NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER utdanningstilbud ved HiT (x) (oppdatert per ) FAGOMRÅDER FAGGRUPPER FAGDISIPLINER AF EFL HS TF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER utdanningstilbud ved HiT (x) (oppdatert per. 09.02.10) FAGOMRÅDER FAGGRUPPER FAGDISIPLINER AF EFL HS TF"

Transkript

1 Vedlegg 2 Høgskolen i Telemark NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER utdanningstilbud ved HiT () (oppdatert per ) NIVÅ FAGOMRÅDER FAGGRUPPER FAGDISIPLINER AF EFL HS TF 1 HUMANIORA 2 Språkvitenskapelige fag Allmenn språkvitenskap og fonetikk Anvendt språkvitenskap Tegnspråk Nordiske språk Norrøn filologi Engelsk språk Tysk språk Nederlandsk språk Andre germanske språk Fransk språk Italiensk språk Spansk språk Andre romanske språk Russisk språk Andre slaviske språk Finsk-urgiske språk Samisk språk Klassisk filologi Indoeuropeiske språk Østasiatiske språk Semittiske språk Afrikanske språk Side 1 av 17

2 2 Forts. Språkvitenskapelige fag Stillehavsspråk Tyrkiske språk Andre språkvitenskapelige fag 2 Litteraturvitenskapelige fag Allmenn litteraturvitenskap Nordisk litteratur Engelsk litteratur Tysk litteratur Annen germansk litteratur Fransk litteratur Italiensk litteratur Spansk litteratur Annen romansk litteratur Russisk litteratur Annen slavisk litteratur Finsk litteratur Samisk litteratur Klassisk litteratur Indoeuropeisk litteratur Østasiatisk litteratur Semittisk litteratur Afrikansk litteratur Andre litteraturvitenskapelige fag Side 2 av 17

3 2 Kulturvitenskap Nordisk kulturvitenskap Germansk kulturvitenskap Romansk kulturvitenskap Slavisk kulturvitenskap Klassisk kulturvitenskap Indoeuropeisk kulturvitenskap Østasiatisk kulturvitenskap Angloamerikansk kulturvitenskap Annen kulturvitenskap 2 Historie Politisk historie Sosialhistorie Kvinnehistorie Økonomisk historie Kulturhistorie Oldtidens historie Middelalderhistorie Nyere tids historie (før 1800) Moderne historie (etter 1800) Samtidshistorie (etter 1945) Ikke-europeisk/-vestlig historie Annen historie 2 Arkeologi Nordisk arkeologi Klassisk arkeologi Annen arkeologi Side av 17

4 2 Folkloristikk, etnologi Folkloristikk Etnologi 2 Musikkvitenskap Musikkhistorie Musikkteori Musikkterapi Musikkpedagogikk Annen musikkvitenskap 2 Kunsthistorie Skulptur Maleri, tegning, grafikk Folkekunst, kunsthåndverk Konservering og restaurering Antikkens kunsthistorie Middelalderkunsthistorie Fra renessanse tom. barokk Nyere tids kunsthistorie Moderne kunsthistorie Ikke-europeisk historie Annen kunsthistorie 2 Arkitektur og design Arkitektur- og designhistorie Arkitektur- og designteori Prosjekterings- og formgivingsmetodikk Landskapsarkitektur 2 Teologi og religionsvitenskap Teologi Kristendomskunnskap Religionsvitenskap, religionshistorie Side 4 av 17

5 2 Filosofiske fag Filosofi Idéhistorie Logikk Etikk Andre filosofiske fag Film- og teatervitenskap Filmvitenskap Teatervitenskap Side 5 av 17

6 1 SAMFUNNSVITENSKAP 2 Økonomi Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Økonometri 2 Sosiologi 2 Urbanisme og fysisk planlegging Planleggingshistorie, -teori og -metodikk Bebyggelses- og reguleringsplanlegging Landskapsplanlegging Urbanisme Romlig, territoriell planlegging 2 Statsvitenskap og organisasjonsteori Sammenlignende politikk Offentlig og privat administrasjon Internasjonal politikk 2 Sosialantropologi 2 Psykologi Biologisk psykologi Klinisk psykologi Sosial- og arbeidspsykologi Personlighetspsykologi Utviklingspsykologi Kognitiv psykologi Organisasjonspsykologi Andre psykologiske fag Side 6 av 17

7 2 Pedagogiske fag Allmennpedagogikk Spesialpedagogikk Fagdidaktikk Andre pedagogiske fag 2 Samfunnsgeografi 2 Demografi 2 Medievitenskap og journalistikk 2 Bibliotek- og informasjonsvitenskap Informasjons- og kommunikasjonssystemer Informasjonspolitikk Kunnskapsgjenfinning og organisering Biblometri Dokumentasjonsvitenskap Arkivistikk 2 Samfunnsvitenskapelige idrettsfag Integreringsfag Aktivitetslære Idrettspedagogikk og -psykologi Andre idrettsfag 2 Rettsvitenskap Allmenn rettsvitenskap Privatrett Offentlig rett Folkerett Rettsinformatikk Miljørett Fiskerirett Andre rettsvitenskapelige fag Side 7 av 17

8 2 Kriminologi 2 Sosialt arbeid 2 Kvinne- og kjønnsstudier Side 8 av 17

9 1 MATEMATIKK OG NATURVITENSKAP 2 Matematikk Analyse Statistikk Anvendt matematikk Algebra/algebraisk analyse Topologi/geometri Logikk Forsikringsmatematikk og risikoanalyse 2 Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori Algoritmer og beregnbarhetsteori Kommunikasjon og distribuerte systemer Sikkerhet og sårbarhet Kunnskapsbaserte systemer Systemutvikling og -arbeid Matematisk modellering og numeriske metoder Databaser og mulitmediasystemer Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse 2 Fysikk Kjerne- og elementærpartikkelfysikk Atomfysikk, molekylfysikk Elektromagnetisme, akustikk, optikk Elektronikk Kondenserte fasers fysikk Rom- og plasmafysikk Astrofysikk, astronomi Side 9 av 17

10 2 Kjemi Organisk kjemi Uorganisk kjemi Fysikalsk kjemi Teoretisk kjemi, kvantekjemi Analytisk kjemi Miljøkjemi, naturmiljøkjemi Kjernekjemi Legemiddelkjemi 2 Geofag Fast jords fysikk Oseanografi Meteorologi Hydrologi Naturgeografi Sedimentologi Stratigrafi og paleontologi Mineralogi, petrologi og geokjemi Tektonikk Petroleumsgeologi og geofysikk Kvartærgeologi, glasiologi Marin geologi Hydrogeologi Geometrikk Andre geofag Side 10 av 17

11 2 Basale biofag Cellebiologi Generell mikrobiologi Molekylærbiologi Genetikk og genomikk Bioinformatikk Biofysikk Biokjemi Generell immunologi 2 Zoologiske og botaniske fag Zoologisk anatomi Embryologi Zoofysiologi og komparativ fysiologi Parasittologi Etologi Zoogeografi Systematisk zoologi Økologi Økotoksiologi Planteanatomi Plantefysiologi Systematisk botanikk Vegetasjonshistorie Plantegeografi Marinbiologi Limnologi Side 11 av 17

12 1 TEKNOLOGI 2 Berg- og petroleumsfag Bergteknologi Petroleumsteknologi Geoteknikk Andre berg- og petroleumsfag 2 Materialteknologi Metallurgi Funksjonelle materialer Plast- og komposittmaterialer Bygningsmaterialer Annen materialteknologi 2 Bygningsfag Arkitektur og bygningsteknologi Bygg-, anleggs- og transportteknologi Konstruksjonsteknologi Kart og oppmåling Fysisk planlegging Geoteknologi Hydroteknologi 2 Elektrotekniske fag Elektronikk Elkraft Andre elektrotekniske fag 2 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Datateknologi Telekommunikasjon Teknisk kybernetikk Geografiske informasjonssystemer Annen informasjonsteknologi Side 12 av 17

13 2 Kjemisk teknologi Elektrokjemi Kjemisk prosessteknologi Kjemiteknikk Farmasøytisk formulering og teknologi Annen kjemisk teknologi 2 Maskinfag Maskinkonstruksjon og materialteknologi Produksjon og driftsteknologi Maskinteknisk energi- og miljøteknologi Mekaniske og strømningstekniske fag Andre maskinfag 2 Marin teknologi Offshoreteknologi Skipsteknologi Annen marin teknologi 2 Bioteknologi 2 Næringsmiddelteknologi 2 Miljøteknologi 2 Medisinsk teknologi 2 Nanoteknologi 2 Industri- og produksjonsdesign Side 1 av 17

14 1 MEDISINSKE FAG 2 Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag Medisinsk molekylærbiologi Medisinsk genetikk Medisinsk mikrobiologi Medisinsk immunologi Anatomi, fysisk antropologi Human og veterinærmedisinsk fysiologi Generell patologi, patologisk anatomi Rettsmedisin, rettsodontologi Patofysiologi Klinisk kjemi Medisinsk biokjemi Farmakologi Toksikologi Biofarmasi Farmakognosi Klinisk farmakologi 2 Klinisk medisinske fag Allmenn medisin Nevrologi Dermatologi og venerologi Oftalmologi Otorhinolaryngologi Gynekologi og obstetrikk Psykiatri, barnepsykiatri Rettspsykiatri Reumatologi Pediatri Tropemedisin Side 14 av 17

15 2 Forts. Klinisk medisinske fag Onkologi Radiologi og bildediagnostikk Fysikalsk medisin og rehabilitering Anestesiologi Generell indremedisin Kardiologi Nefrologi, urologi Gasteroenterologi Endokrinologi Hematologi Infeksjonsmedisin Lungesykdommer Geriatri Generell kirurgi Gasteroenterologisk kirurgi Kar- og thorakirurgi Traumatologi Ortopedisk kirurgi Plastisk kirurgi Nevrokirurgi Kjevekirurgi Endokrin kirurgi Andre klinisk medisinske fag Side 15 av 17

16 2 Helsefag Samfunnsmedisin, sosialmedisin Samfunnsodontologi Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk Forebyggende medisin Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning Fysioterapi Sykepleievitenskap Yrkesmedisin Bedriftsmedisin Ernæring Samfunnsfarmasi Næringsmiddelhygiene Andre helsefag 2 Klinisk odontologiske fag Konserverende tannpleie Protetikk og bittfunksjon Kjeveortopedi Barnetannpleie og kariesprofylakse Oral kirurgi Oral medisin Oral radiologi Periodonti Andre kliniske odontologiske fag Idrettsmedisinske fag Treningslære Bevegelseslære Doping/idrettsfarmakologi Side 16 av 17

17 1 LANDBRUKS- OG FISKERIFAG 2 Landbruksfag Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi Husdyravl, oppdrett, forplantning Jordfag Naturressursforvaltning Skogbruk Landbruksteknologi Foring Andre landbruksfag 2 Fiskerifag Ressursbiologi Akvakultur Fiskehelse Fiskeriteknologi Fangst Andre fiskerifag 2 Klinisk veterinærmedisinske fag Reproduksjon Obstetrikk Kirurgi Indremedisin Side 17 av 17

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER FORORD FAGOMRÅDER NIVÅ 1 FAGGRUPPER NIVÅ 2 FAGDISIPLINER NIVÅ 3 HUMANIORA 010 SPRÅKVITENSKAPELIGE FAG 040 LITTERATURVITENSKAPELIGE FAG 060 KULTURVITENSKAP 070 HISTORIE

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene

Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene De 10 hovedklassene 000 Informatikk, informasjonsvitenskap og generelle verker 100 Filosofi og psykologi 200 Religion 300 Samfunnsvitenskap 400 Språk og

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Studietilbud 2009/2010 Innhold Universitetet i Tromsø... 4 kaskjer.no... 5 Tromsø by... 6 Humanistiske og estetiske fag... 8 Arkeologi 8 Billedkunstner 8 Dokumentasjonsvitenskap

Detaljer

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2011 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler Vår dato: Vår referanse: 05.01.2004 03/117-6 Deres dato: Deres referanse: De nasjonale fakultetsmøtene Saksbehandler: Guri Bakken Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2012 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV

EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV emnekode versj vurdkomb dato_uttak dato_eksamen emnenavn oppm.frist EX150S 1 SK 06.03.15 Dannelsessemester menneske, samfunn og vitenskap 01.03.15 PO113S 2 HJ 02.03.15 09.03.15

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 142/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 142/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 142/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012

SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012 SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012 001. Vitenskapsfilosofi 001. Vitenskapsteori 001.016 Forskning - Bibliografier 001.021 Forskning - Kataloger 001.025 Utdanningsinstitusjoner - Adressefortegnelser

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer