Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013"

Transkript

1 Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013

2 Program Skolestart Informasjon om SSP på Valler vgs Nye utfordringer innen IT/IKT Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2013/2014 Skolearena og Itslearning Karriereveiledning og sosialpedagogisk oppfølging Helsetjenesten ved Valler Samarbeid mellom skole og hjem Møte m/kontaktlærerne

3 Skolestart for Vg1 elevene på Valler: Elever fra ca 20 forskjellige skoler Organisering i klasser og møte m/kontaktlærer og faddere Bli kjent med skolen Læremidler PC/MAC - BYOD Nettvett og den digitale ringpermen Møte m/ ledelsen: Forventninger til våre elever Tilstedeværelse gir resultater/fravær Skolens rutiner på ulike områder Klassens time Kalvøyadagen

4 Fullført og bestått Skoleår Valler AFK (Stud.spes) 2012/ % (foreløpige tall) NA 2012/ ,3 % 84,1 % 2011/ ,7 % 84,7 % 2010/ ,3 % 83,2 % 2009/ ,0 % 83,6 %

5 Hvor kommer årets elever fra? Hauger % Gjettum % Bjørnegård % Ramstad % Bekkestua 11 7 % Vøyenenga 9 6 % Landøya 7 4 % NTG-U 7 4 % Belset 6 4 % Rykkinn 6 4 % Solvang 5 3 % Ringstabekk 4 2 % Torstad 4 2 % Borgen 3 2 % Åtte andre ungdomsskoler med to eller en elev. Til sammen 12 7 % Totalt 22 ungdomsskoler

6 Fra U-skole til VGS og hva innebærer det? Nye settinger, må forholde seg til nye klassevenner. Elevenes alder. De er 16 år. Det har juridisk betydning. De er fortsatt i et par år under 18 år det har også juridisk betydning. Vallerrevyen er viktig, men også utfordrende på enkelte måter. Karakterutviklingen fra U-skole til VGS Gjennomsnitt U-skole inneholder andre fag enn gjennomsnitt Vg1 fem fag «blir borte» Skjerpede krav i læreplanene for Vg1 sammenlignet med U- skolen der fagene er «de samme» Gjennomsnittet faller i Vg1 på nesten alle skoler. På Valler mindre enn på de fleste andre (2011/2012-tall fra fylket)

7 Fravær i vgs - sykdom Alt fravær er fravær og kommer på vitnemålet spesifisert for hvert skoleår i utgangspunktet. Inntil hele 10 dager kvotefravær - kan strykes fra vitnemålet per skoleår under visse forutsetninger Sykdom fra og med fjerde dag må dokumenteres fra lege Sykdom fra og med første dag for elever med kronisk sykdom må dokumenteres fra lege

8 Fravær i vgs idrett, kultur, politikk mm Fravær som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan strykes fra første fraværsdag innen rammen av de 10 «kvotedager». Også slikt fravær må dokumenteres Deltakelse i elevrådsarbeid og ulike alternative skoleaktiviteter, skal det ikke føres fravær for på vitnemålet, skal ryddes etter hvert. Alt planlagt eller kjent fravær skal registreres i Skolearena på forhånd, gjerne med forklaring/årsak Se informasjon om registrering og etterarbeid av fravær på Skolearena som ligger på ITL.

9 Organisering av klassene Vi forsøker å få klassene mest mulig like - ut fra de opplysninger vi har Gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen Fordeling av gutter og jenter Ungdomsskole som elevene kommer fra Vi viste ikke hvem som er venner, heller ikke det motsatte og kan derfor ikke ta hensyn til det. Vi åpnet for å levere ønske om å få bytte klasse fredag ettermiddag tre ønsker

10 Vallers tilbud - Studiespesialisering I Vg1 er det bare ett alternativ med mange felles fag i klassene Elevene velger individuelt fremmedspråk Elevene velger individuelt matematikk

11 Felles fag i klassene i Vg1 Engelsk 5 t Skriftlig eller muntlig eksamen Geografi 2 t Muntlig eksamen Kroppsøving 2 t Naturfag 5 t Muntlig eksamen Norsk 4 t Samfunnsfag 3 t Muntlig eksamen Klassens time 1 t Totalt 22 t

12 Matematikk i Vg1 5 t Gruppedelt fag Matematikk 1P Skriftlig eller muntlig eksamen Tilbud først og fremst for de som bare vil ha matematikk som obligatorisk fellesfag. Fortsetter til 2P eller til S-løp Matematikk 1T Skriftlig eller muntlig eksamen Tilbud først og fremst for de som vil ha matematikk som programfag i 2. og eventuelt i 3. klasse. R-løp eller S-løp Matematikk R1 Skriftlig eller muntlig eksamen Tilbud til de som har lest matematikk 1T før de begynte i videregående. Fortsetter til R2 og eventuelt matematikk ved UiO mens de går i Vg3

13 Ulike løp i matematikk Vg3 UiO R2 R1 S1 S2 Vg2 R2 X R1 2T 2P S1 Vg1 R1 1T 1P

14 Fremmedspråk i Vg1 På alle studieforberedende 3-årsløp må alle elever ha fremmedspråk Elever med nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg2 enten på nivå 2 i samme fremmedspråk eller nivå 1 i et annet fremmedspråk Elever uten nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg3 på nivå 1+2 (OBS: 3 års løp) alternativt på nivå 2 som privatist

15 Fremmedspråk i Vg1 - Valler Fransk, nivå 2 Spansk, nivå 2 Tysk, nivå 2 Tysk, nivå 1 Privatist i fremmedspråk, som regel morsmål (15/9)

16 Skolens timeplan (ringeplan) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:30 Møte 08:30 10:00 10:00 10:10 10:10 11:40 11:40 12:20 12:20 13:50 13:50 13:55 13:55 15:25 15:25

17 Øktene i timeplanen på Valler Stort sett er det 90-minutters økter på fire av ukens dager. Onsdagen har 45-minutters enheter Onsdag brukes som fagdag Onsdag brukes alternativt Onsdag leses med singeltimer Onsdag kan være fridag Viktig å følge med på Skolekalenderen i Skolearena og Fagkalenderen i ITL

18 Fagdag for Vg1 på Valler Fagdag betyr at elevene har bare ett fag hele dagen. Totalt er det 4 runder med 6 fagdager i skoleåret Fire fag er med i fagdagssystemet for Vg1 Engelsk Naturfag Norsk Samfunnsfag

19 Vg2 og Vg3 på Valler Vg2 8 timer klassefag 4 timer fremmedspråk 18 eller 20 timer individuelt valgte fag Vg3 15 timer klassefag 15 timer individuelt valgte fag Mer om dette i oktober/november

20 Individuelt valgte fag på Valler. OBS: Tilbud Realfag Språk, samfunnsfag og Biologi økonomi Fysikk Engelsk Kjemi Fransk Matematikk Historie og filosofi Teknologi og forskning Næringslivsøk. Politikk, ind. og samf. Psykologi Rettslære Formgiving Visuelle kunstfag Samfunnsøkonomi Spansk Tysk

21 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse vil si at eleven anses som i stand til å gjennomføre et studium på høgskole- eller universitetsnivå. Alle som får vitnemål for fullført og bestått 3-årsløp på Valler oppnår generell studiekompetanse De fleste studiesteder krever bare generell studiekompetanse.

22 Spesiell studiekompetanse En del studiesteder krever at elevene har bestått spesielle fag. De fleste studiesteder har ikke spesielle krav. Fagkombinasjonen definerer studiestedets spesielle krav. Disse fagene danner grunnlaget for arbeid innen de aktuelle studier. Kravene til fagkombinasjon varierer for ulike studier. Alle fag som er med i et studiesteds spesielle krav tilbys på Valler. De fleste fag som er med i kravene til spesiell studiekompetanse er realfag.

23 Førstegangsvitnemål Førstegangsvitnemål er det vitnemål som elevene får etter 3 år. 4 eller 5 år bare med helt spesielle grunner Sykdom Omsorg Studieår i utlandet Omvalg av studieprogram Ekstra fag innen 3 år kommer med Ekstra fag etter 3 år kommer ikke med Forbedret fag innen 3 år kommer med Forbedret fag etter 3 år kommer ikke med

24 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge Gruppe 1 basert på førstegangsvitnemål (tidligere omtalt som primærvitnemål). Bare skolepoeng teller Bare til og med fylte 21 år Gruppe 2 basert på forbedringsvitnemål Både skolepoeng og ulike andre tilleggspoeng teller

25 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge Skolepoeng Karakterpoeng (gjennomsnitt x 10) Bonuspoeng for spesielle fag (max 4 poeng) Tilleggspoeng bare i inntaksgruppe 2 Alderspoeng Fag fra universitet eller høyskole Yrkespraksis Folkehøyskole

26 Valler og elevers datamaskiner Nytt system fra og med august 2013 for Vg1 BYOD Ta med deg den datamaskin du har Visse minstekrav må oppfylles Ha en internettleser som kan åpne ITL Ha oppdatert antivirus Ha nettverkskort som kan kommunisere med skolens trådløsnett Elevene velger selv om de vil bruke en Windowsbasert PC eller en MAC Elevene velger selv om de vil kjøpe i fylkets tilbud, kjøpe fra andre eller bruke noe de har fra før Fylkets tilbud er åpent ut april

27 Valler og elevers datamaskiner Elevene er selv ansvarlig for vedlikehold, service og reparasjon. For maskiner kjøpt via fylkesavtalen vil det bli inn- og utlevering på skolen. Elevene velger selv om datamaskinen er i skapet de har eller bæres rundt på skolen Elevene velger selv om datamaskinen er med hjem eller er i skapet de har. Lærer kan gi beskjed om at det er timer alle skal ha med seg sin datamaskin

28 Valler og styring av elevers datamaskiner I undervisning og ved prøver skal bruk bestemmes av faglærer eller skolen sentralt. Elevene har veldig klart sagt at de ønsker en streng styring. Styringen kan være «klapp sammen og pakk ned» Kommer elektronisk styring av tilgang til Internett på ulike nivåer Helt stengt Eksamensaktuelle web-sider ITL og noen læremiddelsider Nesten helt åpent Styring via program i ITL

29 Valler og ITL ITL er et felles valg for alle skoler i Akershus. Valler har som mål at alle elever og alle lærere daglig skal være på ITL Fagkalender Fagressurser Oppgaver ut og inn Vurdering og tilbakemelding Plagiatkontroll i fag det er aktuelt Prøvemodus med styring av elevers tilganger Foreldre har ikke egen ITL-pålogging sentralt bestemt.

30 Valler og Skolearena Fra ITL er det link over til Skolearena På Skolearena ligger skolens felleskalender med detaljer for hele skoleåret ikke alt er på plass nå. På Skolearena registrerer elever og faglærere elevers fravær På Skolearena vil elever kunne lese de offisielle karakterer når de blir kunngjort

31 Vurdering Underveisvurdering Halvårsvurdering i januar. Halvårsvurdering i juni i fag som ikke er avsluttende Standpunktkarakteren skal fortelle om elevens sluttkompetanse i faget - i en sum av alle fagets deler. Standpunktkarakteren bygger på den kompetansen elevene viser ved jevn deltakelse i timene og ved spesielle prøver

32 Rådgivertjenesten ved Valler Sosialpedagogisk oppfølging av enkeltelever og klasser Karriereveiledning gruppevis og for enkeltelever uke 34: Mottakssamtale uke 35/36: Karrieremappe Hvem er jeg, forventninger uke 39: Kartlegging av interesser bruk av tester uke 42: Presentasjon av skolens fagtilbud uke 44: Gruppeveiledning Inntakskrav og konsekvenser av valg uke 49/50: Fagvalg for Vg2 og Vg3 Presentasjon fra rådgiverne

33 Kontakt skole - hjem Generell informasjon på skolens hjemmeside Torsdag 21/11: Kontaktmøte ang elevenes fagvalg Uke 4 og 5 i 2014: Utviklingssamtaler. Kontaktlærer innkaller For øvrig: Ta kontakt med kontaktlærer, faglærer, rådgiver, helsesøster eller skolens ledelse. Epostadresser og telefon på skolens hjemmeside

34 Dagens samling 2. del Klasse 1STA: Erik Edelmann Rom 02 Klasse 1STB: Olav Holden Rom 03 Klasse 1STC: Andreas Haraldsrud Rom 11 Klasse 1STD: Robert Pehrson Rom 13 Klasse 1STE: Ida Hauge Rom 14 Klasse 1STF: Mats Aanesrud Rom 16

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

INTERNASJONALT TILBUD

INTERNASJONALT TILBUD INTERNASJONALT TILBUD Skoleåret 2010-2011 Vg2 studiespesialisering i Belgia Informasjon til elever som går på Vg1 studiespesialisering Internasjonalt tilbud I tråd med fylkesrådets politiske plattform

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer