Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal"

Transkript

1 , 17/ Vedrørende sak /207 - Søknad om ferdigattest for avløpsrenseanlegg for fritidsbolig på gnr/bnr. 109/129, Lensmannsvika 41, Lunner kommune Avløpsanlegg for hytta på Mylla - Lensmannsvika 53 - Gnr 109 Bnr Lunner kommune Lunner kommune Hydrologi og vannmiljø /Guro Hensel , 17/ Vedrørende sak /207 - Søknad om ferdigattest for avløpsrenseanlegg for fritidsbolig på gnr/bnr. 109/129, Lensmannsvika 41, Lunner kommune Avløpsanlegg for hytta på Mylla - Lensmannsvika 53 - Gnr 109 Bnr Lunner kommune Lunner kommune Hydrologi og vannmiljø /Guro Hensel , 17/ ttalelse fra NIBIO om tiltak mot pærebrann i frukthage på Idse i Strand kommune Aksjon pærebrann - Overvåking og kartlegging og bekjempelse av pærebrann, (Erwinia amylovora) - Samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk /Venche Talgø Virus, bakterier og nematoder i skog-,jord og hagebruk /Hanne Skomedal Molekylær plantebiologi /Arild Sletten Mattilsynet /Brita Toppe Journaldato: Tilgangskode: Virus, bakterier og nematoder i skog-,jord og hagebruk /Juliana Perminow X, 17/ Personalmappe - Mette Bratlie Pettersen Offl 13 jfr Fvl 13.1 Apelsvoll /Petter Lunde Personal I, 17/024-7 Signert arbeidsavtale Personalmappe - Lene Tangsveen - Sommerhjelp Lene Tangsveen Apelsvoll /Petter Lunde Personal 227

2 X, 17/024-8 Lønnsmelding Personalmappe - Lene Tangsveen - Sommerhjelp Apelsvoll /Petter Lunde Personal 227 X, 17/ Lønnsmelding - slutt fra Personalmappe - Line Molteberg - Sommerhjelp Apelsvoll /Petter Lunde Personal 227 I, 17/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Ada Molteberg - Sommerhjelp Ada Molteberg Apelsvoll /Petter Lunde Personal 227 X, 17/ Lønnsmelding Personalmappe - Ada Molteberg - Sommerhjelp Apelsvoll /Petter Lunde Personal 227 X, 18/ Kopi av søknad og CV - 1 Personalmappe - Erlend Winje Personal 221 X, 18/ Kopi av tilbud om stilling Personalmappe - Erlend Winje Personal 221

3 I, 19/ Forespørsel om kommentarer til PREV-AM - Orange oil - drr Prev-AM - Orange oil - Agronomiske vurderinger - drr Mattilsynet /Jana Johansen-Hladilova Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk /Anette Sundbye 52 I, 20/ Fylkesmannens erstatningsvedtak etter individuelt beregnet erstatning av NIBIO for beitesesongen Ole Kristian Skrove - Verdal Søknad for individuell beregning av erstatning for sau drept av fredet rovvilt - rovdyr Fylkesmannen i Trøndelag Landbruksøkonomisk analyse /Eystein Ystad X, 20/ Anskaffelsesprotokoll - Anskaffelse av utstyr for automatisk foring av bioreaktorer Anskaffelse av utstyr for automatisk foring av bioreaktorer - Christian Berner Tech Trade AB X, 20/ Anskaffelsesprotokoll - Anskaffelse av kombi så- og gjødselmaskin til forsøk Anskaffelse av kombi så- og gjødselmaskin til forsøk , 20/ Signert avtale - Anskaffelse av fryserom og fryseaggregat til Svanhovd Kontrakt - Kjøp av fryserom og fryseaggregat til Svanhovd Industrikulde AS Journaldato: Tilgangskode: Team Innkjøp /Maria Kvalø, 20/ Kunngjøring - Konkurranse: 20/00407 Anskaffelse av kjøl og frys Doffin via Mercell Mercell Norge AS

4 , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Tilleggsinformasjon - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys Mercell Norge AS , 20/ Tilleggsinformasjon - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys Mercell Norge AS , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys

5 , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Tilleggsinformasjon - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys Mercell Norge AS , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys

6 , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys

7 X, 20/ Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Tildelingsbeslutning - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys Industrikulde AS , 20/ Tildelingsbeslutning - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys Kuldetekniske AS , 20/ Tildelingsbeslutning - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys Nordvent AS , 20/ Tildelingsbeslutning - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys GK Inneklima AS (hovedenhet) , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys

8 , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys , 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys Holt /Elin Andreassen X, 20/ Anskaffelsesrapport - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys X, 20/ Anskaffelsesprotokoll - Konkurranse: Anskaffelse av kjøl og frys

9 I, 20/ Søknad og CV - 21 Stilling ID: Postdoktor - Platon Skog og klima /Gunnhild Søgaard , Tatt til etterretning X, 20/ Innstilling og vedtak I, 20/ Oversendelse av arbeidsavtale , Tatt til etterretning, 20/ Referring to your application I, 20/ Bekreftelse på Teams intervju , Tatt til etterretning I, 20/ Bekreftelse på annen Teams intervju , Tatt til etterretning

10 , 20/ Referring to your application , 20/ Invitation to Teams interview , 20/ Korrespondanse vedrørende Teams intervju X, 20/ Offentlig søkerliste , 20/ Invitation to Teams interview , 20/ Employment process completed

11 I, 20/ Aksept av tilbud om stilling , Tatt til etterretning, 20/ Korrespondanse vedrørende Teams intervju X, 20/ Vedtak om lønnsplassering I, 20/ Bekreftelse på Teams intervju , Tatt til etterretning, 20/ Korrespondanse vedrørende Teams intervju X, 20/ tvidet søkerliste

12 , 20/ Contract of employment I, 20/ Bekreftelse på annen gangs intervju , Tatt til etterretning, 20/ Invitation to Teams interview I, 20/ Korrespondanse vedrørende Teams intervju , Tatt til etterretning, 20/ Offer of position I, 20/ Bekreftelse på annen gangs intervju , Tatt til etterretning

13 , 20/ Korrespondanse vedrørende Teams intervju , 20/ AR5 skogoppdatering for østlige kommuner i Viken, gjennomført Oppdatering av skoginformasjon i AR5 i Viken llensaker kommune /Tore Handeland llensaker kommune /Hans Petter Langbakk llensaker kommune /Lars Sandberg Enebakk kommune /Aurora Rodseth Degnes Enebakk kommune /Ottar Slagtern Gjerdrum kommune /Gunn Bundli Hurdal kommune /Even Anders Tosterud Hurdal kommune /Stig Nordli Lørenskog kommune /Ann-Karin Isaksen Nannestad kommune /Sebastian Knutsen Nannestad kommune /Nina Lynnebakken Nannestad kommune /Eivind Engh Nes kommune (Viken) /Per Linnerud Nes kommune (Viken) /Ståle Glad-Iversen Nittedal kommune /Eldbjørg Solli Lund Aurskog-Høland kommune /Mandy Westby Aurskog-Høland kommune /Stian Sandbrekkbråten Rælingen kommune /Tor Haugland Geomatikk /Bjørn Tobias Borchsenius X, 20/ Sak for behandling i ansettelsesrådet: Linux administrator - IKT Stilling ID: Linux administrator HR/Personal /Dag Midtfjord X, 20/ Justert lønnstilbud og aksept Stilling ID: Linux administrator HR/Personal /Dag Midtfjord HR/Personal /Dag Midtfjord

14 I, 20/ Signert arbeidsavtale - Forlengelse til Personalmappe - Silje Ballangrud - Sommerhjelp/Ekstrahjelp Silje Ballangrud Apelsvoll /Petter Lunde Personal 227 X, 20/ Anskaffelsesprotokoll - Konkurranse: Anskaffelse av analyseinstrument for etanol i sider Anskaffelse av analyseinstrument for etanol i sider I, 20/ Melding fra leverandør - Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Journaldato: Tilgangskode:, Tatt til orientering I, 20/ Melding fra leverandør - Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Journaldato: Tilgangskode:, Tatt til orientering, 20/ Melding til leverandør - Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Journaldato: Tilgangskode: I, 20/ Melding fra leverandør - Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd , Tatt til orientering

15 I, 20/ Melding fra leverandør - Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd Konkurranse: Leasing av traktor til NIBIO Svanhovd , Tatt til orientering I, 20/ Søknad og CV - 1 Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt , Tatt til etterretning, 20/ Korrespondanse vedrørende tilbud om stilling Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt , 20/ Korrespondanse vedrørende tilbud om stilling Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt , 20/ Tilbud om stilling Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt I, 20/ Korrespondanse vedrørende tilbud om stilling Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt , Tatt til etterretning

16 X, 20/ tvidet søkerliste Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt X, 20/ Offentlig søkerliste Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt I, 20/ Korrespondanse vedrørende tilbud om stilling Stilling ID: Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Holt , Tatt til etterretning I, 20/ Signert av alle parter - Avtale med Norges arktiske universitet på prosjektet "Framsenterets Flaggskip - Klimaeffekter på økosystemer, landskap, lokalsamfunn og urfolk Prosjekt - Framsenterets Flaggskip - Klimaeffekter på økosystemer, landskap, samfunn, urfolk (Flaggskipet EMERALD) niversitetet i Tromsø (it) - Norges Arktiske niversitet Skog og klima /Ryan Bright X, 20/ Lønnsmelding - slutt fra Personalmappe - Birgitte Rindal - Sommerhjelp Apelsvoll /Petter Lunde Personal 227 I, 20/ Kontrakt til signering - Elvemusling Kartlegging av elvemusling oppstrøms Lasaruskulpen i Grense Jakobselv Elvemusling Kartlegging av elvemusling oppstrøms Lasaruskulpen i Grense Jakobselv Fylkesmannen i Troms og Finnmark Journaldato: Tilgangskode: Økosystemer i Barentsregionen /Snorre Hagen

17 , 20/ Signert intensjonsavtale - Søknad - niversity of Silesia in Katowice Journaldato: Tilgangskode: Offl 26 fjerde ledd Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk /Wiktoria Kaczmarek-Derda I, 20/ Forespørsel om kommentarer til drr for V10 Valto - Mild Pepino Mosaic Virus isolate V10 Valto - Mild Pepino Mosaic Virus isolate - Agronomisk vurdering - drr Mattilsynet /Jana Johansen-Hladilova Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk /Anette Sundbye 52 I, 20/ Forespørsel om kommentarer til Legacy Pro Legacy Pro - Pendimethalin, chlorotoluron, diflufencian - Agronomisk vurdering - drr - ugras Mattilsynet /Jana Johansen-Hladilova Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk /Kirsten Tørresen 52 I, 20/ Kort høring - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19 Kort høring - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19 Klima- og Miljødepartementet /Anh P. Le Forskningsstab /Per Stålnacke I, 20/ Forespørsel om agronomisk vurdering - Camposan Extra - etefon Camposan Extra - etefon - Agronomisk vurdering Mattilsynet, Region Stor-Oslo /Louise E. Arnesen Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk /Kirsten Tørresen I, 20/ Informasjon om tilbakebetaling av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020 Arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020 Skatteetaten Økonomistab /nni Liahjell Ellingsen

18 X, 20/ Kopi av tilbud om stilling og svar på tilbud Personalmappe - Kobra Maleki Personal 221 I, 20/ Signert arbeidsavtale, taushetserklæring og tilbud om stilling (DI) - oppstart Personalmappe - Kobra Maleki Kobra Maleki Personal 221 I, 20/ Melding om høring - tkast til ny forskrift om avlsmateriale fra visse hldte landdyr Melding om høring - tkast til ny forskrift om avlsmateriale fra visse hldte landdyr Mattilsynet Forskningsstab /Per Stålnacke X, 20/ tlysning - Kvalitetsleder/forsker pesticidanalyser Stilling ID: Forsker/kvalitetsleder Journaldato: Tilgangskode: Pesticider og naturstoffkjemi /Marianne Stenrød

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00099-9 Forespørsel om kommentarer til drr for PréFéRal BioBest NL 20190726 PreFeRal - Agronomiske vurderinger - Skadedyrmiddel Mattilsynet /Jana Johansen-Hladilova Journaldato: Tilgangskode: Skadedyr

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00128-18 Re: Dokument 17/00128-12 Svar på henvendelse fra naboer om kloakkslam på eiendommen Bølstad, gnr 58, bnr 1 i Ås kommune sendt fra Follo landbrukskontor Gnr 58 bnr

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X I, 17/00050-10 Interreg Sverige-Norge - Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper - Delutbetaling 4 Interreg Sverige-Norge - Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper - Instinr. 10453

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X N, 17/00017-12 Avvikssystemet - Rapport første halvår 2017 Avvikshåndtering 2017 Divisjon for virksomhetsstyring /Randi Hesjedal 11.07.2017 003.1 I, 17/00133-1 Signert kontrakt - ESA - Technical

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal , 17/00019-22 Innvilget permisjonssøknad Personalmappe - Astri Barlund Astri Barlund HR/Personal /Hilde Hjetland 18.12.2017 Personal, 17/00021-57 Ekstra tildeling av kontantmidler 2017 Geovekst 2017 Fylkesmannen

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X I, 17/00019-36 Søknad om ulønnet permisjon - 01.-31.08.2018 Personalmappe - Astri Barlund Astri Barlund HR/Personal /Anita Glosli Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning X, 17/00019-37

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00074-23 Signert leiekontrakt - Hoxmark - Student av Erik Larnøy - 30.07.-06.08.2018 - Bryggerhuset Hoxmark - Nyveien 73 Ås - Leiekontrakter Erik Larnøy Journaldato: 02.08.2018 Tilg. kode: Eiendom/Drift

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X, 17/00112-12 Benfluralin (AIR IV) - Kommentarer til "open points" Benfluralin - Agronomiske vurderinger - grasmiddel Mattilsynet /Jana Johansen-Hladilova Skadedyr og ugras /Kirsten Tørresen 25.03.2018

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00016-2 Besøksrapport fra Sivilombudsmannens besøk til Politiets utlendingsinternat, sikkerhetsavdelingen, 28.-29. mars 2017 Sivilombudsmannens forebyggingsenhet Sivilombudsmannen

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2017 nnhold: Adresseregistrering - viktig brev fra Storfjord kommune Regional Kvikkleirekartlegging Storfjord kommune NVE

Detaljer

Offentlig journal. Utstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson. Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson 2013/ /

Offentlig journal. Utstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson. Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2015-26.1.2015, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.02.2015 tstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00048-6 Kystgeiter - Bekreftelse på at tidligere fattede vedtak ikke effektueres Kystgeit - Skorpa Mattilsynet Midt. avd. Sunnmøre /Kristin Ness Arealundersøkelser /Nina Sæther 01.08.2019 6 I, 17/00077-11

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X I, 17/00019-10 Søknad permisjon Personalmappe - Astri Barlund Astrid Barlund HR/Personal /Hilde Hjetland 01.08.2017 Personal 07.08.2017, Tatt til etterretning, 17/00019-11 Innvilget søknad om

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015

Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015 Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00143-16 I Fylkesmannen i Buskerud Sikkerhet og

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00649-201 Anmodning om IT-konto - IT-konto for ikke-ansatte organisasjonsutvikling /Marianne Stople Offl 13 jfr Fvl 13.1 organisasjonsutvikling /Marianne Stople 042.0 I, 14/02319-11 Arbeidsavtale

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/00510-2 Offentlig høring: Forslag til endringer i klimakvoteloven Klimakvoteloven med forskrifter Klima- og miljødepartementet Journaldato: Tilgangskode: Rektoratet /Øystein Thøgersen 05.03.2019

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00074-40 Signert leiekontrakt - Hoxmark rom 4 - Inge Dox - 09.-30.10.2019 Hoxmark - Nyveien 73 Ås - Leiekontrakter Inge Dox Eiendom/Drift /Cathrine Lill Broch 10.07.2019 031 I, 17/00074-41 Signert

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00107-15 Tilbud om midlertidig ansettelse i stilling som professor II / Offer of temporary employment as Adjunct Professor uten kunngjøring Journaldato: Tilgangskode: 16.05.2019, 14/01312-29 Tilbud

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget tislkudd 2016/ / TE UTV/TRØ UTV/TRØ. Innvilget tilskudd 2016/ /

Offentlig journal. Innvilget tislkudd 2016/ / TE UTV/TRØ UTV/TRØ. Innvilget tilskudd 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2016 nnvilget tislkudd Avløsertilskudd - 2016 2016/35-16 0/2016 TV/TRØ V14 TV/TRØ Fylkesmannen - Haraldsen, Brit nnvilget

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00159-11 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2018 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017-2018 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00312-31 Søknad Ferdigattest, Naust tsira. SØKNAD OM RAMMETILLATELSE GNR 26, BNR 94 - STRANDA, NORDEVÅGEN - ÅSE-KARI KVALVIK/PER ÅGE HAGE Åse-Kari Kvalvik Journaldato:

Detaljer

Offentlig journal. Høring - søknad om deling gnr 49, bnr / /

Offentlig journal. Høring - søknad om deling gnr 49, bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2016 Høring - søknad om deling gnr 49, bnr 5 Deling av grunneiendom gnr 1942/49/5 2016/716-4 7371/2016 Fylkesmannen i Troms

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i 100 % stilling, vikariat, som prosjektleder, id / /

Offentlig journal. Tilsetting i 100 % stilling, vikariat, som prosjektleder, id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Prosjekt "flerkulturell kvinnegruppe" 2015/ / Tilkallingsvikar - Valmuen verksted

Offentlig journal. Prosjekt flerkulturell kvinnegruppe 2015/ / Tilkallingsvikar - Valmuen verksted Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2018 Prosjekt "flerkulturell kvinnegruppe" 2015/751-17 3769/2018 27.04.2018 Tove Dreyer Tilkallingsvikar - Valmuen verksted

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal , 17/00223-31 Avklaring om videre støtte for SOAP Public 360 / 360 Online - dokumentasjon og kontakt med leverandører (Tieto/nit/ninett) Tieto /Dag Rune Jensen Dokumentforvaltning /Margareth Sand 041 I,

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte 2017/ / Utslippstillatelse hytte 1942/86/4

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte 2017/ / Utslippstillatelse hytte 1942/86/4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.05.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2017 nnhold: Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte Søknad om tillatelse til tiltak 1942/86/45 2017/317-2 3426/2017

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X I, 17/00034-5 Tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler "Engareal som lagringsmedium for karbon" Engareal som lagringsmedium for karbon - Carbon Storage in long- and short-term grasslands

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00074-25 Signert leiekontrakt - Hoxmark - Campioli Matteo - 07.08.-05.10.2018 - Rom 4 Hoxmark - Nyveien 73 Ås - Leiekontrakter Campioli Matteo Eiendom/Drift /Cathrine Lill Broch 12.07.2018 031 22.08.2018,

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X X, 17/00030-3 Vitnemål Mastergrad Personalmappe - Agnieszka Piekarska Landbrukskart /Jostein Frydenlund 05.09.2018 Personal, 17/00200-15 Bekreftelse på forlengelse av permisjon - 01.10.2018-30.09.2019

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00107-7 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.7.2017-30.6.2018 uten kunngjøring 23.06.2017, Tatt til etterretning, 14/00526-10 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 11070) 23.06.2017,

Detaljer

Offentlig journal. Oversenelse av matrikkelbrev for gnr 17 bnr 129. Eiendommen gnr 17 bnr 75/129 Turid Kufaas Berntzen 2013/ /

Offentlig journal. Oversenelse av matrikkelbrev for gnr 17 bnr 129. Eiendommen gnr 17 bnr 75/129 Turid Kufaas Berntzen 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2015-1.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Oversenelse av matrikkelbrev for gnr 17 bnr 129 Eiendommen gnr 17 bnr 75/129 Turid Kufaas Berntzen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00351-9 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling organisasjonsutvikling /Lisa Åse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 312.65, 14/01724-15 Søknad NFR prosjekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-26 Motregnignskandidater 09.07.19 Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Tilsagn tilskudd boligbygging 2016/ / Tilsagn tilskudd boligbygging 2016/ /2018

Offentlig journal. Tilsagn tilskudd boligbygging 2016/ / Tilsagn tilskudd boligbygging 2016/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.10.2018 2016/878-94 9442/2018 Tor nge Albrigtsen m.fl. 2016/878-95 9443/2018 Eivind Rasch Lambela m.fl. 2016/878-96 9444/2018

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 Aksept - nnvilget tilskudd til utvidet økonomisk ramme for kartlegging

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2013 Høring - søknad om deling gnr 1942/73/8 Søknad om deling av gnr 1942/73/8

Detaljer

Offentlig journal. Fritak fra kravet om opplæring i samfunnskunnskap for ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Fritak fra kravet om opplæring i samfunnskunnskap for ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X, 17/00035-2 Bekreftelse på permisjon og stipend til videreutdanning mappe - Christine Rasmussen Christine Rasmussen 18.07.2018 I, 17/00236-25 - Avskjermet mappe - Frid Inger lvang Frid lvang HR/

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal , 17/00048-4 Vedrørende stadfesting av vedtak om forvillede kystgeiter på Sandsøya Kystgeit - Skorpa Mattilsynet Arealundersøkelser /Nina Sæther 17.07.2019 6, 17/00048-5 Vedlagt vedlegg vedrørende stadfesting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00168-5 Oversendelse av vilttrekk rapport Vilttrekk i Follo - Møtereferat og administrasjon Vestby kommune Frogn Kommune postmottak@ski.kommune.no post@nesodden.kommune.no

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-02-2015-27-02-2015

Offentlig journal Periode: 27-02-2015-27-02-2015 Offentlig journal Periode: 27-02-2015-27-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00368-11 I Varsla Bygg AS Gnr. 56 bnr. 910 - søknad

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/175-4 Oppfølgingstilsyn ved Lygna Camping Oppfølgingstilsyn ved Lygna Camp, Gran Lygna Camp /Ole Lygna Journaldato: 5.8.218 Tilgangskode: 2.8.218 7.1 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte / / Referat fra møte / /

Offentlig journal. Referat fra møte / / Referat fra møte / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2018 Referat fra møte 12.06.18 Elevmappe - ***** ***** ***** ***** 2018/156-10 5301/2018 Tilg.kode O Hjemmel: Offl 13,

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X I, 17/00046-7 Tilskuddsbrev - Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker - ECRSLI Prosjekt - Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker - T-sak Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/00079-21 Møteplan for våren 2019 Møteplan for Ansettelsesutvalget organisasjonsutvikling /Sylvi Larsen 23.11.2018 012.1, 14/00761-29 Innvilgelse av foreldrepermisjon

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal kommunikasjon og servicetjenester Inngående eksternt produsert, 13/55832-1 Tannlege - Statistikk med forespørsel om takstbruk - Justina Haukelid Korrespondanse - Tannlege - Justina Haukelid JSTINA HAKELID

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00005-16 Signert arbeidsavtale - Forlengelse - 01.04.2019-31.03.2023 - Korrespondanse vedrørende forlengelsen Personalmappe - Wiktoria Kaczmarek-Derda Wiktoria Kaczmarek-Derda Skadedyr og ugras i

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 Svar på søknad om fritak for ***** ***** ***** Samlemappe fritak for betaling

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00023-41 Analyserapport - Prøvemottak 01.07.19 Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018- 2019 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert, 17/00159-14 2.

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av tinglyst dokument. 2018/ / Pantefrafall 2016/ /

Offentlig journal. Oversendelse av tinglyst dokument. 2018/ / Pantefrafall 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.04.2014 Tilsetting i fast 28 % stillig, helsefagarbeider - id 1682 tlysning

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/00587-2 Tilbud om festekontrakt bygg og parkeringsplass Revnes motorcrossbane. Manglende festekontrakt - gnr 10 bnr 12 Inngående eksternt produsert, 18/00587-3 Reguleringsplanvedtak

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon for februar / / Svar på pålegg 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om refusjon for februar / / Svar på pålegg 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2015 Søknad om refusjon for februar 2015 Refusjoner svangerskapskontroll 2015/246-4 3355/2015 24.03.2015 Helfo

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2012 Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune - forslag til endringer i

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X, 17/00014-2 Orientering om endring av stilling fra 01.06.2018 Personalmappe - Ingvar Hage Ingvar Hage 29.05.2018 Personal I, 17/00014-3 Signert arbeidsavtale gjeldene fra 01.06.018-1364 Seniorrådgiver

Detaljer

Jernbanedirektoratet - Offentlig journal

Jernbanedirektoratet - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 201600232-5 Søknaden om databriller Personalmappe - første nr.1 Personal, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 201600232-6 Svar på søknaden om databriller

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-15 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 10.05.2016,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.07.12, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2012 Søknad om å opprettholde driftstilskudd ved sykefravær Privat praksis

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om kulturmidler Nordreisa Sanitetsforening 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om kulturmidler Nordreisa Sanitetsforening 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 27.04.2015 nnhold: Søknad om kulturmidler Nordreisa Sanitetsforening Kulturmidler 2015 2015/6-10 4168/2015 Nordreisa Sanitetsforening

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om midler til Taubaneprosjektet - Prosjektnr

Offentlig journal. Søknad om midler til Taubaneprosjektet - Prosjektnr Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2013-29.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.09.2013 2009/229-38 2833/2013 Fylkesmannen i Finnmark AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Agdenes kommune

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.07.2014 Svar - Søknad om forlenget permisjon Personalmappe Sylvi Johansen

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00046-20 tbetaling av midler fra Klima- og miljøprogrammet (KMP) - ECRSLI-prosjektet Hønsehirse NFR-Prosjekt 267700- Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker (Controlling Echinochloa

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I,, N, X I, 17/00009-5 Samarbeidsavtale mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Nordland for prosjektet - Timotei for nordlige strøk Timotei for nordlige strøk - 10622 - Klima- og miljøprogrammet 2016

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i arbeidsgruppe - utarbeide forslag på framtidig bo-og aktivitetstilbud innfor rus- og psykiatritjenesten.

Offentlig journal. Innkalling til møte i arbeidsgruppe - utarbeide forslag på framtidig bo-og aktivitetstilbud innfor rus- og psykiatritjenesten. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2012 nnkalling til møte i arbeidsgruppe - utarbeide forslag på framtidig bo-og aktivitetstilbud

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.2.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Dokumentdato: 01.10.2017-31.03.2019 20.02.2019 Klage på time hos ved poliklinikk 10.12.18 sient - 2018/3424-3 2549/2019.off:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement - gnr 36 bnr 4 Søknad tillatelse tiltak gnr 36

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 1/00005-11 Signert avtale om lån av pc og bruk av epostadresse NIBIO etter endt, midlertidig arbeidsforhold - frem til 31.12.2018 Personalmappe - Wiktoria Kaczmarek-Derda Wiktoria Kaczmarek-Derda Journaldato:

Detaljer

Offentlig journal. Oversending av klagesak for egengodkjenning av Reguleringsplan for Strandbu Camping - vurdering av avvisningsgrunnlag

Offentlig journal. Oversending av klagesak for egengodkjenning av Reguleringsplan for Strandbu Camping - vurdering av avvisningsgrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.03.2017 Oversending av klagesak for egengodkjenning av Reguleringsplan for Strandbu Camping - vurdering av avvisningsgrunnlag

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Offentlig journal. Fradeling til statlig sikring 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Bygging 2015/ /

Offentlig journal. Fradeling til statlig sikring 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Bygging 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 12.03.2019 Fradeling til statlig sikring 10 /24 - Solbjørg Olsen-Andsjøen - fradeling av parkeringsplass og sti til statlig

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00021-6 Rapport etter helsekontroller 2017 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS /Merete Nissen Westgaard Dok. dato: 06.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254 06.06.2017,

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Dokumentdato: 01.10.2018-31.03.2019 13.12.2018 nnhold: Besvarelse med journaldokumentasjon sient - 2018/3277-2 20987/2018 07.12.2018

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal , 17/00074-37 Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale Hoxmark fom 30.06.2019 Hoxmark - Nyveien 73 Ås - Leiekontrakter Martin Pettersson Eiendom/Drift /Cathrine Lill Broch 031, 17/00223- Innhenting av data

Detaljer

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 Kartanalyse for eiendom 0619-92/4 Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad bygg 2018/ / Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81 bnr 22 feste 1

Offentlig journal. Søknad bygg 2018/ / Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81 bnr 22 feste 1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2016 Vedrørende din søknad om deling gnr 15/128 Søknad om deling gnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 O 2013/1546-1 17631/2013 Birgit Wassnes 03.05.2013 O 2013/1546-2

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2012 Vedrørende journalføring ved Sonjatun Bo- og kultursenter og Sonjatun

Detaljer

Offentlig journal. Utvidet søkerliste. Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /

Offentlig journal. Utvidet søkerliste. Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 18.10.2011 tvidet søkerliste vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 2011/164-60

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-05-2015-06-05-2015

Offentlig journal Periode: 06-05-2015-06-05-2015 Offentlig journal Periode: 06-05-2015-06-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00194-13 I Fylkesmannen i Buskerud Søknad om tilskudd

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 02.05.2011 Kontrakt vedr. leie av bolig Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 Forburkerrådet

Detaljer

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal

Norsk institutt for bioøkonomi - Offentlig journal I, 17/00050-11 Innvilget søknad om regional delfinansiering Interregprosjekt - Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper Interreg Sverige-Norge - Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper -

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00430-19 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.9.16.- 15.12.16 i stilling som universitetslektor Dok. dato: 11.11.2016 Arkivdel: Personal 212.14, Tatt til etterretning, 14/00979-19

Detaljer

OSLO (N) Enebakkneset Grunneierlag, er søker Frivilling organisasjon Re-etablering av Edelkreps i Bøhlertjern edelkreps 10000 FET (N)

OSLO (N) Enebakkneset Grunneierlag, er søker Frivilling organisasjon Re-etablering av Edelkreps i Bøhlertjern edelkreps 10000 FET (N) Tiltak kommune Søker Søker-kategori Tiltaksnavn Truet art/naturtype FM: Utbetalt Norsk Botanisk Forening Frivilling organisasjon Skjøtsel på Dragehodelokalitet, Nakholmen dragehode 13000 Oslo våtmarkssenter

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.06.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2013 nnhold: Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/53/36 Søknad

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00086-28 Klage på manglende svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer 2016 Kristoffer Aurdal Dok. dato: 08.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 041.1, Besvart med utgående dokument, 16/00086-29

Detaljer