OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STYRINGSSAMTALER - KUD - Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Årsrapport fra Oslo bispedømme 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STYRINGSSAMTALER - KUD - Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Referat fra styringssamtale med Oslo bispedømme Arkivsak/doknr. 15/421-2 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Brev.dato Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** Tilsetting i stilling som kommunikasjonsdirektør Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd Arkivsak/doknr. 15/421-3 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Brev.dato Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** Kommunikasjonsdirektør - melding om tilsetting Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Brev.dato Avsender Prosten i Nordre Sunnmøre Arkivkode 1-KRSF Prostens uttale om felles menighetsråd Ålesund og Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Volsdalen menigheter Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING

2 Side 2 Brev.dato Avsender Hobøl kirkelige fellesråd - Pernille Lemming Arkivkode 1-KRSF Søknad om forlengelse av forsøksordning med Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE sammenslåing av Hobøl sokn og Tomter sokn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - SAMMENSLÅING OG DELING AV SOKN Brev.dato Avsender Nidaros bispedømmeråd - Kristian Stendahl Arkivkode 1-KRSF Sammenslåing av Ranem sokn i Overhalla Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB kommune Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER SIER VI? IDENTITET OG TRO Brev.dato Avsender Kirlelig dialogsenter - Steinar Ims Arkivkode 1-KRSF Årsrapport fra prosjektet Sier vi - identitet og tro SILK Arkivsak/doknr. 15/947-2 Sakstittel J.f.dato: KIRKERÅDSDMØTE MARS 2015 Brev.dato Mottaker Kirkerådets medlemmer Arkivkode 1-KRSF utsending av dokumenter til Kirkerådsmøtet 19. Saksansv. KR- -THW mars 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Statsregnskapet fra Møre bispedømme 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 Arkivkode 1-KRSF Statsregnskapet fra Bjørgvin bispedømme 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF Årsrapport Bjørgvin bispedømme 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF Dokumenter til styringssamtale med Møre og Bjørgvin bispedømme Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF Årsrapport fra Hamar 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF Referat fra stryingssamtale med Hamar bispedømme 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Endelig Årsrapport Borg bispedømme 2014

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Avsender Kulturdepartementet - Aud Elisabeth Arkivkode 1-KRSF Referat fra styringssamtale med Borg bispedømme 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Dokumenter til styringssamtale med Borg og Hamar bispedømmer Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Dokumenter til styringssamtale med Oslo bispedømme Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TIDSTYVPROSJEKT I STATEN Brev.dato Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-006 Tidstyver - rapportering fra bispedømmerådene Saksansv. KR-KR-ADMAVD-JRF Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: PROSTEKONFERANSE INNHENTING AV TILBUD Brev.dato Arkivkode 1-BDRSF-342 Tilbud fra Scandic Havet og Scandic Bodø Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅPSMOBILISERING

5 Side 5 Brev.dato Avsender 07 Media - Øyvind Eng Arkivkode 1-KRSF-514 Ordrebekreftelse - Magasin - Dåpsløftet KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅP - SPØRSMÅL OM FADDERE, DÅPSATTEST M.V. Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Antall faddere til dåp Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ADH Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Brev.dato Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF Oversender søknad fra Sør-Innherad kirkelige Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE fellesråd om forsøk med sammenslåing av soknene Frosta og Åsen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅP - SPØRSMÅL OM FADDERE, DÅPSATTEST M.V. Brev.dato Mottaker Bjørn Tommy Hegvik Arkivkode 1-KRSF Faddere til dåp Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ADH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Brev.dato Mottaker Sande kyrkjelege fellesråd Arkivkode 1-KRSF Videreføring av forsøksordning med sammenslåtte Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE sokneråd - vedtak fra Kyrkjerådet Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSE FOR PRESTESTUDENTER - NESTENPRESTEN Brev.dato

6 Side 6 Avsender Nestenpresten - Johannes Kvangarsnes Arkivkode 1-KRSF-474 Økonomisk støtte til konferanse for Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB prestestudenter Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: MELLOMKIRKELIG RÅDS MØTER MKR Brev.dato Avsender Hamar bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-610 Gunnar Gjevre - ny vararepresentant til Saksansv. KR-KR-ØKAVD-LJD Mellomkirkelig råd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER JESUSDOJO FOR UNGDOM I MYNDIGHETSFASEN Avsender Aeropagos/Subastans Arkivkode 1-KRSF Trosopplæring med Substans - regnskap 2014 og budsjett 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER BIBEL FOR NYE GENERASJONER Brev.dato Avsender KABB - Ingvar Nevland Arkivkode 1-KRSF Sluttrapport TOL 2014 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER RELIQUIZ KONFIRMANT Brev.dato Avsender NLA Mediehøgskolen Gimlekollen Arkivkode 1-KRSF Årsrapport for trosopplæringsprosjektet ReliQuiz RLA Konfirmant Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014

7 Side 7 Mottaker Det teologiske menighetsfakultet Arkivkode 1-KRSF-121 Tilbud om kontraktsinngåelse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014 Mottaker Nordlandsforskning Arkivkode 1-KRSF-121 Meddelelse om kontraktstildeling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014 Mottaker Misjonshøgskolen Arkivkode 1-KRSF-121 Meddelelse om kontraktstildeling Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN Brev.dato Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-713 Høring - endringer i alkoholloven Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-SHS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HENVENDELSER FRA KULTURINSTITUSJONER / PERSONER Avsender Sven-Holger Rosenvinge Arkivkode 1-KRSF Spela i Norska kyrkor Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HENVENDELSER FRA KULTURINSTITUSJONER / PERSONER Brev.dato

8 Side 8 Mottaker Sven-Holger Rosenvinge Arkivkode 1-KRSF Spela i Norska kyrkor Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: BYGGSAKER KIRKEBYGG - NIDAROS BISPEDØMME Brev.dato Avsender Multiconsult Arkivkode 1-KRSF-331 Otterøy gravlund Namsos kommune - OMB oppstartsvarsel igangsatt regulering Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: SØKNAD OM GODKJENNING SOM MENIGHETSPREST ETTER FORSKRIFTENS 4 Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Bekreftelse Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TJENESTEBOLIG OG BOPLIKTORDNINGEN FOR PRESTENE Brev.dato Avsender Kulturdepartementet - Jørn Hagen Arkivkode 1-KRSF-338 Oppheving av prestenes boplikt og ny Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB tjenesteboligordning for rekruttering Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - SAMMENSLÅING OG DELING AV SOKN Avsender Nidaros bispedømmeråd - Kristian Stendahl Arkivkode 1-KRSF Sammenslåing av Grong sokn og Harran sokn i Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Grong kommune Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSER OVER

9 Side 9 Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Tilbud anskaffelse trykking av valgkort Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KN KIRKENS NØDHJELP GENERELT Brev.dato Avsender Kirkens Nødhjelp - Sidsel Riis Evensen Arkivkode 1-KRSF Referat fra styremøte i Kirkens Nødhjelp 29. Saksansv. KR-KR-ØKAVD-BHA januar 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Avsender EVRY Servicedesk Arkivkode 1-KRSF Ny Servicedesk sak _Ref_numSD Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME SLOW_SLAVE CRITICAL Slave IO Yes S Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Avsender EVRY Servicedesk Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Avsender EVRY Servicedesk Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er løst Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME SLOW_SLAVE CRITICAL Slave IO Y Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SMÅBARNSSANG SOM TROSOPPLÆRING Brev.dato

10 Side 10 Avsender Ung kirkesang - Randi Clausen Aarflot Arkivkode 1-KRSF A rsrapport Sma barnssang som KFR trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014 Mottaker Nordlandsforskning Arkivkode 1-KRSF-121 Begjæring om innsyn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014 Mottaker Misjonshøgskolen Arkivkode 1-KRSF-121 Begjæring om innsyn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014 Brev.dato Mottaker Nordlandsforskning - Bjarne Lindeløv Arkivkode 1-KRSF-121 Innsynsbegjæring - Oversender tilbud fra Menighetsfakultetet Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: PROSTEKONFERANSE INNHENTING AV TILBUD Mottaker Scandic Havet Arkivkode 1-BDRSF-342 Bekreftelse på booking november 2016 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: KIFO - TILSKUDD - STYRINGSSAMTALER Avsender religions- og livssynsforskning

11 Side 11 Arkivkode Saksansv. KIFO - Institutt for kirke- KR-KR-ADMAVD-SMK Rapport for KIFO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato Arkivkode 1-KRSF-046 Klage over Kirkeverge Rylandsholm Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSER OVER Arkivkode 1-KRSF Tilbud anskaffelse trykking av valgkort Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSER OVER Arkivkode 1-KRSF Tilbud anskaffelse trykking av valgkort Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSER OVER Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Tilbud anskaffelse trykking av valgkort Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSER OVER Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Tilbud anskaffelse trykking av valgkort Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE

12 Side 12 Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALG DIVERSE HENVENDELSER Avsender Sannidal menighetskontor - Kari Skarvang Arkivkode 1-KRSF Valgregler Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014 Mottaker Nordlandsforskning - Bjarne Lindeløv Arkivkode 1-KRSF-121 Begjæring om innsyn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ANSKAFFELSE FORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN 2014 Mottaker Misjonshøgskolen - Bård Mæland Arkivkode 1-KRSF-121 Begjæring om innsyn Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM FASTSETJING OG ENDRING AV FOSTRINGSTILSKOT Brev.dato Mottaker Barne likestillings og inkluderingsdepartementet Arkivkode 1-KRSF-714 Høring - Forslag om endring i forskrift om Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-SHS fastsetjing og endring av fostringstilskot Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HIV NORGE Avsender HivNorge Arkivkode 1-KRSF Diverse informasjon Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-GKH

13 Side 13 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PREKENER - AGENDAER Arkivkode 1-KRSF-523 Grunnlovsjubileet, Den norske kirke - del 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mottaker KIFO - Olaf Aagedal Arkivkode 1-KRSF-523 Grunnlovsjubileet, Den norske kirke - del 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PREKENER - AGENDAER Arkivkode 1-KRSF-523 Grunnlovsjubileet og Kirkerådet - preken Frogner kirke Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Grunnlovsjubileet og Kirkerådet - preken Frogner kirke Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Stoff fra 1814-markeringen i Lunner kirke

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Preken Finnsnes kirke Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Åna fengsel Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Grunnlovsjubileet - Agenda og preken fra bedegudstjenesten i Enebakk Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Den historiske markeringen av Bønnedag i Mysen og Eidsberg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Agenda for grunnlovsgudstjeneste i Askim kirke

15 Side 15 Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Festgudstjeneste i Nordby kirke i anledning grunnlovsjubileet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Program med mer fra gudstjeneste i Trøgstad kirke i forbindelse med grunnlovsjubileet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arkivkode 1-KRSF-523 Grunnlovsjubileet - gudstjenester og kulturarrangement i Ringsaker Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TJENESTEBOLIG OG BOPLIKTORDNINGEN FOR PRESTENE Arkivkode 1-KRSF-338 Rundskriv - Oppheving av prestenes boplikt - Ny Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder Arkivsak/doknr. 15/422-2 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** Tilbud om rådgiverstilling i Kirkerådet

16 Side 16 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd Arkivsak/doknr. 15/421-7 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Brev.dato Arkivkode 1--***-*** Vedrørende søknad på følgende utlysning Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd Kommunikasjonsdirektør Arkivsak/doknr. 15/421-8 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Brev.dato Arkivkode 1--***-*** Søknad kommunikasjonssjef og anmodning om Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd u.off behandling Arkivsak/doknr. 15/422-3 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** Tilbud til Hanna Vangen Nordbø Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd Arkivsak/doknr. 15/423-2 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Brev.dato Arkivkode 1--***-*** Melding ifm. søknad Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd Arkivsak/doknr. 15/422-5 Sakstittel J.f.dato: TILSETTINGSSAK Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** Melding om tilsetting Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 25 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

17 Side 17 J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Arkivkode 1-KRSF-046 Oppsummering opprinnelig innlevert som Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 politianmeldelse i februar 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FRIVILLIGHET NORGE Avsender Frivillighet Norge - Morten Johansen Arkivkode 1-KRSF-567 Innkalling til møte i Nettverksgruppe for Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB økonomiske rammevilkår Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - PRESTEBOLIGER MED KULTURHISTORISK VERDI Avsender Det Kgl. kulturdepartement Arkivkode 1-BMSF-338 Opplysningsvesenets fond - presteboliger med Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB kulturhistorisk verdi - høring Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: FLYKTNINGESPØRSMÅL Mottaker Utenriksdepartementet Arkivkode 1-KRSF- Uttalelse fra Mellomkirkelig råd: Norge må ta Saksansv. KR-KR-ØKAVD-AAJO større ansvar for å løse den humanitære krisen i Middelhavet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I Arkivkode 1-KRSF-523 Referat fra Kirkerådets grunnlovsjubileumskomité Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I

18 Side 18 Arkivkode 1-KRSF-523 Kirkerådet, ref. fra grunnlovsjubileumskomiteen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I Arkivkode 1-KRSF-523 Kirkerådet, ref. fra grunnlovsjubileumskomiteen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I Arkivkode 1-KRSF-523 Kirkerådet, ref fra møte i grunnlovsjubileumskomiteen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I Arkivkode 1-KRSF-523 Kirkerådets grunnlovsjubileumskomite, referat Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I Arkivkode 1-KRSF-523 Kirkerådets grunnlovsjubileumskomite, ref.

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6959-21 Sakstittel J.f.dato: 16.02.2015 OVF 2015 - SØKNADER TIL KIRKERÅDET Avsender Nidaros Bispedømme - Jorun Opedal Uglem Arkivkode 1-KRSF-161.3 Innkomne søknader 2015 Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-8 Sakstittel J.f.dato: 15.12.2014 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014 Avsender Kulturdepartementet - Ellen Ur Arkivkode 1-KRSF-312.2 Etatsstatistikk 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/386-2 Sakstittel J.f.dato: 19.01.2015 OVF 2015 - SØKNAD OM LÅN Brev.dato 16.01.2015 Avsender Nordstrand menighet - Espen Feilberg Jacobsen Arkivkode 1-KRSF-161.2 Vedrørende søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-56 Sakstittel J.f.dato: 20.04.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014-2015 Brev.dato 17.04.2015 Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-312.2 Opplysningsvesenets

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6104-2 Sakstittel J.f.dato: 13.10.2014 KIRKEVALGET 2015 - VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Mottaker Inger Johanne Lindahl; Geir Skårland; Jens Z. Meyer; Elizabeth Bovoli; Per-Inge

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4269-7 Sakstittel J.f.dato: 29.09.2014 KIRKERÅDSMØTE SEPTEMBER 2014 Brev.dato 26.09.2014 Avsender Hamar bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-012.2 Brev fra Hamar bispedømmeråd Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2094-61 Sakstittel Brev.dato 25.06.2014 1-KRSF-312.1 Stemmegivning for ny biskop i Nord-Hålogaland Arkivsak/doknr. 14/2094-62 Sakstittel Arkivsak/doknr. 14/2094-63 Sakstittel

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato: 08.10.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen,

Detaljer

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 9.-13. februar 2015 Godkjent av Bispemøtet 26. februar 2015 Protokoll Bispemøtet BM Voksenåsen, Oslo, 9.-13. februar 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møtedato: 08.04.2015-09.04.2015 Møtested: Hotell Scandic Nidelven, Trondheim Møtetid: 16:00-20:00 og 08:30 11.30 Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedeltakere Bjørn

Detaljer

KM 3.5/09 ÅRSMELDING 2008 DØVEKIRKENES FELLESRÅD

KM 3.5/09 ÅRSMELDING 2008 DØVEKIRKENES FELLESRÅD KM 3.5/09 ÅRSMELDING 2008 DØVEKIRKENES FELLESRÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Fellesrådet og administrasjonen 1.1 Fellesråd s. 3 1.2 Ansatte s. 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet s. 8 1.4 Samlinger s. 8 1.5 Økonomi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

Styrket demokrati i Den norske kirke

Styrket demokrati i Den norske kirke Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, 13. februar 2008 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDSMØTE 30.JANUAR 2014 Kl 10 14. Til stede: Domkirken Elverhøy Grønnåsen Hillesøy Kroken Kvaløy Sandnessund Tromsøysund Ullsfjord Domprosten Kommunens repr. Vilgunn Gregusson Sverre

Detaljer

Frogn kirkelige fellesråd

Frogn kirkelige fellesråd Årsrapport 2008 Frogn kirkelige fellesråd Side 1 of 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering av tiltak, måloppnåelse og økonomi... 3 1.1. Hovedmål... 3 1.2. Tiltak som er blitt iverksatt i løpet av året...

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Karnevalsgudstjeneste i Glemmen kirke Årsrapport 2013 Årsmelding 2013. Innledning. 2013 ble igjen et år hvor nye skritt tas i skille mellom stat og kirke i Norge. Kirkerådet

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke Det hendte i 1992 En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke JANUAR 1992 Biskop Per Lønning går i sin nyttårstale til felt mot politisk bibelmisbruk i forbindelse med EF-striden. Lønning mener

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET Innhold Utvalgenes rapporter... 6 Trosopplæringsutvalget... 6 Diakoniutvalget... 9 Domkirkeutvalget... 13 Storhamar kirkeutvalg... 15 Informasjonsutvalget... 16 Sokneprestens

Detaljer