OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Avsender Nidaros Bispedømme - Jorun Opedal Uglem Arkivkode 1-KRSF Innkomne søknader 2015 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: RESSURSSFORDELING - PRESTETJENESTEN Brev.dato Avsender Stavanger biskop og bispedømmeråd - Geir Skårland Arkivkode 1-BDRSF-341 Grunnlagsmateriell for ressursfordeling, Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME prestetjenesten Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato Avsender Frokgard Arkivkode 1-KRSF-046 Hvem er mest kravstor? Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato Avsender Rahul K. Ghosh Arkivkode 1-KRSF-046 Bill Gates PISSING on Islam Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato Avsender Helge Loekke Arkivkode 1-KRSF-046 Meninger - kirke og politikk Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

2 Side 2 J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Mottaker Agder Kirken - Jan Egil Hagli Arkivkode 1-KRSF Valgordningen Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Brev.dato Avsender Ålesund menighet - Geir Aure Arkivkode 1-KRSF Søknad om felles menighetsråd Ålesund og Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Volsdalen menigheter Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: KLAGE PÅ REKLAME RETTET MOT BARN Brev.dato Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Klage på reklame rettet mot barn Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKERÅDETS HØRINGSUTTALELSE TIL STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE Avsender Kulturdepartementet - Asgeir Magne Remø Arkivkode 1-KRSF Høring - Staten og Den norske kirke - et tydelig Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB skille Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: DNK NSI SØKNAD OM INFORMASJONSSTØTTE 2013 ELVERUM Brev.dato Avsender Elverum menighet - Hege Midhun Arkivkode 1-KRSF-047 Rapport og regnskap fra Elverum Saksansv. KR-KR-ØKAVD-JDH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 J.f.dato: INTEGRASJON WEBCRUITER - WEBSAK Brev.dato Avsender WebCruiter AS - Lars Andreas Lund Arkivkode 1-KRSF Integrasjon Webcruiter-Websak Saksansv. KR-ADMAVD-KR-ARKSEK- DTH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTEGRASJON WEBCRUITER - WEBSAK Brev.dato Avsender Agder og Telemark bispedømmeråd - Grethe Ruud Hansen Arkivkode 1-KRSF Integrasjon Webcruiter-Websak Saksansv. KR-ADMAVD-KR-ARKSEK- DTH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTEGRASJON WEBCRUITER - WEBSAK Brev.dato Avsender WebCruiter AS - Lars Andreas Lund Arkivkode 1-KRSF Integrasjon Webcruiter-Websak Saksansv. KR-ADMAVD-KR-ARKSEK- DTH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: SØKNAD OM GODKJENNING SOM MENIGHETSPREST ETTER FORSKRIFTENS 4 Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Søknad til Kirkerådets evalueringsnemd, etter Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 forskriftens 4, om tilkjenning av kompetanse tilsvarende cand. theol-grad Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SØKNAD OM GODKJENNING SOM MENIGHETSPREST ETTER FORSKRIFTENS 4 Brev.dato Avsender ***

4 Side 4 Arkivkode 1-KRSF Søknad til Evalueringsnemda, ny vurdering Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: SØKNAD OM GODKJENNELSE SOM MENIGHETSPREST I HENHOLD TIL 4 Brev.dato Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Søknad til Evalueringsnemnda Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: IKT I STATEN - SSB-UNDERSØKELSER Avsender Kirkerådet Arkivkode 1-BDRSF-045 Bruk av informasjons- og Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Avsender Anne Marie Svebak Grimstad Arkivkode 1-KRSF-532 Konfirmasjon Oslo Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- RLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER BRUK AV SALMER OG SANGER I DEN NORSKE KIRKES TROSOPPLÆRING Brev.dato Avsender Kirkelig utdanningssenter i nord Arkivkode 1-KRSF Søknad om overføring av midler til 2015 Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK-KFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

5 Side 5 J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER UTLYSNING OG SØKNADER NASJONALE / REGIONALE PROSJEKT Brev.dato Avsender Aeropagos/Substans - Erik Alexander Ravnås Aarmo Arkivkode 1-KRSF Søknad om ubenyttede midler - Jesusdojo for Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- KKO ungdom i myndighetsfasen, AreopagosSubstans Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Mottaker Norsk folkemuseum - Anne Marie Svebak Arkivkode 1-KRSF-532 Konfirmasjon i Oslo Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- RLA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER KIRKEN I VERDEN OG VERDEN I KIRKEN Brev.dato Avsender Misjonshøgskolen - Tomas Sundnes Drønen Arkivkode 1-KRSF Kirken i verden og verden i kiken Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK-KFR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER ACTA - BARN OG UNGE NORMISJON - Å LÆRE UNGDOM Å BE Avsender Acta - barn og unge i Nordmisjon - Johne Stødle Arkivkode 1-KRSF Søknad om overføring av ubenyttede midler Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- KKO Arkivsak/doknr. 15/906-4 Sakstittel J.f.dato: KIRKEBYGG - KIRKEINVENTAR Brev.dato Avsender Herborg Hongset Arkivkode 1-KRSF-331 Bjørn Andor Drages engasjement som

6 Side 6 Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- OMB orgelkonsulent i Melhus Arkivsak/doknr. 15/906-5 Sakstittel J.f.dato: KIRKEBYGG - KIRKEINVENTAR Brev.dato Avsender Bjørn F. Boysen Arkivkode 1-KRSF-331 Bjørn Andor Drages engasjement som OMB orgelkonsulent i Melhus Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: Prostekonferanse innhenting av tilbud Mottaker Scandic Havet; Thon Hotel Nordlys; Clarion Collection Hotel Grand Arkivkode 1-KRSF- Prostekonferanse i Bodø Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: BRUK AV KUNSTVERK UTEN TILLATELSE Mottaker Bono - Kristine Farstadvoll Arkivkode 1-KRSF Bruk av kunstverk uten tillatelse Saksansv. KR-KR-INFAVD-BLT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅP - SPØRSMÅL OM FADDERE, DÅPSATTEST M.V. Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Fadder Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ADH Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Avsender Borg bispedømmeråd - Bjørg Haugstulen Arkivkode 1-KRSF Rundskriv nr fra Kirkerådet

7 Side 7 Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: NORSK KRISTELIG STUDIERÅD - STUDIEFORBUND - K-STUD Brev.dato Avsender Kristine Kaasa Moe Arkivkode 1-KRSF-533 Henstilling om endring av kirkelovens 38 Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK-KFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: COMMUNITY OF PROTESTANT CHURCHES IN EUROPE - CPCE GEKE CPCE Mottaker MKR-medlemmer Arkivkode 1-KRSF-613 Rapport fra CPCE-konsultasjon i Elspeet, Saksansv. KR-KR-ØKAVD-BFA Nederland, Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTERNATIONAL COUNCIL FOR CHRISTIANS AND JEWS ICCJ Brev.dato Avsender Utenriksdepartement - Per A. Ilsaas Arkivkode 1-KRSF-619 Tilskuddsbrev vedr. økonomisk støtte, prosjekt Saksansv. KR-KR-ØKAVD-AAJO QZA-14/0353, Deltakelse på globalt religionsdialogmøte i Buenos Aires, Argentina, august 2014 i regi av International Council for Christians and Jews ICCJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTERNATIONAL COUNCIL FOR CHRISTIANS AND JEWS ICCJ Brev.dato Avsender Anne Sender Arkivkode 1-KRSF-619 Rapport fra konferanse i regi av International Saksansv. KR-KR-ØKAVD-AAJO Council for Christians and Jews, (ICCJ), Buenos Aires, Argentina, august 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 og 2015 Mottaker Barbara Soliman Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-610 KR-KR-ØKAVD-EIT Kondolanse til pave Tawadros II i anledning drap på 21 koptiske kristne i Libya

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTEGRASJON WEBCRUITER - WEBSAK Mottaker Kristine Schjerpen Arkivkode 1-KRSF Møte om integrasjon mellom WebCruiter og Saksansv. KR-ADMAVD-KR-ARKSEK- DTH Websak hos Kirkerådet og bispedømmerådene Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTEGRASJON WEBCRUITER - WEBSAK Brev.dato Avsender Lars Andreas Lund Arkivkode 1-KRSF Integrasjon WebCruiter-Websak Saksansv. KR-ADMAVD-KR-ARKSEK- DTH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: INTEGRASJON WEBCRUITER - WEBSAK FASE TO Brev.dato Avsender Eirik Litangen Arkivkode 1-KRSF- Integrasjon Webcruiter-Websak Saksansv. KR-ADMAVD-KR-ARKSEK- KRS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRINGSREFORMEN - GJENNOMFØRING 2014 Avsender Nord-Hålogaland bispedømme - Anne Kirsti Kjenne Arkivkode 1-KRSF Rapport på bispedømmets ledelse av Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- KKO Trosopplæringsreformen i 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LYS VÅKEN 2014 Avsender Line Cecilie Børresen Arkivkode 1-KRSF Salmebokressurs til Lysvåken

9 Side 9 Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: NORSK KRISTELIG STUDIERÅD - STUDIEFORBUND - K-STUD Brev.dato Avsender K-Stud - Hege Fossum Arkivkode 1-KRSF-533 Påminnelse om innspill til valg på styret Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK-KFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER HVORFOR AKKURAT JESUS? Mottaker NLA Mediehøgskolen Gimlekollen Arkivkode 1-KRSF Søknad om lett omarbeidelse av prosjektet Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK-KFR Hvorfor akkurat Jesus? Arkivsak/doknr. 15/379-2 Sakstittel J.f.dato: BDR 2015 POST 75 - TILSKUDD TROSOPPLÆING, DIAKONI OG ANNET TIL BISPEDØMMERÅDENE Mottaker Borg bispedømmeråd; Bjørgvin Bispedømmeråd; Hamar bispedømmeråd; Agder og Telemark bispedømmeråd; Møre bispedømeråd; Nidaros bispedømmeråd; Nord-Hålogaland bispedømmeråd; Oslo bispedømmeråd; Stavanger bispedømmeråd; Sør-Hålogaland bispedømmeråd; Tunsberg bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF Tildelingsbrev statsbudsjettet 2015 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - NY ADOPSJONSLOV Brev.dato Mottaker likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- Arkivkode 1-KRSF-715 Høring NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-SHS

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HIV NORGE Avsender HivNorge Arkivkode 1-KRSF Medlemsinformasjon fra HivNorge Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-GKH Arkivsak/doknr. 15/906-6 Sakstittel J.f.dato: KIRKEBYGG - KIRKEINVENTAR Avsender Asbjørn Buklev Arkivkode 1-KRSF-331 Fem spørsmål vi ber om raskt og utfyllende svar OMB på Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: ANGÅENDE SYMBOLER SKRÅSTILT STOLA, NIDAROS Brev.dato Avsender Pål Arne Winsnes Arkivkode 1-KRSF- Vedrørende godkjente symboler for diakonstola AJM Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: ANGÅENDE SYMBOLER SKRÅSTILT STOLA, NIDAROS Brev.dato Avsender Pål Arne Winsnes Arkivkode 1-KRSF- Vedlegg symboler på diakonstola AJM Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: ANGÅENDE SYMBOLER SKRÅSTILT STOLA, NIDAROS Brev.dato Avsender Pål Arne Winsnes Arkivkode 1-KRSF- Oppfølging godkjente symboler for diakonstola AJM

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: TATER- / ROMANIUTVALGET Brev.dato Avsender Jens Petter Johnsen Arkivkode 1-KRSF- Fremleggelse av Tater-romaniutvalgets rapport 1. Saksansv. KR- -THW juni 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STIFTELSEN DRONNING MAUDS MINNE Avsender Dronning Mauds Minne Høgskole - Karen M. Usland Arkivkode 1-KRSF-471 Takkekort åpning Astrid Vatnes hus Saksansv. KR- -GKR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTRANETT Avsender Tunsberg bispedømme - Tove Frøvoll Thoresen Arkivkode 1-KRSF- Intranettet og gravferdsforvaltning Saksansv. KR-KR-ADMAVD-KEA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INTRANETT Mottaker Tunsberg bispedømme - Tove F. Thoresen Arkivkode 1-KRSF- Intranettet og gravferdsforvaltning Saksansv. KR-KR-ADMAVD-KEA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-046 Viktig fortelling og samfunnskritikk Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

12 Side 12 J.f.dato: GODKJENNING AV KANTORUTDANNING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Søknad om godkjenning av kantorutdanning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ADH Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KURSET RELIGIONER OG LIVSSYN I SÁPMI - FØR OG NÅ Mottaker Woltering Verena Arkivkode 1-KRSF Endringer i samarbeidsavtale, nytt forslag til Saksansv. KR-KR-SAMAVD-JOT kontrakt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DNK NSI KORRESPONDANSE MED NORAD Avsender Norad - Margaret Myklebust Arkivkode 1-KRSF-047 Endringsavtale Den norske kirkes Saksansv. KR-KR-ØKAVD-JDH nord_sørinformasjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SMÅBARNSSANG SOM TROSOPPLÆRING Avsender Ung kirkesang - Randi Clausen Aarflot Arkivkode 1-KRSF Småbarnssang som trosopplæring Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK-KFR Arkivsak/doknr. 15/906-7 Sakstittel J.f.dato: KIRKEBYGG - KIRKEINVENTAR Avsender Herborg Hongset Arkivkode 1-KRSF-331 Tilsvar til Norsk orgelkonsulentforening OMB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: RAMMEAVTALE HOTELL KIRKEMØTE

13 Side 13 Brev.dato Avsender Rica Nidelven Hotel - Kristin Haave Arkivkode 1-KRSF-121 Avtale KM Kirkemøte Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Brev.dato Avsender Prost i Hallingdal - Vigdis Moen Storhaug Arkivkode 1-KRSF Uttalelse ad prøveprosjekt felles sokneråd i Ål Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: DNK - NSI - SØKNAD OM INFORMASJONSSTØTTE EIDFJORD KYRKJE - NATURKUL/PILEGRIMSTUR Avsender Eidfjord kyrkje - Elise L. Sæle Arkivkode 1-KRSF-047 Søknad om informasjonsstøtte Saksansv. KR-KR-ØKAVD-JDH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: SØKNAD OM GODKJENNELSE SOM MENIGHETSPREST I HENHOLD TIL 5 Avsender Sør-Hålogaland biskop Arkivkode 1-KRSF Søknad om godkjenning for ordinasjon for Kjersti Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Bildøe Ryan Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER JORDVENN MED HELE SKAPERVERKET Brev.dato Avsender IKO forlaget - Anne-Brit Lillethun Johansen Arkivkode 1-KRSF Årsrapport for prosjektet Jordvenn Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- SILK Arkivsak/doknr. 15/906-8 Sakstittel J.f.dato: KIRKEBYGG - KIRKEINVENTAR

14 Side 14 Avsender Kristine Kaasa Moe Arkivkode 1-KRSF-331 Angående orgel OMB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: NATTVERDSBRØD Brev.dato Avsender Sokneråd i Brunkeberg - Dag Arnulf Kvarstein Arkivkode 1-KRSF Bruk av lokalt flattbrød som nattverdsbrød HAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: UTVALG FOR LITURGISK MUSIKK Brev.dato Mottaker LMU-medlemmer Arkivkode 1-KRSF Erfaringsinnhenting om liturgisk musikk HOS Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: Diverse økonomiske forpliktelser Brev.dato Mottaker Oslo Taxi Arkivkode 1-KRSF- Oppsigelse kundenummer Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: Intern regnskap 2015 Brev.dato Mottaker De sentralkirkelige råds sekretariat

15 Side 15 - KR - MRK - SKR - Jens-Petter Johnsen; De sentralkirkelige råds sekretariat - KR - MRK - SKR - Gerd Karin Røsæg; KR - Avdeling for administrasjon - Jan Rune Fagermoen; KR - Avdeling for samisk kirkeliv - Tore Johnsen; KR - Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner - Berit Hagen Agøy; KR - Avdeling for kirkeordning - Ole Inge Bekkelund; KR - Informasjonsavdelingen - Trude Evenshaug; KR - Avdeling for administrasjon - Svein Mathias Køhn; KR - Avdeling for administrasjon - Sigrun Egeland; KR - Seksjon for barn, unge og trosopplæring - Kristine Aksøy; KR - Seksjon for gudstjenesteliv og kultur - Hans Arne Akerø; KR - Seksjon for diakoni/samfunn - Synnøve Hinnaland Stendal; KR - Seksjon for IKT - Øyvind Meling Arkivkode 1-KRSF- Kommentarer til regnskap kap post 01 pr 31 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Hamar bispedømme - Ida Kristin Lie; Ida Kristin Lie Arkivkode 1-KRSF RE Kirkevalg 2015 Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: MENIGHETSUTVIKLING Brev.dato Avsender Teologiske Menighetsfakultet - Erling Birkedal Arkivkode 1-KRSF-50 Rapport MUV Saksansv. KR-KR-MENAVD-PEW

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER UTLYSNING OG SØKNADER NASJONALE / REGIONALE PROSJEKT Brev.dato Avsender Eide forlag - Estrid Hessellund Arkivkode 1-KRSF Årsrapport 2014 SYNG TRO! Salmeboken i Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- konfirmasjonstiden KKO

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/386-2 Sakstittel J.f.dato: 19.01.2015 OVF 2015 - SØKNAD OM LÅN Brev.dato 16.01.2015 Avsender Nordstrand menighet - Espen Feilberg Jacobsen Arkivkode 1-KRSF-161.2 Vedrørende søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-8 Sakstittel J.f.dato: 15.12.2014 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014 Avsender Kulturdepartementet - Ellen Ur Arkivkode 1-KRSF-312.2 Etatsstatistikk 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4269-7 Sakstittel J.f.dato: 29.09.2014 KIRKERÅDSMØTE SEPTEMBER 2014 Brev.dato 26.09.2014 Avsender Hamar bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-012.2 Brev fra Hamar bispedømmeråd Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-56 Sakstittel J.f.dato: 20.04.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014-2015 Brev.dato 17.04.2015 Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-312.2 Opplysningsvesenets

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa

KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa Velkomen til Kyrkjemøtet! Pressa er velkomen til Kyrkjemøtet 2015. Møtet vert i år halde i Trondheim 9.- 15. april. Opningsgudstenesta er i Nidarosdomen kl. 13.00,

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Protokoll Kirkerådet (KR)

Protokoll Kirkerådet (KR) KR DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 6.-8. februar 2011 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent av rådet 02.03.2011. 06.-08.02.2011 Klækken Hotell, Jevnaker Til stede:

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med

7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 1978 Abortspørsmålet, Uttalelse fra Dnk's biskoper 31

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Styrket demokrati i Den norske kirke

Styrket demokrati i Den norske kirke Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, 13. februar 2008 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag

Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag KM 07.1/15 Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag Kirkerådet gjennomførte våren 2014 en høring om «Undervisningstjenesten i Den norske kirke» (KR sak 14/14) med sikte på behandling i Kirkemøtet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang Pinsegudstjeneste på Hovinsetra Kirkebladet Ask kapell gjenåpnet Tyristrand barnekor våren 2009 Pinsegudstjeneste

Detaljer

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43 InterCollegas 3-2011 - Årgang 43 1 InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16 00 Fax 23 08 16 01 ic@prest.no www.prest.no

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Et kirkerettslig perspektiv AV GUNNAR RØNNESTAD gunnar.ronnestad@lyse.net Innledning Den norske kirke skal være til stede i alle lokalsamfunn. Dette gjenspeiles

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer