NYTT FRA NR 28 MARS 2007 ANNONSØRENE ØNSKER ALLE EI GOD PÅSKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NR 28 MARS 2007 ANNONSØRENE ØNSKER ALLE EI GOD PÅSKE"

Transkript

1 NYTT FRA NR 28 MARS 2007 Velkommen til fjells i påska! ANNONSØRENE ØNSKER ALLE EI GOD PÅSKE

2 Formannens hjørne Nå starter årets påskeferie. Vi i Stugudal Fjell ønsker alle hjertelig velkommen til fjells. Vi i Stugudal er godt forberedt på stor innrykk i påska. I skrivende stund har vi veldig flott vær og gode snøforhold, noe som vi håper varer minst gjennom påska. Stugudal har vanligvis flotte forhold hel ut i mai måned for ivrige skiløpere. Vinteren i 2007 har vært svært urolig når det gjelder været. Dette har medført store vanskeligheter for Erling i sporprepareringen. Vi har kjørt mye, men vind og snø har raskt ødelagt kvaliteten. Vi håper på at været i påska blir mer stabilt, slik at vi får en god kvalitet på løypenettet. Stugudal Fjell s styre har tatt signaler og ønsker om at løypenettet bør utvikles og endres i forhold til dagens krav. Vi har derfor startet et større prosjekt sammen med alle grunneire i Stugudal 36 stk. Prosjektet skal ivareta alle grupper som i dag bruker våre spor. Denne satsingen er meget stor og vil være vårt største arbeidsfelt, siden foreningen startet.. Jeg vil her fortelle/gjengi litt om prosjektbeskrivelsen Denne infoen er svært tidlig i fasen av prosjektet. Vi mener det er svært viktig å få ut info allerede nå, slik at vi får med oss en stor positiv dugnadsgjeng. Dette blir ett kjempeløft Formål. Medlemsmøte med grunneiere 13. mars 2007 konkluderte med at det er behov for en grundig gjennomgang av prosjektet som omfatter merking og preparering av skispor. Målet er bedret finansiering og økt tilrettelegging. Dagens situasjon. Det prepareres og merkes i dag ca 80 km med skispor i Stugudal. Driftsperiode fra januar fram til utgangen av april. I tillegg, kjøres det spor ved behov på tidlig snø, før jul og mellomjul. Kostnadene i 2006 beløp seg til totalt kroner Finans Finansieringen av prosjektet fordeles ganske likt mellom frivillig kontingent, reklame / sponsing og kommunalt tilskudd. Behov for bedre kvalitet, nye traséer og stabil oppfølging er registrert. Det er også registrert et økende behov for tilrettelging av løyper for trening i november og desember. Evalueringer. 1. Det foretas en grundig gjennomgang av dagens traséer i samarbeid med grunneiere og representanter for de enkelte hyttefelt. Mål: Forenkle en del spor, behov for nye eller endrede traséer. 2. Behov for å utvide løypekjøring ut over dagens områder. Nye etableringer og hyttefelt som i dag ikke er tilknyttet løypenettet vurderes. Område rundt Mosjøen bør knytte til. 3. Trasé for tidlig preparering av treningsløyper for eliteløpere lokaliseres og planlegges som eget prosjekt. 4. Mannskap og materiell for løypekjøring vurderes. Behov for mer mannskap for å få tilfredsstillende kvalitet. Evt. en løsning at deler av løypenettet eller perioder av året prepareres traseene med tråkkemaskin. 5. Registrering av vilje til dugnadsinnsats for rydding av løpetraséer innenfor og ut av hyttefelt. Grunneier i samarbeid med hytteeiere / hytteforeninger. INNHOLD FASTE SPALTER Formannens hjørne s. 2 Befolkning og bosetting s. 10 Info fra Tydal kommune s. 14 Bedrift i Tydal s. 23 Programoversikt Nea Radio s. 35 ANDRE ARTIKLER/AKTIVITETER Stugudal Rundt s. 3 Påskecross s. 5 Fra en hytteeier s. 6 Tydalsfestivsl n s. 8 TKE s.17 Stugudal Håndverk og Fritid s. 19 Varmepumper s. 20 Væktarstua s. 21 Fester i Bjørkly s. 22 Aktivitetskalender s. 26 Puslespill s. 29 Nyttige tlf.nr s. 29 Patrusli Gaard (Skattejakt i det grønne)..... s. 30 Grunneiere ønsker god påske s. 31 Tydalskjøtt s. 32 Tydal Skisenter og skistua s. 34 Nea Radio s. 35 Stugudal Landhandel s. 36 STUGUDAL FJELL - STYRET Formann: Kasserer: Styrerepr.: Helge Kvithammer, hytteeier, Trondheim Mob.: Astrid Sprauten Mobil: Margret Ellertsdottir, tlf AVISREDAKSJONEN Redaktør: Ellen F. Ødegaard, tlf/fax / Redaksjonen: Styret i Stugudal Fjell Dette nr. har et opplag på 1800 eks. Avisen sendes ut gratis til alle hytteeierne i Tydal og alle inbyggere i Tydal. Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service Senteret, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektro og Væktarstua. Stoff til neste avis må være innlevert innen 15. mai NYTT FRA STUGUDAL FJELL

3 6. Nye løypekart utarbeides og legges inn på elektronisk kart. Stugudal Fjell fornyer og oppgraderer sin hjemmeside med føre og værrapport. Traséer som prioriteres for preparering legges ut i god tid før helgene. Driftsavtale med Nea Radio vurderes. Webkamera legges ut. 7. Forskjellige finansierings modeller vurderes. Etablering av nye traséer og utbedring av eksisterende med rydding av skog, bygging av broer / rør kan søkes finansiert til Bli Lyst-). 8. Drift av framtidige løypetraséer trenger en mer stabil finansiering. Avtaler med hytteforeninger, avtale med grunneiere,avtale med reiselivsbedriftene og kommunalt tilskudd som faste årlige bidrag sikrer grunnfinansieringen. Kontingenter og sponsorstøtte som i dag. Andre finansierings kilder vurderes. Stugudal Fjell har driftsansvar for løypenettet når prosjektet er gjennomført. Komiteen er valgt av styret i S. Fl. Styret i SF, skal ha ny redigert prosjektbeskrivelse tilbake innen 1 ORDET FRITT Preparerte løyper i Stugudal. Naturen er fantastisk og velegnet for aktiviteter til alle årstider. Stugudal er i tilegg et av de mest snøsikre områder i Midt Norge og snøen kommer tidlig om høsten. Jeg forundres over at Tydal kommune ikke legger mer til rette for trening på ski. I nabokommuner både på svensk og norsk side finnes velpreparerte løyper, traséer med doble spor og skøytefelt. Og idrettslag med barn og ungdom og voksne trekkes til disse løypene fra hele Midt Norge for trening mai Følgende personer har sagt seg villige til å delta i prosjektet: Odd H. Morseth, grunneier, Ole I. Dyrhaug, næringsliv og skiløper, Bård Ole Rolseth, grunneier, Bjørn Fremstad, hytte eier og Helge Kvithammer, leder Stugudal Fjell.. Målet er at arbeidet med løypetraséer/prosjektet starter opp i sommer 07. I påska vil det foregå mye forskjellige aktiviteter i Stugudal. Se egen oversikt i bladet. og trim,og legger igjen penger både på innkvarteringssted og på butikker. For Tydal kommunes vil god løypepreparering være en god investering i infrastruktur som kunne understøtte aktivitet og arbeidsplasser i bygda. Som hytteeier i Stugudal er jeg i høy grad interessert i gode, preparerte løyper. Jeg vil også gjerne betale for et slikt gode, noe jeg også har gjort i alle år. Men betalingsviljen avtar når varen ikke blir levert. Anne-Brit Skjetne Vi i Stugudal ønsker dere hjertelig velkommen. God påske! Helge Kvithammer Leder Årsmøte i Stugudal Fjell i slutten av mai. Info. i Selbyggen, Nea Radio og ved oppslag! Behov for fagfolk? Vi utfører alt innen: Snekkering utvendig og innvendig Flislegging Tømring Mob: Græsli, Tydal Tlf.: e-post: Stugudal Rundt Arrangeres for 26. gang Skjærtorsdag 5. april kl Rundløype rundt sjøen med 4 kontrollposter. Trekning av mange premier, og merker etter antall år. For mere informasjon: Se oppslag eller kontakt Olav Kirkvoll, tlf Tydal Idrettslag Vinner av fotokonkurransen i vinterferien Vinterglede innsendt av Roy Inge Løvås. Han kan hente gavekort fra Stugudal Fjell hos Stugudal Håndverk og Fritid. NYTT FRA STUGUDAL FJELL 3

4 Tydal Næringsforening Tydal Næringsforening har nå 40 medlemmer. Styret i foreningen har i løpet av siste året fått forespørsel fra noen hytteeiere vedr. medlemskap. På det nylig avholdte årsmøtet ble følgende vedtak fattet: Alle bedrifter og selvstendig næringsdrivende med tilknytning til Tydal kan være medlemmer i Tydal Næringsforening. Det er positivt at nye medlemmer kommer til og at hytteeiere ønsker å bidra i lokalsamfunnet. Oversikt over medlemmer kommer i neste nr. av Stugudal Fjell avisa. I tillegg vil en eller flere medlemsbedrifter bli presentert. Tydal Næringsforening ønsker alle ei riktig god påske! Fjellridning på islandshest i Tydal og Sylan Kanefart UKESTURER KICK-OFF VILLMARKSTURER KJØP OG SALG AV HESTER 3-DAGERSTURER KURS- OG KONFERANSETURER herlig å oppleve naturen fra hesteryggen - prøv selv! Ta kontakt med oss så skreddersyr vi gjerne et opplegg som passer for deg din gruppe eller ditt firma. Velkommen til å ri i karolinernes og pilegrimenes fotspor. Dyrhaug Ridesenter AS, N-7590 Tydal Tlf: Telefax: Mobil: E-post: - 4 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

5 Påskecross`n 2007 Langfredag Start kl på Stuguvoldmoen Inngang kr. 100,-. Barn under 12 år - gratis. NYTT FRA STUGUDAL FJELL 5

6 Fra en hytteeier Hytta-drøm-realitet-lengsel Tekst: Anne-Brit Skjetne Da mamma og pappa bygde hytte i Stugudal i 1953 var det stor stas for oss barna. Vi bodde i Ås i Tydal, og hadde hytte på Stugudalen, vi var nok spesielle i grenda slik sett. Det var ikke så mange hytter i Stugudal heller da. Vi hadde sognepresten i Selbu og baker Helgesen fra Trondheim som naboer. Familien Helgesen plukket sopp om høsten. Vi så dem gå ut fra hytta med kurv på armen. Merkelige greier syntes vi. Nå ser vi selv fram til høst og soppsesong der vi kan høste fra en gavmild natur og glede oss hele året over en pikant smakstilsetning til reinskjøttet vi kjøper av Idar Bransfjell hvert eneste år. Hytta fikk navnet Pershaugen Det var odelsgutten i familien som ble oppkalt må vite. Han har forresten kjøpt hytta nå. Tomta ble kjøpt av Erik og Ingeborg Rotvoll, gode venner og naboer av min familie. Det var andre tomtepriser enn nå, den gangen. Mamma bidro til finansieringen ved å være setertaus på Gjetvollen i to somre. Gjetvollen var setervollen til Erik og Ingeborg. Jeg husker den sommeren hytta ble bygd. Det var den store multesommeren i Tydal. Jeg er ikke sikker men maken har vi kanskje ikke hatt siden. Jeg var 7 år da og plukket multer rundt sekken med åttingen i. Kjølen er ett stort myrområde. I 1953 var myrene gule av bær overalt. Åttingen ble fylt på ett blunk. Som 7-åring tjente jeg den sommeren penger ved å selge multer og å åpne grina for alle bilene som kom fra byen for å innta multelandet. Hytta ligger ved Stugusjøen og ikke så langt fra festlokalet. På lørdagskveldene kunne vi som barn sitte på verandaen og høre trekkspillmusikken fra Nesset. Som vi lengter etter den dagen vi kunne gå dit selv. Og det ble mange artige dansekvelder opp gjennom årene. Den gangen gikk unge og gamle på fest, fastboende og hyttefolk. En fast tradisjon var å gå på fest skjærtorsdag, det var den kvelden skigenseren og brunfargen skulle delta i konkurransen om å være best. Brunfarge ja, den gangen smurte vi oss inn med vaselin for å bli så brun som mulig. Og det ble vi, først rødbrent, så brun. Guds lykke at vi hadde sterk hud med masse pigment. Og han Per Stugguvolla var alltid på fest på Nesset, blid, noen ganger tok han en svingom på eget trekkspill. I en vals på Nesset fikk jeg mitt første kyss. Han var betjent på samvirkelaget. I våre øyne var hytta ett lite slott. Utfra dagens standard var den knapt et anneks. Stue, kjøkken og et soverom med fire køyer. Ikke innlagt vann og strøm. All mat ble tilbredt på en komfyr på kjøkkenet, all hygiene utført i en enkel vask som stod like innom døra på kjøkkenet. Vedkomfyren var også nyttig når pappa skulle legge klister på et utall par ski. Og det var storfamilien som brukte hytta både sommer og vinter. På det meste var vi 15 personer der. En hel påske. Mange ganger har jeg undret meg på hvordan sjefen på På tur til Nedalshytta påska 1962 kjøkkenet, mamma, klarte å organisere og utføre matlaginga til så mange mennesker. Om vinteren oppbevarte vi maten ved å grave den ned i snøen. En gang hadde en liten rakker med lang hale og fire ben klart å vippe lokket av trekassen maten lå i, og forsynte seg grådig. Men det var mat nok for oss på to ben og med en reminisens av en hale også. Og vi gikk på tur sommer og vinter. I påska gikk vi lange turer til Kjøli, til Nedalshytta, til Skardøra, til Firkantkista. Etter en solid frokost med flere varme retter, dro vi ut og kom ikke tilbake før ved 5-6 tida om ettermiddagen. Søkkvåt på beina og med gnagsår. Fast tradisjon var å slukke tørsten med vørterøl. Etter kattvask på kjøkkenet og en god middag kunne vi strekke ut foran et stort peisbål som lyste opp hele stua. Turene var lange og noen ganger strabasiøse, og motivasjonen hos oss barna ikke alltid på topp. Men det er følelsen av avlapping og velbehag jeg husker. Lange anstrengende turer er fortsatt en vesentlig del av min families hytteliv. Nøkkelen til et godt liv ligger i balansen mellom anstrengelse og avslapping. Hytta i fjellet er for meg tradisjon. Fjellene er tradisjon. De står der som 6 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

7 Flygelhytta. de alltid har gjort- Fjell som ikke flytter seg en tomme selv om hele verden forandres. Turmålene er tradisjon, vi må ta turene hit og dit. I fjord lovte min mann og jeg hverandre att vi skulle ta turen til Blåstøyten og til Vigelsjøen hvert år fram til vi blir 70. Forresten så har Tydals idrettslag fenomenale orienteringsopplegg Ti på topp ført oss til nye steder i Tydals fantastiske fjellverden. Maten på hytta er tradisjon. Faktisk så tror jeg at i vår svært omskriftlige hverdag så er det en viktig reaksjon at noe er uforanderlig og gjentar seg. Nå gleder jeg meg over at mine barn og mine barnebarn finner glede i det samme hytteliv som jeg gjorde og som mine foreldre la grunnlag for. Vi ble etter hvert tre generasjoner som ønsket å nyte hyttelivets gleder og det ble trangt på Pershaugen da kjøpte vi oss egen hytte, Ørnesbu, som lå ved Stugusjøen like ved Pershaugen. Valg av beliggenhet i Midt Norge var før kjøpet fritt, og vi søkte på kartet over mulige alternativer. Vi kom hele tida tilbake til Stugudal, det var stedet vi hadde knyttet følelser og opplevelser til. Egen hytte la en ny dimensjon til Fortsettelse side 28 I påska utvider vi åpningstida: Mandag Tirsdag Onsdag Påskeaften: % kontantrabatt + 3 % kjøpeutbytte 29., 30. og 31. mars NYTT FRA STUGUDAL FJELL 7

8 Tydalsfestival n tar form Forberedelsene til Tydalsfestival n er i godt gjenge. Med en ny musikals profil som skal dekke alle aldre og enhver smak, så skal det bli et variert program. Fredagen blir basert først og fremst på ungdom og gjerne voksne, blant de som skal opptre på fredagen er Vømlingan. De har i vinter vært i Larsville Studio i Stugudal sammen med produsent Lars Lien for å lage den fjerde Vømmølplata som er skrevet av Vømmøldalens far Hans Rotmo. Plata kommer i løpet av våren/forsommeren. Vi er sikker på at bandet vil skape liv og god stemning med gamle og nye Vømmølsanger. (www.vømlingan.no) Et nytt band som er klar er Null$katte$nylterne fra Namsos. Et punk-rock band som synger på trønderdialekt, dette har ført til at bandet ofte kategoriseres som et trønderrock-band. De er det eneste bandet med norske tekst som ligger på Petres A-liste. Hiten Instinkt går jevnt og trutt på flere kanaler, videoen er blant de mest etterspurte på ZTV, NRK Svisj og MTV Nordic. Bandet kom med EPen «Instinkt» i juli 2006, som fikk entusiastiske kritikker. Bandet entrer scenen fredag. (www.nullskatte.no) Di Derre med Jo Nesbø i spissen trenger vel ingen nærmere presentasjon. Sommeren 2006 slapp bandet "De beste med Di derre". Dette var en musikalsk oppsummering av historien Di Derre og albumet har solgt over eksemplarer. Bandet gjennomførte en suksessrik turne med over 40 konserter sommeren/høsten De skal gjøre få konserter i 2007 og de skal entre scenen på Stugudalen lørdagen. Jumbolino er kanskje et ukjent band. De spiller norsk rock med trøkk. De skriver musikken selv og har et røft lydbilde og synger på Null$katte$nylterne norsk. Bandet som opprinnelig er fra Andøy i Nordland, har et meget godt forhold til Tydal da to av bandets medlemmer er å se på Tydals fotball lag. En konsertopplevelse en ikke bør være foruten i fredagens program. Dansemusikk For å besørge god dansemusikk kommer artister som i en årrekke har spilt på forgjengeren Ved Syltoppens fot. Ole Bjarne s er et av de mest rutinerte trønderske danseorkestre med over 30 år på veien for å tilfredsstille danselystne og glade festfolk. De har fått med seg Jens Nyplass fra Glåmos med på fele, et samarbeid som er kommet i orden til ære for Tydalsfestival n. Jhohans er også et orkester vi tidligere har kunnet høre på Stuguvoldmoen. De har siden 1986 vært et begrep innen trøndersk dansemusikk og er et av Trøndelags ledende innen genren. Begge orkestrene skal spille til dans lørdagskvelden. Foreløpig program Fredag; Jumbolino, Hopalong Knut, The School, Null$katte$nylterne og Vømlingan. Lørdag; Knutsen & Ludvigsen, Odd Nordstoga, Di Derre, Lassie n the Lads, Ole Bjarne s og Jhohans. Det jobbes fortsatt med flere artister, så følg med på Velkommen skal alle være! Di Derre 8 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

9 NYTT FRA STUGUDAL FJELL 9

10 Befolkning og Bosetting Jensgarden Tidligere navn: Østby Vestre Kilde: Bygdabok for Tydal Jensgarden ble utlagt fra Gammelgarden, og dette skjedde såpass tidlig som på 1760-tallet. Den første tida etter delinga fortsatte brukerne å bo i Gammelgarden, og i 1790 er Jensgarden fortsatt matrikulert sammen med hovedbruket. Eldste del av den nåværende gammelstua ble kanskje oppsatt allerede på 1760-tallet. Det første fjøset ble bygd i Et stabbur på tunet har innskåret årstallet Det bærer tegn på å ha blitt flyttet og gjenoppsatt, så kanskje har det opprinnelig stått i gammelgarden. Jon og Beret De første brukerne i Jensgarden var Jon Jensen Østby ( ) fra Gammelgarden, g.m. Beret Larsdtr. Østby ( ) fra Bersvendsgarden. De hadde fire barn: Jens, Ole, Bernt og Lars. Jensgarden, bilde tatt før Lars og Beret Enka Beret Larsdtr. Satt med bygselen ved matrikkelen i 1790, men få år senere fikk yngstesønnen Lars ( ) og kona Beret Olsdtr. Aune ( ) fra Storaune bygselbrev på plassen. Ved utligninga av sølvskatten i 1816 ble Lars skattelagt etter en formue på 200 Speciedaler. Lars og Beret hadde barna: Anne Lisbet, Jon, Beret, Ragnhild og Berte. Jon og Anne Sønnen Jon ( ) og kona Anne Jonsdtr. Aas ( ) fra Ustgarden overtok bygselen da Lars døde i De bygde på våningshuset i 1842 og satte opp nytt fjøs i De hadde 7 barn: Beret, Lars, Sigrid, Guri (utvandra til Sverige), Jon (utvandra til Sverige), Ole (utvandra til Amerika) og Ragnhild. Lars og Karen Ved folketellinga i 1865 hadde eldstesønnen Lars ( ) og kona Karen Olsdtr. Brekken ( ) fra Bjørneggen Søndre i Meråker tatt over bygselen. Garden var nå godt drevet, og husdyrholdet besto av hest, hele 23 storfe og 13 sauer. Årlig utsæd var 1 tønne bygg og 4,5 tønner poteter. I følge matrikkelutkastet fra 1864 hadde Jensgarden (sammen med plassrommet Rønningen) 50,5 mål dyrket mark og 57,5 mål naturlig england. Innmarka ga årlig 75 høylass, mens 127 lass ble hentet i utmarka. Før ekteskapet fikk Lars med Ragnhild Evensdtr. Østby fra Skultrøa, sønnen Lars. Lars og Karen fikk 11 barn: Jon, Beret, Anne, Ole (døde som barn), Ingeborg, Berte, Anne Lisbet, Ragnhils, Ole (døde også som barn), Sigrid (utvandret til Amerika), og Karen. 10 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

11 Jon og Ingeborg Jon Larsen ( ) og kona Ingeborg Jonsdtr. Brekken ( ) overtok bygselen på 1880 tallet. De fikk 7 barn: Ole, Lars, Jon, Per (utvandret til Amerika), Gidsken, Johannes og Karen. Tre av barna døde som barn. Ole og Helga Birgitte Ved salget av Østby-gardene i 1921 overtok eldstesønnen Ole ( ) og kona Helga Bergitte Jakobsdtr. Graae ( ) fra Østeraunet, som sjøleiere. Bruket ble tillagt utmarksparseller nord for garden., ved Gammelvollsjøen samt i området Gravbakken Rishaugen. Omkring 1950 hadde garden ei besetning på omkring 6 kyr, 3-4 kalver, hest, gris og 20 sauer Ole og Helga fikk i perioden 1901 til barn: Jon, Jakob, Karen, Maren, Ingeborg, Einar Graae, Helga Bergitte, Johanna, Ola, Valborg, Petra, Birger, Johannes, Kåre og Målfrid. Alle barna vokste opp og ingen utvandret. Dattera Helga Bergitte ( ). Helga Bergitte Østby med sønnen Birger Østby (f.1922) og Konrad Østby ( ) fra garden Skultrø. I bakgrunnen sees fjøset på Smegjerdet. Bildet er tatt ca Hun ble gift med Hans Almåsbakk ( ) og bosatt i Levanger. De fikk barna Kåre Harald, Rolf Asbjørn og Odd Roar. Det er Rolf Asbjørn som i dag driver Jensgarden. Da Ole Jonsen og Helga Bergitte døde i 1959, ble det til at sønnen Hytteiere og andre... Vi utfører: * Graving * Fundamentering * Fjellarbeid * Transport Eggen og Holden Bygg AS Hytter i bindingsverk og handlaft. Nybygg og tilbygg. Adr.: 7590 TYDAL Tlf. priv , Mob / Mobil: Tydal - Telefon: NYTT FRA STUGUDAL FJELL 11

12 Eldstesønnen Jakob fortsatte å bo her, men han drev ikke garden. Helga Almåsbakk var sjøl gardkone på et bruk ved Levanger, og drifta i Jensgarden ble nå lagt ned. Besetningen ble frasolgt og innmarka bare periodevis avfóret av nabobruk. Helga Bergitte (f.1913) på tunet i Jensgarden sammen med lasskjørere som skal til Singerhytta. Bildet er tatt 11.august Ola ( ) Og kona Johanna Svelmo (f.1927) overtok garden. De flytta hit fra Vårvang og drev bruket til Da solgte de garden til Olas søster Helga Bergitte Almåsbakk og flytta tilbake til Vårvang. Rolf og Ragnhild I 1974 ble Jensgarden overtatt av Helga Bergittes sønn Rolf Asbjørn Almåsbakk (f.1941). Han og kona Ragnhild (fra Leirvik i Sogn) flytta hit i De sa begge opp jobber i Postverket da de flytta hit. Rolf arbeidet en periode som regnskapsfører ved Tydal samvirkelag. Senere var han ansatt ved kommunekassen til 1987, da han begynte som bonde på heltid. I 1999 ble Rolf valgt til ordfører i Tydal Kommune, og orfører det er han fortsatt. Utenom bruket har Ragnhild hatt deltidsengasjement som kontorfullmektig ved ulike etater i kommunen og er i dag leder ved Servicekontoret. Nytt bolighus på tunet ble bygd i Rolf og Ragnhild begynte med noen sauer i gammelfjøset, men Ole Bjarne Østby Aut. maskinentreprenør Alt i graving og planering Leverer komplett vann-/avløpsanlegg epost: Rørlager på Bergårdsmyra Tlf.: NYTT FRA STUGUDAL FJELL

13 dette ble revet da nytt fjøs ble tatt i bruk i I dag består besetningen av omkring 100 vinterforede sauer og vinters tid blir det tatt ut en del tømmer. Rolf og Ragnhild har barna Lars, Martha og Hans. Rolf har nydyrka ca. 100 dekar nord for garden, og innmarksarealet er i dag på ca. 153 dekar. Utmarka er på ca dekar, hvorav 900 mål produktiv barskog. Garden har andel i felleseiet ved Øyfjellet. I Essandallmenningen har bruket rett til fiske og fangst. I denne allmenningen kommer i tillegg rett til beite, slått og setring på bruksberettiget område. Garden har hatt 3 setre: Rishaugvollen var i bruk fram til omkring Gravbakkvollen har vært brukt som vår- og høstseter, mens sommersetra Langdalsvollen lå ved Ånøya, nord for Nea. Seterfjøset på Rishaugvollen ble flyttet til Langdalsvollen. Av Jensgardens bruksberettige del av Essand-allmenningen ble ca Vedkjøring på Jensgardsvollen. Ola Østby (1916) og Joar Gilseth f (sønn til Olas søster Johanna). Bildet er trolig tatt i mål neddemt da Nesjøen ble fylt i Seterstua i Ånøya ble da flyttet til ei høyereliggenede tomt. TRAPPER - STIGER - SAMBA- TRAPPER Utstilling av trappemodeller i våre lokaler på Berggårdsmyra i Tydal. Besøk oss eller ta kontakt! Telefon: Fax: E-post: Åpent tirsdag, onsdag, fredag og lørdag Ring for avtale. Salongen har massevis av smykker og hårpleieprodukt. Avant Garde solarium m/voice guide Transport og graving Gruslevering Telefon: Verksted: Faks: MOBIL Tor Egil: Arild: Einar: NYTT FRA STUGUDAL FJELL 13

14 Postadresse: 7590 TYDAL Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Tydal kommune har en betjent vakttelefon som kan benyttes for spørsmål og andre hendelser. Vakthavende kan om nødvendig gi opplysninger og videreformidle kontakt med rette vedkommende. Bistand til forhold som ikke er meget viktige kan ikke forventes før påskehelga er over. Kommunens vakttelefon er: Fagsjef teknikk og miljø Ankie s Inn Endelig åpnes det for ny virksomhet i kafélokalene i Ås. Fredag før påsker blir det offisiell åpning med musikk, gratis kake og kaffe. Åpningstidene for Ankie s Inn blir hver dag fra klokk til Kontakt Ankie på telefon for bestilling. Vi håper du vil benytte deg av kafeen og kommunen vil ønske våre nye drivere lykke til med jobben. Foto av Ankie s Inn sine nye lokaler. Foto: Tydal kommune Salg på biblioteket Skal du sikre deg påskelitteratur som du kan beholde, kan du ta deg en tur på biblioteket for å kjøpe bøker. Fra 2. mars har bibliotekaren hatt salg av bøker til 10,- pr stykke. Biblioteket har åpent mandager 10-14, torsdager og fredager Uke 14. har biblioteket kun åpent på mandag. Salget slutter når beholdningen er tom. Løp og kjøp! 14 NYTT FRA STUGUDAL FJELL Fagsjef næring og kultur Tydal kommune ønsker alle lesere en riktig god påske!

15 Jakthundtrening Det er med jevne mellomrom diskusjoner om hvilke bestemmelser som gjelder for jakthundtrening. Jeg vil derfor prøve å belyse dette spørsmålet litt nærmere. Med jakthundtrening, jakthundprøver og dressur menes i hundelovens 8 trening eller dressur på vilt til jaktformål. Slik trening krever godkjenning fra grunneier. Selv om dette er regelen, blir det rapporter om flere episoder der hund er sluppet i utmark i den hensikt å drive jakthundtrening uten grunneiers samtykke. Dessverre har vi i Tydal ingen områder hos oss som er tilrettelagt spesielt for slik trening. Spørsmålet har vært fremmet, men det ser ikke ut til at noen av grunneierne har sett seg tjent med å tilrettelegge for denne type trening. Skal du drive jakthundtrening i Tydal må altså den enkelte grunneier kontaktes. I Selbu har imidlertid Selbustrand utmarkslag et godkjent område for formålet. Postadresse: 7590 TYDAL Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: I henhold til hundelovens 4 kan hunder være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte utenom båndtvangstiden.. Det står også at hunder alltid skal holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt. Vanlig lydighetsdressur av hund som ikke berører viltet krever ikke tillatelse fra grunneier. Det er altså ingen generelle bestemmelser som forbyr bruk av løs hund i utmark enten det er i et jaktterrenget som utleid eller ikke. Grunneier kan dermed ikke nekte turgåere eller andre å ferdes med løs hund utenfor båndtvangstid, da dette er å anse som en del av det som det skal være rom for innenfor hundelovens bestemmelser. Hunden må da, som beskrevet over, hindres iådriveellerforfølge vilt. Når påska nå er her vil det uansett være båndtvang fra palmesøndag 1. april og da kan ingen ha hunden løs. Ha en trivelig påske i fjellet med eller uten hund. Miljøvernrådgiver Antall innbyggere mangedobles i Tydal i påska Påska er den største utfartshelga i året, og alle boliger og fritidsboliger er fylt opp med folk. I år er påska tidlig i april, og vi har så langt hatt en mild og snøfattig vinter. Behovet for parkeringsplasser i påskehelga er likevel omfattende. I år håper vi at det finnes tilbud til alle som ikke har ordnet dette gjennom grunneier eller vegholder. Vi ber om at både grunneiere og hytteeiere gjør de nødvendige forberedelse, slik at vi unngår parkering på og langs riksvegen (Rv 705). Parkering på riksvegen er som kjent ikke tillatt, og kan være til stor hinder for trafikkavvikling og vedlikehold (snørydding). Ofte kan ulovlig parkering være årsaken til at trafikksikkerheten blir mye dårligere, og at faren for alvorlige trafikkulykker bli større. Kommunen gjør sitt ytterste for at alle returmottak og containere for mottak av avfall er åpne og tilgjengelige. Det er ikke tillatt å parkere slik at levering av avfall i disse og tømming av dem hindres. Om nødvendig kan kjøretøy som er til hinder bli tauet bort. Vår oppfordring er at det opprettes kontakt mellom grunneiere, hytteeiere og brøytere, slik at vi unngår forhold hvor politiet må kobles inn for bøtelegging og fjerning (borttauing) av kjøretøy. Brannsikkerheten må det også aktes på i påskehelga. Gass og levende lys er elementer som ofte kan forårsake alvorlige ulykker. Brannmeldere, slokkemidler og ildsteder bør derfor sjekkes før denne høgtiden, slik at brann og ulykker unngås. Skulle det skje ulykker hvor bistand fra nødetatene er nødvendig, ber vi om at det blir gitt en nøyaktig beskrivelse av hendelsen og hvor den er skjedd, slik at utrykningsenhetene lettere kan finne fram. I vår kommune har vi 1500 hytter og fritidshus. Det er brøyta veger inn i mange av hytteområdene. Gi derfor utfyllende opplysninger om hvorledes adkomstforholdene til stedet er. Dette kan gjøre det lettere for mannskapene som skal bistå. Viktige telefoner: 110 BRANN POLITI AMBULANSE NYTT FRA STUGUDAL FJELL 15

16 Klart du kan! Stort utvalg i hytteutstyr og byggevarer Kjører til Stugudal hver fredag. Åpningstider: Mandag - fredag Lørdag Tlf Fax Utsalg hos STUGUDAL LANDHANDEL 16 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

17 Påskekampanje! Spar kr. 1000,- ved bestilling av bredbånd i påska. Nå får du montert bredbånd på hytta for bare kr. 1990,- inkl. mva. I dette inngår montering av antenne, router, 10 stk epostadresser og gratis support. Er du interessert i å redusere dine fasttelefonutgifter? Da bør du gå over til å ringe over din bredbåndsforbindelse. Bredbåndstelefoni fungerer som en helt vanlig analog telefon, bare at det er billigere å bruke. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Tlf: Epost: Vår butikk fører hvitevarer, lyskilder og småelektrisk Har du behov for parabolanlegg på hytta? Vi både leverer og monterer anlegget for deg. Håper for øvrig du har sett vår brosjyre som ble distribuert sammen med den siste strømregningen. Åpningstider: Man-Fre Lørdag Ta en tur innom for en hyggelig prat og et godt kjøp. TYDAL KOMM. ENERGIVERK Tlf: Fax: Epost: Web: NYTT FRA STUGUDAL FJELL 17

18 Panorama mot Sylane TJØNNVOLLIA HYTTEFELT STUGGUDAL i Tydal 14 store tomter ledig - 4 solgt Fullt utbygd med vann/vei/avløp/ bredbånd/telefon Lett adkomst Rikt sopp- og bærterreng Nært rikt fiskevann 80 km skiløyper Nært alpinanlegg Tørt fint turterreng Nært Pilegrimsleden Panoramautsikt mot Sylane og Skarsfjella Nausttomt ved Stugusjøen Stor interesse - vær snar! For visningskontakt: Grunneier Einar Aas tlf eller Øyvind Fuglem, Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS tlf Tlf.: Fax: E.post: 18 NYTT FRA STUGUDAL FJELL

19 STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID 7590 Tydal - Tlf: / Åpent hver dag i påska Fór til hunden Utstyr til isfiske Klister til umulige ski Sopelimer til kjerringer Spekemat til middagen Stugudals dram- og ølglass til hytta Rødreveskinn fra Sylan og skinn av sau og rein Nyttige og unyttige ting i: Tre Stoff Strikking Keramikk Smijern Kaffe og nystekte vafler NYTT FRA STUGUDAL FJELL 19

20 MINIMUMS- TEMPERTAUR Asbjørn Rotvold treffer du hos Stugudal Håndverk og Fritid: Skjærtorsdag og påskeaften kl Noen av arbeidsoppgavene vi kan påta oss: Brøyting Vegarbeid Transport Tomtearbeid Skogrydding / vedlikehold Byggearbeid Murerarbeid Flislegging Maling og beising Planlegging / Prosjektering tegning Formidling av tremateriale, div. rørmateriale og ved Ønsker du å få utført andre arbeidsoppgaver kan vi sikkert hjelpe deg med det også. Samarbeider med lokale entreprenører og Stugudal Hytteservice. Vi ønsker alle en god påske. Tydal Turistinformasjon i Stugudal er åpent hver dag i påsken fra kl Tlf.: fax: Utenom åpningstider kan du ringe tlf.: Tydal Tusistinformasjon i Ås / Servicekontoret I påskeuka man., tirs. og ons. åpent fra tlf NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

TVSTUER og PUB er åpen i åpningstidene for de som vil følge sport eller andre ting på tv Vi har kanalene som viser fotball også.

TVSTUER og PUB er åpen i åpningstidene for de som vil følge sport eller andre ting på tv Vi har kanalene som viser fotball også. HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 04.mars 2015 Temp: -2 grader Været: Sol og helt nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Fantastisk bilde

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter HEISENE GÅR 10.00 17.00 FRA LØRDAG 23. MARS OG MED MANDAG 1.APRIL, MEN LANGFREDAG STENGER HEISEN KL 1530 FOR PREPPING TIL NATTEN GRAND PRIX. Lørdag 23.03: Familiens

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal. høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim www.haglebu-sigdal.no Vi kan tilby følgende: Besøk vår kafeteria! Helårsåpent Kafeteria

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Skisenter. Haglebu Fjellstue. www.haglebu.no. www.skihaglebu.no

VÅRPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Skisenter. Haglebu Fjellstue. www.haglebu.no. www.skihaglebu.no VÅRPROGRAM 2014 Haglebu www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Arrangementer på våren 2014 1. februar Quiz Vi kan tilby følgende: 15. februar Quiz»» Helårsåpent»» Kafeteria m/à la carte»» Stor

Detaljer

PRISER: Ta kontakt med arrangøren for direkte booking på halvdagsturer, heldagsturer og 2-dagers turer. Tydal kommune Ukestur

PRISER: Ta kontakt med arrangøren for direkte booking på halvdagsturer, heldagsturer og 2-dagers turer. Tydal kommune Ukestur Fjellridning i Sylan www.dyrhaug.no Ramsjø spesial l Ukesturer turer rer Konferansetu l Kurs- og g / firmaoppleg l Kick-off sturer l Villmark ter Salg av hes l Kjøp og r l Dagsture sturer l Halvdag l Guiding

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Puben «Skjenkestugu» er åpen førstkommende lørdag. Etter det er den stengt frem til ca. 1.august.

Puben «Skjenkestugu» er åpen førstkommende lørdag. Etter det er den stengt frem til ca. 1.august. HAGLEBUPOST Nr. 248 Dato: 13.april 2015 Temp: -1 grader Været: Sol og helt nydelig vær men litt vind Snødybde: ca. 50 cm??? Bart på hovedvei Skiløyper: Sjekk sidene til Eggedal Turlag eller Skisporet.no

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal.

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal. HØSTPROGRAM 2014 Haglebu www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim ARRANGEMENTER PÅ HAGLEBU FJELLSTUE Fjellet for alle hele året! PIZZAMENY Ta med hjem, ring oss på 32 71 33

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer HAGLEBUPOST Nr. 251 Dato: 24.juni 2015 Temp: 12 grader Været: Litt sol, litt regn Snødybde: NÅ MÅ DET VÆRE EN PAUSE HER Skiløyper: NEI ÅPNINGSTIDER JULI Hver dag fra kl. 10.00 til kl. 22.00 Middagsretter

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Vertskap på Estenstadhytta i 25 år

Vertskap på Estenstadhytta i 25 år Greta og John Heggem på Estenstadhytta 25. juni 2000. Bilde utlånt av Greta og John Heggem Vertskap på Estenstadhytta i 25 år Av Ragnhild E. Lande Vi møter et opplagt ektepar Heggem hjemme i Bergheimsveien

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

CHRISTMAS DINNER & SHOW

CHRISTMAS DINNER & SHOW CHRISTMAS DINNER & SHOW STARTER 20. NOVEMBER FARRIS BAD CHRISTMAS DINNER & SHOW FARRIS BADS JULETALLERKEN SPA+LUNSJ=SANT En utsøkt fireretters julemeny serveres med forrykende dinnershow med Wallmans salonger.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

NYE KJØPESENTER. 7.trinns nettavis, Åset skole. Tommy Børmark. Øyvind Ugedal

NYE KJØPESENTER. 7.trinns nettavis, Åset skole. Tommy Børmark. Øyvind Ugedal 7.trinns nettavis, Åset skole Nr. 2-9. november 2012 Redaksjon: Sondre Børmark, Kamilla Kolmannskog, Jørgen Staven og Ulrikke Berdahl NYE inkludert parkeringskjeller. Byggingen går etter tidskjema nå,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Bidrag fra fra "Gård og grend i Meløy" (1981) onsdag 05. mars 2008 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 Fra "Gård og grend i Meløy" (1981): Gnr. 12, bnr. 1, Åbotsvik, skyld 1,80

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer