Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter"

Transkript

1 Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

2 Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra Skien. Hyttefeltet har vekslende terreng, noen steder med fine flater og vid utsikt, andre steder småkupert. Noen av tomtene har utsikt til Flekkeren; - fjellvannet som strekker seg fra innkjørselen til hyttefeltet og opp mot skibakken og innfallsporten til sti- og løypenettet. Svanstulområdet er et populært utfartssted for befolkningen i Telemark og deler av Vestfold og Buskerud hele året, sommer som vinter. Visste du at 2 av de høyeste fjellene i kommunen ligger på Svanstul? Du kan lett følge Turistforeningens blåmerkede sommerstier til Nare med sine 805 m.o.h. og Ørnenuten som rager 6 meter høyere. Stedet innbyr til turopplevelser med sine skogsveier, turstier og skiløyper i og utenfor naturreservatet, og som egner seg for både sykkel-, ski- og fotturer; - i noen områder i nærmest uberørt natur og med et rikt dyre- og fugleliv. På Svanstul finnes bl.a.: 50 km preparerte skiløyper 4 km lang lysløype Godt merkede sommerstier Fantastisk stjernehimmel grunnet lite lysforurensning Kjent bærterreng Bade- og pram/kano-muligheter Jaktterreng for fiske- og småviltjakt Arrangementer og aktiviteter året rundt er populære og gjør stedet attraktivt for store og små. Svanstulområdet regnes som meget snøsikkert. Skien Røde Kors og Telemark Turistforening er representert i området med hver sin hytte midt i Huldreløypa i turavstand fra hyttefeltet. Helårshytte på Svanstul i pendleravstand fra jobb og hjem, gir deg mer velvære og tid til «frihet fra hverdagen» litt oftere. En tilleggsverdi, ikke bare noen få uker eller helger -, men så ofte du vil! En perle i Telemark!

3 SVANSTUL det gode liv i naturen

4 Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Eiendomstype: Hyttetomt Eierform: Selveier Prisantydning: Fra kr ,- Se tomteoversikt med prisliste for priser på de enkelte tomter. Ved kjøp av tomt utfylles vedlagte budskjema, med ønsket tomt, prisen på tomten o.s.v. Man vil deretter raskt få tilbakemelding på om tomten er ledig eller ei. Først til mølla prinsippet gjelder. Grunnarealer: Det er lagt ut 39 selveiertomter med tomtestørrelse fra ca 700 kvm til ca kvm (se tomteoversikt og vedlagte tomtekart). Flere tomter kan slåes sammen iht. reguleringsplanen. Tomtene er p.t. ikke oppmålt og kjøper må påregne mindre justeringer av tomtearealet ved endelig oppmåling. Tomtene kan iht. reguleringsplanen ikke inngjerdes. Tomtene har moderne infrastruktur bl. a. med mulighet for tilkobling til fibernett. Alle tomtene ligger på Flekkeråsen, høyt og fritt i variert fjell og skogsterreng med lyng, busker, barfjell, spredt furuvegetasjon og noen løvtrær. Her kan man sikre seg tomt vendt mot den himmelretning og med den utsikt man måtte ønske. Ingen byggeklausul: Kjøper står fritt til å oppføre hytte etter eget valg og ønske innenfor reguleringsbestemmelsene. Dersom det er interessant for tomtekjøper er det mulig å kjøpe tegninger til 10 forskjellige hytter i forskjellige størrelser (Svansulhyttene) som er tegnet spesielt i forbindelse med etablering av tomtefeltet, og som egner seg godt i området. Om ønskelig kan vi også formidle kontakt med byggefirmaer som kan føre opp disse eller andre hyttetyper. Tomtene selges "som de er - as is". Handelen følger Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). En perle i Telemark! Et utvalg hytter i Svanstul Hyttefelt:

5 Foto: Kjell Ivar Brynsrud Nare m.o.h. Utsikt mot Gaustatoppen

6 Veibeskrivelse Svanstul Svanstul Svanstulvann Flekkeren Svanstul Hyttefelt Skien Skien Svanstul: 30 km Valebøvegen/Fv 44 Svanstul: 13 km Svanstul Adkomst Adkomsten til hytteområdet er enten nordfra - over Valebø/ Nordagutu fra Notodden (E 134) eller sydfra - fra Skien sentrum, retning Valebø. Det er skiltet avkjøring mot Svanstul fra fylkesvei 44 Valebøveien. Avkjøringen fra Svanstulveien inn til hyttefeltet er til venstre idet man ser lysløypa, ca 150 meter før du kommer til parkeringen for skiområdet/slalombakken. Det er ca 30 kilometer fra Skien sentrum til hytteområdet, derav ca 13 kilometer på privat bomvei. Denne er i det vesentlige felles med adkomsten til skiløypene ved Svanstul. Avstander ca 30 minutter fra Skien, ca 50 minutter fra Notodden, ca 1 1/2 time fra Sandefjord ca 2 1/2 time fra Oslo. Bor man i Grenlandsområdet er ikke avstanden lenger enn at man kan kjøre frem og tilbake på jobb og samtidig nyte det gode liv på hytta. Parkering Reguleringsplanen stiller krav til 2 biloppstillingsplasser pr hytte på egen tomt. Det vil være mulig å sette opp garasje på noen tomter avhengig av hytte- og tomtestørrelse. Konferer megler/selger. Foto: Kjell Ivar Brynsrud

7 Reguleringsbestemmelser Skien Skien kommune Skien kommune Skien kommune Reguleringsbestemmelser til til Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser for Flekkeråsen for til hyttegrend. g) g) Byggegrense fra senter hovedvei er er9 meter. h) h) Det kan anlegges skitråkk/løype gjennom byggeområdene. i) i) Det er eranledning til tilå slå sammen flere tomter til tilen enhet. Maksimal størrelse på byggene kan ikke økes tilsvarende. Dato fordato siste for revisjon siste revisjon av plankartet: av plankartet: Dato forreguleringsplan Dato siste revisjon siste revisjon av bestemmelsene: av bestemmelsene: for Flekkeråsen (mindre (mindre vesentlig vesentlig reguleringsendring hyttegrend. reguleringsendring av plan nr av plan nr j) j) Det tillates ikke inngjerding av tomtene. 910, egengodkjent 910, egengodkjent ) ). k) k) Parabolantenner og andre antenner skal settes opp som fellesanlegg. Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste 1.1revisjon 1.1avFormål bestemmelsene: (mindre vesentlig reguleringsendring av plan nr l) l) Det tillates ikke planering i istørre utstrekning enn det som er ernødvendig for en 910, egengodkjent Avgrensning Avgrensning ). av planområdet av planområdet er vist på er vist plankartet på plankartet hensiktsmessig plassering av hytta. Området Området er inndelt er i inndelt arealeri med arealer følgende med følgende reguleringsformål: reguleringsformål: 1.1 Formål 4 Spesialområder. Byggeområder Avgrensning Byggeområder 25.1 ledd 25.1 av nr. planområdet 1ledd nr. 1 er vist på plankartet 4.1 Idrettsanlegg, skilek F1 a) Område Området a) Område for er fritidsbebyggelse inndelt for i fritidsbebyggelse arealer med følgende reguleringsformål: B1 B22B1 B22 Idrettsanlegg, skilek omfatter arealene med eksisterende skilekanlegg og bygninger i itilknytning til tildette. Det tillates videreutvikling av idrettsanlegg. Spesialområder Byggeområder Spesialområder 25.1 ledd nr. ledd 6ledd nr. nr Idrettsanlegg, lysløype F2. a) Idrettsanlegg, a) a) Område Idrettsanlegg, skilekanlegg for fritidsbebyggelse skilekanlegg F1 F1 B1 B22 Idrettsanlegg lysløype omfatter lysløypa rundt Flekkeren. Den er erregulert med b) Idrettsanlegg, Spesialområder b) Idrettsanlegg, lysløype 25.1 lysløype ledd nr. 6 F2 F2 bredde 6 meter. c) Privat a) c) vei Idrettsanlegg, Privat vei skilekanlegg T1-T6 F1 T1-T6 d) Parkering d) b) Parkering Idrettsanlegg, lysløype P1 F2 P1 e) Friluftsområde e) c) Friluftsområde Privat vei land land S1 S9S1 S9 T1-T6 4.3 Privat vei T1-T6 f) Friluftsområde f) d) Parkering Friluftsområde i sjø/vassdrag i sjø/vassdrag F4 F6 F4 F6 P1 a) a) Private veier omfatter veier gjennom områdene og parkeringsplasser. Ny hovedvei over Flekkeråsen bygges med regulert bredde 8 meter. IItillegg kommer areal til til g) Vann- g) e) og Friluftsområde Vann- avløpsanlegg og avløpsanlegg land (herunder (herunder renseanlegg)v1 renseanlegg)v1 V2 S1 V2 S9 skjæringer og fyllinger. Veien bygges i ihenhold til tilstandard for skogsbilvei klasse Veier ut uti ifra hovedvei bygges med bredde=3 meter inkl. veiskulder. Regulert h) Område h) f) Område Friluftsområde for automatisk for automatisk i fredet sjø/vassdrag kulturminne fredet kulturminne BEV BEV F4 F6 bredde er er6 meter. i) Naturvernområde i) g) Vann- Naturvernområde og avløpsanlegg geologi geologi (herunder renseanlegg)v1 NAT V2 NAT b) b) Justering av vertikal og horisontalkurvatur kan tillates etter en helhetlig vurdering av linjeføring, terrengtilpasning og stigningsforhold samt hensynet til tilen god Kombinerte Kombinerte h) formål Område 25.2 formål for 25.2 automatisk fredet kulturminne BEV bebyggelsesstruktur. Eventuelle endringer skal nedfelles i ilandskapsplanen. j) Privat j) i) vei Privat Naturvernområde / Skiløype vei / Skiløype geologi T4/F3 NAT T4/F3 c) c) Alle veier settes ut uti imarka og skal godkjennes av bygningsmyndighetene før igangsetting. Veiene prosjekteres i ihenhold til tilskogsbilvei, klasse For øvrig Kombinerte formål 25.2 legges Statens vegvesen, håndbok 017, til tilgrunn for prosjektering av veiene. 1.2 Hensikten j) 1.2 Hensikten Privat med vei / Skiløype reguleringsplanen med T4/F3 4.4 Friluftsområde på land S1-S9 Intensjonen Intensjonen med reguleringsplanen med er å legge er å til legge rettetil for rette bygging for bygging av av a) a) Det kan etableres anlegg til tilforsyning av drikkevann innenfor formålet. fritidsboliger. fritidsboliger. Skien kommune 1.2 Hensikten med reguleringsplanen Skien kommune b) b) Det kan tilrettelegges for nødvendig infrastruktur som vann, avløp, strøm innenfor Intensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av område for friluftsområde land. 1.3 fritidsboliger. 1.3 Rekkefølgebestemmelser c) c) Skogloven gjelder for disse arealer. Veier tilveier de enkelte til de byggeområdene, enkelte byggeområdene, avkjøring avkjøring og parkeringsplass og parkeringsplass skal være skal opparbeidet være opparbeidet før midlertidig før midlertidig brukstillatelse brukstillatelse gis. gis. d) d) Skogbruket skal utøves på en skånsom måte i itråd med Levende skog 1.3 Rekkefølgebestemmelser Skien standarden. kommune Det skal tilstrebes småflatehogst og gjennomhogst. e) Det legges til rette for maskinpreparerte skiløyper innenfor formålet Veier til de enkelte byggeområdene, avkjøring og parkeringsplass skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse gis. f) Eksisterende skogsveier, jfr planens kartgrunnlag, kan fortsatt brukes til Plan-id 940, Plan-id Egengodkjent 940, Egengodkjent side 1 avside 4 1 av 4 skogbruksformål. Plan-id 940, Egengodkjent side 3 av Fellesbestemmelser 4.5 Friluftsområde i sjø og vassdrag F4-F6 Plan-id 940, Egengodkjent a) a) a) Dokumentasjonskrav side 1 av 4 e) Det legges til rette for maskinpreparerte skiløyper innenfor formålet Vannene kan tilrettelegges med båtplasser og badeplasser. Før tiltak igangsettes Sammen Sammen med med søknad søknad om tiltak om tiltak etter etter pbl pbl 93 skal 93 skal vedlegges: vedlegges: f) Eksisterende skogsveier, skal anlegget jfr planens godkjennes kartgrunnlag, av kommunen. kan fortsatt brukes til skogbruksformål. Formingsveileder, som som skal skal beskrive beskrive de de formmessige intensjonene i i i 4.6 Vann- og avløpsanlegg (herunder renseanlegg) V1-V2 4.5 Friluftsområde i sjø og vassdrag F4-F6 reguleringsplanen, terreng terreng og og vegetasjonsbehandling, formingsprinsipper for a) Vann- og avløpsanlegg omfatter område for vannforsyning og område for bebyggelsen, materialbruk og standard, og standard, tekniske tekniske anlegg anlegg og og veitekniske løsninger. løsninger. Vannene kan tilrettelegges renseanlegg. med båtplasser og badeplasser. Før tiltak igangsettes skal anlegget godkjennes av kommunen. Landskapsplan for delfeltet for delfeltet og for og for enkelttomta. Planen Planen skal skal b) Innenfor V1 tillates også miljøstasjon (renovasjon) for byggeområdene og illustrere illustrere hvordan hvordan intensjonene ii i formingsveilederen blir fulgt blir fulgt 4.6 Vann- og avløpsanlegg (herunder renseanlegg) V1-V2 idrettsanleggene innenfor planen. Miljøstasjonen skal skjermes med vegetasjon. opp. opp. Planen Planen skal skal vise vise avgrensning av delområde, veiføringer, a) Vann- og avløpsanlegg omfatter område for vannforsyning og område for tomteinndeling, bygningsplassering med med eventuell eventuell utvidelse, utvidelse, renseanlegg. 4.7 Område for automatisk fredet kulturminne BEV eksisterende og ny og ny vegetasjon, materialbruk og standard, og standard, behandling behandling // tiltak / tiltak ii i fellesområder // / friluftsområder, samt samt snitt snitt b) Innenfor V1 tillatesinnenfor også miljøstasjon dette areal (renovasjon) tillates ingen for byggeområdene inngrep i naturen. og Den største røysa, (automatisk // profiler / profiler som som viser viser byggenes byggenes terrengtilplassering. idrettsanleggene innenfor fredet) planen. har blittmiljøstasjonen lagt inn i Oldsakssamlingens skal skjermes med kulturminnebase vegetasjon. med id Landskapsplanen skal skal illustrere illustrere nye sti- nye og sti- og løypeforbindelser internt internt ii i planområdet, møteplasser, akebakker akebakker samt samt 4.7 Område for 4.8 automatisk Naturvernområde fredet kulturminne geologiforekomst BEV tilrettelegging for bading for bading og og vannaktiviteter ii vannene i vannene Innenfor dette areal Innenfor tillates ingen detteinngrep arealetiskal naturen. forekomsten Den største avrøysa, melilittskarn (automatisk bevares. Her tillates ikke Flekkeren Flekkeren og Velen. og Velen. fredet) har blitt lagtuttak inn i Oldsakssamlingens eller utfylling av masse. kulturminnebase Det tillatesmed ikkeid. tilføring av ikke stedegen fyllmasse Godkjent Godkjent vann- vann- og og avløpsplan. 4.8 for lysløype / vei, eller anlegg i vassdrag. Området kan tilrettelegges med Naturvernområde geologiforekomst publikumsinformasjon. b) b) b) Annet Annet Innenfor dette arealet skal forekomsten av melilittskarn bevares. Her tillates ikke uttak eller utfylling 5 Kombinert av masse. Det formål tillates - Privat ikke tilføring vei / Skiløype av ikke stedegen F2 fyllmasse for lysløype / vei, eller anlegg i vassdrag. Området kan tilrettelegges med Eksisterende vegetasjon vegetasjon skal skal ikke ikke fjernes fjernes utover utover det som det som er er nødvendig er nødvendig for å for få fåå få publikumsinformasjon. Området skal benyttes til skiløype når det er snø vinterstid og privat vei resten av ført opp ført bygninger opp bygninger og og opparbeidet atkomstveier og og parkeringsplasser. året. 5 Kombinert formål - Privat vei / Skiløype F2 Alle kabler Alle kabler og rør og skal rør skal legges legges i i jordgrøft i jordgrøft i i eller i eller langs langs veiene. veiene. Hvis Hvis det unntaksvis det unntaksvis legges legges kabler kabler og rør og utenfor rør utenfor disse, disse, skal skal traseene traseene reetableres med med stedegen stedegen Området skal benyttes til skiløype når det er snø vinterstid og privat vei resten av vegetasjon. året. 3 3 Byggeområde fritidsbolig B1-B22 B1-B22 med med areal areal 498,11 498,11 daa daa a) a) a) Hvert Hvert byggeområde (B1-B22) (B1-B22) kan bebygges kan bebygges med med BYA BYA pr. tomt pr. tomt på inntil på inntil 100m2. 100m2. Inntil Inntil 10 % 10 av % hyttene av hyttene innenfor innenfor feltene feltene B4, B6, B4, B8, B6, B9 B8, og B9 B10 og B10 kan bygges kan bygges med med BYA BYA inntil inntil 130m2, 130m2, inkl. inkl. bod, bod, uthus, uthus, anneks, anneks, garasje. garasje. Ev. avvik Ev. avvik fra dette fra dette må begrunnes må begrunnes ut ut ut fra intensjoner fra intensjoner og prinsipper og prinsipper ii i formingsveilederen. b) b) b) Maks Maks tillatt tillatt BYA BYA pr. pr. byggeområde B1-B22 B1-B22 er er 15%. er 15%. Antall Antall hytter hytter begrenses begrenses til til maks til maks c) c) c) Hyttene Hyttene innen innen hvert hvert felt skal felt skal bygges bygges ii en mest i en mest mulig mulig ensartet ensartet stil. stil. d) d) d) Fra topp Fra topp grunnmur grunnmur skal skal det være det være maksimalt maksimalt 6,5 m. 6,5 til til m. topp til topp møne. møne. Maksimal Maksimal gesimshøyde skal skal på på hoveddelen av hytta av hytta (min (min 50%) 50%) være være 3,5 m, 3,5 målt m, målt til til topp til topp reisverk/underkant takkonstruksjon. e) e) e) Hyttene Hyttene skal skal ligge ligge tilbaketrukket, innpasses innpasses best best mulig mulig ii terrenget i terrenget og ikke og ikke legges legges på på markerte markerte punkter. punkter. f) f) f) Hyttene Hyttene skal skal ha bilvei ha bilvei fram fram til til tomten. til tomten. Det skal Det skal være være 2 2 biloppstillingsplasser pr. pr. hytte. hytte. Plan-id 940, Egengodkjent side 4 av 4 Plan-id 940, Egengodkjent side 4 av 4 Plan-id Plan-id 940, 940, Egengodkjent side side 2 av 2 4 av 4

8 SVANSTUL tomtekart

9 Sommerutsikt fra turløypene

10 Eiendoms-, salgs-, og betalingsinformasjon Eiendom Svanstul, Flekkeråsen, SKIEN Gårdsnummer 23, bruksnummer 14 i Skien kommune. Hver enkelt tomt vil bli tildelt eget bruksnummer etter fradeling. Selger/eier Svanstul Utvikling AS Overtagelse Overtagelse kan skje straks oppmåling og fradeling er foretatt på den enkelte tomt. Kjøper må være oppmerksom på at utbygger i perioder kan stenge veier for å føre fram ledninger til strøm, vann og avløp. Ligningsverdi Ligningsverdi fastsettes av skatteetaten, normalt etter oppføring av hytte. Kommunale avgifter Det påløper ingen kommunale avgifter til vann, avløp og renovasjon da de tekniske anlegg driftes privat, jfr. under. Tomtene ligger i et område hvor kommunen for tiden ikke krever inn eiendomskatt. I Skien er det pr. i dag ikke krav til kildesortering av avfall fra hyttefelt. Det vil bli etablert plass for miljøstasjon ved innkjøringen til feltet. Faste løpende kostnader Utgiftene til drift og vedlikehold av de felles tekniske anlegg, som renovasjon, drift/vedlikehold inkl. brøyting av vei og drift/vedlikehold av vann og avløp (som erstatter kommunale avgifter), blir i størst mulig grad utlignet med en lik del på hver enkelt hytte. Dette er stipulert til kr ,- pr år. og inkluderer årskort til bomveien. Størrelsen på hytteforeningskontingenten blir avhengig av foreningens aktivitetsnivå, foreløpig stipulert til kr 500,- pr år. Påregnelige løpende utgifter til forsikring, forbruk av strøm og fyringsutgifter m.m. er variabelt i forhold til bl.a. hyttestørrelse man velger å oppføre. Oversikten er ikke uttømmende. Vei, vann, avløp, fibernett Alle tomtene leveres med vei, vann, avløp, strøm og fibernett til tomtegrense med utlagte tilkoblingsmuligheter. Vei, vann, avløp og strøm vil driftes av Løvenskiold Fossum. Avhengig av terrengets beskaffenhet vil tomtene utbygges med selvfall eller trykkavløp. Dette vil medføre krav om å benytte en bestemt type vann - og avløpsledning og eventuelt pumpe inne på hyttetomta. Eventuelt vedlikehold av dette vil være tomteeiers ansvar. Konferer megler/selger for oversikt over hvilke tomter dette gjelder. Offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett Sakset fra reguleringsplanen: Om byggeområdet: Bebygd areal maks 100 kvm. Inntil 10 % av hyttene kan bygges maks 130 kvm på felt B4. Arealene inkluderer uthus, anneks, bod, garasje. Maks tillatt BYA pr byggeområde er 15 %. Hytteplassering tilbaketrukket, tilpasset terrenget og ikke på markerte punkter. 2 biloppstillingsplasser pr hytte. Byggegrense fra hovedvei 9 meter. Flere tomter kan slås sammen. Maks byggegrense økes ikke tilsvarende. Tomtene skal ikke gjerdes inn. Parabolantenner kan ikke settes opp. Planering av terrenget skjer kun i den utstrekning som er nødvendig for plassering av hytta. Om veiene: Interne veier opparbeides i 3 m bredde. Om idrettsanlegg: Lysløypen rundt Flekkern er vist i reguleringsplanen. Idrettsanleggene rundt Svanstul for øvrig kan utvikles videre. Utbygger legger vekt på at en del av vegetasjonen beholdes mellom hytteområdene, noe også reguleringsplanen viser. Kjøper oppfordres til å lese gjennom reguleringsbestemmelsene jfr. salgsoppgaven. Utlagt felt er på 39 tomter. Området er regulert for 200 hyttetomter. Ervervet må godkjennes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er ikke knyttet odel til tomtene. Delinnbetaling Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper delinnbetaler ved kontraktsinngåelse ca. 10 % av kjøpesummen og resterende ved overtagelse. Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene som opptjenes på meglerens klientkonto på forskuddsbeløpet, tilfaller selger. Kjøper må medvirke til at kontrakt for kjøp av tomt blir underskrevet senest 7 dager etter varsel fra megler. Diverse Tomtene selges uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge leverandør for oppføring av hytte. Ligningsverdi fastsettes av skatteetaten. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper likevel ikke På Svanstul er det arrangementer og aktiviteter for hele familien - året rundt: SKI-NO Åpning av naturreservatet juni 2010 Stjerne-titting Regndans for store og små

11 ønsker å tinglyse skjøtet, må det tas forbehold om dette i budet. Budgiver bekrefter ved sitt bud at eiendommen er besiktiget samt at salgsoppgave med vedlegg er motatt og lest. Kjøpers omkostninger Kjøper må betale omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser. 1.Dok.avgift til staten: 2,5 % av kjøpesum 2.Tingl. gebyr for skjøte kr 1.548,- 3. Tingl. gebyr for hvert pante dokument kr 1.935,- 4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 202,- I tillegg kommer: 5.Gebyr for oppretting av grunneiendom: Areal m2 kr ,- Areal m2 kr ,- Areal over 2000 m2 økning pr. påbegynt daa kr ,- 6.Tilkoplingsavgift nettleverandør, fiber, inkl mva kr 1.250,- 7.Tilkoplingsavgift til e-verket, inkl mva kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Heftelser/Rettigheter Følgende rettigheter og forpliktelser vil bli tinglyst på hver enkelt tomt: 1. Hjemmelshaver er pliktig medlem av Svanstul hytteforening. 2. Svanstul Utvikling AS forbeholder seg retten til å legge veiskjæringer, foreta grunnvannsboring og legge traseer for ledninger inn på/ over eiendommen. Det forutsettes at eiendommens bebyggelighet ikke vesentlig forringes og at eiendommen stilles mest mulig i samme stand som den var før inngrepet. Hjemmelshaver samtykker i fremtidige vedlikehold og reperasjonsarbeider mot tilbakestilling av eiendommen i samme stand. 3. Svanstul Utvikling AS kan pålegge hjemmelshaver å benytte en bestemt type vann- og avløpsledninger og pumpe på eiendommen. Vedlikehold av dette er Svanstul Utvikling AS uvedkommende. 4. Hyttene skal oppføres med utvendig veggbekledning i treverk og takbekledning etter følgende valg: tre, torv, skifer eller shingel. 5. Utvendig hyttefarge og farge på shingel må velges blant et utvalg naturfarger. Konferer megler/ selger. 6. Eiendommen må bebygges i samsvar med reguleringsplan og offentlig vedtak. 7. Hjemmelshaver får tinglyst adkomstrett på selgers eiendom Gnr. 23, Bnr. 14, samt rett til å knytte seg til vei og ledninger, vann, avløp og nett. 8. Det eksisterer beiterettigheter i området, jfr. grunnbokutskrift. Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag: Selgers omkostninger til megler i forbindelse med salget utgjør kr ,- i tilretteleggingshonorar uavhengig av salg og kr ,- pr solgte tomt som utløses ved salg. Salgsoppgavedato: 01/ Vedlegg: Områdeoversikt, tomtekart, reguleringskart og reguleringsbestemmelser. Løse vedlegg: Forslag til vedtekter i hytteforening, oversikt over ledige tomter og priser. Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Oppdragsansvarlig: Advokatfirmaet Asthor AS v/ advokat Åste Solberg Hansen Gjerpensgate 18, 3716 Skien Telefon Fax Mobil: E-post: - ditt nærmeste hytteparadis! Isfiske Preparerte løyper Familieaktiviteter / Kom deg ut dag Gøy i akebakken Foto: Stine Solbakken, TA Foto: Thomas Fjelddalen, Varden

12 Informasjon om budgivning, salgs- og betalingsvilkår mv. FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Gjennomføring av budgivning: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIG INFORMASJON OM SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens 3-10 (Kjøpslovens 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendingslovens 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital (kan ikke ha pant i den kjøpte boligen). Med mindre annet er avtalt, forutsettes det at kjøper delinnbetaler ca. 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant i kjøpt eiendom, for delinnbetalingen. Rentene som opptjenes på meglerens klientkonto på forskuddsbeløpet tilfaller selger. Megler gis fullmakt til å trekke sine utlegg og tilgodehavende av første innbetaling fra kjøper. Utbetalinger til selger skjer etter overtagelsen, og opptjente renter på klientkonto tilfaller selger. De fleste selgere tegner i dag eierskifteforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels- /aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr ,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor. Budgiving Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. For øvrig henvises til informasjon på budskjemaet.

13 SVANSTUL Steinbruløypa

14 REGULERINGSPLAN Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

15 BUDSKJEMA Budskjema for eiendommen Svanstul, Flekkeråsen: Gnr 23, bnr 14 i Skien kommune Jeg/vi legger herved inn et bud på kr Tomt nr.: + omkostninger og lar det gjelde til dato og klokkeslett Ønsket overtagelsesdato Eventuelle forbehold Jeg/vi bekrefter å ha lest Forbrukerinformasjon om budgivning (se foregående sider) samt hele prospektet, og godtar betingelsene. Budgiver 1: Telefon på dagtid: Personnr: Epost: Adresse: Postnr.: Poststed: Dato/Underskrift Budgiver 2: Telefon på dagtid: Personnr: Epost: Adresse: Postnr.: Poststed: Dato/Underskrift FINANSIERING Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: Kontaktperson / Telefonnr.: Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: Kontaktperson / Telefonnr.: Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr.: Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes DNB Budskjema fakses til eller sendes Postboks 111 Sentrum, 3701 Skien Vi hjelper deg å realisere din hyttedrøm. Spør oss om finansiering. Heidi M. Aanerød Haugen Hilde B Lambrechts Telefon Telefon

16 Advokat Åste Solberg Hansen Gjerpensgate 18, 3716 Skien Telefon: / E-post: Faks: Svanstul Utvikling AS Mette Sannerholt Andersen Jernverksveien 52, 3721 Skien E-post: Tlf.: /

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer