OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Mottaker Inger Johanne Lindahl; Geir Skårland; Jens Z. Meyer; Elizabeth Bovoli; Per-Inge Haugen; Dag Arnulf Kvarstein; Ida Kristin Lie; Karianne Hjørnevik Nes; Kristian Stendahl; Ole Martin Thelin; Gry Friis Eriksen; Arkivkode 1-KRSF Oppsummering - valgarbeidsdag (2) Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Mottaker Inger Johanne Lindahl; Geir Skårland; Jens Z. Meyer; Elizabeth Bovoli; Per-Inge Haugen; Dag Arnulf Kvarstein; Ida Kristin Lie; Karianne Hjørnevik Nes; Kristian Stendahl; Ole Martin Thelin; Gry Friis Eriksen; Arkivkode 1-KRSF Oppsummering valgsamlingen 12. september Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LVF KIRKELEDERKONSULTASJON TRONDHEIM 2015 LWF Avsender Trondheim kommune - Berit Soberg Arkivkode 1-KRSF Svar på henvendelse om middag i herresalen Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

2 Side 2 J.f.dato: PILGRIMAGE OF JUSTICE AND PEACE WORLD COUNCIL OF CHURCHES KIRKENES VERDENSRÅD KV Avsender WCC - Nan Braunschweiger Arkivkode 1-KRSF Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace Saksansv. KR-KR-ØKAVD-BHA Revised Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PILGRIMAGE OF JUSTICE AND PEACE WORLD COUNCIL OF CHURCHES KIRKENES VERDENSRÅD KV Mottaker General Secretary Olav Fykse Tveit; WCC - Nan Braunschweiger Arkivkode 1-KRSF WCC Reference Group on the Pilgrimage of Saksansv. KR-KR-ØKAVD-BHA Justice and Peace Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LVF NASJONALKOMITE Avsender Terje Solberg Arkivkode 1-KRSF- Referat fra Det lutherske verdensforbunds Saksansv. KR-KR-ØKAVD-LJD nasjonalkomité 1. okt14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Utmelding Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LYS VÅKEN 2014 Brev.dato Avsender Mo sokn - Harald Farestveit Arkivkode 1-KRSF Lys våken 2014 støtte til utdeling av salmebøker KAA

3 Side 3 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FELLESKORRESPONDANSE MED BISPEDØMMERÅDENE OM TROSOPPLÆRING Brev.dato Mottaker Flere mottaker Arkivkode 1-KRSF Lys våken med salmeressurs okt 2014 KKO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FELLESKORRESPONDANSE MED BISPEDØMMERÅDENE OM TROSOPPLÆRING Brev.dato Mottaker Flere mottaker Arkivkode 1-KRSF Statusrapport Trosopplæringsreformen 2014 KKO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Avsender Birgitte Kveno Arkivkode 1-KRSF-532 Påmelding til konfirmasjonsleir RLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Brev.dato Mottaker Bispedømmerådene Arkivkode 1-KRSF-113 Tilskudd til trosopplæringsreformen - Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK utjevningsmidler og søknad om bruk av stikkordsfullmakt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR MOTIORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Brev.dato

4 Side 4 Avsender Gunnar Borgos Arkivkode 1-KRSF Høringsuttalelse Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-HJS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: EVALUERLING AV GUDSTJENESTEREFORMEN - NY LITURGISK MUSIKK Brev.dato Avsender Søkneprest i Alvdal - Kari Holte Arkivkode 1-KRSF-513 Angående innføringen av ny liturgi Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TILSETTING AV NY BISKOP I NORD- HÅLOGALAND Avsender Nord-Hålogaland bispedømmeråd - Ann-Mari Årnes Arkivkode 1-KRSF Invitasjon til vigslingsgudstjeneste og Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME skriftetmålsgudstjeneste Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Mottaker Oslo bispedømmeråd; Borg bispedømmeråd; Hamar bispedømmeråd; Tunsberg bispedømmeråd; Agder og Telemark bispedømmeråd; Stavanger bispedømmeråd; Bjørgvin bispedømmeråd; Møre bispedømmeråd; Nidaros bispedømmeråd; Sør-Hålogaland bispedømmeråd; Nord-Hålogaland bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-113 Korrigert tildelinggsbrev statsbudsjettet 2014 post Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK 75 Trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATENS ØKONOMIREGLEMENT

5 Side 5 Avsender Direktoratet for Økonomistyring - Jan-Erik Hansen Arkivkode 1-KRSF- Bedre Stat-prisen 2015 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: BEDRIFTSHELSETJENESTE Mottaker Maren E. Farmen Arkivkode 1-KRSF- Bedriftshelsetjenester Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: BEDRIFTSHELSETJENESTE Mottaker Medica bedriftshelsetjeneste Arkivkode 1-KRSF- Medica bedriftshelsetjeneste Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KOMMUNIKASJONSDAGER Mottaker Elise Sandnes Arkivkode 1-KRSF-046 Notat til stiftsdirektørene Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Mottaker Lutheran World - Monika Rawcliffe Arkivkode 1-KRSF-610 Nominierungsformular LWB-Konsultation in Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Trondheim Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Mottaker Rev. Amalorpavam Arkivkode 1-KRSF-610 Project Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT

6 Side 6 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET Avsender Sjomannskirken - Odd Dyvik Arkivkode 1-KRSF-619 Protokoll GF august 2014 Saksansv. KR-KR-ØKAVD-LJD Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TILSETTING AV NY BISKOP I NORD- HÅLOGALAND Avsender Gratangen menighetsråd - Agnar Eilifsen Arkivkode 1-KRSF Beklagelse Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - ENDRINGER I OFFENTLIGLOVA - VIDEREBRUK AV OFFENTLIG INFORMASJON OG GJENNOMFØRING AV EUs ENDRINGS DIREKTIV TIL VIDEREBRUKSDIREKTIVET (2013/37/EU) Avsender Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Øye An-Magritt Arkivkode 1-KRSF-000 Høringsbrev - viderebruksdirektivet Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: NYE RAMMEAVTALER OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATLIGE VIRKSOMHETER Avsender Sparebank 1 SMM - Linn Antonsen Arkivkode 1-KRSF-130 Kvikkguide nettbank bedrift Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato Avsender Kristelig studieforbund - Hege Irene Fossum

7 Side 7 Arkivkode 1-KRSF- Budsjettinnspill 2015 Brev Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV medlemsorganisasjoner DNK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Avsender Kristelig studieforbund - Hege Fossum Arkivkode 1-KRSF- Mer om budsjettkutt - slik kan dere bidra overfor Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Aftenposten Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Avsender K-Stud - Hege Fossum Arkivkode 1-KRSF- Opprop Redd kursene våre Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ARKIVET I KIRKERÅDET - INNSYN OG FORESPØRSLER 2014 Mottaker Vårt Land Arkivkode 1-KRSF Innvilget innsyn i saksdokumenter Saksansv. KR-ADMAVD-KR-ARKSEK- DTH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Medlemsskap Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Medlemskap i Den norske kirke Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY

8 Side 8 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Medlemskap i Den norske kirke Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Medlemskap i Den norske kirke Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Medlemskap i Den norske kirke Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Medlemskap i Den norske kirke Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Medlemskap i Den norske kirke

9 Side 9 Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-BNY Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STYRINGSGRUPPEN FOR VEIEN TIL PRESTETJENESTE Avsender Bispemøtet - Øyvind Rise Arkivkode 1-KRSF Godkjent protokoll STVTP Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- OME Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING GENERELT Avsender Vaksdal kirke - Frode Kvamsøe Arkivkode 1-KRSF Lys våken 2014 støtte til utdeling av salmebøker KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING GENERELT Mottaker Vaksdal kirke - Frode Kvamsøe Arkivkode 1-KRSF Lys våken 2014 støtte til utdeling av salmebøker KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Mottaker Birgitte Kveno Arkivkode 1-KRSF-532 Svar på spørsmål om påmelding til RLA konfirmasjonsleir Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: UTVALG FOR LIKESTILLING OG SOSIAL ETIKK (ULS) Avsender Kirkelig ressursssenter - Gaute Brækken

10 Side 10 Arkivkode 1-KRSF Referat ULS oktober 2014 Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-SHS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SKAPERVERK BÆREKRAFT NETTVERKSAMLING Mottaker Kirkelig nettverk for skaperverk og bærekraft Arkivkode 1-KRSF-712 Klimapilegrim 2015 Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-PIV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TIL KOMPONISTENE I NORSK KORALBOK 3 Brev.dato Avsender Goos ten Napel Arkivkode 1-KRSF Godkjennelse for bruk av komposisjon Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- AGH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LYS VÅKEN 2014 Mottaker Hildegunn Opstad Smørgrav Arkivkode 1-KRSF Lys våken med salmeressurs okt 2014 KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: NATTVERDVIN Avsender Vinnmonopolet - Jon Lindahl Arkivkode 1-KRSF Om altervin og nattverd Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2015 DEN NORSKE KIRKE Avsender Kulturdepartement Arkivkode 1-KRSF-113 Prop. 1 S Den norske kirke side

11 Side 11 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSREGNSKAPET 2014 Avsender Kulturdepartement - Lytjohan Gry Arkivkode 1-KRSF-132 Informasjon om endringer i krav til rapportering Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO til statsregnskapet av refusjoner Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PERSONALMAPPE Mottaker *** Arkivkode 1--***-***; 2--***-*** Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 23 første ledd Søknad om ulønnet permisjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Mottaker Kjell Ervik Arkivkode 1-KRSF- Svar Hva er Den norske kirkes abortsyn Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETT 2015 KONTAKT MED STORTING OG REGJERING Mottaker Alice Braadland Arkivkode 1-KRSF-113 Budsjettinspill fra Den norske kirke - Kirkerådet Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Mottaker Kjell Ervik Arkivkode 1-KRSF- Svar Hva er Den norske kirkes abortsyn Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SØKNAD OM GODKJENNING SOM KATEKET Brev.dato Avsender Monica Østeig Arkivkode 1-KRSF Låmsrøps om godkjenning av utenlandsk Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-MEA utdannelse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅP - SPØRSMÅL OM FADDERE, DÅPSATTEST M.V. Mottaker Reidun Gulbaek Arkivkode 1-KRSF Dåp den Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅP - SPØRSMÅL OM FADDERE, DÅPSATTEST M.V. Mottaker Camilla Dølør Arkivkode 1-KRSF Fadder Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-RAPPORTERING STATISTIKK OG KVALITSTSSIKING Mottaker KR - Seksjon for IKT - Øyvind Meling Arkivkode 1-KRSF-377 Markering av hvilket lokalt fagsystem kirkelige Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ handlinger hentes fra Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-RAPPORTERING STATISTIKK OG KVALITSTSSIKING Mottaker KR - Seksjon for IKT - Svein Henry Jåvold Arkivkode 1-KRSF-377 Oppgaver Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-RAPPORTERING STATISTIKK OG KVALITSTSSIKING

13 Side 13 Brev.dato Avsender Rune Gulbrandsen Arkivkode 1-KRSF-377 Oversendelse fra EVRY av brukerveiledning til Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Jasper Reports Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-RAPPORTERING STATISTIKK OG KVALITSTSSIKING Brev.dato Avsender Rune Gulbrandsen Arkivkode 1-KRSF-377 Direktekontakt med EVRY Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅPSMOBILISERING 2014 Brev.dato Avsender Aagot Skjeldal Arkivkode 1-KRSF-514 Estimater KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Brev.dato Avsender Kirkevergen i Bærum Arkivkode 1-KRSF-532 Undervisningsplikt for konfirmanter RLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: MIKKELSMESSKONFERANSE Brev.dato Avsender Kirkerådet Arkivkode 1-KRSF-522 Brosjyre Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- DSH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: BYGGESAKER KIRKEBYGG - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME Brev.dato

14 Side 14 Avsender Agder bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-331 Langesund kirke, Bamble prosti - Godkjenning av Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- OMB front oppbygging av scene Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - KIRKEBYGG - (HØRINGSSVAR) Mottaker Ole Kristian Nordengen Arkivkode 1-KRSF-331 Utleie av lokaler i underetasje i arbeidskirke Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DØVEKIRKEN - TILSKUDD - STYRINGSSAMTALER Avsender Døvekirkens fellesråd Arkivkode 1-KRSF Forlag til saksliste til fellesrådsmøtet 20 oktober Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FELLESRÅD REGNSKAP 2013 RAPPORTERING Brev.dato Avsender Kulturdepartementet - Ole-Bernt Langset Arkivkode 1-KRSF-132 Driftsinntekter Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato Mottaker Anne-Marie Austbø Johannessen Arkivkode 1-KRSF- Sex, løgn og ærestap Saksansv. KR-KR-INFAVD-TEV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Inger Johanne Lindahl;

15 Side 15 Geir Skårland; Jens Z. Meyer; Elizabeth Bovoli; Per-Inge Haugen; Dag Arnulf Kvarstein; Ida Kristin Lie; Karianne Hjørnevik Nes; Kristian Stendahl; Ole Martin Thelin; Gry Friis Eriksen; Arkivkode 1-KRSF FW Nominasjonskomiteen til prester og lek Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA kirkelige tilsatte - forhold til valgrådets spørsmål Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅP - SPØRSMÅL OM FADDERE, DÅPSATTEST M.V. Brev.dato Avsender Kanebogen - Hans Jørgen Nilsen Arkivkode 1-KRSF Hva skal egentlig til for å være fadder Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Brev.dato Mottaker Georg Reistad - sokneprest i Egersund menighet Arkivkode 1-KRSF-610 Pilgrimsleden til Nidaros Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING GENERELT Avsender Kateket Varhaug Arkivkode 1-KRSF LysVåken og Salmeresurss støtte KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING GENERELT Brev.dato Mottaker Kateket Varhaug Arkivkode 1-KRSF LysVåken og Salmeresurss støtte

16 Side 16 Saksansv. KR-MENAVD-KR-BUTSEK- KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅPSUTSTILLING 2017 Brev.dato Avsender Eckbos Legat Arkivkode 1-KRSF Eckbos Legat - utdelingsvedtak Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- TSM

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4269-7 Sakstittel J.f.dato: 29.09.2014 KIRKERÅDSMØTE SEPTEMBER 2014 Brev.dato 26.09.2014 Avsender Hamar bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-012.2 Brev fra Hamar bispedømmeråd Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/386-2 Sakstittel J.f.dato: 19.01.2015 OVF 2015 - SØKNAD OM LÅN Brev.dato 16.01.2015 Avsender Nordstrand menighet - Espen Feilberg Jacobsen Arkivkode 1-KRSF-161.2 Vedrørende søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-8 Sakstittel J.f.dato: 15.12.2014 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014 Avsender Kulturdepartementet - Ellen Ur Arkivkode 1-KRSF-312.2 Etatsstatistikk 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6959-21 Sakstittel J.f.dato: 16.02.2015 OVF 2015 - SØKNADER TIL KIRKERÅDET Avsender Nidaros Bispedømme - Jorun Opedal Uglem Arkivkode 1-KRSF-161.3 Innkomne søknader 2015 Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-56 Sakstittel J.f.dato: 20.04.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014-2015 Brev.dato 17.04.2015 Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-312.2 Opplysningsvesenets

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2094-61 Sakstittel Brev.dato 25.06.2014 1-KRSF-312.1 Stemmegivning for ny biskop i Nord-Hålogaland Arkivsak/doknr. 14/2094-62 Sakstittel Arkivsak/doknr. 14/2094-63 Sakstittel

Detaljer

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 9.-13. februar 2015 Godkjent av Bispemøtet 26. februar 2015 Protokoll Bispemøtet BM Voksenåsen, Oslo, 9.-13. februar 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med

7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 1978 Abortspørsmålet, Uttalelse fra Dnk's biskoper 31

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møtedato: 08.04.2015-09.04.2015 Møtested: Hotell Scandic Nidelven, Trondheim Møtetid: 16:00-20:00 og 08:30 11.30 Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedeltakere Bjørn

Detaljer

KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa

KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa Velkomen til Kyrkjemøtet! Pressa er velkomen til Kyrkjemøtet 2015. Møtet vert i år halde i Trondheim 9.- 15. april. Opningsgudstenesta er i Nidarosdomen kl. 13.00,

Detaljer

1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6

1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6 1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6 1917 Prostevisitas 7 1917 Vedlikehold av prestegaardsbygninger

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke Det hendte i 2005 En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke 15. januar Sørgemarkeringer i domkirkene 15. januar ble nasjonen vevd sammen i en kjede av sørgegudstjenester og musikkandakter i

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato: 08.10.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET Noen hovedtrekk og tendenser i KAs arbeid i 2002 Tre større saker satte sitt tydelige preg på året 2002: Fremleggelsen av "Samme kirke- ny ordning" og den påfølgende

Detaljer

STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Andre medlemskirker/observatører/gjester Tidsplan

STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Andre medlemskirker/observatører/gjester Tidsplan STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Den katolske kirke: Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Den norske kirke: Det Norske Baptistsamfunn: Det Norske

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

Styrket demokrati i Den norske kirke

Styrket demokrati i Den norske kirke Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, 13. februar 2008 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer