SKILTPROGRAM. Enhetlig program for skilt og visuelle elementer, på forsvars- og festningsarenaer UTVENDIG FORSVARSBYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKILTPROGRAM. Enhetlig program for skilt og visuelle elementer, på forsvars- og festningsarenaer UTVENDIG FORSVARSBYGG"

Transkript

1 SKILTPROGRAM Enhetlig program for skilt og visuelle elementer, på forsvars- og festningsarenaer UTVENDIG FORSVARSBYGG

2 INNHOLD FORSVARSARENA side 2 FORSVARSARENA TYPOGRAFI 5 FARGER 7 GRAFISKE DETALJER /PIKTOGRAMMER 8 KVALITET 10 INNGANGSSKILT/ VELKOMMENSKILT 12 TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR FRITTSTÅENDE SKILT 13 OMRÅDESKILT/ OVERSIKTSSKILT 15 FASADESKILT MED SPESIFIKASJONER 19 OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG 22 SPESIELLE SKILT 24 MINDRE FASADESKILT PÅ BYGG 25 GATEBUKK 26 RETNINGSSKILT/ VEISKILT GANGVEI 27 VEIVISER, GATE- ELLER VEINAVNSKILT 28 VARSELSKILT 30 PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT 31 RØYKING FORBUDT SKILT 33 SKILT FOR RESIRKULERING 34 INFORMASJONSTAVLE/ MILJØSKILT/VARSELTAVLE 35 FESTNINGSARENA TYPOGRAFI 51 FARGER 52 GRAFISKE DETALJER /PIKTOGRAMMER 53 KVALITET 56 INNGANGSSKILT/ VELKOMMENSKILT 57 OMRÅDESKILT/ OVERSIKTSSKILT 61 FASADESKILT 63 OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG 64 SPESIELLE SKILT 66 MINDRE FASADESKILT PÅ BYGG 67 GATEBUKK 68 RETNINGSSKILT/ VEISKILT GANGVEI 69 VARSELSKILT 70 PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT 71 INFORMASJONSTAVLE /HISTORISK TAVLE 73 PLAKETT 75 BYGGEPLASSKILT 76 BYGGEPLASSBANNER 77 PLAKETT 40 BYGGEPLASSKILT 41 BYGGEPLASSBANNER 42 FORBUDSKILT 44 SKYTE- OG ØVINGSFELT (SØF) SKILT FOR SKYTE- OG ØVINGSFELT (SØF) 79 KAMERAOVERVÅKING 46 SKILT FOR TERRORBEREDSKAP 47

3 SKILT FOR FORSVARSARENAER

4 OVERORDNET OM SKILT FORSVARSARENA side 4 GJENKJENNELSE Det skal være gjenkjennelse i skiltingen, uansett beliggenhet i landet. Enten man befinner seg på en forsvarsarena eller på en historisk festningsarena. TO-DELT SKILTPROGRAM Dette skiltprogrammet gjelder skilting både på forsvarsarenaer og festningsarenaer. Den visuelle hovedrammen for dette skiltprogrammet er lik uansett arena. Nyanseforskjeller skiller forsvarsarenaen fra festningsarenaen. Disse nyansene går på bruk av font, og grafiske detaljer. Dette for å gi skilting på festningene et historisk preg, i et ellers moderne skiltuttrykk. ET SKILTPROGRAM I UTVIKLING Dette skiltprogramforslaget inneholder mange skilttyper. Det vil komme andre behov enn hva som finnes i dette programmet. Det er da viktig at man følger form, farge og font, som det spesifiseres i dette programmet. STANDARDSKILTER Annen standardskilt ing vil komme i tillegg til dette skiltprogrammet. Som skilting av brannog evakueringsveier, nødutganger, gass, drivstofflager og annet skal følge Norsk Standard eller bransjestandard. Det samme gjelder skilting for teknisk anlegg. TEKNISKE LØSNINGER, MATERIALER OG KVALITET Det må legges vekt på at det på de fleste skilt skal være enkelt å gjøre endringer. Teknisk løsning og materialer velges deretter. Skiltmaterialer og produksjon som gir skiltet lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, skal prioriteres. Dekor og foliering skal alltid være av god kvalitet med lang holdbarhet i 3M 100 serien eller tilsvarende kvalitet. Det skal vurderes om viktige skilt bør være opplyst. I tillegg skal man tenke gjenbruk, f.eks. ved bruk av gjenbruk av deler av byggeplasskilt. KONTAKTPERSON Kommunikasjonsrådgiver Marion Pedersen er kontaktperson for dette skiltprogrammet. Tlf: e-post: KONTAKTPERSONER FMS OM SKILT Forsvarets Mediesenter (FMS) kan kvalitetssikre skilt før de settes i produksjon. Spesielt viktig er dette ved bruk av heraldiske våpen (våpenskjold). FMS har også piktogrammer for variert bruk, og bistår også i å utvikle nye piktogrammer. Avdelingsleder, Forsvarets mediesenter Seniorrådgiver Claus Andreas Østby Tlf / e-post: Grafisk designer, Forsvarets mediesenter Seniorkonsulent Alexander Chan Tlf / e-post: FSJ heraldiske rådgiver, Forsvarets mediesenter Forsvarets heraldiske våpner: Oberst Jan Eide Tlf / e-post: RAMMEAVTALE SKILT Rammeavtale for skilt er inngått med Eurosign AS. Avtalen dekker leveranse av utvendige og innvendige skilt for Forsvarsbygg, Forsvaret og sektoren forøvrig. Ved bestilling kontaktes våre kontaktpersoner hos leverandøren. NB! Send alltid en kopi av e-post til Hovedkontakt er: Bjørn Gurholt. Tlf / e-post: Sekundærkontakt hos Eurosign AS er daglig leder Arne Iversen. Tlf / e-post: STANDARDER FOR SKILT Det finnes noen standarder for skilt og symbolersom skal følges. Eksempler på dette er: Trafikkskilt i regi av Vegvesenet: Lover+og+regler/Trafikkskilt Farvannskilt i regi av Kystverket: Fyr-og-merker-/Farvannsskilt/ Symboler for avfallssortering og resirkulering i regi av Retursamarbeidet LOOP: SKILTFORSKRIFTER Skiltforskriften: Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger: skrift/ /kapittel_1-4#kapittel_1-4 UNIVERSELL UTFORMING Når det gjelder Universell utforming er noen referanser til andre som har utarbeidet planer for det: Bygg for alle i regi av Statsbygg: https://byggforalle.no/uu/sok.html Vegvesenet: binary/963983?fast_title=h%c3%a5ndbok+v1 29+Universell+utforming+av+veger+og+gater+ %2814+MB%29.pdf Ruter: https://ruter.no/documents/rapporter-dokumenter/ruterrapporter/2011/2-2011_universell_utforming_ pdf

5 TYPOGRAFI FORSVARSARENA side 5 FONT/SKRIFTTYPE Myriad pro Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Myriad pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Myriad pro Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Myriad pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ VERSALER OG MINUSKLER BRUK AV FONT/SKRIFTTYPE Myriad Pro er den skrifttypen som brukes på alle skilt på forsvarsarenaer. Dette er en av Forsvarets skrifttyper. De andre skrifttypene til Forsvaret brukes ikke på skilt. Det samme gjelder Forsvarsbyggs skrifttyper. Unntaket er på festningsarenaene, hvor Forsvarsbyggs skrifttyper Garamond og Modus brukes. TEKST VENSTRESTILLES I hovedsak skal all tekst venstrestilles på skilt. Unntaket er noen trafikkskilt, forbuds- og varselskilt. BRUK AV VERSALER OG MINUSKLER VERSALER, store bokstaver, er standard og brukes på alle typer skilt på forsvarsarenaer, med noen få unntak. For skilt med mye informasjon brukes versaler i overskrifter. MINUSKLER, små bokstaver, brukes når man skal ha mer utfyllende informasjon på skilt, og på mengdetekst. På skilt med linjedeling brukes minuskler på oversiden av linjen, og minuskler på undersiden av linjen.

6 TYPOGRAFI FORSVARSARENA side 6 TEKSTPLASSERING OMRÅDET Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent. STANDARDTEKST Nede i venstre hjørne. OPPSTART: 00 MÅNED 2012 FERDIGSTILLING: 00 MÅNED 2012 TEKST VENSTRESTILLES I hovedsak skal all tekst venstrestilles på skilt. Unntaket er noen trafikkskilt, forbuds- og varselskilt. BRUK AV STANDARDTEKST Standardtekst brukes nede i venstre hjørne på alle de vanlige skiltene av en viss størrelse. Teksten skrives i versaler og tekstfargen er grå: RAL STANDARDTEKST SOM STANDARD Alle skilt med sort skiltplate skal ha standardtekst med unntak av: Fasadeskilt Retnings- og veiskilt Parkerings- og trafikkskilt Plaket Byggeplasskilt FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN ENGELSK TEKST PÅ SKILT Ved bruk av engelsk tekst på skilt, skal skriftstørrelsen på engelsk tekst være noe mindre enn skriftstørrelsen på norsk tekst. Engelsk tekst har en egen gråfarge: RAL På de største skiltene plasseres denne teksten 10 cm inn fra marg. ENGELSK TEKST

7 FARGER FORSVARSARENA side 7 HOVEDFARGER I SKILTPROGRAMMET NCS S8500 N CMYK: RGB: RAL 9011 HTML: RAL 7010 CMYK: RGB: PMS 5477 HTML: RAL 7035 CMYK: RGB: PMS 421 HTML: c4caca CMYK: RGB: PMS WHITE HTML: ffffff TILLEGGSFARGER I SKILTPROGRAMMET SLIK BRUKES HOVEDFARGENE Hovedfargene for dette skiltprogrammet er sort, grå, metallisk grå og hvit. NCS S8500 N er fargen for alle skiltlplater på vanlige skilt. Løse bokstaver (fasadeskilt) har også denne fargen. I de tilfeller hvor skiltplate har en annen farge, brukes sort på skiltets tekst og dekor SØLV PMS er fargen grå metallisk som brukes på bakplater på skilt i aluminium eller stål. RAL 7035 er gråfargen som brukes på standardteksten nede til venstre på skilt. RAL 7010 er gråfargen som brukes på engelsk tekst. SLIK BRUKES TILLEGGSFARGENE PMS 109 signalgul brukes på forskjellige varsel- og forbudsskilt og skilt for skyte- og øvingsfelt. PMS 185 signalrød brukes på skilt for terrorberedskap og skilt for skyte- og øvingsfelt. PMS 293 blå brukes på noen skilt for skyte- og øvingsfelt. PMS 109 CMYK: RGB: HTML: f9d616 PMS: 186 CMYK: RGB: HTML c8102e PMS 293 CMYK: RGB: HTML: 0051ba

8 GRAFISKE DETALJER FORSVARSARENA side 8 FORSVARETS LOGO PÅ SKILT FORSVARETS NAVNETREKK PÅ SKILT FORSVARETS LOGO PÅ SKILT FORSVARETS LOGO Når man ankommer en forsvarsarena, møter man kun Forsvarets logo. Det vil si at man utenfor arenaens gjerde/avgrensing kun bruker Forsvarets logo på skilt. Da er det ikke tillatt å bruke andre Forsvars-logoer eller våpenskjold. Det gjelder også oversiktsskilt. Inne på arenaen kan man derimot bruke forskjellige våpenskjold. Når man bruker Forsvarets logo er det viktig å følge disse reglene: 1. Forsvarets logo må alltid stå øverst på en flate. Det er ikke tillatt å plassere noen elementer (tekst, grafikk, foto) over Forsvarets logo. 2. Tekst eller andre elementer skal aldri plasseres høyere enn nedre kant av kronen. FORSVARETS NAVNETREKK Man kan på flere skilt bruke Forsvaret navnetrekk uten våpenskjold. Dette er brukt på Forbud- og varselskilt og parkeringsskilt. FORSVARSBYGGS LOGO Forsvarsbyggs logo brukes kun på byggeplasskilt og -banner, plakett og ved noen tilfeller på parkeringsskilt.

9 GRAFISKE DETALJER FORSVARSARENA side 9 PIKTOGRAMMER Generelle piktogrammer BRUK AV PIKTOGRAMMER PÅ SKILT Piktogrammer vises i negativ på sort flate. Det er Forsvarets piktogrammer som skal brukes på skilt. Piktogrammene brukt i skiltprogrammet er utformet av Forsvarets mediesenter. I skiltprogrammet vises noen tilgjengelige piktogrammer. Flere varianter finnes og ved behov kan ytterligere piktogrammer produseres. Ta kontakt med Forsvarets mediesenter ved behov. Kontaktinformasjon finnes på side 4 i dette skiltprogrammet. Retningspiler

10 KVALITET FORSVARSARENA side 10 KRAV TIL KVALITET PÅ SKILT Dekor og foliering All dekor på skilt skal ha god holdbarhet og være i 3M 100 serien eller tilsvarende god kvalitet. Holdbarhet Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, både for innvendige og utvendige skilt. Det er spesielt viktig at utvendige skilt er produsert for å tåle slike forhold, også skilt plassert i værharde omgivelser. Endringer i skilt For mange av skiltene i skiltprogrammet vil det oppstå behov for endringer i innholdet. Det er viktig at skiltene produseres slik at endringer kan gjøres enkelt og kostnadseffektivt - uten at dette forringer kvaliteten i skiltet. Belysning Ved bruk av lys på skilt, skal løsningen være av kvalitet og designmessig i samsvar med skiltet. Det må gjerne vurderes å bruke LED-lys. Foto og grafikk i skilt Det er viktig at det brukes bilder som har god nok kvalitet og oppløsning når det brukes på skilt.

11 GRAFISKE DETALJER FORSVARSARENA side 11 FORSVARETS VÅPENSKJOLD 3. Tekst og andre elementer skal alltid plasseres unser nederkanten av kronen. Riktig: Feil: KYSTESKADREN KYSTESKADREN BRUK AV VÅPENSKJOLD PÅ SKILT Det anbefales å ikke bruke våpenskjold på skilt. Alle skilt i skiltprogrammet kan brukes uten våpenskjold. Dersom man velger å bruke våpenskjold, gjelder følgende regler: 1. Våpenskjold brukes kun på skilt som ar plassert inne på forsvarsarenaen (innenfor port, gjerde eller annen avgrensning). 2. Våpenskjoldet skal plasseres til venstre for annet innhold. 3. Tekst eller andre elementer skal aldri plasseres høyere enn nedre kant av våpenskjoldets krone. 4. På fasadeskilt skal våpenskjold alltid være i sort-hvit. 5. Dersom våpenskjold skal plasseres over hverandre må det være en skillelinje mellom våpenskjoldene. 4. På fasadeskilt skal våpenskjold alltid være i sort-hvit. JØRSTADMOEN 5. Dersom våpenskjold skal plasseres over hverandre, må man ha skillelinje mellom NAVN PÅ våpenskjoldene, FORSVARETS AVDELING slik: NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING FORSVARSBYGG

12 INNGANGSKILT/ VELKOMMEN SKILT Skilttype 1A FORSVARSARENA side cm eller 5% 10 cm eller 5% 35 cm eller 17% HOVEDSKILTET SOM MØTER BESØKENDE VED INNGANGSPARTIET Her vises alltid navn på forsvarsarenaen, sammen med Forsvarets logo. 10 cm eller 5% PLASSERING: Direkte på bakken nær inngangspartiet/vakta, på utsiden av leiren. NB! Det skal ikke være noe mellomrom/luft mellom skiltets bunn og bakken. Minimumsavstand til tekst 24 cm eller 12% Velkommen til JØRSTADMOEN 10 cm eller 5% FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN 10 cm eller 5% 14 cm eller 7% Forslag til mål: B200 x H200 cm eller mindre. Bakplater: Alternativ 1: Lakkerte aluminiumsplater. Alternativ 2: 2 mm rustfritt stål. Rammeverk: Lakkert aluminium eller rustfritt stål. Fotplate: Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert på betongkloss/ fundament frostfritt. Skiltplate: Pulverlakkert aluminiumsplate med overflate i matt sort: Mål: B170 x 155H cm. Dekor: Farge: Hvit matt. Grå standardtekst nede til venstre. Forsvarets logo i fullfarge. Bolter: Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter. Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium, sortlakkert. Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og tilpasset skiltets øvrige design.

13 FRITTSTÅENDE SKILT SPESIFIKASJONER FORSVARSARENA side 13 SKILTPLATE BAKPLATE RAMMEVERK BELYSNING Viktige uteskilt skal belyses dersom annen belysning i området rundt skiltet, ikke er tilstrekkelig. Belysning kan plasseres i overkant av skiltet. Valg av belysning kan vurderes ut fra det enkelte skilt, skiltets plassering og i samråd med skilt leverandør. FOT Rammeverk: Mål 60 x 60 cm. Bakplater: Plater på hver side av rammen. Enten aluminiumsplater eller rustfrie stålplater på hver side. Skiltplater: Skiltplaten skal være montert med ca 20 mm distanse til bakplate. Glass/akryl. Fot Frittstående skilt festes med fotplate i en betongkloss som plasseres frostfritt under bakkenivå. Egnet fyllmasse legges over fotplaten og helt inntil skiltet, slik at fotplaten ikke blir synlig. Dekor: Dekor i 3M 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Bolter: Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Boltene plasseres på den ikkefolierte delen av glasset.

14 FRITTSTÅENDE SKILT SPESIFIKASJONER FORSVARSARENA side 14 Ytre felt på glassplate/skiltplate uten dekor: 5 cm Øvre del av synlig bakplate: Ca 25 cm MÅL Med unntak av inngangskilt til arenaen, så anbefales følgende mål på denne type frittstående skilt: B120 x H220 cm. JØRSTADMOEN ADMINISTRASJON UNDERVISNINGSBYGG 1 OG 2 (U1 OG U2) POSTMOTTAK, ARKIVTJENESTEN VARELEVERING KJØKKEN GJESTEPARKERING Skiltplate i front: Ca 155 cm Total skilthøyde: 220 cm DEPOT OG VARELEVERING BILVERKSTED GYMSAL SKYTEBANE LANDVERNSALEN Høyde på dekorområde: Ca 145 cm FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Bredde på dekorområde ca 100 cm Bredde skiltplate/glassplate ca 110 cm Nedre del av synlig bakplate: Minimum 40 cm Total skiltbredde: 120 cm

15 OMRÅDESKILT/OVERSIKTSKILT Skilttype 2A FORSVARSARENA side cm 5 cm Øvre del av synlig bakplate: Ca 30 cm OVERSIKTSSKILTET SKAL VISE HVA OG HVEM SOM FINNES HVOR Her følger flere alternativer for hvordan dette kan løses. Ytre felt på glassplate/skiltplate uten dekor: 5 cm Total skilthøyde: 220 cm JØRSTADMOEN 17 FK KKIS 47 FK KKIS - Arkivtjenesten - Stabsavdeling 25 FK KKIS 49 FK KKIS - Felles sambandsskvadron - Baseskavdronen - Forsvarets ingeniørhøgskole - Landoperativ sambandsskvadron 50 FSAN - Taktisk datalink - Sykestue 26 INI OPS 51 FORSVARSBYGG - Avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur 52 KJØKKEN, SPISESAL OG SALONG - Operasjonsstøtte østerdalen KAPELL 58 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON 34 FORSVARTES - Depot LOGISTIKKORGANISASJON - Landkapasitet/integrasjon 61 HÆREN, OPERASJONSSTØTTE - Bilverksted 39 FK KKIS - CIS TG 94 GYMSAL Skiltplate i front: Ca 155 cm Høyde på dekor område: Ca 145 cm KART Skilt med kart har et enkelt stilisert kart i grånyanser som vist i dette eksempelet. Farget kart skal ikke brukes. Taktile kart må gjerne brukes. PLASSERING Direkte på bakken på innsiden av forsvarsarenaen, nær inngangspartiet eller andre steder etter behov. 46 LANDVERNSALEN 97 Sjef INI og INI-stab FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Nedre del av synlig bakplate: Minimum 30 cm Total skiltbredde: 120 cm Forslag til mål: B120 x H220 cm. Bakplater: Lakkerte aluminiumsplater eller plater i rustfritt stål. Rammeverk: Lakkert aluminium eller rustfritt stål. Bakkemontering/fotplate/ fundament: Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert på betongkloss/ fundament frostfritt. Skiltplate: Vanlig herdet glass eller akrylplate. Mål: B110 x H variabel. Foliert i sort på bakside, som stopper 5 cm innenfor glassets ytre kant. Dekor: Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Hovedtekst: Hvit matt. Grå standardtekst nede til venstre. NB! Løsningen må være slik at det er mulig å legge til eller endre dekorelementer i senere tid. Bolter: Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Boltene plasseres på den ikkefolierte delen av glasset. Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og tilpasset skiltets øvrige design.

16 OMRÅDESKILT/OVERSIKTSKILT UTEN KART Skilttype 2C/D FORSVARSARENA side 16 JØRSTADMOEN JØRSTADMOEN NAVN PÅ FORSVARETS NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING AVDELING Eventuell tilleggsinformasjon Eventuell tilleggsinformasjon NAVN PÅ FORSVARETS NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING AVDELING Eventuell tilleggsinformasjon Eventuell tilleggsinformasjon FORSVARETS FORSVARETS SANITET SANITET NAVN PÅ FORSVARETS NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING AVDELING FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG 10 cm inn til marg Min. 15 cm til første tekst JØRSTADMOEN JØRSTADMOEN NAVN PÅ FORSVARETS NAVN AVDELING PÅ FORSVARETS AVDELING NAVN PÅ FORSVARETS NAVN AVDELING PÅ FORSVARETS AVDELING NAVN PÅ FORSVARETS NAVN AVDELING PÅ FORSVARETS AVDELING 5 cm OVERSIKTSSKILTET SKAL VISE HVEM SOM INNE I LEIREN Her følger flere alternativer for hvordan dette kan løses. Skiltene kan brukes med og uten våpenskjold. VIKTIG: Ved bruk av våpenskjold over hverandre, må skillelinjer benyttes. Dersom skiltet plasseres utenfor leiren/porten skal ikke lokale våpenskjold benyttes. Kun Forsvarets logo, øverst til venstre. PLASSERING OG BRUK AV LOGO Direkte på bakken på innsiden av forsvarsarenaen, nær inngangspartiet. Dersom disse skilttypene plasseres utenfor leiren skal kun Forsvarets logo benyttes (ingen våpenskjold). FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG FORVALTER FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Skilttype 2C 10 cm inn til standard tekst/marg I underkant min. 10 avstand til tekst. FORSVARETS SANITETFORSVARETS SANITET FORSVARSBYGG FORVALTER FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Skilttype 2D, mindre og enklere versjon SKILTTYPE 2C: Som skilttype 2A, på side 15. MINDRE VERSJON SKILTTYPE 2D: Forslag til mål: B80x H180 cm. Bakplate festes direkte mot skiltplate. Her vises forslag med våpenskjold og skillelinjer. Skiltet kan brukes uten våpenskjold. Skiltplate: Lakkert aluminiumsplate i matt sort. Dekor: Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Fullfarge på logo/merker. Tekst hvit matt. Grå undertekst nede til venstre. Montering: Solid og egnet montering i bakken.

17 OMRÅDESKILT/OVERSIKTSKILT MED PILER Skilttype 3A FORSVARSARENA side 17 PLASSERING På innsiden av forsvarsarenaen, nær inngangspartiet, eller etter behov. ARENANAVN - en Forsvarsarena HOVEDINNGANG GJESTEPARKERING MESSEBYGG ADMINISTRASJON KAPELLET FORSVARSBYGG KONTOR FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN SKILTTYPE 2C: Som skilttype 2A, på side 15.

18 OMRÅDESKILT/OVERSIKTSKILT STORE Skilttype 3B FORSVARSARENA side 18 PLASSERING På innsiden av forsvarsarenaen, nær inngangspartiet, eller etter behov. HAAKONSVERN A ADMINISTRASJONSBYGG OG HOVEDPORT B BRIGGEN BEFALSFORLEGNING C VELFERD, KANTINE, FRISØR D TRANSPORT OG FORSYNINGSLAGRE (FLO) E POSTKONTOR F PRESTEKONTOR OG SANITET G SJALUPPEN H KASERNE ØST, VEST OG HVITE ØRN I IDRETTSANLEGG J KIRKE K HOVEDKAI MED VERKSTEDER L BASEOMRÅDE O B N W M F C S K L P X D G R J H A I Q V T U M SIKKERHETSSENTERET (SSS) N MINEVÅPENDETS TRENINGSSENTER O UNDERVANNSBÅRKAI OG DYKKESENTER P SKYTEBANE Q MTB-HAVN R KNM TORDENSKJOLD S FREGATTEN BEFALSFORLEGNING T KYSTVAKTHAVN U BOGØYTOPPEN/ MTB-TRENINGSSENTER V LAGER W KORVETTEN (MARINESTABEN) X KYSTVAKTENS KOPETANSESENTER OG FELLESPARKERING (SHH) FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Forslag til mål: Bakplate: B250 x H220 cm Skiltplate: B230 x H165 eller variabel. Øvrig teknisk beskrivelse som skilttype 2A, på side 15.

19 FASADESKILT STORE Skilttype 4A FORSVARSARENA side SYKESTUA Art.nr.ÊG-FVB-4A J rstadmoen 1Êstk.ÊSkilttypeÊ4AÊ-ÊStoreÊfasadebokstaver 1:10 Skilttype 4A vist med to informasjonslinjer: HÊ400Êmm LÊcaÊ6030Êmm UndertekstÊvenstrestiltÊunderÊavdelingsnavn strê75%êavêhovedtekst FRITTSTÅENDE BOKSTAVER MONTERT PÅ FASADE: Denne skilttypen brukes på større bygg, og viktige bygg som bør profileres godt. Mindre fasadeskilt på hushjørner kan brukes i tillegg. BRUK AV NAVN OG NUMMER Det foreslås at navn på bygningen vises sammen med inventarnummer på bygningen. Når inventarnummer brukes, og skal det stå foran navnet på bygningen. Tallet 0 fremst i inventar nummeret skal ikke vises i skiltingen. Unntak: Bygningen kan skiltes med inventarnummer alene, eller navnet alene. F.eks. hvis man av sikkerhetshensyn ikke vil oppgi navn eller nummer på bygningen. FARGEBRUK Store fasadeskilt skal i hovedsak være i matt sort. I tilfeller der sorte bokstaver gir dårlig lesbarhet fordi fasaden er for mørk, skal man bruke metallfargede bokstaver i lakkert aluminium eller rustfritt stål. UtfresteÊbokstaverÊlakkertÊsortÊNCSÊS8500ÊNÊmatt Inventarnummer skal settes foran navnet. 400ÊmmÊ(totalÊlengdeÊcaÊ6030Êmm),ÊfontÊMyriadÊSemibold Dersom tallet 0 er fremste siffer, skal dette ikke monteresêmedêavstandstykkerê20êmm tas med. Tilskjærte bokstaver lakkert i matt sort farge. Alternativ 1: Ca 3 mm aluminium Alternativ 2: Ca 3 mm rustfritt stål Montering: Monteres med avstand fra vegg, minimum 20 mm. Font: Her brukes Myriad Pro Semibold I tilfeller der sorte bokstaver gir dårlig lesbarhet fordi fasaden er for mørk, skal man bruke metallfargede bokstaver i lakkert i aluminium eller rustfritt stål. Belysning bør også vurderes.

20 FASADESKILT STORE SPESIFIKASJONER Skilttype 4A/B FORSVARSARENA side 20 KM ÊStoreÊfasadebokstaverÊmÊVŒpenskjold 82 mm 275 mm 400 mm LÊcaÊ3700Êmm Dersom man bruker våpenskjold i store fasadeskilt, skal våpenskjold plasseres slik: 400 mm LESBAR BOKSTAVSTØRRELSE NB! Bokstavstørrelsen er anbefalt størrelse. Man må tilpasse bokstavstørrelsen til det enkelte bygg og størrelsen på området hvor skiltet skal stå. ALTERNATIV MED AVDELINGSNAVN OG VÅPENSKJOLD: Våpenskjold kan brukes sammen med avdelingsnavn. Ikke sammen med bygningsnavn og inventarnummer. Våpenskjold plasseres på venstre side, og skal brukes i sort-hvit versjon på fasader. GENERELT OM BRUK AV VÅPENSKJOLD Riktig plassering av tekst og andre elementer i forhold til våpenskjoldet er spesielt viktig. Tekst eller andre elementer skal aldri stå over underkanten av kronen i et våpenskjold. Generelt skal det ikke plasseres noe over et våpenskjold. Våpenskjoldet skal plasseres til venstre for annet innhold. SKILTTYPE 4B: ÊmmÊsyrefastÊstŒl eêcaê3700êmm) ld,êmonteresêmedêavstandêmin.ê20êmm KYSTESKADREN HÆRSTABEN FONT Myriad Pro Semibold Kun én linje: På store fasadeskilt skal det aldri legges inn flere linjer med informasjon når man har store fasadeskilt. RIKTIG: FEIL: KYSTESKADREN KYSTESKADREN

21 ALTERNATIVE STORE FASADESKILT Skilttype 4D FORSVARSARENA side 21 Skilttype 4D: FASADESKILT FOLIERING PÅ GLASSFLATER Her vises enklere fasadeskilting på glassflater. Markering av byggets navn eller funksjon og inventarnummer med foliering på glassflater. 105 MESSEBYGG Dekor: Farge: Matt hvit, sort eller metallisk grå. Valg av farge styres etter hva som gir best lesbarhet.

22 OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG Skilttype 5A/B FORSVARSARENA side 22 UTEN VÅPENSKJOLD Eksempel på plassering og størrelse kun én aktør per skilt. Marg 3 cm eller 7,5% på begge sider Skilttype 5A MED VÅPENSKJOLD Eksempel på plassering og størrelse av våpenskjold. Skilttype 5B SKILTING AV INNGANGSPARTIER Spesifisering av hvilken aktør/hvilken avdeling som finnes i bygningen. Flere skilt kan settes opp for flere aktører, eller flere aktører kan påføres samme skilt. Eksempel på løsning for flere aktører finnes på neste side. PLASSERING Monteres på bygningens vegg, nær inngangspartiet, der det skal spesifiseres hvem som finnes inne i bygningen. FORSVARETS SANITET FORSVARETS SANITET Utdanning og krigskirurgi Skille mellom tekst/linje: Minimum 1 cm eller 2,5% FORMAT Skiltet skal i utgangspunktet være kvadratisk. Dersom det ikke er plass på bygget kan formatet endres, men øvrig utforming skal følges, og standardtekst skal med. Marg til standardtekst 2 cm eller 5% FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Undertekst bredde: 16 cm eller 40% 2 cm eller 5% til undertekst Forslag til mål: B40 x H40 cm. Bakplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiums plate begge i 3 mm i matt sort. Skiltplate: Skiltplate i herdet glass. (Må være mulig å legge til eller endre dekorelementer i ettertid. ) Dekor: Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Hovedtekst/linjer: Matt hvit. Grå standardtekst nede til venstre. Fullfarge våpenskjold. Bolter: Sortlakkerte bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter. Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium.

23 OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG Skilttype 5C/D FORSVARSARENA side 23 Marg ned 16 cm eller 16% Spesifisering av hvor aktørene befinner seg i bygningen. Her med flere aktører påført samme skilt. Marg 4 cm eller 10% på begge sider FORSVARETS SANITET - administrasjon 1. etg FORSVARETS SANITET - administrasjon 1.etg MED VÅPENSKJOLD Våpenskjold kan brukes med farge eller i sort-hvit. Ved bruk av flere våpenskjold over hverandre må det være en skillelinje imellom. Marg til standardtekst 2 cm eller 5% SJØFORSVARET 2. etg - lege /tannlege 2. etg - sykestue 3. etg FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN 3. etg FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN SJØFORSVARET - administrasjon 1.etg FORSVARSBYGG Høyre marg 4 cm eller 10% RIKTIG BRUK AV VÅPENSKJOLD For å sikre riktig bruk av våpenskjold skal skilt godkjennes av Forsvarets Mediesenter (FMS) før skilt settes i produksjon. HeraldikerJan Eide ved FMS er kontaktperson for dette: PLASSERING Monteres på bygningens vegg, nær inngangspartiet. Skilttype 5C Skilttype 5D 2 cm eller 5% Forslag til mål: B40 x H40 cm eller større. Øvrige tekniske detaljer som for skilttype 5A, se side 22.

24 SPESIELLE SKILT Skilttype 5A FORSVARSARENA side 24 Marg 2,5 cm eller 6% på begge sider FORSVARSBYGG Snekkerverksted FORSVARSBYGG VVS og elektro SKILT FOR VARIERT BRUK Innhold defineres etter behov. PLASSERING Plasseres utvendig og innvendig etter behov. VERSALER OG MINUSKLER Tekst over linjer skrives i store bokstaver. Tekst under linjer skrives i små bokstaver. FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN 2 cm eller 5% Forslag til mål: B40 x H40 cm. Øvrige tekniske detaljer som for skilttype 5A, se side 22.

25 MINDRE FASADESKILT Skilttype 6A/B FORSVARSARENA side 25 Det skal i vanlige tilfeller løses på denne måten. Slik: Venstre marg 4,5 cm 106 KONTORBYGG SPESIFISERING AV INNGANGER I SAMME BYGG Slik kan man markere flere innganger (A, B, C) Her vises inngang A og inventarnummer, i et noe større format: Venstre marg 4,5 cm Space 2 cm Øvre marg 2 cm Skilttype 6A Øvre marg 2 cm A 106 Skilttype 6B 15 cm 15 cm 20 cm Eksempelet viser plassering på begge sider av et hjørne: BYGNINGSNAVN OG INVENTARNUMMER PÅ BYGG På de bygg som ikke har store fasadeskilt, markeres navn og inventarnummer på denne måten. Denne skilttypen kan også brukes i tillegg til store fasadeskilt for bedre synlighet. PLASSERING På bygninger som skal spesifiseres med navn/nummer. Monteres høyt oppe på bygningens vegg. BRUK AV NAVN OG NUMMER Navn på bygningen skal vises sammen med inventarnummer på bygningen. Inventarnummer skal helst være med, og skal stå foran navnet på bygningen. Tallet 0 fremst i inventarnummeret skal ikke vises i skiltingen. VENSTRESTILT TEKST Tekst på disse skilttypene skal ha venstrestilt tekst. Eksempelmål: Variabel bredde x H20(6A) /H15 (6B) cm. Egnet størrelse vurderes per bygg for best mulig lesbarhet. Skiltplate/bakplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate begge i 3 mm i matt sort. Dekor: Hovedtekst i matt hvit. Hvit refleks kan vurderes. Montering: Egnet montering for denne type skilt.

26 FORMAT: 50x70 GATEBUKK FOR VARIERT Skilttype INFORMASJON 7A 4 stk. tosidige gatebukker (metallisk/grå) STOP Vent på tegn Wait for signal God tur! FORSVARSARENA side 26 Venstre marg min. 7 cm Høyre marg min. 7 cm FOTOUTSTILLING JULI I KRUTTHUSET Kjøretøykontroll Vehicle control STOP Om 20 meter Vent på tegn Wait for signal Show ID card Bruk parklys Show i ID mørket card Use parkinglights when dark Bruk parklys i mørket Use parkinglights when dark Galleri Winther Glasshytta Steinbrakka Show ID card Kjør forsiktig! God tur! Bruk parklys i mørket Use parkinglights when dark Please drive carefully! 1. etg 2. etg FORMAT: 50x70 Gatebukk for variert informasjon. PLASSERING Etter behov, innvendig eller utvendig. FORMAT: 50x70 VÅPENSKJOLD Det er i dette tilfellet tillatt å midtstille våpen over tekst. LUNSJ Designjern Kjøretøykontroll 3. etg Vehicle control Om 20 meter Kjør forsiktig! Please drive carefully! 4 cm FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Nedre marg 4 cm FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Kjøretøykontroll Vehicle control Om 20 meter Show ID card Bruk parklys i mørket Use parkinglights when dark Kjør forsiktig! Please drive carefully! Gatebukk i grå metallisk farge. Plakat: Mål B50 x H70. Bakgrunnsfarge sort. Tekst: Hvit. Grå undertekst nede til venstre. Show ID card Bruk parklys i mørket Use parkinglights when dark Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.

27 2) (Pos 2). skilttype 1 stk. 8A skilttype (kun et skilt, 8A (kun ikke stolpe) et skilt, - ikke Retningskilt stolpe) - Retningskilt hansvern Karljohansvern Festning Festning RETNINGSSKILT/VEISKILT GANGVEI Skilttype 8A/B ingsarena Festningsarena type 8A m/pictogram: type 8A m/pictogram: lpe) - Retningskilt rverkskilt str. - Sort 700 x hærverkskilt 150mm str. 700 x 150mm fast størrelse Skilttype (beholde på skilt, tilpasse fast 8A størrelse innhold på hvis skilt, vanskelig tilpasse innhold å bruke mal hvis for vanskelig innhold) å bruke mal for innhold) kst Garamond Kun - Norsk Regular et skilt, tekst 40 mm, Garamond ikke hvit stolpe. matt Regular 40 mm, hvit matt tekst skal ha hvit - Engelsk matt farge tekst skal (ikke ha grå), hvit Garamond matt farge Regular (ikke grå), 25 mm Garamond Regular 25 mm marg mal for innhold) 30 mm fra - Venstremarg festet 30 mm fra festet mm m 110 x 110 mm - Pictogram 110 x 110 mm pictogram per 3cm - Maks skilt inn fra to pictogram per skilt stolpe til motiv Tekstgrense Tosidig Tosidig Tosidig CAFEEN Garasjetorget Garasjetorget (Pos 1) 2 stk. skilttype 8B (a m/stolpe Fast bredde og TO tosidige 70 cm skilt + fundament) Retningskilt - Karljohansvern Festning 1,5 cm marg over og under piktogramlinje Festningsarena type 8B u/pictogram: - Sort hærverkskilt str. 700 x 150mm (beholde fast størrelse på skilt, tilpasse innhold hvis vanskelig å bruke mal for innhold) - Norsk tekst Garamond Regular 40 mm, hvit matt - Engelsk tekst skal ha hvit matt farge (ikke grå), Garamond Regular 25 mm Skilttype - Venstremarg 30 mm 8B: fra festet Her skal stolpe være inkludert i skiltet. MARINEMUSEET Marinemuseet Navy NAVY Museum MUSEUM MESSEBYGG Preus museum Tosidig MARINEMUSEET Marinemuseet NAVY Navy Museum MUSEUM CAFEEN Preus museum Fast høyde 15 cm Mål ytterkant Garasjetorget piktogram Garasjetorget CAFEEN 12 x 12 cm (Pos 2) 1 stk. skilttype 8A (kun et skilt, ikke stolpe) - Retningskilt Karljohansvern Festning Festningsarena type 8A m/pictogram: - Sort hærverkskilt str. 700 x 150mm (beholde fast størrelse på skilt, tilpasse innhold hvis vanskelig å bruke mal for innhold) - Norsk tekst Garamond Regular 40 mm, hvit matt - Engelsk tekst skal ha hvit matt farge (ikke grå), Garamond Regular 25 mm - Venstremarg 30 mm fra festet 3cm inn fra - Pictogram 110 x 110 mm - Maks to pictogram per skilt stolpe til motiv Tosidig Garasjetorget MESSEBYGG 1,5 cm marg over og under piktogramlinje Tekst midtstilt i høyden CAFEEN Garasjetorget FORSVARSARENA side 27 VEISKILT Enkle veiskilt som viser retningen for fotgjengere. Disse kan ikke erstatte offisielle veiskilt, men brukes i andre sammenheng som f.eks. gangvei, sykkelvei og andre egnede steder. PIKTOGRAM De piktogrammer som brukes skal være fra Forsvarets visuelle profil, eller etter Norsk Standard (NS). ANTALL PIKTOGRAM Antall piktogram bør begrenses til 2 piktogram per skiltplate, dersom tekstlengden gir plass til dette. PLASSERING Etter behov. Tosidig Marinemuseet Navy Museum Mål skiltplate: Bredde: 70 cm. Preus museum Høyde 15 cm. Marinemuseet Navy Museum Dekor/refleks: Preus museum Norsk tekst og piktogrammer i hvit. Engelsk tekst i grå. Det kan vurderes bruk av hvit refleks på tekst og piktogrammer. Skiltplate/bakplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiums plate begge i 3 mm i matt sort. Stolpe: Lakkert matt sort. Krav til skiltet: Skiltplatene må monteres i en høyde som ikke hindrer ferdsel for fotgjengere. Kvalitet: Dette skiltet skal ha hærværksprofil, som gjør at det tåler ekstra belastninger.

28 VEIVISER/GATE- ELLER VEINAVNSKILT Skilttype 9A/B FORSVARSARENA side 28 Skilttype 9A Teknisk lager Marg ut fra ytterkant til tekst 4 cm Tekst midtstilt i høyden Teksthøyde 5 7 cm VEIVISER For bruk ved trafikkert vei. Veiviserskilt har hvit refleks-bakgrunn og sort tekst. VEIVISERSKILT PÅ STOLPE Her skal stolpe være inkludert i skiltet. Bruk av stolpe ved behov for mange retningsskilt. Stolpe i sort. 10 cm Tekstgrense ca. 13 cm Sykestua Teknisk lager Space 4 cm 0,2 0,2 Sykestua Marg ut fra ytterkant til tekst 4 cm Tekstgrense ca. 13 cm PLASSERING Etter behov. Vakta Skilttype 9B Mål på skiltplate: Bredde: 70 cm eller variabel etter tekstlengde. Høyde 15 cm. Refleks-bakgrunn: For veivisere og gate/veinavnskilt er det spesielt viktig at det er refleksbakgrunn på skiltet. Skiltplate: Hvit, og helst refleks. Dekor: Matt sort. Stolpe: Lakkert matt sort.

29 VEIVISER/GATE- ELLER VEINAVNSKILT Skilttype 9C/D FORSVARSARENA side 29 Skilttype 9C Skilttype 9D GATE- OG VEINANVSKILT Gate og veinavnskilt har hvit refleks-bakgrunn og sort tekst. Dokkgata Sort ytterkant 1 cm Tekst midtstilt i høyde og bredde Teksthøyde 5 7 cm Hovedveien VEINAVNSKILT PÅ STOLPE (SKILTTYPE 9D) Her skal stolpe være inkludert i skiltet. PLASSERING Etter behov. Mål på skiltplate: Bredde variabel etter tekstlengde. Høyde 15 cm. Refleks-bakgrunn: For veivisere og gate/veinavnskilt er det spesielt viktig at det er refleksbakgrunn på skiltet. Skiltplate: Hvit, og helst refleks. Dekor: Matt sort. Stolpe: Lakkert matt sort.

30 VARSELSKILT Skilttype 10A/B/C (pos 1) VEIARBEID PÅGÅR! Art.nr. P-FVB-10C Forsvarsarena - Haakonsvern 2 stk. Skilttype 10C - Varselskilt (pos 1) Art.nr. P-FVB-10C Forsvarsarena - Haakonsvern 2 stk. Skilttype 10C - Varselskilt Skilttype 10C Alum. plate str. 600 x 600 mm lakkert sort NCS S8500 N (matt) eller foliert (3M) 4 hull FORSVARSARENA side 30 SKILT ETTER BRANSJESTANDARD Det leveres et stort spekter av skilt for brann og rømning, sikkerhet, varsling, fare, påbud, forbud, rørmerking, avsperring, m.m. som må følge bransjestandard. Alum. plate str. 600 x 600 mm lakkert sort NCS S8500 N (matt) eller foliert (3M) 4 hull PLASSERING Etter behov. Dekor i hvit reflex-folie Dekor i hvit reflex-folie Art.nr. P-FVB-10B Krigsskolen KJØR VARSOMT! 4 Skilttype stk. skilttype 10A 10B - Varslingskilt SE OPP FOR TRUCK ARBEID PÅGÅR SE OPP FOR TRUCK ARBEID PÅGÅR SE OPP FOR TRUCK SE OPP FOR TRUCK ARBEID PÅGÅR ARBEID PÅGÅR Skilttype 10B MILITÆRT OMRÅDE - Gul lakkert eller foliert alum. plate - str x 700 mm - Dekor i sort blank folie VARSELSKILT 10A Eksempelmål: B50 x H50 cm. Skiltplate: Foliert aluminiumsplate i sort matt. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Krigsskolen Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt. (pos 1) Art.nr. P-FVB-10C Rustad 2 stk. Skilttype 10C - Varselskilt Bygg: Varmesentral, ved inngangsdør MILITÆR ØVELSESSKILT 10B Eksempelmål: B70 x H50 cm. Skiltplate: Foliert aluminiumsplate i gul refleks eller signalgul Tekst: Sort. SE OPP FOR TAKRAS DANGER! (pos 1) Art.nr. P-FVB-10C Rustad 2 stk. Skilttype 10C - Varselskilt Bygg: Varmesentral, ved inngangsdør Alum. plate str. 600 x 600 mm lakkert sort NCS S8500 N (matt) eller foliert (3M) Dekor i hvit reflex-folie SE OPP FOR TAKRAS DANGER! På engelske tekster skal det brukes Grå RAL 7004 Alum. plate str. 600 x 600 mm lakkert sort NCS S8500 N (matt) eller foliert (3M) (pos 36) Art.nr. P-FVB-450x300 Setermoen 2 stk. Skilttype 10C bransjestandard - Varselskilt Bygg: Varmesentral Dekor i hvit reflex-folie På engelske tekster skal det brukes Grå RAL 7004 FALLHØYDE 4,5 METER (pos 36) Art.nr. P-FVB-450x300 Setermoen 2 stk. Skilttype 10C bransjestandard - Varselskilt Bygg: Varmesentral Alum. plate folieres gul Sort dekor FALLHØYDE 4,5 METER Alum. plate folieres gu Sort dekor

31 PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT Skilttype 10D/E/F 1150 mm SONE 500 mm 700 mm 1150 mm 700 mm 500 mm 500 mm (09-15) Mot avgift mm mm mm mm 500 mm Parkering Parkering forbudt over 24 timer 550 mm 700 mm (pos 1) Art.nr. P-FVB-10D Jørstadmoen 2 stk. Skilttype 10D - Parkeringsskilt (leveres m/sorlakkert stolpe 2,8 m + festeklammer) PLASSERING Etter behov. Alum. plate str. 600 x 1000 mm lakkert sort NCS S8500 N (matt) eller foliert (3M) FORSVARSARENA side 31 (pos 1) Art.nr. P-FVB-10D Jørstadmoen 3 stk. Skilttype 10D - Parkeringsskilt (leveres m/sorlakkert stolpe 2,8 PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT PÅ PRIVAT EIENDOM På privat eiendom skal veiskilt være sorte med hvit tekst. Dekor i hvit reflex-folie Vegvesenets skilter kan ikke brukes. Alum. plat lakkert so eller folier Dekor i h Parkering forbudt Parkering tillatt på anviste plasser med gyldig oblat. Området håndheves etter privatrettslige regler. Overtredelse kan medføre gebyr og evt. borttauing for førerens regning og risiko. Skilttype 10E Yttermarg begge sider 4 cm Parkering besøkende fritidsmesse modellkammer Parkering beboere Besøkende fritidsmesse og modellkammer Skilttype 10D Aksellastgrense 3 tonn Innkjøring forbudt Parkering forbudt Fartsdumper Skilttype 10F PARKERINGSSKILT 10D Eksempelmål: B50 x H90 cm. Skiltplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt. Stolpe: Lakkert matt sort. SKILTTYPE 10E/F Eksempelmål: B50 x H50 cm. Skiltplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt. Stolpe: Lakkert matt sort. (pos 3) Art.nr. P-FVB Jørstadmoen 4 stk. Parkeringsskilt str. 150 x 150 mm, 2 hull for feste på vegg

32 1150 mm SKILT FOR LADESTASJON TIL ELBIL et plt :04:30 Scale: 1:9.69 Height: Length: mm 500 mm 1150 mm 700 mm 700 mm 500 mm 700 mm tjenestebil et plt :04:30 Scale: 1:9.69 Height: Length: mm 700 mm 1150 mm 500 mm 700 mm SU mm 500 mm (09-15) Mot avgift 500 mm 550 mm PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT Skilttype 10G/10H Scale: 1:9.69 Height: mm 500 mm Skilttype 10G mm Length: mm 700 mm 700 mm 500 mm Reservert for tjenestebil (09-15) Mot avgift SU mm 700 mm 550 mm 700 mm DIVERSE PARKERINGSSKILTSKILT RESERVERT SONE Reservert for tjenestebil: Transporter SU47850 Skilttype 10H-1 (pos 1) Art.nr. P-FVB-10D Jørstadmoen 2 stk. Skilttype 10D - Parkeringsskilt (leveres m/sorlakkert stolpe 2,8 m + festeklammer) Parkering 1 stk. alum skilt str. 500 x 500 mm, 4 hull besøkende fritidsmesse modellkammer PARKERING SJEF ROS Alum. plate str. 600 x 1000 mm lakkert sort NCS S8500 N (matt) eller foliert (3M) Dekor i hvit reflex-folie FORSVARSARENA side 32 SKILTTYPE 10G SAMMEN MED PARKERINGSSKILT Forsvarets navnetrekk brukes ved behov. Ved plassering av Forsvarets navnetrekk nederst på skiltet kan ikke (pos 1) Art.nr. P-FVB-10D Jørstadmoen 3 stk. Skilttype 10D - Parkeringsskilt (leveres m/sorlakkert stolpe 2,8 m + festeklammer) våpenskjold brukes. Besøkende fritidsmesse og modellkammer Alum. plate str. 600 x 1000 mm lakkert sort NCS S8500 N (matt) eller foliert (3M) SKILTTYPE 10G SAMMEN MED TILLEGGSINFO Dekor i hvit reflex-folie Her kan du definere den informasjon du vil vise, som tid, antall plasser eller annet. Parkering Eksempel på breddemål: 50 cm. beboere et plt :04:30 Scale: 1:9.69 Height: Length: mm 500 mm 500 mm 700 mm 1150 mm 700 mm 500 mm 500 mm 700 mm 700 mm 700 mm 500 mm Reservert for (09-15) Mot avgift \\SATURN\Jobs\Skilt\Kunder\F\Forsvaret\Forsvaret plt :04:30 Scale: 1:9.69 Height: Length: mm 500 mm ret plt tjenestebil Eksempelmål 07:04:30 per skiltdel: Scale: 1:9.69Skiltplate: Height: Lakkert Length: mm B50 x H50 cm eller variabel 500 mm SU47850 aluminiums 500 mm plate eller foliert høyde. 500 mm 500 mm aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt. (09-15) Mot avgift Stolpe: Lakkert matt sort mm 550 mm 500 mm 700 mm 700 mm 2 plasser tjenestebil 3 timer SV mm Skilttype 10G-2 Skilttype 10G mm Reservert for 550 mm 550 mm 700 mm 550 mm RESERVERT SONE Reservert for tjenestebil: Skilttype 10H-2 Transporter SU47850 Skilttype 10H-3 2 stk. tosidige 3mm alum. skilt (pos 3) Art.nr. P-FVB Jørstadmoen 4 stk. Parkeringsskilt str. 150 x 150 mm, 2 hull for feste på vegg Side 1 PARKERING 1. TJENESTEBILER/VEDLIKEHOLD 2. TJENESTEBILER/VEDLIKEHOLD Skilttype 10H-4 3. FLO/MARKAP 4. NK FLO/VEDLIKEHOLD 5. SJEF FLO/MARKAP KV & MJV 6. SJEF FLO/VEDLIKEHOLD 7. HC 8. HC Side 2 PARKERING 1. TJENESTEBILER/VEDLIKEHOLD 2. TJENESTEBILER/VEDLIKEHOLD 3. FLO/MARKAP 4. NK FLO/VEDLIKEHOLD 5. SJEF FLO/MARKAP KV & MJV 6. SJEF FLO/VEDLIKEHOLD 7. HC 8. HC mm 700 mm

33 RØYKING FORBUDT SKILT Skilttype 34 A/B FORSVARSARENA side 33 SKILT ETTER NY LOV AV 1. JULI 2014 I følge ny lov av 1. juli 2014 er det ikke lov å røyke ved inngangspartiene til offentlige bygg. Derfor skal alle inngangspartier til offentlige bygg skiltes med røyking forbudt skilt. RØYKFRITT INNGANGSPARTI LOV AV 1. JULI 2014 RØYKING FORBUDT Den nye loven sier: Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. PLASSERING Ved inngangspartiet av offentlige bygg, og andre omdråder som skal være røykfrie. Skilttype 34A RØYKFRITT INNGANGSPARTI RØYKING FORBUDT LOV AV 1. JULI 2014 Skilttype 34B RØYKING FORBUDT SKILT 34A, KVADRATISK Eksempelmål: B30 x H30 cm. Dekor: Rød, sort, hvit. RØYKING FORBUDT SKILT 34B, LIGGENDE Eksempelmål: B40 x H15 cm. Skiltplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit.

34 SKILT FOR GJENVINNING Skilttype 35 A/B FORSVARSARENA side 34 PLASSERING Etter behov. SYMBOLER FOR RESIRKULERING Dette er standard symboler for norsk gjenvinning utformet i skiltprogrammets farger. Det finnes i andre varianter enn hva som vises på denne siden. Farlig avfall skal merkes med rødt. Skilttype 35A Flere variasjoner: Skilttype 35B SKILT FOR GJENVINNING 35A, KVADRATISK I SORTHVIT Eksempelmål: B30 x H30 cm. foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit. Dekor: Hvit. SKILT FOR GJENVINNING 35B, KVADRATISK I FARGER Eksempelmål: B30 x H30 cm. Klebemerker eller skiltplate etter følgende spesifikasjoner: lebemerker eller skiltplate etter følgende spesifikasjoner: Lakkert a luminiums plate eller Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit. Dekor: Hvit og rød.

35 INFORMASJONSTAVLE/MILJØSKILT Skilttype 11A FORSVARSARENA side 35 Marg 10 cm 4 cm under tekst og logo 5 cm over logo 11 cm til tekst topp VELKOMMEN TIL RENA LEIR - en forsvarsarena 22 cm INFORMASJONSSKILT/HISTORISK SKILT Informasjon som kan være interessant for allmennheten. F.eks. historie, arkitektur, kunst og annet. PLASSERING Utenfor arenaen, tilgjengelig for allmennheten. OMRÅDET Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition HISTORIEN Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition ARKITEKTUR Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition Marg 10 cm FORSVARSBYGG FORVALTER DENNE FORSVARSEIENDOMMEN Forslag til mål: B220/H180 cm. Rammeverk: Rammestolper av aluminium som festes i bakken. Plate: Foliert aluminiumsplate. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Belysning: Integrert belysning ved behov. Lysbehov vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra skiltets plassering. Farger: Sort bakgrunn skiltplate. Tekstfarge: Matt hvit. Grå undertekst nede til venstre. Fullfarge bilde og Forsvarets logo. Rammeverk lakkert i metallisk stål.

36 INFORMASJONSTAVLE/MILJØSKILT Skilttype 11C FORSVARSARENA side 36 Min. 5 cm ned til tekst Informasjon om miljøprosjekt. Stort skilt plassert på stolper. Brukes av Skifte eiendom i Forsvarsbygg. MILJØARBEID EIENDOMSPROSJEKT - en undertittel 13 cm OMRÅDET Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent. HVA SKAL SKJE Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition. OPPSTART: 00 MÅNED 2012 FERDIGSTILLING: 00 MÅNED 2012 FOR MER INFORMASJON: KONTAKTPERSON: Kontaktperson for prosjektet er Navn Navnesen i Forsvarsbygg Skifte eiendom. Tlf: E-post: Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusda ut magni dolupta que vent. Logo Logo Event. hovedentreprenør: Firmanavn navn AS Event. annen leverandør: Firmanavn navn AS Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom cm Marg min. 4 cm Marg min. 4 cm Forslag til mål: Bredde skiltplate: 1200 mm. Høyde skiltplate: 1000 mm. Rammeverk: Rammestolper av aluminium som festes på fot. Skiltplate: Lakkert alumi niumsplate med foliedekor. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Belysning: Integrert belysning ved behov. Lysbehov vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra skiltets plassering. Farger: Sort bakgrunn. Tekstfarge hovedflate: Matt hvit. Tekstfarge entreprenør: Grå nede til venstre. Bilde: Fullfarge. Kart i grånyanser. Leverandørinfo: NB! Leverandør vises helst med sort-hvit logo, men farge kan benyttes. Leverandørs logo skal alltid være tydelig mindre enn avsenders logo.

37 VARSELTAVLE/MILJØSKILT Skilttype 11D FORSVARSARENA side 37! MILJØARBEID I OMRÅDET EIENDOMSPROSJEKT BLA BLA 20 cm Informasjon om miljøprosjekt. Stort skilt plassert på stolper. Brukes av Skifte eiendom i Forsvarsbygg i de tilfeller hvor det er viktige varsel som krever ekstra oppmerksomhet. OPPSTART: 00 MÅNED 2012 FERDIGSTILLING: 00 MÅNED 2012 MER INFORMASJON: KONTAKTPERSON: Kontaktperson i prosjektet: Navn Navnesen, Forsvarsbygg Skifte eiendom. Tlf: ANNET: Bla, bla, bla. Annene info kan legges her, blabla bla. OMRÅDET Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent. HVA SKAL SKJE Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition. Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusda ut magni dolupta que vent. HISTORIE Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent. SLIK BLIR DET Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition. Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusda ut magni dolupta que vent. Logo Event. annen leverandør: Firmanavn navn AS Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom cm Marg min. 4 cm Marg min. 4 cm Forslag til mål: Bredde skiltplate: 1200 mm. Høyde skiltplate: 1000 mm. Rammeverk: Rammestolper av aluminium som festes på fot. Skiltplate: Lakkert alumi niumsplate med foliedekor. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Belysning: Integrert belysning ved behov. Lysbehov vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra skiltets plassering. Farger: Sort bakgrunn. Tekstfarge hovedflate: Matt hvit. Tekstfarge entreprenør: Grå nede til venstre. Bilde: Fullfarge. Kart i grånyanser. Leverandørinfo: NB! Leverandør vises helst med sort-hvit logo, men farge kan benyttes. Leverandørs logo skal alltid være tydelig mindre enn avsenders logo.

38 rt informasjonsskilt om miljøprosjekt, på stolper. Skifte Eiendom. eskrivelse og mål tilsvarende miljøskilt. erstattes av kart. VARSELTAVLE/MILJØSKILT Skilttype 11E-1 FORSVARSARENA side 38 ORÅS FORT t historisk område! RÅDET et a que et voloribus. perio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit ofd ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, empo rumquam, te porest ea OPPSTART: volum sequisitat 00 MÅNED 2012 ecum et, errorem ut magni dolupta que vent. FERDIGSTILLING: 00 MÅNED 2012 STORIEN et a que et voloribus. MER INFORMASJON: perio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit ofd ulla sit fugia doloribusdae KONTAKTPERSON: por asperit quiam, empo rumquam, te porest ea Kontaktperson volum sequisitat i prosjektet: Navn Navnesen, ecum et, errorem ut magni dolupta que vent isciderit eatur, conseque am Tlf: ipid maio ea nsed eatur sanition. ANNET: et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua legges her, blabla bla. is alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doibusda ut magni dolupta que vent.debisciderit ur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur. Forsvarsbygg Skifte eiendom. Bla, bla, bla. Annene info kan R MER INFORMASJON: MILJØPROSJEKTNAVN - MER INFORMASJON I TITTEL MER INFO HISTORIEN Ris et a que et voloribus. HISTORIEN Ris et a que et voloribus. Ximperio ea volum blab se. illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo doloribusdae rumquam, por asperit te porest quiam, corempo ea volum rumquam. se. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia ANNET Ris et a que et voloribus. ANNET Ris et a que et voloribus. ea volum se. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid doloribusdae ulla sit fugia por doloribusdae asperit quiam, corempo por asperit rumquam. quiam, corempo rumquam, te porest ea volum se. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom. Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom. Mellomstort informasjonsskilt om miljøprosjekt, på stolper. Brukes av Skifte eiendom. Teknisk beskrivelse tilsvarende miljøskilt. Mål etter behov. Bilder kan erstattes av kart. Informasjonsskilt om miljøprosjekt, for montering på vegg eller annen bakgrunn. Skilttype 11E-1 MILJØARBEID PROSJEKT - en undertittel OMRÅDET Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent. HVA SKAL SKJE Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition. OPPSTART: 00 MÅNED 2012 FERDIGSTILLING: 00 MÅNED 2012 FOR MER INFORMASJON: ANNEN INFO/BILDE Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit

39 VARSELTAVLE/MILJØSKILT Skilttype 11E-2 FORSVARSARENA side 39! MILJØARBEID PROSJEKT - en undertittel mer info i tittel Mellomstort informasjonsskilt om miljøprosjekt, på stolper. Brukes av Skifte eiendom. Teknisk beskrivelse tilsvarende miljøskilt. Mål etter behov. Bilder kan erstattes av kart. OPPSTART: 00 MÅNED 2012 FERDIGSTILLING: 00 MÅNED 2012 MER INFO: KONTAKT: Kontaktperson i prosjektet: Navn Navnesen, Forsvarsbygg Skifte eiendom. Tlf: OMRÅDET Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent. HVA SKAL SKJE Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition. MER INFO quiam, corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent. Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.! VARSEL - TIDLIGERE MILITÆRT SKYTE- OG ØVINGSFELT Innenfor det tidligere skyte- og øvingsfeltets grense er det ikke tillatt å grave, tenne bål, grille, ol. Området er ryddet for ueksplodert ammunisjon (blindgjengere). Skulle det allikevel dukke opp metallgjenstander, ueksploderte prosjektiler, granater, el skal dette meldes til lokal politimyndighet Forslag til mål: 11E-2: Bredde skiltplate: 900 mm. Høyde skiltplate: 700 mm. Metallgjenstander, prosjektiler, granater, el må ikke røres eller fjernes av uvedkommende.

40 PLAKETT Skilttype 12 FORSVARSARENA side 40 NYOPPFØRTE BYGG Denne skilttypen brukes av Forsvarsbygg i tilfeller da man ønsker å markere et bygg spesielt, for eksempel med nyoppførte bygg. PLASSERING Monteres på vegg, på bygninger av viktighet. KARTONGPARKEN BOLIGER Oppført: September 2009 august 2010 Byggherre: Forsvarsbygg FORSVARSBYGGS LOGO Dette er et av få skilt, hvor Forsvarsbyggs logo benyttes. Eksempelmål: B40 x H40 cm Bakplate: 5 mm varmvalset rustfritt stål. Glass/skiltplate: Ca 8 mm herdet glass med polerte kanter. Dekor: Tekstfarge matt hvit. Fast dekor legges på baksiden av glasset. Bolter: Rustfritt stål i minimum 10 mm distanse til bakplate.

41 BYGGEPLASSKILT Skilttype 13 FORSVARSARENA side cm marg Tekst start 10 cm RENA LEIR -en forsvarsarena 32 cm BYGGEPLASS MED LAMELLER Denne skilttypen brukes av Forsvarsbygg etter behov i større byggeprosjekt eller restaureringsprosjekt. Skal inneholde nyttig informasjon om prosjektet, kontaktinfo til Forvarsbygg og gjerne også kontaktperson i prosjektet. PLASSERING Settes opp på aktuelle områder etter behov for å informere om byggeprosjektet/restaureringsprosjektet. 18 cm marg HER BYGGER FORSVARSBYGG Her kommer et nytt bygg for... Info om pågående prosjekt legges her. FORSVARSBYGGS LOGO På byggeplasskilt skal alltid Forsvarsbyggs logo benyttes. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ferdigstillelse: Sommer 2011 Oppdragsgiver: Forsvaret Byggherre: Forsvarsbygg Prosjektledelse: Prosjekteringsgruppeleder: Arkitekt og interiørarkitekt: Landskapsarkitekt: Byggeleder: Kontaktperson: Tlf Navn Navnesen Navn Navnesen Navn Navnesen Navn Navnesen Navn Navnesen Navn Navnesen /Mobilnummer 10 cm Marg 18 cm Mål: Bredde: Anbefalt 2 meter. Høyde: Fleksibel. Rammeverk: Rammestolper av stål eller aluminium, som festes i betongsøyler. Skiltplate: Lakkert eller laminert aluminium. Belysning: Integrert belysning etter behov. Farger: Sort skiltplate. Tekstfarge: Matt hvit. Foto: Fullfarge. Rammerverk: I metallisk grå. Foto: Høyoppløst foto eller illustrasjon av bygg/område brukes. Kun profesjonelle foto skal brukes.

42 BYGGEPLASSBANNER Skilttype 14A FORSVARSARENA side cm RENA LEIR HER BYGGER FORSVARSBYGG Her kommer et nytt bygg for... Info om pågående prosjekt legges her. Byggherre: Forsvarsbygg Oppdragsgiver: Forsvaret Ferdigstillelse: Desember 2011 Kontaktperson/prosjektleder: Navn Navnesen Tlf cm BYGGEPLASSBANNER Byggeplassbanner brukes ved mindre markering av byggeprosjekt eller restaureringsprosjekt. F.eks. der fast byggeplasskilt ikke kan monteres, eller egner seg. Banner kan også brukes i tillegg til eksisterende byggeplasskilt. PLASSERING Settes opp på aktuelle områder etter behov for å informere om byggeprosjektet/restaureringsprosjektet. FORSVARSBYGGS LOGO På byggeplassbanner skal alltid Forsvarsbyggs logo benyttes. 10 cm opp til tekst 8 cm marg til høyre/under Forslag til mål: B400 x H100 cm, eller variabel etter behov. Det er også mulig å lage en stående versjon. Perforert duk med forsterkede kantsømmer. Sveisede maljer per meter. Skriftstørrelse på bannere er avhengig av størrelsen på banneret og mengden tekst. Farger: Sort bakgrunn. Tekst: Hvit matt. Foto: Fullfarge. Krav til skiltløsningen: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.

43 BYGGEPLASSBANNER Skilttype 14B FORSVARSARENA side cm 15 cm BYGGEPLASSBANNER Banner kan også kun ha logo, eller logo med kort informasjon under. PLASSERING Settes opp på aktuelle områder etter behov for å informere om byggeprosjektet/restaureringsprosjektet. VI BYGGER NYTT NNNNNNN-BYGG I 2012 Basert på 2 meter bredde. Forslag til mål: B200 x H80 cm, eller variabel etter behov. Det er også mulig å lage en stående versjon. Øvrig tekniske spesifikasjoner som skilttype 14, se side.

44 Midt på skilt (hjelpelinje) FORBUDSKILT, ADGANG FORBUDT Skilttype 30A FORSVARSARENA side 44 Forslag til mål: 600 mm Forslag til mål: 600 mm Versjon med Forsvarets navnetrekk: ADGANG FORBUDT Forslag til mål: 600 mm Forslag til mål: 600 mm ADGANG FORBUDT ENTRANCE PROHIBITED LOV AV 18. AUGUST 1914 ENTRANCE PROHIBITED LOV AV 18. AUGUST 1914 Stiplet linje er kun en hjelpelinje som viser midtlinjen på skiltet. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Skiltplate: Gul uoriserende eller signalgul. Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate ca 3mm. Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate ca 3 mm. FARGESPESIFIKASJONER: Lakkert aluminiumsplate eller foliert aluminiumsplate i ca 3 mm tykkelse. Farger: Skiltplate: Gul refleks eller signalgul. Dekor/tekst: Sort.

45 Midt på skilt (hjelpelinje) Midt på skilt (hjelpelinje) FORBUDSKILT, FOTOGRAFERING FORBUDT Skilttype 30B FORSVARSARENA side 45 Forslag til mål: 600 mm Forslag til mål: 600 mm Versjon med Forsvarets navnetrekk: Variasjon med Forsvarets navnetrekk FOTOGRAFERING FORBUDT PHOTOGRAPHY PROHIBITED Forslag til mål: 600 mm Forslag til mål: 600 mm FOTOGRAFERING FORBUDT PHOTOGRAPHY PROHIBITED LOV AV 18. AUGUST 1914 LOV AV 18. AUGUST 1914 Stiplet linje er kun en hjelpelinje som viser midtlinjen på skiltet. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Skiltplate: Gul uoriserende eller signalgul. FARGESPESIFIKASJONER: Lakkert aluminiumsplate eller foliert aluminiumsplate ca 3 mm tykkelse. Farger: Skiltplate: Gul refleks eller signalgul. Dekor/tekst: Sort.

46 SKILT FOR KAMERAOVERVÅKING Skilttype 31A+B FORSVARSARENA side 46 Forslag til mål: 600 mm Versjon uten informasjonstekst i bunnen: MINST 50% AV SKILTET I GULT Når man har et todelt skilt, skal det gule standardfeltet dekke minst 50 % av skiltet. OMRÅDET ER KAMERAOVERVÅKET Jf. personopplysningsloven 40 og personopplysningsforskriften 8-4 b. Forslag til mål: 400 mm OMRÅDET ER KAMERAOVERVÅKET Jf. personopplysningsloven 40 og personopplysningsforskriften 8-4 b. Alternativ B Det er noen minimumskrav til varselskilt for TV-overvåking satt av Forsvarets sikkerhetsavdeling. Disse kravene er som følger: a) Skiltet skal ha gul bakgrunn og sort skrift / piktogrammer b) Skiltet skal varsle klart og tydelig at det foregår TV-overvåkning c) Skiltet skal inneholde henvisningen: Jfr. Personopplysningsloven 40 og Personopplysningsforskriften 8-4 b d) Skiltet skal vise at det er Forsvaret som har skiltet området. EVENTUELL OVERSKRIFT DATABEHANDLER FOR OVERVÅKING AV DETTE ANLEGGET ER NN, OG KONTAKTES PÅ TLF: Alternativ A Forslag til mål: Alternativ A: Minimum B60 x H40 cm for porter, gjerder og andre uteområder. Alternativ B: Minimum B30 x H20 cm, for hovedinganger og innganger i bygg. Alternativ 3: B 21 x H15 cm, for bruk innvendig i bygg. Lakkert aluminiumsplate eller foliert aluminiumsplate i ca 3 mm tykkelse. Farger: Skiltplate: Gul/hvit refleks eller signalgul/hvit. Dekor/tekst: Sort.

47 SKILT FOR TERRORBEREDSKAP Skilttype 32 FORSVARSARENA side 47 ALFA-BRAVO SKILT Dette er skilt for terrorberedskap. Disse er utviklet av Forsvarets sikkerhetsavdeling. A C B D TEKSTHØYDE Ca = 160 mm Forslag til skiltmål: H300 x B300 mm Skiltplate/bakplate: Farge: Signalgul eller gul refleks. Signalrød eller rød refleks. Materialforslag: Pulverlakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i 3 mm tykkelse. Andre materialer kan benyttes etter behov. Tekstfarge: Sort. Ensidig/tosidig: Teksten skal være ensidig eller tosidig.

48 SKILT FOR FESTNINGSARENAER

49 OVERORDNET OM SKILT FESTNINGSARENA side 49 GJENKJENNELSE Det skal være gjenkjennelse i skiltingen, uansett beliggenhet i landet. Enten man befinner seg på en forsvarsarena eller på en historisk festningsarena. TO-DELT SKILTPROGRAM Dette skiltprogrammet gjelder skilting både på forsvarsarenaer og festningsarenaer. Den visuelle hovedrammen for dette skiltprogrammet er lik uansett arena. Nyanseforskjeller skiller forsvarsarenaen fra festningsarenaen. Disse nyansene går på bruk av font, og grafiske detaljer. Dette for å gi skilting på festningene et historisk preg, i et ellers moderne skiltuttrykk. ET SKILTPROGRAM I UTVIKLING Dette skiltprogramforslaget inneholder mange skilttyper. Det vil komme andre behov enn hva som finnes i dette programmet. Det er da viktig at man følger form, farge og font, som det spesifiseres i dette programmet. STANDARDSKILTER Annen standardskilting vil komme i tillegg til dette skiltprogrammet. Som skilting av brannog evakueringsveier, nødutganger, gass, drivstofflager og annet skal følge Norsk Standard eller bransjestandard. Det samme gjelder skilting for teknisk anlegg. TEKNISKE LØSNINGER, MATERIALER OG KVALITET Det må legges vekt på at det på de fleste skilt skal være enkelt å gjøre endringer. Teknisk løsning og materialer velges deretter. Skiltmaterialer og produksjon som gir skiltet lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, skal prioriteres. Dekor og foliering skal alltid være av god kvalitet med lang holdbarhet i 3M 100 serien eller tilsvarende kvalitet. Det skal vurderes om viktige skilt bør være opplyst. I tillegg skal man tenke gjenbruk, f.eks. ved bruk av gjenbruk av deler av byggeplasskilt. KONTAKTPERSON Kommunikasjonsrådgiver Marion Pedersen er kontaktperson for dette skiltprogrammet. Tlf: e-post: KONTAKTPERSONER FMS OM SKILT Forsvarets Mediesenter (FMS) kan kvalitetssikre skilt før de settes i produksjon. Spesielt viktig er dette ved bruk av heraldiske våpen (våpenskjold). FMS har også piktogrammer for variert bruk, og bistår også i å utvikle nye piktogrammer. Avdelingsleder, Forsvarets mediesenter Seniorrådgiver Claus Andreas Østby Tlf / e-post: Grafisk designer, Forsvarets mediesenter Seniorkonsulent Alexander Chan Tlf / e-post: FSJ heraldiske rådgiver, Forsvarets mediesenter Forsvarets heraldiske våpner: Oberst Jan Eide Tlf / e-post: RAMMEAVTALE SKILT Det vil høsten 2014 bli inngått en landsdekkende rammeavtale for prosjektledelse, skiltrådgiving og produksjon og montering av skilt (samt rådgivning). Avtalen vil dekke leveranse av skilt til Forsvarsbygg og Forsvaret. Avtalen gjelder både utvendig og innvendig skilting. Også skilt for skyte- og øvingsfelt inngår i denne rammeavtalen.

50 TYPOGRAFI FESTNINGSARENA side 50 FONT/SKRIFTTYPE Garamond regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Garamond bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Modus regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Modus semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ VERSALER OG MINUSKLER BRUK AV FONT/SKRIFTTYPE Garamond og Modus er de skrifttypene som brukes på skilt på festningsarenaen. Garamond brukes som skrifttype på hovedtekst på de aller fleste skiltene. Unntaket for dette er mindre varselskilt. Denne skrift typen gir et mer historisk preg som egner seg på festningen. Modus brukes på overskrifter i skilt med mengdetekst, og på mindre varselskilt. TEKST VENSTRESTILLES I hovedsak skal all tekst venstrestilles på skilt. Unntaket er noen trafikkskilt, og varselskilt med lite tekst. BRUK AV VERSALER OG MINUSKLER På festningsarenaer brukes Modus-skrifttypen i hovedak i store bokstaver (versaler). Da brukes den som overskrifter på skilt med mye tekst. På mindre varselskilt brukes Modus både som store og små bokstaver. Små bokstaver (minuskler), brukes på de aller fleste skilt på festningsarenaen, og da brukes i hovedsak skrifttypen Garamond. FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN Hovedskrifttypen Garamond brukes alltid i minuskler. På mindre varselskilt brukes skrifttypen Modus både i minuskler og versaler.

51 TYPOGRAFI FESTNINGSARENA side 51 TEKSTPLASSERING STANDARDTEKST Nede i venstre hjørne. TEKST VENSTRESTILLES I hovedsak skal all tekst venstrestilles på skilt. Unntaket er noen trafikkskilt, forbuds- og varselskilt. BRUK AV STANDARDTEKST Standardtekst brukes nede i venstre hjørne på alle de vanlige skiltene av en viss størrelse. Teksten skrives i versaler og tekstfargen er grå: RAL Standardteksten er: FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN På de største skiltene plasseres denne teksten 10 cm inn fra marg. STANDARDTEKST SOM STANDARD Alle skilt med sort skiltplate skal ha standardtekst med unntak av: Fasadeskilt Retnings- og veiskilt Parkerings- og trafikkskilt Plaket Byggeplasskilt ENGELSK TEKST PÅ SKILT Ved bruk av engelsk tekst på skilt, skal skriftstørrelsen på engelsk tekst være noe mindre enn skriftstørrelsen på norsk tekst. På festningsarenaen settes engelsk tekst i hvit på utvendige skilt. ENGELSK TEKST Bygningsnavn evt. navn engelsk

52 FARGER FESTNINGSARENA side 52 HOVEDFARGER I SKILTPROGRAMMET NCS S8500 N CMYK: RGB: RAL: 9011 HTML: RAL: 7035 CMYK: RGB: PMS: 421 HTML: c4caca CMYK: RGB: PMS: WHITE HTML: ffffff SLIK BRUKES HOVEDFARGENE Hovedfargene for dette skiltprogrammet er sort, grå, metallisk grå og hvit. NCS S8500 N er fargen for alle skiltplater på vanlige skilt. Løse bokstaver (fasadeskilt) har også denne farge. I de tilfeller hvor skiltplate har en annen farge, brukes sort på skiltets tekst og dekor SØLV PMS er fargen grå metallisk som brukes på bakplater på skilt i aluminium eller stål. RAL 7035 er gråfargen som brukes på standardteksten nede til venstre på skilt. På festningsarenaene er skiltstolper sorte. SORTE STOLPER Eksempel på stolper på festningsarenaen

53 VELKOMMENSKILT GRAFISKE DETALJER FESTNINGSARENA ARENATOPP OG LOGO side 53 BRUK AV ARENATOPP PÅ SKILT Den enkeltes festning som har en grafisk profil skal bruke sin arenatopp på følgende skilt: Velkommen-skilt Historisk skilt/informasjonstavle Mindre varsel- og fareskilt Område- og oversiktskilt Byggeplassbanner Velkommen til Bergenhus festning Alle andre skilt skal ikke ha arenatopp. Arenatopp vist på skilt: Arenatoppen skal ha en hvit linje i nederkant. 14 FORSVARSBYGGS LOGO Forsvarsbyggs logo brukes kun på byggeplasskilt og -banner, plakett og ved noen tilfeller på parkeringsskilt. BYGGEPLASSBANNER Velkommen til Bergenhus festning FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTERDENNE KULTURARENAEN HER RESTAURERER FORSVARSBYGG Festningen rehabiliteres. Info om pågående prosjekt legges her. Byggherre: Forsvarsbygg Oppdragsgiver: Forsvaret Ferdigstillelse: Desember 2011 Kontaktperson/prosjektleder: Navn Navnesen, e-post/mobilnummer Tlf Tlf.

54 GRAFISKE DETALJER FESTNINGSARENA side 54 FESTNINGSMØNSTER Festningsmønster: Festningsmønster i negativ: BRUK AV FESTNINGSMØNSTER Festningmønster kan brukes som dekor på festningskiltene. Festningsmønsteret brukes i negativ på sort skiltplate. Festningsmønsteret kan brukes med 10% gjennomsiktighet på skilt med lite tekst. På skilt med mye tekst brukes 8% gjennomsiktiget. Festningsmønster må brukes etter skjønn. God lesbarhet er det viktigste. Festningsmønster i negativ med 10% gjennomsiktighet: Utsnitt av festningsmønster i negativ med 10% gjennomsiktighet:

55 GRAFISKE DETALJER FESTNINGSARENA side 55 PIKTOGRAMMER Generelle piktogrammer: Retningspiler: BRUK AV PIKTOGRAMMER PÅ SKILT Piktogrammer vises i negativ på sort flate. Det er Forsvarets piktogrammer som skal brukes på skilt. Piktogrammene brukt i skiltprogrammet er utformet av Forsvarets mediesenter. I skiltprogrammet vises noen tilgjengelige piktogrammer. Flere varianter finnes og ved behov kan ytterligere piktogrammer produseres. Ta kontakt med Forsvarets mediesenter ved behov. Kontaktinformasjon finnes på side 46 i dette skiltprogrammet. (Pos 2) 1 stk. skilttype 8A (kun et skilt, ikke stolpe) - Retningskilt Karljohansvern Festning Festningsarena type 8A m/pictogram: - Sort hærverkskilt str. 700 x 150mm (beholde fast størrelse på skilt, tilpasse innhold hvis vanskelig å bruke mal for innhold) - Norsk tekst Garamond Regular 40 mm, hvit matt - Engelsk tekst skal ha hvit matt farge (ikke grå), Garamond Regular 25 mm Piktogrammer - Venstremarg 30 fra festet brukt på veiviserskilt: - Pictogram 110 x 110 mm - Maks to pictogram per skilt Garasjetorget Tosidig Garasjetorget

56 KVALITET FESTNINGSARENA side 56 KRAV TIL KVALITET PÅ SKILT Dekor og foliering All dekor på skilt skal ha god holdbarhet og være i 3M 100 serien eller tilsvarende god kvalitet. Holdbarhet Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, både for innvendige og utvendige skilt. Det er spesielt viktig at utvendige skilt er produsert for å tåle slike forhold, også skilt plassert i værharde omgivelser. Endringer i skilt For mange av skiltene i skiltprogrammet vil det oppstå behov for endringer i innholdet. Det er viktig at skiltene produseres slik at endringer kan gjøres enkelt og kostnadseffektivt uten at dette forringer kvaliteten i skiltet. Belysning Ved bruk av lys på skilt, skal løsningen være av kvalitet og designmessig i samsvar med skiltet. Det må gjerne vurderes å bruke LED-lys. Foto og grafikk i skilt Det er viktig at det brukes bilder som har god nok kvalitet og oppløsning når det brukes på skilt.

57 INNGANGSKILT/ VELKOMMEN SKILT Skilttype 1B FESTNINGSARENA side cm eller 5% 35 cm eller 17% HOVEDSKILTET SOM MØTER BESØKENDE VED INNGANGSPARTIET Her vises alltid navn på forsvarsarenaen, sammen med Forsvarets logo. PLASSERING Direkte på bakken nær inngangspartiet/vakta, på utsiden av leiren. Minimumsavstand til tekst 24 cm eller 12% Velkommen til Akershus festning NB! Det skal ikke være noe mellomrom/luft mellom skiltets bunn og bakken. NB! Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser. Skiltplaten kan være med eller uten festningsmønster i bakgrunnen. 10 cm eller 5% FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTERDENNE KULTURARENAEN 10 cm eller 5% Minimum 14 cm eller 7% Forslag til mål: B200 x H200 cm eller noe mindre. Bakplater: Alternativ 1: Lakkerte aluminiumsplater. Alternativ 2: 2 mm rustfritt stål. Rammeverk/lameller: Lakkert aluminium eller rustfritt stål. Fotplate: Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert på betongkloss/ fundament frostfritt. Skiltplate: Pulverlakkert aluminiumsplate med overflate i matt sort: Mål: B170 x 155H cm. Dekor: Hovedtekst: Hvit matt. Grå standardtekst nede til venstre. Bolter: Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter. Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium, sortlakkert. Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og tilpasset skiltets øvrige design.

58 Bergenhus festning 1 VELKOMMENSKILT INNGANGSKILT/ VELKOMMEN SKILT I MINDRE FORMAT Skilttype 1C FESTNINGSARENA side 58 MINDRE VELKOMMEN-SKILT BRUKES UNNTAKSVIS Det kan unntaksvis brukes mindre velkommen-skilt uten bakplate i stål/aluminium. Montering av denne varianten av velkommen-skilt må vurderes i det enkelte tilfelle. Velkommen til Velkommen til Bergenhus festning FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTERDENNE KULTURARENAEN Bergenhus festning FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTERDENNE KULTURARENAEN Velkommen til Bergenhus festning Mål: Etter behov. Skiltet må ikke være mindre enn at all tekst er lesbar. Skiltplate: Pulverlakkert aluminiumsplate med overflate i matt sort: Forslag til mål: B70 x 65H cm. Dekor: Hovedtekst: Hvit matt. Grå standardtekst nede til venstre. Skiltet må ikke være mindre enn at all tekst er lesbar.

59 FRITTSTÅENDE SKILT SPESIFIKASJONER FESTNINGSARENA side 59 SKILTPLATE BAKPLATE RAMMEVERK BELYSNING Viktige uteskilt skal belyses dersom annen belysning i området rundt skiltet, ikke er tilstrekkelig. Belysning kan plasseres i overkant av skiltet. Det er viktig at elementer for belysning tåler uteforhold etter alle årstider. Valg av belysning kan vurderes ut fra det enkelte skilt, skiltets plassering og i samråd med skiltleverandør. FOT Rammeverk Mål 60 x 60 mm. Bakplater Plater på hver side av rammen. Enten aluminiumsplater eller rustfrie stålplater på hver side. Skiltplater Skiltplaten skal være montert med ca 20 mm distanse til bakplate. Glass/akryl. Fot Frittstående skilt festes med fotplate i en betongkloss som plasseres frostfritt under bakkenivå. Egnet fyllmasse legges over fotplaten og helt inntil skiltet, slik at fotplaten ikke blir synlig. Dekor: Dekor i 3M 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Bolter: Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Boltene plasseres på den ikkefolierte delen av glasset.

60 FRITTSTÅENDE SKILT SPESIFIKASJONER FESTNINGSARENA side 60 Ytre felt på glassplate/skiltplate uten dekor: 5 cm 5 cm Øvre del av synlig bakplate: Ca 30 cm MÅL Med unntak av inngangskilt til arenaen, så anbefales følgende mål på denne type frittstående skilt: B120 x H220 cm. ADMINISTRASJON UNDERVISNINGSBYGG 1 OG 2 (U1 OG U2) cm POSTMOTTAK, ARKIVTJENESTEN Total skilthøyde: 220 cm VARELEVERING KJØKKEN GJESTEPARKERING DEPOT OG VARELEVERING BILVERKSTED GYMSAL SKYTEBANE LANDVERNSALEN Skiltplate i front: Ca 155 cm Høyde på dekorområde: Ca 145 cm FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN Bredde på dekorområde ca 100 cm Bredde skiltplate/glassplate ca 110 cm Nedre del av synlig bakplate: Minimum 30 cm Total skiltbredde: 120 cm

61 OMRÅDESKILT/OVERSIKTSKILT Skilttype 2B FESTNINGSARENA side cm høyde Øvre del av synlig bakplate: Ca 30 cm OVERSIKTSSKILTET SKAL VISE HVA OG HVEM SOM FINNES HVOR Her følger flere alternativer for hvordan dette kan løses. Ytre felt på glassplate/skiltplate uten dekor: 5 cm Total skilthøyde: 220 cm 1 Hovedinngang 2 Gjesteparkering 3 Festningskontor 4 Galleri 5 Festningscafe 6 Karpedammen scene Skiltplate i front: Ca 155 cm Høyde på dekor område: Ca 145 cm 1 Hovedinngang 2 Gjesteparkering 3 Infokontor 4 Festningskontor 5 Galleri 6 Festningscafe 7 Karpedammen 8 Møtelokaler 9 Restaurant 10 Messa 11 Slottet 12 Kanonene 13 Galleri 2 14 Festningsbutikk 15 Forsvarsbygg KART Skilt med kart ha et enkelt stilisert kart i grånyanser som vist i dette eksempelet. Farget kart skal ikke brukes. Taktile kart må gjerne brukes. PLASSERING Direkte på bakken på innsiden av festningsarenaen, nær inngangspartiet eller andre steder etter behov cm 10 cm inn til standardtekst/ marg FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN Nedre del av synlig bakplate: Minimum 30 cm Total skiltbredde: 120 cm Forslag til mål: B120x H220 cm Bakplater: Lakkerte aluminiumsplater eller plater i rustfritt stål. Rammeverk: Lakkert aluminium eller rustfritt stål. Bakkemontering/fotplate/ fundament: Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert på betongkloss/ fundament frostfritt. Skiltplate: Vanlig herdet glass eller akrylplate. Mål: B110 x H variabel. Foliert i sort på bakside, som stopper 5 cm innenfor glassets ytre kant. Dekor: Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Hovedtekst: Hvit matt. Grå standardtekst nede til venstre. NB! Løsningen må være slik at det er mulig å legge til eller endre dekorelementer i senere tid. Bolter: Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Boltene plasseres på den ikkefolierte delen av glasset. Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og tilpasset skiltets øvrige design.

62 OMRÅDESKILT/OVERSIKTSKILT Skilttype 2E FESTNINGSARENA side 62 Større oversiktskilt med navn og kart. PLASSERING På innsiden av festningsarenaen, nær inngangspartiet. A Administrasjonsbygg og hovedport B Briggen befalsforlegning C Velferd, kantine, frisør D Transport og forsyningslagre (FLO) E Postkontor F Prestekontor og sanitet G Sjaluppen H Kaserne øst, vest og hvite ørn I Idrettsanlegg J Kirke K Hovedkai med verksteder L Baseområde M Sikkerhetssenteret (SSS) N Minevåpendets treningssenter O Undervannsbårkai og dykkesenter P Skytebane Q MTB-havn R KNM Tordenskjold S Fregatten befalsforlegning T Kystvakthavn U Bogøytoppen/ MTBtreningssenter V Toaletter W Korvetten (Marinestaben) X Kystvaktens kopetansesenter og fellesparkering (SHH) KRAV TIL SKILTET Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser. FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN Forslag til ytre mål: B250 x H220 cm. Skiltplatemål: B230 x H165 cm. Øvrig teknisk beskrivelse som skilttype 2B, se side 58.

63 FASADESKILT Skilttype 4C FESTNINGSARENA side 63 Elevsforlegning VIKTIG OM MONTERING Montering av skilt på festningsverkenes fasader må utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren. Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer info om dette. Elevsforlegning Målforslag: H15 x B30 cm eller variabel. Bakplate: Lakkert aluminiumsplate i matt sort farge. Dekor: Matt hvit.

64 OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG Skilttype 5A FESTNINGSARENA side 64 Marg 3 cm eller 7,5% på begge sider SKILTING AV INNGANGSPARTIER Spesifisering av hvilke aktører/hvilken avdeling som finnes i bygningen. Flere skilt kan settes opp for flere aktører, eller flere aktører kan påføres samme skilt. Her med eksempel på kun én aktør per skilt. Vertshuset festningen Portkastellet Skille mellom tekst/linje: Minimum 1 cm eller 2,5% PLASSERING Monteres på bygningens vegg, nær inngangspartiet, der det skal spesifiseres hvem som finnes inne i bygningen. Marg til standardtekst 2 cm eller 5% FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN Undertekst bredde: 16 cm eller 40% FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN 2 cm eller 5% til standardtekst VIKTIG OM MONTERING Montering av skilt på festningsverkenes fasader må utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren. Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer info om dette. FORMAT Skiltet skal i utgangspunktet være kvadratisk. Dersom det ikke er plass på bygget kan formatet endres, men øvrig utforming skal følges. Og standardtekst skal med. Forslag til mål: B40 x H40 cm. Bakplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate begge i 3 mm i matt sort. Skiltplate: Akrylplate med glass utseende eller vanlig herdet glass. Må være mulig å legge til eller endre dekorelementer i ettertid. Dekor: Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Hovedtekst/linjer: Matt hvit. Grå standardtekst nede til venstre. Fullfarge våpenskjold. Bolter: Sortlakkerte bolter med ca 20 mm distanse til bakplate. Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter. Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium.

65 OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG Skilttype 5C/D FESTNINGSARENA side 65 Marg ned 16 cm eller 16% MED LEIETAKERS LOGO Eksempelet til venstre viser plassering og størrelse på logo. Marg 4 cm eller 10% på begge sider Marg til standardtekst 2 cm eller 5% Steinbrakka Galleri Winther 1. etg Glasshytta 2. etg Designjern 3. etg FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN Steinbrakka Galleri Winther 1. etg Glasshytta 2. etg Designjern 3. etg FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN Høyre marg 4 cm eller 10% PLASSERING Monteres på bygningens vegg, nær inngangspartiet. VIKTIG OM MONTERING Montering av skilt på festningsverkenes fasader må utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren. Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer info om dette. FORMAT Skiltet skal i utgangspunktet være kvadratisk, men kan utvides i høyden etter behov. Skilttype 5C Skilttype 5D 2 cm eller 5% Forslag til mål: B40 cm x H variabel. Tekniske detaljer som skilttype 5A, se side 61.

66 SPESIELLE SKILT Skilttype 5C FESTNINGSARENA side 66 SKILT FOR VARIERT BRUK Innhold defineres etter behov. Marg 3 cm eller 7% på begge sider PLASSERING Plasseres utvendig og innvendig etter behov. Hovedporten 1832 VIKTIG OM MONTERING Montering av skilt på festningsverkenes fasader må utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren. Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer info om dette. FORMAT Skiltet skal i utgangspunktet være kvadratisk. Dersom det ikke er plass på bygget kan formatet endres, men øvrig utforming skal følges. Og standardtekst skal med. FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FORVALTER DENNE KULTURARENAEN 2 cm eller 5% Forslag til mål: B40 x H40 cm. Tekniske detaljer som skilttype 5A, se side 61.

67 MINDRE FASADESKILT Skilttype 6A/B FESTNINGSARENA side 67 Det skal i vanlige tilfeller løses på denne måten. Slik: Venstre marg 4,5 cm Øvre marg 2 cm 106 Kontorbygg Skilttype 6A 20 cm SPESIFISERING AV INNGANGER I SAMME BYGG Slik kan man markere flere innganger (A, B, C) Her vises inngang A og inventarnummer, i et noe større format: BYGNINGSNAVN OG INVENTARNUMMER PÅ BYGG På mindre fasadeskilt, markeres navn og inventarnummer på denne måten. PLASSERING På alle bygninger som skal spesifiseres med navn/nummer. Monteres på bygningens vegg. VIKTIG OM MONTERING Montering av skilt på festningsverkenes fasader må utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren. Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer info om dette. Venstre marg 4,5 cm Space 2 cm Øvre marg 2 cm Bygning A Skilttype 6B 15 cm 15 cm Eksempelmål: Variabel bredde x H15/H20 cm. Egnet størrelse vurderes for best mulig lesbarhet. Skiltplate/bakplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate begge i 3 mm i matt sort. Dekor: Hovedtekst i matt hvit. Hvit refleks kan vurderes. Montering: Egnet montering for denne type skilt.

68 GATEBUKK Skilttype 7B FESTNINGSARENA side 68 Gatebukk for variert informasjon. PLASSERING Etter behov, innvendig eller utvendig. G Venstre marg min. 7 cm Høyre marg min. 7 cm Steinbrakka Galleri Winther 1. etg Glasshytta Designjern 2. etg 3. etg 4 cm FORSVARSBYGG FORVALTER FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK DENNE FORVALTER FORSVARSEIENDOMMEN DENNE KULTURARENAEN Nedre marg 4 cm Gatebukk i grå metallisk farge. Plakat: Mål B50 x H70 cm. Bakgrunnsfarge sort. Tekst: Hvit. Grå undertekst nede til venstre. Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.

69 2) (Pos 2). skilttype 1 stk. 8A skilttype (kun et skilt, 8A (kun ikke stolpe) et skilt, - ikke Retningskilt stolpe) - Retningskilt hansvern Karljohansvern Festning Festning lpe) - Retningskilt RETNINGSSKILT/VEISKILT GANGVEI Skilttype 8A/B ingsarena Festningsarena type 8A m/pictogram: type 8A m/pictogram: rverkskilt str. - Sort 700 x hærverkskilt 150mm str. 700 x 150mm fast størrelse Skilttype (beholde på skilt, tilpasse fast 8A størrelse innhold på hvis skilt, vanskelig tilpasse innhold å bruke mal hvis for vanskelig innhold) å bruke mal for innhold) kst Garamond Kun - Norsk Regular et skilt, tekst 40 mm, Garamond ikke hvit stolpe. matt Regular 40 mm, hvit matt tekst skal ha hvit - Engelsk matt farge tekst skal (ikke ha grå), hvit Garamond matt farge Regular (ikke grå), 25 mm Garamond Regular 25 mm marg mal for innhold) 30 mm fra - Venstremarg festet 30 mm fra festet mm m 110 x 110 mm - Pictogram 110 x 110 mm pictogram per 3cm - Maks skilt inn fra to pictogram per skilt stolpe til motiv Tekstgrense Tosidig Tosidig Garasjetorget Garasjetorget (Pos 1) 2 stk. skilttype 8B (a m/stolpe Fast bredde og TO tosidige 70 cm skilt + fundament) Retningskilt - Karljohansvern Festning Festningsarena type 8B u/pictogram: - Sort hærverkskilt str. 700 x 150mm (beholde fast størrelse på skilt, tilpasse innhold hvis vanskelig å bruke mal for innhold) - Norsk tekst Garamond Regular 40 mm, hvit matt - Engelsk tekst skal ha hvit matt farge (ikke grå), Garamond Regular 25 mm Skilttype - Venstremarg 30 mm 8B: fra festet Her skal stolpe være inkludert i skiltet. Marinemuseet Navy Museum Tosidig Marinemuseet Navy Museum Fast høyde 15 cm Tosidig Mål ytterkant Garasjetorget piktogram Garasjetorget 12 x 12 cm (Pos 2) 1 stk. skilttype 8A (kun et skilt, ikke stolpe) - Retningskilt Karljohansvern Festning Festningsarena type 8A m/pictogram: - Sort hærverkskilt str. 700 x 150mm (beholde fast størrelse på skilt, tilpasse innhold hvis vanskelig å bruke mal for innhold) - Norsk tekst Garamond Regular 40 mm, hvit matt - Engelsk tekst skal ha hvit matt farge (ikke grå), Garamond Regular 25 mm - Venstremarg 30 mm fra festet - Pictogram 110 x 110 mm - Maks to pictogram per skilt Garasjetorget 3cm inn fra stolpe til motiv Tosidig Tekst midtstilt i høyden Garasjetorget FESTNINGSARENA side 69 VEISKILT Enkle veiskilt som viser retningen for fotgjengere. Disse kan ikke erstatte offisielle veiskilt, men brukes i andre sammenheng som f.eks. gangvei, sykkelvei og andre egnede steder. PIKTOGRAM De piktogrammer som brukes skal være fra Forsvarets visuelle profil, eller etter Norsk Standard (NS). ANTALL PIKTOGRAM Antall piktogram bør begrenses til 2 piktogram per skiltplate, dersom tekstlengden gir plass til dette. PLASSERING Etter behov. Preus museum Preus museum 1,5 cm marg over og under piktogramlinje Tosidig Marinemuseet Navy Museum Mål skiltplate: Bredde: 70 cm. Preus museum Høyde 15 cm. Marinemuseet Navy Museum Dekor/refleks: Preus museum Tekst og piktogrammer i hvit. Det bør vurderes bruk av hvit refleks på tekst og piktogrammer. Skiltplate/bakplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiums plate begge i 3 mm i matt sort. Stolpe: Lakkert matt sort. Krav til skiltet: Skiltplatene må monteres i en høyde som ikke hindrer ferdsel for fotgjengere.

70 ER HØYE - PASS PÅ BARNA THE FORTRESS WALLS ARE STEEP - BE CAREFUL VARSELSKILT Skilttype 10A/C FESTNINGSARENA side 70 VARSELSKILT MED SYMBOL ELLER TEKST FESTNINGSMURENE ER HØYE - PASS PÅ BARNA Skilttype 10A THE FORTRESS WALLS ARE STEEP - BE CAREFUL Skilttype 10C FARE! FARE! DANGER! DANGER! SKILT ETTER BRANSJESTANDARD Det leveres et stort spekter av skilt for brann og rømning, sikkerhet, varsling, fare, påbud, forbud, rørmerking, avsperring, m.m. som må følge bransjestandard. PLASSERING Etter behov. VARSELSKILT 10A Eksempelmål: B50 x H50 cm. Skiltplate: Foliert aluminiums plate i sort matt. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt.

71 m 700 mm Parkeringsavgiften gir Forsvarsbygg muligheten til å ivareta festningene som nasjonale symboler gjennom verdig, verdibevarende og miljøriktig forvaltning. 500 mminntekten bidrar til bevaring av Akershus festning for fremtidige generasjoner. 700 mm 550 mm 700 mm PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT Skilttype 10E/F PLASSERING Etter behov. FESTNINGSARENA side 71 PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT PÅ PRIVAT EIENDOM På privat eiendom skal veiskilt være sorte med hvit tekst. Vegvesenets skilter kan ikke brukes (09-15) Mot avgift Skilttype 10E Aksellastgrense 3 tonn Innkjøring forbudt Parkering forbudt Fartsdumper Skilttype 10F Eksempelmål: B50 x H50 cm. Skiltplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt. Stolpe: Lakkert matt sort. SKILTTYPE 10F Eksempelmål: B50 x H50 cm. Skiltplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt. Stolpe: Lakkert matt sort.

72 Length: mm PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT Skilttype 10G Scale: 1:9.69 Height: FESTNINGSARENA side mm SKILT FOR LADESTASJON TIL ELBIL SKILTTYPE 10G SAMMEN MED PARKERINGSSKILT Forsvarets navnetrekk brukes ved behov. Ved plassering av Forsvarets navnetrekk nederst på skiltet kan ikke våpenskjold brukes. 700 mm 700 mm Skilttype 10G-1 med parkeringsskilt SKILTTYPE 10G SAMMEN MED TILLEGGSINFO Her kan du definere den informasjon du vil vise, som tid, antall plasser eller annet. Eksempel på breddemål: 50 cm. 500 mm 700 mm 550 mm 2 plasser 3 timer Skilttype 10G-2 (med parkeringsskilt) Skilttype 10G-3 ( med info om tid og antall plasser) Eksempelmål: B50 x H50 cm. Skiltplate: Foliert aluminiums plate i sort matt. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt.

73 RØYKING FORBUDT SKILT Skilttype 34 A/B FESTNINGSARENA side 73 SKILT ETTER NY LOV AV 1. JULI 2014 I følge ny lov av 1. juli 2014 er det ikke lov å røyke ved inngangspartiene til offentlige bygg. Derfor skal alle inngangspartier til offentlige bygg skiltes med røyking forbudt skilt. Røykfritt inngangsparti Lov av 1. juli 2014 Røyking forbudt Den nye loven sier: Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. PLASSERING Ved inngangspartiet av offentlige bygg, og andre omdråder som skal være røykfrie. Skilttype 34A Røykfritt inngangsparti Røyking forbudt Lov av 1. juli 2014 Skilttype 34B RØYKING FORBUDT SKILT 34A, KVADRATISK Eksempelmål: B30 x H30 cm. Dekor: Rød, sort, hvit. RØYKING FORBUDT SKILT 34B, LIGGENDE Eksempelmål: B40 x H15 cm. Skiltplate: Lakkert aluminiums plate eller foliert aluminiumsplate i sort matt. Tekst: Hvit.

74 BYTTE INFORMASJONSTAVLE BILDE PÅ FESTNINGSDELEN INFORMASJONSTAVLE/MILJØSKILT Skilttype 11B FESTNINGSARENA INFORMASJONSSKILT/HISTORISK SKILT Informasjon som kan være interessant for allmennheten. F.eks. historie, arkitektur, kunst og annet. PLASSERING Utenfor arenaen, tilgjengelig for allmennheten. STANDARDTEKST På dette skiltet brukes denne underteksten: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter denne kulturarenaen. Forslag til mål: B220/180 cm. Rammeverk: Rammestolper av aluminium som festes i bakken. Plate: Foliert aluminiumsplate. Ved bokstavstørrelse ned mot 10 mm brukes print og ikke folie. Belysning: Integrert belysning ved behov. Lysbehov vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra skiltets plassering. Farger: Sort bakgrunn skiltplate. Tekstfarge: Matt hvit. Grå undertekst nede til venstre. Fullfarge bilde og Forsvarets logo. Rammeverk i sort. side 74

75 SPESIFIKASJON AV INNHOLD INFORMASJONSTAVLE FESTNINGSARENA - ANTAGELIG PÅ NY SIDE SPESIFIKASJON AV INNHOLD INFOTAVLE Skilttype 11B FESTNINGSARENA side 75 1) INFORMASJONSTAVLEN INNEHOLDER FØLGENDE: 2) 4) 5) 1) FESTNINGENS ARENATOPP 2) NORSK TEKST Historie om festningen: gammel/dagens Ferdselsregler: fare/sikkerhet Forvaltningsansvar Tilknytning til festningsfamilien 3) NORSK TEKST Lokal eller utbyttbar informasjon evt. QR-koder som linker til f.eks variable rutetider 3) 6) 4) Oversiktskart med stedsanvisning på begge språk Næringsrettede aktiviteter, toaletter, bespisning, o.a. 7) 5) ENGELSK TEKST (evt. annet språk som er naturlig) Historie om festningen: gammel/dagens Ferdselsregler: fare/sikkerhet Forvaltningsansvar Tilknytning til festningsfamilien INFORMASJONSTAVLEN INNEHOLDER FØLGENDE: 1) FESTNINGENS ARENATOPP 2) NORSK TEKST Historie om festningen: gammel/dagens Ferdselsregler: fare/sikkerhet Forvaltningsansvar Tilknytning til festningsfamilien 6) ENGELSK TEKST (evt. annet språk som er naturlig) Lokal eller utbyttbar informasjon evt. QR-koder som linker til f.eks variable rutetider 7) Avsender, nettadresse (forsvarsbygg.no/festningsnavn) og evt. QR-kode 3) NORSK TEKST Lokal eller utbyttbar informasjon evt. QR-koder som linker til f.eks variable rutetider 4) Oversiktskart med stedsanvisning på begge språk Næringsrettede aktiviteter, toaletter, bespisning, o.a. 5) ENGELSK TEKST (evt. annet språk som er naturlig) Historie om festningen: gammel/dagens

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Skilting og gradering

Skilting og gradering Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen Mai, 2011, 2. utgave Forord Innhold Et praktisk verktøy for skilting og gradering Denne håndboka skal fungere som et praktisk verktøy

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik Universell utforming AS Eksamensoppgave Belysning for svaksynte Høgskolen i Gjøvik November 2010 Prosjekt Eksamensoppgave: Belysning for svaksynte Oppdragsgiver Prosjektleder Signatur Dato 16.11.10 Forfatter(e)

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper Region nord Vegavdeling Finnmark Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper UTKAST TIL KOMMENTAR Del 1 forord I Norge har tilrettelegging av snøscooterløyper tradisjonelt bare vært gjort i Finnmark og

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER

TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER foredrag TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER VISKOM-MESSEN 2002 GARDERMOEN 14. MARS 2002 De siste ti årene har offentlige og private interesser fokusert mye på omgivelsesestetikk generelt og utendørs skilt og

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer