Oversikt over fagråd og disipliner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over fagråd og disipliner"

Transkript

1 Oversikt over fagråd og disipliner Humaniora Nasjonalt fagråd for lingvistikk Allmenn språkvitenskap og fonetikk Anvendt lingvistikk, språkvitenskap Indoeuropeiske språk Østasiatiske språk Semittiske språk Afrikanske språk Stillehavsspråk Tyrkiske språk Andre språkvitenskapelige fag Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur Nordiske språk Norrøn filologi Nordisk litteratur Nordisk kulturvitenskap Nasjonalt fagråd for allmenn litteraturvitenskap Allmenn litteraturvitenskap Indoeuropeisk litteratur Indoeuropeisk kulturvitenskap Østasiatisk litteratur Østasiatisk kulturvitenskap Semittisk litteratur Afrikansk litteratur Andre litteraturvitenskapelige fag Nasjonalt fagråd for engelsk Engelsk språk Engels litteratur Anglo-amerikansk kulturvitenskap Nasjonalt fagråd for tysk Tysk språk Nederlandsk språk Andre germanske språk Tysk litteratur Annen germansk litteratur Germansk kulturvitenskap Nasjonalt fagråd for samisk og finsk Finsk-ugriske språk

2 Samisk språk Fisk litteratur Samisk litteratur Nasjonalt råd for slavisk-baltiske språk og litteratur Russisk språk Andre slavisk språk Russisk litteratur Annen slavisk litteratur Slavisk kulturvitenskap Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur Fransk språk Italiensk språk Spansk språk Andre romanske språk Fransk litteratur Italiensk litteratur Spansk litteratur Annen romansk litteratur Romansk kulturvitenskap Nasjonalt fagråd for arkeologi Nordisk arkeologi Klassisk arkeologi Annen arkeologi Nasjonalt fagråd for arkitektur og design Arkitektur- og designhistorie Arkitektur og designteori Prosjektering og formgivningsmetodikk Landskapsarkitektur Urbanisme og fysisk planlegging Planleggingshistorie, -teori og metodikk Bebyggelses- og reguleringsplanlegging Kommune- og regionalplanlegging Romlig, territoriell planlegging Nasjonalt fagråd for drama og teaterfag Teatervitenskap Nasjonalt fagråd forkulturvern og kulturformidling, folkloristikk og etnologi Folkloristikk Etnologi Nasjonalt fagråd for filosofi Filosofi

3 Idéhistorie Logikk Etikk Andre filosofiske fag Nasjonalt fagråd for gresk og latin Klassisk filologi Klassisk litteratur Klassisk kulturvitenskap Nasjonalt fagråd for historie Politisk historie Sosialhistorie Kvinnehistorie Økonomisk historie Kulturhistorie Oldtidens historie Middelalderhistorie Nyere tids historie (før 1800) Moderne historie (etter 1800) Samtidshistorie (etter 1945) Ikke-europeisk/-vestlig historie Annen historie Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap Kristendomskunnskap Religionsvitenskap religionshistorie Nasjonalt fagråd for kunsthistorie Skulptur Maleri, tegning, grafikk Folkekunst, kunsthåndverk Konservering og restaurering Antikkens kunsthistorie Middelalderkunsthistorie Fra renessanse t.o.m. barokk Nyere tids kunsthistorie Moderne kunsthistorie Annen kunsthistorie Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning Kvinnehistorie (se også Historie) Kvinne- og kjønnsforskning Nasjonalt fagråd for mediestudier Filmvitenskap Medievitenskap og journalistikk

4 Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Norsk som andrespråk (ikke egen disiplin) Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap Musikkhistorie Musikkteori Musikkterapi Musikkpedagogikk Annen musikkvitenskap Samfunnsvitenskap Nasjonalt fagråd for geografi Samfunnsgeografi Nasjonalt fagråd for idrett Integreringsfag Aktivitetslære Idrettspedagogikk Treningslære Bevegelseslære Doping/idrettsfarmakologi Andre idrettsfag Nasjonalt fagråd for sosialantropologi Sosialantropologi Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi Sosialøkonomi/samfunnsøkonomi Økonometri Utviklingsøkonomi Ressursøkonomi Demografi Nasjonalt fagråd for sosiologi Samfunnsgeografi Kriminologi Nasjonalt fagråd for statsvitenskap Sammenlignende politikk Administrasjon og organisasjonsvitenskap Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap Allmennpedagogikk Spesialpedagogikk

5 Fagdidaktikk Andre pedagogiske fag Nasjonalt fagråd for informasjonsvitenskap Bibliotek- og informasjonsvitenskap Informasjons- og kommunikasjonssystemer Informasjonspolitikk Kunnskapsgjenfinning og organisering Bibliometri Dokumentasjonsvitenskap Arkivistikk Realfag Nasjonalt fagråd for biologi Basale biofag Cellebiologi Generell mikrobiologi Molekylærbiologi Genetikk Biokjemi Biofysikk Generell immunologi Zoologiske og botaniske fag Zoologisk anatomi Embryologi Zoofysiologi og komparativ fysiologi Parasittologi Etologi Zoogeografi Systematisk zoologi Økologi Økotoksikologi Planteanatomi Plantefysiologi Systematisk botanikk Vegetasjonshistorie Plantegeografi Marinbiologi Limnologi Bioteknologi Nasjonal fagråd for fysikk Kjerne- og elementærpartikkelfysikk Atomfysikk, molekylfysikk, plasmafysikk Elektromagnetisme, akustikk, optikk Elektronikk

6 Faststoffysikk Astrofysikk, romfysikk, astronomi Nasjonalt fagråd for geofag Faste jords fysikk Oseanografi Metereologi Hydrologi Naturgeografi Paleontologi, historisk geologi Mineralogi, petrologi, geokjemi Tektonikk Petroleumsgeologi, glasiologi Marin geologi Hydrogeologi Geometrikk Andre geofag Nasjonalt fagråd for matematikk Ren matematikk Statistikk Anvendt matematikk Nasjonalt fagråd for informatikk Teoretisk databehandling, programmering og teori Algoritmer og beregnbarhetsteori Distribuerte systemer Sikkerhet og sårbarhet Kunnskapsbaserte systemer Systemutvikling og -arbeid, kommunikasjon, databaser og multimediasystemer Matematisk modellering Atomfysikk, molekylfysikk, plasmafysikk Elektromagnetisme, akustikk, optikk Elektronikk Faststoffysikk Astrofysikk, romfysikk, astronomi Nasjonalt fagråd for kjemi Organisk kjemi Uorganisk kjemi Fysikalsk kjemi Teoretisk kjemi, kvantekjemi Analytisk kjemi Miljøkjemi, naturmiljøkjemi Kjernekjemi Profesjonsråd for farmasiutdanning

7 Farmakologi Toksikologi Biofarmasi Farmakognosi Klinisk farmakologi Samfunnsfarmasi Medisin Dekanmøte i medisin Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag Molekylærmedisin Human genetikk Medisinsk mikrobiologi Human immunologi Human anatomi, fysisk antropologi Human fysiologi Generell patologi Patologisk anatomi Rettsmedisin, rettsodontologi Patofysiologi Klinisk kjemi Medisinsk biokjemi Farmakologi Toksikologi Biofarmasi Farmakognosi Klinisk farmakologi Klinisk medisinske fag Allmennmedisin Nevrologi Dermatologi og venerologi Oftalmologi Otorhinolaryngologi Gynekologi og obstetrikk Psykiatri, barnepsykiatri Rettspsykiatri Reumatologi Pediatri Tropemedisin Onkologi Radiologi og bildediagnostikk Fysikalsk medisin og rehabilitering Anestesiologi Generell indremedisin Kardiologi

8 Nefrologi, urologi Gasteroenterologi Endokrinologi Hematologi Infeksjonsmedisin Lungesykdommer Geriatri Generell kirurgi Gasteroenterologisk kirurgi Kar- og thoraxkirurgi Traumatologi Ortopedisk kirurgi Plastisk kirurgi Nevrokirurgi Kjevekirurgi Endokrin kirurgi Andre klinisk medisinske fag Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Grenseflatene mot hhv. Dekanmøtet i medisin og NSHS må vurderes i de respektive organer. Samfunnsmedisin, sosialmedisin Samfunnsodontologi Epidemiologi, medisinsk og odontologisk statistikk Forebyggende medisin Sykepleievitenskap Fysioterapi Ergoterapi Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning Yrkesmedisin Bedriftsmedisin Ernæring Samfunnsfarmasi Andre helsefag Psykologi Profesjonsråd for psykologiutdanning Biologisk psykologi Klinisk psykologi Personlighetspsykologi Utviklingspsykologi Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Kognitiv psykologi Organisasjonspsykologi

9 Andre psykologiske fag Odontologi Fakultetsmøtet for odontologi Konserverende tannpleie Protetikk og bittfunksjon Kjeveortopedi Barnetannpleie og kariesprofylakse Oral kirurgi Oral medisin Oral radiologi Periodonti Andre kliniske odontologiske fag Teologi Fakultetsmøtet for teologi Teologi Jus Fakultetsmøtet for juridiske fag Allmenn rettsvitenskap Privatrett Offentlig rett Folkerett Andre Nasjonalt råd for helse- og sosialfag (NRHS) Sosialt arbeid Nasjonalt råd for teknologi (NRT) Berg- og petroleumsfag Materialteknologi Bygningsfag Elektrotekniske fag Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (se også over) Bioteknologi (se også biologi, realfag)) Kjemisk teknologi Maskinfag Marin teknologi Næringsmiddelteknologi Miljøteknologi

10 Industri- og produktdesign Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag (NRØA) Bedriftsøkonomisk analyse Operasjonsanalyse Regnskap og revisjon Finansiering og investering Foretaksstrategi Organisasjons- og administrasjonsfag Markedsføring Andre økonomiske fag Fagområder som mangler rådsstruktur: Landbruksfag Planteavl, hagebruk, plantevern, plantepatologi Husdyravl, oppdrett, forplantning Jordbunnslære, landbrukshydrologi Naturressursforvaltning Skogbruk, skogsdrift Landbruksteknologi Skogsteknikk Andre landbruksfag Fiskerifag Ressursbiologi Akvakultur Fiskehelse Fiskeriteknologi Fangst Andre fiskerifag Klinisk veterinærmedisinske fag Reproduksjon Obstetrikk Kirurgi Indremedisin Universitets- og høgskolerådet 2005

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER FORORD FAGOMRÅDER NIVÅ 1 FAGGRUPPER NIVÅ 2 FAGDISIPLINER NIVÅ 3 HUMANIORA 010 SPRÅKVITENSKAPELIGE FAG 040 LITTERATURVITENSKAPELIGE FAG 060 KULTURVITENSKAP 070 HISTORIE

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene

Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene De 10 hovedklassene 000 Informatikk, informasjonsvitenskap og generelle verker 100 Filosofi og psykologi 200 Religion 300 Samfunnsvitenskap 400 Språk og

Detaljer

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler Vår dato: Vår referanse: 05.01.2004 03/117-6 Deres dato: Deres referanse: De nasjonale fakultetsmøtene Saksbehandler: Guri Bakken Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Studietilbud 2009/2010 Innhold Universitetet i Tromsø... 4 kaskjer.no... 5 Tromsø by... 6 Humanistiske og estetiske fag... 8 Arkeologi 8 Billedkunstner 8 Dokumentasjonsvitenskap

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2011 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2012 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole

Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2015 TODA 2014-2015 Når du skal velge? Hvilke fag liker du og får godt til? Interesser? Hva skal du bli? Hvilke fag trenger du i forbindelse med spesielle

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 142/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 142/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 142/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. ÅrboK 2007

Agder Vitenskapsakademi. ÅrboK 2007 Agder Vitenskapsakademi ÅrboK 2007 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007 Red.: Akademisekretær Thor Einar Hanisch Høyskoleforlaget Agder Vitenskapsakademi og forfatterne

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka M ARTIN B YRKJELAND STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN M AI 2006 Notat 1 2006 Innhald FØREORD... 5

Detaljer