MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR Mange fra Østfold deltok på World Humanist Congress i Oxford i august. Det største trekkplasteret var professor Richard Dawkins, britisk evolusjonsteoretiker og populær foredragsholder. FOTO: BJØRN GUDEVOLD

2 HumanØst Side 2 Innhold: Innhold... 2 Årsmøter i lokallagene i Lederen har ordet... 3 Moss lokallag på tur... 4 Færre medlemmer i kirken... 5 Meningsfull leksehjelp... 6 Bokkafé og humanistiske uker... 7 Etikkseminaret , 9,10 Landskonferansen Mot stupet...12 Verdenskongressen i Oxford Seremonier...12 Lokallagsinfo Redaksjon: Gunn Hedberg Redaksjonens adresse: Human- Etisk Forbund Østfold fylkeslag Nygaardsgaten 3, 1606 Fredrikstad e-post: Alt stoff i dette nummer, som ikke er signert, er skrevet av redaksjonen. Den er også ansvarlig for utvalgte tekster, bilder og grafikk. Dette nummeret av HumanØst speiler den del av aktivitetene som foregår rundt i lokallagene. Halden har månedlige medlemsmøter med bokutlån, pluss to større med innledere. Moss går turmarsj og arrangerer også medlemsmøter med innleder, det samme har Fredrikstad gjort. Oslo, Akershus og Østfold har i to tiår hatt et felles seminar om høsten, over et brennbart i tiden i tiden. I år var det bioteknologi, der utviklingen går raskere enn noensinne. Les mer på sidene 8, 9 og 10. På nasjonalt plan har vi den årlige Landskonferansen, se side 11. Alle lesere av HumanØst kan delta på disse tilbudene om de ønsker det. Den mest omfattende aktiviteten, som krever mye innsats og tid fra lokallagene, er likevel seremoniene. 11 navnefester og 16 konfirmasjonsseremonier er gjennomført i Østfold i år, med tusenvis av gjester til stede. Oversikt over seremoniene neste år kan dere se på side 14. Noe du lurer på for ditt lokallag? På side 15 ser du hvem du kan ringe til! Velkommen til årsmøter i lokallagene i 2015 Moss: Tirsdag 24. februar kl 18.30, Peppes Pizza Fredrikstad: Onsdag 25. februar kl 19, Café Nyt (Kunstnernes hus i Fergestedsveien) Halden: Onsdag 25. februar kl 19, Frivilligsentralen Indre Østfold: Torsdag 26. februar kl 18.30, Smaalenene hotell i Askim Sarpsborg: Torsdag 19. februar kl 18, Glenghuset

3 HumanØst Side 3 Lederen har ordet HØSTEN ER PÅ VEI MOT VINTER Vi har i løpet av dette halvåret hatt mange humanistiske begivenheter, som noen av oss har hatt gleden av å delta på. Den største var nok den humanistiske verdenskongressen (World Humanist Congress WHC) i Oxford i august. En veldig godt gjennomført og spennende kongress. De hadde kjente foredragsholdere som Peter Atkins, Richard Norman, P.Z. Myers, Phillip Pullman, Richard Dawkins og mange andre. Ut fra samtaler med andre delegater skjønner vi at Human-Etisk Forbund (HEF) som organisasjon er ganske unik i verden, med statstilskudd og medlemmer. Mange lever i land hvor det ikke å være troende, innebærer personlig risiko. En kjent indisk humanist var i sommer blitt myrdet av en religiøs fanatiker. Her hjemme hadde vi sammen med nabofylkene Oslo og Akershus det årlige etikkseminaret vårt. Denne gangen i Son, med temaet: «Er det galt å forbedre mennesket?» Det handlet om bioteknologi, et fag i rivende utvikling. Seminaret var en innledning til humanistiske uker, som arrangeres hvert år i september. Et fulltegnet seminar der vi møter gode innledere og deltar i spennende debatter. Under de humanistiske ukene var det forskjellige aktiviteter i tillegg i lokallagene, med stand og håp om nye medlemmer i Østfold. Human-Etisk Forbund arrangerte sin Landskonferanse i oktober på Gardermoen, med temaer som internasjonalt engasjement og klimatrusselen. Her var det gode innlegg fra blant annet Dag Hessen. Det ble nye, interessante debatter og mye ettertanke. Vi har i tillegg hatt noen lokale foredrag og debatter om tema som blant annet klima og eutanasi. Jeg vil bare oppfordre flere av dere som medlemmer å delta. Det er sterkt subsidiert av lokallag og HEF sentralt, så det koster ikke mye å være med. Denne typen aktiviteter informerer vi om på hjemmesiden vår på internett. For de mer lokale arrangementene sender vi i tillegg ut SMS og e-post til medlemmer som vi har mobilnummer til. Av og til annonserer vi i lokalavisene. Ønsker du å stå på eller bli fjernet fra SMS-listene, ta kontakt med fylkeskontoret ( ). Vi vil være mer enn en seremonileverandør. Derfor ber vi medlemmene komme med innspill til aktiviteter de mener er av interesse. Når dagene blir kortere er det kanskje tid til å finne frem en god bok eller dele litt tid og tanker med noen venner. Det gjelder å få med seg de gode stundene selv i de hektiske tidene rundt vintersolverv og julestria! Lorentz Kvammen Leder Human- Etisk Forbund Østfold

4 HumanØst Side august 1814 ble fredsavtalen mellom Sverige og Danmark undertegnet på Konvensjonsgården i Moss. 200 år etterpå gikk humanistene i Moss turmarsj for å feire begivenheten. GLADE TURGJENGERE Styret i HEF Moss og omegn lokallag oppfordret alle medlemmer av lokallaget til å melde seg på Christian Frederik løpet, som går av stabelen hvert år 14. august. Det markerer fredsavtalen som ble framforhandlet i Konvensjonsgården i Moss 14. august Det var en glad gjeng humanetikere som deltok på den 10 kilometer lange trim/ vandreløypa i Moss. Vi ønsket å reklamere for HEF og iførte oss kledelige T-skjorter med humanistsymbol. Det var masse folk i byen under disse festdagene, og hyggelig for oss å være synlig i bybildet på denne måten. Sola skinte og folk heiet langs løypa. Vi hygget oss alle sammen underveis, og alle fikk medalje! Begivenheten er selvfølgelig lagt ut på vår Facebook-side: Human-Etisk Forbund Moss og omegn lokallag. Tekst og foto: Tor Egeberg 200 ÅR MED FRED: Denne gjengen fra Moss gikk Christian Fredrik-løpet, som går hvert år for å feire fredsavtalen i prosent av nordmenn er i år medlemmer i Den norske kirke, og tallet synker for hvert år. Human-Etisk Forbund Moss og omegn lokallag hadde nylig medlemsmøte på Riis Kafé i Møllebyen i Moss. Politisk rådgiver Lars-Petter Helgestad fra Human-Etisk Forbund (HEF) sentralt innledet til debatt om FÆRRE MEDLEMMER I KIRKEN temaet Blåblå regjering og Human-Etisk Forbund; hva innebærer det? Økt HEF-støtte Han ga en god analyse av regjeringas politikk på områder som har betydning for HEFs aktiviteter og medlemmer. Medlemstallet i Den norske kirke synker for hvert år. Dagens regler for statlig støtte fører da til at HEF får økt statlig tilskudd. Regjeringspartienes politikk bygger på tradisjon og kristen kulturarv, liberale tradisjoner, individuelle rettigheter og kristendommen som nasjonal identitetsmarkør. Støttepartiet KrF vil bygge landet med kristendommen

5 HumanØst Side 5 som kulturarv, mens det liberale Venstre er mer enig med HEF. Ulikt i tros- og livssynsspørsmål Det er tydelig ulike meninger mellom regjeringspartiene og støttepartiene når det gjelder spørsmål om tro og livssyn, særlig statens rolle i slike spørsmål. Lars Petter dro oss gjennom en interessant forståelse av regjeringas plattform om Den norske Folkekirke. Regjeringa har varslet en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn, særlig likebehandling av tros- og livssynssamfunn i forhold til økonomiske tilskudd. Helgestad snakket om grunnlovens 2, som slår fast at kristendommen og humanismen utgjør verdi-grunnlaget som den norske stat er tuftet på. Kristen og humanistisk arv Videre sier den at grunnloven skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Regjeringa mener «både samfunn og kirke er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Samtidig som 16 handler om fri religionsutøvelse, slår den fast at den evangelisk-lutherske kirke forblir Norges Folkekirke: Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, FELLES LOV FRA 2020: Medlemmer i Moss lokallag er spente på om også kirkens medlemmer skal betale medlemsavgift fra forbliver Norges Folkekirke og understøttes som sådan af Staten. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje. Felles lovverk i 2020 Videre fikk vi innsikt i et nytt forslag fra Kulturdepartementet om å skille stat og kirke. Den norske kirke blir her et eget rettssubjekt, men er fortsatt et strengt, lovregulert statlig trossamfunn. Dette er tenkt som en overgangsordning Fra 2020 er planen ett felles lovverk for alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Hvis dette blir gjennomført, blir det spennende å se om Den norske kirke samtidig får en form for medlemsfinansiering fra Et vellykket medlemsmøte, hvor medlemmene også fikk luftet egne meninger og stilt spørsmål om saker de er opptatt av. Tekst og foto: Tor Egeberg Har du lyst til å delta på medlemsmøter og seminarer, som du kan lese om i dette nummeret av HumanØst? Da må du melde inn ditt mobilnummer og/eller din e-post til All informasjon fra lokallag og fylke går via sms eller e-post, og vi håper flest mulig vil registrere seg.

6 HumanØst Side 6 MENINGSFULL LEKSEHJELP ØNSKER LÆRDOM: Fayhiye Ahmed (26 år) og Faiza Yusuf (29 år) går på Fredrikstad Internasjonale Skole, begge på ungdomsskolenivå, og er glade for at Hans Karlsen og Kirsti Pedersen hjelper dem med leksene. Frivilligsentralen i Fredrikstad har tilbud om leksehjelp til innvandrere, men de trenger flere hjelpere, særlig innen matematikk. -Vi synes tilbudet om leksehjelp er kjempebra, men skulle gjerne hatt mer hjelp med matematikken, sier Fayhiye Ahmed fra Somalia. På flyttefot Sammen med Faiza Yusuf har hun fått hjelp til leksene i to år. I dag er det Kirsti Pedersen som bistår henne, men matematikk er ikke hennes fag. - Vi har størst behov for folk som kan matematikk, helt opp til videregående nivå, men ellers er vi glade for alle som melder seg, sier Inger Marie Solgård, ansatt på Frivilligsentralen i Fredrikstad. For øyeblikket får de som ønsker det hjelp to timer hver onsdag på skolen i Gamlebyen. I midten av desember flytter de inn i lokalene til Institutt for journalistikk, på østsiden. Det betyr mer plass og bedre arbeidsforhold for hjelpere og ansatte. Meningsfullt Birgit Blekken er blant dem som har meldt seg som hjelper på Selbak. - Det er bare snakk om to timer i uka, etter avtale. For meg er det meningsfull fritid, sier den pensjonerte psykologen. Ifølge Solgård er det viktigste at leksehelperne er tålmodige. - Selv om elevene er voksne, befinner mange seg på grunnskolenivå. Det kan ofte være vanskelig å få dem til å forstå. Kontakt Like viktig som undervisningen er kontakten med nordmenn. - Det mangler de, mange av dem er enslige kvinner fra Somalia, sier Solgård. Frivilligsentralen har lokaler både i gågata og på Selbak. De som ønsker å bidra kan henvende seg der det passer best. - Vårt eneste krav er at de skriver under på en taushetserklæring, sier Solgård. Hvis dette frister, er det bare å ringe. Frivilligsentralen i Fredrikstad har , Selbak har Tekst og foto: Gunn Hedberg

7 HumanØst Side 7 VELKOMMEN TIL BOKKAFÉ I BAKGÅRDEN! Halden lokallag har bokkafé som et fast tilbud første onsdag i måneden, et lavterskeltilbud uten forpliktelser. -Vi har en gjeng faste som kommer hver gang, mens andre stikker innom i ny og ne, sier styreleder for Halden lokallag Erling Rennemo-Melsom. Utlån og diskusjon Han vil gjerne se flere medlemmer fra Halden eller omegn på det månedlige treffet. Lokallaget abonnerer på alle bøker fra Humanist forlag. - Dermed har vi bygd opp et lite bibliotek, og bøkene lånes ut og blir levert tilbake disse kveldene, sier Rennemo-Melsom. Møtene er helt uforpliktende. Alle medlemmer får innkalling per e-post eller sms, og det er bare å stille opp uten å melde fra på forhånd. BARE KOM: Medlemmene i Halden som samles rundt bordet i Bakgården leser, låner og diskuterer bøker som lokallaget eier. Bakgården Møtene foregår på restaurant Bakgården i sentrum av Halden. Lokallaget spanderer kaffe og kake. - Vi diskuterer bøkene vi har lest, og snakker ellers om alt mellom himmel og jord som opptar oss i samtida, reklamerer han. Så da er det bare å møte opp, klokka 19 første onsdag i måneden, for en kopp kaffe og en diskusjon om løst og fast, og interessante bøker i særdeleshet. Du kan ellers lese omtale av bøkene på hjemmesiden til Human-Etisk Forbund, Gå litt ned på siden, så finner du lenke til Humanist forlag. Tekst: Gunn Hedberg Foto: Morten Rølling HUMANISTISKE UKER: Styreleder i Halden Erling Rennemo-Melsom og Kai Barnholdt sto på stand i Tistedals-senteret to dager under humanistiske uker, en trivelig opplevelse for begge.

8 HumanØst Side 8 Regionalt etikkseminar 2014 RETTEN TIL IKKE Å VITE I dag kan en enkel blodprøve eller gentest fortelle mye om framtidig helse. Hvis slike tester rutinemessig blir tilbudt alle gravide, vil antall aborter på foster med avvik øke. Det viser erfaringen fra Danmark, der det knapt blir født barn med Downs syndrom lenger. - Alle ønsker seg et friskt barn, og slike tester kan i dag enkelt bestilles på nett, sier leder for Bioteknologirådet Kristin Halvorsen. dnatesten.no Det er forbudt å genteste andre, men ingen kan hindre at en foretar slike tester utenlands. De er billige, og noen synes det Ifølge forsker Rune Kjeken går utviklingen av genmedisiner raskt. er festlig å teste seg selv. - Men la oss si besteforeldre ønsker å teste barnebarna, før arven fordeles, tenker Halvorsen høyt. Ofte sier ikke slike tester mer enn at du kan være disponert for en sykdom. Hvis mange tar dem kan følgen bli økt press på helsevesenet, fordi alle vil tro at vi er eller kan bli syke. En som får beskjed om livstruende sykdom, vil selvsagt tegne en svær livsforsikring. Det vil ødelegge forsikringssystemet vårt, slik det fungerer i dag. Hvem er mor? Bioteknologirådet blir stilt overfor mange vanskelige, etiske dilemmaer. Skal enslige mødre få assistert befruktning? Når det er lov å donere sæd, hvorfor ikke egg? - Et anerkjent prinsipp i Norge er at moren din er den som har født deg. Det er dessuten en fordel for barn å ha to foreldre, om den ene faller fra, påpeker Halvorsen. Hvis egget kommer fra en annen kvinne, hvem er da moren? - Hvis både egg og sæd er donert, da løsriver vi foreldreskapet, mener hun. Den ytterste konsekvensen av dette er allerede fullt mulig. Du kan bestille egg og sæd på nett, og en livmor i India. FRAMTIDAS BIOTEKNOLOGI: Leder for Bioteknologirådet Kristin Halvorsen ønsker diskusjon om utviklingen som går med sjumilssteg, og særlig om retten til ikke å vite alt om egen framtidige helse. Designbabyer I visse land er det utbredt med abort på jentefoster, fordi tradisjonen sier at gutter er best. Resultatet ser vi i land som India og Kina, der gutter blir stadig mer overtallige. Det neste steget blir å ønske seg barn med spesielt utseende eller egenskaper. Blå øyne og lyst hår er populært, kanskje de skal være musikalske og gode i matte i tillegg? Genteknologien gir mulighet til å skreddersy rådyr medisin til den enkelte. Det krever enorme ressurser av helsevesenet, som uansett er nødt til å prioritere.

9 HumanØst Side 9 Stamceller Forsker Rune Kjeken ved Legemiddelverket ser at vi allerede i dag er kommet langt når det gjelder bruken av stamceller i medisinen. - I dag kan vi erstatte ødelagt brusk i knær og reparere hornhinner. Det fins stamceller som kan brukes til alle deler av kroppen, sier Kjeken. Dette er metoder som er i startfasen, og det vil ta tid å utvikle dem til medisiner tilgjengelig for alle. De vil dessuten bli så dyre at mange land ikke har råd til dem. Norge har i dag ingen stamcellebehandling av MS-pasienter, men den kan fås i utlandet. Overtallige egg Forskning ved hjelp av overtallige egg er omdiskutert. I dag er det bare lov å bruke slike egg til spesielle formål, som å utvikle metoder for å oppnå graviditet eller finne ny kunnskap for å helbrede sykdom. Genforskere har til nå først og fremst konsentrert seg om forskning på kreft. I løpet av de kommende årene vil flere nye medisiner bli godkjente. Men de er så dyre at bare et mindretall kan få tilgang til dem. Den siste tiden har vi sett hvordan genmodifiserte planter er brukt i kampen mot ebola. Genterapi brukes dessuten mot HIV, og millioner av mennesker har nytte av dem i dag. VIDUNDERLIGE NYE VERDEN HVER SIN SIDE: Robert Rustad (t.v.) frykter utviklingen mot «det perfekte mennesket», Ole Martin Moen mener at deler av menneskekroppen bør kunne skiftes ut, på samme måte som slitte bildeler. Paneldeltager Marit Simonsen i midten. Mens filosofen Ole Martin Moen ser en lysende framtid for oss mennesker ved hjelp av bioteknologi, ønsker humanetikeren Robert Rustad sterkere samfunnskontroll og mer diskusjon rundt utviklingen. -Vi kan snart stanse uønsket aldring og bytte ut feilede organer, akkurat som vi bytter slitte deler på en gammel bil, spår Ole Martin Moen. - Vi har ett kjent forsøk i litteraturen på å skape ett nytt menneske, det ble Frankensteinmonsteret, svarer Robert Rustad. Verdifulle egenskaper Eugenikk er læren om å forbedre kvaliteten på befolkningen, populær i mellomkrigstiden og under nazistene. Mennesker med verdifulle egenskaper skulle avles fram, mens de mindreverdige skulle holdes i sjakk eller utryddes. - Er vi på vei mot å endre hva samfunnet aksepterer når det gjelder sykdom og funksjons-

10 HumanØst Side 10 hemming, og en grense for hva fellesskapet mener skal behandles, spør Rustad, styremedlem i Human-Etisk Forbund (HEF). Rustad påpeker at HEF er utviklingsorientert og støtter rasjonalitet og vitenskapelige framskritt. Ifølge forbundet skal mennesker kunne bestemme over seg selv og rå over sine egne liv. Framskritt Rustad ser en rekke framskritt med den bioteknologiske utviklingen. Vi kan gjøre menneskers liv bedre fra livets begynnelse, og gi bedre råd og veiledning i løpet av livet. Diagnoser kan stilles tidligere, til og med under graviditeten. Nye legemidler og kroppsdeler gir bedre behandling. - Samtidig rommer utviklingen mange etiske dilemmaer, mener Rustad. Holdninger til sykdom og funksjonshemming endrer seg. Det er lett å tenke at dette kunne vært unngått, at sykdom er personens egen skyld eller ansvar. - Resultatene ser vi allerede, med abort av syke foster. Eller designerbarn, der blant annet kjønn, øyen- og hårfarge kan bestilles. Kan selektere Utviklingsoptimistene har alltid vansker med å forstå de etiske sidene av den teknologiske utviklingen, mener Rustad. - Valgene teknologien åpner for vil bli misbrukt uten sterk styring. Samfunnet må hele tiden vurdere og diskutere bruken av teknologien. - Menneskene trenger ikke lenger bli til ved tilfeldigheter, vi kan selektere bort egenskaper vi ikke ønsker, mener Moen. Allerede forbedret Menneskelivet var likt i millioner av år, før jordbruket og boktrykkerkunsten revolusjonerte det. - Dermed forbedret vi vår kapasitet, og la grunnlaget for dagens utvikling, sier Moen. Gjennomsnittlig levealder lå like lenge på 30 år, mens den i vår vestlige del av verden øker for hvert år. Det er et gode, særlig hvis alderdommen samtidig kan lettes ved å bytte ut dårlige deler, mener Moen. - Er det mulig å fjerne Downs syndrom ved å tilsette noe i drikkevannet til gravide, vil ingen protestere på det. Eksplosiv utvikling Moen mener utviklingen framover vil bli eksplosiv. Selv har han valgt å betale for nedfrysning når han dør, for å kunne vekkes til live når det er mulig. Ifølge Moen er det godt mulig vi akkurat nå lever i den beste av verdener, og at vi bør stanse utviklingen. Innvendingen mot det er Amish-folket i USA et eksempel på. De avsverger alt fra biler til radio. - Det er umulig å se hva vi bør omfavne, og hva vi bør avvise. Det kan bare tiden vise, avslutter Moen. Tekst og foto: Gunn Hedberg Ønsker du å lese flere nyheter om saker Human-Etisk Forbund jobber med? Gå inn på hjemmesiden vår, Der kan du lese om det som rører seg. Velger du fylkeslag Østfold, får du en liten nyhetsoversikt fra Østfold. Alle er velkomne til årsmøtene i sine lokallag. Samtlige blir avviklet i løpet av februar Du finner tid og sted for ditt lokallag på side 2 i dette bladet. Velkommen!

11 HumanØst Side 11 Hva skal vi gjøre for å sikre liv på planeten i uoverskuelig framtid, og kan klimakrisen føre til et samarbeid mellom kristne og humanetikere? Human-Etisk Forbunds årlige landskonferanse med overskrift «Engasjere seg eller ei?» ble 11. og 12. oktober arrangert på Quality Airport Hotel Gardermoen. Fra Østfold deltok åtte medlemmer. Landskonferansen 2015 ENGASJERE SEG ELLER EI Global urettferdighet Den første store saken kom lørdag: «Global urettferdighet og hva vi kan gjøre». Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp (NF) hadde en times innledning. Deres første innsats under og etter krig var nødhjelp og å fjerne landminer og andre eksplosiver. Deretter kom den viktige fasen med å hjelpe befolkningen å bygge demokratiet nedenfra. Internasjonalt Vår egen generalsekretær Kristin Mile hadde innledning om «HEFs internasjonale engasjement». Så var det tid for gruppesamtaler og diskusjon. Alle fra Østfold kom i samme gruppe. Hver gruppe hadde en kvalifisert og dyktig samtaleleder. Dette bidro til en åpen og positiv debatt. Kristin Mile bekjentgjorde at PANELSAMTALE: Tom Hedalen (t.v.), Dag O. Hessen og Hans-Jürgen Schorre innledet til debatt om klima og framtid. HEFs Sentralstyre etter en grundig evaluering allerede hadde bestemt at NF skulle være vår samarbeidspartner. Styret vil at HEFs internasjonale bistand skal kanaliseres gjennom dem. Sikre livet Søndag morgen kom så den største saken med en times innledning ved Dag Olav Hessen: «Hva må vi gjøre for å sikre liv på planeten i uoverskuelig framtid?». Hessens bunnsolide saklighet og positive faglighet kom fram - som alltid. Men den energiske og empatiske mannen virket litt sliten og noe resignert. Hans konklusjon var at han ikke var optimist, men at det fortsatt er håp. Noen av oss gråt. Deretter var det panelsamtale med Hans-Jürgen Schorre, seniorrådgiver i Kirkerådet og Tom Hedalen, styreleder i HEF og Dag Hessen. Da foreslo Hessen at det kanskje kunne utvikles et samarbeid mellom kristne enkeltpersoner som følte ansvar for skaperverket og oss HEF-medlemmer!? Tekst: Inge Anzjøn Foto: Kirsti Bergh

12 HumanØst Side 12 Klimadebatt PÅ KANTEN AV STUPET Human-Etisk Forbund i Fredrikstad inviterte til debatt på Litteraturhuset, om vår mangel på evne til å gjøre noe som monner for et bedre klima. -Det er et paradoks at jeg ikke får til å engasjere meg i klimadebatten, selv om jeg vet det blir stadig viktigere å handle, sier lege og skribent Elisabeth Swensen. Handle lokalt Swensen er kommunelege i Seljord, gift med en lokal storbonde som produserer melk og kjøtt. For henne er det lokale fellesskapet viktig, og hennes misjon er først og fremst å bidra til at pasientene overlever best mulig. - Alt som tjener fellesskapet er bra. Det som undergraver det er dårlig, mener Swensen. At økt CO2-utslipp undergraver samfunnet fikk vi nylig illustrert, bokstavelig talt, med flommen på Vestlandet. Andre steder i verden får flom og stigende havnivå atskillig verre følger. - Men det er ikke de rike og friske som dør, i Norge kan vi forebygge, slår Swensen fast. Ateist Swensen har ingen gudstro, og tror derfor ikke at det er Gud som straffer oss for våre handlinger. Samtidig er hun skeptisk til miljøbevegelsen, som ofte framstår som utviklingsfiendtlige. - Jeg tror på utvikling og framskritt. Om jorda har en holdbarhetsdato interesserer ikke meg, det er livet her og nå som angår meg. Hun tviler ikke på at klimaendringene er her, og at følgene av dem blir stadig mer merkbare. Men hun har ingen sans for frykten for en snarlig apokalypse, at jorda går under og vi med den. - Vi har hatt undergangsvisjoner til alle tider, og nå ser det ut SKAPTE DEBATT: Elisabeth Swensen, lege og skribent, fikk opp temperaturen i debatten med sin distanserte holdning til dagens klimadebatt. som økologi er blitt folkets nye opium, mener Swensen. Klimadugnad Klimakamp er på sin plass, men den må være politisk. - Kapitalismen har økt forbruk som mål og mening. Den som vil være klimaaktivist må samtidig være antikapitalistisk, mener hun. Mange møtte fram til debatten på Litteraturhuset i Fredrikstad. Flertallet av dem som tok ordet er uenige med Swensens holdning. - Det er stor forskjell på tidligere tiders tro på dommedag og dagens klimadebatt. Nå kan vi vitenskapelig slå fast at det ender med forferdelse, om vi ikke handler raskt, mente flere. FULLT: Mange møtte opp i Litteraturhuset for å diskutere klima. Tekst og foto: Gunn Hedberg

13 HumanØst Side 13 SOMMERENS HØYDEPUNKT Verdenskongressen i Oxford var sommerens humanistiske høydepunkt TO FRA ØSTFOLD: Joelle og Lorentz Kvammen fra Halden var interesserte i materiell fra The International Humanist and Ethical Union (IHEU), som dokumenterer overgrep mot ikke-troende verden over. Frihet til å tenke og uttrykke sine meninger er en selvfølge i Norge, særlig innenfor tema religion og livssyn. I lille Norge leter vi etter andre humanistiske utfordringer å problematisere og diskutere. På verdenskongressen fikk vi som var tilstede til fulle bekreftet og illustrert hvilke store utfordringer humanister står overfor på helt selvfølgelige menneskerettigheter. Farlig Å uttrykke mangel på tro eller stille kritiske spørsmål til religiøse forestillinger er mye mer kontroversielt og i mange land farligere enn å «banne i den norske kjerka». Vi fikk utrolig mange sterke eksempler på hvilke utfordringer humanister står overfor i deler av verden der religionene står sterkt og demokratiene er svake. For egen del ga Peter Tatchells og Taslima Nasreens innlegg sterke inntrykk. En stor begivenhet var også møtet med Richard Dawkins, forfatteren av suksessboka The God Delusion. Perfekt ramme Oxford som ramme rundt kongressen var perfekt. Vandringene mellom det berømte Sheldonian Theatre og Examination Schools i ekte engelsk universitetsmiljø satte den humanistiske tanken I fokus. Det må innrømmes at inspektør Morse også var med på lasset. Også Østfold Den internasjonale humanistkongressen holdes hvert tredje år. På årets kongress var humanister fra over 60 land samlet under fanen til The International Humanist and Ethical Union (IHEU). Østfold var sterkt representert med sine seks delegater fra lokallagene i Halden, Sarpsborg og Moss. Tekst og foto: Bjørn Gudevold

14 HumanØst Side 14 NAVNEFEST OG KONFIRMASJON I LOKALLAGENE Å delta på en navnefest koster i 2015 kr 800 for barn der minst én av foreldrene er medlem i HEF, kr der ingen er medlemmer. Det er 25 prosent rabatt for søsken som har navnefest samtidig. Påmeldingen til konfirmasjonen 2015 er avsluttet, totalt er 570 påmeldte. For informasjon på dagtid: Kontakt Human-Etisk Forbund Østfold, tlf NB: Vi har påmelding til navnefest, konfirmasjon og vigsel på nett, velg Østfold seremonier påmelding humanistisk navnefest/konfirmasjon/vigsel. OVERSIKT NAVNEFEST 2015: Lokallag Dato Sted og tid Fredrikstad 17. januar, 9. mai og 19. september BBlå Grotte kl 12 (hvis mange barn også kl 14) Moss 6. juni og 31. oktober Kammersalen kl 12 (hvis mange også kl 14) Indre Østfold 2. mai og 10. oktober Kulturhuset i Askim kl 12 (hvis mange også kl 1330) Sarpsborg 18. april og 7. november Rådhuset, kl 12 (hvis mange også kl 1330) Halden 25. april og 31. oktober Brygga Kultursal kl 12 KONTAKTPERSONER FOR NAVNEFESTER I ØSTFOLD 2015: Navn e-post Mobil Sarpsborg: Ane Røste Moss: Linda Andal Indre Østfold: Brit Haugbro Halden: Kari Sørlie og Wenche Erichsen Fredrikstad: Tore Willy Adamsen ; KONTAKTPERSONER FOR KONFIRMASJON I ØSTFOLD 2015: Navn e-post Mobil Sarpsborg: Madelen Huuse Piperud Moss: Mari Funk Indre Østfold: Caroline Ruyter Halden: Lene Gløboden og Linn E. R. Andersen Fredrikstad: Anna-Lena Ruud Hvis du ønsker informasjon om møter og seminarer fra oss, meld inn din e-post og mobilnummer til: OBS: Tid og sted for årsmøter i lokallagene i 2015 ligger på nett!

15 HumanØst Side 15 ADRESSER OG TELEFONNUMMER TIL HUMAN- ETISK FORBUNDS LOKALLAG I ØSTFOLD: Østfold Fylkeslag Telefon: , man-tors kl 9-15 Post- og besøksadresse: Nygaardsgt 3, 1606 Fredrikstad E-post Lorentz Kvammen, fylkesleder, , Fredrikstad Lokallag Nygaardsgt 3, 1606 Fredrikstad Tore Willy Adamsen, leder, Humanistisk navnefest: Tore Willy Adamsen, Humanistisk konfirmasjon: Anna-Lena Ruud, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Indre Østfold Lokallag Hammerveien 38, 1870 Ørje Jørgen Sæterdal, leder, Humanistisk navnefest: Brit Haugbro, Humanistisk konfirmasjon: Caroline Ruyter, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Sarpsborg Lokallag Pb 290, 1702 Sarpsborg Berit Smedsrud, leder, Humanistisk navnefest: Ane Røste, Humanistisk konfirmasjon: Madelen Huuse Piperud, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Moss Lokallag Postboks 86, 1501 Moss Gry Cindahl, leder, Humanistisk navnefest: Bjørn Gudevold, Humanistisk konfirmasjon: Mari Funk, For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Halden Lokallag Rognalleen 7, 1777 Halden Erling Rennemo-Melsom, leder, Humanistisk navnefest: Wenche Erichsen, og Kari Sørlie, Humanistisk konfirmasjon: Lene Gløboden og Linn E. R. Andersen For vigsel og gravferd: Kontakt fylkeskontoret Gå inn på hjemmesiden vår: og velg Østfold, så finner du navn og e- post til samtlige tillitsvalgte i alle lokallag i Østfold.

16 Returadresse: Human-Etisk Forbund Østfold Fylkeslag, Nygaardsgaten 3, 1606 Fredrikstad HØSTENS NAVNEFEST I BRYGGA KULTURSAL I HALDEN: Pyntet sal, pyntete gjester, vakker sang, flott tale og god stemning. FOTO: KARI SØRLIE HumanØst ønsker alle sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Møklegaard Print Shop

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Hvor kristent skal Norge være?

Hvor kristent skal Norge være? Halvor Nordhaug Henrik Syse Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør VÅRT LAND FORLAG Mentor Medier as, Oslo 2016 Vårt Land Forlag er et imprint i Mentor Medier as Omslag og grafisk formgivning:

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus

Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus Human-Etisk Forbund, navn (Footer endres i "Header & Footer" i menyen) 2. april 2014 1 Human-Etisk Forbund, navn (Footer endres i "Header & Footer"

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Verdier og verdighet. Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007

Verdier og verdighet. Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007 Verdier og verdighet Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007 Humanist forlag 2007 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Fotografi: Fabien Greenberg Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN-13: 978-82-82-82032-5

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Innst. 21 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 21 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 21 S (20142015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 12:8 (20112012) og Dokument 12:24 (20112012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Halvårsplan for 2. klasse høsten 2010

Halvårsplan for 2. klasse høsten 2010 Halvårsplan for 2. klasse høsten 2010 Ellingsøy barne- og ungdommsskole. Kontaktlærer: Judith Artamendi Volsdal Generell informasjon: De to største fagene i 2.klasse er norsk og matematikk. Når det gjelder

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Haugeåsen ungdomsskole, Fredrikstad Siri Nilsen og Nina Aasgaard Sortland

Haugeåsen ungdomsskole, Fredrikstad Siri Nilsen og Nina Aasgaard Sortland Haugeåsen ungdomsskole, Fredrikstad Siri Nilsen og Nina Aasgaard Sortland *Ny giv på Haugeåsen *Gjennomføring *Eksempler fra undervisning *Hva som fungerte bra *Hva som ikke fungerte så bra *Overføring

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011 Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn Velkommen Kjære seminardeltaker! Velkommen til en forhåpentligvis spennende helg sammen

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK Innhold: Byvandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Onsdagsforum om truslene mot naturmangfoldet NOA søker web-redaktør! Årets Markaregistreringer Biologisk vandring: Bevaring av Oslos elver viktig

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Å velge barn med PGD: Hva er etisk akseptabel sortering?

Å velge barn med PGD: Hva er etisk akseptabel sortering? 1 Å velge barn med PGD: Hva er etisk akseptabel sortering? Berge Solberg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU. Bioetisk forskergruppe, www.bioethics.ntnu.no Bioteknologinemnda, www.bion.no

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer