Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 9 2008 Årgang 83"

Transkript

1 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 83

2 2 Samenes Venn nr 8 08 Høstmesse/basar Trondheim 27. september Tekst og foto: Jon Amundal Tradisjonen tro samlet mange av Samemisjonens støttespillere i Trondheim og bygdene omkring seg til høstmesse i slutten av september. Trøndelag har vært velsignet med en fin sommer og riktig flott høstvær dette året, men meldingene for denne Kakelotteri er populært. John S. Moe auksjonerer sokker til inntekt for Kolaarbeidet. dagen var ikke av det beste slaget: Liten til full vestlig storm med regn og regnbyger er jo ikke det været som frister mest når en skal ta ut. Om noen lot seg skremme av været og værmeldingen, så var det så langt fra alle. Da dørene åpnet ved 11-tida hadde allerede en del funnet veien til Misjonssalene,Sommerveiten, og etter hvert kom flere til til. På det meste var vi nok samlet ca mennesker. Og folk lot til å trives. Loddbord og salgsbord ble besøkt, og salget gikk godt. Kaketombolaen var kanskje det mest populære bordet. Ca 60 kaker fikk i løpet av dagen sin rettmessige eier. Mange var det i hvertfall som fikk ordnet med kake til helgens kaffestund. Like populær som kaketombolaen var kanskje kafeterian. Og hvem lar seg ikke friste av hjemmelagede kaker, flotte snitter, gryterett eller riskrem? Så kan en mens en nyter god mat få kjøpt seg årer og få være med på spennende trekninger. De fleste frammøtte brukte godt med penger, og det samlede resultat for dagen ble ca kr. Hjertelig takk skal dere alle ha! Men en slik basardag er ikke bare penger og salg. Ca kl var det sangstund. Jon Amundal ledet denne, og hadde funnet fram noen sanger som vi sang sammen - og litt om bakgrunnen for noen av sangene. Jens Malum gledet oss også med sang, og ved pianoet satt Rigmor Hølmo. Kl , da alt salg var unnagjort, samlet vi oss til avslutningsmøte. Jens Malum deltok også her med sang, og Magne Gamlemshaug fortalte interessanne glimt fra misjonens arbeid i Norge og på Kola og hadde andakt. En fin basardag var snart til ende, og i kretsen er vi Ole Andreas er en vinner. takknemlige for alle velvillige hjelpere, og ikke minst går vår takk til Gud som har frelst oss og også gitt oss tjenesten. Det er en stor rikdom. Litt av forsamlingen. En av kokkene, Astrid.

3 I dette nr kan du LESE OM: Høstbasar i Trondheim 2 På lederplass La oss kjempe for livets ukrenkelighet! Samenes Venn nr Det samiske bladet Nuorttanaste som er 110 år 6-7 Bibelprosjekt på Kola 8 En fin hilsen 9 Trøndelag krets som er 100 år Ulykken i Dunderlandsdalen i Kolafest på Statland 12 Nyheter fra Sápmi 14 Mitt bønnesvar 15 Randi som har vært i Samemisjonen i 20 år 14 Forsidebildet er tatt av Thor Henrik With. Det viser høstens prakt på Kola - i måneskinn. En av høstsøndagene var prekenteksten hentet fra 2. Mosebok 20. Det var de 10 bud som sto i fokus, og det ga mulighet til å reflektere over innholdet i hvert enkelt bud. Personlig måtte jeg på en særlig måte grunne på det 5. bud: DU SKAL IKKE SLÅ I HJEL! Bakgrunnen var de mange oppslag i aviser, radio og andre media denne sommeren og høsten, der vi fikk høre om mange mennesker som var blitt drept i vårt eget land. Det kunne være både en, to og tre som ble drept samtidig, og det var ofte en kniv som var brukt som drapsvåpen. Og mange unge mennesker ble frarøvet sitt liv i livets unge vår. Volden er på frammarsj i vår tid, og når volden øker i styrke og omfang, kan noen bli fristet til å bruke drastiske virkemidler. Og konsekvensene kan bli meget dramatiske for dem som står i veien for voldens utøvere. Jesu Kristi kirke på jord er kalt til å heise en fane for livets ukrenkelighet. Livet er gitt oss av Herren, og det er Han som kan ta det tilbake når reisa på jord er slutt. Vi mennesker har ingen rett til å gå inn i et annet menneskes livslinje med sikte på å forkorte dette menneskes liv. Vi er tvert imot satt til å verne om livet, så langt vi makter det. På denne bakgrunn er det viktig å tale om livets ukrenkelighet både på skolen, i kirken, i møtesammenheng og ved de mange samlingsstundene i hjemmene rundt omkring i bygd og by. Vi har behov for å arbeide fram en dynamisk folkebevegelse som er rede til å arbeide for livets ukrenkelighet i vårt kjære fedreland. Det området vi er inne på nå berører også de aller minste iblant oss, - barnet i mors liv. Vi fylles av sorg og bedrøvelse når vi tenker på de mange tusen små som blir ofret på velferdens alter i lys av eksisterende abortlov. Og noen ganger kan en tenke som så: Mon de ikke en dag vil møte oss igjen som anklagere og si: Hvorfor tok dere livet av oss? Vi hadde like stor rett til å leve som dere! Bevegelsen Menneskeverd har i mange år arbeidet for vern av barnet i mors liv. Ja, bevegelsen ønsker å kjempe for livsrett og menneskeverd fra unnfangelsen til naturlig død. Samemisjonen er en av støtteorganisasjonene for Menneskeverd, og gen. sekr. har deltatt i det lokale og regionale arbeidet i Sør-Trøndelag et par 10- år. Vi har lagt merke til at det har vært mye åndskamp i dette arbeidet, og noen ganger har sjelefienden forsøkt å suge motet ut av dem som har stått i frontlinjen i arbeidet. Men samtidig har Herren vært sterk i sitt nærvær, og Han har gitt hjelp til å bli stående i striden. Som kristne står vi på en solid åndelig bærebjelke, som hviler på alt det Herren Jesus har gjort for oss. Bærebjelken er gjennomsyret av håp, seierstro og kraft, og den minner oss om at Jesu Kristi menighet på jord er kalt til å tale Livets Ord i dødens verden. Midt i all hat og vold, midt i all forgjengelighet, midt i alt det som er vanskelig å forstå, midt i all håpløshet har Jesu Kristi kirke på jord reist seg i tross for å forkynne at dødskreftene ikke skal ha det siste ordet i denne verden. Løven av Juda har seiret, og en dag skal han vise sin seiersmakt for all verden. Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stige fram på jorden. (Jobs bok 19,25) Dødskreftene, undergangskreftene i denne verden kan briske seg og gjøre oss redde. Men ut fra Bibelen vet vi at Herren Jesus skal seire til sist. Han skal regjere til slutt. Derfor går vi videre i frimodig tillit til Ham. Magne Gamlemshaug

4 4 Samenes Venn nr 8 08 Samenes Venn Rohkos Čoavddus vuordagis Čálli: suohkanbáhppa Arne Aspeland, Oppdálas Ill. Frode Kalleland Sámás: Rávdná Turi Henriksen Tekst Matt 18, 15 20: Jus du oskkuguoibmi sudduda du vuostái, de mana su lusa ja cuiggot su guovttágaskan. Jus son guldala du, de don leat vuoitán oskkuguoimmát. Muhto jus son ii guldal du, de váldde fárrui ovtta dahje guoktása, dasgo juohke ášši nannejuvvo guovtti dahje golmma duođašteaddji sániin. Jus son ii guldal sudno ge, de muital searvegoddái. Muhto jus son ii dáhto guldalit searvegotti ge, de ane su báhkinin dahje tuollárin. Duođaid, mun cealkkán didjiide: Buot maid dii čatnabehtet eatnama alde, lea čadnojuvvon almmis, ja buot maid dii čoavdibehtet eatnama alde, lea čovdojuvvon almmis. Ja vel cealkkán didjiide dán ge: Buot dan maid guovttis dis dáppe eatnama alde šiehtadeahppi átnut, oažžubeahtti mu almmálaš Áhčis. Dasgo gos guovttis dahje golmmas leat čoagganan mu nammii, doppe mun lean sin gasku. ui buorre iešvuohta lea ohcat čovdosa. Leaš dál geavatlaš váttisvuohta dahje juoga mii billista olbmuid gaskavuođa, de lea hui buorre go muhtin oaidná movt ášši galgá čoavdit ja dahká dan. Jus olmmoš ii oza čovdosiid de ádjána mihá guhkit, manaha olu návccaid ja váivašuvvá ja ii dieđe čoavdašuvvá go ášši. esus ozai čovdosiid. Sotnabeaivvi teavsttas son cuige dasa mii lea olbmuid vuostemuš váttisvuohta, namalassii suddu ja son maid čájeha mii čoavddus lea: Ándagassii addin. Jesus muitala midjiide maid mii galgat dahkat, lávkkis lávkái. jus du oskkuguoibmi sudduda (du vuostái), de mana su lusa, ja cuiggot su guovttágaskan. Nu dárkilit neavvu Jesus: Suddu, váttisvuohta, galgá čovdojuvvot konkrehtalaš vugiin. Váldet oktavuođa guhtet guimmiideattetguin, ságastallet gaskaneattet, dovddastehket guhtet guoibmáseattet ja addet ándagassii. Čájet buorrevuođa ja oainne ášši nuppi olbmo bealis, muhto čájet nanusvuođa. Oza čovdosiid váttisvuođaide. Buot maid dii čatnabehtet eatnama alde, galgá leat čadnojuvvon almmis, cealká Jesus, ja buot maid dii čoavdibehtet eatnama alde, galgá leat čovdojuvvon almmis. Dat ahte ságastallat nuppiiguin, bissut nanusin, čoavdit áššiid ja ándagassii addit, eai leat beare olbmuid gaskkas buorit rávvagat. Jesus cealká ahte dát maiddái lea geaidnu min gaskavuhtii Ipmiliin. Dasgo suddu ii leat beare du dahje eará olbmuide suddun, muhto dat lea maiddái Ipmila buori dáhtu vuostái; ja seammaládje lea ándagassii addin, dat ii leat beare čoavddus olbmuid gaskkas, muhto vuostemužžan dat čoavdá hehttehusaid mat leat du ja Ipmila gaskkas. esus ohcá čovdosiid. Son láhčá midjiide vejolašvuođa ságastallat gaskaneamet, dovddastit alcceseamet ja Ipmilii headjuvuođa, ja de oažžut ja addit ándagassii suttuideamet. Son lea ásahan suttudovddastusa, mas ándagassii addin boahtá čielgasit oidnosii, addojuvvon Ipmila bealis sidjiide geat dovddastit suttu ja rohkadallet ándagassii addojumi. Jesusa ándagassii addin čoavdá dan mii lea čadnojuvvon ja rahpá dan mii lea giddejuvvon, - dáppe eallimis ja almmis. ai buot olmmošlaš váttisvuođat čoavdašuva. Muhtin váttisvuođaiguin fertet mii rahčat ja bargat viidáseappot. Muhto Jesus čoavdá du stuorámus váttisvuođa: dan ahte suddu earuha du eret Ipmilis. Su ráhkisvuođain, su jápmimiin ja bajásčuožželemiin, čoavdá son eret suttu agálaš váikkuhusas, mii lea gáđohus, ja rahpá dutnje almmi. isttalaš čoakkálmasas, gaskaságas guovttis ja guovttis, gos guovttes golmmas čoahkkanan lea su nammii, searvegottis, das lea Jesus ieš sin gaskkas su čoavdagiin. Su sániin, su sakrámenttain, suttudovddastusa vejolašvuođain, suttuid ándagassii addojumiin, eallimiin ja ávd u g a sv uo đ a i n. Dan dihti lea dus čoavddus vuordagis.

5 Andakt Løsning i vente Samenes Venn Samenes Venn nr Ved spr. Arne Aspeland, Oppdal Ill. Frode Kalleland Tekst Matt 18, 15 20: Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast. Hører han heller ikke på dem, så si det til menigheten. Men vil han ikke engang høre på menigheten, skal han være for deg som en hedning eller en toller. Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem være løsningsorientert er en god egenskap. Om det er et praktisk problem eller noe som ødelegger mellom mennesker, så er det godt når noen ser hva som må gjøres og gjør det. Å ikke være løsningsorientert tar mye lenger tid, koster mye mer krefter og bekymringer og det er heller ikke sikkert at problemet blir løst. esus er løsningsorientert. I søndagens tekst setter han fingeren på menneskenes problem nr. en: Synda og han peker på løsninga: Tilgivelsen. Og Jesus forteller oss konkret hva vi skal gjøre, trinn for trinn. Dersom din bror gjør en synd (mot deg), så gå til han og still han til ansvar på tomannshånd. Så tydelig er altså Jesus: Synda, problemet, må tas konkret tak i. Gå til hverandre, snakk ut med hverandre, bekjenn for hverandre og tilgi hverandre. Vis godhet og medfølelse, men også fasthet og styrke. Vær løsningsorientert. Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, sier Jesus, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Å snakke sammen, holde fast, løse opp og tilgi, er ikke bare gode råd mennesker i mellom. Jesus sier at dette også er vegen å gå i forholdet vårt til Gud. For slik synda ikke bare er synd mot deg eller andre mennesker, men også mot Guds gode vilje; slik er tilgivelsen heller ikke bare en løsning mennesker i mellom, men framfor alt det som løser opp flokene i ditt gudsforhold. esus er løsningsorientert. Han gir oss muligheten til å snakke sammen, innrømme for oss selv og for Gud, og så kunne få og gi syndenes tilgivelse. Han har gitt oss skriftemålet; der tilgivelsen blir tydelig og konkret, gitt på Guds vegne, til den som bekjenner syndene og ber om tilgivelse. Jesu tilgivelse løser det som er bundet og åpner det som er stengt, - for livet her og for himmelen. kke alle menneskelige problemer la seg løse. Mange av dem må vi arbeide og streve med videre. Men Jesus løser ditt største problem: At synda skiller deg fra Gud. Med sin kjærlighet, sin død og sin oppstandelse, løser han deg fra syndas evige konsekvens, som er fortapelsen, og åpner opp himmelen for deg. den kristne forsamlingen, i samtalen to og to, der hvor to eller tre er samlet i hans navn, i menigheten, der er Jesus løsningsorientert til stede. Med sitt ord, med sine sakramenter, med skriftemålet, med syndenes forlatelse, med liv og salighet. Derfor har du løsning i vente.

6 6 Samenes Venn nr 8 08 Det eldste samiske blad Tekst: Jon Amundal Foto: Nuorttanastes arkiv Litt om historien I år er et 110 år siden det samiske kristne bladet Nuorttanaste kom ut for første gang, eller mer nøyaktig, i august 1898 ble det første nr av bladet utgitt. Nuorttanaste er det eneste kristne bladet som kommer ut på nordsamisk, og det eldste samiske bladet forøvrig. Navnet betyr «Øststjernen» Bladets grunnlegger var predikant i Frikirken, Gustav Fridtjof Lund. Han var født i Talvik i Altafjorden (1862), og han så tidlig at det var viktig for det samiske folk å kunne lese et kristent blad på sitt eget språk. «Jeg har ofte tenkt på at det hadde vært bra og til gavn hvis et kristent blad ble utgitt på samisk,» sa han. Han skaffet seg et trykkerisett for 90 kr, og dette fraktet han med seg mellom Hammerfest og Bodø i to kofferter. Lund var redaktør fram til sin død i 1912, og bladet fikk etter hvert abonnenter. Ole Andersen fra Lavvonjarg i Tana tok over som redaktør etter Gustav Fridtjof Lund, men han døde allerede i 1916, bare 31 år gammel (druknet i Tanaelva). Etter Andersen ble Henrik Olsen Heika fra Ifjord redaktør helt fram til sin død i Heika ga også ut ei samisk salmebok, «Turtelduvva», og mange av salmene her hadde han skrevet selv. Anders Guttormsen overtok som redaktør i 1948, men han hadde da arbeidet i Nuorttanastes trykkeri fra Guttormsen fikk Kongens fortjeneste medalje i gull for sitt arbeid. Jon Ole Nilsen fra Nesseby ble redaktør etter Guttormsen i Nilsen var redaktør i 32 år fram til Også Jon Ole Nilsen fikk Kongens fortjenestemedalje for trofast arbeid. Ann Solveig Nystad fra Karasjok ble redaktør i 1992, og de siste årene har Olaug Balto Larsson vært redaktør. Også hun er fra Karasjok. Bladets grunnlegger, Gustav Fridtjof Lund, hadde sitt «mobile» trykkeri, ellers ble bladet utgitt på forskjellige steder, bl.a Sigerfjord, Korsfjord, Kåfjord, Oslo, Nesseby og Varangerbotn. Fra 1992 har Nuorttanaste blitt utgitt i Karasjok. Den Evangeliske Lutherske Frikirke var eier av Nuorttanaste fra 1898 og til Fra 1993 og til 1999 var Norges Samemisjon og Den Evangeliske Lutherske Frikirke eiere av bladet, og fra 2000 og til i dag er Nuorttanaste en stiftelse der Norges Samemisjon, Indre Finnmark prosti og Samisk Kirkeråd står bak. Nuorttanaste i dag. For å høre litt om hvordan det er med det eldste samiske blad i dag, har vi tatt en prat med dagens redaktør, Olaug Balto Larsson. Jeg kom helt tilfeldig inn i dette arbeidet, sier hun. Jeg møtte Ann Solveig (redaktør fra ) på kafè, og så kom vi prat om bladet. Og så spurte hun om ikke jeg skulle begynne i Nuorttanaste. Og slik ble det. Jeg har jo ingen spesiell utdannelse for å arbeide i et slikt blad. Jeg har kontorutdannelse, og så er jeg lærer og har mellomfag i samisk. Jeg har også vært med å gi ut noen begynneropplæringsbøker i samisk Men det er interessant og viktig å arbeide i et slikt blad, og jeg har hatt det redaksjonelle ansvaret de siste årene. Ann Solveig Nystad jobber fortsatt i Nuorttanaste, og også hennes mor, Astrid Johnskareng. Olaug forteller ellers at mye av arbeidet er å oversette og bearbeide annet stoff som de får. Det er ikke så mye som er skrevet på samisk. De prøver å be folk om å skrive, men det er ikke lett å få stoff. I det siste har de begynt å gi et lite honorar til bidragsyterne med den hensikt å få flere til å ta «pennen» fatt. Nuorttanaste kommer ut med 11 nr i året, og hvert nr består av 8 sider (A4). Vi har våre faste spalter, forteller Olaug, Hvert nr har selvsagt

7 Samenes Venn nr en andakt, og så prøver vi å ha med noe kulturstoff. Vi har bl.a. tatt fram SamenesVenn Juovllat 2008 Julen 2008 en del samiske ord som holder på å gå i glemmeboken, og vi har også en spalte der vi tar fram gamle bilder. Dette interesserer jo særlig den eldre garde, og vi kan gjennom dette få hjelp til å finne ut hvem som er med på forskjellige bildene. Men vi har også en egen side for barn og unge, fortsetter Olaug. Det er viktig at vi får med dem blant våre lesere. I det siste har vi tatt fram en serie eller spalte som vi kaller «Kvinnene i Bibelen» Redaktøren og de andre medarbeiderne i Nuorttanaste er optimistiske, og har tro på framtiden. Abonnementstallet er på ca 600, så en kunne nok ønsket seg et større opplag. Men samtidig er en klar over at gruppen som kan ha glede og nytte av et slikt blad ikke er så veldig stor. En har lesere både i Norge, Sverige og Finnland. Økonomien er ikke så aller verst takket være at en får støtte gjennom Sametinget. Medietilsynet gir også et tilskudd gjennom Samiske avisers forbund. Jo, vi synes det er et interessant og givende arbeid sier Olaug, vi står jo i en veldig flott tradisjon i et blad som har holdt på i 110 år. Men vi må alltid utvikle oss. Vi ser at vi har potensiale for forbedringer. I forbindelse med at vi er 110 år har vi gitt ut et jubileumsblad (nr 7 / 2008). Dette har vi fått mye positiv respons på, og det er jo alltid godt å få. Vi takker for praten og ønsker Olaug Balto Larsson og hennes medarbeidere i Nuorttanaste lykke til i fortsettelsen med dette viktige arbeidet. Juleheftet er kommet! Det er ei god stund til jul, men Samemisjonens julehefte er kommet nå. Heftet inneholder bl.a dette: 1. Intervju med safarimisjonæren Tore Turi fra Máze. 2. Litt om samefolkets sang av Isak Saba. 3. Intervju med John Guttorm fra Karasjok som har vært frivillig tolk i 60 år. 4. Flere små fortellinger av Rita Aasen 5. Intervju med Sigrun og Fridtjof Fredriksen, Børsa om deres engasjement i Samemisjonen. 6. Litt om situasjonen for de samiske språkene (dialektene) på Kola. 7. Natalia Vetsko, Murmansk forteller litt om sitt liv og om Ny Begynnelse Heftet koster kr 50,- og kan bestilles hos: Norges Samemisjon, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim. Tlf , epost :

8 8 Samenes Venn nr 8 08 Fra Zimbabwe til Lovozero: Tekst og foto: Thor Henrik With - Samemisjonens arbeid blant østsamene gjør et sterkt inntrykk! Det sier skribenten Andrea Rhodes i De forente bibelselskaper (United Bible Society). Hun var på reportasjereise på Kolahalvøya i september sammen med representanter for De forente bibelselskaper (United Bible Society), Det russiske bibelselskap og Det norske bibelselskap. De besøkte Samemisjonens arbeid blant samene på Kola, den lutherske menigheten i Murmansk, og en samisk festival i bygda Loparskaja, sør for Murmansk. Andrea Rhodes, som er født og oppvokst i Zimbabwe, men nå bor i England, fikk med seg mange fremmedartede inntrykk og interessante opplevelser. Sammen med fotograf Dag Smemo (De forente bibelselskaper) og Olav Dahle Svanholm (Det norske bibelselskap), samlet hun inntrykk fra besøk og samtaler til bruk i de om lag 200 nasjonale og regionale bibelselskapenes arbeid rundt om i verden. Med på turen var også Nikolaj Kournikov fra Det russiske bibelselskap. Han ønsket også å knytte kontakter for Bibelselskapet på de ulike stedene. Selv om Bibelen nå er tilgjengelig for mange mennesker i Russland, er bibelkunnskapen og bibelbruken en enorm utfordring. Derfor har Det russiske bibelselskapet laget undervisningspakker for den offentlige skolen og for menighetene. De omfatter både offisielle bibelutgaver, enkelte av bibelens bøker på moderne russisk, oppslagsverk og interaktivt studiemateriale på CD. Samemisjonen tilrettela turen for bibelselskapene. I løpet av reisen utarbeidet Samemisjonens og Bibelselskapenes folk en foreløpig plan for å publisere en oversettelse av barnebibelen på kildinsamisk. Et utkast til overset- telse er allerede ferdig, og utdrag av denne barnebibelen ble lest av en koftekledd bestemor for en gruppe barn i samedrakt, under en tilstelning i Lovozero. Det norske bibelselskap har besluttet at ofringer til Bibelselskapet på Bibeldagen 8. februar 2009 skal gå til bibelarbeid i Nordvest- Russland. Samemisjonen håper at en på den måten skal komme lenger i arbeidet for å få bibelske tekster på kildinsamisk, og at bibelbruken på hele Kolahalvøya skal få et løft. Bestemor - og oversetter Aleksandra Antonova leser fra barnebibelen. Det er viktig for dem å få Guds ord. En bibel med bilder er interessant. Skribent Andrea Rhodes, England (opprinnelig Zimbabwe) fikk nye og sterke opplevelser under besøket på Kola. Foto: Olav D. Svanholm.

9 Samenes Venn nr Gruppa fra bibelselskapene slukte mange bil på Kola. Nicolaj Kournikov delte ut bøker til barna. Zinaida Makarovna fortale om sitt møte med Bibelen. Gud velsigne deg! Tekst: Hans Røkenes, Lavangen Bibelen forteller at Gud sa til Abraham, som ble stamfar til så mange: Eg vil velsigne deg, og du skal bli en velsignelse. No må eg nevne en emissær som virka i Troms krets i lang tid. Han er død for mange år tilbake. Ove Dalås het han. Han bodde på Grøsnes i Gratangen. Noe fast og lunt fulgte denne mannen både i forkynnelsen og i hans daglige vandel. En mann som man ble glad i. Han lærte både barn og voksne å bli grad i Guds ord. Det hendte at vi hadde møter sammen. Når vi skiltes så var hans håndtrykk fast, idet han så på meg og sa: Gud velsigne deg! På en prekentur i nord i Troms fylke hendte dette: Mens eg satt på en stein, hvilte og var i bønn, så kom ord fra Gud til meg i mitt indre. Det lød slik: Mitt barn, vær ved godt mot! Eg vil styrke og velsigne deg. Og du skal bli til velsignelse! Med nytt mot rusla eg Unge på Kola. Vi lar dem stå under den gode hilsen: Må videre etter Gud velsigne dem. den smale veien mellom sprett bebyggelse der ute på Nordkvaløya. Takknemlige mennesker venta på både meg og gitaren. Ofte har også min hilsen til farvel rundt om i de mange heimene vært: noen ganger; Kati kjem du igjen? Oppmuntring, trøst, og eg trur også legedom har fulgt denne hilsen. Til deg som valgte å lese denne hilsen i bladet sier eg så varmt eg kan: Gud velsigne deg! Gud velsigne dere! Deres svar var

10 10 Samenes Venn nr 8 08 Trøndelag krets 100 år Tekst: Jon Amundal Foto: Samemisjonens arkiv (Henrik Liljastrand: arkivet Saemien Sijte, Snåsa) Det norske Lappemissionsselskap Trøndelag krets av Norges Samemisjon er i år 100 år. Den 31. oktober 1908 ble det innbudt til et møte på Salberg, Inderøy. Innbydere til dette møte av samen Henrik Liljastrand som da bodde i området her og fabrikkeier H. Berggren fra Steinkjer. Det var da flere foreninger i området som arbeidet for kristent arbeid blant det samiske folk, og det møtte utsendinger fra åtte foreninger. Norsk Finne-Misjon i Tromsø var jo stiftet for 20 år siden, men møtet på Inderøy ville ikke slutte seg til den. Nei, en ville stå selvstendig, og en stiftet sin egen organisasjon: Det norske Lappemissionsselskap, Steinkjer. Selskapet hadde til intensjon å virke blant samene i Trøndelag og på Helgeland, og de fikk støttespillere flere steder i Norge, bl.a, Kristiansund, Molde, Ålesund og Bergen. Ganske snart etter stiftelsen hadde Det norske Lappemissionsselskap fem ansatte. Liljastrand var en av dem, og en hadde virksomhet fra Røros i sør og til Narvik i nord. Etter hvert kom det i gang samtaler med Stavanger forening for lappemisjonen (stiftet i 1903), og i 1910 gikk disse i sammen til Det norsk-lutherske Finnemissionsforbund. (Selskapet på Steinkjer fortsatte som Trøndelag krets av Det norsk-lutherske Finnemissionsforbund). Samarbeidet med Norsk Finne-Misjon i Tromsø var imidlertid noe anstrengt da en mente at denne organisasjonen ikke var demokratisk styrt. Krets i sør I 1906 startet Trondhjems indremissionskrets arbeid blant samene i Trøndelag og og på Helgeland. Paul Pedersen startet først på egen bekostning, men indremisjonskretsen overtok etter hvert dette arbeidet. Virksomheten besto i Guds ords forkynnelse ved besøk hos samene, og flere større samestevner. Selskapet fikk også reist Haviken skolehjem for samiske barn. I 1915 sammenkalte diakon Bertrand M Nilsen og Paul Pedersen til et møte i Trondheim der Trøndelag krets av Norsk Finnemisjon ble stiftet. Da hadde en to kretser i Trøndelag - nordre og søndre- tilsluttet to forskjellige samemisjonsorganisasjoner. Sammenslåing I 1925 gikk Norsk Finnemisjon og Det norsk-lutherske finnemissionsforbund sammen til Norges Finnemisjonsselskap (fra 1966 Norges Samemisjon), og en fant det etter hvert upraktisk med to kretser i Trøndelag. Foreningene ble forespurt, og et stort flertall sa ja (særlig i sør), og på kretmøtet på Heimdal i september 1935 ble det vedtatt at det skulle være en krets. Foreningstall Ved sammenslutningen i 1935 var det til sammen 248 foreninger. Dette tallet holdt seg, ja økte noe, slik at det omkring 1955 var 270 foreninger og ca 30 kontaktpersoner. Fra da av må en vel si at foreningstallet har gått jevnt nedover slik at en i dag har aktive foreninger, og bortimot 40 kontaktpersoner. Det har alltid vært slik at Samemisjonen har hatt sterkest appell i de mer grisgrendte strøk, og på mange steder der en hadde forening for 50 år siden, der bor det ikke folk lenger i dag.

11 Samenes Venn nr Edv. Kanestrøm Trygve Johansen Anton Vesterfjell Kretssekretærer De første årene hadde ikke kretsene (verken nordre eller søndre) noen kretssekretær. Ey. Kjellby var kretssekretær i nordre krets fra , og i søndre krets var P. Winsnes sekretær fra Han var også sekretær etter sammenslutningen i 1935 og til sin død i november Senere har disse vært kretssekretærer: Edv. Kanestrøm , Trygve Johansen , Oddvar Buseth , Anton Vesterfjell , og Jon Amundal fra 1987 og til i dag. Etter sammenslutningen kretsen hatt kretskontor sammen med hovedkontoret. Arbeid blant sørsamene Ved starten både i nordre og søndre krets hadde en arbeidet blant sørsamene i fokus. Henrik Liljastrand var selv sørsame og ønsket å bringe Guds ord til sine egne. Paul Pedersen virket særlig blant samene i Namdalen, og var drivkraften til at Majavatn misjonshus (senere Majavatn kapell) ble bygd. Senere ble arbeidet blant sørsamene en del av hovedorganisasjonens arbeid, men i og med at kretsen ligger i det sørsamiske området, er det naturlig at dette arbeidet kommer nær kretsens arbeid. Kretsens sekretær fra , Anton Vesterfjell, var selv sørsame, og hadde en del av sitt virke i de sørsamiske områdene. (Han begynte som predikant i Samemisjonen i 1944). Omkring 1980 innledet Vesterfjell et samarbeid med den svenske samepresten, Bo Lundmark, og foruten besøkstjeneste og møtevirksomhet i de samiske områdene, ble det starten på noe en har kalt grensetreff. Disse treffene har fortsatt til i dag. Økonomi Økonomi er jo en viktig del av et slikt organisert misjonsarbeid, og noe av grunnen til at arbeidet ble organisert. Å sammenligne tallene i en slik 100-årsperiode er vanskelig, for ikke å si umulig, men som en liten pekepinn på hvordan den økonomiske situasjonen har vært, skal vi her gi noen tall: I det første året etter at Trøndelag søndre krets var stiftet (1916) hadde kretsen inntekter på kr ,33. Bare litt over 400 kr ble brukt i kretsen slik at det ble kr ,79 til Hovedkassen Trøndelag nordre krets hadde i 1934 inntekter på kr ,- og overførte til hovedkassen kr 3 800,-. I 1960 hadde Trøndelag krets inntekter på til sammen kr ,35 og av dette gikk kr ,52 til hovedkassen I 2007 var tallene slik: Inntekter kr ,-, bidrag hovedkassen kr ,- (dette år hadde kretsen store testamentariske gaver, til sammen kr ) Sammendrag og framtidstanker Det er mye som skulle bli berørt i en slik 100-årsrapport, men alt kan en ikke gå inn på. Forkynnelse av Guds ord har alltid vært det sentrale i kretsens arbeid, og at dette skulle gi gaver til misjonens arbeid. Kretsen har gjennom årene hatt mange forkynnere ansatt, de fleste på deltid. Kretsen har også siden 1960-tallet hatt et betydelig arbeid blant barn og unge (leirarbeid m.m.), og de siste 15 årene har misjonen vært på lufta med Samemisjonens halvtime på nærradioer både i Trondheimsområdet og i Nord-Trøndelag. I dag er økonomien i Norges Samemisjon dårlig, og kretsen prøver å spare penger ved å ha kretssekretær i redusert stilling. Skal dette gå på sikt må en få engasjert flere frivillige som kan forkynne Guds ord og inspirere mennesker til å bruke tid og penger på Samemisjonens arbeid. TRØNDELAG KRETS 100 ÅR JUBILEUMSFESTER 26. okt kl : Trondheim, Misjonssalene, Sommerveiten MagneGamlemshaug, Jon Amundal m.fl. 31. okt kl : Inderøy, Utøy bedehus Petter E Skansen, Jon Amundal, Leksvik musikklag

12 12 Samenes Venn nr år siden bussulykken i Dunderlandsdalen Tekst: Jon Amundal Tekst og foto: Jon Amundal 5. juli i år var det 60 år siden den tragiske bussulykken i Dunderlandsdalen der 16 sørsamer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet. Bare 5 av de som var med bussen overlevde. Bussen kom fra Tromsø, der disse samene hadde vært med å stifte en landsomfattende organisasjon for reineiere: Norske Reindriftssamers Landsforbund. I Dunderlandsdalen punkterte bussen på venstre forhjul, skjenet ut og havnet i elva. Tre av de omkomne ble funnet samme dag som ulykken, andre mange dager / uker etterpå, og fire ble aldri funnet. I Samenes Venn 25. juli 1948 skrev daværende gen.sekr. Sigurd Heiervang slik: Mange av våre samiske venner har gått hastig bort. Det hadde bl.a sammenheng med at mange av de som omkom ved denne ulykken bare 14 dager før hadde vært med på stevnet på Majavatn. Og Heiervang skrev videre at vi ante jo ikke at avskjedsmøtet ved Majavatn skulle bli det siste farvel med disse samer. Men Guds veier er ikke våre veier, og hans tanker er høyere enn våre tanker. Vi får prøve å holde fast ved dette i tross sorgen og savnet kjennes så smertelig. I 1950 ble det av Norske Reindriftssamers Landsforbund reist en minnebauta på ulykkesstedet, og hvert tiår etter ulykken har det vært holdt en minnehøytidlighet her. Det var det også i år. 5. juli var ca 30 mennesker samlet til minnestund, hvor sokneprest Lise Guttormsen hadde en minnetale. Ordfører Geir Waage i Rana kommune og ordfører Kjell Idar Juvik i Hemnes kommune deltok begge i minnemarkeringen og hadde også minnetaler. Kolakveld på Nord - Statland Tekst: Jon Amundal Foto: Flatanger menighet Den dagen landsmøtet ble avsluttet på Bakketun folkehøgskole, Verdal (6. juli), dro de russiske utsendingene fra Kola til Statland kirke. Der var det annonsert Kolafest kl Det har sammenheng med at menigheten der har barne- og ungdomsarbeid på Kola som misjonsprosjekt. Soknepresten i Flatanger, Eiliv Larsen, ønsket velkommen - på norsk og russisk! Aleksander Voltsjok, prest i Samemisjonens samarbeidsmenighet på Kola, delte Guds ord med forsamlingen og fortalte litt om arbeidet der. Aleksanders kone, Anna hadde også en hilsen, og Natalia Vetsko fortalte om utfordringer en har i arbeidet i Ny Begynnelse. Tolken Svetlana Sedneva måtte stå på hele tiden. Støttespillerne i Statland menighet hadde ordnet med nydelig bevertning og forsamlingen ga noe over kr til arbeidet på Kola. Spr Eiliv Larsen (i midten) sammen med gjestene fra Kola Maten smakte fortreffelig!

13 Minneord På ny har en av våre trofaste misjonsvenner lagt ned sin vandringsstav. Karoline Olsen kom fra Lofoten, og som så mange på den tid, måtte hun tidlig ut i arbeidslivet, og fikk bl.a. tjeneste på Finnsnes. Etter en tid ble hun kjent med Ole Olsen. De giftet seg og satte bo på Leirbakkmoen på Senja, hvor de drev et trivelig lite gårdsbruk. Karoline hadde ankerfeste hos Kristus, og var derfor glad i Guds ord og alt Guds rikes arbeid. Gjennom mange år hadde Samemisjonen et unikt nettverk av foreninger og kontakter på denne del av Senja. Karoline var vel en av de siste av dette nettverk. Sårt er det når gode misjonsvenner går bort, og mange års Karoline Olsen, Leirbakkmo døde 5. september, nær 95 år gammel. pulserende misjonsvirksomhet blir borte i bygdene. Da hennes datter Solfrid og ektemannen Tormod overtok gårdsbruket, bygde de ut et anneks, så Karoline fikk sin leilighet her. For dette var hun meget takknemlig, og her fikk hun bo til kort tid før sin død. Karoline ble gravlagt 11. september fra Sandbakken kapell. Det ble en høytidelig og verdig avskjed, som ble innledet ved at Gudrun Falch sang Den himmelske lovsang og Hjemme i himlen. Med organist John Løkstads fint dempede orgelspill, kom teksten så klart fram, og det ble en gripende opplevelse. Kapellan Glenn Hadland hadde minneandakten ut fra Rom. 8, 35: Hvem Samenes Venn nr kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trøsterikt er det å få høre et slikt evangelisk budskap. Som en siste hilsen fikk undertegnede i takknemlighet legge ned tre roser fra Samemisjonens evangeliske, diakonale og kulturelle arbeid, som hun var så glad i. Sårt er det å miste en god misjonsvenn, men våre tanker går til Solfrid, Tormod og de flotte barnebarna Line og Olaug som nå må leve med savnet etter mor, svigermor og bestemors bortgang. Fred over Karoline Olsens kjære minne. Arthur Olsen Haust-tankar Går her og vassar i haustgule blad. Skogen har kasta si drakt -. Nyss stråla han mot meg! - Gjorde meg glad med sin fargesprakande prakt! Fuglesongen har brått stilna av. Sommarens glede med haust går i grav -. Vemodet kjennes så knugande tungt. Hjarta i haustmørket blør -. Hugen blir rastlaus. - Mitt sinn er så ungt, dregest, - som fuglen mot sør -. Sommaren kvarv, vinter stundar til. Må livet dø bort, - som sloknande ild? Å, gi meg ein gløtt av den vaknande vår! La meg augna spirande liv når hauststormar ular, - vonløysa rår, tankar i haustskodde driv -. Lær meg, at kvart eit ørlite frø først blir til liv ved i jord å dø -. Gunvor Norum (frå diktsamlinga Doggdråpeblom og tankefrø )

14 14 Samenes Venn nr 8 08 Nytt fra Sápmi Sameting i startgropen på Kola? Samene på Kola arbeider med å få opprettet sitt eget Sameting. De har søkt juridisk hjelp for å sette opp lover for et slikt ting, og også for å finne gode arbeidsordninger. Det er Jelena Jakovleva som sier dette. Hun er leder i en arbeidsgruppe som arbeider med denne saken. De offentlige myndigheter er litt usikre på hvordan dette vil fungere. Russland har 40 forskjellige urfolksgrupper, og om samene får sitt eget parlament, har vel alle andre grupper rett til det samme, blir det sagt fra den kant. En tenker derfor på å finne alternative former, at en i stedet for et Sameting kanskje kan tenke seg et representasjonsråd innen de offentlige myndigheter i Murmansk. (Opplysninger hentet fra Kola Samiradio) Det utdannes for få samiske lærere! Det er sterk nedgang i antall søkere til den samiske allmenn- og førskolelærerutdanningen ved Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino. For inneværende skoleår (2008/2009) var det bare 17 søkere til dette studiet, mens en for 7 8 år siden hadde bortimot 50 søkere til det samme studium. Saken ble tatt opp i Stortingets spørretime av Vera Lysklætt (V)nå i høst. Hun ville vite hva ministeren for forskning og høyere utdanning ville gjøre for å gjøre dette studiet mer populært. Samiske kulturdager i Funäsdalen For fjerde gang ble det nå i høst arrangert sørsamisk kulturfestival i Funäsdalen. Bortimot 130 barn var samlet om forskjellige aktiviteter (sløyd, form/farge og dans/drama). Arrangementet holdes annenhvert år, og Røros og Funäsdalen veksler om å være arrangør. Festivalen er også en møteplass for sørsamer her, og en av deltakerne uttalte dette: Vi er ett folk, og det sørsamiske språket vandrer fritt over grensen. Vår tradisjon og historie, vårt håndtverk og slektskap kjenner ingen grenser. Árran/Duoddara ráfe Árran er det lulesamiske senter i Tysfjord og Duoddara ráfe er det pitesamiske senter i Beiarn. Sametingsrådet har gått inn for at de to kultursentrene skal slås sammen, men dette møter motstand ved begge sentrene. Vi vil gjerne samarbeide, sies det, men sammenslåing er uaktuelt. De undrer seg også over at saken ikke har kommet til dem til høring. Det pitesamiske senteret tror de som lillebror vil forsvinne ved en sammenslåing med senteret i Tysfjord som de i denne sammenhengen ser på som storebror. De ser større muligheter i å samarbeide mer med pitesamene i Arjeplog (Sverige). Svensk sameby kan forsvinne Njaarke sameby, som ligger i Åre kommune, hadde nå i høst besøk av Naturvårdverkets råd för rovdjurfrågor. Der ble det uttalt at om ikke noe drastisk blir gjort, så forsvinner denne samebyen. Det er ikke mulig å leve av reindriften slik det er nå. Men den svenske riksdagen har bestemt at det skal være rovdyr i disse reindriftsområdene. Gaupa er kanskje den verste fienden her, men en har også de andre store rovdyrene. Samisk kirkeråd flyttes Kirkerådet har vedtatt at sekretariatet for Samisk kirkeråd skal flyttes fra Oslo til Tromsø. Vedtaket sier at det er ønskelig at flyttingen skjer i Jeg er veldig glad for vedtaket, sier leder av Samisk kirkeråd Tore Johnsen. Jeg tror at det kan åpne nye muligheter for utvikling av samisk kirkeliv. Vi står overfor store utfordringer både når det gjelder rekruttering til kirkelig tjeneste og når det gjelder å bygge opp kompetansemiljøene som er relevante for samisk kirkeliv. I Tromsø er det allerede gode fagmiljøer, og det ligger til rette for å utvikle dem videre. (fra Kirkens Informasjonstjeneste) Samisk ungdom protesterer mot turistindustrien Turistindustrien i den finske byen Rovaniemi har vokst raskt de siste årene. Byen profilerer seg som julenissebyen, og turistene kan oppleve nissen, reinsdyr og eksotiske samedrakter. Mange unge samer reagerer på dette, og mener det gir et feil bilde av den samiske kulturen. Tre samiske ungdomsorganisasjoner har planlagt å aksjonere mot dette, melder NRK Sámi Radio. De vil brenne uekte turistkofter i Rovaniemi sentrum, og de vil også kanskje gå med vrengte kofter for å vise avsky. Reindrift og vindkraftutbygging i Sverige Det er planer om stor vindkraftutbygging i de samiske områdene i Sverige. Det skaper utfordringer for reindriften, når en får store områder med vindmøller der en skal flytte med reinen. Noen samer har protestert mot utbyggingen, mens andre har gått i forhandlinger med utbyggerne, og på den måten har de fått avtaler på at de skal ha en viss prosent av den årlige el-produksjon.

15 Samenes Venn nr Mitt bønnesvar: ved Sven Sunnset Det kan være styrkende for troen å høre vitnespyrd om at Gud hører bønner, og at dette også kan gjelde tilsynelatende små ting i hverdagen.. Det hendte rundt Mine to sønner var 8 og 10 år gamle. Det var vinter med snø og jeg ville ta en treningstur på ski i en liten rundløype ved huset hvor det var nok opplyst til å kunne gå. På denne tiden var det begynt å bli populært med linser i stedet for briller. Slik også med meg. På runden passerte jeg noen trær, og det hendte en kvist berørte meg litt i ansiktet, uten at dette gjorde noe. Det ble mange runder. Først da jeg kom inn, merket jeg at den ene linsen var borte. Den var mistet et sted i skiløypa. Håpløst å begynne å lete i snøen etter en liten,blank linse som sikkert var tråkket godt nedi snøen. Litt senere på kvelden var det kveldsbønn med barna. En av de ba om at jeg måtte finne linsen igjen. Hadde han tro for å be, måtte jo jeg ha tro for å lete. Jeg tok med et lite plastbadekar, begynte i løypa der kvisten var og skavet av snø på høyre side (høyre linse mistet) inntil stampen var full. Satte den så til smelting. Dette ville ta tid, så jeg fylte et dørslag med snø og tinte det med varmt vann. Etter en slik prosess ligger det igjen noen dråper i silen. Jeg satte fingeren på en dråpe:det var linsen. Og så på første tine-forsøk! Flaks? Tilfeldighet? Umulig forklaring for oss. Da jeg neste dag fortalte det til guttene, svarte de enkelt å greit: Der ser du, det nytter å be.det var godt å bli minnet om dette av en 8 åring: «Legg alt frem for Ham i påkallelse og bønn med takk..fil. 4.6 Guttene er voksne nå, men vi fikk alle med oss et minne for livet. Høstmarked på Frøyland Vi arrangerer (også denne høsten) høstmarked under vignetten hjelp Kola på Frøyland forsamlingshus lørdag 25. oktober kl Det blir tale av Ole Andreas Meling og sang av barnekoret Lubegjengen. Ellers blir det suppe- og grøtsalg og kaker og kaffe. På høstmarkedet kan en i tillegg kjøpe med seg heim grønnsaker, frukt, bakst og annet nyttig, samt gi en god kollet til Kola-arbeidet. (Frøyland ligger i Stavanger krets) Samenes Venn Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Jon Amundal ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Vestre Kanalkai Trondheim Tlf Fax: E-post: Internett: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 275,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: Norges Samemisjon er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Sven Sunnset 4588 Kvås Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS

16 B-PostAbonnement Retur: Norges Samemisjon, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim Randi har vært 20 år i Samemisjonen Tekst: Magne Gamlemshaug Den 1. september var det 20 år siden Randi Rian Solberg begynte som adm.sekr. ved Samemisjonens hovedkontor i Trondheim, og milepelen ble markert på en hyggelig tilstelning på hovedkontoret mandag 22. september. Ved starten av samværet fortalte Randi fra en reise hun og hennes mann John Solberg nylig hadde vært med på til Russland, Mongolia og Kina. Hun hadde mye spennende å fortelle, og vi andre satt og lyttet med stor interesse. Kake til ære for Randi. Foto: Jon Amundal Senere tok gen.sekr. ordet for å markere Randis 20 år i Samemisjonen. Han understreket at hun hadde stått i et allsidig arbeid, og han takket henne for trofasthet i tjenesten. Han berømmet henne for humør og vennlighet i det daglige arbeid, og han omtalte henne som misjonens blide stemme utad. Gen.sekr. sa at Randi hadde vært en dyktig sekretær for Landsstyret, Arbeidsutvalget og Landsmøtet, og han takket Randi for de mangfoldige brev hun hadde skrevet for gen.sekr. i årenes løp. Randi fikk en bok som gave fra Samemisjonen, og den satte fokus på historien rundt den egyptiske Farao Ramses II. Gaven var ledsaget av en fin blomsterbukett fra misjonen. Randi Rian Solberg kvitterte med å formidle en hjertelig takk for gave og blomster, og hun sa at hun hadde trivdes meget godt i de 20 år hun hadde arbeidet i Samemisjonen. Gave og gode ord fra generalsekretæren.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer