OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF Avsender Kulturdepartementet - Ellen Ur Arkivkode 1-KRSF Etatsstatistikk 2014 Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender IKO Kirkelig pedagogisk senter - Marianne Uri Øverland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - prosjektet Høytider og Merkedager Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - drifting av ressurssenter Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Kristent interkulturelt arbeid Rogaland - Turid Ekland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - tilleggsopplysninger om søknad Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Nidaros bispedømmeråd - Trond Vegar Eriksen Arkivkode 1-KRSF Bekrefter mottatt søknad fra Levanger menighet Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK om diakoniprosjekt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET

2 Side 2 Brev.dato Avsender Kristent interkulturelt arbeid Rogaland - Turid Ekland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - KIAs menighetsnettverk og Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK konferanse om flerkulturell innvandring i menighetene Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Oslo Bachkor - Einar Hålien Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - Framføring av Bachs H-mollmesse Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Aurland sokneråd - Monica Finden Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - Vennskapssamarbeid med Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Vällingby for ungdomsledere Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Modum menighet - Torunn Nateland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - prosjektet Tro og Lys Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNAD OM LÅN Avsender Fitjar kommune Arkivkode 1-KRSF Orgel i Fitjar kyrkje Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNAD OM LÅN Mottaker Fitjar kommune - Trond Salmo Arkivkode 1-KRSF Orgel i Fitjar kyrkje

3 Side 3 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG STATISTIKK Avsender Statistisk sentralbyrå - Alice Steinkellner Arkivkode 1-KRSF-381 Kirkerådet Utdanning fullført i utlandet Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Forsøk med sammenslåtte menighetsråd - Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE overføring av myndighet til Kirkerådet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FELLESKORRESPONDANSE MED BISPEDØMMERÅDENE OM TROSOPPLÆRING Mottaker Flere mottaker Arkivkode 1-KRSF Samisk trosopplæring. Rådgiversamling 3 og 4 des 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN STL - REFERATER & SAKSPAPIRER Brev.dato Avsender Samarbeidsrådet for tros- og livssamfunn - Anniken Fleisje Arkivkode 1-KRSF Nyheter fra Samarbeidsrådet for tros- og Saksansv. KR-KR-ØKAVD-LJD livssynssamfunn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HATYTRINGER MOT ENKELTPERSONER OG GRUPPER Avsender Statsministerens kontor Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-79 KR-KR-ØKAVD-BHA Takk for din deltakelse på regjeringens møte om hatytringer

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Avsender Olav Rune Ertzeid Arkivkode 1-KRSF-610 Om brev til Mulue Tesfay Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - KIRKELIGE VALG MEDLEMSREGISTER - KLAGER PÅ FEILOPPFØRING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Klage på uønsket medlemskap i Den norske kirke Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: UNGDOMMENS KIRKEMØTE 2014 (UKM14) Brev.dato Avsender Utenriksdepartement - Vegar Brynildsen Arkivkode 1-KRSF Ungdommens kirkemøte 2014 RLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN Avsender Benita Christensen - kikens familievern Arkivkode 1-KRSF-560 Styremøte SKF protokoll 09 desember 2014 Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-GKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HENVENDELSER FRA KULTURINSTITUSJONER / PERSONER Brev.dato Avsender Annette Gjerde Hansen Arkivkode 1-KRSF Nordisk samarbeid - kirke & filmfora Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- TSM

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PROSJEKT NY SALMEBOK Avsender Sverre Krutnes Arkivkode 1-KRSF Norsk Salmebok - Menighetsutgaven Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- VKR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I GRUNNLOVSJUBILEET Avsender Steine Bjørn Arne Arkivkode 1-KRSF-523 Rapport om nasjonale Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- TSM grunnlovsjubileumsarrangement 2014 i Den norske Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF Mottaker Bispedømmerådene Arkivkode 1-KRSF Styringssamtaler våren 2015 Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEMØTE 2015 Mottaker Ordfører Rita Ottervik Arkivkode 1-KRSF- Kirkemøtet 2015 Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Avsender Kud - Ole Bernt Langset Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-113 KR-KR-ADMAVD-SMK Statsbudsjettet Korrigert tildeling av bevilgning - Bispedømmerådene

6 Side 6 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Avsender Kud - Ole Bernt Langset Arkivkode 1-KRSF-113 Statsbudsjettet Korrigert tildeling - Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Kirkerådet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Avsender Helge. S. Loekke Arkivkode 1-KRSF-610 Hvor er Kyrkja Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ELCJHL EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF JORDAN AND THE HOLY LAND Avsender Rygge og Ekholt menigheter - Line Solvik Arkivkode 1-KRSF Oppfordring til ekstraordinært offer Saksansv. KR-KR-ØKAVD-GLE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Ny Servicedesk sak _Ref_numSD Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Utførte oppgaver utover vanlig drift Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-SIKKERHET - DATATILSYNET Avsender Clemens Eiendom - Bente B. Hanssen Arkivkode 1-KRSF Signert databehandleravtale, Kirkerådet Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER Mottaker Porsanger menighet - Laila Jernsletten Arkivkode 1-KRSF Forespørsel fra Porsanger menighet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HENVENDELSER FRA KULTURINSTITUSJONER / PERSONER Mottaker Brønnøy kommune - politisk sekretariat Arkivkode 1-KRSF Sak LEDSAGERBEVIS Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- TSM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-121 Spørsmål ifb. med åpen anbudskonkurranse Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Offl. 23 tredje ledd

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-121 Frist for anbudskonkurranse Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: AVTALER MED DFØ (SSØ) Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-130 Avtale om pilottest, ny arbeidsflyt - signert Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG VIGSEL AV HOMOFILE - HOMOFILT SAMLIV Avsender Kjetil Wehn Arkivkode 1-KRSF Ytring om Kirkens holdning til homofili - Saksansv. KR-KR-INFAVD-STH Opplysninger publisert på offentlig journal Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG VIGSEL AV HOMOFILE - HOMOFILT SAMLIV Brev.dato Avsender Kjetil Wehn Arkivkode 1-KRSF Utsagn om Kirkens holdning til homofili - Saksansv. KR-KR-INFAVD-STH Forlanger å få navn fjernet fra offentlig journal Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG VIGSEL AV HOMOFILE - HOMOFILT SAMLIV Mottaker Kjetil Wehn Arkivkode 1-KRSF Forlanger å få navn fjernet fra offentlig journal Saksansv. KR-KR-INFAVD-STH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-MODULER - KIRKENETTET

9 Side 9 Avsender Jondal søkn - Laila Bergsagel Arkivkode 1-KRSF Rundskriv nr 2/2014 kyrkjenett.no Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Avsender KA - Marit Halvorsen Hougsnæs Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-313.2; 2-KRSF KR-KR-KIRKAVD-OIB NKVL uttalelse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Avsender Nidaros bispedømmeråd - Kristian Stendahl Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Høring - opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKENS EKTESKAPSFORSTÅELSE - DIVERSE HENVENDELSER Avsender Lutheran church of Finland - Sari Blom-Pirjala Arkivkode Information letter from the ELCF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKERÅDETS HØRINGSUTTALELSE TIL STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE Avsender Kulturdepartementet - Sæther Anne Elisabeth Wold Arkivkode 1-KRSF- Oversendelse av søknad om forsøk fra Haram og Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Fjørtoft sokneråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING

10 Side 10 Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Oversendelse av søknad om godkjenning av Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE forsøk med ett menighetsråd for flere so Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Oversendelse av søknad om forlengelse av forsøk Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE med Sel kirkelige råd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Oversendelse av søknad fra Ølen sokn og Bjoa Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE sokn i Vindafjord kommune om forsøk Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Mottaker Helge S. Loekke Arkivkode 1-KRSF-610 Hvor er Kyrkja Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PAKISTAN Mottaker Bishop Samuel Azariah Arkivkode 1-KRSF- Condolences in connection with the attack on the Saksansv. KR-KR-ØKAVD-GLE school in Peshawar Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PAKISTAN Mottaker The Rt. Revd. Humphrey S. Peters Arkivkode Saksansv. 1-KRSF- KR-KR-ØKAVD-GLE Condolences in connection with the attack on the school in Peshawar

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SLUG - SLETT U-LANDSGJELDA Avsender Slett U-landsgjelda Arkivkode 1-KRSF-723 Nyhetsbrev fra SLUG desember 2014 Saksansv. KR-KR-ØKAVD-JDH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Avsender Lademoen menighet - Jørn Lænn Arkivkode 1-KRSF-532 Medlemsregisteret - endringshjelp - Bakklandet RLA sokn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Ny Servicedesk sak _Ref_numSD Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Endring av sertifikat til SHA2

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: IKT I KIRKEN - KIRKEPARTNER Avsender Stavanger bispedømmekontor - Ragna Marie Lura Arkivkode 1-KRSF-361 Samarbeidsavtale - Kirkepartner Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - KIRKELIGE VALG MEDLEMSREGISTER - KLAGER PÅ FEILOPPFØRING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Klage på feiloppført medlemskap - krever Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 kirkeskatt tilbakebetalt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: NASJONALT KOMPETANSENETTVERK TROSOPPLÆRING Mottaker Kompetansenettverket for trosopplæring i Den norske kirke Arkivkode 1-KRSF Utlysning av forskningsoppdrag innen trosopplæring og dato for nettverkskonferanse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HIV NORGE Avsender Hiv Norge - Anne-Karin Kolstad Arkivkode 1-KRSF Innkalling til årsmøte i HivNorge 2015 Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-GKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

13 Side 13 Avsender Tydal kommune - Lunden Nina Arkivkode 1-KRSF Uttalelse scooterdebatten - Tydal kirkelige Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-HJS menighetsrådfellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: BYGGESAKER KIRKEBYGG - BJØRGVIN BISPEDØMME Avsender Jens Z. Meyer Arkivkode 1-KRSF-331 Olsvik kirke - utvidelse av kontorbygg Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- OMB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: EVALUERLING AV GUDSTJENESTEREFORMEN - NY LITURGISK MUSIKK Mottaker Hellemyr menighet - Helene Horverak Arkivkode 1-KRSF-513 Evaluering av gudstjenestereform Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIGITALE RETTIGHETER TIL GUDSTJENESTEMATERIELL Avsender KA - Øystein Dahle Arkivkode 1-KRSF-513 Ny avtale om kopiering i Den norske kirke - Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK avtalepart Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2015 DEN NORSKE KIRKE Brev.dato Mottaker Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-113 Statsbudsjettet Oversikt over disponering Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK av midler til Kirkevalget 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKEN - HØRING Avsender Møre bispedømmeråd - Per-Inge

14 Side 14 Haugen Arkivkode 1-KRSF-533 Høyringssvar frå Møre bispedømeråd KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Jens Z. Meyer Arkivkode 1-KRSF Kor mange kandidatar kan ein prest eller lek tilsett Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA foreslå Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKE - KOSTRA SSB ARBEIDSGRUPPE Brev.dato Mottaker Liv Taule; Liv Taule Arkivkode 1-KRSF-381 Årsstatistikk mer presisering i veiledning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKE - KOSTRA SSB ARBEIDSGRUPPE Brev.dato Mottaker Ida Marie Høeg; Liv Thaule; Ida Marie Høeg Arkivkode 1-KRSF-381 Årsstatistikk mer presisering i veiledning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKE - KOSTRA SSB ARBEIDSGRUPPE Brev.dato Mottaker Ida Marie Høeg; Liv Thaule; Ida Marie Høeg Arkivkode 1-KRSF-381 Årsstatistikk mer presisering i veiledning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DNK - NSI (KUI) PROSJEKTKOMITE - NORD- SØR INFORMASJON - INNKALLING, SAKSPAPIRER, PROTOKOLL 2014 Avsender DNK-nord/sør informasjon

15 Side 15 Arkivkode 1-KRSF-047 Rapport til DNK nord/sør informasjonsstøtte Saksansv. KR-KR-ØKAVD-JDH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: WCC KV KIRKENES VERDENSRÅD GENERELT Brev.dato Avsender WCC - Douglas L. Chial Arkivkode 1-KRSF WCC 2015 programme plans and budget now Saksansv. KR-KR-ØKAVD-LJD available Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KLIMA, MILJØ, FORBRUK, RETTFERD Brev.dato Avsender Lutheran World - Caroline Richter Arkivkode 1-KRSF Church of Norway- Endorsement for LWF Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Delegate to COP20 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KLIMA, MILJØ, FORBRUK, RETTFERD Brev.dato Mottaker LWF Youth - Caroline Richter Arkivkode 1-KRSF LWF Delegation to COP20 Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Avsender Helge S. Loekke Arkivkode 1-KRSF-610 Hvor er Kyrkja Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker KABB Kristent arbeid blant blinde og svaksynte Arkivkode 1-KRSF KABB - Bibel for nye generasjoner Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker KIFO Stiftelsen Kirkeforskning - Ida Marie Høeg Arkivkode 1-KRSF KIFO - Konfirmantundersøkelsen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Areopagos; Substans Arkivkode 1-KRSF Areopagos - Jesusdojo for ungdom i myndighetsfasen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato

17 Side 17 Mottaker NLA Høgskolen Arkivkode 1-KRSF NLA - Varige virkninger Ungdoms erfaring med tro og kirke Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker MHS Misjonshøgskolen - Hans Austnaberg Arkivkode 1-KRSF MHS - Trosopplæring som menighetsutvikling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Universitetet i Tromsø Kirkelig utdanningssenter i nord; Universitetet i Tromsø - Ragnhild Strauman Kirkelig utdanningssenter i nord Arkivkode 1-KRSF KUN - Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Det teologiske Menighetsfakultet - Tone S. Kaufman Arkivkode 1-KRSF MF - Preken som trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Det teologiske Menighetsfakultet - Kristin Graff

18 Side 18 Arkivkode 1-KRSF MF - Kristen spiritualitet i rammen av kirkens trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker KIFO Stiftelsen Kirkeforskning - Pål Ketil Botvar; KIFO Stiftelsen Kirkeforskning Arkivkode 1-KRSF KIFO - Tro, tilhørighet og menneskerettigheter Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Verbum forlag - Hans-Olav Mørk; Verbum forlag Arkivkode 1-KRSF Verbum - Tidslinjen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Eide forlag - Sindre Eide; Eide forlag Arkivkode 1-KRSF Eide - Bruk salmeboken i konfirmasjonstiden Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Avsender Det teologiske Menighetsfakultet - Morten Holmquist Arkivkode 1-KRSF Søknaden om konfirmasjonspedagogikk

19 Side 19 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STRATEGISAK Brev.dato Avsender Kirkens familievern - Benita Christensen Arkivkode 1-KRSF Evaluering av arbeidet med utarbeidelse av temakveld samliv Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INVESTERING I KULL- OG PETROLEUMSSELSKAPER Avsender Finansdepartementet - Anders Marius Olsen Arkivkode 1-KRSF Høring - rapport fra ekspertgruppen for Statens Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-PIV pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING Brev.dato Avsender Burson-Marsteller - Ingrid Langerud Arkivkode 1-KRSF-121 Vedrørende utlysning på Doffin - Rammeavtale Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK for kommunikasjonsrådgivning Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Inger Johanne Lindahl Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-313.2; 2-KRSF KR-KR-KIRKAVD-OIB Svar vedr opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Oslo bispedømmeråd - Gry Friis Eriksen Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Høringssvar opplæring av menighetsråd og fellesråd

20 Side 20 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Dag Arnulf Kvarstein; Dag Arnulf Kvarstein Arkivkode 1-KRSF Ansatte i BDR i nominasjonskomite Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Steinar Olav Moen; Steinar Olav Moen Arkivkode 1-KRSF Medlem i nominasjonskomite Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Tunsberg bispedømme - Ole Martin Thelin Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd - høringssvar fra Tunsberg bispedømmeråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Nord-Hålogaland bispedømme - Anne Kirsti Kjenne Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Høringssvar-opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - KIRKELIGE VALG MEDLEMSREGISTER - KLAGER PÅ FEILOPPFØRING Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Tilbakebetaling av mottatt tilskudd (var RE Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 endring)

21 Side 21 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er løst Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Endring av sertifikat til SHA2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Brev.dato Mottaker Lademoen menighet - Jørn Lænn Arkivkode 1-KRSF-532 Svar på medlemsregisteret - endringshjelp - Bakklandet sokn RLA

22 Side 22 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Mottaker Rune Gulbrandsen Arkivkode 1-KRSF EO - Faste kjøringer 2015 Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER DIAPRAKSIS SOM TROSOPPLÆRING I FLERKULTURELLE LOKALSAMFUNN Brev.dato Avsender Diakonhjemmet - Kari Korslien Arkivkode 1-KRSF Årsrapport 2014 SILK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FORSKNING PÅ GUDSTJENESTEREFORMENS INNFØRINGSFASE Brev.dato Mottaker Alle bispedømmerådene Arkivkode 1-KRSF-513 Invitasjon til møte i Kirkerådet om Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA gudstjenestereformen og prosessen videre Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅPSLITURGI OG NATTVERDSLITURGI Brev.dato Avsender Agder og Telemark bispedømmeråd - Grethe Ruud Hansen Arkivkode 1-KRSF Forslag om justeringendring av nattverdsliturgi Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/386-2 Sakstittel J.f.dato: 19.01.2015 OVF 2015 - SØKNAD OM LÅN Brev.dato 16.01.2015 Avsender Nordstrand menighet - Espen Feilberg Jacobsen Arkivkode 1-KRSF-161.2 Vedrørende søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-56 Sakstittel J.f.dato: 20.04.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014-2015 Brev.dato 17.04.2015 Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-312.2 Opplysningsvesenets

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4269-7 Sakstittel J.f.dato: 29.09.2014 KIRKERÅDSMØTE SEPTEMBER 2014 Brev.dato 26.09.2014 Avsender Hamar bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-012.2 Brev fra Hamar bispedømmeråd Saksansv.

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Styrket demokrati i Den norske kirke

Styrket demokrati i Den norske kirke Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, 13. februar 2008 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen

Detaljer

7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med

7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 1978 Abortspørsmålet, Uttalelse fra Dnk's biskoper 31

Detaljer

KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa

KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa KYRKJEMØTET 2015 informasjon til pressa Velkomen til Kyrkjemøtet! Pressa er velkomen til Kyrkjemøtet 2015. Møtet vert i år halde i Trondheim 9.- 15. april. Opningsgudstenesta er i Nidarosdomen kl. 13.00,

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

Når alle stemmer teller

Når alle stemmer teller Når alle stemmer teller Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009 Ulla Schmidt, KIFO Sverre D. Mogstad, MF KIFO Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Sammenfatning av høringsmaterialet

Sammenfatning av høringsmaterialet Innstillingen fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg SAMME KIRKE - NY ORDNING Høring 2002 Sammenfatning av høringsmaterialet Oktober 2002 INTERAKTIVUM / Kirkerådet for Den norske kirke Forord I løpet av perioden

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang Pinsegudstjeneste på Hovinsetra Kirkebladet Ask kapell gjenåpnet Tyristrand barnekor våren 2009 Pinsegudstjeneste

Detaljer