Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter"

Transkript

1 Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

2 Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra Skien. Hyttefeltet har vekslende terreng, noen steder med fine flater og vid utsikt, andre steder småkupert. Noen av tomtene har utsikt til Flekkeren; - fjellvannet som strekker seg fra innkjørselen til hyttefeltet og opp mot skibakken og innfallsporten til sti- og løypenettet. Svanstulområdet er et populært utfartssted for befolkningen i Telemark og deler av Vestfold og Buskerud hele året, sommer som vinter. Visste du at 2 av de høyeste fjellene i kommunen ligger på Svanstul? Du kan lett følge Turistforeningens blåmerkede sommerstier til Nare med sine 805 m.o.h. og Ørnenuten som rager 6 meter høyere. Stedet innbyr til turopplevelser med sine skogsveier, turstier og skiløyper i og utenfor naturreservatet, og som egner seg for både sykkel-, ski- og fotturer; - i noen områder i nærmest uberørt natur og med et rikt dyre- og fugleliv. På Svanstul finnes bl.a.: 50 km preparerte skiløyper 4 km lang lysløype Godt merkede sommerstier Fantastisk stjernehimmel grunnet lite lysforurensning Kjent bærterreng Bade- og pram/kano-muligheter Jaktterreng for fiske- og småviltjakt Arrangementer og aktiviteter året rundt er populære og gjør stedet attraktivt for store og små. Svanstulområdet regnes som meget snøsikkert. Skien Røde Kors og Telemark Turistforening er representert i området med hver sin hytte midt i Huldreløypa i turavstand fra hyttefeltet. Helårshytte på Svanstul i pendleravstand fra jobb og hjem, gir deg mer velvære og tid til «frihet fra hverdagen» litt oftere. En tilleggsverdi, ikke bare noen få uker eller helger -, men så ofte du vil! En perle i Telemark!

3 SVANSTUL det gode liv i naturen

4 Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Eiendomstype: Hyttetomt Eierform: Selveier Prisantydning: Fra kr ,- Se tomteoversikt med prisliste for priser på de enkelte tomter. Ved kjøp av tomt utfylles vedlagte budskjema, med ønsket tomt, prisen på tomten o.s.v. Man vil deretter raskt få tilbakemelding på om tomten er ledig eller ei. Først til mølla prinsippet gjelder. Grunnarealer: Det er lagt ut 39 selveiertomter med tomtestørrelse fra ca 700 kvm til ca kvm (se tomteoversikt og vedlagte tomtekart). Flere tomter kan slåes sammen iht. reguleringsplanen. Tomtene er p.t. ikke oppmålt og kjøper må påregne mindre justeringer av tomtearealet ved endelig oppmåling. Tomtene kan iht. reguleringsplanen ikke inngjerdes. Tomtene har moderne infrastruktur bl. a. med mulighet for tilkobling til fibernett. Alle tomtene ligger på Flekkeråsen, høyt og fritt i variert fjell og skogsterreng med lyng, busker, barfjell, spredt furuvegetasjon og noen løvtrær. Her kan man sikre seg tomt vendt mot den himmelretning og med den utsikt man måtte ønske. Ingen byggeklausul: Kjøper står fritt til å oppføre hytte etter eget valg og ønske innenfor reguleringsbestemmelsene. Dersom det er interessant for tomtekjøper er det mulig å kjøpe tegninger til 10 forskjellige hytter i forskjellige størrelser (Svansulhyttene) som er tegnet spesielt i forbindelse med etablering av tomtefeltet, og som egner seg godt i området. Om ønskelig kan vi også formidle kontakt med byggefirmaer som kan føre opp disse eller andre hyttetyper. Tomtene selges "som de er - as is". Handelen følger Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). En perle i Telemark! Et utvalg hytter i Svanstul Hyttefelt:

5 Foto: Kjell Ivar Brynsrud Nare m.o.h. Utsikt mot Gaustatoppen

6 Veibeskrivelse Svanstul Svanstul Svanstulvann Flekkeren Svanstul Hyttefelt Skien Skien Svanstul: 30 km Valebøvegen/Fv 44 Svanstul: 13 km Svanstul Adkomst Adkomsten til hytteområdet er enten nordfra - over Valebø/ Nordagutu fra Notodden (E 134) eller sydfra - fra Skien sentrum, retning Valebø. Det er skiltet avkjøring mot Svanstul fra fylkesvei 44 Valebøveien. Avkjøringen fra Svanstulveien inn til hyttefeltet er til venstre idet man ser lysløypa, ca 150 meter før du kommer til parkeringen for skiområdet/slalombakken. Det er ca 30 kilometer fra Skien sentrum til hytteområdet, derav ca 13 kilometer på privat bomvei. Denne er i det vesentlige felles med adkomsten til skiløypene ved Svanstul. Avstander ca 30 minutter fra Skien, ca 50 minutter fra Notodden, ca 1 1/2 time fra Sandefjord ca 2 1/2 time fra Oslo. Bor man i Grenlandsområdet er ikke avstanden lenger enn at man kan kjøre frem og tilbake på jobb og samtidig nyte det gode liv på hytta. Parkering Reguleringsplanen stiller krav til 2 biloppstillingsplasser pr hytte på egen tomt. Det vil være mulig å sette opp garasje på noen tomter avhengig av hytte- og tomtestørrelse. Konferer megler/selger. Foto: Kjell Ivar Brynsrud

7 Reguleringsbestemmelser Skien Skien kommune Skien kommune Skien kommune Reguleringsbestemmelser til til Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser for Flekkeråsen for til hyttegrend. g) g) Byggegrense fra senter hovedvei er er9 meter. h) h) Det kan anlegges skitråkk/løype gjennom byggeområdene. i) i) Det er eranledning til tilå slå sammen flere tomter til tilen enhet. Maksimal størrelse på byggene kan ikke økes tilsvarende. Dato fordato siste for revisjon siste revisjon av plankartet: av plankartet: Dato forreguleringsplan Dato siste revisjon siste revisjon av bestemmelsene: av bestemmelsene: for Flekkeråsen (mindre (mindre vesentlig vesentlig reguleringsendring hyttegrend. reguleringsendring av plan nr av plan nr j) j) Det tillates ikke inngjerding av tomtene. 910, egengodkjent 910, egengodkjent ) ). k) k) Parabolantenner og andre antenner skal settes opp som fellesanlegg. Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste 1.1revisjon 1.1avFormål bestemmelsene: (mindre vesentlig reguleringsendring av plan nr l) l) Det tillates ikke planering i istørre utstrekning enn det som er ernødvendig for en 910, egengodkjent Avgrensning Avgrensning ). av planområdet av planområdet er vist på er vist plankartet på plankartet hensiktsmessig plassering av hytta. Området Området er inndelt er i inndelt arealeri med arealer følgende med følgende reguleringsformål: reguleringsformål: 1.1 Formål 4 Spesialområder. Byggeområder Avgrensning Byggeområder 25.1 ledd 25.1 av nr. planområdet 1ledd nr. 1 er vist på plankartet 4.1 Idrettsanlegg, skilek F1 a) Område Området a) Område for er fritidsbebyggelse inndelt for i fritidsbebyggelse arealer med følgende reguleringsformål: B1 B22B1 B22 Idrettsanlegg, skilek omfatter arealene med eksisterende skilekanlegg og bygninger i itilknytning til tildette. Det tillates videreutvikling av idrettsanlegg. Spesialområder Byggeområder Spesialområder 25.1 ledd nr. ledd 6ledd nr. nr Idrettsanlegg, lysløype F2. a) Idrettsanlegg, a) a) Område Idrettsanlegg, skilekanlegg for fritidsbebyggelse skilekanlegg F1 F1 B1 B22 Idrettsanlegg lysløype omfatter lysløypa rundt Flekkeren. Den er erregulert med b) Idrettsanlegg, Spesialområder b) Idrettsanlegg, lysløype 25.1 lysløype ledd nr. 6 F2 F2 bredde 6 meter. c) Privat a) c) vei Idrettsanlegg, Privat vei skilekanlegg T1-T6 F1 T1-T6 d) Parkering d) b) Parkering Idrettsanlegg, lysløype P1 F2 P1 e) Friluftsområde e) c) Friluftsområde Privat vei land land S1 S9S1 S9 T1-T6 4.3 Privat vei T1-T6 f) Friluftsområde f) d) Parkering Friluftsområde i sjø/vassdrag i sjø/vassdrag F4 F6 F4 F6 P1 a) a) Private veier omfatter veier gjennom områdene og parkeringsplasser. Ny hovedvei over Flekkeråsen bygges med regulert bredde 8 meter. IItillegg kommer areal til til g) Vann- g) e) og Friluftsområde Vann- avløpsanlegg og avløpsanlegg land (herunder (herunder renseanlegg)v1 renseanlegg)v1 V2 S1 V2 S9 skjæringer og fyllinger. Veien bygges i ihenhold til tilstandard for skogsbilvei klasse Veier ut uti ifra hovedvei bygges med bredde=3 meter inkl. veiskulder. Regulert h) Område h) f) Område Friluftsområde for automatisk for automatisk i fredet sjø/vassdrag kulturminne fredet kulturminne BEV BEV F4 F6 bredde er er6 meter. i) Naturvernområde i) g) Vann- Naturvernområde og avløpsanlegg geologi geologi (herunder renseanlegg)v1 NAT V2 NAT b) b) Justering av vertikal og horisontalkurvatur kan tillates etter en helhetlig vurdering av linjeføring, terrengtilpasning og stigningsforhold samt hensynet til tilen god Kombinerte Kombinerte h) formål Område 25.2 formål for 25.2 automatisk fredet kulturminne BEV bebyggelsesstruktur. Eventuelle endringer skal nedfelles i ilandskapsplanen. j) Privat j) i) vei Privat Naturvernområde / Skiløype vei / Skiløype geologi T4/F3 NAT T4/F3 c) c) Alle veier settes ut uti imarka og skal godkjennes av bygningsmyndighetene før igangsetting. Veiene prosjekteres i ihenhold til tilskogsbilvei, klasse For øvrig Kombinerte formål 25.2 legges Statens vegvesen, håndbok 017, til tilgrunn for prosjektering av veiene. 1.2 Hensikten j) 1.2 Hensikten Privat med vei / Skiløype reguleringsplanen med T4/F3 4.4 Friluftsområde på land S1-S9 Intensjonen Intensjonen med reguleringsplanen med er å legge er å til legge rettetil for rette bygging for bygging av av a) a) Det kan etableres anlegg til tilforsyning av drikkevann innenfor formålet. fritidsboliger. fritidsboliger. Skien kommune 1.2 Hensikten med reguleringsplanen Skien kommune b) b) Det kan tilrettelegges for nødvendig infrastruktur som vann, avløp, strøm innenfor Intensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av område for friluftsområde land. 1.3 fritidsboliger. 1.3 Rekkefølgebestemmelser c) c) Skogloven gjelder for disse arealer. Veier tilveier de enkelte til de byggeområdene, enkelte byggeområdene, avkjøring avkjøring og parkeringsplass og parkeringsplass skal være skal opparbeidet være opparbeidet før midlertidig før midlertidig brukstillatelse brukstillatelse gis. gis. d) d) Skogbruket skal utøves på en skånsom måte i itråd med Levende skog 1.3 Rekkefølgebestemmelser Skien standarden. kommune Det skal tilstrebes småflatehogst og gjennomhogst. e) Det legges til rette for maskinpreparerte skiløyper innenfor formålet Veier til de enkelte byggeområdene, avkjøring og parkeringsplass skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse gis. f) Eksisterende skogsveier, jfr planens kartgrunnlag, kan fortsatt brukes til Plan-id 940, Plan-id Egengodkjent 940, Egengodkjent side 1 avside 4 1 av 4 skogbruksformål. Plan-id 940, Egengodkjent side 3 av Fellesbestemmelser 4.5 Friluftsområde i sjø og vassdrag F4-F6 Plan-id 940, Egengodkjent a) a) a) Dokumentasjonskrav side 1 av 4 e) Det legges til rette for maskinpreparerte skiløyper innenfor formålet Vannene kan tilrettelegges med båtplasser og badeplasser. Før tiltak igangsettes Sammen Sammen med med søknad søknad om tiltak om tiltak etter etter pbl pbl 93 skal 93 skal vedlegges: vedlegges: f) Eksisterende skogsveier, skal anlegget jfr planens godkjennes kartgrunnlag, av kommunen. kan fortsatt brukes til skogbruksformål. Formingsveileder, som som skal skal beskrive beskrive de de formmessige intensjonene i i i 4.6 Vann- og avløpsanlegg (herunder renseanlegg) V1-V2 4.5 Friluftsområde i sjø og vassdrag F4-F6 reguleringsplanen, terreng terreng og og vegetasjonsbehandling, formingsprinsipper for a) Vann- og avløpsanlegg omfatter område for vannforsyning og område for bebyggelsen, materialbruk og standard, og standard, tekniske tekniske anlegg anlegg og og veitekniske løsninger. løsninger. Vannene kan tilrettelegges renseanlegg. med båtplasser og badeplasser. Før tiltak igangsettes skal anlegget godkjennes av kommunen. Landskapsplan for delfeltet for delfeltet og for og for enkelttomta. Planen Planen skal skal b) Innenfor V1 tillates også miljøstasjon (renovasjon) for byggeområdene og illustrere illustrere hvordan hvordan intensjonene ii i formingsveilederen blir fulgt blir fulgt 4.6 Vann- og avløpsanlegg (herunder renseanlegg) V1-V2 idrettsanleggene innenfor planen. Miljøstasjonen skal skjermes med vegetasjon. opp. opp. Planen Planen skal skal vise vise avgrensning av delområde, veiføringer, a) Vann- og avløpsanlegg omfatter område for vannforsyning og område for tomteinndeling, bygningsplassering med med eventuell eventuell utvidelse, utvidelse, renseanlegg. 4.7 Område for automatisk fredet kulturminne BEV eksisterende og ny og ny vegetasjon, materialbruk og standard, og standard, behandling behandling // tiltak / tiltak ii i fellesområder // / friluftsområder, samt samt snitt snitt b) Innenfor V1 tillatesinnenfor også miljøstasjon dette areal (renovasjon) tillates ingen for byggeområdene inngrep i naturen. og Den største røysa, (automatisk // profiler / profiler som som viser viser byggenes byggenes terrengtilplassering. idrettsanleggene innenfor fredet) planen. har blittmiljøstasjonen lagt inn i Oldsakssamlingens skal skjermes med kulturminnebase vegetasjon. med id Landskapsplanen skal skal illustrere illustrere nye sti- nye og sti- og løypeforbindelser internt internt ii i planområdet, møteplasser, akebakker akebakker samt samt 4.7 Område for 4.8 automatisk Naturvernområde fredet kulturminne geologiforekomst BEV tilrettelegging for bading for bading og og vannaktiviteter ii vannene i vannene Innenfor dette areal Innenfor tillates ingen detteinngrep arealetiskal naturen. forekomsten Den største avrøysa, melilittskarn (automatisk bevares. Her tillates ikke Flekkeren Flekkeren og Velen. og Velen. fredet) har blitt lagtuttak inn i Oldsakssamlingens eller utfylling av masse. kulturminnebase Det tillatesmed ikkeid. tilføring av ikke stedegen fyllmasse Godkjent Godkjent vann- vann- og og avløpsplan. 4.8 for lysløype / vei, eller anlegg i vassdrag. Området kan tilrettelegges med Naturvernområde geologiforekomst publikumsinformasjon. b) b) b) Annet Annet Innenfor dette arealet skal forekomsten av melilittskarn bevares. Her tillates ikke uttak eller utfylling 5 Kombinert av masse. Det formål tillates - Privat ikke tilføring vei / Skiløype av ikke stedegen F2 fyllmasse for lysløype / vei, eller anlegg i vassdrag. Området kan tilrettelegges med Eksisterende vegetasjon vegetasjon skal skal ikke ikke fjernes fjernes utover utover det som det som er er nødvendig er nødvendig for å for få fåå få publikumsinformasjon. Området skal benyttes til skiløype når det er snø vinterstid og privat vei resten av ført opp ført bygninger opp bygninger og og opparbeidet atkomstveier og og parkeringsplasser. året. 5 Kombinert formål - Privat vei / Skiløype F2 Alle kabler Alle kabler og rør og skal rør skal legges legges i i jordgrøft i jordgrøft i i eller i eller langs langs veiene. veiene. Hvis Hvis det unntaksvis det unntaksvis legges legges kabler kabler og rør og utenfor rør utenfor disse, disse, skal skal traseene traseene reetableres med med stedegen stedegen Området skal benyttes til skiløype når det er snø vinterstid og privat vei resten av vegetasjon. året. 3 3 Byggeområde fritidsbolig B1-B22 B1-B22 med med areal areal 498,11 498,11 daa daa a) a) a) Hvert Hvert byggeområde (B1-B22) (B1-B22) kan bebygges kan bebygges med med BYA BYA pr. tomt pr. tomt på inntil på inntil 100m2. 100m2. Inntil Inntil 10 % 10 av % hyttene av hyttene innenfor innenfor feltene feltene B4, B6, B4, B8, B6, B9 B8, og B9 B10 og B10 kan bygges kan bygges med med BYA BYA inntil inntil 130m2, 130m2, inkl. inkl. bod, bod, uthus, uthus, anneks, anneks, garasje. garasje. Ev. avvik Ev. avvik fra dette fra dette må begrunnes må begrunnes ut ut ut fra intensjoner fra intensjoner og prinsipper og prinsipper ii i formingsveilederen. b) b) b) Maks Maks tillatt tillatt BYA BYA pr. pr. byggeområde B1-B22 B1-B22 er er 15%. er 15%. Antall Antall hytter hytter begrenses begrenses til til maks til maks c) c) c) Hyttene Hyttene innen innen hvert hvert felt skal felt skal bygges bygges ii en mest i en mest mulig mulig ensartet ensartet stil. stil. d) d) d) Fra topp Fra topp grunnmur grunnmur skal skal det være det være maksimalt maksimalt 6,5 m. 6,5 til til m. topp til topp møne. møne. Maksimal Maksimal gesimshøyde skal skal på på hoveddelen av hytta av hytta (min (min 50%) 50%) være være 3,5 m, 3,5 målt m, målt til til topp til topp reisverk/underkant takkonstruksjon. e) e) e) Hyttene Hyttene skal skal ligge ligge tilbaketrukket, innpasses innpasses best best mulig mulig ii terrenget i terrenget og ikke og ikke legges legges på på markerte markerte punkter. punkter. f) f) f) Hyttene Hyttene skal skal ha bilvei ha bilvei fram fram til til tomten. til tomten. Det skal Det skal være være 2 2 biloppstillingsplasser pr. pr. hytte. hytte. Plan-id 940, Egengodkjent side 4 av 4 Plan-id 940, Egengodkjent side 4 av 4 Plan-id Plan-id 940, 940, Egengodkjent side side 2 av 2 4 av 4

8 SVANSTUL tomtekart

9 Sommerutsikt fra turløypene

10 Eiendoms-, salgs-, og betalingsinformasjon Eiendom Svanstul, Flekkeråsen, SKIEN Gårdsnummer 23, bruksnummer 14 i Skien kommune. Hver enkelt tomt vil bli tildelt eget bruksnummer etter fradeling. Selger/eier Svanstul Utvikling AS Overtagelse Overtagelse kan skje straks oppmåling og fradeling er foretatt på den enkelte tomt. Kjøper må være oppmerksom på at utbygger i perioder kan stenge veier for å føre fram ledninger til strøm, vann og avløp. Ligningsverdi Ligningsverdi fastsettes av skatteetaten, normalt etter oppføring av hytte. Kommunale avgifter Det påløper ingen kommunale avgifter til vann, avløp og renovasjon da de tekniske anlegg driftes privat, jfr. under. Tomtene ligger i et område hvor kommunen for tiden ikke krever inn eiendomskatt. I Skien er det pr. i dag ikke krav til kildesortering av avfall fra hyttefelt. Det vil bli etablert plass for miljøstasjon ved innkjøringen til feltet. Faste løpende kostnader Utgiftene til drift og vedlikehold av de felles tekniske anlegg, som renovasjon, drift/vedlikehold inkl. brøyting av vei og drift/vedlikehold av vann og avløp (som erstatter kommunale avgifter), blir i størst mulig grad utlignet med en lik del på hver enkelt hytte. Dette er stipulert til kr ,- pr år. og inkluderer årskort til bomveien. Størrelsen på hytteforeningskontingenten blir avhengig av foreningens aktivitetsnivå, foreløpig stipulert til kr 500,- pr år. Påregnelige løpende utgifter til forsikring, forbruk av strøm og fyringsutgifter m.m. er variabelt i forhold til bl.a. hyttestørrelse man velger å oppføre. Oversikten er ikke uttømmende. Vei, vann, avløp, fibernett Alle tomtene leveres med vei, vann, avløp, strøm og fibernett til tomtegrense med utlagte tilkoblingsmuligheter. Vei, vann, avløp og strøm vil driftes av Løvenskiold Fossum. Avhengig av terrengets beskaffenhet vil tomtene utbygges med selvfall eller trykkavløp. Dette vil medføre krav om å benytte en bestemt type vann - og avløpsledning og eventuelt pumpe inne på hyttetomta. Eventuelt vedlikehold av dette vil være tomteeiers ansvar. Konferer megler/selger for oversikt over hvilke tomter dette gjelder. Offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett Sakset fra reguleringsplanen: Om byggeområdet: Bebygd areal maks 100 kvm. Inntil 10 % av hyttene kan bygges maks 130 kvm på felt B4. Arealene inkluderer uthus, anneks, bod, garasje. Maks tillatt BYA pr byggeområde er 15 %. Hytteplassering tilbaketrukket, tilpasset terrenget og ikke på markerte punkter. 2 biloppstillingsplasser pr hytte. Byggegrense fra hovedvei 9 meter. Flere tomter kan slås sammen. Maks byggegrense økes ikke tilsvarende. Tomtene skal ikke gjerdes inn. Parabolantenner kan ikke settes opp. Planering av terrenget skjer kun i den utstrekning som er nødvendig for plassering av hytta. Om veiene: Interne veier opparbeides i 3 m bredde. Om idrettsanlegg: Lysløypen rundt Flekkern er vist i reguleringsplanen. Idrettsanleggene rundt Svanstul for øvrig kan utvikles videre. Utbygger legger vekt på at en del av vegetasjonen beholdes mellom hytteområdene, noe også reguleringsplanen viser. Kjøper oppfordres til å lese gjennom reguleringsbestemmelsene jfr. salgsoppgaven. Utlagt felt er på 39 tomter. Området er regulert for 200 hyttetomter. Ervervet må godkjennes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er ikke knyttet odel til tomtene. Delinnbetaling Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper delinnbetaler ved kontraktsinngåelse ca. 10 % av kjøpesummen og resterende ved overtagelse. Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene som opptjenes på meglerens klientkonto på forskuddsbeløpet, tilfaller selger. Kjøper må medvirke til at kontrakt for kjøp av tomt blir underskrevet senest 7 dager etter varsel fra megler. Diverse Tomtene selges uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge leverandør for oppføring av hytte. Ligningsverdi fastsettes av skatteetaten. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper likevel ikke På Svanstul er det arrangementer og aktiviteter for hele familien - året rundt: SKI-NO Åpning av naturreservatet juni 2010 Stjerne-titting Regndans for store og små

11 ønsker å tinglyse skjøtet, må det tas forbehold om dette i budet. Budgiver bekrefter ved sitt bud at eiendommen er besiktiget samt at salgsoppgave med vedlegg er motatt og lest. Kjøpers omkostninger Kjøper må betale omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser. 1.Dok.avgift til staten: 2,5 % av kjøpesum 2.Tingl. gebyr for skjøte kr 1.548,- 3. Tingl. gebyr for hvert pante dokument kr 1.935,- 4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 202,- I tillegg kommer: 5.Gebyr for oppretting av grunneiendom: Areal m2 kr ,- Areal m2 kr ,- Areal over 2000 m2 økning pr. påbegynt daa kr ,- 6.Tilkoplingsavgift nettleverandør, fiber, inkl mva kr 1.250,- 7.Tilkoplingsavgift til e-verket, inkl mva kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Heftelser/Rettigheter Følgende rettigheter og forpliktelser vil bli tinglyst på hver enkelt tomt: 1. Hjemmelshaver er pliktig medlem av Svanstul hytteforening. 2. Svanstul Utvikling AS forbeholder seg retten til å legge veiskjæringer, foreta grunnvannsboring og legge traseer for ledninger inn på/ over eiendommen. Det forutsettes at eiendommens bebyggelighet ikke vesentlig forringes og at eiendommen stilles mest mulig i samme stand som den var før inngrepet. Hjemmelshaver samtykker i fremtidige vedlikehold og reperasjonsarbeider mot tilbakestilling av eiendommen i samme stand. 3. Svanstul Utvikling AS kan pålegge hjemmelshaver å benytte en bestemt type vann- og avløpsledninger og pumpe på eiendommen. Vedlikehold av dette er Svanstul Utvikling AS uvedkommende. 4. Hyttene skal oppføres med utvendig veggbekledning i treverk og takbekledning etter følgende valg: tre, torv, skifer eller shingel. 5. Utvendig hyttefarge og farge på shingel må velges blant et utvalg naturfarger. Konferer megler/ selger. 6. Eiendommen må bebygges i samsvar med reguleringsplan og offentlig vedtak. 7. Hjemmelshaver får tinglyst adkomstrett på selgers eiendom Gnr. 23, Bnr. 14, samt rett til å knytte seg til vei og ledninger, vann, avløp og nett. 8. Det eksisterer beiterettigheter i området, jfr. grunnbokutskrift. Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag: Selgers omkostninger til megler i forbindelse med salget utgjør kr ,- i tilretteleggingshonorar uavhengig av salg og kr ,- pr solgte tomt som utløses ved salg. Salgsoppgavedato: 01/ Vedlegg: Områdeoversikt, tomtekart, reguleringskart og reguleringsbestemmelser. Løse vedlegg: Forslag til vedtekter i hytteforening, oversikt over ledige tomter og priser. Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Oppdragsansvarlig: Advokatfirmaet Asthor AS v/ advokat Åste Solberg Hansen Gjerpensgate 18, 3716 Skien Telefon Fax Mobil: E-post: - ditt nærmeste hytteparadis! Isfiske Preparerte løyper Familieaktiviteter / Kom deg ut dag Gøy i akebakken Foto: Stine Solbakken, TA Foto: Thomas Fjelddalen, Varden

12 Informasjon om budgivning, salgs- og betalingsvilkår mv. FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Gjennomføring av budgivning: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIG INFORMASJON OM SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens 3-10 (Kjøpslovens 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendingslovens 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital (kan ikke ha pant i den kjøpte boligen). Med mindre annet er avtalt, forutsettes det at kjøper delinnbetaler ca. 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant i kjøpt eiendom, for delinnbetalingen. Rentene som opptjenes på meglerens klientkonto på forskuddsbeløpet tilfaller selger. Megler gis fullmakt til å trekke sine utlegg og tilgodehavende av første innbetaling fra kjøper. Utbetalinger til selger skjer etter overtagelsen, og opptjente renter på klientkonto tilfaller selger. De fleste selgere tegner i dag eierskifteforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels- /aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr ,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor. Budgiving Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. For øvrig henvises til informasjon på budskjemaet.

13 SVANSTUL Steinbruløypa

14 REGULERINGSPLAN Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

15 BUDSKJEMA Budskjema for eiendommen Svanstul, Flekkeråsen: Gnr 23, bnr 14 i Skien kommune Jeg/vi legger herved inn et bud på kr Tomt nr.: + omkostninger og lar det gjelde til dato og klokkeslett Ønsket overtagelsesdato Eventuelle forbehold Jeg/vi bekrefter å ha lest Forbrukerinformasjon om budgivning (se foregående sider) samt hele prospektet, og godtar betingelsene. Budgiver 1: Telefon på dagtid: Personnr: Epost: Adresse: Postnr.: Poststed: Dato/Underskrift Budgiver 2: Telefon på dagtid: Personnr: Epost: Adresse: Postnr.: Poststed: Dato/Underskrift FINANSIERING Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: Kontaktperson / Telefonnr.: Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: Kontaktperson / Telefonnr.: Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr.: Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes DNB Budskjema fakses til eller sendes Postboks 111 Sentrum, 3701 Skien Vi hjelper deg å realisere din hyttedrøm. Spør oss om finansiering. Heidi M. Aanerød Haugen Hilde B Lambrechts Telefon Telefon

16 Advokat Åste Solberg Hansen Gjerpensgate 18, 3716 Skien Telefon: / E-post: Faks: Svanstul Utvikling AS Mette Sannerholt Andersen Jernverksveien 52, 3721 Skien E-post: Tlf.: /

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend.

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Plankart datert 27.05.2008. Bestemmelser datert 27.05.2008. Revisjoner: Mindre endring av bestemmelser 08.07.2009. Mindre endring

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT SALGSOPPGAVE Fin hyttetomt i Flateby Prisantydning: 325 000 kr. + omk. Tomtestørrelse Adresse: Gjeddevannsveien 54, 1911 FLATEBY Henvendelse: Tom-Ivar Berntzen Tlf: 90119612 Mail: t.berntz@getmail.no SOLGT

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. + omk. Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. + omk. Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen SALGSOPPGAVE Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen Prisantydning: 2 600 000 kr. + omk. Tomtestørrelse 1000 kvm. Adresse: Sjusjøen-Phil 4798, 2612 SJUSJØEN Henvendelse: Fredrik Storo Tlf: 93480598 Mail: frstoro@online.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Adresse: Boligtype: Prisant.: Furutoppveien 10 Vertikaldelt bolig 2 450 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Laurtizen Mobil: 976

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet?

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? Adresse: Boligtype: Prisant.: Holtnes sjøbod 104 Fritidseiendom 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 HYGGEN Allegodtveien 3442 Hyggen Prisantydning 2 000 000,- + omk. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus Type bolig Boligtomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 Fred-Ivar

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt Adresse: Stoppenkollen 27, tomt B4.12-15 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 2 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE Fine boligtomter selges samlet eller hver for seg. Beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner, buss

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 Storeogvelutstyrteeierleiligheteritreetg.Sentraltbeliggendeietablertboligområde.Garasjeikjeller.Heis.2/3soverom. ASKIM SENTRALT Furuveien4 Oppdrag:20510177 Pris fra: 2.596.000-3.425.000,- www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Fra kr. 550.000,- til kr 655.000 + omk. Middagslia, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

HOLMSBU. Holmsåsen 3484 Holmsbu. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Hyttetomt

HOLMSBU. Holmsåsen 3484 Holmsbu. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Hyttetomt HOLMSBU Holmsåsen 3484 Holmsbu Prisantydning 1 150 000,- + omk. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Type bolig Hyttetomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Lindesnes- unik mulighet! Tomt med brygge/båthus. Lindesnes/ Båly - Eneboligtomt med brygge og mulighet for båthus.

SALGSOPPGAVE. Lindesnes- unik mulighet! Tomt med brygge/båthus. Lindesnes/ Båly - Eneboligtomt med brygge og mulighet for båthus. SALGSOPPGAVE Lindesnes- unik mulighet! Tomt med brygge/båthus Lindesnes/ Båly - Eneboligtomt med brygge og mulighet for båthus. Prisantydning: 1 800 000 kr. + omk. Tomtestørrelse 505 kvm. Adresse: Henvendelse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr.

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr. SALGSOPPGAVE Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. T Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/113 1 360 000 kr. 1 600 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 93 kvm. 93 kvm. SO Lånetakst: Verditakst:

Detaljer

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMT HAUGESUND - VIKSE: KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMTER VIKSE Prisant.: Fra 690.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: 860 m² Prospekt på SMS: Send EMVEST 4906249 til 2077 Oppdr. ansv.: Morten

Detaljer

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT SALGSOPPGAVE GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli Prisantydning: 800 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 41 kvm. Verditakst: 800 000 kr. Bruksareal (BRA): 37 kvm. SOLGT

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble BLEFJELL, SØLVSETER Sølvseter, Ble HYTTETOMTER BLEFJELL SØLVSETER HØYSTANDARDTOMTER SOLRIKT BELIGGENDE MED PANORAMAUTSIKT Sølvseter, Ble, 3620 SØLVSETER Prisantydning: Fra kr 875 000,Helårsvei, kloakk

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr.

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr. SALGSOPPGAVE Laftet hytte med flott utsikt T Hytta sett fra traktorveien 200 000 kr. 250 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 61 kvm. 50 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: LG Prisantydning: 390 000

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet SALGSOPPGAVE Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet Prisantydning: 6 290 000 kr. + omk. Lånetakst: 5 050 000 kr. Verditakst: 6 290 000 kr. Bruksareal (BRA): 280 kvm. Adresse: Henvendelse: Lina-Marie

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen

SALGSOPPGAVE. Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen SALGSOPPGAVE Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 159 kvm. Verditakst: 850 000 kr. Bruksareal (BRA): 148 kvm. Adresse: Gamle

Detaljer

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk.

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk. Oppdragsnr: 70130246 SKUDENESHAVN Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN Prisant. kr 500 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 514 824 P-rom/bra ca. 60/75 kvm. Tomt ca. 570 kvm. INNHOLD 01 03 04 05 06 09 10

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Prisantydning: Fra kr. 350.000,- kr. 550.000,- + omkostninger Tomt: Fra ca. 1 2,5 mål selveiertomter Prospekt: 1705136 Megler: Øyvind Dahle, 61 36 66 33 /

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT SALGSOPPGAVE Del av tomannsbustad i Omvikdalen Del av nyere tomannsbustad i Omvikdalen. Skjermet beliggenhet i barnevennlige og flotte naturområder. Prisantydning: 2 390 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA):

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,-

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- HOSLE PEN OG LYS 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED TERRASSE. MEGET GOD PLANLØSNING. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- Erik Kvam

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr.

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr. SALGSOPPGAVE Budor - Håndlaftet tømmerhytte LG 670 000 kr. 790 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 40 kvm. 35 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 790 000 kr. + omk. Adresse: Gaupa

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. Koselig beliggende eiendom med trivelige landlige omgivelser i Telemark. Eldre bebyggelse. Prisantydning: kr. 1.100.000,- Gårds og

Detaljer

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 H ÅVIK Nyt livet - bygg murhus Melandbakken 41 a og 41 b Prisant: 2 375 000,- Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 Haraldsgt. 115 5527 Haugesund Tlf: 52 80 43 02 www.sparbankmegleren.no arnegisle.taraldsoy@sparebankmegleren.no

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD.

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Hof kommune i Vestfold, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.200.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97 Klokkarstua Prisantydning 370.000,- + omk. Konvallstien 5 3490 KLOKKARSTUA Byggeklar boligtomt Panorama fjordutsikt Type bolig Tomt Tomteareal. 652 kvm Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål SOLGT. Fin hage og flott område rundt husene

SALGSOPPGAVE. Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål SOLGT. Fin hage og flott område rundt husene SALGSOPPGAVE Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål Fin hage og flott område rundt husene Prisantydning: 790 000 kr. + omk. Lånetakst: 950 000 kr. Bruttoareal (BTA): 178 kvm. Verditakst: 1

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD Idyllisk beliggende eiendom med kort vei til godt tilrettelagt friluftsområde ved Langevann. Rimelig avstand til golfbane, fjell,

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE Meget attraktiv og innholdsrik enebolig i veletablert og romslig boligfelt nær skole, butikk, idrettshall/-anlegg og fritidsaktiviteter. Rikelig tilgang til turløyper

Detaljer

SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG

SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG MEGLER: ARNFINN H. SØRHAUG Tlf: 90 59 34 81 / Mail: arnfinn@z-eiendom.no PRISANTYDNING: 3.490.000,- SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 3175 Ramnes / Enebolig / Selveier ARKITEKTTEGNEDE

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

Hytte på fjellet Solbakkin 8. Beitostølen Hytte PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Hytte på fjellet Solbakkin 8. Beitostølen Hytte PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. Beitostølen Hytte Hytte på fjellet Solbakkin 8 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Solbakkin 8 Ansvarlig megler: Linda B. Pedersen Mobil: 95 18

Detaljer

MANGER / LANGHØYANE ENEBOLIGTOMTER I REGULERT OMRÅDE

MANGER / LANGHØYANE ENEBOLIGTOMTER I REGULERT OMRÅDE MANGER / LANGHØYANE ENEBOLIGTOMTER I REGULERT OMRÅDE EMVEST.NO / LANGHØYANE 3 LANGHØYANE STED 5936 MANGER PRISANTYDNING KR 450.000 - KR 590.000 OMKOSTNINGER* KR 21 406 VED KJØPESUM KR 450.000 TOTALT INKL.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Betydelig påkostet

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende Stokke kommune i Vestfold.

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer