En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen."

Transkript

1 SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON Hva kan vi hjelpe dere med? En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen.

2 Sammen for barn og unge i trosopplæringen Ein vinn-vinn situasjon Kyrkjelyd og organisasjonar høyrer saman og arbeider for same mål; at born og unge må lære å kjenne Jesus Kristus som sin Frelsar og Herre. Difor er det ein «vinnvinn«-situasjon der kyrkjelydane og organisasjonane får til eit samarbeid. Vår klare oppmoding til kyrkjelydane er at dei melder inn barne- og ungdomsarbeidet sitt i ein organisasjon som dei synest har gode opplegg for dei aktuelle aldersgruppene. Økonomisk kjem også kyrkjelydane betre ut ved at dei får tilskot til oppstart og kan søkje om såkalla Frifondmidlar til drift og investering i utstyr. I Trusopplæringsreforma som stadig grip om seg ved at fleire og fleire kyrkjelydar får økonomiske midlar til å byggje opp eit eige trusopplæringsprogram, er det ekstra viktig å sjå at mange organisasjonar, både misjonsorganisasjonar og andre barne- og ungdomsorganisasjonar, er gode samarbeidspartnarar. Det spennande er at organisasjonane ikkje berre er «passive» støttespelarar, men aktivt kan tilby opplegg som blir «skreddarsydde» for kyrkjelydane. Difor tilrår vi på det sterkaste at de i kyrkjelydane «tek ballen ned» og saman med organisasjonane gjer det de kan for å nå målet! Dette ressursheftet er eit resultat av eit fruktbart samarbeid mellom SMM/misjonskonsulent og undervisingskonsulent i Tunsberg Knut Edvard Larsen og Ole Martin Thelin (tidl. leiar for Kateketforeninga) samt bidrag frå misjonskonsulentane i Agder/Telemark og Møre. Heftet har eit innhald som gjer at det kan brukast som det er i heile landet, eller ein kan gi det ein regional profil. Med bøn om at dette må bli til gagn for born og unge lokalt og globalt. Med dette tilrådd på det varmaste! Jens Petter Johnsen Direktør i Kyrkerådet Knut Hallen Dagleg leiar SMM 2 3 Dette heftet er laget av Samarbeidsråd for Menighet og Misjon i Tunsberg bispedømme. Foto: Bjørn Sørheim, Misjonsalliansen (forsiden, s.19), Misjonsalliansens arkiv (s 4, s. 6); Menighetene skal i kke hjelpe organisasjonene, men organisasjonene Knut Edvard Larsen (s. 4), Henrik Guii-Larsen (s 5), Areopagos arkiv (s 15), Tom Henning Bratlie (s. 17). Øvrige fra Misjonsorganisasjoinenes arkiver. er der for å hjelpe menighetene med å konkretisere sitt misjonsansvar

3 3-6 år Førskolefasen 6-10 år Småskolefasen Vi deler med barn fra andre verdensdeler Misjonsalliansen tilbyr flere konkrete måter å hjelpe fattige barn på gjennom fadderordning og konkrete prosjekter. Eksempler på prosjekter kan være senter for funksjonshemmede, Fotball Krysser Grenser og trosopplæringsprosjekter. Misjonsalliansen kan hjelpe med informasjon og materiell. : Misjonsalliansen v/grethe Matre. Telefon: E-post: Besøk i kirkeskolen? Hva med et lite glimt om barn i andre verdensdeler inn i kirkeskolen, eksempelvis for 5-åringene? Der barna får bli kjent med menighetens misjonsprosjekt gjennom bilder, film, fortellinger og opplevelser. Å finne ulike kreative formidlingsformer kan hjelpe til å levendegjøre prosjektet og være viktig for å skape en forståelse for misjon og involvere barna i oppdraget. : NMS U (Det norske Misjonsselskaps barneog ungdomsorganisasjon) Telefon: E-post: Eller nærmeste regionkontor Starte en barnegruppe? Det er ikke bare enkelt å komme i gang med nytt arbeid. Derfor ønsker vi å spille på lag med deg, enten du skal starte klubb eller utvikle et arbeid som er i gang. Vi kan bidra med ulike redskap til å drive en klubb, gruppe, kor eller forening. Ved å melde foreningen inn i organisasjonen (NMS U eller Acta Unge i Normisjon), har også menigheten mulighet til å få kr 5000 i oppstartsmidler og mulighet til å søke årlige Frifondsmidler (fra kr 1000 inntil hele kr årlig). Tips og ideer finnes også hos: Acta- Barn og Unge i Normisjon Telefon: Eller nærmeste regionkontor Du kan også kontakte den organisasjon som menigheten har en misjonsavtale med. NMS U tilbyr U-kid klubb Misjon er å gi fortellingen om Jesus videre og se og hjelpe mennesker slik som Jesus gjorde. Klubb i NMS U kan være metoden du kan bruke. Kr 5000 i oppstartsmidler og deretter årlige frifondmidler. Klubbkofferten som startpakke med ressurshefter til samlingene, klubb-bok, fremmøtekort og mye annet materiell. Bladet u-kid gratis til alle medlemmene i klubben tre ganger i året. Informasjon om egne u-kid-innsamlingsprosjekter spesielt rettet mot barn. Hjelp og oppfølging av ansatte i din lokale region. : Telefon E-post: Eller nærmeste regionkontor ACTA barn og unge i Normisjon tilbyr: Hjelp og oppfølging i forbindelse med oppstart. Kr 5000 i oppstartsøtte til alle nye lag. En skreddersydd startpakke, med ressursmateriale og info. Amigos: Ny nettside for barn, med internasjonalt fokus. Egne Amigos innsamlingsprosjekt tilpasset barnelag/ Amigoslag Egen Amigoskonsulent med god kompetanse innen barnearbeid : Telefon Barna i menigheten er en del av en stor søskenflokk: Den verdensvide kirke. Misjon handler om å dele evangeliet med den oppvoksende generasjon både hos oss og i andre kirker.

4 6-10 år Småskolefasen Gudstjeneste for alle aldre Ressursmateriell Normisjon og Det Norske Misjonsselskap har utarbeidet ressursmateriell som kan brukes i ulike barnegrupper. Felles for dette materiellet er at det er svært innholdsrikt og svært variert. Her finner du fortellinger, bilder, lærestoff, sanger, bønner og mange gode tips til leker og aktiviteter. NMS U/ Det norske Misjonsselskap har: Spesifikke hefter for barneklubber med utgangspunkt i ulike land. Filmer, presentasjon av de ulike prosjektene og landene. Gå og fortell er f.eks. et ressurshefte med forslag til stoff og metoder til minimum tre samlinger om misjon for barn fra 4-10 år. Inkludert CD med bilder, filmer og annet ressursmateriell. Til hele jorden er en rikholdig CD-ROM med opplegg for seks samlinger. Det er en fortsettelse av Vandring gjennom Bibelen for barn med fokus på misjon. Heftene kan bestilles fra NMS U på telefon eller på Normisjon Normisjon har lagt ut en del ressursmateriell på deres hjemmesider: du finner ressursene ved å velge land, derettermateriell. Fadder: Du behøver ikke forandre verden, men du kan! Misjonsalliansen tilbyr flere konkrete måter å hjelpe fattige barn på gjennom fadderordning og konkrete prosjekter. Eksempler på prosjekter kan være senter for funksjonshemmede, Fotball Krysser Grenser og trosopplæringsprosjekter. Misjonsalliansen kan hjelpe med informasjon og materiell. Misjonsalliansen v/grethe Matre Telefon: E-post: Gudstjeneste med den verdensvide kirken i fokus Ønsker dere å lage en gudstjeneste med fokus på den verdensvide kirke og misjon, som inkluderer hele familien? En gudstjeneste med smak av Afrika, Sør-Amerika eller Asia? En gudstjeneste med bønner og liturgiske ledd fra landet og kirken tilknyttet menighetens misjonsprosjekt? Et kristent påskemåltid i bibelsk/jødisk tradisjon i forbindelse med skjærtorsdag? Vi har ressurser, kompetanse og materiell. Vi samarbeider gjerne med dere om å lage en annerledes gudstjeneste. Det Norske Misjonsselskap Areopagos Misjonsalliansen Den Norske Israelsmisjon Normisjon HimalPartner Eller ta kontakt med bispedømmets misjonskonsulent/ rådgiver. Du finner også gode ressurser på og Syng Håp! (IKO forlaget, 2005) Inneholder mange gode ressurser. 100 sanger og bønner fra 51 forskjellige land. Alle sangene er gjengitt med noter de fleste med besifring. Det er også utgitt en Cd med utvalgte sanger fra boka. Oslo Soul Children 3 Livsglede Gudstjeneste for barn og unge Cd med gudstjenestemusikk etter høymessens ledd som ivaretar vår viktige tradisjon, samtidig som den byr på et spennende og moderne utrykk som barn og unge i dag kjenner seg godt igjen i. Materiellet gir en god mulighet til å involvere tweens/barne/ungdomskoret i menighetens gudstjenestefeiring. Et eget notehefte med alle sangene, samt enkeltnoter og singback finnes også på nettsiden til Acta. Kan kjøpes på 6 7 Gi barn og unge en mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden Enhver gudstjeneste er egentlig en «misjonsgudstjeneste». På søndag samles vi vi deler med hverandre og vi blir sendt ut som Jesu medarbeidere for å dele videre det vi har fått.

5 Leire og weekender år Mellomfasen Til menighetene Vi er gode på leir og weekender. Vi har leirsteder også kanskje kan vi gjøre noe sammen? Vi arrangerer også regelmessig leirer, for flere aldersgrupper, inkludert konfirmanter. Bruk oss da vel! Vi er en ressurs! NMS U (Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsavdeling) Telefon: E-post: Eller nærmeste regionskontor Acta- barn og unge i Normisjon Telefon: Tea & Kristoffer Andaktsopplegg Acta Barn og Unge i Normisjon har laget et andaktsopplegg for tweens bestående av fem historier med tilknyttet samtaleopplegg for fem eller ti samlinger. Illustrert med powerpoint. (Cd og hefte) Høre og gjøre Telefon: Ressurshefte fra NMS U med sju forslag til samlinger der man legger opp til å jobbe kreativt med bibelfortellingene under samlingene. Heftet gir barna muligheten til å få både nye opplevelser og økt kunnskap i møte med bibeltekster, misjon og det å leve som kristne. Telefon: E-post: La oss feire høytidene! Hvorfor har Gud gitt oss en kropp med mange sanser dersom han mente at det bare var tankene og meningene våre som var viktige? Handler trosutfoldelse og Guds-nærvær bare om ord? Eller berører det hele livet vårt? Israelsmisjonen tilbyr et spennende møte med de jødiske røttene i vår tro. Jødisk trosliv handler om mer enn tanker og abstrakte ideer, derfor er det mye å hente for trosopplæringen i våre jødiske røtter. Jesus og de første kristne var jøder. I løpet av de forskjellige jødiske høytidene (sabbat, purim, påske, pinse, forsoningsdag med flere) skal man smake, forsake, be, danse, faste, kle seg ut, leve seg inn i, bevege seg mens man ber, leke, holde spisereglene (kosher) og mye mer. Hele mennesket og alle sansene tas i bruk i troslivet og trosutfoldelsen. Hos Israelsmisjonen finner du konkrete tips og råd til hvordan dere kan bruke dette i trosopplæringen. Du finner det på under ressurser. 8 9 La barn og unge bli kjent med landet menigheten har et misjonsprosjekt i. Misjon er å dele

6 11 år Lys våken år Tweenskor «Gjengen undres» en bok med gode tekststykker Gjengen undres av Geir Harald Johannessen. Ungdommene i K-gjengen og Plankeligaen filosoferer og småkrangler med spøk og alvor rundt spørsmål om tro og liv, håp og kjærlighet, tro og viten i en moderne verden. Boken har 46 korte tekststykker med tilhørende spørsmål til diskusjon og ettertanke. Boken inneholder også bibelsitater og referanser. Fås hos Acta barn og unge i Normisjon Soul Children Soul Children er et korkonsept for barn og tenåringer i alderen år. Denne aldergruppen er for gamle til å være med i barnekor og for unge til å begynne i ungdomskor, men liker sang, musikk og dans. Visjonen er at Soul Children konseptet kan inspirere og gi nye ideer til barn og tenåringer og til dem som arbeider med disse små tenåringene, og at det dannes nye Soul Children kor rundt omkring i landet. Vårt aller viktigste mål er å vinne og bevare barn og tenåringer for Kristus gjennom sang og musikk i deres eget utrykk. Telefon: Se La 11 åringen bli kjent med den verdensvide kirke Du kan: Bruke bønner fra den verdensvide kirke. Bruk menighetens misjonsprosjekt. Hvordan? Ta kontakt med bispedømmets misjonskonsulent eller den organisasjon menigheten har inngått misjonsavtale med. Invitere en lokal misjonær til å formidle noe fra en av søsterkirkene Invitere en innvandrer til å fortelle fra sin barndoms kirke KJÆRE, VAKRE GUD.. Kjære vakre Gud... Bok med bønner og tegninger av barn i den verdensvide kirke. Det finnes flere bønnebøker for barn, men i denne boka kommer barna selv til orde med sine bønner i ord og med tegninger. Boka er et samarbeidsprosjekt mellom SMM og IKO-forlaget, som selger boka. Dette kan Acta-barn og unge tilby menigheter som vil starte kor: Tusenvis av noter: lovsang, gospel, barnekor nye og eldre utgivelser til bruk i menighetens korarbeide. Cd er, dvd er, notehefter, musikaler. Dans- og dramamateriell. Egne Soul children konsulenter som sørger for oppfølging av lokale kor. Telefon: Trosopplæring for tweens Normisjon har også utviklet en ressurspakke til menigheter, lag og alle som jobber med tweens Fem episoder på dvd er og et ressurshefte med vekt på tro i praksis. «Dig Deeper»: Ni episoder på dvd og ressurshefte med vekt på treenigheten og tro i praksis. Til sammen forslag til 27 samlinger. Se klipp fra dvd-ene på www. acta.as og YouTube. Kan kjøpes på Å være døpt er både å tilhøre den lokale og den globale kirke

7 KOR år Konfirmasjonsfasen Dette kan Det Norske Misjonsselskap (NMS-U) tilby menighetens kor Mange menigheter har meldt sine barnekor inn i NMS U, det er flere grunner til at det er en god idé: Ny notepakke 1-2 ganger i året. Input fra søsterkirker over hele verden, og mulighet for internasjonalt engasjement. Deltagelse på Barnegospelfestivaler. Statsstøtte gjennom Frifond kr 5000,- i oppstartsmidler. Vil du ha mer info om hvordan ditt kor blir med i NMS U og hvilke fordeler det har? Telefon: E-post Stort utvalg av noter til musikkspill NMS-U har et stort utvalg av ulike noter til musikkspill. Her er to eksempler: PÅSKENØTTER Fire sanger og tre snakkeroller for barnekor Handlingen tar utgangspunkt i tre personer som skal løse påskenøtter i et blad. Gjennom oppgavene de møter tar de oss med gjennom hele påskefortellingen fra palmesøndag til første påskedag LOVSANG OG BALUBA 32 sanger for barn gjennom kirkeåret Sanger for barn gjennom hele kirkeåret fra advent til allehelgensdag med noter, tekst og bilder Flere eksempler finner du på Internasjonal solidaritet Misjonsalliansen tilbyr flere konkrete måter å hjelpe fattige barn på gjennom fadderordning og konkrete prosjekter. Eksempler på prosjekter kan være senter for funksjonshemmede, Fotball Krysser Grenser og trosopplæringsprosjekter. Misjonsalliansen kan hjelpe med informasjon og materiell. Noen konfirmantgrupper reiser også for å besøke prosjektene les mer om en av dem på Telefon: E-post: Brød og vin Israelsmisjon tilbyr Brød & Vin, en manual til å feire kristent påskemåltid i bibelsk/jødisk tradisjon. DVD og CD-ROM inneholder informasjon, oppskrifter, noter, program og alt du trenger for å kunne arrangere et vellykket påskemåltid. Brød & Vin er et unikt hjelpemiddel til å gripe de lange linjene i Guds frelseshistorie, og til å oppleve påsken på en annerledes måte. Telefon: E-post Loved undring om Gud og sånn Boka Loved undring følger de samme temaområder som konfirmasjonsundervisningen i Den norske kirke. Den fungerer som et fleksibelt tillegg til ulike undervisningsopplegg. I boka blir temaene tatt opp på en kreativ og overraskende måte. Konfirmantene involveres ved å bidra konkret til bokens innhold ved at de blir utfordret fritt til å skrive sine egne tanker, svare på spørsmål og utføre oppgaver av praktisk karakter. Slik tar boken sikte på å involvere og inkludere bredden av konfirmantene i menigheten. Det er også laget en andaktsbok, Loved andaktsbok med 31 andakter, skrevet av ulike ungdomsforkynnere. Bøkene er laget av Acta barn og unge i Normisjon og kan kjøpes på Bruk menighetens misjonsprosjekt også i korarbeidet! Barn og unge kan forandre verden

8 13-15 år Konfirmasjonsfasen Konfirmantforeldre Forvandling Filmen «Forvandling» som SMM har laget, handler om at misjon fører til noe: Misjon forvandler mennesker og lokalsamfunn. Filmen har satt sammen glimt fra Det Norske Misjonsselskap sitt arbeid i Estland, Misjonsalliansens arbeid i Guayaquil samt Israelsmisjonens forsoningsprosjekt for unge i Israel, Palestina og Norge. Filmen er lagt ut på under «Ressursmateriell». Herfra kan den lastes ned gratis. For visning på ungdomsarrangementer eller i konfirmantundervisningen anbefaler vi DVD-versjonen av filmen, som har en mye bedre kvalitet. Filmen kan bestilles fra Kirkerådets materiellekspedisjon. Den koster kr. 100,- pr stk. Ved første blikk Hvordan kan vi bli mer bevisst våre egne holdninger og eventuelt endre dem? Hvordan kan vi gjøre gode valg og oppføre oss mot andre mennesker som vi ønsker at de skal oppføre seg mot oss, enten de får på samme skole, bor i samme by eller lever i et annet land med helt andre forutsetninger? Ved første blikk er et opplegg med rollespill som belyser temaene urettferdighet, forskjellsbehandling og rasisme på en måte som øker bevisstheten og kan være med å endre handlingsmønstre. Hefte med dvd laget av NMS U. Telefon: E-post: Eller nærmeste regionkontor Gruppesamtaler for bedre livskvalitet Hverdagene som tenåringsforeldre byr på erfaringer, utfordringer og spørsmål som vi kan vokse på, hvis vi snakker med andre i samme livssituasjon. «Livsdialog» er et samtaleopplegg for personlig vekst og modning som er utviklet av Areopagos, med en metode som gir trygghet for å snakke, og lytte, i full fortrolighet. Et opplegg spesielt for konfirmantforeldre, hvor tre av kveldene brukes til å samtale om spørsmål rundt tro og tvil, spørsmål som de fleste har stilt seg etter å ha levd noen år. Resten av kveldene henter gruppa temaene fra sitt eget dagligliv. Det er laget en håndbok for «Livsdialog». Areopagos har gode opplegg fo r blant annet konfirmant-foreldregrupper o.a. Areopagos v/jon Hasle TElefon: E-post: Eller søk på søkeordene «Areopagos + livsdialog» Fra barnetro til voksentro Fire kurskvelder om hvordan troen utfordres av livet og utvikles gjennom de erfaringene vi gjør. Fra barnetro til voksentro er et kurstilbud fra Areopagos som har til intensjon å bevisstgjøre kristentroens utvikling hos enkeltmennesker. Kurset er beregnet på alle som aktivt eller passivt har levd med kristentroen gjennom hele eller deler av livet. Temaer som tas opp kan være: Troen i forandring Troen i krise Tro og tanke Tro møter tro Slik gjør vi det: Areopagos står for kursets innhold og stiller med dyktige innledere til fire kurs- og samtalekvelder. Menigheten står for praktisk planlegging, påmelding og eventuell bevertning. Hver kurskveld avrundes med en liturgisk samling. Ta kontakt for spørsmål om innhold,priser og samt bestilling. Telefon: E-post: Misjon i konfirmasjonsundervisningen NMS U har mye erfaring med misjonsundervisning til konfirmanter. Spør oss gjerne om å komme på besøk for å fortelle om misjon, eller hjelp til materiell dere kan bruke selv. Har menigheten menighetsavtale med Det Norske Misjonsselskap kan vi hjelpe med materiell tilpasset deres prosjekt. Telefon: E-post: Eller nærmeste regionkontor Ulike opplegg for konfirmanttimer vil du kunne finne og laste ned gratis på Misjon er: Gud gir og vi deler

9 15-18 år Myndighetsfasen år Myndighetsfasen UNG og ENGASJERT? SMM tilbyr konkrete ungdomstilpassede misjonsprosjekter For eksempel gjennom HimalPartner kan ungdomsklubben konkret være med på å gi bedre fremtidsmuligheter for Nepals ungdom gjennom «Lærerbærer» prosjektet. Ideen til begrepet «Lærerbærer» kommer av at vi ønsker å være med og bære fram gode lærere: Et rikt utvalg av ulike prosjekter finnes i hos organisasjonene. Ta kontakt med dem eller misjonskonsulenten i bispedømmet for å få vite mer. Kokebok i ungdomsarbeidet Loved i praksis en kokebok og en ressursbok for leder/ medarbeidertrening og leirarbeid for ungdom i alderen 15 til 18 år. BESTILLING Acta barn og unge i Normisjon Telefon: E-post: Religionsdialog og flerreligiøsitet Areopagos er opptatt av å forstå og forklare den flerreligiøse virkeligheten vi befinner oss. Dette er viktig kunnskap som vi gjerne deler med andre, også ungdommer. Enten det dreier seg om prinsessens engler og nyåndelighet, forholdet til muslimer, sekularisering, religiøse erfaringer og hvordan man kan praktisere kristen tro. Areopagos har fagfolk som ungdomsledere kan dra veksel på. Telefon: E-post: Hjemmesider: 2:2 Lederutvikling og mentoring for ungdom 2:2 et år med lederutvikling og mentoring for ungdom 2:2 er et lederkurs for ungdom utviklet av Acta barn og unge i Normisjon, Laget og NMS U. I 2008 ble Misjonsforbundet UNG og FriBU med i samarbeidet. Opplegget ble da noe revidert og lederkurset Rett Fokus ble en del av 2:2. 2:2 er både ressurskrevende og krever personlig invol vering fra flere voksne ledere. Dette fordi vi har tro på disippelmetoden til Jesus, der modellering, tid i sammen og vennskap er viktige elementer. Det finnes ingen raske løsninger for ledertrening. Om du er villig til å investere tid og ressurser på unge ledere, vil vi svært gjerne hjelpe deg med rammen og innholdet i opplæringen; Da er 2:2 noe for deg. Life Skills Undervisningsstoffet til 2:2 finnes i en egen ressursbank på web. Du får tilgang til den gjennom å få kjøpe brukernavn og passord: Teoretisk kunnskap i seg selv er ikke nok i møte med livets utfordringer. LIFE SKILLS gir ferdigheter gjennom praktiske øvelser og erfaring, noe som gir ungdommene større sjanser for å ta gode og reflekterte valg. LIFE SKILLS består av et introduksjonshefte, og en ressursbank med forslag til samlinger og øvelser. Du finner dette på LIFE SKILLS for at ungdom skal: se seg selv som et helt menneske se seg selv som en del av et større felleskap ta egne gjennomtenkte valg få en bedre forståelse av seg selv la troen være en integrert del av hele livet se hvordan Gud hjelper seg å utvikle sitt fulle potensial se hvordan bibeltekster er relevante for sitt liv i dag bli bevisst sine omgivelser og hvordan de aktivt kan forholde seg til disse ta ansvar for eget liv få hjelp til å sette ord på sine tanker og meninger 16 17

10 SMM hva er det? Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM) er et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og seks misjonsorganisasjoner. SMM`s visjon er: Misjonerende menigheter der evangeliet frigjør mennesker og myndiggjør dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt. SMM sin misjonsmeny for trosopplæringen: En «meny» med ulike program og opplegg som varierer i form, innhold og målgrupper og er skreddersydd ut fra de krav som Plan for Trosopplæring stiller. De kan brukes enten som ferdige manuskripter for et breddetiltak om misjon, eller som en ressurs som man plukker det man vil fra. Kontakt misjonskonsulenten/ misjonsrådgiveren på ditt bispedømmekontor. Se oversikt på forsiden av for mer informasjon eller for å få tilsendt pakker fra misjonsmenyen

11 Her finnes informasjon, inspirasjon, ideer og tips knyttet til arbeidet med menighet og misjon. DESIGN: DUGG DESIGN AS

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 17 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Sammen på vei mot livet:

Detaljer