Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge."

Transkript

1

2

3 innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden, deriblant en stor gruppe fra Norge, som fikk oppleve et myldrende mangfold av mange ulike aktiviteter. Dette heftet representerer et forsøk på å bringe videre noe av det viktigste fra generalforsamlingen. Derfor presenteres her impulser fra Porto Alegre i form av gudstjenesteopplegg, bibelstudiearbeid, temastoff med utfordringer til konkrete handlinger, og opplysninger om nettstder der interesserte kan henvende seg for ytterligere informasjon og inspirasjon. Målet med heftet er følgende: Å tilby menigheter i Norge impulser for tilbedelse og tjeneste fra generalforsamlingen Å bidra til å styrke fellesskapet og synliggjøre enheten på tvers av kirkesamfunn Å bidra til å la unge utfordre menighetene Å styrke det globale perspektivet i menighetenes virke Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. Heftet kan blant annet brukes av grupper som forbereder gudstjenester og andre samlinger, av bibel og samtalegrupper, men også av enkeltpersoner. 3

4 4

5 innhold en oppfordring til bønn 7 økumenisk solidaritetsgudstjeneste 9 liturgi 10 ressurser for gudstjenesten 14 bibelarbeid 21 om å lese og fortolke Bibelen i fellesskap 22 seks bibelstudieopplegg 25 temastoff 33 mutirão en invitasjon til handling 34 konsensus beslutninger i fellesskap 39 liturgiske byggeklosser 41 bønner 42 sanger 57 nyttige nettressurser 66 5

6 6

7 en oppfordring til bønn 1 Søstre og brødre, vi hilser dere i Kristus. Som representanter fra kirker i alle verdens regioner er vi samlet i Porto Alegre, Brasil, i dette første tiåret av det tredje årtusen, til den første generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd lagt til LatinAmerika. Vi er invitert hit for å ta del i en festa da vida, en livets fest. Vi ber og studerer bibeltekster sammen, vi strever sammen og gleder oss sammen i enhet og i mangfold, og vi forsøker å lytte til hverandre for å finne veier videre som alle kan slutte opp om. På dette møtet i februar 2006 kan mange av delegatene fortelle om de rop som daglig lyder i landene og regionene de kommer fra: rop om katastrofer, voldelige konflikter, undertrykkelse og lidelse. Men vi får også kraft fra Gud til å vitne om endring og omskaping i eget liv, i kirker og samfunn og i hele vår verden. I rapportene og vedtakene fra generalforsamlingen ligger det konkrete utfordringer og appeller til kirkene og til verdenssamfunnet, for eksempel: arbeidet for kristen enhet; en fortsatt forpliktelse på Tiår mot vold: Bygg freden! ( ); profetiske og programmatiske virkemidler i arbeidet for en rettferdig økonomisk verdensorden; arbeidet for interreligiøs dialog; inkludering og deltagelse av kvinner og menn på tvers av generasjoner og fellesuttalelser om aktuelle spørsmål rettet til kirkene og verdenssamfunnet. Temaet for denne generalforsamlingen er en bønn: Gud, i din nåde, omskap verden. Gjennom bønn blir hjertene våre omskapt. Vi vil derfor sende vår hilsen som en bønn: Nådige Gud, sammen vender vi oss til deg i bønn, for det er du som gjør oss ett: du er den ene Gud som vi tror på Fader, Sønn og Hellig Ånd, du alene gir oss kraft til å gjøre det gode, du sender oss ut over hele verden for å vitne og tjene andre i Kristi navn. Vi bekjenner for deg og for alle mennesker: Vi har vært uverdige tjenere. Vi har misbrukt og utnyttet ditt skaperverk. Vi har såret hverandre ved å skape splittelse. 1 Hilsen fra Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling. O: Erlend Rogne 7

8 Vi har ofte unnlatt å handle i møte med miljøødeleggelse, fattigdom, rasisme, kastevesen, krig og folkemord. Vi er ikke bare ofre for vold, men utøver selv vold. Vi har ikke maktet å leve som sanne Jesu Kristi disipler, Han som ble menneske for å frelse oss og lære oss å elske. Tilgi oss, Gud, og lær oss å tilgi hverandre. Gud, i din nåde, omskap verden. Gud, hør ropene fra skaperverket, ropene fra havet, luften, jorden og alt levende; ropene fra alle de utnyttede, marginaliserte, misbrukte og undertrykte, fra dem som har mistet alt, som er brakt til taushet og som nektes sitt menneskeverd, fra dem som lider av sykdom, under krig og under forbrytelsene til dem som hovmodig fortier sannheten, forvrenger minnene og fornekter muligheten til forsoning. Gud, gi alle med makt og myndighet visdom til å fatte kloke beslutninger. Gud, i din nåde, omskap verden. Vi takker for din velsignelse og for de håpstegn vi ser i verden i dag, blant mennesker i alle aldre og blant dem som har gått foran oss i tro. Takk for arbeidet i fellesskap med å overvinne alle former for vold, ikke bare i løpet av et tiår, men for alltid. Takk for de åpne og ekte dialogene vi har innledet, både mellom våre egne kirker og med mennesker av annen tro, i en søken etter gjensidig forståelse og respekt. Takk for alle som arbeider sammen for rettferdighet og fred både i det daglige og i krisesituasjoner. Vi takker deg for det gode budskapet om Jesus Kristus, og for vissheten om oppstandelsen. Gud, i din nåde, omskap verden. Gud, ved din Hellige Ånds kraft og ledelse, la aldri våre bønner være tomme ord, men et svar på ditt levende ord, gjennom ikkevoldelig arbeid for forandring, gjennom modig, tydelig og konkret handling for solidaritet, frigjøring og helbredelse, der vi deler det gode budskap om Jesus Kristus. Åpne våre hjerter slik at vi kan vise kjærlighet og se alle mennesker som skapt i ditt bilde. La oss ta vare på skaperverket og bekrefte livet i alt dets underfulle mangfold. Omskap oss slik at vi kan bli redskaper for din omskaping, at vi kan arbeide for full og synlig enhet i Jesu Kristi ene kirke, at vi kan være en neste for alle mennesker, mens vi venter på den endelige åpenbaringen av ditt rikes komme i en ny himmel og en ny jord. Gud, i din nåde, omskap verden. I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. 8

9 økumenisk solidaritetsgudstjeneste Denne gudstjenesten oppfordrer menigheten til ansvar for skaperverket, med særlig vekt på å hindre ødeleggelser som følge av globale klimaendringer. Gudstjenesten er inspirert av møtet med innbyggere fra Fiji og Kiribati på Kirkenes Verdensråds generalforsamling i Porto Alegre i Fiji og Kiribati er to øysamfunn i Stillehavet som er i ferd med å forsvinne fordi globale klimaendringer har ført til at havnivået stiger, slik at øyene, som bare når et par meter over havets overflate, blir oversvømt. Gudstjenesten passer for ungdom i alle aldre. Man kan enten bruke hele liturgien eller plukke og sette sammen deler av den. Etter selve gudstjenesteopplegget finnes det noen sider med diverse ressurser som kan benyttes i arbeidet med gudstjenesten, samt et innlegg av litt mer generell karakter om det å arbeide med økumeniske gudstjenester. 9

10 LITURGI 2 Inngang/prosesjon Inngangsord L: I Skaperens, Frigjørerens og Livgiverens navn. A: Amen. L: Velkommen til gudstjeneste. (Her fortsetter liturgen/gudstjenestelederen med å si noe om gudstjenestens form og innhold) Salme Når det står salme i denne liturgien, kan man gjerne bruke en ungdomssang, sang av ungdomskor/gruppe, eller musikk av et band. Inngangsbønn 3 L: Kjære Gud, du har skapt Moder Jord på underfullt og overveldende vis. Du bevarer skaperverket hver eneste dag og gir oss et rikt grunnlag for vårt liv. A: Vi takker og lovpriser deg, Gud. L: Men ditt skaperverk er ikke bare en gave til oss. Du har bedt oss om å følge din vilje og oppfylle vårt ansvar for å beskytte ditt verk mot ødeleggende krefter. Ofte glemmer vi vårt ansvar i streben etter et mer behagelig liv. Som følge av dette lider planeten vår, og alle dens fantastiske skapninger. Havet stiger, syklonene blir flere, jorden tørker, luften blir forurenset, været blir mer ekstremt vi føler det allerede på kroppen. A: Tilgi oss, Gud. L: La oss stå sammen i kampen mot klimaendringene. La verden få høre om dem som lider. La oss ikke bare snakke om forandring, men faktisk GJØRE noe, i vårt liv, nå! Vi ber denne bønnen i visshet om at våre søstre og brødre over hele kloden deler vår bønn om omsorg for ditt skaperverk. A: Bruk oss, Gud. Kyrie Gud, sett oss fri (se side 61) Gloria Applaus og jubel for Gud. Syng en sang, for eksempel Lord, I lift Your name on high (Syng håp, nr. 20), og bryt ut i applaus i mellomspillene. Man kan også bruke gjøgling, dans eller annet her for å skape liv i kirken. Tekstlesning Hvis man ønsker variasjon kan for eksempel tekstene dramatiseres, eller man kan lage en bildeserie/power Pointpresentasjon/film som vises på storskjerm. Foreslåtte tekster: 1 Mos 1:110, 2730, 2:15 og Luk 10: Utarbeidet av Camilla Sandbakken og Bergit Svendseid. 3 Basert på en bønn ledet av kirkeledere fra Stillehavet under et sentralkomitémøte i Kirkenes Verdensråd, Hentet fra 10

11 Salme Momenter til preken Menneskene ble satt til å forvalte skaperverket, men på grunn av våre utslipp av klimagasser trues nå jorden og menneskene som bor på den av klimaendringer. Klimaendringer er ikke bare et miljøproblem, men et urettferdighetsproblem. Konsekvensene av klimaendringene, som stigende havnivå, rammer de fattigste hardest. Når vannet stiger, kan Nederland bygge demninger som holder det ute. Det har ikke fattige stater som Bangladesh eller øyer i Stillehavet råd til. Samtidig står de rike landene i verden for mesteparten av utslippene. Derfor har vi et spesielt ansvar for å gjøre noe med klimaendringene. Samaritanen hjalp mannen som var blitt skamslått av røverne. Kanskje gav han mannen vann også? Både som kristne og som mennesker har vi et ansvar for å kjempe mot urettferdigheten i verden. Derfor må vi også kjempe mot årsakene til klimaendringene. Avslutt med å fortelle om ungdommene fra Stillehavet. Bruk tekstene under ressurser som en del av prekenen. Menigheten får senere i gudstjenesten anledning til å være med på flaskepostkampanjen som Changemaker satte i gang på bakgrunn av brevet. Symbolhandlingen for vann (se side 29) kan benyttes i prekenen. Prekenen bør være 5 8 minutter lang. Dette for å få mer tid til vandringen etterpå. Trosbekjennelse 4 A: Vi tror på en fargeglad Gud, som skapte mennesker i alle farger, som skapte universet og sørget for rikelige ressurser til rettferdig fordeling blant sine folk. Vi tror på Jesus Kristus, født av en alminnelig kvinne, latterliggjort, gjort til skamme og henrettet, som sto opp på den tredje dagen og gjorde motstand. Han angriper menneskehetens øverste råd, han velter urettferdighetens jernharde herredømme. I fremtiden vil han fortsette med å dømme menneskers hat og arroganse. Jeg tror på forsoningens Hellige Ånd, de fordrevnes forente legeme, de lidende massers fellesskap, den makt som overgår menneskenes umenneskelige krefter, gjenoppstandelse av medmenneskelighet, 4 Folkets trosbekjennelse fra LatinAmerika. 11

12 rettferdighet og likhet, og til sist fellesskapets triumf. Forbønn Tema: Ofrene for klimaendringene, skaperverket som blir ødelagt av menneskene. Lag bønnene selv, men bruk gjerne dette oppsettet: L: (ber bønnen) A: Vi er unge, Gud. Hør oss. L: (ber bønnen) A: Vi er unge, Gud. Hør oss. Det kan godt være flere enn to ledd i forbønnen, og i stedet for liturgen kan flere forskjellige lese bønnene. Salme/Takkoffer Vandring Vandringen er bevegelsesleddet i gudstjenesten, og gir muligheter for handling for en mer rettferdig verden. Det er på forhånd satt opp poster rundt i kirkerommet. Liturgen forklarer hva som skal skje, og hva man kan gjøre på de ulike postene. Spill musikk under vandringen, enten levende musikk eller cd/ipod. En av postene på vandringen kan være nattverd. Velger man det, passer det best å bruke den vandrende formen for nattverd. Etter at liturgen har forklart hva som skal skje, forrettes nattverdliturgien, før vandringen begynner. Poster man kan ha under vandringen: Nattverd Vann: Døpefonten fylles med vann, og man kan legge noe i vannet under vandringen, kanskje en papirblomst med et bibelvers i? Vann: Drikk et glass vann. Delta i flaskepostkampanjen: Skriv under på brev fra Stillehavsungdom til den norske statsministeren og putt det på en flaske (se side 15). Bønnetre med Sal 46:24: Deltakerne kan skrive en bønn for ofrene for klimaendringer. Så et frø i en potte: Frøet symboliserer en handling deltakeren kan gjøre i sitt eget liv/egen hverdag for å stanse klimaendringene. Salme Lag gjerne andre poster i tillegg som passer til temaet for gudstjenesten. Velsignelse og utsendelse L: Velsignelsen fra Gud, vår Skaper, Jesus Kristus, vår Frigjører, og Den Hellige Ånd, vår Livgiver, være med oss alle. 12

13 Stillhet og 3 x 3 bønneslag Utsendelse 5 L: Hvor det er tvil A: la oss gå i tro. L: Hvor det er fortvilelse A: la oss gå i håp. L: Hvor det er hat A: la oss gå i kjærlighet. L: La oss gå med Gud A: i Jesu Kristi navn. Amen. 5 Kirkenes Verdensråd. O: Estrid Hessellund. 13

14 RESSURSER FOR GUDSTJENESTEN Flaskepostkampanjen 6 Store deler av den fattige verden er i økende grad truet av menneskeskapte klimaendringer. Tropiske områder der mange utviklingsland ligger er spesielt utsatt for tørke, flom og ekstremt vær. Kyststrøk er truet av unaturlig havstigning, og malariamyggen sprer seg til nye områder etter hvert som det tropiske beltet blir bredere. Det at landene allerede er hardt presset økonomisk, gjør at de ikke er i stand til å beskytte seg mot klimaendringene. Ansvaret for de menneskeskapte klimaendringene ligger hovedsakelig i rike land, og Norge har et særskilt ansvar som en av verdens største oljeeksportører. Kirkeungdom fra flere land i Stillehavet gikk i 2004 sammen for å diskutere sin egen fremtid. De er svært bekymret for de menneskeskapte klimaendringene, da bare litt havstigning kan gjøre øyene de lever på ubeboelige. Bølgene kan slå over og ødelegge korallrevene som beskytter dem mot havet. Jordsmonnet blir ufruktbart og øyene eroderer. Bøndene kan ikke lenger dyrke jorda fordi grunnvannet er salt, og de må derfor dyrke avlingen sin i potter. I Porto Alegre møtte vi igjen noen av disse ungdommene, blant annet Francis fra Fiji, som vil måtte flykte fra sitt hjemland i løpet av denne generasjonen. Hun og hennes etterkommere vil aldri komme tilbake dit. De må flykte til et annet land, i uvisshet om de får lov til å bli værende der, og risikerer å miste sin kultur og identitet. Siden befolkningen på disse øyene ikke selv er ansvarlige for klimaendringene, skrev de i 2004 et brev til den norske statsministeren og ba ham om å ta deres situasjon til vurdering når regjeringen utformer oljepolitikken. Changemaker fikk i oppdrag fra disse ungdommene å sørge for at brevet ble hørt av statsministeren. Derfor ble det lansert en aksjon der vi ba flest mulig mennesker videresende brevet i form av en flaskepost. Flaskepost sendes som kjent av mennesker på en øy, i nød, som trenger å reddes. Vi ber dere gjøre det samme. Å videresende brevet fra ungdom i Stillehavet handler om demokrati og menneskeverd. Norsk oljepolitikk får konsekvenser langt ut over landegrensene, og befolkningen i Stillehavet er blant dem som er mest utsatt. Da er det også rettferdig at deres stemme blir hørt i en så viktig politisk beslutningsprosess. Menneskene på disse øyene, inkludert Francis, kjemper fortsatt mot klimaendringene. De trenger fortsatt vår hjelp og støtte. En av postene under vandringen i gudstjenesten kan være flaskepostkampanjen. Kopier opp brevet fra ungdommene i Stillehavet (se neste side), og sett tomme brusflasker ved siden av. Hver enkelt som er med på vandringen kan så skrive under på brevet og putte det i en av flaskene. Når vandringen er over, har menigheten gjort klar mange flaskeposter som kan sendes til statsministeren. Senere kan man ta brevene ut av flaskene, putte dem i en konvolutt og sende dem til statsministerens kontor. Send gjerne med et brev der det står at disse flaskepostene ble undertegnet ved en gudstjeneste i menigheten, og at dere ber statsministeren om å ta brevet på alvor. Man kan selvsagt også prøve å få overlevert flaskene med brevene inni til statsministeren eller noen andre i regjeringen, om menigheten har mulighet til det. 6 Utarbeidet av Camilla Sandbakken og Bergit Svendseid. 14

15 TIL STATSMINISTEREN Jeg videresender herved denne flaskeposten fra Stillehavet: underskrift Åpent brev til Statsministeren fra kirkeungdommen i Stillehavet : Angående utviding av oljevirksomhet i Norge og negative følger for øynasjoner i Stillehavet Kjære Statsminister! Kirkenes Verdensråd i Stillehavet samler kirkesamfunn fra 30 til 40 ulike land i en region med en totalbefolkning på cirka 7 millioner. Vi, ungdommene i disse kirkene, vil uttrykke vår bekymring. De spør sikkert hvem vi er, som forsøker å bli hørt av lederen i et land som er ukjent for oss, og som få av oss noen gang vil få muligheten til å besøke. Hvorfor er vi så opptatt av Norges utviklingsstrategier innenfor oljesektoren? Med all respekt, Statsminister, De kjenner kanskje ikke til alle øynasjonene våre. Noen er så små at man kan reise rundt dem på mindre enn to timer, men de er likevel befolket. Siden vi er lokalisert på hver vår halvkule, kjenner dere kanskje heller ikke til forholdene våre. Deres beslutninger om å utvide oljevirksomheten vil bidra til globale klimaendringer som skaper store katastrofer hos oss. Det er vi som merker den økende drivhuseffekten. Vi blir stadig angrepet av stormer, sykloner, flom og jordras. Kystene våre eroderes vekk, korallrevene blekner og dør ut. Inntrenging av saltvann truer ferskvannsforsyningen vår, og fertiliteten til jordsmonnet svekkes. De uforutsigbare værforholdene utgjør en risiko for livsgrunnlaget vårt: jordbruket, dyra og de små øyene. Glem ikke at vi er kategorisert som utviklingsland! En del av våre innbyggere har allerede forlatt øyene og flyttet til New Zealand og Australia på grunn av det stadig stigende havnivået. En ekspansiv norsk oljepolitikk vil medføre enda flere folketomme synkende øyer i Stillehavet. Vi har ikke ressurser til å barrikadere oss med høye diker. Naturens krefter overgår oss mennesker. Vi klarer heller ikke å heve øyene opp igjen fra havet, til slik naturen en gang formet dem. En ting vet vi sikkert, og det er at vi må banke på dører som Deres, Statsminister. Vi må få politikere som Dem til å lytte til oss. Vi ønsker ikke å føle frykten for å bli karakterisert som enda en utryddingstruet art som følge av en utvikling og beslutninger tatt i land som Deres. Vi ber om at De må fatte rettferdige beslutninger i det som angår utvidelsen av oljevirksomheten. Ikke glem oss i beslutningsprosessen. Gud velsigne Dem! Vennlige hilsener fra ungdom fra Stillehavet 15

16 Vann og liv 7 Uttalelse om vann og liv 8 Vann er et symbol på livet. I Bibelen beskrives vannet som livets kilde, et uttrykk for Guds evige nåde og omsorg for alt det skapte (1 Mos 2:5ff). Vann er en forutsetning for alt liv på jorden og må forvaltes og deles til beste for alt levende og for hele skaperverket (1 Mos 1:2ff). Fra vannet kommer helse og sunnhet. Som skapelsens redskap og vitner må vi verne om vannet gjennom ansvarlig handling (Rom 8:19ff, Åp 22). Kirkene er kalt til å delta i Guds plan for en ny skapelse der alle skal ha liv og overflod (Joh 10:10, Am 5:24). Derfor må vi reagere med ord og handling når menneskets tilgang på det livgivende vannet står i fare. I store deler av verden er tilgang på rent ferskvann i ferd med å bli et prekært problem. For 1,2 milliarder mennesker er mangel på rent vann og tilstrekkelige sanitærforhold en alvorlig trussel mot liv og helse. Ulik tilgang på vann forårsaker konflikter mellom og innad i folkegrupper, lokalsamfunn, regioner og stater. Også det biologiske mangfoldet står i fare når ferskvannskilder forurenses, tømmes eller tørker ut, eller når bygging av damanlegg, gruver og vanningssystemer forstyrrer økosystemet og tvinger mennesker til å flytte. Det er uhyre viktig å bevare økosystemets integritet og balanse for å sikre mennesker tilgang til vann. Spesielt må verdens skoger, som spiller en viktig rolle i vannets økosystem, beskyttes. Vannkrisen forverres av klimaendringer og av sterke økonomiske interesser. I økende grad behandles vann som en handelsvare underlagt markedets spilleregler. Fra hjemmesiden til Ecumenical Water Network 9 Hva er årsakene til den nåværende krisen? Krisen skyldes en rekke faktorer: økende ikkebærekraftig bruk av vann i jordbruk og industri, endrede vannsykluser som følge av avskoging og utarming av jorden, overforbruk og sløsing med vann, forurensning og befolkningsvekst. Vann mangel og overflod Livets vann kan raskt bli til dødens vann. Flodbølger og regn kan medføre ødeleggelse i stedet for livskraft. I Bibelen er vannet beskrevet både som en livsnødvendighet og som en trussel i en verden underlagt syndens konsekvenser. På den ene side blir tørke brukt som et symbol og bilde på Guds dom (Jes 33:9). Mangel på vann setter liv i fare. Men lokalsamfunn trues ikke bare av ørkenspredning og tørke, men også av ødeleggende flommer, stigende havnivå og vannforurensning som følge av utilstrekkelige sanitærforhold. Hos profetene kommer håpet om en ny verden til uttrykk som en lovnad om at elver vil velle frem i ørkenen (Jes 43:20). Også i Johannes åpenbaring er livets elv et viktig bilde (Åp 22:17). I den nye himmel og den nye jord vil ikke lenger havet være en trussel mot livet (Åp 21:1). 7 Utarbeidet av Erlend Rogne. 8 Kirkenes Verdensråds generalforsamling i Porto Alegre Hele uttalelsen: 9 Mer om Ecumenical Water Network: 16

17 Eksempler på handling og beslutningspåvirkning Sett vannspørsmål på kirkenes dagsorden. Be dem vurdere hvordan vannsituasjonen er i eget land og undersøke regjeringens politikk på feltet. Oppfordre kirkene til å klargjøre sitt eget standpunkt med utgangspunkt i teologiske og etiske grunnholdninger. Be dem arbeide for alles rett til vann og bidra til å fremme offentlige tiltak for å beskytte vannressurser mot overforbruk og forurensning. 17

18 Fakta om klimaendringer 10 Noen klimaendringer er helt naturlige. Temperaturen på jorden endres, og det blir varmere eller kaldere. Men klimaendringene vi ser i dag er ikke bare naturlige, de er skapt av mennesker. I dag skjer klimaendringene i det raskeste tempoet i menneskehetens historie, som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Resultatet er klimakatastrofer som ekstrem tørke, havstigning og flom. Utslippene og konsekvensene av utslippene holder seg ikke innenfor landegrenser. Dette betyr at land som har sluppet ut minimalt likevel kan rammes hardt av den globale oppvarmingen. Slik er klimaendringer ikke bare et miljøproblem, men et urettferdighetsproblem. Det er rike land som skaper mest utslipp, mens konsekvensene merkes best hos land i Sør som ikke har mulighet til å beskytte seg mot klimaendringene. Disse landene mangler evnen til å sikre livsgrunnlaget og livskvaliteten når de står overfor miljø og samfunnsmessige endringer. For å illustrere dette kan man sammenlikne Nederland og Bangladesh. Bangladesh har bidratt lite til de globale utslippene av klimagasser, men på grunn av den lave kystlinjen er landet svært sårbart. Det at Bangladesh er et av verdens fattigste land, gjør at de ikke har mye ressurser til å tilpasse seg en havstigning. Nederland likner mye på Bangladesh, ettersom begge ligger svært lavt over havoverflaten og dermed er utsatt for havstigning. Men i motsetning til Bangladesh har Nederland bidratt mye til det globale utslippet av klimagasser og har også de økonomiske ressursene til å tilpasse seg, for eksempel ved å bygge diker. Som en av verdens største oljeprodusenter har Norge et spesielt ansvar for å stoppe klimaendringene. Hvis verden skal få kontroll over klimagassutslippene, må vi redusere disse og gå over til miljøvennlig energi. Vi trenger også mer ambisiøse internasjonale avtaler for å regulere klimautslipp. Denne gudstjenesten kan bidra til å øke bevisstheten rundt de globale konsekvensene av klimaendringene, og på den måten gi sitt bidrag til å løse problemet. 10 Utarbeidet av Camilla Sandbakken. 18

19 Arbeid med økumeniske gudstjenester 11 Når en står foran oppgaven med å lage en økumenisk gudstjeneste, er det flere utfordringer en bør tenke gjennom. Gudstjenester hvor én menighet er vertskap For det første er det forskjell på å invitere gjester til ens egen gudstjeneste og å skape en økumenisk gudstjeneste. Det blir i og for seg ikke en økumenisk gudstjeneste om man inviterer gjester fra andre kirkesamfunn inn i sin egen gudstjeneste. Det betyr ikke at dette ikke er noe som er verd å gjøre i større grad enn i dag, og det er ikke tvil om at dette kan virke berikende i egen menighet og være med på å fremme fellesskapet menighetene mellom på et lokalt sted. Men det er neppe en økumenisk gudstjeneste i ordets egentlige mening. Dersom de ulike menighetene feirer gudstjeneste sammen på omgang for eksempel i Bønneukene eller på Bibeldagen, kan det være fint å kjenne seg igjen hos vertskapet. Er vi i pinsemenigheten, så kjenner vi at vi er på et pinsemøte, og er vi på besøk hos katolikkene, får vi en erfaring av dette. I så fall bruker vi vertskapets gudstjenesteformer, og representanter fra de ulike kirker og menigheter deltar med tale, sang, bønner, skriftlesninger etc. Utfordringen blir å lage en gudstjeneste hvor man til tross for dette både får fram temaet for samlingen og får med glimt av de ulike tradisjoner i det som skjer. Gudstjenester laget i fellesskap Hvis vi samles fra gang til gang i den samme kirken, eller det er en helt spesiell anledning som er grunnen til at vi kommer sammen fra de ulike kirkene til gudstjeneste, kan det være vel så tjenlig å lage en gudstjeneste hvor ikke én kirkes form bestemmer karakteren. Først må vi bli enige om temaet for gudstjenesten; hva er det som bringer oss sammen? Er det en bønnegudstjeneste om fred og forsoning sprunget ut av en internasjonal krise, eller gjelder det arbeidet for ofre for hiv og aids? Er det etter en ulykke, eller tvert imot et lokalt eller nasjonalt jubileum? Det kan også være et mer generelt behov for å oppleve den enhet vi allerede har i Kristus, og bekjenne denne i vårt lokalmiljø. I vår flerkulturelle tid kan slike møter også ha den sideeffekten at de virker integrerende i et lokalmiljø. Glem derfor ikke å inkludere nye etniske menigheter og fellesskap eller flyktninger fra ulike kirker som ennå bor på det lokale asylmottak eller som nylig er flyttet til kommunen. Grunnen til at vi er samlet, setter tonen og gjør at visse bønner, salmer eller skriftlesninger nærmest gir seg selv uavhengig av vår kirketilknytning. Når tema er valgt, er tiden inne for å velge form for gudstjeneste. Skal den være en tidebønn, en Ordets gudstjeneste med eller uten liturgiske ledd eller et evangelisk møte eller skal man finne en form som ingen eller alle eier? I den senere tid har vi også fått samlinger inspirert av Taizé eller keltiske gudstjenester inspirert av 11 Utarbeidet av LarsErik Nordby og Knut Refsdal. 19

20 for eksempel Ionafellesskapet. Disse har i seg selv et økumenisk utgangspunkt som ofte gjør dem velegnet til en felleskristen samling. Valg av musikkform er også av betydning for hva en ønsker å kommunisere til deltakerne i gudstjenesten, enten man nå velger orgel eller band, jazz eller folketoner. Det har alltid en viss egenverdi dersom man kan bryte ned forestillinger om hverandres stil og form. Metode I arbeidet med å lage gudstjenesten er noe av det viktigste at man er villig til å lytte til hverandre og på den måten lytte seg fram til et felles resultat. Dette krever at man viser respekt for hverandres personer og tradisjoner. Alle bør være seg bevisst at dersom noen blir oversett, oppleves dette ikke bare som en personlig avvisning, men også som en usynliggjøring av den tradisjonen en kommer fra. Alle som kommer må kunne finne noe som de kjenner seg igjen i! Nettopp arbeidet med konkrete gudstjenester vil ofte vise hvordan vi i dag allerede bruker salmer, bønner og liturgiske ledd fra hverandre uten at vi er oss dette bevisst. Å lage gudstjenester sammen har derfor en verdi for dem som er med i forberedelsene. Slik lærer vi hverandre å kjenne som personer, og bygger opp tillit og fellesskap. Samtidig lærer vi mer om hverandres ulike kirkelige tradisjoner også det vi allerede har lånt og brukt i lang tid. Våre gudstjenester og møter har mange vitnesbyrd i seg om at vi kommer fra samme sted og er på vei mot samme mål. God reise! 20

21 bibelarbeid 12 Dette opplegget for bibelstudiearbeid kan benyttes i svært ulike grupper, enten i faste samtale og bibelgrupper eller i grupper som opprettes for eksempel i forbindelse med en weekendtur eller leir. Opplegget passer både for unge (fra konfirmasjonsalder) og for voksne. Opplegget fungerer best som en serie gruppeopplegg, i og med at man da blir kjent med den gjennomgående tematikk, disposisjon og metodikk. Det lar seg også gjøre å bruke dem som enkeltstående opplegg, der hvor man ikke har anledning til å gå gjennom hele serien. Det er viktig at den som skal lede gruppearbeidet, tar seg god tid til å sette seg inn i disposisjonen for hvert enkelt opplegg og gjerne formulerer noen hjelpespørsmål knyttet til de forskjellige avsnittene. Samtidig er det viktig å si at dette er tenkt som et deltakersentrert studiearbeid hvor det ikke er gruppelederen som sitter med svarene, men hvor alle slipper til med sine erfaringer, tanker og ideer. Etter en generell innledning følger seks bibelstudieopplegg som følger dagstemaene fra KVs generalforsamling i Porto Alegre. 12 Utarbeidet av Sindre Eide. 21

22 OM Å LESE OG FORTOLKE BIBELEN I FELLESSKAP I Brasil skjedde det en form for folkelig bibelvekkelse i den katolske kirke i etterkant av Det andre Vatikankonsilet (196265). Inspirasjonen fra de såkalte basismenigheter spredte seg ganske raskt også til andre kirkesamfunn. Det som fremfor alt kjennetegner den brasilianske bibelvekkelsen, er at tekst og hverdag knyttes sammen. Det gjelder å ha ett øye i verden og ett øye i teksten, blir det ofte sagt (se Kjell Nordstokke: Ordet tar bolig. Om folkelig bibellesning, Verbum 1994). Stor vekt blir også lagt på at å lese Bibelen er noe man gjør i fellesskap. I den forbindelse er begrepet bibeldugnad benyttet. Det er en slags dugnadsinnsats hvor alle kan bidra. Refleksjonen knyttes til hverdagen, og da er det ingen som ikke har erfaringer som teksten kan kaste lys over. Arbeidet med bibeltekstene i de forskjellige oppleggene nedenfor er preget av grunnprinsippene i folkelig bibellesning. Forskjellen til tradisjonelt bibelgruppearbeid er at vi ikke starter med å spørre hva teksten betyr i seg selv, teologisk eller trosmessig, for deretter å anvende den på vår situasjon. Vi går motsatt vei. Vi begynner med oss selv og den verden vi lever i. Vi tar med oss våre erfaringer inn i teksten fra begynnelsen av. Vi starter ikke med hva teksten betyr, men hva vi ser, hva vi opplever, hvordan vi utfordres når vår virkelighet og bibelteksten møtes. Den brasilianske folkelige bibellesning har nært slektskap med bibelbevegelsen i SørAfrika. Begge vektlegger fellesskapet som leser sammen, møtet mellom erfaringer og tekst og at felles arbeid med bibeltekstene fører til endring. Vi kan ikke bare lese en tekst, snakke sammen om den og så gå hver til vårt og la alt være som før. Teksten gjør noe med dem som leser. Gud viser oss nye veier, utfordrer til nye handlinger. Kontekstuelt bibelarbeid skaper endring, bidrar til frigjøring og gir nytt håp. Den sørafrikanske kontekstuelle bibelarbeidsmetoden, med utgangspunkt i The Institute for the Study of the Bible (ISB), er nærmere beskrevet i heftet POSITIV. Stempling, seksualitet, hiv & og aids, Verbum Kort innføring i disposisjon og metodikk De seks oppleggene følger samme disposisjon. Her er en nærmere beskrivelse av den: Introduksjon til tema Dette er noen få tanker som kan sette i gang ettertanke og refleksjon og skape nysgjerrighet til å gå dypere inn i emnet. Det kan leses høyt av en i gruppen, eller det kan gjenfortelles/fremføres av en som har forberedt seg på det. Hver enkelt kan også lese det i stillhet og dele sine tanker med de andre i gruppen etterpå. Symbol Hver dags gudstjeneste i Porto Alegre hadde et spesielt symbol. Her bruker vi disse symbolene på en litt annen måte. Hensikten er å få til en refleksjon i gruppen omkring symbolet, og skape åpenhet og nysgjerrighet i forhold til den bibeltekst som deretter leses. 22

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

En enkel vandring til deg som deltar

En enkel vandring til deg som deltar VANDREHEFTE En enkel vandring til deg som deltar Hvorfor Klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidet til Klimapilegrim 2015, en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet.

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Bibelen Guds levende ord

Bibelen Guds levende ord Preken Stavanger baptistmenighet 12/2-2006 Bibeldagen Tekst: Matteus 13, 3-9 Antall ord: 1856 Bibelen Guds levende ord La meg begynne med en liten historie. Det hadde kommet ny pastor i baptistkirken på

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Liturgiske byggeklosser

Liturgiske byggeklosser Liturgiske byggeklosser Her følger en samling liturgiske byggeklosser til bruk i fastetiden 2015. De ble samlet til TV-aksjonen 2014: Vann forandrer alt. Vann vil også være tema i årets fasteaksjon og

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer