Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet"

Transkript

1 Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Generelle installasjonsregler IQ8Quad (adresserbart) Talevarsling BSX 100 og ECO1000 detektorer (konvensjonelt)

2 Generell info: Disse to sidene MÅ leses Du holder nå installasjonshåndboka fra Honeywell Life Safety i hånden. Denne skal gi deg nødvendig hjelp for å installere Eltek Fire & Safety brann- og talevarslingssystemer. Den inkluderer også en del tips til kabling og kabelvalg. Les hele boka før installasjonen påbegynnes. Det vil forenkle jobben og spare deg for en del arbeid. Tid spart er penger tjent. Denne lille installasjonshåndboka gir en rask innføring. For utfyllende opplysninger om hvert produkt/enhet vises det for øvrig til de enkelte manualene. Mer informasjon/dokumentasjon kan hentes på Installasjonstips brann og nødlys: På de fleste anlegg benyttes ordinær brannalarmkabel. Det er normalt ikke nødvendig med jording, men vi vil anbefale deg å benytte en av de nevnte kablene som er listet på side 23. Dersom det på anlegget er utstyr og kabler som kan generere elektrisk støy og felter anbefaler vi at det benyttes revolvert/twisted kabel på detektorsløyfer. Detektorer monteres slik at de ikke påvirkes av støy fra lysarmaturer (anbefalt 20-25cm fra armaturene). Har sløyfekabelen jord anbefales det sterkt at den jordes i sentralutstyret og videreføres i hvert koblingspunkt. Det gjør anlegget mer robust for innstrålt støy. Retur må ikke jordes (det skaper en jordsløyfe som kan forårsake støy). I rom med store elektriske felter som trafoer etc. anbefales det at kablingen legges rett over rommet og ikke rundt vegger tur/retur og lignende. Det gjøres for å unngå å lage en spolevikling som genererer ekstern spenning og støy for kommunikasjonen på sløyfene for brann, nødlys og talevarslingen. På slike anlegg må det benyttes revolvert/twisted kabel. Ved sterke EMC-felter er det best å lage en stjerneavgreining uten retur. Benyttes retur kan det lages en vikling som opptar støy og spenning. Det anbefales å benytte isolator ved slike stjernekoblinger. Alle detektorsløyfer bør først idriftsettes uten isolator innkoblet for at det skal være lettere og finne eventuelle feilkoblinger. Det forutsetter da at montørene er villige til å endre koblingene i de detektorene hvor det er naturlig å ha isolator. Montørene vil spare tid på det ved eventuelle feil. På anlegg med mye støy, eksempelvis i industri anbefales kabel med skjerm. Denne må termineres sammenhengende i hele kabelens lengde, og jordes i en ende i sentralen. Ved bruk av enheter på sløyfene med høyere strømtrekk enn detektorene, må det også påses at spenningsfallet på hver sløyfe totalt ikke er mer enn 4V målt på retur (U=RxI), se side 7. Installasjonstips talevarsling: Ved talevarsling er det viktig at det benyttes revolvert/twisted kabel på høyttalerkursene. Dette for å unngå innstrålt støy som gir uønsket lydstøy på høyttalerne. I tillegg må høyttalerkursene jordes i utgående ende, jorden videreføres hele veien til siste høyttaler. Jordlederen termineres på jordskinne i racket uten noen form for grisehale. Den avmantlede kabelen tvinnes godt (revolveres), helt fremt til tilkoblingspunktet. Uten revolvering kan kabelen plukke opp støy. Sentralutstyret forbindes direkte med tavlejord med minimum 10mm 2 jordkabel direkte fra nærmeste tavlejord, samme tavle som 230V tilførselen til ITS-2 racket. D-karakteristikk sikringer må benyttes i tavle pga. høy oppstartstrøm på forsterkere. Alle høyttalerkurser, tilførsler etc tilkobles samme jordpunkt (jordskinne), slik at det blir kun et jordpotensiale i racket/sentralutstyret. All kabling føres inn i toppen av ITS-2 racket for å unngå at kabler plukker opp støy inne i racket. Alle signalkablene må være revolverte/twistede og skjermet. De bør legges mest mulig atskilt og lengst mulig unna sterkstrømskabler på kabelbroer etc. Signalkablenes skjerm jordes i utgående ende. For valg av kabler, se side 23. OBS: Det skal benyttes en kondensator for hver høyttaler. Se egen tegning for kobling på side 20. Endemotstand 33K ohm monteres i siste høyttaler. 2

3 Klokker: Til klokker kan kabel på 2x1mm 2 benyttes på lengder under m. Opp til m benyttes normalt kabel på 2x1,5mm 2. På lengder over 350m benyttes 2x2,5mm 2 kabel slik at det ikke blir for stort spenningsfall (maks 5 Volt). Alle klokkekurser må være i parallell og det benyttes endemotstand i siste klokke, se tegning side 19. Klokkekurser kan i normaldrift ikke belastes med høyere strømtrekk enn det endemotstanden genererer (ca 4 ma). Det må ikke tilkobles reléer etc. som er trukket i normaldrift. Det er selve klokkekursen som er overvåket og ikke hver enkelt klokke. Styringer: Det er potensialfrie styringer i sentralene med begrensninger på 30V/1A. Dersom det er behov for større strømtrekk/høyere spenning må det benyttes mellomreléer. På dørmagnetkurser og annet utstyr med spoler anbefales det avkoblingsdiode for å hindre spenningspuls når dørene slipper. Disse pulsene kan ødelegge styreutgangen (den kan være på flere hundre volt). Se tegning side 19. Det kobles en diode over hver dørmagnet, art. nr. diode (det følger 10 dioder med hver DA-modul). Noen dørmagneter har sperrediode innebygget. Dersom Eltek F&S s dørmagneter er benyttet så har de innebygget diode. De overvåkede kursene kan ikke benyttes til å styre mellomreléer som er trukket i normaltilstand. Nettverkskobling: Ved større lengder benyttes kabel som er spesielt egnet for dette, og godkjent for buskommunikasjon, maks total lengde 2,7km ved bruk av riktig nettverkskabel (for kabeltyper, se side 23). Maks totallengde mellom enheter (node) er 500m ved bruk av riktig nettverkskabel. Det må det taes hensyn til ved prosjektering av systemene. Ved stjernekobling reduseres totallengden til 500m, forutsetter bruk av riktig nettverkskabel, se side 23. Kommunikasjonen er polaritetsuavhengig, men det anbefales at samme farge benyttes hele veien. Dette for å lette eventuell feilsøking etc. Skjermen skal bare jordes i en utgående ende, og kun videreføres i øvrige koblinger/avgreininger. Sammenkobling av par for å øke tverrsnitt er ikke tillatt. Det er kun tillatt å kjøre enveis kommunikasjon i en kommunikasjonskabel (dvs. at det ikke skal brukes kabel med flere par hvor kommunikasjonen kjøres tur/retur). Ved bruk av e-bus kommunikasjon benyttes 100 ohm termineringsmotstand, 2 stk.. Monteres ved idriftsettelse. Ved fiberkabel er det fibermodemene og fibertype som bestemmer avstanden. Master-slave (RS-485): Ved denne type kobling benyttes YFSK 4x0,5mm eller skjermet, twistet/revolvert Cat 5,4x0,5mm kabel. Maks lengde er 1000m. Master-slave bør unngås på Delta systemet, dette er en tregere kommunikasjon som ble benyttet tidligere. Kan benyttes ved ANX95 installasjoner. Programmering av IQ8Quad: All programmering av detektorene og manuelle meldere gjøres enkelt med en håndholdt programmerer, art. nr Detektoren settes i programmereren og adressen lastes enkelt ned. For manuelle meldere og transpondere legges det en forbindelse fra programmereren og til tilkoblingen for sløyfe inn. Ønsker man å sjekke adressen gjøres det på følgende måte: Hold inne venstre tast og trykk enter. På venstre side av displayet vises et 1 tall. Dette indikerer at programmereren er i lesemodus. Sett inn detektoren som skal leses inn i sokkelen eller tilkoble adresseenheten og trykk enter. Adressen vises deretter i displayet. For å returnere til skrivemodus, hold inne venstre knapp og trykk enter. 3

4 Tegninger: Sokkel for IQ8 detektor IQ8 røykdetektor Delta Compact Quad/Apollo Delta OP betjeningspanel Delta kommunikasjonsinterface i black box Delta OP betjeningspanel, innfelt 4

5 Koblingsskjemaer for IQ8Quad sokler, adresserbart (Likt for detektorsløyfer med og uten alarmorganer) I henhold til FG s regelverk skal minst hver 32. sløyfeenhet ha isolator på detektorsløyfer uten alarmorganer (kun detektorer). Dersom det benyttes IQ8Quad med innebygget alarm eller IQ8Quad Alarm, må det ikke være mer enn 20 alarmorganer mellom hver isolator og totalt 32 adresser. Det vil si at alternativ 1 bør velges for de fleste tilkoblinger. Alternativ 2 brukes hvor isolator skal kobles inn. IQ8Alarm-enhetene har innebygget isolator som kan kobles dersom man ønsker isolator. Hvor mange alarmorganer kan benyttes på en detektorsløyfe? Det er det totale strømforbruket på en sløyfe som bestemmer hvor mange alarmorganer, innebygget i detektorene eller frittstående (IQ8Alarm), som kan benyttes. Maks begrensning er 150nF, 50ohm og 4V spenningsfall. NB! Ved bruk av IQ8Quad eller IQ8Alarm vil strømforbruket forårsake et større spenningstall enn 4V. Dermed må motstanden holdes så lav som mulig (U=RxI). For å regne ut antall, se tekst og tabell side 7. Alternativ 1: Uten isolator (mest brukt) Dersom man ikke ønsker å ha isolator i hver detektor kan man benytte denne koblingen. Ved å gjøre det er det ikke nødvendig å vite hvilken kabel som er inn og hvilken som er ut (hvilken vei sløyfa går). Man behøver da kun å vite hva som er + (pluss) og (minus). Hvis en ikke ønsker isolator funksjon på IQ8Quad manuell melder, kobles UL- INN/UT på terminal 1. Det anbefales alltid å koble opp hele anlegget uten isolatorer. Ved eventuelle koblingsfeil etc. er det da lettere å feilsøke, samt at oppstartstiden reduseres. Når anlegget er ferdig oppkoblet og idriftsatt, går man tilbake og kobler om der man ønsker isolatorer, se alternativ 2. Alternativ 2: Med isolator Når man ønsker benyttes isolator i hver detektor. Man må da vite hvilken kabel som er inn og hvilken som er ut (hvilken vei går sløyfa) samt hva som er + (pluss) og (minus). 5

6 Kobling av IQ8Quad standard sokler, relésokler, man. meldere og parallellampe Sløyfe -: Inn på 4 og ut på 5. Når detektoren ikke er montert vil det være gjennomgang mellom 4 og 5. Det gjør at det er enkelt å måle ut om det er gjennomgang i detektorsløyfa og at den er hel og riktig koblet. Det anbefales derfor at detektorene monteres til slutt. Samtidig anbefales det å bare viderekoble sløyfa i boksene for manuelle meldere og montere de manuelle melderne samtidig med detektorene. Det vil gjøre eventuell feilsøking mye lettere. Det er ikke full gjennomgang i detektorene og de manuelle melderne når de er tilkoblet. Det er pga.. innebygde isolatorer. Ønsker man optimal/maksimal sikkerhet benyttes isolator i hver detektor. Man må da vite hvilken kabel som er inn og hvilken som er ut, samt hva som er + (pluss) og (minus). Sløyfe+: Inn og ut på 3. 6

7 IQ8Quad alarmorganer For å kunne se hvor mange detektorer med alarmorganer man kan ha på en sløyfe benyttes lastfaktor. Hver enhet har sin lastfaktor. Hvor høy denne lastfaktoren kan være, avhenger av lengden på sløyfa (se tabell 2 nedenfor). Generelt er det en fordel med så korte sløyfer som mulig. Merk samtidig at det er tur og retur som skal måles. I tabell 1 er det listet hvor høy lastfaktor hvert enkelt produkt har. Her tar vi kun med IQ8Quad detektorer med alarmorganer samt sløyfedrevet IQ8Alarm alarmorganer. For å se hvor mye sløyfa kan belastes med summeres ganske enkelt hvert enkelt produkts lastfaktor. Lastfaktoren skal under ingen omstendighet overstige 120. Maksimal kabellengde må ikke overskride lengden i tabellen. Tabell 1: Lastfaktor pr produkt Type Art. nr. Lastfaktor IQ8Quad optisk/summer IQ8Quad multisensor O 2 T/summer IQ8Quad multisensor O 2 T/Flash IQ8Quad med tale, flash, summer IQ8Alarm, sløyfesummer rød IQ8Alarm, sløyfesummer/flash/tale rød Tabell 2: Lastfaktor pr detektorsløyfe Maksimal belastning av en detektorsløyfe ved bruk av IQ8Qad detektorer med alarmfunksjon Kabeltversnitt og lengde (m) Lastfaktor 1mm 2 1,5mm 2 2,5mm Eksempel på sløyfe Antall art. Tot. lastfaktor 12 stk stk stk stk stk stk Tot. lastfaktor 100 Det betyr at sløyfen kan ha inntil 900m lengde med 1mm 2 kabel. IQ8Alarm 7

8 Tilkoblingstegninger transpondere Tilkobling transponder 12R art. nr / Tilkobling transponder 4Z/2R art. nr /

9 Tilkoblingstegninger transpondere Tilkobling transponder fremmedmelder art. nr / Varmedetekterende kabel Tilkobling Art. nr Betegnelse Tilkobling R1 R2 + - Alarm Overvåkn IQ8 TAM S+ S- 1K 10K Transponder 4 inn/2 ut 18, 20 22, 24 17, 19 21, Transponder fremmedmelder +G1-4 -G Ω/2W 3K IQ8TAL teknisk alarm modul 1 inn/ut +Ext -Ext 1K 10K 1K 10K 9

10 Tilkoblingstegninger tett varmedetektor SW-1KL, 57 o C, art. nr

11 Tilkoblingstegninger tett varmedetektor SW-1KL, 160 o C, art. nr

12 Delta avstillingspanel NB! Automatisk utkobling må ikke være konfigurert i DA Quad som benyttes sammen med avstillingsenheter. 12

13 Regelverk og viktige installasjonsregler Brann: Her benyttes FG s regelverk del 3 for plassering av detektorer etc. Det sikrer preaksepterte løsninger. Fulldekkende brannalarm eller brannalarm kun i rømningsveier/fellesarealer er beskrevet i HO2/98 og brannteknisk rapport. Installasjonsregler/-tips: - Detektorer må ikke plasseres nærmere vegg enn 0,5m. - Detektorer må plasseres minst 1m fra innblåsing- eller avtrekksventiler i klima- eller ventilasjonsanlegg, så sant det lar seg gjøre. - Trapperom: Trapperom skal alltid utstyres med detektorer i øverste tak. Det skal i tillegg være detektorer for minst hver tredje etasje. - Der detektor monteres i takflaten skal denne stå i avstand fra drager, minimum lik dragers høyde. For takhøyder over 6m, henvises til prosjektert løsning i hvert enkelt tilfelle. - En røykdetektor prosjekteres med en overvåkningsavstand (deteksjonsradius) på 7,5m og med en dekningsflate opptil 80m 2, forutsatt et uoppdelt, horisontalt tak. Dette gjelder opptil 6m takhøyde. - En varmedetektor prosjekteres med en overvåkningsavstand (deteksjonsradius) på 3,5m og med en dekningsflate opptil 20m 2, forutsatt et uoppdelt, horisontalt tak. Dette gjelder opptil 6m takhøyde. - Manuelle meldere bør av praktiske årsaker plasseres på veggen, ca 1,4m fra gulvet. Det skal ikke fra noe punkt i det overvåkede området være mer enn 30m til nærmeste manuelle melder. Er rømning definert i begge retninger, skal man. melder monteres på begge sider av dør i rømningsvei. Det anbefales at alle man. meldere påmonteres vippelokk for å unngå unødvendige alarmer. Talevarsling: For talevarsling gjelder nå en egen standard i EN54-systemet, EN Systemene skal være iht. denne standarden. Det som gjelder pr i dag er beskrevet i FG s regelverk, HO2/98 (temaveiledning og brannalarm) samt RENTEK. HO2/98 henviser også til EN Tommelfingerregler for montering av høyttalere: Montering av takhøyttalere med musikkvalitet: Arealet de dekker er A=r 2 x (radiusen 2 x 3,14). Radiusen er ofte takhøyden. - Avstand mellom høyttalere = dobbelt av takhøyde (radiusen = takhøyden) - Avstand høyttaler/vegg = samme som takhøyde (radiusen = takhøyden) Hvis høyttaleren monteres høyere minsker lydtrykket i ørehøyde, slik at du sannsynligvis må ha mer effekt for å få samme lydtrykk + 3 db er lik dobbel effekt. Det er den minste økningen de fleste registrerer. For at vi skal merke lyden er doblet må vi ha 6 db. For tips til monteringshøyde og avstand mellom høyttalerne, se vår produktkatalog. Montering av musikkhøyttalere (kan være både korridor-/innfelte-/kasse- og sylinderhøyttalere): - Ved montering på 4-4,5m høyde dekker en musikkhøyttaler (6W) ca 50-60m 2 med et godt lydtrykk over det hele, ca 80-85dB. - Monteres høyttalere lavere må antallet økes for å få god jevnhet. - Monteres høyttalerne høyere enn 4,5m må dette vurderes i hvert tilfelle pga. talekvaliteten. Montering av korridorhøyttalere (musikkvalitet): - En kan generelt si at en korridorhøyttaler (ikke innfelt) dekker ca 6-8m hver vei. Dette gir en avstand mellom høyttalerne på 12-16m (høyttaleren dekker da kun korridoren). Skal den dekke tilstøtende rom må de monteres noe nærmere, eventuelt suppleres med høyttalerne inne i rommet). Montering av hornhøyttalere: - Hornhøyttalere montert i 4-5 meters høyde dekker et område på m 2. - Horn bør monteres med 45º vinkel for best mulig lydbilde. - Ved større høyder monteres de ofte med spissere vinkel. 13

14 Kobling av 50RV - og 100RV linjedetektor mot transpondere PSU=24V ekstern strømforsyning til linjedetektoren. Zone wiring: Inngang til adresseenhet/konvensjonell sløyfe, velg R1 og R2 ut fra motstandsverdier inngang som benyttes har. R1=Alarm motstand R2=EOL, endemotstand Linjedetektoren strømforsynes med ekstern 24VDC. Sender og mottaker er i samme enhet med speil i andre enden. Montasje: Ta av det ytre dekselet før montering og innjustering. Detektoren og prismene må monteres på stødig underlag slik at de ikke blir stående å vibrere. Benytt medfølgende mal for festehull. Vegger som går ved temperaturforandringer etc. vil skape problemer. Ta også hensyn til at sollys ikke direkte treffer sender/mottager. Dette ivaretaes ved at sender/mottaker plasseres sør dersom sender/mottaker og speil står plassert nord/sør. Står sender/mottaker plassert øst, settes de vest/øst. Vær oppmerksom på at detektorene skal monteres noe ned fra det høyeste punktet (0,5-1m). For eksakt høyde, se FG s regelverk. Ofte er 0,5m tilstrekkelig. Prismene må ikke monteres på glass eller annet reflekterende underlag. (stål etc.) Det er veldig viktig at prismene monteres helt loddrett (benytt vater) Det holder med ett prisme for 50RV. Men det skal benyttes 4 for 100RV. Det får ikke være noen objekter nærmere enn 30 cm fra senter stråle. Ikke mer enn 3 meter av strålen (lengderetning) skal være nærmere enn 50cm fra vegg/konstruksjon. Tilførsel 10,2-30VDC ekstern driftsspenning med batteribackup. A) Koble driftspenning til +Ve rød leder og Ve sort leder. B) Koble brannkontakten NO og Com gul og blå leder til bisløyfe/transponder eller konv. sløyfe. Husk at en leder skal i serie med brannmotstand. C) Koble så til feilutgang NC og Com grønn og hvit leder. Benytt endemotstand for overvåkning. 14

15 Kobling av aspirasjonsdetektorer mot transpondere Delta Laser Compact kan kobles mot transponder for også å kunne gi forvarsel. Sone 1 kobles for brann, sone 3 for forvarsel, sone 4 for feil. 15

16 Rekkeklemmer OP/DA, Quad Delta OP Delta DA, Quad COM1 9 pinner D-Sub (hann) RS485, B RS232C, RxD RS232C, TxD +12VDC GND +24VDC RS232C, RTS RS232C, CTS RS485, A Kommunikasjonskabel 9 pinner D-Sub (hunn) COM1 9 pins D-Sub (hann) CAN H RS232C, RxD RS232C, TxD (Not Used) GND (0V) +24VDC RS232C, RTS RS232C, CTS CAN L Kommunikasjonskabel 9 pins D-Sub (hunn) Delta OP ecomm (krever Nettverkssett ebus) COM2 9 pinner D-Sub (hann) Strømforsyning Strømforsyning Nødalarm funksjon (Hardware Detection Fire Alarm) RS485, B RS232C, RxD RS232C, TxD +12VDC GND +24VDC -12VDC RS232C, CTS RS485, A Reserve Reserve FTT10A FTT10B +24VDC 0V +24VDC 0V CN Kommunikasjonskabel 9 pinner D-Sub (hunn) Delta DA kabel for OP ebus (inn/ut) Til Delta DA, CN1-1,2 Strømforsyningskurs 1 Til Delta DA, CN1-3,4 Strømforsyningskurs 2 Til Delta DA, CN2-13,14 Til Delta DA, CN1-13,14 Standard rekkeklemme tilkoblinger for DELTA OP, Hoved DELTA OP: I henhold til europanormen EN54 Part 4 må de to overvåkede +24V strømforsyningsinngangene CN1-3,4 og 5,6 mates fra to separate kurser, slik at en kortslutning i den ene ikke skal påvirke den andre. Andre DELTA OP paneler i nettverk behøver bare én strømforsyningskurs, og lasker må da tilkobles til punktene CN1-3,5 og 6,4 for å unngå feilmelding. Tilkobling av nødalarmlinjen til disse paneler skal ikke gjøres. Denne termineres da med kun 6K8 endemotstand for å unngå feilmelding. Last-/termineringsmotstander på adresserbar detektorsløyfe Quad DELTA Net ebus, +24V, nødalarm Analoge detektorsløyfer Spenningsutganger & Multifunksjons utgang Spenningsfrie reléutganger Temp. føler & +24V Batteri & +24V FUNKSJON SIGNAL X1: PLINT NR. FTT10 A ecomm FTT10 B + Nødalarm linje (inn) V strømforsyning + for Delta OP Nødalarm linje (ut) Reléutgang A Reléutgang B Temperaturføler for batterier +24V hjelpespenning for eksternt utstyr 24V batterilader utgang TB1-A TB1-B +24V hjelpespenning for eksternt utstyr 220VAC Nettinngang CN2 no 1 TB7 c 2 nc 3 TB8 no 8 c 9 nc ~ ~ CN TB1-C + 17 TB1-D 18 TB2-A + TB2-B TB2-C + 19 TB2-D 20 Overvåket TB3-A + utgang TB3-B Overvåket TB4-A + 21 utgang TB4-B 22 Overvåket TB5-A+ Multifunksjons utgang TB5-B Overvåket TB6-A + 23 utgang TB6-B CN Bruk M3 hullene i bunnplaten (foran rekkeklemmene) for jordchassis terminering. Sløyfe 1, tur Sløyfe 1, retur Sløyfe 2, tur Sløyfe 2, retur Alarmkurs 1 Alarmkurs 2 Alarmkurs 3 Alarmkurs 4 Styrekurs 1 Styrekurs 2 Må monteres dersom sløyfen har 2 eller flere isolatorer. 16 Standard rekkeklemme tilkoblinger for DELTA DA, Quad (fabrikkoppsett). Maks strømtrekk 24VDC hjelpespenning er: CN1:3-4 =24VDC/300mA CN2:11-12 =24VDC/200mA CN2:13-14 =24VDC/1A 300mA uttaket kan kun strømforsyne 1 stk. Delta OP. OBS: Over +/- på retur monteres en motstand på 1K ohm/2w.

17 Konvensjonelle detektorer, BSX 100, ECO1000 og IQ8 Konvensjonell manuell melder, universal, art. nr Merk. Inkludert i manuell melder ligger motstander for utskifting. Alarmklokker +(polaritet i brannalarmtilstand) Fra alarmutgang i BSX 100 "+" og "" D1 D1 D1 Alarmklokke 1 Alarmklokke 2 Alarmklokkekurs Alarmklokke N 4K7 Endemotstand 4K7 ohm montert i siste klokke Merk at Alle alarmklokker må ha en sperrediode tilkoblet. Klemmespenning i sentralen er vist i normaltilstand 5V overvåkningsspenning, polvender i alarm. Stjernekoblinger er ikke tillatt. Hver alarmutgang er beskyttet med 0,5A elektroniske sikringer. 17

18 Rekkeklemmer på BSX

19 Generell tegning for alarm og styrekurser. Alarmklokker, dørmagneter, etc. * Polaritet vist i normaltilstand. Alle induktive laster må utstyres med transientbeskyttelse (diode). Vår dørmagnet, art. nr har diode innebygget. 19

20 Talevarsling - Det må benyttes 16A (D-karakteristikk) treg sikring på 230V tilførselen til talevarslingsracket pga. forsterkerens oppstartsstrøm. Benyttes det 480W forsterkere kan det tilkobles maks 2 forsterkere på 1 16A kurs. - Kondensator må alltid monteres mellom hver høyttaler og felleslederen i høyttalerkabelen. Kondensatoren er ikke polaritetsavhengig. Kondensatoren må alltid kobles mellom samme tilførselsledning og høyttaleren. Eksempelvis svart leder og høyttaler. - Jord føres fra sentralen/racket mellom hvert koblingspunkt, og videre til siste høyttaler/koblingspunkt og avsluttes der. Viktig at den ikke brytes. Jord skal ikke tilkobles til punkt i høyttaleren. Det gjelder også om det står et jordtegn på en klemme i høyttaleren. Alle jordlederene termineres direkte i racket, uten noen form for grisehale. Den avmantlede kabelen tvinnes godt og legges så kort som mulig til signalutgang. Ikke bland signalkabler og 230V/jordkabel. - Det må alltid benyttes revolvert/twisted kabel på talevarslingsanlegg. For spesifisering av kabeltyper, se side 23 (er det jord i kabelen må den jordes i utgående ende og videreføres i hver høyttaler for å kunne lede innstrålt støy til jord). - For å velge effekttapping og kobling av høyttaleren, se merking på hver høyttaler. - Det må ikke benyttes stjernenett, maks 20 høyttalere pr. kurs. Det er iht. FG s regelverk. - Kondensatoren kan plasseres inne i høyttaleren der det er plass. Hvis ikke må det benyttes koblingsboks for hvert koblingspunkt. Ønskes sikring på avgreining til høyttaleren monteres den i koblingsboksen, sikring har art. nr Kit med 5 stk. keramiske 4 pol terminaler + 5 stk. kondensatorer + 5 stk. sikringer = art. nr

21 Rekkeklemmer ITS-2 talevarsling, VCU-modul 100 V høyttalerutganger 100 V audioinngang Delta Net kommunikasjons port FUNKSJON SIGNAL PLINT NR. CN1 + 1 Høyttalerutgang 1 2 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 2 11 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 3 5 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 4 14 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 5 8 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 6 17 Høyttalerkurs 6 18 CN2 100V inngang, V utgang, forst. 1 Fra fra forsterker 1 2 eksterne 100V inngang, V utgang, forst. 2 forsterkere fra forsterker 2 4 Bruk M3-hullene i bunnplaten (foran rekkeklemmene) til felles jording av forsterkerne og VCU modulen. Serie kommunikasjonsport ecomm, inn ecomm, ut COM1 9-pins D-Sub (hann) CAN H 1 RS232C, RxD 2 RS232C, TxD (Ikke brukt) GND (0 V) +24 VDC RS232C, RTS RS232C, CTS CAN L FTT10 A FTT10 B FTT10 A FTT10 B CN Kommunikasjonskabel 9-pins D-Sub (hunn) Kabel fra forrige node Kabel til neste node Delta Net, ebus nettverk 100 V forsterkede audiokurser Kommunikasjonskurser 1V audiosignaler Styre- og logiske signaler Fra batterilader Strømforsyninger Linjeutgang forsterker 1 Linjeutgang forsterker 2 Linjeinngang VCU audiosignal Linjeutgang VCU audiosignal Linjeinngang panelmikrofon Linjeinngang PA / Aux Inngang 'VCU switch' Utgang 'VCU switch' Feilrelé styreutgang Disco Mute styreutgang Overvåket Inn- Utgang Generalalarm, overvåket inngang ITS-2 Mic. switch inngang +24V utgang for batterirelé +24 V batterilader inngang +24V batteri inngang no c nc no 26 c 27 nc CN Linjeinngangskurs til forst. 1 Linjeinngangskurs til forst. 2 VCU audiolinje VCU audiolinje Audiolinje Audiolinje 'VCU switch' linje 'VCU switch' linje Styrekurs Styrekurs Til eksterne forsterkere Fra forrige VCU Til neste VCU Fra ITS-2-panel Fra ekstern PA system Fra forrige VCU Til neste VCU Til styringer for "Systemfeil" og avstengning av disko musikk Fra ekstern enhet (for overvåkning eller styring) Fra ekstern enhet for evakueringsalarm ITS-2 Mic. switch linje Hoved forsyningskurs Fra ITS-2-panel Til batteri styrerelé Fra batteri 1 V audiokurser Styre- og logiske kurser 21

22 Kabeltyper FASC 2x1,5mm 2 Miltronic A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei FASC 2x1,5mm 2 E30 IEC331 Miltronic A/S Ja Nei Ja Ja Ja Nei Belden x1,3mm 2 - Holmefjord AS Nei Nei Ja Nei Ja Nei Belden 8471NH 2x1,3mm 2 - Holmefjord AS Ja Nei Ja Nei Ja Nei Kabler som legges i rør i bakken legges uten vannlås, samt at kabel type legges i bakken på en slik måte at den er beskyttet mot direkte mekanisk påkjenning.. 2) Strømforsyning 24V DC til Delta OP. Det er viktig at Delta OP ene får begge sine 24V DC tilførsler fra samme Delta DA, (ikke to forskjellige) eventuelt en fra DA og en fra ACDC konverter og lokal 230V. Benytt 2 forskjellige 24V uttak på DA en. Alle kabeltyper egnet for strømforsyning kan benyttes. 3) Flatkabel maks 1,5m lengde (2 stk.). Medfølger ITS-2 betjening. 4 ) Brannalarmsløyfer: Det er en stor fordel at all kabel for brannalarmsløyfer er revolvert/tvistet. Er det jord skal den forbindes hele veien og jordes i utgående ende. Anleggene blir da mye mer motstandsdyktig mot innstrålt støy. Anbefalte kabeltyper benyttes etter behov i installasjonen, vi anbefaler dog halogenfrie typer: 1) Nettverk, kommunikasjonskabel for ebus. Det anbefales en flat bus uten avgreininger. Ved flat bus uten forsterkning er maks lengde inntil 2,7km. Med maks avstand mellom enhetene (nodene) inntil 500m. Benyttes avgreininger (stjerne) eller annen type kom. kabel er maks totallengde på hele ebusen 500m. Anbefalte kabeltyper benyttes etter behov i installasjonen, vi anbefaler dog halogenfrie typer: El.nr Type Halo. fri Utendørs Innendørs Funksjonssikker Nedgravd i rør Nedgravd FASC Multi HFFR 2x16awg Miltronic A/S Ja Ja Ja Nei Ja Ja El.nr Type Halo. fri Utendørs Innendørs Funksjonssikker Nedgravd i rør Nedgravd Støyskjermet FASA Multi HFFR 3G1mm 2 Miltronic A/S Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei FASA 3G1mm 2 Miltronic A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei FASA-X 2x1mm 2 Miltronic A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei EXXP 3G1mm 2 Draka A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei PFLP 2x1mm 2 m. jord, 100m Draka A/S Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja EXXP 2x1mm 2 Draka A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Kabler som legges i rør i bakken legges uten vannlås, samt at kabel type legges i bakken på en slik måte at den er beskyttet mot direkte mekanisk påkjenning. 5) Brannklokker. Ved lengder på inntil 200m 2x1mm 2 lengder inntil m 2x1,5mm 2 over 400m 2x2,5mm 2. 6) Til høyttalerkursene må det benyttes tvistet/revolvert kabel. Jordingen må forbindes hele veien og jordes i talevarslingsracket. Det er meget viktig at dette gjøres riktig for å unngå støy. Kabeltyper: FASA Multi HFFR,3G1mm2 El.nr ; halogenfri kabel, PXXP3G1mm 2 El.nr , EAN Begge kablene er merket brann/tale på kappen. PFLP 2x1mm 2 kan også benyttes (da forbindes jorden hele veien). 7) Audiolinje, her må det benyttes twisted/revolvert kabel med skjerm. Skjermen skal kun tilkobles i utgående ende. Kabeltyper: UNITRONIC Twinax2awg20 Miltronic A/S, El.nr , EAN , Belden 9463, 2x0,5mm 2 El.nr , halogenfri: El.nr ) Styrekabel for VCU/MIC switch 2x1mm. Revolvert/tvistet kabel. Alle kabeltyper listet på denne siden kan benyttes. 9) Jording til tavlerom minimum 10mm All jording må kobles til samme punkt på jordskinne i racket. Må komme fra samme tavlejord som tilførselen til ITS-2 racket. Jording og kabler føres inn i toppen av racket. Kabler som fører forskjellig signaltype holdes atskilt. 10) 230V tilførsel til ITS-2 rack og Delta DA ene, 16A treg kurs. Benyttes 480W forsterkere, maks 2 forsterkere pr. kurs (D-karr. Sikringer). 11) Til styringer kan det benyttes vanlig brannalarmkabel, eksempel el.nr: FASA 3G1mm 2, PXXP3G1mm 2 eller PFLP 2x1mm 2. 12) Mikrofonkabel for sonevalgsmikrofon. 4 par tvistet/revolvert kabel m/skjerm. Eksempelvis skjermet Cat 5 kabel. 2 par 24V DC. Hvis mulig anbefales det at 24V hentes fra nærmeste brannsentral (DA), par mik.switch. Parene må følges, ikke splittes på forskjellige signaler. Maks total kabellengde 500m. Flat eller stjerne forlegning.

Novar Eltek s lille montørhåndbok. Generelle installasjonsregler Esser detektorer, talevarsling BSX 80 og Basic detektorer

Novar Eltek s lille montørhåndbok. Generelle installasjonsregler Esser detektorer, talevarsling BSX 80 og Basic detektorer Novar Eltek s lille montørhåndbok Generelle installasjonsregler Esser detektorer, talevarsling BSX 0 og Basic detektorer Generell info: Du holder nå Novar s lille montørhåndbok i hånden. Denne skal gi

Detaljer

Montørhåndboka april 2006

Montørhåndboka april 2006 Montørhåndboka april 00 Generelle installasjonsregler IQ8 - og Esser 900 detektorer (adresserbart) Talevarsling BSX 80 og Basic detektorer (konvensjonelt) Generell info: Disse to sidene MÅ leses Du holder

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta Compact Nødlys

Installasjonsveiledning Delta Compact Nødlys Delta DA Installasjonsveiledning Delta Compact Nødlys Adresserbar sentral Art. nr. 5000 Delta Compact u/ebus, sl. Art. nr. 5000. Delta Compact m/ebus, sl. Art. nr. 5000.4 Delta Compact m/ebus, 4 sl. Innholdet

Detaljer

Installasjonshåndbok - Utgave 5

Installasjonshåndbok - Utgave 5 Utgave 5/ 2012-XX Art.nr: 020 Utgave 5/ 2012-11 Art.nr.: 020 Installasjonshåndbok - Utgave 5 Desentraliserte nødlys Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminal 14 Postboks 3514

Detaljer

Utgave 9.3-2016-01 Art.nr: 007. Installasjonshåndbok - Utgave 9.3. Brannalarm Talevarsling

Utgave 9.3-2016-01 Art.nr: 007. Installasjonshåndbok - Utgave 9.3. Brannalarm Talevarsling Utgave 9. 00 Art.nr: 007 Installasjonshåndbok Utgave 9. Brannalarm Talevarsling Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen Postboks 007 Drammen Norge Tlf.: 7 8 00 Fax: 7 8 0

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta DA Quad. Deteksjons- og alarmmodul

Installasjonsveiledning Delta DA Quad. Deteksjons- og alarmmodul Installasjonsveiledning Delta DA Quad Deteksjons- og alarmmodul Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS Uten skriftlig tillatelse fra Honeywell

Detaljer

Utgave 9.2-2014-12 Art.nr: 007. Installasjonshåndbok - Utgave 9.2. Brannalarm Talevarsling

Utgave 9.2-2014-12 Art.nr: 007. Installasjonshåndbok - Utgave 9.2. Brannalarm Talevarsling Utgave 9. 0 Art.nr: 007 Installasjonshåndbok Utgave 9. Brannalarm Talevarsling Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen Postboks 007 Drammen Norge Tlf.: 7 8 00 Fax: 7 8 0

Detaljer

Fire & Safety 350701.031

Fire & Safety 350701.031 Fire & Safety 350701.031 1. Installasjon Gratulerer med anskaffelsen av! en ny og kosteffektiv mikroprosessorbasert konvensjonell brannsentral. Eltek's utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

VCU. Installasjonsveiledning. Integrert talevarslingssystem. Talekontrollenhet

VCU. Installasjonsveiledning. Integrert talevarslingssystem. Talekontrollenhet VCU Installasjonsveiledning Integrert talevarslingssystem Talekontrollenhet . Installasjon Gratulerer med din nye VCU modul en ny og rimelig talekontrollenhet (voice control unit) som er spesialutviklet

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta DA. Deteksjons- og alarmmodul

Installasjonsveiledning Delta DA. Deteksjons- og alarmmodul Installasjonsveiledning Delta DA Deteksjons- og alarmmodul Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Teknisk informasjon fra HLS Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Til: Service, tech support og kursede installatører Dato: 2012-02-26 Emne: programmering av stille, liten og stor alarm i ITS-2 talevarslingsystem

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Brukerhåndbok Delta DA. Deteksjons- og alarmmodul

Brukerhåndbok Delta DA. Deteksjons- og alarmmodul Brukerhåndbok Delta DA Deteksjons- og alarmmodul Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Honeywell Life

Detaljer

OSID Linjedetektor. Prosjekterings- og installasjonsmanual

OSID Linjedetektor. Prosjekterings- og installasjonsmanual OSID Linjedetektor Prosjekterings- og installasjonsmanual Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Du trenger:... 3 Prinsipiell virkemåte... 3 Valg av sender og mottaker... 4 Montering, Justering og Tilkobling...

Detaljer

IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA

IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA Utført - Prepared Dato Utgave - Issue Dok.nr Doc.no. JAF 20.04.2013 3 FSER9711 Godkjent - Approved Dato Kontrollert - Checked Tilhører / referanse fil Reference Servicesjef 20.04.2013 IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG

Detaljer

Easicheck EC 1001 Installasjonsguide V 3.4/NO

Easicheck EC 1001 Installasjonsguide V 3.4/NO Easicheck EC 1001 Installasjonsguide V 3.4/NO Varenummer: 01504537 1 Easicheck EC 1001 Installasjonsguide 1.0 Oversikt Easicheck er et adresserbart test- og overvåkningssystem for batteridrevne nødlysarmaturer.

Detaljer

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5 EDI Komponenter Quick guide Brannalarm 01/1-- 0170100NO/5 NOEN VIKTIGE TING Å MERKE SEG FØR DU BEGYNNER INSTALLASJONEN Det skal benyttes revolvert brannalarmkabel type PFLP, IFLI-R eller tilsvarende Ikke

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

IQ8Wireless. - Hvordan kombinere trådbundet og trådløs branndeteksjon

IQ8Wireless. - Hvordan kombinere trådbundet og trådløs branndeteksjon IQ8Wireless - Hvordan kombinere trådbundet og trådløs branndeteksjon Begynner der kablene slutter: revolusjonerende løsninger for branndeteksjon Det finnes områder og bygninger der kabling best kan utfylles

Detaljer

FX komponenter 200 serie

FX komponenter 200 serie Installasjonsmanual FX komponenter serie Brann 9/8 65539 NO/ INSTALLASJON MANUAL FOR KOMPONENTER Intelligent / adresserbare komponenter serien Innhold GENERELLE INSTRUKSJONER... 3. KOMPONENT INSTALLASJON...

Detaljer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brannalarm og nødlys på samme sløyfe Strømforsynt fra detektorsløyfe Overvåkede adresserbare systemer 2 Innholdsfortegnelse Delta Quad Duo systemet 4 Delta

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Intelligent og Enkelt - Automatiske funksjoner:

Detaljer

Fire & Safety 350701.011

Fire & Safety 350701.011 Fire & Safety 350701.011 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Eltek Fire & Safety AS er det ulovlig

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning Sprinkelalarm Esser Installasjonsveiledning 1. Installasjon Novars utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene ved transport og lagring. Imidlertid må utstyret ikke utsettes for slag, ekstrem

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit BXF-10 Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BX10VERN/WN 2005-05-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

Mikkelsens Elektronikk

Mikkelsens Elektronikk Side 1 av 7 CO SCC 103 Ref. nr: 02DN003 Dato: August 1989 CO SCC 103 STUDIO CONTROL CENTER MANUAL fra serie nr. 01010 Side 2 av 7 CO SCC 103 CO-SCC103 Studio Control Center er utviklet gjennom flere års

Detaljer

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible Spesialløsninger for borettslag/sameier n Pålitelige Servicevennlige Fleksible Brukervennlige Brann - hva kan skje? Våre løsninger gir ekstra trygghet i hverdagen Norge ligger på toppen når det gjelder

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer 990-095, Issue 2 March 2006 AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer EGENSKAPER Felles sokkel for alle enheter Kobles direkte på den analoge adresserbare sløyfen Enhetene byttes uten at kabling påvirkes

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Fordeling RFVS14. En-polet. Fordeling RFVS-14 har 14 utgående kurser. Innebygget spenningsvakt med alarm.

Fordeling RFVS14. En-polet. Fordeling RFVS-14 har 14 utgående kurser. Innebygget spenningsvakt med alarm. Fordeling RFVS-14 har 14 utgående kurser. Innebygget spenningsvakt med alarm. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer og kan

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Delta Specter. Nødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning. Artikkelnummer: 259520.9 Delta Specter 1000 ST 259521.9 Delta Specter 1800 ST

Delta Specter. Nødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning. Artikkelnummer: 259520.9 Delta Specter 1000 ST 259521.9 Delta Specter 1800 ST Delta Specter ødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning Artikkelnummer: 259520.9 Delta Specter 1000 ST 259521.9 Delta Specter 1800 ST EMC direktiv (89/336/EEC) Delta Specter er en serie av nødlyssentraler

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Installasjonsveiledning for NEPTOLUX Nødlyssystemer Inst anvisning Neptolux ver 5 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus / Østfold

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Automatikkskjema for:

Automatikkskjema for: 5 9 0 Automatikkskjema for: ANLEGGSNAVN SYSEM PROSJEKNUMMER P00 PROSJEKLEDER ech.0,.0,.0 ANLEGGSNR. o00 058 Oslo elefon: 98 5 70 0VAC: Svart og Blå (Blå som L eller N) VAC: Hvit (G) og Grå (G0) VDC: Rød

Detaljer

Symbolbibliotek ElCad Kabelskjema

Symbolbibliotek ElCad Kabelskjema habit Software AS Symbolbibliotek, habit ElCad Kabelskjema av 9 Symbolbibliotek ElCad Kabelskjema Kabelskjema Komponenter (Ny 0.06.006)... Kabelskjema - Symboler... 4 Kabelskjema Kabler... 7 Kabelskjema

Detaljer

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER CO2-romføler...134 Røykdetektor for ventilasjonsanlegg...135 Kontrollenhet for røykdetektorer...13 Bevegelseskontroll...138 133 CO 2 -ROMFØLER CO 2 -romføleren

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK0 for Bolig, Leiligheter og Blokker - Brukervennlig - Lokal kontroll i boenhet - Integrasjon mot: -

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as LSEN - VERDRAG TELEFN VER SKILLETRANSFRMATRER I HYSPENT- G FAREMRÅDER! VERSJN 6M.! Skytterveien 14D Tlf. 71 58 70 60 Fax. 71 58 70 61 For analoge telefoner og nyere modem! LSEN-overdrag, Versjon 6M. SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Bruksanvisning. Instabus 4-dobbel audioaktuator 0531 00

Bruksanvisning. Instabus 4-dobbel audioaktuator 0531 00 Bruksanvisning Instabus 4-dobbel audioaktuator 531 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt i Instabus-EIBsystemet og oppfyller EIBA-retningslinjene. Detaljert fagkunnskap fra Instabus-opplæring

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Installasjonshåndbok. AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN. P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS

Installasjonshåndbok. AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN. P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS Installasjonshåndbok AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS AutroBeam 25 1 System AutroBeam 25 er en infrarød linjedetektor som er beregnet for

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Brukerhåndbok Delta OP Nødlys. Betjeningspanel

Brukerhåndbok Delta OP Nødlys. Betjeningspanel Brukerhåndbok Delta OP Nødlys Betjeningspanel Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Honeywell Life Safety AS

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

IQ8Quad branndeteksjon og varsling

IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad med Delta systemet n Sikkerhet og teknologi hånd i hånd n Fire funksjoner; én enhet: detektor, summer, blitslys og talevarsling n Trådbundet og trådløst IQ8Quad

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 Funksjoner for innbruddsalarm kan integreres i ESMIKKO 200 systemet med DBC604 adresseenheter. Disse benytter samme buss som de øvrige enhetene. DBC604 adresseenhet kobles

Detaljer