Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 3"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 07:10 07:00 INNHOLD Dette skjedde i 3 4 Vi tenker fremover 7 Trolleybyen Bergen 8 Styrets beretning 10 Regnskap 15 Noter 20 Revisors beretning 29 Divisjon Rutetrafikk 30 Divisjon Verksted 32 Divisjon Reiser 34 Personal og administrasjon 36 10:00 14:00 16:00 17:00 I BEVEGELSE Vi er alle i stadig endring og bevegelse. Alltid strebende mot ulike mål. Mål som også kan endre seg underveis. For å møte skiftende krav og vilkår, må hver og en gjøre tilpasninger. Vi må være villige til å finne nye og bedre måter å utføre vårt arbeid på. Ingen kan vokse, forbedre og utvikle seg uten forandring. Selv om det kan være både strevsomt og krevende å være i konstant bevegelse, har vi i Gaia Trafikk et urokkelig mål fremfor oss: Vi vil stadig bli bedre! Alle enhetene i Gaia har i 3 gjort små og store grep, noen mer synlige enn andre, for å oppnå dette målet. Skritt for skritt forbereder vi oss til nye utfordringer både de vi vil møte i morgen og de som venter lenger inne i fremtiden. 20:00 22:30 Denne årsrapporten forteller om Gaia Trafikks bevegelser i 3 om mål og resultater, produksjon, markedsaktiviteter og kundetiltak. Den beskriver også noen av de endringene som er planlagt for 4. Endringer som vil gjøre oss bedre rustet til vekst i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Endringer som vil hjelpe oss til å møte krav fra kunder, myndigheter, samarbeidspartnere og øvrige omgivelser på en enda bedre måte. Gaia vil hele tiden være i bevegelse - i trafikken, for deg og miljøet!

3 4 ÅRSRAPPORT 3 LEDERGRUPPEN: DETTE SKJEDDE I 3 I januar vedtok styret i Gaia Trafikk at man skulle omorganisere selskapet til konsernmodell fra 1. januar 4. Dette ble endelig vedtatt på generalforsamlingen i juni. Ved årsskiftet 2/3 vant Transporttjenesten Bergen AS (TTB) anbudet på drift av parkeringsbuss i sentrum i regi av Bergen Parkeringsselskap. Ruten ble startet i midten av juni med avganger hvert tiende minutt mellom Bygarasjen og Nøstet. Tilbudet er gratis og fra ca passasjerer pr. uke i starten er trafikken ved utgangen av året passert Gaia Trafikk ble Inkluderende Arbeidslivsbedrift fra 1. januar 3. De tre første månedene ble brukt til planlegging, informasjon og forberedelser til igangsettingen 1. april 3. I første halvår 3 ble det klart at Hordaland fylkeskommune ville forlenge ordningen med Kvalitetsavtale for fire nye år fra 1. januar Fra april måned innførte Gaia gunstig overgangsbillett mellom rutebuss og Flybussen i hele Gaias ruteområde. Fra mai måned ble Strandkaiterminalen nytt stoppested for alle avganger til Flesland. 16. juni 3 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i hele bedriften. Svardeltakelsen var på hele 60 %, og undersøkelsen gav bedriften verdifull informasjon. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Gaia Trafikk har sammen med stiftelsen Bergensklinikkene deltatt i et europeisk rusforebyggende samarbeid, prosjektet EURIDICE, siden 1. Prosjektet har hatt bred støtte internt i Gaia, og det er gjennomført spørreundersøkelser og omfattende informasjonstiltak i løpet av 3. I forbindelse med sommerrutene 3 ble det gjort en tilpasning til etterspørselen som innebar at rutetilbudet ble redusert ned mot 50 % i de seks midterste ukene i skolens sommerferie. Det ble det gjennom en omfattende kampanje informert om det reduserte tilbudet. Sommeren 3 ble seks nye trolleybusser satt i drift. Det er også blitt foretatt investeringer og opprustninger på linjenettet for linje 2. Arne Buanes Konsernsjef I midten av 3 ble det avgjort at Bergen kommune, i første omgang som en prøveordning på Deleforbruket fire år, fikk de siste overført 2 år forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra Hordaland fylkeskommune fra januar 4. Det ble i løpet av 3 avholdt Utviklingskurs trinn II for sjåfører. Hovedfokus var på kjøreadferd, sikkerhet og holdninger, og kursene var også relatert til PROFT-prosjektet som fokuserer på reduksjon av antall skader og drivstofforbruk. Det ble i løpet av 3 investert ca.1,8 millioner kroner i oppgradering av gamle busser med nytt elektronisk destinasjonssystem og kameraovervåkning. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå 12. mars ble nytt kundemottak åpnet på verkstedet trafikkerte ruten innen Nor-Way Bussek- 10-års-jubileum, og er nå den mest Mannsverk. 1 spress. 160 Det ble i løpet av arbeidet med å opprette ny 120 og moderne søkemulighet for ruteopplysning 100 på Internett og SMS, basert på dataverktøyet HAFAS. Det ble satt prøvedrift på det nye systemet og dette ble godt mottatt. Full drift forventes å komme i gang i løpet av første halvår 4. Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Gaia lanserte ny nettportal for bedriften. Gaia total 1 Internettløsningen ble lansert 27. februar, Gaia total 2 mens intranettet Globussen ble lansert Gaia total 3 1. oktober. Forbruk/mil Motorer Kystbussen kunne i 3 feire Geir Olav Mandt Viseadministrerende Forsikring 2 % direktør Gaia Reiser AS 11 % Girkasser Luftbremsesyst. Andre 1 % Gaia Buss AS 86 % 81 Karosseri Snitt 2 Snitt 3 84 Glass-Lister Atle Harald Sandtorv Økonomisjef Nicolay Leganger Markeds- og informasjonssjef Trafikken for Kystbussen har fortsatt å øke, og endte på 3,4 % over 2. Fra midten av november ble det innført timesavganger mellom Bergen og Stavanger hver fredag og søndag samt morgen og ettermiddag fra mandag til torsdag. Trolleybusstraseen for linje 2 i sentrum ble 1. september forlenget til Strandkaien. 1. november 3 ble det gjennomført en kriseberedskapsøvelse. Styrelederen deltok sammen med ca 30 ledere og øvrige ansatte. Idar Sylta Divisjonssjef Rutetrafikk Kundeutvikling Flybuss Januar Februar Mars April Mai Juni Juli SJÅFØRER Eierstruktur Gaia Trafikk AS Øvrig aksjonærer 35,4 % Årsomsetning TTB NØKKELTALL ca ansatte ca busser og andre kjøretøy ca 3 ruteavganger per hverdag (inkl. flybussruter) Kundeutvikling Kystbussen 1999 I alt 23 millioner passasjerer reiste med Gaias rutebusser ca reiser per hverdag ca 18,8 0 millioner kjørte kilometer per år, dvs. vel kjørte kilometer per hverdag 517,4 millioner kroner i omsetning i 3. August September Oktober Desember Total November HELTID DELTID SUM YTF 7,3 % Os kommune 6,4 % Jan Helge Sandvåg Divisjonssjef Verksted HSD ASA 7,5 % Gaia Trafikks eierstruktur Bergen kommune 43,4 % Svein Eriksen Divisjonssjef Reiser Gikk av med pensjon ved årsskiftet 3/4 ORGANISASJONEN GAIA TRAFIKK Gaia Trafikks historie strekker seg over 100 år tilbake i tid og startet med åpningene av Os-banene i I dag er Gaia Trafikk et av landets største privateide trafikkselskap målt både i antall reisende og i årlig omsetning. Selskapet var i 3 organisert i tre divisjoner: Divisjon Rutetrafikk er ansvarlig for ordinær rutetrafikk i Bergen og Os kommune. Rita Brokstad Ny leder for Gaia Reiser AS Divisjon Reiser består av Transporttjenesten Bergen (TTB), turkjøring, Flybussen. I tillegg kommer Kystbussen, som er ekspressbussen mellom Stavanger og Bergen. Den opereres i samarbeid med HSD Buss og Connex Vest. Divisjon Verksted er ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner av bedriftens materiell, og selger også tjenester til eksterne kunder. Gaia Trafikk driver sine aktiviteter fra fire avdelinger beliggende på Nyborg i Åsane, Mannsverk på Landås, i Fana og på Os. Hovedadministrasjonen er lokalisert til Mannsverk. Eierstruktur Den største aksjonæren i foretaket er Bergen kommune med 43,4 % av aksjene. HSD ASA har en eierandel på 7,5 % av aksjene, Yrkestrafikkforbundet (YTF) eier 7,3% og Os kommune 6,4 %. De øvrige 35,4 % av aksjene er fordelt mellom 923 aksjonærer. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total

4 07:00 ÅRSRAPPORT :05 10:00 14:00 VI TENKER FREMOVER - av konsernsjef Arne Buanes Kollektivtrafikken er i stadig utvikling. Det gjelder både teknologisk og organisatorisk. Dette har på mange måter preget det arbeidet som er gjort i Gaia Trafikk i året 3. På bakgrunn av de hurtige endringene i samfunnet generelt, vil endringer i vår egen organisasjon være mer regelen enn unntaket. Gaia Trafikk vil alltid være i bevegelse. 16:00 17:00 20:00 22:30 Økonomisk var 3 et bra år og et resultat på 12,4 millioner etter skatt må sies å være tilfredsstillende. Den underliggende driften i selskapet viser en positiv tendens, selv om antall reiser har gått tilbake med 1,8 %. Denne tilbakegangen må tilskrives takstøkninger og var ikke uventet. Blant de gledelige begivenheter var den fornyelsen av linje 2, Landåslinjen, som fant sted i fjor sommer. Det er en fornøyelse å se disse moderne bussene i bybildet. Kollektivtrafikken i valgkampen Som valgt leder i Transportbedriftenes Landsforening (TL), fulgte jeg politiske innspill i valgkampen nøye. Det ble uttrykt velvilje og produsert utredninger. Dette må følges opp med handlig og ikke minst penger. Nøkkelen fremfor alt er penger til drift. Alle som er involvert i næringen vet at det er to faktorer som er avgjørende for at folk skal prioritere en kollektiv reise fremfor egen bil: Frekvens og billettpris. Samferdselsminister Torild Skogsholm må gjøre ord om til handling, ellers er det fare for at satsingen på kollektivtrafikken blir en stor flopp. Bergen kommune overtar ansvaret Som en forsøksordning overtok Bergen kommune ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra 1. januar 4. Dette omfatter 90 % av Gaia Trafikks ruteproduksjon. Det er et uttalt ønske fra kommunen om å utvikle kollektivtilbudet og vi ser frem til mange interessante utfordringer i tiden fremover. Samtidig med fornyelse av Kvalitetskontrakten til 31. desember 7 ble det vedtatt å investere i et nytt billettsystem for hele fylket. Dette er viktig for å møte kundenes forventning til raskere ekspedering og større fleksibilitet. Det er nå tidsmessig riktig å fornye teknologien, og et nytt system planlegges å være i drift fra årsskiftet 5/6. Bedriften omorganiseres Generalforsamlingen vedtok i 3 å fisjonere bedriften til åtte selvstendige aksjeselskap fra 1. januar 4. Arbeidet med denne endringen har pågått gjennom hele 3, og har krevd mye ressursinnsats. I prosessen har det vært gledelig å registrere den positive medvirkningen fra de ansatte. Kollektivtrafikk er god samfunnsøkonomi Investeringer i bedret kollektivtrafikk er fremtidsrettet miljøsatsing og vil gi mindre forurensing, mindre støy, mindre arealforbruk, og ikke minst færre ulykker. I sum vil dette gi en bedre livskvalitet for den enkelte. På sikt vil dette være samfunnsøkonomisk svært lønnsomt. Jeg vil takke styret og alle ansatte for et konstruktivt samarbeid i 3.

5 8 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 9 ble linje 5 midlertidig omlagt til dieseldrift grunnet bygging av ny Puddefjordsbro. Etter to år ble linjen forlenget til Solheimslien, og dermed var trolleydriften på linje 5 en saga blott. Linje 2 har gjennom årene hatt forskjellige traseer i sentrum. I 1985 ble den i sør forlenget fra Bolstad til nåværende endestopp på Birkelundstoppen. TROLLEYBYEN BERGEN For 111 år siden så den første trolley en dagens lys, og oppfinnelsen har siden dukket opp i mange utgaver over store deler av verden. Trolleybussene har også satt sitt tydelige preg på Bergen. Fra 1950 og frem til i dag har trolley ene rullet uavbrutt i bergensgatene. Og det skal de fortsette med. Gaia Trafikk anskaffet sommeren 3 seks nye trolleybusser, noe som må sies å være en transporthistorisk begivenhet. Bergen har en 53 år lang tradisjon når det gjelder elektrisk fremdrift av offentlige kommunikasjonsmidler, men trolleybussens historie strekker seg mye lenger tilbake i tid. Tre år etter at Ernst Werner von Siemens demonstrerte den elektriske sporvogn, trikken, i 1879, presenterte han en ny oppfinnelse; en elektrisk passasjervogn. Denne historiske begivenhet fant sted 29. april 1882 ved enden av Kurfürstendam i Berlin-Halensee. Siemens var fornøyd med resultatet og kalte kjøretøyet elektromode. Flere fattet interesse for Siemens oppfinnelse. I årene som fulgte dukket det opp forskjellige utgaver av dette merkelige kjøretøyet over hele den vestlige verden og i koloniene. Norge og Bergen Som den første by i Norden innførte Drammen trolleybussdrift i I Oslo kom trolleybussen i Stavanger fulgte så i 1947 og tilslutt kom Bergen i Da Bergen Sporvei åpnet linje 2 i 1957, var det i norske byer til sammen 119 trolleybusser i drift på ni linjer. Stavanger innstilte driften i 1963, Drammen i 1967 og Oslo i Allerede da Bergen Sporvei anskaffet sine første bensinbusser i 1928 var trolleybussdrift tema i den gamle hansastad. I 1938 var sporveisstyret på studietur til Europa, og i begeistringens rus ble det i etterkant foreslått å erstatte Nye busser Høsten 1 vedtok Bergen bystyre nok en gang å opprettholde trolleybussdriften. En 13-årig avtale med Gaia Trafikk ble inngått, og etter en anbudsrunde ble det vedtatt å anskaffe seks trolleybusser fra MAN/Neoplan. Gaias nye trolleybusser represen terer det beste som finnes på markedet av både teknologi og design. Anskaffelsen sikrer trolleybussdriften i Bergen i en rekke år fremover. I løpet av sommeren 3 var alle de nye trolleybussene i drift på linje 2, som fikk tilnavnet Landåslinjen. Begrunnelsen for satsingen er først og fremst knyttet til miljømessige hensyn. Busser drevet med elektrisk strøm er noe av det mest miljøvennlige som kan tenkes når det gjelder kollektivtrafikk. Dette er også utgangspunktet for Gaia Trafikk når det gjelder å velge trolleybusser. En del av selskapets overordnede strategi er å Gullalderen, tilbakegang og ny fremgang Selv om trolleybussens konstruktør var tysk, var det i England den først kom på mote og fikk sitt internasjonale navn; Trolleybus. På tysk kalles den O-bus (Oberleitungsomnibus). Fra 1910 og utover ble det på de britiske øyer åpnet 49 trolleybussanlegg med store vognparker. I 1950 rullet det 10 trolleybusser i Londons gater. I Sovjetunionen ble utbyggingen av trolleybussystemer satt inn i femårsplanene. Fra 1933 og frem til i dag er det hvert år åpnet nye linjer. De tidligere Sovjetrepublikkene har i dag ca trolleybusser i drift. På 1950-tallet gikk trolleybussen av mote i Europa og Amerika. Økende omkostninger ved innkjøp og vedlikehold gjorde anleggene dyre i drift, og dermed også lette å nedlegge da første og annen generasjons materiell var nedslitt. Oljekrisen midt på 1970-tallet ble et vendepunkt. De gjenlevende systemene er etter den tid stort sett beholdt. Etter hvert er også en rekke nye systemer opprettet, noen faktisk for andre gang. samtlige trikke- og bensinbussruter med trolleybussdrift. 2. verdenskrig satt imidlertid en stopp for en videre fremdrift. Like etter krigen satte man atter i gang med trolleyprosjektet, og denne gangen med ombygde bensinbusser, såkalte flodhester, på linje 5. Prosjektet ble definert som en suksess. Kort tid etter erstattet man sporveislinje 2, Sentrum - Fridalen, med trolleybusser. Linjen ble senere forlenget med nye busser, de såkalte sputnikene. Vinteren 1994/95 satse på miljøvennlig teknologi. Kjente navn fra Landås De seks nye trolleybussene har også hatt sin dåp, og trolley ene på Landåslinjen er oppkalt etter kjente bergensere med tilknytning til nettopp Landås. Disse har fått gater i bydelen oppkalt etter seg, nemlig Sofus Madsen, Hans Wiers- Jenssen, Gerhard Gran, Nordahl Rolfsen, Adolph Berg og Kristofer Janson.

6 10 ÅRSRAPPORT 3 STYRETS BERETNING 3 Virksomhetens art Fra 1. januar 4 blir det innført en konsernmodell i Gaia Trafikk AS. Virksomhetene i dagens divisjoner blir lagt ut i egne aksjeselskaper. I tillegg til morselskapet består derfor Gaia Trafikk i dag av ni datter-selskap: GAIA VERKSTED AS GAIA BUSS AS GAIA REISER AS GAIA EIENDOM FANA AS GAIA EIENDOM NYBORG AS GAIA EIENDOM MANNSVERK AS GAIA BERGEN AS BERGEN SPORVEI AS GAIA TRANSAKSJON AS Primærvirksomheten til Gaia Trafikk er løyvepliktig kollektiv transport med buss i Bergen kommune og Os kommune. Selskapet driver også flybuss til/fra Bergen lufthavn og turbussvirksomhet. Andre aktiviteter er salg av verkstedstjenester og deltakelse i et samarbeid om ekspressbuss til Stavanger (Kystbussen). Gaia Reiser AS driver transport av funksjonshemmede og annen spesialtransport. Gaia Bergen AS driver utleie av busser og annet materiell. I de syv andre datterselskapene har det ikke vært drift i 3. Gaia Trafikk er lokalisert med hovedkontor og anlegg på Mannsverk i Bergen. Videre har selskapet anlegg på Nyborg, Fana og Os (leide lokaler). Gaia Trafikk jobber ut fra følgende visjon, forretningsidé og overordnede mål: Visjon Gaia i trafikken - for deg og miljøet. Forretningsidé Gaia Trafikk skal være en moderne, miljøvennlig, trygg og ledende leverandør av kollektive transporttjenester. OVERORDNETE MÅL: Mål for Gaias resultat og virksomhet Gaia sitt kjerneområde skal være kollektivtransport. Gaia skal være blant Norges mest veldrevne kollektivselskap i byområder. Gaia skal drive sin virksomhet markedsrettet og etter bedriftsøkonomiske prinsipper i den hensikt å oppnå god lønnsomhet og tilfredsstillende avkastning til eierne. Gaia skal arbeide for forpliktende samarbeid og strategiske allianser. Mål for forholdet til samfunnet Gaia skal ha et åpent, korrekt og aktivt forhold til kunder, media, ansatte, eiere og samarbeidspartnere. Gaia skal samarbeide med politikere, offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner for å forbedre rammebetingelsene for kollektivtrafikken. Mål for arbeidet med kunder og marked Gaia skal behandle kundene som sin viktigste kapital. Gaia skal utvikle et markedstilpasset tilbud slik at kollektivandelen (og inntjening) øker. Gaia skal aktivt markedsføre de fordelene kundene og samfunnet har av våre tjenester. Gaia skal utvikle og drive lønnsomme tjenester og produkter innenfor kjerneområdet og tilgrensede aktiviteter så som verksted, eiendom og bybane. Mål for arbeidet med internkunden/medarbeidere Medarbeidere med rett kompetanse er selskapets viktigste interne ressurs, og er avgjørende for å nå selskapets mål. Rekruttering og utvikling av medarbeidere er derfor en prioritert oppgave. Gaia skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS og trivsel skal sikre individuell vekst og kraft. Gaia skal ha en målbevisst ledelse som motiverer medarbeiderne. Mål for innsatsen for miljøet Gaia vil prioritere løsninger og tilstrebe handlinger som gir miljøgevinster i samtid og fremtid. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell situasjon. Gaia Trafikk har ruteløyver ut år 6. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Konsernets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fire møter i 3. I tillegg er det avholdt jevnlige HMS-møter ved de enkelte avdelinger. En rekke saker er fremmet og behandlet i så vel AMUutvalg som på HMS-møtene. Løsninger er vedtatt og gjennomført på flere områder. Fra og med 11. februar 4 er det vedtatt røykeforbud innendørs i Gaia. Dette gjelder på alle anleggene til selskapet. Konsernet driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. En person arbeider i full stilling som HMS-konsulent. Videre har vi en person i stilling som sosialombud med fokus spesielt rettet mot langtidssyke, attføringsarbeid, omstilling m.v.. Selskapets valgte hovedverneombud arbeider i full stilling som verneombud. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært godt, og har bidratt positivt til arbeidsmiljøet og driften for øvrig. I 3 var sykefraværet 12,7 %. I 2 var sykefraværet 13,5 %. Denne utviklingen ser styret positivt på. 14:00

7 12 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 13 Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Ragnhild Hedemann Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef Gaia Trafikk inngikk 1. januar 3 en samarbeidsavtale med Trygdeetaten, og ble fra samme datoen IA-bedrift (inkluderende arbeidslivvirksomhet). Samarbeidsavtalen bygger på intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Vår målsetting er som følgende: Gjennom langsiktig og kontinuerlig fokus på vårt totale arbeidsmiljø søke å øke trivselen blant våre ansatte, og der igjennom redusere bedriftens sykefravær. Det er totalt rapportert 28 personskader på egne ansatte i 3 mot 44 i 2. Noen av skadene har medført lengre sykmeldinger. Det forventes ikke at disse skadene vil føre til alvorlige ettervirkninger for de personer som har vært involvert. Selskapet har definerte rutiner som følges etter en ulykke. Dette er et høyt prioritet arbeid, som også skal virke forebyggende i forhold til å unngå skader i fremtiden. Det er viktig for selskapet å ha en god sikkerhetskultur. Våre beredskapsrutiner har derfor vært nøye gjennomgått de siste årene. Vi har også hatt flere beredskapsøvelser. Den siste øvelsen hadde vi høsten 3. De fleste materielle skader har oppstått i bytrafikken. Redusert skadefrekvens på våre busser er en høyt prioritert oppgave. Det har ikke oppstått noen store skader. Det er viktig for selskapet å ha en god sikkerhetskultur. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling, som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets ansatte er 182 kvinner. Av styrets ti medlemmer er tre kvinner. Lønns- og arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Støy og utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Konsernet har omkring 400 busser og andre kjøretøy som til sammen kjørte 19 millioner kilometer i 3. Det ble totalt forbrukt syv millioner liter diesel. Selskapet bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (miljødiesel). I tillegg har selskapet 36 busser i full drift som går på naturgass. Deler av produksjonen til Gaia Trafikk utføres med trolleybusser. Trolleybusser er dyrere i anskaffelse og drift sammenliknet med vanlige dieselbusser. Gaia mottar derfor et ekstraordinært tilskudd til trolleydriften fra Bergen kommune. I 3 ble det anskaffet seks nye trolleybusser. Bussene er meget godt mottatt av våre kunder. Fremtidig utvikling Gaia undertegnet en ny kvalitetskontrakt med Hordaland fylkeskommune i 3. Kontrakten gjelder fra 1. januar 4 til 31. desember 7. Kontrakten bygger på de samme prinsippene som den avtalen vi har hatt de siste fire årene innenfor ordinær rutetrafikk. Det vil fortsatt bli brukerundersøkelser på bussene. Et markedsrettet produkt med økende kvalitet blir derfor et viktig fokus for selskapet. I 3 undertegnet Gaia i samarbeid med HSD en avtale med Hordaland fylkeskommune om anskaffelse av nytt billetteringssystem. Dagens billetteringssystem ble tatt i bruk i 1987, og oppfattes som foreldet. Et nytt system har som mål å redusere billetteringstiden, og derigjennom også redusere reisetiden. Fra og med 4 vil Bergen kommune overta ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, mens fylket beholder ansvaret for trafikken i de andre kommunene i Hordaland. For Gaia betyr dette at kvalitetskontrakten med fylket vil gjelde for vår kjøring i Os Kommune (ca 10 % av produksjonen). For trafikken i Bergen (ca 90 % av produksjonen) må det inngåes en ny kontrakt med Bergen kommune som har vedtatt å videreføre prinsippene i kvalitetskontrakten. Vi forventer at tilpasningene av avtalen vil bli fullført i løpet av de første månedene i 4. Dette gjelder også prosessen rundt nytt billetteringssystem. Utvikling og kompetanseheving hos alle som jobber i Gaia Trafikk har også i 3 vært høyt prioritert. Verdiene i forretningsideen som miljøvennlig, trygg og moderne er viktige i kommunikasjonen med de ansatte. I 3 startet vi et prosjekt hvor defensiv kjøring står sentralt (290 ansatte har i denne forbindelse gjennomført et kurs i 3). Dette vil bli videreført i 4. Lederutvikling blir også et viktig satsingsområde. Bergen kommune ønsker å satse på en bybane i Bergen. Styret har derfor fokusert på mulige løsninger for kunne integrere buss og bane, og vil fortsette å prioritere dette høyt i året som kommer. Vi vil også se på muligheten for buss som et godt samfunnsøkonomisk alternativ til en bybane. Styret har de siste årene jobbet med å videreutvikle selskapets strategi, herunder aksjonærpolitikk og synliggjøring av de underliggende verdiene i selskapet. Som et ledd i dette blir Gaia omorganisert med virkning fra 1. januar 4. Dagens divisjoner, rutetrafikk, reiser (fly-, tur-, og kystbuss), verksted og eiendom, legges ut i egne aksjeselskaper. Vi får dermed en konsernmodell hvor fellesfunksjonen vil ligge igjen i morselskapet. Markedet synes å ha reagert positivt på styrets vedtatte strategier. Dette gjenspeiles i en betydelig økning i aksjenes omsetningsverdi. Gaia Trafikk har ikke noen formell strategisk allianse med andre selskaper. Dette er et område styret vil ha fokus på i tiden som kommer. Resultat, marked, investering, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet økte fra 502,9 mill. kr. i 2 til 517,4 mill. kr. i 3. Årsresultatet ble + 12,2 mill. kr. mot + 11,8 mill. kr. i 2. I forbindelse med omorganiseringsprosessen av Gaia har det påløpt en del ekstraordinære kostnader i 3. På denne bakgrunn er styret fornøyd med resultatet for 3. Antall reisende i divisjon rutetrafikk, eksklusiv skolereiser, var 21,5 millioner i 3. Dette er en nedgang på reiser og tilsvarer en relativ nedgang på 1,92 % i forhold til 2. Nedgangen i antall passasjerer varierer i de ulike månedene. På grunn av to takstøkninger i løpet av et halvt år, 1. juli 2 og 1. januar 3, var passasjernedgangen ventet. Mot slutten av året registrerte vi at nedgangen flatet ut. Som en følge av takstfrys 1. januar 4 forventer vi en mer positiv trafikkutvikling i 4. Turkjøring har satset på egenproduserte turer. Turene markedsføres via egne kataloger og messer arrangert i samarbeid med aktuelle reisemål. En del av turproduksjonen er konsentrert om kjøring for skoler, bedrifter med lokal forankring, sightseeing og transfer for besøkende turister i Bergen med utgangspunkt i Flyplassen, Jernbanen, Hurtigruten og cruiseskip. Omsetningen ligger på samme nivå som året før. Flybussen har et tilfredsstillende resultat i 3. Rutetilbudet er opprettholdt. Det var foretatt en takstøkning i oktober. Kystbussen har hatt en god trafikkvekst og rutetilbudet er utvidet til timesavganger. Det har vært gjort et betydelig markedsarbeid og tiltak/aktiviteter er planlagt for å møte nye aktører som har varslet at de ønsker å starte opp parallell rute i løpet av 4. Gaia Reiser AS hadde et godt driftsår i 3 og inngikk flere kontrakter på transporttjenester. Selskapet opererer i et konkurranseutsatt marked. I februar 4 mistet Gaia Reiser i anbudskonkurranse sin andel av syketransport. Parkeringsbussen er et gratis busstilbud for publikum i sentrum etablert av Bergen Parkeringsselskap i 3. Denne kjøringen vant Gaia i anbudskonkurranse. Ruten går mellom Bergen busstasjon og Nøstet og kjøres med spesielt innkjøpte lavgulv småbusser. Tilbudet har blitt meget populært og brukes av ca reisende daglig. De samlede investeringene i konsernet i 3 var på,9 mill. kr. Konsernets likviditetsbeholdning pr var 25,7 mill. kr. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Den langsiktige gjelden er øket med 35,8 mill. kr. i 3, og var 51,6 mill. kr. pr Denne økningen må sees i sammenheng med en ekstraordinær investering i seks nye trolleybusser. Pr var konsernets kortsiktige gjeld 128,4 mill. kr. På samme tidspunkt var omløpsmidlene 68,6 mill. kr. Gaia Trafikk har en avtale med sin bankforbindelse om mulighet til å øke den langsiktige gjelden til 135 mill. kr. Den finansielle stillingen er derfor god. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele 3. Ved utgangen av 3 var totalkapitalen 288,8 mill. kr., sammenliknet med 259,7 mill. kr. året før. Egenkapitalprosenten pr var 29,9 %, sammenliknet med 29,8 % pr Årsresultat og disponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Gaia Trafikk: Utbytte kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Pr var selskapets frie egenkapital 60,1 mill. kr. Styret vil takke de styrerepresentantene som har gått av i løpet av 3. Styret takker også alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser for et godt samarbeid til beste for Gaia Trafikk i 3. Bergen, 24. februar 4: Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Ragnhild Hedemann Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef

8 07:00 Resultatregnskap ÅRSRAPPORT :00 MORSELSKAP KONSERN 2 3 Note Note 3 2 Driftsinntekter 14: Trafikkinntekter ,15 Salg av tjenester til Hordaland fylke 11, Trolleybusstjenester Andre inntekter Sum driftsinntekter :00 16:00 Driftskostnader Distansekostnader ,8 Lønn og sosiale kostnader 3, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsoverskudd :00 20:00 Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Netto finansinntekt Ordinært overskudd før skatt :30 Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Overføringer: Foreslått utbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer Opplysninger om avgitt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag

9 Balanse pr. 31. desember Balanse pr. 31. desember ÅRSRAPPORT 3 17 MORSELSKAP KONSERN MORSELSKAP KONSERN 2 3 Note Note Note Note 3 2 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Transportmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer EGENKAPITAL Innskutt egenkapital ,14 Aksjekapital 13, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum egenkapital og gjeld desember februar Sum omløpsmidler Sum eiendeler Jan Arvid Refseth Styrets leder Magne Revheim styremedlem Per Eystein Thue styremedlem Inger-Berit Strømsnes styremedlem Lisbeth Axelsen styremedlem Gisle Didriksen styremedlem Ragnhild Hedemann styremedlem Frode Sælen styremedlem Leif Jørgen Ulvatne styremedlem Jan Sivertsen styremedlem Arne Buanes konsernsjef

10 18 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 19 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper MORSELSKAP KONSERN Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsm Utbetalinger ved økning av aksjer Tilbakebetaling av lån Utbetalinger ved utlån Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter Kontanter ved periodens start Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gaia Trafikk AS og datterselskapene, Gaia Reiser AS, Gaia Bergen AS, Gaia Buss AS, Bergen Sporvei AS, Gaia Verksted AS, Gaia Transaksjon AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS, Gaia Eiendom Nyborg AS og Gaia Eiendom Fana AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Egne aksjer Selskapet er eier av egne aksjer i Gaia Trafikk AS. Aksjene er i samsvar med God Regnskapsskikk redusert i selskapets innskutte egenkapital med relativ andel av pålydende verdi. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutning. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver fra livsforsikringsselskapet. Se også note 8. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført Kontanter ved periodens slutt

11 20 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 21 Note 1 Bankinnskudd Note 4 aksjer, aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap m.v. I posten inngår bundne innskudd med NOK Av dette utgjør skattetrekk NOK For konsernet er tallene henholdsvis NOK og NOK Note 2 Varer GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Varer Drivstoff Deler, rekvisita Sum Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mm. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Lønnskostnader Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 1170 ansatte i morselskapet og 1175 ansatte i konsernet. Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Bedriftsfors. Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Konsernsjef har inngått egen pensjonsavtale i forbindelse med ansettelsen. Dette gjelder også tidligere viseadministrerende direktør (VAD) i Pan Trafikk AS. Disse avtaler har betingede ytelser utover den kollektive pensjonsforsikringen. Avtalene gjøres gjeldende fra år, under forutsetning av at de er ansatt i selskapet ved fylte 62 år. Avtalen med VAD i Pan Trafikk AS er blitt effektiv fra og med 0. Hele denne forpliktelsen er avsatt i regnskapet for 0. I tillegg er også hele forpliktelsen vedrørende konsernsjef sin pernsjonsavtale avsatt. Det er ikke inngått andre avtaler med konsernsjef eller styrets leder om å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/ tjenesteforholdet. Det foreligger heller ingen avtaler som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Ledende ansatte har lån i selskapet på tilsammen kr for erverv av bil. Disse lånene avdras over syv år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til konsernsjef, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenskapital. Honorar til revisor utgjorde for morselskapet i 3 NOK for revisjonstjenester og NOK for revisjonsrelaterte tjenester, NOK for skatt/mva og NOK for annen bistand. Alle tall er eksklusiv mva. Honorarer til revisor utgjorde for konsernet i 3 NOK for revisjonstjenester, NOK for revisjonsrelaterte tjenester, NOK for skatt/mva og NOK for annen bistand. Alle tall er eksklusive mva. Det er foretatt en samlet vurdering av selskapets aksjer i børsnoterte selskap og andre selskap. Omløpsaksjer: Selskapets navn Antall Kostpris Markeds- Bokført Utbytte aksjer verdi verdi Den Norske Bank ASA Aksjer i datterselskap: Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel Gaia Reiser AS Bergen 100% 100% Gaia Bergen AS Bergen 100% 100% Gaia Buss AS Bergen 100% 100% Bergen Sporvei AS 1997/3 Bergen 100% 100% Gaia Verksted AS Bergen 100% 100% Gaia Transaksjon AS Bergen 100% 100% Gaia Eiendom Mannsverk AS Bergen 100% 100% Gaia Eiendom Nyborg AS Bergen 100% 100% Gaia Eiendom Fana AS Bergen 100% 100% Sum Aksjer i tilknyttet selskap og andre anleggsaksjer Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel (02) 3(02) Bergen Busstasjon A/L Bergen 52% 43% * 0* Åsane Trafikkskole A/S Bergen 49% 49% * Hordaland Kollektivservice AS Bergen 40% 40% * 2 297* Nygårdstangen AS Bergen 28% 28% * * Arsana AS Bergen 27% 27% * * Aksjer i selskaper med under 20% eierandel HSD ASA Bergen 0,01% 0,01% TFDS ASA Bergen 0,01% 0,01% Osøyro AS Os 0,55% 0,55% Fjord Norge AS Bergen 0,48% 0,48% Nor - Way Bussekspress AS Bergen 2,22% 2,22% Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen 1,04% 1,04% Sum Aksjene regnskapsføres etter kostmetoden. * Basert på tall fra regnskapsåret 2

12 22 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 23 Note 5 Fordringer og gjeld Note 6 Varige driftsmidler GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld Sum Pr bestod Gaia Trafikk AS sine langsiktige lån av et lån med flytende rente i Den norsk Bank på NOK 15 mill. og langsiktig gjeld på NOK 0,6 mill. i forbindelse med leiekontrakt (Rimi). Den norske Bank har sikkerhet i selskapets eiendom på Mannsverk, mens Sparebank 1 Vest har sikkerhet i vognparken. Ingen av lånene har en fast avdragsprofil. Lånet i Sparebank 1 Vest kan økes og reduseres avhengig av finansieringsbehov. Pr var lånesaldo NOK 6 for morselskapet og NOK 36 mill. for konsernet. Gaia Trafikk AS er innvilget en rest trekkrettighet på inntil NOK 125 mill. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Bygg Mannsverk (Bokført verdi) Transportmidler (Bokført verdi) Sum KONSERNET Varige driftsmidler Tomter/bygg Transport Maskiner og Sum varige og annen midler inventar driftsmidler fast eiendom Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter enten lineære eller saldo avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Levetid Avskrivningsats * Bygninger og annen fast eiendom år 2-5 % * Transportmidler 3-7 år % * Maskiner og inventar 3-15 år 6-33 % * Tomter 0 år Avskrives ikke Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap GAIA TRAFIKK AS Note 6 Varige driftsmidler GAIA TRAFIKK AS Varige driftsmidler Tomter/bygg Transport Maskiner og Sum varige og annen midler inventar driftsmidler fast eiendom Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Fordringer 3 2 Kundefordringer Andre fordringer Sum Fordringene inkluderer konsernbidrag til/fra datterselskaper i 3. Gjeld 3 2 Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Annen kortsiktig gjeld inkluderer konsernbidrag til datterselskaper i 3.

13 24 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 25 Note 8 Pensjoner Note 9 Skatt Som følge av fusjonen i 1998 hadde Gaia Trafikk AS en todelt pensjonsordning frem til Tidligere ansatte i Pan Trafikk var medlem i en kollektiv pensjonsordning i et privat livsforsikringsselskap og omtales under som den private ordningen. Tidligere ansatte i Bergen Sporvei (BS) var medlem i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Fra og med er alle ansatte i Gaia Trafikk AS medlem i den private ordningen. Dette gjelder imidlertid ikke tidligere BS ansatte som var delvis uføre eller sykemeldte på utmeldingstidspunktet fra BKP. Disse kan ikke meldes inn i den private ordningen før de er friskmeldt. Gaia Trafikk AS har søkt om fortsatt medlemskap i BKP for denne gruppen ansatte. Dette medlemsskapet er nå innvilget. Antall rettighetshavere i pensjonsordningen inklusiv AFP, ikke forsikrede ordninger og pensjonsordning for direktører er Syv ansatte har gått av med gavepensjon kombinert med AFP. Den totale forpliktelsen vedrørende disse frem til de har fylt 67 år er beregnet til 2,8 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette er regnskapsmessig avsatt. Under følger beregninger vedrørende pensjonsordningen, samt sammensetning av selskapet netto pensjonskostnad: Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger: 3 2 Diskonteringsrente 7,00% 7,00% Forventet avkastning 8,00% 8,00% Lønnsregulering 3,30% 3,30% Pensjonsregulering 2,50% 2,50% G-regulering 2,50% 2,50% Turnover 4,00% 4,00% Uttakstilbøyelighet AFP år 50,00% 50,00% Netto pensjonsmidler privat ordning : 31/12/03 31/12/02 Brutto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse Tilleggsinnbetalt til permiefond inkl. arbeidsgiveravgift Avsatt avkastning utover 8 % Estimert G - og lønnsregulering ikke hensynstatt i aktuarberegning Overfinansiert pensjonsforpliktelse Brutto forpliktelse AFP inkl. arbeidsgiveravgift Ikke forsikrede ordninger inkl. arbeidsgiveravgift Pensjonsordning direktører / andre Pensjonsforpliktelser Sammensetning av periodens pensjonskostnader: 31/12/03 31/12/02 Endring i netto pensjonsmidler Pensjonspremie til BKP inkl. arbeidsgiveravgift Andre kostnader knyttet til egenandel AFP m.m Periodens netto pensjonskostnad GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Underskudd til fremføring føres direkt mot balansen Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller *) Ligningsmessig underskudd Konsernbidrag fra mor til datter Endring i midlertidige forskjeller Avrunding Årets skattegrunnlag % skatt Godtgjørelse på utbytte i år Sum betalbar skatt i balansen Oversikt over midlertidige forskjeller (utlignbare): Driftsmidler Tomter Lager Utestående fordringer Gevinst & tapskonto Overfinansiert pensjonsforpliktelse Diverse avsetninger Aksjer Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller (utlignbare): % utsatt skatt/ (-) utsatt skattefordel Oversikt over midlertidige forskjeller (ikke utlignbare): Pensjonsforpliktelser Sum midlertidige forskjeller (ikke utlignbare): % Utsatt skattefordel Sum utsatt skatt/ (-) utsatt skattefordel i balansen Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: GAIA TRAFIKK AS KONSERNET 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Mottatt godtgjørelse på utbytte Beregnet skattekostnad * Inkluderer: ikke fradragsberettigede kostnader, som for eksempel representasjon, gaver og kontingenter.

14 26 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 27 Note 10 Garantiansvar Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon GAIA TRAFIKK KONSERNET Avgitt garantier til Hordaland fylkeskommune for ruteløyve Reisegarantifondet Garanti avgitt ved busskjøp Avgitt garanti for turvognløyve i EØS - område Sum Note 11 Salg av tjenester til Hordaland fylke Denne posten inneholder det beløpet Hordaland fylkeskommune betaler til selskapet for å kompensere for manglende inntekter gjennom takstsystemet. Fylket gir ikke lenger et særskilt tilskudd til salg av ungdomskort. Den økonomiske virkningen av denne ordningen er inkludert i driftstilskuddet. Deler av produksjonen i Gaia Trafikk AS sitt ruteområde utføres av undertransportører. Kostnadene til disse dekkes av fylket. Dette beløpet er også ført under denne posten, jfr. note 15. Note 12 Andre driftskostnader Posten inneholder assuranse og avgifter, drift og vedlikehold av eiendommer, administrasjonskostnader som kontorrekvisita og IT, billetter og kort, markedsføring og konsulentbistand. Note 13 Egenkapital GAIA TRAFIKK AS Aksje Egne Overkurs- Annen Sum kapital aksjer fond EK EK pr Egenkapital pr Avsatt til utbytte Årets resultat Egenkapital pr GAIA TRAFIKK AS KONSERN Sum EK Egenkapital pr Avsatt til utbytte Årets resultat Egenkapital pr Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført A-aksjer Sum Gaia Trafikk har 927 aksjonærer pr Oversikt over de største aksjonærene pr : A-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel/ Innflytelse Bergen Kommune ,6 % 35,0 % HSD ASA ,9 % 9,1 % YTF ,3 % 8,4 % Os Kommune ,4 % 7,3 % Strømberg Gruppen AS ,2 % 1,3 % Sum ,4 % 61,2 % Øvrige (eierandel < 1%) ,6 % 38,8 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Bergen Kommune har i følge selskapets vedtekter bare lov å stemme for 35 % av samlet aksjekapital, mot en eierprosent på 43,6 %. Aksjer eiet av konsernsjef, selskapets styre, bedriftsforsamling og revisor pr : Styre Antall aksjer Styreleder: Jan Arvid Refseth 0 Nestleder: Magne Revheim Medlemmer: Per Øystein Thue 0 Ragnhild Hedemann 0 Inger-Berit Strømsnes Lisbeth Axelsen 0 Gisle Didriksen Jan Sivertsen 0 Leif Jørgen Ulvatne 0 Frode Sælen Konsernsjef Antall aksjer Arne Buanes 8 Revisor Antall aksjer Ernst & Young AS 0 Bedriftsforsamling Antall aksjer Medlemmer Ottar Skarstein 600 Hildur Karin Disen 0 Helge Nordvik 600 Lars J. Kaland Peder Mellingen Laila H. Kjeseth 700 Anders Hjelle 0 Per Inge Vannebo 0 Siri Myrvoll 0 Liv Røssland 0 Borghild Lieng 0 Monica Mæland 0 Tom Waardal 0 Jarle Kaland 0 Helge Myking 0 Roy Mikalsen 0 Bjørn Fjeldberg 0 Dagfinn Haga 100 Varamedl. styret Antall aksjer Marianne Bergflødt 0 Atle Bønes Heidi Havelin 0 Liv Glaser 0 Arne Skjelbred 700 Astrid Leikvoll 0 Arvid Birkeland 2 0 Harald Grimelund 0 Ole-Johnny Dale 100 Erik Bauge 0 Varamedl. bedriftsfors. Otto Kjellby 100 Steinar Knoph Sissel Haugland Ingunn Skage Magnus Blindheim 0 Leiv Prestegård Gustav Bahus 0 Margareth H. Kleppe 0 Sverre Tvinnreim 0 Arnulf Svanevik 0 Jan Johnson 0 Bjørn Frode Schelderup 0 Aud Askeland 0 Trond Utvær 0 Asbjørn Hærø 100 Jette L. Hansen 0 Bernt Inge Vederhus 0 John-Magne Halhjem 0 Bjarne Kaland 0 Benedikte Bilsbak 0

15 28 ÅRSRAPPORT 3 Note 15 Driftsinntekter GAIA TRAFIKK KONSERNET Virksomhetsområder Trafikkinntekter Turkjøring Ekspressruter Sum trafikkinntekter Driftstilskudd Undertransportører Tilskudd studentkort Salg av tjenester til Hordaland fylke Trolleybusstjenester Verkstedstjenester Salg av driftsmidler Diverse andre inntekter Sum andre inntekter Sum driftsinntekter BEDRIFTSFORSAMLINGENS INNSTILLING I møte 27. april 4 har bedriftsforsamlingen gjennomgått årsoppgjøret for 3 og anbefaler: Årsberetning for 3 godkjennes Resultatregnskap og balanse for 3 godkjennes Årsoverskuddet disponeres slik styret har foreslått Ottar Skarstein bedriftsforsamlingens leder

16 30 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 31 DIVISJON RUTETRAFIKK 3 ble et år hvor viktige deler av Gaia Trafikks rammebetingelser ble avklart. I første halvår 3 ble det klart at Hordaland fylkeskommune ville forlenge ordningen med Kvalitetsavtale for fire nye år fra 1. januar 4, og nye avtaler ble fremforhandlet. I midten av 3 ble det også klart at Bergen kommune, i første omgang som en prøveordning på fire år, fikk overført forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra Hordaland fylkeskommune. For Gaia Trafikk betyr dette at ca 90 % av avtaleforholdet er regulert gjennom Kvalitetsavtalen i forhold til Bergen kommune. De resterende 10 % av avtaleforholdet med Hordaland fylke gjelder bussrutene til Os kommune. På slutten av 3 mottok selskapet den gledelige beslutningen at både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune vedtok å fryse takstene fra 1. januar 4. Erfaring tilsier at dette vil bli godt mottatt av kundene, og en venter at dette skal påvirke trafikkutviklingen positivt i løpet av 4. På generalforsamlingen i Gaia Trafikk AS i juni 3, ble det vedtatt at man skulle omorganisere selskapet til konsernmodell, hvor divisjon Rutetrafikk ville bli eget aksjeselskap. Denne beslutningen førte til at det siste halvår 3 ble brukt mye tid på å klargjøre organisasjonen til å bli en selvstendig enhet, slik det er beskrevet nærmere nedenfor. Marked I 3 reiste i alt 23 millioner passasjerer med Gaias rutebusser. Dette er en nedgang i forhold til 2 på drøye passasjerer. På grunn av to takstøkninger i løpet av et halvt år, 1. juni 2 og 1. januar 3, var passasjernedgangen ventet, og viste seg å være i en størrelsesorden en erfaringsmessig kan anta ved to takstøkninger. Mot slutten av året ble det registrert en tendens til at nedgangen var i ferd med å flate ut. Dette, kombinert med takstfrysen fra 1. januar 4, ventes å gi en mer positiv trafikkutvikling i 4. Til tross for en generell nedgang i antall reisende i 3, er det likevel grunn til å trekke frem en positiv trend. Det er registrert at de faste kundene, representert ved ulike periodekort, økte i antall. Dette har nok flere årsaker, men de viktigste er at periodekort generelt har hatt en lavere prisstigning enn andre billettkategorier de senere år. I tillegg er det fra myndighetenes side blitt satset spesielt på studenter og skoleungdommer gjennom subsidierte studentkort og ungdomskort. Samlet er det en økning i periodekortbruk på drøyt reiser. Som en del av Kvalitetsavtalen med Hordaland fylkeskommune ble det i 3 gjennomført to kvalitetsmålinger. Målingene viser kundenes tilfredshet i forhold til kvaliteten på tilbudet. På samme måte som i 1 og 2 kunne Gaia Trafikk registrere en positiv utvikling i disse målingene. Ruteopplysning på Internett og SMS Det ble i løpet av 3 nedlagt et betydelig arbeid i å få på plass en ny og moderne søkemulighet for ruteopplysning på Internett og SMS. Den nye søkemotoren er basert på dataverktøyet HAFAS, som benyttes til lignende tjenester over store deler av Europa. Her kan kundene søke på alle rutetidene i Hordaland. Man kan også definere egen reisestrekning og få oppgitt en personlig tilpasset rutetabell. Dette er et verktøy som gir kundene mange muligheter, samtidig som tjenesten stadig vil være i utvikling. Det ble i løpet av 3 satt prøvedrift på det nye systemet og dette ble godt mottatt. Uten at dette var bekjentgjort til våre kunder registrerte vi likevel i desember måned pålogginger på databasen. Full drift på HAFAS forventes å komme i gang i løpet av første halvår 4. Høsten 4 vil vi også ta i bruk en annen modul av HAFAS som gir muligheter for selskapet internt å utarbeide layout og redigere ruteheftene. Dette vil redusere kostnader i forbindelse med produksjon og trykking av rutehefter. Ruteomlegginger Generelt ble rutetilbudet holdt stabilt gjennom 3. Rutestrukturen som ble lagt 18. februar 2 ble videreført i 3. Gjennom øremerkede tilskudd fra staten, Hordaland fylke og Bergen kommune, ble det også mulig å videreføre ekstrasatsingen på Kokstad/Sandsli, samt satsingen på økt frekvens på hovedlinjene. I forbindelse med sommerrutene 3 ble det gjort en tilpasning til etterspørselen som innebar at rutetilbudet ble redusert ned mot 50 % i de seks midterste ukene i skolens sommerferie. Før oppstart av sommerrutene ble det gjennom en omfattende kampanje informert om det reduserte tilbudet. Kampanjen medvirket til at kundene var godt informert om endringene, og det kom få klager i forbindelse med det reduserte rutetilbudet. Fremkommelighet Redusert og variabel fremkommelighet er et stadig tilbakevendende problem i forbindelse med rutekjøringen. Dette påvirker reisetiden på en negativ måte. Det gjør det også vanskelig å fastsette eksakte rutetider som både kunder og sjåfører kan forholde seg til. Spesielt vanskelig har fremkommeligheten vært i deler av Bergen sentrum og i deler av Bergen sør. I løpet av 3 har noen strekninger i sentrum blitt ferdigstilt. Blant annet er det anlagt kollektivfelt fra Lars Hilles gate til Torget. Fortsatt pågår en del anleggsarbeid i forbindelse med Bergensprogrammet, og fremkommeligheten er naturlig nok spesielt vanskelig når arbeidet pågår. Gaia Trafikk ser imidlertid frem til ferdigstillelsen av de arbeider som nå er i gang. Når det gjelder Bergen sør er det en del kollektivfelt som nå er ferdigstilt i Ytrebygda. Dette begynner å hjelpe på bussenes fremkommelighet i området. Den største effekten på fremkommeligheten i området ventes imidlertid når kollektivprioriteringen i området Kokstad nord og langs Flyplassvegen mellom Kokstad-Rådal er ferdig i slutten av 4. Nye trolleybusser og omlegging av traseen for linje 2 I løpet av juni-juli 3 ble det satt i drift seks nye trolleybusser. Dette var en viktig milepæl i trolleybussenes historie. Bussene er leddbusser av type lavgulv, og har fire dører som er selvbetjent av de reisende. Bussene er blitt godt mottatt av både kunder og sjåfører. I forbindelse med opparbeidelsen av Strandgaten og andre omlegginger i Bergen sentrum, ble trolleybusstraseen for linje 2 i sentrum endret til å kjøre via Strandkaien og tilbake via Strandgaten. Også denne endringen er blitt godt mottatt av kundene. Sikkerhet og kjøreadferd - kompetanseutvikling I 3 gjennomførte Gaia Trafikk en omfattende kompetanseutvikling internt i regi av Gaiaskolen. Utviklingskursets trinn II besto av sjåførsamlinger hvor det ble fokusert på kjøreadferd, sikkerhet og holdninger i trafikkbildet. Dette var også relatert til konkrete målsettinger i budsjettet for 3 vedrørende reduksjon i antall skader og drivstofforbruk, som en del av prosjektet PROFT. I tillegg til Utviklingskursene ble det også satset på sikkerheten for sjåførene og kundene gjennom kurs i brann og førstehjelp for sjåførgruppen, samt også kurs i hvordan våre sjåfører best mulig skal håndtere situasjoner med ran, vold trusler og lignende. Kompetanseutviklingen vil fortsette med samme fokus i 4. Divisjon rutetrafikk eget AS i 4 I forbindelse med omorganiseringen av Gaia Trafikk til konsernmodellen, vil også divisjon Rutetrafikk bli et eget aksjeselskap med navnet Gaia Buss. I den anledning var det gjennom hele 3 et omfattende arbeid med ny organisering og klargjøring av divisjonen til å bli en selvstendig enhet. Hovedoppgavene besto i å klarlegge den nye organisasjonen, samt å utarbeide de nødvendige interne leveranseavtaler mellom morselskapet Gaia Trafikk og de nye aksjeselskapene, og også mellom datterselskapene. Den nye organiseringen var på plass til 1. januar 4 og første fase av arbeidet med interne leveranseavtaler er ferdigstilt. Arbeidet med å videreutvikle og evaluere disse avtalene vil fortsette i 4. Våre hovedutfordringer i 4: Etablere, drive og videreutvikle Gaia Buss AS som et eget selskap. Ivareta avtaleforholdet gjennom de nye kvalitetsavtalene med Bergen kommune og Hordaland fylke. Holde fokus på marked og kvalitet, og fortsatt forbedre oss i forhold til kvalitetsmålingene. Innholdet i de nye Kvalitetsavtalene gir oss økte utfordringer både i forhold til kundetilfredshet og kvaliteten på de tjenestene Gaia Buss skal levere. Like viktig blir det også å ha fortsatt fokus på kostnadseffektivitet i den produksjonen som ligger til grunn for rutetilbudet. Holde fokus på sikkerhet og kjøreadferd med tanke på å redusere antall skader og nestenulykker. I denne forbindelse vil vi fortsatt satse på kompetanseutvikling av våre sjåfører. I budsjettene ligger det konkrete mål for reduksjon av skader og dieselforbruk. Fortsette arbeidet med anskaffelse av nytt elektronisk billetteringssystem. Det ble i 3 fattet vedtak i Hordaland fylke om at man skulle inngå avtale med Gaia Trafikk og HSD om at selskapene skulle stå for anskaffelse og innkjøp av nytt billetteringssystem i Bergen og Hordaland. Prosjektet ble startet opp i 3 og er et samarbeid mellom Gaia, HSD, Hordaland fylke og Bergen kommune. Målet er at man i løpet av 4 spesifiserer nytt system, slik at man i løpet av 5 er klar til å inngå avtale med leverandør og starte opp med drift av nytt billetteringssystem rundt årsskiftet 5/06.

17 07:00 ÅRSRAPPORT :10 med utgangspunkt i Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Gaia Reiser AS 11 % Motorer Girkasser Forsikring 2 % Deleforbruket de siste 2 år Luftbremsesyst. 10:00 14:00 16:00 Andre 1 % 17:00 Gaia Buss AS 86 % 20:00 22:30 81 Karosseri Snitt 2 Snitt 3 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå 84 Glass-Lister Nettodieselpris 100 utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Forbruk/mil Gaia Reiser AS 11 % Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Motorer Girkasser Forsikring 2 % Deleforbruket de siste 2 år Luftbremsesyst. Andre 1 % Gaia Buss AS 86 % 81 Karosseri Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Gaia total 1 Gaia total 2 Gaia total 3 Snitt 2 Snitt 3 84 Glass-Lister DIVISJON REISER 0 Flybussen Trafikken har vist en jevn stigning gjennom året og veksten ble 4,2 % i 3. Flytrafikken over Flesland viste i samme periode en vekst på 1,2 %. Konkurransen i luftfarten har stimulert trafikken med Flybussen. Veksten har fortsatt i inneværende år. Fra april måned ble det innført en gunstig overgangsbillett mellom rutebuss og Flybussen i hele Gaias ruteområde, og dette tilbudet benyttes av stadig flere. Fra Årsomsetning TTB mai måned ble Strandkaiterminalen nytt stoppested for alle avganger til Flesland etter ønske fra hotellene på sydsiden av Vågen I inneværende 1999 år 0 har et 1 turbilselskap 2 3 søkt Bergen kommune om tillatelse til å kjøre flybuss mellom sentrum og Flesland i den mest trafikksterke tiden. Kundeutvikling Flybuss Turkjøring Året har gitt økt satsing på egenproduserte Forsikring Kundeutvikling turer. 2 % Turene Kystbussen markedsføres via 1999 egne kataloger og på messer arrangert i 0 samarbeid 3 2 Gaia Reiser AS med aktuelle Andre 11 % reisemål. 1 % En annen viktig del av turproduksjonen er kjøring for skoler og bedrifter med lokal forankring. I tillegg er det i flere år satset 0 på turkjøring, Gaia sightseeing Buss AS og transfer for besøkendeturister 86 % i Bergen med utgangspunkt i Bergen Lufthavn Flesland, Bergen jernbanestasjon, Hurtigruten og cruiseskip Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total Kystbussen HSD overtok Haugaland Buss pr. juli måned og det gode samarbeid om ruten fortsetter Kundeutvikling med Flybuss de gjenværende selskaper Connex Vest og Gaia. Trafikken har fortsatt å øke og endte på en vekst på 3,4 % over , tross økt konkurranse fra Flaggruten og flyselskapene. Trafikkveksten har fortsatt inn i det nye år. I alt fire parallelle konsesjoner er nå tildelt i konkurranse med Kystbussen. I tillegg er det gitt en ny hurtigbåtkonsesjon. Kundeutvikling Kystbussen Januar Februar Mars April Mai Juni Juli For å møte ventet konkurranse er rutetilbudet ytterligere forbedret, og fra midten av november ble det innført timesavganger mellom Bergen og Stavanger hver fredag og søndag samt morgen og ettermiddag fra mandag til torsdag. SJÅFØRER Kystbussen kunne i 3 feire 10-årsjubileum og er nå den mest trafikkerte ruten i Nor-Way Bussekspress. Det arbeides med å koordinere ekspressbusstilbudet på hele aksen Kristiansand- Trondheim. Eierstruktur Gaia Trafikk AS Øvrig aksjonærer 35,4 % Årsomsetning TTB Ekspressbuss Bergen-Oslo I desember søkte Gaia Trafikk om konsesjon for å etablere en ny ekspressbussrute mellom Bergen og Oslo. Tildeling av konsesjon ventes i løpet av våren. August September Oktober Desember Total November HELTID DELTID SUM YTF 7,3 % Os kommune HSD ASA Bergen kommune 43,4 % Transporttjenesten Bergen 7,5 % AS (TTB) 6,4 % TTB driver i hovedsak transport av bevegelseshemmede for Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og trygdeetaten i konkurranse med andre aktører i markedet. Virksomheten har gitt tilfredstillende resultater. I løpet av året har oppdragsmengden økt, og TTB har også hatt driftsansvaret for Parkeringsbussen i tillegg til servicelinjene. Med virkning fra februar i inneværende år har dessverre TTB tapt et anbud på syketransport for Helse Vest. Det arbeides med å skaffe nye oppdrag. Parkeringsbussen Ved forrige årsskifte vant Gaia Trafikk anbudet på drift av parkeringsbuss i sentrum i regi av Bergen Parkeringsselskap. Ruten ble startet i midten av juni med avganger hvert tiende minutt mellom Bygarasjen og Nøstet over Strandkaien og Strandgaten. Rutetilbudet er gratis å benytte, og ble straks meget godt mottatt av byens befolkning. Fra ca passasjerer pr. uke i starten er nå trafikken passert Gaia har ansvaret for driften og de fire italienske småbussene har vist seg velegnet for trafikken. Lederskifte Divisjonssjef Svein Eriksen, som har ledet Reisedivisjonen fra etableringen av Gaia Trafikk i 1998, pensjonert seg ved årsskiftet. Som ny daglig leder for Gaia Reiser AS er Rita Brokstad ansatt, og hun tiltrådte stillingen fra 1. januar 4. Årsomsetning TTB ar ar rs ril ai ni li st er er er er al Kundeutvikling Flybuss

18 34 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 35 Divisjon verksted er en støttefunksjon for driftsenhetene. Tjenestene vi leverer skal være konkurransedyktige og av riktig kvalitet. Ved å sette kundens behov i fokus skal divisjonen sikre at både interne og eksterne kunder får god service og den kvalitet de forventer. Året 3 Året 3 har vært preget av en stabil personalsituasjon med lav personalomsetning. Ved årsskiftet var det fem lærlinger i arbeid på bedriftens forskjellige verksteder. Som et ledd i å stimulere og utvikle de ansatte til riktig kompetanse og servicenivå ble det i 3 gjennomført ulike kurs og annen opplæring. Det ble investert ca.1,8 millioner kroner i oppgradering av gamle busser med nytt elektronisk destinasjonssystem og kameraovervåkning. Det betyr at Gaia Trafikk ved utgangen av året hadde 188 busser med elektronisk destinasjonssystem i front, side og hekk, samt 21 busser med kameraovervåkning. Det var en positiv utvikling på deleforbruket, spesielt knyttet til motorer i 3 sammenlignet med 2. Dieselprisen viste i år 3 en oppgang på 3 % i forhold til år 2, og ligger fortsatt på et høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Dieselforbruket totalt sett var i 3 1,7 % lavere enn i år 2. DIVISJON VERKSTED Gassbuss Gaia Trafikk har 36 gassbusser i drift. Ni av disse bussene er av typen laventré. Gassbussene produserte i 3 ca. 2,9 millioner kilometer. I år 1 ble det utarbeidet en evalueringsrapport for gassbussprosjektet, der fire ulike scenarier for prosjektets videreføring ble skissert. Gaia Trafikk anbefaler at gassbussprosjektet fullføres med totalt busser og at det bygges en ny fyllestasjon på Mannsverk eller Fana. Videre anbefales det at prosjektet videreføres med 40 nye busser under forutsetning at staten deltar i finansieringen. Da budsjettet for 4 ble vedtatt var saken ennå ikke ferdig behandlet politisk. Det er imidlertid kommet signaler om at gassbussprosjektet vil fullført med busser og en ny fyllestasjon, og at finansieringen til dette ventes å komme på plass. Selskapet har også gjennom dette året hatt fokus på å oppnå større driftsstabilitet på gassbussene. En del tekniske problemer er løst, men det gjenstår fortsatt noe arbeid. Forventningen til stabilitet er ikke den samme til gassbusser som til dieselbussene, men divisjonen arbeider kontinuerlig med å forbedre dette. Skal naturgass bli en fremtidig drivstoffkilde for kjøretøyer i større skala er man helt avhengig at infrastrukturen rundt gasslevering forbedres. Trolleybusser I mars 2 ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Gaia Trafikk om fortsatt trolleydrift på linje 2. Avtalen går over en 13 års-periode gjeldende fra 1. januar 2. Bergen kommune forplikter seg til å dekke merkostnaden med trolleydriften i forhold til dieseldrift. Gaia Trafikk er meget fornøyd med denne beslutningen. Den samsvarer godt med bedriftens mål for det ytre miljø. Gaia Trafikk fikk i sommer levert seks nye MAN Neoplan trolley leddbusser til linje 2. Bussene er teknologisk sett meget avanserte, noe som har betydd en stor omstilling og kompetanseutvikling for våre mekanikere. Våre busser ble benyttet som mal for tilsvarende busser som skal leveres til Athen i forbindelse med OL i 4. Så langt synes det som om våre kunder og ansatte er fornøyde med bussene. Teknisk sett så har bussene også fungert tilfredstillende. Det er i 3 også bli foretatt investeringer og opprustninger på linjenettet for 2 eren. Med nytt automatisert kryss utenfor anlegget på Mannsverk, nytt opplegg i tunnelen under Haukeland, deler av kjøreledningen er også skiftet ut, samt at linjen er forlenget rundt Strandkaien. Divisjon verksted har nå kunnet beholde og videreutviklet spesialkompetansen på elektrisk drift av busser. En kompetanse som for øvrig er svært parallell til den kompetansen som kreves for å drifte og vedlikeholde en eventuell fremtidig bybane. Rammebetingelser bilbransjen i bevegelse EU har vedtatt en del endringer for å regulere bilbransjen slik at konkurransen mellom aktørene blir større, blant annet følgende: Merkeforhandlere kan etter 1. oktober 3 konkurrere med andre innen Norge og EU. Geografiske monopoler er opphevet. Etter 1. oktober 5 kan man fritt åpne filialer innen Norge og EU. Fra 1. oktober 3 ble det gitt anledning for frittstående verksteder å bli autoriserte merkeforhandlere. Man kan også fritt bruke reservedeler av tilsvarende kvalitet som de originale delene. Resultat blir større konkurranse, oppheving av merkemonopolet og i bransjen tror man at importørleddet vil falle bort. Dette tror man vil bety større enheter regionalisering. (Ref. bank bensinstasjoner) For oss betyr dette en styrket posisjon i forhold til en fremtidig konkurransesituasjon. UTFORDRINGER I 4 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris nivå nivå utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Gjeldende fra 1. januar 4 fisjoneres Gaia Trafikk opp i ulike selskaper, herunder tre driftsselskaper. Divisjon verksted blir til Gaia Verksted AS. Denne omstruktureringen, samt omorganiseringer og nye avtaleformer vil naturlig nok sette sitt preg på 4. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i nivå Gaia Verksteds største utfordringer i 4: Konsolidering av alle endringene som er gjennomført fra 1. januar 4. Skape trygghet og tillit i relasjonene til kunder. Fortsette arbeidet med å få en større andel av reparasjonene fra avhjelpende og over på forebyggende vedlikehold. I denne sammenheng er målet å redusere antallet driftsavbrudd på grunn av tekniske feil mellom hver service. Videre skal standtiden ved driftsavbrudd reduseres. Forbedre systemer for kvalitet og HMS En arbeidsmiljøundersøkelse viser at det stort sett er et godt arbeidsmiljø på verkstedet. Dette vil vi opprettholde og videreutvikle. Vi tror at et godt arbeidsmiljø gir lavere sykefravær, større motivasjon/trivsel, høyere produktivitet og mindre personalomsetning. På nye busser har det skjedd store teknologiske utviklinger, noe som betyr at kompetanseutvikling blir viktig. Populært sagt blir nå prøvelampen byttet ut med en bærbar PC ved reparasjoner på våre nye busser. Mest mulig kostnadseffektiv drift og styrking av konkurranseevnen i forhold til alternative leverandører av verk-stedstjenester. Oppnå en effektiv arealdisponering. Forbruk/mil Forbruk/mil Forbruk/mil Forsikring Forsikring Gaia Verksteds Forsikring kunder2 % 2 % Gaia Reiser AS Gaia Reiser AS 2 % Andre Gaia Reiser 11 % AS Andre 11 % Andre 1 % 11 % 1 % Forsikring 1 % 2 % Gaia Reiser AS Andre 11 % 1 % Gaia Buss AS Gaia Buss AS Gaia 86 Buss 86 % AS % 86 % Deleforbruket de siste 2 år Deleforbruket de siste 2 år Deleforbruket de siste 2 år Deleforbruket de siste 2 år Motorer Motorer Motorer Motorer Girkasser Girkasser Girkasser Girkasser Luftbremsesyst. Luftbremsesyst. Luftbremsesyst. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris nivå nivå utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Nettodieselpris 1 utvikling med utgangspunkt i nivå Luftbremsesyst. Gaia Buss AS 86 % Karosseri Karosseri 81 Karosseri 81 Karosseri Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Gaia total 1 Gaia total 1 Gaia total Gaia 1 total 2 Gaia total 2 Dieselforbruket i Gaia Gaia Trafikk total Gaia 2 total de tre 3siste årene Gaia total 3 Gaia total 3 Gaia total 1 Gaia total 2 Gaia total 3 Snitt 2 Snitt 3 84 Glass-Lister Januar Januar Februar Februar Januar Januar Mars Februar Mars Februar April April Mars Mars Mai Mai April April Juni Juni Mai Mai Juli Juli Juni Juni August August Juli Juli September September August August Oktober September Oktober September November November Oktober Oktober Desember Desember November November Desember Total Total Desember Total Total Snitt 2 Snitt 2 Snitt Snitt Snitt Glass-Lister Glass-Lister 84 Glass-Lister

19 07:00 ÅRSRAPPORT :25 10:00 14:00 16:00 17:00 20:00 22:30 PERSONAL OG ADMINISTRASJON Organisasjonsutvikling med fokus på helse-, miljø og sikkerhet Inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) Gaia Trafikk ble IA-bedrift fra 1. januar 3. De tre første månedene ble brukt til planlegging, informasjon og forberedelser til igangsettingen 1. april 3. Prosjektet har fått tittelen Fra fravær til nærvær. Dette skal være en veiviser i personalomsorgsarbeidet i Gaia Trafikk. Følgende overordnede målsetning for IA-arbeidet er definert: 1) OVERORDNET MÅLSETNING Gjennom kontinuerlig og langsiktig fokus på vårt totale arbeidsmiljø skal vi søke å øke trivselen blant våre ansatte, og der igjennom redusere bedriftens sykefravær. 2) STRATEGI FOR Å NÅ MÅLET 1) Bevisstgjøre organisasjonen om betydningen av IA-arbeidet. 2) Langsiktig planlegging for å nå målet. 3) Intern kompetanseheving i forhold til sykefraværsarbeid og personalomsorg. 4) Oppfølging av HMS og internkontroll (IK) med sikte på å prioritere det fore byggende arbeid. 5) Oppfølging av langtidssykmeldte ar beidstakere. 6) Gjennomgang av allerede etablerte rutiner med sikte på forbedringer. 3) IA-AVTALENS MÅL ER Å: 1) Redusere sykefraværet med 20% innen 31. desember 5. 2) Tilsette flere personer med redusert funksjonsevne. 3) Øke den reelle pensjoneringsalder. Sykefraværet i 3 var på 12,7% totalt i selskapet. Det er en reduksjon på 6% fra 2, da fraværet var på 13,5%. Utviklingen i fraværet viser en økning i fraværet inntil åtte uker, men en reduksjon av langtidsfraværet over åtte uker. Samarbeidet med trygdeetaten i forbindelse med IA-arbeidet har vært godt. Prosjektet har hatt god støtte og bred oppslutning blant de ansatte gjennom linjeledelsen, de tillitsvalgte, hovedverneombudet og den øvrige vernetjenesten. Personalomsetning Arbeidsmarkedet har i 3 vært preget av større stabilitet enn tidligere år. Det har vært relativt enkelt å rekruttere nye sjåfører i de stillinger som har blitt ledige i løpet av året, sammenlignet med tidligere år. Det var ansatte i selskapet pr , hvorav ca ansatte er tilknyttet Gaia Buss og Gaia Reiser. Vi har hatt følgende personalomsetning i selskapet i 3: Sjåfører Heltid Deltid Sum Årstall Ansatte Avgang Netto tilgang Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Det har vært arbeidet målbevisst med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Sosialombudet har vært prosjektleder for IA-prosjektet, og hatt hovedansvar for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Vi har hatt 57 personer på aktiv sykemelding med i alt 122 avtaler. 28 personer er friskmeldt helt eller delvis i løpet av året. Tolv personer er i tiltak, mens elleve personer fremdeler er sykmeldte. To personer er blitt uføre og to har gått over i yrkesrettet attføring i løpet av året. Vi har mottatt millioner kroner i ulike lønnstilskudd fra A-etat og folketrygden i forbindelse med nyansettelser, fleksibel jobb, attføring og tilretteleggingstilskudd. Gaiaskolen Gaiaskolen er selskapets kompetansesenter for koordinering og tilrettelegging av alle kompetanseutviklingstiltak i selskapet. I 3 deltok ansatte på ulike kurs og kompetanseutviklingstiltak. 16 personer tok fagprøver for tyngre kjøretøy. Pr var det 135 sjåfører med fagbrev i selskapet. 30 sjåfører ble påkostet førerkort for buss i forbindelse med ansettelser i 3. Utviklingskursene med fokus på salg, service og selvinnsikt er nå etablert som en obligatorisk del av grunnopplæringen ved ansettelse i selskapet. Det har i tillegg vært gjennomført en oppfølging av disse kursene gjennom PROFT-kursene. Dette er kurs i passiv kjøreadferd, rett kompetanse, omtanke og trygghet, som har gått over to dager. 262 ansatte deltok på disse kursene i 3. De ansatte bidrar aktivt og positivt til gjennomføringen av kurs og opplæring i bedriften. Deler av kursene gjennomføres på fritiden. To av topplederne har deltatt på Solstrandprogrammet i regi av Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) i 3. Helse, miljø- og sikkerhet (HMS) Det har vært arbeidet kontinuerlig og målrettet med HMS i bedriften i 3. Dette arbeidet foregår i nært samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste ARSANA. Det er avholdt regelmessige HMS-møter ved alle avdelinger. Kriseberedskapsplanen er gjennomgått og revidert etter en større øvelse av planverk og medieog pårørendehåndtering 1. november 3. Styrelederen i Gaia Trafikk deltok sammen med ca 30 ledere og øvrige ansatte på denne øvelsen, som ble arrang-

20 38 ÅRSRAPPORT 3 ert i samarbeid med Nutec Beredskap & Kriseledelse AS. 16. juni 3 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i hele bedriften. Svardeltakelsen var på hele 60 %, og resultatene gav verdifull informasjon til bedriften. Euridiceprosjektet Gaia Trafikk har i samarbeid med stiftelsen Bergensklinikkene deltatt i et europeisk samarbeidsprosjekt om rusforebyggende arbeid siden 1, hvor mål og midler er definert slik: Organisering av selskapet til konsern Generalforsamlingen i Gaia Trafikk vedtok enstemmig etter anbefaling fra styret og bedriftsforsamlingen og omorganisere Gaia til konsern fra 1. januar 4. Følgende selskaper er etablert: Gaia Buss AS Gaia Reiser AS Gaia Verksted AS Gaia Eiendom Fana AS Gaia Eiendom Nyborg AS Gaia Eiendom Mannsverk AS Gaia Bergen AS, og i tillegg beholdes Bergen Sporvei AS Prosjektet skal ta opp rusmiddelproblematikk med arbeidsplassen som utgangspunkt, med hovedvekt på: forebyggende arbeid involvering av ansatte, fagforeninger og ledelse avdekking av kunnskapsbehov/ønsker opplæring og trening etablering av et høyt og oppdatert kunnskaps- og bevissthetsnivå blant våre ansatte i forhold til rusmiddelproblematikk. Prosjektet er et internasjonalt prosjekt støttet bl.a. av EU, WHO og ILO. Prosjektet har hatt bred støtte internt i Gaia og det er gjennomført spørreundersøkelser og omfattende informasjonstiltak i løpet av 3. Hovedformålet med omorganiseringen er begrunnet slik: Selskapets styre er av den oppfatning at en omorganisering vil gi en riktigere bedriftsmessig forståelse av de enkelte virksomhetsområder, samt åpne for større fleksibilitet ved eventuelle fremtidige disposisjoner. Ved omorganiseringen er det også et mål å få synliggjort verdier, medvirke til å skape likviditet i aksjen samt å avgrense risiko. Det nye konsernets visjon vil være å posisjonere seg til å bli en moderne, miljøvennlig, trygg og ledende leverandør av kollektive personbefordringstjenester. Selskapet skal være markedsorientert, samt være en attraktiv arbeidsplass for eksisterende og fremtidige ansatte slik at selskapet til enhver tid er sikret tilstrekkelig kompetanse. Det ble på denne bakgrunn gjennomført en omfattende organisasjonsendring med virkning fra 1. januar 4. 22:35

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SAMHANDLING. Årsrapport 2004

SAMHANDLING. Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 1 Årsrapport 2004 3 SAMHANDLING Gaia Trafikk er en aktør i et pulserende samfunn. Daglig er det 90 000 kunder som besøker våre busser. Konsernets gjøren og laden påvirker derfor en stor

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer