MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR Mange fra Østfold deltok på World Humanist Congress i Oxford i august. Det største trekkplasteret var professor Richard Dawkins, britisk evolusjonsteoretiker og populær foredragsholder. FOTO: BJØRN GUDEVOLD

2 HumanØst Side 2 Innhold: Innhold... 2 Årsmøter i lokallagene i Lederen har ordet... 3 Moss lokallag på tur... 4 Færre medlemmer i kirken... 5 Meningsfull leksehjelp... 6 Bokkafé og humanistiske uker... 7 Etikkseminaret , 9,10 Landskonferansen Mot stupet...12 Verdenskongressen i Oxford Seremonier...12 Lokallagsinfo Redaksjon: Gunn Hedberg Redaksjonens adresse: Human- Etisk Forbund Østfold fylkeslag Nygaardsgaten 3, 1606 Fredrikstad e-post: Alt stoff i dette nummer, som ikke er signert, er skrevet av redaksjonen. Den er også ansvarlig for utvalgte tekster, bilder og grafikk. Dette nummeret av HumanØst speiler den del av aktivitetene som foregår rundt i lokallagene. Halden har månedlige medlemsmøter med bokutlån, pluss to større med innledere. Moss går turmarsj og arrangerer også medlemsmøter med innleder, det samme har Fredrikstad gjort. Oslo, Akershus og Østfold har i to tiår hatt et felles seminar om høsten, over et brennbart i tiden i tiden. I år var det bioteknologi, der utviklingen går raskere enn noensinne. Les mer på sidene 8, 9 og 10. På nasjonalt plan har vi den årlige Landskonferansen, se side 11. Alle lesere av HumanØst kan delta på disse tilbudene om de ønsker det. Den mest omfattende aktiviteten, som krever mye innsats og tid fra lokallagene, er likevel seremoniene. 11 navnefester og 16 konfirmasjonsseremonier er gjennomført i Østfold i år, med tusenvis av gjester til stede. Oversikt over seremoniene neste år kan dere se på side 14. Noe du lurer på for ditt lokallag? På side 15 ser du hvem du kan ringe til! Velkommen til årsmøter i lokallagene i 2015 Moss: Tirsdag 24. februar kl 18.30, Peppes Pizza Fredrikstad: Onsdag 25. februar kl 19, Café Nyt (Kunstnernes hus i Fergestedsveien) Halden: Onsdag 25. februar kl 19, Frivilligsentralen Indre Østfold: Torsdag 26. februar kl 18.30, Smaalenene hotell i Askim Sarpsborg: Torsdag 19. februar kl 18, Glenghuset

3 HumanØst Side 3 Lederen har ordet HØSTEN ER PÅ VEI MOT VINTER Vi har i løpet av dette halvåret hatt mange humanistiske begivenheter, som noen av oss har hatt gleden av å delta på. Den største var nok den humanistiske verdenskongressen (World Humanist Congress WHC) i Oxford i august. En veldig godt gjennomført og spennende kongress. De hadde kjente foredragsholdere som Peter Atkins, Richard Norman, P.Z. Myers, Phillip Pullman, Richard Dawkins og mange andre. Ut fra samtaler med andre delegater skjønner vi at Human-Etisk Forbund (HEF) som organisasjon er ganske unik i verden, med statstilskudd og medlemmer. Mange lever i land hvor det ikke å være troende, innebærer personlig risiko. En kjent indisk humanist var i sommer blitt myrdet av en religiøs fanatiker. Her hjemme hadde vi sammen med nabofylkene Oslo og Akershus det årlige etikkseminaret vårt. Denne gangen i Son, med temaet: «Er det galt å forbedre mennesket?» Det handlet om bioteknologi, et fag i rivende utvikling. Seminaret var en innledning til humanistiske uker, som arrangeres hvert år i september. Et fulltegnet seminar der vi møter gode innledere og deltar i spennende debatter. Under de humanistiske ukene var det forskjellige aktiviteter i tillegg i lokallagene, med stand og håp om nye medlemmer i Østfold. Human-Etisk Forbund arrangerte sin Landskonferanse i oktober på Gardermoen, med temaer som internasjonalt engasjement og klimatrusselen. Her var det gode innlegg fra blant annet Dag Hessen. Det ble nye, interessante debatter og mye ettertanke. Vi har i tillegg hatt noen lokale foredrag og debatter om tema som blant annet klima og eutanasi. Jeg vil bare oppfordre flere av dere som medlemmer å delta. Det er sterkt subsidiert av lokallag og HEF sentralt, så det koster ikke mye å være med. Denne typen aktiviteter informerer vi om på hjemmesiden vår på internett. For de mer lokale arrangementene sender vi i tillegg ut SMS og e-post til medlemmer som vi har mobilnummer til. Av og til annonserer vi i lokalavisene. Ønsker du å stå på eller bli fjernet fra SMS-listene, ta kontakt med fylkeskontoret ( ). Vi vil være mer enn en seremonileverandør. Derfor ber vi medlemmene komme med innspill til aktiviteter de mener er av interesse. Når dagene blir kortere er det kanskje tid til å finne frem en god bok eller dele litt tid og tanker med noen venner. Det gjelder å få med seg de gode stundene selv i de hektiske tidene rundt vintersolverv og julestria! Lorentz Kvammen Leder Human- Etisk Forbund Østfold

4 HumanØst Side august 1814 ble fredsavtalen mellom Sverige og Danmark undertegnet på Konvensjonsgården i Moss. 200 år etterpå gikk humanistene i Moss turmarsj for å feire begivenheten. GLADE TURGJENGERE Styret i HEF Moss og omegn lokallag oppfordret alle medlemmer av lokallaget til å melde seg på Christian Frederik løpet, som går av stabelen hvert år 14. august. Det markerer fredsavtalen som ble framforhandlet i Konvensjonsgården i Moss 14. august Det var en glad gjeng humanetikere som deltok på den 10 kilometer lange trim/ vandreløypa i Moss. Vi ønsket å reklamere for HEF og iførte oss kledelige T-skjorter med humanistsymbol. Det var masse folk i byen under disse festdagene, og hyggelig for oss å være synlig i bybildet på denne måten. Sola skinte og folk heiet langs løypa. Vi hygget oss alle sammen underveis, og alle fikk medalje! Begivenheten er selvfølgelig lagt ut på vår Facebook-side: Human-Etisk Forbund Moss og omegn lokallag. Tekst og foto: Tor Egeberg 200 ÅR MED FRED: Denne gjengen fra Moss gikk Christian Fredrik-løpet, som går hvert år for å feire fredsavtalen i prosent av nordmenn er i år medlemmer i Den norske kirke, og tallet synker for hvert år. Human-Etisk Forbund Moss og omegn lokallag hadde nylig medlemsmøte på Riis Kafé i Møllebyen i Moss. Politisk rådgiver Lars-Petter Helgestad fra Human-Etisk Forbund (HEF) sentralt innledet til debatt om FÆRRE MEDLEMMER I KIRKEN temaet Blåblå regjering og Human-Etisk Forbund; hva innebærer det? Økt HEF-støtte Han ga en god analyse av regjeringas politikk på områder som har betydning for HEFs aktiviteter og medlemmer. Medlemstallet i Den norske kirke synker for hvert år. Dagens regler for statlig støtte fører da til at HEF får økt statlig tilskudd. Regjeringspartienes politikk bygger på tradisjon og kristen kulturarv, liberale tradisjoner, individuelle rettigheter og kristendommen som nasjonal identitetsmarkør. Støttepartiet KrF vil bygge landet med kristendommen

5 HumanØst Side 5 som kulturarv, mens det liberale Venstre er mer enig med HEF. Ulikt i tros- og livssynsspørsmål Det er tydelig ulike meninger mellom regjeringspartiene og støttepartiene når det gjelder spørsmål om tro og livssyn, særlig statens rolle i slike spørsmål. Lars Petter dro oss gjennom en interessant forståelse av regjeringas plattform om Den norske Folkekirke. Regjeringa har varslet en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn, særlig likebehandling av tros- og livssynssamfunn i forhold til økonomiske tilskudd. Helgestad snakket om grunnlovens 2, som slår fast at kristendommen og humanismen utgjør verdi-grunnlaget som den norske stat er tuftet på. Kristen og humanistisk arv Videre sier den at grunnloven skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Regjeringa mener «både samfunn og kirke er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Samtidig som 16 handler om fri religionsutøvelse, slår den fast at den evangelisk-lutherske kirke forblir Norges Folkekirke: Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, FELLES LOV FRA 2020: Medlemmer i Moss lokallag er spente på om også kirkens medlemmer skal betale medlemsavgift fra forbliver Norges Folkekirke og understøttes som sådan af Staten. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje. Felles lovverk i 2020 Videre fikk vi innsikt i et nytt forslag fra Kulturdepartementet om å skille stat og kirke. Den norske kirke blir her et eget rettssubjekt, men er fortsatt et strengt, lovregulert statlig trossamfunn. Dette er tenkt som en overgangsordning Fra 2020 er planen ett felles lovverk for alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Hvis dette blir gjennomført, blir det spennende å se om Den norske kirke samtidig får en form for medlemsfinansiering fra Et vellykket medlemsmøte, hvor medlemmene også fikk luftet egne meninger og stilt spørsmål om saker de er opptatt av. Tekst og foto: Tor Egeberg Har du lyst til å delta på medlemsmøter og seminarer, som du kan lese om i dette nummeret av HumanØst? Da må du melde inn ditt mobilnummer og/eller din e-post til All informasjon fra lokallag og fylke går via sms eller e-post, og vi håper flest mulig vil registrere seg.

6 HumanØst Side 6 MENINGSFULL LEKSEHJELP ØNSKER LÆRDOM: Fayhiye Ahmed (26 år) og Faiza Yusuf (29 år) går på Fredrikstad Internasjonale Skole, begge på ungdomsskolenivå, og er glade for at Hans Karlsen og Kirsti Pedersen hjelper dem med leksene. Frivilligsentralen i Fredrikstad har tilbud om leksehjelp til innvandrere, men de trenger flere hjelpere, særlig innen matematikk. -Vi synes tilbudet om leksehjelp er kjempebra, men skulle gjerne hatt mer hjelp med matematikken, sier Fayhiye Ahmed fra Somalia. På flyttefot Sammen med Faiza Yusuf har hun fått hjelp til leksene i to år. I dag er det Kirsti Pedersen som bistår henne, men matematikk er ikke hennes fag. - Vi har størst behov for folk som kan matematikk, helt opp til videregående nivå, men ellers er vi glade for alle som melder seg, sier Inger Marie Solgård, ansatt på Frivilligsentralen i Fredrikstad. For øyeblikket får de som ønsker det hjelp to timer hver onsdag på skolen i Gamlebyen. I midten av desember flytter de inn i lokalene til Institutt for journalistikk, på østsiden. Det betyr mer plass og bedre arbeidsforhold for hjelpere og ansatte. Meningsfullt Birgit Blekken er blant dem som har meldt seg som hjelper på Selbak. - Det er bare snakk om to timer i uka, etter avtale. For meg er det meningsfull fritid, sier den pensjonerte psykologen. Ifølge Solgård er det viktigste at leksehelperne er tålmodige. - Selv om elevene er voksne, befinner mange seg på grunnskolenivå. Det kan ofte være vanskelig å få dem til å forstå. Kontakt Like viktig som undervisningen er kontakten med nordmenn. - Det mangler de, mange av dem er enslige kvinner fra Somalia, sier Solgård. Frivilligsentralen har lokaler både i gågata og på Selbak. De som ønsker å bidra kan henvende seg der det passer best. - Vårt eneste krav er at de skriver under på en taushetserklæring, sier Solgård. Hvis dette frister, er det bare å ringe. Frivilligsentralen i Fredrikstad har , Selbak har Tekst og foto: Gunn Hedberg

7 HumanØst Side 7 VELKOMMEN TIL BOKKAFÉ I BAKGÅRDEN! Halden lokallag har bokkafé som et fast tilbud første onsdag i måneden, et lavterskeltilbud uten forpliktelser. -Vi har en gjeng faste som kommer hver gang, mens andre stikker innom i ny og ne, sier styreleder for Halden lokallag Erling Rennemo-Melsom. Utlån og diskusjon Han vil gjerne se flere medlemmer fra Halden eller omegn på det månedlige treffet. Lokallaget abonnerer på alle bøker fra Humanist forlag. - Dermed har vi bygd opp et lite bibliotek, og bøkene lånes ut og blir levert tilbake disse kveldene, sier Rennemo-Melsom. Møtene er helt uforpliktende. Alle medlemmer får innkalling per e-post eller sms, og det er bare å stille opp uten å melde fra på forhånd. BARE KOM: Medlemmene i Halden som samles rundt bordet i Bakgården leser, låner og diskuterer bøker som lokallaget eier. Bakgården Møtene foregår på restaurant Bakgården i sentrum av Halden. Lokallaget spanderer kaffe og kake. - Vi diskuterer bøkene vi har lest, og snakker ellers om alt mellom himmel og jord som opptar oss i samtida, reklamerer han. Så da er det bare å møte opp, klokka 19 første onsdag i måneden, for en kopp kaffe og en diskusjon om løst og fast, og interessante bøker i særdeleshet. Du kan ellers lese omtale av bøkene på hjemmesiden til Human-Etisk Forbund, Gå litt ned på siden, så finner du lenke til Humanist forlag. Tekst: Gunn Hedberg Foto: Morten Rølling HUMANISTISKE UKER: Styreleder i Halden Erling Rennemo-Melsom og Kai Barnholdt sto på stand i Tistedals-senteret to dager under humanistiske uker, en trivelig opplevelse for begge.

8 HumanØst Side 8 Regionalt etikkseminar 2014 RETTEN TIL IKKE Å VITE I dag kan en enkel blodprøve eller gentest fortelle mye om framtidig helse. Hvis slike tester rutinemessig blir tilbudt alle gravide, vil antall aborter på foster med avvik øke. Det viser erfaringen fra Danmark, der det knapt blir født barn med Downs syndrom lenger. - Alle ønsker seg et friskt barn, og slike tester kan i dag enkelt bestilles på nett, sier leder for Bioteknologirådet Kristin Halvorsen. dnatesten.no Det er forbudt å genteste andre, men ingen kan hindre at en foretar slike tester utenlands. De er billige, og noen synes det Ifølge forsker Rune Kjeken går utviklingen av genmedisiner raskt. er festlig å teste seg selv. - Men la oss si besteforeldre ønsker å teste barnebarna, før arven fordeles, tenker Halvorsen høyt. Ofte sier ikke slike tester mer enn at du kan være disponert for en sykdom. Hvis mange tar dem kan følgen bli økt press på helsevesenet, fordi alle vil tro at vi er eller kan bli syke. En som får beskjed om livstruende sykdom, vil selvsagt tegne en svær livsforsikring. Det vil ødelegge forsikringssystemet vårt, slik det fungerer i dag. Hvem er mor? Bioteknologirådet blir stilt overfor mange vanskelige, etiske dilemmaer. Skal enslige mødre få assistert befruktning? Når det er lov å donere sæd, hvorfor ikke egg? - Et anerkjent prinsipp i Norge er at moren din er den som har født deg. Det er dessuten en fordel for barn å ha to foreldre, om den ene faller fra, påpeker Halvorsen. Hvis egget kommer fra en annen kvinne, hvem er da moren? - Hvis både egg og sæd er donert, da løsriver vi foreldreskapet, mener hun. Den ytterste konsekvensen av dette er allerede fullt mulig. Du kan bestille egg og sæd på nett, og en livmor i India. FRAMTIDAS BIOTEKNOLOGI: Leder for Bioteknologirådet Kristin Halvorsen ønsker diskusjon om utviklingen som går med sjumilssteg, og særlig om retten til ikke å vite alt om egen framtidige helse. Designbabyer I visse land er det utbredt med abort på jentefoster, fordi tradisjonen sier at gutter er best. Resultatet ser vi i land som India og Kina, der gutter blir stadig mer overtallige. Det neste steget blir å ønske seg barn med spesielt utseende eller egenskaper. Blå øyne og lyst hår er populært, kanskje de skal være musikalske og gode i matte i tillegg? Genteknologien gir mulighet til å skreddersy rådyr medisin til den enkelte. Det krever enorme ressurser av helsevesenet, som uansett er nødt til å prioritere.

9 HumanØst Side 9 Stamceller Forsker Rune Kjeken ved Legemiddelverket ser at vi allerede i dag er kommet langt når det gjelder bruken av stamceller i medisinen. - I dag kan vi erstatte ødelagt brusk i knær og reparere hornhinner. Det fins stamceller som kan brukes til alle deler av kroppen, sier Kjeken. Dette er metoder som er i startfasen, og det vil ta tid å utvikle dem til medisiner tilgjengelig for alle. De vil dessuten bli så dyre at mange land ikke har råd til dem. Norge har i dag ingen stamcellebehandling av MS-pasienter, men den kan fås i utlandet. Overtallige egg Forskning ved hjelp av overtallige egg er omdiskutert. I dag er det bare lov å bruke slike egg til spesielle formål, som å utvikle metoder for å oppnå graviditet eller finne ny kunnskap for å helbrede sykdom. Genforskere har til nå først og fremst konsentrert seg om forskning på kreft. I løpet av de kommende årene vil flere nye medisiner bli godkjente. Men de er så dyre at bare et mindretall kan få tilgang til dem. Den siste tiden har vi sett hvordan genmodifiserte planter er brukt i kampen mot ebola. Genterapi brukes dessuten mot HIV, og millioner av mennesker har nytte av dem i dag. VIDUNDERLIGE NYE VERDEN HVER SIN SIDE: Robert Rustad (t.v.) frykter utviklingen mot «det perfekte mennesket», Ole Martin Moen mener at deler av menneskekroppen bør kunne skiftes ut, på samme måte som slitte bildeler. Paneldeltager Marit Simonsen i midten. Mens filosofen Ole Martin Moen ser en lysende framtid for oss mennesker ved hjelp av bioteknologi, ønsker humanetikeren Robert Rustad sterkere samfunnskontroll og mer diskusjon rundt utviklingen. -Vi kan snart stanse uønsket aldring og bytte ut feilede organer, akkurat som vi bytter slitte deler på en gammel bil, spår Ole Martin Moen. - Vi har ett kjent forsøk i litteraturen på å skape ett nytt menneske, det ble Frankensteinmonsteret, svarer Robert Rustad. Verdifulle egenskaper Eugenikk er læren om å forbedre kvaliteten på befolkningen, populær i mellomkrigstiden og under nazistene. Mennesker med verdifulle egenskaper skulle avles fram, mens de mindreverdige skulle holdes i sjakk eller utryddes. - Er vi på vei mot å endre hva samfunnet aksepterer når det gjelder sykdom og funksjons-

10 HumanØst Side 10 hemming, og en grense for hva fellesskapet mener skal behandles, spør Rustad, styremedlem i Human-Etisk Forbund (HEF). Rustad påpeker at HEF er utviklingsorientert og støtter rasjonalitet og vitenskapelige framskritt. Ifølge forbundet skal mennesker kunne bestemme over seg selv og rå over sine egne liv. Framskritt Rustad ser en rekke framskritt med den bioteknologiske utviklingen. Vi kan gjøre menneskers liv bedre fra livets begynnelse, og gi bedre råd og veiledning i løpet av livet. Diagnoser kan stilles tidligere, til og med under graviditeten. Nye legemidler og kroppsdeler gir bedre behandling. - Samtidig rommer utviklingen mange etiske dilemmaer, mener Rustad. Holdninger til sykdom og funksjonshemming endrer seg. Det er lett å tenke at dette kunne vært unngått, at sykdom er personens egen skyld eller ansvar. - Resultatene ser vi allerede, med abort av syke foster. Eller designerbarn, der blant annet kjønn, øyen- og hårfarge kan bestilles. Kan selektere Utviklingsoptimistene har alltid vansker med å forstå de etiske sidene av den teknologiske utviklingen, mener Rustad. - Valgene teknologien åpner for vil bli misbrukt uten sterk styring. Samfunnet må hele tiden vurdere og diskutere bruken av teknologien. - Menneskene trenger ikke lenger bli til ved tilfeldigheter, vi kan selektere bort egenskaper vi ikke ønsker, mener Moen. Allerede forbedret Menneskelivet var likt i millioner av år, før jordbruket og boktrykkerkunsten revolusjonerte det. - Dermed forbedret vi vår kapasitet, og la grunnlaget for dagens utvikling, sier Moen. Gjennomsnittlig levealder lå like lenge på 30 år, mens den i vår vestlige del av verden øker for hvert år. Det er et gode, særlig hvis alderdommen samtidig kan lettes ved å bytte ut dårlige deler, mener Moen. - Er det mulig å fjerne Downs syndrom ved å tilsette noe i drikkevannet til gravide, vil ingen protestere på det. Eksplosiv utvikling Moen mener utviklingen framover vil bli eksplosiv. Selv har han valgt å betale for nedfrysning når han dør, for å kunne vekkes til live når det er mulig. Ifølge Moen er det godt mulig vi akkurat nå lever i den beste av verdener, og at vi bør stanse utviklingen. Innvendingen mot det er Amish-folket i USA et eksempel på. De avsverger alt fra biler til radio. - Det er umulig å se hva vi bør omfavne, og hva vi bør avvise. Det kan bare tiden vise, avslutter Moen. Tekst og foto: Gunn Hedberg Ønsker du å lese flere nyheter om saker Human-Etisk Forbund jobber med? Gå inn på hjemmesiden vår, Der kan du lese om det som rører seg. Velger du fylkeslag Østfold, får du en liten nyhetsoversikt fra Østfold. Alle er velkomne til årsmøtene i sine lokallag. Samtlige blir avviklet i løpet av februar Du finner tid og sted for ditt lokallag på side 2 i dette bladet. Velkommen!

11 HumanØst Side 11 Hva skal vi gjøre for å sikre liv på planeten i uoverskuelig framtid, og kan klimakrisen føre til et samarbeid mellom kristne og humanetikere? Human-Etisk Forbunds årlige landskonferanse med overskrift «Engasjere seg eller ei?» ble 11. og 12. oktober arrangert på Quality Airport Hotel Gardermoen. Fra Østfold deltok åtte medlemmer. Landskonferansen 2015 ENGASJERE SEG ELLER EI Global urettferdighet Den første store saken kom lørdag: «Global urettferdighet og hva vi kan gjøre». Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp (NF) hadde en times innledning. Deres første innsats under og etter krig var nødhjelp og å fjerne landminer og andre eksplosiver. Deretter kom den viktige fasen med å hjelpe befolkningen å bygge demokratiet nedenfra. Internasjonalt Vår egen generalsekretær Kristin Mile hadde innledning om «HEFs internasjonale engasjement». Så var det tid for gruppesamtaler og diskusjon. Alle fra Østfold kom i samme gruppe. Hver gruppe hadde en kvalifisert og dyktig samtaleleder. Dette bidro til en åpen og positiv debatt. Kristin Mile bekjentgjorde at PANELSAMTALE: Tom Hedalen (t.v.), Dag O. Hessen og Hans-Jürgen Schorre innledet til debatt om klima og framtid. HEFs Sentralstyre etter en grundig evaluering allerede hadde bestemt at NF skulle være vår samarbeidspartner. Styret vil at HEFs internasjonale bistand skal kanaliseres gjennom dem. Sikre livet Søndag morgen kom så den største saken med en times innledning ved Dag Olav Hessen: «Hva må vi gjøre for å sikre liv på planeten i uoverskuelig framtid?». Hessens bunnsolide saklighet og positive faglighet kom fram - som alltid. Men den energiske og empatiske mannen virket litt sliten og noe resignert. Hans konklusjon var at han ikke var optimist, men at det fortsatt er håp. Noen av oss gråt. Deretter var det panelsamtale med Hans-Jürgen Schorre, seniorrådgiver i Kirkerådet og Tom Hedalen, styreleder i HEF og Dag Hessen. Da foreslo Hessen at det kanskje kunne utvikles et samarbeid mellom kristne enkeltpersoner som følte ansvar for skaperverket og oss HEF-medlemmer!? Tekst: Inge Anzjøn Foto: Kirsti Bergh

12 HumanØst Side 12 Klimadebatt PÅ KANTEN AV STUPET Human-Etisk Forbund i Fredrikstad inviterte til debatt på Litteraturhuset, om vår mangel på evne til å gjøre noe som monner for et bedre klima. -Det er et paradoks at jeg ikke får til å engasjere meg i klimadebatten, selv om jeg vet det blir stadig viktigere å handle, sier lege og skribent Elisabeth Swensen. Handle lokalt Swensen er kommunelege i Seljord, gift med en lokal storbonde som produserer melk og kjøtt. For henne er det lokale fellesskapet viktig, og hennes misjon er først og fremst å bidra til at pasientene overlever best mulig. - Alt som tjener fellesskapet er bra. Det som undergraver det er dårlig, mener Swensen. At økt CO2-utslipp undergraver samfunnet fikk vi nylig illustrert, bokstavelig talt, med flommen på Vestlandet. Andre steder i verden får flom og stigende havnivå atskillig verre følger. - Men det er ikke de rike og friske som dør, i Norge kan vi forebygge, slår Swensen fast. Ateist Swensen har ingen gudstro, og tror derfor ikke at det er Gud som straffer oss for våre handlinger. Samtidig er hun skeptisk til miljøbevegelsen, som ofte framstår som utviklingsfiendtlige. - Jeg tror på utvikling og framskritt. Om jorda har en holdbarhetsdato interesserer ikke meg, det er livet her og nå som angår meg. Hun tviler ikke på at klimaendringene er her, og at følgene av dem blir stadig mer merkbare. Men hun har ingen sans for frykten for en snarlig apokalypse, at jorda går under og vi med den. - Vi har hatt undergangsvisjoner til alle tider, og nå ser det ut SKAPTE DEBATT: Elisabeth Swensen, lege og skribent, fikk opp temperaturen i debatten med sin distanserte holdning til dagens klimadebatt. som økologi er blitt folkets nye opium, mener Swensen. Klimadugnad Klimakamp er på sin plass, men den må være politisk. - Kapitalismen har økt forbruk som mål og mening. Den som vil være klimaaktivist må samtidig være antikapitalistisk, mener hun. Mange møtte fram til debatten på Litteraturhuset i Fredrikstad. Flertallet av dem som tok ordet er uenige med Swensens holdning. - Det er stor forskjell på tidligere tiders tro på dommedag og dagens klimadebatt. Nå kan vi vitenskapelig slå fast at det ender med forferdelse, om vi ikke handler raskt, mente flere. FULLT: Mange møtte opp i Litteraturhuset for å diskutere klima. Tekst og foto: Gunn Hedberg

13 HumanØst Side 13 SOMMERENS HØYDEPUNKT Verdenskongressen i Oxford var sommerens humanistiske høydepunkt TO FRA ØSTFOLD: Joelle og Lorentz Kvammen fra Halden var interesserte i materiell fra The International Humanist and Ethical Union (IHEU), som dokumenterer overgrep mot ikke-troende verden over. Frihet til å tenke og uttrykke sine meninger er en selvfølge i Norge, særlig innenfor tema religion og livssyn. I lille Norge leter vi etter andre humanistiske utfordringer å problematisere og diskutere. På verdenskongressen fikk vi som var tilstede til fulle bekreftet og illustrert hvilke store utfordringer humanister står overfor på helt selvfølgelige menneskerettigheter. Farlig Å uttrykke mangel på tro eller stille kritiske spørsmål til religiøse forestillinger er mye mer kontroversielt og i mange land farligere enn å «banne i den norske kjerka». Vi fikk utrolig mange sterke eksempler på hvilke utfordringer humanister står overfor i deler av verden der religionene står sterkt og demokratiene er svake. For egen del ga Peter Tatchells og Taslima Nasreens innlegg sterke inntrykk. En stor begivenhet var også møtet med Richard Dawkins, forfatteren av suksessboka The God Delusion. Perfekt ramme Oxford som ramme rundt kongressen var perfekt. Vandringene mellom det berømte Sheldonian Theatre og Examination Schools i ekte engelsk universitetsmiljø satte den humanistiske tanken I fokus. Det må innrømmes at inspektør Morse også var med på lasset. Også Østfold Den internasjonale humanistkongressen holdes hvert tredje år. På årets kongress var humanister fra over 60 land samlet under fanen til The International Humanist and Ethical Union (IHEU). Østfold var sterkt representert med sine seks delegater fra lokallagene i Halden, Sarpsborg og Moss. Tekst og foto: Bjørn Gudevold

14 HumanØst Side 14 NAVNEFEST OG KONFIRMASJON I LOKALLAGENE Å delta på en navnefest koster i 2015 kr 800 for barn der minst én av foreldrene er medlem i HEF, kr der ingen er medlemmer. Det er 25 prosent rabatt for søsken som har navnefest samtidig. Påmeldingen til konfirmasjonen 2015 er avsluttet, totalt er 570 påmeldte. For informasjon på dagtid: Kontakt Human-Etisk Forbund Østfold, tlf NB: Vi har påmelding til navnefest, konfirmasjon og vigsel på nett, velg Østfold seremonier påmelding humanistisk navnefest/konfirmasjon/vigsel. OVERSIKT NAVNEFEST 2015: Lokallag Dato Sted og tid Fredrikstad 17. januar, 9. mai og 19. september BBlå Grotte kl 12 (hvis mange barn også kl 14) Moss 6. juni og 31. oktober Kammersalen kl 12 (hvis mange også kl 14) Indre Østfold 2. mai og 10. oktober Kulturhuset i Askim kl 12 (hvis mange også kl 1330) Sarpsborg 18. april og 7. november Rådhuset, kl 12 (hvis mange også kl 1330) Halden 25. april og 31. oktober Brygga Kultursal kl 12 KONTAKTPERSONER FOR NAVNEFESTER I ØSTFOLD 2015: Navn e-post Mobil Sarpsborg: Ane Røste Moss: Linda Andal Indre Østfold: Brit Haugbro Halden: Kari Sørlie og Wenche Erichsen Fredrikstad: Tore Willy Adamsen ; KONTAKTPERSONER FOR KONFIRMASJON I ØSTFOLD 2015: Navn e-post Mobil Sarpsborg: Madelen Huuse Piperud Moss: Mari Funk Indre Østfold: Caroline Ruyter Halden: Lene Gløboden og Linn E. R. Andersen Fredrikstad: Anna-Lena Ruud Hvis du ønsker informasjon om møter og seminarer fra oss, meld inn din e-post og mobilnummer til: OBS: Tid og sted for årsmøter i lokallagene i 2015 ligger på nett!

15 HumanØst Side 15 ADRESSER OG TELEFONNUMMER TIL HUMAN- ETISK FORBUNDS LOKALLAG I ØSTFOLD: Østfold Fylkeslag Telefon: , man-tors kl 9-15 Post- og besøksadresse: Nygaardsgt 3, 1606 Fredrikstad E-post Lorentz Kvammen, fylkesleder, , Fredrikstad Lokallag Nygaardsgt 3, 1606 Fredrikstad Tore Willy Adamsen, leder, Humanistisk navnefest: Tore Willy Adamsen, Humanistisk konfirmasjon: Anna-Lena Ruud, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Indre Østfold Lokallag Hammerveien 38, 1870 Ørje Jørgen Sæterdal, leder, Humanistisk navnefest: Brit Haugbro, Humanistisk konfirmasjon: Caroline Ruyter, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Sarpsborg Lokallag Pb 290, 1702 Sarpsborg Berit Smedsrud, leder, Humanistisk navnefest: Ane Røste, Humanistisk konfirmasjon: Madelen Huuse Piperud, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Moss Lokallag Postboks 86, 1501 Moss Gry Cindahl, leder, Humanistisk navnefest: Bjørn Gudevold, Humanistisk konfirmasjon: Mari Funk, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Halden Lokallag Rognalleen 7, 1777 Halden Erling Rennemo-Melsom, leder, Humanistisk navnefest: Wenche Erichsen, og Kari Sørlie, Humanistisk konfirmasjon: Lene Gløboden og Linn E. R. Andersen For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Gå inn på hjemmesiden vår: og velg Østfold, så finner du navn og e- post til samtlige tillitsvalgte i alle lokallag i Østfold.

16 Returadresse: Human-Etisk Forbund Østfold Fylkeslag, Nygaardsgaten 3, 1606 Fredrikstad HØSTENS NAVNEFEST I BRYGGA KULTURSAL I HALDEN: Pyntet sal, pyntete gjester, vakker sang, flott tale og god stemning. FOTO: KARI SØRLIE HumanØst ønsker alle sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Møklegaard Print Shop

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016 NORGE I ENDRING BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 16 Human-Etisk Forbund BAKGRUNN Hvert fjerde gjennomfører TNS Gallup en befolkningsundersøkelse på vegne Årets undersøkelse ble gjennomført i februar/mars 16 med

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus

Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus Human-Etisk Forbund, navn (Footer endres i "Header & Footer" i menyen) 2. april 2014 1 Human-Etisk Forbund, navn (Footer endres i "Header & Footer"

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Hvor kristent skal Norge være?

Hvor kristent skal Norge være? Halvor Nordhaug Henrik Syse Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør VÅRT LAND FORLAG Mentor Medier as, Oslo 2016 Vårt Land Forlag er et imprint i Mentor Medier as Omslag og grafisk formgivning:

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider FAMILIEMØNSTRE OG SAMLIVSFORMER, 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Periodeplan for Juli, hjemområde Nipen ved Valheim barnehage.

Periodeplan for Juli, hjemområde Nipen ved Valheim barnehage. Periodeplan for Juli, hjemområde Nipen ved Valheim barnehage. Selv om vi ikke helt kan tro det så er sommeren her. Kalenderen sier i hvert fall det. Frem til nå har det vært lite bruk for solkrem og solhatter

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK Innhold: Byvandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Onsdagsforum om truslene mot naturmangfoldet NOA søker web-redaktør! Årets Markaregistreringer Biologisk vandring: Bevaring av Oslos elver viktig

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer