Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16"

Transkript

1 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

2 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole. Skedsmo videregående skole er, som enhver annen skole, et fellesskap med rettigheter og forpliktelser for både for medarbeidere og elever. En forutsetning for at skolen skal kunne tilby et godt arbeids- og læringsmiljø for alle er at vi kjenner og har respekt for våre forskjellige roller og de spilleregler som regulerer samspill og samarbeid i skolen. I skolens håndbok finner du disse spillereglene samt informasjon og veiledninger som er viktig å kjenne til for å kunne delta i skolesamfunnet. En del av disse er vedtatt av sentrale myndigheter, andre er blitt til etter drøftinger mellom elever, lærere og skolens ledelse. Vi vet godt at en håndbok aldri vil kunne gi svar på alle de spørsmål som stilles, eller løse de utfordringer som alltid oppstår når mennesker skal arbeide sammen. Den kan heller ikke være en garanti for et godt læringsmiljø og sosialt miljø. For å få det til kreves mye mer - respekt for andre, at man er villig til å inngå i samarbeid med andre, at man lytter til andre og framfor alt engasjerer seg i eget læringsarbeid. Jeg håper håndboka kan bidra til å skape en felles forståelse for nødvendigheten av å ha noen spilleregler som gjelder for alle, og også begrunnelser for den innsatsen som forventes av den enkelte. Dersom den gjør det, vil den skape medeierskap for alle involverte, og bidra til utvikling av et positivt læringsmiljø i klasserom og verksted. LYKKE TIL MED DET NYE SKOLEÅRET! Rektor Stein Pettersen 2

3 Hvem har ansvaret for hva Rektor Skolens øverste leder: Faglig Pedagogisk Administrativt Stein Pettersen Assisterende rektor Rektors stedfortreder Personalleder Eksamensansvarlig og ansvarlig for karakterklager Wenche Rudshaug Kavli 3

4 Hvem har ansvar for hva Studieleder Ansvarlig for elevenes fagvalg Ansvar for skolens database for elever Behandler søknader om fritak for fag, permisjonssøknader og tilrettelegging til prøver/eksamen Judith Bolstad Siem Studieleder Ansvar for kompetansebevis og vitnemål Ansvar for elevenes dokumentasjon Ansvar for godkjenning av YF-år i utlandet Arve Storm Hanssen 4

5 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder norsk, språk og kroppsøving Trinnansvar for VG3 ST og 3. og 4.påbygging Overordnet faglig ansvarlig for norsk, språk og kroppsøving Nærmeste overordnede for norsk- og fremmedspråklærere og kroppsøvingslærere Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter for VG3 ST og 3.og 4.påbygging Økonomiansvar for ST Monika Køber 5

6 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder realfag Trinnansvar for VG2 ST Overordnet faglig ansvarlig for realfag Nærmeste overordnede for realfaglærere Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter for VG2 ST Ansvarlig for veiledning for studenter og veiledning av nytilsatte lærere Hege Aardal Avdelingsleder samfunns- og økonomifag Trinnansvar for VG1 ST Overordnet faglig ansvarlig for samfunns- og økonomifag Nærmeste overordnede for samfunns- og økonomifaglærere Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter for VG1ST Ansvarlig for vurdering på ST Hans Ivar Blystad 6

7 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder bygg- og anleggsfag Overordnet faglig ansvarlig for bygg- og anleggsfag Nærmeste overordnede for yrkesfaglærere på bygg- og anleggsfag Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøte i avdelingen Økonomiansvar for bygg- og anleggsfag Rune Larsen Avdelingsleder for design og håndverk og elektrofag Overordnet faglig ansvarlig for design og håndverk og elektrofag Nærmeste overordnede for yrkesfaglærere på design og håndverk og elektrofag Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøte i avdelingen Økonomiansvar for elektro og design og håndverksfag Perica Maksimovic 7

8 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring Overordnet faglig ansvarlig for avdeling for tilrettelagt opplæring Nærmeste overordnede for lærere og andre tilsatte på tilrettelagt opplæring Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøte i avdelingen Økonomiansvar for tilrettelagt opplæring Ansvarlig for koordinering av skolens spesialundervisning Terje Granås Avdelingsleder flyfag Overordnet faglig ansvarlig for flyfag Treningsleder med ansvar i henhold til skolens part-godkjenning Nærmeste overordnede for yrkesfaglærere på flyfag Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter i avdelingen Økonomiansvar for flyfag Aage Bakken Sørum 8

9 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder grunnskoleavdelingen Overordnet faglig ansvarlig grunnskoleavdelingen Nærmeste overordnede for lærere og andre ansatte på grunnskoleavdelingen Ansvarlig for internt og eksternt samarbeid Økonomiansvar for grunnskoleavdelingen Edvin Johnsen Elevleder Veiledning til elever på tilrettelagt opplæring Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne aktører, herunder mulige fremtidige arbeidsplasser Veilede om utdanningsveier og yrkesvalg til elever/lærlinger/ lærekandidater på avdeling for tilrettelagt opplæring Samarbeid med kommuner, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern etc Kontaktperson vedrørende søknad om støtte og veiledning i Statens lånekasse for utdanning Randi Bekkevold 9

10 Hvem har ansvar for hva Studieveileder Gir informasjon og veiledning om fagtilbudet på Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) Gir informasjon om utdanningsveier, yrkesvalg og høyere utdanning Gir informasjon til elever om muligheter for særskilt tilrettelegging ved eksamen/prøver Kontaktperson vedrørende søknad om støtte i Statens lånekasse for utdanning Toril Arntzen Yrkesveileder Gir informasjon og veiledning om utdanning innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram (YF) Gir informasjon om utdanningsveier, yrkesvalg og yrkesorientering Gir informasjon til elever om muligheter for særskilt tilrettelegging ved eksamen/prøver Kontaktperson vedrørende søknad om støtte Statens lånekasse for utdanning Inntaksansvarlig Marianne Monsrud 10

11 Hvem har ansvar for hva Sosialpedagogisk rådgiver Gir veiledning som kan medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i skolehverdagen Oppfølging og veiledning av enkeltelever i krise og vanskelige livssituasjoner Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne hjelpeinstanser Arbeide med holdningsskapende arbeid knyttet til rus, vold og mobbing Espen Johnsen Nærum Rådgiver for tilrettelagt opplæring Veiledning til elever på tilrettelagt opplæring Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne aktører, herunder mulige fremtidige arbeidsplasser Veilede om utdanningsveier og yrkesvalg til elever/lærlinger/ lærekandidater på avdeling for tilrettelagt opplæring Samarbeid med kommuner, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern etc Kontaktperson vedrørende søknad om støtte og veiledning i Statens lånekasse for utdanning Randi Bekkevold 11

12 Hvem har ansvar for hva Systemansvarlig Ansvar for skolens nettverk Bistå i forbindelse med IKT-relaterte oppgaver Ansvar for bistand til Flyfag, Grunnskoleavdelingen og Veiledningssenteret på Romerike Daglig support for ansatte og elever Avdelingsleder bibliotek/informasjonsansvarlig Ansvarlig for skolens bibliotektjeneste Web- og informasjonsansvarlig Ansvarlig for lærebokutlånet Leder av skolens IKT-team Ansvarlig for oppdatering av håndbok for elever og ansatte Er skolens kulturkontakt Kenneth Mathisen- Berg Helena Huse 12

13 Hvem har ansvar for hva Miljøarbeider Arbeider oppsøkende mot enkeltelever og grupper Samarbeider med skolens elevråd Samarbeider med interne og eksterne aktører i skolesamfunnet Deltar og bidrar i forebyggende tiltak av ulik art Pedagogisk -psykologisk tjeneste (PPT) PPT skal hjelpe og bistå elever, lærlinger, lærekandidater og de videregående skolene og lærebedrifter. Ansatte arbeider med saker som har betydning for opplæring. Det kan bl.a. være lære- og fagvansker, læringsmiljø eller psykiske vansker. I PPT er det ansatt pedagoger og psykologer. Veronica Öhman Oppfølgingstjenesten (OT) OT skal gi hjelp og veiledning til ungdommer under 22 år som står uten opplæring/skole, arbeid eller annen sysselsetting. 13

14 Skolehelsetjenesten Tjenesten er et tilbud til elevene. Tilbudet omfatter råd og veiledning om egen helse. Helsesøster har taushetsplikt. Eksempel på tema som kan tas opp er: seksualitet, prevensjon, spiseproblemer, rus, psykiske eller følelsesmessige vansker. Etter ønske fra elever og lærere kan tema tas opp i klasse-/ gruppesammenheng. Åshild er ved skolen hver onsdag og annenhver fredag i partallsuker. Tonje er ved skolen tirsdager og annenhver fredag i oddetallsuker. Helsesøster har opplysningsplikt hvis det gjelder fare for liv og helse. 14

15 Elevombudet i Akershus Hva kan elevombudet gjøre for deg som elev eller lærling? Bidra til å styrke din medvirkning i opplæringsprosessen Ivareta dine interesser Bistå med råd og veiledning Hjelpe deg i klagesaker Hvem kan kontakte elevombudet? Alle som har spørsmål de vil ta opp Du kan trygt henvende deg til elevombudet, som har taushetsplikt Ombud for elever og lærlinger er: Andreas Nilsson Tlf: mobil: E-post: 15

16 Kunnskapsløftet Følgende sentrale styringsdokumenter gir retningslinjer for opplæringen: Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Den består av en generell del, læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplanene for de enkelte fag. Læreplanen er en forskrift med hjemmel i opplærings- loven og forpliktende for opplæringen. Læreplanens generelle del Utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for opplæringen. Læringsplakaten Inneholder viktige prinsipper for skolens og bedriftenes opplærings- virksomhet og må ses i sammenheng med bestemmelsene i lov og forskrift og læreplanens generelle del. Fag- og timefordeling Er angitt for hvert årstrinn i videregående opplæring 16

17 Kunnskapsløftet forts Læreplaner for fag Angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter (kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, å kunne bruke digitale verktøy), kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. For å understreke sammenheng, helhet og progresjon i opplæringen er læreplaner for fag gjennomgående for grunnskole og videregående opplæring der det er mulig. Formålet med faget beskriver hensikten med opplæringen i faget for den enkelte elev, lærling og for samfunnet. Det redegjøres for hvordan opplæringen i faget kan ivareta overordnede målsettinger for opplæringen slik disse kommer til uttrykk i opplæringsloven, læreplanens generelle del og læringsplakaten. Læreplanene i fagene forutsetter at det konkrete innholdet i opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes i opplæringen, bestemmes på den enkelte skole. På Skedsmo videregående skole er dette fanget opp ved at det for hvert fag er utarbeidet lokale læreplaner med en oversikt over hovedområder og læremidler. Sammen med klassens/gruppens årsplaner og periodeplaner for arbeidet (hvor organisering og arbeidsmåter fremgår) utgjør dette skolens retningslinjer for opplæringen. 17

18 Kunnskapsløftet forts Til orientering følger en oversikt over de 11 punktene i læringsplakaten: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/fore sattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 18

19 Forskrift om ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Akershus 6. mai 2010, sak nr 35/10. Sist endret av fylkestinget 17. november Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. 19

20 Fortsettelse ordensreglement 3. Rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Opplæringslovens 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 4. Orden og atferd 1. Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf.forskrift til opplæringsloven

21 Fortsettelse ordensreglement 2. Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. 3. Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre b. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. g. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen. 21

22 Fortsettelse ordensreglement h. Bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt er ikke tillatt. Forbudet omfatter kke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder i undervisningen, på skolens område i skoletiden og når skolen har ansvar for elevene. i. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor. j. Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillat å bruke noen form for tobakk i skoletiden, jf. tobakksskadeloven Tilstedeværelse 1. Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. 2. Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet. 3. En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. 4. Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak. 5. Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringsloven Bruk av IKT-ressurser For bruk av IKT-ressurser gjelder IKT-reglement for elever i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune med eventuelle tillegg vedtatt for den enkelte skole, i tillegg til ordensreglementet. 22

23 Fortsettelse ordensreglement 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet 1. Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. 2. Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: påtale eller anmerkning fra skolens ansatte begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse 23

24 Fortsettelse ordensreglement 3. Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse midlertidig eller permanent bytte av skole etter vedtak i fylkeskommunen dersom hensynet til andre elever tilsier det bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8og 4A-9 4. Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklar seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven 3-7 siste ledd. Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. opplæringsloven

25 Fortsettelse ordensreglement Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til blant annet dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf. forvaltningsloven Erstatning mv Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 11 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde straffbare forhold til politiet. 12 Utfyllende regler for den enkelte skole Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, bruk av e-sigaretter på skolen, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer og for skoleavis. Opplæringsloven 3-7 gjelder for slike regler. Relevante lenker: Opplæringslova (Lovdata.no) Forskrift til opplæringslova (Lovdata.no) Forvaltningsloven (Lovdata.no) Prinsipper for opplæring (Udir.no) IKT-reglement for elever i videregående skoler i Akershus (Akershus.no) 25

26 Bibliotek og gratis læremidler Alle skolens elever og ansatte kan bruke biblioteket Åpningstiden er mandag - fredag Lånetid: 4 uker for bøker og lydbøker 1 uke for tidsskrifter 2 dager for DVD 1 dag for ordbøker, pensumeksemplar, spill og diverse utstyr Alt materiell som tas ut av biblioteket må registreres i skranken. Alle elever må ha lånekort for å låne bøker og annet materiell. Du er erstatningspliktig for tapt materiell. Alle lærebøker kan lånes på skolen og må leveres tilbake ved skoleårets slutt. Akershus fylkeskommunes reglement for utlån av lærebøker finnes på skolens nettsider 26

27 Retningslinjer for bruk av biblioteket forventninger til elever og ansatte Vi forventer av dere som elever: At du bidrar til et godt læringsmiljø ved at du snakker lavt og ikke forstyrrer andre At du kaster søppel når du er ferdig med å spise At du tar vare på bøker og annet materiale du har lånt av oss At du har med deg lærebøkene dine på skolen, ettersom antall ekstra eksemplarer av lærebøker er begrenset At du har med elevkort når du skal låne og skrive ut Dere kan forvente av oss som bibliotekansatte: At dere får veiledning og hjelp til å finne informasjon At dere får hjelp til riktig kildebruk At dere får brukeropplæring (lære å søke i bibliotekkatalogen, lære hvordan dere skal finne fram i samlingen, lære hvordan dere bruker printer osv) At dere kan komme med ønsker til hvilke bøker og filmer som skal kjøpes inn At dere får arbeidsro til å jobbe med skoleoppgaver 27

28 Retningslinjer for bruk av biblioteket forventninger til elever og ansatte Arbeidsro: Biblioteket er først og fremst et arbeidssted og ikke et oppholdsrom. Det skal være såpass rolig at elever kan sitte og jobbe med oppgaver, individuelt eller i gruppe, uten å bli forstyrret. Dette gjelder også bruk av telefon, og lyd fra video og PC. Hodetelefoner kan lånes på biblioteket for elever som trenger å høre lyd fra PC/mobil. Dersom en elev støyer for mye eller forstyrrer medelever, lærere eller bibliotekpersonale, må eleven forlate biblioteket. Når en gruppe elever sitter sammen i biblioteket, kan det av og til bli bråk og uro uten at en enkelt elev alene kan holdes ansvarlig for det. Hvis en slik situasjon oppstår, vil det føre til at hele gruppa må forlate biblioteket. Lærebøker: Det forventes at elevene stiller forberedt til timene og har med seg de bøkene og hjelpemidlene de trenger. Biblioteket har begrenset med ekstra eksemplarer av lærebøker og det er derfor viktig at alle tar med seg bøker til timen. Konsekvensen av å ikke ha med seg boka er at man må klare seg uten bok i timen og på prøver. Spising: Det er ikke spiseforbud i biblioteket. Det er derfor veldig viktig at alle bidrar til å holde lokalet rent og ryddig ved å kaste søppel når man er ferdig med å spise. 28

29 PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og elever som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart. Du finner mer informasjon om ordningen på skolens nettsider Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du kontakte IT-avdeling på Skedsmo ved å stikke innom i åpningstiden mellom og eller sende en e-post til 29

30 Mobbing Skedsmo videregående skole har som målsetting at det ikke skal forekomme vold eller mobbing i skoletiden. Dette skal oppnås ved: Å gi elever ved starten av skoleåret klar beskjed om at dette ikke aksepteres Å ha forebyggende holdningsarbeid Å få elevrådet til å ta aktivt del i dette arbeidet Tiltaksplan 1. Enhver medarbeider som er vitne til, eller har mistanke om, at en elev er utsatt for uønsket atferd fra andre, SKAL straks gripe inn 2. Avdelingsleder skal straks informeres og det skrives rapport fra hendelsen. Kopi sendes elevleder 3. Den som har vært vitne til hendelsen, melder saken til kontaktlærer som deretter skal finne ut av hva som har skjedd, og eventuelt løse problemet sammen med de impliserte parter 4. Logg fra møtet arkiveres i elevarkivet, med kopi til elevleder 5. Ved større konflikter, eller alvorligere tilfeller av mobbing, kontaktes elevleder, sosialpedagogisk rådgiver, eller begge. Det lages en tiltaksplan der konsekvensene er tydelige 6. Rektor fatter enkeltvedtak Dersom eleven er under 18 år, kontaktes også elevens foresatte. 30

31 Organisering Kontaktlærer skal: ha en daglig helhetlig oversikt over og ansvar for klassen være den enkelte elevs nærmeste på skolen sikre at den enkelte elev får optimalt utbytte av skolehverdagen legge til rette for samarbeid med hjemmet ha ansvar for utskrift av varsel i orden og i adferd oppfølgning av elvenes fravær Klassens time Klassens time består av klassens elever og ledes av den tillitsvalgte eleven i samarbeid med kontaktlærer. Kontaktlærer fører fravær. Det skal utarbeides en fast saksliste og føres protokoll fra møtene. Den tillitsvalgte er ansvarlig for å oppbevare protokollen. Kopi av denne settes i dokumentasjonspermen av kontaktlærer. Klasselærerrådet har innsynsrett i protokollen. Klassens time skal fungere som elevenes forum. Hensikten med klassens time er at elevene på fritt grunnlag skal kunne drøfte saker som angår klassen og skolen. Klassen har også mulighet til å diskutere saker uten at lærere er tilstede hvis de ønsker det. I prinsippet skal alle saker vedrørende undervisningen og læringsmiljøet behandles i klasserådet. Spesielt er det viktig at periodeplaner drøftes. Dersom elevene finner det ønskelig, kan klassens lærere samt representanter fra administrasjonen eller rådgivere innkalles. Saker som ikke kan løses i samarbeid med kontaktlærer, meddeles elevrådsstyret, rådgivere eller administrasjonen. Klasselærerråd Klasselærerrådet skal først og fremst arbeide med klassens læringsmiljø og ivareta omsorgen for den enkelte elev. Det er også klasselærerrådets oppgave å fastsette elevenes termin- og standpunktkarakterer. Klassens tillitsvalgte kan møte på klasselærerråd avhengig av sakene som behandles. 31

32 Elevsamtalen 1. Om elevsamtalen Gjennom disse regelmessige samtalene ønsker vi å skape et godt samarbeidsforhold mellom lærer og elev og på den måten legge forholdene til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Samtalene skal være rettledende og korrigerende for både eleven og læreren. Det er derfor viktig at begge parter forbereder og legger til rette for samtalene. 2. Organisasjon og gjennomføring av elevsamtaler Som et ledd i å kartlegge forventninger og personlige mål for skoleåret, vil den første elevsamtalen komme tidlig i skoleåret. Den andre samtalen finner sted tidlig i andre termin. Klassestyrer kan stå for samtalene, eller noe annet kan avtales. Men det kreves et nært samarbeid mellom faglærere i klasselærerråd. Dette inngår som en forberedelse til elevsamtalene. 3. Forberedelser til elevsamtalen Elevens forberedelser. Eleven bør notere spørsmål og problemstillinger som han/hun vil drøfte med læreren. Eleven forbereder seg ved å fylle ut «Elevsamtalen: en samtaleguide». Lærerens forberedelser: Klassestyreren forbereder seg blant annet ved å drøfte den enkelte eleven i klasselærerråd og samtale med klassens lærere. 4. Underveis i samtalen Samtalen tar utgangspunkt i det som elev og lærer har forberedt. Det kan også dukke opp ting underveis som bør diskuteres. Begge parter bør være enige om hvem som skal gjøre hva for å følge opp det som er drøftet. Det bør gjøres en klar avtale før samtalen er slutt. I noen tilfelle kan det være nødvendig å vise eleven til PPT, rådgiver eller lignende. Til slutt bør eleven og læreren bli enige om hva slags informasjon som eventuelt skal/kan deles med andre. 5. Etterarbeid Klassestyrer bør, når alle elevsamtaler i klassen er gjennomført, oppsummere hovedinntrykkene og drøfte dem med klassen. Det er viktig at dette blir gjort på en slik måte at opplysningene ikke kan føres tilbake til en bestemt elev, med mindre eleven selv ønsker å ta opp noe personlig i samlet klasse. Form og innhold i elevsamtalene bør også evalueres i samlet klasse. 32

33 Søknad om fri/permisjon fra skolen/opplæringen Dersom eleven ikke kan møte på skolen, skal eleven melde fra til skolen om dette. For inntil én dag fri/permisjon skal søknaden sendes til kontaktlærer. Ved planlagt fravær utover dette skal søknaden sendes skolen ved studieleder Søknaden sendes oss innen 14 dager før det planlagte fraværet. Alt fravær fra undervisningen blir registrert som fravær etter bestemmelsen i Forskrift til opplæringsloven Vi minner også om at eleven er ansvarlig for å delta aktivt i læringsaktivitetene, samt engasjere seg i eget læringsarbeid med henblikk på å lære det man ikke kan. Eleven er også ansvarlig for å vise respekt for lærere og medelever og dermed medvirke til andres mulighet for læring. I følge bestemmelsen i Forskrift til opplæringsloven 3-3 kan stort fravær føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi karakter i faget. 33

34 Reglement for elevrådet Elevrådet er ved siden av allmøtet, elevenes høyeste organ ved skolen. Elevrådets oppgave er å ivareta elevenes interesser i skolehverdagen. Dette kan være praktiske saker eller mer skolepolitiske saker. Når saker som angår alle parter i skolen skal behandles, skal disse bli lagt fram for elevrådet. Elevrådsmøtet er et lukket møte, dvs. at bare tillitselever kan møte. Elevene har 2 medlemmer og varamedlemmer i skoleutvalget, som oppnevnes av elevrådet for en periode på 1 år. Alle tillitselever har uttale-, forslags- og stemmerett. Når det gjelder lukket elevrådsmøte, bør personer som omdiskuteres være tilstede, men må gå ut under avstemming. Elevrådet er sammensatt av en tillitselev fra hver klasse. For hver tillitselev skal det velges en varatillitselev. Hvis tillitseleven er syk, eller av andre grunner ikke kan møte på elevrådsmøtet eller utføre sine oppgaver, skal varatillitseleven gjøre dette. Valget av tillitselever avholdes innen 15. september og gjelder for et år. Klassene kan, hvis det er helt nødvendig, velge ny tillitsvalgt i januar. Blant elevrådsmedlemmene skal det velges en leder og en sekretær. Det skal også velges en nestleder og en varatillitselev som kan utføre lederens og sekretærens arbeide om disse er forhindret fra det. Lederens oppgave er å informere elevrådet om alle innkomne saker, og sørge for at vedtak og resolusjoner fra elevrådet blir behandlet på riktig måte og deretter iverksatt. Sekretærens hovedoppgave er å føre protokoll fra hvert møte. Protokollen skal undertegnes av lederen og sekretæren. Protokollen skal refereres på neste elevrådsmøte. Valg av styret skal foregå i løpet av oktober/november for å få et best mulig fungerende styre. Styret sitter da i ett år. Elevrådstyret avholder faste, månedlige møter med administrasjonen. 34

35 Arbeidsbeskrivelse for tillitsvalgte Den tillitsvalgte skal: Representere klassen, dens meninger og fremme klassens saker på elevrådsmøtet. Møte med eventuelt bundet mandat fra klassen i viktige avgjørelser. Sørge for å få referater og tilbakemelding fra elevrådsmøter. Være en informasjonsbro mellom klassen/elevrådet og omvendt og føle et ansvar i denne forbindelsen. Forberede og lede klasseråd/klassens time. Den tillitsvalgte har møteplikt på elevrådsmøter. Avstemning i elevrådet kan foregå ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming. Dersom minst ett medlem i elevrådet forlanger skriftlig avstemming, skal det være skriftlig avstemning. Ved personvalg skal det alltid være skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet har elevrådsleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg. Ved stemmelikhet i personvalg, skal det foretas loddtrekning. Ved saker som angår enkeltelever, er elevrådsmedlemmene underlagt taushetsplikt. 35

36 Branninstruks for Vestbygata 61 og Elvegata 52 Først redde liv - så slukke brann! Brannalarmen varsles med brannklokker og talevarsling Varsling Oppdages brann, eller mistenkelig røyk, skal det slås alarm ved å knuse nærmeste brannmelder og/eller varsle skolens kontor. Det er automatisk varsling til brannvesenet, men brannvernleder, eller stedfortreder tar umiddelbart kontakt med brannvesenet for å sjekke om de har mottatt alarmen på tlf , eller 110. Brannvernleder, eller stedfortreder møter brannvesenet. Utmarsjering 1. Læreren organiserer utmarsjering med sin klasse. Rømningsvei i det enkelte området gjøres kjent for alle grupper/klasser. 2. Alle dører og vinduer lukkes. 3. Følg anvisningen til rømningsvei som er slått opp på hvert rom eller på eget anvisningskart i nærmeste korridor. Utmarsjeringen skal foregå på en rolig og ordnet måte. Oppsamlingsplass Bygg 1(Hovedskolen), Bygg2, Bygg 3, Bygg 4, Bygg 6, Bygg 8 og Bygg

37 37

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endret etter forskrift 01.11.12 Ordensreglement 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Ordensreglement for skoleåret 2013-2014

Ordensreglement for skoleåret 2013-2014 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Skjetlein videregående skole Ordensreglement for skoleåret 2013-2014 Inkluderer felles ordensreglement for de videregående skolene i Sør-Trøndelag vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ønsket orden og adferd: Vis hensyn og respekt for andre. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE Forskriften er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst i Skien 09 06 2016. Gjeldende fra 01 08 2016. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø. KLASSEROMSREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø. Det gjør vi ved å: Behandle hverandre med respekt, være hyggelige på skolen og på nettet og omtale hverandre positivt.

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer