. Kun opplærte personer har tillatelse til å betjene melkeroboten. Melkeroboten skal kun brukes til å melke kyr. Ikke bruk roboten til andre formål, som medisinsk behandling. Et førstehjelpssett må være tilgjengelig nær hovedenheten og robotenheten(e). Oppbevar dette på et godt synlig sted. Et brannslukkingsapparat (karbondioksid eller skum) må være tilgjengelig i nærheten av hovedenheten og melkeroboten(e). Oppbevar dette på et godt synlig sted. Installer alle beskyttelsesdeksler og vern før du betjener melkeroboten. Bruk riktige verneklær og verneutstyr. SLÅ AV melkeroboten, frakople og isoler strømforsyningen, slipp ut pneumatisk trykk og vent til alle bevegende deler står stille før du rengjør eller vedlikeholder melkeroboten. Lær deg nødtelefonnumrene for ditt område. Kontakt nærmeste Lely-servicesenter ved eventuelle spørsmål. Gå gjennom sikkerhetsforskriftene med alle brukere med jevne mellomrom (årlig). Elektronisk utstyr for industrielt bruk kan forstyrre elektronisk utstyr beregnet for hjemmebruk. Berørt utstyr må i slike tilfeller fjernes. Sikkerhetsinstruksjoner 3

8 Elektrisk sikkerhet Kun autoriserte elektrikere kan installere strømforsyningen til melkeroboten. Forsikre deg om at jordingen på det elektriske systemet og at alle deler av melkeroboten tilfredsstiller lokale regler og forskrifter. Forsikre deg om at alle elektriske brytere er slått AV før du slår på strømtilførselen. Erstatt alle skadede elektriske ledninger, ledningsrør, brytere og komponenter øyeblikkelig. Slå av den elektriske strømforsyningen på hovedpanelet, før du åpner det elektriske panelet for å arbeide på det elektriske systemet. Kjemisk sikkerhet ASTRONAUT A4 bruker kjemikalier for rengjøring og desinfisering. En boks med kjemikaliene Astri-Cid, Astri-Lin og Astri-L er lagret i hovedenheten. Kjemikaliet Astri-UC er lagret i en boks nærmere enn 5 m (16,4 fot) fra robotenheten(e) eller hovedenheten. Lageret av hvert kjemikalie må lagres utenfor melkeroboten slik lokalt regelverk og lokale forskrifter tilsier. Kontakt din lokale Lelyserviceleverandør for mer informasjon. For å hindre at Astri-produkter byttes må du påse at riktig slange er koblet til riktig Astri-boks. Det kan føre til store skader på besetningen dersom Astri-produkter byttes om. Hvert Astri-produkt har en fargekode. Hver sugeslange har en farge som tilsvarer fargen til Astri-produktet. Hver sugeslange har en plate med navnet på Astri-produktet på. Les sikkerhetsinstruksjonene på boksene. Bruk alltid vernehansker og vernebriller når du jobber med deler som gjennomstrømmes av et Astri-produkt. IKKE bruk klorbaserte produkter i rengjøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for, og dekker ikke under garantien, skader på grunn av bruk av andre rengjøringsmidler enn Astri-produkter i rengjøringssystemet. IKKE bland Astri-produkter når du skifter beholderne. Driftssikkerhet Les og forstå den aktuelle håndboken og alle sikkerhetssymboler før strømforsyningen tilkoples for å betjene, vedlikeholde eller justere melkeroboten Kun opplærte personer har tillatelse til å betjene melkeroboten IKKE bruk klorbaserte produkter i rengjøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for, og dekker ikke under garantien, skader på grunn av bruk av andre rengjøringsmidler enn Astri-produkter i rengjøringssystemet. IKKE bland Astri-produkter når du skifter beholderne. SLÅ AV melkeroboten, frakople og isoler strømforsyningen, slipp ut pneumatisk trykk og vent til alle bevegende deler står stille før du rengjør eller vedlikeholder melkeroboten Installer alle deksler og vern før du betjener melkeroboten 4 Sikkerhetsinstruksjoner

9 Ikke la hender, føtter, hår og løstsittende klær komme i kontakt med bevegelige deler. Hold uvedkommende, særlig små barn, borte fra melkeroboten til enhver tid Før melkeroboten tilføres trykkluft, må man påse at alle deler er strammet og at alle slanger og koplinger er i god stand Pass på at kudeteksjonskameraet er rent. Ikke gå inn i robotarmens driftsområde Ikke blokker robotarmen. Den beveger seg med tilstrekkelig kraft til at den kan skade deg og/eller kua. Du må ikke hjelpe melkeroboten fra kontrollområdet når spenekoppene settes på kua. Vær alltid forberedt på uventede bevegelser fra kua. En ku kan forårsake store krefter på deler av maskinen Ikke se direkte på laserstrålen til stds-en Hold arbeidsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt nærmeste Lely-servicesenter ved eventuelle spørsmål Gå gjennom sikkerhetsforskriftene med alle brukere med jevne mellomrom (årlig). Installasjonssikkerhet Ikke installer rørgjerdet på kusiden av melkeroboten før etter at roboten er i riktig stilling. Roboten veier omtrent 650 kg (1433 pund) og hovedenheten veier omtrent 320 kg (705 pund). Bruk alltid riktig løfteutstyr når du flytter roboten eller hovedenheten. Les og forstå instruksjonene i Monteringsspesifikasjonene og Installasjonshåndbøkene. Bruk løfterammen dersom du bruker en gaffeltruck for å transportere robotenheten. Et spesielt hjulsett kan brukes til å flytte robotenheten på flate gulv (også spaltegulv). Roboten er ikke stabil før den er installert på riktig måte; sørg for at den er alltid er forsvarlig støttet under flytting og installasjon. Kontroller at robotenheten og hovedenheten er riktig installert i fjøset. Robotenheten må installeres horisontalt. Om nødvendig monteres mellomstykker for å sikre at gulvet til roboten er horisontalt. Kontroller at strømforsyningen er riktig før du kobler til robotenheten eller hovedenheten. Kun autoriserte elektrikere skal installere strømforsyning til robotenheten eller til hovedenheten. Påse at den elektriske jordingen av det elektriske systemet og alle deler av robotenheten eller hovedenheten oppfyller lokale regler og forskrifter. Ikke klatre på ASTRONAUT A4. Bruk alltid et stillas eller en dobbeltsidig stige når du installerer ASTRONAUT A4. Sikkerhetsinstruksjoner 5

10 Vedlikeholdssikkerhet A4 Les og forstå den aktuelle håndboken og alle sikkerhetssymboler før strømforsyningen tilkoples for å betjene, vedlikeholde eller justere melkeroboten. Kun opplærte personer har tillatelse til å vedlikeholde melkeroboten Teknikere som skal jobbe med melkeroboten må være sertifisert av Lely Industries N.V. Nivåkravet er minst Servicenivå 1. SLÅ AV melkeroboten, koble fra og isoler strømforsyningen, slipp ut lufttrykk og vent til alle bevegelige deler står stille før du utfører arbeid på melkeroboten. Vær ekstremt forsiktig når du arbeider i nærheten av eller med pneumatikksystemer under høytrykk. Om mulig bør du slippe trykket ut av systemet før du arbeider på det Bruk verneklær og vernebriller når du arbeider på trykkluftsystemet Bruk vernehansker og vernebriller når du jobber med deler som gjennomstrømmes av desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler. Påse at alle deksler og vern blir montert når vedlikeholdsarbeidet er ferdig. Overflaten på noen deler (vakuumpumpe, deler der rensevæsker strømmer gjennom) kan være varm. Pass på at de er avkjølt før du utfører vedlikehold Ikke klatre på ASTRONAUT A4 Bruk alltid et stillas eller en dobbeltsidig stige når du foretar vedlikehold på ASTRONAUT A4 Steng for ku-trafikk til robotenheten mens du foretar vedlikehold på ku-siden av robotenheten 6 Sikkerhetsinstruksjoner

11 innovators in agriculture PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER Hovedenhet Figur 1. NUMMER: 1. Fare for elektrisk støt (side 9) - 2. Farlig temperatur (side 12) - 3. Ingen væske i vakuumpumpen (side 10) - 4. Kjemisk fare (side 8) - 5. Instruksjoner for bytte av kjemikalier (side 8) Robotenhet Figur 2. Plassering av sikkerhetsmerker 7

12 SIKKERHETSSKILTER NUMMER: 1. Klemfare (side 11) - 2. Fare for elektrisk støt (side 9) - 3. Roterende deler, fare for sammenvikling (side 11) - 4. Farlig laserlys (side 9) - 5. Kjemisk fare (side 8) - 6. Farlig temperatur (side 12) Kjemisk fare (svelging/etsing) Figur 3. Kjemisk faresymbol (unntatt Canada og USA) Figur 4. Kjemisk faresymbol (Canada og USA) ADVARSEL Kan forårsake forårsake alvorlige sår på fingre og hender. Følg alle relevante helse- og sikkerhetsregler. Unngå å få rengjøringsmiddelet på huden eller i øynene. Bruk hansker, vernebriller og verneklær. Dersom rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med øyne: skyll straks med vann og oppsøk lege. Instruksjoner for bytte av kjemikalier Figur 5. Instruksjoner for bytte av kjemikalier-merke 8 Sikkerhetsskilter

13 Fare for elektrisk støt Figur 6. Symbol for fare for elektrisk støt (unntatt Canada og USA) Figur 7. Symbol for fare for elektrisk støt (Canada og USA) ADVARSEL Stopp melkeroboten, slå av strømmen ved hovedpanelet og vent til alle bevegende deler står stille før du du utfører vedlikehold, justeringer eller reparasjoner. Koble fra og slå av hovedstrømbryteren. Farlig laserlys Figur 8. Faresymbol for type én laserlys (unntatt Canada og USA) Figur 9. Faresymbol for type to laserlys (unntatt Canada og USA) Sikkerhetsskilter 9

14 Figur 10. Symbol for farlig laserlys (Canada og USA) FORSIKTIG Laserprodukt i klasse 2. Laserstråling. Ikke se på laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende ADVARSEL Figur 11. Adgang forbudt for uvedkommende-symbol Kun personer som har lest og forstått alle relevante sikkerhetsinstruksjoner har adgang til området. Ingen væske i vakuumpumpen Figur 12. Symbol for ingen væske i vakuumpumpen ADVARSEL Bruk kun foreskrevet vakuumpumpeolje. 10 Sikkerhetsskilter

15 Klemfare Figur 13. Symbol for klemfare (unntatt Canada og USA) Figur 14. Symbol for klemfare (Canada og USA) ADVARSEL Fare for å bli klemt av bevegende deler. Hold avstand fra alle bevegende deler under betjening av ASTRONAUT A4. Roterende deler - Fare for sammenvikling Figur 15. Roterende deler - Symbol for fare for sammenvikling ADVARSEL Fare for å bli dratt inn i roterende deler. Hold hendene, løse klær og langt hår borte fra bevegelige deler mens ASTRONAUT A4 er i bruk. Sikkerhetsskilter 11

16 Fare i forbindelse med temperatur Figur 16. Faresymbol for type én temperatur (unntatt Canada og USA) Figur 17. Faresymbol for type to temperatur (unntatt Canada og USA) Figur 18. Symbol for fare i forbindelse med temperatur (Canada og USA) FORSIKTIG Ikke rør delene til rengjøringssystemet før de er avkjølte. Høye temperaturer kan forårsake brannskader. Bruk vernehansker. VEDLIKEHOLD AV SIKKERHETSSKILTENE Sikkerhetsmerker på Astronaut melkerobot viser viktig og nyttig informasjon som vil hjelpe deg med sikker drift og vedlikehold på melkeroboten. Følg instruksjonene under for å sikre at alle merker er på riktig plass og tillstand. Hold alltid sikkerhetsmerkene rene og leselige. Rengjør sikkerhetsmerkene med såpe og vann. Ikke bruk mineralsprit, rengjøringsmiddel med slipemiddel eller andre lignende middler som kan skade sikkerhetsmerkene. Erstatt sikkerhetsmerkene som mangler eller er uleselige Sikkerhetsmerkene kan kjøes av din lokale serviceperson. 12 Vedlikehold av sikkerhetsskiltene

17 NØDSTOPPKNAPPER Hovedenhet Fjern støpselet for strømtilførsel fra vegguttaket dersom det oppstår en nødssituasjon. Robotenhet Det er installert to nødstoppknapper på robotenheten: Bak på robotarmen På siden av kontrollromdekselet for roboten. Hvis en av disse knappene trykkes inn, stopper roboten umiddelbart og robotarmen blir stående stille. Strømforsyningen på robotenheten blir slått av. ADVARSEL Hvis en av nødstoppknappene trykkes inn, vil melkeroboten fremdeles delvis få tilført strøm og trykkluft. Pass på å slå av strømforsyningen og trykkluften på hovedenheten umiddelbart etter at en nødstoppbryter er trykket inn. For å nullstille nødstoppknappen, vri knappen med urviseren og dra i den til den låser seg. Roboten må nullstilles og robotarmen må kalibreres på nytt før den kan startes igjen. Figur 19. Nødstoppknapper 13

18 GRUNNLEGGENDE DRIFTSINSTRUKSJONER Merk: Denne delen inneholder kun de driftsinstruksjonene for å sikkert bruke og vedlikeholde ASTRONAUT A4. Alle driftsinstruksjonene finnes i brukerveiledningen. Sett robotenheten i drift med E-Link 1. På E-Link, velg: -knappen vil åpne hurtigtastlinjen. -knappen 2. -knappen vises under oppstart. 3. Når melkeroboten er i drift vises -knappen (stopp). Ta en melkerobot ut at drift med E-Link 1. På E-Link, velg: -knappen vil åpne hurtigtastlinjen. -knappen. 2. Når den pågående melkingen eller rengjøringsprosessen er avsluttet stopper ASTRONAUT A4, mens -knappen vises. 3. Når melkeroboten er ute av drift vises -knappen (start). Sett alle melkeroboter i en gruppe ut av drift ved hjelp av CRS+ 1. På CRS+, trykk knappen [ENTER]. 2. Velg 'Vaskesystem' > 'Roboter ute av drift' > 'Yes'. 3. Trykk på knappen [ENTER]. 14 Grunnleggende driftsinstruksjoner

19 Sett hovedenheten ut av drift 4. Sett roboten(e) som er koblet til hovedenheten ut av drift ved hjelp av E-Link. Nullstill robotenheten ADVARSEL 1. Ta melkeroboten ut av drift med E-Link. 2. På E-Link, velg: Kategori [System] Knapp [Endre utseende] Knapp [Utkopling]. 3. Vent til status for alle tjenester ikke er lik Kjører. Statusen til tjenestene «AGS» og «ECS» forblir «Kjører». 4. Velg [Tilbakestill alle]-knappen. 5. Vent til: Statusen til AGS er ikke 'Kjører' Statusen til ECS er ikke 'Kjører' Statusen til de andre tjenestene er 'Klargjør'. 6. Velg [Start]-knappen. 7. Vinduet for kalibreringsprosedyren vises. Robotarmen vil bevege seg. Sørg for at det ikke er noen hindringer i området til robotarmen. 8. Velg [Start]-knappen. 9. Pass på at sylindrene og Y-driftmotoren som driver tannbeltet er i maksimalposisjon når kalibreringen av robotarmen er ferdig 10. Hvis sylindrene eller Y-driftmotoren IKKE står i enden, utfør kalibreringen igjen. For å gjøre dette: 1. Velg [Stop]-knappen. 2. Velg [Start]-knappen. 11. Velg [Godta] når sylindrene og Y-drivmotoren er i maksimalstilling. 12. Hvis aktuelt, Sett melkeroboten i drift med E-Link. Kalibrer robotarmen 1. På E-Link, velg: Fane [Test] [Oppgaver] [Kalibrering robotarm]-knapp. 2. Velg [Start]-knappen. 3. Sørg for at robotarmen beveger seg opp, ut, opp igjen og deretter framover til maksimal posisjon for alle sylindrene og for Y- driftmotoren. Grunnleggende driftsinstruksjoner 15

20 4. Sørg for at robotarmen stopper i fullt fremover posisjon. 5. Hvis sylindrene og Y-driftmotorene beveger seg til deres grenser, velg [Godta]-knappen og sikre at robotarmen beveger seg til utgangsposisjon. 6. Hvis en av sylindrene eller Y-driftmotorene ikke flytter seg til maksimal posisjon, velg [Stop]-knappen og gjenta de foregående fire trinnene. Flytt robotarmen til utgangsstillingen ADVARSEL Vent til robotarmen stopper i utgangsposisjon før du vedlikeholder melkeroboten. 1. På E-Link, velg: Fane [Test] [Robotarm] [Hjem] [Flytt robotarm]. 2. Vent til robotarmen er i utgangsstilling. 3. Hvis det er relevant, sett melkeroboten i drift med E-Link. Flytt robotarmen til servicestilling 4. Om nødvendig, ta melkeroboten ut av drift med X-Link. ADVARSEL Vent til robotarmen stopper i servicestilling før du vedlikeholder melkeroboten. 5. På E-Link, velg: Fane [Test] [Robotarm] 6. Velg relevant servicestilling, se, med knapp [Service-1], [Service-2], [Service-3] eller [Service-4]. 7. Velg [Flytt robotarm]-knappen. 8. Vent til robotarmen stopper i servicestilling. Slå PÅ robotenheten På hovedenheten 1. Åpne hovedenheten. 2. I hovedenheten, kontroller at: Hovedstrømtilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Hovedvanntilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Trykklufttilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Melkeroboten er korrekt koblet til T4C-nettverket. 16 Grunnleggende driftsinstruksjoner

21 3. Åpne hovedstyringsboksen. 4. Sett PÅ-/AV-bryteren (fig. 21, side 20) i PÅ-stilling. 5. Sett sikkerhetsbryteren (2) i PÅ-stilling. 6. Sett automatsikringer i PÅ-stilling, en etter en fra venstre (3) til høyre (6). 7. Lukk hovedstyringsboksen. 8. Lukk hovedenheten. På robotenheten 1. Åpne døren på robotenheten. 2. Åpne robotstyringsboksen. 3. Sett bryteren for strømforsyningen i PÅ-stilling. 4. Sett automatsikringene (fig. 20, side 18) i PÅ-stilling, en etter en fra venstre (1) til høyre (2) (bare med Pura). 5. Vent til E-Link viser [System]-fanen. Dette tar omtrent 30 sekunder. 6. Velg [Endre utseende]-knappen og sørg for at: statusen til AGS = 'Kjører'. statusen til ECS er tom statusen til de andre tjenestene er 'Klargjør'. 7. Hvis statusene ikke er som ovenfor: 1. Velg [Utkopling]-knappen 2. Vent i omtrent 5 sekunder. 3. Velg [Tilbakestill alle]-knappen 4. Vent til statusen til de andre tjenestene er 'Klargjør'. 8. Velg [Start]-knappen. ADVARSEL Robotarmen vil bevege seg. Sørg for at det ikke er noen hindringer i området til robotarmen. 9. Vent til vinduet for robotarmkalibrering vises. 10. Velg [Start]-knappen. 11. Sørg for at robotarmen beveger seg opp, ut, opp igjen og deretter framover til maksimal posisjon for alle sylindrene og for Y- driftmotoren. 12. Sørg for at robotarmen stopper i fullt fremover posisjon. 13. Hvis sylindrene og Y-driftmotorene beveger seg til deres grenser, velg [Godta]-knappen og sikre at robotarmen beveger seg til utgangsposisjon. 14. Hvis en av sylindrene eller Y-driftmotorene ikke flytter seg til maksimal posisjon, velg [Stop]-knappen og gjenta de foregående fire trinnene. 15. Lukk robotstyringsboksen. Grunnleggende driftsinstruksjoner 17

22 16. Lukk døren til robotenheten. 17. Sett melkeroboten i drift med E-Link. 18. Dersom en annen robot også er koblet til hovedenheten må du gjenta prosedyren for denne roboten. Slå AV robotenheten 1. Ta melkeroboten ut av drift med E-Link. 2. På E-Link, velg: Kategori [System] Knapp [Endre utseende] Knapp [Utkopling]. 3. Vent til status for alle tjenester ikke er lik Kjører. Statusen til tjenestene «AGS» og «ECS» forblir «Kjører». 4. Åpne robotstyringsboksen. ADVARSEL Lufttrykket forblir i roboten til du slipper det ut. 5. Angi automatsikringer (fig. 20, side 18) i AV-stilling, en etter en fra høyre (2) til venstre (1). 6. Sett bryteren for strømforsyningen i AV-stilling. Figur 20. NUMMER: 1. Automatsikring for robotenhet - 2. Automatsikring for Pura 18 Grunnleggende driftsinstruksjoner

23 Slå PÅ hovedenheten 1. Åpne hovedenheten. 2. I hovedenheten, kontroller at: Hovedstrømtilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Hovedvanntilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Trykklufttilførselen er tilgjengelig og riktig tilkoblet Melkeroboten er korrekt koblet til T4C-nettverket. 3. Åpne hovedstyringsboksen. 4. Sett PÅ-/AV-bryteren (fig. 21, side 20) i PÅ-stilling. 5. Sett sikkerhetsbryteren (2) i PÅ-stilling. 6. Sett automatsikringer i PÅ-stilling, en etter en fra venstre (3) til høyre (6). 7. Lukk hovedstyringsboksen. 8. Lukk hovedenheten. Slå AV hovedenheten ADVARSEL 1. Slå av alle robotene som er koblet til hovedenheten (side 18). 2. Åpne hovedstyringsboksen. Lufttrykket forblir i hovedenheten og i robotene til du slipper det ut. 3. Angi automatsikringer i AV-stilling, en etter en fra høyre (6) til venstre (3). 4. Angi sikkerhetsbryteren (2) i AV-stilling. 5. Sett på-/av-bryteren (fig. 21, side 20) i AV-stilling. Grunnleggende driftsinstruksjoner 19

24 Figur 21. Avbryt et besøk 1. VelgFane [Prosess]. 2. I feltet Fremdrift, velg [Avbryt besøk]. Popup-vinduet Confirm user interruption of this visit vises: 1. Hvis besøket var vellykket, velg [Lyktes]. 2. Hvis besøket ikke var vellykket, velg [Mislykket]. 3. I feltet Besøk vil:, velg [Stop]. Avbrutt forbehandling 1. Velg Fane [Prosess]. 2. I feltet Påsettingssystem, velg [Avbryt forbehandling]. 3. Når pop-up vinduet Confirm user interruption of this visit kommer til syne, velg [Stop]. Gjennomfør en spyling med E-Link 1. Velg fane [Prosess]. 2. I feltet «Vasker», velg knapp [Avbryt skylling]. 20 Grunnleggende driftsinstruksjoner

25 Bekrefte alarmer På E-Link: 1. Bekreft alarmen på popup-vinduet. 2. Fjern årsaken til alarmen. 3. Hvis knappen [ ] vises. 1. Trykk på [ ]. 2. Gjenta trinnene 1 til 3. Vis aktive alarmer På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Liste med aktive alarmer Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Trykk på tastekombinasjonene [1], [1] Vis alarmhistorikken På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Alarmhistorikk Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Trykk på tastekombinasjonene [1], [2] Grunnleggende driftsinstruksjoner 21

26 Nullstill aktive alarmer På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Slett alarmliste Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Merk: Hvis årsaken til alarmen er fjernet, vil en reset på melkeroboten også nullstille alarmen på CRS+. Hvis en alarm ikke blir bekreftet på melkeroboten vil den dukke opp igjen på CRS+. Trykk på tastekombinasjonene [1], [3] Undertrykk aktive alarmer På CRS+ 1. Velg: Hovedmeny > Alarm system > Ignorer alarm neste 60 min Yes. 2. Trykk [Godkjenn]. Trykk på tastekombinasjonene [1], [4] Vis hendelseshistorikken På CRS+ 1. Velg: > Hendelseshistorie 2. Trykk [Godkjenn]. 22 Grunnleggende driftsinstruksjoner

27 TOM MED HENSIKT

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

Mer melk, friskere dyr. og en tilfreds. bonde med fri. Lely s fri kutrafikk. kutrafikk gjennom. www.lely.com. innovators in agriculture

Mer melk, friskere dyr. og en tilfreds. bonde med fri. Lely s fri kutrafikk. kutrafikk gjennom. www.lely.com. innovators in agriculture Mer melk, friskere dyr og en tilfreds Lely s fri kutrafikk bonde med fri kutrafikk gjennom www.lely.com innovators in agriculture Frihet = Tilfredshet Mer melk, friskere dyr og en tilfreds bonde med fri

Detaljer

LELY JUNO. Automatisk fôrskyver. Alltid tilgang på friskt fôr, med mindre arbeid. innovators in agriculture

LELY JUNO. Automatisk fôrskyver. Alltid tilgang på friskt fôr, med mindre arbeid.  innovators in agriculture LELY JUNO Automatisk fôrskyver Alltid tilgang på friskt fôr, med mindre arbeid www.lely.com innovators in agriculture 2 Lely Juno fôrskyver gjør ferskt grovfôr tilgjengelig med mindre arbeidskraft hele

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

LELY L4C Riktig lys gir økt produksjon!

LELY L4C Riktig lys gir økt produksjon! LELY L4C Riktig lys gir økt produksjon! Riktig lysstyrke i riktig mengde gir økt trivsel og produksjon www.lely.com innovators in agriculture Lely L4C, kontrollert lyssetting Lely L4C lyssetting er mye

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Sight Fighter Digital

Sight Fighter Digital Sight Fighter Digital Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres helt eller delvis i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Brukermanual. Modell: D43 / T43 / T63

Brukermanual. Modell: D43 / T43 / T63 NO Brukermanual Modell: D43 / T43 / T63 SIKKERHET Det er viktig for din egen sikkerhet at instruksjoner beskrevet i denne manualen følges. Håndtér utstyret med forsiktighet. Enhver bruker er selv ansvarlig

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure NO Bruksanvisning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokumentet 1.1 Formålet med dokumentet Denne bruksanvisningen er en del av produktet og gir brukeren informasjon om sikker drift av

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI BLIKOPENER GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CAN OPENER GUIDE TO EXPERT RESULTS OUVRE-BOÎTE GUIDE DU CONNAISSEUR DOSENÖFFNER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE APRISCATOLE GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Galaxy VM. Sett for IP32. Installasjon 06/2015.

Galaxy VM. Sett for IP32. Installasjon 06/2015. Galaxy VM Sett for IP32 Installasjon 06/2015 www.schneider-electric.com Juridisk informasjon Merkenavnet Schneider Electric og andre registrerte varemerker for Schneider Electric Industries SAS som henvises

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

LELY ATTIS Rundballepakkere

LELY ATTIS Rundballepakkere LELY ATTIS Rundballepakkere www.lely.com innovators in agriculture Hold oksygenet ute og kvaliteten inne SLÅING TØRKING INNHØSTING Slå gresset dyrene dine trenger. Rask tørking bevarer kvaliteten. Forurensning

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Side 1 Oversikt over innhold: 2. Innhold. 3. Tekniske data. 4. Funksjonsbeskrivelse. 5. Betjeningspanelets funksjoner/indikatorer. 6. Bilde av betjeningspanel. 7.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

LELY ATTIS Rundballepakkere

LELY ATTIS Rundballepakkere LELY ATTI Rundballepakkere www.lely.com innovators in agriculture Det beste fôret kommer godt innpakket Effektiv innpakking Antall folielag kan enkelt stilles inn i forhold til avlingen og hvor lenge den

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer