NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR"

Transkript

1 NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR Rev. 1, juni 1998

2 This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy of this standard, neither OLF nor TBL or any of their members will assume liability for any use thereof. NTS is responsible for the administration and publication of this standard. Norsk Teknologistandardisering Oscarsgt. 20, Postboks 7072 Majorstua 0306 Oslo, Norge Telefon: Fax: E-post: Website: Copyrights reserved

3 INNHOLD FORORD 1 OMFANG 3 2 NORMGIVENDE REFERANSER 3 3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER Definisjoner Forkortelser 4 4 TEKNISKE KRAV Innledning Kontainere Andre typer midlertidig utstyr Tekniske krav for midlertidig utstyr Grensesnitt for oppkopling Dokumentasjon 23 VEDLEGG AADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER (FOR INFORMASJON) 25 VEDLEGG B: DATABLAD OG KONTROLLISTER (FOR INFORMASJON) 29 NORSOK standard Page 1 of 32

4 FORORD NORSOK (Norsk sokkels konkurranseposisjon) er industriens initiativ for å øke verdiskapningen, ved å redusere kostnad og gjennomføringstid, og å fjerne unødvendige aktiviteter innenfor feltutbygging og drift av installasjoner til havs. NORSOK standardene er utviklet av norsk oljeindustri som en del av NORSOK initiativet, og er støttet av OLF (Oljeindustriens Landsforening) og TBL (Teknologibedriftenes Landsforening). NORSOK standardene blir administrert og utgitt av NTS (Norsk Teknologistandardisering). Hensikten med NORSOK standardene er å bidra til å nå NORSOK's mål, dvs å erstatte oljeselskapenes individuelle spesifikasjoner for bruk i eksisterende og fremtidige prosjekter i oljeindustrien. NORSOK standardene refererer i stor utstrekning til internasjonale standarder. Der det er relevant vil denne standarden bli benyttet som underlag i den internasjonale standardiseringsprosessen. Dersom denne standarden senere inngår i en internasjonal standard, vil denne NORSOK standarden bli trukket tilbake. Vedlegg er til informasjon. NORSOK standard Page 2 of 32

5 1 OMFANG Denne standarden definerer de tekniske og sikkerhetsrelaterte minimumskrav til midlertidig utstyr, til bruk på alle installasjoner i Nordsjøen. 2 NORMGIVENDE REFERANSER Følgende standarder inkluderer bestemmelser som, ved at de blir referert til i denne teksten, legger føringer for denne NORSOK standarden. Siste utgave av referansene skal benyttes hvis ikke annet er bestemt (se note 1 under). Andre anerkjente standarder kan benyttes, dersom det kan vises at de stiller like, eller strengere krav enn standardene referert nedenfor. DBE Regler for kjeler Arbeidstilsynet Trykkluftanlegg (best. nr 192) Arbeidstilsynet Høytrykkspyling (best. nr 515) Arbeidstilsynet Maskiner (best. nr 522) DNV EN 792 IMDG NFPA 72 E NORSOK E-001 NORSOK H-001 NORSOK R-001 NORSOK S-DP-001 NORSOK S-002 NORSOK S-DP-003 NORSOK Z-DP-002 NORSOK Z-001 NORSOK Z-010 OD OD OD NS-EN 418 Sertifikat note nr: 2.7.1: "Offshore freight containers design and certification. Se note 2 under. Ikke elektrisk håndverktøy - sikkerhetskrav "International Maritime Dangerous Goods Code" (IMO) Automatiske branndetektorer Elektriske systemer HVAC - Varme, Ventilasjon, Luftkondisjonering Mekanisk utstyr Teknisk sikkerhet (vil bli endret til S-001) Arbeidsmiljø Miljøvern (vil bli endret til S-003) Merkesystem Dokumentasjon for drift Elektro, instrument og telekommunikasjons installasjon Forskrift om elektriske installasjoner i petroleumsvirksomheten Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet Forskrift om prosess og hjelpesystemer Maskinsikkerhet - Nødstopp utstyr, funksjonskrav - designkriterier NORSOK standard Page 3 of 32

6 Note 1: Spesifikke referanser i denne NORSOK standard til setninger, paragrafer eller deler av normgivende referanser, kan være feil for normgivende referanser revidert etter utgivelse av denne standard. Dette skal, imidlertid ikke hindre bruk av siste utgave av normgivende referanser. Note 2: Referansen til regler fra klassifikasjonsselskap gjelder kun det tekniske innhold. Eventuelle krav i disse regler mht klassifikasjon, sertifisering eller 3.dje parts verifikasjon, er ikke del av denne NORSOK standard, og kan anses som en separat tjeneste. 3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER 3.1 Definisjoner Midlertidig utstyr: Utstyr for tidsbegrenset bruk offshore og som krever oppkobling for bruk og / eller kan være en tennkilde. Skal Bør Kan Varmt Arbeid Skal er et absolutt krav som må følges strengt for å sikre overensstemmelse med standarden. Bør er en anbefaling. Alternative løsninger med samme funksjonalitet og kvalitet kan aksepteres. Kan indikerer en fremgangsmåte som er tillatt innenfor rammene av standarden (en tillatelse) eller et forslag som indikerer en mulighet for brukeren av standarden. Varmt arbeid betyr arbeidsoperasjoner, der tennkilder benyttes eller skapes. Slike kilder er normalt inndelt i gruppe A og B, der B tennkilder lettere kan kontrolleres: - Eksempler på type A tennkilder er: Sveising, hulling på rør og tanker under trykk, bruk av åpen flamme til varmekrymping, forvarming, spenningsgløding, skjærebrenning og sliping. - Eksempler på type B tennkilder er: Varmekrymping ved bruk av elektrisk varmepistol, sandblåsing, elektrisk håndverktøy, megger testing, lodding, kamera med blitz, ikke Ex-sertifisert elektrisk utstyr og meisling/ nålepikking. 3.2 Forkortelser ABE Brannslukkere - godkjent for brennbare væsker, brann i tre, papir, stoffer eller elektrisk utstyr opp til 1000V SKR Sentralt kontrollrom DBE Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet NAS Nødavstengningssystemer HVAC Varme, ventilasjon og luftkondisjonering IE Instrument og telekommunikasjons jord IMDG International Maritime Dangerous Goods IS Egensikker installasjon LEL Nedre eksplosjonsgrense MCC Motorstarter tavle NC Normalt lukket NFPA National Fire Protection Association (USA) NORSOK standard Page 4 of 32

7 OD PA PE ROV SAM SELV SJA UPS Oljedirektoratet Høyttaleranlegg Beskyttelsesjord Fjernstyrt utstyr / farkost Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet Ekstra lav spenning for sikkerhet Sikker jobb analyse Avbruddsfri strømforsyning 4 TEKNISKE KRAV 4.1 Innledning Funksjonskrav Midlertidig utstyr skal konstrueres og utstyres for å: Sikre at det vil innfri sine tiltenkte funksjoner Unngå å sette sikkerheten til personell og installasjoner i fare Bli sikkert transportert Alt midlertidig utstyr skal tilfredsstille gjeldende regelverk. Rekvirenten skal spesifisere de relevante miljøkrav (utendørs/innendørs, vind, regn, temperatur min/max, etc) Matrise for gruppering av kontainere Tekniske og sikkerhets - relaterte krav for ulike typer av service-kontainere er listet i tabell 1 og 2 under. NORSOK standard Page 5 of 32

8 NORSOK standard Page 6 of 32

9 NORSOK standard Page 7 of 32

10 4.2 Kontainere Type A: Boligkontainer Kontainerbeskrivelse: a) Lugarer og korridorer. b) Messerom og rekreasjonsrom. c) Sanitærrom, garderober og vaskerier. d) Bysse, bakeri og kjøkken. e) Sykestuer. NB! Spesielle krav er ikke tatt med i dette dokument. f) Andre rom brukt til boligformål ombord. Spesielle krav: a) Boligkontainere skal alltid være plassert i ikke eksplosjonsfarlig område og skal aldri ha åpninger av noe slag som leder ut til eksplosjonsfarlig område. b) Brannspjeld: Kanalgjennomføringer i bygningsdel med brannklasse A som har et tverrsnitt på minimum 750 cm 2 skal være forsynt med godkjent automatisk brannspjeld. Brannspjeld er ikke nødvendig dersom kanalgjennomføringen har et tverrsnitt på mindre enn 750 cm 2 Kanalgjennomføringen skal da i en samlet lengde på 900 mm være av minimum 3 mm tykt stål. Denne lengden skal være isolert til samme brannmotstand som den tilstøtende bygningsdel Type B: Kontorer, kaffebar, laboratorier, brønnservice etc. Kontainerbeskrivelse; bemannede kontainere som antas å inneholde tennkilder som: a) Laboratorier b) Kontorer c) Kontainere for brønnservice d) Test/kalibreringskontainer e) Kontainer for kalibrering av sikkerhetsventiler (PSV) f) Kaffebar Spesielle krav: a) Kaffebar skal alltid plasseres i ikke eksplosjonsfarlig område Type C: Verksted for varmt arbeid Kontainerbeskrivelse: a) Verksted for forskjellig typer fabrikasjonsarbeid inkludert varmt arbeid. Spesielle krav: a) Dersom gassflasker er lagret i kontaineren skal det være varselskilt om dette plassert utvendig ved siden av inngangsdør. b) Dersom det foregår arbeid som gir luftforurensing må punktavsug innstalleres. c) Varmt arbeid type A er ikke tillatt (se avsnitt 3.1) Type D:Komprimering og avfallslagring Kontainerbeskrivelse: a) Avfallskontainer som har komprimator tilkoblet. Spesielle krav: a) Utstyret skal være utstyrt med dødmannsfunksjon. NORSOK standard Page 8 of 32

11 4.2.5 Type E: Verksted for kaldt arbeid Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer for forskjellige typer fabrikasjonsarbeid uten tennkilder og tenningspotensial. b) Bemannet verktøykontainer for ikke brennbart materiell/verktøy Type F: Kontainer for dieselmotor i ikke eksplosjonsfarlig område Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer med innebygd dieselmotor for plassering i ikke eksplosjonsfarlig område. Spesielle krav: a) For krav til dieselmotor, se avsnitt b) Dieselmotor skal ha nødstopp på utsiden av kontainer. c) Dersom kontaineren ikke har ventilasjon og utstyret ikke er Ex, er plassering av kontainer kun tillatt som vist i avsnitt tabell 4 pkt Type G: Kontainer for dieselmotor i eksplosjonsfarlig område (sone 2) Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer med innebygd dieselmotor og for plassering i eksplosjonsfarlig område, begrenset til sone 2. Spesielle krav: a) For krav til dieselmotor, se avsnitt b) For krav til luftinntak, se avsnitt c) Dieselmotor skal ha nødstopp på utsiden av kontainer. d) For kontainere med innebygd dieselmotor plassert i sone 2 gjelder følgende spesielle krav: Alt utstyr i kontaineren skal være godkjent for bruk i sone 2 område eller kontaineren skal ha overtrykk. Dersom overtrykksalternativet velges, skal ventilasjonen være dimensjonert for kjøling av kontaineren. Dieselmotoren skal da ha eget luftinntak for forbrenningsluft. Tennkilder skal frakobles når gass er detektert eller ved tap av overtrykk. e) Motorens eksostemperatur skal ikke overstige 300 C. Motorens eller eksosrørets overflatetemperatur skal ikke overstige 200 C (T3). Testmålinger skal inkluderes i dokumentasjonen Type H: Kontrollkontainer for ROV Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer inneholdende kontrollutstyr for ROV Type I: Lager for brannfarlig materiell Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer som benyttes til lagring av brannfarlig materiell, unntatt lagring av produkter som krever kontainer type K (se avsnitt ) Type J: Lager for ikke brannfarlig materiell Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer brukt til lagring av ikke brannfarlig materiell. b) Ubemannet verktøykontainer som ikke er utstyrt for fabrikasjonsarbeid. NORSOK standard Page 9 of 32

12 Type K: Lager for maling Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer brukt til lagring av maling og farlig gods. b) Kontainer for lagring av produkter i lukket original emballasje samt andre produkter som ikke kan avgi løsemiddeldamper. All åpning av emballasje eller lagring av produkter som kan avgi løsemiddeldamp skal skje i kontainertype L (se avsnitt ) Type L: Arbeidsplass for malere Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer der åpen kontakt med maling og løsemidler forekommer. Spesielle krav: a) Kontainer skal alltid plasseres i ikke eksplosjonsfarlig område. b) Innvendig kontainer klassifiseres som eksplosjonsfarlig område. Bestemmelse av sonekategori baseres på produktets utslipp av brannfarlige og eksplosive gasser samt varighet i tilfelle utslipp. Elektrisk utstyr skal minimum være godkjent for gruppe ΙΙB og temperaturklasse T3 (200 C). c) Bestiller skal spesifisere spesielle HVAC-krav Type M: Kjøle- og frysekontainer Spesielle krav: a) Kjøle- og frysekontainere skal alltid plasseres i ikke eksplosjonsfarlig område. b) Dør må kunne åpnes innenfra. c) Alarm for personnel som er sperret inne Type N: Radio og kommunikasjonsrom Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer brukt som rom for radio og kommunikasjonsutstyr. Spesielle krav: a) Kun for plassering i ikke eksplosjonsfarlig område Type O: Toalett kontainer Ingen spesielle beskrivelser eller krav Type P: MCC-rom Kontainer beskrivelse: a) Kontainere som inneholder elektriske tavler/fordelinger. Spesielle krav: a) Dørene skal være låsbare (fortrinnsvis med hengelås) Type Q: Ikke Ex-sikker utstyrt kontainer Kontainerbeskrivelse: a) Ubemannet kontainer som er utstyrt med systemer/utstyr som ikke er Ex-godkjent (potensielle tennkilder). Spesielle krav: a) Dersom kontaineren inneholder brannfarlige stoffer vil kravene for kontainer type I tre i kraft. NORSOK standard Page 10 of 32

13 Type R: Ex-sikker utstyrt kontainer Kontainer beskrivelse: a) Ubemannet kontainer som er utstyrt med systemer/utstyr som er Ex-godkjent (ingen tennkilder). Spesielle krav: a) Dersom kontaineren inneholder brannfarlige stoffer vil kravene for kontainer type I tre i kraft. b) Dersom utstyret er godkjent for sone 2, vil kravene gjelde som for kontainer type Q i klassifisert område. 4.3 Andre typer midlertidig utstyr Diesel motorer Generelle krav: a) Krav til elektrisk utstyr, se punkt b) For krav til ramme og løfteutstyr, se punkt c) Støydemping skal være iht SAM-forskriften. d) Det legges til rette for god vibrasjonsdemping. e) Dieselmotoren skal være utstyrt med forskjellige stopp- og sikkerhetsfunksjoner, herunder gass detektor i luftinntaket (til forbrenningen), lokal nød-stopp anordning (se punkt 4.4.8), fjernstyrt stopp-anordning på innretningen (f eks i innretningens nødavstengningssystem (NAS)) og forskjellige motor beskyttelsesanordninger. Motor beskyttelsesanordninger skal minimum omfatte lavt smøreoljetrykk, høy temperatur på kjølevannet og høy eksostemperatur. De automatiske avstengningsmekanismene skal som et minimum tilfredsstille kravene som forutsatt i tabellen under. f) Eksosanlegget på motoren skal ha godkjent gnistfanger. g) Bruk av gjengede eller sveisede forbindelser er å foretrekke. Dersom flensede forbindelser skal brukes må de være utstyrt med en flammesikker pakning. h) Trykkluftsoperert start av motorer foretrekkes, alternativt kan dette skje ved hjelp av elektrisk starter. Dersom det skal nyttes elektrisk starter, skal batteriet være utstyrt med effektbryter som er koplet til plattformens system for tennkildeutkopling, se punkt i) Overflødig diesel skal ikke ledes til pumpens fødekammer, men tilbake til diesel tanken. Returområdet skal være avskjermet og luftet for å unngå kontinuerlig omrøring i dieselen og trykkoppbygging i tanken. j) Dryppanne skal plasseres under motoren for oppsamling av lekkasjer av olje eller diesel. k) Alle olje- og dieselrør/ledninger skal være laget av hydrokarbonbestandig materiale (armert slange eller rør). l) Påfyllingslokk for smøreolje og nivåmåleren skal være sikret mot å løsne under drift. Gassdeteksjon i luftinntak Lokal nødstopp Fjernstyrt nødavstengning (NAS) fra kontrollrom Motorbeskyttelse Stans av motor X X X X Automatisk lukking av X luftinntak Stenge X dieseltilførselsventil Strømutkopling X X Isolering av tennkilder X X NORSOK standard Page 11 of 32

14 Tilleggskrav for dieselmotorer som er plassert i sone 2: a) For dieselmororer plassert i kontainer, se punkt 4.2.7, spesielle krav. b) Viftereimer skal være antistatiske. c) Vifter skal være laget av ikke gnistdannende materialer. d) Elektriske systemer på diesel motorer som ikke er installert i kontainer skal være Ex-godkjent, se punkt e) Motorens eksostemperatur skal ikke overstige 300 grader C. Motorens overflatetemperatur og temperaturen på eksosrøret skal under ingen omstendighet overstige 200 grader C. Prøveprotokollen skal utgjøre en del av dokumentasjonen Luftkompressorer Utstyrsbeskrivelse: Diesel- eller elektrisk drevet kompressorenhet for tilførsel av trykkluft. Krav til overvåking: a) Krav til diesel motorer, se punkt b) Kompressoren skal værer utstyrt med forskjellige stopp- og sikkerhetsfunksjoner, herunder gassdetektor i luftinntak, lokal nødstopp (se punkt 4.4.8), fjernstyrt nødavstengning fra kontrollrom (NAS) og forskjellige beskyttelsesanordninger for kompressoren. Disse skal som et minimum omfatte rusningsvakt, lavt oljetrykk og høy temperatur på kjølevæske. Automatiske funksjoner skal som et minimum omfatte krav som vist i tabellen under. c) For rammer og løfteutstyr vises til punkt d) Støydemping iht SAM. Gassdeteksjon I luftinntak Lokal nødstopp Fjernstyrt nødavstengning (NAS) fra kontrollrom Motorbeskyttelse Stans av kompressor X X X X Automatisk lukking av X X luftinntak Strømutkopling X X Isolering av tennkilder X X Krav til kompressorseksjonen: a) Tilluft skal tas fra ikke eksplosjonsfarlig område. b) Automatisk nedstenging dersom gass detekteres i luftinntaket, for høyt turtall, lavt smøreoljetrykk, eller høy temperatur i kjølevæske. Lokal nødstopp og fjernstyrt nødavstenging fra kontrollrom (NAS). c) Viftereimer skal være antistatiske. d) Dryppanne skal installeres. Forøvrig gjelder Forskrifter til Arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, bestillingsnummer 192, Trykkluftanlegg Tanker Krav til utstyret: a) Tanker skal være godkjent, vedlikeholdt og merket iht IMDG-koden. b) For rammer og løfteutstyr, se punkt c) Tankene skal leveres med jordingspunkt. d) Grensesnitt for tilkopling skal samsvare med bestillingen. NORSOK standard Page 12 of 32

15 4.3.4 Anlegg for høytrykkspyling Utstyrsbeskrivelse: a) Med anlegg for høyttrykkspyling menes et anlegg hvor væske, væske og damp eller væske og et slipende/polerende medium under trykk sendes ut I fri stråle gjennom dyse eller rør. b) Væsken kan være kald eller oppvarmet. Krav til utstyret: a) For ramme og løfteutstyr, se punkt b) Dersom løsemidler brukes som væsketilsetning, skal stråleinnretningen jordes. c) Utstyret skal være utstyrt med sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventiler, trykkregulator og omløpsventil. d) Utstyret skal ha en lett synlig nødstopp. e) Dersom avtrekkeren (stråleverktøyet) slippes, skalventile stenge automatisk (dødmannsgrep). Det samme prinsippet anvendes for fotopererte enheter. f) Reaksjonskreftene for håndoperert utstyr skal ikke overstige 250 N. g) Utstyr med oppvarming skal ha to sikkerhetsanordninger som skal hindre overoppheting. h) Oppvarming av væske/damp bør fortrinnsvis skje med bruk av elektriske varmeelement. Forøvrig gjelder Forskrifter til Arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, bestillingsnummer 515, Høytrykkspyling m.m Dampkjele Utstyrsbeskrivelse a) Kjele som leverer overopphetet vann (over 100 grader celsius) eller vanndamp, normalt oppvarmet ved bruk av elektrisk kraft eller ved bruk av dieselbrenner. Krav til kjeler med diesel brenner: a) For ramme og løfteutstyr, se punkt b) Kjelen skal beregnes og bygges iht forskrifter fra DBE. c) Dampkjelens dieselbrenner skal være utstyrt med forskjellige stopp- og sikkerhetsfunksjoner, som gassdetektor i luftinntak, lokalt plassert nødstopp (se punkt 4.4.8), fjernstyrt nødavstengning (NAS) og forskjellige beskyttelsesanordninger på dieselbrenner. Beskyttelse for dieselbrenner skal som et minimum omfatte flammevakt og alarm for lavt vannivå. Automatiske tiltak skal som et minimum omfatte krav som vist i tabellen under. d) Eksostemperaturen til omgivelsene skal ikke overstige 300 grader Celcius. Overflatetemperaturen skal under ingen omstendighet overstige 200 grader Celcius. Prøveprotokollen skal utgjøre en del av dokumentasjonen. e) Eksosrøret skal ha brannsikre pakninger mellom flenser. Bruk av skrudde eller sveisede sammenføyninger foretrekkes. f) Godkjent gnistfanger skal monteres i eksosrøret. g) Alt elektrisk utstyr skal være godkjent for bruk i sone 1, apparat gassgruppe IIA, temperatur kategori T3. h) Overflødig diesel skal ikke ledes til pumpens fødekammer, men tilbake til diesel tanken. Returområdet skal være avskjermet og luftet for å unngå kontinuerlig omrøring i dieselen og trykkoppbygging i tanken. i) Dryppanne skal innstalleres under brennerenheten for å samle opp lekkasjer av diesel. j) Alle vifter skal være laget av ikke gnistdannende materiale. k) Alle olje- og dieselrør/ledninger skal være laget av hydrokarbonbestandig materiale (armert slange eller rør). l) Det er krav til montering av permanent brannslukningssystem med automatisk og manuell utløsning plassert på utsiden, samt minimum et brannslukningsapparat Type ABE på 12 kg. NORSOK standard Page 13 of 32

16 m) Sikkerhetsventiler skal være sertifiserte og vedlikeholdes. n) Enheten skal være utstyrt med alarm for lavt vannivå. o) Brennerdelen skal være utstyrt med flammevakt. Gassdeteksjon i luftinntak Lokal nødstopp Fjernstyrt nødavstengning (NAS) fra kontrollrom Utstyrsbeskyttelse Stans av diesel brenner X X X X Automatisk lukking av X luftinntak Lukke diesel X X X tilførselsventil Strømutkopling X X Isolering av tennkilder X X X Trykkavlasting X X X Brønnoverhalingsutstyr Utstyrsbeskrivelse: a) Med brønnoverhalingsutstyr menes alt utstyr som brukes i forbindelse med brønnoverhalingsoperasjoner og alt hjelpeutstyr som er brukt til å forberede brønnoverhalingsoperasjoner. b) Utstyr som brukes er vanligvis plassert i egne kontainere, slik som kontroll- og hovedsystemenheter. I tillegg kommer utstyrsenheter for lagring og forsendelse av hjelpeutstyr som vanligvis er plassert i kontainer eller montert på egne rammer, med beskyttelse mot skader ved håndtering og beskyttet med presenning mot kjemikaliesøl m.m. Dette er særlig viktig for lagring av utstyr offshore hvor det ikke foregår bore og- eller brønnaktiviteter. Krav til utstyr: a) For ramme og løfteutstyr. Se punkt Fordelingstavler Utstyrsbeskrivelse: a) Midlertidige elektriske fordelinger og flyttbare stikkontaktarrangementer som er brukt i forbidelse med større modifikasjonsprosjekter, revisjonsstanser og lignende. Krav til utstyr: a) Midlertidig fordelinger skal vanligvis være utstyrt med stikkontaktarrangement for utgående kurser. b) Generelt skal fordelingstavler eller stikkontaktarrangementer være tilkoplet kursavgang i tavle på innretningen som har tennkilde-utkopling på laveste nivå. c) Overgang mellom permanent installasjon (innretning) og midlertidige installasjon skal nomalt være stikkontakt/støpsel. d) Midlertidige fordelinger eller stikkontaktarrangement som er tiltenkt for utendørs bruk (også i naturlig ventilerte områder) eller i klassifiserte områder skal være Ex-godkjent. e) Alle avganger i midlertidige fordelinger skal ha jordfeilbryter med følsomhet 30 ma Håndverktøy Håndverktøy skal tilfredsstille krav i forskrift no. 522, fastsatt av Arbeidstilsynet og relevante standarder, herunder EN 792 "Hand-held non-electric power tools - safety requirements". NORSOK standard Page 14 of 32

17 Elektrisk utstyr, håndverktøy, krav og sjekkliste: a) Alle håndlamper, provisoriske lys, elektrisk håndverktøy, skjøteledninger, og overganger skal merkes med eier, måned og for siste utførte inspeksjon. b) Skjøteledninger skal være av oljebestandig type. c) Provisorisk lys, håndlamper og skjøteledninger for bruk utendørs (også i naturlig ventilert område) eller i eksplosjonsfarlig område skal være Ex-godkjent. d) Bruk av ikke Ex-godkjent verktøy er begrenset til ikke eksplosjonsfarlig område. I sone 2 området kan ikke Ex-godkjent verktøy (varmt arbeid klasse B, ref kapittel 3.1) brukes dersom de nødvendige hensyn er tatt (sjekk selskapets prosedyrer). e) På arbeidsstedet kan kort overgang benyttes (maks. 1 meter) fra Ex-støpsel til skjøtekontakt med lokk, der ikke Ex-godkjent elektrisk verktøy kan plugges inn. f) Ved bruk av elektrisk midlertidig utstyr, skal sikkerhet mot elektrisk støt ved normal drift og i tilfelle feil vurderes. Faktorer som kan påvirke valg av sikkerhetstiltak kan være luftfuktighet, kontakt med jordpotensiale og mulighet for evakuering. Løsninger som kan være aktuelle er hurtig automatisk utkobling (jordfeilvern), eller beskyttelse ved SELV(redusert spenning). g) Verktøyet skal vanligvis kobles til stikkontakt som har tennkildenedstenging på laveste nivå. Pneumatisk verktøy, krav og sjekkliste: a) Riktig slange type, dimensjon og trykklasse. b) Luft-trykk ved innløp til maskinen skal ikke overstige 7 bar eller lavere hvis spesifisert. c) Godkjente slangekuplinger og slangeklemme ( U-bolter er ikke tillatt). d) Klokoblinger sikres med splinter. e) Skjøtede tilførsels-slanger sikres i tillegg med wire av type chineese fingers, eller tilsvarende. f) Det er viktig å være oppmerksom på at luftdrevet verktøy normalt ikke er isolert mot elektrisk støt. 4.4 Tekniske krav for midlertidig utstyr Struktur DNV Note No eller tilsvarende standard skal brukes for design verifikasjon, testing og godkjenning av enhver type redskap anbrakt på en løfteinnretnings lastekrok, f.eks. kontainere, stålkurver, skidder, rammer, løfteåk, kjetting og ståltauskrev o.l. For redskaper som ikke benyttes til transport av farlig gods er det ikke krav til dropp test. Slikt utstyr kan testes og godkjennes av autorisert firma. En forklaring på hva som inngår i farlig gods er å finne i IMDG koden. Under følger utdyping til tabell 1 og 2. Brannklasse: For kontainere med utstyr som normalt er i drift i nødsituasjoner er brannklassekravet A-60, som for eksempel dieseldrevet nødgenerator (type F) og nødtavlerom (type P). For boligkontainere se brannklassespesifikasjonen i regelverket. For brannspjeld, se under punkt Nødutgang: Kontainere som normalt er bemannet og har en lengde på mer enn 5 meter skal ha egen nødutgang. Nødutgangen skal være minimum 800 mm x 800 mm og den må kunne åpnes fra begge sider. NORSOK standard Page 15 of 32

18 Luftsluse: Det er ingen generelle krav til luftsluse i kontainere som er ment å stå i ikke eksplosjonsfarlig område. For kontainere som innehar tennkilder (ikke Ex godkjent utstyr) lokalisert i sone 1, er det krav til overtrykksventilasjon og luftsluse. For kontainere som innehar tennkilder (ikke Ex-godkjent) lokalisert i sone 2, er det krav til overtrykksventilasjon og anbefalt luftsluse. Selv-lukkende dør: Krav til selvlukkende dør gjelder alle normale person adkomstdørerer. Kravet gjelder ikke transportdører eller nødutganger. Påmontert løfteskrev: Kontainere og rammer skal ha fast påmontert løfteskrev. Ved lengre opphold offshore, kan løfteskrev tas av for lagring på tørt sted Brann beskyttelse og alarmer Et branndetekterings- og varslingssystem skal på en rask, sikker og entydig måte oppdage og varsle om brann eller tilløp til brann. Brannvarsling er påkrevet i de tilfeller der det er en reell mulighet for at en brann kan oppstå og/eller underholdes. Detektorene skal plasseres ut fra de mest sannsynlige brannforløp. Automatiske system for brannvarsling skal møte kravene i NFPA 72E - Automatic Fire Detectors og NORSOK S - DP (ref. avsnitt rev. 1). Håndslukkningsapparater av tilstrekkelig størrelse og mengde, tilpasset det forventede brannforløp, skal følge utstyret. Det skal være fastmonterte braketter for håndslukningsapparater. Selvutløsende sprinkler system skal installeres som anvist i tabell 1 og 2 i avsnitt Gass og eksplosjonsvern Systemet for gassdeteksjon og varsling skal gi hurtig og pålitelig varsling av eksplosjonsfarlige gasser. Automatisk system for gassvarsling skal oppfylle kravene i NORSOK S-DP-001 (ref. avsnitt rev. 1).Gassdetektorer skal anbringes i alle inntak til mekanisk ventilerte kontainere, i alle forbrenningsmotorer og kompressorer, og i ventilasjonsutløp fra klassifisert område. Hvis luftinntaket går til flere kontainere er det tilstrekkelig å overvåke felles innløp. I kontainere hvor all installasjon er Ex, og hvor det ikke er aktuelt å bruke løst utstyr som har tennkildepotensiale, er det ikke nødvendig med gassdetektor i eventuelle luftinntak. Ved deteksjon av gass skal gult blinkende lys i kontaineren aktiveres. Videre skal et lokalt nødavstengingssystem i kontaineren besørge sikker og kontrollert nedstenging av utstyret (utkobling av alle tennkilder). Alarm til SKR skal alltid gis ved 20% LEL. Nødavstengningsnivå: a) Dersom kontaineren ikke inneholder viktig utstyr, skal utkoblingen også skje ved 20% LEL. b) Dersom kontaineren inneholder viktig utstyr skal utkobling skje ved 60% LEL (ved 2 eller flere detektorer, når første måler 60% LEL). NORSOK standard Page 16 of 32

19 c) Dersom automatisk nødavstengning av utstyret vil medføre økt fare for personell, skal nødavstengningssystemet varsle operatøren i et permanent bemannet kontrollrom. Ved slike varsler skal operatøren umiddelbart starte nedstengingen av utstyret iht godkjente prosedyrer. Nedstenging av UPS og batterisystemer: For batterisystemer som kan stenges ned ved utfall av hovedkraft, brukes spenning fra plattformen som nedstengingssignal (se beskrivelsen for nødstopp i avsnitt ). Kontainere utrustet med et batterisystem som skal være i drift etter utfall av hovedkraft (for eksempel UPS), skal ha ett separat nedstengingssignal fra plattformens nødavstengingssystem. Signalet fra plattformen vil normalt være en potensialfri NC kontakt (kontakten vil åpne når nedstenging er aktivert) Signal til sentralt kontrollrom Krav til signaler er å finne i tabell 1 og 2 i avsnitt 4.1 og selskapets behov skal være definert i rekvisisjonen. a) Signal fra kontainere eller utstyr til SKR skal inkludere: - Gassalarm - Brannalarm - Tilstandsovervåkningsalarmer (kan samles i en fellesalarm til SKR) - Manuell alarm - Tap av overtrykk Signal fra kontainer til SKR skal være utformet slik: For alle signal: Potensialfri kontakt, aktivert signal (alarm) skal være lukket kontakt. b) Signal fra SKR til kontainer eller utstyr skal inkludere: - Nødstopp - Nedstenging (batterisystem) - Informasjon via plattformens alarm system (høyttaleranlegget) Signalet fra SKR til kontainer skal være utformet slik: Nødstopp: 230 AC V signal, nødstopp aktivert ved bortfall av spenning (eksempel: stopp av dieselmotor). Dette 230V AC signalet vil normalt komme fra en stikkontakt på plattformen, tilknyttet system for tennkildeutkobling på laveste nivå. Nedstenging: Potensialfri kontakt, aktivert signal (utkobling) er åpen krets (for eksempel: batterisystem, ref avsnitt 4.4.3). Informasjon via plattformens alarm system: Her benyttes PA, telefon og blinkende lys. Alarmsystemet skal tilfredstille kravene i avsnitt og i NORSOK S-DP Telekomunikasjon PA og telefonanlegg (høyttaleranlegget): PA og telefoner skal være tilkoblet og tilpasset anlegget på innretningen slik at innretningens statusalarmer inkludert brann-, gass- og evakueringsalarmer samt PA meldinger formidles innvendig i kontainerene. Høyttalere: Innelukkede rom med høyt støynivå som kan være bemannet skal utstyres med egen høyttaler NORSOK standard Page 17 of 32

20 for tilkobling til plattformens PA og alarmsystem. Høyttaleren skal ha innebygget transformator for volumekontroll. To typer høytalere kan brukes: a) I områder med støynivå over 83 dba. Høytaleren skal ha et karakteristisk gjennomsnittlig lydtrykk på 104 dba ved 1m og 1 Watt elektrisk effekt tilført, effektiv frekvensområde minimum fra 500 til 6000 Hz. Normal effektuttak vil være 10 Watt, men kan variere fra 2,5 til 20 Watt. b) I områder med støynivå under 83 dba. Høytaleren skal ha et karakteristisk gjennomsnittlig lydtrykk på 98 dba ved 1 m og 1 Watt elektrisk effekt tilført, effektivt frekvensområde minimum 500 til 6000 Hz. Enhetene vil ha effektuttak fra 0,25 Watt til maks. 8 Watt. Høyttalerkabel og telefonkabel skal være separate kabler. Alarm lamper: I spesielt støyende rom, skal lyssignaler være installert iht NORSOK S DP-001. Lampen bør være av en xenon strobe (gas discharge tube) med ca. 30 blink pr. minutt. Lampen skal opereres av og på av et innebygget kontrollsystem som styres av plattformes PA-system. Separat grensesnitt (oppkoplinger) til lampen vil dermed unngås Elektro Detaljerte krav for elektriske system. For detaljerte krav til elektrosystem og elektroinstallasjon se referanse til NORSOK standarder listet opp i tabell under. Tabell 3 - Krav til elektriske anlegg. Emne Beskrivelse Ref NORSOK E-001 (rev.3) avsnitt: Jording Systemjording, jordreferanse PE, IE, bonding, jordingsklemme Lyssystem Lysutstyr Stikkontakter Varmekabel Tennkildeutkopling 5.13 Generatorer Generatorer 5.6 Motorer IP, Ex klasse 6.5 Motorbeskyttelse Vern 7.4 Kurser i fordelinger Vern av ulike kurser 7.6 Ex-beskyttelsesgrad Bruksområde for ulike 4.1 Ex-klasser IP-grad 4.2 Ref NORSOK Z-010 (rev. 2) avsnitt: NORSOK standard Page 18 of 32

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Vedlikehold av Ex-utstyr

Vedlikehold av Ex-utstyr Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Formål Formålet med en harmonisering av mekaniske koplinger og en felles standard på slanger er å øke sikkerheten ved å få til en harmonisering

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Sikring av last for hele logistikkjeden Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Nullfilosofi Null skader på mennesker,materiell og miljø Null ulykker eller tap Null

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008 DNV 2.7-1 Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008 Anders Kirste Egge 25. februar 2008 Innledning Forelesere er: Anders Egge Marianne Eilertsen Slide 2 Foredraget vil ta for seg DNVs rolle Definisjon

Detaljer

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP John- Erik Holmli Tyco FPP Oslo, 13.02.2012 NS INSTA900-2, komponentstandarden for boligsprinklere TEK10, krav til boligsprinkling NS INSTA900-1 13.02.2012 2 NS INSTA900-2 UL1626 Alternativt dokumentert

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Skadeforebyggende tiltak

Skadeforebyggende tiltak Skadeforebyggende tiltak «Sjøfisk». Reder: Asbjørn Olsen, Brasøy. Foto: Terje Haugvik. Oppdatert januar 2015 RETNINGSLINJER FOR SKADEFOREBYGGENDE TILTAK 1. Målsetting - forebygge skade på fartøyet - redusere

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker.

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Foredragholder Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Yrkeserfaring: 20 år senior instruktør Ex 5 år senior instruktør automasjon. 8 år offshore Instrument-tekniker.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER SVØMMEBASSENG VARMER AV TITAN Fabrikat: Elecro Engineering Modell: Evolution Pool Heater Les nøye før montering og bruk Feil installering og

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KABEL...3 3 AVSPORINGSINDIKATOR...4 4 SVEIVSKAP...5 5 S-LÅS...6 6 TEKNISKE ROM OG TILHØRENDE SYSTEM...7 6.1 Generelt...7 6.2 Tekniske rom...7

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7 Bygninger Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 INNVENDIG... 4 3.1 Høyspenningsrom... 4 3.2 Kontrollrom... 4 3.3 Batterirom... 4 3.4 Belysning... 4 4 UTVENDIG... 5 5 VENTILASJON, KJØLING OG VARME...

Detaljer