UTLYSNING AV BONDISTRANDA, BYGGETRINN 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLYSNING AV BONDISTRANDA, BYGGETRINN 2"

Transkript

1 N Y T T N R UTLYSNING AV BONDISTRANDA, BYGGETRINN 2 VISNINGSDATOER: LØRDAG 28. JANUAR KL SØNDAG 29. JANUAR KL Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 3. FEBRUAR 2012

2 2 A B B L N Y T T N R MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Utlysing Bondistranda byggetrinn 2 7 Nytt om nn 8 Tilbud fra Stena Saga + gekort 10 Kurs for styremedlemmer 12 Stadig flere boligselskaper velger ABBL 13 Prisliste Bondistranda Sameie 3 14 Prisliste Bondistranda Sameie 4 16 Gøy med kritt-tle 17 Mange muligheter med tapet 21 Mattips 23 Søknadsblankett Bondistranda Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utger i Annonsesalg: HS Media as, Pb 80, 2260 Kirkenær. Tlf VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier en slik leilighet, må man være medlem boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige med lemmene boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Bare personlige medlemmer ABBL kan benytte seg medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsgift og 375,- årskontingent). Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er sluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg forkjøpsretten, gjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf

3 A B B L N Y T T N R bolig fortsatt mangelvare I 2011 ble det tegnet nesten 700 nye medlemskap i ABBL. Når dette skrives, er det fortsatt noen dager igjen til nyttår. Vi må helt tilbake til det hektiske boligåret 2006 for å finne et år hvor det ble tegnet flere nye medlemskap. Det året var antallet nytegninger 714. Den store tilgangen på nye medlemmer tyder på to ting: For det første er det mange innbyggere i Asker og Bærum som ønsker å planlegge fremtidige boligkjøp. For det andre er det mange innbyggere som anser ABBL som et viktig virkemeiddel for å oppfylle sitt boligbehov. ABBL har ved årsskiftet ca betalende medlemmer, hvor de aller fleste har sterk tilknytning til Asker eller Bærum. Vi er den desidert største medlemsorganisasjonen i kommunen, med over fire ganger så mange medlemmer som alle de politiske partiene til sammen. (Kilde: Budstikka, 3. mai 2011) Når så mange mennesker søker seg til en boligorganisasjon, er dette et klart signal om at bolig fortsatt er et viktig samfunnsspørsmål. Riktignok finnes det flere boligbyggelag i Norge som har flere medlemmer enn ABBL, men da skal vi huske at de andre boligbyggelagene i hovedsak organiserer tilknyttede borettslag, med pliktig medlemskap så lenge man bor i boligen. I ABBL er hoveddelen boligene organisert som selveierboliger, hvor medlemskapet sågar blir slettet når medlemmet blir tildelt bolig. Hadde alle beboerne i boligselskap hvor ABBL er forretningsfører vært obligatoriske medlemmer ABBL, ville medlemsmassen vært bortimot blir et aktivt boligår. Utbyggingen de store prosjektene Bondistranda og Kirkeveien 71 vil selvfølgelig sette preg på året, men også andre nye boligprosjekter er under planlegging. Men utfordringene er store. Mangel på regulerte boligtomter presser tomteprisene oppover. Stadig nye kr og forskrifter gir økt byggetid og svak produktivitet. Til tross for nye teknologiske løsninger, øker byggetiden med ca. 1 måned for hvert 5. år. En bolig det tok 14 måneder å bygge i 1990 bruker vi 18 måneder på i dag. I mellomtiden stiger byggekostnadene. 3,8 % det siste året i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB), ca % slik vi opplever det i markedet. Hvorfor fanges ikke den reelle prisstigningen opp indeksen? Med fortsatt le renter, er det ingen fare for at boligprisene skal synke. GODT NYTT ÅR! Adm. dir. Søren Pedersen Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 A B B L N Y T T N R BONDISTRANDA UTLYSNING AV BYGGETRINN 2 Mange superlativer benyttes når nye boligprosjekter presenteres, noen er fortjente og noen ufortjente. På Bondistranda oppfylles de fleste. 20. desember holdt vi kranselag for byggetrinn 1 og i løpet sommeren vil de første 84 boligene stå ferdige. I romjulen holdt vi en stor visning, hvor de som har kjøpt bolig i byggetrinn 1 kunne invitere familie og venner på omvisning. Et populært tiltak. Kranselaget ble holdt i garasjekjelleren.

5 A B B L N Y T T N R Peab Norges direktør, Petter Moe, er en de som har kjøpt bolig i første byggetrinn. Det viser at han har tro på prosjektet. UTLYSNING AV BYGGETRINN 2 Nå står byggetrinn 2 for tur. Dette trinnet består 78 boliger, organisert i to eier seksjonssameier, benevnt som Sameie 3 og Sameie 4. Sameie 3 består 45 leiligheter fordelt på tre lblokker, med direkte heisadkomst ned til felles garasjekjeller. Sameie 4 består 33 leiligheter, fordelt på 3 Kløverhus. Disse vil også disponere garasjeplasser i den samme garasje kjelleren. Prospekt med plantegninger alle leilighetstyper finner du som midtoppslag i bladet. Når byggetrinn 2 er sluttet, gjenstår 46 boliger i byggetrinn 3. Nærmere opplysninger om disse boligene vil bli gitt på et senere tidspunkt. PROSJEKTETS VISJONER På Bondistranda har vi lagt vekt på å tilpasse bebyggelsen til omgivelsene. Det urbane må tilpasses det åpne og solfylte landskapet. Med ryggen mot Røykenveien har vi lagt den tyngste bebyggelsen, men bebyggelsen åpner seg mot vest og vannet. Det er lagt vekt på at alle boligene skal få romslige og skjermede uteplasser, enten i form store balkonger eller terrasser. For boligene på bakkeplan har vi anlagt store, private grønt arealer som tilleggsareal. Nede ved vannet ligger de litt spesielle «Kløverhusene», med tre boliger i hver etasje. Boligene omkranser et inngangsparti med trapperom og heis. Helt ned mot vannkanten finner vi den såkalte «BAFF-sonen», en vernesone for vegetasjonen mot vannet, bare brutt noen «brygger» som skal skape kontakt mellom boligene og vannet. MILJØPROGRAM Som en del utbyggingsprosjektet, har vi utarbeidet et selvpålagt miljøprogram. Dette for å sikre at prosjektets utforming og produksjon skjer etter miljømessige intensjoner. Gjennom utomhusplanen er det satt rikelig med grønne arealer. Alle boligene vil bli oppvarmet gjennom vannbåren varme fra et fjernvarmeanlegg, kombinert med balansert ventilasjon. PARKERING Nesten alle private parkeringsplasser er plassert i et underjordisk garasjeanlegg, mens all gjesteparkering er lagt på terreng. Årsaken til det siste er at gjesteplassene må ligge lett tilgjengelige for besøkende. Det hindrer unødig bilkjøring innenfor boligområdet. BADEPLASS Lengst mot syd grenser boligområdet opp mot Vellets etablerte badeplass. Her har vi valgt å ikke legge bebyggelse, men sette arealet til lek og friluftsaktiviteter i samarbeid med det lokale Vellet. VISNINGER I god tid før søknadsfristen, fredag 3. februar 2012, vil vi holde to visninger: LØRDAG 28. JANUAR KL SØNDAG 29. JANUAR KL Husk å møte opp i god tid! På grunn bygge plassens HMS- bestemmelser, må visningen foregå samlet. Det vil bli anledning til å komme inn i boliger under bygging i byggetrinn 1, for å gi medlemmene et best mulig inntrykk hvordan boligene vil fremstå når de er ferdige. For ytterligere innformasjon kan benyttes prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med ABBL direkte på telefon

6 Inter IKEA Systems B. V NÅR DU TROR DU IKKE HAR PLASS, SÅ ER DET AKKURAT DET DU HAR FAKTUM kjøkken har 25 års garanti kvalitet hver dag. 10m² FAKTUM/ABSTRAKT kjøkken , , FAKTUM kjøkken med ABSTRAKT høyglansfolierte hvite dører og skuffefronter. Hvitevarer og belysning selges separat. Design ditt eget kjøkken på IKEA.no SKAP PLASS

7 A B B L N Y T T N R nytt om nn JAN-ANDRÉ FOSSBY-ANDERSEN Advokat og leder for juridisk deling. KJELL HOLDEN Advokat med møterett for Høyesterett. TRUDE THOERØD Advokatfullmektig og personalansvarlig. ALEKSANDER EKEBERG Advokatfullmektig. Advokat Jan-André Fossby-Andersen er fra 1. oktober ansatt som leder for juridisk deling. Advokat Kjell Holden fortsetter som tilknyttet advokat på fast kontrakt. Kjell Holden har møterett for Høyesterett. Trude Thorød er fra 1. november autorisert som advokatfullmektig hos advokat Jan-André Fossby-Andersen samtidig som hun fortsetter som personalansvarlig i ABBL. Fra samme dato har advokat Kjell Holden autorisert KARIANNE SVALUND Leder for ABBL Inkasso. Aleksander Ekeberg som fullmektig. Som en del omorganiseringen juridisk deling, er ABBL Inkasso overført fra forvaltningen til juridisk. Inkassoleder Karianne Svalund fikk i høst inkassobevilling. Alle inkassooppdrag på vegne bolig selskapene vil nå gå igjennom hennes bevilling. Administrerende direktør Søren Pedersen opprettholder sin inkassobevilling for ABBL.

8 8 A B B L N Y T T N R Ingen dager må En sjøreise med Stena Saga gir god tid til å nyte livet, langt vekk fra hverdagen. Man kan nyte en 3-retters meny inspirert Arne Brimi, oppleve underholdning med kjente artister og lade opp kropp og sjel i spa-delingen Pure Nordic Spa. Og for barnefamilier er det mye moro man kan oppleve på Barnas Båt. Vedlagt følger gekort, hvor du som ABBL medlem kan velge mellom: FamilieCruise for inntil 2 voksne og 2 barn på Barnas Båt. (Reiseperioder og betingelser, se gekort). StenaCruise for 2. (Reiseperiode og betingelser, se gekort). Arne Brimi og Stena Line Stena Line og Stena Sagas kokker om bord har inngått et langvarig samarbeid med mesterkokken Arne Brimi. Det handler om kvalitet, inspirasjon og sesongens råvarer som til sammen gir god mat som vil glede alle ganer. Læremesterens kunnskap og matglede har ført til at denne flytende restauranten har fulle bordsetninger tirsdag som lørdag. Brimis meny kan bestilles i á la carte-restauranten Metropolitan. Ønsker man å velge mellom enda flere retter, er alternativet restaurant Taste med en bugnende buffé. Spa med fjordutsikt Om bord på Stena Sagas dekk 9 ligger Pure Nordic Spa, en lekker, ny spa-deling som åpnet i mars Pure Nordic Spa er designet med inspirasjon fra det nordiske lyset, fargene og luktene, og inneholder badstue, utendørs boblebad, eventyrdusjer, og varmebasseng. Spa-delingen tilbyr mange ulike massasjebehandlinger, ansiktsbehandlinger, manicure, pedicure og har også egen frisørsalong! Underholdning På Stena Saga satses det på god underholdning og live-musikk alle kvelder, og fra 13. mars 2012 kan man oppleve temacruise, og mange spennende musikalske innslag med kjente artister hele uken. Våren 2012 kan blant annet by på temacruise som ElvisCruise, Grand PrixCruise og SalsaCruise. Det som beskrives som «Stena-uken» tilbyr alt fra danseband, allsang og en egen medlemsdag med spesialtilbud hver onsdag til helgecruise der tempoet skrus litt opp med livekonserter og show. Fredager er det JenteCruise med champagne, jordbær og ekstra fokus på velvære, spa og jente aktiviteter.

9 A B B L N Y T T N R være hverdag! Opplevelser i Danmark Om man reiser ut fra Oslo en søndag på et såkalt 36-timers cruise, får man to kvelder om bord, og hele mandagen i Danmark. På et «langcruise» har man har tid til å oppleve mange Jyllands attraksjoner. Både med eller uten bil er det lett å komme seg rundt og besøke ulike reisemål før Stena Saga seiler tilbake igjen klokken Man kan bruke dagen på det tropiske badelandet The Reef Hotel & Resort i Frederikshn, ta seg en tur til storbyen Aalborg eller vakre Skagen. Mulighetene er mange. Barnas Båt I alle skoleferiene er Stena Saga Barnas Båt, der fokuset er på barns opplevelse både i form underholdning, mat og egne lekeområder om bord. Sommeren 2011 startet Stena Line med et helt nytt piratkonsept om bord på Stena Saga: Zita & Zotpiratene. Zita og Zotpiratene har i både sommer- og høstferien mønstret på for å underholde barna med «den store nøkkeljakten», og de har holdt piratvettskole, interaktive show, skattejakt og danset og sunget sine egne piratlåter. Mange barn har latt seg målbinde Zita & Zotpiratene, og de vil også bli å finne om bord i alle skoleferiene i 2012.

10 10 A B B L N Y T T N R KURS FOR STYREMEDLEMMER Hvert annet år holder ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene hvor ABBL er forretningsfører. Kurset satte rekord med 127 deltakere! Kurset strekker seg over en hel helg, fra fredag til søndag og ble i begynnelsen november i fjor holdt på Hotell Klubben i Tønsberg. Det var lagt opp til et tett program, så alle deltakerne måtte virkelig jobbe og konsentrere seg for å få full nytte kurset. Litt sosial virksomhet fikk vi også tid til, med festmiddag lørdag kveld, etterfulgt musikk fra Flashback, et danseband som på alle måter kan anbefales! FØRSTE DAG Når ABBL holder kurs, er det viktig med et variert program. Mange styremedlemmer er nybegynnere, med helt minimal erfaring fra styrearbeid, mens andre er nesten å regne som profesjonelle styremedlemmer. Alltid når vi arrangerer kurs, legger vi første dag opp til en introduksjon styrets arbeid for nybegynnere. Forretningsfører Tom Borg har lang rutine som foreleser og ledet nybegynnerne trygt gjennom et driftsår, fra årsmøte til årsmøte. Parallelt med styrearbeidet for nybegynnere, foreleste advokat Kjell Holden de viderekommende om erstatningsansvar. Mange styremedlemmer er usikre på hvor langt styret kan gå for å kreve erstatning fra beboere som for eksempel påfører skade på boligselskapets eiendom og sekundærskader overfor andre beboere. Forretningsfører Karianne Warp orienterte om mindretallsvernet. Selv om det er flertallet som beslutter, skal ikke mindretallet være uten rettigheter. ANNEN DAG Den tragiske Rykkinn-brannen har satt brannvern i fokus. Store deler annen dag ble derfor konsentrert om forsikring og skadeforebyggende tiltak. Særlig interessant var det å høre vaktmester Helge Tvenge og styreleder Kjell Irvung fortelle om sine erfaringer fra brannen, hvilke brannsikringstiltak som var gjort på forhånd og ikke minst, det hjelpearbeid som ble organisert etter at ulykken hadde inntruffet. Viktige saker som ble gjennomgått var evakuering, sikring personer mot skader, berging eiendeler, midlertidig innkvartering, informasjon og forsikringsoppgjør. Forretningsfører Tom Borg. Etter lunsj gikk vi over til temaet «vedlikeholdsrapporter» Bygningsinspektør Erlend Mæhlum gikk gjennom rapportrutinene, mens forvaltningssjef Geir Ellefsen viste hvordan man effektivt kan benytte «vedlikeholdsrapporten» som verktøy for langtidsbudsjettering. Målsetningen for alle boligsameier må være å ha en forutsigbar vedlikeholdsplan, slik at man gjennom budsjettbehandlingen kan holde stabile fellesutgifter. For eldre boligselskaper blir det ofte behov for en nesten full rehabilitering. I disse tilfellene er det viktig å kjenne til de mest sentrale bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og byggeforskriftene. De nye byggeforskriftene, TEK 10, som trådte i kraft , stiller nye kr til energi og våtrom og særlig innenfor våtrom hersker det mye usikkerhet i overgangsfasen. Her ble deltakerne, og ikke minst foreleser Berit Knudsen, seksjonsleder for Nybygg- og rehabilitering, satt på flere prøver. Nye styremedlemmer følger ivrig med... SISTE DAG Etter festmiddag på lørdag og dans ut i de små timer, var det en imponerende og engasjert forsamling som møtte til første forelesning, siste kursdag. Dagen gikk stort sett med til fordypning i ulike juridiske temaer og det kan jo være krevende!

11 A B B L N Y T T N R Plenumssal. Vaktmester Helge Tvenge (th) og styreleder Kjell Irvung (tv) delte sine erfaringer fra brannen på Rykkinn, noe som gjorde sterkt inntrykk på alle tilhørere. Brannforebyggende tiltak er viktig! Dagen startet med en dybdegjennomgang bruksretten i borettslag og sameier ved advokat Jan-André Fossby-Andersen og advokatfullmektig Trude Thorød. Deretter fortsatte de med gjennomgang vedlikeholdsplikten, grensesnitt mellom beboerne og boligselskapets vedlikeholdsplikt og praktiske løsninger rundt håndtering erstatninger overfor beboerne. Som eksempel ble det vist til beboere som på egen hånd har utført utskifting for eksempel vinduer før en total rehabilitering. Til slutt tok advokatfullmektig Aleksander Ekeberg oss igjennom reglene rundt behandling mislighold, så vel økonomisk som ikke økonomisk, prosedyrer for behandling naboklager med mer. EVALUERING Alle kursdeltakerne ble anmodet om å fylle ut et evalueringsskjema. Dette er viktig, slik at vi kan forbedre oss til neste kurs. Vårt hovedinntrykk var at deltakerne satte pris på kurset og at etterspørselen etter liknende kurs er økende. Vi ønsker alle årets deltakere hjertelig velkommen tilbake om to år og ser gjerne at flere nye melder seg på. Kursbevis vil bli sendt alle deltakerne. Festmiddag lørdag kveld. Adm. dir. Søren Pedersen holder tale. Gruppen «Flashback» fra Drammen. Advokat Jan-André Fossby-Andersen om bruksretten i borettslag. Våken forsamling søndag morgen.

12 12 A B B L N Y T T N R STADIG FLERE BOLIGSELSKAPER VELGER ABBL Nedgrde Containere: Fremtidens fallsløsning I løpet 2011 har 15 bolig selskaper, med til sammen 657 boliger, valgt abbl som ny forretningsfører. Selskapene fordeler seg på 11 boligsameier, to huseierforeninger og ett borettslag. Ved utgangen 2011 forvaltet vi 223 boligselskaper med til sammen boliger. Allerede nå i januar har to nye boligselskaper valgt å tegne kontrakt med ABBL og flere som har mottatt tilbud, står på tur. For å møte tilgangen på nye boligselskaper, har vi opprettet to nye forretningsførerstillinger. I tillegg har vi styrket vår juridiske deling, som nå består to advokater og to fullmektiger. I motsetning til de fleste andre forretningsførere, kan ABBL også tilby teknisk- og juridisk rådgivning som en del forretningsførerkontrakten. Hvert femte år gjennomfører og utarbeider vi en vedlikeholdsrapport og en vedlikeholdsplan. Dette er et meget godt verktøy for styrene i boligselskapene, når de skal planlegge og budsjettere fremtidig vedlikehold. I tilknytning til våre juridiske tjenester, er også ABBL registrert med inkassobevilling. Dette gir oss meget sikre innkrevingsrutiner for fellesutgifter og andre kr boligselskapene måtte ha mot beboere og andre. Ingen boligselskaper med ABBL som forretningsfører har noen gang hatt behov for å bokføre tap fellesutgifter. Derfor kan vi også bistå boligselskapene med svært gunstig finansiering ved større vedlikeholds- og rehabiliteringstaler. Fordi ABBL også er en stor aktør som byggherre, enten i egen regi eller på vegne andre, kan vi også bistå boligselskapene med byggesaksbehandling, byggherreadministrasjon og byggeledelse ved større vedlikeholds- og rehabiliteringprosjekter. For nærmere opplysninger viser vi til Avfallssystemet består et nedkastpunkt over bakken som er tilknyttet en nedgrd fallsbrønn på 1300, 3000 eller 5000 liter. Utearealer frigjøres, sikrere og triveligere Systemet er selvkomprimerende, bedre hygiene L temperatur fjerner lukt og fare for utøy Stor kapasitet og gir kostnadseffektiv drift Brann og tyverisikker Ivaretar kommunens kr til kildesortering Kildesorterer restfall, papir, plast, plastflasker, matfall, engangsgriller/metall med mer Tømming fallet utføres komprimatorbil med kran Vi tilpasser etter kundenes behov; Flere modeller, størrelser og løsninger for innkastluker og plattformer. Kan leveres med elektronikk og adgangskontroll/ vekt. Se video på våre hjemmesider. Tlf.: / Skandinias ledende leverandør maskiner og utstyr til kildesortering. Landsdekkende salg og service. FORVALTNING GEIR ELLEFSEN sjef for ABBL Forvaltning - maskiner og utstyr til kildesortering

13 A B B L N Y T T N R Lblokker PRISLISTE bondistranda sameie 3 HUS Seksjon nr. Type Etasje Antall rom BRA m 2 P-rom m 2 Balkong/ terrasse m 2 Uteareal inkl. terrasse ca. m 2 Antall garasjeplasser Pris **) Fellesutgifter pr. mnd. inkl. fjernvarme **)Fellesutgifter garasje pr. mnd. Sum fellesutgifter pr. mnd. 5 1 A B C D (T) E E F D (T) E E F D (T) G G H A (T) I * I J D (T) E F * F * E K D E F * F * E K * H G H * H * G H L (T) M N ,5 2 (T) O , N ,5 2 (T) O , N ,5 2 (T) O ,5 2 (T) * Speilvendt variant (T) P-plass nr. 2 ute på terreng (belastes ikke fellesutgiter for uteplass). **) Fellesutgifter som fremgår listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnad for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter.

14 14 A B B L N Y T T N R Kløverhus PRISLISTE bondistranda sameie 4 HUS Seksjon nr. Type Etasje Antall rom BRA m 2 P-rom m 2 Balkong/ terrasse m 2 Uteareal inkl. terrasse ca. m 2 Antall garasjeplasser Pris **) Fellesutgifter pr. mnd. inkl. fjernvarme **)Fellesutgifter garasje pr. mnd. Sum fellesutgifter pr. mnd. K X U K Y U K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K X K Å K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K X K Å K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø *) Fellesutgifter som fremgår listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnad for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter.

15 A B B L N Y T T N R ABBL Eiendomsmegling Ditt kompetansesenter innen eiendom Boliger til salgs SELGE BOLIG? Rune Tretterud eiendomsmegler MNEF E-post: Mobil: Ole Kvigne megler MNEF E-post: Mobil: Jan Erik Reenskaug megler MNEF E-post: Mobil: Erik Kvam Johansen megler MNEF E-post: Mobil: Vi kan fortelle deg: - Hva du kan forvente å få for boligen! - Hvordan du skal oppnå en høy pris! Vår kompetanse - din fortjeneste Ring oss på Vår nye adresse er Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika

16 16 A B B L N Y T T N R GØY MED KRITT-TAVLE Tekst og foto: Hilde Bringsli Kunne du tenke deg en krittle til å skrive beskjeder på, eller kanskje noen fine sitater? Har du en liten pode i huset som drømmer om å tegne på veggen? En krittle kan brukes til så mangt og hele familien! To enkle strøk er alt som skal til, så er den på plass! Passer for mange underlag Tlemalingen kan brukes på nær sagt alle underlag, enten det er snakk om tre, metall eller mur, inne eller ute. Det eneste du må tenke på er at underlaget må være skikkelig rent og tørt før du går i gang. To døgn etter at malingen er påført, er den gjennomherdet og «tla» er klar for bruk. Tlen er svært slitesterk og tåler daglig rengjøring. Kritt- og magnettle i ett Hvis du ønsker å lage en kombinert magnet- og krittle, påfører du først et lag med magnetmaling som inneholder metalliske pigmenter. Ønsker du å bare lage en magnettle, maler du over med vanlig interiørmaling når tlen er tørr. Fremgangsmåte: 1. Vask underlaget med et rengjøringsmiddel for maling eller salmiakkvann 2. Påfør et strøk grunnmaling, som passer for ditt underlag. Malingen påføres med en korthåret rull 3. Påfør så tlemaling, også denne med en korthåret rull. Først ett strøk og så ett til når malingen har tørket

17 A B B L N Y T T N R Mange muligheter med tapet Tekst: Ifi/Hilde Bringsli. Foto: Produsentene Tapet er fortsatt populært og tilfanget bare øker. Vinterens tapettrender har noe for enhver smak og det er lett å la seg friste, enten du er opptatt sterke farger, striper, blomster eller retro mønstre. Mange velger tapet når de skal pusse opp, og stadig flere velger å tapetsere hele rom, ikke bare én fondvegg. Tapetsering er en enkel og rask måte å få en total forvandling i et rom. Noen få ruller er faktisk alt som skal til for å gi boligen en helt ny look. Vi presenterer noen vinterens høydepunkter. Troverdige imitasjoner Det er ikke nødvendig å bo i et omgjort fabrikkbygg for å få en industriell stil. Tapet med etterligninger betong og rustikt tre er en de virkelig store trendene om dagen. Imitasjonene er imponerende troverdige, og finnes i et fargespekter som passer godt til den dunkle veggtrenden vi nå er inne i. Farger og fest Selv om vi ser mye den lune stilen om dagen, går mange eksperter og venter på et stilskifte med mer farger. Ønsker du å friske opp hjemmet med noen skikkelige gladfarger er muligheten definitivt tilstede. Batikk, retromønster eller blomster i morsomme fargekombinasjoner skaper herlige blikkfang og gir hjemmet ditt en ekstra piff. Blomstereng på veggen Blomstertrenden vi har sett en stund er på ingen måte på retur. Alt fra delikate planter i duse farger til fargesterke blomster i kombinasjon med metalliske effekter er nå tilgjengelig. Alt er like riktig trendmessig, så er det opp til deg å velge den varianten som er riktig for deg!

18 18 A B B L N Y T T N R KAMPEN MOT VANNSKADER NYE PRODUKTER FRA Lanseres i Norge for første gang! Bevegelse-sensor - trådløs /på Vannlekkasje kan varsles over mobil/vakt Av/på bryter ved ytterdør Modell i.h.h.t. forskrift, markedets rimeligste Alle produkter leveres med waterstop-kontroll. Gratis besøk ang. tilbud på montering. NORGE Bærum/Asker: Gå inn på: Mobil: Bjørn Nilsen Mail: NORGE Benytt din fastelektriker Gjenvinning Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Igjen og igjen og igjen... ABBL medlemmer sparer penger Huskeliste: Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: -Rydde garasjen -Klippe busker -Kaste skap i kjeller -Rydde loftet 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser Til ditt hjem tilbyr vi blant annet: Elektriker -alt el-installasjoner og service Energisparing -råd for lere strømregninger EL-sjekken -kontroll ditt el-anlegg BESTILLE CONTAINER!!! Tlf Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Igjen og igjen og igjen...

19 Nytt kjøkken? A B B L N Y T T N R Nytt kjøkken? KjøKKenfornying eller et helt nytt KjøKKen? du bestemmer Vi Kan hjelpe deg med begge deler. Kjøkkenfornying KjøKKenfornying eller Et helt nytt kjøkken - du bestemmer Hvis du ønsker en enkel og rask løsning og samtidig har en planløsning som du er fornøyd med, kan vi sette inn nye dører på ditt eksisterende skrog. Vi kan også modernisere løsningen din, for eksempel ved å bytte ut underskapene dine med Vi skuffer. kan Mange hjelpe velger deg også med å bytte begge ut benkeplate deler. og kum. Dersom du samtidig ønsker flere håndverktjenester, Samtidig kan så kan vi stille vi hjelpe med med de dette fleste også. For eksempel håndverkertjenester gulv og flislegging. Det er du som bestemmer omfanget jobben, og den er som regel ferdig på kun en dag. helt nytt KjøKKen Her er det ønskene og budsjettet ditt som setter begrensningene. Med god hjelp fra våre samarbeidspartnere, får vi til en komplett løsning som passer deg. Kanskje du har lest et interiørmagasin og har en drøm om et helt spesielt kjøkken. Vi kan hjelpe deg med å realisere drømmen. Du ønsker kanskje en egen øy som du kan lage mat på, eller integrerte downlights, eller kanskje motoriserte skuffer? Fra ide til virkelighet Kjøkkenkompaniet følger deg hele veien. Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: Kjøkkenfornying

20 AKTUELLE TJENESTER 20 ABBL NYTT NR EL-INNSTALLASJON OG SERVICE MASKINENTREPRENØRER MALERE FARGEHANDLERE RØRLEGGERE VAKTMESTERTJENESTER TAKSERING YIT AS Alt innen elektriske installasjoner og service Lys og varme Porttelefon Brannalarm El. sjekk YIT d. Sandvika Industriveien 33, 1337 Sandvika Tlf: Vi hjelper deg med klargjøring vinterredskapen ViViutfører utføreralt alt innvendig innvendig og og utvendig malerarbeid. utvendig malerarbeid. ViVihar har30 30års årserfaring, erfaring,og oghar har utført utført arbeider for ABBL i mer enn år! arbeider for ABBL i mer enn år! Referanser: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Referanser: Dir. telefon: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Tlf: Fax: Dir.telefon: Mob: Tlf: Faks: E-post: Mob: Tette Rør? E-post: Tette Rør? Rør? Tette Tette Rør? Døgnvakt 67Rør? Tette Tette Rør? Tette67 Rør? Døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Døgnvakt Døgnvakt 67 Døgnvakt Døgnvakt Tette Rør? Døgnvakt jernledninger Rensing PeRo_VINTER-59X80.indd 1 Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Sjekk ditt el.anlegg Rehabilitering ditt sikringsskapet Lystyringer Varmestyringer ENØK Smart hus Alarmer - Porttelefon :29:09 Høytrykksspyling/døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rehabilitering vann og 56 løpsledninger Døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing Rensing jernledninger jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing jernledninger Rørfornying uten gring Rehabilitering vann og løpsledninger Rensing jernledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing jernledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Rehabilitering vann og løpsledninger Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Rensing jernledninger Utbedring drenering Rehabilitering vann løpsledninger Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Rehabilitering og og løpsledninger Utbedring vann drenering Utbedring drenering Utbedring drenering Vaktmestertjenester TV-inspeksjon Rørfornying uten gring Rørfornying uten gring Utbedring drenering Utbedring drenering TV-inspeksjon TV-inspeksjon TV-inspeksjon TV-inspeksjon Utbedring drenering Gring Gring Utbedring drenering TV-inspeksjon Gring Renhold Garasjefeiing Gring TV-inspeksjon Gring Gring TV-inspeksjon Gring Gring Garasjefeiing Gressklipping Gressklipping Gjerder, porter Gjerder og rekkverk og rekkverk Vann og Avløpsteknikk AS Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien SandvikaAS Vann og Avløpsteknikk Vannog og Avløpsteknikk AS Vann Avløpsteknikk AS Vann og Avløpsteknikk Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien 33 Sandvika Slependveien Sandvika AS Slependveien Sandvika Faks: Slependveien 1338 Sandvika Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien Sandvika Takst Sopp, SENTERET råte, ABVK 59x80 NY VERS.indd 1 fukt, mugg, TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP og insekter? Biologer gir svar! TAKSTSENTERET Nøytrale råd uten består økonomisk interesse NTF-autoriserte takstfirmaer. i sanering. Telefon Vi utfører: - skadeutredning Faks Tl77 f: dokumentasjon Forskningsveien 3b Pb 5 Blindern - prøveanalyser 0313Oslo og anbefaler utbedringstiltak. Annonsesalg Vann og løpsteknikk-59x80.indd :29:45 Vi utfører alt innen rørleggerarbeid med egen servicedeling. Nesveien Haslum :55:16 Kontaktperson: Britt Fossum Tlf Solørvegen, 2260 Kirkenær Pb 80, 2261 Kirkenær Fax: E-post:

21 A B B L N Y T T N R Mattips Oppskrift: matprat.no Foto: synøve dreyer Bakt kylling med chorizo Denne kyllingformen passer seg selv når den først er satt i ovnen. Røkt paprikapulver gir en spennende røksmak. Fremgangsmåte 1. Forvarm ovnen til 200 C. 2. Legg kyllingstykker, sitronskiver, oliven, chorizo, hvitløk, løk og paprika i en langpanne. Pensle kyllingen med smør og hell på kyllingkraften og krydre med røkt paprikakrydder, salt og pepper. Stek i ca. en halv time til kyllingstykkene er gjennomstekt. Server kyllingformen med ris, salat eller couscous. Tips Får du ikke tak i røkt paprikapulver kan du for eksempel pensle kyllingen med en barbequesaus med røksmak, og drysse vanlig paprikapulver over. Ingredienser (4 personer) 1 stk kylling (ca g) delt i fire eller åtte biter 1 stk sitron i skiver 200 gram sorte oliven, gjerne kalamataoliven 100 gram chorizopølse 5 hvitløksbåter 1 stk rød paprika i store biter 8 stk sjalottløk 2 ½ dl kyllingkraft, evt litt hvitvin 2 ss smør ½ ss røkt paprikapulver Salt og kvernet pepper

22 22 A B B L N Y T T N R Bruk medlemsfordelene dine ABBL innboforsikring Samarbeidstalen mellom Asker og Bærum Boligbyggelag og Tryg gir deg blant annet tilbud om en svært gunstig innboforsikring til fast pris: Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr 985 kr Oslo og resten landet kr kr Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les mer om dine forsikringsfordeler på for et bedre miljø! GK Rør er en landets ledende rørentreprenører med hovedkontor på Lillehammer. Ved siden hovedkontoret på Lillehammer har vi virksomhet/delinger i Oslo, Hamar, Elverum, Flisa, Gjøvik, Øyer, Vinstra, Otta og Vågå. Vi er drøyt 220 ansatte og er med det en landets største rørentreprenører. Vi tilbyr alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitærog baderom. Virksomheten er eid GK Norge AS, som er en total teknisk entreprenør og servicepartner. SIGVARTSEN STEININDUSTRI GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER GK Rør Oslo AS har samlet sine kontorer på Tåsen, men vi tilbyr fortsatt service og alt innen rørleggertjenester i Asker og Bærum. For mer informasjon Telefon kontor Vakttelefon Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen Alle prisklasser AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF:

23 Søknadsblankett BONDISTRANDA Byggetrinn 2 Medlemsnummer: Bolligsøkers nn: Fødselsdato/år: Adresse: Postnr./sted: Tlf. dagtid: Nåværende eier medlemskapet: (fylles kun ut dersom medlemskapet skal overføres til boligsøker) Nn: ved eventuell tildeling bolig skal dette overføres til boligsaøker. Fødselsdato/år: Angi slektsforhold: Prioritering boligtype: (Prioriteringen er kun ment å være veiledende) Angi leilighetstype og seksjonsnummer 1. pr. 3. pr. 5. pr. 2. pr. 4. pr. 6 pr. Skal boligkjøpet helt eller delvis finansieres ved salg nåværende bolig? JA NEI søkers underskrift SØKNADSFRIST: 3. februar 2012 Blanketten sendes: ABBL Eiendomsmegling Postboks SANDVIKA Telefax:

24 24 B-BLAD Returadresse: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Kinoveien 3A, Postboks 385, 1301 SANDVIKA Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart på Eurosport HD, men er ofte ute om kveldene. Nina. Ser ikke så mye tv, men leier seg ofte en skrekkfilm på Canal Digital GO. Jan Espen. Har oppdaget gleden over å leie film rett fra fjernkontrollen. Steinar. Skilt, men gift med Liverpool. Tar opp alle Premier League-kamper. Ove. Tar opp matprogrammer og lager maten samtidig som han ser dem. Lei film eller se forittprogrammet ditt når det passer deg. HD PVR-dekoder for kun kr 1990,- (spar 1500,-) Alle har vi våre ulike interesser og fritidsaktiviteter. Med vår nye HD PVR-dekoder kan du leie filmer eller pause, spole og ta opp i tv-sendingene. Dermed kan du dra på trening og likevel se forittprogrammet ditt når du kommer hjem. Eller legge barna og se Dagsrevyen i opptak. Du kan også leie deg en actionfilm hvis du vil. Vi har et spesielt godt tilbud på dekodere til borettslag og sameier med egen tale om digital-tv hos Canal Digital (Komplett- eller Pluss-tale). For bare kr 1990,- (ordinær pris kr 3490,-) kan de beboerne som ønsker det kjøpe sin egen HD PVRdekoder. HD-dekoder uten PVR koster kun kr 990,- (ordinær pris kr 1990,-). Les mer på kabel.canaldigital.no/dekoder

Utlysning Kirkeveien 71

Utlysning Kirkeveien 71 N Y T T N R 4 2 0 1 1 Utlysning Kirkeveien 71 Søknadsfrist: Mandag 24. oktober 2011 VELKOMMEN TIL VISNING PÅ BYGGEplassen Lørdag 15. oktober kl. 13.00 Søndag 16 oktober kl. 13.00 2 A B B L N Y T T N R

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Nr. 1-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Søknadsfrist: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN N Y T N R 2 0 1 UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN VISNINGSDAT OER: TORSDAG 2. SEPTEMB ER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMB ER KL. 14 Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 9. SEPTEMBER 2010 SØNDAG

Detaljer

UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 N R 3. BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl.

UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 N R 3. BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl. N Y T T N R 3 2 0 1 2 BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl. 1500 UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 jongskollen nye boliger Visning søndag

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn N Y T T N R 1 2 0 1 1 Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn Søknadsfrist: Fredag 4. februar 2011 VELKOMMEN TIL VISNING I BYGGET Lørdag 29. januar kl. 13.00 Søndag 30. januar kl. 13.00 2 ABBL NYTT NR 1

Detaljer

KIRKEVEIEN 71, HASLUM

KIRKEVEIEN 71, HASLUM N Y T N R 2 0 1 KIRKEVEIEN 71, HASLUM FORHÅNDSVISNING: lørdag 20. november kl. 1300 søndag 21. november kl. 1300 Norddalplassen Boligsameie Se side 7 Medlemstilbud fra Stena Line Se side 10 Interiørtrender

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Ungdomsboliger Gullhella B3

Ungdomsboliger Gullhella B3 N Y T N R 2 0 0 Ungdomsboliger Gullhella B3 Hus 1 Hus 2 ing Visn ten om på t og 23. g r a d r lø janua. 4 2 ag sønd 0. 130 KL Solhaugveien Borettslag 50 år Se side 6 Illustrasjon: Sjur M. Moe For Selvaag

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10 Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ NY renovasjonsordning i Bærum se side 10 2 ABBL NYTT nr. 3 2014 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR 3-2014 Ansvarlig utgiver: Asker og

Detaljer

Helhetsplan Bekkestua nord

Helhetsplan Bekkestua nord N Y T T N R 3 2 0 0 8 Helhetsplan Bekkestua nord Informasjonsmøte mandag 6. oktober, se side 4 Ta godt vare på boligen Se side 9 Gavekort fra Stena Line Se side 14 Matsiden Se side 21 2 ABBL NYTT NR 3

Detaljer

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 N Y T T N R 2 2 0 1 0 VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 (se side 4 9 samt midtoppslag) NORDDALPLASSEN BOLIGSAMEIE Visning mandag 31. mai og tirsdag 1. juni kl. 1800 BONDISTRANDA Visning onsdag 2. og torsdag 3.

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Nr. 2-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ God sommer! ABBL Eiendomsmegling Se side 4 Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16 2 ABBL NYTT nr. 2 2014 Medlemsblad

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer