UTLYSNING AV BONDISTRANDA, BYGGETRINN 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLYSNING AV BONDISTRANDA, BYGGETRINN 2"

Transkript

1 N Y T T N R UTLYSNING AV BONDISTRANDA, BYGGETRINN 2 VISNINGSDATOER: LØRDAG 28. JANUAR KL SØNDAG 29. JANUAR KL Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 3. FEBRUAR 2012

2 2 A B B L N Y T T N R MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Utlysing Bondistranda byggetrinn 2 7 Nytt om nn 8 Tilbud fra Stena Saga + gekort 10 Kurs for styremedlemmer 12 Stadig flere boligselskaper velger ABBL 13 Prisliste Bondistranda Sameie 3 14 Prisliste Bondistranda Sameie 4 16 Gøy med kritt-tle 17 Mange muligheter med tapet 21 Mattips 23 Søknadsblankett Bondistranda Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utger i Annonsesalg: HS Media as, Pb 80, 2260 Kirkenær. Tlf VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier en slik leilighet, må man være medlem boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige med lemmene boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Bare personlige medlemmer ABBL kan benytte seg medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsgift og 375,- årskontingent). Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er sluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg forkjøpsretten, gjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf

3 A B B L N Y T T N R bolig fortsatt mangelvare I 2011 ble det tegnet nesten 700 nye medlemskap i ABBL. Når dette skrives, er det fortsatt noen dager igjen til nyttår. Vi må helt tilbake til det hektiske boligåret 2006 for å finne et år hvor det ble tegnet flere nye medlemskap. Det året var antallet nytegninger 714. Den store tilgangen på nye medlemmer tyder på to ting: For det første er det mange innbyggere i Asker og Bærum som ønsker å planlegge fremtidige boligkjøp. For det andre er det mange innbyggere som anser ABBL som et viktig virkemeiddel for å oppfylle sitt boligbehov. ABBL har ved årsskiftet ca betalende medlemmer, hvor de aller fleste har sterk tilknytning til Asker eller Bærum. Vi er den desidert største medlemsorganisasjonen i kommunen, med over fire ganger så mange medlemmer som alle de politiske partiene til sammen. (Kilde: Budstikka, 3. mai 2011) Når så mange mennesker søker seg til en boligorganisasjon, er dette et klart signal om at bolig fortsatt er et viktig samfunnsspørsmål. Riktignok finnes det flere boligbyggelag i Norge som har flere medlemmer enn ABBL, men da skal vi huske at de andre boligbyggelagene i hovedsak organiserer tilknyttede borettslag, med pliktig medlemskap så lenge man bor i boligen. I ABBL er hoveddelen boligene organisert som selveierboliger, hvor medlemskapet sågar blir slettet når medlemmet blir tildelt bolig. Hadde alle beboerne i boligselskap hvor ABBL er forretningsfører vært obligatoriske medlemmer ABBL, ville medlemsmassen vært bortimot blir et aktivt boligår. Utbyggingen de store prosjektene Bondistranda og Kirkeveien 71 vil selvfølgelig sette preg på året, men også andre nye boligprosjekter er under planlegging. Men utfordringene er store. Mangel på regulerte boligtomter presser tomteprisene oppover. Stadig nye kr og forskrifter gir økt byggetid og svak produktivitet. Til tross for nye teknologiske løsninger, øker byggetiden med ca. 1 måned for hvert 5. år. En bolig det tok 14 måneder å bygge i 1990 bruker vi 18 måneder på i dag. I mellomtiden stiger byggekostnadene. 3,8 % det siste året i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB), ca % slik vi opplever det i markedet. Hvorfor fanges ikke den reelle prisstigningen opp indeksen? Med fortsatt le renter, er det ingen fare for at boligprisene skal synke. GODT NYTT ÅR! Adm. dir. Søren Pedersen Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 A B B L N Y T T N R BONDISTRANDA UTLYSNING AV BYGGETRINN 2 Mange superlativer benyttes når nye boligprosjekter presenteres, noen er fortjente og noen ufortjente. På Bondistranda oppfylles de fleste. 20. desember holdt vi kranselag for byggetrinn 1 og i løpet sommeren vil de første 84 boligene stå ferdige. I romjulen holdt vi en stor visning, hvor de som har kjøpt bolig i byggetrinn 1 kunne invitere familie og venner på omvisning. Et populært tiltak. Kranselaget ble holdt i garasjekjelleren.

5 A B B L N Y T T N R Peab Norges direktør, Petter Moe, er en de som har kjøpt bolig i første byggetrinn. Det viser at han har tro på prosjektet. UTLYSNING AV BYGGETRINN 2 Nå står byggetrinn 2 for tur. Dette trinnet består 78 boliger, organisert i to eier seksjonssameier, benevnt som Sameie 3 og Sameie 4. Sameie 3 består 45 leiligheter fordelt på tre lblokker, med direkte heisadkomst ned til felles garasjekjeller. Sameie 4 består 33 leiligheter, fordelt på 3 Kløverhus. Disse vil også disponere garasjeplasser i den samme garasje kjelleren. Prospekt med plantegninger alle leilighetstyper finner du som midtoppslag i bladet. Når byggetrinn 2 er sluttet, gjenstår 46 boliger i byggetrinn 3. Nærmere opplysninger om disse boligene vil bli gitt på et senere tidspunkt. PROSJEKTETS VISJONER På Bondistranda har vi lagt vekt på å tilpasse bebyggelsen til omgivelsene. Det urbane må tilpasses det åpne og solfylte landskapet. Med ryggen mot Røykenveien har vi lagt den tyngste bebyggelsen, men bebyggelsen åpner seg mot vest og vannet. Det er lagt vekt på at alle boligene skal få romslige og skjermede uteplasser, enten i form store balkonger eller terrasser. For boligene på bakkeplan har vi anlagt store, private grønt arealer som tilleggsareal. Nede ved vannet ligger de litt spesielle «Kløverhusene», med tre boliger i hver etasje. Boligene omkranser et inngangsparti med trapperom og heis. Helt ned mot vannkanten finner vi den såkalte «BAFF-sonen», en vernesone for vegetasjonen mot vannet, bare brutt noen «brygger» som skal skape kontakt mellom boligene og vannet. MILJØPROGRAM Som en del utbyggingsprosjektet, har vi utarbeidet et selvpålagt miljøprogram. Dette for å sikre at prosjektets utforming og produksjon skjer etter miljømessige intensjoner. Gjennom utomhusplanen er det satt rikelig med grønne arealer. Alle boligene vil bli oppvarmet gjennom vannbåren varme fra et fjernvarmeanlegg, kombinert med balansert ventilasjon. PARKERING Nesten alle private parkeringsplasser er plassert i et underjordisk garasjeanlegg, mens all gjesteparkering er lagt på terreng. Årsaken til det siste er at gjesteplassene må ligge lett tilgjengelige for besøkende. Det hindrer unødig bilkjøring innenfor boligområdet. BADEPLASS Lengst mot syd grenser boligområdet opp mot Vellets etablerte badeplass. Her har vi valgt å ikke legge bebyggelse, men sette arealet til lek og friluftsaktiviteter i samarbeid med det lokale Vellet. VISNINGER I god tid før søknadsfristen, fredag 3. februar 2012, vil vi holde to visninger: LØRDAG 28. JANUAR KL SØNDAG 29. JANUAR KL Husk å møte opp i god tid! På grunn bygge plassens HMS- bestemmelser, må visningen foregå samlet. Det vil bli anledning til å komme inn i boliger under bygging i byggetrinn 1, for å gi medlemmene et best mulig inntrykk hvordan boligene vil fremstå når de er ferdige. For ytterligere innformasjon kan benyttes prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med ABBL direkte på telefon

6 Inter IKEA Systems B. V NÅR DU TROR DU IKKE HAR PLASS, SÅ ER DET AKKURAT DET DU HAR FAKTUM kjøkken har 25 års garanti kvalitet hver dag. 10m² FAKTUM/ABSTRAKT kjøkken , , FAKTUM kjøkken med ABSTRAKT høyglansfolierte hvite dører og skuffefronter. Hvitevarer og belysning selges separat. Design ditt eget kjøkken på IKEA.no SKAP PLASS

7 A B B L N Y T T N R nytt om nn JAN-ANDRÉ FOSSBY-ANDERSEN Advokat og leder for juridisk deling. KJELL HOLDEN Advokat med møterett for Høyesterett. TRUDE THOERØD Advokatfullmektig og personalansvarlig. ALEKSANDER EKEBERG Advokatfullmektig. Advokat Jan-André Fossby-Andersen er fra 1. oktober ansatt som leder for juridisk deling. Advokat Kjell Holden fortsetter som tilknyttet advokat på fast kontrakt. Kjell Holden har møterett for Høyesterett. Trude Thorød er fra 1. november autorisert som advokatfullmektig hos advokat Jan-André Fossby-Andersen samtidig som hun fortsetter som personalansvarlig i ABBL. Fra samme dato har advokat Kjell Holden autorisert KARIANNE SVALUND Leder for ABBL Inkasso. Aleksander Ekeberg som fullmektig. Som en del omorganiseringen juridisk deling, er ABBL Inkasso overført fra forvaltningen til juridisk. Inkassoleder Karianne Svalund fikk i høst inkassobevilling. Alle inkassooppdrag på vegne bolig selskapene vil nå gå igjennom hennes bevilling. Administrerende direktør Søren Pedersen opprettholder sin inkassobevilling for ABBL.

8 8 A B B L N Y T T N R Ingen dager må En sjøreise med Stena Saga gir god tid til å nyte livet, langt vekk fra hverdagen. Man kan nyte en 3-retters meny inspirert Arne Brimi, oppleve underholdning med kjente artister og lade opp kropp og sjel i spa-delingen Pure Nordic Spa. Og for barnefamilier er det mye moro man kan oppleve på Barnas Båt. Vedlagt følger gekort, hvor du som ABBL medlem kan velge mellom: FamilieCruise for inntil 2 voksne og 2 barn på Barnas Båt. (Reiseperioder og betingelser, se gekort). StenaCruise for 2. (Reiseperiode og betingelser, se gekort). Arne Brimi og Stena Line Stena Line og Stena Sagas kokker om bord har inngått et langvarig samarbeid med mesterkokken Arne Brimi. Det handler om kvalitet, inspirasjon og sesongens råvarer som til sammen gir god mat som vil glede alle ganer. Læremesterens kunnskap og matglede har ført til at denne flytende restauranten har fulle bordsetninger tirsdag som lørdag. Brimis meny kan bestilles i á la carte-restauranten Metropolitan. Ønsker man å velge mellom enda flere retter, er alternativet restaurant Taste med en bugnende buffé. Spa med fjordutsikt Om bord på Stena Sagas dekk 9 ligger Pure Nordic Spa, en lekker, ny spa-deling som åpnet i mars Pure Nordic Spa er designet med inspirasjon fra det nordiske lyset, fargene og luktene, og inneholder badstue, utendørs boblebad, eventyrdusjer, og varmebasseng. Spa-delingen tilbyr mange ulike massasjebehandlinger, ansiktsbehandlinger, manicure, pedicure og har også egen frisørsalong! Underholdning På Stena Saga satses det på god underholdning og live-musikk alle kvelder, og fra 13. mars 2012 kan man oppleve temacruise, og mange spennende musikalske innslag med kjente artister hele uken. Våren 2012 kan blant annet by på temacruise som ElvisCruise, Grand PrixCruise og SalsaCruise. Det som beskrives som «Stena-uken» tilbyr alt fra danseband, allsang og en egen medlemsdag med spesialtilbud hver onsdag til helgecruise der tempoet skrus litt opp med livekonserter og show. Fredager er det JenteCruise med champagne, jordbær og ekstra fokus på velvære, spa og jente aktiviteter.

9 A B B L N Y T T N R være hverdag! Opplevelser i Danmark Om man reiser ut fra Oslo en søndag på et såkalt 36-timers cruise, får man to kvelder om bord, og hele mandagen i Danmark. På et «langcruise» har man har tid til å oppleve mange Jyllands attraksjoner. Både med eller uten bil er det lett å komme seg rundt og besøke ulike reisemål før Stena Saga seiler tilbake igjen klokken Man kan bruke dagen på det tropiske badelandet The Reef Hotel & Resort i Frederikshn, ta seg en tur til storbyen Aalborg eller vakre Skagen. Mulighetene er mange. Barnas Båt I alle skoleferiene er Stena Saga Barnas Båt, der fokuset er på barns opplevelse både i form underholdning, mat og egne lekeområder om bord. Sommeren 2011 startet Stena Line med et helt nytt piratkonsept om bord på Stena Saga: Zita & Zotpiratene. Zita og Zotpiratene har i både sommer- og høstferien mønstret på for å underholde barna med «den store nøkkeljakten», og de har holdt piratvettskole, interaktive show, skattejakt og danset og sunget sine egne piratlåter. Mange barn har latt seg målbinde Zita & Zotpiratene, og de vil også bli å finne om bord i alle skoleferiene i 2012.

10 10 A B B L N Y T T N R KURS FOR STYREMEDLEMMER Hvert annet år holder ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene hvor ABBL er forretningsfører. Kurset satte rekord med 127 deltakere! Kurset strekker seg over en hel helg, fra fredag til søndag og ble i begynnelsen november i fjor holdt på Hotell Klubben i Tønsberg. Det var lagt opp til et tett program, så alle deltakerne måtte virkelig jobbe og konsentrere seg for å få full nytte kurset. Litt sosial virksomhet fikk vi også tid til, med festmiddag lørdag kveld, etterfulgt musikk fra Flashback, et danseband som på alle måter kan anbefales! FØRSTE DAG Når ABBL holder kurs, er det viktig med et variert program. Mange styremedlemmer er nybegynnere, med helt minimal erfaring fra styrearbeid, mens andre er nesten å regne som profesjonelle styremedlemmer. Alltid når vi arrangerer kurs, legger vi første dag opp til en introduksjon styrets arbeid for nybegynnere. Forretningsfører Tom Borg har lang rutine som foreleser og ledet nybegynnerne trygt gjennom et driftsår, fra årsmøte til årsmøte. Parallelt med styrearbeidet for nybegynnere, foreleste advokat Kjell Holden de viderekommende om erstatningsansvar. Mange styremedlemmer er usikre på hvor langt styret kan gå for å kreve erstatning fra beboere som for eksempel påfører skade på boligselskapets eiendom og sekundærskader overfor andre beboere. Forretningsfører Karianne Warp orienterte om mindretallsvernet. Selv om det er flertallet som beslutter, skal ikke mindretallet være uten rettigheter. ANNEN DAG Den tragiske Rykkinn-brannen har satt brannvern i fokus. Store deler annen dag ble derfor konsentrert om forsikring og skadeforebyggende tiltak. Særlig interessant var det å høre vaktmester Helge Tvenge og styreleder Kjell Irvung fortelle om sine erfaringer fra brannen, hvilke brannsikringstiltak som var gjort på forhånd og ikke minst, det hjelpearbeid som ble organisert etter at ulykken hadde inntruffet. Viktige saker som ble gjennomgått var evakuering, sikring personer mot skader, berging eiendeler, midlertidig innkvartering, informasjon og forsikringsoppgjør. Forretningsfører Tom Borg. Etter lunsj gikk vi over til temaet «vedlikeholdsrapporter» Bygningsinspektør Erlend Mæhlum gikk gjennom rapportrutinene, mens forvaltningssjef Geir Ellefsen viste hvordan man effektivt kan benytte «vedlikeholdsrapporten» som verktøy for langtidsbudsjettering. Målsetningen for alle boligsameier må være å ha en forutsigbar vedlikeholdsplan, slik at man gjennom budsjettbehandlingen kan holde stabile fellesutgifter. For eldre boligselskaper blir det ofte behov for en nesten full rehabilitering. I disse tilfellene er det viktig å kjenne til de mest sentrale bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og byggeforskriftene. De nye byggeforskriftene, TEK 10, som trådte i kraft , stiller nye kr til energi og våtrom og særlig innenfor våtrom hersker det mye usikkerhet i overgangsfasen. Her ble deltakerne, og ikke minst foreleser Berit Knudsen, seksjonsleder for Nybygg- og rehabilitering, satt på flere prøver. Nye styremedlemmer følger ivrig med... SISTE DAG Etter festmiddag på lørdag og dans ut i de små timer, var det en imponerende og engasjert forsamling som møtte til første forelesning, siste kursdag. Dagen gikk stort sett med til fordypning i ulike juridiske temaer og det kan jo være krevende!

11 A B B L N Y T T N R Plenumssal. Vaktmester Helge Tvenge (th) og styreleder Kjell Irvung (tv) delte sine erfaringer fra brannen på Rykkinn, noe som gjorde sterkt inntrykk på alle tilhørere. Brannforebyggende tiltak er viktig! Dagen startet med en dybdegjennomgang bruksretten i borettslag og sameier ved advokat Jan-André Fossby-Andersen og advokatfullmektig Trude Thorød. Deretter fortsatte de med gjennomgang vedlikeholdsplikten, grensesnitt mellom beboerne og boligselskapets vedlikeholdsplikt og praktiske løsninger rundt håndtering erstatninger overfor beboerne. Som eksempel ble det vist til beboere som på egen hånd har utført utskifting for eksempel vinduer før en total rehabilitering. Til slutt tok advokatfullmektig Aleksander Ekeberg oss igjennom reglene rundt behandling mislighold, så vel økonomisk som ikke økonomisk, prosedyrer for behandling naboklager med mer. EVALUERING Alle kursdeltakerne ble anmodet om å fylle ut et evalueringsskjema. Dette er viktig, slik at vi kan forbedre oss til neste kurs. Vårt hovedinntrykk var at deltakerne satte pris på kurset og at etterspørselen etter liknende kurs er økende. Vi ønsker alle årets deltakere hjertelig velkommen tilbake om to år og ser gjerne at flere nye melder seg på. Kursbevis vil bli sendt alle deltakerne. Festmiddag lørdag kveld. Adm. dir. Søren Pedersen holder tale. Gruppen «Flashback» fra Drammen. Advokat Jan-André Fossby-Andersen om bruksretten i borettslag. Våken forsamling søndag morgen.

12 12 A B B L N Y T T N R STADIG FLERE BOLIGSELSKAPER VELGER ABBL Nedgrde Containere: Fremtidens fallsløsning I løpet 2011 har 15 bolig selskaper, med til sammen 657 boliger, valgt abbl som ny forretningsfører. Selskapene fordeler seg på 11 boligsameier, to huseierforeninger og ett borettslag. Ved utgangen 2011 forvaltet vi 223 boligselskaper med til sammen boliger. Allerede nå i januar har to nye boligselskaper valgt å tegne kontrakt med ABBL og flere som har mottatt tilbud, står på tur. For å møte tilgangen på nye boligselskaper, har vi opprettet to nye forretningsførerstillinger. I tillegg har vi styrket vår juridiske deling, som nå består to advokater og to fullmektiger. I motsetning til de fleste andre forretningsførere, kan ABBL også tilby teknisk- og juridisk rådgivning som en del forretningsførerkontrakten. Hvert femte år gjennomfører og utarbeider vi en vedlikeholdsrapport og en vedlikeholdsplan. Dette er et meget godt verktøy for styrene i boligselskapene, når de skal planlegge og budsjettere fremtidig vedlikehold. I tilknytning til våre juridiske tjenester, er også ABBL registrert med inkassobevilling. Dette gir oss meget sikre innkrevingsrutiner for fellesutgifter og andre kr boligselskapene måtte ha mot beboere og andre. Ingen boligselskaper med ABBL som forretningsfører har noen gang hatt behov for å bokføre tap fellesutgifter. Derfor kan vi også bistå boligselskapene med svært gunstig finansiering ved større vedlikeholds- og rehabiliteringstaler. Fordi ABBL også er en stor aktør som byggherre, enten i egen regi eller på vegne andre, kan vi også bistå boligselskapene med byggesaksbehandling, byggherreadministrasjon og byggeledelse ved større vedlikeholds- og rehabiliteringprosjekter. For nærmere opplysninger viser vi til Avfallssystemet består et nedkastpunkt over bakken som er tilknyttet en nedgrd fallsbrønn på 1300, 3000 eller 5000 liter. Utearealer frigjøres, sikrere og triveligere Systemet er selvkomprimerende, bedre hygiene L temperatur fjerner lukt og fare for utøy Stor kapasitet og gir kostnadseffektiv drift Brann og tyverisikker Ivaretar kommunens kr til kildesortering Kildesorterer restfall, papir, plast, plastflasker, matfall, engangsgriller/metall med mer Tømming fallet utføres komprimatorbil med kran Vi tilpasser etter kundenes behov; Flere modeller, størrelser og løsninger for innkastluker og plattformer. Kan leveres med elektronikk og adgangskontroll/ vekt. Se video på våre hjemmesider. Tlf.: / Skandinias ledende leverandør maskiner og utstyr til kildesortering. Landsdekkende salg og service. FORVALTNING GEIR ELLEFSEN sjef for ABBL Forvaltning - maskiner og utstyr til kildesortering

13 A B B L N Y T T N R Lblokker PRISLISTE bondistranda sameie 3 HUS Seksjon nr. Type Etasje Antall rom BRA m 2 P-rom m 2 Balkong/ terrasse m 2 Uteareal inkl. terrasse ca. m 2 Antall garasjeplasser Pris **) Fellesutgifter pr. mnd. inkl. fjernvarme **)Fellesutgifter garasje pr. mnd. Sum fellesutgifter pr. mnd. 5 1 A B C D (T) E E F D (T) E E F D (T) G G H A (T) I * I J D (T) E F * F * E K D E F * F * E K * H G H * H * G H L (T) M N ,5 2 (T) O , N ,5 2 (T) O , N ,5 2 (T) O ,5 2 (T) * Speilvendt variant (T) P-plass nr. 2 ute på terreng (belastes ikke fellesutgiter for uteplass). **) Fellesutgifter som fremgår listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnad for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter.

14 14 A B B L N Y T T N R Kløverhus PRISLISTE bondistranda sameie 4 HUS Seksjon nr. Type Etasje Antall rom BRA m 2 P-rom m 2 Balkong/ terrasse m 2 Uteareal inkl. terrasse ca. m 2 Antall garasjeplasser Pris **) Fellesutgifter pr. mnd. inkl. fjernvarme **)Fellesutgifter garasje pr. mnd. Sum fellesutgifter pr. mnd. K X U K Y U K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K X K Å K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K X K Å K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø *) Fellesutgifter som fremgår listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnad for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter.

15 A B B L N Y T T N R ABBL Eiendomsmegling Ditt kompetansesenter innen eiendom Boliger til salgs SELGE BOLIG? Rune Tretterud eiendomsmegler MNEF E-post: Mobil: Ole Kvigne megler MNEF E-post: Mobil: Jan Erik Reenskaug megler MNEF E-post: Mobil: Erik Kvam Johansen megler MNEF E-post: Mobil: Vi kan fortelle deg: - Hva du kan forvente å få for boligen! - Hvordan du skal oppnå en høy pris! Vår kompetanse - din fortjeneste Ring oss på Vår nye adresse er Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika

16 16 A B B L N Y T T N R GØY MED KRITT-TAVLE Tekst og foto: Hilde Bringsli Kunne du tenke deg en krittle til å skrive beskjeder på, eller kanskje noen fine sitater? Har du en liten pode i huset som drømmer om å tegne på veggen? En krittle kan brukes til så mangt og hele familien! To enkle strøk er alt som skal til, så er den på plass! Passer for mange underlag Tlemalingen kan brukes på nær sagt alle underlag, enten det er snakk om tre, metall eller mur, inne eller ute. Det eneste du må tenke på er at underlaget må være skikkelig rent og tørt før du går i gang. To døgn etter at malingen er påført, er den gjennomherdet og «tla» er klar for bruk. Tlen er svært slitesterk og tåler daglig rengjøring. Kritt- og magnettle i ett Hvis du ønsker å lage en kombinert magnet- og krittle, påfører du først et lag med magnetmaling som inneholder metalliske pigmenter. Ønsker du å bare lage en magnettle, maler du over med vanlig interiørmaling når tlen er tørr. Fremgangsmåte: 1. Vask underlaget med et rengjøringsmiddel for maling eller salmiakkvann 2. Påfør et strøk grunnmaling, som passer for ditt underlag. Malingen påføres med en korthåret rull 3. Påfør så tlemaling, også denne med en korthåret rull. Først ett strøk og så ett til når malingen har tørket

17 A B B L N Y T T N R Mange muligheter med tapet Tekst: Ifi/Hilde Bringsli. Foto: Produsentene Tapet er fortsatt populært og tilfanget bare øker. Vinterens tapettrender har noe for enhver smak og det er lett å la seg friste, enten du er opptatt sterke farger, striper, blomster eller retro mønstre. Mange velger tapet når de skal pusse opp, og stadig flere velger å tapetsere hele rom, ikke bare én fondvegg. Tapetsering er en enkel og rask måte å få en total forvandling i et rom. Noen få ruller er faktisk alt som skal til for å gi boligen en helt ny look. Vi presenterer noen vinterens høydepunkter. Troverdige imitasjoner Det er ikke nødvendig å bo i et omgjort fabrikkbygg for å få en industriell stil. Tapet med etterligninger betong og rustikt tre er en de virkelig store trendene om dagen. Imitasjonene er imponerende troverdige, og finnes i et fargespekter som passer godt til den dunkle veggtrenden vi nå er inne i. Farger og fest Selv om vi ser mye den lune stilen om dagen, går mange eksperter og venter på et stilskifte med mer farger. Ønsker du å friske opp hjemmet med noen skikkelige gladfarger er muligheten definitivt tilstede. Batikk, retromønster eller blomster i morsomme fargekombinasjoner skaper herlige blikkfang og gir hjemmet ditt en ekstra piff. Blomstereng på veggen Blomstertrenden vi har sett en stund er på ingen måte på retur. Alt fra delikate planter i duse farger til fargesterke blomster i kombinasjon med metalliske effekter er nå tilgjengelig. Alt er like riktig trendmessig, så er det opp til deg å velge den varianten som er riktig for deg!

18 18 A B B L N Y T T N R KAMPEN MOT VANNSKADER NYE PRODUKTER FRA Lanseres i Norge for første gang! Bevegelse-sensor - trådløs /på Vannlekkasje kan varsles over mobil/vakt Av/på bryter ved ytterdør Modell i.h.h.t. forskrift, markedets rimeligste Alle produkter leveres med waterstop-kontroll. Gratis besøk ang. tilbud på montering. NORGE Bærum/Asker: Gå inn på: Mobil: Bjørn Nilsen Mail: NORGE Benytt din fastelektriker Gjenvinning Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Igjen og igjen og igjen... ABBL medlemmer sparer penger Huskeliste: Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: -Rydde garasjen -Klippe busker -Kaste skap i kjeller -Rydde loftet 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser Til ditt hjem tilbyr vi blant annet: Elektriker -alt el-installasjoner og service Energisparing -råd for lere strømregninger EL-sjekken -kontroll ditt el-anlegg BESTILLE CONTAINER!!! Tlf Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Igjen og igjen og igjen...

19 Nytt kjøkken? A B B L N Y T T N R Nytt kjøkken? KjøKKenfornying eller et helt nytt KjøKKen? du bestemmer Vi Kan hjelpe deg med begge deler. Kjøkkenfornying KjøKKenfornying eller Et helt nytt kjøkken - du bestemmer Hvis du ønsker en enkel og rask løsning og samtidig har en planløsning som du er fornøyd med, kan vi sette inn nye dører på ditt eksisterende skrog. Vi kan også modernisere løsningen din, for eksempel ved å bytte ut underskapene dine med Vi skuffer. kan Mange hjelpe velger deg også med å bytte begge ut benkeplate deler. og kum. Dersom du samtidig ønsker flere håndverktjenester, Samtidig kan så kan vi stille vi hjelpe med med de dette fleste også. For eksempel håndverkertjenester gulv og flislegging. Det er du som bestemmer omfanget jobben, og den er som regel ferdig på kun en dag. helt nytt KjøKKen Her er det ønskene og budsjettet ditt som setter begrensningene. Med god hjelp fra våre samarbeidspartnere, får vi til en komplett løsning som passer deg. Kanskje du har lest et interiørmagasin og har en drøm om et helt spesielt kjøkken. Vi kan hjelpe deg med å realisere drømmen. Du ønsker kanskje en egen øy som du kan lage mat på, eller integrerte downlights, eller kanskje motoriserte skuffer? Fra ide til virkelighet Kjøkkenkompaniet følger deg hele veien. Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: Kjøkkenfornying

20 AKTUELLE TJENESTER 20 ABBL NYTT NR EL-INNSTALLASJON OG SERVICE MASKINENTREPRENØRER MALERE FARGEHANDLERE RØRLEGGERE VAKTMESTERTJENESTER TAKSERING YIT AS Alt innen elektriske installasjoner og service Lys og varme Porttelefon Brannalarm El. sjekk YIT d. Sandvika Industriveien 33, 1337 Sandvika Tlf: Vi hjelper deg med klargjøring vinterredskapen ViViutfører utføreralt alt innvendig innvendig og og utvendig malerarbeid. utvendig malerarbeid. ViVihar har30 30års årserfaring, erfaring,og oghar har utført utført arbeider for ABBL i mer enn år! arbeider for ABBL i mer enn år! Referanser: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Referanser: Dir. telefon: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Tlf: Fax: Dir.telefon: Mob: Tlf: Faks: E-post: Mob: Tette Rør? E-post: Tette Rør? Rør? Tette Tette Rør? Døgnvakt 67Rør? Tette Tette Rør? Tette67 Rør? Døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Døgnvakt Døgnvakt 67 Døgnvakt Døgnvakt Tette Rør? Døgnvakt jernledninger Rensing PeRo_VINTER-59X80.indd 1 Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Sjekk ditt el.anlegg Rehabilitering ditt sikringsskapet Lystyringer Varmestyringer ENØK Smart hus Alarmer - Porttelefon :29:09 Høytrykksspyling/døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rehabilitering vann og 56 løpsledninger Døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing Rensing jernledninger jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing jernledninger Rørfornying uten gring Rehabilitering vann og løpsledninger Rensing jernledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing jernledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Rensing jernledninger Utbedring drenering Rehabilitering vann løpsledninger Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Rehabilitering og og løpsledninger Utbedring vann drenering Utbedring drenering Utbedring drenering Vaktmestertjenester TV-inspeksjon Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Utbedring drenering Utbedring drenering TV-inspeksjon TV-inspeksjon TV-inspeksjon TV-inspeksjon Utbedring drenering Gring Gring Utbedring drenering TV-inspeksjon Gring Renhold Garasjefeiing Gring TV-inspeksjon Gring Gring TV-inspeksjon Gring Gring Garasjefeiing Gressklipping Gressklipping Gjerder, porter Gjerder og rekkverk og rekkverk Vann og Avløpsteknikk AS Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien SandvikaAS Vann og Avløpsteknikk Vannog og Avløpsteknikk AS Vann Avløpsteknikk AS Vann og Avløpsteknikk Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien 33 Sandvika Slependveien Sandvika AS Slependveien Sandvika Faks: Slependveien 1338 Sandvika Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien Sandvika Takst Sopp, SENTERET råte, ABVK 59x80 NY VERS.indd 1 fukt, mugg, TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP og insekter? Biologer gir svar! TAKSTSENTERET Nøytrale råd uten består økonomisk interesse NTF-autoriserte takstfirmaer. i sanering. Telefon Vi utfører: - skadeutredning Faks Tl77 f: dokumentasjon Forskningsveien 3b Pb 5 Blindern - prøveanalyser 0313Oslo og anbefaler utbedringstiltak. Annonsesalg Vann og løpsteknikk-59x80.indd :29:45 Vi utfører alt innen rørleggerarbeid med egen servicedeling. Nesveien Haslum :55:16 Kontaktperson: Britt Fossum Tlf Solørvegen, 2260 Kirkenær Pb 80, 2261 Kirkenær Fax: E-post:

21 A B B L N Y T T N R Mattips Oppskrift: matprat.no Foto: synøve dreyer Bakt kylling med chorizo Denne kyllingformen passer seg selv når den først er satt i ovnen. Røkt paprikapulver gir en spennende røksmak. Fremgangsmåte 1. Forvarm ovnen til 200 C. 2. Legg kyllingstykker, sitronskiver, oliven, chorizo, hvitløk, løk og paprika i en langpanne. Pensle kyllingen med smør og hell på kyllingkraften og krydre med røkt paprikakrydder, salt og pepper. Stek i ca. en halv time til kyllingstykkene er gjennomstekt. Server kyllingformen med ris, salat eller couscous. Tips Får du ikke tak i røkt paprikapulver kan du for eksempel pensle kyllingen med en barbequesaus med røksmak, og drysse vanlig paprikapulver over. Ingredienser (4 personer) 1 stk kylling (ca g) delt i fire eller åtte biter 1 stk sitron i skiver 200 gram sorte oliven, gjerne kalamataoliven 100 gram chorizopølse 5 hvitløksbåter 1 stk rød paprika i store biter 8 stk sjalottløk 2 ½ dl kyllingkraft, evt litt hvitvin 2 ss smør ½ ss røkt paprikapulver Salt og kvernet pepper

22 22 A B B L N Y T T N R Bruk medlemsfordelene dine ABBL innboforsikring Samarbeidstalen mellom Asker og Bærum Boligbyggelag og Tryg gir deg blant annet tilbud om en svært gunstig innboforsikring til fast pris: Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr 985 kr Oslo og resten landet kr kr Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les mer om dine forsikringsfordeler på for et bedre miljø! GK Rør er en landets ledende rørentreprenører med hovedkontor på Lillehammer. Ved siden hovedkontoret på Lillehammer har vi virksomhet/delinger i Oslo, Hamar, Elverum, Flisa, Gjøvik, Øyer, Vinstra, Otta og Vågå. Vi er drøyt 220 ansatte og er med det en landets største rørentreprenører. Vi tilbyr alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitærog baderom. Virksomheten er eid GK Norge AS, som er en total teknisk entreprenør og servicepartner. SIGVARTSEN STEININDUSTRI GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER GK Rør Oslo AS har samlet sine kontorer på Tåsen, men vi tilbyr fortsatt service og alt innen rørleggertjenester i Asker og Bærum. For mer informasjon Telefon kontor Vakttelefon Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen Alle prisklasser AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF:

23 Søknadsblankett BONDISTRANDA Byggetrinn 2 Medlemsnummer: Bolligsøkers nn: Fødselsdato/år: Adresse: Postnr./sted: Tlf. dagtid: Nåværende eier medlemskapet: (fylles kun ut dersom medlemskapet skal overføres til boligsøker) Nn: ved eventuell tildeling bolig skal dette overføres til boligsaøker. Fødselsdato/år: Angi slektsforhold: Prioritering boligtype: (Prioriteringen er kun ment å være veiledende) Angi leilighetstype og seksjonsnummer 1. pr. 3. pr. 5. pr. 2. pr. 4. pr. 6 pr. Skal boligkjøpet helt eller delvis finansieres ved salg nåværende bolig? JA NEI søkers underskrift SØKNADSFRIST: 3. februar 2012 Blanketten sendes: ABBL Eiendomsmegling Postboks SANDVIKA Telefax:

24 24 B-BLAD Returadresse: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Kinoveien 3A, Postboks 385, 1301 SANDVIKA Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart på Eurosport HD, men er ofte ute om kveldene. Nina. Ser ikke så mye tv, men leier seg ofte en skrekkfilm på Canal Digital GO. Jan Espen. Har oppdaget gleden over å leie film rett fra fjernkontrollen. Steinar. Skilt, men gift med Liverpool. Tar opp alle Premier League-kamper. Ove. Tar opp matprogrammer og lager maten samtidig som han ser dem. Lei film eller se forittprogrammet ditt når det passer deg. HD PVR-dekoder for kun kr 1990,- (spar 1500,-) Alle har vi våre ulike interesser og fritidsaktiviteter. Med vår nye HD PVR-dekoder kan du leie filmer eller pause, spole og ta opp i tv-sendingene. Dermed kan du dra på trening og likevel se forittprogrammet ditt når du kommer hjem. Eller legge barna og se Dagsrevyen i opptak. Du kan også leie deg en actionfilm hvis du vil. Vi har et spesielt godt tilbud på dekodere til borettslag og sameier med egen tale om digital-tv hos Canal Digital (Komplett- eller Pluss-tale). For bare kr 1990,- (ordinær pris kr 3490,-) kan de beboerne som ønsker det kjøpe sin egen HD PVRdekoder. HD-dekoder uten PVR koster kun kr 990,- (ordinær pris kr 1990,-). Les mer på kabel.canaldigital.no/dekoder

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet Adresse: Grevlingåsen 17, 4 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 76/76/84 m² F.kostnader: Kr. 3 099,- Fellesgjeld: Kr. 88 469,- Visning: tir 04.10.16 kl. 17:00-18:00 Fastpris: Kr 4 200

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

JONGSKOLLEN UTLYSNING AV NYE BOLIGER. Hver leilighet får bruksrett til en nummerert parkeringsplass på terreng. Felles gjesteparkering på terreng.

JONGSKOLLEN UTLYSNING AV NYE BOLIGER. Hver leilighet får bruksrett til en nummerert parkeringsplass på terreng. Felles gjesteparkering på terreng. ABBL YTT R 3 2012 7 UTLYSIG AV YE BOLIGER JOGSKOLLE I forbindelse med en omfattende rehabilitering av Solhaugveien Borettslag på Jongskollen, legger vi ut for salg 7 nye leiligheter: 3 stk. leiligheter

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 28 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! VEITVET: 3-ROMS OPPUSSINGSOBJEKT Oslo Nord VEITVETSTUBBEN 3 B Balkong på 13 kvm Mulighet for peis Ingen forkjøpsrett! avd.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B ye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A prosjektet Grindatunet vil bli et moderne bygg med spennende arkitektoniske løsninger og gode bokvaliteter. Blokkene bygges iht. TEK 10 med

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG SØKNA DSFRIS 12 mai T NYE UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM HUSLEIE KR. 7 000,- PR. MÅNED, 1. ETASJE HUSLEIE KR. 7 400,- PR. MÅNED, 2. ETASJE

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Utlysning Kirkeveien 71

Utlysning Kirkeveien 71 N Y T T N R 4 2 0 1 1 Utlysning Kirkeveien 71 Søknadsfrist: Mandag 24. oktober 2011 VELKOMMEN TIL VISNING PÅ BYGGEplassen Lørdag 15. oktober kl. 13.00 Søndag 16 oktober kl. 13.00 2 A B B L N Y T T N R

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn N Y T T N R 1 2 0 1 1 Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn Søknadsfrist: Fredag 4. februar 2011 VELKOMMEN TIL VISNING I BYGGET Lørdag 29. januar kl. 13.00 Søndag 30. januar kl. 13.00 2 ABBL NYTT NR 1

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 52 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Pen 3-roms endeleilighet i høy. 1 etg. Stor vestvendt balkong! Barnevennlig område. HØYENHALL/MANGLERUD MANGLERUDVEIEN

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 30. HAVNA-KURSET FREDAG 8. FEBRUAR

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 2 /2016 Bladet utgis av GARANTI Alta Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Kaiskuru Alta NYHET Visning, l k 26.01.16.30. 16.30-17 en! Velkomm ALTA/KAISKURU Enebolig med

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Kriterier for tildeling: Under 35 år (ved kontraktinngåelse) Min. 5 års botid i kommunen eller arbeidssted i kommunen Betalingsevne (må dokumenteres)

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. team for de. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. team for de. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 19/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meg l e re som j obbe ri team for de g Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Skal du selge bolig? - Gode priser - Erfaring og tillit

Detaljer

Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag!

Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag! Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, eller befaring etter avtale. AOG Bygg fordeler: 5 års garanti på arbeid og produkter. Dokumentert utførelse

Detaljer

Tøft, rimelig og med god plass til hele familien

Tøft, rimelig og med god plass til hele familien Løvetannvegen 1-19, Smååsane - Vennesla: Tøft, rimelig og med god plass til hele familien Smååsane byggetrinn 2 er åpnet! Høyt, luftig og solrikt over Vennesla sentrum. I den anledning har vi utviklet

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Mislighold og konflikthåndtering

Mislighold og konflikthåndtering Mislighold og konflikthåndtering MISLIGHOLD Borettslagsloven har bestemmelser som omhandler andelseiernes mislighold av sine forpliktelser. Kurset vil belyse reglene med fokus på hvordan styret skal håndtere

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 33. HAVNA-KURSET FREDAG 12. FEBRUAR

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE STRANDGATA 14 BTA INK ANDEL FELLESAREAL 78 - m² OPPDRAGSNUMMER: 6213046 BYGGEÅR Ca. 1900 Prisantydning 7.000,- + omk. pr.mnd. REIDAR BØE EIENDOMSMEGLER MNEF

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 6/2012 14. april 2012 Rør-rehabilitering Alternativ 1: Usikker på om du har et sparebad? Vi har fått flere spørsmål fra andelseiere som har privat rehabiliterte bad,

Detaljer

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Nr. 1-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Søknadsfrist: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter KIRKEVEIEN 71 SAMEIE Til sameierne. REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE; Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter Til stede

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2017, den 14. juni kl. 1800, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL på Scandic Hotell, Asker. Til stede var 33 delegerte som

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

www.ee.no Din entreprenør

www.ee.no Din entreprenør www.ee.no Din entreprenør 2 Evensen & Evensen AS Vi bygger for dere Evensen & Evensen AS er en entreprenørbedrift med erfaring og kompetanse til å utføre alle typer byggarbeider. Det kan være nybygg, ombygging

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE VINKJELLER 970 MOH GOURMETRESTAURANT VELKOMMEN Øverst på Hafjelltoppen, 970 m.o.h., ligger Pellestova Hotell - et moderne fjellhotell med direkte adkomst til høyfjellet.

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer