SafeHome Netværks Videooptager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SafeHome Netværks Videooptager"

Transkript

1 DK - Brugsanvisning SafeHome Netværks Videooptager NVR902

2 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 Tillykke med din nye SafeHome Netværks Videooptager (NVR)..3 Pakken indeholder Hardware installation og konfiguration...4 Monter Harddisk i NVR Betjening...6 NVR login...6 NVR betjening...6 NVR brugermenu...7 Network...7 Base...7 DDNS...8 Multicast...8 TUTK...8 Channel...8 Search...10 HDD Manage...10 Maintain...10 System...10 Abnormity...11 Account...11 Backup...12 Default...12 Auto Maintain...12 Opdatering af systemsoftware...12 Adgang til NVR via computeren lokalnetværk (LAN)...13 Forberedelse af computer...13 Login...14 Brugergrænseflade...14 Adgang til NVR via Internettet fjernadgang (WAN)...15 Ansvarsfraskrivelse

3 1. Forord SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Tillykke med din nye SafeHome Netværks Videooptager (NVR). SafeHome NVR kan benyttes med SafeHome M-serie HD Internet overvågningskameraer og understøtter 4-kanal HD videooptagelse i op til 720p opløsning. NVR en betjenes på en tilsluttet monitor eller TV skærm ved brug af den medfølgende mus. Når NVR en er blevet tilsluttet dit netværk, kan den endvidere betjenes via en PC på samme netværk. Pakken indeholder Netværks Videooptager (NVR) 12V Strømforsyning USB mus Skruer til fastgørelse af harddisk Brugsanvisning 3

4 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) 2. Hardware installation og konfiguration Din NVR skal tilsluttes en monitor eller TV samt din router. Der kan derudover tilsluttes mikrofon til at kommunikere igennem IP kameraerne samt højttaler så lyden fra de tilsluttede IP kameraer kan høres/afspilles. 1. Stik til tilslutning af strømforsyning 2. Tænd/Sluk kontakt 3. USB porte til for USB mus (medf.) og USB stick (medf. ikke) 4. RJ45 stik til netværkskabel (medf.) til tilslutning af internetrouter. 5. VGA video port til tilslutning af VGA monitor 6. Audio In/Out porte til tilslutning af eksterne højttalere (A-out) og mikrofon (A-in). 7. BNC video port til tilslutning af BNC monitor 4

5 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Monter Harddisk i NVR 1. Åben din NVR ved at løsne de tre skruer på bagsiden samt skruen på både højre og venstre side, og derefter løfte låget af. 2. Monter en SATA harddisk (Max. 2TB) i din NVR med data stikket og strømstikket og placer harddisken som vist på billedet. 3. Fikser harddisken ved at skrue de fire medfølgende monteringsskruer i harddisken via hullerne i bunden af NVR en. 4. Sæt herefter låget på din NVR og monter de 5 skruer i låget igen. 5. Forbind din NVR til din internet router med det medfølgende internet kabel. 6. Forbind din NVR til en monitor eller et TV via VGA eller BNC porten og tilslut den medfølgende mus til den ene USB port samt mikrofon og højttaler hvis ønsket. 7. Tilslut til sidst den medfølgende strømforsyning til en stikkontakt og tænd for NVR en. 5

6 3. Betjening SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) NVR login Når der højreklikkes vil login menuen fremkomme. Som standard er brugernavnet admin og der er ikke password. Dvs. at passwordfeltet skal forblive tomt. NVR betjening Betjeningen af NVR på monitor sker via den tilsluttede mus. Højreklik med musen aktiverer pop-up menu. Venstreklik med musen foretager et valg. Indtastninger sker via det virtuelle tastatur, der fremkommer såfremt indtastninger kan/skal foretages. NVR en kan vise 4 samtidige videobilleder i hvert sit vindue. Dobbeltklikkes på et videovindue vil dette blive vist i fuldskærms tilstand. Dobbeltklikkes igen vil visningen igen være af alle 4 vinduer. Ikonerne i videovinduerne indikerer hvilke indstillinger, der er aktiveret i pågældende øjeblik. Skemalagt optagelse Manuel optagelse Bevægelsesaktiveret optagelse (Motion detection skal være aktiveret i kameraets konfiguration) Aktiveret audio Aktiveret mikrofon Låst videokanal Aktiver manuel optagelse Deaktiver manuel optagelse 6

7 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) NVR brugermenu Efter login vil skærmbilledet med 4-kamera visning fremkomme. Herfra højreklikkes for at tilgå NVR brugermenuen med følgende menupunkter, der alle gennemgå i separate afsnit. Network benyttes til konfiguration af netværk. Channel til tilkobling af IP kameraer samt opsætning af videooptagelse. Search til søgning og visning af optagede videosekvenser. HDD Manage til formatering af harddisk. Maintain til vedligeholdelse af kapacitet, brugeropsætning, backup og opdatering. Shutdown til sluk og genstart af NVR. Network Base Sæt flueben i DHCP hvis du ønsker at din internetrouter skal tildele NVR en adresse på dit netværk. Alternativt kan IP adressen indtastes manuelt. Vær opmærksom på, at NVR, IP kameraer og router skal være på samme netværk. Du kan evt. se dine kameraers opsætningsparametre og sikre at Subnet Mask, Gateway og DNS Server står med samme parametre i NVR. Hvis du er i tvivl, så sæt blot kryds i DHCP. Tryk på App for at gemme og herefter på OK. Eksemplet her vil indstille din NVR på IP adressen :80. Netværksporten til kommunikation angives senere i menupunktet Multicast. 7

8 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) DDNS NVR er opsat til forskellige DDNS services. Såfremt man er abonnent hos en af disse services vælges serveren her og det personlige domænenavn indtastes. Multicast Sæt flueben i UPNP port mapping, hvorefter routeren automatisk åbner den angive port, såfremt routerens UPNP funktion er aktiveret. Alternativt kan den ønskede TCP (anbefales til 8000) og HTTP port (til fjernadgang) indtastes manuelt hvorefter routeren skal tilgås og portforwarding etableres. Ved flueben i feltet UPNP port mapping ignoreres automatisk indstillingerne angivet i felterne under Port Set. Såfremt forbindelsen til NVR ikke kan etableres via den angivne IP adresse og port, kontaktes din routerleverandør for hjælp til aktivering af UPNP eller etablering af portforwarding i routeren. TUTK Med TUTK kameraer kan kameraernes unikke ID indtastes her, så UPNP eller portforwarding ikke er nødvendig. Dette understøttes ikke af SafeHome M-Series. Channel I Channel menuen tilføjes IP kameraer til NVR en og der skiftes mellem de op til fire tilkoblede kameraers indstillinger ved at vælge channel 1-4 i rullemenuen i toppen. Det første faneblad Channel Set benyttes til at tilføje kameraer eller se hvilke indstillinger, det enkelte kamera har. 8

9 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) 1. Kameraer kan tilføjes ved tryk på IP Search nederst, hvorefter SafeHome M-Series HD kameraer på netværket vil blive vist i feltet med Device, MAC address, IP Address og Port. 2. Kameraerne kan indstilles og indstillinger kan ændres ved at skifte parametre og efterfølgende trykke på IPC Set. 3. Tænd (ON) og sluk (OFF) videoovervågning på den aktuelle kanal. Under det andet faneblad Record Plan gives mulighed for at indstille NVR en til at optage overvågningsvideo på bestemte tidspunkter. Grøn markering aktiverer konstant optagelse, gul markering aktiverer bevægelses aktiveret overvågning og ingen markering medfører at der ikke foretages optagelse. 4. Marker flueben i Auto hvis der skal optages på de valgte tidspunkter. Slet alle tidsintervaller ved klik på Clear All forneden. 5. Vælg her om der skal optages konstant (REGULAR/grøn) i de valgte tidspunkter, eller om der kun skal optages når bevægelse registreres (ALARM/gul). Vælges bevægelses aktivering, skal dette også være aktiveret i kameraets egen software, hvor følsomhedsniveauer og områder skal vælges. 6. Vælg her hvor mange sekunder før registrering af bevægelsen optages skal påbegyndes. 7. Udfyld her hvilke tidspunkter overvågningen skal være aktiveret. 9

10 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Search Benyt denne menu for at tilgå videooptagelser. Vælg den ønskede kanal samt de to tidspunkter hvorimellem, der ønskes vist optagede videosekvenser og tryk på Seach. Dobbeltklik herefter på de videosekvenser, der ønskes afspillet. Ny søgning fremkommer ved tryk på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne. Afspilning af filer foretages ved tryk på standard ikoner under billedet. Ønskes backup af en videosekvens indsættes en USB stick i USB porten bag på NVR en. Herefter tilgås Search menuen igen og der markeres i checkboksen til venstre for tidspunktet ved de sekvenser, der skal gemmes. Herefter klikkes på mappeikonet ved siden af forstørrelsesglasset. Der kan nu vælges hvilke sekvenser, der skal gemmes på USB stick en. Klik på Start for at foretage backup overførsel til USB stick en. HDD Manage Her ses status for harddisken i NVR en. Det anbefales altid at formatere sin harddisk før den tages i brug første gang. 10 Maintain System Her indstilles tiden for NVR en. Ønskes sommer-/vintertid automatisk opdateret markeres fluebenet i DST hvorefter tidspunktet for skift mellem sæson erne udfyldes. NTP server er tidsservere, der holder tiden over hele verden synkroniseret. Såfremt NVR ens ur skal synkronisere med dette, markeres checkboksen Enable. Der vælges herefter tidszone, samt frekvensen hvorpå uret skal synkronisere. Ud over tiden kan der vælges: Language: Sprog i brugergrænsefladen

11 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) HDD Full: Her kan vælges om optagelse skal stoppe ved fyldt harddisk (Stop Record) eller om systemet automatisk skal overskrive. Ønskes overskrivning vælges Overwrite, hvorefter NVR en vil slette de ældste optagelser. Pack Duration: Her vælges den maksimale filstørrelse af videosekvenser. Standard er sat til 30 minutter. Maksimalt kan vælges 120 minutter. Auto logout: Her vælges efter hvor lang tid uden betjening NVR en skal gå i standby status. Abnormity Her markeres hvad NVR en skal foretage sig hvis der registreres uoverensstemmelser. Der kan vælges mellem at få vist en besked (Show Message) eller få afspillet en advarselslyd (Buzzer): 1. Der registreres ikke en harddisk. 2. Harddisk kapaciteten er under 20%. Kapaciteten kan justeres hvis ønsket. 3. Netværksforbindelsen er mistet. 4. En anden netværks enhed benytter samme IP adresse som NVR en er sat til. 5. Harddisken kan ikke læses eller skrives på. Account I menuen kan brugernavne og adgangskoder ændres (Modify Password), oprettes (Add User) eller slettes (Modify User). Som standard er adgangskoden for brugeren admin >blank< (dvs ingen adgangskode). Som standard er adgangskoden for brugeren user >123456<. 11

12 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Brugeren default er systemindstilling og må ikke slettes eller ændres. NVR en er adgangskode beskyttet på den måde at der lyder en advarsel ved forkert adgangskode tre gange i træk, og efter fem forkerte forsøg på adgang, vil konto blive låst i 30 minutter eller indtil systemet genstartes. Backup Backup af filer kan foretages herfra på samme måde som i menuen Search. Indsæt i USB hukommelsesstick i USB porten på bagsiden af NVR en. Tryk herefter på Backup menuen og vælg de filer der skal kopieres til USB stick en. Tryk herefter på Backup for at foretage sikkerhedskopieringen. Default Herfra kan alle eller dele af NVR en konfiguration gendannes til fabriksindstillinger. Ved flueben i Auto Maintain, skal indstillingerner herfor udfyldes i menupunktet Auto Maintain. Auto Maintain Her kan indstillingerne for automatisk genstart af NVR samt sletning af filer justeres. Vælg en ugedag i rullemenuen og udfyld tidspunktet for automatisk genstart af NVR en. I sektionen Auto-Delete Old Files kan der angives efter hvor lang tid optaget video skal slettes. Eksempelvis vil valget Custom og 2 betyde, at filer slettes efter 2 dage. 12 Opdatering af systemsoftware Højreklik et vilkårligt sted på skærmen ved videovisning. En genvejsmenu til søgning, harddisk vedligeholdelse, kanaloversigt m.m. fremkommer og her vælges punktet Version.

13 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Indsæt en USB hukommelsesstick med opgraderingssoftwaren på bagsiden af NVR en og tryk på Start. Vælg software versionen fra rullemenuen og tryk på OK. Herefter opgraderes din NVR hvorefter systemet genstarter. Adgang til NVR via computeren lokalnetværk (LAN). Forberedelse af computer For at tilgå NVR fra en computer på netværket, skrives IP adressen i browserens adressebar efterfulgt af http portnummeret, der som standard er 80. Fra en PC kan det være nødvendigt, at aktivere Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer samt at føje NVR ens IP adresse som et Sikkert Websted for at få video vist korrekt. Dette gøre på følgende måde: Vælg Indstillinger for Kompatibilitetsvisning i Internet Explorers funktioner > Tast herefter kameraets IP adresse, tryk Tilføj og luk vinduet. Åben Internet Explorers funktioner igen og vælg Internetindstillinger. Vælg fanen Sikkerhed, marker Pålidelige websteder, tryk Websteder, fjern fluebenet, og tryk på Tilføj efterfult af OK. Luk herefter Internet Explorer og log på kameraet igen. 13

14 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Login Log på NVR en ved at indtaste den IP adresse, der er valgt i opsætningsmenuen Network > Base. Fabriksindstillingen for NVR en er Herefter fremkommer login vinduet hvorfra videovisning softwaren ActiveX skal installeres først ved klik på Download ActiveX. Alternativt vil Windows forsøge at installere ActiveX selv via en popup menu (1). Klik på Tillad for at installere. 14 Brugergrænseflade I øverste højre hjørne er det muligt at vælge mellem tre menupunkter: Se live video (kun PC), gennemse optagelser (kun PC) og justere/revidere indstillinger (PC/MAC). Indstillingerne for din NVR kan justeres via netværksadgangen på samme måde som ved direkte betjening. Dog skal enkelte indstillinger som Opdatering og Brugere foretages via den direkte tilslutning.

15 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Adgang til NVR via Internettet fjernadgang (WAN) Fjernadgang dækker over en situation, hvor brugere ønsker at kunne tilgå sin NVR fra en vilkårlig computer væk fra hjemmet. Det kan være arbejde, ferie, venner osv. Der er to måder hvorpå fjernadgang kan opnås. 1. På SafeHome kameraet sidder en label med angivelse af dit kameras adresse på internettet. Denne adresse er angivet i kameraet i menufeltet Manufacturer s DDNS (1). Såfremt der er markeret Enable i feltet over Manufacturer s Domain kan adgang til kameraet opnås ved angivelse af adressen samt kolon (:) efterfult af portnummeret angivet som http port i HMSearch. Eksempelvis kunne adressen være: En NVR tilsluttet på samme netværk kan således tilgås på samme adresse, dog efterfulgt af NVR ens portnummer. Eksempelvis kunne en NVR på samme netværk som kameraer ovenfor tilgås via adressen: forudsat at NVR en port er angivet til Den anden metode kan benyttes såfremt man har fast IP adresse fra sin Internet udbyder. I så tilfælde kan NVR en tilgås via den faste IP adresse efterfulgt af NVR ens angivne port. Eksempelvis Vær her opmærksom på at det ikke er kameraets IP adresse fra HMSearch, men din routers IP adresse, der skal benyttes. Kontakt evt. din Internet leverandør for at få oplyst hvorvidt du har fast IP adresse og hvad denne i givet fald er. For at fjernadgang kan opnås via de ovenstående metoder skal netværkets router tillade dette. SafeHome NVR har en indbygget funktionen kaldet UPnP, som automatisk kommunikerer med routeren for at etablere forbindelse til internettet. Der kan derfor med fordel aktiveres UPNP gennemgået i menupunkt Network > Multicast. 15

16 SafeHome Netværks Videooptager (NVR902) Alternativt skal der etableres en Port Forwarding i routeren fra NVR ens egen IP adresse til den angivne port. Såfremt forbindelse ikke kan opnås fra Internettet, kontrolleres der i routeren, at UPnP er aktiveret eller at port forwardingen er udført korrekt. Hvis begge dele står korrekt i routeren, kontakt da din Internetudbyder for at tilsikre, at den valgte port kan benyttes, eller om du skal skifte den i menupunktet Network > Multicast. Ansvarsfraskrivelse SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger. Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome Netværks Videooptager NVR902. For support og yderligere information besøg 16

17 SE Bruksanvisning SafeHome Nätverksvideoinspelare NVR902

18 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Innehållsförteckning 1. Förord...3 Grattis till din nya SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR)...3 Förpackningen innehåller Installation och konfiguration av apparaten...4 Montera hårddisk i NVR Användning...6 NVR-inloggning...6 NVR-användning...6 NVR-användarmeny...7 Network...7 Base...7 DDNS...8 Multicast...8 TUTK...8 Channel...8 Search...10 HDD Manage...10 Maintain...10 System...10 Account...11 Backup...12 Default...12 Auto Maintain...12 Uppdatering av systemets programvara...12 Tillgång till NVR via datorn lokalt nätverk (LAN)...13 Förberedelse av datorn...13 Inloggning...14 Användargränssnitt...14 Tillgång till NVR via Internet fjärrstyrning (LAN)...15 Ansvarsfriskrivning

19 1. Förord SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Grattis till din nya SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR). SafeHome NVR kan användas med SafeHome M-serie HD-nätövervakningskamera och stöder 4-kanalsinspelning i HD med en upplösning på upp till 720 p. Du styr NVR:en på en ansluten monitor eller TV-skärm med hjälp av medföljande mus. När NVR:en är ansluten till ditt nätverk kan den dessutom styras via en dator på samma nätverk. Förpackningen innehåller Nätverksvideoinspelare (NVR) 12 V-strömförsörjningsenhet USB-mus Skruvar för montering av hårddisk Bruksanvisning 3

20 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) 2. Installation och konfiguration av apparaten Anslut din NVR till en monitor eller TV och din router. Du kan dessutom ansluta en mikrofon för att kommunicera genom IP-kamerorna, samt högtalare så att du kan höra/spela upp ljudet från de anslutna IP-kamerorna. 1. Kontakt för anslutning av strömförsörjning. 2. På-/Av-knapp. 3. USB-port för USB-mus (medföljer) och USB-minne (medföljer inte). 4. RJ45-kontakt till nätverkskabel (medföljer) för anslutning av internetrouter. 5. VGA-videoport för anslutning av VGA-monitor. 6. Audio In/Out-port för anslutning av externa högtalare (A-out) och mikrofon (A-in). 7. BNC-videoport för anslutning av BNC-monitor. 4

21 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Montera hårddisk i NVR 1. Öppna din NVR genom att lossa de tre skruvarna på baksidan samt skruven på höger och vänster sida. Lyft sedan av locket. 2. Montera en SATA-hårddisk (max. 2 TB) i din NVR med data- och strömtillkopplingen och placera hårddisken enligt bilden. 3. Fixera hårddisken genom att skruva fast de fyra medföljande monteringsskruvarna i hårddisken via hålen i botten på NVR:en. 4. Sätt sedan tillbaka locket på din NVR och skruva fast skruvarna i locket igen. 5. Anslut din NVR till din internetrouter med hjälp av medföljande nätkabel. 6. Anslut din NVR till en monitor eller TV via VGA- eller BNC-porten. Koppla sedan medföljande mus till den ena USB-porten samt mikrofon och högtalare, om så önskas. 7. Sätt slutligen in medföljande strömförsörjningsenhets stickkontakt och sätt på NVR:en. 5

22 3. Användning SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) NVR-inloggning Högerklicka med musen för att öppna inloggningsmenyn. Som standard är användarnamnet admin och det finns inget lösenord, dvs. lösenordsfältet ska vara tomt. NVR-användning Du styr NVR:en på monitorn med hjälp av den anslutna musen. Genom att högerklicka med musen visas en popup-meny. Gör ett val genom att vänsterklicka med musen. Inmatningar sker genom det virtuella tangentbordet, som visas om inmatningar kan/ska göras. NVR:en kan visa fyra videobilder samtidigt i varsitt fönster. Genom att dubbelklicka på ett videofönster visas detta i helskärmsläge. Dubbelklicka igen för att åter visa alla fyra fönster. Ikonerna i videofönstren indikerar vilka inställningar som är aktiverade just nu. Schemalagd inspelning Manuell inspelning Rörelseaktiverad inspelning (Motion detection ska vara aktiverat i kamerans konfiguration) Aktiverad audio Aktiverad mikrofon Låst videokanal Aktivera manuell inspelning Inaktivera manuell inspelning 6

23 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) NVR-användarmeny Efter inloggning visas bilderna från alla fyra kameror på skärmen. Högerklicka för att öppna NVR-användarmenyn med följande menypunkter (förklaras i separata avsnitt): Network används för att konfigurera ett nätverk. Channel för anslutning av IP-kameror och inställning av videoinspelning. Search för sökning och visning av inspelade videosekvenser. HDD Manage för formatering av hårddisk. Maintain för hantering av kapacitet, användarinställningar, säkerhetskopiering och uppdatering. Shutdown för att stänga av och starta om NVR:en på nytt. Network Base Markera DHCP om du vill att din internetrouter ska tilldela NVR:en en adress på ditt nätverk. Alternativt kan du skriva in IP-adressen manuellt. Observera att NVR, IP-kameror och router måste vara på samma nätverk. Du kan eventuellt se dina kamerors inställningsparametrar och säkerställa att Subnet Mask, Gateway och DNS Server har samma parametrar i NVR. Om du är osäker väljer du enbart DHCP. Klicka på App för att lagra och sedan på OK. Det här exemplet ställer in din NVR på IP-adressen :80. Nätverksporten för kommunikation anges senare i menypunkten Multicast. 7

24 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) DDNS NVR är inställt för olika DDNStjänster. Om du abonnerar på en av dessa tjänster väljer du servern här och skriver in det personliga domännamnet. Multicast Bocka för UPNP port mapping. Routern öppnar då angiven port automatiskt, under förutsättning att UPNP-funktionen är aktiverad. Alternativt kan du skriva in önskad TCP (rekommenderas för 8000) och HTTP-port (för fjärrstyrning) manuellt och sedan gå in på routern och etablera port forwarding. Genom att markera i fältet UPNP port mapping ignoreras automatiskt inställningarna som har angetts i fälten under Port Set. Om förbindelsen till NVR inte kan etableras via den angivna IP-adressen och porten, kontakta din routerleverantör för hjälp att aktivera UPNP eller etablera port forwarding i routern. TUTK Med TUTK-kameror kan kamerornas unika ID anges här, vilket gör att UPNP eller port forwarding inte är nödvändigt. Detta stöds inte av SafeHomes M-serie. 8 Channel I Channel-menyn lägger du till IP-kameror till NVR:en och växlar mellan inställningarna för de upp till fyra anslutna kamerorna genom att välja kanal 1 4 i rullgardinsmenyn längst upp. Den första fliken, Channel Set, används för att lägga till kameror eller för att se den enskilda kamerans inställningar.

25 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) 1. Du lägger till kameror genom att klicka på IP Search längst ned, varefter SafeHome M- serie HD-kameror på nätverket visas i fältet med Device, MAC Address, IP Address och Port. 2. Du kan ställa in kameror och och ändra inställningar genom att byta parametrar och sedan klicka på IPC Set. 3. Aktivera (ON) och inaktivera (OFF) videoövervakning på den aktuella kanalen. Under den andra fliken, Record Plan, har du möjlighet att ställa in NVR:en till att spela in övervakningsvideo på bestämda tidpunkter. Grön markering aktiverar kontinuerlig inspelning medan gul markering aktiverar rörelseaktiverad övervakning. Ingen markering betyder ingen inspelning. 4. Bocka för Auto om det ska spelas in på valda tidpunkter. Radera alla tidsintervall genom att klicka på Clear All nederst. 5. Här väljer du kontinuerlig inspelning (REGULAR/grön) för valda tidpunkter eller rörelseaktiverad inspelning (ALARM/gul). Om du väljer rörelseaktiverad inspelning ska detta också vara valt i kamerans eget program, där du även väljer känslighetsnivåer och områden. 6. Här väljer du hur många sekunder innan registrering av rörelsen som inspelningen ska påbörjas. 7. Fyll i de tidpunkter som övervakningen ska vara aktiverad. 9

26 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Search Använd den här menyn för att få tillgång till videoinspelningar. Välj önskad kanal och mellan vilka två tidpunkter som du vill se inspelade videosekvenser. Klicka sedan på Search. Dubbelklicka sedan på de videosekvenser som du vill spela upp. Du kan göra en ny sökning genom att klicka på förstoringsglaset längst ned till höger. Klicka på standardikonerna under bilden för att spela upp filer. Vill du säkerhetskopiera en videosekvens kan du sätta in ett USB-minne i USB-porten på NVR:ens baksida. Gå sedan in på Search-menyn igen och markera i rutan till vänster om tidpunkten vid de sekvenser som ska sparas. Klicka sedan på mappikonen vid sidan om förstoringsglaset Du kan nu välja vilka sekvenser som ska sparas på USB-minnet. Klicka på Start för att spara en säkerhetskopia på USB-minnet. HDD Manage Här visas status för hårddisken i NVR:en. Vi rekommenderar att du formaterar din hårddisk innan du använder den för första gången. 10 Maintain System Här ställer du in tiden för NVR:en. Vill du att sommar- och vintertid uppdateras automatiskt bockar du för DST, varefter tidpunkten för byte mellan säsongerna fylls i. NTP-servrar är tidsservrar som synkroniserar tiden över hela världen. Om du vill att NVR:ens klocka ska synkroniseras, markerar du i rutan vid Enable. Sedan väljer du tidszoner och frekvens för klockans synkronisering. Förutom tid kan du också välja: Language: Språk i användargränssnittet. HDD Full: Om inspelningen ska stoppas vid full hårddisk (Stop Record) eller om systemet automatiskt ska skriva över gamla inspelningar. Välj

27 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Overwrite om du vill att systemet ska skriva över gamla inspelningar, varefter NVR:en kommer att radera de äldsta inspelningarna. Pack Duration: Maximal filstorlek på videosekvenser. Standardinställningen är 30 minuter. Du kan välja högst 120 minuter. Auto logout: Hur lång tid NVR:en kan vara inaktiv innan apparaten försätts i viloläge. Abnormity Vad NVR:en ska göra om det registreras avvikelser. Du kan välja mellan att få ett meddelande (Show Message) eller ett varningsljud (Buzzer): 1. Det finns ingen registrerad hårddisk. 2. Hårddiskens kapacitet är under 20 %. Kapaciteten kan justeras om så önskas. 3. Apparaten har tappat nätverksförbindelsen. 4. En annan enhet på nätverket använder samma IP-adress som NVR:en är inställd på. 5. Hårddisken kan inte läsas eller skrivas på. Account I menyn kan användarnamn och lösenord ändras (Modify Password), skapas (Add User) eller raderas (Modify User). Som standard är inget lösenordet inställt för användaren admin (dvs. lösenordsfältet ska vara tomt). Som standard är lösenordet för användaren user >123456<. Användaren default är systeminställningar och får inte raderas eller ändras. 11

28 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) NVR:en är lösenordsskyddad på så sätt att det hörs ett varningsljud vid tre felaktiga inloggningsförsök i rad. Efter fem felaktiga inloggningsförsök låses kontot i 30 minuter eller tills du startar om systemet. Backup Här kan du säkerhetskopiera filer på samma sätt som i menyn Search. Sätt in USB-minnet i USB-porten på baksidan av NVR:en. Klicka sedan på Backup-menyn och välj de filer som ska kopieras till USB-minnet. Klicka därefter på Backup för att genomföra säkerhetskopieringen. Default Här kan du återställa hela eller delar av NVR:ens konfiguration till fabriksinställningarna. Genom att markera Auto Maintain måste du även göra inställningarna för detta i menypunkten Auto Maintain. Auto Maintain Här kan du justera inställningarna för automatisk omstart av NVR:en och radering av filer. Välj en veckodag i rullgardinsmenyn och fyll i tidpunkt för automatisk omstart av NVR:en. I sektionen Auto-Delete Old Files kan du ange efter hur lång tid som en inspelad video ska raderas. Till exempel innebär Custom och 2 att filer raderas efter två dagar. 12 Uppdatering av systemets programvara Högerklicka någonstans på skärmen vid videovisning. En genvägsmeny för sökning, hårddiskunderhåll, kanalöversikt osv. visas. Välj Version. Sätt in ett USB-minne med

29 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) uppgraderingsprogrammet på baksidan av NVR:en och klicka på Start. Välj programvaruversion i rullgardinsmenyn och klicka på OK. Härefter uppgraderas din NVR och systemet startas om. Tillgång till NVR via datorn lokalt nätverk (LAN). Förberedelse av datorn För att få tillgång till NVR:en från en dator på nätverket skriver du in IP-adressen i webbläsarens adressfältet följt av http-portnumret, vilket är 80 som standard. Det kan vara nödvändigt att aktivera Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer och att lägga till kamerans IP-adress som en Säker webbplats för att videoklipp ska visas korrekt. Detta görs på följande sätt: Välj Inställningar för kompatibilitetsvisning i Internet Explorers funktioner. Skriv sedan in kamerans IP-adress, klicka på Lägg till och stäng fönstret. Öppna Internet Explorers funktioner igen och välj Internetinställningar. Öppna fliken Säkerhet, markera Pålitliga webbplatser, klicka på Webbplatser, avmarkera rutan och tryck på Lägg till följt av OK. Stäng sedan Internet Explorer och logga in på kameran igen. 13

30 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Inloggning Logga in på NVR:en genom att skriva in den IP-adress som är vald i inställningsmenyn Network > Base. Fabriksinställningarna för NVR:en er Härefter visas inloggningsfönstret, där du installerar videovisningsprogrammet ActiveX genom att klicka på Download ActiveX. Alternativt försöker Windows själv att installera ActiveX via en popupmeny (1). Klicka på Tillåt för att installera. 14 Användargränssnitt I det översta högra hörnet kan du välja mellan tre menypunkter: Se livevideo (endast PC), granska inspelningar (endast PC) och justera/ändra inställningar (PC/MAC). Du kan justera inställningarna för din NVR via nätverksåtkomsten på samma sätt som vid direkt användning. Enskilda inställningar, som Uppdatering och Användare, måste dock göras via den direkta anslutningen.

31 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Tillgång till NVR via Internet fjärrstyrning (LAN). Fjärrstyrning omfattar en situation då användare vill ha åtkomst till sin NVR från en dator utanför hemmet. Det kan vara på arbetet, på semester, hos vänner osv. Det finns två sätt att skapa fjärrstyrning. 1. På SafeHome-kameran sitter en etikett som anger din kameras adress på nätet. Denna adress anges i kameran i menyfältet Manufacturer's DDNS. Om Enable har markerats i fältet ovanför Manufacturer s Domain kan du få åtkomst till kameran genom att ange adressen och kolon (:) följt av det portnummer som anges som http-port i HMSearch. Adressen kan till exempel vara Du kan därmed få tillgång till en NVR som är ansluten till samma nätverk på samma adress, dock följt av NVR:ens portnummer. Till exempel kan du få tillgång till en NVR på samma nätverk som aktuell kamera via adressen förutsatt att NVR:ens port är angiven till Du kan använda den andra metoden om du har en fast IP-adress från din internetleverantör. I sådana fall kan du få tillgång till NVR:en via den fasta IP-adressen följt av NVR:ens angivna port. Till exempel Observera att det inte är kamerans IP-adress från HMSearch utan din routers IP-adress som ska användas. Kontakta eventuellt din internetleverantör för information om du har en fast IP-adress och vad denna är i så fall. För att etablera fjärrstyrning via ovanstående metoder måste nätverkets router tillåta detta. SafeHome NVR har en inbyggd funktion som kallas UPnP, som automatiskt kommunicerar med routern för att etablera en internetanslutning. Du kan därför med fördel aktivera UPNP genomgående i menypunkten Network > Multicast. Alternativt kan du etablera en port forwarding i routern från NVR:ens egen IP-adress till angiven port. 15

32 SafeHome Nätverksvideoinspelare (NVR902) Om anslutning inte kan uppnås från Internet bör du kontrollera att UPnP har aktiverats och att port forwarding har utförts korrekt. Om båda delarna står korrekt i routern ska du kontakta din internetleverantör för att säkerställa att vald port kan användas eller om du måste byta port i menypunkten Network > Multicast. Ansvarsfriskrivning SafeHome ApS tar förbehåll för eventuella fel och brister i alla avseenden. Produkten får inte användas av barn eller personer som förväntas sakna nödvändig mental eller fysisk kapacitet att hantera den korrekt. Användning ska alltid ske under uppsikt av kompetent vuxen. Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som en sådan. Eventuella rättelser kan genomföras utan föregående varsel. Vi frånsäger oss allt ansvar för fel, problem, besvär och olyckor som uppstår i samband med användning av SafeHome Nätverksvideoinspelare NVR902. För hjälp och mer information, gå in på 16

33 NO - Bruksanvisning SafeHome nettverks videoopptaker NVR902

34 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Innholdsfortegnelse 1. Forord...3 Gratulerer med din nye SafeHome nettverks videoopptaker (NVR)...3 Pakken inkluderer Maskinvareinstallasjon og konfigurering...4 Montere harddisk i NVR-en Bruk...6 NVR-innlogging...6 Styring av NVR...6 NVR brukermeny...7 Network...7 Base...7 DDNS...8 Multicast...8 TUTK...8 Channel...8 Search...10 HDD Manage...10 Maintain...10 System...10 Abnormity...11 Account...11 Backup...12 Default...12 Auto Maintain...12 Oppdatering av systemprogramvaren...12 Forberedelse av datamaskinen...13 Innlogging...14 Brukergrensesnitt...14 Tilgang til NVR fra Internett fjerntilgang (WAN)...15 Ansvarsfraskrivelse

35 1. Forord SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Gratulerer med din nye SafeHome nettverks videoopptaker (NVR). SafeHome NVR kan brukes sammen med SafeHome M-serien HD nettovervåkningskameraer og støtter 4-kanalers HD-opptak med oppløsning opptil 720p. NVR-en betjenes via en tilkoblet monitor eller TV ved hjelp av den medfølgende musen. Når NVR-en er koblet til nettverket, kan den også styres via en PC i det samme nettet. Pakken inkluderer Nettverks videoopptaker (NVR) 12 V strømforsyning USB-mus Skruer til festing av harddisk Bruksanvisning 3

36 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) 2. Maskinvareinstallasjon og konfigurering NVR-en skal kobles til en monitor eller TV samt din ruter. Du kan også koble til en mikrofon som brukes til å kommunisere via IP-kameraene eller høyttalere slik at lyden fra de tilkoblede IP-kameraene kan høres/ avspilles. 1. Inngang til strømforsyning 2. På/av-knapp 3. USB-porter for USB-mus (inkl.) og USB-minne (ikke inkl.) 4. RJ45-inngang for nettverkskamel (inkl.) for tilkobling av internettruter. 5. VGA videoport for tilkobling av VGA-monitor. 6. Lyd inn/ut-port for tilkobling av eksterne høyttalere (A-out) og mikrofon (A-in). 7. BNC videoport for tilkobling av BNC-monitor. 4

37 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Montere harddisk i NVR-en 1. Åpne NVR-en ved å løsne de tre skruene på baksiden samt skruen på høyre og venstre side. Løft deretter av lokket. 2. Montere en SATA harddisk (maks. 2 TB) i din NVR via datakoblingen og strømkoblingen, og plasser harddisken som vist på bildet. 3. Fest harddisken ved å skru de fire medfølgende monteringsskruene i harddiskens via hullene i bunnen av NVR-en. 4. Sett deretter lokket tilbake på NVR-en og fest de fem skruene. 5. Koble NVR-en til din internettruter med den medfølgende nettverkskabelen. 6. Koble din NVR til en monitor eller TV via VGA eller BNC-porten, og koble den medfølgende musen til den ene USB-porten samt koble til ev. mikrofon og høyttalere. 7. Til sist kobler du den medfølgende strømforsyningen til en stikkontakt, og starter NVR-en. 5

38 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) 3. Bruk NVR-innlogging Ved å høyreklikke dukker menyen opp. Som standard er brukernavnet admin og det er ikke lagt inn noe passord. DVS. passordfeltet skal være tomt. Styring av NVR Styring av NVR-en gjøres med den tilkoblede musen. Høyreklikk aktiverer menyen. Venstreklikk gjør et valg. Innskriving skjer via det virtuelle tastaturet som dukker opp når en inntasting kan/skal gjøres. NVR-en kan vise fire videobilder samtidig i hvert sitt vindu. Dobbeltklikk på et videovindu viser bildet i helskjerm. Dobbeltklikk igjen endrer visningen tilbake til fire bilder. Ikonene i vinduene indikerer hvilke innstillinger som er aktivert for øyeblikket. Planlagt opptak Manuelt opptak Bevegelsesaktivert opptak ("Motion detection" må være aktivert i kameraets konfigurasjon). Lyd aktivert Aktivert mikrofon Låst videokanal Aktiver manuelt opptak Deaktiver manuelt opptak 6

39 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) NVR brukermeny Etter innlogging vil skjermbildet med fire kameraer vises. Høyreklikk for å vise NVRens brukermeny med følgende menypunkter, som alle gjennomgås i separate avsnitt. Network brukes til konfigurasjon av nettverk. Channel for tilkobling av IP-kameraer samt oppsett av videoopptak. Search søking og visning av innspilte videosekvenser. HDD Manage formattering av harddisk. Maintain vedlikehold av kapasitet, brukeroppsett, sikkerhetskopieringen og oppdatering. Shutdown avstenging og omstart av NVR. Network Base Marker for DHCP hvis du ønsker at din internettruter skal tildele en IP-adresse fra nettverket, Alternativt kan du angi IPadressen manuelt. Vær oppmerksom på at kamera, datamaskin og ruter skal være i samme nettverk. Du kan ev. se kameraenes oppsett og sikre at Subnet Mask, Gateway og DNS Server står med samme informasjon i NVR. Hvis du er i tvil, så marker for DHCP. Trykk på App for å lagre, og trykk deretter på OK. Eksempelet her vil legge inn IP-adressen :80. Nettverksporten for kommunikasjon angis senere i menypunktet Multicast. 7

40 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) DDNS NVR er satt opp for forskjellige DDNS-tjenester. Hvis du er abonnent på en av disse tjenestene, velges serveren her med personlig domenenavn. Multicast Marker UPNP port mapping slik at ruteren automatisk åpner den angitte porten (hvis ruterens UPNP-funksjon er aktivert). Alternativt kan den ønskede TCPporten (8000 anbefales) og HTTPporten (for fjerntilgang) skrives inn manuelt. Husk å aktivere port forwarding i ruteren. Ved å markere UPNP port mapping ignoreres innstillingene i feltene Port Set automatisk. Hvis forbindelsen til NVR-en ikke kan etableres via den angitte IPadressen og porten, kontakt din ruterleverandør for hjelp med aktivering av UPNP eller etablering av port forwarding i ruteren. TUTK Med TUTK-kameraer kan kameraenes unike ID skrives inn her slik at UPNP eller port forwarding ikke er nødvendig. Dette støttes ikke av SafeHome M-serien. 8 Channel I Channel-menyen legger du til kameraer til NVR-en, og det veksles mellom de opptil fire tilkoblede kameraenes innstillinger ved å velge kanal 1-4 i rullemenyen på toppen. Det første fanebladet, Channel Set, brukes til å legge til kameraer eller se hvilke innstillinger som hvert enkelt kamera har.

41 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) 1. Kameraer kan legges til ved å trykke på IP Search nederst. Da blir alle SafeHome M-serien HD-kameraer i nettverket vist i feltet med enhetsnavn, MAC-adresse, IP-adresse og port. 2. Kameraene kan stilles inn, og innstillingene kan endres ved å bytte parametre og deretter trykke på IPC Set. 3. Aktiver (ON) og deaktiver (OFF) overvåking på den aktuelle kanalen. Under det andre fanebladet, Record Plan, får du mulighet til å sette NVR-en til å spille inn overvåkingsvideo på bestemte tidspunkter. Grønn markering aktiverer konstant opptak, gul markering aktiverer bevegelsesaktivert overvåking og ingen markering medfører at det ikke gjøres noe opptak. 4. Marker Auto hvis du vil spille inn på valgte tidspunkter. Slett alle tidsintervaller ved å klikke på Clear All. 5. Her velger du om du vil spille inn konstant (REGULAR/grønn) på de valgte tidspunktene eller om du bare skal spille inn når bevegelse registreres (ALARM/ gul). Hvis du velger bevegelsesaktivering, skal dette også være aktivert i kameraets egen programvare hvor følsomhetsnivå og områder stilles inn. 6. Velg her hvor mange sekunder før registrering av bevegelse opptaket skal begynne. 7. Her legger du inn hvilke tidspunkter overvåkingen skal være aktivert. 9

42 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Search Bruk denne menyen for å hente videoopptakene. Velg ønsket kanal samt de to tidspunktene hvor du ønsker å vise videosekvensen. Trykk deretter på Search. Dobbeltklikk på den videosekvensen som du vil spille av. Nytt søk gjøres ved å trykke på forstørrelsesglasset nederst i høyre hjørne. Avspilling av filer gjøres ved å trykke på standardikoner under bildet. Ønskes sikkerhetskopieringen av en videosekvens, sett inn et USBminne i USB-porten bak på NVR-en. Deretter går du til Search-menyen igjen og markerer til venstre for tidspunktet ved de sekvensene som skal lagres. Deretter klikker du på mappeikonet ved siden av forstørrelsesglasset. Nå kan du velge hvilke sekvenser du vil lagre på USBminnet. Klikk på Start for å starte sikkerhetskopieringen til USB-minnet. HDD Manage Her ser du status på harddisken i NVR-en. Det anbefales alltid å formatere harddisken før den tas i bruk første gang. 10 Maintain System Her stiller du inn NVR-ens tid. Ønsker du sommer-/vintertid oppdatert automatisk, marker DST og fyll deretter ut tidspunktet for bytte av sesongene. NTP-servere er tidsservere som holder tiden over hele verden synkronisert. Hvis NVR-ens klokke skal synkroniseres med disse, marker Enable. Deretter velger du tidssone samt hvilken frekvens klokken skal synkroniseres. I tillegg til klokken kan du velge: Language: Språk i grensesnittet HDD Full: Her velger du om opptak skal stoppe automatisk ved full

43 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) harddisk (Stop Record) eller om systemet automatisk skal skrive over. Hvis du ønsker overskriving, velger du Overwrite slik av NVR-en sletter de eldste opptakene. Pack Duration: Her velges den maksimale filstørrelsen på videosekvensene. Standard er satt til 30 minutter. Maks. er 120 minutter. Auto logout: Her velger du etter hvor lang tid uten hendelser som NVRen skal gå i hvilemodus. Abnormity Her markeres hva NVR-en skal gjøre ved uoverensstemmelser. Du kan velge mellom å få vist en melding (Show Message) eller få en varslingslyd (Buzzer): 1. Ingen harddisk registrert. 2. Harddiskens kapasitet er under 20 prosent. Kapasiteten kan justeres hvis ønsket. 3. Mistet nettverkforbindelsen. 4. En annen nettverksenhet bruker den samme IP-adressen som NVR-en er satt til. 5. Harddisken kan ikke leses eller skrive til. Account I menyen kan brukernavn og passord endres (Modify Password), opprettes (Add User) eller slettes (Modify User). Som standard er passordet for brukeren admin >blank< (dvs. intet passord). Som standard er passord for brukeren user >123456<. Brukeren default er systeminnstilling og må ikke slettes eller endres. I NVR-en er passordet beskyttet slik at det kommer en advarsel ved feil passord tre ganger i rad, og etter fem feilforsøk vil tilgangen til kontoen låses i 30 minutter eller til systemet startes på nytt. 11

44 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Backup Sikkerhetskopiering av filer kan gjøres herfra på samme måte som i menyen Search. Sett inn USB-minnet i porten på baksiden av NVR-en. Trykk deretter på Backup-menyen og velg de filene som skal kopieres til USB-minnet. Trykk deretter på Backup for å foreta sikkerhetskopieringen. Default Herfra kan hele eller deler av NVR-ens konfigurasjon settes tilbake til fabrikkinnstillinger. Ved å markere Auto Maintain, skal innstillingene fylles i feltet Auto Maintain. Auto Maintain Her kan innstillingene for automatisk omstart av NVR samt sletting av filer justeres. Velg en ukedag i rullgardinmenyen og angi tidspunktet for automatisk omstart av NVR-en. I seksjonen Auto-Delete Old Files kan du angi etter hvor lang tid innspilt video skal slettes. For eksempel vil valget Custom og 2 bety at filene slettes etter to dager. 12 Oppdatering av systemprogramvaren. Høyreklikk hvor som helst på skjermen ved videovisning. En meny for søk, harddiskvedlikehold, kanaloversikt m.m. vises, og her velger du Version. Sett inn et USB-minne med oppdateringsprogrammet bak på NVR-en og trykk på Start. Velg programvareversjonen fra rullgardinmenyen og trykk på OK. Nå oppgraderes NVR-en og startes deretter om.

45 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Tilgang til NVR fra datamaskin lokalt nettverk (LAN). Forberedelse av datamaskinen For å få tilgang til NVR-en fra en datamaskin på nettverket, skriver du inn IP-adressen i nettleserens adressefelt etterfulgt av portnummer (standardport er 80). Fra en PC kan det være nødvendig å aktivere Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer legge til kameraets IP-adresse som Klarert område for at få videoen vist korrekt. Dette gjøres på følgende måte: Velg Innstillinger for Kompatibilitetsvisning i Internet Explorers funksjoner. Angi kameraets IP-adresse, trykk Legg til og steng vinduet. Åpne Internet Explorers funksjoner igjen og velg Alternativer for Internett. Velg fanen Sikkerhet, marker Klarerte områder, trykk på Områder, fjern markeringen og trykk på Legg til etterfulgt av OK. Steng Internet Explorer og logg på kameraet igjen, 13

46 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Innlogging Logg inn på NVR-en ved å skrive inn den IP-adressen som er valgt i menyen Network > Base. Fabrikkinnstillingene for NVR-en er Da vises et innloggingsbilde hvor videovisningsprogrammet ActiveX må installeres først ved å klikke på Download ActiveX. Alternativt vil Windows forsøke å installere ActiveX automatisk via en pop up-meny (1). Klikk på Tillat for å installere. Brukergrensesnitt I øverste høyre hjørne er det mulig å velge mellom tre punkter: Se live video (kun PC), se opptak (kun PC) og justere/endre innstillingene (PC/MAC). Innstillingene for NVR-en kan endres via nettverkstilgang på samme måte som ved direkte betjening. Men enkelte innstillinger som Oppdatering og Brukere, gjøres via direkte tilkobling. 14

47 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Tilgang til NVR fra Internett fjerntilgang (WAN). Fjerntilgang omfatter en situasjon hvor brukeren ønsker å nå sin NVR fra en annen PC enn den som står i hjemmet. Det kan være på jobb, ferie, hos venner osv. Det er to måter å oppnå fjerntilgang på. 1. På SafeHome-kameraet sitter det en lapp med kameraets internettadresse. Denne adressen er angitt i kameraet i menyfeltet Manufacturer s DDNS (1). Så sant det er markert for Enable i feltet over Manufacturer s Domain, kan adgang til kameraet oppnås ved å angi adressen samt kolon (:) etterfulgt av portnummer angitt som http-port i HMSearch. Adressen kan f.eks. være: En NVR tilkoblet på samme nettverk kan dermed nås med samme adresse etterfulgt av NVR-ens portnummer. For eksempel kan en NVR på samme nettverk som kameraer utenfor nås via adressen forutsatt at NVR-ens port er satt til Den andre metoden kan brukes hvis man har en fast IP-adresse fra sin internettleverandør. Da kan NVR-en nås via den faste IP-adressen etterfulgt av NVR-ens port. Eksempelvis Vær oppmerksom på at det ikke er kameraets IP-adresse fra HMSearch, men ruterens IPadresse som brukes. Kontakt din internettleverandør for informasjon om du har fast IP-adresse. For fjerntilgang via metodene ovenfor, må nettverkets ruter tillate dette. SafeHomes NVR har en innebygd funksjon som kalles UPnP, som automatisk kommuniserer med ruteren for å etablere forbindelsen til Internett. Du kan derfor med fordel aktivere UPNP i menyen Network > Multicast. Alternativt må det etableres Port Forwarding i ruteren fra NVR-ens egen IP-adresse til den angitte porten. 15

48 SafeHome nettverks videoopptaker (NVR902) Hvis forbindelsen ikke kan oppnås fra Internett, sjekk at UPnP er aktivert i ruteren eller at Port Forwarding er utført korrekt. Hvis begge deler står korrekt i ruteren, kontakt til internettleverandør for å sikre at den valgte porten kan brukes eller om du kan bytte den i menyen Network > Multicast. Ansvarsfraskrivelse SafeHome ApS tar forbehold om ev. feil og mangler i ethvert henseende. Produktet skal ikke håndteres av barn eller personer som ikke har psyke eller fysikk til å betjene det korrekt. Bruken skal alltid støttes av en voksen, kompetent bruker. Produktet er ikke et leketøy og skal aldri brukes som et slikt. Ev. rettelser blir foretatt uten ytterligere varsel. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil, uhell, ubehag og ulykker som oppstår i forbindelse med bruk av SafeHomes nettverks videoopptaker NVR902. For ytterligere support og informasjon, besøk. 16

49 FI - Ohjekirja SafeHome Verkkovideotallennin NVR902

50 Sisällysluettelo SafeHome Verkkovideotallennin (NVR902) 1. Johdanto...3 Onnittelut uudelle SafeHome-verkkovideotallentimellesi!...3 Laatikon sisältö Laitteiston asennus ja määrittely...4 Kiintolevyn asentaminen verkkovideotallentimeen...5 Verkkovideotallentimeen kirjautuminen...6 Verkkovideotallentimen ohjaus...6 Verkkovideotallentimen käyttöliittymä...7 Network (Verkko)...7 Base (Perusta)...7 Multicast...8 TUTK...8 Channel (Kanava)...8 Search (Haku)...10 HDD Manage (Kiintolevyn hallinta)...10 Maintain (Ylläpito)...10 System (Järjestelmä)...10 Abnormity (Poikkeamat)...11 Account (Tili)...11 Backup (Varmuuskopiointi)...12 Default (Oletus)...12 Auto Maintain (Autom. ylläpito)...12 Verkkovideotallentimen päivittäminen...12 Verkkovideotallentimen käyttö tietokoneelta lähiverkko (LAN)...13 Kameran valmistelu...13 Login (Kirjaudu)...14 User Interface (Käyttöliittymä) Verkkovideotallentimen etäkäyttö Internet (WAN)...15 Vastuuvapauslauseke

51 1. Johdanto SafeHome Verkkovideotallennin (NVR902) Onnittelut uudelle SafeHome-verkkovideotallentimellesi! SafeHome-verkkovideotallenninta voidaan käyttää M-sarjan HD Internet-valvontakameroiden ja/tai yhteensopivien ONVIF-kameroiden kanssa, ja se tukee 4-kanavaista HD-videotallennusta jopa 720presoluutiolla. Verkkovideotallenninta käytetään siihen liitetyllä VGA-näytöllä tai television kautta sekä mukana tulevalla USB-hiirellä. Kun verkkovideotallennin on liitetty verkkoreitittimeen, tietokonetta voidaan käyttää lisäksi IP-osoitteen avulla. Laatikon sisältö Verkkovideotallennin (NVR) 12V virtasovitin USB-hiiri Ruuvit kiintolevyn kiinnitystä varten Käyttöohje 3

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W UK - Manual Wireless Internet Surveillance VGA P2P Camera Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W - UK - VGA P2P Camera VGA P2P Camera - UK - Table of Content 1. Intro 2 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

Xplorer 870 ADSL-ROUTER INSTALLATIONSGUIDE ADSL-ROUTER INSTALLATIONSVEJLEDNING ADSL ROUTER INSTALLASJONSVEILEDNING

Xplorer 870 ADSL-ROUTER INSTALLATIONSGUIDE ADSL-ROUTER INSTALLATIONSVEJLEDNING ADSL ROUTER INSTALLASJONSVEILEDNING ADSL-ROUTER INSTALLATIONSGUIDE ADSL-ROUTER INSTALLATIONSVEJLEDNING ADSL ROUTER INSTALLASJONSVEILEDNING Säkerhetsanvisningar Använd endast den nätsladd som medföljer apparaten. Använd inte någon annan

Detaljer

Wireless Autodialer WS110-V2

Wireless Autodialer WS110-V2 UK - Manual Wireless Autodialer WS110-V2 WS110-V2 Table of Content 1. Getting Started... 3 1.1 Introduction to Dialer Plus 3 1.2 Items included with the System 3 2. Installing the Dialer Plus... 3 2.1

Detaljer

Sandberg Broadband Router

Sandberg Broadband Router [130-44] Rev. 05.12.03 Sandberg Broadband Router System requirements Internet connection supporting Ethernet, PPPoE or PPTP (with RJ45 connector) One or more computers with Ethernet adapter SUOMEN SVENSKA

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

Sandberg USB to Wireless Network Link

Sandberg USB to Wireless Network Link Sandberg USB to Wireless Network Link System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port CD-ROM drive or Internet connection [130-92] Rev. 26.11.03 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Detaljer

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit UK - Manual Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit WS210 Product 1. Battery LED 2. Signal/Connection LED 3. Microphone 4. SIM Card Compartment 5. House Code 6. Battery Compartment

Detaljer

Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker.

Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Aura IQ sensors Svenska (SV) p 2 Dansk (DK) p 6 Norsk (NO) p 10 Suomeksi (FI) p 14 Produktguide - UNLCDHS Produktvejledning - UNLCDHS Produktguide - UNLCDHS Tuoteopas - UNLCDHS Säkerhetsinstruktioner Observera

Detaljer

Trådlös router Trådløs router

Trådlös router Trådløs router Trådlös router Trådløs router SVENSKA NORSK Art.no. Model 18-8070 GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH Ver. 200810 www.clasohlson.com 2 Trådlös router Art.nr. 18-8070 Modell GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH

Detaljer

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning DK SV NO Roth NOVA+ Betjeningsenhed Installations- og brugsvejledning Roth NOVA+ Programmeringsenhet Installations- och bruksanvisning Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning NOVA+

Detaljer

Din bruksanvisning HP OFFICEJET PRO L7500 ALL-IN-ONE http://no.yourpdfguides.com/dref/916342

Din bruksanvisning HP OFFICEJET PRO L7500 ALL-IN-ONE http://no.yourpdfguides.com/dref/916342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP OFFICEJET PRO L7500 ALL- IN-ONE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

Din bruksanvisning COMPAQ IPAQ POCKET PC H3900 http://no.yourpdfguides.com/dref/1217845

Din bruksanvisning COMPAQ IPAQ POCKET PC H3900 http://no.yourpdfguides.com/dref/1217845 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for COMPAQ IPAQ POCKET PC H3900. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

IP-kamera. Artikkelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805

IP-kamera. Artikkelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805 IP-kamera Artikkelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com IP-kamera Artikkelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk,

Detaljer

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk WSR 1.5 Wireless mini router User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI Indhold 1. Introduktion 3 1.1 Tilsigtet brug 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 4 1.3 Hvorfor er kropsanalyse hensigtsmæssig? 6 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA) 6 1.5 Body

Detaljer

Siemens GSM Control 2NC9 870

Siemens GSM Control 2NC9 870 580.053d 07.08.2006 Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC9 870...2 1 Beskrivelse...2 2 Oppkobling og registrering av abonnement...3 3 Styring og lokal betjening...5 4 Alarm...8

Detaljer

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Les igjennom hele bruksanvisningen

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer

Sandberg USB to Network Link

Sandberg USB to Network Link [133-06] Rev. 19.12.02 Sandberg USB to Network Link System requirements Pentium PC or compatible 16 MB RAM 1 available USB port CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

WIR 2.0 Wireless repeater. User manual English Svenska Norsk

WIR 2.0 Wireless repeater. User manual English Svenska Norsk WIR 2.0 Wireless repeater User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer

FLEXIT CI 500. Brukerveiledning Håndterminal

FLEXIT CI 500. Brukerveiledning Håndterminal 94270-03 2010-10 FLEXIT CI 500 Brukerveiledning Håndterminal Brukerveiledning Handterminal Brugervejledning Håndterminal Käyttöohje Laitteen konsoli Gebruikershandleiding Handterminal User Guide Handterminal

Detaljer

DK S N NE. Forstærkertelefon med telespole Telefon med förstärkare och teleslinga Forsterket telefon med teleslynge Versterkte telefoon met telecoil

DK S N NE. Forstærkertelefon med telespole Telefon med förstärkare och teleslinga Forsterket telefon med teleslynge Versterkte telefoon met telecoil Forstærkertelefon med telespole Telefon med förstärkare och teleslinga Forsterket telefon med teleslynge Versterkte telefoon met telecoil Deres lokale repræsentant: Din lokala representant: Din lokale

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-HX60 http://no.yourpdfguides.com/dref/5583149

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-HX60 http://no.yourpdfguides.com/dref/5583149 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer