NYTT FRA NR 28 MARS 2007 ANNONSØRENE ØNSKER ALLE EI GOD PÅSKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NR 28 MARS 2007 ANNONSØRENE ØNSKER ALLE EI GOD PÅSKE"

Transkript

1 NYTT FRA NR 28 MARS 2007 Velkommen til fjells i påska! ANNONSØRENE ØNSKER ALLE EI GOD PÅSKE

2 Formannens hjørne Nå starter årets påskeferie. Vi i Stugudal Fjell ønsker alle hjertelig velkommen til fjells. Vi i Stugudal er godt forberedt på stor innrykk i påska. I skrivende stund har vi veldig flott vær og gode snøforhold, noe som vi håper varer minst gjennom påska. Stugudal har vanligvis flotte forhold hel ut i mai måned for ivrige skiløpere. Vinteren i 2007 har vært svært urolig når det gjelder været. Dette har medført store vanskeligheter for Erling i sporprepareringen. Vi har kjørt mye, men vind og snø har raskt ødelagt kvaliteten. Vi håper på at været i påska blir mer stabilt, slik at vi får en god kvalitet på løypenettet. Stugudal Fjell s styre har tatt signaler og ønsker om at løypenettet bør utvikles og endres i forhold til dagens krav. Vi har derfor startet et større prosjekt sammen med alle grunneire i Stugudal 36 stk. Prosjektet skal ivareta alle grupper som i dag bruker våre spor. Denne satsingen er meget stor og vil være vårt største arbeidsfelt, siden foreningen startet.. Jeg vil her fortelle/gjengi litt om prosjektbeskrivelsen Denne infoen er svært tidlig i fasen av prosjektet. Vi mener det er svært viktig å få ut info allerede nå, slik at vi får med oss en stor positiv dugnadsgjeng. Dette blir ett kjempeløft Formål. Medlemsmøte med grunneiere 13. mars 2007 konkluderte med at det er behov for en grundig gjennomgang av prosjektet som omfatter merking og preparering av skispor. Målet er bedret finansiering og økt tilrettelegging. Dagens situasjon. Det prepareres og merkes i dag ca 80 km med skispor i Stugudal. Driftsperiode fra januar fram til utgangen av april. I tillegg, kjøres det spor ved behov på tidlig snø, før jul og mellomjul. Kostnadene i 2006 beløp seg til totalt kroner Finans Finansieringen av prosjektet fordeles ganske likt mellom frivillig kontingent, reklame / sponsing og kommunalt tilskudd. Behov for bedre kvalitet, nye traséer og stabil oppfølging er registrert. Det er også registrert et økende behov for tilrettelging av løyper for trening i november og desember. Evalueringer. 1. Det foretas en grundig gjennomgang av dagens traséer i samarbeid med grunneiere og representanter for de enkelte hyttefelt. Mål: Forenkle en del spor, behov for nye eller endrede traséer. 2. Behov for å utvide løypekjøring ut over dagens områder. Nye etableringer og hyttefelt som i dag ikke er tilknyttet løypenettet vurderes. Område rundt Mosjøen bør knytte til. 3. Trasé for tidlig preparering av treningsløyper for eliteløpere lokaliseres og planlegges som eget prosjekt. 4. Mannskap og materiell for løypekjøring vurderes. Behov for mer mannskap for å få tilfredsstillende kvalitet. Evt. en løsning at deler av løypenettet eller perioder av året prepareres traseene med tråkkemaskin. 5. Registrering av vilje til dugnadsinnsats for rydding av løpetraséer innenfor og ut av hyttefelt. Grunneier i samarbeid med hytteeiere / hytteforeninger. INNHOLD FASTE SPALTER Formannens hjørne s. 2 Befolkning og bosetting s. 10 Info fra Tydal kommune s. 14 Bedrift i Tydal s. 23 Programoversikt Nea Radio s. 35 ANDRE ARTIKLER/AKTIVITETER Stugudal Rundt s. 3 Påskecross s. 5 Fra en hytteeier s. 6 Tydalsfestivsl n s. 8 TKE s.17 Stugudal Håndverk og Fritid s. 19 Varmepumper s. 20 Væktarstua s. 21 Fester i Bjørkly s. 22 Aktivitetskalender s. 26 Puslespill s. 29 Nyttige tlf.nr s. 29 Patrusli Gaard (Skattejakt i det grønne)..... s. 30 Grunneiere ønsker god påske s. 31 Tydalskjøtt s. 32 Tydal Skisenter og skistua s. 34 Nea Radio s. 35 Stugudal Landhandel s. 36 STUGUDAL FJELL - STYRET Formann: Kasserer: Styrerepr.: Helge Kvithammer, hytteeier, Trondheim Mob.: Astrid Sprauten Mobil: Margret Ellertsdottir, tlf AVISREDAKSJONEN Redaktør: Ellen F. Ødegaard, tlf/fax / Redaksjonen: Styret i Stugudal Fjell Dette nr. har et opplag på 1800 eks. Avisen sendes ut gratis til alle hytteeierne i Tydal og alle inbyggere i Tydal. Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service Senteret, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektro og Væktarstua. Stoff til neste avis må være innlevert innen 15. mai NYTT FRA STUGUDAL FJELL

3 6. Nye løypekart utarbeides og legges inn på elektronisk kart. Stugudal Fjell fornyer og oppgraderer sin hjemmeside med føre og værrapport. Traséer som prioriteres for preparering legges ut i god tid før helgene. Driftsavtale med Nea Radio vurderes. Webkamera legges ut. 7. Forskjellige finansierings modeller vurderes. Etablering av nye traséer og utbedring av eksisterende med rydding av skog, bygging av broer / rør kan søkes finansiert til Bli Lyst-). 8. Drift av framtidige løypetraséer trenger en mer stabil finansiering. Avtaler med hytteforeninger, avtale med grunneiere,avtale med reiselivsbedriftene og kommunalt tilskudd som faste årlige bidrag sikrer grunnfinansieringen. Kontingenter og sponsorstøtte som i dag. Andre finansierings kilder vurderes. Stugudal Fjell har driftsansvar for løypenettet når prosjektet er gjennomført. Komiteen er valgt av styret i S. Fl. Styret i SF, skal ha ny redigert prosjektbeskrivelse tilbake innen 1 ORDET FRITT Preparerte løyper i Stugudal. Naturen er fantastisk og velegnet for aktiviteter til alle årstider. Stugudal er i tilegg et av de mest snøsikre områder i Midt Norge og snøen kommer tidlig om høsten. Jeg forundres over at Tydal kommune ikke legger mer til rette for trening på ski. I nabokommuner både på svensk og norsk side finnes velpreparerte løyper, traséer med doble spor og skøytefelt. Og idrettslag med barn og ungdom og voksne trekkes til disse løypene fra hele Midt Norge for trening mai Følgende personer har sagt seg villige til å delta i prosjektet: Odd H. Morseth, grunneier, Ole I. Dyrhaug, næringsliv og skiløper, Bård Ole Rolseth, grunneier, Bjørn Fremstad, hytte eier og Helge Kvithammer, leder Stugudal Fjell.. Målet er at arbeidet med løypetraséer/prosjektet starter opp i sommer 07. I påska vil det foregå mye forskjellige aktiviteter i Stugudal. Se egen oversikt i bladet. og trim,og legger igjen penger både på innkvarteringssted og på butikker. For Tydal kommunes vil god løypepreparering være en god investering i infrastruktur som kunne understøtte aktivitet og arbeidsplasser i bygda. Som hytteeier i Stugudal er jeg i høy grad interessert i gode, preparerte løyper. Jeg vil også gjerne betale for et slikt gode, noe jeg også har gjort i alle år. Men betalingsviljen avtar når varen ikke blir levert. Anne-Brit Skjetne Vi i Stugudal ønsker dere hjertelig velkommen. God påske! Helge Kvithammer Leder Årsmøte i Stugudal Fjell i slutten av mai. Info. i Selbyggen, Nea Radio og ved oppslag! Behov for fagfolk? Vi utfører alt innen: Snekkering utvendig og innvendig Flislegging Tømring Mob: Græsli, Tydal Tlf.: e-post: Stugudal Rundt Arrangeres for 26. gang Skjærtorsdag 5. april kl Rundløype rundt sjøen med 4 kontrollposter. Trekning av mange premier, og merker etter antall år. For mere informasjon: Se oppslag eller kontakt Olav Kirkvoll, tlf Tydal Idrettslag Vinner av fotokonkurransen i vinterferien Vinterglede innsendt av Roy Inge Løvås. Han kan hente gavekort fra Stugudal Fjell hos Stugudal Håndverk og Fritid. NYTT FRA STUGUDAL FJELL 3

4 Tydal Næringsforening Tydal Næringsforening har nå 40 medlemmer. Styret i foreningen har i løpet av siste året fått forespørsel fra noen hytteeiere vedr. medlemskap. På det nylig avholdte årsmøtet ble følgende vedtak fattet: Alle bedrifter og selvstendig næringsdrivende med tilknytning til Tydal kan være medlemmer i Tydal Næringsforening. Det er positivt at nye medlemmer kommer til og at hytteeiere ønsker å bidra i lokalsamfunnet. Oversikt over medlemmer kommer i neste nr. av Stugudal Fjell avisa. I tillegg vil en eller flere medlemsbedrifter bli presentert. Tydal Næringsforening ønsker alle ei riktig god påske! Fjellridning på islandshest i Tydal og Sylan Kanefart UKESTURER KICK-OFF VILLMARKSTURER KJØP OG SALG AV HESTER 3-DAGERSTURER KURS- OG KONFERANSETURER herlig å oppleve naturen fra hesteryggen - prøv selv! Ta kontakt med oss så skreddersyr vi gjerne et opplegg som passer for deg din gruppe eller ditt firma. Velkommen til å ri i karolinernes og pilegrimenes fotspor. Dyrhaug Ridesenter AS, N-7590 Tydal Tlf: Telefax: Mobil: E-post: - 4 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

5 Påskecross`n 2007 Langfredag Start kl på Stuguvoldmoen Inngang kr. 100,-. Barn under 12 år - gratis. NYTT FRA STUGUDAL FJELL 5

6 Fra en hytteeier Hytta-drøm-realitet-lengsel Tekst: Anne-Brit Skjetne Da mamma og pappa bygde hytte i Stugudal i 1953 var det stor stas for oss barna. Vi bodde i Ås i Tydal, og hadde hytte på Stugudalen, vi var nok spesielle i grenda slik sett. Det var ikke så mange hytter i Stugudal heller da. Vi hadde sognepresten i Selbu og baker Helgesen fra Trondheim som naboer. Familien Helgesen plukket sopp om høsten. Vi så dem gå ut fra hytta med kurv på armen. Merkelige greier syntes vi. Nå ser vi selv fram til høst og soppsesong der vi kan høste fra en gavmild natur og glede oss hele året over en pikant smakstilsetning til reinskjøttet vi kjøper av Idar Bransfjell hvert eneste år. Hytta fikk navnet Pershaugen Det var odelsgutten i familien som ble oppkalt må vite. Han har forresten kjøpt hytta nå. Tomta ble kjøpt av Erik og Ingeborg Rotvoll, gode venner og naboer av min familie. Det var andre tomtepriser enn nå, den gangen. Mamma bidro til finansieringen ved å være setertaus på Gjetvollen i to somre. Gjetvollen var setervollen til Erik og Ingeborg. Jeg husker den sommeren hytta ble bygd. Det var den store multesommeren i Tydal. Jeg er ikke sikker men maken har vi kanskje ikke hatt siden. Jeg var 7 år da og plukket multer rundt sekken med åttingen i. Kjølen er ett stort myrområde. I 1953 var myrene gule av bær overalt. Åttingen ble fylt på ett blunk. Som 7-åring tjente jeg den sommeren penger ved å selge multer og å åpne grina for alle bilene som kom fra byen for å innta multelandet. Hytta ligger ved Stugusjøen og ikke så langt fra festlokalet. På lørdagskveldene kunne vi som barn sitte på verandaen og høre trekkspillmusikken fra Nesset. Som vi lengter etter den dagen vi kunne gå dit selv. Og det ble mange artige dansekvelder opp gjennom årene. Den gangen gikk unge og gamle på fest, fastboende og hyttefolk. En fast tradisjon var å gå på fest skjærtorsdag, det var den kvelden skigenseren og brunfargen skulle delta i konkurransen om å være best. Brunfarge ja, den gangen smurte vi oss inn med vaselin for å bli så brun som mulig. Og det ble vi, først rødbrent, så brun. Guds lykke at vi hadde sterk hud med masse pigment. Og han Per Stugguvolla var alltid på fest på Nesset, blid, noen ganger tok han en svingom på eget trekkspill. I en vals på Nesset fikk jeg mitt første kyss. Han var betjent på samvirkelaget. I våre øyne var hytta ett lite slott. Utfra dagens standard var den knapt et anneks. Stue, kjøkken og et soverom med fire køyer. Ikke innlagt vann og strøm. All mat ble tilbredt på en komfyr på kjøkkenet, all hygiene utført i en enkel vask som stod like innom døra på kjøkkenet. Vedkomfyren var også nyttig når pappa skulle legge klister på et utall par ski. Og det var storfamilien som brukte hytta både sommer og vinter. På det meste var vi 15 personer der. En hel påske. Mange ganger har jeg undret meg på hvordan sjefen på På tur til Nedalshytta påska 1962 kjøkkenet, mamma, klarte å organisere og utføre matlaginga til så mange mennesker. Om vinteren oppbevarte vi maten ved å grave den ned i snøen. En gang hadde en liten rakker med lang hale og fire ben klart å vippe lokket av trekassen maten lå i, og forsynte seg grådig. Men det var mat nok for oss på to ben og med en reminisens av en hale også. Og vi gikk på tur sommer og vinter. I påska gikk vi lange turer til Kjøli, til Nedalshytta, til Skardøra, til Firkantkista. Etter en solid frokost med flere varme retter, dro vi ut og kom ikke tilbake før ved 5-6 tida om ettermiddagen. Søkkvåt på beina og med gnagsår. Fast tradisjon var å slukke tørsten med vørterøl. Etter kattvask på kjøkkenet og en god middag kunne vi strekke ut foran et stort peisbål som lyste opp hele stua. Turene var lange og noen ganger strabasiøse, og motivasjonen hos oss barna ikke alltid på topp. Men det er følelsen av avlapping og velbehag jeg husker. Lange anstrengende turer er fortsatt en vesentlig del av min families hytteliv. Nøkkelen til et godt liv ligger i balansen mellom anstrengelse og avslapping. Hytta i fjellet er for meg tradisjon. Fjellene er tradisjon. De står der som 6 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

7 Flygelhytta. de alltid har gjort- Fjell som ikke flytter seg en tomme selv om hele verden forandres. Turmålene er tradisjon, vi må ta turene hit og dit. I fjord lovte min mann og jeg hverandre att vi skulle ta turen til Blåstøyten og til Vigelsjøen hvert år fram til vi blir 70. Forresten så har Tydals idrettslag fenomenale orienteringsopplegg Ti på topp ført oss til nye steder i Tydals fantastiske fjellverden. Maten på hytta er tradisjon. Faktisk så tror jeg at i vår svært omskriftlige hverdag så er det en viktig reaksjon at noe er uforanderlig og gjentar seg. Nå gleder jeg meg over at mine barn og mine barnebarn finner glede i det samme hytteliv som jeg gjorde og som mine foreldre la grunnlag for. Vi ble etter hvert tre generasjoner som ønsket å nyte hyttelivets gleder og det ble trangt på Pershaugen da kjøpte vi oss egen hytte, Ørnesbu, som lå ved Stugusjøen like ved Pershaugen. Valg av beliggenhet i Midt Norge var før kjøpet fritt, og vi søkte på kartet over mulige alternativer. Vi kom hele tida tilbake til Stugudal, det var stedet vi hadde knyttet følelser og opplevelser til. Egen hytte la en ny dimensjon til Fortsettelse side 28 I påska utvider vi åpningstida: Mandag Tirsdag Onsdag Påskeaften: % kontantrabatt + 3 % kjøpeutbytte 29., 30. og 31. mars NYTT FRA STUGUDAL FJELL 7

8 Tydalsfestival n tar form Forberedelsene til Tydalsfestival n er i godt gjenge. Med en ny musikals profil som skal dekke alle aldre og enhver smak, så skal det bli et variert program. Fredagen blir basert først og fremst på ungdom og gjerne voksne, blant de som skal opptre på fredagen er Vømlingan. De har i vinter vært i Larsville Studio i Stugudal sammen med produsent Lars Lien for å lage den fjerde Vømmølplata som er skrevet av Vømmøldalens far Hans Rotmo. Plata kommer i løpet av våren/forsommeren. Vi er sikker på at bandet vil skape liv og god stemning med gamle og nye Vømmølsanger. (www.vømlingan.no) Et nytt band som er klar er Null$katte$nylterne fra Namsos. Et punk-rock band som synger på trønderdialekt, dette har ført til at bandet ofte kategoriseres som et trønderrock-band. De er det eneste bandet med norske tekst som ligger på Petres A-liste. Hiten Instinkt går jevnt og trutt på flere kanaler, videoen er blant de mest etterspurte på ZTV, NRK Svisj og MTV Nordic. Bandet kom med EPen «Instinkt» i juli 2006, som fikk entusiastiske kritikker. Bandet entrer scenen fredag. (www.nullskatte.no) Di Derre med Jo Nesbø i spissen trenger vel ingen nærmere presentasjon. Sommeren 2006 slapp bandet "De beste med Di derre". Dette var en musikalsk oppsummering av historien Di Derre og albumet har solgt over eksemplarer. Bandet gjennomførte en suksessrik turne med over 40 konserter sommeren/høsten De skal gjøre få konserter i 2007 og de skal entre scenen på Stugudalen lørdagen. Jumbolino er kanskje et ukjent band. De spiller norsk rock med trøkk. De skriver musikken selv og har et røft lydbilde og synger på Null$katte$nylterne norsk. Bandet som opprinnelig er fra Andøy i Nordland, har et meget godt forhold til Tydal da to av bandets medlemmer er å se på Tydals fotball lag. En konsertopplevelse en ikke bør være foruten i fredagens program. Dansemusikk For å besørge god dansemusikk kommer artister som i en årrekke har spilt på forgjengeren Ved Syltoppens fot. Ole Bjarne s er et av de mest rutinerte trønderske danseorkestre med over 30 år på veien for å tilfredsstille danselystne og glade festfolk. De har fått med seg Jens Nyplass fra Glåmos med på fele, et samarbeid som er kommet i orden til ære for Tydalsfestival n. Jhohans er også et orkester vi tidligere har kunnet høre på Stuguvoldmoen. De har siden 1986 vært et begrep innen trøndersk dansemusikk og er et av Trøndelags ledende innen genren. Begge orkestrene skal spille til dans lørdagskvelden. Foreløpig program Fredag; Jumbolino, Hopalong Knut, The School, Null$katte$nylterne og Vømlingan. Lørdag; Knutsen & Ludvigsen, Odd Nordstoga, Di Derre, Lassie n the Lads, Ole Bjarne s og Jhohans. Det jobbes fortsatt med flere artister, så følg med på Velkommen skal alle være! Di Derre 8 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

9 NYTT FRA STUGUDAL FJELL 9

10 Befolkning og Bosetting Jensgarden Tidligere navn: Østby Vestre Kilde: Bygdabok for Tydal Jensgarden ble utlagt fra Gammelgarden, og dette skjedde såpass tidlig som på 1760-tallet. Den første tida etter delinga fortsatte brukerne å bo i Gammelgarden, og i 1790 er Jensgarden fortsatt matrikulert sammen med hovedbruket. Eldste del av den nåværende gammelstua ble kanskje oppsatt allerede på 1760-tallet. Det første fjøset ble bygd i Et stabbur på tunet har innskåret årstallet Det bærer tegn på å ha blitt flyttet og gjenoppsatt, så kanskje har det opprinnelig stått i gammelgarden. Jon og Beret De første brukerne i Jensgarden var Jon Jensen Østby ( ) fra Gammelgarden, g.m. Beret Larsdtr. Østby ( ) fra Bersvendsgarden. De hadde fire barn: Jens, Ole, Bernt og Lars. Jensgarden, bilde tatt før Lars og Beret Enka Beret Larsdtr. Satt med bygselen ved matrikkelen i 1790, men få år senere fikk yngstesønnen Lars ( ) og kona Beret Olsdtr. Aune ( ) fra Storaune bygselbrev på plassen. Ved utligninga av sølvskatten i 1816 ble Lars skattelagt etter en formue på 200 Speciedaler. Lars og Beret hadde barna: Anne Lisbet, Jon, Beret, Ragnhild og Berte. Jon og Anne Sønnen Jon ( ) og kona Anne Jonsdtr. Aas ( ) fra Ustgarden overtok bygselen da Lars døde i De bygde på våningshuset i 1842 og satte opp nytt fjøs i De hadde 7 barn: Beret, Lars, Sigrid, Guri (utvandra til Sverige), Jon (utvandra til Sverige), Ole (utvandra til Amerika) og Ragnhild. Lars og Karen Ved folketellinga i 1865 hadde eldstesønnen Lars ( ) og kona Karen Olsdtr. Brekken ( ) fra Bjørneggen Søndre i Meråker tatt over bygselen. Garden var nå godt drevet, og husdyrholdet besto av hest, hele 23 storfe og 13 sauer. Årlig utsæd var 1 tønne bygg og 4,5 tønner poteter. I følge matrikkelutkastet fra 1864 hadde Jensgarden (sammen med plassrommet Rønningen) 50,5 mål dyrket mark og 57,5 mål naturlig england. Innmarka ga årlig 75 høylass, mens 127 lass ble hentet i utmarka. Før ekteskapet fikk Lars med Ragnhild Evensdtr. Østby fra Skultrøa, sønnen Lars. Lars og Karen fikk 11 barn: Jon, Beret, Anne, Ole (døde som barn), Ingeborg, Berte, Anne Lisbet, Ragnhils, Ole (døde også som barn), Sigrid (utvandret til Amerika), og Karen. 10 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

11 Jon og Ingeborg Jon Larsen ( ) og kona Ingeborg Jonsdtr. Brekken ( ) overtok bygselen på 1880 tallet. De fikk 7 barn: Ole, Lars, Jon, Per (utvandret til Amerika), Gidsken, Johannes og Karen. Tre av barna døde som barn. Ole og Helga Birgitte Ved salget av Østby-gardene i 1921 overtok eldstesønnen Ole ( ) og kona Helga Bergitte Jakobsdtr. Graae ( ) fra Østeraunet, som sjøleiere. Bruket ble tillagt utmarksparseller nord for garden., ved Gammelvollsjøen samt i området Gravbakken Rishaugen. Omkring 1950 hadde garden ei besetning på omkring 6 kyr, 3-4 kalver, hest, gris og 20 sauer Ole og Helga fikk i perioden 1901 til barn: Jon, Jakob, Karen, Maren, Ingeborg, Einar Graae, Helga Bergitte, Johanna, Ola, Valborg, Petra, Birger, Johannes, Kåre og Målfrid. Alle barna vokste opp og ingen utvandret. Dattera Helga Bergitte ( ). Helga Bergitte Østby med sønnen Birger Østby (f.1922) og Konrad Østby ( ) fra garden Skultrø. I bakgrunnen sees fjøset på Smegjerdet. Bildet er tatt ca Hun ble gift med Hans Almåsbakk ( ) og bosatt i Levanger. De fikk barna Kåre Harald, Rolf Asbjørn og Odd Roar. Det er Rolf Asbjørn som i dag driver Jensgarden. Da Ole Jonsen og Helga Bergitte døde i 1959, ble det til at sønnen Hytteiere og andre... Vi utfører: * Graving * Fundamentering * Fjellarbeid * Transport Eggen og Holden Bygg AS Hytter i bindingsverk og handlaft. Nybygg og tilbygg. Adr.: 7590 TYDAL Tlf. priv , Mob / Mobil: Tydal - Telefon: NYTT FRA STUGUDAL FJELL 11

12 Eldstesønnen Jakob fortsatte å bo her, men han drev ikke garden. Helga Almåsbakk var sjøl gardkone på et bruk ved Levanger, og drifta i Jensgarden ble nå lagt ned. Besetningen ble frasolgt og innmarka bare periodevis avfóret av nabobruk. Helga Bergitte (f.1913) på tunet i Jensgarden sammen med lasskjørere som skal til Singerhytta. Bildet er tatt 11.august Ola ( ) Og kona Johanna Svelmo (f.1927) overtok garden. De flytta hit fra Vårvang og drev bruket til Da solgte de garden til Olas søster Helga Bergitte Almåsbakk og flytta tilbake til Vårvang. Rolf og Ragnhild I 1974 ble Jensgarden overtatt av Helga Bergittes sønn Rolf Asbjørn Almåsbakk (f.1941). Han og kona Ragnhild (fra Leirvik i Sogn) flytta hit i De sa begge opp jobber i Postverket da de flytta hit. Rolf arbeidet en periode som regnskapsfører ved Tydal samvirkelag. Senere var han ansatt ved kommunekassen til 1987, da han begynte som bonde på heltid. I 1999 ble Rolf valgt til ordfører i Tydal Kommune, og orfører det er han fortsatt. Utenom bruket har Ragnhild hatt deltidsengasjement som kontorfullmektig ved ulike etater i kommunen og er i dag leder ved Servicekontoret. Nytt bolighus på tunet ble bygd i Rolf og Ragnhild begynte med noen sauer i gammelfjøset, men Ole Bjarne Østby Aut. maskinentreprenør Alt i graving og planering Leverer komplett vann-/avløpsanlegg epost: Rørlager på Bergårdsmyra Tlf.: NYTT FRA STUGUDAL FJELL

13 dette ble revet da nytt fjøs ble tatt i bruk i I dag består besetningen av omkring 100 vinterforede sauer og vinters tid blir det tatt ut en del tømmer. Rolf og Ragnhild har barna Lars, Martha og Hans. Rolf har nydyrka ca. 100 dekar nord for garden, og innmarksarealet er i dag på ca. 153 dekar. Utmarka er på ca dekar, hvorav 900 mål produktiv barskog. Garden har andel i felleseiet ved Øyfjellet. I Essandallmenningen har bruket rett til fiske og fangst. I denne allmenningen kommer i tillegg rett til beite, slått og setring på bruksberettiget område. Garden har hatt 3 setre: Rishaugvollen var i bruk fram til omkring Gravbakkvollen har vært brukt som vår- og høstseter, mens sommersetra Langdalsvollen lå ved Ånøya, nord for Nea. Seterfjøset på Rishaugvollen ble flyttet til Langdalsvollen. Av Jensgardens bruksberettige del av Essand-allmenningen ble ca Vedkjøring på Jensgardsvollen. Ola Østby (1916) og Joar Gilseth f (sønn til Olas søster Johanna). Bildet er trolig tatt i mål neddemt da Nesjøen ble fylt i Seterstua i Ånøya ble da flyttet til ei høyereliggenede tomt. TRAPPER - STIGER - SAMBA- TRAPPER Utstilling av trappemodeller i våre lokaler på Berggårdsmyra i Tydal. Besøk oss eller ta kontakt! Telefon: Fax: E-post: Åpent tirsdag, onsdag, fredag og lørdag Ring for avtale. Salongen har massevis av smykker og hårpleieprodukt. Avant Garde solarium m/voice guide Transport og graving Gruslevering Telefon: Verksted: Faks: MOBIL Tor Egil: Arild: Einar: NYTT FRA STUGUDAL FJELL 13

14 Postadresse: 7590 TYDAL Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Tydal kommune har en betjent vakttelefon som kan benyttes for spørsmål og andre hendelser. Vakthavende kan om nødvendig gi opplysninger og videreformidle kontakt med rette vedkommende. Bistand til forhold som ikke er meget viktige kan ikke forventes før påskehelga er over. Kommunens vakttelefon er: Fagsjef teknikk og miljø Ankie s Inn Endelig åpnes det for ny virksomhet i kafélokalene i Ås. Fredag før påsker blir det offisiell åpning med musikk, gratis kake og kaffe. Åpningstidene for Ankie s Inn blir hver dag fra klokk til Kontakt Ankie på telefon for bestilling. Vi håper du vil benytte deg av kafeen og kommunen vil ønske våre nye drivere lykke til med jobben. Foto av Ankie s Inn sine nye lokaler. Foto: Tydal kommune Salg på biblioteket Skal du sikre deg påskelitteratur som du kan beholde, kan du ta deg en tur på biblioteket for å kjøpe bøker. Fra 2. mars har bibliotekaren hatt salg av bøker til 10,- pr stykke. Biblioteket har åpent mandager 10-14, torsdager og fredager Uke 14. har biblioteket kun åpent på mandag. Salget slutter når beholdningen er tom. Løp og kjøp! 14 NYTT FRA STUGUDAL FJELL Fagsjef næring og kultur Tydal kommune ønsker alle lesere en riktig god påske!

15 Jakthundtrening Det er med jevne mellomrom diskusjoner om hvilke bestemmelser som gjelder for jakthundtrening. Jeg vil derfor prøve å belyse dette spørsmålet litt nærmere. Med jakthundtrening, jakthundprøver og dressur menes i hundelovens 8 trening eller dressur på vilt til jaktformål. Slik trening krever godkjenning fra grunneier. Selv om dette er regelen, blir det rapporter om flere episoder der hund er sluppet i utmark i den hensikt å drive jakthundtrening uten grunneiers samtykke. Dessverre har vi i Tydal ingen områder hos oss som er tilrettelagt spesielt for slik trening. Spørsmålet har vært fremmet, men det ser ikke ut til at noen av grunneierne har sett seg tjent med å tilrettelegge for denne type trening. Skal du drive jakthundtrening i Tydal må altså den enkelte grunneier kontaktes. I Selbu har imidlertid Selbustrand utmarkslag et godkjent område for formålet. Postadresse: 7590 TYDAL Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: I henhold til hundelovens 4 kan hunder være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte utenom båndtvangstiden.. Det står også at hunder alltid skal holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt. Vanlig lydighetsdressur av hund som ikke berører viltet krever ikke tillatelse fra grunneier. Det er altså ingen generelle bestemmelser som forbyr bruk av løs hund i utmark enten det er i et jaktterrenget som utleid eller ikke. Grunneier kan dermed ikke nekte turgåere eller andre å ferdes med løs hund utenfor båndtvangstid, da dette er å anse som en del av det som det skal være rom for innenfor hundelovens bestemmelser. Hunden må da, som beskrevet over, hindres iådriveellerforfølge vilt. Når påska nå er her vil det uansett være båndtvang fra palmesøndag 1. april og da kan ingen ha hunden løs. Ha en trivelig påske i fjellet med eller uten hund. Miljøvernrådgiver Antall innbyggere mangedobles i Tydal i påska Påska er den største utfartshelga i året, og alle boliger og fritidsboliger er fylt opp med folk. I år er påska tidlig i april, og vi har så langt hatt en mild og snøfattig vinter. Behovet for parkeringsplasser i påskehelga er likevel omfattende. I år håper vi at det finnes tilbud til alle som ikke har ordnet dette gjennom grunneier eller vegholder. Vi ber om at både grunneiere og hytteeiere gjør de nødvendige forberedelse, slik at vi unngår parkering på og langs riksvegen (Rv 705). Parkering på riksvegen er som kjent ikke tillatt, og kan være til stor hinder for trafikkavvikling og vedlikehold (snørydding). Ofte kan ulovlig parkering være årsaken til at trafikksikkerheten blir mye dårligere, og at faren for alvorlige trafikkulykker bli større. Kommunen gjør sitt ytterste for at alle returmottak og containere for mottak av avfall er åpne og tilgjengelige. Det er ikke tillatt å parkere slik at levering av avfall i disse og tømming av dem hindres. Om nødvendig kan kjøretøy som er til hinder bli tauet bort. Vår oppfordring er at det opprettes kontakt mellom grunneiere, hytteeiere og brøytere, slik at vi unngår forhold hvor politiet må kobles inn for bøtelegging og fjerning (borttauing) av kjøretøy. Brannsikkerheten må det også aktes på i påskehelga. Gass og levende lys er elementer som ofte kan forårsake alvorlige ulykker. Brannmeldere, slokkemidler og ildsteder bør derfor sjekkes før denne høgtiden, slik at brann og ulykker unngås. Skulle det skje ulykker hvor bistand fra nødetatene er nødvendig, ber vi om at det blir gitt en nøyaktig beskrivelse av hendelsen og hvor den er skjedd, slik at utrykningsenhetene lettere kan finne fram. I vår kommune har vi 1500 hytter og fritidshus. Det er brøyta veger inn i mange av hytteområdene. Gi derfor utfyllende opplysninger om hvorledes adkomstforholdene til stedet er. Dette kan gjøre det lettere for mannskapene som skal bistå. Viktige telefoner: 110 BRANN POLITI AMBULANSE NYTT FRA STUGUDAL FJELL 15

16 Klart du kan! Stort utvalg i hytteutstyr og byggevarer Kjører til Stugudal hver fredag. Åpningstider: Mandag - fredag Lørdag Tlf Fax Utsalg hos STUGUDAL LANDHANDEL 16 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

17 Påskekampanje! Spar kr. 1000,- ved bestilling av bredbånd i påska. Nå får du montert bredbånd på hytta for bare kr. 1990,- inkl. mva. I dette inngår montering av antenne, router, 10 stk epostadresser og gratis support. Er du interessert i å redusere dine fasttelefonutgifter? Da bør du gå over til å ringe over din bredbåndsforbindelse. Bredbåndstelefoni fungerer som en helt vanlig analog telefon, bare at det er billigere å bruke. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Tlf: Epost: Vår butikk fører hvitevarer, lyskilder og småelektrisk Har du behov for parabolanlegg på hytta? Vi både leverer og monterer anlegget for deg. Håper for øvrig du har sett vår brosjyre som ble distribuert sammen med den siste strømregningen. Åpningstider: Man-Fre Lørdag Ta en tur innom for en hyggelig prat og et godt kjøp. TYDAL KOMM. ENERGIVERK Tlf: Fax: Epost: Web: NYTT FRA STUGUDAL FJELL 17

18 Panorama mot Sylane TJØNNVOLLIA HYTTEFELT STUGGUDAL i Tydal 14 store tomter ledig - 4 solgt Fullt utbygd med vann/vei/avløp/ bredbånd/telefon Lett adkomst Rikt sopp- og bærterreng Nært rikt fiskevann 80 km skiløyper Nært alpinanlegg Tørt fint turterreng Nært Pilegrimsleden Panoramautsikt mot Sylane og Skarsfjella Nausttomt ved Stugusjøen Stor interesse - vær snar! For visningskontakt: Grunneier Einar Aas tlf eller Øyvind Fuglem, Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS tlf Tlf.: Fax: E.post: 18 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

19 STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID 7590 Tydal - Tlf: / Åpent hver dag i påska Fór til hunden Utstyr til isfiske Klister til umulige ski Sopelimer til kjerringer Spekemat til middagen Stugudals dram- og ølglass til hytta Rødreveskinn fra Sylan og skinn av sau og rein Nyttige og unyttige ting i: Tre Stoff Strikking Keramikk Smijern Kaffe og nystekte vafler NYTT FRA STUGUDAL FJELL 19

20 MINIMUMS- TEMPERTAUR Asbjørn Rotvold treffer du hos Stugudal Håndverk og Fritid: Skjærtorsdag og påskeaften kl Noen av arbeidsoppgavene vi kan påta oss: Brøyting Vegarbeid Transport Tomtearbeid Skogrydding / vedlikehold Byggearbeid Murerarbeid Flislegging Maling og beising Planlegging / Prosjektering tegning Formidling av tremateriale, div. rørmateriale og ved Ønsker du å få utført andre arbeidsoppgaver kan vi sikkert hjelpe deg med det også. Samarbeider med lokale entreprenører og Stugudal Hytteservice. Vi ønsker alle en god påske. Tydal Turistinformasjon i Stugudal er åpent hver dag i påsken fra kl Tlf.: fax: Utenom åpningstider kan du ringe tlf.: Tydal Tusistinformasjon i Ås / Servicekontoret I påskeuka man., tirs. og ons. åpent fra tlf NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Langfredag kl 11-17 Nytt fra Stugudal fjell. Våre produkter får du kjøpt hos Stugudal Håndverk, Selbubaker`n

Langfredag kl 11-17 Nytt fra Stugudal fjell. Våre produkter får du kjøpt hos Stugudal Håndverk, Selbubaker`n NR 35 Mars 2009 Leder Midt i en lang vinter blir det nok mest om løypekjøringen denne gangen også. Dels for å få en kabal til å gå opp, dels for å få førstehånds innblikk i det praktiske ved kjøringen

Detaljer

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år Nytt fra NR 30 Desember 2007 God jul og godt nytt år Stugudal Fjell Formannens hjørne Gangvei fra Moheim Camping til Stugudal Kapell Nå er vi inne i en litt mørkere tid og en litt mindre hektisk periode

Detaljer

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Leder Det nærmer seg jul og nissen er godt i gang med å lage julegaver. I eventyret kommer nissen kjørende med reinsdyr og med gavene i en sekk. Nissen er en figur som lever

Detaljer

Nytt fra NR. 51 MARS 2013

Nytt fra NR. 51 MARS 2013 Nytt fra NR. 51 MARS 2013 Leder Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: EN MILEPÆL! og en til! Tråkkemaskin og ny butikk Stugudal fjell har endelig fått tråkkemaskinen på plass!! Den 8. februar ble maskinen

Detaljer

Nytt fra NR. 44 JUNI 2011

Nytt fra NR. 44 JUNI 2011 Nytt fra NR. 44 JUNI 2011 Leder NYTT STYRE I STUGUDAL FJELL I året 1897 skrev den norske naturentusiasten og advokaten Olaf Richter: Af fjeldpartierne nordenfjells ved jeg ingen, som eier mit Sind mer

Detaljer

Nytt fra NR. 56 JUNI 2014

Nytt fra NR. 56 JUNI 2014 Nytt fra NR. 56 JUNI 2014 Invitasjon til kjøp av aksjer i Tydal Ski AS Det er fortsatt mulig å kjøpe aksjer i Tydal Ski AS. Har du lyst til å kjøpe aksjer så kan du gjøre det ved å betale inn på konto

Detaljer

Nytt fra NR. 55 APRIL 2014

Nytt fra NR. 55 APRIL 2014 Nytt fra NR. 55 APRIL 2014 Informasjon fra styret Leder Vinter.?? Ja, hittil kan vi vel sette et spørsmålstegn i forhold til om vi har hatt vinter eller ikke. Sjelden har det vært så lite snø ved utgangen

Detaljer

Nytt fra. NR 36 Juni 2009

Nytt fra. NR 36 Juni 2009 Nytt fra NR 36 Juni 2009 Til tross for at vi nå skriver juni, og sommersesongen er like rundt hjørnet, er fortsatt av løypekjøringen vår mest krevende arbeidsoppgave. Årets årsmøte ga sin tilslutning til

Detaljer

Nytt fra NR. 47 MARS 2012

Nytt fra NR. 47 MARS 2012 Nytt fra NR. 47 MARS 2012 LederPå ski, på ski, på ski i vintereventyret Den første som vi vet gikk som skiturist i Sylene var en mann ved navn Ernst Andreas Tønseth, som i mars 1887 gikk på ski fra Røros

Detaljer

Nytt fra NR. 48 JUNI 2012

Nytt fra NR. 48 JUNI 2012 Nytt fra NR. 48 JUNI 2012 Leder Da er det klart; Tydal Kommunestyre bevilget i møte 7. juni 800 000 kroner til Stugudal Fjell til innkjøp av tråkkemaskin og teknisk utstyr. Det er et svært gledelig vedtak,

Detaljer

Nytt fra NR. 45 OKTOBER 2011

Nytt fra NR. 45 OKTOBER 2011 Nytt fra NR. 45 OKTOBER 2011 Bjørka begynner allerede å bli høstlig gul utenfor hyttevinduet der jeg sitter. En sommer er over. Det kjennes hver gang litt vemodig, selv om en vet at høsten på mange måter

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Nytt fra NR. 53 SEPTEMBER 2013

Nytt fra NR. 53 SEPTEMBER 2013 Nytt fra NR. 53 SEPTEMBER 2013 Leder En sommer er over.. Men vi depper ikke av den grunn. Den tiden vi går inn nå er kanskje den vakreste av årstidene i Stugudal. Den klare luften som får frem fjellenes

Detaljer

Nytt fra NR. 54 DESEMBER 2013

Nytt fra NR. 54 DESEMBER 2013 Nytt fra NR. 54 DESEMBER 2013 Tydal Skisenter AS Leder Snart skisesong! Vi har allerede hatt en forsmak på den, men nå er den her for fullt vintersesongen i Stugudalen! Stugudal Fjell, i samarbeid med

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36 God påske 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72 42 81 01 Åpningstid:

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Rennebu Nytt Informasjonsblad Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Kjære lesere av Rennebu Nytt Tidlig påske betyr tidlig vår heter det, men når dette skrives er tvilen tilstede om dette slår til

Detaljer

Vinter i Selbu. Vinteravis for Selbu 2010. 1 Vinter i Selbu

Vinter i Selbu. Vinteravis for Selbu 2010. 1 Vinter i Selbu Vinter i Selbu Vinteravis for Selbu 2010 1 Vinter i Selbu Leder Selbu som næringskommune og kulturkommune. Året 2009 er nettopp avsluttet og for næringslivet har det vært et turbulent år for mange bedrifter.

Detaljer

Rennebunytt. god påske. Mye nytt fra Black Design! Påskeliljer i stor potte kr 39 00. Rennebunytt 1. Tulipaner Påskeliljer Buketter Potteplanter

Rennebunytt. god påske. Mye nytt fra Black Design! Påskeliljer i stor potte kr 39 00. Rennebunytt 1. Tulipaner Påskeliljer Buketter Potteplanter Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 7/2011 14. april Årg. 34 god påske Maiken Helgeton og Helene Dragset fra Løkken koser seg i sola på Nerskogen Skisenter. Foto: Dagfi nn Vold Påskeliljer i stor potte

Detaljer

Foto: Tor Helge Hansen

Foto: Tor Helge Hansen Sommer 2010 i Selbu Foto: Tor Helge Hansen Foto: Roger Melhus Foto: Mali G. Røsseth Kommunikasjon og infrastruktur Sommer i Selbu 2010 Kommunikasjon og infrastruktur er stadig viktigere i vårt moderne

Detaljer

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med Rennebu Nytt Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30 Fulldistribusjon Påske i Rennebu og på Kvikne... Barnas Naturverden - med utsikt mot Innset og Kvikne. Foto: Mari Ytterhus Påskeutgaven

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 www.huguliavel.no Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 GOD PÅSKE Kry hane holder hønene i ørene - les om påskeeggene på side 4 LEDER N Adresse:

Detaljer

Rennebu Nytt. god påske. Påskeliljer i stor potte kr 39 00 kan nå stå ute

Rennebu Nytt. god påske. Påskeliljer i stor potte kr 39 00 kan nå stå ute Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 6/2009 26. mars Årg. 32 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god påske Påskestemning på Jelsetra, Jøldalen. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende:

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende: Sommer 2009 i Selbu Selbu Camping med nye hytter Fire nye hytter er nå under oppføring ved Selbu Camping i Innbygda, og i tillegg strømmer det stadig til gjester med campingvogner som ønsker å sesongcampe

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. PÅSKEN 2006 Foto:Vidar Skreprud NØDMELDINGS- SENTRALEN Grafisk design: Reklamemakeriet Ordførers hjørne 110 BRANN 112 POLITI 113 LEGE Alle eiendommer er

Detaljer

Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Forsidefoto: Hans-Jacob Anonsen Påsken - et høydepunkt for mange Jeg skriver dette en mandag i mars og det er umulig å forestille seg om snøen varer til påske eller om det blir grønt påskeskirenn i år

Detaljer

Organ for Hugulia velforening. God påske! Det gode liv på Hugulia. Kongens sølv. En harmløs påskehistorie. s.7. s.18. s.14

Organ for Hugulia velforening. God påske! Det gode liv på Hugulia. Kongens sølv. En harmløs påskehistorie. s.7. s.18. s.14 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 NR. 2 2007 God påske! Det gode liv på Hugulia s.7 Kongens sølv En harmløs påskehistorie s.14 s.18 Redaktørens hjørne It's the most wonderful time of the year synger

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer