NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening"

Transkript

1 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer. Det er stort sett det samme styret som i fjor. Styret er en godt sammensveiset gjeng, som jeg har hatt gleden av å arbeide med opp gjennom årene i min tid som styremedlem i NIFO. En stor takk for godt arbeid det siste året. En spesiell takk til vår mangeårige kasserer Arne J. Kristansen som sa ja til å være med i styret en periode til. Arne sitter på masse kunnskap innen foreningen og er en stor ressurs for NIFO. Jeg ønsker og Per Ivar Pettersen velkommen som ny varamann i styret, det er alltid kjekt å få litt nye folk i styret, som kan komme med innspill og vinklinger på saker som vi i styret kanskje ikke har tenkt på før: Det er ikke så mange uker siden årssammen- komsten i Harstad ble avviklet, og tilbakemeldinger fra medlemmer er at det ble en vellykket og vel gjennomført årssammenkomst. Det nye styret har masse arbeid å ta tak i framover, både å skrive søknad om likemannsmidler for 2012, og skrive brev til Helsedirektoratet om de problemene og utfordringer våre medlemmer møter i hverdagen hos de Helseforetakene de tilhører. Et enda større satsningsområde og utfordring vi har foran oss er å sette i gang en organisert besøkstjeneste. Det siste året har vi opplevd et økende antall henvendelser fra både helsepersonell og nye brukere, og vi tror ikke at henvendelsene blir mindre i året som kommer. Derfor ønsker vi å kurse noen av våre medlemmer til å være besøkere for nye brukere. Styret har vært i kontakt med Norilco, som har en vel utviklet besøkstjeneste og driver med kurs for nye besøkere, og de har sagt at vi er hjertelig velkommen til å delta på kurs i lag med dem i høst. Ei spørsmål fra oss i styret er om det finnes noen av våre medlemmer som kunne tenke seg å delta på et slikt kurs, og som igjen vil bli en viktig ressurs for foreningen i tiden fremover. Styret må ta økonomien i betraktning og tenke på hvor det er hensiktsmessig å legge årssammenkomsten neste år. Årets årssammenkomst ble dyr for foreningen i forhold til tidligere år, dette først og fremst grunnet reiseutgiftene, samt at vi ikke fikk alle likemannsmidler i år som vi søkte om til å bruke på årssammenkomsten, noe vi har gjort tidligere. På medlemsmøte kom det forslag om Stavanger og Kristiansand for neste års treff. Flertallet i styret mener at vi bør avholde årssammenkomsten i Stavanger neste år, og vi arbeider nå i høst ut fra det i planleggingen videre. Tidspunktet er bestemt til august 2012 slik at dere allerede nå kan merke det av i kalenderen. Avslutningsvis ønsker jeg dere alle sammen en riktig fin høst, og er det noe dere har på hjerte, er det bare å ta kontakt med oss. Hilsen John R. Bilder fra Harstad I forbindelse med årssammenkomsten i Harstad ble det tatt masse bilder. Har du noen bilder som kunne deles med de andre medlemmene og ønsker dem lagt ut på vårt passordbeskyttede fotoalbum, er det bare å sende dem til John. Vi satser på å få lagt ut bildene på nettet i løpet av november når alt er avklart med nytt passord og ellers det som ble bestemt på årsmøte og kan leses mer om i årsmøte referatet annet sted i NIFO nytt.

2 2 Styret 2011/2012 Leder: John R. McDonald Nordre Mjelstad 5281 VALESTRANDSFOSSEN Tlf.: Epost: Nestleder: Øivind Fladeby Tamburveien HALDEN Tlf.: Epost: Kasserer: Arne J. Kristiansen Elveveien KRÅKSTAD Tlf: Epost: Sekretær: Brynjar B. Nystedt Nyquistvn OSLO Tlf: Epost: Styremedlem: Karianne Wergeland Ervik 6800 FØRDE Tlf: Epost: Varamedlemmer: Kristin Soteland Stusvik 4516 MANDAL Tlf: Epost: Per Ivar Pettersen Orionsvei Rolvsøy Tlf: Presentasjon av nytt varamedlem Hei! Besøkskurs Den oktober arrangerer Norilco et besøkskurs for nye besøkere på Thon Hotell Gardermoen. I den forbindelse søker vi etter 3 medlemmer som kunne tenke seg å delta på et slikt kurs. Det er viktig at den eller de vi sender på kurs er ferdig med egne problemer. Styret ønsker å sende en voksen mannlig og kvinnelig bruker, samt en pårørende som har god erfaring med eget barn som bruker intravenøs tilførsel på dette kurset. Reise, opphold og kurs utgifter blir dekket av NIFO. Jeg heter Per Ivar Pettersen, er 54 år gammel og kommer fra Fredrikstad. Jeg er gift med Anne og sammen har vi to barn (32 og 28 år). Har vært bruker siden 1999, da jeg skadet meg i en arbeidsulykke og mistet det aller meste av tarmene mine. Jeg gleder meg til å kunne bidra i NIFO så godt jeg kan. Jeg har etter hvert blitt kjent med de fleste av dere og setter stor pris på det fellesskapet og vennskapet vi har i sammen. Mvh. Per Ivar Ta snarlig kontakt og innen 5. okt. med John om du kan tenke deg å delta på et slikt kurs. Hjemmeside til NIFO: Epost:

3 3 Referat fra årsmøte 2011 i Norsk Intravenøsforening Leder John R McDonald åpnet med å ønske alle velkommen til årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet. 2. Valg av dirigent. 3. Valg av sekretær samt 2 til å skrive un- der protokoll. 4. Navnopprop. 5. Årsberetning Regnskap Innkomne skriv. 8. Fastsettelse av medlemskontingent. 9. Valg. Sak 1. Årsmøteinnkalling godkjent uten merknader. Sak 2. Øivind Fladeby ble valgt til dirigent. Sak 3. Kristin Soteland ble valgt til sekretær. Tor Wergeland og Magnar Mjelde ble valgt til å skrive under protokollen. Sak 4. Det var 15 stemmeberettigede tilstede. Sak 5. Øivind leste opp årsmeldingen. Den ble godkjent med noen små kommentarer. - Baxter har tatt kontakt med foreningen og vil gjerne ha oss som samarbeidspartner, komme i samtale med oss. Enighet om at vi må passe på at de ikke kommer i veien for det samarbeidet vi allerede har med Fresenius Kabi Norge AS. - sjekke ut om vi kan få ytterlige sponsorstøtte fra Fresenius Kabi Norge. - kan 3M være en interessant sponsor/ samarbeidspartner? - få apotek på støttemedlems listen. En av grunnene er at de er i kjeder. Sak 6. Kasserer Arne J Kristiansen var ikke tilstede. Øivind Fladeby hadde en gjennomgang av regnskapet samt none kommentarer som Arne hadde sendt oss på mail i forkant av årsmøtet. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. John informerte kort ang likemannsmidler og klagen som er sendt departementet i denne forbindelsen. Sak 7. Innkomne skriv. Sak fra styret ang Fotoalbum på nettet. Styret foreslår at også støttemedlemmer i NIFO skal få tilgang til denne side. Innsigelser fra medlemmene - støttemedlemmer skal få tilgang til siden, men det skal kun være personlige medlemmer. Firmaer skal ikke ha tilgang. - det bør utarbeides en taushets erklæring som sier at man ikke kan gi passord videre og at siden kun skal være til eget bruk. - erklæringen må underskrives før passord gis ut. - erklæringen skal også gå ut til hovedmedlemmene. - passord bør byttes med jevne mellomrom. Avstemming ang denne saken vil bli tatt på medlemsmøtet i etterkant av årsmøtet. Styret utarbeider en ordlyd på konstituerende styremøte, umiddelbart etter årsmøtet. Forslag til ordlyd ang. støttemedlemmers tilgang til nettsidens fotoalbum, og som ble utarbeidet på konstituerende styremøte lyder slik: Støttemedlemmer, i likhet med hovedmedlemmer, får tilgang til det passordbeskyttede fotoalbumet på foreningen hjemmeside. Med støttemedlem menes i dette tilfelle personlige medlemmer. Forutsetning å få tildelt passord, uansett medlemskap, er at medlemmet underskriver en erklæring om at bilder ikke blir misbrukt, samt at passord ikke deles med andre.

4 4 Ordlyden som styret utarbeidet, ble opplest og enstemmig godkjent på medlemsmøte. Sak 8. Styrets forslag til kontingent. Enkelt medlem: 250,- (opp 50,-) Familie medlem: 500,- (opp 100,-) Støttemedlemmer: 150,- inkl NIFO- nytt Saken ble enstemmig vedtatt. Sak 9. (som før) Valgkomiteen har bestått av Marit Nystedt og Per Ivar Pettersen. Valgkomiteens forslag: Leder: John R McDonald (Gjenvalg, 1 år) Styremedlem: Arne J Kristiansen (Gjenvalg, 2 år) Styremedlem: Øivind Fladeby (1 år igjen) Styremedlem: Karianne Wergeland (1 år igjen) Styremedlem: Brynjar B. Nystedt (ny, 2 år) 1.varamann: Per Ivar Pettersen (ny, 1 år) 2.varamann: Kristin Soteland (1 år) Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Ny valgkomitee: Marit Nystedt fortsetter som leder i valgkomiteen da Per Ivar Pettersen går inn som varamann til styret. Nina Testdal går inn i valgkomiteen for 2 år. John takket for tilliten og avsluttet møtet. Noen av næringsdrikkene som er omtalt i artikkel på side. 9

5 5 Referat fra årssammenkomsten 2011 Harstad Vi var til sammen 29 medlemmer med både stort og smått som hadde funnet veien til Thon hotell i Harstad. Det er 15 år siden sist NIFO var i Harstad. Litt over kl. 19 var det satt av litt tid til et kort informasjonsmøte. Leder for NIFO, John R. McDonald ønsket alle velkommen til årssammenkomsten og etter en kort presentasjonsrunde gjennomgikk John programmet for oppholdet. Styret hadde i år valgt Thon hotel og det var med en viss spenning I luften hvordan måltidene kom til å fungere, da hotellet samarbeidet med restauranten Egon som låg vegg i vegg med hotellet dette var første gang foreningen prøver denne kombinasjonen. Etter informasjonsmøte var det tid for middag som smakte fortreffelig før de fleste gikk til sine rom etter å ha lagt bak seg en lang reise for å komme seg til Harstad. Torsdag våknet vi til en overskyet og for så vidt kald vind som feide innover Harstad fra havet. I dag skulle vi på sightseeing i fem timer og etter frokosten, kom alle seg inn i bussen som skulle kjøre oss rundt i Harstad og omegn. Vi hadde som vanlig en guide med oss og vi begynte med en liten by sightseeing med en liten stopp på en utsiktspunkt over Harstad der vi kunne ta bilder av byen. Ellers inkluderte sightseeingen en kjøretur rundt Kvæfjord med fotostopp ute på Nupen, som ble kåret til Norges mest romantiske sted for å se midnattssolen. Vel, vi var vel både for tidlig ute på dagen og litt sent ut på året for å oppleve midnattssolen og bli romantisk, men rett før vi ankom Nupen, dukket solen frem og det ble blå himmel og varme som fulgte oss på resten av turen. Turen fortsatte videre til Røkenes Gård der vi inntok en veldig god lunsj og etter lunsjen ble det obligatoriske gruppebilde tatt før vi reiste videre til Adolfskanonen og et stopp ved Trondenes kirke før turen gikk tilbake til hotellet. Både guiden og buss sjåføren fikk applaus, samt Øivind Fladeby som sto for å ordne det praktiske til årets sightseeingen.

6 6 Resten av dagen frem til middagen hadde medlemmene fri til å gjøre hva de ønskte. Noen tok turen i Grottebadet som er et imponerende badeanlegg i fjellet og andre tok seg en runde rundt i Harstad sentrum. Dagen ble avsluttet som vanlig med en god og fortreffelig middag på Egon restaurant før vi samlet oss i et rom som vi disponerte hver kveld for sosialt samvær. Fredag ble det faglig del av årssammenkomsten avholdt med foredrag av Inger Johanne Salomon som kom fra avdeling for behandlingshjelpemidler på Haukeland sykehus. Det er klart en del forskjeller rundt om i de forskjellige helseforetakene om hvem som dekker hva av forbruksartikler for intravenøs tilførsel, og spørsmålene ble mange. Inger Johanne nevnte at NIFO som interesse organisasjon bør skrive et brev til Helsedirektoratet og forklar problemstilling som våre medlemmer sliter med. Etter Inger Johanne hadde holdt sitt foredrag, var det en liten kaffe pause før Tore Sjåvik fra vår samarbeidspartner Fresenius Kabi hadde et lite foredrag om de pumpene selskapet har utviklet. Selve hovedinnlegget var næringsdrikkene Fresenius Kabi har utviklet og er på markedet. Et mer utførlig referat fra begge foredrag kan en lese nærmere om annet sted i dette NIFO nytt. Etter lunsj kunne medlemmene gjør hva de ønskte frem til middag om kvelden. Etter middagen gikk den årlige utlodningen av stabelen under kyndig veiledning fra Karianne og Brynjar og både store og små vant mange og fine gevinster. Loddsalget innbrakte netto kr. 2650,- Lørdag var det på ettermiddagen tid for årsmøte. John R. ønskte velkommen til årsmøteforsamlingen og innkallingen ble godkjent uten merknader. Øivind Fladeby ble valgt til dirigent og førte årsmøte videre med stø hånd. Arne J. Kristiansen som er kasserer i NIFO var forhindret i å komme på årssammenkomsten i år, slik at Øivind leste gjennom årsregnskapet 2010 som ble godkjent uten kommentarer. Resten av dagsorden gikk sin vante gang med endring i medlemskontingent fra 2012 og et forslag om å la personlige støttemedlemmer få tilgang på fotoalbumet som ligger ute på foreningens hjemmeside. Det ble litt diskusjon rundt den siste saken der, men forslaget ble til slutt godkjent med mindre forandringer. Siste post på dagsorden var valget. Marit Nystedt var leder for årets komitee i lag med Per Ivar Pettersen. John R. ble gjenvalgt som leder og resten av styret var stort sett det samme som før. Eneste nye medlem var Per Ivar Pettersen som kom inn som varamedlem. Etter et vel overstått årsmøte var det kaffe pause før medlemsmøte ble satt i gang. Tilbakemeldinger fra medlemmene er om at årets årssammenkomst ble vellykket, medlemmene var svært fornøyd med oppholdet og kombinasjonen Thon/Egon samarbeidet til tross for at systemet sviktet litt hos Egon på fredagskveld. Årssammenkomsten neste år kommer å bli plassert der det er mest naturlig i forhold til den medlemsmassene vi har og hvor de bor. Det kom forslag på Bergen, Stavanger, Kristiansand, Halden og det hørtes mest ut som Kristiansand/Stavanger som pekte seg mest ut som aktuelle steder. Styret vil bestemme seg for Kristiansand/Stavanger og velge ut et sted som blir rimeligst for foreningen å reise til. Festmiddagen på lørdagen satte et punktum for et vellykket opphold i Harstad. Praten gikk livelig rundt bordet og John fikk etter hvert inn sjefen for Egon som virkelig sto på for oss disse dager for å motta applaus fra medlemmene noe han satte pris på. Søndag morgen var det avreise med buss til Evenes. Det er første gang hele foreningen reiser hjem med samme fly og John hadde ordnet med en ekstra flybuss som fraktet oss trygt til Evenes. Turen til Oslo gikk uten problemer og vi som skulle videre til Bergen og Kristiansand tok avskjed med de fra Østlandet og alle kom seg velberget hjem etter en begivenhetsrik langweekend i Harstad. Vel møtt til årssammenkomst i 2012!

7 7 Støttemedlemmer får tilgang på fotoalbumet på På årsmøte i Harstad 6. august 2011, ble det lagt frem et forslag fra styret om at støttemedlemmer også skulle få tilgang på det passordbeskyttede fotoalbumet som ligger ut på våre hjemmesider. Bakgrunn for styrets forslag er at vi får enkelte henvendelser fra støttemedlemmer som ønsker å se på bildene fra våre årssammenkomster, men at frem til årsmøtet måtte vi henvise til gjeldene regler om at det var kun betalende hovedmedlemmer (enkelt/familiemedlemmer) som hadde tilgang til det passordbeskyttede fotoalbumet. Støttemedlemmer mottar i dag medlemsbladet NIFO nytt i likehet med hovedmedlemmer. Styrets forslag lyder slik og ble enstemmig godkjent på årsmøte i Harstad 2011: Støttemedlemmer, i likhet med hovedmedlemmer, får tilgang til det passordbeskyttede fotoalbumet på foreningens hjemmeside. Med støttemedlem menes i dette tilfellet personlig støttemedlemmer. Forutsetning for å få tildelt passord, uansett medlemskap, er at medlemmet underskriver en erklæring om at bilder ikke blir misbrukt, samt at passord ikke deles med andre. En erklæring vil bli sendt til både hoved og støttemedlemmer i løpet av november. Erklæringen må underskrives og returneres før en mottar passord. Dagens passord vil bli skiftet ut med et nytt passord før årets bilder blir lagt ut på hjemmesiden. Brev til Helsedirektoratet Styret vil skrive et brev til Helsedirektoratet i løpet av høsten på bakgrunn om det som kom frem under foredraget til Inger Johanne Salomonsen, der hun fikk spørsmål fra medlemmer at det viser seg er at det er forskjellbehandling mellom helseforetakene vedr. anskaffelse av forbruksartikler/ behandlingshjelpemidler. Styret ønsker i den forbindelse at medlemmer som har vansker med sitt helseforetak iht. anskaffelse av forbruksartikler/behandlingshjelpemidler om å skrive noen ord til styret om dette slik vi kan få aktuelle problemstillinger med i vårt brev. Historiene vil bli gjort anonymt i brevet, men vi ønsker dokumentasjon fra brukerne som kan være med i brevet for å sannsynliggjør de forskjellige problemstillinger som medlemmene har med sitt helseforetak. Det er ønskelig at medlemmene som har vansker om å skrive noen ord til oss innen 20. oktober Send brev til styret i vanlig post ikke bruk epost!

8 8 Referat fra foredraget til Inger Johanne Salomon Seksjon for behandlingshjelpemidler Inger Johanne Salomon arbeider ved Seksjon for behandlingshjelpemidler (SBH) v/haukeland Universitetsykehus og har bred erfaring fra jobb på sykehus. Inger Johanne gav oss en kort, men nyttig informasjon om hvordan seksjonen fungerer. Ansvaret for og finansieringen av nærmere angitte behandlingshjelpemidler ble overført fra NAV (tidligere folketrygden) til de regionale helseforetakene fra og med 1. januar Forutsetningene var at pasientens rettigheter ikke skulle bli dårligere og at ordningen skulle praktiseres mest mulig likt i hele landet. De regionale helseforetakene ivaretar ansvaret for behandlingshjelpemidler gjennom egne enheter i enkelte av helseforetakene. I Helse Bergen er Seksjon for behandlingshjelpemidler (SBH) underlagt Medisinsk Teknisk Avdeling. SBH er en av MTA sine 8 seksjoner. I samarbeid med kliniske avdelinger, kommunehelsetjenesten og eksterne leverandører utfører disse enhetene de oppgavene som er nødvendig for at pasientene får spesialisert medisinsk behandling i hjemmet. v/haukeland Universitetssykehuset SBH har som funksjon: Innkjøp, vedlikehold av utstyr, distribusjon, opplæring av helsepersonell i teknisk utstyr. SBH og HELFO er direkte underavdelinger til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har øverst ansvar. HELFO dekker utgifter til medisiner mens SBH (Helseforetaket) dekker utgifter til utstyr. Portalen for behandlingshjelpemidler i Norge kan du finne på nettadresse som har mye god og viktig informasjon. Dette er en nasjonal side hvor man kan finne info om spesielle avdelinger, søknadskjemaer, viktige telefonnr, svar på ulike spørsmål, lese om rettigheter, osv. På denne siden kan det være nyttig å lese/finne ut av rettigheter, da det er mangel på kunnskap rundt omkring på de ulike instanser og vår erfaring og tilbake-meldinger fra medlemmene er at Helseforetakene rundt om i landene ikke alltid tolker regelverk lik, dessverre. En pårørende fortalte om en regning de har fått på kr ,- fra sitt helseforetak for sprøyter de har brukt. Det er helseforetaket som skal dekke forbruksartikler og behandlingshjelpemidler. Dette er et lite eksempel på forskjellsbehandling blant helseforetakene mot våre medlemmer. Inger Johanne gav NIFO en utfordring om å løfte opp slike problemstillinger fra foreningen, til Helsedirektoratet for å få klarhet i de ulike problemene våre medlemmer til tider opplever. Hun ser også utfordringen med at medlemmene har så ulike diagnoser, mange alene med sin diagnose. Det er vanskelig å nå opp og bli hørt lenger opp i systemet. En mulighet er å knytte seg opp mot søsterorgansisasjoner? Ved spørsmål kan du gjerne ta kontakt med Inger Johanne på epost eller på tlf

9 9 Referat fra foredraget til Tore Sjåvik Fresenius Kabi Norge Produktfremvisning av infusjonspumper og næringsdrikker Tore Sjåvik fra firma Fresenius Kabi vart invitert om å holde foredrag vedr. produkter som Fresenius Kabi har utviklet. Enkelte av våre medlemmer bruker infusjonspumper som er utviklet av Fresenius Kabi. Ved siden av infusjonspumper, produseres det TPN ved fabrikken i Halden og Fresenius Kabi produserer også ernæringsdrikker beregnet for pasienter som har behov for ekstra tilførsel av proteiner, mineraler, energi osv. Tore er i utgangspunktet spesialist på infusjonspumper og tilbehør til disse, og i begynnelse av sitt foredrag ga han oss en kort presentasjon av de infusjonspumper som er tilgjengelig for hjemmebruk: Ambix activ: Mobil pumpe til bruk av intravenøs tilførsel. 40 t. batteri tid, beregnet forbarn og voksne. Ambrix smart: lillebror til Ambrix activ og brukes til enteral ernæring. Ambrix volumat: Til hjemmebruk og sykehus. Stasjonær. Enkel i bruk, men inneholder en avansert og rikholdig meny. Ulike pumpesett til ulike infusjonstider. Det finners transportløsninger til alle pumpene. Sekker i ulike størrelser. Det finnes også bordstativ til disse. Etter en kort presentasjon av infusjonspumpene, gikk Tore nærmere inn på næringsdrikkene Fresenius Kabi har utviklet. Fresenius Kabi har et stort utvalg av næringsdrikker som Tore gikk igjennom. Han fokuserte imidlertid på Survimed OPD DRINK som nå er tilgjengelig til bruk ved problemer med å tolere vanlige næringsdrikker basert på helprotein. Survimed OPD DRINK er basert på ferdig nedbrutt myseprotein og består av peptider som er klare til å absorberes. I tillegg har den redusert fettinnhold og halvparten av fettet består av MCT (mellomlange fettsyrer) som fordøyes og absorberes lettere enn vanlig langkjedet fett (LCT). Produktet er spesielt velegnet ved inflammatoriske tarmsykdommer som Mb Crohn, ved kort tarm og ved andre tilstander hvor fordøyelse og absorpsjon er problematisk og mangelfull. Survimed OPD DRINK skal ikke brukes til barn under 3 år. En annen næringsdrikk som Tore fokuserte på var Fresubin 5 kcal SHOT som kan være av inter- Tore hadde med seg et utvalg av næringsdrikke til prøvesmaking. Her får Karianne og Brynjar smake litt av utvalget. esse for de som har et stort energibehov og tåler fett. Dette er en fettemulasjon til å drikke som SHOT på ml gjennom dagen. Produktet gir hele 5 Kcal/ml eller 600 kcal per flaske på 120 ml. Dette produktet skal heller ikke brukes til barn under 3 år. Skal maksimalt utgjøre 50% av energibehovet. Apotek1, Vitusapotek og Ditt Apotek skaffer alle produktene til Fresenius Kabi, men Survimed OPD DRINK og Fresubin 5 kcal SHOT må bestilles for leveranse til dagen etter. De fleste Vitusapotek og Ditt Apotek har følgende produkter stående i hyllene: Fresubin energy DRINK, Fresubin energy fibre DRINK, Fresubin protein DRINK, Fresubin 2 kcal DRINK, Fresubin 2 kcal fibre DRINK, Frebini DRiNK (til Barn). Bootsapotek har følgende produkter stående i hyllene: Fresubin 2 kcal DRINK, Fresubin 2 kcal fibre DRINK, Fresubin protein DRINK. Skulle det være mer behov for informasjon om de forskjellige næringsdrikkene til Fresenius Kabi, ta kontakt med Nina Brechan på epost For ytterlige informasjon vedr. infusjonspumpene som ble omtalt her, kan en då ta kontakt med Tore Sjåvik på epost

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer