OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF Avsender Kulturdepartementet - Ellen Ur Arkivkode 1-KRSF Etatsstatistikk 2014 Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender IKO Kirkelig pedagogisk senter - Marianne Uri Øverland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - prosjektet Høytider og Merkedager Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - drifting av ressurssenter Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Kristent interkulturelt arbeid Rogaland - Turid Ekland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - tilleggsopplysninger om søknad Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Nidaros bispedømmeråd - Trond Vegar Eriksen Arkivkode 1-KRSF Bekrefter mottatt søknad fra Levanger menighet Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK om diakoniprosjekt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET

2 Side 2 Brev.dato Avsender Kristent interkulturelt arbeid Rogaland - Turid Ekland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - KIAs menighetsnettverk og Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK konferanse om flerkulturell innvandring i menighetene Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Oslo Bachkor - Einar Hålien Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - Framføring av Bachs H-mollmesse Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Aurland sokneråd - Monica Finden Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - Vennskapssamarbeid med Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Vällingby for ungdomsledere Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNADER TIL KIRKERÅDET Brev.dato Avsender Modum menighet - Torunn Nateland Arkivkode 1-KRSF OVF søknad - prosjektet Tro og Lys Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNAD OM LÅN Avsender Fitjar kommune Arkivkode 1-KRSF Orgel i Fitjar kyrkje Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OVF SØKNAD OM LÅN Mottaker Fitjar kommune - Trond Salmo Arkivkode 1-KRSF Orgel i Fitjar kyrkje

3 Side 3 Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG STATISTIKK Avsender Statistisk sentralbyrå - Alice Steinkellner Arkivkode 1-KRSF-381 Kirkerådet Utdanning fullført i utlandet Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Forsøk med sammenslåtte menighetsråd - Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE overføring av myndighet til Kirkerådet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FELLESKORRESPONDANSE MED BISPEDØMMERÅDENE OM TROSOPPLÆRING Mottaker Flere mottaker Arkivkode 1-KRSF Samisk trosopplæring. Rådgiversamling 3 og 4 des 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN STL - REFERATER & SAKSPAPIRER Brev.dato Avsender Samarbeidsrådet for tros- og livssamfunn - Anniken Fleisje Arkivkode 1-KRSF Nyheter fra Samarbeidsrådet for tros- og Saksansv. KR-KR-ØKAVD-LJD livssynssamfunn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HATYTRINGER MOT ENKELTPERSONER OG GRUPPER Avsender Statsministerens kontor Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-79 KR-KR-ØKAVD-BHA Takk for din deltakelse på regjeringens møte om hatytringer

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Avsender Olav Rune Ertzeid Arkivkode 1-KRSF-610 Om brev til Mulue Tesfay Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - KIRKELIGE VALG MEDLEMSREGISTER - KLAGER PÅ FEILOPPFØRING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Klage på uønsket medlemskap i Den norske kirke Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: UNGDOMMENS KIRKEMØTE 2014 (UKM14) Brev.dato Avsender Utenriksdepartement - Vegar Brynildsen Arkivkode 1-KRSF Ungdommens kirkemøte 2014 RLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN Avsender Benita Christensen - kikens familievern Arkivkode 1-KRSF-560 Styremøte SKF protokoll 09 desember 2014 Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-GKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HENVENDELSER FRA KULTURINSTITUSJONER / PERSONER Brev.dato Avsender Annette Gjerde Hansen Arkivkode 1-KRSF Nordisk samarbeid - kirke & filmfora Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- TSM

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PROSJEKT NY SALMEBOK Avsender Sverre Krutnes Arkivkode 1-KRSF Norsk Salmebok - Menighetsutgaven Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- VKR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM I GRUNNLOVSJUBILEET Avsender Steine Bjørn Arne Arkivkode 1-KRSF-523 Rapport om nasjonale Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- TSM grunnlovsjubileumsarrangement 2014 i Den norske Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF Mottaker Bispedømmerådene Arkivkode 1-KRSF Styringssamtaler våren 2015 Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEMØTE 2015 Mottaker Ordfører Rita Ottervik Arkivkode 1-KRSF- Kirkemøtet 2015 Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Avsender Kud - Ole Bernt Langset Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-113 KR-KR-ADMAVD-SMK Statsbudsjettet Korrigert tildeling av bevilgning - Bispedømmerådene

6 Side 6 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Avsender Kud - Ole Bernt Langset Arkivkode 1-KRSF-113 Statsbudsjettet Korrigert tildeling - Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Kirkerådet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Avsender Helge. S. Loekke Arkivkode 1-KRSF-610 Hvor er Kyrkja Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ELCJHL EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF JORDAN AND THE HOLY LAND Avsender Rygge og Ekholt menigheter - Line Solvik Arkivkode 1-KRSF Oppfordring til ekstraordinært offer Saksansv. KR-KR-ØKAVD-GLE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Ny Servicedesk sak _Ref_numSD Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Utførte oppgaver utover vanlig drift Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-SIKKERHET - DATATILSYNET Avsender Clemens Eiendom - Bente B. Hanssen Arkivkode 1-KRSF Signert databehandleravtale, Kirkerådet Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER Mottaker Porsanger menighet - Laila Jernsletten Arkivkode 1-KRSF Forespørsel fra Porsanger menighet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HENVENDELSER FRA KULTURINSTITUSJONER / PERSONER Mottaker Brønnøy kommune - politisk sekretariat Arkivkode 1-KRSF Sak LEDSAGERBEVIS Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- TSM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-121 Spørsmål ifb. med åpen anbudskonkurranse Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Offl. 23 tredje ledd

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-121 Frist for anbudskonkurranse Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK Offl. 23 tredje ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: AVTALER MED DFØ (SSØ) Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-130 Avtale om pilottest, ny arbeidsflyt - signert Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG VIGSEL AV HOMOFILE - HOMOFILT SAMLIV Avsender Kjetil Wehn Arkivkode 1-KRSF Ytring om Kirkens holdning til homofili - Saksansv. KR-KR-INFAVD-STH Opplysninger publisert på offentlig journal Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG VIGSEL AV HOMOFILE - HOMOFILT SAMLIV Brev.dato Avsender Kjetil Wehn Arkivkode 1-KRSF Utsagn om Kirkens holdning til homofili - Saksansv. KR-KR-INFAVD-STH Forlanger å få navn fjernet fra offentlig journal Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKELIG VIGSEL AV HOMOFILE - HOMOFILT SAMLIV Mottaker Kjetil Wehn Arkivkode 1-KRSF Forlanger å få navn fjernet fra offentlig journal Saksansv. KR-KR-INFAVD-STH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR-MODULER - KIRKENETTET

9 Side 9 Avsender Jondal søkn - Laila Bergsagel Arkivkode 1-KRSF Rundskriv nr 2/2014 kyrkjenett.no Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Avsender KA - Marit Halvorsen Hougsnæs Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-313.2; 2-KRSF KR-KR-KIRKAVD-OIB NKVL uttalelse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Avsender Nidaros bispedømmeråd - Kristian Stendahl Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Høring - opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKENS EKTESKAPSFORSTÅELSE - DIVERSE HENVENDELSER Avsender Lutheran church of Finland - Sari Blom-Pirjala Arkivkode Information letter from the ELCF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKERÅDETS HØRINGSUTTALELSE TIL STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE Avsender Kulturdepartementet - Sæther Anne Elisabeth Wold Arkivkode 1-KRSF- Oversendelse av søknad om forsøk fra Haram og Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Fjørtoft sokneråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING

10 Side 10 Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Oversendelse av søknad om godkjenning av Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE forsøk med ett menighetsråd for flere so Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Oversendelse av søknad om forlengelse av forsøk Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE med Sel kirkelige råd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SAMMENSLÅTTE MENIGHETSRÅD - FORSØKSORDNING Avsender Kulturdepartementet - Anne Elisabeth Wold Sæther Arkivkode 1-KRSF Oversendelse av søknad fra Ølen sokn og Bjoa Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-ABGE sokn i Vindafjord kommune om forsøk Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Mottaker Helge S. Loekke Arkivkode 1-KRSF-610 Hvor er Kyrkja Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PAKISTAN Mottaker Bishop Samuel Azariah Arkivkode 1-KRSF- Condolences in connection with the attack on the Saksansv. KR-KR-ØKAVD-GLE school in Peshawar Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: PAKISTAN Mottaker The Rt. Revd. Humphrey S. Peters Arkivkode Saksansv. 1-KRSF- KR-KR-ØKAVD-GLE Condolences in connection with the attack on the school in Peshawar

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SLUG - SLETT U-LANDSGJELDA Avsender Slett U-landsgjelda Arkivkode 1-KRSF-723 Nyhetsbrev fra SLUG desember 2014 Saksansv. KR-KR-ØKAVD-JDH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Avsender Lademoen menighet - Jørn Lænn Arkivkode 1-KRSF-532 Medlemsregisteret - endringshjelp - Bakklandet RLA sokn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Ny Servicedesk sak _Ref_numSD Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Endring av sertifikat til SHA2

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: IKT I KIRKEN - KIRKEPARTNER Avsender Stavanger bispedømmekontor - Ragna Marie Lura Arkivkode 1-KRSF-361 Samarbeidsavtale - Kirkepartner Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - KIRKELIGE VALG MEDLEMSREGISTER - KLAGER PÅ FEILOPPFØRING Avsender *** Arkivkode 1-KRSF Klage på feiloppført medlemskap - krever Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 kirkeskatt tilbakebetalt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: NASJONALT KOMPETANSENETTVERK TROSOPPLÆRING Mottaker Kompetansenettverket for trosopplæring i Den norske kirke Arkivkode 1-KRSF Utlysning av forskningsoppdrag innen trosopplæring og dato for nettverkskonferanse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HIV NORGE Avsender Hiv Norge - Anne-Karin Kolstad Arkivkode 1-KRSF Innkalling til årsmøte i HivNorge 2015 Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-GKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: HØRING - BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

13 Side 13 Avsender Tydal kommune - Lunden Nina Arkivkode 1-KRSF Uttalelse scooterdebatten - Tydal kirkelige Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-HJS menighetsrådfellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: BYGGESAKER KIRKEBYGG - BJØRGVIN BISPEDØMME Avsender Jens Z. Meyer Arkivkode 1-KRSF-331 Olsvik kirke - utvidelse av kontorbygg Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- OMB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: EVALUERLING AV GUDSTJENESTEREFORMEN - NY LITURGISK MUSIKK Mottaker Hellemyr menighet - Helene Horverak Arkivkode 1-KRSF-513 Evaluering av gudstjenestereform Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIGITALE RETTIGHETER TIL GUDSTJENESTEMATERIELL Avsender KA - Øystein Dahle Arkivkode 1-KRSF-513 Ny avtale om kopiering i Den norske kirke - Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK avtalepart Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STATSBUDSJETTET 2015 DEN NORSKE KIRKE Brev.dato Mottaker Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-113 Statsbudsjettet Oversikt over disponering Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK av midler til Kirkevalget 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKEN - HØRING Avsender Møre bispedømmeråd - Per-Inge

14 Side 14 Haugen Arkivkode 1-KRSF-533 Høyringssvar frå Møre bispedømeråd KAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Jens Z. Meyer Arkivkode 1-KRSF Kor mange kandidatar kan ein prest eller lek tilsett Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA foreslå Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKE - KOSTRA SSB ARBEIDSGRUPPE Brev.dato Mottaker Liv Taule; Liv Taule Arkivkode 1-KRSF-381 Årsstatistikk mer presisering i veiledning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKE - KOSTRA SSB ARBEIDSGRUPPE Brev.dato Mottaker Ida Marie Høeg; Liv Thaule; Ida Marie Høeg Arkivkode 1-KRSF-381 Årsstatistikk mer presisering i veiledning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKE - KOSTRA SSB ARBEIDSGRUPPE Brev.dato Mottaker Ida Marie Høeg; Liv Thaule; Ida Marie Høeg Arkivkode 1-KRSF-381 Årsstatistikk mer presisering i veiledning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DNK - NSI (KUI) PROSJEKTKOMITE - NORD- SØR INFORMASJON - INNKALLING, SAKSPAPIRER, PROTOKOLL 2014 Avsender DNK-nord/sør informasjon

15 Side 15 Arkivkode 1-KRSF-047 Rapport til DNK nord/sør informasjonsstøtte Saksansv. KR-KR-ØKAVD-JDH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: WCC KV KIRKENES VERDENSRÅD GENERELT Brev.dato Avsender WCC - Douglas L. Chial Arkivkode 1-KRSF WCC 2015 programme plans and budget now Saksansv. KR-KR-ØKAVD-LJD available Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KLIMA, MILJØ, FORBRUK, RETTFERD Brev.dato Avsender Lutheran World - Caroline Richter Arkivkode 1-KRSF Church of Norway- Endorsement for LWF Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Delegate to COP20 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KLIMA, MILJØ, FORBRUK, RETTFERD Brev.dato Mottaker LWF Youth - Caroline Richter Arkivkode 1-KRSF LWF Delegation to COP20 Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR 2013, 2014 Avsender Helge S. Loekke Arkivkode 1-KRSF-610 Hvor er Kyrkja Saksansv. KR-KR-ØKAVD-EIT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker KABB Kristent arbeid blant blinde og svaksynte Arkivkode 1-KRSF KABB - Bibel for nye generasjoner Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker KIFO Stiftelsen Kirkeforskning - Ida Marie Høeg Arkivkode 1-KRSF KIFO - Konfirmantundersøkelsen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Areopagos; Substans Arkivkode 1-KRSF Areopagos - Jesusdojo for ungdom i myndighetsfasen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato

17 Side 17 Mottaker NLA Høgskolen Arkivkode 1-KRSF NLA - Varige virkninger Ungdoms erfaring med tro og kirke Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker MHS Misjonshøgskolen - Hans Austnaberg Arkivkode 1-KRSF MHS - Trosopplæring som menighetsutvikling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Universitetet i Tromsø Kirkelig utdanningssenter i nord; Universitetet i Tromsø - Ragnhild Strauman Kirkelig utdanningssenter i nord Arkivkode 1-KRSF KUN - Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Det teologiske Menighetsfakultet - Tone S. Kaufman Arkivkode 1-KRSF MF - Preken som trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Det teologiske Menighetsfakultet - Kristin Graff

18 Side 18 Arkivkode 1-KRSF MF - Kristen spiritualitet i rammen av kirkens trosopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker KIFO Stiftelsen Kirkeforskning - Pål Ketil Botvar; KIFO Stiftelsen Kirkeforskning Arkivkode 1-KRSF KIFO - Tro, tilhørighet og menneskerettigheter Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Verbum forlag - Hans-Olav Mørk; Verbum forlag Arkivkode 1-KRSF Verbum - Tidslinjen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Mottaker Eide forlag - Sindre Eide; Eide forlag Arkivkode 1-KRSF Eide - Bruk salmeboken i konfirmasjonstiden Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato Avsender Det teologiske Menighetsfakultet - Morten Holmquist Arkivkode 1-KRSF Søknaden om konfirmasjonspedagogikk

19 Side 19 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: STRATEGISAK Brev.dato Avsender Kirkens familievern - Benita Christensen Arkivkode 1-KRSF Evaluering av arbeidet med utarbeidelse av temakveld samliv Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INVESTERING I KULL- OG PETROLEUMSSELSKAPER Avsender Finansdepartementet - Anders Marius Olsen Arkivkode 1-KRSF Høring - rapport fra ekspertgruppen for Statens Saksansv. KR-MENAVD-KR-DIASEK-PIV pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING Brev.dato Avsender Burson-Marsteller - Ingrid Langerud Arkivkode 1-KRSF-121 Vedrørende utlysning på Doffin - Rammeavtale Saksansv. KR-KR-ADMAVD-SMK for kommunikasjonsrådgivning Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Inger Johanne Lindahl Arkivkode Saksansv. 1-KRSF-313.2; 2-KRSF KR-KR-KIRKAVD-OIB Svar vedr opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Oslo bispedømmeråd - Gry Friis Eriksen Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Høringssvar opplæring av menighetsråd og fellesråd

20 Side 20 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Dag Arnulf Kvarstein; Dag Arnulf Kvarstein Arkivkode 1-KRSF Ansatte i BDR i nominasjonskomite Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KIRKEVALGET VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Brev.dato Mottaker Steinar Olav Moen; Steinar Olav Moen Arkivkode 1-KRSF Medlem i nominasjonskomite Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-AHAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Tunsberg bispedømme - Ole Martin Thelin Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd - høringssvar fra Tunsberg bispedømmeråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: OPPLÆRING AV NYVALGTE RÅD Brev.dato Avsender Nord-Hålogaland bispedømme - Anne Kirsti Kjenne Arkivkode 1-KRSF-313.2; 2-KRSF Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-OIB Høringssvar-opplæring av nyvalgte menighetsråd og fellesråd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DKR - KIRKELIGE VALG MEDLEMSREGISTER - KLAGER PÅ FEILOPPFØRING Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF Tilbakebetaling av mottatt tilskudd (var RE Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK-SHJ Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 endring)

21 Side 21 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er løst Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Endring av sertifikat til SHA2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Arkivkode 1-KRSF Servicedesk sak _Ref_numSD er Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- oppdatert Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KONFIRMASJON GENERELT Brev.dato Mottaker Lademoen menighet - Jørn Lænn Arkivkode 1-KRSF-532 Svar på medlemsregisteret - endringshjelp - Bakklandet sokn RLA

22 Side 22 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ENDRINGSORDRER - EVRY Brev.dato Mottaker Rune Gulbrandsen Arkivkode 1-KRSF EO - Faste kjøringer 2015 Saksansv. KR-ADMAVD-KR-IKTSEK- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: TROSOPPLÆRING - UTVIKLINGSMIDLER DIAPRAKSIS SOM TROSOPPLÆRING I FLERKULTURELLE LOKALSAMFUNN Brev.dato Avsender Diakonhjemmet - Kari Korslien Arkivkode 1-KRSF Årsrapport 2014 SILK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FORSKNING PÅ GUDSTJENESTEREFORMENS INNFØRINGSFASE Brev.dato Mottaker Alle bispedømmerådene Arkivkode 1-KRSF-513 Invitasjon til møte i Kirkerådet om Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA gudstjenestereformen og prosessen videre Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: DÅPSLITURGI OG NATTVERDSLITURGI Brev.dato Avsender Agder og Telemark bispedømmeråd - Grethe Ruud Hansen Arkivkode 1-KRSF Forslag om justeringendring av nattverdsliturgi Saksansv. KR-MENAVD-KR-GUKSEK- HAA

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4707-23 Sakstittel J.f.dato: 27.10.2014 DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato 17.10.2014 Avsender *** Arkivkode 1-KRSF- Svar på besvart henvendelse - Sex, løgn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4707-52 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Mottaker Magnar Dybwad Arkivkode 1-KRSF-046 Politisk streik Arkivsak/doknr. 14/4707-53 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-35 Sakstittel J.f.dato: 15.06.2015 KIRKEMØTE 2015 Mottaker Bispedømmerådene Arkivkode 1-KRSF-012.1 Evaluering av Kirkemøtet 2015 Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 15/2442-43

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2624-26 Sakstittel J.f.dato: 12.10.2015 DKR - UTMELDINGER - FEILMELDINGER DEN NORSKE KIRKES MEDLEMSREGISTER Brev.dato 09.10.2015 Arkivkode 1-KRSF-378.5 Utmelding av ikkje døypte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2620-29 Sakstittel J.f.dato: 11.01.2016 GRAVFERDLOVEN - SPØRSMÅL OM FESTE, GRAVMINNER MED VIDERE Brev.dato 07.01.2016 Avsender Paul Erik Wirgenes Arkivkode 1-KRSF-517 Bisettelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-33 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - Brev.dato 05.03.2015 Arkivkode 1-KRSF-312.2 Årsrapport fra Oslo bispedømme 2014 Arkivsak/doknr. 14/2746-34 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2499-3 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 DIVERSE EMNER - HENVENDELSER - INVITASJONER - SØKNADER Avsender Hamar bispedømmeråd - Ingrun Jule Arkivkode 1-KRSF-50 Invitasjon til møte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/3710-39 Sakstittel J.f.dato: 07.12.2015 MEDLEMSREGISTER KIRKEVALG 2015 Arkivkode 1-KRSF-378.5 Manglende kirkevalgkort Arkivsak/doknr. 14/2616-150 Sakstittel J.f.dato: 07.12.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/386-2 Sakstittel J.f.dato: 19.01.2015 OVF 2015 - SØKNAD OM LÅN Brev.dato 16.01.2015 Avsender Nordstrand menighet - Espen Feilberg Jacobsen Arkivkode 1-KRSF-161.2 Vedrørende søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-45 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - Avsender Kulturdepartementet - Gro-Elin Vinnes Arkivkode 1-KRSF-312.2 Tunsberg Bispedømme - Årsrapport 2014 med

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2094-61 Sakstittel Brev.dato 25.06.2014 1-KRSF-312.1 Stemmegivning for ny biskop i Nord-Hålogaland Arkivsak/doknr. 14/2094-62 Sakstittel Arkivsak/doknr. 14/2094-63 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3954-2 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 INNSPILLSEMINAR FOR INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERING OG FRIVILLIG SEKTOR Brev.dato 05.12.2014 Avsender Kulturdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/381-3 Sakstittel J.f.dato: 23.03.2015 BDR 2015 OVF - SØKNADER TIL BISPEDØMMERÅDENE Brev.dato 20.03.2015 Avsender Bjørgvin bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-161.3 Tildeling OVF 2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-58 Sakstittel J.f.dato: 29.06.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF 2014-2015 Brev.dato 25.06.2015 Avsender Borg bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-312.2 Oppsummering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6104-2 Sakstittel J.f.dato: 13.10.2014 KIRKEVALGET 2015 - VALGANSVARLIGE BISPEDØMMENE Mottaker Inger Johanne Lindahl; Geir Skårland; Jens Z. Meyer; Elizabeth Bovoli; Per-Inge

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4739-4 Sakstittel J.f.dato: 24.11.2014 TEKSTBOKEN Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-F-511 Anmodning om bistand Saksansv. KR- -GKR Arkivsak/doknr. 14/7088-2 Sakstittel J.f.dato:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/209-1 Sakstittel J.f.dato: 12.01.2015 GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM 2014 Brev.dato 05.01.2015 Avsender Turid S. Myrholt Arkivkode 1-BMSF-523 Rapport om nasjonale grunnlovsjubileumsarrangement

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1917-1 Sakstittel J.f.dato: 09.05.2016 SAMARBEID MED NETTKIRKEN OM UTVIDELSE AV NETTPREST-TJENESTEN Mottaker Bjørn Olaf Storhaug; Elise Sandnes; Gunn Karlsaune; Jan Ove Fjelltveit;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3179-18 Sakstittel J.f.dato: 08.08.2016 DKR-MEDLEMSREGISTER - TILHØRIGHET Brev.dato 22.07.2016 Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-373.6 Bekreftelse på medlemskap Offl. 13 1. ledd,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2853-2 Sakstittel J.f.dato: 08.06.2015 KIRKERÅDETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER Mottaker Ingrun Jule Arkivkode 1-KRSF-012.2 Søknad om fritak fra verv Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2471-12 Sakstittel J.f.dato: 10.11.2014 STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Avsender Kulturdepartementet - Langset Ole Bernt Arkivkode 1-KRSF-113 Statsbudsjettet 2014 -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/3540-1 Sakstittel J.f.dato: 13.07.2015 SØKNAD OM GODKJENNINGN SOM MENIGHETSRPREST I HENHOLD TIL 5 Brev.dato 09.07.2015 Avsender Biskopen i Nord-Hålogaland Arkivkode 1-KRSF-472.1

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2621-4 Sakstittel J.f.dato: 02.06.2014 OVF 2014 - SØKNADER TIL BISPEDØMMERÅDENE Brev.dato 18.06.2014 Mottaker Nord-Hålogaland bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-161.3 Utbetaling av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/5023-70 Sakstittel J.f.dato: 18.05.2016 KM KIRKEMØTE 2016 - NOMINASJONSKOMITÉ Brev.dato 10.05.2016 Avsender Oslo bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-012.1 Oppnevning av varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/731-2 Sakstittel J.f.dato: 04.07.2016 SØKNAD OM GODKJENNING SOM MENIGHETSPREST ETTER FORSKRIFTENS 4 Brev.dato 01.07.2016 Avsender Anette Emilie Tøndel Arkivkode 1-KRSF-472.1 Oversender

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1667-2 Sakstittel J.f.dato: 31.08.2015 UFUNG/UKM REKRUTTERING Brev.dato 21.08.2015 Mottaker Randi Langkaas Arkivkode 1-KRSF- UFUNG Kalt til å kalle august.docx revidert Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4269-7 Sakstittel J.f.dato: 29.09.2014 KIRKERÅDSMØTE SEPTEMBER 2014 Brev.dato 26.09.2014 Avsender Hamar bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-012.2 Brev fra Hamar bispedømmeråd Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2611-14 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015 STATSBUDSJETTET 2015 DEN NORSKE KIRKE Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-113 Statsbudsjettet 2015 - Korrigert tildeling - Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6408-2 Sakstittel J.f.dato: 09.02.2015 STIFTELSEN DRONNING MAUDS MINNE Brev.dato 04.02.2015 Mottaker Uin - Kari Fuglseth Arkivkode 1-KRSF-471 Vara til styret Saksansv. KR- -GKR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6827-27 Sakstittel J.f.dato: 26.01.2015 KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING Avsender *** Arkivkode 1-F-121 Tilgang til sladdete versjoner av tilbud - Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6724-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 BEHOV FOR ØKONOMISKE RESSURSER 2015 Brev.dato 28.11.2014 Avsender Oslo bispedømme - Magnar Helgheim Arkivkode 1-BDRSF-121 Behov for økonomiske

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1180-3 Sakstittel J.f.dato: 27.04.2015 STATSREGNSKAPET 2015 Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-132 Bevilgnings- og kapitalregnskapet 2015 - perioden Saksansv. KR-KR-ADMAVD-OTO

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2361-36 Sakstittel J.f.dato: 12.12.2016 NY BISKOP STAVANGER 2016 Brev.dato 11.12.2016 Avsender Karin Moe Arkivkode 1-KRSF-312.1 Val av biskopar i Den norske kyrkja Saksansv. KR-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/3328-23 Sakstittel J.f.dato: 28.09.2015 KIRKEVALG 2015 KLAGER Brev.dato 23.09.2015 Arkivkode 1-KRSF-301.2 Oversender klage på kirkevalget i Inderøy Arkivsak/doknr. 15/3328-29

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/455-17 Sakstittel J.f.dato: 03.08.2015 2015 ANKEUTVALGET FOR STVTP Brev.dato 03.08.2015 Avsender Christina Aase Arkivkode 1-BMSF-477 Søknad om stiftspraksis i Oslo-området Offl.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6959-21 Sakstittel J.f.dato: 16.02.2015 OVF 2015 - SØKNADER TIL KIRKERÅDET Avsender Nidaros Bispedømme - Jorun Opedal Uglem Arkivkode 1-KRSF-161.3 Innkomne søknader 2015 Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/5602-28 Sakstittel J.f.dato: 15.08.2016 MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Brev.dato 12.08.2016 Mottaker Ane Kristin Koller Sundnes Arkivkode 1-KRSF-371 Innmelding

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2620-20 Sakstittel J.f.dato: 14.09.2015 GRAVFERDLOVEN - SPØRSMÅL OM FESTE, GRAVMINNER MED VIDERE Mottaker Caroline Odden Arkivkode 1-KRSF-517 Askespredning - Frakt av askeurne

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2746-56 Sakstittel J.f.dato: 20.04.2015 STYRINGSSAMTALER - KUD - BISPEDØMMERÅDENE OG OVF - 2014-2015 Brev.dato 17.04.2015 Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-312.2 Opplysningsvesenets

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2361-11 Sakstittel J.f.dato: 31.10.2016 NY BISKOP STAVANGER 2016 Mottaker Biskopene Arkivkode 1-KRSF-312.1 Uttalelse vedrørende tilsetting av biskop i Stavanger bispedømme Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/433-87 Sakstittel J.f.dato: 22.08.2016 DÅP 2016 - SPØRSMÅL OM FADDERE, DÅPSATTEST M.V. Brev.dato 21.08.2016 Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-531.1 Fjerne fadder Arkivsak/doknr. 15/5602-31

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2620-27 Sakstittel J.f.dato: 21.12.2015 GRAVFERDLOVEN - SPØRSMÅL OM FESTE, GRAVMINNER MED VIDERE Avsender Fonus begravelsesbyrå Arkivkode 1-KRSF-517 Ordning for kirkelig gravferd

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3025-18 Sakstittel J.f.dato: 15.09.2014 STATSREGNSKAPET 2014 Brev.dato 12.09.2014 Avsender Borg bispedømmeråd - Anne Sofie Rosenvinge Arkivkode 1-KRSF-132 Borg BDRs regnskapsrapport

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/7088-1 Sakstittel J.f.dato: 17.11.2014 FELLES VERDIPLATTFORM FOR KIRKEN Brev.dato 11.11.2014 Avsender Alstahaug kommune - Olav Ertzeid Arkivkode 1-BDRSF-341 Felles verdiplattform

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2361-3 Sakstittel J.f.dato: 13.06.2016 NY BISKOP STAVANGER 2016 Brev.dato 13.06.2016 Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-312.1 Oversender brev fra Stavanger biskop om

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/480-22 Sakstittel J.f.dato: 03.02.2016 BMs OPPNEVNINGER TIL ORGANISASJONER M.M. Avsender Det teologiske Menighetsfakultet Arkivkode 1-BMSF-012 MF-vedtekter vedtatt - oppnevning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5146-7 Sakstittel Brev.dato 29.08.2014 Avsender Geir Sørebø Arkivkode 1-BMSF-473 Søknad Olavsstipend Arkivsak/doknr. 14/5146-8 Sakstittel Brev.dato 30.08.2014 Avsender Odd Edgar

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/5602-38 Sakstittel J.f.dato: 29.08.2016 MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Brev.dato 24.08.2016 Arkivkode 1-KRSF-371 Svar på spørsmål om utmelding Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2636-2 Sakstittel J.f.dato: 19.09.2016 KLAGE - AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA 16 Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF- Klage - avslag på begjæring om innsyn etter

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Notat, inn- og utgående post, De sentralkirkelige råd - Kirkerådet, for perioden: 30.05. - 05.06. Arkivsak/doknr. 16/2068-2 Sakstittel J.f.dato: 30.05. UTDANNINGSDOKUMENTER FRA KRIGSHERJEDE LAND

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 14/5895-1 18.05.2015 KIRKEMØTET KM 2014 - EVALUERING 13.05.2015 Avsender Hamar bispedømmeråd 1-KRSF-012.1 Evaluering av Kirkemøtet 2015 KR- -GKR 15/269-3 18.05.2015 KIRKELIG RESSURSSENTER 2015 -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6403-1 Sakstittel J.f.dato: 20.10.2014 LÆRENEMDA ADMINSTRASJON Avsender Ulla Schmidt Arkivkode 1-KRSF-311 Ny stilling Saksansv. KR- -THW Arkivsak/doknr. 14/6408-1 Sakstittel J.f.dato:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/3710-4 Sakstittel J.f.dato: 24.08.2015 MEDLEMSREGISTER KIRKEVALG 2015 Brev.dato 20.08.2015 Avsender Høland menighet - Lisbeth Bergsjø Arkivkode 1-KRSF-378.5 E-kirkebok - avdød

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00192-12 Autorisasjon for prestetjeneste i DNK - Bekreftelse av ordinasjon er gyldig KIRKERÅDET - ATORISASJON SOM PREST I DEN NORSKE KIRKE 2017 Michael Riis Zülow

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4707-132 Sakstittel J.f.dato: 19.10.2015 DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Brev.dato 15.10.2015 Avsender Nikola Perovic Arkivkode 1-KRSF-046 About church Saksansv.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/696-32 Sakstittel J.f.dato: 19.12.2016 KIRKEMØTET 2017 - INVITASJONER Avsender Knut Refsdal Arkivkode 1-KRSF-012.1 Invitasjon til Kirkemøtets markering av 2017 begivenhetene Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/7409-2 Sakstittel J.f.dato: 04.05.2015 TILBUDSINVITASJON TIL REKRUTTERING AV SEKSJONSLEDERE Brev.dato 19.12.2014 Avsender Hodejegerne Arkivkode 1-KRSF-415 Avtale om bistand i

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2442-1 Sakstittel J.f.dato: 01.06.2015 TILSETTING AV NY BISKOP I SØR- Brev.dato 29.05.2015 Arkivkode 1--***-*** Stemmegivning ny biskop Sør-Hålogaland Arkivsak/doknr. 15/2442-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2909-4 Sakstittel J.f.dato: 07.09.2015 SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET Brev.dato 31.08.2015 Avsender Sjømannskirken Arkivkode 1-KRSF-619 Valg av hovedstyre på generalforsamlingen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2471-7 Sakstittel J.f.dato: 01.09.2014 STATSBUDSJETTET 2014 FOR DEN NORSKE KIRKE Brev.dato 01.09.2014 Mottaker Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-113 Tidstyver i forvaltningen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/222-1 Sakstittel J.f.dato: 18.04.2016 KIRKEMØTET KM 2016 - PROTOKOLLKOMITEEN Brev.dato 17.04.2016 Avsender Dag Landmark Arkivkode 1-KRSF-012.1 Protokollkomiteen Saksansv. KR-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3918-52 Sakstittel J.f.dato: 02.05.2016 IKT I KIRKEN - MØTER I PROGRAMSEKRETARIATET - STATUSMØTER PROSJEKTKOORDINERING Brev.dato 04.04.2016 Avsender Devoteam Arkivkode 1-KRSF-361

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/307-3 Sakstittel J.f.dato: 08.02.2016 DIVERSE HENVENDELSER VTP Mottaker Biskop preses; Biskopen i Agder & Telemark; Biskopen i Bjørgvin; Biskopen i Borg; Biskopen i Hamar; Biskopen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2620-50 Sakstittel J.f.dato: 06.06.2016 GRAVFERDLOVEN - SPØRSMÅL OM FESTE, GRAVMINNER MED VIDERE Brev.dato 03.06.2016 Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-517 Gjenbruk av gravsted Offl.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/147-7 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 LØNNSOPPGJØRET 2015 Mottaker Kristine Schjerpen Arkivkode 1-KRSF- Lønnsendring med hjemmel i hovedtariffavtalens Saksansv. KR-KR-ADMAVD-EKM

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2420-26 Sakstittel J.f.dato: 25.08.2014 KIRKEN.NO - UNDERDOMENE - SUBDOMENE 2014 Brev.dato 22.08.2014 Arkivkode 1-KRSF-046.2 Servicedesk sak referansenummer SD1920438 er løst

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.05.207 I,, N 07.05.207 Inngående eksternt produsert, 7/00205-2 Signerte dokumenter - låne- og kausjonistavtale Skjervøy sokn KIRKERÅDET - LÅN i OVF - 207 Magnar Solbakken Journaldato: 02.05.207 Tilg.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1386-2 Sakstittel J.f.dato: 04.04.2016 GODKJENNING AV KATEKETKOMPETANSE Brev.dato 04.04.2016 Mottaker *** Arkivkode 1-KRSF-472.3 Evaluering av basisutdanning Saksansv. KR-KR-KIRKAVD-JM782

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/5023-69 Sakstittel J.f.dato: 25.04.2016 KM KIRKEMØTE 2016 - NOMINASJONSKOMITÉ Mottaker Oslo bispedømmeråd Arkivkode 1-KRSF-012.1 Varamedlemmer til Kirkerådet Saksansv. KR- -THW

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2620-1 Sakstittel J.f.dato: 27.06.2016 IT-SYSTEM FOR GJENNOMFØRING AV KIRKEMØTET 2017 Brev.dato 27.06.2016 Mottaker Samtanke AB Arkivkode 1-KRSF-369 Avtale om møte-app for Kirkemøtet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2464-11 Sakstittel J.f.dato: 21.11.2016 KIRKEMØTET KM 2017 - GENERELT Avsender Hattfjelldal kirkelige fellesråd Arkivkode 1-KRSF-012.1 Gjest ved kirkemøtet 2017 Saksansv. KR-

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00086-1 The 15th - General Assembly of the Conference of European Churches KIRKERÅDET - CEC GENERAL ASSEMBLY 2018 KEK GENERALFORSAMLING 2018 CEC - Conference of European

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 14.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein Gard Realf Sandaker-Nielsen Harald Hegstad Knut Lundby Knut Rune Saltnes

Detaljer

Møteprotokoll for Tunsberg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Tunsberg bispedømmeråd Møtedato: 15.01.2016 Møtested: Rambergveien 9, Tønsberg Møtetid: 09:30-16:00 Konstituerende møte for nyvalgt bdr Møteprotokoll for Tunsberg bispedømmeråd Møtedeltakere Heidi Nordkvelde Ingvild Kaslegard

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/4925-2 Sakstittel J.f.dato: 02.11.2015 SELVBETJENINGSLØSNING FOR INNMELDINGER OG UTMELDINGER Brev.dato 02.11.2015 Mottaker Kirkeavdelingen Kulturdepartementet Arkivkode 1-KRSF-

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KONSTITUERING AV NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING FOR KONSTITUERING AV NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.12.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-30 Sakstittel J.f.dato: 11.05.2015 KIRKEMØTE 2015 Avsender Landsstyret i Det Norske Diakonforbund Arkivkode 1-KRSF-012.1 Uttalelse om syriske flyktninger Saksansv. KR- -THW

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/218-4 Sakstittel J.f.dato: 11.04.2016 KIRKEMØTET KM 2016 - PROGRAM - INNKALLING OG SAKSPAPIRER Brev.dato 09.04.2016 Avsender Hans Majestet Kongen Arkivkode 1-KRSF-012.1 Hilsen

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 18.01.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Kai Steffen Østensen

Detaljer

Den norske kirke må selv fastsette nærmere mål for virksomheten jf. pkt 2.1 (i vedlegget).

Den norske kirke må selv fastsette nærmere mål for virksomheten jf. pkt 2.1 (i vedlegget). DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Alle bispedømmeråd Dato: 14.03.2017 Vår ref: 17/01600-3 hh454 Deres ref: Tilskuddsbrev 2017 Vi viser til foreløpig tildelingsbrev fra Kirkerådet

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Bispegården, Fredrikstad den 27.02.2012 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Erling Birkedal, Jofrid Trandem

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2445-163 Sakstittel J.f.dato: 23.11.2015 DKR - MEDLEMSREGISTER - SJEKK AV MEDLEMSKAP - UTMELDINGER 2015 Brev.dato 23.11.2015 Mottaker Sarpsborg kirkekontor - Mette Gro Nilsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/4109-12 Sakstittel J.f.dato: 30.11.2015 KIRKEMØTE 2016 Brev.dato 27.11.2015 Avsender Det kongelige hoff - Heidi Thingelstad Arkivkode 1-KRSF-012.1 Foreløpig svar på invitasjon

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:00-12:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Berit Elisabeth Meiningen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

Siri Broch Johansen hadde permisjon under deler av møtet. Ankom møtet kl 1310, deltok i behandlingen av SKR 24/16 og SKR 28/16.

Siri Broch Johansen hadde permisjon under deler av møtet. Ankom møtet kl 1310, deltok i behandlingen av SKR 24/16 og SKR 28/16. DEN NORSKE KIRKE Samisk kirkeråd Oslo, o4.-05. oktober 2016 Protokoll Samisk kirkeråd Rådsmøte Oslo 4.-5. oktober 2016 Tilstede: Sara Ellen Anne Eira Mikkel Eskil Mikkelsen Oddvin Bientie Margareth Ranberg

Detaljer

Referanser: KR 72/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 62/16, KR 72/16

Referanser: KR 72/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 62/16, KR 72/16 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 61/16 Stavanger, 07.-09. desember 2016 Referanser: KR 72/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 62/16, KR 72/16 Arkivsak: 15/3822-29 (16/37499) Saksdokumenter: Tittel Statsbudsjettet

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 13.06.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Bergit Haugland Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Kai Steffen

Detaljer

OVF 2013 KR - Tildelinger fra Kirkerådet

OVF 2013 KR - Tildelinger fra Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE KR 13/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: SKR 07/13, MKR 08/13, KM 6/12, OVF 2013 KR - Tildelinger fra Kirkerådet Sammendrag Fordeling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 03.05.2017 kl. 10:30 Sted: Møterom bispegården Arkivsak: 17/00547 Tilstede: Marit Hermstad (Åpen

Detaljer

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 30.10.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Årsplan de sentralkirkelige råd - KR, MKR og SKR

Årsplan de sentralkirkelige råd - KR, MKR og SKR DEN NORSKE KIRKE KR 03/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 30.-31. januar 2015 Referanser: KR 62/14, KR 42/14, KR 63/14, MKR 37/14, SKR 35/14 Saksdokumenter: 13.01.2015 KR 03.1/15

Detaljer

KR 28/02 Kirkerådets representasjon i eksterne institusjoner

KR 28/02 Kirkerådets representasjon i eksterne institusjoner KR 28/02 Kirkerådets representasjon i eksterne institusjoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 10.-11.06.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Reglementet "Kirkemøtets oppnevningspraksis"

Detaljer

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011.

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011. BM DEN NORSKE KIRKE N Oslo, 17. mars 2011 Protokoll Bispemøtet 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell Til stede: Helga Haugland Byfuglien Ole Christian Kvarme Olav Skjevesland Per Oskar Kjølaas

Detaljer