54 Alarm og signalsystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "54 Alarm og signalsystemer"

Transkript

1 521(555) 54 Alarm og signalsystemer Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst KAPSLINGSGRAD: IP43 Montasje: Til tak. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer med sokkel for fuktig miljø. Kabel føres i trekke rør frem til teknisk bygg. Lengde på trase ca. 80m KAPSLINGSGRAD: IP43 Lokalisering: I tak Montasje: Tak/himling Komplett inkl. adresseenhet og sokkel for fuktig miljø Orientering Kursopplegg Brannalarmanlegg Denne post omfatter all kabel med installasjon for et komplett automatisk interaktivt, adresserbart brannvarslingsanlegg med tilhørende styringer og installasjon. All kabel skal være leveres ferdig lagt, terminert og koblet til fordelere. Tilkobling til utstyr medtas i utstyrsleveransen. Tilkopling til styringer innkalkuleres i tilbud. Anlegget er basert på dobbelsløyfe med isolasjonsledd i detektorer for å tilfredsstille FG. Nødvendige skjemategninger utarbeides av entreprenør. Det skal legges frem til 1 detektor i bygg 1 Servicekiosk.

2 522(555) Godkjenning Anlegget skal fullt og helt installeres etter FG's regelverk og tilslutt godkjennes av lokale bygningsmyndigheter. El.entreprenøren er ansvarlig for å få gjennomført godkjenningen. Dokumentasjon og merking skal inngå i pris-grunnlaget for det enkelte delprodukt. Tekniske krav Utstyr : Dobbelsløyfebasert interaktiv adresserbare brannalarmsentraler. Sentralene leveres med innebygget likeretter og batteri. Sentralene skal ha utstyr/programvare for å fungere i nettverk og skal kunne betjenes av betjeningspaneler. Videre skal sentralene ha: kontinuerlig tilstandsovervåking av alle deler av anlegget forvarselfunksjon mulighet for tidsavgrenset utkobling av en eller flere detektorer utført fra sentral. testprosedyre for detektorenes tilstandsnivå utført fra sentralen, både enkelt detektorer, for hele sløyfer eller for hele anlegget mulighet for tilkobling av I/O enheter for styringer/overvåking på brannsløyfer mulighet for tilkobling av alarmorganer på brannsløyfer standard funksjoner for styringer og mulighet for overføring til brannvesen. sintervall før direktevarsel starter skal være fritt programerbart. Sentralene skal ha kundespesifisert tekst som settes opp av tilbyder og godkjennes av RIE før idriftsettelse. Brannsentraler og brannmannspaneler skal vise samme tekst. F.eks. " Meldenr og romnr." Brannsentraler skal bestykkes med: 1. antall detektorsløyfer:. 2. antall klokkekurser:. 3. antall lynblink 4. antall styre-/siganlutganger:10 stk. Hvis tilbudte sentral ikke har kapasitet for antall detektorer, alarmorganer og I/O-enheter på brannsløyfe som er angitt på tegninger, skal utvidelse av antall sløyfer medtas i tilbudet. Alle kostnader i forbindelse med dette skal være medtatt. Brannmannspanel (Betjeningspanel) Det skal leveres og monteres betjeningspaneler plassert ihht plantegninger. Ved disse betjeningspaneler skal det settes opp dokumentholder med kapasitet på 20 stk A3 ark. O-plan Det produseres et antall orienteringsplaner i A3 hvor bygningsmasser er inntegnet med romnr, innganger, meldere, trapper, symboler og henvisning til øvrige kort er inntegnet.

3 523(555) O-planene foreslås fordelt som følger: Lavspentrom Generellt for utarbeidelse av O-plan: O-plan skal orienteres i forhold til det sted de skal henges opp. O-planene lamineres i plast. O-planene skal godkjennes av RIE før produksjon. Hvis tilbyder mener deres anlegg krever et annet antall O-planer, skal dette medtas i tilbudet. Detektorer/Meldere Alle meldere leveres med sokkel, adressekort og skal være interaktive enheter. Hvis detektorer/ meldere ikke har innebygget isolasjonsledd, skal tilstrekkelig antall isolasjonsledd medtas for å tilfredsstille FG-regelverk. Test av adr.meldere. Kvitteringsliste for hver adresse (detektorer, meldere mv.) skal leveres med dokumentasjonen. Alle meldere leveres med sokkel tilpasset miljøet den er lokalisert i, adressekort og skal være interaktive enheter. Detektorer skal kunne programmeres til å passe inn i det miljø der det skal monteres. Tilpassing til miljø skal ikke utføres ved heving eller senking av alarmnivå for detektorer utført fra brannsentralen. Test av adr. meldere. Kvitteringsliste for hver melder leveres med dokumentasjonen. Detektorer i garderober skal være tilpasset for fuktig miljø. Detektor i verksted skal være tilpasset sveising. Detektorer i trafo og høyspent rom skal være tilpasset lysbuekortslutninger. Styringer Følgende styringer skal være ferdig koblet og progammert i sentralene: Alle alarmutganger skal være fritt programmerbar og enheten gi NO. NC eller 24 VDC ut ved den aktuelle alarmsituasjonen som er gitt over eller blir senere spesifisert. Alle styringer skal etter idriftsettesle uttestes og kvitteres for i idriftsettesesrapport. 24 VDC Strømforsyning Det skal leveres og monteres 24VDC strømforsyninger med lader og batteri back-up. Batteri skal være gasstett, vedlikeholdsfri og oppladbart. Batterikapasitet ved nøddrift iht. FG-regelverk ved maks kapasitet. Det skal være utgang for feilsignal. Alarmering Som alarmorganer benyttes klokker. Direktevarsel Det skal overføres følgende signal til RTU i teknisk bygg øst: Forvarsel brann Brann Feil Anlegget skal være forberedt for overføring direkte

4 524(555) til det lokale brannvesen. Idriftsettelse. Brannalarmanlegget skal idriftsettes av utstyrsleverandør eller det skal leveres skriftlig bekreftelse fra utstyrsleverandør at entreprenør er godkjent for å idriftsette tilbudt brannalarmanlegg. Godkjenninger Alt utstyr skal være FG-godkjent og ihht. NS-EN-54 Anlegget skal installeres etter FG's regelverk. Entrepenørene er ansvarlig for å få brakt i orden nødvendige godkjenninger. Dokumentasjon og merking skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt Montasje: I tak, under datagulv og i gruber. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer. 10 stk Montasje: I tavle Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer KAPSLINGSGRAD: IP43 Lokalisering: I trafo rom Montasje: På tak. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer med sokkel for fuktig miljø. 4 stk KAPSLINGSGRAD: IP43

5 525(555) Herunder medregnes pris for punkt for manuell melder. 3 stk KAPSLINGSGRAD: IP55 Herunder medregnes pris for punkt for manuell melder Herunder medregnes pris for punkt for brannklokker i brannalarmanlegget. 2 stk KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: Utendørs på vegg Herunder medregnes pris for punkt for brannklokker i brannalarmanlegget Herunder medregnes pris for punkt for optisk varsling (lynblink) i brannalarmanlegget. 3 stk

6 526(555) Herunder medregnes pris for punkt for brannspjeld i brannalarmanlegget. 3 stk PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 2 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT Anvendelse: Mellom brannalarmsentral og VVS tavle/sentraler for røykluker Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 40 m PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 10 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT Anvendelse: Busskabel mellom brannalarmsentral og alarmsender i teknisk bygg vest. Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 120 m SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på VVS tavletavle Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på sentraler for røykspjeld Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei 3 stk SENTRAL FOR KONTROLL OG FUNKSJON: BRANN KAPSLINGSTYPE: I SKAP KAPSLINGSGRAD: IP30 Lokalisering: Vindfang Montasje: Innfelt i vegg * Adresserbart system, Interaktiv * Inkl. likeretterenhet

7 527(555) Utbygd med: *. detektorsløyfer, med mulig utvidelser * 10 stk. programmerbare styreutganger. Inkl. internkabling fra brannalarmsentral til rekkeklemmer for stigekabler i fordeler. * Konvertering av detektornr. til romnr * Alfanumerisk display for min. 40 karakterer med krav til god lesbarhet, fortrinnsvis fluoriserende punktmatrise * Kommunikasjon via nettverk med andre brannsentraler * Kommunikasjon med betjeningspaneler * Varsling skal skje med brannklokker. * Innfelt i vegg Inkl. all programering frem til overtakelse av bygg. Bruksanvisning / driftsinstruks i perm Type:... FG nr.: Installasjon av teleteknisk utstyr Orienteringsplan for brannalarm som beskrevet. Komplett levert og montert Installasjon av teleteknisk utstyr IDRIFTSETTELSE OG PROGRAMERING. 1 RS Lokalisering: Generelt Montasje: Tak/under datagulv/igruber Komplett inkl. adresseenhet og sokkel. 6 stk

8 528(555) Lokalisering: Generelt Montasje: I tavle Komplett inkl. adresseenhet og sokkel Lokalisering: Høyspentrom Montasje: Tak/igruber Komplett inkl. adresseenhet og sokkel. 3 stk KAPSLINGSGRAD: IP43 Lokalisering: I traforom Montasje: Tak/himling Komplett inkl. adresseenhet og sokkel for fuktig miljø. 4 stk Lokalisering: I henhold til plantegning Montasje: Ventilasjonskanal Detektor for ventilasjonskanal. Dektor i eget

9 529(555) kammer med rør inn og ut av ventilasjonskanal Inkl. adresseenhet og detektorsokkel. Komplett FUNKSJONSKRITERIUM: ASPIRASJONSDETEKTOR KAPSLINGSGRAD: IP50 Lokalisering: Togvarmerom Anvendelse: Deteksjon på loft Aspirasjonsdetektor med 2 innebygde røykdeteksjonshoder. Tilkobling til 1 rørføring. Utstyrt med luftfilter. Komplett levert og montert ELRØR RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT RØRMATERIALE: PLAST - PVC DIAMETER: 2 5 mm Lokalisering: Bøttekott til loft / tak Rør for aspirasjonsdetektorer 25 m OPTISK SIGNALAPPARAT TYPE: SIGNAL LAMPE MED LYNBLINK LYSKILDE: VALGFRI LYSFARGE: RØDT LYS Lokalisering: Korridor Montasje: Tak Nei 3 stk BETJENINGSAPPARAT ANVENDELSE: BRANN TYPE: MANUELL BRANNMELDER KAPSLIN GSGRAD: IP44 Lokalisering: på vegg Leveringsomfang: -- Montasje: på vegg Komplett inkl adresseenhet 3 stk BETJENINGSAPPARAT ANVENDELSE: BRANN TYPE: MANUELL BRANNMELDER KAPSLIN GSGRAD: IP55 Lokalisering: på vegg Leveringsomfang: -- Montasje: på vegg

10 530(555) Komplett inkl adresseenhet AKUSTISK SIGNALAPPARAT TYPE: RINGEKLOKKE KAPSLINGSGRAD: IP23 Lokalisering: I lavspentrom og togvarmerom Lydtrykk (LpAmin): 93dB Montasje: på vegg For brannalarmanlegg Ø 15cm for 24VDC Rød skål. Komplett. 2 stk AKUSTISK SIGNALAPPARAT TYPE: RINGEKLOKKE KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: Utvendig Lydtrykk (LpAmin): 93dB Montasje: på vegg For brannalarmanlegg Ø 15cm for 24VDC Rød skål. Komplett Orinentering Adgkanskontrollanlegget leveres og installeres av byggherren. I denne entreprisen medtas det føringsveier inkl. tilpasninger i bygg, speiselt i forbindelse med dørkarmer Orientering Kursopplegg Brannalarmanlegg Denne post omfatter all kabel med installasjon for et komplett automatisk interaktivt, adresserbart brannvarslingsanlegg med tilhørende styringer og installasjon. All kabel skal være leveres ferdig lagt, terminert og koblet til fordelere. Tilkobling til utstyr medtas i utstyrsleveransen. Tilkopling til styringer innkalkuleres i tilbud. Anlegget er basert på dobbelsløyfe med isolasjonsledd i detektorer for å tilfredsstille FG. Nødvendige skjemategninger utarbeides av entreprenør. Godkjenning Anlegget skal fullt og helt installeres etter FG's regelverk og tilslutt godkjennes av lokale bygni

11 531(555) ngsmyndigheter. El.entreprenøren er ansvarlig for å få gjennomført godkjenningen. Dokumentasjon og merking skal inngå i pris-grunnlaget for det enkelte delprodukt. Tekniske krav Utstyr : Dobbelsløyfebasert interaktiv adresserbare brannalarmsentraler. Sentralene leveres med innebygget likeretter og batteri. Sentralene skal ha utstyr/programvare for å fungere i nettverk og skal kunne betjenes av betjeningspaneler. Videre skal sentralene ha: kontinuerlig tilstandsovervåking av alle deler av anlegget forvarselfunksjon mulighet for tidsavgrenset utkobling av en eller flere detektorer utført fra sentral. testprosedyre for detektorenes tilstandsnivå utført fra sentralen, både enkelt detektorer, for hele sløyfer eller for hele anlegget mulighet for tilkobling av I/O enheter for styringer/overvåking på brannsløyfer mulighet for tilkobling av alarmorganer på brannsløyfer standard funksjoner for styringer og mulighet for overføring til brannvesen. sintervall før direktevarsel starter skal være fritt programerbart. Sentralene skal ha kundespesifisert tekst som settes opp av tilbyder og godkjennes av RIE før idriftsettelse. Brannsentraler og brannmannspaneler skal vise samme tekst. F.eks. " Meldenr og romnr." Brannsentraler skal bestykkes med: 1. antall detektorsløyfer:. 2. antall klokkekurser:. 3. antall lynblink 4. antall styre-/siganlutganger:10 stk. Hvis tilbudte sentral ikke har kapasitet for antall detektorer, alarmorganer og I/O-enheter på brannsløyfe som er angitt på tegninger, skal utvidelse av antall sløyfer medtas i tilbudet. Alle kostnader i forbindelse med dette skal være medtatt. Brannmannspanel (Betjeningspanel) Det skal leveres og monteres betjeningspaneler plassert ihht plantegninger. Ved disse betjeningspaneler skal det settes opp dokumentholder med kapasitet på 20 stk A3 ark. O-plan Det produseres et antall orienteringsplaner i A3 hvor bygningsmasser er inntegnet med romnr, innganger, meldere, trapper, symboler og henvisning til øvrige kort er inntegnet. O-planene foreslås fordelt som følger: Vindfang

12 532(555) Generellt for utarbeidelse av O-plan: O-plan skal orienteres i forhold til det sted de skal henges opp. O-planene lamineres i plast. O-planene skal godkjennes av RIE før produksjon. Hvis tilbyder mener deres anlegg krever et annet antall O-planer, skal dette medtas i tilbudet. Detektorer/Meldere Alle meldere leveres med sokkel, adressekort og skal være interaktive enheter. Hvis detektorer/ meldere ikke har innebygget isolasjonsledd, skal tilstrekkelig antall isolasjonsledd medtas for å tilfredsstille FG-regelverk. Test av adr.meldere. Kvitteringsliste for hver adresse (detektorer, meldere mv.) skal leveres med dokumentasjonen. Alle meldere leveres med sokkel tilpasset miljøet den er lokalisert i, adressekort og skal være interaktive enheter. Detektorer skal kunne programmeres til å passe inn i det miljø der det skal monteres. Tilpassing til miljø skal ikke utføres ved heving eller senking av alarmnivå for detektorer utført fra brannsentralen. Test av adr. meldere. Kvitteringsliste for hver melder leveres med dokumentasjonen. Detektorer i garderober skal være tilpasset for fuktig miljø. Detektor i verksted skal være tilpasset sveising. Styringer Følgende styringer skal være ferdig koblet og progammert i sentralene: Alle alarmutganger skal være fritt programmerbar og enheten gi NO. NC eller 24 VDC ut ved den aktuelle alarmsituasjonen som er gitt over eller blir senere spesifisert. Alle styringer skal etter idriftsettesle uttestes og kvitteres for i idriftsettesesrapport. 24 VDC Strømforsyning Det skal leveres og monteres 24VDC strømforsyninger med lader og batteri back-up. Batteri skal være gasstett, vedlikeholdsfri og oppladbart. Batterikapasitet ved nøddrift iht. FG-regelverk ved maks kapasitet. Det skal være utgang for feilsignal. Alarmering Som alarmorganer benyttes klokker. Direktevarsel Det skal overføres følgende signal til RTU i teknisk bygg øst: Forvarsel brann Brann Feil Anlegget skal være forberedt for overføring direkte til det lokale brannvesen. Idriftsettelse. Brannalarmanlegget skal idriftsettes av

13 533(555) utstyrsleverandør eller det skal leveres skriftlig bekreftelse fra utstyrsleverandør at entreprenør er godkjent for å idriftsette tilbudt brannalarmanlegg. Godkjenninger Alt utstyr skal være FG-godkjent og ihht. NS-EN-54 Anlegget skal installeres etter FG's regelverk. Entrepenørene er ansvarlig for å få brakt i orden nødvendige godkjenninger. Dokumentasjon og merking skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt Montasje: I og over himling, og på tak. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer. 16 stk KAPSLINGSGRAD: IP43 Montasje: I og over himling, og på tak. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer med sokkel for fuktig miljø. 4 stk KAPSLINGSGRAD: IP43 Montasje: I og over himling. På vegg Herunder medregnes pris for punkt for manuell melder. 4 stk Herunder medregnes pris for punkt for

14 534(555) brannklokker i brannalarmanlegget. 2 stk KAPSLINGSGRAD: IP20 Herunder medregnes pris for punkt for brannklokker i brannalarmanlegget. 4 stk Herunder medregnes pris for punkt for optisk varsling (lynblink) i brannalarmanlegget Herunder medregnes pris for punkt for brannspjeld i brannalarmanlegget PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 2 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT Anvendelse: Mellom brannalarmsentral og VVS tavle/sentraler for røykluker Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 20 m PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 10 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT Anvendelse: Busskabel mellom brannalarmsentral og alarmsender i teknisk bygg vest.

15 535(555) Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 150 m SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på VVS tavletavle Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på sentraler for røykspjeld Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei SENTRAL FOR KONTROLL OG FUNKSJON: BRANN KAPSLINGSTYPE: I SKAP KAPSLINGSGRAD: IP30 Lokalisering: Vindfang Montasje: Innfelt i vegg * Adresserbart system, Interaktiv * Inkl. likeretterenhet Utbygd med: *. detektorsløyfer, med mulig utvidelser * 10 stk. programmerbare styreutganger. Inkl. internkabling fra brannalarmsentral til rekkeklemmer for stigekabler i fordeler. * Konvertering av detektornr. til romnr * Alfanumerisk display for min. 40 karakterer med krav til god lesbarhet, fortrinnsvis fluoriserende punktmatrise * Kommunikasjon via nettverk med andre brannsentraler * Kommunikasjon med betjeningspaneler * Varsling skal skje med brannklokker. * Innfelt i vegg Inkl. all programering frem til overtakelse av bygg. Bruksanvisning / driftsinstruks i perm Type:... FG nr.: Installasjon av teleteknisk utstyr Orienteringsplan for brannalarm som beskrevet. Komplett levert og montert.

16 536(555) Installasjon av teleteknisk utstyr IDRIFTSETTELSE OG PROGRAMERING. 1 RS Lokalisering: Generelt Montasje: Tak/himling Komplett inkl. adresseenhet og sokkel. 14 stk KAPSLINGSGRAD: IP43 Lokalisering: Garderobe (tilpasses dusj) Montasje: Tak/himling Komplett inkl. adresseenhet og sokkel for fuktig miljø. 4 stk Lokalisering: I henhold til plantegning Montasje: Ventilasjonskanal Detektor for ventilasjonskanal. Dektor i eget kammer med rør inn og ut av ventilasjonskanal Inkl. adresseenhet og detektorsokkel. Komplett.

17 537(555) FUNKSJONSKRITERIUM: ASPIRASJONSDETEKTOR KAPSLINGSGRAD: IP50 Lokalisering: Bøttekott Anvendelse: Deteksjon på loft Aspirasjonsdetektor med 2 innebygde røykdeteksjonshoder. Tilkobling til 1 rørføring. Utstyrt med luftfilter. Komplett levert og montert ELRØR RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT RØRMATERIALE: PLAST - PVC DIAMETER: 2 5 mm Lokalisering: Bøttekott til loft / tak Rør for aspirasjonsdetektorer 30 m OPTISK SIGNALAPPARAT TYPE: SIGNAL LAMPE MED LYNBLINK LYSKILDE: VALGFRI LYSFARGE: RØDT LYS Lokalisering: Korridor Montasje: Tak Nei BETJENINGSAPPARAT ANVENDELSE: BRANN TYPE: MANUELL BRANNMELDER KAPSLIN GSGRAD: IP44 Lokalisering: på vegg Leveringsomfang: -- Montasje: på vegg Komplett inkl adresseenhet 4 stk AKUSTISK SIGNALAPPARAT TYPE: RINGEKLOKKE KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Utvendig Lydtrykk (LpAmin): 93dB Montasje: på vegg

18 538(555) For brannalarmanlegg Ø 15cm for 24VDC Rød skål. Komplett. 2 stk Orinentering Adgkanskontrollanlegget leveres og installeres av byggherren. I denne entreprisen medtas det føringsveier inkl. tilpasninger i bygg, speiselt i forbindelse med dørkarmer Orientering Kursopplegg Brannalarmanlegg Denne post omfatter all kabel med installasjon for et komplett automatisk interaktivt, adresserbart brannvarslingsanlegg med tilhørende styringer og installasjon. All kabel skal være leveres ferdig lagt, terminert og koblet til fordelere. Tilkobling til utstyr medtas i utstyrsleveransen. Tilkopling til styringer innkalkuleres i tilbud. Anlegget er basert på dobbelsløyfe med isolasjonsledd i detektorer for å tilfredsstille FG. Nødvendige skjemategninger utarbeides av entreprenør. Det skal legges frem til detektor, manuelle meldere og klokker i bygg 9 strøsand. Godkjenning Anlegget skal fullt og helt installeres etter FG's regelverk og tilslutt godkjennes av lokale bygningsmyndigheter. El.entreprenøren er ansvarlig for å få gjennomført godkjenningen. Dokumentasjon og merking skal inngå i pris-grunnlaget for det enkelte delprodukt. Tekniske krav Utstyr : Dobbelsløyfebasert interaktiv adresserbare brannalarmsentraler. Sentralene leveres med innebygget likeretter og batteri. Sentralene skal ha utstyr/programvare for å fungere i nettverk og skal kunne betjenes av betjeningspaneler. Videre skal sentralene ha: kontinuerlig tilstandsovervåking av alle deler av anlegget forvarselfunksjon mulighet for tidsavgrenset utkobling av en eller flere detektorer utført fra sentral. testprosedyre for detektorenes tilstandsnivå utført fra sentralen, både enkelt detektorer, for hele sløyfer eller for hele anlegget mulighet for tilkobling av I/O enheter for styringer/overvåking på brannsløyfer mulighet for tilkobling av alarmorganer på brannsløyfer standard funksjoner for styringer og mulighet for

19 539(555) overføring til brannvesen. sintervall før direktevarsel starter skal være fritt programerbart. Sentralene skal ha kundespesifisert tekst som settes opp av tilbyder og godkjennes av RIE før idriftsettelse. Brannsentraler og brannmannspaneler skal vise samme tekst. F.eks. " Meldenr og romnr." Brannsentraler skal bestykkes med: 1. antall detektorsløyfer:. 2. antall klokkekurser:. 3. antall lynblink 4. antall styre-/siganlutganger:10 stk. Hvis tilbudte sentral ikke har kapasitet for antall detektorer, alarmorganer og I/O-enheter på brannsløyfe som er angitt på tegninger, skal utvidelse av antall sløyfer medtas i tilbudet. Alle kostnader i forbindelse med dette skal være medtatt. Brannmannspanel (Betjeningspanel) Det skal leveres og monteres betjeningspaneler plassert ihht plantegninger. Ved disse betjeningspaneler skal det settes opp dokumentholder med kapasitet på 20 stk A3 ark. O-plan Det produseres et antall orienteringsplaner i A3 hvor bygningsmasser er inntegnet med romnr, innganger, meldere, trapper, symboler og henvisning til øvrige kort er inntegnet. O-planene foreslås fordelt som følger: Korridor Generellt for utarbeidelse av O-plan: O-plan skal orienteres i forhold til det sted de skal henges opp. O-planene lamineres i plast. O-planene skal godkjennes av RIE før produksjon. Hvis tilbyder mener deres anlegg krever et annet antall O-planer, skal dette medtas i tilbudet. Detektorer/Meldere Alle meldere leveres med sokkel, adressekort og skal være interaktive enheter. Hvis detektorer/ meldere ikke har innebygget isolasjonsledd, skal tilstrekkelig antall isolasjonsledd medtas for å tilfredsstille FG-regelverk. Test av adr.meldere. Kvitteringsliste for hver adresse (detektorer, meldere mv.) skal leveres med dokumentasjonen. Alle meldere leveres med sokkel tilpasset miljøet den er lokalisert i, adressekort og skal være interaktive enheter. Detektorer skal kunne programmeres til å passe inn i det miljø der det skal monteres. Tilpassing til miljø skal ikke utføres ved heving eller senking av alarmnivå for detektorer utført fra brannsentralen. Test av adr. meldere. Kvitteringsliste for hver melder leveres med dokumentasjonen.

20 540(555) Detektorer i garderober skal være tilpasset for fuktig miljø. Detektor i verksted skal være tilpasset sveising. Detektorer i trafo og høyspent rom skal være tilpasset lysbuekortslutninger. Styringer Følgende styringer skal være ferdig koblet og progammert i sentralene: Alle alarmutganger skal være fritt programmerbar og enheten gi NO. NC eller 24 VDC ut ved den aktuelle alarmsituasjonen som er gitt over eller blir senere spesifisert. Alle styringer skal etter idriftsettesle uttestes og kvitteres for i idriftsettesesrapport. 24 VDC Strømforsyning Det skal leveres og monteres 24VDC strømforsyninger med lader og batteri back-up. Batteri skal være gasstett, vedlikeholdsfri og oppladbart. Batterikapasitet ved nøddrift iht. FG-regelverk ved maks kapasitet. Det skal være utgang for feilsignal. Alarmering Som alarmorganer benyttes klokker. Direktevarsel Det skal overføres følgende signal til RTU i teknisk bygg vest: Forvarsel brann Brann Feil Anlegget skal være forberedt for overføring direkte til det lokale brannvesen. Idriftsettelse. Brannalarmanlegget skal idriftsettes av utstyrsleverandør eller det skal leveres skriftlig bekreftelse fra utstyrsleverandør at entreprenør er godkjent for å idriftsette tilbudt brannalarmanlegg. Godkjenninger Alt utstyr skal være FG-godkjent og ihht. NS-EN-54 Anlegget skal installeres etter FG's regelverk. Entrepenørene er ansvarlig for å få brakt i orden nødvendige godkjenninger. Dokumentasjon og merking skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt Montasje: I tak, under datagulv og i gruber. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer. 1

21 541(555) Montasje: I tavle Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer KAPSLINGSGRAD: IP43 Lokalisering: I trafo rom Montasje: I og over himling, og på tak. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer med sokkel for fuktig miljø KAPSLINGSGRAD: IP43 Montasje: I og over himling. På vegg Herunder medregnes pris for punkt for manuell melder. 4 stk KAPSLINGSGRAD: IP55 Montasje: I og over himling. På vegg Herunder medregnes pris for punkt for manuell melder Herunder medregnes pris for punkt for brannklokker i brannalarmanlegget. 3 stk

22 542(555) KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: Utendørs på vegg Herunder medregnes pris for punkt for brannklokker i brannalarmanlegget Herunder medregnes pris for punkt for optisk varsling (lynblink) i brannalarmanlegget. 4 stk Herunder medregnes pris for punkt for brannspjeld i brannalarmanlegget. 3 stk PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 2 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT Anvendelse: Mellom brannalarmsentral og VVS tavle/sentraler for røykluker Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 10 m PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 10 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT Anvendelse: Busskabel mellom brannalarmsentral og alarmsender i teknisk bygg vest. Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 10 m

23 543(555) SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på VVS tavletavle Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på sentraler for røykspjeld Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei 3 stk SENTRAL FOR KONTROLL OG FUNKSJON: BRANN KAPSLINGSTYPE: I SKAP KAPSLINGSGRAD: IP30 Lokalisering: Vindfang Montasje: Innfelt i vegg * Adresserbart system, Interaktiv * Inkl. likeretterenhet Utbygd med: *. detektorsløyfer, med mulig utvidelser * 10 stk. programmerbare styreutganger. Inkl. internkabling fra brannalarmsentral til rekkeklemmer for stigekabler i fordeler. * Konvertering av detektornr. til romnr * Alfanumerisk display for min. 40 karakterer med krav til god lesbarhet, fortrinnsvis fluoriserende punktmatrise * Kommunikasjon via nettverk med andre brannsentraler * Kommunikasjon med betjeningspaneler * Varsling skal skje med brannklokker. * Innfelt i vegg Inkl. all programering frem til overtakelse av bygg. Bruksanvisning / driftsinstruks i perm Type:... FG nr.: Installasjon av teleteknisk utstyr Orienteringsplan for brannalarm som beskrevet. Komplett levert og montert Installasjon av teleteknisk utstyr

24 544(555) IDRIFTSETTELSE OG PROGRAMERING. 1 RS Lokalisering: Generelt Montasje: Tak/under datagulv/igruber Komplett inkl. adresseenhet og sokkel. 7 stk Lokalisering: Generelt Montasje: I tavle Komplett inkl. adresseenhet og sokkel Lokalisering: Høyspentrom og KL rom (høyspent) Montasje: Tak/igruber Komplett inkl. adresseenhet og sokkel. 2 stk

25 545(555) KAPSLINGSGRAD: IP43 Lokalisering: I traforom Montasje: Tak/himling Komplett inkl. adresseenhet og sokkel for fuktig miljø Lokalisering: I henhold til plantegning Montasje: Ventilasjonskanal Detektor for ventilasjonskanal. Dektor i eget kammer med rør inn og ut av ventilasjonskanal Inkl. adresseenhet og detektorsokkel. Komplett FUNKSJONSKRITERIUM: ASPIRASJONSDETEKTOR KAPSLINGSGRAD: IP50 Lokalisering: Korriodor Anvendelse: Deteksjon på loft Aspirasjonsdetektor med 2 innebygde røykdeteksjonshoder. Tilkobling til 1 rørføring. Utstyrt med luftfilter. Komplett levert og montert ELRØR RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT RØRMATERIALE: PLAST - PVC DIAMETER: 2 5 mm Lokalisering: Til loft / tak Rør for aspirasjonsdetektorer 25 m

26 546(555) OPTISK SIGNALAPPARAT TYPE: SIGNAL LAMPE MED LYNBLINK LYSKILDE: VALGFRI LYSFARGE: RØDT LYS Lokalisering: Korridor Montasje: Tak Nei 4 stk BETJENINGSAPPARAT ANVENDELSE: BRANN TYPE: MANUELL BRANNMELDER KAPSLIN GSGRAD: IP44 Lokalisering: på vegg Leveringsomfang: -- Montasje: på vegg Komplett inkl adresseenhet 4 stk BETJENINGSAPPARAT ANVENDELSE: BRANN TYPE: MANUELL BRANNMELDER KAPSLIN GSGRAD: IP55 Lokalisering: på vegg Leveringsomfang: -- Montasje: på vegg Komplett inkl adresseenhet AKUSTISK SIGNALAPPARAT TYPE: RINGEKLOKKE KAPSLINGSGRAD: IP23 Lokalisering: I lavspentrom og togvarmerom Lydtrykk (LpAmin): 93dB Montasje: på vegg For brannalarmanlegg Ø 15cm for 24VDC Rød skål. Komplett. 3 stk AKUSTISK SIGNALAPPARAT TYPE: RINGEKLOKKE KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: Utvendig Lydtrykk (LpAmin): 93dB Montasje: på vegg For brannalarmanlegg Ø 15cm for 24VDC Rød skål.

27 547(555) Komplett Orinentering Adgkanskontrollanlegget leveres og installeres av byggherren. I denne entreprisen medtas det føringsveier inkl. tilpasninger i bygg, speiselt i forbindelse med dørkarmer Orientering Kursopplegg Brannalarmanlegg Denne post omfatter all kabel med installasjon for et komplett automatisk interaktivt, adresserbart brannvarslingsanlegg med tilhørende styringer og installasjon. All kabel skal være leveres ferdig lagt, terminert og koblet til fordelere. Tilkobling til utstyr medtas i utstyrsleveransen. Tilkopling til styringer innkalkuleres i tilbud. Anlegget er basert på dobbelsløyfe med isolasjonsledd i detektorer for å tilfredsstille FG. Nødvendige skjemategninger utarbeides av entreprenør. Godkjenning Anlegget skal fullt og helt installeres etter FG's regelverk og tilslutt godkjennes av lokale bygningsmyndigheter. El.entreprenøren er ansvarlig for å få gjennomført godkjenningen. Dokumentasjon og merking skal inngå i pris-grunnlaget for det enkelte delprodukt. Tekniske krav Utstyr : Dobbelsløyfebasert interaktiv adresserbare brannalarmsentraler. Sentralene leveres med innebygget likeretter og batteri. Sentralene skal ha utstyr/programvare for å fungere i nettverk og skal kunne betjenes av betjeningspaneler. Videre skal sentralene ha: kontinuerlig tilstandsovervåking av alle deler av anlegget forvarselfunksjon mulighet for tidsavgrenset utkobling av en eller flere detektorer utført fra sentral. testprosedyre for detektorenes tilstandsnivå utført fra sentralen, både enkelt detektorer, for hele sløyfer eller for hele anlegget mulighet for tilkobling av I/O enheter for styringer/overvåking på brannsløyfer mulighet for tilkobling av alarmorganer på brannsløyfer standard funksjoner for styringer og mulighet for overføring til brannvesen. sintervall før direktevarsel starter skal være fritt programerbart. Sentralene skal ha kundespesifisert tekst som settes opp av tilbyder og godkjennes av RIE før idriftsettelse. Brannsentraler og brannmannspaneler skal vise samme tekst.

28 548(555) F.eks. " Meldenr og romnr." Brannsentraler skal bestykkes med: 1. antall detektorsløyfer:. 2. antall klokkekurser:. 3. antall lynblink 4. antall styre-/siganlutganger:10 stk. Hvis tilbudte sentral ikke har kapasitet for antall detektorer, alarmorganer og I/O-enheter på brannsløyfe som er angitt på tegninger, skal utvidelse av antall sløyfer medtas i tilbudet. Alle kostnader i forbindelse med dette skal være medtatt. Brannmannspanel (Betjeningspanel) Det skal leveres og monteres betjeningspaneler plassert ihht plantegninger. Ved disse betjeningspaneler skal det settes opp dokumentholder med kapasitet på 20 stk A3 ark. O-plan Det produseres et antall orienteringsplaner i A3 hvor bygningsmasser er inntegnet med romnr, innganger, meldere, trapper, symboler og henvisning til øvrige kort er inntegnet. O-planene foreslås fordelt som følger: Sveiselager Generellt for utarbeidelse av O-plan: O-plan skal orienteres i forhold til det sted de skal henges opp. O-planene lamineres i plast. O-planene skal godkjennes av RIE før produksjon. Hvis tilbyder mener deres anlegg krever et annet antall O-planer, skal dette medtas i tilbudet. Detektorer/Meldere Alle meldere leveres med sokkel, adressekort og skal være interaktive enheter. Hvis detektorer/ meldere ikke har innebygget isolasjonsledd, skal tilstrekkelig antall isolasjonsledd medtas for å tilfredsstille FG-regelverk. Test av adr.meldere. Kvitteringsliste for hver adresse (detektorer, meldere mv.) skal leveres med dokumentasjonen. Alle meldere leveres med sokkel tilpasset miljøet den er lokalisert i, adressekort og skal være interaktive enheter. Detektorer skal kunne programmeres til å passe inn i det miljø der det skal monteres. Tilpassing til miljø skal ikke utføres ved heving eller senking av alarmnivå for detektorer utført fra brannsentralen. Test av adr. meldere. Kvitteringsliste for hver melder leveres med dokumentasjonen. Detektorer i garderober skal være tilpasset for fuktig miljø. Detektor i verksted skal være tilpasset sveising. Styringer Følgende styringer skal være ferdig koblet og progammert i sentralene: Alle alarmutganger skal være fritt programmerbar

29 549(555) og enheten gi NO. NC eller 24 VDC ut ved den aktuelle alarmsituasjonen som er gitt over eller blir senere spesifisert. Alle styringer skal etter idriftsettesle uttestes og kvitteres for i idriftsettesesrapport. 24 VDC Strømforsyning Det skal leveres og monteres 24VDC strømforsyninger med lader og batteri back-up. Batteri skal være gasstett, vedlikeholdsfri og oppladbart. Batterikapasitet ved nøddrift iht. FG-regelverk ved maks kapasitet. Det skal være utgang for feilsignal. Alarmering Som alarmorganer benyttes klokker. Direktevarsel Det skal overføres følgende signal til RTU i teknisk bygg vest: Forvarsel brann Brann Feil Anlegget skal være forberedt for overføring direkte til det lokale brannvesen. Idriftsettelse. Brannalarmanlegget skal idriftsettes av utstyrsleverandør eller det skal leveres skriftlig bekreftelse fra utstyrsleverandør at entreprenør er godkjent for å idriftsette tilbudt brannalarmanlegg. Godkjenninger Alt utstyr skal være FG-godkjent og ihht. NS-EN-54 Anlegget skal installeres etter FG's regelverk. Entrepenørene er ansvarlig for å få brakt i orden nødvendige godkjenninger. Dokumentasjon og merking skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt Montasje: I tak. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer. 14 stk KAPSLINGSGRAD: IP43

30 550(555) Herunder medregnes pris for punkt for manuell melder. 3 stk Herunder medregnes pris for punkt for brannklokker i brannalarmanlegget. 3 stk Herunder medregnes pris for punkt for optisk varsling (lynblink) i brannalarmanlegget. 2 stk Herunder medregnes pris for punkt for brannspjeld i brannalarmanlegget. 3 stk PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 2 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT Anvendelse: Mellom brannalarmsentral og VVS tavle/sentraler for røykluker Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 60 m PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I PARTALL/LEDERMATERIALE: 10 par/cu LEDERDIMENSJON: VALGFRI SKJERMING: FELLES SKJERM IMPEDANS: USPESIFISERT

31 551(555) Anvendelse: Busskabel mellom brannalarmsentral og alarmsender i teknisk bygg vest. Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt Forlegning/underlag: På bro Nei 30 m SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på VVS tavletavle Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei 2 stk SEPARAT TILKOBLING AV TELE/DATA Tilkoblet utstyr: Rekkeklemmer på sentraler for røykspjeld Tilkoblingens funksjon: Overføring av signaler Kabeltype/partall: 2 par Kapslingsgrad: -- Nei 3 stk SENTRAL FOR KONTROLL OG FUNKSJON: BRANN KAPSLINGSTYPE: I SKAP KAPSLINGSGRAD: IP30 Lokalisering: Sveiselager * Adresserbart system, Interaktiv * Inkl. likeretterenhet Utbygd med: *. detektorsløyfer, med mulig utvidelser * 10 stk. programmerbare styreutganger. Inkl. internkabling fra brannalarmsentral til rekkeklemmer for stigekabler i fordeler. * Konvertering av detektornr. til romnr * Alfanumerisk display for min. 40 karakterer med krav til god lesbarhet, fortrinnsvis fluoriserende punktmatrise * Kommunikasjon via nettverk med andre brannsentraler * Kommunikasjon med betjeningspaneler * Varsling skal skje med brannklokker. * Innfelt i vegg Inkl. all programering frem til overtakelse av bygg. Bruksanvisning / driftsinstruks i perm Type:... FG nr.: Installasjon av teleteknisk utstyr Orienteringsplan for brannalarm som beskrevet.

32 552(555) Komplett levert og montert Installasjon av teleteknisk utstyr IDRIFTSETTELSE OG PROGRAMERING. 1 RS Lokalisering: Generelt Montasje: Tak Komplett inkl. adresseenhet og sokkel. 10 stk Lokalisering: Sveiseverksted Montasje: Tak Komplett inkl. adresseenhet og sokkel Lokalisering: I henhold til plantegning Montasje: Ventilasjonskanal Detektor for ventilasjonskanal. Dektor i eget kammer med rør inn og ut av ventilasjonskanal Inkl. adresseenhet og detektorsokkel. Komplett.

33 553(555) 2 stk FUNKSJONSKRITERIUM: ASPIRASJONSDETEKTOR KAPSLINGSGRAD: IP50 Lokalisering: Sveiselager Anvendelse: Deteksjon på loft Aspirasjonsdetektor med 2 innebygde røykdeteksjonshoder. Tilkobling til 1 rørføring. Utstyrt med luftfilter. Komplett levert og montert ELRØR RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT RØRMATERIALE: PLAST - PVC DIAMETER: 2 5 mm Lokalisering: Sveiselager til loft / tak Rør for aspirasjonsdetektorer 50 m OPTISK SIGNALAPPARAT TYPE: SIGNAL LAMPE MED LYNBLINK LYSKILDE: VALGFRI LYSFARGE: RØDT LYS Lokalisering: I henhold til plantegning Montasje: Tak Nei 2 stk BETJENINGSAPPARAT ANVENDELSE: BRANN TYPE: MANUELL BRANNMELDER KAPSLIN GSGRAD: IP44 Lokalisering: I henhold til plantegning Leveringsomfang: -- Montasje: på vegg Komplett inkl adresseenhet 3 stk AKUSTISK SIGNALAPPARAT TYPE: RINGEKLOKKE KAPSLINGSGRAD: IP23 Lokalisering: I henhold til plantegning Lydtrykk (LpAmin): 93dB Montasje: på vegg

34 554(555) For brannalarmanlegg Ø 15cm for 24VDC Rød skål. Komplett. 3 stk Orinentering Adgkanskontrollanlegget leveres og installeres av byggherren. I denne entreprisen medtas det føringsveier inkl. tilpasninger i bygg, speiselt i forbindelse med dørkarmer Orientering Se krav beskrevet under byggninger. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 6 Teknsik bygg vest KAPSLINGSGRAD: IP43 Montasje: Til tak. Herunder medregnes pris for punkt for brann detektorer med sokkel for fuktig miljø. Kabel føres i trekke rør frem til teknisk bygg. Lengde på trase ca. 180m. 2 stk Herunder medregnes pris for punkt for manuell melder. 2 stk Herunder medregnes pris for punkt for brannklokker i brannalarmanlegget.

35 555(555) KAPSLINGSGRAD: IP43 Lokalisering: I traforom Montasje: Tak/himling Komplett inkl. adresseenhet og sokkel for fuktig miljø. 2 stk BETJENINGSAPPARAT ANVENDELSE: BRANN TYPE: MANUELL BRANNMELDER KAPSLIN GSGRAD: IP44 Lokalisering: på vegg Leveringsomfang: -- Montasje: på vegg Komplett inkl adresseenhet 2 stk AKUSTISK SIGNALAPPARAT TYPE: RINGEKLOKKE Lokalisering: I lavspentrom og togvarmerom Lydtrykk (LpAmin): 93dB Montasje: på vegg For brannalarmanlegg Ø 15cm for 24VDC Rød skål. Komplett.

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

VG3 ELEKTRIKER. Automatiske brannalarmanlegg. E/skolen kap og15.2. FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann)

VG3 ELEKTRIKER. Automatiske brannalarmanlegg. E/skolen kap og15.2. FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann) VG3 ELEKTRIKER Automatiske brannalarmanlegg E/skolen kap. 15.1 og15.2 FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann) Mål for dagens tema: 2 Brannalarm i næringsbygg: Kjenne til FG-regelverk for

Detaljer

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK0 for Bolig, Leiligheter og Blokker - Brukervennlig - Lokal kontroll i boenhet - Integrasjon mot: -

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Intelligent og Enkelt - Automatiske funksjoner:

Detaljer

DOKUMENT H. N Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg.

DOKUMENT H. N Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg. agerø kommune Nybygg Sannidal Skole. DOKUMENT H. N50-56. Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg. Innhold 50N TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT...2 51N BASISINSTALLSJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING...2

Detaljer

FAGPRØVE I TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET

FAGPRØVE I TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET FAGPRØVE I TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET Dokumentasjonsdel 1. Oppsummering og egenvurdering 2. Avik mellom planlegging og gjennomføring 3. Dokumentasjon 1. Oppsummering og egenvurdering Gjennomføringen

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET 00 Digital innlevering Side 1 DIGITAL LEVERING AV ANBUDET Prosjektdokumentet er sendt ut som anbudsfil med filformatet.gab. Denne filen åpnes og prises i G-PROG Linker. Det lages prisfil.gap av ferdig

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema 01 TILBUDSSKJEMA 01.1 SAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema 01 TILBUDSSKJEMA 01.1 SAMMENDRAG 0 1 0 1. 0 2 TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 01 TILBUDSSKJEMA 01.1 SAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapitel Kr. Korrigert sum

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit BXF-10 Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BX10VERN/WN 2005-05-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

TRÅDLØS KOMBI ALARM. m / GSM utringer 62 600 57

TRÅDLØS KOMBI ALARM. m / GSM utringer 62 600 57 TRÅDLØS KOMBI ALARM Startpakke er ferdig programmert og kan enkelt utvides ved behov. Kan styre lys og varme via GSM utringer. 16 doble trådløse adresser og 4 trådbaserte soner. Kan deles i to seksjoner.

Detaljer

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5 EDI Komponenter Quick guide Brannalarm 01/1-- 0170100NO/5 NOEN VIKTIGE TING Å MERKE SEG FØR DU BEGYNNER INSTALLASJONEN Det skal benyttes revolvert brannalarmkabel type PFLP, IFLI-R eller tilsvarende Ikke

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer 990-095, Issue 2 March 2006 AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer EGENSKAPER Felles sokkel for alle enheter Kobles direkte på den analoge adresserbare sløyfen Enhetene byttes uten at kabling påvirkes

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET 3953 NOMEHALLEN - BESKRIVELSE BRANN OG NØDLYS Digital innlevering Side 1 DIGITAL LEVERING AV ANBUDET Prosjektdokumentet er sendt ut som anbudsfil med filformatet.gab. Denne filen åpnes og prises i G-PROG

Detaljer

Åslyveien 1, Tønsberg

Åslyveien 1, Tønsberg Åslyveien 1, Tønsberg Kommunal bolig for bevoktede og risikoutsatte beboere Utarbeidet av Nokas BST v/jarl Tonning 30.03.2015 Rev. 0 30.03.2015 KOH 0 1 2 ÅSLYVEIEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning Sprinkelalarm Esser Installasjonsveiledning 1. Installasjon Novars utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene ved transport og lagring. Imidlertid må utstyret ikke utsettes for slag, ekstrem

Detaljer

Kravspesifikasjon - brannalarmanlegg

Kravspesifikasjon - brannalarmanlegg Kategori: Teknisk drift og forvaltning Gyldig fra: 20.06.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Drift-/teknisk divisjon Retningslinje Dok. eier: Geir Brugger Dok. ansvarlig: Atle Åstveit

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

System informasjon Brannalarmanlegg. Funksjonsbeskrivelse

System informasjon Brannalarmanlegg. Funksjonsbeskrivelse System informasjon 542.01 Brannalarmanlegg Forutsetninger For brannalarmanlegget ligger veiledning til grunn for prosjektering av brannalarmanlegget. TEK10 Melding HO-2/98 Brannkonsept F-RAP-001 av 2013-10-04

Detaljer

Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos. Byggindekser Sykehuset Namsos

Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos. Byggindekser Sykehuset Namsos Brannalarmen går: Det er installert røykdetektorer i alle rom og korridorer. Dessuten er det manuelle brannmeldere flere steder i hver avdeling. VET DU HVOR DISSE ER? Brannalarm: 1. Røykmelder 2. Temperaturmelder

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel 41462-05 Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren GigaCampus arbeidsgruppe møte Fysisk infrastruktur Mål: Felles anbefaling for sektoren 26. januar 2006 Agenda 1000 1200 Vi starter... 1200 1300 Lunch 1300 1600... vi forstsetter 2 Innhold - diskusjonspunkter

Detaljer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brannalarm og nødlys på samme sløyfe Strømforsynt fra detektorsløyfe Overvåkede adresserbare systemer 2 Innholdsfortegnelse Delta Quad Duo systemet 4 Delta

Detaljer

Kragerø kommune - Levangsheia SFO. Anbudsbeskrivelse totalentreprise. Kap. 5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner. Dato:

Kragerø kommune - Levangsheia SFO. Anbudsbeskrivelse totalentreprise. Kap. 5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner. Dato: agerø kommune - Levangsheia SFO. Anbudsbesivelse totalentreprise. Kap. 5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner. Dato: 20.07.2014 Kapittel 5 TELE og AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER 50 TELE OG AUTOMATISERING,

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Overspenningsvern i brannalarmanlegg for landbruket

Overspenningsvern i brannalarmanlegg for landbruket i brannalarmanlegg for landbruket Ettermonteringssett BSF-60 for BS-60 sentraler i verner liv, miljø og verdier... 116-P-BS60ERN/WN 2005-05-30 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen

Detaljer

NS 3960:2013 Ny Norsk Standard for brannalarm

NS 3960:2013 Ny Norsk Standard for brannalarm NS 3960:2013 Ny Norsk Standard for brannalarm Daglig Leder, Ketil Ellefsen Romerike Svakstrøm AS www.romerikes.no Historikk Brannalarmanleggets regeljungel Hva er NS3960 og hva er nytt? Forskjell på kontroll,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bok 2. Beskrivelse. Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg

Bok 2. Beskrivelse. Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg Bok 2 Beskrivelse Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg Larvik kommune, Eiendom april 2016 1. GENERELT... 2 2. RIGG OG DRIFT...

Detaljer

HORTEN VGS - AVD. BEKKEGATA BRANNVARSLING 2012 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

HORTEN VGS - AVD. BEKKEGATA BRANNVARSLING 2012 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE . HORTEN VGS - AVD. BEKKEGATA BRANNVARSLING 2012 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE BESKRIVELSE OVER DET ELEKTRISKE ANLEGG INGENIØRENE ANDERSEN OG ASKJEM AS RÅDGIVENDE INGENIØRER I ELEKTROTEKNIKK Telefon 33 01 86

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Industri, Kontor og Lager Intelligent og Enkelt

Detaljer

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse - Ytelsesbeskrivelse Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1 2 Tilgjengelige ressurser 1 3 Driftsavtale: 2 3.1 Generelt 2 3.2 Tilleggskostnader 2 3.3 Gjennomføring 2 3.4 Driftsstabilitet 3 3.5 Prisbærende

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Brannalarmsentraler. Sentralkapasitet. Pris. Konventionella. Konvensjonelle. Videoovervågning. Fiber. Inbrottslarm. Brannalarm. Antall enheter 1X-F2

Brannalarmsentraler. Sentralkapasitet. Pris. Konventionella. Konvensjonelle. Videoovervågning. Fiber. Inbrottslarm. Brannalarm. Antall enheter 1X-F2 sentral UTC Fire & Security leverer brannalarmsystemer til alle typer og størrelser av bygg. Det kan være et lite konvensjonelt system i en barnehage, eller et avansert nettverksbasert system for et kjøpesenter

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3

ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3 AUTOMATISK ALARMOVERFØRING TIL 110-SENTRALEN OG TOVEIS TALE PÅ HEIS ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3 Innledning

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 01.12 2014 DOKUMENTASJON ELEKTROINSTALLASJONER DENNE PERMEN INNEHOLDER EN BESKRIVELSE AV DET ELEKTRISKE ARBEIDENE

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2 Spørsmålsnr Gjelder entreprise Spørsmål Svar Signert tilbyder 1 RØR 08:01:15: Sprinklerhoder. For post 33.34.3.3 kan benevnelsen på produktet føre til misforståelse. Vi mener rett benevnelse er: Sprinklerhode

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Fire & Safety 350701.011

Fire & Safety 350701.011 Fire & Safety 350701.011 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Eltek Fire & Safety AS er det ulovlig

Detaljer

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor Betjeningshåndbok Vi verner miljø, liv og verdier... P-ASENSE75/FN 971209 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 5

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 5 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 6 Andre installasjoner... 4 62 Person- og varetransport... 4 621 Heiser... 4 Side 2 av 5 Innledning For effektiv bygging, drift og vedlikehold av bygningsmassen

Detaljer

Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral

Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral Kopling av IRS3 mot Alpha brannsentral Alpha Sounders Alarm 4 Alarm 3 Alarm 2 Alarm 1 Feilvarsling Alarmrelè Inngang Utgang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k Sløyfe sone A Sløyfe

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIE OPPDRAGSNUMMER 832923 OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth OPPRETTET AV Joakim Myren Svendsen DATO S-52 Strateginotat adgang og sikkerhet 54 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER. 542 Brannalarm.

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER CO2-romføler...134 Røykdetektor for ventilasjonsanlegg...135 Kontrollenhet for røykdetektorer...13 Bevegelseskontroll...138 133 CO 2 -ROMFØLER CO 2 -romføleren

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer

Retningslinjer Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Dokumentnummer: Versjon: Ansvarlig: Johan Uthus, Brann og Redningssjef

Retningslinjer Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Dokumentnummer: Versjon: Ansvarlig: Johan Uthus, Brann og Redningssjef Hensikt Retningslinjene har til hensikt å sikre FBRT sin rednings- og slokkeinnsats i bygninger mtp tilgjengelighet og tilrettelegging, og benyttes ved planlegging av bygg og anlegg som et suplement til

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier...

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier... Adresserbar Analog Brannalarmsentral Program versjon P1-BS60A-204N-O Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BS60A/FN 041108 P-BS60A/FN, 041108 2 Autronica Fire and Security AS Innhold Side 1. Generelt

Detaljer