SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI"

Transkript

1 SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI Årsmelding 2014

2 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTET Sogn og Fjordane Arbeidarparti hadde årsmøte på Rica Sunnfjord Hotel, Førde mars Der møtte 108 utsendingar med røysterett. Møtet vart opna av Ingeborg Førde som spela piano. Stortingsrepresentant Else-May Botten frå Møre og Romsdal innleia om den politiske situasjonen, og professor Jørgen Amdam om kommunalpolitisk plattform. Det var helsingstalar av Ralf Einar Johannessen frå Fagforbundet og Lidvind Hage frå Bondelaget. Ordstyrarar var Harald Bjarte Reite og Åshild Kjelsnes. Sekretærar var Alison Molland og Harald Offerdal. Redaksjonsnemnd for politiske saker var Leiar Tor Bremer, Torbjørn Vereide, Astrid Hove, Terje Gjertsen, Michelle Walmann, Solveig Willis og Fredrik Vingsnes. Fullmaktsnemnd var leiar Ola Tarjei Kroken, Olaug Solheim Rotihaug og Hjørdis Hagen. Det vart gjort slike vedtak: 1. Dei regionale utviklingsmidlane må styrkast 2. Skulefrukt 3. Velferdsteknologi 4. Refusjonsordninga ved tannregulering hos kjeveortoped 5. Kystvegen Måløy Førde (45 min. regionen) 6. Riksveg 15 Måløy Otta, Strynefjellet 7. Nei til overgrep mot kvinner 8. Situasjonen i Syria 9. Situasjonen i Sør-Sudan 10. Nei til atomvåpen 11. Lefdal Mine Datasenter 12. Fleire statlege arbeidsplassar til Sogn og Fjordane 13. Kommunestruktur 14. Kommuneøkonomi 15. Kvalitet i skulen ny arbeidsavtale for lærarane 16. Lærlingplassar i Sogn og Fjordane 17. Eit fylke eit beredskapsområde 18. Politianalysa løyser ikkje politiet sine utfordringar 19. Utbygging på norsk sokkel må gi lokale arbeidsplassar på land i tråd med petroleumslova 20. Krav om rettferdig nettleige 21. Nei til reservasjonsrett for fastlegar 22. Kreftkoordinator i kommunane 23. Homofile blodgjevarar 24. Nei til OL i Oslo 25. Bufetat i Sogn og Fjordane 26. Fylkesvegnettet 27. Arbeidstakarane sine rettar må ikkje svekkast Følgjande saker vart sendt det nye styret: 1. Hudpleie et yrkesval, ikkje eit kurs 2. Interkommunal audiografi i Sogn og Fjordane 3. Oppretting av næringsutval i Sogn og Fjordane Arbeidarparti 4. Prøveprosjekt på «Date rape drinkcoster» 5. Universell utforming, tilgang til bil for rullestolbrukarar

3 Følgjande saker vart sendt fylkestingsgruppa: 1. Hudpleie et yrkesval, ikkje eit kurs 2. Finansiering av fagskulen 3. Fylkesvegg 616 Kalvåg Klubben 4. Bru over Ytre Steinsund 5. Opprusting av FV55/RV55 frå Forthun til Vadheim 6. FV 609 Hundsåna må rassikrast med tunnel snarast 7. Ferjesambandet Måløy Oldeide 8. Lat kulturkortet leve 9. Retningslinjer for etablering av kjøpesenter Det vart gjort følgjande val: Styre: Leiar Hilmar Høl Ny som leiar Nestleiar Solveig Willis Attval Studieleiar Kristin Maurstad Attval Styremedlem Harald Bjarte Reite Attval Styremedlem Astrid Hove Attval Styremedlem Odd Atle Stegegjerdet Attval Styremedlem Arve Helle Ny Styremedlem Petter Sortland Ny Leiar av kvinnenettverket Siri Sandvik Ny AUF Fredrik Vingsnes Ny Varamedlem Ola Tarjei Kroken Attval Varamedlem Linda Landøy Attval Varamedlem Oscar Bergheim Attval Varamedlem Roy Egil Stadheim Attval Varamedlem Michelle Walmann Ny AUF varamedlem Rebecka Fedøy Randal Ny Arbeidsutval: Leiar Nestleiar Studieleiar AUF Hilmar Høl Solveig Willis Kristin Maurstad Fredrik Vingnes Medlemmer landsstyret: Leiar Personleg varamedlem Nestleiar Personleg varamedlem Nominasjonsnemnd: Leiar Anne Kauppi, Årdal Nestleiar Finn R. Skare, Luster Bjørg Skarstad, Gloppen Erling Stadheim, Vik Kari Valle, Førde Leif A. Refvik, Vågsøy Bente F. Steindal, Flora Hilmar Høl Harald Bjarte Reite Solveig Willis Kristin Maurstad personleg vara Solveig Norevik, Høyanger personleg vara Kjartan Longva, Høyanger personleg vara Elin Kvamme, Stryn personleg vara Stian Øye, Sogndal personleg vara Siv-Karin Hestad, Jølster personleg vara Inge Sveen, Stryn personleg vara Aud Kari Steinsland

4 Svein Arild Dale, Hyllestad Fredrik Vingsnes, AUF personleg vara Ivar Svensøy, Førde personleg vara Rebecka Fedøy Randal, AUF Programnemnd: Leiar Åshild Kjelsnes Nestleiar Tor Bremer Medlem Kristin Maurstad Medlem Hilmar Høl Medlem Siri Sandvik Medlem Helge Robert Midtbø Medlem Fredrik Vingsnes Varamedlem Marie Helene H. Brandsdal Varamedlem Nils P. Støyva Varamedlem Karianne Torvanger Varamedlem Rebecka Fedøy Randal, AUF Kontrollnemnd: Leiar Ragnar Andenæs Nestleiar Anne Lise Bekjorden Medlem Kjartan Longva Varamedlem Birgit S. Fossen Varamedlem Frode Merkesvik Attval Attval Attval Ny Attval Valnemd for 2015: Leiar Roald Standnes Nestleiar Bente F. Steindal Medlem Stian Øye Medlem Ingvild Eldegard Medlem Frode Kupen Medlem Mari C. Jakobsen Medlem Rebecka Randal, AUF Varamedlem Siv-Karin Hestad Varamedlem Arne Johannessen Varamedlem Sonja Edvardsen Varamedlem Jan Roger Grytten, AUF STYRET SITT ARBEID Det har vore halde 9 styremøte, og handsama 72 saker. Av saker utanom årsmøtesakene, kan desse nemnast: - Kompetanseplan Medlemssituasjon og utvikling - Årsmøte Arbeidet i styret og i organisasjonen - Etablering og drift av asylmottak - Ventetid i mottak for flyktninger - Søknad frå AUF om støtte til sommarleir - Situasjonen i kommunepartia - Interkommunal audiografi - Lokalpolitisk plattform - Inntektssystemet - Program- og nominasjon - Landsmøte

5 REPRESENTANTSKAPEN Representantskapen hadde møte på Skei Hotell, Jølster den 7. november Der møtte 62 representantar med røysterett. Hilmar Høl opna møtet. Leiar i programnemnda, Åshild Kjelsnes gjorde greie for arbeidet med programmet for fylkestingsperioden , som vart vedteke på møtet. STUDIEARBEID Studieutvalet er samansett av leiar Kristin Maurstad, Ola Tarjei Kroken og Karianne Torvanger. Studieutvalet lagar forslag til kompetanseplan og er med på planlegging og gjennomføring av kurs. KVINNEPOLITISK ARBEID Styringsgruppa for kvinnenettverket er samansett av leiar Siri Sandvik, Rita Ørnehaug og Bente Nygård. Det har vore to sentrale leiarmøte for kvinnenettverket i 2014, der Siri Sandvik har møtt. Det var kvinnenettverksamling i Sogndal 28 februar-1.mars der Mette Gundersen hadde innleiing om kommunalpolitisk plattform, og Erlend Blaalid Oldeide hadde media som tema. God deltaking. INTERNASJONALT ARBEID Internasjonalt utval er samansett av leiar Oscar Bergheim, Solveig Willis, Elin Beate Breidvik og Ivar Svensøy. AUF sine medlemmer har vore Ingeborg Førde og Massoma Jurmy. Utvalet har hatt 7 møte, og handsama 46 saker, der desse kan nemnast: Internasjonalt utval sende desse sakene til fylkesårsmøtet 2014: - Nei til overgrep mot kvinner - Situasjonen i Syria - Situasjonen i Sør-Sudan Oscar Bergheim har vore representant i Arbeidarpartiet sitt internasjonale utval sentralt. På Arbeidarpartiet sitt internasjonale seminar november deltok Ingeborg Førde, Marie Gjervik, Ola Teigen, Per Grov og Oscar Bergheim frå Sogn og Fjordane. SENIORGRUPPA Per Bjarne Molnes er kontaktperson for seniorgruppa. Det har vore to samlingar i Den første var på Rica Sunnfjord Hotell, Førde i samband med fylkesårsmøtet, og ordførar Arve Helle innleia til debatt om kommunesamanslåing/ samarbeid. Andre samling var i Florø 29. oktober. Tema var norsk oljepolitikk, og det var stortingsrepresentant Terje Lien Aasland som var innleiar. 32 deltakarar møtte på møtet. FAGLEGPOLITISK ARBEID Samarbeidskomiteen mellom LO i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Arbeidarparti har i 2014 vore leia av LOs Distriktsekretær. Det har ikkje vore halde nokon møter i komiteen i Det har vore ein felles opplæringskonferanse i regi av LO og Ap på Skei i forbindelse med fylkeskonferansen, 30 og 31 oktober. Der fokus var valkamp. Martin Kolberg var innleiar frå Arbeidarpartiet. NÆRINGSUTVAL

6 Sogn og Fjordane Arbeidarparti oppretta eit næringsutval, som skal gi råd og innspel når det gjeld næringspolitikk. Både til styret og fylkestingsgruppa. Dei har i 2014 jobba med programarbeidet, og hatt tre møter. Medlemmar i utvalet: Leiar Kristin Maurstad, Kjetil Kvåle, Jorunn Eide Kirketeig, John Normann Melheim og Sten Ingve Hellevang. MARKERING AV 1. MAI Hovedparolen for dagen var Fridom i fellesskap. Det var arrangement i desse kommunane: Hilmar Høl: Aurland og Lærdal Nils P. Støyva: Bremanger Torbjørn Vereide: Eid, Fjaler og Jølster Jan Roger Grytten, AUF: Florø Jan Davidsen: Førde Svein Førde: Gloppen Petter Sortland: Leikanger Arne Johannessen: Luster og AUF leiar Henrik Thorsnes Lefdal held appell. Ole Andre Aarvoll, AUF: Sogndal Henrik Oppen: Stryn Solveig Willis: Vik Ingrid Heggø: Årdal EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE Det vart halde ekstraordinært landsmøte i Oslo 14. juni 14 etter at Jens Stoltenberg hadde gitt melding om at han gjekk av som partileiar for å bli NATO sin generalsekretær. Frå Sogn og Fjordane Arbeidarparti møtte Åshild Kjelsnes, Senea Sabanovic, Kristin Maurstad, Helge Robert Midtbø, Karianne Torvanger, Siri Sandvik, Eivind Rinde, Torunn Hønsi, Håkon Myrvand, Ola Teigen og Per Bjarne Molnes. Elles møtte landstyremedlemmane Hilmar Høl og Solveig Willis, og fylkessekretær Monica Oppedal. Landsmøtet valde Jonas Gahr Støre til ny partileiar. PROGRAMARBEIDET Programnemnda hadde møte saman med styret på Nordfjordeid 26. mai, og kalla inn til program.- og strategikonferanse på Skei 16. juni. Assisterande partisekretær Odd Erik Stende deltok. Det vart arrangert regionsamlingar i Nordfjord 1. september, Sogndal 2.september og Førde 3.september der alle kommunepartia var representert og kom med innspel til programarbeidet. Programnemnda har hatt 4 møte, og første forslag vart sendt ut i organisasjonen den 15. september. Programmet vart vedteke på representantskapsmøte den 8. november. NOMINASJONEN Fylkestingsgruppa vart i brev av bede om å gi melding om dei ønskte renominasjon, og alle med unnatak av Eva Hage Solstad svara ja. Nominasjonsnemnda hadde tre møte, og den endelege lista vart vedteken på møte den 29. november. REPRESENTASJON Stortinget Ingrid Heggø er medlem av Næringskommiteen, med særleg ansvar for fiskeripolitikken. Vararepresentant Tor Bremer har møtt på Stortinget i periodar.

7 Landstyret Hilmar Høl og Solveig Willis. Internasjonalt utval sentralt Oscar Bergheim Prosjektutval Etter det ekstraordinære landsmøtet vart det sett ned fire politikkutviklingsprosjekt på område som blir avgjerande framover. Kristin Maurstad er medlem av utval for kunnskap og verdiskaping, og Siri Sandvik i utval for helse. ANDRE KURS, KONFERANSAR OG MØTE Ordførarkonferanse, Oslo januar Ordførarar, gruppeleiar, fylkespartileiar, fylkesordførar og partikontor. Årsmøte AUF i Sogn og Fjordane, Førde 7. 9 februar: Nils P. Støyva Kvinner på topp, Oslo Kari Valle og Solveig Willis Toppskolering, Oslo Jon Håkon Odd Saman-akademiet Morten Skarsbø LOs fylkeskonferanse, Skei mars Hilmar Høl, Nils P. Støyva og Monica Oppedal Fernanda Nissen, Oslo den 20. september Solveig Willis, Siri Sandvik, Bente Nygård, Rita Ørnehaug og Michelle Walmann LOs Fylkeskonferanse 30.oktober Hilmar Høl, Monica Oppedal og Michelle Walmann Opplæringskonferanse LO-AP, Skei 31.oktober Marie-Helene Hollevik Brandsdal, Morten Skarsbø, Stig Ove Ølmheim og Ola Tarjei Kroken Studieleiarsamling i Oslo Kristin Maurstad, Michelle Walmann og Monica Oppedal Konferanse om Stadt skipstunnel 13 og 14 november: Kristin Maurstad Møte med industrifylka i Oslo 26.november. Hilmar Høl, Solveig Willis og Monica Oppedal Besøk av Jonas Gahr Støre 15 desember. Han besøkte Aurland, Lærdal, Sogndal og Luster. Luster Ap arrangerte ope møte i samarbeid med fylkespartiet, det var godt oppmøte og gode tilbakemeldingar frå dei som deltok. Førde Arbeidarparti deltek i «Pilotkommuneprosjekt»

8 MEDLEMSUTVIKLING Sogn og Fjordane Arbeidarparti har 2083 medlemmar pr Dette er ein auke på 130 medlemmar sidan i fjor. AUF Sogn og Fjordane har eit medlemstal på 173 pr ÅRSMELDING FOR FYLKESTINGSGRUPPA 2014 Fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet har i 2014 hatt eit godt arbeidsår. I 2014 har gruppa hatt 7 møter og har handsama i alt 34 saker. Gruppemøta vert haldne i samband med fylkestingsseta og politikardagane. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes og gruppeleiar Nils P Støyva er medlemmar av fylkesutvalet. 1. varamedlem til fylkesutvalet er Hilmar Høl. Medlemmane i fylkestingsgruppa er med i følgjande hovudutval: Plan og næring: - Hilmar Høl, utvalsleiar og fraksjonsleiar - Jorunn Eide Kirketeig - Arve Helle - Bjørnar Førde, 1. varamedlem Opplæring: - Karianne Torvanger, fraksjonsleiar - Henrik Oppen - Nils P Støyva - Atle Reidar Sandnes, 1. varamedlem Kultur: - Eva Hage Solstad, fraksjonsleiar - Torbjørn Vereide - Olaug Solheim Rotihaug, 1. varamedlem Samferdsle: - Helen Hjaetås, fraksjonsleiar - Odd Atle Stegegjerdet - Laila Rinde, 1. varamedlem Vi har teke imot og hatt møte med mange delegasjonar. Men dette har blitt mindre dei siste åra. Dette fordi mange kommunar og interessegrupper vel å fremje bodskap sin i plenum for fylkestinget. Gruppa har likevel teke imot mange delegasjonar. Medlemmene i fylkesutvalet har delteke i fellesmøte med stortingsbenken, fylkesmannen, KS, Høgskulen med fl. Gruppa har saman med fylkesordføraren vore representert på møter med Storings- og Regjeringsmiljøet. Gjennom fylkesordføraren er gruppa representert i Vestlandsrådet. Av viktige saker gruppa har handsama i året kan nemnast: Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for folkevalde

9 Fagskulen i Sogn og Fjordane - avklaring av ansvar og mynde, økonomiske rammer og bygningsmessige tilhøve Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt i Sogn og Fjordane for perioden Beitedyr og rovviltforvaltning uttale Eventuelt bruk av forkjøpsrett ved erverv av fallrettar for bygging av Jølstra kraftverk i Jølster og Førde kommunar Vurdering av alternativ for utbetring av fv. 55 Høyangertunnelen Eigarmelding 2014 Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for folkevalde Høyring - Endringar i lov om Innovasjon Norge Politisk organisering i Sogn og Fjordane Revisjon av verdigrunnlaget Restriksjonar mot bruk av tobakk for tilsette og snus. Avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane Endra organisering av Tannhelsetenesta Opplæringstilbodet for skuleåret Skredsikring fv. 722 Flovegen - val av alternativ Nasjonal transportplan , analyse av lufthamnstrukturen Budsjett og økonomiplan Handsaminga av økonomiplanen er den saka som har teke mest tid. I samband med kommuneøkonomiproposisjonen, la den blå-blå regjeringa fram nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Framlegget var svært dramatisk for Sogn og Fjordane fylkeskommune. Inntektsreduksjonen over fem år var på heile 250 mill. eller 11%. Dette førte til stort politisk engasjement. Sogn og Fjordane arbeidarparti hadde ei rekke møtet med partileiinga og kommunalfraksjonen på Stortinget. Med god støtte frå Venstre og Kristeleg folkeparti, vart kutta redusert til 130 mill. over fem år. Men dette er ikkje endeleg avklara enno. Saka krev difor mykje arbeid og oppfølgjing frå Sogn og Fjordane arbeidarparti Arbeidet i fylkestingsgruppa har elles vore mykje prega at vi har ei blå-blå Regjering og at Arbeiderpartiet er i opposisjon på Stortinget. Det har vor mange tøffe debattar i fylkestinget med Høgre og Frp. Debattane og politiske arbeidet har på mange måtar blitt meir ideologisk etter skifte av regjering. Gruppa har elles hatt fleire strategiske overordna diskusjonar med tanke på korleis vi skal jobbe når vi er i opposisjon på nasjonalt nivå og i posisjon på lokal t nivå. Vi har også diskutert saker som teambuilding, mediestrategi og profilering av viktige saksområde for Sogn og Fjordane arbeidarparti. Gruppeleiaren vil gje honnør til medlemmane i gruppa for konstruktivt og godt samarbeid. Nils P Støyva gruppeleiar

10 Forslag til rammeplan 2015 JANUAR 10 Frist innspill valg landsmøte til valgkomiteen januar Ordførarkonferanse 16 Fylkesleiarmøte i Oslo Kandidatskulering/kommunepartileiarar FEBRUAR 3 4 Sammen Akademiet - Trondheim 9 Frist for saker til fylkesårsmøtet Landstyremøte 11 Pilotkommunesamling 12 Styremøte i Førde 16 Stortingsrep møte med fylkesmannen, fylkeskommunen, NHO mm 23 Frist for utsendinger til årsmøtet Samling for kvinnenettverket, Florø MARS Fylkeskonferanse LO på Eid Fylkesårsmøte Rica Sunnfjord Hotell Fylkesmøte Fagforbundet 18 Frist for innsending av fullmakter til landsmøtet Fylkesting for ungdom 23 Møte landsmøteutsendingane 24 Politikerdag 25 Frist for innspel til utvala sentralt 31 Frist å levere vallistene APRIL Styremøte 10 Fylkesting Kalvågsamling 13 Politikerdag 15 Landstyremøte Valkamputvalet Landsmøte 20-1.mai Vårkampanje MAI Styremøte/valnemnd Sammen Akademiet - Fredrikstad 29 Stortingsrep møte med fylkesmannen, fylkeskommunen, NHO mm Valkampsamling i Sogndal JUNI Samling listekandidatane Styremøte/valnemnd 1 Politikerdag 15 Gruppemøte fylket

11 16 og 17 Fylkesting JULI AUGUST Valkampopning Florø SEPTEMBER 14 Val 14 Valvake, Sunnfjord Hotell Landsstyremøte 28 Politikerdag OKTOBER 12 Gruppemøte 13 Fylkesting 19 Gruppemøte 20 Fylkesting konstituerande 23 Stortingsrep møte med fylkesmannen, fylkeskommunen, NHO mm NOVEMBER Møte internasjonalt utval sentralt 23 Politikerdag DESEMBER 7 Gruppemøte 8 og 9 Fylkesting

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding 2009 2012 Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding Innhald Årsmelding... 1 1 Samansetjing og organisering av styret... 3 1.1 Fylkesstyret:... 3 1.2 Rådgjevande utval valde

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer